PEGIDA-LEGIDA….?

PEGIDA_dresdner_thesenOd ponad roku obserwujemy narodziny w Niemczech ( szczególnie Wschodnich, „poradzieckich”) ruchu obywatelskiego PEGIDA. Obecnnie na gruncie anty imigracyjnych retorsji, skanalizowanych jako antyislamskie, mamy na terenie Niemiec do czynienia z kolejną „transformacją ” ruchu PEGIDA w ruch LEGIDA. Jednocześnie ( „polskim zwyczajem” narodowo-marszowym) zostali zaktywizowani ” nacjonalistyczni kibole” oraz  zwolennicy i funkcjonariusze lewacko-syjonistycznej ANTIFY oraz aktywiści tzw. „spontanicznych” i „oddolnych” ruchów społeczeństwa „otwartego” , „tolerancyjnego” i „demokratycznego”.

Mamy zbyt mało danych empirycznych do chłodnej, obiektywnej oceny, ale dużo dopatrujemy sią tutaj cech inicjatyw pod obcą flagą, dla odwrócenia uwagi od zasadniczych zbrodni psychopatycznych elit syjonistyczno-globalistycznych. 

Koncepcja kontrolowanego chaosu jest realizowana wedlug lokalnie zmodyfikowanych, ale podobnych scenariuszy: budować konflikty lub starać się kanalizować konflikty, które są konsekwencjami działań globalnych lichwiarzy, spekulantów i cynicznych bandytów oraz współpracujących z nimi oligarchicznych i paserskich mafii lokalnych.

PZ

 

P.S. Pana Andrzeja Szubert i ewentualnie inne osoby obserwujące na żywo wydarzenia w Niemczech  i innych krajach niemieckojęzycznych prosimy o autorskie komentarze.

 

Programowe Tezy Drezdeńskie PEGIDY:

Dresdner Thesen

Gemeinsam für Deutschland!

PEGIDA versteht sich als politische Bewegung, welche ideologiefrei die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit aufgreift und gemeinsam mit der Bevölkerung Lösungen finden und umsetzen will.

Durch unsere Wirtschaftspolitik verarmen der Mittelstand und die Arbeiterklasse zunehmend.
Löhne und Renten stehen in einem immer schlechteren Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten.
Statt Mittel für dringend benötigte Projekte zur Verfügung zu stellen, werden horrende Summen verschwendet.

Die steigende Kriminalität, soziale Brennpunkte sowie stetig wachsende Parallelgesellschaften beunruhigen die Menschen. Das Sicherheitsrisiko steigt ständig und die globalen Konflikte verschärfen sich aufgrund unverantwortlicher Innen- und Außenpolitik.

Eine friedliche Zusammenarbeit und Koexistenz aller souveräner Nationen weltweit ist die Grundlage einer sicheren Zukunft für uns alle.

Deshalb sehen wir folgende Punkte als unerlässlich an:

 1. Schutz, Erhalt und respektvoller Umgang mit unserer Kultur und Sprache. Stopp dem politischen oder religiösen Fanatismus, Radikalismus, der Islamisierung, der Genderisierung und der Frühsexualisierung. Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung.
 2. Schaffung und strikte Umsetzung eines Zuwanderungsgesetzes nach demographischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten. Qualitative Zuwanderung (anstatt momentan gängiger quantitativer Masseneinwanderung) nach schweizerischem oder kanadischem Vorbild.
 3. Dezentrale Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und politisch oder religiös Verfolgten, entsprechend der kommunalen Möglichkeiten und der Sozialprognose des Asylbewerbers. Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Asylanträgen nach holländischem Vorbild und sofortige Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Aufnahme eines Rechtes auf und der Pflicht zur Integration ins Grundgesetz.
 4. Reformation der Familienpolitik sowie des Bildungs-, Renten- und Steuersystems. Besonders die Förderung einer nachhaltigen Familienpolitik muss Priorität erhalten, um einen Stopp oder sogar die Umkehr des demographischen Wandels zu erreichen. Der Kinderwunsch darf nicht aufgrund von wirtschaftlichen Ängsten unterdrückt werden.
 5. Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene nach Vorbild der Schweiz, um parallel zum Parteiensystem ein zweites Standbein der Demokratie zu installieren.
 6. Konsequente Rechtsanwendung, ohne Rücksicht auf politische, ethnische, kulturelle oder religiöse Aspekte des Betroffenen.
 7. Aufstockung der Mittel der Polizei und Beendigung des Stellenabbaus.
 8. Sofortige Normalisierung des Verhältnisses zur russischen Föderation und Beendigung jeglicher Kriegstreiberei.
 9. Anstreben eines friedlichen, europäischen Verbundes starker souveräner Nationalstaaten in freier politischer und wirtschaftlicher Selbstbestimmung.
 10. Ablehnung von TTIP, CETA und TISA und ähnlichen Freihandelsabkommen, welche die europäische Selbstbestimmung und die europäische Wirtschaft nachhaltig schädigen könnten.

Stand: 15.02.2015

Positionspapier als PDF-Download: Dresdner Thesen (deutsch)

Position paper as PDF-Download: Thesis of Dresden (english)

Prise de position en téléchargement PDF: Les thèses de Dresde (français)

Позиционный документ как документ в формате PDF: Дрезденские тезисы (Thesis of Dresden) (russian)

ورقة موقف بوصفها وثيقة قوات الدفاع الشعبي Thesis of Dresden (arabic)

 

za: https://legida.eu/position.html

56 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

56 responses to “PEGIDA-LEGIDA….?

  • paziem

   Tezy Drezdeńskie w szybkim tłumaczeniu:

   Tezy Dresdner
   Razem dla Niemiec!

   Pegida postrzega siebie jako ruch polityczny, który chce wolne od ideologii zajmuje aktualnych problemów politycznych i społecznych naszych czasów i znalezienia i wdrożenia rozwiązań wraz z ludnością.

   Nasze polityki gospodarcze klasy średniej i klasy robotniczej coraz bardziej ubogie.
   Płace i emerytury są w związku z pogarszającą się kosztów utrzymania.
   Zamiast wprowadzać środki na bardzo potrzebnych projektów dostępnych, straszliwe kwoty są marnowane.

   Rosnącej przestępczości, hotspoty społecznych i stale rosnące społeczeństw równoległych przeszkadzać ludziom. Zagrożenie bezpieczeństwa stale rośnie i globalne konflikty pogarsza z powodu nieodpowiedzialnej polityki wewnętrznej i zagranicznej.

   Pokojowe współistnienie i współpracę wszystkich suwerennych państw na całym świecie jest podstawą bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich.

   W związku z tym, widzimy następujące punkty za niezbędne do:

   Ochrona, zachowanie i taktowny sposób radzenia sobie z naszej kultury i języka. Zatrzymaj fanatyzm polityczne lub religijne, radykalizm, islamizację, na genderisation i Frühsexualisierung. Zachowanie seksualnego samostanowienia.
   Ustanowienie i ścisłe stosowanie ustawy imigracyjnej w odniesieniu do aspektów demograficznych, gospodarczych i kulturalnych. Jakościowa imigracji (zamiast obecnie powszechne ilościowe masowa imigracja) w ramach szwajcarskiego lub kanadyjskiego modelu.
   Zdecentralizowane przechowywanie wojennych uchodźców i prześladowanych politycznie i religijnie, zgodnie z gminnych obiektów i perspektyw społecznej wnioskodawcy. Skrócić czas rozpatrywania wniosków o azyl w zależności od modelu holenderskim i natychmiastowej deportacji odrzuconych ubiegających się o azyl. Shot na prawo i obowiązek włączenia do ustawy zasadniczej.
   Reformacja polityki rodzinnej, jak również edukacji, systemu emerytalnego i systemu podatkowego. W szczególności, promowanie zrównoważonej polityki rodzinnej powinny być traktowane priorytetowo w celu osiągnięcia wstrzymanie lub nawet odwrócenie zmian demograficznych. Pragnienie posiadania dzieci nie mogą być zniesione z powodu obaw ekonomicznych.
   Wprowadzenie referendum na szczeblu federalnym na wzór Szwajcarii, aby zainstalować równolegle z systemu partyjnego jako drugiego filaru demokracji.
   Konsekwentne stosowanie prawa, niezależnie od aspektów politycznych, etnicznych, kulturowych lub religijnych danej osoby.
   Zwiększone finansowanie policji i zakończenie z redukcji zatrudnienia.
   Natychmiastowe normalizacja stosunków z Federacją i zakończeniu wszelkich wojennej zaopatrywaniem Rosyjskiej.
   Wybierasz się na spokojny, europejskiego ugrupowania silnych suwerennych państw narodowych w wolnej politycznego i gospodarczego samostanowienia.
   Odrzucenie TTIP, CETA i Tisa i podobnych porozumień o wolnym handlu, które mogłyby zaszkodzić Europejską samostanowienia i europejską gospodarkę zrównoważoną.
   Stoisko: 02.15.2015

