Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza

hCLOCK-300x600

W 1817 roku Julian Ursyn Niemcewicz przestrzegał Polaków przed żydowskim zagrożeniem.

 

Wcześniej, w roku 1789 uczynił to ks. Stanisław Staszic wydając swoje „Przestrogi dla Polski”, w których pisał:
 .
„Żydzi po całej Polsce rozsypani, wszędzie z swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, nie tylko zaplugawią cały naród, zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawią w Europie na pośmiewisko i wzgardę.”
 .

W kolejnej publikacji pt. „O przyczynach szkodliwości Żydów” z 1816r. pisał:.

„Musi ta szkodliwość żydów być mocno naród dotykającą, kiedy po tylu nadzwyczajnych nieszczęściach, po tylu okropnych wojen uciskach, przecież uczucia nędzy kraju z przyczyny żydów odzywają się najgodniej w odgłosie powszechnym, i świadczą, że nawet w chwilach tylu cierpień, złe ze strony żydów jest dolegające nam najgłębiej, jest rażące naród Polaków najpowszechniej.

Kiedy żydów, jak zarazę niszczącą postęp cywilizacji narodów, wypędzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karą śmierci, jak wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Rosji, na ten czas sami Polacy otwarli im wszystkie granice, dali przytułek i większą swobodność, niż rodowitym mieszczanom i rolnikom.”

 .
Widzimy więc, że problem nie jest nowy i nie można go zbyć „spiskową teorią dziejów”, ani idiotyzmami w postaci oskarżeń o „mowę nienawiści”, czy o „antysemityzm”. Problem ten z pewnością nie rozwiąże się sam, a tym bardziej bez naszego, świadomego politycznie, w nim udziału. Nie wolno także udawać, że problem ten nie istnieje, nie wolno nam go zamilczać, jak czynią to powszechne żydowskie media, opanowana przez Żydów oświata, jak i cała władza w państwie. Musimy o nim mówić, rozmawiać i co najtrudniejsze podjąć wysiłek polskiego, narodowego, politycznego organizowania się w obronie nie tylko organizmu państwa, ale nas samych, przyszłych pokoleń Polaków.
.
D.Kosiur
______________________________________
 .
.
W 1817 roku Julian Ursyn Niemcewicz napisał jedno z pierwszych polskich opowiadań z dziedziny fantastyki. Co bardziej interesujące ten wybitny polski patriota i pisarz przestrzegał w swoim opowiadaniu „Moszkopolis. Rok 3333, czyli sen niesłychany” przed żydowskim zagrożeniem. Tematem bowiem opowiadania był los Polski nad która Żydzi zdobyli władzę.

Julian Ursyn Niemcewicz urodził się w 1757 roku. Po ukończeniu Korpusu Kadetów, był pisarzem i tłumaczem. Zwiedził wiele krajów Europy zachodniej. Podobnie jak wielu innych twórców oświecenia należał do masonerii. W historii Polski zapisał się jako współautor Konstytucji 3 maja, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, przewodniczący Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, redaktor „Gazety Narodowej i Obcej”. W wyniku Targowicy znalazł się poza granicami, na emigracji przygotowywał Insurekcje Kościuszkowską. W trakcie powstania narodowego został ranny w bitwie pod Maciejowicami, i schwytany przez Rosjan, którzy osadzili go w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Po zwolnieniu wyemigrował do USA. Po powrocie do kraju pełnił funkcje sekretarza senatu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. W czasie powstania listopadowego zajmował się ujawnieniem zdobytych przez powstańców archiwów tajnej rosyjskiej policji na inwigilującej Polaków. Po upadku powstania ponownie emigrował do Francji.

W opowiadniu J.U. Niemcewicza, Polska od tysiąca lat znajduje się pod żydowską okupacją. Żydzi „nie orężem podbili Polskę, lecz podstępami, przekupstwem”

Opowiadanie Niemcewicza, napisane w 1817 roku, dotyczy podróży w przyszłość, do Warszaw roku 3333. Warszawa przyszłości ma być miastem żydowskim – nędzną, brudną, nie cywilizowaną, zabobonną, zapadłą wiocha, zamieszkałą przez brudnych, chciwych, śmierdzących i nieuczciwych Żydów.

W opowiadaniu Niemcewicza, Polska od tysiąca lat znajduje się pod żydowską okupacją. Żydzi „nie orężem (…) podbili Polskę, lecz (…) podstępami, przekupstwem”. Początkiem podboju Polski było zatrudnienie Żydów w administracji, sprzedaż Żydom polskiej ziemi. Dzięki skorumpowaniu władz Żydzi zyskali nienależne im przywileje. Knowaniom żydowskim nic nie stanęło na drodze, i Żydzi przejęli całą władze. Po przejęciu władzy nastąpiła olbrzymia migracja Żydów do Polski. Mając władze Żydzi wymordowali większość Polaków, własność pomordowanych przejęli Żydzi. Resztki ocalałej arystokracji stały się robotnikami u Żydów. Ocalali z zagłady chrześcijanie pod żydowską władzą nie mogli mieć żadnej własności. Większość instytucji publicznych była nie dostępna dla chrześcijan. Żydzi wprowadzili przepisy oparte na Talmudzie, za ich nieprzestrzeganie chrześcijanie są sadystycznie karani.

W opowiadaniu Niemcewicza wszelkie aryjskie budynki i cała aryjska sztuka zostały zniszczone przez Żydów. Na ich miejscu Żydzi postawili swoje brudne i niechlujne budynki. Przejęciu władzy i zniszczeniu kultury materialnej chrześcijan towarzyszyło zdziczenie kultury. Wyznacznikiem kultury żydowskiej był brak talentu twórców, i brzydota aktorek. W pop kulturze żydowskiej „wyszydzano najświętsze tajemnice wiary żydowskiej” – celem takich działań było utrzymanie wzgardy „dla religii katolickiej”.

W swoim opowiadaniu Niemcewicz nieustannie opisywał Żydów jako brudasów, łapowników i okrutników. Pisarz Żydówkom wypominał niemoralność i złośliwość. Niemcewicz stwierdził, że typowymi zachowaniami Żydów były „pokątne rozmowy, zawiść i szepty”.

