Sposób na Rosję

SiwkowW świetle analogii do obecnej sytuacji w Polsce warto przypomnieć wystąpienie generała Konstantina Siwkowa podczas narady antykryzysowej w Moskwie 27.10.2014. Mówi ono także wiele o wolności słowa i jakości myślenia politycznego w Rosji.

 

 

.
Drodzy koledzy, tutaj bardzo wiele mówiono prawidłowo o tym jakie generalnie problemy stoją przed społeczeństwem ale trzeba wyraźnie rozumieć, że wszystkie te problemy, dopóki nie będzie rozwiązana kwestia władzy, nie będą rozwiązane. Do tej pory, dopóki nie będą odsunięci od władzy liberałowie-wolnorynkowcy, nic nie będzie zrobione. To wszystko będą tylko dobre życzenia i zwykłe poprawki kosmetyczne. Dlatego będziemy mówić właśnie z tego punktu widzenia.
.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest, ogólnie mówiąc, zbliżający się, narastający kryzys, możliwość rewolucji w Federacji Rosyjskiej i jak temu wszystkiemu zapobiec. Dlatego ja nie będę zatrzymywał się na problemach związanych z rozwojem społeczeństwa, z duchowym, ekonomicznym, wreszcie skupimy się na tym dlaczego właściwie powstał ten problem. On ma głębokie korzenie geopolityczne. Stany Zjednoczone Ameryki, poczynając od lat 90-tych realizują zadanie utworzenia światowego panowania. Dwukrotnie poniosły one klęskę na poziomie geopolitycznym.
.
Pierwszy raz załamanie miało miejsce jako załamanie globalnej ofensywy, łamiąc zęby, w Iraku i w Afganistanie, drugi raz spróbowali zmienić sposób działania, zastosowali miękką siłę. To arabska wiosna, także załamała się, przy czym w dwóch kierunkach. W jednym przypadku, tam gdzie się to udało zrealizować w Tunezji i w Egipcie, tam przyszli fundamentalni islamiści a w Syrii połamali zęby, w Libii także dochodzą do władzy islamiści.
.
Jedną z kluczowych kwestii tej sprawy była Rosja a tutaj Rosja dodatkowo wystąpiła z inicjatywą stworzenia BRICS. Jeżeli Rosję wyrwie się z tego BRICS to i BRICS nie będzie z tego prostego powodu, że wiążącym jądrem tego BRICS, pomimo słabości, jest Rosja. Przy czym nasz prezydent wysunął, swego rodzaju zabójczą, śmiertelną dla USA i światowej oligarchii, ideę utworzenia alternatywnego, ni mniej ni więcej, systemu finansowego.
.
To oznacza koniec dolara a to z kolei koniec Stanów Zjednoczonych Ameryki. Do tego dodatkowo, doznawszy niepowodzenia w zastosowaniu brutalnej siły, z zastosowaniem konwencjonalnych sił zbrojnych, bez broni masowego rażenia, załamawszy się w operacjach z zastosowaniem miękkiej siły, został już im jedyny instrument, który oni już raz usankcjonowali, to znaczy szantaż jądrowy. No ale w odniesieniu do szantażu jądrowego jest problem.
.
Rosja na ten łom ma swój własny łom i ten łom jest bardzo potężny. Dlatego właśnie trzeba go pilnie zlikwidować. Wtedy będzie można cały świat postawić pod swój klosz jądrowy i będzie można robić z nim co się zechce. Jak pamiętacie, jeszcze za Miedwiediewa, były prowadzone bardzo aktywnie negocjacje o rozbrojeniu jądrowym, o jądrowym zero z jednoczesnym tworzeniem systemu obrony antyrakietowej, a to w celu neutralizacji rosyjskiego potencjału jądrowego.
.
Trzeba pamiętać, że Ameryka ma 6 tysięcy głowic bojowych tak zwanego zwrotnego potencjału. To znaczy, Rosja według tego programu będzie bita. I właśnie dlatego zaczęły się te wszystkie wydarzenia na Ukrainie i zdecydowanie nie chodziło tu o powiększenie terytorium, czy coś tam jeszcze. Po prostu baza wypadowa jest potrzebna do uderzenia na Rosję.
.
Oto Marat Maj opowiadał, że tam zbiera się tych wszystkich bojówkarzy z całego świata po to ażeby później oddziaływać na Rosję. Tak więc potrzebna jest baza wypadowa i teraz w tej bazie wypadowej został wybity wyłom, który całkowicie blokuje możliwość wykorzystania tej bazy wypadowej. To jest Noworosja. To jest państwo buforowe, które nie pozwala na pełnowartościowe wykorzystanie tej bazy wypadowej. No nie ma już gdzie się wycofać dlatego wysadzać w powietrze Rosję będą za pomocą posiadanych środków.
