Czy w IIIRP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

images

Żydo-reżimowa władza, jej przeważnie żydowscy ekonomiści oraz żydo-media twierdzą, że tak.

 

Od początku tzw. transformacji, czyli przejścia od socjalizmu do żydowskiego kapitalizmu, sukces goni sukces. III Żydo-RP to gospodarczy tygrys Europy, mawiają Żydzi z żydowskiej Fundacji S.Batorego.
Patrząc choćby na ostatnie osiem lat, czyli na żydo-rządy PO i sugerując się opiniami żydo-mediów, było to nieustanne pasmo sukcesów gospodarczych. I aż dziw bierze, że te same żydo-media wyrażają dzisiaj obawy o wyborczy – już nie sukces, ale – wynik PO w jesiennych wyborach. A młody Żyd, R.Petru, były członek UW i były doradca niejakiego Leszka B. (doradzał wybitnemu guru mając zaledwie 24 lata – chyba odnośnie doboru koloru kąpielowych gaci, bo nie wiem, w czym mógłby jeszcze mieć doświadczenie -?) miast zasilić swoim geniuszem PO, którą zawsze chwalił, zakłada nową partię liberalnych Żydów -?
No, więc niech się Żydzi zdecydują, był sukces, czy nie? Jeśli był, to niech go kontynuują, bo trwanie w takiej konfuzji naraża na szwank wiarygodność ich mediów.
Ale dosyć żartów. W domu umierającego nie wypada śmiać się z jego stanu zdrowia – umierająca jest polska gospodarka niszczona przez kolejne żydo-rządy, ale dogorywa także żydowski kapitalizm i to na całym Zachodzie.

No więc, czy III Żydo-RP wykazuje oznaki rozwoju, czy wręcz przeciwnie?
Żydowska ekonomia do określania poziomu gospodarczego kraju posługuje się wskaźnikiem PKB/mieszkańca.
Cóż to jest ten PKB (w Polsce zaczęto go stosować od 1990r., przed 1990 posługiwano się wskaźnikiem dochodu narodowego – DN)?
PKB jest to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na obszarze kraju i w odróżnieniu od DN także przez podmioty zagraniczne.
Tak się składa, że podmioty zagraniczne wytwarzają w III Żydo-RP większą część PKB (największy udział w tworzeniu PKB mają banki !!!). Czy jednak można się z tego cieszyć?
Dla przykładu, produkcją samochodów osobowych w III Żydo-RP zajmują się wyłącznie podmioty zagraniczne. 90% – 95% produkcji aut przeznaczana jest na eksport. Jednak zyski z tej produkcji należą wyłącznie do obcych podmiotów (dzięki zwolnieniom podatkowym, itp. ulgom), które transferują je do krajów macierzystych. Podobnie jest z bankami, z sieciami handlowymi, itp.
Pracownicy fabryk samochodów otrzymują oczywiście wynagrodzenia, ale zważywszy na fakt, że tylko 5% ich produkcji trafia na rodzimy rynek, to ich wynagrodzenie stanowi tzw. pieniądz inflacyjny (bez pokrycia w towarach). A więc wielki mistrz, niejaki Leszek B., który walczył jak lew z inflacją (którą zresztą sam nakręcił) nie tylko jej nie zlikwidował, ale uruchomił nowe, stałe, czynniki ponownego jej narastania. I to w sytuacji wysoce niekorzystnej, gdyż rodzima gospodarka nie jest w stanie odpowiedzieć produkcją niwelującą inflację – raz: zlikwidowano przemysł, dwa: dla pozostałych producentów wprowadzono limity produkcyjne (zapisane np. w traktacie akcesyjnym IIIRP do UE).
W powyższej sytuacji system żydowskiego kapitalizmu umożliwia żydo-władzy zastosowanie jedynie dwóch rozwiązań: stały wzrost cen oraz zaciąganie kredytów na zakup towarów zagranicznych i na zagraniczne inwestycje (zagraniczne inwestycje to przeważnie inwestycje portfelowe, czyli zakup państwowych obligacji). Takie działania powodują realny spadek dochodów ludności, wzrost zadłużenia kraju oraz wynikający z nich wzrost bezrobocia.