Jan Bodakowski

Tekst na ten temat ukazał się pierwotnie na portalu Prawy.pl http://www.prawy.pl/

Na zdjęciu: J. Ursyn Niemcewicz, Źródło: wikimediacommons

Julian Ursyn Niemcewicz

„Moszkopolis. Rok 3333, czyli sen niesłychany”

W wydanej pierwszy raz w 1858 r. broszurze, autor podzielił się z nami wizją budowy “Judeopolonii”, na podstawie obserwacji i jako świadek ówczesnych czasów. Ku przestrodze.

Wydobyłem troche tekstu z tej broszury

 

Julian Ursyn Niemcewicz

„Moszkopolis. Rok 3333, czyli sen niesłychany”

SŁOWO WSTĘPNE.

„Dziwna lekkomyślność i niedbalstwo Polaków o dobra doczesne, zrobiły z Polski prawdziwe Eldorado dla Żydów
Bismark.

Wiec dla śmiechu?
Dla śmiechu tylko wielki patryota i pełen zasług nasz pisarz dał nam tę książkę, ukazał grozę niebezpieczeństwa żydowskiego dla Polski, przedstawił straszną przyszłość stolicy naszej zalewanej falą żydostwa?
Dla śmiechu tylko?

Kiedy w pierwszych latach ubiegłego stulecia, Juljan Ursyn Niemcewicz, zwrócił uwagę swoją na lud Izraela, który gnębiony i prześladowany w całej Europie, doznał przytułku w naszym kraju, i odpłacił mu się za to dobrodziejstwo tak, jak owemu chłopu z bajki odpłaciła się ogrzana za pazuchą jego żmija, rozsiedli wśród nas żydzi, stanowili zaledwie szóstą część ludności całego kraju.
Ale byli już w nim narodem w narodzie.
Obcy mu wiara, językiem i duchem.
Niby kliny, rozsadzali spoistość jego narodowych konar.

Widząc ich solidarność i zwartość, śledząc za pulsem ich -dążeń, wsłuchując się w szept ich pożądań, zrozumiał on, że nad nami zawisła przez nich groza niebezpieczeństwa wielkiego, że w niedalekiej być może przyszłości, Polska stanie oko w oko
z strasznym wewnętrznym wrogiem, który do spółki z zewnętrznymi, wymierzy jej w samo serce cios.

„Każdy się u nas pyta — napisał wtedy, — co będzie z imieniem Polaka, co się stanie z Chrześcijaństwem, jeżeli lud ten zostawszy przy swej oddzielności, przy swojej nienawiści i grubych przesądach, mnożyć się i dalej będzie w takiej jak dzisiaj progressyi?“

I na postawione to sobie pytanie, odpowiedział tą książką. Rokiem 3333.

I ukazał w niej co będzie w stolicy Polski, w sercu, do którego się zbiega jej całej, jak szeroka i długa, — krew.
Czy tylko dla śmiechu?

Zapewne, że ten Moszkopolis w miejscu gdzie stała nasza polska „Warszawa, ten powożący żydowską „dryndulkąu potomek Czartoryskich i Zamojskich, ta żydowska lejbgwardya króla żyda, gubiąca w błocie na paradzie pantofle, i ten waleczny hrabia Lejbuś, który na balu u hrabiny Rachel dał dowód przejmującego podziwem wszystkich żydów męstwa, gniotąc odważnie pająka, który się spuszczał z brudnego sufitu na głowę księżniczki Jesie- lównej, na każde usta uśmiech sprowadzić muszą, ale któż z nas nie zasępi się poważnie, gdy rozejrzawszy się po drogiej mu Warszawie, ujrzy obce mu i wrogie tłumy przepełniające wszystkie jej ulice, większość już domów naszych w żydów rękach, mnogość na każdym kroku sklepów, rozbrzmiewających dźwiękami obcego nam języka?

Więc gdy to ujrzy, śmiech podobny zniknie niezawodnie wtedy z jego ust, i dojdzie on do przekonania, że wielki obywatel, chciał w swojej pracy wyprorokować przyszłość Warszawie, jeżeli się nie opamięta, i spojrzawszy oko w oko niebezpieczeństwu, nie odżegna się od niego wysiłkiem woli.

Rzeczywiście, Niemcewicz pisząc swój rok 3333, ten cel na widoku miał.

Pragnął nas przestrzedz,
Pragnął nas przerazić,
Pragnął zbudzić w nas patryotyczną czujność.

Bo widział że źle się dzieje, że podkopują się podstawy naszego bytu, że obcy i wrogi przybysz, kopie nam powoli grób. Rozpajając i niszcząc lichwą naszego chłopa,
Jak potop zalewając nasze miasta,
Znieprawiając naszą prasę,
Jad gangreny sącząc powoli w nasze żyły.
Taki nie inny cel miał on na widoku,
Do tego, jako kochający Polskę wierny jej syn, zmierzał.
A że patrzał jasno, więc widział więcej niż inni,
A że czuł gorąco, więc wyczuł co z tego będzie. Zatem nie śmiejcie się czytelnicy, gdy rzecz jego odczytywać będziecie, snu jego nie bierzcie za żart, nie pocieszajcie się tem, że rok jeszcze 3333 tak daleki…

Ale śledząc uważnie za wzrostem żydostwa w Polsce i jej stolicy, widząc do czego dążą te obce tłumy urągające już dziś zuchwale naszej bohaterskiej przeszłości i ideałom narodowym, stójcie na straży interesów polskich kraju, za przykładem Wielkopolski, która się już nieledwie zupełnie tych szkodliwych pasożytów pozbyła, wspierajcie swojski przemysł i handel, odgradzajcie się od żydowskich pokus i wpływów, i solidarni w dążeniach, mających na celu unicestwienie wewnętrznego szkodnika, pod sztandarem miłości Polski, kroczcie z wiarą naprzód.

A wtedy sen autora tej książki na szczęście snem pozostanie, Warszawa otrząśnie się z naleciałości obcych, odżydzi i spolszczy,
I zniknie z przed oczów naszych zmora, że sławna stolica nasza, stać się kiedyś może plugawym Moszkopolisem, w którym my gospodarze polskiej ziemi, będziemy popychadłami żydów.