.
Scenariusz wysadzenia Rosji opisałem jako dziennikarz, jako prezes Akademii Problemów Geopolitycznych, jako przedstawiciel kompleksu wojskowo-przemysłowego, jako analityk, jeszcze w marcu ubiegłego roku. On jest całkiem prosty i sądzę, po doświadczeniach poprzednich rożnych rodzajów wiosen, arabskiej wiosny i innych, Amerykanie działają szablonowo, dlatego będą 4 standardowe etapy.
.
Pierwszy z nich będzie polegał na stworzeniu społeczno-ekonomicznych przesłanek dla wybuchu społecznego. Sens tego etapu polega na tym, że w społeczeństwie tworzy się przesłanki do powstania napięcia socjalnego wraz ze sztucznym wytworzeniem warstw nienawidzących władzy, demonizacją działającej władzy, tej którą zamierza się obalić, z jednoczesnym formowaniem opinii w otaczającym świecie, że właśnie ta osoba, ten lider, ta władza, są złe.
.
Popatrzmy co się teraz dzieje. Oto nasz Bank Centralny ogłasza, że walczy ze złymi bankami. Zwróćcie uwagę kiedy to się robi. Zamyka się bardzo szybko, w krótkim terminie, ogromną ilość banków, według moich szacunków, ponad 100. A w każdym banku kompensacja strat nie jest większa jak na poziomie 700 tysięcy. Nie, ci którzy są powiązani z bankami dostają wszystko, w całości, ale ci którzy mają w nich po 3, 4, 5 milionów rubli, którzy chcieli kupić mieszkanie, którzy mieli swój biznes, dostają tylko 700 tysięcy.
.
Wszystko, wszystko całkowicie się wali, wszystkie nadzieje, wszystko się kończy. Ktoś tam chwyta dwururkę i idzie brać zakładników, tak już było, a inni siedzą wściekli. Ile milionów nienawidzących władzy. Pani Nabijulina tym zamknięciem banków już stworzyła wybuchowy potencjał. Innych przykładów przytaczać nie będę, wy je dobrze znacie.
.
Tutaj o nich wspominano, one są wystarczające. To znaczy, że pierwszy etap jest już realizowany, według moich ocen, od co najmniej pół roku. Porównajcie z momentem z Ukrainy.
.
Drugi etap zaczyna się od momentu kiedy jest już utworzona ta baza, zaczyna się on od tego, że inspiruje się lokalnie, tak zwany incydent. To może być albo lokalna, burzliwa demonstracja, która jest brutalnie rozbita, no bez krwi ale jako poważny konflikt, albo dramatyczny wzrost cen, który zmusza ludzi do wyjścia na ulice i tam odbywa się konflikt, albo to może być coś takiego, że ktoś dokonuje samobójstwa przez samospalenie.
.
Coś takiego także się zdarza, jak to było w świecie arabskim. Ale najprędzej będzie to coś takiego jak sztuczne nadmuchiwanie cen. U nas coś takiego już usankcjonowali ci państwo niejednokrotnie. Przykładem są skoki cen. I do tego przesłanki już są.
.
Pragnę zauważyć, że ci „działacze” (prowokatorzy), Ulikajew i inni, minister finansów, oni już moralnie naród przygotowują, kiedy sprowokują incydent to dalej naród pojawi się na ulicach, na początku pokojowe demonstracje, drugi etap się rozpoczyna w sensie pokojowych demonstracji w trakcie których naród wyraża swoją nienawiść.
.
Jednocześnie w trakcie tych demonstracji, naturalnie, prowokuje się konflikt z siłami obrony porządku publicznego. Po to żeby doprowadzić do trzeciego etapu. W trakcie drugiego etapu formuje się, krystalizuje się centrum konsolidacji, hierarchia opozycyjnego dowodzenia a i co najważniejsze to wprowadza się (do akcji-tłum.) liderów. Nowe pozycje. Dla przykładu można podać, że jako pierwszy na Ukrainie był Kliczko, gdzieś tam swoich umieszczali.
.
