L.Kaczyńskiego za „zasługi” dla Polski usunąć z Wawelu !!!

1184805_717332921617240_2009373724_n

 

 

Wspólny, radosny taniec syjonistów, D.Tuska i L.Kaczyńskiego, po podpisaniu traktatu lizbońskiego

 

Requiem dla Prezydenta

Istnieje uświęcony tradycją zwyczaj, że nad trumnami dostojników Rzeczpospolitej wylicza się ich zasługi dla Państwa i Narodu. W katolickiej, polskiej obyczajowości istnieje także niepisany zwyczaj, że o zmarłym nie należy mówić źle. Ale czy wolno nam, nawet w tak smutnej na ludzki sposób chwili, przemilczać prawdy, które, za sprawą zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej, dotyczą już dziś i będą boleśnie dotyczyć w przyszłości najżywotniejszych spraw całego Polskiego Narodu i Państwa Polskiego?

Czy ogłuszany przez 20 ostatnich lat powszechnym medialnym łomotem, pogrążony dziś w bólu i w żałobie z powodu tragicznej śmierci wielu osób, zbyt wielu osób, Polski Lud wie i czy będzie pamiętał, kogo na prawdę stracił i kogo opłakuje w osobie Prezydenta Rzeczpospolitej?

Prezydencie Lechu Kaczyński

Jeszcze zanim zostałeś Prezydentem Rzeczpospolitej, jako Prokurator Generalny tej samej Rzeczpospolitej wstrzymałeś ekshumację Żydów zamordowanych w 1941 r. w Jedwabnem. Dzięki tej Twojej decyzji, we wszystkich mediach Żydzi mogli kłamać i pomawiać o ten mord Polaków. Urzędujący wtedy prezydent A. Kwaśniewski przypisał ten mord Polakom i w naszym imieniu przepraszał Żydów.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

To dla Ciebie marszałek sejmu Rzeczpospolitej, M. Jurek zmienił porządek obrad i pośpiesznie przyjęto uchwałę o zwrocie Żydom w naturze – w polskiej ziemi, bo Skarb Państwa rozkradziony stoi pusty – 20% z 65 mld. $ USA, których żądają od Polski gangsterzy ze Światowego Kongresu Żydów. O tym uchwalonym rabunku na Polsce i Polakach mogłeś chwalić się Żydom w Izraelu i w USA podczas swojej wizyty.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W swoim liście do przywódców żydowsko-masońskiej loży „Niezależny Zakon Synów Przymierza” – Independent Order of B’nai B’rith, syjonistycznej agendy zwalczającej katolicyzm i narody europejskie, wyrażałeś radość z jej reaktywowania w Polsce.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W prezydenckim pałacu katolickiej Polski zapalałeś żydowską menorę, symbol nienawiści i zwycięstwa żydów nad nie-żydami.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Jako zwierzchnik sił zbrojnych patronowałeś likwidacji polskiej armii i opłaconemu przez polskiego podatnika i wbrew jego woli udziałowi resztek tej armii w zbrodniczej, amerykańsko-syjonistycznej operacji w Afganistanie i w Iraku.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Zlekceważyłeś uroczystość ku czci setek tysięcy polskich ofiar pomordowanych przez barbarzyńców z UPA, a zaszczyciłeś swoją obecnością zjazd Ukraińców w Sopocie.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W imieniu Narodu Polskiego, łamiąc Konstytucję Rzeczpospolitej i własną prezydencką przysięgę bezprawnie ratyfikowałeś traktat lizboński, konstytucję nowego, bolszewickiego państwa, Unii Europejskiej powstającej na gruzach narodowych państw Europy.

 

Swoim podpisem przekreśliłeś suwerenność Państwa Polskiego. Umożliwiłeś unijnemu prawu-bezprawiu niszczenie podstawowych wartości narodowego bytu Polaków, umożliwiłeś niszczenie naszej katolickiej religii.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Do ostatnich godzin życia realizowałeś politykę sprzeczną z narodowym interesem Państwa i Narodu Polskiego. Patronowałeś grabieży naszego polskiego majątku i pauperyzacji Narodu.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W imieniu Polaków oskarżałeś Rosjan o katyńskie zbrodnie. A przecież i Polacy i Rosjanie mordowani byli przez tego samego komunistycznego wroga katolickich narodów, którego potomkowie niszczą dziś narody Zachodu.

