Czy w IIIRP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

images

Żydo-reżimowa władza, jej przeważnie żydowscy ekonomiści oraz żydo-media twierdzą, że tak.

 

Od początku tzw. transformacji, czyli przejścia od socjalizmu do żydowskiego kapitalizmu, sukces goni sukces. III Żydo-RP to gospodarczy tygrys Europy, mawiają Żydzi z żydowskiej Fundacji S.Batorego.
Patrząc choćby na ostatnie osiem lat, czyli na żydo-rządy PO i sugerując się opiniami żydo-mediów, było to nieustanne pasmo sukcesów gospodarczych. I aż dziw bierze, że te same żydo-media wyrażają dzisiaj obawy o wyborczy – już nie sukces, ale – wynik PO w jesiennych wyborach. A młody Żyd, R.Petru, były członek UW i były doradca niejakiego Leszka B. (doradzał wybitnemu guru mając zaledwie 24 lata – chyba odnośnie doboru koloru kąpielowych gaci, bo nie wiem, w czym mógłby jeszcze mieć doświadczenie -?) miast zasilić swoim geniuszem PO, którą zawsze chwalił, zakłada nową partię liberalnych Żydów -?
No, więc niech się Żydzi zdecydują, był sukces, czy nie? Jeśli był, to niech go kontynuują, bo trwanie w takiej konfuzji naraża na szwank wiarygodność ich mediów.
Ale dosyć żartów. W domu umierającego nie wypada śmiać się z jego stanu zdrowia – umierająca jest polska gospodarka niszczona przez kolejne żydo-rządy, ale dogorywa także żydowski kapitalizm i to na całym Zachodzie.

No więc, czy III Żydo-RP wykazuje oznaki rozwoju, czy wręcz przeciwnie?
Żydowska ekonomia do określania poziomu gospodarczego kraju posługuje się wskaźnikiem PKB/mieszkańca.
Cóż to jest ten PKB (w Polsce zaczęto go stosować od 1990r., przed 1990 posługiwano się wskaźnikiem dochodu narodowego – DN)?
PKB jest to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na obszarze kraju i w odróżnieniu od DN także przez podmioty zagraniczne.
Tak się składa, że podmioty zagraniczne wytwarzają w III Żydo-RP większą część PKB (największy udział w tworzeniu PKB mają banki !!!). Czy jednak można się z tego cieszyć?
Dla przykładu, produkcją samochodów osobowych w III Żydo-RP zajmują się wyłącznie podmioty zagraniczne. 90% – 95% produkcji aut przeznaczana jest na eksport. Jednak zyski z tej produkcji należą wyłącznie do obcych podmiotów (dzięki zwolnieniom podatkowym, itp. ulgom), które transferują je do krajów macierzystych. Podobnie jest z bankami, z sieciami handlowymi, itp.
Pracownicy fabryk samochodów otrzymują oczywiście wynagrodzenia, ale zważywszy na fakt, że tylko 5% ich produkcji trafia na rodzimy rynek, to ich wynagrodzenie stanowi tzw. pieniądz inflacyjny (bez pokrycia w towarach). A więc wielki mistrz, niejaki Leszek B., który walczył jak lew z inflacją (którą zresztą sam nakręcił) nie tylko jej nie zlikwidował, ale uruchomił nowe, stałe, czynniki ponownego jej narastania. I to w sytuacji wysoce niekorzystnej, gdyż rodzima gospodarka nie jest w stanie odpowiedzieć produkcją niwelującą inflację – raz: zlikwidowano przemysł, dwa: dla pozostałych producentów wprowadzono limity produkcyjne (zapisane np. w traktacie akcesyjnym IIIRP do UE).
W powyższej sytuacji system żydowskiego kapitalizmu umożliwia żydo-władzy zastosowanie jedynie dwóch rozwiązań: stały wzrost cen oraz zaciąganie kredytów na zakup towarów zagranicznych i na zagraniczne inwestycje (zagraniczne inwestycje to przeważnie inwestycje portfelowe, czyli zakup państwowych obligacji). Takie działania powodują realny spadek dochodów ludności, wzrost zadłużenia kraju oraz wynikający z nich wzrost bezrobocia.

Jednak PKB jest tak sprytnie liczony, że zaciągane kredyty (także emisja papierów dłużnych przez państwo), czyli zadłużanie państwa i obywateli, zwiększa wskaźnik ekonomicznego wzrostu o wartość zaciąganych w ciągu roku nowych kredytów  – zwiększa PKB.

