Puzzle z obrazkiem Radia Maryja – na 23 urodziny Bogobojnego dzieła

Pojawiło się w Internecie kilka tekstów, które mój artykuł pt. „Puzzle z obrazkiem Radia Maryja” uznały za bezprzykładny atak na media o. Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Niektórzy komentatorzy tych tekstów określili mnie żydowskim pachołkiem i jednocześnie antysemitą, nie obawiając się, że takim jednoczesnym stwierdzeniem dają dowód własnej choroby umysłowej. Nikt natomiast nie próbował podjąć rzeczowej polemiki z moim artykułem. Atakujący mnie nie dysponują żadnymi kontrargumentami, a przecież tylko tak można wykazać słuszność własnych twierdzeń.
Oto te teksty:  http://www.prawica.net/node/9653 – picture-2855 autor Tomasz Behrnd,

http://www.polskiejutro.com/art.php?p=12935&m=r#edytor – autor Krzysztof Wojciechowski


Napisano 12.2007r. – tekst jest uzupełniany kolejnymi obserwacjami

Puzzle z obrazkiem Radia Maryja

trwam-texy

Nie wszystkie puzzle dają się łatwo i szybko układać. Ta układanka zajęła mi dość dużo czasu, ale wszystkie kawałki zdają się w końcu pasować do siebie idealnie. Tym tekstem nie chciałbym nikogo urazić. Jest zbiór obiektywnych obserwacji publicystyki politycznej mediów o.T. Rydzyka.

Kiedyś, na początku działalności Radia Maryja, stawałem w jego obronie – wydawało mi się ono narodowe. Dziś już wiem doskonale, że dla Polski i Polaków, media te niczym nie odbiegają od pozostałych powszechnych antypolskich mediów. Różnica między nimi jest tylko taka, że RM prezentuje inną opcję polityczną – jest powiązane z USA (z żydostwem anglosaskim), a przedstawiając siebie jako media katolickie, w perfidny sposób wykorzystuje poczciwych, ale politycznie nieuświadomionych polskich katolików.

Dzisiejszy (Grudzień 2007) sejm RP tworzą wyłącznie partie obcych nam interesów. Udzielenie poparcia którejkolwiek z nich nie może być rozpatrywane w kategoriach politycznego błędu tylko w kategoriach zdrady Narodu. RM ma bardzo wielu (niestety) wiernych słuchaczy, a odpowiedzialność za polityczny błąd przy udzieleniu poparcia jednej z nich ponosi tylko przed Bogiem i historią. Ważą się dziś losy Ojczyzny i Narodu, istnienia naszej państwowości. Jeśli ojcowie Redemptoryści , opiekunowie RM i pozostałych mediów nie chcą realizować medialnej misji politycznej dla dobra Narodu – na pewno nie jest nią polityka wyboru mniejszego zła i popieranie PiS -, nie powinni tą polityką się zajmować, bo kłóci się to z katolicyzmem, na który tak cynicznie się powołują.

Obserwacja I
RM zawsze występowało przeciw UE – i bardzo słusznie – budowanej na antychrześcijańskim fundamencie i jednocześnie niszczącej kulturę i gospodarki narodów. Zdobyło dzięki temu poparcie wielu myślących katolików oraz ludzi niewierzących. Wielu dziś patrzy na totalitarną UE sceptycznie – to bardzo dobrze.
Musimy jednak zauważyć, że budowa UE (UE-państwa = JudeoUE-państwa), a już na pewno zbyt szybka jej budowa jest sprzeczna z interesem USA (JUdeoUSA) – ogólnie judeomasoństwa anglosaskiego. Szybka budowa UE może odbić się bardzo niekorzystnie na przyspieszonym upadku gospodarki amerykańskiej, czyli na interesach światowej oligarchii finansowo-gospodarczej (głównie judeomasoństwa anglosaskiego) – zbyt szybka ucieczka od coraz bardziej pustego $ USA, jako światowej waluty do jej europejskiego konkurenta, € (€ = euro; UE związana jest z judeomasoństwem europejskim i można powiedzieć, w zasadzie lewicowym).