Jednak PKB jest tak sprytnie liczony, że zaciągane kredyty (także emisja papierów dłużnych przez państwo), czyli zadłużanie państwa i obywateli, zwiększa wskaźnik ekonomicznego wzrostu o wartość zaciąganych w ciągu roku nowych kredytów  – zwiększa PKB.

W polskiej gospodarce ostatnim rokiem bez deficytu budżetowego był rok 1990 (to ten niechlubny spadek po PRL ! – ?) – był to także ostatni rok opisywania gospodarki przy pomocy wskaźnika DN.
Od 1990 roku mamy także geometryczny postęp narastania zadłużenia państwa i obywateli i jednocześnie – co z dumą podkreślają żydo-reżimowe władze i żydo-media – stały wzrost PKB. – Jaką trzeba być cyniczną kreaturą, żeby zawiesić w stolicy zegar długu, na dowód złego rządzenia, ale które jest jednocześnie „pasmem sukcesów” żydo-władzy?

Żydo-władze i żydo-media przemilczają jednak znaczący fakt, o którym informują dane Banku Światowego – a to przecież także agenda światowej żydowskiej, lichwiarskiej finansjery. Z tych danych (link poniżej) wynika, że w PKB/mieszkańca Rosja wyprzedziła III Żydo-RP w 2013r. Było to możliwe dzięki rządom W.Putina, który wstrzymał proces „demokratyzacji” Rosji, czyli proces jej demontażu i rozkradania przez Międzynarodowego Żyda – tu należy szukać przyczyn wściekłej nienawiści syjonistycznych żydo-reżimów Zachodu do Rosji i jej władz.

PKB/mieszkańca (porównanie: Rosja, Polska, Rumunia) – https://www.google.pl/search?q=pkb+wpolsce&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=W7tlVYCgH4OgyAOh2oCgBQ#q=polska+pkb+na+g%C5%82ow%C4%99&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHjxKHfq6-gWlhRrmWWXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZpacUxOfl52bmAYUKUovikxMLMksSbVwN94mvenfvTn-qpvjF1M7JU9d9AQCFwgnoYQAAAA

Największym na świecie PKB/mieszkańca mogą się pochwalić USA. Ale jak czytać ten wskaźnik dla państwa o największym na świecie zadłużeniu w prywatnych żydowskich bankach (250 bilionów $ długu), – państwa, w którym 116 mln mieszkańców nie ma stałej pracy, 50 mln nie ma żadnych ubezpieczeń zdrowotnych, 60 mln otrzymuje bony żywnościowe (realizowane są wyłącznie w żydowskich sieciach handlowych), – państwa, gdzie wskaźnik ilości więźniów na 100 tys. mieszkańców jest najwyższy na świecie, – państwa, które nie ma już przemysłu?

Zatem, analizując wartości wskaźnika PKB, nie uzyskamy wiarygodnej odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy w III Żydo-RP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym? – PKB niczego nie wyraża.
Żydo-reżimowych polityków i całej bandy żydowskich ekonomistów także słuchać nie warto, mówią brednie i zwyczajnie kłamią.

Sytuację gospodarczą i poziom materialny społeczeństwa dobrze obrazują wykresy (poniżej) z całkowicie innej dziedziny. I choć wnioskowanie jest tu pośrednie, to jednak jest bezwzględnie wiarygodne.

z14500100Q,Wiek-aut-rejestrowanych-w-PolsceZ diagramu możemy wyprowadzić oczywisty wniosek, że zmniejszają się grupy bogatych i średnio zamożnych, a rośnie grupa o najniższych dochodach.

z14500099Q,Sprzedaz-nowych-i-import-uzywanych-aut

Powyższy wykres wskazuje na stałe obniżanie się dochodów we wszystkich grupach dochodowych – możemy zatem wnioskować o systematycznej pauperyzacji polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie i o gospodarczym regresie jako o zjawisku stałym i narastającym.