W polskiej gospodarce ostatnim rokiem bez deficytu budżetowego był rok 1990 (to ten niechlubny spadek po PRL ! – ?) – był to także ostatni rok opisywania gospodarki przy pomocy wskaźnika DN.
Od 1990 roku mamy także geometryczny postęp narastania zadłużenia państwa i obywateli i jednocześnie – co z dumą podkreślają żydo-reżimowe władze i żydo-media – stały wzrost PKB. – Jaką trzeba być cyniczną kreaturą, żeby zawiesić w stolicy zegar długu, na dowód złego rządzenia, ale które jest jednocześnie „pasmem sukcesów” żydo-władzy?

Żydo-władze i żydo-media przemilczają jednak znaczący fakt, o którym informują dane Banku Światowego – a to przecież także agenda światowej żydowskiej, lichwiarskiej finansjery. Z tych danych (link poniżej) wynika, że w PKB/mieszkańca Rosja wyprzedziła III Żydo-RP w 2013r. Było to możliwe dzięki rządom W.Putina, który wstrzymał proces „demokratyzacji” Rosji, czyli proces jej demontażu i rozkradania przez Międzynarodowego Żyda – tu należy szukać przyczyn wściekłej nienawiści syjonistycznych żydo-reżimów Zachodu do Rosji i jej władz.

PKB/mieszkańca (porównanie: Rosja, Polska, Rumunia) – https://www.google.pl/search?q=pkb+wpolsce&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=W7tlVYCgH4OgyAOh2oCgBQ#q=polska+pkb+na+g%C5%82ow%C4%99&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHjxKHfq6-gWlhRrmWWXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZpacUxOfl52bmAYUKUovikxMLMksSbVwN94mvenfvTn-qpvjF1M7JU9d9AQCFwgnoYQAAAA

Największym na świecie PKB/mieszkańca mogą się pochwalić USA. Ale jak czytać ten wskaźnik dla państwa o największym na świecie zadłużeniu w prywatnych żydowskich bankach (250 bilionów $ długu), – państwa, w którym 116 mln mieszkańców nie ma stałej pracy, 50 mln nie ma żadnych ubezpieczeń zdrowotnych, 60 mln otrzymuje bony żywnościowe (realizowane są wyłącznie w żydowskich sieciach handlowych), – państwa, gdzie wskaźnik ilości więźniów na 100 tys. mieszkańców jest najwyższy na świecie, – państwa, które nie ma już przemysłu?

Zatem, analizując wartości wskaźnika PKB, nie uzyskamy wiarygodnej odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy w III Żydo-RP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym? – PKB niczego nie wyraża.
Żydo-reżimowych polityków i całej bandy żydowskich ekonomistów także słuchać nie warto, mówią brednie i zwyczajnie kłamią.

Sytuację gospodarczą i poziom materialny społeczeństwa dobrze obrazują wykresy (poniżej) z całkowicie innej dziedziny. I choć wnioskowanie jest tu pośrednie, to jednak jest bezwzględnie wiarygodne.

z14500100Q,Wiek-aut-rejestrowanych-w-PolsceZ diagramu możemy wyprowadzić oczywisty wniosek, że zmniejszają się grupy bogatych i średnio zamożnych, a rośnie grupa o najniższych dochodach.

z14500099Q,Sprzedaz-nowych-i-import-uzywanych-aut

Powyższy wykres wskazuje na stałe obniżanie się dochodów we wszystkich grupach dochodowych – możemy zatem wnioskować o systematycznej pauperyzacji polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie i o gospodarczym regresie jako o zjawisku stałym i narastającym.

Poniższa informacja może zaskoczyć wielu:

Państwo w dalszym ciągu jest największym pracodawcą (administracja publiczna, oświata, ochrona zdrowia), mimo zlikwidowania 10,5 mln miejsc pracy (głównie w przemyśle)!!! To znaczy, że żydowski kapitalizm przez 25 lat tylko likwidował państwowe miejsca pracy, ale nie tworzył w podobnym tempie nowych w firmach prywatnych.

A oto, jak żydowski kapitalizm zwalczał biurokrację

10363820_897504236942824_5379765187974687429_n

Przy okazji warto wiedzieć, że wepchnięcie Polski do UE skutkowało powstaniem ponad 200 tys. miejsc pracy w administracji kraju – ale co najistotniejsze nie są to miejsca produktywne, czyli nie przysparzają nam wzrostu gospodarczego, natomiast konsumują wytworzony w kraju PKB.