Obserwacja II
W RM bardzo krytycznie ocenia się rolę Żydów w Polsce – i bardzo słusznie. Wystarczy przypomnieć wypowiedzi znakomitego, nieżyjącego już historyka L.A. Szcześniaka. Dotyczyło to jednak zawsze żydostwa, judeomasoństwa europejskiego, od końca XIX w. lewicującego. Nigdy w RM nie wspomniano o inicjatorach i źródłach finansowania I wojny światowej, tzw. rewolucji październikowej (w rzeczywistości był to żydowski zbrojny zamach stanu w Rosji przygotowany w II Rzeszy niemieckiej i współfinansowany przez Żydów z USA), II wojny światowej, które znajdowały się głównie w USA (judeomasoństwo anglosaskie).

Obserwacja III
W RM wyrażają panegiryczny stosunek, wprost uwielbienie dla J. Piłsudskiego (jego koncepcje były najbliższe celom niemieckim, dziś także celom USA), który objął rządy w wyniku przewrotu majowego z inspiracji judeomasoństwa anglosaskiego i w jakiejś części przy udziale masoństwa niemieckiego. (13.12.1927 – rozporządzeniem prezydenta RP usunięto krzyż z korony na głowie Orła Białego; bankierzy z USA podyktowali statut Bankowi Polskiemu uzależniając politykę finansową RP od finansjery światowej – vide rok 1997 wg nowego zapisu w konstytucji NBP stał się niezależny od rządu i sejmu.) Rządy te zaprzepaściły rozwój gospodarczy kraju, odsunęły od wpływu na losy państwa obóz narodowy, który przyczynił się do upadku II Rzeszy niemieckiej.
Współczesne koncepcje polityki narodowej są sprzeczne z celami polityki niemieckiej (lidera UE) oraz celami polityki anglosaskiej. W RM panuje dość alergiczny stosunek do R. Dmowskiego i endecji (?)

Obserwacja IV
Nie pojawiają się w RM ekonomiści o poglądach narodowych. Nie chodzi tu o ideologizację nauki, na to zgody być nie może, tylko o uczciwe podejście do ekonomii, która ma służyć człowiekowi i społeczeństwu. Np. w Naszym Dzienniku nigdy nie pojawił się rzeczowy tekst nt. sytuacji w ochronie zdrowia. Żaden artykuł nie prezentuje tezy, że kwestią podstawową i główną rozwoju kraju jest podporządkowanie polityki pieniężnej rządowi i sejmowi oraz produkcja fizyczna dóbr przez polskie przedsiębiorstwa. Aktualna polityka pieniężna Polski jest analogiczna do prowadzonej po 1926 r., wtedy uzależniona była od USA, dziś uzależniona jest od oligarchii finansowo-gospodarczej z USA i z UE – w RM nie podnoszą tych kwestii.

Obserwacja V
W RM występują publicyści (np. J. Szaniawski) nienawidzący Rosji, fałszujący historię Polski. Przedstawiany jako prof. historii J. Szaniawski (Żyd, były pułk. SB po studiach dziennikarskich). Z okazji rocznicy 17.09.1939 r. wygłosił zdanie: „E. Gierek był członkiem partii bolszewików, choć nie ma na to żadnych dowodów, ale musiał być, W. Gomułka też był.” – tak argumentował historyk (!). Nie wspomniał, że w 1944 komunistyczny Żyd (spadochroniarz z ZSRR), niejaki Kasman (w latach 1960-tych m.in. redaktor naczelny Trybuny Ludu, dyrektor banku itp.) miał rozkaz zamordowania W. Gomułki za jego nacjonalistyczne sympatie.
Publicyści RM (J. Szaniawski, M. Ryba) winą za Katyń obarczają Rosję, a nie rządzących w ZSRR komunistycznych Żydów.
Występowanie przeciw Rosji (za każdym razem z inspiracji judeomasoństwa anglosaskiego i niemieckiej) zawsze kończyło się dla Polski tragicznie.

Obserwacja VI
RM chętnie udziela swoich mikrofonów byłemu premierowi J. Olszewskiemu (były, a może czynny mason?) oraz jego ministrowi A. Macierewiczowi, ministrowi w rządzie PiS, likwidatorowi WSI, które teraz podporządkowano USA (JudeoUSA), Wlk. Brytanii i Izraelowi. A. Macierewicz wielokrotnie w swoich wypowiedziach popierał wojnę przeciw Irakowi i udział Polski w Afganistanie.