 

1.

Kiedy Kazimierz Wielki przyjmował żydów, wypędzanych z Zachodniej Europy nie przypuszczał napewno, że ci, gościnnie przyjęci i traktowani z cala względnością i ludzkością, odegrają rolę węża ogrzanego na piersi…

Nie przypuszczał nigdy, że ci biedni, prze­śladowani przez rządy i kościół, paleni na stosach. potomkowie narodu wybranego rozplenią się jako szczury w domostwie, i coraz to zuchwałej poczynać sobie będą… Nie przewidział tego!…

Nie przewidział, co za klęski sprowadzą na skołataną naszą Ojczyznę rozpanoszeni żydzi… — Dziś Królestwo Polskie jest zatłoczone przez ży­dów… 75°/0 nieruchomości w Warszawie należy do nich! Lódż jest również w rękach narodu wybra­nego. To też coraz częściej polak nie ma co jeść, gdy żyd, u którego pracuje, zapija w gabinecie szampana!

Żyd, gdy otworzy jakikolwiek bądź interes ota­cza się swemi tylko współwyznawcami…— polaka, jeżeli tylko może się bez niego obejść, nie weźmie, a jeżeli i da mu pracę, to wyżyuje do ostatniego…

Zuchwalstwo żydów przechodzi wszelkie wyobrażenie…a my, zaślepień nie widzieliśmy grożą­cego i z każdą chwilą wzmagającego się niebez­pieczeństwa… zalewu litwackiego…

Dosyć powiedzieć, że w ciągu tygodnia po za­bójstwie prezesa ministrów, Stołypina w Kijowie, przyjechało do Warszawy około 11000 żydów, z któ­rych większość powstała… Handel cały w ich rękach… Przemysł zależny od nich — a my po staremu bez faktora obejść się nie umiemy i ze skwailiwością dajemy żydom broń na siebie, czy to lokując na żydowskich hypotekach sumy, czy skła­dając pieniądze w bankach żydowskich. — Jeżeli, dotychczas i były jakiekolwiek usiłowania i pró­by wyzwolenia się z faktycznej zależności od ży­dów — to były. że tak powiem odruchowe, bez żadnego planu i wytrwałego w danym kierunku postępowania… to też były zazwyczaj bez rezul­tatu i pozostały bezowocne… — Dziś, można powiedzieć, przejrzeliśmy. Hasło „Swój do swego” rozbrzmiewa w kraju wszędzie…

Rzemieślnik, robotnik, ksiądz, obywatel, fa­brykant, wyrobnik i urzędnik poczuli, że są syna­mi jednej matki, że jedna wiara ich łączy, jedna ziemia ich wykarmiła, jedno słońce ich grzeje, a klęski i radości mają swoje wspólne,.. Zaś “żyd przyby­ły przed sześciu wiekami nie przestał być żydem; wiarą, pojęciami, jęzukiem pozostał zupełnie obcy… do ziemi, która go przyjęła gościnnie i ludności ją zamieszkującej nie czują najmniejszej życzliwo­ści. Przeciwnie zachowują się zdecydowanie wro­go… Żyd dąży do zagarnięcia w swoje brudne ręce wszystkiego, chce nas wyzuć z ziemi, nie bacząc, że ziemię tę użyźniliśmy wiekowym potem, okupiliśmy potokami krwi i morzem wylanych łez…

I w tej ziemi, w tem naszem odwiecznem dziedzictwie, gdzieśmy przyszli na świat, gdzie leżą popioły naszych przodków ma się panoszyć i włodarzyć żyd… przybysz, który się z nami i ziemią naszą nie zżył.

Nie, przenigdy… Nie możemy na to pozwolić…

Uczmy się od żydów — solidarności… Patrzmy: zasadą u nich — wszyscy za jednego jeden za wszystkich — tem są silni… tem zwyciężają…

4. (….)

W niedawnych czasach, gdy wiele wybornych pism wychodziło o urządzeniu żydów, gdy materyę tę jako bytu lub z czasem zatracania rodu i mienia polskiego tycząca się, po wszystkich roztrząsano zgromadzeniach, ja również z inni mi czytałem, słuchałem doświadczeń szych ode mnie, nieraz nawet odważałem się sam odezwać.

Czytanie różnych pism, rozumowanie nad przedmiotem ich, długo zajmowały wszystkich umysły, a mnie do tego stopnia, iż czyli to u siebie, czy idącemu przez ulice czy w dobranych towarzystwach, gdzie i pół pejsaka nawet nie znajdowało się, mnie w rozognionej imaginacji i mojej snuły się same starozakonne postacie, a nawet w wytwornych pięknych dani przybytkach. kiedy w porcelanowych donicach same tylko tchnęły jaśminy i róże, mnie zalatywał zapach, jednym tylko łapserdakom właściwy.

Nie dziw więc, że tak gwałtownie, tak długo myśl moja na jawie jednemi zajęta przedmiotami. toż same stawiała mi i we śnie, lecz w jak dzikim, u jak niesłychanym sposobie, co sama tylko nieograniczona nadana wolność drzymaniom wytłumaczyć i wymówić potrafi.

Zdało mi się naprzód, żem był we Włochach, wiosce o pół mili od Warszawy.
Tam obejrzawszy przykładne gospodarstwo, wprowadzone w rolnictwie i narzędziach wynalazki, wypiwszy szklanice wybornego mleka, do Warszawy wracałem; lecz jakie było podziwienie moje, gdy zbliżając się do stolicy, postać miasta tego inną wcale od dzisiejszej w oczach moich stawała. Im bardziej zbliżałem się, tem bardziej odmienność ta uderzała mię i zadziwiała.

Na próżno wolskich rogatek szukałem; na miejscu ich znalazłem nieforemną bramę, a raczej potężne wrota z okopconego wiekiem kamienia, na szczycie ich była herbowa tarcza przez dwóch lewiatanów trzymana. Długo starałem się rozeznać coby się w polu jej mieściło, aż nareszcie odkryłem, że to były cycełe (poświęcone sznureczki. które żydzi w kraju łapserdaków swoich noszą), ilość kunsztownie wyryte. Na gzemsie dwa wiersze w hebrajskim języku, a pod niemi te słowa łacińskiemi literami: Moszkopolis* A. 3333.

