Grecja – BANKRUCTWO Międzynarodowego Żyda

r20001-266x300To, co wielu niezależnych ekonomistów głosiło już od lat 1970., a więc upadek opartego na lichwie i kreacji wirtualnego pieniądza żydowskiego kapitalizmu, zaczyna stawać się faktem. Możemy tylko ubolewać, że agonia tego zbrodniczego systemu trwa zbyt wolno.
Im szybciej dokona się jego upadek, im szybciej praktyki Międzynarodowego Żyda (MŻ) i on sam zostaną bezwzględnie wytępione – a niestety, nie ma gwarancji, że tak się stanie -, tym szybciej uporamy się z biedą, z patologiami społecznymi, z wojnami, z degeneracją ludzkiej cywilizacji.
Odkryte w XIII w. przez św. Tomasza z Akwinu prawo: „nie może istnieć zysk bez pracy” (Suma Teologiczna) – prawo ekonomiczne i fizyczne, musi być bezwzględnie przestrzegane. Działanie wbrew temu prawu – wbrew prawu natury jest zbrodnią z tragicznymi konsekwencjami dla ludzkości.
Stąd obserwowane załamanie $USA oraz €UE, dwóch systemów walutowych będących prywatną własnością żydowską, która miała służyć MŻ do podboju i kolonizowania świata, co niestety w dużej mierze się powiodło i siłą inercji trwa jeszcze nadal.

UE nie jest tworem niemieckim

UE – nie jest ani pomysłem, ani tym bardziej tworem niemieckim, jak twierdzi wielu wprowadzonych celowo w błąd przez żydo-media.
UE jest wyłączną koncepcją MŻ (USA) jeszcze z roku 1913, gdy Żydzi stali się właścicielami FED.

Od 1945r. NRF jest pod stałą okupacją USA (kontrola dotyczy praktycznie wszystkich sfer funkcjonowania niemieckiego państwa).
Nie jest oczywiście przypadkiem, że gospodarka NRF jest największą gospodarką Europy. Okupant, MŻ, chciał w ten sposób – przy pomocy NRF – kontrolować własny twór, UE, zapewniając jednocześnie przychylność społeczeństwa niemieckiego dla UE.

Nigdy też nie planowano waluty € UE jako konkurencji dla $ USA, ponieważ obydwie waluty są kontrolowane przez tych samych właścicieli systemów finansowych. €UE miało tylko zastąpić upadającego $USA, którego upadek jest złamaniem wspomnianego wcześniej prawa św. Tomasza. Ponieważ zniknęła szansa na stworzenie NWO, MŻ próbuje to nadrobić poprzez zmuszenie Europy do podpisania TTIP.

Do europejskiego projektu, jakim jest UE, zostało dopuszczone żydostwo europejskie, jako naturalny sprzymierzeniec żydostwa anglosaskiego w kolonizowaniu narodów Europy. Jednak obecnie, na kanwie światowego, zawinionego przez MŻ (USA), kryzysu finansowego, coraz bardziej uwidacznia się rozbieżność interesów między żydostwem anglosaskim i europejskim. UE nie chce być kołem ratunkowym dla USA, ale jednocześnie €UE – funkcjonujące na identycznych zasadach jak $USA – wchodzi w identyczną fazę upadku jak $USA.

Niemiecko-rosyjskie przedsięwzięcia energetyczne są manifestowaniem naturalnych dążeń niemieckich do suwerenności. Rodzi to poważne konsekwencje dla Polski. Nieuniknione osłabienie pozycji USA w Europie zachodniej, czekający powolny rozpad UE i jednocześnie widoczne dążenie USA do stworzenia z państw Europy środkowo-wschodniej pozostających pod kontrolą USA, antyrosyjskiego przedmurza, może doprowadzić do likwidacji Polski zagrażającej przyszłej współpracy niemiecko-rosyjskiej, czy współpracy uwolnionej spod dyktatu MŻ Europy zachodniej z Rosją. Stąd zachodzi potrzeba zrozumienia w polskim społeczeństwie bezwzględnej konieczności likwidacji żydowskich rządów w Polsce i uwolnienia się spod okupacji USA.