Byłeś wrogiem Słowiańskich Narodów i Ich autentycznej współpracy.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Twoja tragiczna śmierć w Katyniu, tragiczna śmierć pozostałych osób ma mieć wymiar symbolu, chcą dziś tego powszechne media. Zgoda, ta tragiczna śmierć jest symbolem. Jest symbolem dramatu Polskiego Narodu, który od 70 lat nie może usłyszeć słów prawdy o katyńskiej zbrodni, bo media i władza zawłaszczone są przez obcoplemiennych potomków tych, których dziadowie i ojcowie mają na rękach polską krew.

Polski Narodzie – pamiętaj.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W Niedzielę – w święty dzień Zmartwychwstania, łamiąc katolicki, odwieczny obyczaj, Twoją trumnę złożyli na Wawelu, obok polskich królów. I jest w tym jakiś złowieszczy logiczny sens. Zamykają się oto karty historii Narodu i państwa Polaków. Tu, pośród grobowców tych, co tworzyli i budowali Rzeczpospolitą Polską, kiedyś jej wielką potęgę, stać odtąd będzie trumna z grabarzem Państwa Polaków.

Polski Narodzie – zapamiętaj.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Polski Naród pozbawiony własnych narodowych elit, narodowych mediów, oświaty i kultury jest ślepy i głuchy. Czy Twoje sumienie Katolika pozwoliło ten kaleki lud pozbawić nawet ostatniej jego własności – Suwerenności Państwa i Narodu?

Niech Bóg spróbuje Ci wybaczyć.

Polski Narodzie – módl się i Ty o wybaczenie dla siebie, nie nadstawiaj drugiego policzka, nie bądź Chrystusem narodów, wstań z kolan, „Bądź wierny. Idź”, idź po swoje prawa.

 

Dariusz Kosiur          14.04.2010 r.

_____________________________________________________

z17704791Q,Kwiecien-2011--Ostroleka--happening-Janusza-Paliko

  Happening J.Palikota: „Ukrzyżujmy Lecha” – kwiecień 2011

 

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Czy L.Kaczyński, syjonista i zdrajca, zasługuje na Narodowy Panteon?

Syjonistyczne kreatury wmawiają Polakom, że L.Kaczyński, czołowy syjonista III RP, zdrajca stanu – m.in. podpisał traktat lizboński UE -, to polityczny mąż stanu godny spiżu.

W tej bezczelnej hucpie mają swój udział także hierarchowie KK w Polsce. I wielu, zbyt wielu, nieświadomych polskich katolików daje się omamiać łobuzom w sutannach, którzy z racji swojego bożego posłannictwa winni stać na straży etyki, także etyki w polityce.

Monument w Radomiu
.

 Od czterech lat żydo-anglosaski obóz PiS głosi, że katastrofa Tu-154M nie była dziełem przypadku, że to był zamach na prezydenta III RP, na L.Kaczyńskiego i niemal oficjalnie wskazują na sprawstwo Rosji. Motywy zamachu wyjaśniają realizowaną przez L.Kaczyńskiego polityką. Tłumaczą, że wspierał on demokratyczne przemiany w państwach byłego ZSRR i ich dążenia do uniezależnienia się od Rosji i do współpracy z Zachodem i z NATO – wspierał demokratyczne przemiany w duchu, a zwłaszcza w interesie żydowsko-anglosaskiej oligarchii finansowej, której zbrojne, zbrodnicze ramię NATO osacza Rosję coraz szczelniej.
Teoria głoszona przez PiS i powiązane z żydo-anglosaską opcją żydo-media w Polsce jest spójna i logiczna. Faktycznie, przyczyn katastrofy nie znamy do dzisiaj. Nie chcą także ich zdradzić nasi „przyjaciele” z USA dysponujący zdjęciami satelitarnymi i nasłuchem z lotu Tu-154M. A błędy, pomyłki i kłamstwa tzw. komisji ekspertów nie mogą wykluczyć zamachu jako przyczyn katastrofy. Jednak wskazanie Rosji, jako sprawcy zamachu nie wytrzymuje próby logicznej analizy.
Zamach na politycznego kundla żydo-anglosaskiego, jakim niewątpliwie był L.Kaczyński, nie mógł być dla Rosji sukcesem w żadnym wariancie jej polityki.