Poniższa informacja może zaskoczyć wielu:

Państwo w dalszym ciągu jest największym pracodawcą (administracja publiczna, oświata, ochrona zdrowia), mimo zlikwidowania 10,5 mln miejsc pracy (głównie w przemyśle)!!! To znaczy, że żydowski kapitalizm przez 25 lat tylko likwidował państwowe miejsca pracy, ale nie tworzył w podobnym tempie nowych w firmach prywatnych.

A oto, jak żydowski kapitalizm zwalczał biurokrację

10363820_897504236942824_5379765187974687429_n

Przy okazji warto wiedzieć, że wepchnięcie Polski do UE skutkowało powstaniem ponad 200 tys. miejsc pracy w administracji kraju – ale co najistotniejsze nie są to miejsca produktywne, czyli nie przysparzają nam wzrostu gospodarczego, natomiast konsumują wytworzony w kraju PKB.

____________________________________________________

Suplement

Żydo-reżimowa hipokryzja i złodziejstwo

1. W 2010r. GUS wydał publikację „Polska w UE – 2009r.”, z której pochodzą następujące dane:

PKB/mieszkańca w Polsce wynosi średnio 50-60% PKB bogatych państw UE,
– przeciętne wynagrodzenia w Polsce są od trzech do sześciu razy niższe niż w bogatych państwach UE, świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce od pięciu do ponad dziesięciu razy niższe niż w/w państwach UE (zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce wypłacane przez okres od 3 – 6 miesięcy).

Logiczne jest więc pytanie: dlaczego stosunek przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń w Polsce i w bogatych państwach UE nie podlega podobnym relacjom jak PKB/mieszkańca?

Odpowiedź jest prosta i oczywista: Polacy są okradani przez żydo-władze i ich zachodnich mocodawców z Wall Street i z londyńskiego City.

 

2. W ekonomii znane jest tzw. prawo Artura Okuna (żyjący w latach 1928-80 ekonomista USA) ilustrujące liczbowo negatywne skutki bezrobocia. Prawo to można zapisać następująco:

ubytek PKB (strata w PKB spowodowana bezrobociem) = n x (Brz – Bn) [%]

n – współczynnik określany na podstawie technologicznego poziomu gospodarki (zależy m.in. od procesów automatyzacji, robotyzacji, od organizacji pracy), wyższy współczynnik n odpowiada niższemu poziomowi technologiczności – dla Polski przyjmuje się n = 1
Brz – bezrobocie rzeczywiste (ludzie pozostający bez pracy) – Brz dla Polski wynosiło już w 2005r. 52%
Bn – bezrobocie naturalne lub frykcyjne (występuje zawsze, są to ludzie zmieniający pracę, Bn w Polsce oscyluje wokół 1%)

szacunkowa strata polskiego PKB:

ubytek PKB = 1 x (52 – 1) = 51%

Straty PKB spowodowane likwidacją ponad 10 mln miejsc pracy w Polsce sięgają 51% PKB.
Za to przestępstwo odpowiadają wszystkie kolejne żydo-rządy po 1980/1989r.!!!

Dariusz Kosiur

Reklamy

5 Komentarzy

Filed under Bez kategorii, Polityka

5 responses to “Czy w IIIRP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

 1. joker

  No i do liczenia PKB zalicza się wyprzedaż majątku PRL i II RP. Czyli „dobrobyt” na koszt przeszłości jak i przyszłości (kredyty). Słychać lament, że mamy populizm socjalny A. Dudy i innych, że skąd na to wziąć pieniądze. Właśnie z teraźniejszości, czyli przede wszystkim z produkcji i handlu jej owocami. Z efektów działania polskiego przemysłu np. stoczni, kopalni, hut i innych. Z dawania narodowi pracy zamiast socjalu. Tylko, że już tego nie ma a każda praca i aktywność są zabijane niewolniczymi podatkami.

  Polubienie

 2. Re: joker…
  Prezydent duda zgrywa katolika, a zonka jego „smali cholewki” z bilderbergami…
  Dobrana para: k…rwa i oszust…
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 3. Metro

  To jest duzy temat.