Przyczyny gospodarczo-politycznego upadku Grecji

– Skorumpowanie przez MŻ polityczno-gospodarczego establishmentu Grecji, który wepchnął Greków w 1981r. do żydowskiego obozu UE. (Niewykluczone, że od czasu brutalnego zdławienia w 1949r. przy udziale USA i Wlk.Brytanii – ! – przeciwników żydowskiego kapitalizmu, ten establishment jest w zdecydowanej większości żydowskiej proweniencji.)

– Pozbawienie władz Grecji możliwości realizacji polityki pieniężnej i uzależnienie jej od finansowych instytucji MŻ, MFW i BŚ, później wepchnięcie Grecji do strefy € UE. Zewnętrzne instytucje żydowskie – Europejski Bank Centralny (odpowiednik FED) oraz Komisja Europejska decydują o polityce pieniężnej Grecji.

– Likwidacja greckiego przemysłu, wprowadzenie limitów (ograniczeń) produkcyjnych w pozostałych gałęziach gospodarki.

– Narzucenie tzw. unijnych programów inwestycyjnych zmuszających Grecję do zaciągania lichwiarskich kredytów w bankach kontrolowanych przez MŻ.

– Ewentualne inwestycje gospodarcze, ewentualny rozwój, możliwy tylko poprzez zewnętrzne kredytowanie, a więc poprzez niespłacalne długi w żydowskich bankach.

– Malejące dochody budżetu państwa są uzupełniane poprzez emisję rządowych obligacji, których wysokość oprocentowania dyktują żydowskie agencje ratingowe (słabnąca kondycja greckiej gospodarki powoduje wzrost oprocentowania obligacji, co dodatkowo powiększa zadłużenie państwa, ale także zyski MŻ).

– Eliminacja narodowej greckiej opozycji – przywódcy Złotego Świtu są więzieni i mordowani.

Identyczne przyczyny gospodarczego regresu dotyczą każdego państwa UE, w tym oczywiści Polski.

grecja-santoriniJest oczywiste, ze kraj pozbawiony własnej produkcji (głównie importer dóbr lub dostarczyciel najemnych pracowników dla obcych firm), pozbawiony własnej polityki pieniężnej i własnej waluty, zmuszony do zadłużania się, nie jest w stanie spłacać zaciąganych kredytów.
Być może jest to jednym z celów polityki MŻ – przejąć na własność cały kraj za długi (jak w USA), stać się jedynym głównym decydentem i właścicielem.
Czy są to spiskowe hipotezy, czy autentyczne żydowskie rojenia? Fakty coraz częściej dowodzą tego drugiego.

Warto przypomnieć, że Grecja nie osiągnęła jeszcze poziomu gospodarczego z przed akcesji do UE w 1981r., a otrzymywała kilkunastokrotnie większe dopłaty niż przewidziane były w traktacie akcesyjnym dla Polski. (liczba ludności: Grecja – 10 mln, Polska – 38 mln)

Co grozi Grecji po opuszczeniu strefy € i ewentualnie po opuszczeniu UE (czego życzę nie tylko Grecji, choć wiem, że ten moment jeszcze nie nadszedł)?
Grecji grozi rozwój gospodarczy. I na tym właśnie polega bankructwo MŻ, jego zbrodniczego żydowskiego kapitalizmu, przestępczych tworów, MFW, BŚ, UE i zdegenerowanych ideologii liberalizmu, gender, otwartych społeczeństw, kosmopolityzmu, itp., itd.
Ponieważ zabraknie Grecji (w początkowej fazie samodzielności, gdyby opuściła strefę € i UE) obcej waluty, będzie zmuszona uruchomić i własną walutę i własną produkcję w jak najszerszym zakresie. (Nawiasem mówiąc IIIRzesza zaciągnęła w Grecji kredyt nie spłacony do dzisiaj!).

