Żydowska okupacja coraz groźniejsza dla Polski

11947616_678318705632034_5224803277431173008_n_jDzisiejsza IIIRP jest rezultatem zamachu stanu, który w sierpniu 1980r. dokonała żydowska V kolumna. Nie powiodły się Żydom wcześniejsze próby powrotu do utraconej w 1956r. władzy: w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r.

Nieudane próby pozwoliły Żydom zdobyć doświadczenie i dopracować nową metodę przejmowania władzy, która otrzymała później nazwę „kolorowych rewolucji”.
Jednak i w 1980r. nie zdołaliby dokonać zamachu stanu i zapoczątkować okresu demontażu PRL (zresztą całego bloku państw socjalistycznych) bez finansowej pomocy i agenturalnego zaangażowania Zachodu.

Ten żydowski, syjonistyczny, plan przejęcia władzy w Polsce rozpoczął się na dobre w latach 1970., gdy żydowskie finansowe instytucje Zachodu oraz zachodnie żydo-reżimy zaproponowały ekipie E.Gierka udzielenie kredytów na gospodarczy rozwój kraju. Udzielenie kredytów wiązało się oczywiście z wymuszeniem przyjęcia przez władzę PRL warunku liberalnego traktowania opozycji – ma się rozumieć opozycji żydowskiej. Polska opozycja (opozycja złożona z Polaków) nie tylko nie posiadała form organizacyjnych, ale po prostu nie istniała, o co skutecznie zadbały zbrodnicze żydowskie władze PRL do 1956r., mordując resztki polskich elit, które uszły niemieckiej i żydo-bolszewickiej okupacji (między rokiem 1944 a 1956, tylko na obszarze PRL, wymordowano od 300 tys. do 600 tys. Polaków – to są oczywiście szacunki, ponieważ nie wolno prowadzić badań żydowskiego ludobójstwa na Polakach).

Artur Sandauer: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów”.

Click to access post-21792.pdf


http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zapomniany-wywiad-z-geremkiem-2013-12

Scenariusz demontażu bloku wschodniego był projektem ostatniego etapu „zimnej wojny”. Zachód, czyli żydowska światowa finansjera, nie pogodziła się z faktem, że tak duży obszar Europy od 1945r. znajduje się poza kontrolą i poza możliwością czerpania z niego zysków przez żydowskie korporacje finansowe. Jak wiemy Polska była ważnym, ale tylko jednym z elementów tej gry.
Przyjęte przez ekipę W.Gomułki plany gospodarcze na lata 1970-75 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miał pojawić się wyż demograficzny – ok. 3 mln nowych pracowników. (1 mln nowych miejsc pracy wydaje się dzisiaj być liczbą kosmiczną, gdy do roku 2004 żydowskie reżimy zlikwidowały ponad 10 mln miejsc pracy.) Podstępny sabotaż został przygotowany przez syjonistyczne elementy w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (rząd IIIŻydo-RP w ogóle nie posiada takiej komórki, bo też i nie planuje się żadnego rozwoju!), którego celem była kompromitacja nie tylko W.Gomułki, ale i samego systemu socjalistycznego – powstałoby bezrobocie w systemie socjalistycznym.

Stworzyło to asumpt do uruchomienia przez element żydowski rozruchów w grudniu 1970r. i do obalenia rządów W.Gomułki. Żeby jednak zapobiec przejęciu inicjatywy przez Polaków, zarówno po stronie władz z PZPR, jak i po stronie społeczeństwa, jeśli powołałoby niezależne organizacje, bandyci wydali rozkaz strzelania do idących do pracy stoczniowców, gdy uruchomione przez Żydów rozruchy zakończyły się wcześniej niż zakładano – do dzisiaj nie wyjaśniono, kto wydał rozkaz strzelania do Polaków. Dlaczego? – to pytanie jest raczej retoryczne.
Oczywiście w grudniu 1970r. winę przypisano ekipie W.Gomułki, który władzę utracił. Jednak Żydzi jeszcze tym razem przejąć jej nie zdołali.
Żydowski podstęp kredytowania polskiego rozwoju w latach 1970. był banalny – dzisiaj jest doskonale znany, ponieważ tę samą metodę zastosowano wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki. W pewnym momencie żydowskie instytucje finansowe oraz żydo-reżimy Zachodu (część kredytów była rządowa) wstrzymały kredytowanie blokując tym samym sfinalizowanie inwestycji produkcyjnych i rozpoczęcie spłat kredytów. Przełożyło się to na pogorszenie materialnego poziomu życia w Polsce i co oczywiste, na wzrost społecznego niezadowolenia. A właśnie takiego wsparcia potrzebowali Żydzi do ponownego uruchomienia strajków w 1976r. i w sierpniu 1980r.

„W stanie wojennym w jego mieszkaniu (w mieszkaniu P.Glińskiego, dzisiaj ministra Kultury w rządzie PiS – D.Kosiur) zbierała się grupa osób, która dzieliła pieniądze przychodzące z Zachodu na drukowanie podziemnych wydawnictw.”http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,149545,19241281,minister-z-czarnym-pasem.html

Pieniądze dla „Solidarności” przekazywał także Kościół polski pośrednicząc między CIA i Żydami z „S”. On także dążył do demontażu PRL. Został za to sowicie wynagrodzony przy okazji wspierania integracji Polski z UE – Kościołowi zwrócono ogromne obszary ziemi (znacjonalizowane po 1945r.), co jest równoznaczne z prawem do pobierania przez Kościół unijnych dopłat, na które składają się polscy podatnicy (polska składka do budżetu UE wynosi 1,1% PKB, a są i inne płatności).

Na razie IIIŻydo-RP, ale co dalej?

W świetle historycznych dokumentów dotyczących obydwu wojen światowych polityka Zachodu – czyli światowej żydowskiej finansjery (Międzynarodowego Żyda), bo to jej głos był zawsze znaczący -, wobec Polski nie pozostawia złudzeń. Żydzi byli i są przeciwni istnieniu suwerennego Państwa Polskiego.
Od 1990r. możemy z bliska przypatrywać się żydowskiej polityce likwidacji nie tylko suwerenności (nawet tej częściowo ograniczonej w czasach PRL – choć to ograniczenie można dyskutować), ale w ogóle państwowego bytu Polaków. Żydzi chcą zbudować państwo UE na trupach państwach narodowych i w tym mają także wsparcie Kościoła (2015r. abp S.Gądecki: „Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu”).

