Problem jedności Słowian w filozofii ” szkoły moskiewskiej „

Słowianie_mapa

Losy cywilizacji słowiańskiej są głęboko tragiczną. Poczynając od XIX w. szczególnie ostra stała się kwestia jedności Słowian.

 

Przedstawiciele „moskiewskiej szkoły”: nie było geopolityczne zagrożenie dla istnienia świata słowiańskiego. Rozszerzenie NATO na Wschód obejmuje stany słowiańskich jest kontynuacja tej samej polityki „Drang nach Osten”, w którym zginęło lub zostało zasymilowanej przez wiele narodów słowiańskich.

Jednoosiowy „Technotronic” (VL Kałasznikow) cywilizacja, opierając się o wysokim poziomie technologicznym świecie nakłada amerykańskie standardy, tłumiąc wszystko, co nie pasuje stereotypy zachodnich ideologii i kultury. W walce o rynkach towarowych aktywnie wykorzystywane zasadę „dziel i rządź”. W rezultacie, mamy, z jednej strony, aby uzyskać zgrywanie świat słowiański (upadek wielkich państw ZSRR, Czechosłowacja, Jugosławia), a z drugiej -. Zjednoczył Niemcy „nerazedinёnnuyu” Anglia itd nowoczesny słowiańskie przeżywa dramat rozczłonkowanie, niszczenie państwa, a nawet zahamowanie zagłady. Ale warto pomyśleć o Słowian, kiedy Rosja jest nadal w poszukiwaniu swojego miejsca w historii?

Często można usłyszeć od kolegów filozofów myślał o tym, co trzeba, aby rozwiązać problemy krajowe, a nie myśleć o braci-Słowian, którzy, z wyjątkiem Serbów, szybko przystąpiły do ​​NATO, że KN Prawa Leontiev w swoich wypowiedziach, że nie ma pojęcia, Słowian Slavism. Szokujące i myśli biały generał porucznik AK Sacharowa, że ​​rosyjski i rosyjsko ból cierpienie, którzy przeszli wszystkie granice, w dużej mierze konsekwencją choroby stał panslavism:

„W Rosji nie tylko żyłach płynie słowiańska, ale turański krwi. […]. Pod sztandarem rosyjskim stał się jej synów – zarówno rosyjskim i biali … i Buriaci, Tatarzy, Kirgistanu, Turkmenistanu, Kałmuków …. natomiast czysto słowiańskich ludzi, Polacy, był na całej ścieżce historycznej Tysiąclecia i nieprzejednanym rosyjski zaprzysiężony wróg nią „

(„Legiony w Syberii czeskie”).

Nowoczesny polski filozof AI Doronchenko dał następujące pejoratywne określenie „słowiańskiej idei”:

że „jest szczególną formą niezabudowanej samovyyavleniya poprzez zrozumienie etnicznego pokrewieństwa wszystkich Słowian i ich przynależności do jednej wspólnoty ponadnarodowej, tzw Słowian i narodu.”

Rosja jednak nadal – serce świata słowiańskiego. Słowianie stanowią większość z jego wyjątkowa, a oprócz rosyjskiego, na jej terytorium i jest zamieszkany przez Ukraińców, Białorusinów, Polaków, Serbów, Bułgarów, Czechów, Słowaków i innych przedstawicieli narodów słowiańskich, a więc nie może i nie powinno być w swojej polityce zagranicznej i wewnętrznej zignorować pytanie słowiańską , historycznej wspólnocie Słowian. Nie AllSlav ruchu (patrz. Kikeshev NI Słowianie wobec faszyzmu. M., 2005). Powinna być wysłana. Konsolidacji Słowian i wskazać drogę – gdzie przenieść świat słowiański w kontekście globalizacji, ważne, aby zrozumieć, filozoficznie słowiański pomysł falsyfikowalności na Zachodzie jest.Zamknąć widok Alexander A. Kireev, który uważał, że

„Rosja, porzucając rolę głowy Słowian, co daje mu w ofierze na Zachód i wyłączenia z zakresu ich interesów, wartości tracą moc Europejskiej” utwardzenia gorzej niż w Chinach. „

W roli głowy roszczenia Słowian, na przykład, Kościół katolicki, który ogłosił Cyryla i Metodego wysłannikami papieża, stały się dla oświecenia Słowian. Kraje wykazały mnie i ostatnią konferencję „Słowo i list Słowian”, które odbyło się w październiku 2014 w Nitrze. Podczas tego spotkania, społeczności słowiańskie nie było przedstawicieli Rosji. Oni, jak się okazało, po prostu nie wysłał lub wysłane za późno zaproszenie na wizę do Słowacji. Wszystko to, oczywiście, nie jest przypadkiem: za mistrzów jedności słowiańskiej bez Słowian Wschodnich, zwłaszcza bez rosyjskim, są pewne siły zainteresowane podział międzynarodowego ruchu pan-słowiańskiego. Wspólny świat słowiański jest realne zagrożenie dla sił, które twierdzą, dominacji nad światem.

Mauro Orbini słowiańskie królestwo

Slavism Założyciel nazywa Mauro Orbini, benedyktynów-chorwackim, który napisał w 1601 książce „Słowiańska królestwa” , który stał encyklopedia wszystkich słowiańskiej rasy. Jednak wydaje mi się, w jego pracy, który stoi u kolebki Słowian, nie prześledzić najważniejsze – słowiański pomysł. To źródło, choć w formie skróconej, oczywiście, znany był przedstawicielem „szkoły w Moskwie”. Przedmowa napisana przez uczonych współpracownik Petera Teofan Prokopowicz, którego twórczość jest znana badali YF Samarin. Orbini pracy może także rysować i AS Chomiki pisząc swój „Babilon”. Użyj tłumaczenie Orbini do pracy na swoim „Historia rosyjskiego” i Wasilij Tatiszczew. Szacunek dla pracy Orbini pokazał znany znawca historii jako GOLENISHCHEV-Kutuzowa. Jednakże, zawsze pozostawał w cieniu: pracy Orbini praktycznie zignorowane przez historyków krajowych i rzadkie wzmianki o nim towarzyszy aroganckich opinii, ujawnia powierzchowną znajomość z autorem, w najlepszym przypadku, transfer czasu Piotra.

Według Orbini od Jafeta, najstarszy syn Noego, udał się do Słowian, a od nich – wielu europejskich narodów. Szwedzi, Finowie, Gotów, Daków, Normanów, Burgundów, Bretons, Litwinów, Łotyszy i innych Ciekawostką jest, że w odniesieniu do rektora Kyiv- siostra uczelni – naukowiec mnich Innokentij Gizel „, przodek wszystkich Słowian było Mesech szósty syn Jafeta, wnuka Noego (Sinop lub krótkiej kolekcji z różnych kronikarzy początku słowiańska-Rosjan”, Kijów, 1674). Według tych źródeł, Słowianie nie tylko podbił Rzym, i pomógł macedońskich królów Phillip i Aleksander, za który otrzymał „list złota na pergaminie napisał w Aleksandrii.” Słowianie „kapitan wielu ludzi,” były one przedmiotem Azji, Afryki i Europy. I tylko pamięć genetyczna ostatnich chwały (stąd – Słowianie) pozwoliło to plemię w celu zachowania ich tożsamości etnicznej, mimo trudnej rzeczywistości historycznej. Chciałbym dać przykład z historii Serbii, która przez 500 lat był rządzony przez tureckich muzułmanów. Wydaje się, że niewolnictwo i duchowe i fizyczne, tak żywo w pracy niemieckiego historyka Leopold von Ranke, było wymazać pamięć o przeszłości wielkości tego narodu. Ale to niesamowite naród był nieprzerwany, uparcie trzymając się swojej niezależności, jego wiara nawet pięćset lat (Leopold von Ranke za „Historia Serbia źródeł serbskich” M, 2013). Fakt, że Słowianie mniej niż innych narodów, promowanie punktu rozliczeniowego i nowoczesnych zachodnich polityków (zob. Wywiad z AI Fursov). „Słowianie”, zgodnie z Orbini, był najmocniejszy od Noe błogosławił Jafet rządzić i obrony, jako Króla i dowiedz się broni jako wojownik. Jednak przypisywanie wandali do Słowian, Orbini zatem przyznać, że i niesamowita brutalność była również związane z tym niezwyciężonej plemienia.

