Amerykanie finansowali Hitlera, nazistów, niemiecki cud gospodarczy i II wojnę światową

HitlerPracownia70 lat temu zaczęła się największa masakra w historii, finansowana przez Bank Anglii i System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Przyjęta niedawno [3 lipca 2009 r. w Wilnie] rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE deklaruje, że Związek Radziecki i nazistowskie Niemcy były jednako odpowiedzialne za rozpętanie II wojny światowej. Co więcej, czysto pragmatycznym celem rezolucji jest pompowanie rosyjskich pieniędzy w kilka zbankrutowanych gospodarek, przy jednoczesnym demonizowaniu Rosji jako sukcesora ZSRR, oraz przygotowanie zaplecza prawnego do pozbawienia Moskwy możliwości sprzeciwienia się temu rewizjonistycznemu obrazowi wojny. Jeśli jednak mamy dyskutować o winie za wywołanie wojny, musimy zacząć od odpowiedzi na zasadnicze pytanie, a mianowicie kto stworzył warunki, które umożliwiły dojście do władzy nazistów, kto kierował ich ku globalnej katastrofie? Przedwojenna historia Niemiec pokazuje, że wszystkie zastosowane środki polityczne stały się „konieczne” dzięki sterowanemu kryzysowi finansowemu – nota bene taka sama sytuacja ma miejsce obecnie na świecie.

Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act. (Jewish-fed)

Kluczowymi strukturami powojennej strategii Zachodu były centralne instytucje finansowe USA i Wielkiej Brytanii – Bank Anglii i System Rezerwy Federalnej – które w połączeniu z finansowo-przemysłowymi organizacjami miały ustanowić pełną kontrolę nad systemem finansowym w Niemczech, aby zarządzać polityką Europy Środkowej. Na realizację tej strategii składały się następujące etapy:

1) Lata 1919-1924 – Przygotowanie gruntu pod potężne amerykańskie inwestycje finansowe w niemiecką gospodarkę
2) Lata 1924-1929 – Ustanowienie kontroli nad systemem finansowym i sfinansowanie ruchu narodowo-socjalistycznego
3) Lata 1929-1933 – Sprowokowanie i rozpętanie głębokiego kryzysu gospodarczego, i zagwarantowanie w ten sposób dojścia do władzy nazistów.
4) Lata 1933-1939 – Współpraca finansowa z rządem nazistowskim i wsparcie dla jego ekspansjonistycznej polityki zagranicznej w celu przygotowania i rozpętania nowej wojny światowej.

Na pierwszym etapie głównym czynnikiem, który pozwolił na przenikanie amerykańskiego kapitału do Europy, były długi wojenne i ściśle z nimi związana kwestia niemieckich reparacji. Po formalnym przystąpieniu do I wojny światowej Stany Zjednoczone udzieliły swoim sojusznikom (głównie Anglii i Francji) pożyczki w wysokości 8,8 miliarda dolarów. Łączna kwota długu należnego Stanom Zjednoczonym z tytułu wojny, łącznie z pożyczkami udzielonymi w latach 1919-1921, wynosiła 11 miliardów dolarów. Aby rozwiązać swoje problemy finansowe, zadłużone kraje wzięły się za Niemcy, zmuszając je do zapłaty astronomicznej kwoty reparacji na ekstremalnie trudnych warunkach. Wynikła z tego ucieczka kapitału niemieckiego za granicę i odmowa płacenia podatków przez firmy spowodowały taki deficyt państwa, że rządowi pozostała jedynie opcja masowej produkcji marek niemieckich, nie mających żadnego pokrycia. W rezultacie niemiecka waluta upadła. Podczas hiperinflacji w 1923 roku inflacja osiągnęła 578512%, a jeden dolar był wart 4,2 biliona niemieckich marek. Niemieccy przemysłowcy zaczęli otwarcie sabotować wszystkie próby zapłaty reparacji, co ostatecznie doprowadziło do słynnego „kryzysu Zagłębia Ruhry” – czyli jego francusko-belgijskiej okupacji w 1923 roku.