Żydzi z Waszyngtonu wyznaczają Polsce rolę kundla obszczekującego Rosję. Jednocześnie syjonistyczne kreatury, tak z PO, jak i z PiS, domagają się atomowych baz NATO w Polsce, co jest równoznaczne z nuklearnym atakiem na Polskę w przypadku wywołania przez Żydów z USA konfliktu z Rosją.
Żydzi stosują ulubioną przez siebie taktykę wyniszczania społeczeństw, narodów, ludów ich własnymi rękoma: Słowianie przeciw Słowianom, Europejczycy przeciw Europejczykom, Arabowie przeciw Arabom, Afrykanie przeciw Afrykanom.
Czyż nie jest zastanawiająca zbieżność, że już X wieków temu Słowianie byli (są nadal) obiektem podboju Kościoła, a dzisiaj, poczynając od I wojny światowej, a może od czasu rozbiorów lub Kongresu Wiedeńskiego 1815, są obiektem podboju Międzynarodowego Żyda?

Któż zatem jest naszym sprzymierzeńcem, a kto wrogiem?
Czy do naszych wrogów zaliczymy Rosję, która jest atakowana przez USA, przez cały Zachód, czyli przez Międzynarodowego Żyda dysponującego militarną potęgą USA, przez Kościół, który marzy o „ewangelizacyjnym” podboju Rosji, a póki co instaluje tam swoje placówki „nawracania”?
Czy jednak naszym wrogiem jest V żydowska kolumna, Kościół i międzynarodowy Żyd, czyli Zachód, którego przedstawiciele w 1945r. domagali się, żeby Polska, w zamian za Ziemie Odzyskane, dostarczała zboże zniszczonym przez wojnę Niemcom? Gdy tymczasem ZSRR wysyłał do Polski własne zboże, choć w tym samym czasie na Ukrainie ludzie umierali z głodu i zdarzały się przypadki kanibalizmu (na podst. stenogramu rozmów W.Gomułka, N.Chruszczow z 19.10.1956r., referenta Wydziału KC PZPR, J.Dzierżyńskiego – http://wyborcza.pl/1,135424,19033328,awantura-z-chruszczowem.html).

Po 25 latach demontażu państwa Polaków, degeneracji kultury i obyczajów, niszczenia gospodarki i przedsiębiorczości Polaków, realizowanych w ramach IIIŻydo-RP, coraz częściej i coraz śmielej odzywają się w żydowskich powszechnych mediach głosy zachęcające do rewizji ustaleń konferencji jałtańskiej i poczdamskiej. Żydzi uruchamiają proces pozbawiania Polski jej Ziem Odzyskanych. Chcąc jednak być w zgodzie z prawdą nie należy zapominać, że pierwszymi byli tu biskupi polscy, którzy w trakcie obrad SVII w 1965r. wystosowali słynny już list do biskupów niemieckich: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” Temu procesowi służy likwidacja polskiego przemysłu na Śląsku oraz sądowa rejestracja Ruchu Autonomii Śląskiej z jego żydowskim przewodniczącym J.Gorzelikiem. To nie Niemcy nakręcają tę propagandę, robią to wyłącznie Żydzi po dwu stronach granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Żydowska gadzinówka Michnika – na razie jeszcze nieśmiało podważa naszą granicę z NRF:
„Przyszli historycy z pewnością uznają, że największym sukcesem ojców założycieli III RP: Mazowieckiego, Geremka, Skubiszewskiego, Bartoszewskiego, było nadspodziewanie świetne i skuteczne ułożenie polskich stosunków z Niemcami. Pozwoliło to nam wejść do Unii i NATO. Fakt, że jesteśmy dziś bardzo bliskim i cenionym sojusznikiem Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, to jedna z największych niespodzianek historii.”
I dalej:
„Przypomnijmy, że nasza granica zachodnia spadła nam z nieba niczym gwiazdka w Jałcie i Poczdamie. Jej prokurentem w kształcie ostatecznym był Stalin, który za Wilno i Lwów był skłonny płacić nam nie swoimi Śląskiem, Gdańskiem, Pomorzem i Mazurami. Do tego rachunku wbrew brytyjskiemu premierowi dorzucił jeszcze Wrocław ze Szczecinem.
(…) premier RP na uchodźstwie Tomasz Arciszewski wraz z całym rządem londyńskim – chciał dla Polski nie Wrocławia i Szczecina, lecz Wilna i Lwowa. Na Arciszewskiego, warto pamiętać, powoływał się z kolei przez lata kanclerz RFN Konrad Adenauer, uznając jego wypowiedź za głos wolnej Polski.” – autor: J.Rolicki –  http://wyborcza.pl/1,75968,19282875,kaczynskiemu-wolno-mniej-niz-orbanowi.html

Granicę na Odrze dla suwerennej Polski po zakończeniu I wojny światowej projektował car Mikołaj II. Ten projekt pokrywał się z niezależnymi planami Obozu Wielkiej Polski dla etnicznego państwa polskiego. Tę samą granicę zaproponował J.Stalin. Jest to jednocześnie granica zachodnia Słowiańszczyzny (pamiętajmy, że Słowianie pierwotnie sięgali aż za Łabę). Granica wschodnia Polski została ustalona (sfałszowana) przez antypolskiego Żyda, Lewisa Bernsteina-Namiera, który jako specjalista od spraw polskich w brytyjskim MSZ zaproponował ją jeszcze w Wersalu. I tę granicę przyjęli alianci w 1944r. i 45r. Pamiętajmy także, że zbolszewizowani Żydzi widzieli Polskę jako republikę ZSRR.

 

W związku z tym, iż światowa sytuacja polityczna staje się dla Międzynarodowego Żyda coraz mniej przewidywalna i odbiegająca od jego szowinistycznych marzeń, a USA, które doprowadził do gospodarczej ruiny, mogą w każdej chwili utracić swoją – głównie propagandową już – moc i wycofać się z Europy, proces pozbawiania Polski Ziem Odzyskanych i powrót do granicy z 1937r. zacznie nabierać szybkości. Nie bez znaczenia dla tego przyśpieszenia może być tu także ewentualny, ponowny podział wpływów między Zachodem i Rosją, której Międzynarodowy Żyd chce zostawić jak najmniejszy obszar Europy, czyli odrzucić Słowian jak najdalej na wschód.
Pozbawianiu Polski Ziem Odzyskanych sprzyjać będzie także członkostwo IIIŻydo-RP w UE (bo Polska do UE nigdy nie wstąpiła).
Żydowskie władze UE i IIIŻydo-RP mogą zaproponować któregoś dnia Polakom mieszkających na Ziemiach Odzyskanych referendum na temat: gdzie chcą wpłacać podatki, do polskich, czy do niemieckich stolic euroregionów? Wszak w „jednym europejskim organizmie” rzecz o tyle ma znaczenie, że lepiej znaleźć się sferze oddziaływania bogatszej stolicy. Łatwo więc przewidzieć, jakiej odpowiedzi udzielą indoktrynowani kosmopolityzmem i pauperyzowani od 25 lat Polacy. A nie zapominajmy, że żydo-reżim dysponuje nieograniczonymi możliwościami fałszowania referendów i wyborów.