Pierwszy ideolog Slavism, moim zdaniem, powinien być nazywany Yuri Krizhanich który sprzeciwiał się inorodnichesky słowiańską-rosyjski Wschodu i Zachodu jako dwóch odrębnych światów, dwóch radykalnie różnych typów kultury. Sformułował słowiański pomysł ten sposób: „Nasi ludzie – średnią pomiędzy” człowieka „wschodnich barbarzyńców, narody cywilizowane i, i jako takie musi być mediatorem (kursywa moja – SS) pomiędzy dwoma innymi.”

Ruch słowiański jest podzielona na trzy etapy: panslawizmu, Neoslawizm i nowego ruchu słowiańskiego, którego główną cechą jest ukierunkowanie antyfaszystowskich. W ramach mojego sprawozdania, nie mogę ujawnić wszystkie te etapy znaczących i skupić się tylko na ziemi.

Panslavism podzielony na Austroslavism i słowianofilami. Pojęcie „panslawizmu” wydaje niejasne dla wielu slawistów. Tak jak Panarin, który powołano się w swoim artykule prof Branimir Kulianin, Panslavism traktowane na równi z pangermanizm i atlantycki. Wszystko to pod względem Panarin, różne rodzaje nacjonali-. AG Gacheva, znawca twórczości NF Fiodorow, przedstawił prezentację „niemczyzny – Słowian – ekumeniczne”, dając pierwszeństwo „uniwersalne”. Przewodniczący słowiańskiej Cathedral Nikolai Kikeshev uważa, że ​​cywilizacja jest z natury słowiańskiej pomysł jak, zajmuje pozycję pośrednią między nacjonalizmem i internacjonalizmu.

Oto definicja Panslawizm dał IS Aksakov:

„Panslawizm -. Nieodłączną całej świadomości wspólnoty słowiańskiej lub edinoplemennosti Słowianie, solidarności i duchowego przyciągania do siebie, świadomość słowiańskiego braterstwa”

Iwan Aksakow

Celem prawdziwego panslawizm, według niego, – wyzwolenie całych plemion eked pół-świadomy istnienia w ramach różnego rodzaju ucisku fizycznego i moralnego, aw szczególności uwolnienie plemion Południowej słowiańskich, zwłaszcza solidarności wyzwolenia narodowego, który jest wskazany przez plemiennych i historycznych więzi. O dziwo, te wszystkie refleksje Aksakova brzmi dość nowoczesny. A w XXI wieku. „Serbowie po raz kolejny w sytuacji prześladowanych mniejszości w nowych krajach karłowatych obciążonych nazizmu, klerykalizm katolickiego i radykalizmu islamskiego, a ciśnienie w Serbii i Republice Serbskiej, która siłą, która odbyła się w ramach Bośni i Hercegowiny nie kończy się aż do teraz” (B. Kulyanin) ,

W tym samym NF Fiodorow, moim zdaniem, kluczem jest pomysł, że źródłem planetarnej, „uniwersalny” świat jest rodzaj szacunku, ich przodków. Człowiek – rodzaj drzewa, które jest zwiędła, bez przodków korzenie w starożytności. Tylko w komunii z duchowego dziedzictwa rodzaju może osiągnąć swoje kosmiczne wysokości. I to będzie nie tylko jego osobiste osiągnięcia, ale to po prostu rodzaj zwycięstwa.”Ekumeniczna” jest ogólne, etnicznych, krawaty – to wszystkie te same „wartości uniwersalnych”, rzucił Zachód za ich protegowanych w różnych krajach i kontynentach, wszystkie takie same pułapki ideologiczne w pętlę, która dostał teraz Rosja. Poza niemczyzny jest obraźliwe w przyrodzie i często ma Russophobe kolor. Panslawizm powstało jako reakcję obronną na niego. Prawda panslawizm tkwi w „prawdziwej” mesjanizmu w tym sensie, w którym rozumianej NA Bierdiajew: uniwersalizm, dążenie do powszechnego braterstwa i zbawienia. Wszystko to jest w zgodzie z „rosyjskiej idei”. Mówimy o wyjątkowej powołania, ale nie wyłączne zbawienie dla wybranych (rasa, naród, klasa, itp).

Jak doszło Panslavism? W ramach niemieckiego „ożywienie” w 1832 w Gambahe (koło Monachium) wziął wielki festiwal narodowy, w którym głównym wrogiem Niemiec i Niemców zgłaszany rosyjskich Słowian. W odpowiedzi na ideologii i praktyki „pangermanizm” Słowian, były częścią Austro-Węgier, jest pierwszym filologicznych, a następnie ruch ideologiczny, który otrzymał od przeciwników niemieckiego i węgierskiego, zwany „panslawizm”, który identyfikuje się z pojęciem „rusyfikacji”. To zostało wygenerowane przez rusofobów nastrojów związanej z rozwojem ruchu narodowo-wyzwoleńczego w zachodnich i południowych Słowian z częstego oka na Rosję jako „wielkiego brata”. Należy zauważyć, że w 30-40th. idea panslawizmu, czyli Pomysł pojawił się łącząc Słowian „rusyfikacji” bez. Paradoksalnie „rusyfikacji” projekty panslavism w Rosji w punktach XIX w. rzadko. Większość z tych pomysłów powstał z Polaków, aby szukać poparcia caratu. Przeciwko „panslawizm” były prawie wszystkie Europejscy politycy i publicyści (Bismarck, Pan Beaconsfield, Magyar Parlament francuskie wolontariuszy, cała literatura gazety, itp). Są one przenoszone „niebezpieczeństwo panslawizmu.” To był manewr polityczny, który kryje wrogości do Rosji. Jednak bracia-Słowianie zbyt niejednoznaczny stosunek do panslawizm, zwłaszcza rosyjskim. Na przykład, serbski „Omladina” nalega serbskich interesów w rozwoju tożsamości narodowej.

W połowie lat 40., bardziej niż kiedykolwiek, w czasopiśmie „Lucifer”, opublikowanym w Warszawie, opublikował wiele artykułów na temat zasadności jedności Słowian. „Wiek XIX – wieczny słowiańskie. Świat nigdy nie było przywódcy tak słowiańskie i na jawie, jak teraz. ” W związku z powstaniem ruchu słowiańskiego na początku 1846 roku została założona przez krąg Cyryla i Metodego. Jego program przewiduje, między innymi, utworzenie federacji słowiańskiej, pod warunkiem dokładnej relacji Słowian, wolności religii. Samo społeczeństwo, pozostając wierny duchowi tolerancji religijnej, był poświęcić się krzewieniem idei ewentualnego pojednania różnice w kościołach chrześcijańskich. Wnioski i odwołania dotyczące zjednoczenia Słowian w Federacji na zasadzie wzajemności, kulturalnych i religijnych barier do pokonania między katolikami i prawosławnymi, położyć kres cesarza Mikołaja I.

Ideologia „słowiańskiej wzajemności” została sformułowana w 1832 roku przez Jana Kollar. To oznacza wzajemne język słowiański Exchange, kultury i dziedzictwa literackiego. Ideologia ta była podstawą słowiańskiego w Pradze w 1848 roku Kongres, Kongres był głównym środkiem politycznych „opozycyjnych” Słowian germańskie światowych. Kongres celowo odbywa się pod patronatem świętych Cyryla i Metodego. Manifest Palackiego do narodów Europy na 05 czerwca 1848 pochwalił działania imperium Habsburgów jako obrońca małych narodów słowiańskich i kategorycznie stwierdził, że nie ma słowiański naród nie może rościć sobie prawa do verhovenstvovat nad innymi bratnimi narodami, co mogło mieć ogromne liczby ludności, terytorium a jego waga polityczna. Na kongresie w Pradze, nie było mowy o sojuszu z Rosją, nadzieje pomóc sprawę Zachód słowiańską z jej strony, nie było przypadkiem, lecz ze względu na zachodnim świecie czuł obcy Rosji. Ludwik Stuhr, słowacki poeta, był jedynym, który wierzył, że Słowianie nieuchronnie trzeba dołączyć Rosji:

„Tylko w rosyjskie państwo ma życie słowiańską i bazę wsparcia dla jego dalszego rozwoju, ale twórczy i konserwatywne siły może ożywić wraku naszego narodu, a także charakter narodu rosyjskiego jest tylko potężna siła grawitacji dla naszego narodu, nie jest całkowicie błędne w przyrodzie”

(„Słowianie i świat jutra”, 1850).

