Watykan za depopulacją

Warszawa, 18.06.2015. Ekologiczn¹ encyklikê "Laudato si" (Pochwalony b¹dŸ) papie¿a Franciszka zaprezentowano, 18 bm. w siedzibie KEP w Warszawie. (ps/cat) PAP/Pawe³ Supernak

Ekologiczna encyklika „Laudato si”

Jedynym, rzeczywistym, celem walki z „ocieplaniem się klimatu” jest realizacja depopulacji zachodniej cywilizacji na ogromną skalę. Międzynarodowy Żyd i jego agendy, w tym żydo-masoneria UE, otrzymują w tej zbrodni wsparcie ze stolicy judeo-chrześcijaństwa.

Międzynarodowy Żyd i wszystkie jego syjonistyczne agendy, Rada Polityki Zagranicznej (CFR), Grupa Bilderberg, Klub Rzymski, Komisja Trójstronna etc., widząc że „syjonistyczna populacja” nie nadąża za światowym przyrostem naturalnym, który siłą rzeczy wymusza rozwój gospodarczy, a ten wprowadza państwa na drogę suwerenności, dążąc do utrzymania finansowej kontroli i władzy nad światem, za wszelką cenę usiłuje ten rozwój wyhamować. Jest to jednocześnie skuteczny sposób depopulacji ludzkości.

Zastopowaniu rozwoju i realizacji depopulacji (i oczywiście dążeniu do przejmowania kontroli nad państwami) służyły I i II wojna światowa. MŻ dążył do osłabienia gospodarki Niemiec i Rosji oraz do redukcji ludności – główną częścią projektu światowej finansjery był Plan Zagłady Słowian – Generalplan Ost.
Jednak wojny są tym dla ludzkiej cywilizacji, czym choroba dla organizmu człowieka. Po jej zwalczeniu organizm odbudowuje swoje siły. Tak też i po każdej z wojen zwiększył się przyrost naturalny.
A więc, wojny nie spowodowały skutecznego i trwałego ograniczenia ludzkiej populacji, paradoksalnie wywołały zjawisko odwrotne. Stąd MŻ w drugiej połowie XX w. wypracował i wdraża inną metodę depopulacji, polegającą na ograniczeniu możliwości rozwoju gospodarczego. Tej zbrodniczej polityce nadał niewinną w treści i wprowadzającą w błąd nazwę: „polityka zrównoważonego rozwoju”.

Ubostwo-USA  322

USA. Efekty polityki zrównoważonego rozwoju i jej chrześcijańscy propagatorzy

 

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia rozwoju jest walka z wymyślonym przez MŻ „ocieplaniem się klimatu” jako pochodną działalności człowieka.
Państwa zmuszane są do zmniejszenia emisji spalin, głównie CO2. Wymuszenie przez MŻ oraz przez jego agendy (wśród nich także UE) takiej polityki, skutkuje ograniczeniem rozwoju przemysłowego – oczywiście głównie w tych państwach, które znalazły się w obszarze żydowskiego kapitalizmu pod władzą żydo-reżimów, a więc państw należących do tzw. Zachodu.
Z państw Zachodu wyprowadzono produkcję przemysłową. Na imporcie produktów przemysłowych zarabiają oczywiście pośrednicy, czyli banki i korporacje będące własnością MŻ.

wiatraki

Czy takiego zwycięstwa „ekologii” oczekujemy?

Jakby tego było mało MŻ żąda likwidacji energetyki opartej na rodzimych surowcach kopalnych. Podraża to koszty funkcjonowania gospodarek (w tym zwiększa koszty utrzymania dla ludności !) i potęguje istniejący kryzys finansowy, co przekłada się na spadek przyrostu naturalnego. Tak oto MŻ osiąga depopulacyjny cel swojej zbrodniczej polityki.

Wiadomo już od dawna i nie jest to tajemnicą w świecie nauki, choć żydo-media o tym milczą, że za 98% emisji CO2 do atmosfery odpowiadają oceany. Zaledwie 2% przypada na szkodliwą, ale konieczną, działalność człowieka. Pomijając nawet fakt, że tzw. ocieplenie klimatu jest propagowaną przez żydo-media bzdurą, nie posiadającą naukowego potwierdzenia, a wiele obserwacji wskazuje na wręcz ochładzanie się klimatu Ziemi, to logiczne jest, że próby ograniczenia emisji CO2 w jakiejś części zakresu stanowiącego 2% tej emisji nie może mieć żadnego wpływu na klimat.
Poza tym należy sobie uświadomić, że ograniczenie emisji CO2 w państwach Zachodu poprzez likwidację przemysłu i energetyki, spowoduje wzrost tej emisji w państwach Wschodu i Południa, które przejmą (już zresztą przejęły) zlikwidowana produkcję Zachodu. A więc w ogólnym bilansie emisji CO2 nie wystąpią żadne zmiany.