Mimo przywileju snów, w których najdziksze rzeczy zdają się rzetelnemi, nie mogłem się pojąć w zdumieniu mojem. Następujące jednak snu tego opowiadanie dowiedzie, że z każdym prawie krokiem com uczynił, wzrastało smutne zadziwienie moje. ———

Wjechawszy w miasto ujrzałem po obu stronach domy, na wzór karczem dzisiejszych stawiane, z wystawami i stajniami. W niektórych miejscach sterczały żerdzie. Od nich od jednego domu do drugiego naprzeciw przeciągnięte były sznury, na znak, że właściciele tych domów powinowactwem byli złączeni.

Przed domami siedziały żydówki, a przed niemi niecki z obarzankami. kukiełkami i solą. Nigdzie nie było bruku, lecz natomiast błoto niezmierne. Około domów mnóstwo kaczek, gęsi, kur, indyków babrzących się w tem błocie. Wszędy snuły się ćmy brudnych żydów, naprzód i w tył, na lewo i na prawo.

— Przebóg! zawołałem: gdzież ja to jestem?
jakże to się zżydziło to miasto? jakże? nie ujrzeć i jednego chrześcijanina polaka.

8 (…)

9 (…)

10 (..)

Mój dorożkarz , korzystając z oczyszczonej na ulicy luki, ruszył i naprzód, a przejeżdżając około wielkiego owego starego Pana, zdjął czapkę i schyliwszy głowę aż na kolana długo w tym położeniu zostawał. Zapytałem kto by był ów żyd bogaty?

— Jest to — odpowiedział —Książę Wojewoda Icek Szmulowicz, prezes rady stanu, jeden z największych panów naszych. Oprócz znacznych dóbr ma pałac na Krakowskiem Przedmieściu, i blisko miasta Wilanów 2).

— Co—zawołałem—-żyd jest panem Wilanowa?
— A skąd że znów Jegomość jedzie?—zapytał z zadziwieniem woźnica—jużci zapewne nie będzie go miał żaden z chrześcijan, tym nie wolno tylko za pańszczyznę uprawiać rolę, albo po miastach prowadzić podlejsze rzemiosła.
— W jakimże stanie jest dzisiaj Wilanów, czy tak piękny i porządny jak był za dawnych właścicieli, czy ta murowana wioska, ten folwark, ta nowa część ogrodu, co ją pani Potocka założyła, dobrze są utrzymane?
— Nie wiem ja—odpowiedział dryndulkarz — co było wprzódy, to wiem. że dziś stoi tam wielka gorzelnia, browar, wolownia. Pałacysko brudne strasznie, zachowano nad Wisłą dwa drzewa, pod któremi Icek Szmulowicz kuczki swoje odprawia, król go bardzo kocha.
— To macie króla, i któż jest tym królem?
— A któż ma być? jużci żyd.
— Jakże się zowie?
— Moszko XII—odpowiedział mój przewodnik. Wpadając raz po raz z zadumienia w zadumienie, już się na koniec (jako w snach bywa) przekonałem”, że to wszystko prawda, została tylko mocna ciekawość widzenia wszystkiego co się działo w tem czarnem królestwie.

12 (…)

Pokazanie sie moje. strój, postać, nie małe sprawiły zadziwienie zaczęto żydostwo szeptać, krzywić się, gdy dwóch młodych żydów w popielatych łapserdakach z czarną aksamitną lamówką, zbliżyło się do mnie. Spostrzegłem. że to były szambelany *. gdyż przy> wiszących cycełach nosili u kolan dwa złote klucze

Waści tu nie wolno wchodzić – rzekł mi jeden dość przykro.

Nie tracąc przytomności, pamiętny na rady dorożkarza dobyłem dwa dukaty i po jednemu każdemu z szambelanów nieznacznie wścibiłem do ręki. Natychmiast wypogodziły się czoła młodych izraelitów, Jeden z nich pobiegł do Wielkiego Marszałka, jak rozumiem z doniesieniem o mnie, drugi pozostawszy:

— Uważam—rzekł—że waść jesteś cudzoziemcem. ciekawym zapewne widzieć dwór Najjaśnieszego Judy szczęśliwie wcale trafiłeś, ujrzysz go w całej okazałości bowiem jest uroczystość Obrzezania Najjaśniejszego królewicza Lejby. Król
okaże się w całej okazałości, jeżelibyś waść znał się na grzeczności. tobym ja mu służył za przewodnika. okazał i oprowadził wszędy.

Lubo przymówienie się to ze strony szambelana dworskiego zdawało mi się cokolwiek niedelikatne z tem wszystkiem rzuciwszy oko na pejsaczki przestałem się dziwić i dobywszy dwa jeszcze dukaty wsunąłem w dłoń szambelanowi.
Ściskając mnie za ręke rzekł:
Nie odstąpię waści, aż wszystko obejrzysz. Pójdźmy do drugiego pokoju, gdzie są zebrani panowie radni i ministrowie. Żydziak szepnął do ucha na prawo i na lewo wraz na uczyniono miejsce

14 (…)

15 (…)

16 (..)

17(…)

18 (…)

19 (…)

Dwunasty najwyższy, może ministra sprawiedliwości zastępujący, siedział na wyższem nieco krześle od innych. Był to otyły, siwy starzec, tak już łatami znękany, że ni słyszeć, ni widzieć, ni zatem wiedzieć mógł, o co rzecz szła. Młode żydki pisarzów i sekretarzów miejsca zastępujący uwijali się koło niego i sędziów, i podobno całą sprawiedliwością podług woli swojej rządzili.
Przywołano sprawę kobiety i mężczyzny, obojga chrzescijan. Była to przekupka około pięćdziesiąt lat mająca, niezmiernie tłusta, czerwona, słowem jak się pospolicie mówi „wyszczekana” w najwyższym stopniu. Sama ona indukowała sprawę swoja po żydowsku. gdyż lud nasz języka tego uczyć się musiał.