Ludwik Stuhr

Przedstawiciele środowisk słowianofilem od samego początku, aby dyskutować z ustawieniami Kongresu w Pradze, nie odrywając ekumeniczne hasła. Tiutczew, podczas gdy w 1848 roku, poza Rosją, również związane z kwestią słowiańskiej kwestii religijnych. Już w 1848 roku, zwrócił uwagę, że nienawiść do Rosji, zwłaszcza na Węgrzech, jest związane z rozumieniem jego szczególnej roli w świecie słowiańskim, w którym Serbowie, Chorwaci, Słowacy, transilvantsy, Karpaty Małe Rosjan i inne narody – ogniwa jednego łańcucha. „Rosja – ręka, która jest w stanie nie tylko do połączenia tych jednostek, kiedy jej się podoba, ale również wyciągnąć łańcuch, jak chce.” Myśliciel wierzyli, że nienawiść do Rosji na Zachodzie instynktowne „Zachód znika, wszystko wali, wszystko umiera”, a na tej ogromnej katastrofy „świętej arki pływa ogromne imperium”, które wyglądają z nadzieją i słowiańskich blisko nich – Grecy, Rumuni i inne.

W marcu 1849 roku Słowianie byli pomysł federalizacji austriackiego cesarstwa, w którym Słowianie byłaby o większości. Slavyanovily zdecydowanie potępiła pomysł stworzenia rodzaju wspólnoty słowiańskiej na niemieckiej ziemi. Na przykład, czy Aksakov napisał: „Pojawienie się Rosji w pobliżu oryginalnego silnej monarchii słowiańskiej … stracą swoją wartość – jest tylko statek i słowiańskie prawosławie rozpoczął na ziemi.”

W ścisłej jedności z Kościołem Synodu słowianofilami prowadzić aktywną politykę, której celem było osiągnięcie jedności słowiańskiej – szczególnie z pomocą Komitetu Dobroczynności słowiańskiego Moskwie, która powstała w 1858 roku, aby pomóc uczniom – Bułgarów, który studiował w Moskwie.

Jednak przyczyną utworzenia Komitetu Słowiańskiego było „obraźliwe Latynizm”, która zaprzecza, nowoczesny naukowców Tesla. Niemniej jednak, na początku 50. lat na ziemiach słowiańskich Południowa aktywnie dążyć do jezuitów stał propagandę, w celu odłączenia Słowian, zniszczenie ich ciągu do Rosji.Ponadto, na początku 1855 roku nasiliły się tak zwane „Wersal jezuitów,” Iwan Gagarin, Iwan Martynow i Eugene Balabin który chciał usankcjonować stanowisko swojej kolejności w Rosji. Odporność na atak jezuitów, w opinii słowianofilami, może być tylko razem, to jest stowarzyszona świecie słowiańskim.

Celem komitetu jest konsolidacja władzy Słowian. Komitet pomógł prawosławnych i innych Słowian, z dobrowolnych datków swoich członków. Należy zauważyć, że wśród tych, którzy byli częścią Komitetu Słowiańskiego, nie tylko Słowianofile, ale także inne, na przykład wybitny archeolog Uvarov, syn Germanophile SS Uvarov, B. Cziczerin, SM Sołowjow NN Strachow, i inne.

Samarin był jednym z założycieli tej komisji. Na pierwszym spotkaniu z organizatorów Komitetu dokonali wpłaty, a następnie przekazał roku Komitet co jej bieżące wydatki które – dowolnej ilości. W listach do Aksakov Samaryn zawsze interesował się sprawami komisji i wykonane stałe datki na jego korzyść („wysyłania 200 rubli. Srebro dla Komitetu Słowiańskiego”. Brał udział we wszystkich najważniejszych posiedzeniach komisji, wytrwale promuje swoje odrodzenie w 1867 i 1868 roku . roku, gdy działalność Komitetu, na krótko przed Sokratesem, zaczęły znowu rosnąć po słowiańskiej Kongresie w Moskwie w 1867 roku Samaryn przyciąga Komitetu Słowiańskiego w nowych członków, promowanie istotnych przedsiębiorstw W 1868 roku brał udział w darowizn na rzecz wspierania szkół Południowa słowiańskie, a następnie był członkiem komitetu do zbierania datków na urządzeniu Kościoła prawosławnego w Pradze W 1873 roku dał znaczący wkład do kredytu, która została pozyskana od niektórych członków serbsko -. łużyckiej Matica, kulturowe – Towarzystwo Oświatowe Serbołużyczan, zdobył pieniądze do ziemi i domu Budyshine. Później Macierzy dołączył do Instytutu Etnologii łużyckiej. Należy przypomnieć, że Serbołużyczan, choć żyją na ziemi ich przodków stanowią mniejszość w Niemczech, wraz z Cyganami. To jest ostatni, który zachował się w tym obszarze, etnicznej społeczności Słowian,

Samarin osobiście odwiedził niektóre z ziem słowiańskich, zwłaszcza w Czechach, co matka napisał: „Dziś przyszedł wszystkie … Praga różni dobry charakter i oblicze … nie wesoły sztywność Wiedeń, Wenecja czy pasożytnictwo. Luksusowe niczego dużo, ale nie ma biedy. Na ulicach po prostu usłyszeć rosyjską mowę, i słuchać. – Nie rozumiem ” Czarnogóra kochał. „Ale to wszystko blednie przed Adriatyku.Dla jednego z morza powinny podjąć całą podróż. ”

Samarin obserwował gazety dla wszystkich najważniejszych wydarzeń na ziemiach słowiańskich, a często otworzył ją dla zaspokojenia potrzeb, które nie były orędownikami, ale które, jego zdaniem, były ważniejsze niż wielu twierdziło głośno. W takich przypadkach może to być powszechne, a często jedynym głównym dobroczyńcą. Te dary były znane tylko MP Pogodin. Samarin jak Aksakov świadomi znaczenia bezpośrednich stosunków między Rosją i Słowianami i dobrze wiedział z głównych powodów do tworzenia fałszywego stanowiska dla zachodnich i południowych Słowian w życiu politycznym i kościelnym.

Archiwum Pogodina można znaleźć nie tylko dokumenty pokazujące ogromną pomoc udzielaną przez rosyjskich Słowian publicznych, ale także materiały, które świadczą o wagę Słowian na rosyjski. Jeden z nich – ” List z Wiednia o postawie Serbów do Rosji „:

„Kobiety i młodzież i rave Rosja i teraz wojennych w Księstwie Serbskiej.Jedna dziewczynka 6 – latek, zobaczył jego rodzice wrócili z Moskwy studenta (Serbia), zaczęła go męczyć, więc wysłał ją do studiowania w Rosji … A w Belgradzie od jeden rok zavedёn Cech katolika przyjeździe (lub wysłać) z Wiednia szkoła z internatem dla dziewcząt, gdzie uczą im różnego rodzaju nauki, najbardziej odłączyć od wiary prawosławnej ojczystym. To wszystko jest kontynuacja propagandy rzymskiego – katolika, który (dokładnie tak, jak Anglikański) silnik główny używa edukacji dzieci obu płci, wiedząc mocno wpływ matek w rodzinach. Jedna pani wzięła na własny koszt na studiach pansionerkami dla kobiet w Rosji dwie dziewczyny z Serbii, jeśli rodzice chcą zabrać je do Petersburga. Koszty podróży i urządzeń drogi zaczął zbierać fundusze. „

Dokument ten wyraźnie prześledzić znajomy schemat: rzymsko – katolicką pomoc braterska odporny ataku Serbowie rosyjsku.

