Kwiaty i znicze nie tylko dla Paryżan. Kto steruje terroryzmem?

11039823_938318462900743_2006670219954609052_nNikt kwiatów i zniczy nie stawia przed ambasadami Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii, Sudanu, …, czy w Europie przed ambasadami państw byłej Jugosławii, które doświadczyły agresji USA lub z ich inspiracji dokonano tam rebelii (?).

_______________________________

Młody chłopak, lat 24, dojechał autem do torów kolejowych. Wysiadł. Przed nadjeżdżającym pociągiem wszedł na tory. Rozłożył ramiona i czekał … śmierć nadeszła błyskawicznie.
O podobnych wypadkach miejscowe, otwockie, gazety piszą przynajmniej raz w miesiącu.
To pewnie w trosce o społeczeństwo żydo-reżimowe władze likwidują w Polsce kolejowe połączenia – czyż nie ma uzasadnienia dla tego sarkazmu?
A rocznie ginie w Polsce samobójczą śmiercią ok. 6 tys. ludzi – ich liczba rośnie systematycznie od 1990r. I z pewnością powodem nie jest tu nieszczęśliwa miłość.
Jeśli sama sytuacja życiowa może zmotywować człowieka do samobójczej śmierci, to czyż trudno to osiągnąć spec. służbom poprzez odpowiedni trening psychiczny i poprzez środki psychotropowe oraz narkotyki w przypadku muzułmańskich terrorystów-samobójców?

W październiku 2015r. w katastrofie rosyjskiego samolotu nad Egiptem śmierć poniosły 224 osoby.
Spotkałem się z opinią, która jako prawdopodobną przyczynę katastrofy podaje trafienie samolotu izraelską rakietą wystrzeloną z polskiego F16. Serwis polskich F16 zapewnia oczywiście Izrael, a w czasie katastrofy prowadzone były na Bliskim Wschodzie wspólne, izraelsko-polskie ćwiczenia lotnicze (?).
Można pokusić się o refleksję: czy w takiej oto sytuacji należałoby spodziewać się rosyjskiej reakcji w postaci zbombardowania cywilnych celów w Polsce, czy w Izraelu?

W każdym razie w żadnym zachodnim kraju, ani przed polskimi, ani przed rosyjskimi ambasadami nikt kwiatów i zniczy nie stawia mimo, że przyczyny śmierci ludzi mają te same źródła i tych samych inspiratorów, co i w Paryżu.
Nikt kwiatów i zniczy nie stawia także przed ambasadami Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii, Sudanu, …, czy w Europie przed ambasadami państw byłej Jugosławii, które doświadczyły agresji USA lub z ich inspiracji dokonano tam rebelii.

Od lat 1980. mnożą się na świecie akty terroru, „dokonują się” (same się dokonują -?) polityczne przewroty, zamachy stanu itp. Nasilanie się tego typu zjawisk jest wprost proporcjonalne do pogłębiającego się światowego kryzysu gospodarczego i politycznego, do obniżania poziomu życia, do ograniczania, czy nawet likwidacji bezpieczeństwa socjalnego, ale jednocześnie do wzrostu bogactwa i poszerzania zakresu władzy rzeczywistych decydentów politycznych, autorów i inspiratorów wymienionych zjawisk.
Mimo, że społeczeństwa pozbawione są możliwości komunikacji, bo przecież powszechne media są własnością owych rzeczywistych decydentów politycznych, to jednak rosnąca świadomość społeczeństw coraz częściej pozwala wyprowadzić wniosek, że mamy do czynienia ze zbrodnią przeciw ludzkości. Zbrodnią realizowana pod płaszczykiem zaprowadzania pożądanych zachodnich standardów dla „dobra” i w imię „praw” człowieka.