   Stanowisko do pobrania w formacie PDF: Tezy Dresdner (niemiecki)

   Stanowisko do pobrania w formacie PDF: Teza Dreźnie (po angielsku)

   Prise de pozycja de téléchargement PDF: Les tezy de Drezno (Français)

   Позиционный документ как документ в формате PDF: Дрезденские тезисы (Teza Drezna) (rosyjski)

   ورقة موقف بوصفها وثيقة قوات الدفاع الشعبي Teza Drezna (arabski)

   Polubienie

 1. paziem

  Domyślamy się, że LEGIDA, to lipska mutacja drezdeńskiej PEGIDY ?

  LEGIDA wird nächste Woche die 10.000 knacken! (juergenelsaesser.wordpress.com)

  Die Linksradikalen haben sich durch Gewalt am letzten Montag diskreditiert. Aber die Bürger lassen sich auch in Leipzig nicht einschüchtern – am 21. Januar, 18.30 Uhr, Start Augustusplatz.

  Das wird ein wichtiges Datum: Legida, der Pegida-Ableger in Leipzig, rechnet beim nächsten Abendspaziergang am 21. Januar (ab 18.30 Uhr, Augustusplatz) mit über 10.000 Teilnehmern! Die Kalkulation ist realistisch, denn mit 5.700 beim Auftakt am 12. Januar wurde eine gute Vorlage geliefert – und diese zweite Demo findet an einem Mittwoch statt, nämlich am 21. Januar, so dass aus der PEGIDA-Hochburg Dresden sicher eine viertstellige Zahl an Unterstützern nach Leipzig dazukommen wird. Zumal Lutz Bachmann als Redner für Legida 21.1. im Gespräch ist…

  weiterlesen

  Legida, zum Ersten (http://www.sezession.de)

  So gelassen wie zur PEGIDA in den vergangen Wochen haben wir uns heute abend nicht zur LEGIDA begeben. Wie aggressiv die Leipziger Antifa habituell auftritt, ist vielleicht nicht bundesweit bekannt. Es sind recht harte & skrupellose Typen.

  Wir wollten unser Auto ein wenig abseits des Treffpunkts parken. Als wir das Auto angestellt hatten und uns auf den Weg machen wollten, rollten mehrere übergroße, fensterlose Wagen auf den Parkplatz. Wir lachten noch: Praktisch, da drin müssen mindestens hundert Polizisten sitzen, also kann uns auf dem Hinweg keine unangenehme Überraschung drohen. Komisch nur: Bis auf den ersten, grünen Wagen sahen die anderen Großfahrzeuge setlsam neutral aus.

  za:https://legida.eu/presse.html

  Polubienie

 2. socjalnacjonalista

  Właśnie w pisowskiej /syjonistycznej/ TVP info trwa konferencja „narodowców” z ONR w sprawie emigrantów. Oczywiście brak głębszej analizy natury UE, a już zupełnie brak definicji polityki USA i globalistów jako przyczyny kryzysu na Bliskim Wschodzie. Raczej prostacka, szowinistycnza retoryka anty-islamska. Czyli wszystko kompatybilne z syjonistyczno – amerykańską polityką PiS. Podejrzewam, że niemieckie ruchy „anty-imigranckie” również nie zająkną się o żydowskich, anglosaskich macherach stojących za wojnami i „eksportem” emigrantów do Europy.
  Ostatnio w TVP również, R. Winnicki potwierdził słuszność sojuszu z NATO i wyraził zrozumienie dla polskiej rusofobii.
  Miarą upadku polskiego ruchu (pseudo)”narodowego” są takie niby-narodowe strony na FB jak „Polska nasza, Syria wasza”. Polscy „narodowcy” przeciwko dzielnemu narodowi syryjskiemu? Kpina.
  Polscy nacjonaliści powinni uczyć się od Syryjczyków popierających Assada, których jest najwięcej. Władze Syrii umiejętnie łączą nacjonalizm , socjalizm, kapitalizm i tolerancję. I zwalczają szowinizmy religijne.
  Ruch narodowy wymaga reanimacji i oczyszczenia go z dezinformatorów.

  Polubienie

  • Je.. Henryka Ptasznika

   Po hu…. to ogladać ? . dla mnie szkoda czasu podobnie jak i debilne program Młynarskiej . Socjalnacjonalisto ja mógłbym to oglądnąć , ale najpierw musiałbym spozyć kilo melisy , aby mojego TV nie wyjeb… przez okno , a szkoda by było bo orginalny japończyk a nie takie gówno sprzedawane w polskich sklepach za 1000pln.

   Polubienie

   • socjalnacjonalista

    W mediach widać jak w soczewce taktykę wroga. Cóż, aby zajmować się polityką często trzeba siedzieć w bagnie po uszy. Ja też długo nie wytrzymuje 🙂

    Polubione przez 1 osoba

   • socjalnacjonalista

    Co do telewizora – powinniśmy robić konkurencyjne. W latach 60tych polski sprzęt radiowy był konkurencyjny na rynkach zachodnich w stosunku do wyrobów amerykańskich, czy właśnie japońskich. Mało kto o tym pamięta. To tak jakbyśmy dzisiaj byli w stanie rywalizować z Zachodem w produkcji, np. nowoczesnych telefonów komórkowych. To zdaje się dzisiaj fantastyką.

    Polubione przez 1 osoba

 3. Je.. Henryka Ptasznika

  Informacja niemiecki internet . Tłumaczenie lużne z mojej strony :
  „POLSKA NALEŻY DO PIERWSZEJ DWUDZIESTKI KRAJÓW NAJBARDZIEJ DYMANYCH I WYKORZYSTYWANYCH . ”
  JEŻELI KTOS CHCE . MOŻE SKOMENTOWAĆ .

  Polubienie

 4. Je.. Henryka Ptasznika

  konkretnie fora niemieckie

  Polubienie

 5. Chutor

  #Socjalnacjonalista

  „Co do telewizora – powinniśmy”…wyrzucic go na smietnik.
  Sam to zrobilem!

  Telewizja zabija aktywny styl zycia. Telewizja czyni z widzow
  konsumentow a nie tworcow. Nawet dobry nadmiar informacji jest szkodliwy.

  Polubione przez 2 ludzi

 6. Do Pegidy mam ambiwalentny stosunek. Oczywiście obserwuję ją ale wciąż do końca nie jestem przekonany, że jest to ruch całkowicie niezależny. Programowi Pegidy nieczego w zasadzie zarzucić nie można. Polityczne postulaty są jak najbardziej słuszne i przypominają program NPD. Tyle, że gdy okupant niemieckiego jewrobaraku chciał NPD zdelegalizować okazało się, że wierchuszka tej partii była naszpikowana etatowymi agentami bezpieki.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowodemokratyczna_Partia_Niemiec#Pr.C3.B3by_delegalizacji_partii
  A ponieważ wiem, że Niemcy są jewrounijnym barakiem totalnie szpiclowanym przez niemieckojęzyczną bezpiekę lokalną oraz przez Mosad, CIA i NSA podejrzewam, a nawet jestem tego pewien, że i w Pegidzie mają oni swoich etatowych ludzi.
  Obecnie Pegida słynie głównie z masowych demonstracji poruszającch problem uchodźców. Natomiast prawie nie zajmuje się praprzyczyną tego zjawiska – bandyckimi wojnami w świecie islamu. Nie słyszałem u nich głośnego nawoływania do np. sankcji przeciwko Turcji za finansowanie ISIS.