Dokładnie na to czekały brytyjskie i amerykańskie elity rządzące. Najpierw pozwoliły Francji ugrzęznąć w przygodach w Ruhrlandzie i wykazały jej niezdolność do rozwiązania problemu, a następnie wzięły sprawy w swoje ręce. Sekretarz Stanu USA Charles Evans Hughes powiedział: „Musimy czekać, aż Europa dojrzeje do przyjęcia amerykańskiej propozycji”.

Na polecenie Montagu’a Normana, szefa Banku Anglii, w trzewiach JP Morgan i spółki opracowano nowy projekt. Punktem centralnym projektu były propozycje przedstawiciela Dresdner Bank, Hjalmara Schachta, sformułowane w marcu 1922 roku na wniosek Johna Fostera Dullesa, przyszłego sekretarza stanu za Eisenhowera i doradcy prawnego prezydenta Woodrowa Wilsona na paryskiej konferencji pokojowej.

Komentarz SOTT: Brothers in Armchairs [link], John Foster Dulles i Allen Dulles (dyrektor CIA w latach 1953-1961).

Dwóch Żydów i masonów: prezes Reichsbanku (1923-30, 1933-39) Hjalmar Schacht i prezes Banku Anglii (1920-44) Montagu Norman

Dulles przekazał propozycje głównemu powiernikowi JP Morgan & Co., a ten następnie dał zalecenia Schachtowi, Normanowi i – w końcu – weimarskim urzędnikom. W grudniu 1923 roku Schacht został dyrektorem Reichsbanku i odegrał znaczącą rolę w zbliżeniu anglo-amerykańskich i niemieckich kręgów finansowych.

Latem 1924 roku projekt, znany jako „Plan Dawesa” (nazwa pochodzi od nazwiska Charlesa G. Dawesa, amerykańskiego dyrektora jednego z banków Morgana, który przewodniczył komisji ekspertów przygotowujących propozycje), został przyjęty na Konferencji w Londynie. Dawes domagał się zmniejszenia reparacji o połowę oraz wskazywał sposób ich spłaty przez Niemcy. Jednak głównym celem planu było zapewnienie korzystnych warunków dla amerykańskich inwestycji, a to było możliwe jedynie w drodze stabilizacji marki niemieckiej.

Tak więc Niemcy otrzymały kredyty o wartości 200 milionów dolarów, z czego połowę dostarczyły banki Morgana. W ten sposób anglo-amerykańskie banki przejęły kontrolę nie tylko nad płatnościami Niemiec, ale także nad ich budżetem, systemem monetarnym i, w dużym stopniu, ich systemem kredytowym. W sierpniu 1924 roku stara niemiecka marka została stworzona od nowa, sytuacja finansowa w Niemczech ustabilizowała się i, jak napisał G. G. Preparata, Republika Weimarska była przygotowana do „najbardziej porażającej pomocy gospodarczej w historii, po której nadeszły najbardziej gorzkie żniwa w historii świata. […] Do trzonu niemieckich finansów wtargnął niekontrolowany potok amerykańskiej krwi”.

Konsekwencje szybko dały się zauważyć.

Po pierwsze, w wyniku tego, że roczne spłaty reparacji miały pokryć całkowite zadłużenie aliantów, powstał tak zwany „absurdalny cykl weimarski”. Złoto, którym Niemcy spłacały reparacje wojenne, było gromadzone i sprzedawane Stanom Zjednoczonym, gdzie znikało. Z USA, zgodnie z planem, złoto szło do Niemiec w formie „pomocy”, która następnie była spłacana Anglii i Francji, które z kolei wysłały je z powrotem do Stanów Zjednoczonych, by spłacić swoje długi wojenne. Wtedy USA obciążały złoto wysoką stopą procentową i wysłały je z powrotem do Niemiec. W ostatecznym rozrachunku, Niemcy żyły z długu i było jasne, że jeśli Wall Street wycofa swoje pożyczki, kraj zostanie dotknięty kompletną zapaścią.