Żydowskie partie, PO i PiS oraz żydowskie powszechne media fundują nam dzisiaj medialny spektakl w odcinakach pt. „Trybunał Konstytucyjny”. Oczywiście zabiegi wokół TK są przejawem walki politycznej w łonie żydowskiej władzy i opozycji. Dowodzą jednak niezbicie, że funkcjonowanie TK oraz sejmu (i całego żydo-reżimu) nie ma żadnego związku z literą prawa, czy z interesem Państwa Polskiego (to ostatnie chyba nie tylko mnie może wydać się śmieszne), a jedynie z partykularnymi interesami żydowskich partii, bo przecież chodzi o obsadzenie funkcji swoimi ludźmi, którzy zinterpretują prawo zgodnie z potrzebami aktualnie rządzących.
Spektakl pt. „TK” pełni jednak ważną i pożądaną przez żydowskie Po i PiS rolę: atomizuje polskie społeczeństwo wokół problemu, na który i tak nie ma ono żadnego wpływu, a rezultat sporu, niezależnie od jego wyniku, będzie i tak przeciw społeczeństwu.
Do czego bowiem, potrzebna jest Polakom instytucja TK, która, obsadzona przez żydo-reżimowe władze, potwierdziła zgodność traktatów akcesyjnego i lizbońskiego z Konstytucją RP. Traktatów stojących w jawnej sprzeczności zarówno z prawem – i to tym stanowionym w IIIŻydo-RP -, jak i z żywotnymi interesami narodu i państwa polskiego.
Do czego potrzebny jest Polakom TK oraz cały system partyjno polityczny państwa IIIRP, które wychodzą na przeciw interesom światowej, syjonistycznej, żydowskiej międzynarodówki, a stają w jawnej opozycji względem Państwa i Narodu Polskiego – zawsze przeciw jego interesom.
Żydowska gadzinówka Michnika w swoim czwartkowym dodatku „Duży Format” zamieściła poniższe zdjęcie obrazu „Sztuczne fiołki” – Jean-Baptiste Joseph Pater (1695-1736).

z19282408V,Jean-Baptiste-Joseph-Pater--1695-1736---malarz-fra

Czym różni się współczesna hucpa żydowskiej hołoty, jej nienawiść do Polski i Polaków, od opisywanych przez B.Prusa w „Warszawskich kronikach” żydowskich manifestacji na początku XXw., urządzanych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdy Żydzi maszerowali niosąc hasła „precz z białą gęsią”, „precz z krzyżem”.

 

petycja-w-sprawie-imigrantow

Takiej emigracji potrzebuje Europa, żeby na powrót stać się Europą cywilizacji białego człowieka.

Dariusz Kosiur

61 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

61 responses to “Żydowska okupacja coraz groźniejsza dla Polski

 1. Je.... Henryka Ptasznika .

  Stado 39 mln baranów dało się wypierd…. garstce Żydków . Dlaczego do diabła w Knesecie nie ma żadnego Polaka ? Ciągle będę powtarzał ,że my jako naród mamy niskie IQ , kupę wad narodowych , zalet niewiele i dlatego parchy tu zaistniały i jeszcze długo nikt ich nie przepędzi , a przynajmniej my tego nie dożyjemy . Tyle w tym temacie , bo nic więcej merytorycznego nie da się napisać .

  Polubienie

  • O wpływach żydowskiego w Polsce można przeczytać w licznych opracowaniach ale z reguły te opracowania są niskonakładowe .

   Polubienie

   • Rafal

    Osatnie pokolenie Polakow, ktore cokolwiej jescze moze zmienic to ci urodzeni do 1980. Wszelkie nacje maja swoje wady, najwieksza z polskich jest naiwnosc, latwowiernosc, co jest wada tylko i wylacznie w zepsutym swiecie. Polskie IQ jest cholernie wysokie. Problem Polski to dwaj ‚niewidzialni’ okupanci- kosciol i Swiatowe Zydostwo. Zrozumienie TYLKO tego i odpowiednia reakcja narodu zakonczy problem. A to bedzie problemem dla reszty… Czolem Polsce Suwerennej !

    Polubione przez 1 osoba

  • goj

   Z całym szacunkiem, nie mamy niskiego IQ ani zbyt wielu wad!
   Poprostu nie mamy we wpojonej naturze takiej nienawiści do żydów, jaką oni od dziecka mają wpojoną w stosunku do Polaków i innych gojów.
   Jesteśmy katolikami, ludźmi wrażliwymi, którzy innym nie potrafią zrobić krzywdy. Nie zabijamy w imię swoich interesów! Czy to wada?
   Inna sprawa, że wielu z nas nie ma nawet świadomości, tego co z nami robią…

   Polubienie

   • „Jesteśmy katolikami, ludźmi wrażliwymi, którzy innym nie potrafią zrobić krzywdy.” – żydo-katolicyzm do tego został stworzony aby ludzi spacyfikować, nieprzypadkowo jednym z głównych założeń katolicyzmu i chrześcijaństwa jest nadstawianie policzka(i dupy) do bicia oraz skupianie się na jakimś nieistniejącym „życiu wiecznym” zamiast na tym z czego się żyje, czyli majątku narodowym. Inną sprawą jest że „moralność katolicka” to jedno a praktyka do drugie, katolicy często bywają fałszywi, lubią skrycie kopać doły pod innymi(pod innymi katolikami też), widzieć źdźbło w cudzym oku ale belki w swoim nie dostrzegać, ale gdy przyjdzie co do czego to chowają ogon pod siebie…

    Polubienie

  • Janus

   Tylko ,że Polacy w Izraelu nie udają Żydów. Ja do 1989 roku a nawet później nie wiedziałem ,że mamy w Polsce w ogóle jakąś mniejszość żydowską.

   Polubienie

  • Wypowiedź o 39 mln polskich baranów… odpowiada 100% prawdzie!

   Polubienie

 2. „Spór” o TK to tylko żarcie się o stołki pomiędzy dwoma frakcjami tej samej watahy syjonistycznych wilków, ale dla nas znaczenia żadnego nie ma, która frakcja zwycięży w tej sztucznej, dzielącej społeczeństwo wojnie, bo i tak nic z tego mieć nie będziemy. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia które z żydowskich kibuców kontroluje TK, bo i tak Trybunał Konstytucyjny służyć będzie żydowskim interesom, i nieważne czy to będą interesy żydostwa rodzimego czy anglo-amerykańskiego.

  Polubienie

  • Ta ocena również odpowiada 100% prawdzie! tyle tylko, że nikt nie zastanawia się nad tym, że te konstytucje ludobójców żydo-komunistycznych, te ich trybunały stanu już dawno powinny być polikwidowane!