ISIL1Wiele już powiedziano o ostatnich zamachach w Paryżu, wskazując jednocześnie na Państwo Islamskie (PI) jako bezpośredniego ich winowajcę. Jest to słuszna analiza, ale z pewnością nie pełna. Choć w niektórych komentarzach i co ciekawe, w żydowskich powszechnych mediach, pojawiają się delikatne sugestie, że pośrednim winowajcą terroryzmu są USA, ponieważ to ich „fałszywie” motywowane „interwencje” w Iraku, w Afganistanie (ale nie w Syrii -?) uruchomiły terrorystyczne działania „radykalnych islamistów”, najpierw jako Al-Kaidy, a od niedawna PI.
Jednak zamachy w Paryżu są zaledwie elementem bardziej złożonej polityki rzeczywistych decydentów, czyli Międzynarodowego Żyda (MŻ), a więc światowej żydowskiej finansjery i żydowskich, syjonistycznych, inżynierów światowej, globalnej polityki z Wall Street i z londyńskiego City.

Fakt, że to MŻ ponosi odpowiedzialność za zbrodnie przeciw ludzkości zaczyna być uświadamiany przez coraz szersze kręgi społeczne, z czego winowajca zdaje sobie sprawę. Zdaje sobie sprawę także z faktu ostatecznej swojej przegranej – polityka MŻ, a więc budowa NWO ze wspólną walutą, globalna depopulacja, nie mają żadnych szans na realizację.

Zachodzi więc potrzeba zatarcia śladów zbrodni, a przede wszystkim odwrócenia uwagi od winowajcy. Najlepszym sposobem jest rozniecenie wielkiego pożaru.
I właśnie jesteśmy świadkami podpalania świata przez MŻ – antagonizowanie i atomizowanie społeczeństw poprzez akty terroru, którego sprawstwem obarczana jest mniejszość narodowa, która od reszty społeczeństwa odróżnia się etnicznie, kulturowo i religijnie.
Konflikt mniejszość – naród jest znakomicie podsycany przez gospodarczy kryzys, w którego kreowaniu MŻ jest arcymistrzem – bo to przecież on decyduje o światowej i krajowych politykach finansowych – przestał jednak nad kryzysem panować i stanie się także jego ofiarą. Jednak póki co, MŻ wymusza na Europie wielką migrację i mieszanie się narodów i ras.

Celem światowego syjonizmu, oprócz atomizacji społeczeństw, jest zniszczenie narodowej tkanki w państwach europejskich, w państwach białej rasy. Dzięki tym zabiegom zwarta, narodowa, syjonistyczna, jedyna pielęgnująca legalnie własną odrębność, mniejszość żydowska będzie funkcjonowała bezpiecznie pośród społeczeństw wyniszczanych przez wewnętrzne antagonizmy.
Jednak stojący już niemal pod ścianą MŻ, a więc działający w stresie, nie zauważył, że państwa Europy środkowej, doprowadzone przez podległe mu żydo-reżimy do gospodarczej ruiny, nie są obiektem zainteresowania tzw. uchodźców. Uchodźców trzeba byłoby do nich sprowadzać siłą i pilnować, żeby nie uciekali na Zachód. (Oznacza to także, że „patriotyczna” postawa PiS względem „uchodźców”: „nie będziemy ich przyjmowali”, jest wyłącznie polityczną retoryką i to dozwoloną przez MŻ, bo pozostającą bez wpływu na stan faktyczny.)

Trzeba zwrócić uwagę na wyjatkową perfidię MŻ realizującego niszczenie narodów i nacjonalizmów, bo te pełnią rolę swoistych szczepionek wzmacniających żywotność i witalność narodów.
Otóż, do tzw. wysokich zachodnich standardów należy kosmopolityzm i budowa „otwartych społeczeństw”, czyli polityka tzw. multikulturalizmu, wykreślenie wartości narodowych z idei państwowej. Z drugiej strony w państwach zachodu, w „otwartych społeczeństwach” dochodzi („dochodzi” – z czyjej inspiracji?) do aktów terroru, a jako winowajców wskazuje się natychmiast mniejszość muzułmańską, ponieważ terroryści wywodzą się z PI (wcześniej z Al-Kaidy) stworzonego właśnie w tym celu przez MŻ.