Kompleksowe kompletność zaczął Rosję i Słowiańszczyzny Chomiki próbował ujawnić w filozofii, poezji, języka, historii i sposób życia społecznego: stąd złożoną różnorodność swoich tematów. Chomiki napisał „Uwagi na temat historii świata”, aby pokazać uniwersalną skalę wszystko nowe i dobre, że wykonane słowiańskiego świata, na czele z Rosją, wierząc, że „odnosi się do całej ludzkości, jeśli nie zarodek, możliwość odnowienia.” W „Uwagach w historii świata”, w artykuły i listy rozrzucone niezwykłe obserwacje głębokości od historycznego istoty „Słowian” i „niemczyzny” są przeciwieństwem ich rolę w losach Europy, nad opresyjnym niemczyzny i wojowniczości w odważnej spokoju Słowian.

Według hipotezy Khomyakov już w III tysiącleciu pne. e. możemy mówić o „rodzinie słowiańskiej”. Filozof uważał, że braterstwo Słowian było już widoczne w czasie i miał ogromne Attila konsekwencje polityczne: Mapa Europy zmieniła się całkowicie po inwazji Hunów. To ciekawe, że Mackinder Uważa również, że „większość współczesnej historii można zapisać jako komentarz na temat zmian, bezpośrednio lub pośrednio, które były konsekwencją tych nalotów.” „Jest możliwe, że to właśnie wtedy Kąty i Sasi zmuszony do przejścia na morze i znajduje się w British Isles Anglii” („Pivot geograficzny historii”). Należy pamiętać, że w wyniku podboju anglosaskiego dużej liczby ludności celtyckiej tępione pozostałe – zamieniła się niewolników i ludzi uzależnionych.

Chomiki Uważa się, że Hunowie – to wschodnia Kozacy, przyjęła „domieszkę fińsko-turecku”. Ponadto Unia Markomanowie i Quadra na Niemców Khomyakov podstawie, wziął charakter słowiański. Orbini, jak wiemy, te plemiona zaniósł ją również do słowiańskiej.

Dniepr i Karpacki Ante cierpiał najazdów gotowych. Hunowie pod wodzą Attyli, według Khomyakov, z poczuciem plemiennych pokrewieństwa stanął w obronie swoich braci. Znaczenie tych historycznych wydarzeń, był fakt, że niemiecki plemię gotowa w tamtych czasach starał się poszerzyć swoje terytorium kosztem zniewolenia cywilów plemiona słowiańskie. Attila, który bronił Słowian, nie był najeźdźca i Grabieżca i obrońca, wyzwoliciela.

Ponadto artykuły „Na Humboldt”, „Opinia obcokrajowców o rosyjskim”, „Na współczesnych zjawisk w dziedzinie filozofii” Chomiki aktywnie narażone ciemne strony niemieckiej „oświecenia”, wydanego przez jego apologetów jako zwycięskiego kultury, cywilizacji nad barbarzyństwem. Pisał z oburzeniem o losach połabskie i pomorskim Słowian, wchłania wojujący niemczyzny. To on poproszony AF Hilferding, naukowiec – słowianofilem, pisanie „Historia Słowian nadbałtyckich”, w którym zarzucono izoblichiny niemieckich posiadaczy, ogniem i mieczem wytępić nadmorskich Słowian. Hilferding (1831 – 1872), który stał się w 1856 roku w Bośni konsul, gwałtownie oskarżając wszystkich Słowian, a zwłaszcza rosyjski, w inercji, obojętności na historyczne znaczenie dwóch apostołów. Napisał książkę – „Bośnia, Hercegowina oraz Serbia” (Stary 1859).

W tym samym roku Khomiakov napisał: „Aby Serbów. Wiadomość z Moskwy „, który stał się jego filozoficzne testament. Została ona opublikowana w 1860 roku, tłumaczone na język serbski w Lipsku i był kluczowym dokumentem teoretyczne, które ujawnia wagę, która dała pomysł przedstawicieli słowiańskie braterstwo „szkoły w Moskwie.” Zaczęło się od słów: „Serbowie, o ziemskich i duchowych braci rodzinę braci w Chrystusie. Mamy swój zewnętrzny wizerunek rodzaju wskazuje pokrewieństwo z nas. ”

Los Słowian, według Khomyakov, nie jest przypadkowa. Ludy słowiańskie, jego zdaniem, już dawno zapomnieli o duchowej poprawy, byli zdumieni przez najbardziej upokarzający dumy – prawdziwe, że uszkodzony moralności narodu i zmuszeni do czerpania korzyści z samooszukiwania się. Instrument ludzki nie jest w stanie poprawić swojej sytuacji, przeciwdziałania przemocy wobec wrogów sobie nie prowadzi do zwycięstwa. Jedynym ratunkiem – w jedności i miłości braterskiej Słowian. Tylko braterskiej miłości – „jedyną siłę zdolną do uwolnienia ich od wrogów i utesniteley.” W sercu miłości braterskiej, w Khomyakov – wiary, jak to jest – „. Najwyższy początek publicznej” „Społeczeństwo nie jest niczym innym widocznym przejawem naszego wewnętrznego stosunku do innych ludzi i naszej jedności z nimi.”Potrzebne również wolność i równość, tylko zasada powszechności przekładają się na życie publiczne.Według Khomyakov, muszą być podporządkowane wolności „jednomyślnej decyzji katedry sumienia”, w przeciwnym razie okaże się rozpuście.

Chomiki Serbowie ostrzegł przed pokusą Europejczykami. Uważał, że jest to niemożliwe w pogoń za modą, aby zmienić swoje nawyki, aby nie stać się duchowymi niewolnikami. „Nikt nie może śpiewać pięknie dziwny głos lub spacer chód innego człowieka.” Chomiki zdecydowanie potępił na przykładzie niemieckiej, represyjnym roli Zachodniej „oświecenia”, wskazał, niezliczone ofiary w słowiańskim świecie iw historii. Stwierdził: „Bardzo się być lekcją dla innych (słowiańskie) narodów, które będą wszystkie plemiona odległe niebezpieczeństwo. Czy oni wiedzą lub nie wiesz (i powinno zrobić wrażenie): zapisać wszystkie wielkie rezerwy rosyjskiej „. Najskrytsze myśli Khomyakov był fakt, że nowy etap historii świata, w którym Rosja i Słowianie będzie odgrywać główną rolę. Khomyakov apel do Serbów został podpisany Pogodin, Koshelev, Bielajew, N. Elagina, Samarin, P. Bessonov, bracia Aksakov, Bartenev, Chizhov. Jego postrzegana niejednoznacznie, zarówno w Rosji i Serbii.

W tym samym 1859 opublikowane w tygodniku „Sail”. Zdaniem Aksakov, „Sailing” miała służyć jako organ wykonawczy słowiańskiej idei. Aksakov zaciągnął pracowników w wielu krajach słowiańskich. „Żagiel” miał być na czele walki o słowiańskiej wzajemności dla władzy szerszej unii kulturalnej wszystkich Słowian, na czele z rosyjskim. To wystarczyło, by „Rząd Niemców” w Sankt Petersburgu wszedł w złości – a drugi numer „Sail” została zakazana.

W ciągu 60 lat w dziennikarstwie słowianofilskiej zaczęły pojawiać Panslavism, ale ostrożnie i z zastrzeżeniami; Słowianofile nie mówią jednym głosem ich opinie na temat tej kwestii różniły. Początkowo pomysły Pan-słowiańskie, jak zostało powiedziane, były zakorzenione w poglądach słowianofilami.Koshelev w jego twórczości: „Jesteśmy wezwani … słowianofilami, ale ten nick nie wyrazić istotę naszych miejsc. Jednak zawsze byliśmy nastawieni do Słowian …]. Aksakov zamknięta również w przedziale budynku III marca 1849, w odpowiedzi na pytanie zadane mu o Panslavism następujący: „… ani ja, ani moja rodzina, nie w Panslavism słowianofilami … nie wierzymy. Przyznaję, że było o wiele bardziej wszystkim Słowianie zajmuje Rosja, i mój brat Konstanty nawet zarzucić całkowicie obojętny na wszystkich Słowian, z wyjątkiem Rosji, a nawet nie wszystkie, i rzeczywiście świetnie. ” Dopiero później Aksakov sobie sprawę z wagi kwestii słowiańskiej bezpośrednie znaczenie dla losów Rosji.