  Kolejna sprawa – organizatorzy demonstracji nie robią specjalnie nic, aby uniemożliwić podszywanie się pod deminstrantów zwykłej chuliganerii, która przy okazji demonstracji robi niepotrzebne zadymy i rozróby.

  Tak więc podejrzewam, że niestety i Pegida infiltrowana jest przez bezpiekę i wykorzystywana obecnie do rozbudzania emocji w związku z uchodźcami, co od miesięcy odwraca uwagę od spraw ważniejszych – jak choćby uwolnienia Niemiec z niewoli banków i od wasalskiej zależności od USraela i Izraela. Czy wyjścia Niemiec ze strefy euro i z jewrounii. Cieszyłoby mnie, gdyby te hasła były równie liczne jak te o uchodźcach czy o multi-kulti.
  Ich brak to moim zdaniem właśnie wpływ agentów bezpieki w Pegidzie.
  I dlatego podchodzę do niej z dużą dozą nieufności.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Poniższa sprawa ma powiązania z Pegidą – obecnie b. głośna jest w Niemczech afera z domniemanymi atakami, także seksualnymi, uciekinierów/imigrantów na Niemki w sylwestrową noc. Największe takie „ataki” miały rzekomo miejsce w Kolonii, choć następnie mendia podały, że i w innych niemieckich miastach miały miejsce podobne „ataki” (Hamburg, Monachium, Stuttgart, Duisburg, Düsseldorf). Sprawa jest mocno nagłaśniana, żont już ogłosił zaostrzone kary za „ataki seksualne”, szybsze procedury wydalania uciekinierów łamiących prawo, szefa policji w Kolonii wywalono z pracy, ale opozycja domaga się dymisji ministra spraw wewnętrzynych Nadrenii-Westfalii (w niej leży Kolonia).
  Oficjalna wersja brzmi tak – przy dworcu głównym w Kolonii w noc sylwestrową zbierać zaczął się tłum mężczyzn z wyglądu przypominających Arabów i Afrykańczyków. W końcu było ich ok tysiąc. I wtedy zaczęli atakować Niemki, bili je, okradali, obmacywali, a nawet doszło do kilku gwałtów. Gdy wreszcie po kilkudziesięciu minutach pojawiła się policja ataki ustały, tyle że policji nie udało się złapać na gorącym uczynku ani jednego sprawcy tych ataków. Już po domniemanych zajściach ok. 150 kobiet rzekomo zgłosiło policji „fakty” ataku na nie.

  Ta sprawa jest dla mnie mocno podejrzana – w Niemczech już przed Sylwestrem policja była postawiona w stan gotowości bojowej. Mendia przed Sylwestrem informowały, że policja zaostrza kontrole, gdyż władze obawiają się, że Niemcy mogą stać się celem zamachów terrorystycznych. W samego Sylwestra wieczorem w Monachium policja zablokowała dwa dworce kolejowe, w tym główny – rzekomo otrzymała od CIA rzekomo sprawdzone informacje o planowanych atakach terrorystycznych na te dworce. Były one kilka godzin kompletnie zamknięte. Nawet pociągi „tranzytowe” kierowano na inne szlaki – przez te dworce przez kilka godzin nie przejechał ani jeden pociąg. Bomb oczywiście nie znaleziono. W Berlinie na miejsce (ogrodzone barierkami) gdzie miały być fajerwerki miejskie policja kontrolowała wszystkich wchodzących, zabronione były plecaki, torby itp. Słowem – panika w Niemczech była na całego. No i wracam do sprawy Kolonii. Kto w Kolonii był to wie – dworzec główny leży w centrum miasta – wychodzi się z niego prosto na katedrę kolońską i duży plac przed nią i przed głównym wyjściem z dworca. Policja w Kolonii też była w stanie gotowości bojowej, zwłaszcza po informacjach o blokadzie dworców w Monachium w związku z domniemanymi zamachami terorystycznymi. Tak więc, gdy tylko zaczął się tam zbierać tłum, tym bardziej wyglądający na Arabów i Afrykańczyków, natychmiast zainteresowałaby się tym policja. A tu nic! Najpóźniej wtedy, gdy tamci rzekomo zaczęli atakować Niemki ktoś musiałby zadzwonić na policję (większość ludzi nosi komórki przy sobie) i wtedy w ciągu kilku minut byłoby tam dziesiątki radiowozów i setki policjantów. A tu nic! Nikt przez kilkadziesiąt minut nie zadzwonił po policję. Ponadto ja pytam się – a gdzie byli Niemcy? Czyżby na froncie wschodnim? Tutaj, gdy ludzie idą puszczać fajerwerki idą zawsze mieszanymi grupami – kobiety i mężczyźni. A nie same baby. I gdyby owi napastnicy zaatakowali pierwszą Niemkę to natychmiast doszłoby do potężnej bijatyki z Niemcami. Podchmieleni czy wstawieni Niemcy (toż to Sylwester – trzeźwych prawie nie ma) rozwaliliby łeb każdemu napastnikowi zaczepiającemu kobiety w ich towarzystwie. A butelki, puste (do puszczania rac), oraz pełne i nadpite z sektem czy piwem noszą ze sobą w Sylwestra na ulicach prawie wszyscy. Tak więc, gdyby te „ataki” na Niemki rzeczywiście miałyby mieć miejsce, to tam byłoby masę rannych z rozwalonymi głowami. A tu nic! Na placu były tylko Niemki, wstrętne Araby i Murzyny je obmacywali, gwałcili, bili i okradali i nikt nie zawiadomił na czas policji. A ta przyjechała już po wszystkim.

  Taka jest oficjalna wersja domniemanych „ataków” na Niemki w noc sylwestrową w centrum Kolonii.

  W mojej ocenie albo ta historia jest kompletnie zmyślona, albo była to celowa ustawka, aby wzmożyć protesty przeciwko imigrantom/uciekinierom. I rzeczywiście – w Kolonii zaraz po Sylwestrze była demonstracja Pegidy, doszło do walki ulicznej z policją (tym razem policja nie spóźniła się i 1700 policjantów obstawiało Pegidę od samego początku). Tyle, że demonstracja trwała krótko – doszło do ataków na policję (pegidowcy byli wściekli na nią, że nie ochroniła ona Niemek przed wstrętnymi muzułmanami). Policja odpowiedziała armatką wodną i pałkami, po czym rozwiązała demonstrację. Dodam, że ta demonstracja była właśnie reakcją na rzekome gwałty na Niemkach w Sylwestra. Przeglądałem „niezależną” i „narodową” blogosferę niemiecką i zauważyłem, że wszyscy dali się na tę manipulację/inscenizację nabrać. Wszędzie krzyczą, że musimy bronić i chronić nasze baby przed dziczą z Azji i Afryki. Nikt natomiast nie zadaje podstawowych pytań – dlaczego mimo najwyższej gotowości bojowej policji w związku z domniemanym zagrożeniem atakami terrorystycznymi policja nie zjawiła się przy dworcu pod katedrą (w pobliżu są komisariaty) natychmiast i co robiły niemieckie chłopy – czemu nie bronili Niemek?
  Obawiam się, że odurnienie ogromnej większości Niemców jest zbyt duże, aby cokolwiek z tego co się dzieje byli w stanie zrozumieć.