Po drugie, mimo że pożyczki były oficjalnie udzielone Niemcom, żeby zapewnić spłatę odszkodowań, w rzeczywistości miały odbudować potencjał militarno-przemysłowy kraju. Niemcy spłacały pożyczki akcjami spółek niemieckich, dzięki czemu kapitał amerykański aktywnie wniknął do niemieckiej gospodarki. Łączna kwota inwestycji zagranicznych w przemyśle niemieckim w latach 1924-1929 wynosiła prawie 63 miliardów marek w złocie (z czego 30 mld stanowiły kredyty), a spłaconych zostało 10 miliardów marek reparacji. Amerykańscy bankierzy – przede wszystkim JP Morgan – dostarczyli siedemdziesiąt procent przychodów finansowych Niemiec. W efekcie już w 1929 roku niemiecki przemysł plasował się na drugiej pozycji na świecie, aczkolwiek w dużej mierze był w rękach wiodących amerykańskich grup finansowo-przemysłowych.

I tak w momencie, kiedy IG Farben – spółka, która stała się kluczowym elementem niemieckiej machiny wojennej – finansował 45 procent kampanii wyborczej Hitlera w roku 1930, był on kontrolowany przez Standard Oil, koncern naftowy Rockefellera.

20080606_1666474055_monowice_3,oHuCn6impHCVqcKHZpYAuschwitz-Birkenau wspólne przedsięwzięcie IG Farben i Standard Oil (rysunek centralnej części fabryki IG Farben w Oświęcimiu autorstwa byłego więźnia Kurta Preiplera)

JP Morgan, za pośrednictwem General Electric, kontrolował niemieckie radio i przemysł elektrotechniczny zdominowany przez AEG i Siemensa (w 1933 roku General Electric był już właścicielem 30 procent udziałów w AEG). Poprzez firmę telekomunikacyjną ITT kontrolował 40 procent sieci telefonicznej w Niemczech i 30 procent producenta samolotów Focke-Wulf.

Opel został przejęty przez General Motors, należący do rodziny DuPont. Henry Ford miał 100 procent udziałów w Volkswagenie. W 1926 roku, przy udziale banku Rockefellera, Dillon, Read & Co., pojawił się drugi co do wielkości monopol przemysłowy – zakłady metalurgiczne Vereinigte Stahlwerke Thyssena, Flicka, Wolfa, Feglera, etc.

Amerykańska współpraca z niemieckim kompleksem wojskowo-przemysłowym stała się tak intensywna i wszechobecna, że w 1933 roku kapitał amerykański dotarł do kluczowych sektorów niemieckiego przemysłu, a nawet dużych banków, takich jak Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat Bank, itd.

Komentarz SOTT: Niemcy stanowiły niesamowitą okazję inwestycyjną. Dobrze wykształcona, zmotywowana ludność w kluczowej lokalizacji geograficznej, dostępna za grosze. Może niektórych inwestorów nie obchodziły inne sprawy.

Jednocześnie finansowana była też siła polityczna, która miała odegrać kluczową rolę w anglo-amerykańskich planach – NSDAP i sam Adolf Hitler.

Kanclerz Rzeszy Heinrich Brüning napisał w swoich pamiętnikach, że począwszy od 1923 roku Hitler otrzymywał duże sumy pieniędzy z zagranicy – skąd dokładnie, nie wiadomo, ale pieniądze przechodziły przez szwajcarskie i szwedzkie banki. Wiadomo również, że w 1922 roku Hitler spotkał się w Monachium z amerykańskim attaché wojskowym, kapitanem Trumanem Smithem. Smith szczegółowo zrelacjonował to spotkanie swoim przełożonym w Waszyngtonie (w Biurze Wywiadu Wojskowego), wyrażając duże poważanie dla Hitlera.

Putzi_Hanfstaengl_and_Diana_Mitford_in_1934E.Hanfstaengl, Żyd po matce, zmarł w Monachium w 1975

To dzięki kręgowi znajomych Smitha Hitler wszedł w kontakt z „Putzim” (Ernstem Franzem Sedgwickiem Hanfstaenglem), absolwentem Uniwersytetu Harvarda, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu Hitlera na skutecznego polityka, zapewniając mu znaczne wsparcie finansowe i powiązania wśród prominentnych brytyjskich osobistości.