Po pierwsze: Polska nie jest samodzielnym państwem, jest strefą okupacyjną, państwem demontowanym i okradanym przez żydo-anglosaskiego okupanta i jednego politycznego kundla natychmiast zastąpią kolejnym, co jak wiemy miało miejsce po śmieci L.Kaczyńskiego.

Po drugie: jeśli Rosja ma jakiekolwiek plany wobec państw słowiańskich, czyli wyzwolenia ich spod żydo-anglosaskiej okupacji i odbudowy w Europie dwubiegunowego układu sił (o to jest oskarżana i tego się boją okupanci), to z pewnością nie podejmie żadnych działań, które mogłyby wzniecić wobec niej wrogość słowiańskich sąsiadów. Taką polityczną linię potwierdza rosyjska taktyka akcji pokojowego – bez jednego wystrzału -, powrotu Krymu w granice Rosji.

Po trzecie: żydo-banderowska rebelia na Ukrainie, która była dziełem polityki żydo-anglosaskiej, potwierdza wieloletni kierunek antyrosyjskiej polityki osaczania Rosji. Dla tej polityki syjoniści szukają nie tylko sprzymierzeńców, ale wsparcia i aprobaty wśród podbitych społeczeństw słowiańskich. Widzimy przecież doskonale, z jakim mozołem żydo-władza III RP oraz powszechne w Polsce żydo-media podsycają niechęć, wrogość do Rosji. A zatem, inspiratorów i sprawców ewentualnego zamachu na L.Kaczyńskiego należy szukać po tej stronie, która buduje nienawiść do Rosji, czyli po stronie żydo-anglosaskiej. Analogia z zamachem w USA na WTC z 2001r. jest tu całkowicie uprawniona – syjoniści wysadzili w powietrze WTC i zamordowali 3000 tys. Amerykanów, żeby mieć pretekst do ataku na Irak. Czym zatem jest likwidacja 100 osób, w tym jednego prezydenta, z bananowej kolonii?

Jest bardzo prawdopodobne, że w wyniku nieuchronnych już, konfrontacyjnych zmagań, oby tylko politycznych, między syjonistycznym Zachodem a słowiańską Rosją, państwa słowiańskie wyzwolą się spod żydo-anglosaskiej okupacji. Tym samym zbliża się moment wyjaśnienia przyczyn i sprawstwa katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem. Kto wie, może ten moment jest bliższy niż się nam to dzisiaj wydaje.

Dariusz Kosiur    

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Przyjmując wersję o zamachu, a przynajmniej w tej chwili większość istniejących informacji zdaje się właśnie ją potwierdzać, warto zwrócić uwagę na dobór daty dokonania tego zamachu – rocznica tzw. mordu katyńskiego. Oczywiście żydo-media od Rydzyka do Michnika za ten mord obarczają Rosjan, a nie żydo-bolszewików rządzących wtedy ZSRR. Żydo-media Rydzyka oraz kilka innych tytułów, za sprawców zamachu na Tu154-M w Smoleńsku uznają także Rosjan. Warto jednak wiedzieć, że:

Na III Konferencji Gestapo – NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., w obecności agentów angielskich i amerykańskich, została „przyjęta do akceptującej wiadomości” przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego poprzez fizyczną eksterminację polskich elit. To wtedy przyjęto program tzw. katyńskich mordów.
W 1956 i 1958 r. N. Chruszczow, pierwszy Rosjanin na stanowisku I-szego sekretarza KC KPZR usiłował wyjawić zbrodnie na Polakach dokonane przez żydo-bolszewizm. ”
Na podst. „Mord Katyński” – ks. Z.J. Peszkowski, S.Z. Zdrojewski (ks. Peszkowski był jeńcem obozu w Katyniu)

 

Absurd, który nie znajduje wyjaśnienia !