W tę zbrodniczą politykę MŻ wpisuje się także Kościół katolicki lansujący od czasu SVII, a szczególnie podkreślany przez św. JPII, ekumenizm religijnyodpowiednik kosmopolityzmu i „społeczeństwa otwartego” w żydowskiej ideologii NWO.
Biskupi Kościoła, nie tylko w Polsce, nawołują także do przyjmowania „uchodźców” – a mamy w Polsce 600 tys. bezdomnych Polaków, 1,5 mln Polaków mieszka u naszych wschodnich sąsiadów, z pewnością wielu z nich chciałoby do Polski przyjechać na stałe. Biskupi nie nawołują MŻ do zaprzestania zbrodniczej polityki, do powstrzymania się od światowego terroryzmu, do poddania się karze za popełnione zbrodnie.
I mamy jednocześnie nawoływania młodych księży, np. na ostatnim Marszu Niepodległości ks. J.Miedlar z wrocławskiego Zgromadzenia Misjonarzy: „To my jesteśmy przyszłością Polski katolickiej. … Nie islamska, nie laicka, tylko Polska katolicka.
A więc szerzenie nienawiści, antagonizowanie Kościół w Polsce rozpoczyna z wyprzedzeniem, przed pojawieniem się „uchodźców” muzułmańskich. Pomijam już, że nawoływanie do „Polski katolickiej” jest de facto nawoływaniem do utrwalania Polski żydowskiej, bo religia chrześcijańska wywodzi się wprost z judaizmu biblijnego i jak pokazuje historia naszych dziejów bardziej przysłużyła się Żydom niż Polakom.

W tych rozważaniach nie powinniśmy pominąć faktu istnienia i pogłębiania się różnicy interesów między żydostwem anglosaskim – światowym, globalnym decydentem politycznym -, a żydostwem europejskim. W polskich warunkach powieleniem tego podziału jest konflikt między dwoma żydowskimi partiami, odpowiednio między PiS i PO.
Żydostwo europejskie, widząc nieuniknione już fiasko całej zachodniej polityki narzucanej przez żydostwo anglosaskie, które posiada tylko jeden, ale bardzo przekonywający argument w postaci militarnej potęgi USA, odwleka jednak podpisanie porozumienia między UE i USA o wolnym handlu, tzw. TTIP. Podpisanie TTIP skutkować będzie przejmowaniem przez żydostwo anglosaskie dochodów wypracowanych przez Europę. Żydostwo anglosaskie zniszczyło, bowiem całkowicie $ USA i tę część zachodniej gospodarki, dla której bazą były rozliczenia w $ USA – głównie gospodarki USA i Wlk.Brytanii.
Jakby tego było mało, zarówno Niemcy i Francja nie są zdecydowanie antyrosyjskie, więcej są gotowe do rozszerzania współpracy gospodarczej z Rosją. Poza tym wielu polityków tych państw pozytywnie ocenia zaangażowanie Rosji w Syrii.
Stąd jesteśmy od jakiegoś czasu świadkami ataku USA na niemieckie firmy Volkswagen, BMW, Siemens, Bosch i żądań USA wypłaty odszkodowań.
Francja jako jedyne mocarstwo nuklearne kontynentalnej UE, za niechęć do podpisania TTIP oraz za swój pozytywny stosunek do Rosji (niedawno grupa francuskich parlamentarzystów odwiedziła Rosję wbrew żydowskiej antyrosyjskiej nagonce i sankcjom) została ukarana bardziej brutalnie, zamachami terrorystycznymi w Paryżu.

z18942420Q,Wsparcie-prezydenta-Putina-dla-krwawej-dyktatury-BWsparcie prezydenta Putina dla „krwawej dyktatury” Baszara al-Asada od lat budzi protesty obrońców demokracji i praw człowieka. Na zdjęciu: happening przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, czerwiec 2012 r. (BRIAN ACH)

 

Nie wykluczone, że MŻ podejmie próbę terrorystycznego zamachu w Rosji wskazując jako winowajców PI, którego wrogiem jest walcząca po stronie Syrii Rosja. Zamachy w Paryżu będą świetnym wyjaśnieniem, że oto PI mści się na swoich przeciwnikach, wszystko jedno, czy są to państwa zachodnie, uzależnione od MŻ, czy niezależna Rosja stojąca wzglęm Zachodu w opozycji. Czy damy się zwieść takim wyjaśnieniom w żydowskich mediach, skoro wiemy już, że uderzenie w PI jest równoznaczne z uderzeniem w MŻ?