Kiedy już sformowali liderów to od razu leje się krew. Zrobić to można w różny sposób. Można swoim strzelać w plecy, tak więc jak tylko doprowadzi się do krwawej fazy to dalej rozwija się scenariusz taki jaki był na Ukrainie.
.
W trakcie krwawej fazy główna uwaga będzie skupiona na przechwyceniu dowodzenia wojskami albo na dezorganizacji dowodzenia wojskami, szczególnie będzie im zależeć na poderwaniu dowodzenia strategicznymi siłami jądrowymi, ośmielam się zapewnić, że bardzo szybko będzie wystosowana prośba o interwencję wojsk NATO.
.
Zbyteczne jest mówić, że oni (NATO)  już skoncentrowali, już teraz, siły w krajach bałtyckich, na razie niewielką w zasadzie grupę skaładającą się z około 20 czołgów w każdej z tych bałtyckich republik, które będą wymieniane, no i tam będą obecne czołgi natowskie.
.
I po tym, naturalnie, rozwiązuje się kwestię obalenia władzy i dalej według scenariusza. Dlaczego narodził się ten problem? Władimir Władimirowicz Putin, jak i jego zespół, oni są produktami tego systemu, oni są związani z tą władzą. Putin nie jest człowiekiem który, powiedzmy tak, jest żarliwym bojownikiem za Rosję, według moich obserwacji.
.
To bardziej człowiek typu Mubaraka, typu dyktatora tunezyjskiego, który sformował własną hierarchię władzy i której przeżycie, której istnienie dobrobytu i pomyślności, opiera się głównie na tym, że Rosja jest potężna. Dlatego on bije się za tę Rosję, za swoją hierarchię i chce zająć godne miejsce w światowej hierarchii.
.
A oto hierarchia światowa tego nie chce. Oni nie chcą go przyjmować i dlatego uważają, że prościej jest go obalić. I właśnie na tym polega konflikt. To znaczy siły, które będą go obalać są wystarczająco potężne. Uliczna walka tych wszystkich Niemcowów, i innych, to są drobne kukiełki, które nie mają znaczenia. Główny wróg Rosji siedzi teraz w rządowych fotelach.
.
Przypomnę, na przykład, jak zachowywał się Dmitrij Anatoliewicz Miedwiediew kiedy był on prezydentem i jak spokojnie odpuścił Libię, jak odpuszczał Iran blokując możliwość dostaw rakiet SS-300 i jednocześnie wyrządzając ogromną szkodę naszemu krajowi.Tak, tak więc oni tam siedzą. Oni gorsi są od wszystkich.
.
Druga grupa to oligarchat, który jest najściślej związany z Zachodem, który ma tam zdeponowane pieniądze i którzy, dla tych pieniędzy, gotowi są sprzedać rodzoną matkę, i którzy kontrolują wszystkie media. Dlatego możliwość organizacji przez nich chaosu istnieje.
.
Jakie są wyjścia z tej sytuacji? Wyjścia z tej sytuacji są właściwie proste. Trzeba zniszczyć tę grupę, która organizuje chaos wewnątrz Rosji, piątą kolumnę o której się mówi. W tym celu trzeba zrobić jedynie dwie rzeczy. Trzeba zniszczyć oligarchat jako klasę. Oczywiście nie chodzi tu o rozstrzeliwania, chodzi tu o konfiskatę strategicznych bogactw naturalnych, o wzięcie ich pod kontrolę państwa. Totalnie!
.
Drugie to totalne przepędzenie rynkowców-liberałów, z całej hierarchii władzy, od samej góry do dołu. Pytanie czy jest to do zrealizowania. No, mogę powiedzieć, że są różne sposoby działania . W kwestii czasu to pozostaje go niewiele. Mowa jest o połowie roku, może o roku.
.
Stalinowskimi metodami działania z okresu lat 1932-1941 nie ma już czasu na to. A na hitlerowskie metody w rodzaju „Nocy długich noży” albo „Kryształowej nocy” ducha nie wystarczy. Dlatego najprędzej my wejdziemy w strefę skrajnie niestabilną i to jest nieuniknione.
.
W związku z tym centralnym pytaniem pozostaje dla sił politycznych rozwiązanie zadania poprzez nawiązanie kontaktu ze zdrową częścią rządu, z tym żeby nie dopuścić do rozwoju sytuacji najgorszego wariantu kiedy sprawa dojdzie do krwawej fazy. A jeżeli to się nie uda to wtedy nie wolno dopuścić żeby do władzy doszli albo krajowi Jaceniucy albo krajowi Jarosze. Dziękuję za uwagę.