Żydo-MSZ RP (żydo – ze względu na skład osobowy i kierunki polityki) znajdujący się pod zarządem małżonków R.Sikorskiego (trzy obywatelstwa: polskie, brytyjskie, USA) oraz A.Applebaum (Żydówka z USA, z NY) przyznało, że na terenie MSZ doszło do próby zniszczenia (spalenia) dowodu osobistego T.Merty (b. podsekretarz stanu w min.Kultury), który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Żydo-MSZ RP nie wyjaśniło powodów, dlaczego nieznani dotąd pracownicy tego resortu zamierzali zniszczyć ten dokument.

Dariusz Kosiur   

_____________________________________________________

Jeżeli ofiary katastrofy Tu154M zasługują na pomnik, to w taki sam sposób należy także upamiętnić wszystkie wcześniejsze ofiary innych katastrof.

Dariusz Kosiur

Reklamy

18 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

18 responses to “L.Kaczyńskiego za „zasługi” dla Polski usunąć z Wawelu !!!

 1. przemex

  Dopóki polskie władze i podpuszczana przez nich garstka fanatyków nie przestanie niszczyć, bezcześcić pomników żołnierzy radzieckich/rosyjskich to żadnego pomnika w Smoleńsku ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej być nie powinno, tym bardziej że wiele osób lecących tym samolotem było ogarniętych szałem nienawiści wobec Rosjan i Rosji z prezydentem na czele już nie wspominając że polityka tych osób będących ówcześnie u władzy w Polsce była dla państwa polskiego i Polaków wybitnie szkodliwa a co za tym idzie pomnika takim indywiduom stawiać się nie powinno.

  Polubienie

 2. michal

  Przemex to już nie ma znaczenia kim oni byli . Powiem szczerze też tych ludzi nie cierpiałem , ale to jest naprawdę dramat . Pewne jest jedno : gdyby tam zginęli zwykli ludzie tacy jak ja lub ty dziś po 5 latach pies z kulawą nogą nie pamiętałby o tej tragedii nie mówiąc już o tym , że żadna z tych rodzin nie dostałaby po 250 tys PLN odszkodowań , a już nie mówiąc o pomniku , którego ptaszydła zaraz obsrają .
  Prawdopodobnie to nie jest w większości mądry naród niestety . Naród o niskim IQ , którego łatwo skłócić , łatwo nim sterować w prosty sposób można go okłamać czy oszukać .
  Naprawdę 5 lat po katastrofie , a są jeszcze debile , którzy wierzą w zamach zaplanowany przez Putina z Tuskiem . Wykłócają się o Anodinę , mogliby cię spokojnie zabić za to , że według twojej opinii Błasik wypił browara w samolocie .
  Jeżeli komisja międzynarodowa powstanie i jej końcowy wynik prac będzie taki sam lub podobny jak u ministrów Herr Tuska to zaraz powiedzą , że komisja międzynarodowa została opanowana przez rosyjskie GRU i po temacie i od nowa Polska Ludowa.
  Z tymi ludzmi nie ma sensu jakakolwiek polemika . Szkoda czasu . Jestem katolikiem , ale tego typu towarzystwo omijam z daleka .

  Polubienie

 3. michal

  Gdy rozmawia się z nimi o Armii Czerwonej to oni zaraz o gwałtach i męczarniach kobiet . Bardzo ciężko im zrozumieć , że według planów III Rzeszy , bodajże do 1970 roku ( jak się mylę proszę o sprostowanie ) Polaków jako narodu miało już nie być .
  Najlepiej wykorzystać sport . Sprowokować rosyjskiego siatkarza , a potem piać , bo ich ruski obraził , albo 11 listopada czepić się ambasady rosyjskiej.
  Pytanie : tak postępują ludzie z wysokim IQ ?