Komentarz SOTT: Ernst Hanfstaengl – cicha acz wpływowa postać z niezwykłymi powiązaniami [link]

Hanfstaengl był synem znanej marszandki i miał podwójne, amerykańsko-niemieckie obywatelstwo. Urodził się w Bawarii i ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda w 1909 roku. Ten pół-Niemiec spokojnie spędził całą I wojnę światową w Ameryce. Nie tylko nie był tam (jako Niemiec) aresztowany – nawet po wypowiedzeniu przez Stany Zjednoczone wojny Niemcom – ale zupełnie zostawiono go w spokoju, kiedy obiecał, że „nie będzie się angażował w żadne działania antyamerykańskie”. Czemu? Ponieważ jego adwokatem był sekretarz stanu USA Theodore Roosevelt!

… Ernst miał wśród nazistów przydomek „Putzi”, co oznacza „bobas” (też „milusi”, „fajny”). Pod tą ksywką zapisał się w historii niemieckiego ruchu nazistowskiego. Historycy nic nie pamiętają i malują Hanfstaengla jako żartownisia, zapominając, że jest to najwygodniejsza rola dla działającego zza kulis wpływowego reżysera wydarzeń.

… wciąż nie w pełni doceniane jest prawdziwe znaczenie Putziego dla ukształtowania ruchu nazistowskiego w partię i Hitlera na jej przywódcę.

… Putzi Hanfstaengl był bogaty i mógł pozwolić sobie na pomoc początkującemu politykowi – na sterowanie nim i naprowadzenie na właściwe tory.

… w 1923 roku Hanfstaengl przeprowadził z Hitlerem szereg rozmów na temat geopolityki, oświecając przyszłego Führera i rozszerzając jego horyzonty. I już w 1924 roku „student” pisze własną książkę, słowo w słowo powtarzając tezy swojego przyjaciela. Kto więc jest prawdziwym autorem Mein Kampf? Okazuje się, że jest nim amerykański szpieg.

… Latem 1932 roku przybył złożyć osobistą wizytę pewien niezwykle wpływowy brytyjski polityk, Winston Churchill. … [Hitler] nawet nie przyszedł na spotkanie z Churchillem, mimo usilnych namów ze strony Ernsta Hanfstaengla!

… W lutym 1934 roku [Hanfstaengl] wyjechał bez zgody Führera na spotkanie z… Benito Mussolinim. Misją skromnego sekretarza prasowego było nakłonienie El Duce do normalizacji stosunków.

Misja zakończona:

[Hanfstaengl] opuścił Niemcy w marcu 1937 r. A dokładniej – wymknął się, podobno po wejściu w konflikt z niektórymi ludźmi z kręgu Hitlera, kiedy czuł, że jego życie jest zagrożone.

… W czasie II wojny światowej Hanfstaengl będzie pracować… jako doradca prezydenta Roosevelta!

Więcej informacji o Hanfstaenglu tutaj.

Hitler przygotowywał się do wielkiej polityki, ale póki w Niemczech utrzymywała się koniunktura, jego partia pozostawała na marginesie życia publicznego. Sytuacja zmieniła się dramatycznie z początkiem kryzysu.

Kiedy jesienią 1929 roku amerykańska Rezerwa Federalna zorganizowała krach na giełdzie, rozpoczął się trzeci etap anglo-amerykańskiej strategii.

Decyzja Fed i JP Morgan o zaprzestaniu udzielania kredytów Niemcom pociągnęła za sobą kryzys bankowy i depresję gospodarczą w Europie Środkowej. We wrześniu 1931 roku Anglia porzuciła standard złota, świadomie niszcząc międzynarodowy system płatności i całkowicie odcinając finansowy tlen Republice Weimarskiej.

Jednak partia nazistowska przeżywała cudowny boom: we wrześniu 1930 roku, dzięki dużym darowiznom od Thyssena, IG Farben i Kirdorfa partia zebrała 6,4 mln głosów – zdobywając drugie miejsce w Reichstagu. Wkrótce potem pojawił się obfity zastrzyk funduszy z zagranicy. Hjalmar Schacht stał się kluczowym ogniwem między głównymi niemieckimi przemysłowcami i zagranicznymi finansistami.