 

Dariusz Kosiur

_____________________________

26 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

26 responses to “Kwiaty i znicze nie tylko dla Paryżan. Kto steruje terroryzmem?

 1. socjalnacjonalista

  Macherzy przewidzieli dla nas dualizm informacyjny – z jednej strony mamy czuć presję, że „emigrantów” trzeba przyjmować, a z drugiej mamy się ich bać i po cichu nienawidzić. Przykładem są różnice pomiędzy agenturalnymi partiami USraela w III RP – PO bezmyślnie uwielbia przesiedleńców i chce przyjąć ich „ile wlezie”, a PiS prowadzi anty-islamską retorykę – kopię amerykańskiej propagandy, nie bez powodu szastając na lewo i prawo słowem „Syryjczyk”. Znany trik – obstawiono tezę i antytezę. Społeczeństwa doprowadzone do takiej schizofrenii, będą szukały autorytetów i liderów, którzy im to wytłumaczą i wezmą pod „opiekę”. Przy ciągłej eskalacji strachu i niepewności ludzie sami będą godzić się na coraz dalej posunięte zniewolenie jednostki, aż obudzą się w europejsko-amerykańskim obozie koncentracyjnym zarządzanym przez żydowską lichwę.

  Polubione przez 1 osoba

  • Lepsza jest droga środka, kompromisu, ja nie jestem ani przeciw imigrantom ani za nimi, nie daję się wciągnąć w „wojnę z islamem” ale też nie jestem jego zwolennikiem. Do imigrantów nic nie mam, ale też ich przesadnie nie bronię, nie wszyscy oni są tacy święci na jakich ich w mediach ukazują, ale też jestem przeciwny agresywnej retoryce stosowanej przez różne środowiska wobec nich. Tak naprawdę naszym prawdziwym wrogiem nie są Arabowie czy Islam, a syjonistyczny imperializm, globalnej, żydowskiej, oligarchii finansowej stojącej za destabilizacją zarówno świata islamu jak i Europy, gdzie oś USA/NATO/Izrael odgrywa rolę militarnej pięści banksterów. W pierwszej kolejności co powinniśmy zrobić to pozbawić tych psychopatów władzy, potem odbudować kraje arabskie i zachęcić(nie zmusić) muzułmanów do powrotu do swoich ojczyzn i przestać się mieszać w sprawy wewnętrzne tych krajów oraz zaprzestać prowadzenia rasistowskiej, szowinistycznej nagonki na Arabów.

   Polubione przez 2 ludzi

   • socjalnacjonalista

    No właśnie i tu jest problem, bo zamatowali nas – obliczona jest zarówno postawa pro-emigrancka, jak i anty-emigrancka.
    I tu nie ma wyjścia. Ja zawsze sprzeciwiałem się multikulturalizmowi, różnice kulturowe istnieją i zawsze prowadzą do antagonizmów. Z drugiej strony Syryjczycy to jeden z mądrzejszych narodów świata (patrząc na rządy)
    No, ale przyjmować emigrantów na złość Żydom – to też niewłaściwe wyjście.
    Syria była przez lata wzorem dla polskich nacjonalistów. Słowianie (ale ewentualnie też i inne narody Europy)i nieliczne już suwerenne kraje arabskie powinny się dogadać aby zrzucić jarzmo USraela. Oczywiście, że naszym wspólnym wrogiem jest syjonizm.
    Staram się prezentować postawę środka, ale jest to trudne.