   Polubienie

 3. Świetny tekst. Szkoda tylko, że zbyt mało osób ma rozum, żeby pojąć jego przesłanie. Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Je.... Henryka Ptasznika .

   Po prostu trzeba ściągnąć pas harcerski i lać po dupie idiotów może wtedy coś zrozumieją , bo najlepiej rozum wchodzi przez dupę .

   Polubienie

 4. Konrad

  Film „Elity Żydowsko-Polskie: Kto naprawdę rządzi Polską?”

  kończy się w ten sposób: „Żydzi won z katolickiego kraju!” Zastanawiam się, czy autorzy tego wezwania zdadzą sobie kiedykolwiek sprawę z absurdu takiego oświadczenia.

  Przecież katolicyzm to międzynarodowa wersja chrześcijaństwa, żydowskiej religii wymyślonej dla gojów przez Żyda Szawła. Równie dobrze można by powiedzieć coś tak bzdurnego jak: „Żydzi won z żydowskiego kraju!”

  Poza tym, są Żydzi i … Żydzi. Ja, na przykład, jako słowiański Polak, wolę Tuwima niż Wojtyłę.

  Nie wszyscy Żydzi są syjonistami. Nie wszyscy Żydzi mówiący po polsku chcą zniszczyć suwerenna Polskę. Takie problemy wymagają najwyższych umiejętności dyplomatycznych w dyskusjach na temat naszej polskiej tożsamości i suwerenności.

  Bez wahania, natomiast, podpisałbym się, pod hasłem „Syjoniści won ze słowiańskiej Polski”.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Konrad

   PS. Gwoli wyklarowania: wole tak spolonizowanego Zyda jak Tuwim niz tak skatoliczonego Polaka jak Wojtyla. Amen.

   Polubione przez 1 osoba

  • A ja już nie wiem co gorsze, kraj rządzony przez żydo-katolików czy przez żydów? Katolicy lubią krytykować żydów ale sami nie zdają sobie sprawy(lub nie lubią sobie zdawać) z żydowskości swojej religii…

   Polubione przez 1 osoba

   • To jest również100% prawdą! Ludobójczy kościół rk to przecież jest agentura żydowska zainstalowana w Polsce poprzez Watykan przez Niemców by jak rak rozkładał Polskę i Polaków od wewnątrz!

    Polubienie

  • grzanek

   “Bez wahania, natomiast, podpisałbym się, pod hasłem „Syjoniści won ze słowiańskiej Polski”.”

   – Przecież to absurd. Syjonizm należałoby raczej wspierać (ale nie tak, jak np. MBP w 1946 r. – Kielce). Zresztą syjoniści [zwolennicy ruchu narodowego i towarzyszącej mu ideologii, głoszącej konieczność stworzenia żydowskiego państwa na obszarze Palestyny w celu przetrwania Żydów jako narodu – http://sjp.pwn.pl/szukaj/syjonista.html ] z definicji dążą do przeflancowania możliwie największej liczby Żydów (idealnie pewnie wszystkich) do Palestyny. W Polsce są w ogóle jacyś syjoniści? Prawdziwym syjonistą to był np. Mietek Biegun – ale on się bez pomocy polskich narodowców wyniósł z PRL. Syjonistów znaleźć można raczej w Izraelu (chyba że rozmawiamy o totalnej aberracji umysłowej, jaką są tzw. chrześcijańscy syjoniści [ang. Christian zionists] pokroju Johna Hagee, ale o tych łatwiej raczej w USA niż w Polsce). Czasem warto odkurzyć słownik, żeby upewnić się co do definicji terminów, którymi się operuje. Kiedy rozmawia się na poważne tematy, definicje muszą być ściśle określone.

   Problemem są raczej pasożytujący na narodach Gojów żydowscy internacjonaliści (nadal szowiniści, choć kosmpolici), którzy ani myślą (dobrowolnie) opuścić organizmy swoich żywicieli. Nie popieram tego, co Izrael robi z Palestyńczykami, ale z nadrzędnym celem, jakim powinien się kierować polski narodowiec jest interes narodowy Polaków, dlatego z dwojga złego wolę już strzelającego do Palestyńczyków Żyda w Izraelu niż pasożyda w Polsce.

   Polubienie

   • Je.... Henryka Ptasznika .

    Pierdu pierdu będzie wiosna . Nawet polemizować mi się nie chce . Cymbale po oglądaj sobie zdjęcia palestyńskich dzieci , z których został popiół po użyciu uzbrojenia USA przez parchów . Wtedy pogadamy . Nie wiesz łapciocho , że definicja jedno , a życie co innego ? . Syjonizm to jest szowinizm , chory nacjonalizm na dzień dzisiejszy , a faktycznie z tą definicją syjonizmu mialbyś rację , gdybyś napisał ją w czasach Herzla bądz Żabotyńskiego . Dziś mamy 2015 rok gościu .

    Polubienie

   • grzanek

    @Je…. Henryka Ptasznika
    “Cymbale po oglądaj sobie zdjęcia palestyńskich dzieci , z których został popiół po użyciu uzbrojenia USA przez parchów“
    – Przecież napisałem wyraźnie, że: “Nie popieram tego, co Izrael robi z Palestyńczykami (…)”.
    Mnie naturalnie również bardziej odpowiadałby np. ten cały Madagaskar, ale jako się rzekło, nadrzędnym dobrem dla mnie jest interes narodowy Polaków – mówiąc ściślej: Polaków, a nie Palestyńczyków. Ubolewam nad ich niedolą, ale nie mogę przedkładać swoich osobistych sentymentów nad dobro Polski. Swoją drogą, ciekawe ile szacowny “Je…. Henryka Ptasznika” przyjął u siebie palestyńskich uchodźców wojennych. A może ta troska o nich to taka jedynie podszyta hipokryzją poza?
    A cymbałów proponuję poszukać w lustrze ew. w rodzinie.

    “Syjonizm to jest szowinizm , chory nacjonalizm na dzień dzisiejszy , a faktycznie z tą definicją syjonizmu mialbyś rację , gdybyś napisał ją w czasach Herzla bądz Żabotyńskiego . Dziś mamy 2015 rok gościu .”

    Syjonizm to syjonizm, szowinizm to szowinizm.
    Pozwolisz, że jednak nad twoją, jakże cenną, ekspertyzę przedkładał będę opinię ekspertów z redakcji SJP PWN-u.