Tak więc, jedynym, rzeczywistym, celem walki z „ocieplaniem się klimatu” jest realizacja depopulacji zachodniej cywilizacji na ogromną skalę.
MŻ i zbrodnicze gremia jego agend, w tym unijna żydo-masoneria, otrzymują w tej zbrodni wsparcie z Watykanu, ze stolicy judeo-chrześcijaństwa. Encyklika papieża Franciszka „Laudato si” niesie pochwałę współczesnej, realizowanej dla ludzkości, w imię praw człowieka, eksterminacji cywilizacji Zachodu.
Oczywiście polityczna retoryka papieskiej encykliki – encykliki ekologicznej -! – nie powtarza co prawda brutalnego twierdzenia syjonistycznych ekologów, że „wzrost ludzkiej populacji zagraża zrównoważonemu rozwojowi”, ale jednak stwierdza:

p.13. Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju (…) – za: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Nie znajdziemy także w papieskiej encyklice wzmianki o ogromnej szkodliwości GMO dla człowieka – niedopatrzenie jej autora?, – czy jednak milczące wsparcie dla MŻ.
Czy taka polityka Watykanu nas zaskakuje? Chyba nie powinna, jeśli uświadomimy sobie, że cały pontyfikat JPII – unijnego naganiacza – był natchniony wielkim dziełem syjonizmu: wepchnięcia państw słowiańskich pod okupację MŻ z USA.


Dariusz Kosiur

PS.
I. Wybrane punkty z papieskiej encykliki „Laudato si”: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

p.15. (…)podejmę pewne zagadnienia wypływające z tradycji judeochrześcijańskiej, aby nadać większą konsekwencję naszemu zaangażowaniu na rzecz środowiska.

Pochwała na temat GMO (p.: 32, 131, 132, 133)

p.32. Różne gatunki zawierają geny, które mogą być kluczem do zaspokojenia w przyszłości pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania pewnych problemów ekologicznych.

p.131. (JPII) Oświadczył, że Kościół docenia wkład «badań i zastosowań biologii molekularnej, dopełnione przez inne dyscypliny, takie jak genetyka i jej zastosowanie technologiczne w rolnictwie i przemyśle»[110], chociaż stwierdził także, że nie może to prowadzić do «nie podlegającej żadnej kontroli manipulacji genetycznej»[111], ignorującej negatywne skutki tych działań.

p.132. W każdym razie ingerencja uzasadniona to ta, która dokonywana jest w przyrodzie, „by pomóc jej we właściwym rozwoju stwarzania chcianym przez Boga”[112].

p. 133. Trudno wydać ogólny osąd na temat rozwoju organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), roślinnych i zwierzęcych, dla celów medycznych lub w rolnictwie, ponieważ mogą one znacznie się między sobą różnić i wymagają osobnych rozważań. Z drugiej strony, zagrożenia nie zawsze przypisywane są samej technice, lecz jej nieodpowiedniemu lub nadmiernemu zastosowaniu.

______________________________________________________

II. Jako uzupełnienie poruszanych w encyklice zagadnień polecam PT Czytelnikom tekst, który jest przedrukiem zamieszczonej w GW rozmowy dwóch żydowskich intelektualistów, z których jeden jest noblistą: „Szczera rozmowa, jak Żyd z Żydem, o przyszłości, czyli o NWO” –  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/04/07/szczera-rozmowa-jak-zyd-z-zydem-o-przyszlosci-czyli-nwo/

Dołączyłem do tej rozmowy krótki wstęp, w którym napisałem m.in.:

„Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że rozwój społeczno-gospodarczy bazuje na relacji tzw. czynników produkcji (ekonomia żydowskiego kapitalizmu celowo zarzuciła termin: siły wytwórcze narodu), czyli: „ludzi”, „ziemi” i „kapitału” (istotą jest kapitał rzeczowy, nie finansowy). Posłużono się w sposób zakłamany szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska – ale nie człowieka -, ocieplenie klimatu, itp.), co logicznie wskazuje na ograniczenie rozwoju poprzez niejako naturalną barierę intensywnego wykorzystania „ziemi” i „kapitału”. Zatem jedynym czynnikiem możliwy do „regulowania” są ludzie – „zbędni ludzie”.”

