Gratulacje dla Pana Prezydenta Aleksandra G. Łukaszenki

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

logo-wps

Pan  Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka

Prezydent Republiki Białoruś

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, będąc także przekonani, że wyrażamy poglądy i uczucia dużej części obywateli Polski, a zapewne większości świadomych politycznie Polaków – składamy Panu szczere gratulacje z okazji ponownego wyboru na najwyższe stanowisko państwowe, Urząd Prezydenta Republiki Białorusi.

Jesteśmy przekonani, że pod Pana przywództwem obywatele Białorusi będą z sukcesami budowali swoją przyszłość w ramach suwerennego i ciągle rozwijającego się państwa, które daje narodom europejskim przykład, że pod mądrym i odpowiedzialnym przywództwem możliwe jest łączenie dynamicznego rozwoju gospodarczego z wrażliwością społeczną oraz pryncypialną, dalekowzroczną    i samodzielną polityką zagraniczną.

Przy okazji rezultatów zakończonych wyborów wyrażamy tą drogą również uznanie wszystkim obywatelom Republiki Białoruś, w tym także zamieszkałym na Białorusi Polakom, za wykazanie wielkiej mądrości i dojrzałości politycznej w tak jednoznacznym i masowym poparciu kandydatury Pana Prezydenta.

Jako obywatele sąsiedniego i przyjacielskiego wobec Białorusi państwa polskiego liczymy, że najbliższe lata będą okresem normalizacji dwustronnych stosunków i wykorzystania wszystkich szans rozwojowych, jakie dają suwerenne i wzajemnie korzystne kontakty dwóch bratnich narodów słowiańskich.

Dobre, bezpośrednie stosunki między Polską i Republiką Białoruś będą zapewne działać na rzecz pokoju, porozumienia i współpracy tak potrzebnych w obecnej złożonej sytuacji międzynarodowej, zarówno w Europie, jak i w świecie.

Wypracowanie płaszczyzny współpracy słowiańskich państw Europy Środkowej i Wschodniej -zaczynając od uczciwej polityki informacyjnej i medialnej, poprzez prawdziwą politykę historyczną, intensyfikację kontaktów kulturalnych, naukowych i oświatowych, aż do fundamentalnej współpracy gospodarczej i technologicznej – niech będzie ważną przesłanką do kształtowania stosunków między Republiką Białoruś i Polską.

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

www.wiernipolsce1.wordpress.com; wiernipolsceDEK@o2.pl; tel.+48 510 070 755

____________________________

Варшава, 14.10.2015г.

logo-wps

 

Господин Александр Григорьевич Лукашенко

Президент Республики Беларусь

Уважаемый господин Президент!

 

 

От имени Oбщественного объединения „Верные суверенной Польше”, значительной части граждан Республики Польша и большинства сознательных поляков  выражаем искренние поздравления с переизбранием на высший пост государства, на пост Президента Республики Беларусь.

 

Мы уверены, что под вашим руководством граждане Беларуси будут успешно строить свое будущее в рамках суверенного и поступательно развивающегося  государства, которое является примером для европейского  народа в том, что под мудрым и ответственным руководством, можно объединить динамичное экономическое  развитие с социальными гарантиями и  принципиальной, дальновидной  и независимой внешней политикой.

 

По итогам  завершившихся выборов выражаем нашу признательность всем гражданам Республики Беларусь, в том числе проживающим в Беларуси полякам, продемонстрировавшим великую мудрость и политическую зрелость в такойединодушной и массовой  поддержке кандидатуры господина  Президента.

 

Как граждане соседнего и дружественного по отношению к Беларуси польского государства, мы надеемся, что ближайшие годы будут периодом нормализации двусторонних отношений и использования всех возможностей для развития суверенных и взаимовыгодных отношений двух братских славянских народов.

 

Добрые и честные  отношения между Республикой Польшей и Республикой Беларусь будут служить на благо мира, взаимопонимания и сотрудничества, столь необходимых в нынешней сложной международной ситуации, как в Европе, так и в мире.

 

Выработка платформы для сотрудничества Центральной и Восточной славянских стран – начиная от справедливой информационной и медийнойполитики через правдивую историческую  политику, активизациюкультурных, научных и образовательных контактов до  фундаментального экономического и технологическогосотрудничества – пусть будет важным условием развития отношений между Республикой Беларусь и Республикой Польша.

 

 

Управление Oбщественного объединения

„Верные Cуверенной Польше”

 

Павел Земински

Дарюш Косюр

Андрей Скорски

 www.wiernipolsce1.wordpress.com; wiernipolsceDEK@o2.pl; tel.+48 510 070 755

_________________________

 

Powyższe gratulacje zostały przesłane w dniu dzisiejszym do Pana Prezydenta Aleksandra G. Łukaszenki za pośrednictwem Biura Prasowego przy Prezydencie Republiki Białoruś w Mińsku oraz do Ambasady Republiki Białoruś w Polsce.

Osoby przyłączające się do gratulacji prosimy o podpisy pod listem na stronie:  wiernipolsce1.wordpress.com lub za pomocą wskazanych kontaktów.

Reklamy

6 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

6 responses to “Gratulacje dla Pana Prezydenta Aleksandra G. Łukaszenki

 1. paziem

  Andrzej Szubert 16:37 (37 minut temu)
  Popieram i przyłączam się do gratulacji.

  Polubione przez 1 osoba

 2. krzyk58krzyk58

  krzyk58
  12 Październik 2015 o 08:45

  Gdybym był obywatelem Białorusi – poszedłbym na wybory.
  Głos oddałbym na A.G.Łukaszenkę(podobnie jak zdecydowana większość
  Polaków)..Polacy – rodacy trwają w nieświadomości zmanipulowani reżimową indoktrynacją…

  Ps.Znamy wynik wyborów.
  Gratulacje dla mądrego wyboru Białorusinów
  GRATULACJE dla A.G..ŁUKASZENKI

  My Polacy, gratulujemy i podziwiamy!!!!

  Polubione przez 1 osoba

 3. Panie Dariuszu, bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Pan. Przyłączam się do gratulacji. Życzę Panu Prezydentowi Łukaszence, żeby jak najlepiej dbał o swoich obywateli.

  Polubienie

 4. Andrzej Boryga

  Gratuluje Serdecznie Panu Prezydentowi Lukaszence Za Prowadzenie Polityki Narodowej , i Rzycze Dalszych Sukcesow w Tak Trudnej walce
  z MIEDZYNARODOWYM ZYDOSTWEM

  ANDRZEJ BORYGA

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s