— Kodeks Mojżesza — rzekła — w rozdziale XXV powtórzenia zakonu, nakazuje, że po mężu, bracie bez potomstwa, brat męża tego z wdową żoną jego koniecznie ożenić się powinien. Ja się w tym przypadku znajduję, jestem wdową po mężu zeszłym bez syna, brat jego nie chcę się żenić ze mną, oskarżam go przed najjaśniejszym kahałem i upraszam, aby rozkazał, by mię wraz pojął, i kochał z całej duszy swojej.
W czasie tej indukty tłusty prezes zwiesiwszy siwą brodę na piersi chrapał i nic nie słyszał. Młody pisarz zbliżył się do ucha jego i jak gdyby odpowiedź odebrał, przywołał oskarżonego. Był to ubogo lecz czysto ubrany młody człowiek bardzo przystojnej postaci.
— Jakubie — rzeki pisarz — sąd cię zapytuje, czy prawda, że się sprzeciwiasz prawu Mojżesza i nie chcesz bratowej twojej pojąć za żonę”
Prawda — odpowiedział — bo zakon nowy nie zaś prawo Mojżesza, chrzescianina wiązać powinny.
Na te słowa porwały się z zapalczywości wszystkie żydy.
— Co za zuchwalstwo! -krzyknęli – ty śmiesz z nowym zakonom odzywać?
Gniew i zgroza od sędziów przeszły do słuchaczów; młode nawet żydki. jak żygawki zaczęli przyskakiwać do Jakuba, i pazurami drapać go szczęściem wszczęty wrzask obudził zgrzybiałego prezesa. Zadzwonił więc i nakazał spokojność. Jakub dalej mówił:
— Prócz przywiedzionej przyczyny, nie chcę pojąć stojącej tu Małgorzaty, naprzód, taczka, powtóre, że jest brzydka, po trzecie, że jest stara, po czwarte i ostatnie, że kocham inną dziewczynę, i już z nią zaręczony jestem.
— Więc tedy nie chcesz jej pojąć?—zapytał Kahał.
— Przez żaden sposób—odpowiedział Jakub. Tu pisarz kahalny otworzywszy zakon czytał następujące prawo “A jeśliby mąż jaki nie chciał pojąć bratowej swojej i nie chciał wzbudzić bratu swemu w Izraelu tedy przystąpi bratowa jego do niego, przed oczyma starszych, i zrzuci trzewik jego, a dom jego zwać się będzie domem wyzutego”
Pisarz trybunalski skończywszy czytać:

— Małgorzato – zawołał – czyń co masz czynić

Natychmiast Małgorzata zdjęła but Jakubowi i plunęła mu na twarz: a Jakub otarł się i skończyła się sprawa.
Przywołano potem dwóch żydów oskarżonych, że w domu swoim mieli obrazy i posągi i stawiano je przed sądem. Z miłem zaskoczeniem ujrzałem między rzezbami kilka starożytnych posągów pięknego dłuta, wśród obrazów zaś kilka najznakomitszych malarzy. Przeczytano prawo zakonu, nakazujące kruszenie wszelkich bałwanów i wizerunków, i w tejże chwili powyrzucano z okien wszystko, gdzie stojące już z oskardami i motykami żydowstwo, wszystko w kawałki potłukło i podarło. Przejęty do żywego takiem barbarzyństwem, nie chciałem słuchać dłużej tak mądrych wyroków i dawszy dwa talary mecenasowi, wyszedłem.

Natura i we śnie nawet trzyma się przepisanego biegu: uczułem apetyt gwałtowny, pokazał mi dorożkarz najsławniejszego restauratora. Wszedłem; przez długą i wązką izbę ciągnęły się po obu stronach małe osobne stoliki, przykry.o niezmiernie brudnem.i sarwetami, stały na każdym talerze z cynowemi sztućcami. Zydziaki. połowę z żydowska, połowe gadający z francuska, obskoczył mię natychmiast, podając mi kartę potraw, i zapytując czego bym sobie życzył. Wziąłem kartę, na której z pomiędzy wielu przy smaków te tylko przypominam sobie:

Łokszyn a la Machabeje, Kugiel au Szmale Kaczkes a la Jeremie, Maces, obarzankes. Na spodzie napisano było po francusku: zapewnia się, że wszystko jest koszerne.

Przyniesiono mi wiele z tych potraw, lecz wszystkie tak czosnkiem zaprawne, tak okropnie brudne, iż zjadłszy tylko kilka jaj i dwie mace bez soli, zapłaciłem i wyszedłem.

Już też była godzina szósta wieczorna, wychodząc spostrzegłem wiele pojazdów, stojących przed dużym szkaradnym gmachem, a woźnica mój oznajmił mi, że to był teatr narodowy żydowski. Juk ciekawy wędrownik nic, co jest ciekawego nie chcąc opuścić, wszedłem. Górne ganki i poziom były dość próżne, lecz w lożach pełno.
Dawano operę w żydowskim języku pod tytułemem: „Abigial grzejąca Dawida”.

(…)

Moszkopolis – miasto, gród Moszka, poli — miasto, gród po grecku.
Szambel – urzędnik dworski

Całośc: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id…69&lp=1479

Powyższy tekst wpisał BladyMamut na: Forum OU (24-12-2012)

33 Komentarze

Filed under Bez kategorii

33 responses to “Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza

 1. antytrwam

  Do kogo to pisać . Przecież ta banda gojów nawet nie wie kim był Niemcewicz . Tępa głupia masa debili a Żydy ich dymają ile chcą .

  Polubione przez 1 osoba

 2. antytrwam

  Panie Kosiur . Moim zdaniem Polski już nie ma.

