Czy WPS walczą z katolikami?

precz-z-jahwizmemWielu chciałoby postrzegać politykę narodową, w tym WPS, które za taką polityką się opowiada, jako wrogie katolikom, czy szerzej, jako wrogie wyznawcom wszystkich religii.

 

Oczywiście taki zabieg ma jedynie na celu dezawuowanie narodowej polityki i osób taką politykę propagujących. Trudno pozbyć się wrażenia, że imputowanie narodowej polityce zwalczania wyznawców religii posiada wyraźny cel polityczny, jakim jest osłabianie państwa i narodu. Bywa, że cel ten, jak w przypadku religii katolickiej (doktryna personalizmu), jest celem bezpośrednio realizowanym przez hierarchię zinstytucjonalizowanego Kościoła – ciała politycznego będącego podmiotem prawa międzynarodowego.

 

W religii islamu cel ten realizowany jest pośrednio poprzez podkreślanie różnic religijnych na korzyść „prawdziwej” religii islamu (lub jego odłamów), co powoduje antagonizmy wśród społeczności religijnych w obrębie państwa z większością islamską lub państw z mniejszościami islamskimi.

Wydaje się, że tylko religia żydowska (judaizm) wyróżnia się tu pozytywnie jednocząc swoich wyznawców w obrębie jednego narodu. Jej wyznawcy, czy raczej ukształtowana mentalnie przez judaizm społeczność (naród żydowski), stanowią jednak od zawsze poważny element destrukcji jako narodowa mniejszość pośród innych nacji.

 

Wspomniane powyżej trzy religie, wywodzące się z jednego żydowskiego pnia, posiadają jedną wspólną negatywna cechę: religijny szowinizm – każda z nich uważa samą siebie za tą jedyną i prawdziwą i mniej lub bardziej pokojowo (a wiemy z historii, że różnie to bywało i religie te nie są wolne od aktów barbarzyństwa) będzie dążyła do supremacji – katolicki ekumenizm to jedynie polityczna deklaracja.

Dodatkowo religia żydowska i katolicka traktują naród żydowski jako jedyny błogosławiony – jako „naród wybrany” przez samego Boga.

 

Czy zatem postulat wpisywania religii, jej symboli, w publiczną przestrzeń politycznych instytucji państwa (w Polsce np. godło z krzyżem, krzyże w instytucjach publicznych, religia w szkołach, itp.) będzie sprzyjał bezkonfliktowemu funkcjonowaniu społeczeństwa, państwa, czy przeciwnie?

 

Nie wolno także zapominać, że hierarchiczna instytucja Kościoła posiada także własne preferencje polityczne, za którymi wyraźnie się opowiada (np. za depopulacją pod pozorem popierania tzw. zrównoważonego rozwoju – encyklika papieża Franciszka „Laudato si”), a przecież nie pozostaje to bez wpływu na ludzi wierzących (na katolików), ale politycznie nieświadomych – a takich jest niestety zdecydowana większość.

Nie wydaje się, żeby poruszane przez publikacje WPS prawdy historyczne n/t hierarchicznej instytucji Kościoła i jego historii, instytucji par excellence politycznej oraz jej roli w życiu Narodu i Państwa Polskiego, można było określić mianem walki z religią i z ludźmi wierzącymi.

Zawsze podkreślamy, że polityka narodowa opiera się na całym społeczeństwie, a więc zarówno na wierzących i niewierzących i nigdy i nigdzie nie zwalczamy ludzkich wierzeń, więcej odnosimy się do nich z szacunkiem.
Doceniamy także tę wartość religii katolickiej, która stanowi wyróżnik wspólnotowości i jedności narodu, której to jako takiej wartości należy bronić przed rozbijaniem na sekty, czy odłamy (jesteśmy przeciwni atomizacji społeczeństwa).
Nigdy też nie poruszamy i nie rozważamy, ani nie zwalczamy, filozoficznej strony religii, czyli wiary w istnienie Boga. Doceniamy także etyczną i moralną stronę religii dla normowania społecznych relacji.
Natomiast zastrzegamy sobie prawo do krytyki wszelkich politycznych instytucji, w tym także Kościoła, oraz ich działań (ich polityki) stojących w sprzeczności z żywotnymi interesami Narodu i Państwa Polskiego.