4 stycznia 1932 roku, podczas spotkania Adolfa Hitlera, przyszłego kanclerza Niemiec Franza von Papena oraz Montagu’a Normana zawarto tajne porozumienie zapewniające środki finansowe dla partii nazistowskiej. Na spotkaniu był obecny również amerykański polityk Dulles – o czym jego biografowie jednak niechętnie wspominają. 14 stycznia 1933 roku Hitler spotkał się z Kurtem von Schröderem, sympatyzującym z nazistami bankierem von Papenem i Wilhelmem Keplerem, kiedy to został w pełni zatwierdzony program Hitlera. To tutaj została wytyczona ostateczna droga dojścia nazistów do władzy, a 30 stycznia Hitler został kanclerzem.

Rozpoczął się czwarty etap strategii.

Relacje pomiędzy nowym rządem i anglo-amerykańskimi kręgami rządzących stały się niezwykle życzliwe. Kiedy Hitler odmówił dalszego spłacania odszkodowań, co w naturalny sposób podniosło kwestię spłaty długów wojennych, ani Wielka Brytania, ani Francja nie naciskały. Co więcej, po podróży szefa Banku Rzeszy, Hjalmara Schachta, do Stanów Zjednoczonych w maju 1933 roku na spotkanie z prezydentem i najważniejszymi bankierami z Wall Street, Ameryka zapewniła Niemcom nowe kredyty na łączną kwotę 1 miliarda dolarów. W czerwcu, podczas wizyty u Normana w Londynie, Schacht poprosił o dodatkowe 2 miliardy dolarów kredytów, a także o redukcję, a ostatecznie anulowanie spłat starych kredytów. Tym samym naziści uzyskali coś, czego nie udało się uzyskać poprzedniemu rządowi.

Latem 1934 roku Wielka Brytania podpisała z Niemcami umowę transferową (Anglo-German Transfer Agrement, 4 lipca 1934, Londyn), która stała się jednym z fundamentów brytyjskiej polityki wobec III Rzeszy, a pod koniec lat 30. Niemcy były już głównym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Bank Schrödera stał się głównym agentem Niemiec i Wielkiej Brytanii, a w 1936 roku jego nowojorski oddział połączył się z holdingiem Rockefellera, żeby stworzyć bank inwestycyjny „Schröder, Rockefeller &Co”, przedstawiony przez New York Times jako „gospodarczo-propagandowa oś Berlin-Rzym”. Jako że dla Hitlera – jak sam przyznawał – zagraniczny kredyt miał stanowić podstawę finansową jego planu czteroletniego, cała ta sprawa nie wzbudziła najmniejszych podejrzeń.

W sierpniu 1934 roku amerykański gigant naftowy Standard Oil nabył w Niemczech 300 tysięcy hektarów i zbudował duże rafinerie ropy naftowej, które zaopatrywały nazistów w ropę. W tym samym czasie Stany Zjednoczone po cichu dostarczały do Niemiec najnowocześniejszy sprzęt dla fabryk samolotów, które wkrótce zaczęły produkować niemieckie samoloty. Od amerykańskich firm Pratt and Whitney, Douglas i Bendix Corporation Niemcy otrzymały dużą liczbę patentów, a bombowiec nurkujący „Junkers-87”był zbudowany przy użyciu wyłącznie amerykańskiej technologii. W 1941 roku, kiedy II wojna światowa toczyła się na pełną skalę, amerykańskie inwestycje w gospodarce niemieckiej wynosiły 475 milionów dolarów, sam tylko Standard Oil zainwestował już 120 milionów dolarów, General Motors – 35 mln, ITT – 30 mln, a Ford – 17,5 mln.

Konfidencjonalna zmowa finansowa i gospodarcza pomiędzy anglo-amerykańskimi i nazistowskimi przedsiębiorcami stanowi kontekst, w którym toczona była polityka ustępstw wobec agresora – prowadząc bezpośrednio do II wojny światowej.

Dzisiaj, kiedy globalna elita finansowa rozpoczęła wdrażanie programu „Wielkiej Depresji, część II”, z przejściem do „nowego porządku świata” na horyzoncie, rozpoznanie jej kluczowej roli w organizowaniu w przeszłości zbrodni przeciwko ludzkości staje się koniecznością.

Powyższy tekst to kolejny, po „Zdradzonej Polsce”, rozdział pracy Mikołaja Stanikowa, rosyjskiego historyka, publicysty i działacza politycznego, zatytułowanej „Who Made Hitler Attack Stalin” (St. Petersburg, 2008), przetłumaczonej z j. rosyjskiego na angielski przez ORIENTAL REVIEW.