Obserwacja VII
RM popiera PiS, które realizuje w Polsce politykę judeomasoństwa anglosaskiego (opóźnianie budowy UE, instalacja tzw. tarczy antyrakietowej wymierzonej w Rosję i Chiny). Tym samym udziela poparcia dla polityki skłócania Słowian.
Publicyści Naszego Dziennika wyrażali się bardzo pozytywnie o Samoobronie i LPR (jedyne partie nie pochodzące z żydowskiego nadania przy „okrągłym stole”), gdy te służyły PiS-owi w koalicji. Gdy PiS zerwał koalicję i doprowadził do wyborów, żeby usunąć z sejmu Samoobronę i LPR, bo te mogły zakłócić realizację polityki pro JudeoUSA (A. Lepper przeciwny był „tarczy antyrakietowej”) oraz tworzenie UE-państwa, ci sami publicyści zmienili ton wypowiedzi w stosunku do Samoobrony i LPR, zaprzestali ich popierania. Oczywiście media o. Dyrektora są „pluralistyczne” i zamieściły krytyczną opinię o PiS prof. A. Raźny ( http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20071117&id=my51.txtjuż nie istnieje) . Zrobiło to tylko jeden raz i już po wyborach.

Obserwacja VIII
RM popierało objęcie funkcji Metropolity Warszawskiego przez abpa S. Wielgusa, a co za tym idzie w przyszłości funkcji Prymasa Polski. Wszystkie wypowiedzi arcybiskupa (nie ważne, czy podpisał coś komunistom, czy nie – zdaje się, że IPN nie posiada żadnego dokumentu SB z autentycznym podpisem S. Wielgusa!) świadczą o nim, że jest uczciwym katolikiem i narodowcem. Ten kawałek pozornie nie pasuje do całej układanki, ale zaskoczenie jest tylko chwilowe. Prawdopodobnie judeomasoństwo anglosaskie chroniąc własne interesy zdecydowało się nawet na Prymasa Polski, który może mieć poglądy narodowe, ale za to jest szczerym przeciwnikiem UE. Zawsze później będzie go można jakoś usunąć, gdyby przeszkadzał. Tu warto zauważyć dziwną dwoistość RM: trudno skrywana niechęć do katolika, narodowca R. Dmowskiego i endecji, a manifestowane poparcie dla katolika i narodowca abpa S. Wielgusa (może RM chce wzbudzać zaufanie)?

Obserwacja IX
Ktoś może powie, że jednak w RM red. S. Michalkiewicz piętnuje Żydów zza oceanu, którzy chcą nas okraść na 65 mld $. Tak, to prawda, ale liberalne poglądy na gospodarkę, które prezentuje red. Michalkiewicz (także w RM) prowadzą nas dokładnie tam, czyli w niebyt, gdzie chcieliby nas widzieć Żydzi i światowe judeomasoństwo.

Obserwacja X
RM i media pochodne są wybitnie antyrosyjskie (nie tylko teksty J. Szaniawskiego i M. Ryby), tak samo jak rządzący i wszystkie pozostałe polskojęzyczne media na czele z żydowską Gazetą Wyborczą dla Polaków. Warto się zastanowić, dlaczego RM atakuje Rosję, która odbudowuje chrześcijaństwo – jego odbudowa to fakt niezaprzeczalny, wsparał ją prezydent W. Putin. Czy to, że katolicy rosyjscy są prawosławni uniemożliwia z nimi ekumeniczny dialog, skoro taki dialog prowadzi Kościół z żydami, z którymi dzieli nas wszystko poza Dekalogiem (do którego żydzi i tak się nie stosują – oszustwo na goju to wg nich cnota, poza tym, że nie uznają goja za człowieka). Prawosławni katolicy i my, zresztą wszyscy Słowianie, mamy tego samego wroga – światowe żydostwo, to fakt historycznie oczywisty, którego chyba nie ma potrzeby tu udowadniać.

Obserwacja XI
Krytyczny tekst prof. Anny Raźny (http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20071117&id=my51.txt), w którym autorka postawiła słuszną tezę, że dla nas Polaków różnice między PO i PiS są w rzeczywistości nieistotne, a działania tych partii są dla Polski tak samo szkodliwe, pojawił się po wyborach i wyborcy zostali pozbawieni ważnych opinii i informacji.