  Polubione przez 2 ludzi

  • PS
   Jak to często bywa zapomniałem o najważniejszym – wejście ma dworzec główny jak i katerda w Kolonii są objęte całodobowym monitoringiem. Policja nie mogła nie zauważyć, że coś tam się dzieje. A jednak nie zauważyła…

   Polubione przez 1 osoba

  • Metro

   To jest celna analiza i ważne pytania.

   Jeśli chodzi o PEGIDĘ to słyszałem plotkę że kasę podsuwał wielki międzynarodowy filantrop i cinkciarz George Soros. Dokładnie ta sama sytuacja co z grecką SYRIZĄ.

   P. Szubert wyczuwa w kolońskiej awanturze ustawkę, zapewne słuszne. Pytanie: po co?

   Zapewne chodzi o boską dialektykę. Czyżby chodziło o podanie paliwa dla wojen etnicznych, dla prześladowania kolorowych już na Zachodzie mieszkających?

   Polecam tą rozmowę o ostatnim przedstawieniu w Paryżu: https://www.youtube.com/watch?v=R5ylyH9dpTQ

   Polubione przez 1 osoba

   • socjalnacjonalista

    Setki ataków seksualnych, dwie kobiety zgwałcone. Zero zdjęć z monitoringu lub nakręconych przez przechodniów w centrum, im dalej od sylwestra tym więcej ofiar. Tak, śmierdzi przekrętem na 100 kilometrów.

    Polubienie

   • Metro
    Przemex już odpowiedział – po co.
    Dodam jeszcze od siebie – protesty przeciwki „islamizacji”, gwałtowne latem, zaczęły cichnąć. Nie da się utrzymywać miesiącami pary w kotle bez nowych „bulwersująych” wydarzeń. Protesty powszedniały więc i przyciągały coraz mniej ludzi. No i w tym momencie rzekomo wydarza się takie coś – w centrum niemieckich miast Niemki są atakowane i gwałcone przez tych wstrętnych islamistów.
    Łatwo jest wyobrazić sobie reakcję Pegidy i im podobnych.
    I o to właśnie chodziło w twej ustawce/mistyfikacji.
    Ja już 1 stycznia miałem ogromne wątpliwości co do tej historii. A teraz jestem pewien, że to była mistyfikacja lub ustawka. Policja przyznała, że bada nagrania z monitoringu, aby wyłapać „przestępców”. I jakoś nie może ich wyłapać. No i przede wszystkim przyznała, że tam był monitoring, że to wszystko ci tam rzekomo się wydarzyło leciało live na komisariatach – a mimo to policja nie zareagowała.
    Czy można w to wierzyć?

    Polubienie

 8. socjalnacjonalista

  Nie mówię, że wszystko to nieprawda.
  Prawdopodobnie miał miejsce jakiś incydent, który potem „rozmnożono”. Oprócz tego….Tej nocy pewnie było dziesiątki jak nie setki gwałtów i ataków seksualnych, którzy dokonywali etniczni Niemcy.
  W Niemczech jednocześnie wychodzi Main Kampf….
  Składając fakty do kupy – znowu jakieś zaaranżowane przedstawienie, próba wrzucenia etnicznych Niemców w islamofobię. Najpierw mieli ich kochać, a teraz mają nienawidzić.

  Polubienie

  • Próba podzielenia na tych co mają kochać i tych co mają nienawidzić, czyli dziel i rządź, spolaryzować społeczeństwo na dwie grupy, maksymalnie zradykalizować po przez choćby akty przemocy, zmyślone, prawdziwe lub zaaranżowane oraz propagandę medialną i napuścić na siebie. Myślę że za dużą częścią tych aktów przemocy, popełnionych rzekomo przez imigrantów, stoją raczej służby i wynajęci przez nich szpece od brudnej roboty. Czysta operacja Tajnych Armii NATO – Gladio, Wujek Sam macza w tym palce, chodzi moim zdaniem o wciągnięcie Niemiec w strefę kontrolowanego chaosu. Kto na tym najbardziej skorzysta wszyscy wiemy…

   Polubienie

  • „Najpierw mieli ich kochać, a teraz mają nienawidzić”

   Widzę to tak – jedni mieli ich kochać, a inni nienawidzić. Po to aby była fałszywa barykada. I aby na niej walczyli ze sobą, zamiast razem ze wspólnym wrogiem. A jako, że sprawa powszedniała, trzeba było dolać oliwy do ognia.

   Polubienie

   • Metro

    Czyli rację miał Daryl Bradford Smith (http://iamthewitness.com/) w rozmowie z Mauricem Hermanem, którą wyżej zapodałem.

    Smith twierdził miesiąc temu że chodzi o stygmatyzację muzułmanów w Europie. Więc wiemy gdzie jesteśmy.

    Polubienie

   • socjalnacjonalista

    Tak oczywiście. Chodzi mi o to, że – mówiąc ogólnie – przedtem Niemcy statystycznie byli raczej „na tak”, a teraz mają być raczej „na nie”.
    Napisze jeszcze raz o tym, że moim zdaniem w ten kontekst wpisuje się wydanie „Main Kampf” w Niemczech. Myślę, że chodzi o rozbudzenie rasistowskich resentymentów, głęboko pewnie ukrytych wśród części Niemców. Jakoś nie słychać protestów środowisk żydowskich, co powinno również zastanawiać.
    Wiem, że książka jest antyżydowska, a nie antyarabska, ale Żydom udało się obudzić na Ukrainie demony neonazizmu, ale skierować jego nowoczesną mutację na pozycje filosemickie. Obecność syjonisty na marszu Legidy ma tą samą funkcję. Wszak Izrael stoi na straży Europy „judeo-chrzescijańskiej” i „łacińskiej” i od zawsze walczy z „groźnymi muzułmanami”.

    Polubienie

   • http://xportal.pl/?p=24193 Niemcy: Hitler jak dżinn z butelki
    Od 8 stycznia w niemieckich księgarniach sprzedawana jest legalnie Mein Kampf. Do sprzedaży trafiło pierwsze wydanie dzieła Adolfa Hitlera w Niemczech od 1944 r. Przez siedemdziesiąt lat po śmierci kanclerza III Rzeszy oficjalnym dysponentem praw autorskich pozostawały władze Bawarii, które nie zgadzały się na wznowienie książki. Po wygaśnięciu praw autorskich przygotowano nową edycję, złożoną z reprintu tekstu oryginalnego i nie ustępującego mu objętością komentarza.

    Fakt wznowienia Mein Kampf skrytykowali przedstawiciele organizacji żydowskich. Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, ogłosił, że ponowna sprzedaż antysemickiego dzieła w księgarniach obrazi ocalałych z holokaustu. O wiele dalej poszła Charlotte Knobloch, przewodnicząca Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Monachium i Górnej Bawarii, która stwierdziła: Ta książka jest puszką Pandory, która powinna być na zawsze zamknięta w sejfie z truciznami historii. Nie da się przewidzieć, co spowoduje ten tekst. Niejeden może znów wziąć słowa Hitlera na poważnie.

    (Na podstawie Times of Israel i focus.de opracował A.D.)

    Polubienie

   • I nawet jest to kompatybilne z tym co krzyczał żydowski doktorek na marszu PEGIDy, syjoniści najwyraźniej próbują obudzić w Niemczech jak już wspomniał socajalnacjonalista, rasistowskie resentymenty, u Niemców wciąż zapewne silne mimo wielu lat politpoprawnej propagandy, ale bez antyżydowskiego akcentu i skierować niezadowolenie Niemców na tory antyislamskie, antyarabskie i koniecznie podlane chrześcijańskim sosem, czyli próba odwrócenia uwagi Niemców…
    W to wpisuje się, propaganda medialna, gdzie raz mówiono o islamie jako o „religii pokoju”, o konieczności przyjmowania imigrantów i zapewnieniu im nieograniczonej pomocy socjalnej, nawet kosztem miejscowych i budżetu państwa, a raz o islamie jako o religii fanatyków, morderców, terrorystów, a o Arabach jako o „brudasach z pustyni”, „niecywilizowanych nierobach”, lubiących tylko rzekomo robić dzieci i niezdolnych rzekomo do podjęcia jakiejkolwiek pracy, czyli namolne rozpowszechnianie półprawd i szkodliwych stereotypów po obydwu stronach barykady, celem podniesienia temperatury w kotle, odwrócenia uwagi i zapędzenia ludzi do walki przeciwko sobie nawzajem.