____________________________________________________

Suplement

Żydo-reżimowa hipokryzja i złodziejstwo

1. W 2010r. GUS wydał publikację „Polska w UE – 2009r.”, z której pochodzą następujące dane:

PKB/mieszkańca w Polsce wynosi średnio 50-60% PKB bogatych państw UE,
– przeciętne wynagrodzenia w Polsce są od trzech do sześciu razy niższe niż w bogatych państwach UE, świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce od pięciu do ponad dziesięciu razy niższe niż w/w państwach UE (zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce wypłacane przez okres od 3 – 6 miesięcy).

Logiczne jest więc pytanie: dlaczego stosunek przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń w Polsce i w bogatych państwach UE nie podlega podobnym relacjom jak PKB/mieszkańca?

Odpowiedź jest prosta i oczywista: Polacy są okradani przez żydo-władze i ich zachodnich mocodawców z Wall Street i z londyńskiego City.

 

2. W ekonomii znane jest tzw. prawo Artura Okuna (żyjący w latach 1928-80 ekonomista USA) ilustrujące liczbowo negatywne skutki bezrobocia. Prawo to można zapisać następująco:

ubytek PKB (strata w PKB spowodowana bezrobociem) = n x (Brz – Bn) [%]

n – współczynnik określany na podstawie technologicznego poziomu gospodarki (zależy m.in. od procesów automatyzacji, robotyzacji, od organizacji pracy), wyższy współczynnik n odpowiada niższemu poziomowi technologiczności – dla Polski przyjmuje się n = 1
Brz – bezrobocie rzeczywiste (ludzie pozostający bez pracy) – Brz dla Polski wynosiło już w 2005r. 52%
Bn – bezrobocie naturalne lub frykcyjne (występuje zawsze, są to ludzie zmieniający pracę, Bn w Polsce oscyluje wokół 1%)

szacunkowa strata polskiego PKB:

ubytek PKB = 1 x (52 – 1) = 51%

Straty PKB spowodowane likwidacją ponad 10 mln miejsc pracy w Polsce sięgają 51% PKB.
Za to przestępstwo odpowiadają wszystkie kolejne żydo-rządy po 1980/1989r.!!!

Dariusz Kosiur

Reklamy

4 Komentarze

Filed under Bez kategorii, Polityka

4 responses to “Czy w IIIRP mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym?

 1. joker

  No i do liczenia PKB zalicza się wyprzedaż majątku PRL i II RP. Czyli „dobrobyt” na koszt przeszłości jak i przyszłości (kredyty). Słychać lament, że mamy populizm socjalny A. Dudy i innych, że skąd na to wziąć pieniądze. Właśnie z teraźniejszości, czyli przede wszystkim z produkcji i handlu jej owocami. Z efektów działania polskiego przemysłu np. stoczni, kopalni, hut i innych. Z dawania narodowi pracy zamiast socjalu. Tylko, że już tego nie ma a każda praca i aktywność są zabijane niewolniczymi podatkami.

  Polubienie

 2. Re: joker…
  Prezydent duda zgrywa katolika, a zonka jego „smali cholewki” z bilderbergami…
  Dobrana para: k…rwa i oszust…
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 3. OBYWATELSKA EMERYTURA KUKIZA

  Ewentualnym koalicjantem PiS w nowym rządzie mogą być ludzie Pawła Kukiza. Oni chcą likwidacji ZUS.

  – Trzeba wprowadzić emerytury obywatelskie wypłacane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej – mówi jeden z najbliższych współpracowników Kukiza, prezydent Lubina Robert Raczyński.

  Wcześniej emerytury obywatelskie proponowały już Twój Ruch i Solidarna Polska. To emerytury równe dla wszystkich. A jak ktoś chce więcej, niech sam dodatkowo oszczędza.

  Emerytury obywatelskie miałyby pochodzić z dużo mniejszych składek niż dziś – choć są też pomysły, abyśmy ich w ogóle nie płacili.
  _______________________________________________________________
  Ale gdy zmniejszymy składkę lub z niej zrezygnujemy, nie będzie pieniędzy na wypłatę bieżących emerytur. A przecież już dziś ZUS zbiera ze składek mniej, niż wypłaca.
  ________________________________________________________________

  Raczyński przekonuje, że jego pomysł można wcielić w życie. Budżet i tak już dokłada do emerytur. Poza tym dodatkowe pieniądze możemy wziąć z likwidacji wszelkich przywilejów emerytalnych – górników, policjantów, żołnierzy czy rolników.

  Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97654,18129948,Co_sie_zmieni_w_emeryturach.html#ixzz3dDfdigSY

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s