Tłumaczenie: PRACowniA
Artykuł na SOTT: The Americans who funded Hitler, Nazis, German economic miracle, and World War II

za:https://pracownia4.wordpress.com/2015/09/07/amerykanie-finansowali-hitlera-nazistow-niemiecki-cud-gospodarczy-i-ii-wojne-swiatowa/

 

27 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

27 responses to “Amerykanie finansowali Hitlera, nazistów, niemiecki cud gospodarczy i II wojnę światową

 1. Chum

  Witam
  w programie Gwiazdy lombardu ( puls , puls2 , TTV przedstawiam wypowiedz właściciela lombardu :
  wtedy Rosjanie byli naszymi przyjaciólmi , ponieważ pomogli nam pokonać Hitlera . Piepszona pejsato – USA wersja historii . Nie przyszło ci do głowy debilu z USIzrael , ze było odwrotnie .
  Proszę o komentarze do tej wypowiedzi debila z USA .

  Polubienie

  • Właściwie było jak gadasz, największy wkład w zwycięstwo nad III Rzeszą mają Rosjanie oraz inne narody zamieszkujące obszar byłego ZSRR, gdyby nie Armia Czerwona wojna trwałaby o wiele dłużej i zginęło by o wiele więcej ludzi. Dopiero złamanie potęgi Wehrmachtu pod Moskwą, Stalingradem i pod Kurskiem oraz wykrwawienie się wojsk niemieckich na froncie wschodnim odwróciło bieg wojny, bez tych zwycięstw Armii Czerwonej nad Niemcami lądowanie w Normandii oraz powodzenie utworzenia frontu zachodniego stało by pod wielkim znakiem zapytania o ile w ogóle byłoby możliwe a i front włoski nie powstał by i nie utrzymał by się gdyby nie fakt związania doborowych sił niemieckich na wschodzie

   Polubione przez 1 osoba

 2. W kontekście tego artykułu można powiedzieć że Polska 1 września 1939 roku padła ofiarą nie tylko agresji militarnej ze strony nazistowskich Niemiec ale przede wszystkim padła ofiarą oszukańczej, zwodniczej, perfidnej polityki zachodnich mocarstw oraz kontrolującej je międzynarodowej finansjery obliczonej na likwidację Polski celem doprowadzenia do wojny między III Rzeszą a ZSRR. Tylko czemu w szkołach usilnie wbija się do głowy dzieciom tylko tą pierwszą część prawdy tą drugą jednocześnie całkowicie pomijając? Żeby przypadkiem ludzie nie dowiedzieli się kto rzeczywiście odpowiadał za wybuch II wojny światowej i żeby społeczeństwo nie zdołało wyciągnąć właściwych wniosków z udzielonej lekcji?

  Polubione przez 1 osoba

  • ja

   Nie padliśmy ofiarą nikogo poza kretynami w rządzie i sejmie 🙂
   Swoją drogą tacy sami idioci zrobili pucz w wawie i wywołali powstanie w 44….

   Polubienie

  • Toronto

   Polska padla ofiara z kilkunastu przyczyn:
   1. Agenturalnej i anty-polskiej dzialalnosci niemieckiego agenta i litewskiego zyda Selmana vel J.Pilsudskiego i jego towarzyszy z PPS w ciagu XX-lecia miedzywojennego.
   2. ZYDO-MASONERII spiskujacej przeciw Polsce i ZYDOWSKICH BANKIEROW kontrolujacych finansowo i okradajacych cala Europe, w tym Polske.
   3. Wrednej polityce Anglii, Niemiec i ZSRR wobec Polski.
   4. Kryzysu finansowego i ekonomicznego na swiecie z powodu krachu na gieldach swiatowych w 1929r.
   5. Okradzionej i wyniszczonej materialnie przez zaborcow (Rosje, Prusy i Austrie) oraz I-sza wojne swiatowa, najazd bolszewikow na Polske w 1919r i wojna z bolszewikami prawie do konca 1920r.
   6. ANTY-POLSKIEGO DZIALANIA ZYDOSTWA rozsianego po calej Polsce i kolaborujacego z wrogami Polski.
   7. Podzielonego politycznie i skloconego polskiego spoleczenstwa.