    Polubienie

  • Już o tym wspominałem w innej dyskusji – wznowiony Mein Kampf zaopatrzony jest ok. pięcioma tysiącami komentarzy (wiadomo jakich i czyich) które stanowią razem ponad 1200 stron. Tak więc tych komentarzy będzie o połowę więcej niż samego Mein Kampfu. Wydawanie go bez tych komentarzy nadal jest zakazane i karalne.

   Polubienie

   • socjalnacjonalista

    Czyli w jednym się pomyliłem – jakaś krytyka ze strony środowisk jest. Natomiast co do tego, że reżyserowany jest konflikt biali „tubylcy” vs. Arabowie, oraz, że próbuje się wskrzesić rasistowskie resentymenty,
    nie ma wątpliwości.

    Polubienie

  • Wkleiłem link z pracowni na temat powyższego ale go wcięło, co niby robi izraelski profesor na manifestacji PEGIDy? Już nie wspomnę o fladze Izraela… Gwiazda Dawida szczuje „patriotycznych Europejczyków” na „brudasów z pustyni”…

   Polubienie

 9. Czy administracja mogłaby zajrzeć do spamu czy nie ma tam czasem mojego komentarza z linkiem do tego co wkleiłem wyżej? Coś dziwnie gdzie go wkleję tam go bezwzględnie wcina…

  Polubienie

  • paziem

   Sprawdzę.

   PZ

   Polubienie

  • paziem

   https://pracownia4.wordpress.com/2015/01/31/izraelski-psycholog-wyglasza-mowe-na-przemarszu-skrajnej-niemieckiej-prawicy-przeciwko-islamizacji/

   Podczas ostatniego przemarszu zwolenników ruchu PEGIDA (Europejscy Patrioci Przeciwko Islamizacji Zachodu) we Frankfurcie nad Menem izraelski psycholog – dr Rotem Avituv wygłosił zatrważające przemówienie, przesiąknięte retoryką ery nazizmu. Owinięty niemiecką flagą oraz z widoczną w pobliżu powiewającą flagą Izraela, powiedział do wiwatującego tłumu:

   „Staniemy ramię w ramię i zajmiemy się kwestią prawdziwych nazistów. Naziści są częścią mentalności islamu. Są wśród tych, którzy chcą sprzedać Niemcy za głosy […] wy jesteście prawdziwym duchem Niemiec, islam chce was przejąć i wydoić. Oni nie są Niemcami, oni was nie kochają. Oni kochają siebie. Od wielu lat patrzę na Niemcy […] nigdy nie wstydziliście się za siebie i nie chodzi nawet o przeszłość, wy i ja jesteśmy jednością, jesteśmy braćmi! Muzułmanie mówią, że jesteśmy islamofobami, tak! Jestem islamofobem, bo fobia to strach, a ja obawiam się morderstwa, obawiam się gwałtu, chcę, by Niemcy byli bezpieczni…Pieprzcie się, my jesteśmy silniejsi, my zwyciężymy!”

   Ze strony linkedin dowiadujemy się, że Avituv jest psychologiem behawioralnym na prywatnym uniwersytecie Netanya Academic College w Izraelu i specjalizuje się w terapii behawioralno-poznawczej (CBT), w racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej (REBT), w zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD) oraz w depresji.

   Podczas przemarszu przemawiała również członkini PEGIDY, „odważna niemiecka kobieta” – Heidi Mund, o której rok temu zrobiło się głośno w światowych mediach, po tym jak udała się do niemieckiego kościoła, w którym odbywało się spotkanie modlitewne muzułmanów, i krzyknęła z balkonu „Tylko Jezus Chrystus jest panem Niemców. Przerywam to przekleństwo!”. Od tego czasu Mund jest wychwalana w ewangelikalnej stacji nadawczej Christian Broadcast Network, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzowie są proszeni o modlitwy w jej intencji.

   Polubienie

 10. Metro
  Niestety nie znam angielskiego i w sprawie tej rozmowy nie zabieram głosu.
  Co do zadymy o uciekinierów – we wrześniu ub roku napisałem o tym dwa teksty. To fragment jednego z nich:

  „Naszym rzeczywistym wrogiem jest żydo-banksterska swołocz a nie muzułmanie. Oni są ofiarami terroru bandyckiego NATO. Razem z nimi powinniśmy walczyć z naszym wspólnym rzeczywistym wrogiem. Zamiast pchać się na fałszywą barykadę walki z „islamizacją” jewrounii należy milionami wyjść na ulicę i wymusić na marionetkowych żondach jewrounijnych baraków wycofanie wszystkich NATOwskich wojsk z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zaprzestanie finansowania i zbrojenia ISIS i innych „armii wyzwoleńczych” walczących na obstalunek żydo-banksterów z rządami niechętnymi USraelowi i Izraelowi. Jeśli powróci tam spokój problem imigracji muzułmańskiej umrze śmiercią naturalną.”
  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/09/24/zadyma-mendialno-polityczna-w-zwiazku-z-masowa-imigracja-muzulmanska-na-tereny-jewrounii/

  Wszystko co się działo później potwierdzało tylko moje zdanie. Jewropejczyków skłócono, zapędzono na fałszywą barykadę i tak jest nadal. Kropkę nad „i” postawił ten żydowski psycholog prowokator, pewnie powiązany z Mosadem, szczujący we Frankfurcie durnych Niemców z Pegidy na „islamistów”. Jest to operacja żydowska i ja od niej odcinałem się od początku.

  Polubienie

  • Metro

   Zgrubsza to samo mówi Daryl Bradford Smith. Brytole mają swoich Pakistańczyków, Francuzi mają imigrację z Maghrebu, Niemcy mają Turków. Teraz ci ludzie staną się kozłami ofiarnymi, będą celem ataków aparatu państwowego i podburzanej białej ludności.

   To jest też dalszy ciąg totalnej wojny z islamem, tą tezę lansuje Maurice Herman. Ludobójstwo w Palestynie, Iraku, Afganistanie czy w Syrii to nie jest przypadek.

   Przy okazji, Herman mówi również o sojuszu Rosji z Żydami. Dotychczas Syrię niszczyła „opozycja” wspierana przez „Amerykanów” a teraz ludzie mówią że Rosja bombardować zaczęła cywilne cele dokładnie tak jak zbóje z NATO. To znowu boska dialektyka. Zapewne wiele się wyjaśni w najbliższej przyszłości.

   Być może mamy do czynienia z przesunięciem wsparcia Dzieci Diabła ze świata Anglosaskiego (długo było jednoznaczne) na: trochę Anglosasi, trochę Rosja. Boska dialektyka.

   Polubienie

 11. Nie mam pojęcia o jakim rzekomym „sojuszu” Rosji z Żydami Hartman wygaduje. Ja niczego takiego nie widzę. Rosja wspiera legalne władze Syrii – jedynego swojego sojusznika w tym regionie. Natomiast celem Izraela jest zniszczenie Syrii i rozwałka w świecie islamu, m.in. łapskami ISIS. Czyli cele mają wręcz przeciwne. Propaganda jakoby Rosja bombardowała cele cywilne ma jedynie popsuć reputację Rosji i wiązać jej ręce, aby ISIS – dziecka CIA i Mosadu – nie zwalczała tak skutecznie jak to robi.
  Rosja zresztą może obawiać się, że część ISIS zostanie przez CIA wykorzystana i do zamachów w Rosji. W ISIS jest wielu Czeczenów. Ataki na „miękkie podbrzusze” Rosji na Kaukazie przy pomocy czeczeńskich bojówek szkolonych i zbrojonych przez CIA Rosja już przerabiała w ostatnim ćwierćwieczu.