    Polubienie

   • Z tym że Konrad ma dużo racji, nadawanie na wszystkich żydów jest bez sensu, bo nigdy nie wiadomo czy i któryś z tutaj piszących czy czytających nie ma żydowskich korzeni lub częściowo żydowskich. Wielu Polaków po prostu nie ma zielonego pojęcia o swoich przodkach, a wielu lubi na żydów najeżdżać. Lepszym jest zwalczanie żydowskiego syjonizmu(żydowskiego szowinizmu „narodowego”) i internacjonalizmu, bo tak naprawdę między tymi ideologiami nie ma większej różnicy, to dwie strony tego samego medalu, obie służą żydostwu. Żydowski szowinizm „narodowy” czyli syjonizm(żydzi to żaden naród, to zbieranina potomków ludzi którzy kiedyś przeszli na judaizm i zapomnieli o swoich rzeczywistych korzeniach, a raczej się ich wyparli), służy żydom jako narzędzie do budowy Wielkiego Izraela(żydowskiego państwa narodowego) na Bliskim Wschodzie a internacjonalizm to narzędzie do budowy ponadnarodowego superpaństwa, którego stolicą ma być Wielki Izrael.
    Przy czym kiedy mówię o żydach mam na myśli najwyżej ich elitę, polityczną, finansową, medialną itd., bo to oni są największym zagrożeniem, resztę żydów mam gdzieś.

    Polubienie

  • Je.... Henryka Ptasznika .

   Konradzie może tych dobrych Żydów wymień co to chcą dobra Polski tylko Rokity nie wymeniaj . Chciałbym poznać tych pejsaczy patriotów . Może 1 na 10 tys znajdziesz .
   Porządni Żydzi : Tuwima juz masz , Wymienisz jeszcze Polańskiego pewnie , bo Hoffmana juz nie , bo wiadomo jakie szmiry płodzi . Wymień tych Żydów patriotów tylko błagam nie Benka Joselewicza , bo ja nie chodze do gimnazjum .
   Niech żyją brać słowiańska.

   Polubienie

   • Konrad

    Re: Je…. Henryka Ptasznika

    „Konradzie może tych dobrych Żydów wymień co to chcą dobra Polski tylko Rokity nie wymieniaj. Chciałbym poznać tych pejsaczy patriotów. Może 1 na 10 tys. znajdziesz”.

    Witam Waćpana i z nieukrywaną chęcią wielką podam Waszmości kilka nazwisk. Mógłbym zaoferować dużo więcej takich przykładów, ale ograniczę się tylko do tych spolonizowanych/polskich Żydów/Żydówek, którzy/które w taki czy inny sposób odegrali pozytywną i bardzo pozytywną rolę w moim życiu.

    Polańskiego już nie wymienię. Tuwima też nie, bo już o nim wspomniałem poprzednio. Chciałbym jednak dodać, że uważam go za wybitnego polskiego poetę i pisarza, który odegrał olbrzymią rolę w moim dzieciństwie – jak i niewątpliwie w wychowaniu setek tysięcy innych polskich dzieci.

    Nie tylko dzieci. Czy wyobraża sobie, Waćpan, jak zubożałe byłoby życie kulturowe w Polsce w latach siedemdziesiątych bez wiersza (i na nim opartej piosenki Marka Sarta w nieśmiertelnej interpretacji Czesława Niemena) „Wspomnienie”? Albo „Murzynek Bambo”? Albo „Lokomotywa”? Albo „Kwiaty Polskie”?

    Ale się rozmarzyłem. O czym to ja miałem pisać?

    No wiec Panie Henryku, oto 10 nazwisk – czyli mój „dekalog” wybitności żydowskich w Polsce. (Bez notatek uzupełniających, bo ten post się wydłuża nieco. Może będzie okazja o tych niezwykłych Polakach/Polkach żydowskich porozmawiać.)

    Jan Kiepura
    Artur Rubinstein
    Agnieszka Holland
    Jan Brzechwa
    Kazimierz Brandys
    Antoni Słonimski
    Leopold Tyrmand
    Irena Szewińska (Kirszenstein)
    Władysław Szpilman
    Kazimierz Funk

    Polubienie

   • Nad Agnieszką Holland to bym się długo zastanawiał, o reszcie nie mam zdania.

    Polubienie

  • Je.... Henryka Ptasznika .

   Konradzie może tych dobrych Żydów wymień co to chcą dobra Polski tylko Rokity nie wymeniaj . Chciałbym poznać tych pejsaczy patriotów . Może 1 na 10 tys znajdziesz .
   Porządni Żydzi : Tuwima juz masz , Wymienisz jeszcze Polańskiego pewnie , bo Hoffmana juz nie , bo wiadomo jakie szmiry płodzi . Wymień tych Żydów patriotów tylko błagam nie Benka Joselewicza , bo ja nie chodze do gimnazjum .
   Niech żyją brać słowiańsk

   Polubienie

   • Je.... Henryka Ptasznika .

    Parę lat temu gadałem z pewnym dziadkiem i jego odpowiedz :
    Żydzi w PIS to patrioci wspaniali ludzie , Żydzi z PO , SLD to bandziory .Autentyczna wypowiedz dziadzia 85 letniego sluchacza radia maryja .

    Polubienie

   • Je.... Henryka Ptasznika .

    Holland – out . Szewińska zagorzała PISówka wypad . Żadnemu żydowi nie ufam , bo jestem Słowianinem . Dziw bierze ze Ważyka nie wymieniłeś . Mieszkasz w USA to pewnie żydy ci piwo postawią . pozdrawiam.

    Polubione przez 1 osoba

   • Najgorsi dranie to są naiwniacy! M.In. tacy co twierdza, że są i dobrzy Niemcy, i dobrzy banderowcy, i dobrzy komuniści, i dobrzy polpotowcy, i dobrzy Żydzi, i dobrzy NKWD-owcy, Ubowcy, ssmani, gestapowcy itd. itd. Wychodziłoby na to, że jak Niemcy weszli w granicę Polski to nie należało strzelać do nich bo przypadkowo można byłoby zabić dobrego Niemca…słowem takich drani należy natychmiast walić we wraże łby tym co ma się pod ręką!

    Polubienie

 5. grzanek

  * z II RP oczywiście

  Polubienie

 6. Je.... Henryka Ptasznika .

  Miecio Biegun razem ze Sternem wyjebali do Palestyny i tam wiadomo co robili . Tyle . Jedna z najbardziej potwornych masakr w Palestynie gdzie gwałcono , mordowano i wyjmowano płody Palestynkom . Potem wytłumaczono to prosto – trzeba było to zrobić inaczej Izraela by nie było , a kto to powiedzia ł? taka zagadka.

  Polubienie

 7. tymczasem węgierski żyd petru organizuje antyrządowe demonstracje. ciekawe ilu Polaków da się nabrać na te bzdury?

  Polubienie

 8. Je.... Henryka Ptasznika .

  No i mało po mordzie nie dostałem od szwagra za krytykę Petru .