    Polubione przez 1 osoba

   • socjalnacjonalista

    Dodam, że szanuje umiarkowanych islamistów za przywiązanie do własnej tradycji, kultury, za dbałość o własną godność, tak u kobiet jak i u mężczyzn. Konflikt między białymi a Arabami nigdy by nie istniał, gdyby nie żydowscy macherzy, to jest sztuczne, wmówiono to obu stronom. Przez setki lat jakoś nie było tego problemu. W XX w. Polska robiła interesy w takich krajach jak Syria i Afganistan.

    Polubione przez 1 osoba

  • Konrad

   Re: socjalnacjonalista

   „Przez setki lat jakoś nie było tego problemu. W XX w. Polska robiła interesy w takich krajach jak Syria i Afganistan”.

   W Iraku i Libii też. Moj kuzyn pracował w Libii w latach 70-tych. W ciągu niecałego roku zarobił tyle, że kupił mieszkanie w Staszowie i przypuszczam, że zostało mu „trochę” nie tylko na piwo. Takich Polaków jak mój kuzyn było tysiące. (Jeden z moich znajomych pracował na początku lat 80-tych w Iraku: dziś ciągle stać go na dobry samochód. Ostatnio kupił w dobrym stanie mercedesa.)

   Okazuje się, że muzułmańskie kraje współpracowały z krajami komunistycznymi i jakoś nikt nie chciał wtedy odcinać głowy „innowiercom” czy nawet agnostykom i ateistom z krajów komunistycznych. Wystarczyło trochę dobrej woli i rozsądku ze strony polskiego rządu komunistycznego.

   Dziś wydaje się dość oczywiste, że masowy mord z zimna krwią przygotowany przez jankesowskich bandytów na czele z amerykańskim prezydentem i wiceprezydentem w roku 2003 – czyli inwazja USA na Irak – jest bezpośrednim, głównym powodem apokaliptycznego kryzysu na Bliskim Wschodzie, kryzysu, który doprowadził do umocnienia się i rozwoju Al-Ka’idy a później do powstania psychopatycznej Godzilli, jaką jest ISIS.

   Ale czy jest gdzieś jakaś siła, jakiś „bóg”, w kosmosie, który pociągnie bandytów i morderców z Białego Domu do odpowiedzialności za liczne masowe mordy i masowe zbrodnie wobec ludzkości?

   “The answer, my friend, is blowing in the wind…”

   Na to pytanie, przyjacielu, odpowie Ci wiatr:

   (Podaję tłumaczenie tylko pierwszej zwrotki.)

   „Przez ile dróg musi przejść każdy z nas by mógł człowiekiem się stać?
   Przez ile mórz lecieć ma biały ptak nim w końcu opadnie na piach?
   Przez ile lat będą kule armatnie latać nim w końcu zostaną zakazane
   Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, odpowie ci bracie tylko wiatr.”

   […]

   Polubienie

  • Niestety odurnienie jest przerażające, widzę w Kanadzie… Nawet nie śmiem wysuwać „teorii” spiskowych, bo by mnie zlinczowali.
   Ale miejmy nadzieję pomału ludzie przejrzą „dialektykę” MŻ, patrz np. petycja: https://piotrbein.wordpress.com/2015/11/19/petition-insist-paris-tragedy-not-be-exploited-for-more-war/

   Polubienie

 2. gienek

  w którym obozie nawet wysrać się w spokoju nie będzie można . Taka prawda.