  Polubienie

 12. Pingback: PEGIDA – czyli jak Gwiazda Dawida zapędza „patriotycznych Europejczyków” na fałszywe barykady „wojny z islamizacją”. | PrzemexBlog

 13. Pingback: Wojna Krzyża z Półksiężycem – a Gwiazda Dawida zaciera jej kosmate łapska… |

 14. Pingback: Giewałty sylwestrowe w dojczlandii: historia zmyślona, ustawka, czy fałszywa flaga? | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 15. Metro

  @ opolczykpl

  Jak rozmawiałem z Rosjanami to żaden normalny człowiek nie chwalił prezydenta Putina. W najlepszym razie: nie wiadomo kto on jest. Trochę walczy z Żydami ale tylko trochę. Być może bardziej nie może? To temat na osobną opowiesć i ja nie jestem tu kompetentny. Teraz Rosja jest w stanie wojny więc naturalnie wszyscy stoją za Wodzem Narodu. Takie są prawa wojny, w Hollywood kiedyś nakręcono o tym film, zdaje się Wag the Dog: https://de.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog_%E2%80%93_Wenn_der_Schwanz_mit_dem_Hund_wedelt

  Oczywiście prezydent Putin zawarł sojusz z Żydami. Pisał o tym wielokrotnie ze szczegółami Izrael Szamir (http://www.unz.com/author/israel-shamir/). Nie wiem czy jest gdzies Szamir po niemiecku. Facet urodził się w Nowosybirsku i ciągle najlepiej pisze po rosyjsku. Dużo wie i sporo rozumie.

  Niedawno w Rosji wprowadzono tzw. „kłamstwo oświęcimskie” do prawa karnego. Za kwestionowanie tzw. holokaustu idzie się do więzienia. Po co? Komu to służy?

  Stopa lichwy od kredytów w Rosji to 15%-25%. To przecież haracz dla starszych braci. Komu to służy? Wiemy że to znakomicie utrudnia biznes gojom.

  Jak Pan posłucha co mówią rosyjskie gadające głowy np. o terroryzmie to tam się nie krytykuje pewnego zbójeckiego państewka z Palestyny. Nikt tego państewka nie krytykuje. Co do tego panuje pełen konsensus.

  Ja nie potrafię potwierdzić tego co mówił Herman. Oglądam go bo on dąży do Prawdy, przynajmniej mam takie wrażenie. Zobaczymy w przyszłości czy się nie mylił.

  Polubienie

  • Metro

   Zdecydowanie różnimy się wiedzą o Rosji, Rosjanach i prezydencie Putinie. Otóż ja też rozmawiam z Rosjanami i spotkałem takich, kórzy po latach tułaczki zamierzają wrócić do Rosji. I oni chwalą Putina za to co on dla Rosji zrobił. Kiedyś nawet niemieckojęzyczna telawiwzornia sama się wyzdradziła. Są tu różne programy szczujące na Putina, ja nazywam je „seanse nienawiści”. I kiedyś oglądałem taki program – „Rosja Putina”. W studio jakieś szumowiny, jedna niby z Rosji i wszystkie pluły na niego. Ale puszczono też najnowszy reportaż. Było to już w czasach sankcji za uratowany przed banderowską swołoczą, odzyskany przez Rosję Krym. Ekipa odwiedziła kilka miast, pytała różnych ludzi różnego wieku obojga płci i po prostu miała pecha – ani jedna osoba nie skarżyła się na ich prezydenta. W studio szumowiny naturalnie tłumaczyły to tak jak Pan – jest wojna i Rosjanie stoją za wodzem. Ale przecież jego wybrano na prezydenta przed wojną.

   Nigdzie nie stwierdziłem, że prezydent Putin walczy z Żydami. Napisałem jedynie: „Rosja wspiera legalne władze Syrii – jedynego swojego sojusznika w tym regionie. Natomiast celem Izraela jest zniszczenie Syrii i rozwałka w świecie islamu, m.in. łapskami ISIS. Czyli cele mają wręcz przeciwne.”

   Wiem natomiast, że ogranicza on żydowskie wpływy w Rosji. Mówi o tym Albin Siwak. Proszę przesłuchać ten i następny odcinek.

   Niemniej postępuje on tak, aby nikt nie mógł okrzyczeć go „antysemitą”. Ma zbyt wiele innych problemów. Nie słyszałem o wprowadzeniu w Rosji do prawa karnego „kłamstwa oświęcimskiego”. Wygoglowałem „Rosja kłamstwo oświęcimskie prawo karne” i nic. Proszę o link.

   Proszę też sprecyzować stwierdzenie „prezydent Putin zawarł sojusz z Żydami”. Jaki sojusz? Wojskowy, gospodarczy, polityczny? I z jakimi Żydami. Tymi mieszkającymi w Rosji, czy z Izraelem. Oczywiście, że z Izraelem nie prowadzi on wojny, nawet był w Izraelu z wizytą podczas której otwarto pomnik żołnierzy Armii Czerwonej (w Polsce są niszczone) – ale to jeszcze nie jest „sojusz z Żydami”.

   Z tego co wiem, to w Rosji oprocentowanie kredytów wynosi obecnie ok 11 %. W roku 2015 było najwyższe (ok 17 %) i był to skutek sankcji i manipulacji wartością rubla. Banksterzy chcieli w ten sposób rzucić Rosję na kolana. Ale przed rokiem 2014 procenty od kredytów były w wysokości 5 -7 %. Tylko po wojnie sprowokowanej przez Gruzję chwilowo wzrosły do 10 %. Proszę sobie wygoglować „Rosja stopa procentowa” i samemu się przekonać. A tak na marginesie – nadmienię, że prezydent Putin narzucił bankowi centralnemu obowiązek odprowadzania 75 % zysków do skarbu federalnego. Informowała o tym państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti. Proszę wygoglować „ЦБ РФ обязали перечислять 75% прибыли в бюджет на постоянной основе” i przekonać się samemu. Tak więc jeśli nawet banki zarabiają na lichwie to i tak lwią część oddają władzom.
   A już na zakończenie tego tematu – ogromna większość zwykłych śmiertelników nie bierze w bankach kredytów. Biorą tylko ci, których na to stać. Tak więc przeciętnemu rosyjskiemu „gojowi” wysokie stopy procentowe i tak są obojętne. Jedynie „biznesmeni” (w Rosji w tej grupie społecznej jest najwyższy odsetek nie-Rosjan) mogą być z tego niezadowoleni. Ale niech pretensje kierują do banksterów, którzy chcieli Rosję finansowo i gospodarczo rzucić na kolana.

   Co do Rosji i „krytyki pewnego zbójeckiego państewka z Palestyny”. Wygoglowałem „Rosja wsparcie dla Palestyńczyków”. Znalazłem tekst „Nowa fala wsparcia dla Palestyny” w „Sputniku”. A w nim to:

   ” Palestyna z kolei podziękowała wspierającym ją krajom, podkreślił członek komitetu wykonawczego palestyńskiego ruchu Fatah Abbas Zaki:

   Doceniamy stanowisko Rosji w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ponieważ Rosja chroni prawa narodu palestyńskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Szwecji za ten krok, a także Izbie Gmin Wielkiej Brytanii za ich wsparcie dla Palestyńczyków. Dziękujemy również Hiszpanii, a wraz z nią również Francji, której minister spraw zagranicznych stwierdził, że uznanie państwa palestyńskiego jest tylko kwestią czasu. Stany Zjednoczone również będą musiały uznać Palestynę, albo pozostaną one w izolacji wraz z Izraelem na liście tych, którzy nie przestrzegają ani prawa międzynarodowego, ani Karty Narodów Zjednoczonych.”