Obserwacja XII
Podobny tekst K. Bedermana, Niemca, byłego doradcy przedakcesyjnego, uczciwie informującego Polaków (to prawda, że w RM) o zagrożeniach ze strony UE i Niemiec w ogóle nie pojawił się w Naszym Dzienniku. Autor mógł go odczytać w Tv- Trwam dopiero 02.11.2007, czyli po wyborach. Ojciec prowadzący program zaraz zresztą dodał, że jest to tylko jedna z interpretacji (tylko subiektywna opinia K. Bedermana), a program w Tv – Trwam ma w ten wieczór inny temat. (Media ojców Redemptorystów, które tak zaciekle krytykowały UE, zgodnym chórem popierały i popierają PiS, które jest prounijne i opowiada się za przyjęciem unijnej konstytucji bez referendum, podobnie jak PO.) Dla K. Bedermana nie ma już miejsca przed mikrofonem RM.

Obserwacja XIII
W jednym ze styczniowych w 2008 r. programów „Rozmowy niedokończone” w RM wystąpił zakonnik o. dr Jerzy Skawroń. Jego zdaniem, Polska w czasach swojej świetności (tzn. obecnie!) powinna ewangelizować Wschód (ewangelizować prawosławnych katolików? – przyp. D.K.). Dalej wg o. doktora, Polska, wzorem mesjanistycznych teorii A. Towiańskiego (masona, który zwiódł A. Mickiewicza – przyp. D.K.), musi dziś przyjąć cierpienie, jak Chrystus na krzyżu, ale jednocześnie otworzyć się na nowoczesność, na dialog z Zachodem (ze zjudaizowanym, okradającym nas Zachodem? – przyp. D.K.). Innymi słowy, Polacy musicie pokornie cierpieć i ze spokojem przyglądać się niszczeniu waszych rodzin, majątku narodowego, Ojczyzny, Bóg Wam to wszystko wynagrodzi powołując Wasze dusze do Nieba. Tak zagajał w Tv -Trwam ten wykształcony zakonnik.

Obserwacja XIV
Kilka dni po tym, jak sejm i senat przegłosowały ustawę upoważniającą prezydenta do przyjęcie unijnej konstytucji, czyli do rozpoczęcia procesu likwidacji Państwa Polskiego w Naszym Dzienniku ukazał się artykuł senatora Z. Romaszewskiego, który jak wielu jemu podobnych dopuścił się zdrady Narodu i Państwa głosując za unijną konstytucją. W Naszym Dzienniku nie pojawiają się natomiast teksty polityków narodowych.
Choć RM zainicjowało akcję zbierania podpisów za przeprowadzeniem referendum w sprawie odrzucenia unijnej konstytucji, nigdy w mediach o. Dyrektora nie pojawiła się najmniejsza wzmianka o trwającej ponad miesiąc narodowej akcji protestacyjnej przed sejmem RP przeciw unijnej konstytucji (?).

Obserwacja XV
RM zainicjowało i udzieliło medialnego wsparcia Ruchowi Przełomu Narodowego, którego głównym ideologiem został prof. J.R. Nowak. Gdy na spotkaniu z profesorem zadałem mu pytanie, dlaczego patriotyzm – Tak, a nacjonalizm – Nie?
No, bo nacjonalizm nie – odparł profesor – i to było sedno jego wypowiedzi.
RPN został pomyślany wyłącznie w celu zagospodarowania po stronie katolickiej i patriotycznej elektoratu, który mógłby udzielić wsparcia jakiejkolwiek inicjatywie narodowej, nacjonalistycznej.

Obserwacja XVI
RM nie wsparło zainicjowanej na portalu ProPolonia w 2009r. akcji protestu przeciw koncertowi „Madonny” wyznaczonego na 15 sierpnia – dzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz „Cudu nad Wisłą” z 1920 r.

Obserwacja XVII
Ks. prof. Cz.Bartnik w Naszym Dzienniku w krytycznym artykule n/t UE przed eurowyborami, mimo iż stwierdził, że eroposłowie nie stanowią w parlamencie UE prawa (nie maja takich uprawnień), to na eurowybyry iść trzeba i trzeba wybrać właściwych posłów (dlaczego? spośród kogo wybierać? po co sankcjonować bezprawie? – D.K.)