  Polubienie

 4. Nie rozmawam o żydo-smoleńsku…. Wałkowanie tego to tak jak robić żydo-chazarowi laskę…. Żyd tego chce…. I ubolewam nad tym że w Polsce idiotów co nie miara….

  Polubione przez 1 osoba

  • dokladnie ,tak jak kaczora wykonczyli i ukrainskiego kundla tylko po to aby poglebic niechec do Putina i Rosji….nie chca aby narody slowianskie polaczyly sie i zaprowadzily pozadek z chazarami….

   Polubienie

 5. Paweł

  @przemex
  Nikogo nie nabierzesz na taką propagandę. Pomniki sowieckich najeźdźców powinny zostać zrównane z ziemią. Pomnik w Smoleńsku to pomnik Ofiar zamordowanych przez ruskich bandytów. Putin i Rosja sami zasłużyli sobie na nienawiść i tylko to od nas dostaną. Musieliby zmienić swoją politykę i przeprosić za wyrządzone krzywdy, a następnie zadośćuczynić. Wtedy moglibyśmy rozmawiać.

  Polubienie

  • Zakładam, że Pańska retoryka jest słuszna i przyjmuję, że ZSRR był najeźdzcą.
   Proszę zatem przeanalizować sytuacje:
   1. ZSRR został pokonany przez III Rzeszą (nie tylko teoretycznie istniała taka możliwość) – jak w takiej sytuacji potoczyłyby się losy Polaków (państwa polskiego już nie było),
   2. PRL był rezultatem polityki ZSRR, czyli najeźdźcy:
   w trakcie trwania PRL istniało całkowite bezpieczeństwo socjalne (nie istniało bezrobocie), kraj się rozwijał we wszystkich dziedzinach, sytuacja materialna społeczeństwa systematycznie się poprawiała (w spadku po PRL 80% mieszkań i domów jest – przynajmniej na razie – własnością Polaków – to ewenement nie tylko w skali Zachodu, ale i świata).
   Po 1990r. ZSRR -najeźdźca wycofał się z PRL, które przestało istnieć, a RP znalazła się w strategicznym sojuszu z USA i UE: zniknęło bezpieczeństwo socjalne (pojawiło się bezrobocie, brak gwarancji dla świadczeń emerytalnych, prywatyzowana jest ochrona zdrowia) przemysł zlikwidowano niemal w 90% itd.
   Jak uwzględniając p.1 i 2 wyjaśni Pan termin ZSRR był najeźdźcą?

   Pytanie: czym Putin (Putin jest prezydentem od 2000r) i Rosja zasłużyli sobie na nienawiść Polaków?
   – czy to Rosja Putina zlikwidowała polską armię, przemysł, przejęła polski handel, banki, majątek narodowy, komunalny, zlikwidowała 750 tys. gospodarstw rolnych i wymusiła ograniczenie produkcji rolnej, likwiduje miejsca pracy, wymusza emigrację zarobkową itd., itp.?
   – czy to Rosja Putina narzuca nam normy prawne, propagowanie degeneracji kultury i obyczaju?
   – czy to Rosja Putina dąży systematycznie do likwidacji państwa polskiego na rzecz budowy UE-państwa?
   itd., itp.
   Czekamy na odpowiedź.

   Polubienie

   • Panie Dariuszu odpowiedzi nie będzie – skąd Paweł weżmie argumenty…?, jeśli wogóle odpowie, to tylko z telewizora, gość jest sterowany. Pana wpisu też nie zrozumie.

    Polubienie

   • Paweł

    Dziwne, gdyby się Pan nie zgodził co do tego, że ZSRR był najeźdźcą.

    ad.1 ZSRR działał wspólnie z III Rzeszą i wspólnie z III Rzeszą zdradziecko nas zaatakował. Wspólnie z III Rzeszą likwidował Polską inteligencję. III Rzesza zostałaby pokonana przez tzw. aliantów, a Polska nie byłaby wtedy pod sowiecką okupacją. Najprawdopodobniej nie utracilibyśmy również połowy terytorium (tzw. ziemie odzyskane to żadna rekompensata, bo wartość kulturowa Kresów jest nie do przecenienia).