W sobie pojęcie „panslawizmu” w XIX wieku. Planowane i polityczne zjednoczenie Słowian pod auspicjami autokratycznego władzy. Myślę, że Panslavism Słowianofile należy czytać w kontekście chiliastyczne: oznacza to nie potężny wojskowy – edukację polityczną Słowian i ich duchowej jedności pod znakiem prawdziwej wiary. Słowianofile martwi się o los prawosławia. To Słowianie, ich zdaniem, powinien odgrywać decydującą rolę w jego historycznego triumfu. Ale to jest, według Samaryn, jest niemożliwe bez państwa narodowego świetności Rosji niezbędny do ochrony prawosławia na obecnym etapie. Ale to, co jest w 1876 roku Aksakov napisał do generała Chernyaev: „Ze wszystkich plemiona słowiańskie mają tylko rosyjski plemię polityczną, gdy rozwinęła zdolność do posłuszeństwa, a posłuszeństwo wobec zasady władzy, zdolność samokontroli, wyrzeczenia się własnej woli dla dobra całej idei. […] Inne plemiona mogą istnieć tylko w Rosji w postaci jeszcze pewną historię. Naszym zadaniem jest, aby je uwolnić i dać im możliwość życia i rozwoju; naszym obowiązkiem oswoić ich plemiennych egoizm, szkodząc ogólnej idei Słowian „.

Kireyevsky praktycznie nie wpływa na pytanie słowiańskie, którego szukał sposobów, aby uzdrawiać chorych serce, to jest Rosja. Jeśli serce, Rosja, będzie zdrowy i silny, będzie ożywić cały świat słowiański. O Polsce, przypomniał sobie tylko raz rozmawialiśmy na temat przyczyn separacji osiedli. Dla Kireyevski ważnego nie zjednoczenia Słowian pod auspicjami Rosji i zjednoczenia wszystkich ludzi na podstawie powszechnego przekonania, prawosławnego. „I dlatego z tej okazji po prostu niesamowite, zbyt doskonały” – pisał filozof.

Na początku 1860 IS Aksakov na wycieczkę na ziemiach słowiańskich, był witany jako redaktor „Sail” i jak zazdrosna spraw słowiańskich. Aksakov, żyjących wśród Słowian pod nadzorem Niemców, doszedł do wniosku, że walka o niepodległość narodu i tożsamości kulturowej Słowian zachodnich i południowych zmusza ich do poszukiwania więzi kulturalne z Rosjan i liczyć na jego poparcie polityczne. Wyjazd za granicę w 1860 roku dał materiał pasujące do narodów i krajów kultury niemieckiej i słowiańskiej. W końcu założył Aksakowa przekonanie, że przyszłość należy do ludzi i kultury plemienia słowiańskiego, na czele z Rosją. Podczas podróży zagranicznej Aksakov związane osobiste powiązania z czołowych postaci ruchu słowiańskiego.

Od 1861/65 zostały opublikowane w tygodniku słowianofilem „Day” pod redakcją Aksakov. Wśród pracowników były MO Koyalovich, I. D. Belyaev, N. Gilyarov – „. Veleshanin” Płatonow, bułgarski Zhinzifov, który pisał pod pseudonimem Aksakov odwrócił się w jego gazecie widocznym miejscu politycznej i potrzeb kulturalnych Słowian. W swoich artykułach, że z oburzeniem otwarty system austriacko-niemieckiej germanizacji narodów słowiańskich, ukazuje wyraźnie, że jest postawa Niemców do narodów słowiańskich. Będzie sprzeczne z dyplomacji Aleksandra II, energicznie zajął się szacunkiem przyjaźni z Austrii, Aksakov widać przede wszystkim w Austrii uciskających słowiańskich narodów, które prowadził poparcie Rosji. On przewidział wojnę z Austrią, czy polityki wewnętrznej rosyjskiej zdarzyć wyrzeczenia „avstrichestva” przemoc wobec życia, języka i wiary Słowian. Aksakov napisał: „Widzę, że w Austrii możemy zaangażować się w dialog, tylko słowiańska podniósł sztandar, sztandar wyzwolenia Słowian (w tym Polski), z – w ramach niemieckiego – ucisku Austriacka, aby powrócić do wolnej i pierwotnego życia.Może Rosja nie jest jeszcze dojrzały do ​​jego historycznego powołania, nawet my sami nie mogą zostać wzmocnione w umysłach jego rosyjskiego obywatelstwa, nawet w nas samych wielu Niemców. – I nasze słabe rosyjskie siły społeczne ”

Sprawiedliwość słów o „wewnętrznej niemieckiej” i jej opresyjny wpływ Aksakov doświadczył na własnej skórze. „Dzień” opublikowany został pod jarzmem cenzury wszystko jest powielanego; wiele liczb się bez redakcyjnych autora. Ale nawet w „lite”, jak gazety był wielkim publiczne oburzenie. Dostojewski zareagował dwuznacznie do gazety, ale później napisał: „My, choć i się dotknąć” dzień „w naszym magazynie, ale zawsze wierzył w szczerość i uczciwość wydawców …”.

Pod wrażeniem informacji, które zostało przedstawione w gazecie „Dzień”, MP Pogodin 25 marca 1862 w „Liście do Circular Słowian” zwanego ponownie rosnąć w imię jedności, która sięga świętych Cyryla i Metodego.

Samarin realistyczne o perspektywach „Dzień” i napisał Aksakov „,” Dzień „została zakazana, a” Słowo „i” Współczesna „będzie kontynuować działalność. Prawo do edytora trzymam za niego. ”

Wkrótce rzeczywiście, obawiając się wpływu na opinię publiczną gazety, Aksakov został tymczasowo usunięte z redakcją. LN Tołstoj, w liście do Samaryn wyraził współczucie i poparcie skompromitowanego redaktora: „Wiadomość o Aksakovo dla mnie bardzo smutne i ważne. Jeśli napiszesz do niego, powiedz mu, że też jest gotowy do jego usług. ” „Gdybyśmy mieli wolność druku, które mogą być wykorzystane w celu ustalenia baterii przeciw” Współczesna „,” Words „i wszystkich Bazarovschiny”!

W lipcu 1862 Golovin dał gazety „Dzień” Samarin. Samarin „spalił” bez śladu w siły roboczej, ale zmienił je. IS Aksakov, wiedząc o tym, ponownie przejął kontrolę samej gazety. Jednak, jak powiedział, zmęczony walką z cenzurą, został zmuszony do zamknięcia „Day” w 1865 roku.

Kolejnym etapem przedstawiciela kierunku Moskwy „” do idei słowiańskiej zaczął po powstaniu w Polsce w 1863 roku. Samarin napisał apel, który został przyjęty i opublikowany bez zmian. Uważał, że Polska popełniła zbrodnię przeciwko pokrewieństwa z innych plemion słowiańskich, oddając się w służbę polityki niemieckiej, ale on wciąż miał nadzieję, że Polacy nie zapomnieli, że oni także Słowianie. Samarin napisał: „Nie cierpię Polaków. (…) Biedny naród! „. Razem filozof napisał trzy artykuły na temat kwestii polskiej.

W tych badaniach doprowadziły Samarin rozstrzygających dowodów o otwartym udziałem polskiego katolicyzmu w imprezach, w przeciwieństwie do rachunku duchowieństwa katolickiego w jego niewinność.W artykule „Nowoczesne objętości kwestii polskiej”, pisał o niezgodności Słowian z łacińskim. Słowiańska natura rozkłada się pod wpływem łacińskim. Przykładem tego jest „Polonism” uzbrojona propaganda jak łacinników „polskiego katechizmu”, co oznacza bardzo wrogą postawę Polaków wobec swoich braci – rosyjskim. To, według Samaryn, ze względu na fakt, że w zachodnich religii jest głęboka niechęć do Kościoła wschodniego i mocarstw zachodnich chcą „całe zło rosyjski.” Oni potrzebują „rosyjską krew i rosyjskich bagnetów” podczas walki między sobą, ale razem, gdy Rosja „myśli” zrobić – coś dla siebie, a nie dla innych. Mają one nie tylko do osłabienia Rosji, ale także przełamać swoją „historyczną połączenie z Wschodzie.” W związku z tym, Polska jest postrzegana jako zaawansowany łacinników meczowy w Europie Wschodniej.