  Polubienie

 9. Rok 2007.
  Na wakacje w tym roku wybrałem się w Sudety, choć cena benzyny nie sprzyja turystyce samochodowej. Nie tylko Polacy płacą bandyckie ceny, jednak my najwyższe, nośników energii ratując światowe żydowskie geszefty rozliczane coraz bardziej pustymi dolarami USA. Żydowscy finansowi geniusze budują już jednak państwo z euro-walutą, nową walutą świata. Interes musi się kręcić, zysk bez pracy to ich chleb powszedni.

  Chciałem przypomnieć sobie polskie góry i malowniczo rozłożone w górskich dolinach miasteczka. Nie wiem, jak długo te ziemie pozostaną nasze, ale na niemieckie przyjeżdżał nie będę. Nie gustuję w germańskich klimatach, a i Germanie słowiańskich nie trawią. Ta wspólna cecha jakoś nas do siebie nie zbliża. Co gorsza, traktatu pokojowego z Niemcami też nie mamy. Niby we wspólnym JudeoUE-domu jest to zbędny dokument, ale trzeba myśleć „do przodu”, jakby JudeoUE już nie było. Przecież żydowskie budowle polityczne nie są trwałe. Doświadczenie z obozem żydowskiego komunizmu powinno nam o tym przypominać.

  Na ulicy w Polanicy-Zdroju plakat informuje: TAKiTEATR z Opola zaprasza wieczorem do Parku Szachowego na sztukę „Głosy” w reżyserii Beaty Maliszkiewicz – nie wiem, Żydówka, czy filosemitka i filogermanka w jednym – wstęp bezpłatny. Więc idziemy, choć to „darmowe” przedstawienie od razu wydało mi się trochę podejrzane. Czy w liberalnym kapitalizmie może być cos za darmo? Ktoś musi za to płacić tak, jak za reklamę w TV, za nią płaci w rzeczywistości oglądający i przeważnie o tym nie wie. „Sztuka” była, no, kto zgadnie, o czym? O Żydach, proszę Państwa, nie inaczej.

  Młodzi aktorzy słusznym tonem potępienia wygłaszali kwestie z ustawodawstwa III Rzeszy, że „zabrania się małżeństw Żydów z aryjczykami”, „Żyd nie może zatrudniać Niemca na stanowisku podległym Żydowi i niżej niż Żydowi opłacanym”, itd. Nie wytrzymałem i krzyknąłem, że dziś w Izraelu właśnie takie prawa obowiązują Żydów i Arabów. Kulturalna polska publiczność zaraz mnie upomniała: „cicho, a jak się nie podoba można iść do domu”. Zostałem, żeby zobaczyć, ile za „darmo” oferuje TAKiTEATR z Opola.

  Treść całego przedstawienia niosła podwójnie kłamliwe przesłanie: na tych ziemiach (piastowskich odzyskanych – objaśnienie moje, ze „sztuki” nie wynikało, do kogo one należą) żyli do 1945 r. Niemcy, teraz mieszkają Polacy, lecz Żydzi byli tu zawsze. Tak ogłupia Polaków żydowska i niemiecka propaganda za nasze własne polskie pieniądze. Darmowe oglądanie opłacił miejscowy samorząd lub Min. Kultury. Gojom „spektakl” się podobał, bili brawo.
  Chyba Żydzi się śpieszą i chcą się tu osiedlać jeszcze przed likwidacją polskiego państwa i Narodu.

  „Refleksje z wakacji …” (fragment) – http://zaprasza.net/a_y.php?article_id=19172

  Polubienie

  • Jagienka

   „(…)na tych ziemiach (piastowskich odzyskanych – objaśnienie moje, ze „sztuki” nie wynikało, do kogo one należą) żyli do 1945 r. Niemcy, teraz mieszkają Polacy, lecz Żydzi byli tu zawsze.”

   Tak Amerykanie swoje dzieci uczą w szkołach, że nasze ziemie piastowskie do Niemiec prawnie należą. Rozmawiałam kilka lat temu z nauczycielem historii w szkole średniej ( z pochodzenia żyd rosyjski), który mi powiedział, że to są ziemie niemieckie.

   Polubienie

 10. Konrad

  Pozwólcie Panowie i Panie, że powrócę jeszcze do Tuwima.

  Opolczyk na blogu Przemexa właśnie przypomniał mi o absolutnie rewelacyjnym wierszu Tuwima „Calujcie mnie wszyscy w dupę”. Nie będę go tu w całości cytował, bo albo go już czytaliście, albo możecie łatwo go znaleźć w Internecie. Wiersz jest arcydziełem wspanialej nieocenzurowanej polszczyzny i wolnego ducha.

  Ale ten fragment trzeba tu zacytować: jest według mnie szczytowym osiągnieciem poezji polskiej w jej unikalnie elokwentnym opisie zgniłego, ohydnego hipokryzją i zakłamaniem polskiego katolactwa:

  ”Item ględziarze i bajdury,
  Ciągnący z nieba grubą rętę,
  O, łapiduchy z Jasnej Góry,
  Z Góry Kalwarii parchy święte,
  I ty, księżuniu, co kutasa
  Zawiązanego masz na supeł,
  Żeby ci czasem nie pohasał,
  Całujcie mnie wszyscy w dupę.”

  Ha, ha, ha, ha, ha … Wielki szacunek i podziw dla Pana Juliana!

  Polubienie

 11. tyle w temacie

  Dzisiaj u patriotow gadka o dobrym i zlym zydzie i dupie. Banderowiec przewciw zydu ale jak zyd rzucil 100 grywien, ta banderowiec nawet na majdana poszedl rewolucje zydowska jeszcze glebsza robic.
  Ile zydu musi rzucic, by patriota go w dupe pocalowal?
  A guru tejze stronki po co na liste w miescie rodzimym sie pchal?
  Dla patriotyzma, czy dla dzialki? Czy czasem patriotyzma razem z dzialka nie chcial gotowac?
  A czemu w Rosji od 100 lat sie gluci?
  Na siebie najpierw sie slumpic i na wlasna chciwosc a nie zydu w rekaw sie w nieskonczonosc wyplakiwac, bo juz nudne.

  Polubienie

 12. Konrad

  Re: Je…. Henryka Ptasznika.

  „Pozdrawiam.”

  Dzięki za pozdrowienia. Ja też pozdrawiam …. z Kraju Apaczów, ostatnich wolnych Amerykanów.

  „Szewińska zagorzała PISówka wypad.”

  Być może, ale ja mam na myśli największą polską lekkoatletkę, która przysporzyła Polsce i Polakom wiele radości osobistej i dumy narodowej. Była absolutnie sensacyjna.

  W latach 60-tych i 70-tych, królowała na 5 olimpiadach. Zdobyła aż 7 medali, w tym 3 złote! Była i jest jedyną lekkoatletką, która miała jednocześnie 3 rekordy świata: na 100, 200 i 400 metrów. (Nikt czegoś takiego nie zrobił i chyba nie zrobi.) Pobiła łącznie aż 6 rekordów świata.