.

za: http://jeznach.neon24.pl/post/128242,sposob-na-rosje

 

 

ANEKS:

 

 

Reklamy

12 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

12 responses to “Sposób na Rosję

 1. Optymizmem, niestety nie powiało z wystąpienia gen.K.Siwkowa, zwłaszcza w sytuacji, gdy dla nas Polaków, tu w Europie, Rosja jest jedyną nadzieją na likwidację żydo-reżimu i na wyrwanie się spod żydowskiego kolonizacyjnego jarzma USA i ich tworu UE.
  Oczywiście poza oglądaniem się na Rosję, winniśmy przede wszystkim sami organizować się dla likwidacji IIIŻydo-RP.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Franz

  Maciej Poręba:

  Polubienie

 3. to wszystko

  Dobrze mowi general, tak jak jest. Nie kadzi banialukow. Wielkosc Putina
  i jego grupy konczy sie w momencie, gdy dociera do nich, ze musza oddac, co sa sami nakradli.
  Pan Kosiur juz sie organizowal, nawet przeorganizowal swego czasu na PiS w Otwocku i wiarygodnosc stracil. Proste.

  A w czyich oczach? – D.Kosiur

  Dla innego wieszcza, ktory prowadzi teraz konkurencyjna stronke
  juz za czasow ProPolonia naistotniejszym w jego patriotyzmie bylo pragnienie bogacenia sie, czym necil tak samo jak nijaki Olechowski.
  Medrzec Marucha w momencie, gdy argumentow mu brakuje wykasza
  dyskutantow. Ma prawo, jego portal.
  Putin narazie z podkulonym ogonem a ze Rosja o przezycie walczy albo on
  przeprowadzi renacjonalizacje albo jego nastepca z kregow wojskowych.
  Chciwodsc zydowska czekac nie bedzie, Chiny zostana rownolegle zaatakowane i wtedy dopiero zrodzi sie pakt z Rosja. Jesli Niemcy sie przylacza, to Europa zostanie uratowana, jesli nie, powstanie rownolegly rynek wschodni, bo polaczona potega Rosji i Chin jest samowystarczalna
  i zadne dolary takowej niepotrzebne.
  Panstwa bez problemu moga funkcjonowac bez partii politycznych w nich,
  trutni, przelewajacych z pustego w prozne tak, jak obecny rejwach zydowski w Polsce tego przykladem.

  Polubienie

 4. Na Siwkowa to ja bym uważał, ten lubi smędzić i kadzić, zaprowadzenie totalnej komuny i terroru Rosji nic nie da a wręcz jej zaszkodzi, wizerunkowo w szczególności. Przypominam że totalny socjalizm przegrał z zachodnim kapitalizmem z dużą domieszką socjalizmu z okresu zimnej wojny i jedyną metodą jaką można z obecnym zliberalizowanym zachodem wygrać pod względem gospodarczym to właśnie mieszanka kapitalizmu z socjalizmem, który sukcesywnie jest wprowadzany w Rosji czy na Białorusi. Zachód sam prędzej czy później się załamie pod ciężarem długu, Rosja jedyne co musi robić to nie dać się wciągnąć w konflikt na skalę globalną i bronić swoich strategicznych interesów, jak na przykład obecnie w Syrii. Wielu manipulatorów wieszczy Rosji rychły upadek, ale sytuacja jest zgoła inna niż choćby w 1917 roku, to zachodowi pod ciężarem długu i upadającej gospodarki, grozi rewolucja a nie Rosji.
  Po za tym zarządzanie krajem wielkości Rosji to nie zabawa, są różne koterie, frakcje, obozy, mające czasem wzajemnie sprzeczne interesy, cele i trzeba je umieć pogodzić, nie da się całkowicie ujednolicić struktur państwowych, a już tym bardziej terrorem, politykę trzeba prowadzić tak aby nie doprowadzić do konfliktu między tymi frakcjami i tym samym do destabilizacji państwa.

  Polubienie

  • Jeszcze odnośnie Libii, a po co Kadafi pchał się na zachodnie salony i starał się przypodobać zachodnim marionetkom? Sam jest sobie winny, A Rosja wciąż odzyskuje siły po upadku ZSRR i nie może też się angażować na różnych frontach jednocześnie, toteż musieli „odpuścić” Libię, choć niejednokrotnie Rosjanie informowali o zbrodniach popełnianych przez NATO podczas interwencji w tym kraju.
   A zakaz dostaw zestawów S300 do Iranu został niedawno zniesiony, po za tym Rosji nie za bardzo pasuje aby Iran posiadał broń jądrową, bo gdyby zmieniła się władza w tym kraju na prozachodnią, to układ sił na Bliskim i Środkowym Wschodzie mógłby się zmienić na niekorzyść Rosji i to dość poważnie. Toteż prawdopodobnie umówili się że dostaną zestawy i inną broń w zamian za rezygnację z programu atomowego lub jego ograniczenie.

   Polubienie

  • Każdy system ulegnie załamaniu, jeśli pozwoli się pasożytować w nim żydostwu – dowodzi tego historia ekonomii, od starożytności poczynając.
   W Polsce w XVII wieku całe życie gospodarcze znalazło się w żydowskich rękach ( „Zarys gospodarczych dziejów Polski” – prof. J. Rutkowski 1923r).

   Polubienie

 5. to wszystko

  Pierdziuchow, Panie Kosiur. Pierdziuchy przeszly do Maruchy, jak koryto dla narodofcow sie skonczylo i ProPolonia zniknela. Tam sie teraz wyplakuja
  w zydowski rekaw, ze takie wielkie i szlachetne a zyd nie daje.
  Tak to w zyciu jest. Zawsze komus swiadomie lub nieswiadomie sie sluzy
  w pogoni za blichrem, raz krolowi, raz biskupowi a raz zydowi a reszta to kit.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s