   Rosja nie musi krytykować zbójeckiego państwa. Wystarczy, że wspiera to drugie…

   Polubienie

 16. Jurek

  Hej Metro . jesteś myślącym człowiekiem, ale wyjaśnij proszę kto to jest normalny człowiek.
  Kilka dni jestem w Zakopanem i dowiedziałem się, że jeszcze 150 lat temu na tych ziemiach wiarą było pogaństwo, a pierwszy proboszcz katolicki długo miał problem w przekonaniu górali by zdejmowali czapki przed żydowskim idolem. Akurat tak sie składa, że najwartościowsi synowie i przepiękne córy Zakopanego, pochowani na wpół pogańskim cmentarzu w Zakopanem byli poganami. Mówię o elicie Młodej Polski, wyklętej przez tzw ucywilizowaną skatoliczoną Polskę. Jeśli o takich normalnych zjudaizowanych ucywilizowanych Rosjanach mówisz, sory batory. przez analogię , nie jest do dobre kryterium oceny. Powalcz z uprzedzeniami .

  Polubienie

  • Metro

   Dziękuję.

   Normalny człowiek = goj który nie jest związany, na wysokim szczeblu, z aparatem państwowym czy z korporacjami (nie wysługuje się starszym braciom).

   Pomijam dewotów, to chyba bardziej dotyczy dziewczynek niż chłopców.

   Prawosławie jest jednak inne od papizmu i dzięki bolszewikom sporo oberwało. Nie spotkałem wielu ruskich dewotów, no może oprócz paru czubków spotkanych pod cerkwią.

   Polubienie

 17. Metro,

  No cóż dla mnie bardziej wiarygodny jest tekst z Süddeutsche Zeitung. A tam nie ma ani słowa o „kłamstwie oświęcimskim”. Ten żydowski artykuł to „nadinterpretacja”.
  Artykuł z niemieckojęzycznej SZ.de jest wręcz krytyką Rosji i Dumy. Przetłunaczę jego pierwszą część:

  „Rosja karać będzie kłamstwa o II wojnie światowej

  Kto podważa wyroki trybunału w Norymberdze i kolportuje kłamstwa o działaniach ZSRR podczas wojny (chodzi zapewne o Armię Czerwoną – przyp. as). Temu grozi w przyszłości kara więzienia (…)

  Duma Państwowa w Rosji dużą większością głosów uchwaliła kontrowersyjne prawo: za rozpowszechnie kłamstw dotyczących działań ZSRR podczas II wojny światowej grozi kara do 5 lat więzienia. Także rehabilitowanie nazizmu, oraz negowanie wyroków norymberskich i bezczeszczenie pomników wojennych będzie karalne.

  Wyrok trybunału w Norymberdze jest najważniejszym i jedynym międzynarodowym aktem dotyczącym wydarzeń II wojny podkreśliła wierna Kremlowi deputowana Irina Jarowaja. Ten wyrok nigdy nie straci ważności.

  Także profanację pomników wojennych rosyjskie sądownictwo będzie surowo karało. 9 maja jako Dzień Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami jest najważniejszym świętem państwowym w Rosji. Szef Kremla Putin zabiega o projekt ujednoliconego podręcznika do nauki historii. Intencja tego jest jednoznaczna „szacunek dla własnego państwa musi być pierwszoplanowy”.

  Natomiast za granicą prawo to jest krytykowane. Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie (OBWE) obawia się, że może dochodzić do nadużyć dotyczących historii i prowadzić do tłumienia (zwalczania) wolności słowa (…).”

  Tyle ten tekst. W całej tej sprawie idzie o to, że „niezależna” telewizja дождь (deszcz) krytykowała trybunał norymberski twierdząc, że na ławie oskarżonych obok III Rzeszy powinna zasiąść ZSRR i Armia Czerwona. Putin zamknął ją i obecnie szczuje ona tylko w internecie, ale przez to starciła na oglądalności i na raklamach. No i to jest krytykowane przez „opinię międzynarodową” i OBWE.
  W uchwalonym prawie chodziło przede wszystkim o ochronę prawną dobrego imienia Armii Czerwonej przed szkalowaniem jej. Dlatego dołączono do niego surowe kary za profanację pomników Armii Czerwonej. I to już praktycznie wszystko.
  W procesie w Norymberdza Armia Czerwona była traktowana jako armia sojusznicza mająca główny udział w rozbiciu III Rzeszy i Rosja dlatego przy tym wyroku się upiera. A że tam przy okazji było o „holokauście” to inna sprawa. No i żydowska gazeta wyłuskała „holokaust”, choć Dumie chodziło przede wszystkim o dobre imię rosyjskich żołnierzy Armii Czerwonej.

  Polubienie

 18. Metro

  @ opolczykpl
  To trafiłem kulą w płot. Nie kwestionuję wiarygodności Suddeutsche Judezeitung. Dla mnie równie wiarygodna jest Żydowska Agencja Telegraficzna. Notka jest z 5 maja 2014 roku i mówi o tym że za zaprzeczanie zbrodni nazistów i próby pomniejszania radzieckiego wkładu w zwycięstwo można dostać do 5 lat lub/albo (nie wiem jak to przetłumaczyć) równowartość 14k USD (teraz pewnie sporo mniej).
  Swojego czasu było o tym dość głośno i Żydzi (m.in. Izrael Szamir) mówili że tam chodzi właśnie o tzw. holokaust. To był właśnie ukłon prezydenta Putina w stronę starszych braci. Sprawa jest ogólnie znana.

  Proszę poszperać w niemieckojęzycznym Internecie, na pewno coś będzie.

  Ze trzy lata temu, przed awanturą w Małorosji, piłem z Ruskimi wódkę. Pamiętam że to ja byłem entuzjastycznie nastawiony do prezydenta Putina a oni byli dużo bardziej wstrzemięźliwi.

  Poza tym warto tam pojechać i zobaczyć. To nie jest kraj kwitnący. To oczywiście nie jest wina prezydenta, kraj ten, w przeciwieństwie do Polski, generalnie idzie we właściwym kierunku mimo permanentnej wojny.

  Polecam Panu ten tekst: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/12/20/sposob-na-rosje/
  Fragment tego tekstu, przemówienia generała Konstantina Siwkowa:
  „I po tym, naturalnie, rozwiązuje się kwestię obalenia władzy i dalej według scenariusza. Dlaczego narodził się ten problem? Władimir Władimirowicz Putin, jak i jego zespół, oni są produktami tego systemu, oni są związani z tą władzą. Putin nie jest człowiekiem który, powiedzmy tak, jest żarliwym bojownikiem za Rosję, według moich obserwacji.
  .
  To bardziej człowiek typu Mubaraka, typu dyktatora tunezyjskiego, który sformował własną hierarchię władzy i której przeżycie, której istnienie dobrobytu i pomyślności, opiera się głównie na tym, że Rosja jest potężna. Dlatego on bije się za tę Rosję, za swoją hierarchię i chce zająć godne miejsce w światowej hierarchii.
  .
  A oto hierarchia światowa tego nie chce. Oni nie chcą go przyjmować i dlatego uważają, że prościej jest go obalić. I właśnie na tym polega konflikt. To znaczy siły, które będą go obalać są wystarczająco potężne. Uliczna walka tych wszystkich Niemcowów, i innych, to są drobne kukiełki, które nie mają znaczenia. Główny wróg Rosji siedzi teraz w rządowych fotelach.”

  To jest opinia dość kompetentnego człowieka. Generał Siwkow wie o wiele więcej od nas i jest pewnie rosyjskim patriotą.

  Re: Albin Siwak
  Widziałem ten materiał. Dla mnie p. Siwak rozstrzygnął problem. Skoro marszałek Kulikow mówił że prezydent Putin jest gojem to tak pewnie jest.
  Sam Pan napisał, że Putin nie poszedł z Żydami na wojnę. Został zawarty jakiś kompromis, którego ogólne kształty możemy dostrzec.
  Normalni ludzie mieli wątpliwości do afiliacji Putina, jest o tym sporo w rosyjskim Internecie. On zawarł z Żydami kompromis być może dlatego że więcej nie mógł wywalczyć. Ale Żydzi Rosję rozkradli i są jej właścicielami.