W XIX wieku problem państwa polskiego zostało szeroko omówione w rosyjskim społeczeństwie, co jest związane z polskim powstaniu 1830 – 1832, 1863. Słowianofile nigdy nie zgodzili się uznać prawo Polski „nasz”, wrócił z nią, a nie gdzie indziej, jak wierzyli, Western Province. W konsekwencji, wschodnie ziemie polskie, z ich punktu widzenia – części Rosji.

Samarin pierwszy wątpił w istnienie cywilizacji światowej. W 1863 roku, próbował dowiedzieć się, co należy rozumieć przez pojęcie „globalnej cywilizacji”, a jak „wspólna cywilizacja” na żywo „prywatne”? W rezultacie, filozof doszedł do wniosku, że z powodu globalnej cywilizacji niezbędne jest wykluczenie początek religijnych i politycznych, że możliwe jest opozycja dwóch światów: katolicko-protestancki i prawosławny rosyjski (w Kireyevski „prawosławny-słoweński”). Samarin wierzył, że „Rosja musi rozwinąć tożsamość, i choć wyniki, do którego chodzi, nie zgodził się z wynikami krajów odległych zachodnich …”.Konieczność ta jest spowodowana jego szczególnym pochodzeniu religijnych, politycznych i plemiennych.Pożyczki powinny być ograniczone do dziedziny wiedzy faktograficznej, zewnętrzne ekspertyzy i materialnych ulepszeń, bez wpływu na podstawowe zasady.

Kolejnym krokiem w praktycznej realizacji idei słowiańskiej braterstwa była słowiańska Kongres Moskwa zwołane w 1867 roku przy okazji dużą wystawą etnograficzną. Kongres ten zakłada polemikę w „duchu panslawizmu” lub, co najmniej, w „duchu słowiańskiej wzajemności”, odpowiedź na to umowa zawarta w 1867 roku, w którym słowiańskich elementem monarchii habsburskiej został ofiarowany, aby zaktualizować austro – jedność węgierskiej. Do przygotowania Kongresu marca 1867 w Petersburgu powstał specjalny komitet przy przyjęciu gości słowiańskich. Godne uwagi zjawisko spotkania był brak Polaków MN Walce o nazwie „zdrajców Słowiańszczyzny”. Było to spowodowane działaniami polskiej ofensywy duchownych.

Kongres rozpoczął się 23 maja 1867 w katedrze św Izaaka i zakończył się 31 maja w Sokolniki w Moskwie w tryumfie, w którym wzięli udział rodziny Aleksandra II. Cyryl – Konstanty i Metody miały symbolizować polityczne, ideologiczne, a nawet religijnych świat słowiański konfrontacja prawosławnej, jest ściśle związane z „Świętej Rosji”, na Zachodzie, gdzie Słowianie podlegały obcej dynastii.

W 1867 roku zaczęły pojawiać się codzienna prasa Aksakov „Moskwa”. Wydanie tej gazety rozpoczęła się w czasach, gdy Prusy, Austria i Dania pokonania, przygotowywał się do ataku na Francję do utworzenia Cesarstwa Niemieckiego. Aksakov uważnie śledziła rozwój niemczyzny, i, jak zwykle, przestrzegał przed Rosją i Słowian. Zwrócił uwagę, że zasada Bismarck „prawami” tylko w oparciu o krwi i żelaza, niesie ze sobą niebezpieczeństwo dzikości kultury do Niemiec. Jak w „dół”, zwrócił się do elementu „pruskiego” w samym mechanizmie Petersburgu machiny państwowej cesarskiej, które zatrute mu zdrowy start w rosyjskim życiu narodowym. Uważa się, że agresywne Aksakowa wpadł germanizm trzech obszarach: na Zachodzie – we Francji, w południowo-wschodniej – krajów słowiańskich, na Wschodzie – w regionie Morza Bałtyckiego. „Nie sprawować żadnych funkcji politycznych Aksakov wierzył w West Slavic Bismarck, w stanie zjednoczyć podzielonych Słowian w jednej władzy pod berłem cara Rosji. To była wielka przesada – Petersburg biurokracja jest nadal uważane Aksakov wroga, ale rozpoznać jego wpływ na opinię publiczną miał jeszcze „.

W drugiej połowie rządów 60. wszedł w okres czarnej reakcji i brutalnie prześladowanych gazety. Za krytykowanie decyzji rządu wydanie liberalno-kosmopolityczna gazety został zawieszony, a przez chwilę wydawało się, pod nazwą „Moskvich”. W ciągu niespełna dwóch lat, „Moskwa” otrzymał dziewięć ostrzeżenia i trzy zawieszenie na 3, 4 i 6 miesiącach, czyli 13 miesięcy w sumie. Natychmiast po artykuł pojawił się na „marginesie Rosji» Samaryn, gazeta została zakazana w lutym 1868. Ostatni numer ukazał się 21 października.

„I. Aksakov miał odwagę do rozpoczęcia procesu w Senacie przeciwko Ministrowi Spraw Wewnętrznych … Zamknij „Moskwy” za „szkodliwe kierunku.” Rada Państwa, przy wsparciu wszystkich rządów Niemców, którzy się do zakazu „Moskwa”. Udało mu się z ich pomocą, a nawet więcej: całkowity zakaz Aksakov publikacji. W Prusach i Austrii bezwzględny zakaz został uznany za wielkiego zwycięstwa. Wymuszona cisza Aksakov była opłacalna Prusy. W tych latach milczenia przeszedł utworzenie Cesarstwa Niemieckiego i Austrii zintensyfikowane obraźliwe w krajach słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego.Wszystko to Aksakov nie był w stanie napisać. Ale on nie przestał o tym mówić na posiedzeniach Komitetu Słowiańskiego w Moskwie, gdzie był prezesem. ”

Według Dostojewskiego, „Komitet Słowiański w Rosji stało się centrum ruchu na poparcie ruchu narodowo-wyzwoleńczego narodów Półwyspu Bałkańskiego”, wcielając tym samym ideę słowiańskiego braterstwa w praktyce. Znajduje to potwierdzenie w „Informacji o specjalnych sesjach Komitetu Dobroczynności” słowiańskiej. W 1874 roku, z inicjatywy Komitetu słowiańskiej Moskwie otwarto w kościele św serbskiej zagrody. Cyrus i John. Na początku lat 70. w Petersburgu pojawiła Towarzystwo Miłośników duchowego oświecenia, który był związany z Komitetem Moskwie.

W 1876 Aksakov, gdy był przewodniczącym Komitetu Słowiańskiego, postanowił wstrząsnąć słowiańską dzwonek. A w mniej niż 20 lat po nieudanej próbie stworzenia „biuro słowiańskiego” w czasopiśmie „Rosyjski konwersacji” (50th AD), pisał o tym, co Petersburg badacza DA Badalyan, kraju wzrosła całe pokolenie, wychowane „rosyjski”, „Rozmowa Dnia”, „Moskwa”, który w połowie 1870 uważany przystąpienia do wojny dla kolegów Słowian święta rzecz.

Jeśli Aksakov podkreślić ideę „słowiańskiego braterstwa” w duchowej jedności, potem Nowy JorkDanilewskiego – politycznie: naturalne, a nie stworzony przez kolonizacji. Rosyjski nie jest tępione i zniewoleni ludności tubylczej w nowych ziem. Narody były skłonne do Rosji, świadomie, mieszkając z rosyjskim obok siebie. Jak to możliwe? „Nie jest trudno istniały i istnieją narody, w stanie przynieść większy udział wolności niż Rosjan i posiadające mniejszą tendencję do jej nadużywanie.” Kłopoty w Rosji, według myśliciela, miał bardzo szczególny „, nie polityczny w ścisłym tego słowa znaczeniu.”