  Polubienie

 3. gienek

  KIEDYS BOLEK PRAGNĄŁ BYĆ BOGATYM I SŁAWNYM-NIE MAJĄC ANI TALENTU,ANI KONEKSJI RODZINNYCH,BOGACTW RODOWYCH,ANI CHĘCI DO NAUKI.CO ZROBIŁ….PODPISAŁ PAKT Z DIABŁEM,A NAZYWA SIĘ TO SPRZEDAZ SWOJEJ DUSZY PRZY POMOCY CYROGRAFU.DIABEŁ W CUDOWNY SPOSÓB OBDARZYŁ GO WSZYSTKIM CZEGO BOLEK CHCIAŁ-SŁAWĄ,BOGACTWEM,TYTUŁAMI NAUKOWYMI/CHOĆ TYLKO HONOROWYMI,A JEMU PODOBNI NAZWALI GO MĘDRCEM.DZIS BOLEK MA SWIADOMOSC TEGO,ŻE ŻYCIE NA ZIEMI NIE TRWA WIECZNIE I TRZEBA ODEJSC Z TEGO SWIATA,A ZADEN OBRAZEK MATKI BOSKIEJ NIE SPRAWI CUDU WIECZNEJ EGZYSTENCJI ZIEMSKIEJ ,ANI CUDU ANULACJI CYROGRAFU-BO BOLKU W PIEKLE SĄ NAWET ARCYBISKUPI I PAPIEŻE…NIE SĄ TAM ZA DOBRE CZYNY.DO PIEKŁA NIE ZABIERZESZ TEŻ ANI SWOICH PIENIĘDZY,MEDALI I TYTUŁÓW NADANYCH CI PRZEZ PUSTYCH I ZAKŁAMANYCH LUDZI.SKRZYWDZIŁES BOLKU SWOJĄ WŁASNĄ RODZINĘ….POPATRZ CO SIĘ DZIEJE,ALE SKRZYWDZIŁEŚ TEŻ MILIONY BOGU DUCHA WINNYCH LUDZI-KTÓRZY CIĘ PRZEKLNĘLI.ONI NIE MUSIELI TEGO ROBIĆ-BO TY SAM SIĘ PRZEKLNĄŁES PODPISUJĄC CYROGRAF.KTO DWÓM PANOM SŁUŻY -NIE SŁUŻY ZADNEMU…….TY ZAS NIE SŁUZYŁES CHRYSTUSOWI ALE TYLKO I WYŁĄCZNIE LUCYFEROWI JAKO JEGO NARZĘDZIE O KTÓRE ON DBAŁ I NA NIEGO CHUCHAŁ.BOLEK W PIEKLE BĘDZIESZ WYŁ I ZGRZYTAŁ ZĘBAMI RAZEM Z TUSKIEM I CAŁĄ ARMIĄ ŻYDOSTWA Z FERAJNY MASO-BILDER-ILUMINATO BANDY A JPNR II BĘDZIE WAM GADAŁ KAZANIA WIECZNE.BOLEK ZAPAMIĘTAJ SOBIE TE SŁOWA…..KTO SKRZYWDZIŁ JEDNEGO Z TYCH NAJMNIEJSZYCH TO MNIE SKRZYWDZIŁ…..

  Polubienie

 4. Oualander

  Tak mi się skojarzyło – Syjonizm=beee, dalsze luźne skojarzenie to Syjon=Jedyne pozostałe ludzkie miasto w pewnym słynnym filmie, hmm jak Matrix to oczywiście Neo=obrońca Syjonu, ten niby pozytywny, idąc dalej tym tropem Neo=One=jedyny, wybrany – czy aby ponowie Wachowscy nie próbują wbić do nieświadomych głów widzów jakiegoś psychowirusa?.

  Poza skojarzeniem gdzieś czytałem że syjonizm jest krytykowany nie tylko na całym świecie ale nawet w samym Izraelu, i dlatego zwykli niczemu niewinni obywatele tego kraju są narażeni na antysemityzm, hmm nie znam się na polityce ale czy to przypadkiem również nie jest odwrócenie uwagi od rzeczywistych winowajców?

  Ma ktoś z was wiedzę na temat tych „Chazarów” ? (nie wiem czy dobrze napisałem to słowo)

  Polubienie

 5. rozsądny jak zwykle Dariusz Kosiur: „wiemy już, że uderzenie w PI jest równoznaczne z uderzeniem w MŻ?”
  wiemy też, że uderzenie ze strony PI to uderzenie przez MŻ

  Polubione przez 2 ludzi

  • socjalnacjonalista

   Skrajna postawa pro-emigrancka jest obliczona przez MŻ.
   Skrajna postawa anty-emigrancka również jest obliczona przez MŻ.
   Oni próbują po prostu obstawić wszystkie konie na wyścigach.