    ad. 2 PRL był sztucznym tworem, który został nam narzucony z góry. Wrogi Polsce i Polakom ustrój, z którego do dziś nie możemy się otrząsnąć. Tzw. bezpieczeństwo socjalne ładnie brzmi, ale w praktyce jest to chore rozwiązanie. Skutkuje tym, że państwo kradnie pieniądze ludziom uczciwie pracującym i daje je nierobom. W tej sytuacji państwo nie może się prężnie rozwijać i tak było w czasach PRL – zastój, a nawet cofanie się wstecz jeśli chodzi o rozwój. Ponadto w PRL nie mieliśmy w zasadzie żadnej wolności jeśli chodzi o polskie projekty i politykę. W momencie, gdy stawaliśmy się lepsi od naszych wschodnich najeźdźców przychodził rozkaz z Moskwy i podcinano nam skrzydła. Tak było np. w przypadku oferty firmy Yamaha. Pogrążono również pomysły na rozwój polskiego przemysłu samochodowego. Można by wymieniać w nieskończoność.
    Po PRL nastała III RP, która w żadnej mierze nie jest wolnym państwem Polskim. III RP to nic innego jak następstwo sowieckiej okupacji jak i przekrętu dokonanego przez obcą agenturę (vide okrągły stół). Sowiecki okupant teoretycznie opuścił nasze granice, ale zostawił tu swoich ludzi, którzy kontynuują dzieło. Do nich dołączyła agentura niemiecka, żydowska (nowa jak i pozostałości z PRL) oraz amerykańska. Polska nadal nie jest Polską, ponieważ antypolski rząd uznaje nielegalne twory, czyli PRL i III RP. W gruncie rzeczy nie jesteśmy teraz pod jednym okupantem, ale co najmniej pod trzema. W tej sytuacji trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju.

    Odnośnie pierwszego pytania kolejnej części komentarza. W zasadzie trudno powiedzieć. Putinowi mam za złe gloryfikowanie armii czerwonej, która wymordowała miliony Słowian (zarówno Polaków jak i Rosjan). Putin najprawdopodobniej przyczynił się również do „katastrofy” smoleńskiej, ale nie był w tym jedyny. Pani Merkel, Tuskowi, Komorowskiemu „katastrofa” również musiała być na rękę. Żeby było jasne nie żałuję wszystkich, którzy tam zginęli. Kaczyńskiego uważam za zdrajcę, który dopuścił się zamachu na naszą „suwerenność”, który zablokował ekshumacje w Jedwabnem, oraz zainicjował budowę muzeum historii żydów polskich, które jest kpiną z Polaków.

    Odnośnie kolejnych punktów. UE jest wg. mnie naturalnym wrogiem. Podejrzewam jednak, że UE (czyli Niemcy) działają w porozumieniu z Rosją i próbują nami grać. Niemcy straszą wojną z Rosją, bo chcą żebyśmy się oddali w pełni pod ich kuratelę, a Rosja im w tym pomaga i szczerzy kły (wszak Niemcy wywołali bunt na Ukrainie co było Rosji na rękę). Być może nas mają „wziąć” Niemcy, a Ukrainę Rosja. Póki co pozostają jedynie domysły więc nie szukałbym teraz sojuszy ani ze wschodem ani z zachodem. Jeżeli jednak Rosja i Niemcy staną się wrogami a Rosja będzie miała w planie uderzyć na Berlin to będą mieli moje poparcie.

    Polubienie

   • Paweł

    @Valdi

    Nie komentowałem na temat wpisu. Tak się składa, że zamieściłem link do powyższego wpisu na pewnym blogu, gdzie gloryfikują Kaczyńskiego, który wg. mnie był zdrajcą. Pudło z Twojej strony.

    Polubienie

   • ZSRR był najeżdcą, w okresie II wojny zatrzymując się na lini Wisły, Stalin kombinował jak nie swoimi rękami wykończyć Polaków w powstaniu, przy okazji wspomnę kto szwabom pomagał…? – są nimi „nasi dzisiejsi przyjaciele ukry”.
    Obecnie sytuacja jest inna, Słowianie są zagrożeni przez MŻ. Obecnie jedynie Rosja oparła się ich ekspansji, i my, znając naszą sytuację geopolityczną powinniśmy Rosjan wspierać!.