  Przede wszystkim PKB mierzy tylko wartosc materialnych transakcji wyrazanych w pieniadzu. W latach 70-80 tych w USA ludzie pracy musieli zmienic styl zycia. Na skutek wielu czynnikow ludzie pracy musieli poslac zony (wtedy byly to kobiety) do pracy, wczesniej zony zajmowaly sie domem. Taka zmiana dramatycznie pogarsza standard zycia rodziny a jednoczesnie zwieksza PKB. Tak jest z lekastwami,sluzba zdrowia, itp.

  Fetysz PKB to czesc zydowskiej pseudoekonomiki.

  Jak Pan pamieta PRL to postepmaterialny mierzylo sieiloscia gospodarstw domowych wyposazonych w lodowki, odkurzacze, itp. Ile dzieci jest glodnych? To sa wskazniki bialych ludzi. Fetysz PKB to judazim.

  PKB (nie tylko) jest zreszta falszowany notorycznie. Polecam strony: http://www.shadowstats.com/, http://nowandfutures.com/
  Oni nawet tlumacza nature falszerstw oficjalnej statystyki.

  W USA istnieja firmy prostujace zafalszowana oficjalna statystyke. Te podstawowe pokazuja jako zachete dla kupienia bardziej wyspecjalizowanych danych.

  Tutaj estymacja rzeczywistego PKB: http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts

  Tutaj podejscie do bezrobocia: http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
  Jesli chodzi o bezrobocie to mierzy sie ilosc osob nie (w pelni) zatrudnionych do liczby osob aktywnych ekonomicznie. Oni zmniejszaja bezrobocie poprzez wypychanie faktycznie bezrobotnych do kategorii nieaktywnych ekonomicznie.
  Prosze spojrzec na oficjalna stope bezrobocia w Judeopolonii w okolicach 2004 roku. Jak to jest mozliwe ze miliony Polakow wyemigrowalo za praca skoro stopa bezrobocia wynosila tylko np.12%?

  Jeden dolar w USA jest duzo mniej warty niz w Polsce. Porowonywanie kwot jest bez sensu, to nie jest prostowane deflatorem PKB. W PKB oni licza rzeczy ktorych nie ma, chociazby wartosc uslug swiadczonych sobie samemu. Do PKB liczy sie usluge najmu swiadczona wlasicicelowi mieszkania ktory w nim mieszka.

  Jako wzrost PKB interpretowana jest np. zmiana wzornictwa telefonow, komputerow, czegokolwiek. U bialych ludzi postep techniczny czy zmiany mody nie wplywaly na PKB. Prosze poczytac na przyklad o „Hedonic Quality Adjustment”.

  HQA to tylko przyklad. Cala oficjalna statystyka to tylko smiec.

  Polubienie

 4. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA

  Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rządzie mogą być ludzie Pawła Kukiza. Oni chcą likwidacji ZUS.

  – Trzeba wprowadzić emerytury obywatelskie wypłacane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej – mówi jeden z najbliższych współpracowników Kukiza, prezydent Lubina Robert Raczyński.

  Wcześniej emerytury obywatelskie proponowały już Twój Ruch i Solidarna Polska. To emerytury równe dla wszystkich. A jak ktoś chce więcej, niech sam dodatkowo oszczędza.

  Emerytury obywatelskie miałyby pochodzić z dużo mniejszych składek niż dziś – choć są też pomysły, abyśmy ich w ogóle nie płacili.
  _______________________________________________________________
  Ale gdy zmniejszymy składkę lub z niej zrezygnujemy, nie będzie pieniędzy na wypłatę bieżących emerytur. A przecież już dziś ZUS zbiera ze składek mniej, niż wypłaca.
  ________________________________________________________________

  Raczyński przekonuje, że jego pomysł można wcielić w życie. Budżet i tak już dokłada do emerytur. Poza tym dodatkowe pieniądze możemy wziąć z likwidacji wszelkich przywilejów emerytalnych – górników, policjantów, żołnierzy czy rolników.

  Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97654,18129948,Co_sie_zmieni_w_emeryturach.html#ixzz3dDfdigSY

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s