20 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

20 responses to “Watykan za depopulacją

 1. przemex

  Wprawdzie banksterzy chcą depopulacji ludzkości wszelkimi możliwymi metodami, nie tylko po przez zniszczenie gospodarki czemu jestem przeciwny ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji gdzie powiedzmy Ziemię zamieszkiwać będzie powiedzmy 25 czy 50 miliardów ludzi, toż to będzie horror gdzie wszyscy będą żyli dosłownie na kupie, a gdzie będzie miejsce na lasy, zwierzęta, pola uprawne w sytuacji kiedy wszystko będzie zalane betonem i asfaltem? Co z zanieczyszczeniami produkowanymi przez tak duże masy ludzkie? No i nie muszę wspominać czym życie w zatłoczeniu może się skończyć, wszelkie patologie, przestępczość, nałogi będą się rozszerzać lawinowo. I praktycznie zdecydowana większość ludzi będzie musiała mieszkać w miastach co na zawsze odetnie ich od kontaktu z naturą która będzie jeszcze istniała być może gdzieś w okolicach biegunów. No i zasoby też mimo wszystko nie są nieograniczone jak niektórym może się wydawać, kiedyś one się wyczerpią i raczej nie ma szans na ich szybką regenerację bo to są procesy trwające miliony czy nawet miliardy lat, szansą jest oczywiście energia ze źródeł odnawialnych ale ta energia nie zastąpi raczej zbyt szybko energii produkowanej z paliw kopalnych i do tego dochodzi problem tych produktów które produkowane są na bazie tych paliw. Oczywiście technologia idzie do przodu ale dopóki korporacje, banki i rządy trzymać będą łapę na wynalazkach mogących zmienić bieg historii i zapewnić ludzkości możliwość rozwoju bez nadmiernego eksploatowania natury to raczej czarno to widzę.
  Krótko mówiąc jestem przeciwny siłowym metodom depopulacji ludzkości i kontroli populacji pod pretekstem „walki ze zmianami klimatu” ale jestem też przeciwny nieograniczonemu rozmnażaniu się ludzkości, nie mam bowiem zamiaru mieszkać na planecie zamienionej w kupę gówna bo to nie jest życie.

  Polubienie

  • Powierzchnia Polski to ok. 314 tys. km2. Gdyby 7 mld ludzi zgromadzić w jednym miejscu zajęliby ok. 1000 km2.
   Na razie nie zamartwiajmy się przeludnieniem, to odległa perspektywa, którą z pewnością rozwiążemy we właściwym czasie i we właściwy sposób, ale bez depopulacji.

   Polubione przez 1 osoba

   • przemex

    Owszem miejsca na ziemi jest w trzy dupy, są nie tylko lasy, nieużytki, odłogi, są jeszcze pustynie, bagna które można osuszyć, są nawet oceany i morza na których można wybudować nawet pływające domy których projekty w jakimś programie dokumentalnym widziałem, pytanie tylko po co to nam potrzebne? Już teraz w krajach „cywilizowanych” praktycznie nie uświadczysz skrawka dzikiej przyrody, wszystko rozkopane, zanieczyszczone, zabetonowane, zaasfaltowane, zabrukowane, są najwyżej „parki narodowe”, „rezerwaty przyrody” itp., ale i te są zorganizowane jak ludziom się podoba i są właściwie tworzone z myślą o wygodzie elit rządzących gdzie jak myślą w przyszłości będą wypoczywać i urządzać polowania a zwykli ludzie wstępu mieć na ich teren nie będą. Także ja jakoś tego nie widzę i jak dla mnie konieczny jest nie tylko upadek potęgi banksterów ale i upadek obecnej nadmiernie stechnologizowanej „cywilizacji”, upadek samych elit finansowych i ich politycznych marionetek nie gwarantuje że ludzkość obierze właściwy kierunek rozwoju, bo na naszej planecie należy wymienić praktycznie wszystko. oczywiście nie jestem za cofaniem ludzkości do epoki kamienia łupanego ale nie jestem też zwolennikiem „postępu” czy „wzrostu gospodarczego” za wszelką cenę…