Danilewskiego wspierany nie tylko NN Obawy. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że znacznie później, w 1914 roku, FF Aristow, Sekretarz słowiańskie społeczeństwem politycznym „Slavia”, wyrażone myśli, które są bliskie Danilewskiego. Uważał, że w wojnie rosyjsko-tureckiej w 1877-78g. o wyzwolenie Bułgarii wykazał: Pytanie słowiańska może być ostatecznie rozwiązany tylko wtedy, gdy jednoczesne wyzwolenie i zjednoczenie narodów słowiańskich w jeden wielki członkowskiego Unii Slavia pod przewodnictwem Rosji.Uchybienie tę podstawową zasadę wzajemności słowiańskiej doprowadziła do tego, że rosyjskie przepływy krwi wyzwolonej Bułgaria przyjęły się jako władców Niemców (pierwszy Alexander Battebersky a następnie Ferdynanda Kobursky) i prowadził polityki antyrosyjskiej przed wyzwoliciela Rosji. W innych krajach słowiańskich – Serbia, również wyzwolony przez wojska rosyjskie, nasiliły austriackiej wpływy i wiedeńskie polityka bez widząc właściwego rebuff ze słabego Serbii, zaczął patrzeć na to jak jego prowincji. W końcu okazało się, że Bułgaria będzie musiała dostarczyć na-Szwabii władców jak przed tureckich oprawców, a dla bezpieczeństwa i samego istnienia Serbii rozpoczął bieżący wojnę Niemców w Austrii i Niemczech.

VS Sołowjow, jak wiadomo, krytykowany przez kwestii słowiańskiej i Aksakov i Danilewskiego, który wzniósł „istniejący w systemie ludzkości konfliktów w zaokrąglonym i kompletne.” Wierzył, że chomik Kireyevsky Aksakovs, Samarin, że jest „rdzennych Słowianofile” nie zostanie odrzucony w historii świata, w związku z tym, przynajmniej w teorii, były bliżej idei chrześcijańskiej niż Danilewskiego. Sam Mikołaj Yakovlevich, odmawiając „uniwersalne” uznane „wszystkich ludzi”, ale tylko jako zbiór wszystkich krajowych, i wierzył, że „istnieje tylko jeden uniwersalny człowiek na ziemi – On był Bogiem.” Ale tutaj jest to, co jest interesujące. Filozof, próbując pogodzić starożytne prawdy religii i nowoczesnej inteligencji naukowej, wiary i rozumu, kultury, przeszłości i teraźniejszości, Wschodu i Zachodu, z nadzieją, że będzie przeprowadzać syntezę Słowian. Tak więc, Sołowjow, choć w nieco dziwacznej formie, prowadzone w jego pracy wszystkim sam pomysł Slavism sformułowane, który raz Yu Krizhanich.

Testamentowe Samarin w stolicy Dobroczynne Komitetu Słowiańskiego otrzymał w 1876. 3000 rubli.Jednak krytyka polityki zagranicznej urzędowym, chęć do działania niezależnie od rządu cesarskiego podczas Wschodniej lat 70. doprowadziły do ​​niezadowolenia kryzysowych na górze i na zamknięciu Komitetu słowiańskiej Moskwie 1878. Działalność pozostałych Komitetu Słowiańskiego była ograniczona.

Wszystkie te działania doprowadziły do ​​tego, że na początku 80-latach XIX wieku, wielu rozczarowany w możliwość słowiańskiego braterstwa. Na przykład, KN Leontiev dla których „Panslavism – idealne nowoczesne Europejska, liberalna unitarne, pragnienie, aby być jak wszyscy, to wszystko sama rewolucja w Europie” („Polityka Narodowa jako instrumentu rewolucji światowej”). On „sobie sprawę, że wszystkie Słowianie, na południe i zachód, jest w tym tak drogie … kulturowego – w pierwotnym znaczeniu istoty dla nas, rosyjski, nic innego, jak zło konieczne politycznej, ponieważ te kraje są jeszcze w obliczu” inteligencji ” nic nie jest, ale wulgarny i zwykłym nowoczesnej burżuazji, świat nie daje. ” Serbowie przez Leontiev – najbardziej rozdrobnione i kulturowo i politycznie słowiańskie ludzie. Przy takiej różnorodności, zdaniem filozofa, zaczęli tracić ich słowiańskie cechy stały się strażnikami słabej, drevneserbskogo. Bułgarzy nie lubię Greków i im zaszkodzić. Czesi są bardzo podobne do Niemców, są skromne, cierpliwy, ułożone na zamówienie. Ponadto, Czesi – katolicy. „Słowianie to, i to jest bardzo dużo siły; Slavism (podkreślenie moje – SS) nie jest lub jest nadal bardzo słaby i nie jest jasne „. Wiara w kulturowo-historycznego słowiańskiego typu przyszłości wydawało Leontiev zbyt pewny siebie:

„Papiestwo było; Łączna życie dwóch kościołów zostały już zakończone, a.Ale słowiańskie konfederacji pod przewodnictwem cara Rosji – nigdy nie miał „.

Filozof zauważyć, że Danilewskiego pomijane jedenasty typu kulturalno-historyczny, bizantyjską, szczególnie ważne, w jego opinii, w Rosji. Uważał, że trzeba chronić wszystkie greckie – bizantyjskie, wzmocnienie więzi ze Wschodem, a nie „być miły” ze Słowianami. Oczywiste jest, że te pomysły były obce słowianofilami.

W 1886 roku, po śmierci Aksakov, VI Lamanskii wysunął ideę „środkowym świata”, który zaniósł ją nie tylko państwo słowiańskie, ale także Grecja, Rumunia, Północna Azja, cała Europejskiej Turcji z Konstantynopola i innych. „Rosja ma użyteczne Słowian, że ona istnieje i jest próżno zapomnij więc, że Słowianie w ten sposób, to jest fakt, że nie są przydatne w Rosji, że bez nich nie byłoby tego, co to jest” (Trzy światy aziysko -Europejski kontynent „, 1892). Według myśliciela, ziemia Rosji, jak również rodacy gruntów i współwyznawców nie może stanowić samodzielne świat. Lamanskii próbował usprawiedliwić solidarność elementów słowiańskich i greckich. „Bliski świat”, w zależności od myśliciela, bierze 24000000 km i choć różni się od europejskich, wciąż blisko niego, edukacji w obu światach tam „, jeśli nie dokładnie takich samych, mniej lub bardziej powszechne i podobnych źródeł: chrześcijaństwo i Greco Roman cywilizacji i kultury. ” Nie sądzę, że między słowianofilami i Euroazjaci istnieje bezpośredni związek.Można rozpoznać wpływ na słowianofilami Euroazjaci jak również całą filozofię rosyjską jako całości.

GG Florowski, wydaje mi się, że najtrafniej wyraził słowianofilem zrozumienie idei „Slavism”: „Ludzie mają tylko średnie i biologiczną samostanowienia, ale ekscytujące świadomość bezwzględna wartość dotacji powszechnej przyznano wiary słowiańskiej prawosławnym daje jej prawo do istnienia, zwłaszcza na Wschód – prawosławna kultura” , Wierzył, że idea słowiańskiego braterstwa „w słowiańskim, a zwłaszcza prawosławny jest środek ciężkości.” W artykule „Dlaczego nie może stać się państwem Austria słowiańskie” Aksakov, zwracając połączenia hołd Son tylko, ale nie uznał za wystarczające siły zdolne do zjednoczenia Słowian. Według niego, bez wspólnej wiary edinoplemennost bezsilni. Dlatego z takim bólem Samarin martwił o edinoplemennoy los, ale nie-chrześcijańska Polska.