Obserwacja XVIII
Wykład Christine O’Donnell (USA) wygłoszony w katolickiej uczelni o. Dyrektora w Toruniu: ( http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=my&id=my81.txt)
Cytuję: „Zapewnienie indywidualnej wolności dokonywania wyboru czyni nas bardziej bezpiecznym społeczeństwem.(…) Im mniej rządu, tym lepiej.(…) naruszanie tych zasad prowadzi do demograficznej i ekonomicznej katastrofy. Zasady te – chłodne, naukowe, historycznie udowodnione, nie współgrają z zasadami państwa opiekuńczego.” – takie tezy wygłosiła republikańska kandydatka do senatu USA. Jest to czysty liberalizm zgodny z protestancką, czyli zjudaizowanego katolicyzmu, filozofią społeczną, która poprzez różne organizacje „katolickie” (w tym i RM) szerokim strumieniem wlewa się do Polski.

Obserwacja XIX
W RM, TV Trwam występuje wielu przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących różne grupy zawodowe. Nigdy ze strony ojców prowadzących rozmowy nie padło pytanie (nie daj Boże sugestia), dlaczego nie dojdzie do wspólnych wystąpień wszystkich związków w obronie podstawowych praw, nie tylko pracowniczych, ale obywatelskich, narodowych, w obronie niszczonej Ojczyzny?

Oto i wyłonił się cały obrazek, wszystkie kawałki układanki dobrze do siebie pasują.
Żeby złagodzić krytyczny, ale przecież uczciwy, ton komentarzy i opinii nt. żydostwa europejskiego (przeważnie lewicującego, o światowym prawie się nie mówi w RM) wszystkie media o. Redemptorystów nadają, publikują wystąpienia i homilie Jana Pawła II, orędownika dialogu katolików z żydami. Tak o tym dialogu pisze mój ulubiony publicysta ks. prof. Cz. Bartnik:
Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą, a jednak jego postawa i jego działanie w tym względzie nie przyniosły pożądanych owoców. Wprost przeciwnie, tym śmielej atakuje się Kościół katolicki, w tym i Kościół polski, i Polskę, przeciwstawiając nas pozornie Janowi Pawłowi II.(Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie”).

Czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w kraju dwukrotnie w ciągu ostatnich 60-ciu lat okradzionym przez żydostwo (nacjonalizacja po 1945 i prywatyzacja po 1989), w którym żydowska mniejszość opanowała władzę ustawodawczą i sądowniczą i zablokowała możliwość rozliczania żydowsko-komunistycznych zbrodni oraz żydowsko-liberalnych afer gospodarczych, opanowała wszystkie media, a nie może dać sobie rady z jakimś radiem zakonników? Czy w dobie totalnej manipulacji umysłami polskiego społeczeństwa popełniam duży błąd zakładając, że i media o. Dyrektora grają przeciw nam? Przeciwnicy jego mediów będą popierać filosemitów i żydostwo pro unijne (PO, LiD, SLD). Zwolennicy zaś zagłosują na PiS, czyli na filosemitów i żydostwo pro anglosaskie, ale też i pro unijne (LiD, SLD, PSL mogą zagrać po każdej stronie). W każdym przypadku antypolskie żydostwo odniesie sukces, bo zmanipulowani Polacy głosując za i przeciw jakiejś opcji zawsze głosują za żydostwem, a przeciw Polsce, choć mają wrażenie obrony narodowego interesu. Mamy, więc wszystkich polskich gojów, tych „za” i tych „przeciw” JudeoUE-panstwu ugotowanych w jednym kotle. Prawie wszyscy, część świadomie, a część bezmyślnie popieramy międzynarodowy żydowski geszeft, a oni zawsze mają międzynarodowe interesy, teraz jest to tworzenie „jewropejskiego” państwa na wzór USA.

Przedstawione powyżej obserwacje prowadzą mnie do jednego wniosku, że jeśli RM nie jest dziełem anglosaskiej fartuszkowej braci, to przynajmniej jej się wysługuje i nie interesuje mnie, czy robi to świadomie, czy bezmyślnie.
Pozostawiam Państwu ocenę, na ile błędne jest moje wnioskowanie.

Dariusz Kosiur

 

8 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

8 responses to “Puzzle z obrazkiem Radia Maryja – na 23 urodziny Bogobojnego dzieła

  1. Valdi

    To się nazywa psychoza tłumu, a w nim nie ma racjonalności. Jeden baran zabeczy to inne mu wtórują.

    Polubienie

  2. Pingback: Antypolski, antysłowiański, antynarodowy Kościół Katolicki | hubalblog

  3. Pingback: Antypolska działalność Rydzyka i Radia Maryja | hubalblog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.