Nie grecki a żydowski kryzys czeka także Polskę – on już trwa

gorzej-byc-nie-moc5bce-andrzej-krauzePolskę czeka identyczny scenariusz jaki obserwujemy w Grecji. Komisja Europejska już wydała dyrektywę, którą musi wprowadzić także Polska, pozwalając bankom na zablokowanie wkładów oszczędnościowych, jeżeli bankom będzie groziła upadłość.
To co nas na razie pozornie chroni przed sytuacją jaka istnieje w Grecji, to właśnie próba tworzenia przez USA antyrosyjskiego przedmurza, w które wkomponowana jest Polska.
Każda gmina w IIIRP ma deficyt budżetowy, czyli jest zadłużona (zadłużenie przekracza średnio 60% przychodów budżetu), wiele gmin jest już niewypłacalnych, budżet IIIRP również posiada rosnący deficyt od 1990r., a całkowite zadłużenie kraju przekracza 1500% PKB (zadłużenie Grecji, które spowodowało jej niewypłacalność wyniosło w 2010r. ok. 830% greckiego PKB) – czyli kryzys jak w Grecji czeka nas już za chwilę.

MŻ znalazł się w sytuacji patowej. Żydowski kapitalizm jest niereformowalny, a więc ewentualna próba naprawy ekonomii to utrata władzy i niezasłużonych zysków dla MŻ. Skreślenie greckich długów, to oczywista strata dla MŻ, ale też i żadne rozwiązanie, ponieważ nie zniknie mechanizm ich powstawania. Wypuścić Grecji z obozu UE nie chce, bo runęłaby pierwsza kostka domina.
Jednak na coś będzie musiał się w końcu zdecydować. Gdyby nawet rząd Grecji podniósł ceny i zmniejszył wynagrodzenia – w żydo-mediach takie okradanie ludności określa się koniecznymi reformami -, to o ile nie spowodowałoby to rozruchów, to problem zostałby tylko odsunięty nieznacznie na później. Pieniądze z gospodarki Grecji i tak będą wyciekały.

Koniec żydowskiego Zachodu i kapitalizmu coraz bliższe.

 

Dariusz Kosiur
____________________________________

Komentarz:   z Neon24.pl

Aby przekonać się, co było powodem kryzysu w Grecji, nie trzeba sięgać daleko.
Oczywiście, że siłą sprawczą było euro.
Schemat jest wszędzie ten sam – najpierw tani kredyt, uruchamiający bańkę inwestycyjną i konsumpcję niemieckich wyrobów przemysłowych.
W Grecji były to nie tylko beemki i ałdi, ale też czołgi Leopard2 HEL, oraz U-booty typu 214, za które całe byłe greckie MON dziś odsiaduje wyrok w pace.
Ale to jeszcze by im uszło na sucho, gdyby nie mała rzecz – dług publiczny, wynoszący na pocz. lat 2000 około 100% PKB.
To znaczy – ten dług by jeszcze uszedł, ale gdyby mieli drachmę.
Spójrzmy na tabelę kursów obligacji skarbu państwa – głównego narzędzia do finansowania DP.
Płacono za nie 5% rocznie w drachmach i tyleż samo po wprowadzeniu euro.
Nie widzicie przekrętu?
Drachma ulegała różnym fluktuacjom – to inflacji, a to spekulacjom na rynkach finansowych. Rzecz w skrócie można określić tak – związane było z nią ryzyko kursowe.
Po wprowadzeniu ero, ryzyko znikło, a dla inwestorów te 5% stało się czystym zyskiem.
Wystarczyło zebrać lokat w Niemczech czy Francji na 3% i mieć 2% rocznie zysku w euro, bez kiwnięcia palcem w bucie.
Im bardziej różne Wiarygodne Parchate Agencje Ratingowe wieściły rychły upadek Grecji, tym oprocentowanie, a tym samym zysk, rosły.
Gdzieś w okolicach 2010 roku obligacje były oprocentowane na 20% rocznie! W euro.
I tak, po dekadzie z euro, Grecy kapitał de facto spłacili.
Gdyby Grecy nawet ogłosili bankructwo dziś po południu, banki nic nie stracą, po prostu mniej zarobią.
Tak się wyciska kasę z frajerów, którym euro zabrało suwerenność finansową.
Kto za tym stoi? A kto jeździł i bez przerwy dawał Grekom jakieś plany ostatniej szansy?
Przecież w interesie Greków jest jak najszybciej zbankrutować – tego długu nie da się spłacić.

