Lista organizacji syjonistycznych oraz kolaborujących z żydo-reżimem IIIRP broniących żydowskiego Memoriału

W związku z zapowiedzią likwidacji syjonistycznego Stowarzyszenia Memoriał działającego w Rosji do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej działające w Polsce organizacje żydowskie, syjonistyczne oraz kolaborujące z żydo-reżimem IIIRP wystosowały petycję w obronie Memoriału.

   Szef stowarzyszenia Memoriał Arsenij Rogiński

Petycję zamieściła żydowska gadzinówka Michnika (6.11.2014) – http://wyborcza.pl/1,75968,16921372,Memorial___glos_spoleczenstwa_obywatelskiego.html dając jej tytuł:

    MEMORIAŁ – GŁOS SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO*

My, polskie organizacje pozarządowe działające niezależnie od władz politycznych, reprezentujące różne obszary życia publicznego, zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR o bezstronne, niepowodowane celami politycznymi, rozpatrzenie sprawy rosyjskiego Memoriału.

13 listopada br. Sąd Najwyższy w Moskwie ma zdecydować o dalszym legalnym działaniu Stowarzyszenia. Sformułowany pozew, przedstawiając wątpliwe uchybienie administracyjne (nieprzewidziane przez prawo), grozi rozwiązaniem Stowarzyszenia. Decyzja taka, nieadekwatna wobec zarzutu, godziłaby w interes społeczny i Rosji, i jej międzynarodowego otoczenia.

Memoriał nie jest własnością władz państwowych, poprzez 27-letnią działalność wpisał się na stałe – jako ważna składowa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – w ramy współczesnej demokratycznej Europy. W wielu miejscach kontynentu przyzwoleniem na aktywność Memoriału mierzy się poziom wolności społecznej w Rosji. Potwierdza tę rolę fakt, iż Polska wnioskowała o przyznanie Memoriałowi Pokojowej Nagrody Nobla. Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka – także w trakcie militarnych agresji – czyni Memoriał sumieniem nie tylko Rosji. Urzędowe represje wobec Stowarzyszenia oznaczałyby kolejne potwierdzenie, jak ważna jest jego statutowa misja. Wyrażamy nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość.

Warszawa, 4 listopada 2014

 

Lista organizacji podpisujących się pod petycją:

Ośrodek Karta;      Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego;       Centrum Edukacji Obywatelskiej; Federacja Rodzin Katyńskich;     Fundacja Centrum „Solidarności”;     Fundacja Edukacja dla Demokracji;      Fundacja im. Bronisława Geremka; Fundacja im. Stefana Batorego;      Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;     Fundacja Niepodległości; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;       Fundacja „Tygodnika Powszechnego”;      Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”;       Helsińska Fundacja Praw Człowieka;       Instytut Spraw Publicznych;        Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;      Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”;        Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Ośrodek „Brama Grodzka”;       Ośrodek Pogranicze; Polska Fundacja im. Roberta Schumana;       Polski Pen Club; Polskie Towarzystwo Historyczne;      Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;       Sieć Obywatelska „Watchdog”;      Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich;       Stowarzyszenie Homo Faber;       Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego („Krytyka Polityczna”);       Stowarzyszenie Pisarzy Polskich;       Stowarzyszenie „Pokolenie”;      Stowarzyszenie Wolnego Słowa;    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 

* Społeczeństwo obywatelskie – to społeczeństwo, w którym interesy narodu (czyli zdecydowanej większości) są drugorzędne względem interesów innych grup społecznych, np. etnicznych (stojąca ponad prawem rządząca mniejszość żydowska) lub seksualnych  – prawo musi legalizować nie tylko dewiantów, ale także zamierzoną przez żydo-reżim degenerację kulturową (gender).

 

Dariusz Kosiur

*                                             *                                          *

13 października 2014 pisałem:

Ach ten okropny Putin, czy zlikwiduje żydowski Memoriał?

Dzisiejsze żydo-media donoszą:

Zapowiedź likwidacji stowarzyszenia Memoriał jest „symbolicznym sygnałem” ze strony władz Rosji, który świadczy o tym, że w walce o utrzymanie władzy wszelkie środki są zdaniem Władimira Putina dozwolone – pisze poniedziałkowy „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Trudno wyobrazić sobie bardziej symboliczny sygnał ze strony rządu rosyjskiego: moskiewskie ministerstwo sprawiedliwości chce zlikwidować Memoriał – organizację, która została założona w celu zbadania zbrodni Józefa Stalina” – czytamy w konserwatywnej gazecie.
Jak podkreśla autor komentarza, działający od ćwierćwiecza Memoriał nie uczynił dotychczas niczego, co mogłoby podważyć jego prestiż jako organizacji poważnej i solidnej.
„FAZ” zwraca uwagę, że państwowe media w Rosji dają szerokie pole do popisu ludziom, którzy uważają za bohatera Stalina – „jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, który ma na sumieniu śmierć dziesiątków milionów osób”.
Gdy nie da się tego uniknąć lub gdy jest to wygodne z przyczyn politycznych, władze w Moskwie potępiają stalinowskie metody. Ale jego ofiarom przeciwstawiają zawsze jego zasługi, polegające na przekształceniu ZSRR w mocarstwo światowe. Przy tej okazji ujawniają swoje podejście do władzy i do praw własnego społeczeństwa (największą grupą ofiar Stalina byli Rosjanie), a także do krajów sąsiednich. To właśnie powoduje, że reżim Putina jest tak niebezpieczny. „Władza jest celem samym w sobie, wszystkie środki są dozwolone” – konkluduje „FAZ”.
Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej wystąpiło do Sądu Najwyższego FR o likwidację stowarzyszenia Memoriał. Wniosek ten został złożony 24 września. Następnego dnia Sąd Najwyższy zdecydował, że go rozpatrzy i rozprawę wyznaczył na 13 listopada. Nie wiadomo, czym Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia swój wniosek.
Wiadomo jednak, że 12 września Moskiewski Sąd Miejski prawomocnie potwierdził zasadność decyzji stołecznej prokuratury, która żąda, by Memoriał zarejestrował się w Ministerstwie Sprawiedliwości w charakterze „zagranicznego agenta”, gdyż otrzymuje środki zagraniczne. Nie czekając na decyzję sądu, 21 lipca resort sprawiedliwości sam wpisał stowarzyszenie do rejestru zagranicznych agentów. Memoriał konsekwentnie odmawiał wystąpienia z takim wnioskiem.

 

wytłuszczenia i podkreślenia: D.Kosiur
za:  http://fakty.interia.pl/swiat/news-faz-o-planach-likwidacji-memorialu-symboliczny-sygnal-od-wla,nId,1534735#iwa_item=15&iwa_img=0&iwa_hash=22818&iwa_block=facts_news_small

 

I czyż ten Putin nie jest okropny?
Ale przyjrzyjmy się nieco bliżej tej wspaniałej organizacji jaką jest ów Memoriał.
Początkiem Memoriału było powstanie w 1987 w Moskwie nieformalnej grupy osób chcącej doprowadzić do budowy w Moskwie centrum pamięci ofiar stalinowskich represji. Oficjalnie stowarzyszenie Memoriał zarejestrowano w 1989. Inicjatorami powołania stowarzyszenia byli m.in. Andriej Sacharow, Jewgienij Jewtuszenko i Andriej Wozniesienski. Od tego roku Memoriał podjął działania monitorujące i nagłaśniające aktualny stan praw człowieka w państwach byłego ZSRR, nasilone zwłaszcza po 1991.
Działa głównie na terenie Rosji, ale ma też oddziały w takich państwach jak: Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Łotwa, Gruzja, Niemcy.
8 kwietnia 2008 r. Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej nadała Stowarzyszeniu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Memoriał jest Arsenij Rogiński.

Od 2012 roku członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Funkcję koordynatora Komisji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał pełni Aleksander Gurjanow.

Wychowany w Polsce. Syn architekta Edmunda Goldzamta. Absolwent warszawskiego Liceum im. Reytana (1968).

No i czy w dalszym ciągu rusofobiczni zawodowcy i sekundujący im głupi amatorzy będą utrzymywać, że W.Putin jest syjonistą, a co poniektórzy idą dalej jeszcze twierdząc, że prezydent Rosji jest Żydem?

Dariusz Kosiur

 

Komentarze do powyższego tekstu:

autor: Żydzi SPRAWCAMI ludobujstw bolszewicko-stalinowskich

Teoretycznie ten żydowski Memoriał prosperujący w Rosji pomagał Radzie Polskiej Fundacji Katyńskiej w szukaniu dokumentów w Rosji na temat zbrodni Katyńskiej na Polakach.

Gdy się okazało, że bezpośrednimi wykonawcami zbrodni na Polakach byli obywatele ZSRR ale ŻYDOWSKIEJ nardowości co Polska strana zaczęła o tym otwarcie oficjalnie mówic, gdyż na to są nie podważalne DOWODY, wtedy Memoriał przestał pomagać Polskiej Fundacji Katyńskiej. Takie są FAKTY.

Okazuje się że miliny obywateli ZSRR ale ruskiej nardowości w okresie terroru stalinowskiego zamordowali ŻYDZI z obywatelstwem ZSRR. To samo było na Białorusi, Ukrainie, Polsce, Węgrzech ale Memoriał chciał WYMUSIĆ aby Polska strona oficjalnie mówiła, że to ROSJANIE zamordowali Polaków w Katyniu bo oprawcy mieli obywatelstwo ZSRR.