  Nie mam, natomiast, na myśli starszej pani, której rozum na starość podupadł. Jest to, niestety, typowe dla starszego wieku. Nawet nasz wielki Dmowski na starość zaczął bredzić coś o katolicyzmie i dlatego polakatoliki uważają go za katolika, którym Dmowski nie był tak długo, jak jego mózg dobrze jeszcze funkcjonował.

  „Dziw bierze ze Ważyka nie wymieniłeś.”

  Zgoda … ale zapomniałeś, że ograniczyłem się tylko do 10 nazwisk, bo to był mój „dekalog”. Oczywiście celowo to zrobiłem ze względu na zabobonne przywiązanie Żydów i polakatolików (i innych wielbicieli Krzyża) do liczy „10”. (Stąd ten ich idiotyczny „dekalog”, który bardzo łatwo dałoby się zredukować to 2 lub 3 przykazań, co zrobił tak wspaniale amerykański komik George Carlin:

  Ale masz chyba Waćpan rację: powinienem wyrzucić Agnieszkę (co sugeruje tez przemex) i zastąpić ją Adamem, którego wiersz „Poemat dla dorosłych” jest prawie takim samym arcydziełem jak „Całujcie mnie wszyscy w dupę”.

  To chwilowo tyle, bo znowu dużo nabazgroliłem. Ale powrócę do tego tematu, bo napisałeś tam, Waćpan, jeszcze jedną rzecz, która mnie troszeczkę niepokoi i która wymaga odrębnego mejla.

  Pozwól, Waszmość, że zakończę raz jeszcze w ten sposób: „Pozdrawiam z Kraju Apaczow, ostatnich wolnych Amerykanów.”

  Proszę zastanów się przez chwile, co takie pozdrowienie mówi lub sugeruje nie tylko o Ameryce i Amerykanach, ale i o mnie.

  Serdeczności w związku z nadchodzącym powrotem wspaniałego Słońca dołączam dla Waćpana i wszystkich czytelników WPS.

  Polubienie

  • Je.... Henryka Ptasznika .

   Nie dogadamy się . Dla mnie pochwała Żyda nawet wybitnego to zdrada Słowian .
   Podsumowując : Mieszkasz w pejsatym USA ( pięknie to usprawiedliwiasz Indianami – cudownie brzmi – gratulacje ) . Wpierdalasz amerykański chleb , pracujesz w najbardziej zbrodniczym kraju , posługujesz się pejsatą walutą , wdychasz amerykańskie powietrze , wychwalasz pod niebiosa Żydków . Podoba ci się Tuwim ? , bo nasrał trochę na katolików a jakby to samo napisał na temat Słowian też tak byś go wychwalał ? . Z ciebie taki Słowianin jak z Obamy anioł . Nie obrazaj się . To tylko moja ocena . Żegnam juz na stałe .
   Duma słowiańska na pierwszym miejscu , a nie pochwała Żydków .

   Polubione przez 1 osoba

 13. Je.... Henryka Ptasznika .

  I te achy i echy nad Tuwimem , bo troszkę obsrał katolików . Jeszcze temu Tuwimowi w dupę wejdz i podziękuj Brzechwie też za wierszyki . Żenada . Facet uważający się za Słowianina dostaje orgazmu z zachwytu nad Żydkiem , który napisał wierszyk plując na katolików . Dobre.

  Polubienie

 14. Je.... Henryka Ptasznika .

  Na koniec . Nie znoszę katolików , bo to w większości podli i fałszywi ludzie . O innych powodach nie będę pisał . Ogólnie wiadomo o co chodzi , ale nie znaczy to , że mam wchodzić w parchaty zad każdemu Żydkowi nawet wybitnemu tylko dlatego , że w ordynarny sposób dowalił katolom . Masz z tego radochę . Ciesz się jak 5 letnie dziecko i czytaj wierszyk nawet przy robieniu kupy . Mnie to nie bawi , ani nie podnieca .
  Słowianin nigdy nie chwali Żydków . Zapamiętaj to sobie.

  Polubione przez 1 osoba

 15. Je.... Henryka Ptasznika .

  a i mój nicj je… Henryka Ptaszinka tez nie jest przypadkowy .

  Polubienie

 16. Je.... Henryka Ptasznika .

  a i mój nick je… Henryka Ptasznika tez nie jest przypadkowy .

  Polubienie

 17. Panowie poszukuję rzetelnych informacji historycznych z zakresu historii Polski w latach 1900-2000. Możecie coś polecić, jakies strony online? Moze jakieś skany w pdf?

  Polubienie

 18. Konrad

  Re: „Je … Henryka Ptasznika”

  Wiesz, trochę mnie zaskoczyłeś. Nie przypuszczałem, ze „Słowianin” może być tak wulgarny i tak zawistny wobec mnie, nie wiedząc prawie nic o mnie.

  To będzie oczywista mój ostatni list w tej sprawie, wiec postaram się to i owo wyjaśnić w sposób nie wymagający dodatkowych mejli i używając stylu w związku z zaistniałą sytuacją, stylu, którego normalnie nie używam.

  Jako mały chłopiec w Polsce chętnie czytałem poezję Tuwima. Jak się okazuje, tysiące (może miliony) innych małych Polaków i Polek też były zafascynowane jego wierszami. Co w tym złego? Co jest złego w wierszu „Lokomotywa”? Albo „Pan Maluśkiewicz”? Taka piękna polska literatura dziecięca odgrywa nieocenioną rolę w kształceniu dzieci. I została napisana przez polskiego Żyda, którego ty opluwasz i znieważasz. A co ty, pseudo-Słowianinie, zrobiłeś dla polskich dzieci! (Które należałoby trzymać z daleka od takiego wulgarnego cepa jak ty żeby nie zostały takimi wulgarnymi cepami jak ty!)

  Podobnie Polański. Jego film „Nóż w wodzie” to arcydzieło kina polskiego i międzynarodowego. Mógłbym tak bez końca, ale, do kogo ja mówię? Do jakiejś nicości, jakiejś szokującej miernoty, która z głupia frant nazywa się „Słowianinem”! Nie mając kompletnie pojęcia, że kulturę Słowian i niektórych przynajmniej Indian cechowała grzeczność, gościnność i serdeczność wobec obcych. Ale gdzie jest „serdeczność” w Twoich wypowiedziach o mnie?

  Natomiast ja Ciebie w żadnym stopniu nie obraziłem. Oczywiście teraz reguły słowiańskiej czy indiańskiej grzeczności już więcej nie obowiązują po twojej koszmarnie głupiej i chamskiej wypowiedzi.