    Polubienie

  • przemex

   Paweł
   „Nikogo nie nabierzesz na taką propagandę” – swoje kity też wciskaj gdzie indziej a gdyby nie radzieccy żołnierze i ich utalentowani i doświadczeni dowódcy to ciebie by na świecie nie było. W planach ZSRR Polska mimo wszystko istniała jako republika związkowa ZSRR lub państwo satelickie ale istniała, w planach III Rzeszy już nie a narody słowiańskie w dłuższej perspektywie czasu miały przestać istnieć. I PRL był daleko bardziej niezależny od ZSRR niż dzisiejsza IIIRP od UE I USA, nawet sowieccy komisarze dużo mniej wtrącali się w sprawy wewnętrzne Polski Ludowej niż komisarze unijni w sprawy wewnętrzne IIIRP i Polska była wtedy drugim krajem w hierarchii ważności po ZSRR a teraz jest co najwyżej kolonią gdzie na liście marionetek USA jest na samym końcu. Także jeżeli ktoś nie ma szacunku dla 600 tysięcy żołnierzy radzieckich poległych na ziemiach polskich w trakcie ich wyzwalania jest dla mnie gnidą, ciekawe jak byś się czuł jakbyś wyprostował nogi gdzieś na jakiejś wojnie i nikt nie postawił ci nawet tablicy pamiątkowej przypominającej że tu kiedyś kopnąłeś w kalendarz w jakiejś bezsensownej ruchawce.
   I nie pierdol o rosyjskim sprawstwie „katastrofy smoleńskiej”, bo nie masz na to żadnych dowodów po za bredniami i wymysłami Macierewicza i jemu podobnych oszołomów. Na nienawiść to zasłużyły sobie tylko takie pajace jak ty bezustannie kolportujące brednie jak jakieś nakręcone katarynki.

   Polubienie

   • michal

    Przemex za ten wpis po prostu cię kocham . Browar masz u mnie i to duży . Myślę tak samo jak ty . Przemex wielki szacunek dla ciebie , a trolle spod znaku niezależnej , gazety polskiej , Macierewicza do kreciej nory tam wasze miejsce .

    Polubienie

 6. michal

  Z panem Pawłem nie polemizuje . Szkoda nerwów i czasu . Uzupełniając jednak audycje pana Dariusza Kosiura i Ziemińskiego podam , że Irving trafił do więzienia austriackiego i przesiedział 1, 5 roku . Gdy wyszedł mówił, że więzienie też dla ludzi . Austriacy zasponsorowali mu trzy posiłki dziennie i pozwolili na spokojną pracę dzięki czemu przeanalizował 4 tysiące dokumentów .
  Moja propozycja dla pana Davida Irvinga :
  Przyjedz pan do Polski . Od razu pejsaci pana aresztują . Wyrok najmniej 3 lata pozbawienia wolności . Będzie lepiej jak w Austrii . Na koszt podatników polskich dostaniesz pan trzy posiłki dziennie dodatkowo na deser sernik i banana plus co miesiąc dostęp do pokoiku intymnego , gdzie pan Irving sobie trochę pociupcia . Oczywiście roboty w więzieniu niet , to pan historyk będzie miał dużo wolnego czasu, aby analizować dokumenty . Na pewno przeanalizuje tych dokumentów dużo więcej niż 4 tysiące .
  Zapraszamy panie Davidzie Irving . Cela czeka bu bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 7. michal

  Panie Dariuszu ładne zdjęcie , ale kretynkom oglądającym Republikę , czytających niezależną , czy gazetę polską do rozumu nic nie przemówi . To już jest wysoki stopień zaczadzenia mózgu . Nawet bicie pasem w dupę nic nie pomoże , aby rozumu nauczyć . Po prostu jest już za pózno . 26 lat rządów pejsatych zrobiło swoje .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s