   Polubienie

 6. Pingback: gienek do Bolka « Grypa666's Blog

 7. Pingback: Kwiaty i znicze nie tylko dla Paryżan. Kto steruje terroryzmem? « Grypa666's Blog

 8. Pingback: Strategicznie wymanipulowana migracja jako broń « Grypa666's Blog

 9. socjalnacjonalista

  Wczoraj o 21.20 był reportaż „Syria – legiony świętej wojny”. Dziennikarze spędzili 9 dni z bojownikami Al-nusry i tak zwanej „umiarkowanej opozycji”, głównie bojowników AlKaidy. Przyznali oni, że współpracują z ISIS, a celem jest obalenie Asada i utworzenie kalifatu.
  Wymowa była jasna – największym zbrodniarzem w Syrii jest Asad. Szef oddziału siedział 3 lata w USA za terroryzm, ale wypuścili go. Czyli wiadomo, że podpisał lojalkę. Dżihadyści bawili się z dziećmi, mówili o wartościach rodzinnych, a nawet złożyli wizytę księdzu, który chwalił tolerancję bojowników. Tylko, że obok niego na krzesełkach siedziało siedmiu facetów, jeden z kałachem. No i cały czas grozili śmiercią Asadowi.
  Ocieplenie wizerunku ekstremistów ma jeszcze bardziej pomieszać w głowie zaczadzonym społeczeństwom zachodu. Raz wycieczka z ISIS, a raz zamach. Ludzie mają niczego nie rozumieć i doznać schizofrenii informacyjnej. Jakieś wyjście na pewno zaproponuje im „miłujący pokój” MŻ. Wszystko to również stanowi kontrę dla obnażenia żydowsko-amerykańskiego, bandyckiego spisku w Syrii, przy okazji wsparcia jej legalnych władz przez Rosję. Na moment kurtyny opadły. A więc przypomina nam się powoli i nienachalnie, że bojownicy ISIS wyrośli w siłę na sojuszu z USA. A może i w przyszłości będą – „oficjalnie użyteczni”.
  Ja po filmie byłem w szoku – jak można łatwo obrócić kota ogonem i to kilka dni po „zamachach”.
  No tak, ale przeciętny Amerykanin nie widzi różnicy między Asadem i ISIS,wie że Obama walczy z Arabami. Tak samo uwierzył, że Hussain krył Al-Kaidę, kiedy wiadomo było, że radykalnie zwalczał ekstremistów.

  Polubienie

  • socjalnacjonalista

   W filmie były również osoby będące oficjalnymi członkami ISIS.
   Jeszcze jedno. Niektórzy myślą, że w Syrii walczą 3 strony – Asad, ISIS i „umiarkowana opozycja”. Film rozwiewa te wątpliwości.
   Są dwie strony – Asad i sojusz różnych ugrupowań, które walczą o powstanie kalifatu islamskiego. Za pieniądze MŻ.

   Polubienie

  • LEJ BATEM DUPĘ ŻYDA.

   Przyjacielu masz u mnie szacun , ale po jakiego kuta… oglądasz takie gówna . Przecież ta cała TVP i jej filmiki również ten o potężnych bogactwach Putina to jedne wielkie fekalia .

   Polubienie

   • LEJ BATEM DUPĘ ŻYDA.

    Przyjacielu masz u mnie szacun , ale po jakiego kuta… oglądasz takie gówna . Przecież ta cała TVP i jej filmiki również ten o potężnych bogactwach Putina to jedne wielkie fekalia .

    Polubienie

 10. LEJ BATEM DUPĘ ŻYDA.

  Mnie interesuje jedno : czy oni naprawdę ludzi uważają za debili pokazując takie filmy . Chyba tak .

  Polubienie

 11. BOMBA Latakia przepełniona, Rosja posyła bombowce z baz krajowych na “pokazy lotnicze” przerażającej siły https://piotrbein.wordpress.com/2015/11/19/revelation-latakia-full-russia-bombs-pi-from-domestic-bases-in-a-fearsome-display-of-air-power/

  Polubienie

 12. Pingback: Kwiaty i znicze nie tylko dla Paryżan. Kto steruje terroryzmem? | Pekok Antylichwiarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.