  Polubienie

 3. Pingback: Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza | Pekok Antylichwiarz

 4. Kolejne judajskie ‚false flag’…Żydzi szaleją na chanuka…Ofira musi być złożona…Tępi europejczycy stali się wszyscyi nagle ‚francuzami’..I są już gotowi…gotowi zrezygnować ze swoich praw na rzecz ‚bezpieczeństwa i ochrony’ ze strony państwa czyli syjonistów….No to dostaną ochronę – ‚elektroniczny konc-łagier’…

  Wszystko było zorganizowane ‚po staremu’..Redaktorki naczelnych tv i nawet z tv-enu już byli na miejscu podczas ‚wybuchów..Oczywiście ‚przypadkiem’…
  Zorganizowana demonstracja wszystkich ‚naczelnych syjonistów ‚Dudy, Petry, Kaczyńskie, Millery, itd… pod ambasadami Francji – kreatorzy fałszywego obrazu…Wszyscy jak jeden mąż stawili się na rozkaz!
  Ciekawie gadał Boniek….’…są tacy, który mogą położyć kres radykalizmowi i terroryzmowi’…Kogo miał na myśli?…I co to znaczy że ci niewidzialni ‚tacy’ mogą położyć kres redykalizmowi?…

  A no niebawem w kontekśie ‚Paryża’- wszelkie wypowiedzi uznane przez Żydów za radykalne będą uznane za zagrożenie terrorystyczne i tego, których Żyd uzna za radykała będzie chciał zamknąć w obozie koncentracyjnym…Oczywiście ze strachu mamy wyzbyć się krytyki i ulegle pójść na szafot….

  Jak widać żydowska rewolucja, która dawno temu miała miejsce we Francji i rozlała się na cały świat – nie zakończyła się – lecz trwa nadal i się rozwija kolejnymi etapami…
  Nie ma czegoś takiego jak ‚państwo islamskie’…Te bazczelne i fałszywe określenie sączy się w mediach piorąc ludziom mózgi……..państwo islamskie, ..państwo islamskie….państwo islamskie..naloty na państwo islamske….gdzie te naloty?…Gdzie te ‚państwo islamskie’?
  To medialne – wbijanie ludziom gwoździa w mózg…,,,Nie ma ‚państwa islamskego’…są bojownicy organizowani przez Mosad i szkoleni przez M-16 ..i CIA….I to są ci kryminaliści – bezwolne narzędzia światowej rewolucji syjonistycznej!…

  Ps.
  W rosyjskim samolocie zginęło ponad dwieście ofir….Gdzie europejska silidarność?…Ile zniczy płonęło pod rosyjską ambasadą..,,?…
  To pytanie dla polskich katolików/wierzących/- /współczujących na ludzką krzywdę/, którzy upatrują ‚zagrożena’ ze strony Rosji..

  Polubione przez 3 ludzi

 5. antytrwam

  Moja opinia :
  Pytam się do cholery prezia pejsatego kraju zwanego polską dlaczego nie krzyczy ” Wszyscy jesteśmy dziećmi palestyńskimi ” jak mordują i palą dzieci palestyńskie izraelskie zwierzęta . Gdzie wtedy jest szanowny pan prezio , o którym jeszcze 2 miesiące temu nikt nic nie wiedział ? . Powiem wam : Morda w kubeł i gówno go to obchodzi .
  Te zamachy w Paryżu klasycznie pokazują obłudę syjonistów i gojów liżących ich dupę za parę USD. Może sobie pan prezio przypomni jak glosował w parlamencie UE w sprawie Palestyny i kogo tam popierał . Nie krzyczał wtedy ” Wszyscy jesteśmy Palestyńczykami ” jak demony izraelskie mordowały całe rodziny palestyńskie . Gdzie wtedy był prezio Duda . języka w ustach zabrakło ?
  Teraz dużo dziamoli językiem . Pytam się szanowny panie Dudo – nigdy moim prezydentem nie będziesz – dlatego nazywał ciebie prezio – wybrany przez idiotów prezydencie , czym się różnią mordowani Palestyńczycy od Francuzów , że gdy mordowani dzieci palestyńskie miałeś to w dupie i przez gardło ci nie przeszły słowa:
  Dziś wszyscy jesteśmy dziećmi palestyńskimi – obłudniku jeden.
  USA – to największy demon w historii Świata . Ten kraj odpowiada za powstanie Państwa Islamskiego i za otwarcie puszki Pandory z zamachami i śmiercią . Robaki was po śmierci wszystkich osądzą cholerni obłudnicy .

  Polubione przez 2 ludzi

  • antytrwam

   Moja opinia :
   Pytam się do cholery prezia pejsatego kraju zwanego polską dlaczego nie krzyczy ” Wszyscy jesteśmy dziećmi palestyńskimi ” jak mordują i palą dzieci palestyńskie izraelskie zwierzęta . Gdzie wtedy jest szanowny pan prezio , o którym jeszcze 2 miesiące temu nikt nic nie wiedział ? . Powiem wam : Morda w kubeł i gówno go to obchodzi .
   Te zamachy w Paryżu klasycznie pokazują obłudę syjonistów i gojów liżących ich dupę za parę USD. Może sobie pan prezio przypomni jak glosował w parlamencie UE w sprawie Palestyny i kogo tam popierał . Nie krzyczał wtedy ” Wszyscy jesteśmy Palestyńczykami ” jak demony izraelskie mordowały całe rodziny palestyńskie . Gdzie wtedy był prezio Duda . języka w ustach zabrakło ?
   Teraz dużo dziamoli językiem . Pytam się szanowny panie Dudo – nigdy moim prezydentem nie będziesz – dlatego nazywam ciebie prezio – wybrany przez idiotów prezydencie , czym się różnią mordowani Palestyńczycy od Francuzów , że gdy mordowali dzieci palestyńskie miałeś to w dupie i przez gardło ci nie przeszły słowa:
   „Dziś wszyscy jesteśmy dziećmi palestyńskimi” – obłudniku jeden.
   USA – to największy demon w historii Świata . Ten kraj odpowiada za powstanie Państwa Islamskiego i za otwarcie puszki Pandory z zamachami i śmiercią . Robaki was po śmierci wszystkich osądzą cholerni obłudnicy .

   Polubienie

   • Rockefeller miał chyba dwa przeszczepy serca, jak nie trzy. Założę się, że nie tylko serce miał przeszczepiane, nerki, wątroba i inne. Kto wie , czy nie z rynku organów z upadłej krainy. Stąd też zapewne tak długowieczne są te gady. Mają dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny, nowotwory dla niech zapewne nie istnieją, bo albo wiedzą jak nie dopuścić do ich rozwoju albo zwyczajnie mają na to leki. To są moje przypuszczenia bo jak jest nie wie nikt ale uważam, że jest to bardzo prawdopodobne.