Takie postępowanie tego żydowskiego Memoriału miało na celu ZATUSZOWAĆ sprastwo ŻYDÓW w masowym mordowaniu ludzi, gdyż FAKTYCZNIE w ZSRR rewolucje Październikową w Rosji w 1917 roku zorganizowali ŻYDZI rosyjscy z ówczesnym obywatelstwem Rosji sfinansowani przez żydów z New Yorku.

Na 37 Najwyższych Komisarzy Ludowych w 1917 roku tzn. ministrów aż 34 było ŻYDAMI rosyjskimi w utworzonym ZSRR i to oni też dokonali ZAMACHU na Cara i Rosje.

Za zdecydowaną wiekszośc wymordowanych ludzi przez reżim żydo-stalinowski odpowiadają ŻYDZI , którzy utworzyli żydo-Bolszewickie ZSRR o czym ten żydowski Memoriał nie chciał słyszec.

W ogóle to do tej pory jest ZAKAZ rozliczania totalitarnego komunizmu, którego twórcami byli i jest MIĘDZYNARODOWY ŻYD. Gdyby zaczęto rozliczać komunizm ze wszystkich ludobujstw ludzkości to się okaże to ŻYDZI najważniejszymi, największymi ludobójcami i właśnie dlatego nie wolno roliczac komunizmu, zwłaszcza na Zachodzie bo tam rządzą ŻYDZI, którzy wydali ten ZAKAZ.

– – –

Bardzo SŁUSZNIE, że w Rosji zablokowano działnośc Memoriału, która jest faktycznie zagraniczną AGENTURĄ w Rosji, gdyż jest finansowana przez żydowskiego „FILANTROPA” Sorosa z USA.
W Rosji wszystkie organizacje wszelkiej maści, które prowadzą jakąkolwiek działnośc na terenie Rosji i utrzymują się funduszy ZAGRANICZNYCH „filantropów” to wg. prawa rosyjskiego MUSZĄ się zarejstrowac SAMODZIELNIE bez przymusu w rejestrze ZAGRANICZNYCH agentów. Taka jest faktyczna prawda, że każda instytucja zagraniczna w jakimś kraju NIE będzie działac w interesie tego państwa jak na przykład w III RP antypolska żydowska AGENTURA reanimowana 2007r. o nazwie: „Stowarzyszenie B’nai B’rith – „Synowie Przymierza – Polin” która jest częścią składową finasowaną przez żydowską ośmiornice o nazwie B’nai B’rith International.

Ten Memoriał konsekwentnie odmawiał samodzielnie się zarejestrować w rejestrze ZAGRANICZNYCH AGENTÓW w Rosji wiec SŁUSZNIE że odebrano jemu koncesje na prowadzenie dzialności.

To wielka SZKODA, że w Polsce nie ma takiego rejestru ZAGRANICZNYCH AGENTÓR abyśmy wiedzieli kto działa na SZKODĘ w Polsce.

W III RP działa cała masa pojedynczych wynajetych agntów zagranicznych jak tam syjonistyczny dziamdziak Marek Jurek czy żydówka Fatyga ze syjonistycznego PiS, którzy szczekają i obwiniają samego Putina za odebranie koncesji na działnośc w Rosji temu żydowskiemu Memoriałowi.
Tymczasem do tego Putin NIC absolutnie nic NIE ma, gdyż to ruski Parlament „Duma” przegłosował taką ustawę, że każda organizacja działająca w Rosji finansowana przez ZAGRANICZNYCH „filantropów” MUSI się zrejstrowac w odpowiednim REJESTRZE, a jak tego nie zrobi zgodnie z tym PRAWEM Rosji to nie może działac w Rosji. To jest proste !
Do tego ustanowionego PRAWA w Rosji nic a NIC nie ma Putin gdyż tak ustanowił Parlament Rosji !

FAKTEM jest, że ten Memoriał obstawiny żydami swoją dzialnością usiłował ZATUSZOWAĆ sprastwo ŻYDÓW rosyjskich ludobójców oraz USIŁOWAŁ przenieśc pełną odpowiedzialnośc na „RUSKICH” w zamordowaniu milinów „Ruskich”, Polaków, Białorusinów itp.

Reklamy

1 komentarz

Filed under Bez kategorii

One response to “Lista organizacji syjonistycznych oraz kolaborujących z żydo-reżimem IIIRP broniących żydowskiego Memoriału

  1. Pingback: Pielgrzymka papieża Franciszka umocni w wierze | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s