  W moich poprzednich postach, pisałem o tym, że nie można wszystkich Żydów potępiać i że są tacy, którzy wzbogacili kulturę polską – czy to słowiańska, katolicką czy jakąkolwiek inną. To jest tylko minimum przyzwoitości ludzkiej. Nic więcej. Moje posty wobec Ciebie (i wszystkich innych biorących udział w tej potrzebnej dyskusji) były wszystkie przyjacielskie, bo założyłem, że, jako „Słowianin” będziesz miał minimum kultury wobec innego Słowianina. A jest nas bardzo mało i musimy mieć respekt przynajmniej dla siebie i popierać się nawzajem, jeżeli kiedykolwiek mamy osiągnąć jakikolwiek sukces polityczny.

  Zależy mi również na pozytywnym publicznym wizerunku portalu Wierni Polsce Suwerennej. Liczę ciągle na to, ze WPS będzie miał coraz większy wpływ polityczny w Polsce, że coraz więcej ludzi zainteresuje się organizacją, która jest niezależna od korporacyjnych mediów i która inteligentnie odróżnia przyjaciół od wrogów.

  Ale kto będzie chciał popierać WPS jeżeli przeczyta Twoje posty i zacznie kojarzyć sobie WPS i słowiaństwo współczesne z takim nieokrzesanym, nieprzyjemnym, odrażającym typem jak „Je … Henryka Ptasznika”! Ludzie pouciekają na cztery strony świata, aby być jak najdalej od czegoś tak wulgarnego.

  Nigdy „pod niebiosa Żydków” nie wychwalałem, bo nikogo nigdy pod niebiosa nie wychwalałem. Uważam „homo sapiens” za niedoskonałe, niewdzięczne zwierzę (jak w słynnej piosence Niemena), choć są oczywiście nieliczne wyjątki. Sądzę również, że Słowianie i Indianie (szczególnie Apacze, których kulturę studiuje od 20 latach i o których opublikowałem kilka artykułów po angielsku, bo potrzebne były mi w tej wersji do podania o stypendium Fundacji Fulbrighta w Kanadzie) są godni podziwu choćby ze względu na ich pasję do wolności.

  Uważam, że przede wszystkim wolność czyni to, że życie może być wspaniale i „warte życia”, że tak powiem. A wolność to też suwerenność polityczna. I dlatego zainteresowałem się portalem Wierni Polsce Suwerennej. Mimo, że czasami nie zgadzałem się z Redaktorami WPS, to jednak zawsze, w sposób cywilizowany, byliśmy w stanie zgodzić się nie zgodzić. I tak powinno być. I na tym polega wielka sztuka kompromisu i życia w zgodzie ze sobą i przynajmniej z naszymi sąsiadami. Dlatego mam respekt dla Redakcji WPS za stworzenie i prowadzenie tego portalu.

  Z blogerami WPS bywało różnie, co prawda, ale nikt jeszcze nie napisał tak ohydnego postu jak ty.

  Teraz mam dowód, że nawet współcześni Słowianie – na przykład ty – mogą być równie wrednymi i obrzydliwymi prostakami jak wszyscy inni.
  Kiedyś napisałem po polsku książkę o Słowianach i jako Słowianin chciałem robić, co się da, żeby promować to, co jest dobre i nasze w słowiańskiej kulturze. (Napisałem tu na WPS już teraz liczne posty o Słowianach i słowiańskiej kulturze, również rosyjskiej.) Zawsze byłem szczególnie przyjaźnie nastawiony, czasami naiwnie i automatycznie, wobec wszystkich tych, którzy twierdzili, że są Słowianami – tak jak ty twierdzisz.

  Ale co ty zrobiłeś? Napisałeś stek wulgaryzmów na WPS i z takiego powodu uważasz się za Słowianina. Wiedząc, co teraz wiem o Tobie, mogę Ci powiedzieć, że wolałbym bez wahania za przyjaciela przeciętnego polskiego katolika lub spolonizowanego Żyda niż taką koszmarną aberrację, jaką jest „Je … Henryka Ptasznika”. Ciarki przechodzą.

  Nie muszę chyba dodawać, że koniec z naszą korespondencja. Nie tylko na twój temat już nigdy nic nie napiszę, ale nigdy nic absolutnie nie przeczytam, co ty nabazgrolisz nieudacznie w swojej prymitywnej polszczyźnie.

  Adios Mr. “Henry-Eats-Shit-or-Something”! It gives me an exquisite and inexpressible pleasure to dispose of such a bag of filth. Good riddance!

  Oczywiście pozdrawiam jak zawsze z Kraju Apaczów, ostatnich wolnych Amerykanów.

  Long live (in our memory) Cochise, Nana, Victorio, Geronimo, Lozen, and many other free and beautiful Apache people.

  Niech ci wspaniali Apacze będą natchnieniem dla prawdziwych polskich Słowian,

  Konrad

  Polubienie

  • Je.... Henryka Ptasznika .

   MOJ OSTATNI WPIS DO TAKIEGO GBURA JAK TY Z SYJONISTYCZNEGO USA , KTÓRY TU WYCHWALA ŻYDKÓW POD NIEBIOSA . TWOJA TRAGEDIĄ JEST TO ,ŻE NIE ZDAJESZ SOBIE SPRAWY JAKIM ŻYDOFILEM JESTE , ALE WKRÓTCE TO DO CIEBIE DOTRZE . NIE ODPISUJ – NIE BĘDĘ CZYTAŁ .
   TWÓJ WPIS JEST DLA MNIE TYLE WARTY :

   Polubienie

  • Wojtja S.

   Niestety katolik to już nie Słowianin a jedynie produkt zniewolenia umysłów.

   Polubione przez 1 osoba

 19. Henryk

  Żydzie chcesz wygrać z Polską i zdobyć ziemie Polskie to byś musiał wymordować wszystkich Polaków a jest ich 39 milionów a drugie 20 milionów za granica i musiał byś nawet noworodka Polskiego zabić to może byś zdobył ziemie Polskie a do Izraela masz daleko od ziem Polskich to uważaj co cię czeka jeszcze na tych ziemiach.

  Polubienie

 20. Adaś Kinaszewski

  Co za wstyd, Jezus żyd!

  Polubienie

 21. Wojtja S.

  Polacy to naród nieudaczników, złodziei i dziwek.
  Muzułmanie powinni zrobić z nimi porządek.

  Polubienie

  • Technika pieniądz dupa

   Tobie pierwszemu jaja powinni muslimi urwać uciekinierze z Tworek a że jesteśmy amebami umysłowymi to po części prawda a klasycznym przykładem pisowy Dylak .

   Polubienie

 22. Pingback: Żydowska okupacja coraz groźniejsza dla Polski | Justice4Poland.com

 23. Pingback: Gdy żydo-syjoniści przejęli w Polsce władzę | Biologiczno-Historyczna Socjologia Krytyczna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.