    Polubienie

  • antytrwam

   Robakom już ślinka cieknie , bo niedługo z pewnością będą żreć Brzezińskiego( biologia) . Ci wszyscy syjoniści mają chyba zdrowie ze stali . Wielu żyje długo na tym Świecie . Taki kutafon Brzeziński już 91 lat , a porządny człowiek umiera za 40 .

   Polubienie

   • Właśnie się zastanawiam jak to jest że tacy psychopaci żyją tak długo, a porządni ludzie schodzą z tego świata tak młodo…

    Polubienie

   • Zdrowe żarcie, naturalne witaminy, zero szczepień, życie bezstresowe, idealnie dobrane przeszczepy -Rockefeller 99 lat chyba trzeci czy piąty /nie pamiętam/ przeszczep serca…

    Polubienie

   • Rockefeller miał chyba dwa przeszczepy serca, jak nie trzy. Założę się, że nie tylko serce miał przeszczepiane, nerki, wątroba i inne. Kto wie , czy nie z rynku organów z upadłej krainy. Stąd też zapewne tak długowieczne są te gady. Mają dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny, nowotwory dla niech zapewne nie istnieją, bo albo wiedzą jak nie dopuścić do ich rozwoju albo zwyczajnie mają na to leki. To są moje przypuszczenia bo jak jest nie wie nikt ale uważam, że jest to bardzo prawdopodobne.

    Polubione przez 1 osoba

   • To jest zdegenerowana banda świń…Kopulują się z własnym miotem /niebieska krew/..Rokefelerowie, Rotszyldowie, Winsorzy, Morgany, Wartburgi…itd…Sporo z nich to psychopaci…

    Polubione przez 2 ludzi

   • Bnakterzy mają jobla na punkcie czystości krwi, wybraństwa oraz na punkcie akumulacji kapitału w rękach jak najwęższej kliki bankierów, dodatkowo jest to ściśle męskie towarzystwo(kobiety nie mają tam nic do powiedzenia, mają tylko gwarantować ciągłość rodu), dlatego zawierają związki małżeńskie tylko i wyłącznie między sobą, ewentualnie przyjmują kogoś z zewnątrz jeżeli rokuje ten ktoś nadzieję i jest dla nich przydatny. Oni myślą że w ten sposób wyhodują „lepszego człowieka”, nadczłowieka, ale to doprowadzi ich jedynie do degeneracji.
    Zresztą ludzkość również chcą przekształcić, plany genetycznej modyfikacji człowieka dla osiągnięcia pożądanych przez „elity” tego świata cech, hybrydyzacji ze zwierzętami, maszynami czy komputerami w ich planach, ma uczynić z cywilizacji ludzkiej bezkształtną masę bezwolnych, posłusznych, wyalienowanych, biorobotów, wyspecjalizowanych w obsłudze skomplikowanych maszyn i wysokozaawansowanej technologii. Część gatunku ludzkiego ma być wyeliminowana na rzecz robotów, automatów, które mają wykonywać za niedługo wiele czynności do tej pory zarezerwowanych tylko dla ludzi. Pozostała część ma być zachipowana i zamknięta w betonowych rezerwatach, miastach państwach, będących pod stałym nadzorem, jako tania/darmowa siła robocza. Ale żeby to wszystko osiągnąć resztki obecnej „cywilizacji” muszą zniszczyć najróżniejszymi metodami, wojny, epidemie, bezrobocie, terroryzm, bieda, kryzysy finansowe to tylko jedne z nich. Po prostu jesteśmy obecnie w okresie przejściowym, okresie narastającego chaosu i anarchii, okresie przejścia z systemu, fasadowej demokracji parlamentarnej do systemu rządów technokracji, z której to fazy chaosu, w najbliższym czasie w ich mniemaniu wyłonić się ma Nowy Porządek Świata.

    Polubione przez 2 ludzi

   • antytvtrwam

    Widzisz janie gryko masz rację . To jest banda zwierząt , ale to oni rządzą Światem i to takie Dudy , Kalksteiny , Obamy , Merkele stoją przed nimi na baczność i na widok ich kasy dostają orgazmu jak wybuch Wezuwiusza .
    Kiedy to się wszystko skończy . Dobra passa się zawsze kończy . Któregoś pięknego dnia pierdolnie w Ziemie kometa i wyginą wszyscy włącznie z Rokefelerami, Rotszyldami, , Morganami i ich pieskami i to będzie koniec . W ten sposób stracą władzę , bo nikt inny oprócz komety ich tej władzy na Ziemi nie pozbawi . Tyle.

    Polubione przez 1 osoba

  • mars

   Zydostwo u wladzy w Polsce prowadzi PRO-IZRAELSKA POLITYKE i mowil o tym zyd Kalkstein vel L.Kaczynski na prywatnym spotkaniu w knesecie, podczas pobytu w Izraelu w 2006r.

   Polubienie

   • kpt Jajka na twardo

    Ten film juz znają uczniowe gimnazjum ci bardziej kumaci i nie obrzezani , cóż może lizanie dup zydowskich jest miłe dla Polaków skoro PIS wygrał wybory a Kalkstein to gieroj . Róbta tak dalej to za 20 lat na obszarze Polski będzie Sahara . kochajcie dalej pejy . Powodzenia od kpt Jajka na twardo..

    Polubienie

   • kpt Jajka na twardo

    Ten film juz znają uczniowe gimnazjum ci bardziej kumaci i nie obrzezani , cóż może lizanie dup zydowskich jest miłe dla Polaków skoro PIS wygrał wybory a Kalkstein to gieroj . Róbta tak dalej to za 20 lat na obszarze Polski będzie Sahara . Kochajcie dalej pejsy . Powodzenia od kpt Jajka na twardo..

    Polubienie

 6. antytrwam

  Oglądaj to preziu Duda . Będziesz miał odwagę krzyczeć : ” Teraz jako prezydent jestem Palestyńczykiem ” czy mordę będziesz miał zamkniętą z powodu braku odwagi.