    Polubienie

   • grzanek

    Podpisuję się pod wypowiedzią przemexa rękami i nogami. Również jestem daleki od neo-luddyzmu, ale ludzkość pod przewodem technokratów zdecydowanie pobłądziła utożsamiając postęp cywilizacyjny z technologicznym. Doceniam elektryczność, Internet, kanalizację i bieżącą wodę w kranie, ale to nie powód by każdy skrawek wolnej jeszcze od raka cywilizacji ziemi zamieniać w betonową pustynię. Jeśli dystopijne prognozy dra Głogoczowskiego się spełnią (a na to się zanosi), niedługo nie uświadczysz na tej planecie lasów, a dzikie zwierzęta będzie można oglądać już wyłącznie w zoo. Parki narodowe to rzeczywiście kpina, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Tatrach, niekoniecznie po „zadeptanej” polskiej stronie:

    Polubienie

   • grzanek

    Z drugiej strony – myślę, że Ziemia kiedyś upora się z ludzkością, tak jak uporała się z dinozaurami. Najpewniej przy pomocy samej ludzkości. Jak powiedział znany judejski hochsztapler i plagiator: “Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie”.

    Polubienie

  • Maciek

   Skoro sobie nie wyobrazasz wiecej ilosci ludzi to juz daj przykład i sam sie idz powies idioto.

   Polubione przez 1 osoba

 2. @grzanek
  Wszystko zależy od tego, jak długo naród wybrany będzie decydował o sytuacji politycznej świata.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: Watykan za depopulacją – przypadek, czy prawdziwa twarz współczesnego Kościoła? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 4. Re: Dariusz Kosiur.
  Na razie pol swiata prawie umknelo zydowskiej oligarchii i zapowiada sie, ze tonace w dlugach finansowych wobec lichwiarzy panstwa coraz bardziej sklaniaja sie ku Rosji, a to juz dla (glownie) zydowskich oszustow i zlodzieji poczatek konca…W zasadzie przegrywaja praktycznie na wiekszosci preparowanych (organizowanych) przez samych siebie prowokacji…

  Jesli chodzi tzw., „przeludnienie” na Ziemi, to wystarczyloby uruchomic (wprowadzic) w zycie kilka pomyslow Nikoli Tesli, a wode przetworzyc na paliwo (wodor i tlen)…
  Z grzecznosci pomine kilka pomyslow na utylizacje odpadow (odchodow)…Ale jak Pan Pisze, dopoki zydostwo bedzie decydowalo o sytuacji politycznej, dopoty zaden z ciekawych pomyslow nie ujrzy swiatla dziennego (choc juz Rosja coraz bardziej interesuje sie N.Tesla, ktorego prace sa jak na razie pod kluczem zyda j.p.morgana)…
  =========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. System HAARP – jest w chwili obecnej wywolac burze deszczowa na Saharze, snieg w Iranie (Egipcie), powodz w Polsce, czy bomba plasmowa wyzlobic 80 metrowa dziure w ziemi na Syberii..W zaleznosci od „potrzeb”…(zydowskiego szantazu)..
  ===================

  Polubienie

 5. Pingback: Watykan za depopulacją – oto współczesna twarz Kościoła | forumdlazycia Tradycji Katolickiej

 6. Pingback: List pasterski Episkopatu Polski – czy Judeopolonii ? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 7. Pingback: List pasterski Episkopatu Polski – czy Judeopolonii ?

 8. Pingback: List pasterski Episkopatu Polski – czy Judeopolonii ? | forumemjot dla Polski

 9. Pingback: Żydowski plan zniszczenia białej rasy – głównie Słowian | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 10. „Mamy wszedzie swoich ludzi”,oswiadczyl niejaki S. Peres z „ludu wybranego”. Jednego juz mniej,czas na pozostalych…
  Prosze,wpisac w wyszukiwarke Jonathan Pryce,(chodzi o angielskiego
  aktora,komika)
  W gornym prawym rogu ekranu znajdziecie panstwo jego zdiecia,
  prosze zobaczyc wszystkie.

  Polubienie

 11. Światowa finansjera i „koń trojański” w Watykanie http://www.bibula.com/?p=97486

  W jaki sposób globaliści planują depopulacje?https://gloria.tv/article/we4HYzRMdCA313QSpfavEcg9P

  Polubienie

 12. Pingback: Klimat dla barbarzyńców | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 13. Pingback: Syjonistyczny, zbrodniczy, debilizm wkroczył do szkół | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 14. Pingback: ✡ O co chodzi z tym klimatem – ? ✡ | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.