Reklamy

10 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

10 responses to “Grecja – BANKRUCTWO Międzynarodowego Żyda

 1. Re: Artykull]
  Naszego dlugu wobec zydowskich lichwiarzy rowniez nie da sie splacic…
  =======================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 2. Istnieje jeszcze problem przynależności Grecji do NATO, wystąpienie ze strefy euro i z samej UE Grecji niewiele da jeżeli nadal będzie pozostawać w strukturach NATO, z kolei jeżeli Grecja wystąpi z UE i tym bardziej z NATO a biorąc pod uwagę strategiczne położenie tego państwa na Morzu Śródziemnym oraz zainteresowanie tym krajem ze strony Rosji i Chin może to spowodować demonizację rządu greckiego na arenie międzynarodowej oraz samej Grecji i w konsekwencji możliwą interwencje militarną w tym kraju lub kolorową rewolucję czy wojnę domową celem utrzymania Grecji w strefie wpływów USA/NATO. Takowa interwencja może się z kolei spotkać z ewentualnym sprzeciwem Rosji i Chin co może spowodować że po raz kolejny świat stanie w obliczu wybuchu III wojny światowej. Tak że ja osobiście sądzę że zachód tak łatwo nie wypuści Grecji z rąk, to kraj zbyt ważny z punktu widzenia interesów USA/NATO i stojących za nimi banksterów. Prędzej grecki dług zostanie zresetowany, Grecja wyjdzie ze strefy euro(niekoniecznie z UE) a zadłużanie kraju rozpocznie się od nowa.

  Polubione przez 1 osoba

  • Mam podobne spostrzeżenia.

   Polubienie

  • Krzysztof

   Prędzej grecki dług zostanie zresetowany, Grecja wyjdzie ze strefy euro(niekoniecznie z UE) a zadłużanie kraju rozpocznie się od nowa.

   Dopisanie na klawiaturze przez banksterów kilkuset miliardów papierów to pikuś. Gorzej, jeżeli w ślady Grecji pójdą inni zakamuflowani bankruci z unii pejskiej, a tych jest w szeregu zdecydowana większość. Wydaje się więc wariant majdanu greckiego jest optymalnym rozwiązaniem obarczonym mniejszym ryzykiem niepowodzenia, po czym Grecja po wybraniu „odpowiednich” władz dostanie szansę wyjścia z kryzysu w zamian za mocniejsze zaciśniecie pasa wśród jej obywateli.

   Polubienie

   • Z tym że mocniejsze zaciśnięcie pasa dla Grecji będzie oznaczało większą destabilizację wewnętrzną tego kraju, zamieszki, niepokoje wewnętrzne nawet wojna domowa, itp., spowodowane narastającą biedą będącą efektem narzuconych Grecji „programów oszczędnościowych” co w konsekwencji spowoduje upadek samej Grecji.

    Polubienie

 3. Franz

  Znakomity tekst pana Kosiura. Chyba prościej wytłumaczyć się tego nie da. Przesłałem cały tekst jak zawsze do kolejnej setki znajomych.

  Polubienie

 4. Reblogged this on .

  Polubienie

 5. Pingback: Grecja – BANKRUCTWO Międzynarodowego Żyda | forumemjot dla Polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s