  Re: stopy procentowe
  Idę po łebkach bo tu nie jest miejsce na długie wywody.
  Podstawowa stopa procentowa banku centralnego to 11%. To jest jakaś stopa procentowa (jest ich kilka).
  Jak Pan pójdzie do żyda u siebie w mieście i poprosi o pożyczkę powołując się na stopę banku centralnego z Frankfurtu w wysokości 0% (to jest coś koło tego) to Pana wyśmieją.
  Ważne są poza tym warunki przyznawania kredytów typu wymagane zabezpieczenia, prowizje, itp. To trudniej porównać a w Rosji jest pod tym względem podobnie jak w Polsce, inaczej niż w Niemczech.
  Ma Pan rację że w Rosji urzędowa stopa lichwy jest mniej ważna bo w tej gospodarce jest ciągle sporo pieniądza wolnego od długu. To relikt z czasów sowieckich. Można to zobaczyć na wykresie pokazującym stopę zadłużenia do PKB. Teraz nie będę szukał ale w USA totalne zadłużenie (publiczne i prywatne) to pewnie 400% PKB. W Rosji to drobny ułamek tej wielkości.
  Wie Pan doskonale że chodzi tutaj o realizację dyrektywy Wszechmogącego, Sprawiedliwego i Miłosiernego Boga, Pwt 15:6: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=225
  Może Pan tego nie wie ale od wielu lat wielkie (żydowskie) korporacje w Rosji zapożyczały się poza Rosją w dolarach/euro bo tam płaciły mniejszą lichwę. Te kalkulacje się oczywiście pochrzaniły bo pożyczali jak Dolar był po 35 Rubli a teraz jest po 70. I jest kłopot, co paradoksalnie można wykorzystać do odebrania przemysłu Żydom. Trzymać kcuki.
  Również generał Siwkow w tekście wyżej wspomina o wojnie z Rosją prowadzoną przez „rosyjski” sektor finansowy. To jest agentura rabinów z Nowego Jorku.

  Re: Syria
  Powiedział Pan że prezydent Putin nie prowadzi wojny z Żydami. Tu się zgadzamy. Putin zawarł z Dziećmi Diabła kompromis.
  Maurice Herman wspomina w swoich komentarzach że Rosjanie bombardują w Syrii również obiekty cywilne, dokładnie jak bojownicy o wolność i demokrację z USA czy UK.
  Nie znamy kształtu kompromisu Putina z Żydami, być może nie zna go dokładnie sam lokator Kremla. Być może ten kompromis dotyczy również udziału Rosji w niszczeniu Syrii.
  To są oczywiście tylko spekulacje, nie potrafię ich niczym poprzeć. Czas pokaże…

  Polubienie

 19. Metro

  Jeszcze jeden argument. Sprawa dotyczy kradzionej syryjskiej ropy. Rosjanie, w tym sam prezydent, informowali że w paserstwo zamieszana jest elita turecka, w tym syn prezydenta z Konstantynopola. Rosjanie, w tym sam prezydent, zapomnieli że największym paserem jest pewne zbójeckie państewko z Palestyny.
  To tylko przykład tego jak w Rosji traktuje się starszych braci.

  Polubienie

  • Metro

   Widzę, że gonimy w piętkę. Patrzymy na Rosję, prezydenta Putina i stosunki Rosja i Putin – Żydzi i pewne zbójeckie państewko całkiem odmiennie.
   Nie widzę sensu przeciąganie tej dyskusji.

   Odnoszę wrażenie że chciałby Pan, aby Rosja zaatakowała Izrael, a przynajmniej ogłosiła go swoim wrogiem. A ponieważ tego nie robi, doszukuje się Pan sojuszu rosyjsko-żydowskiego, którego nie ma. Rosja ma wystarczająco dużo wrogów i kłoptów bez otwartej wrogości wobec Izraela. Opozycja żydowska w Rosji nadal jest krzykliwa, choć poparcie ma znikome. Sankcje i tania ropa też Rosji nie pomagają. W Donbasie u samej granicy Rosji nadal trwa wojna. Pełzająca, cicha, „zapomniana” ale trwa. I nadal giną tam mieszkańcy Donbasu. Bandyckie NATO osacza nadal Rosję, żydo-PiS chce NATOwskich baz w Polsce, do tego zaangażowanie Rosji w wojnę w Syrii. A Pan by chciał aby Rosja zaczęła, nie wiem co, otwartą wojnę z Żydami i Izraelem? Władze Rosji wiedzą, że ponoszą odpowiedzialność za Rosję i za los 150 milionów mieszkańców. I dlatego postępują rozważnie i nie szukają na siłę nowych wrogów.

   Na marginesie…
   W Rosji obok prywatnych (pewnie żydowskich) banków są też banki państwowe.
   http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_09_12/Sankcje-UE-objely-banki-panstwowe-Rosji-8043/
   Nie przypuszczam aby ściągały haracz 15-25 %

   Co do gen Siwkowa – mnie bardziej przekonują generałowie i marszałkowie – znajomi A. Siwaka.

   Sprawa paserstwa i ropy. Oglądałem różne mapy przedstawiające tereny zajęte przez ISIS. Nigdzie nie sięgają one granicy Izraela. Natomiast graniczą z Turcją. Tak więc dostarczanie tej ropy do Turcji jest łatwe. Natomiast kolumny cystern aby dotrzeć do izraela musiałyby przejeżdżać przez tereny kontrolowane przez armię syryjską wierną władzom. Myśli Pan, że oni by te kolumny cystern ot tak przepuścili?

   Zbyt wiele spraw widzimy odmiennie, inaczej oceniamy władze Rosji. Pan chce, aby okazywała ona wrogość wobec pewnego zbójeckiego państwa. A ja uważam, że postępuje rozważnie i rozsądnie. Wrogów i tak ma dość.
   Myślę, że na tym możemy tę dyskusję zakończyć.
   Pozdrawiam, było mi miło.

   Polubione przez 1 osoba

 20. Pingback: Wojna krzyża z półksiężycem pod patronatem gwiazdy Dawida | Uderz w fałsz!

 21. Pingback: Wojna Krzyża z Półksiężycem – a Gwiazda Dawida zaciera jej kosmate łapska… – examplewordpresscom45485

 22. Metro

  @ opolczykpl

  Najlepiej pojechać i zobaczyć, trochę wódki z Ruskimi wypić przy okazji.

  Wykazałem Panu, nawet nie ruszając się ze strony WPS, że oceny polityki prezydenta Putina wśród Rosjan są różne. To są także moje doświadczenia, ma się rozumieć na nieco innym szczeblu. Generała Siwkowa bym nie lekceważył.

  Nie wiem czy Pan dotarł do tej opowieści, ale sam upadek Związku Sowieckiego to był spisek starszych braci. Dobrym przykładem jest katastrofa w Czarnobylu.

  Oczywiście wojna ze starszymi braćmi prowadziłaby do takiej samej dywersji. Został zawarty kompromis. Jest Pan tego świadomy choć Pan nie używa tego słowa.

  W zamian za coś (nie wiem co, choćby brak totalnej dywersji czy pomoc w tworzeniu BRICS, to jest przecież „ich” projekt, czy coś jeszcze) Rosja nie przeszkadza czy pomaga w realizacji celów Międzynarodowych Żydów. Boska dialektyka.

  Ciekawe co się stanie ze Wzgórzami Golan. To jest Syria, są tam złoża węglowodorów kopalnych. Teren jest okupowany przez zbójów z Palestyny. To będzie jeden z wyznaczników granic poparcia Rosji dla Syrii.

  Również pozdrawiam.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.