   W 1939r Polska nie miala szans na odparcie ataku III Rzeszy niemieckiej i ataku ze strony ZSRR, poniewaz byla okrazona i osamotniona, i wziela caly ciezar uderzenia na siebie.

   Polubione przez 1 osoba

 3. ja

  wychodzi że Gwatemala dawno nie oberwała 🙂

  Polubienie

 4. Chum

  Takie śmieszne cymbale jeden ? pan dariusz zamieścił dane po których należy płakać a nie robić sobie jaja , a swoja drogą jestem pewny ,ze na jesieni po zwycięstiwe Chazarów z PIS – DY ta strona zniknie i to będzie czarny dzien dla mnie . Dobrze pamiętam jak poprzednim razem dy wygrali przepuścili potworny atak na strony , które zle pisał o pejsatych .

  Polubienie

 5. Pingback: Amerykanie finansowali Hitlera, nazistów, niemiecki cud gospodarczy i II wojnę światową | komp13

 6. Toronto

  ADOLF HITLER FOUNDER OF ISRAEL – H.Kardel (1974r).
  Ksiazka jest dostepna na internecie w formacie pdf

  Click to access founder_of_Israel.pdf

  Ksiazka H.Kardela opiera sie na ksiazce niemieckiego historyka zydowskiego pochodzenia D.Brondera pt. „BEFORE HITLER CAME” (1965r) – ksiazka Brondera zostala usunieta i zakazana w momencie pojawienia sie w ksiegarniach w 1965r, poniewaz demaskowala zydowskie pochodzenie A.Hitlera i jego otoczenia oraz demaskowala role zydow w mordowaniu zydow w czasie II wojny swiatowej.
  Ksiazka jest dostepna w j.angielskim na stronie:

  Oficer francuskiego wywiadu i kontrwywiadu plk Pierre de Villemarest rowniez podal udokumentowane informacje dotyczace udzialu zydow amerykanskich, niemieckich i angielskich w finansowaniu A.Hitlera i rozbudowe potegi militarnej III Rzeszy niemieckiej w ksiazce pt. „IN THE SHADOWS OF WALL STREET”.

  Zeby w ogole zrozumiec jak zydostwo zaplanowalo przejac kontrole nad calym swiatem, nalezy zaczac od 1897r, kiedy doszlo do I-go swiatowego zjazdu syjonistow w Bazylei, Szwajcaria – vide artykul pt. „Zionism’s Master Plan for World Power” na stronie:
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/zionisms_master_plan.htm

  Polubienie

 7. Chum

  Dla równowagi szanowny TORONTO:

  Polubienie

 8. Chum

  Hitler tylko syjonizm wspierał , Arabowie świętoszki :

  Polubienie

 9. NicoOne

  Żydzi, masoni, finansjera, NWO już w latach 30` ubiegłego wieku? Te słowa wykluczają sens i logikę tego artykułu.

  Polubienie

 10. Pingback: Amerykanie finansowali Hitlera, nazistów, niemiecki cud gospodarczy i II wojnę światową | W y s z p e r a n e

 11. Zibi

  Czy to następny ruski propagandowy portal. O czym wy pieprzycie?

  Polubienie

 12. MGR

  Zrozumcie. To Niemcy są wrogami. Ameryka to demokracja, Jasne, że tam istnieją zarówno dobrzy, jak i źli, ale widocznie nie dało się inaczej, bo źli byli zbyt silni i POtrzebny był demokratyczny kompromis.

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Prędzej ten wasz kociarz będzie miał 5 bab i 20 – cioro dzieci jak w twojej USA jest demokracja .
   Wracaj kolego do ojczulka .Tam już o 20.50 będziesz miał pierd… Singera a potem pomodlisz się na anioł pański a tutaj ludziom dupy nie zawracaj .

   Polubienie

 13. Pingback: Jak bezkarnie zamordowano setki milionów ludzi i czyni się to dalej. | Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa

 14. That is a good tip particularly to those fresh to the
  blogosphere. Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

  Polubienie

 15. Pingback: Jak Zachód pomógł Hitlerowi. | Justice4Poland.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.