Ponieważ na Zachodzie, w rozumieniu słowianofilów, twierdzi, dominacji politycznej, dąży do przyswojenia, zniszczyć swoisty świat słowiański na różne sposoby – poprzez „trzymać się wiary katolickiej”, „germanizacja” kosmopolityzmu, internacjonalizmu i tak dalej semantycznej centrum idei słowiańskiej w rozumieniu przedstawicieli Moskwy. Szkoła, jest idea słowiańskiego braterstwa, praktyczna realizacja, która doprowadzi do konsolidacji Słowian, solidnie do zachodnich roszczeń do światowej hegemonii.Uważam, że jest to pomysł, najtrafniej wyraża chęć doprowadzenia przedstawicieli zasady powszechności Moskwie kierunek w życiu społecznym Słowian, które, ich zdaniem, prowadzić do rozwoju kultury narodowej, nawet w niewielkiej mniejszości słowiańskich. „Nie ma żadnych aspiracji Rosji do przechwytywania, nie ma planów dominacji politycznej, ona tylko chce wolności ducha i życia plemiona słowiańskie, słowiańskie braterstwo pozostaje prawdziwe” – napisał IS Aksakov. Filozof uważał, że braterskie uczucia narodów słowiańskich z Rosją wynika z samych „najgłębszych głębi bytu narodowego.”

Jeśli chomik i Kireyevsky położył nacisk na duchowy i moralny aspekt w swoich filozoficznych i historycznych poszukiwań, następnie Samaryn, część I. Aksakov – o filozofii politycznej. Myślę, że Samarin można nazwać w pewnym sensie prekursorem wśród rosyjskich myślicieli Danilewskiego. W przeciwieństwie Danilewskiego Samarin nie zaprzecza dominacji Rosji w świecie słowiańskim.

„Słowiańskie braterstwo”, zgodnie z „miejscowych słowianofilami” nie jest w przeciwieństwie do reszty ludzkości, a nie ofensywne i defensywne w przyrodzie. Według Khomyakov, Kirejewski, słowiańskim świecie, zjednoczeni wokół Rosji powinny prowadzić globalnej edukacji dzięki wewnętrznych skarbów duchowych, które są zapisane w jego głębi.

Samarin związane słowiańskie braterstwo „również” z kwestią przetrwania: tylko zjednoczonego świata słowiańskiego, na czele z Rosją może się oprzeć na wezwanie Zachodu i zachować swoją tożsamość narodową. Rosja ma znaczenie i moc w sobie, jako Świętej Rosji.

Historia potwierdziła ustalenia Samarin-Danilewskiego: cywilizacyjnych Europy Wschodniej przez prawie pięćdziesiąt lat z powodzeniem konfrontacji Zachodu w XX wieku i jest to rodzaj kultury słowiańskiej konkurowały z zachodnimi europejskich festiwalach międzynarodowych.. Jednakże, zgodnie z przewidywaniami Leontiev, Bloku Wschodniego zawalił, a nie znalezienie „super pomysłów” dla długoterminowego zjednoczenia Słowian. Ale to nie znaczy, że należy wyrzec się Słowianie zjednoczenie.

Słowiańska szuka wolności politycznej i potrzebują pomocy, i jasne jest, że niektóre siły każdy plemię wystarczająca, aby osiągnąć cel. Pomoc ta może się spodziewać od plemiennej solidarności i jedności.Kto odrzuci ten sojusz, aby go zostawić, on ryzykuje krajowym ruinę. On – jedyny środek bezpieczeństwa politycznego, gwarancje niezależności, które można znaleźć Słowian. Jak napisać nienazwany pan: „Sam Bóg tak od niepamiętnych czasów postanowił Sarmatów lub mnożenia nie mógł mieć, z wyjątkiem krajów skandynawskich, podobnie jak Rzymianie, gdy żaden inny naród nie mógł się oprzeć, ale Sarmaci i Scytowie” („dobre do czytania, że protizoshli do przyjęcia cara moskiewskiego i krzywdy z wyborami Króla krajów zachodnich „, 1572).

Aby zapisać swoje terytoria, styl życia, kulturę i Słowianie etniczne muszą się zjednoczyć, mimo konfliktów z przeszłości i teraźniejszości. Naprawdę widać krajów słowiańskich: Konfederacja Rosja, Białoruś, Republiki Serbskiej. Połączenie Słowian w Międzynarodowej Lidze państw słowiańskich jest możliwe, ale, oczywiście, wymaga ogromnej pracy organizacyjnej: przede wszystkim, potężni mężowie stanu partie narodowe i patriotyczne. AG Łukaszenka wyraził pomysł stworzenia na Białorusi Międzynarodowy słowiańskiej Centrum. W Polsce, Bułgarii, Jugosławii, są narodowo-patriotycznych, a nawet Partia słowiańskie. W maju 2015 roku w Moskwie na Poklonnaya Hill odbędzie się XII Pan-słowiański Katedra, która zachwyca swoją skalę, przynależności, wielość podmiotów, duchowego potencjału i perspektyw. Jego celem – stworzenie międzynarodowego ruchu słowiańskiego – Pan-Słowiańska Unia. Powinno być potężna siła jednocząca zróżnicowany świat słowiański, na wspieranie realizacji swojej historycznej misji – aby stać się łącznikiem między Europą i Azją, tworzenia narodów Eurazji Unii, która otwiera drogę do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i oprzeć siły destrukcji i chaosu.

Przedstawiciele „moskiewskiej szkoły” i przyległych do ich kręgu ludzi cechowała głęboka intuicja, uniwersalnego univrsalnogo. Twierdzili oni, że świat słowiański jest zjednoczenie Wschodu i Zachodu. Pisał Karl Jaspers, wszystkie nasze najgłębsze różnice, osiągnięcie wzajemnego wyobcowania i nienawiści, jest tylko mąka, generowane przez zapomniane i utracone w drodze do istnienia pokrewieństwa.

Jarosława Mądrego

Unia Słowiańska jest dostępna za pośrednictwem procesu uaktualniania i wzrost krajowego (wzrost „rosyjskiego ducha”, jak mówili słowianofilami) w Rosji, skomplikowanych, złożonych właściwości jak jego charakter polityczny, jak i krajowym. Przed wykonaniem tego stanu wszystkich Słowian, nie wyłączając samych prawosławnych, boją się Rosji, a dostęp do niej będzie w ich umysł tylko korzystanie z dowolnego materiału poczuciem władzy na ich korzyść. Przed przystąpieniem do unii moralne, do szczerej chęci silnego związku tutaj politicheskloy daleko. Wręcz przeciwnie, każde nasze pragnienie – jeśli nie ma aktualizacji – sztucznie przyspieszyć proces zjednoczenia Słowian z Rosją może stworzyć między nami i Słowian pełna nieufności. I nie pan-słowiańskiej Unii Rosji, jak przewiduje Danilewskiego zamieni się w „historycznej śmieci”.

Podsumowując, chciałbym przypomnieć woli księcia Jarosława. Może być skierowana do wszystkich narodów słowiańskich:

„W domu nie leń, ale dla wszystkich zegarek … […]. Żyć w miłości, bo jesteśmy braćmi … Jeśli masz zamiar żyć w miłości do siebie, Bóg będzie z wami, a wy podbić swoich wrogów i żyć spokojnie. Jeśli jesteś w nienawiści i walki w mezhduusobiyah, a następnie umiera się i zniszczyć ziemię swoich ojców i dziadków, ich ekstrakcji ich wielkie dzieło. Ale żyć w świecie, w posłuszeństwie do jego brata. […] Jeśli ktoś chce skrzywdzić swojego brata, a potem … wspomagać przestępstwa. Bo kto powiedział: „Miłuję Boga, a brata swego nie podoba” – to kłamstwo. Diabeł, bo kłócą, bo nie chcą dobra dla ludzkości. „

Skorokhodova Svetlana Igorevna ,

Doctor of Philosophy

za:http://vseslav.su/problema-edinstva-slavyan-v-filosofii-moskovskoj-shkoly/

1 komentarz

Filed under Bez kategorii

One response to “Problem jedności Słowian w filozofii ” szkoły moskiewskiej „

  1. gość

    Nie da się tego czytać. Powinno być ostrzeżenie, że to „tłumaczenie” z Google translate.

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s