  Polubienie

 7. antytrwam

  Poprawka : zgadza się Gryko . Nie ma Państwa Islamskiego . Napisałem tak , aby ogólnie było wiadomo o co chodzi.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Pingback: Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza « Dziennik gajowego Maruchy

 9. Pingback: Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza | miauczynski2

 10. Jagienka

  Z lektur licealnych pamiętam tylko „Powrót Posła”. Nie przypominam sobie aby tytuł „Moszkopolis. Rok 3333…” był nawet wymieniony. Nietrudno się domyśleć, dlaczego o tego rodzaju broszurach, które podają prawdziwe przyczyny upadku naszego kraju, rzadko się wspomina, a jeżeli już to szeptem i do ucha osób zaufanych. Otóż można być natychmiast oskarżonym o antysemityzm, a dla wielu osób oznacza to koniec kariery, śmierci polityczną i dramatycznie zmniejszone dochody. Prywata, zachłanność i naiwność zawsze królowały w naszym kraju nad dobrem publicznym, dlatego żydzi z łatwością „nie orężem podbili Polskę, lecz podstępami, przekupstwem”. Nie tylko z resztą Polskę udało się im podbić w ten sposób ale wiele innych krajów. Zauważyłam jednak, że środowiska syjonistyczne charakteryzuje wyjątkowy antyslawizm, który w żadnym razie nie poczytuje się jako zjawisko nagatywne – wprost przeciwnie. Antyslawizm rozpalony do czerwoności przez judajskie media Zachodu stał się normą, modą i wyznacznikiem nowego porządku świata. Jednak, przynajmniej tutaj, w upadłym USA, prezydent Rosji uczynił wielki krach w antysłowiańskiej, syjonistycznej ideologii.

  A co do szczegółów tej przerażającej wizji Niemcewicza, to sen nie jest już snem.

  Polubione przez 1 osoba

 11. Fragment książki „Koniec świata doczesnego”, autorstwa Ch.Arminijona, z 1881 roku.

  Polubione przez 2 ludzi

 12. Pingback: Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza | forumemjot dla Polski

 13. Pingback: Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza | forumemjot dla Polski

 14. Komentarz znaleziony u gajowego Maruchy – https://marucha.wordpress.com/2015/11/18/gestapo-penetruje-polske/

  Zydzi w Gestapo to wazny temat:
  Ilość Żydów agentów była tak duża, że działalność ich zaczęła obejmować nie tylko Warszawę, ale całą gubernię generalną. Agenci żydowscy byli wyjątkowo niebezpieczni przez perfidnie przybierane maski prześladowanych.
  Zdrajcy ci szybko zaczęli zapełniać listy zdemaskowanych w gestapo agentów. Zaczęły się sypać wyroki, wykonywane przez Żydowskie Organizacje Bojowe i nasze AK. Żyd Heming kierował w gestapo na ulicy Szucha 70-cio osobową grupą specjalistów, którzy śledzili konspiracyjne organizacje i likwidowali je. To mówił mi pan Tadeusz.
  W 1984 roku odnalazłem dokument w centralnym archiwum KC PZPR. Miał on tytuł: „Akta delegatury rządu” sygn. 202/11 44 tom 2. Akta te zawierały w układzie alfabetycznym spis kolaborantów i zdrajców Żydów. Lista liczyła 1500 nazwisk i kończyła się zapisem, że to tylko część zdrajców żydowskich. Ale na tej liście, w rubryce narodowość nie ma ani jednego Cygana.
  https://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/08/12/zagiew-zydzi-jako-zdrajcy-mordercy-i-szmalcownicy/
  Bilans zdrajców żydowskich znajduje się w centralnym archiwum KC PZPR. Oto liczby tych, co byli w policji żydowskiej tylko w Warszawie – 2500 osób. Specjalnych agentów gestapo z „Żagwi” było 10 000 osób. W kolaboracyjnej gminie żydowskiej było ponad 6000 osób. Wybitna historyczka, Żydówka, mieszkająca w USA profesor Hannah Arendt napisała książkę pod tytułem „Eichmann in Jeruzalem”. Oto, jak ona opisuje i ocenia postępowanie swych pobratymców żydowskich:
  „To rola żydowskich przywódców przy zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bezwzględnie najciemniejszy rozdziałem w całej ich ciemnej historii. W Amsterdamie, Warszawie, Berlinie czy Bukareszcie mogli naziści na tym polegać, że żydowscy funkcjonariusze sporządzą listy personalne i majątkowe, koszty deportacji i zniszczenia nałożą na deportowanych, opróżnione mieszkania w oka mgnieniu zatrzymają i oddadzą do dyspozycji policji, aby pomóc pochwycić Żydów i doprowadzić do pociągu, aż do gorzkiego końca Że w obozach śmierci bezpośrednie działania dla zniszczenia ofiar
  ogólnie były wykonywane przez żydowskie komanda. Pisze dalej Hannah Arendt, że autonomia żydowska w Teresienstad była tak duża, że nawet kat był Żydem.”
  Autorka tej książki pokazuje, że obok Niemców masowo w unicestwianiu Żydów – uczestniczyli właśnie Żydzi.

  Polubione przez 1 osoba

 15. tłusta dupa antyżydowska . lej batem dupę Żyda.

  Nic nowego . Nawet pejsatego pisma historyczne o tym piszą . Ostatnio świetny artykuł o Żydku , który zakapował kupę swoich braci . Po wojnie zwiał za granicę . Zagadka wie pan Dariusz o kogo chodzi?
  Podobnie duży artykuł o pejsatym ( kolega Al Capone ) . Przyjechał do Krakowa obiecał inwestycje w kulturę sanacyjnej Polski .Goje dali się nabrać , a on ich wydymał . Nie zapłacił nawet za pobyt w hotelu i zwiał do Ameryki Południowej. O jakiego huja pejsacza chodzi ?

  Polubione przez 1 osoba

 16. LEJ BATEM DUPĘ ŻYDA.

  Żydy to potwornie podły naród , a że my ich pieścimy i robimy im laskę od Kazimierza Wielkiego to w 2015 roku państwo polskie – to HUJ DUPA I KAMIENI KUPA I RÓBMY TAK DALEJ A ZOSTANĄ TYLKO KAMIENIE.

  Polubione przez 1 osoba

 17. dupa

  odpowiedzi
  1. Szeryński – Szenkman
  2. Sycowski – alex

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s