Polityka narodowa nie może łączyć religijnych wierzeń, wizji i wiary w cuda z uprawianiem polityki. Polityka jest dziedziną lokującą się wyłącznie w sferze doczesnej i jest działaniem racjonalnym, pragmatycznym, a nie mistycznym.
Łączenie mistycyzmu religijnego z polityką na potrzeby uprawiania w społeczeństwie polityki – m.in. sterowania społeczeństwem -, jest działaniem często nieuczciwym o niekorzystnych skutkach dla społeczeństwa, czego doświadczyliśmy w naszej historii i doświadczamy współcześnie.

Dariusz Kosiur

Reklamy

86 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

86 responses to “Czy WPS walczą z katolikami?

 1. „Wydaje się, że tylko religia żydowska (judaizm) wyróżnia się tu pozytywnie jednocząc swoich wyznawców w obrębie jednego narodu.”

  otóż niezupełnie, w społeczności „żydowskiej” egzystuje kilka religii!
  istnieją Żydzi ortodoksyjni – przestrzegający Tory czyli biblijnego Starego Testamentu ale nie uznający Jezusa Chrystusa,
  istnieją nawet Żydzi mesjanistyczni – identyfikujący się chrześcijaństwem i jednocześnie przestrzegający żydowskich przykazań,
  istnieją „żydzi” talmudyczni (są nawet dwie odmiany Talmudu) – dla tej grupy liczą się nauki rabinów a ich bogiem jest Lucyfer,
  są w końcu „żydzi”, których bogiem jest pieniądz i władza nad światem
  tak więc społeczność żydowska jest również podzielona i w dużej części sztucznie stworzona, identyfikująca się jako żydowska, a przeważającej części składająca się różnych grup etnicznych (chazarska, mongolska, turecka, nawet murzyńska i biała – po tzw. konwersji na judaizm)

  Polubienie

  • jako uzupełnienie tematu i ciekawostka, warto wiedzieć że katolicyzm również nie uznaje Jezusa Chrystusa chociaż mówi, że uznaje;
   katolicyzm uznaje za boginkę Marię, nazywa Ją Matką Boga, modli się również do świętych czyli zmarłych ludzi, do aniołów czyli też stworzeń, nie przestrzega przykazań Boga, niektóre z nich wykreślił i pozmieniał, wierzy w samozbawienie przez obecność w rytuałach magicznych, oddaje kult przedmiotom, obrazom, rzeźbom i słucha księży, a nie Biblii, bo katolicyzm religią, a nie chrześcijaństwem, nie życiem wartościami pokazanymi przez Jezusa Chrystusa (miłowaniem bliźnich i wrogów, czynienie dobra każdemu itd.)

   Polubienie

  • Oczywiście, że istnieje kilka odłamów religii żydowskiej, dlatego użyłem stwierdzenia ogólnego „religia żydowska”, nie wymieniałem nazw poszczególnych odłamów. Nie mniej każdy z nich jest zamknięty dla obcych, a religia żydowska (wszystkie jej odłamy) i wcześniej judaizm biblijny (z którego odłamy poszczególne się wyłoniły) ukształtowały mentalność żydowską.

   Polubione przez 1 osoba

   • Autorzy tego portalu nie są w rzeczywistości ateistami, tylko na takich się kreują. Sądzę że są kabalistami sługami Lucyfera kontynuatorami dzieła żydówki Bławatskiej i Bailey. Myślę że wyrażając swój „szacunek” do wszystkich „w kogoś tam wierzących” dają nam do zrozumienia że wszystkie religie są równe i mają to samo ukryte pochodzenie. Ich ezoteryczna wiedza zakłada zjednoczenie wszystkich fałszywych sekt i religii w jedną synkretyczną służącą żydowskiemu globalizmowi. Nauczanie posoborowego kościoła posoborowych antypapieży jest w opozycji do KK. Z Watykanu została wyrzucona prawdziwa hierarchia katolicka a jej miejsce zajmuje fałszywy kościół agenda ONZ przyszłej religii żydowskiej globalnej dyktatury. Ekumenizm jest dziś fałszywie pojmowany jako wolność religijna a w rzeczywistości miał zastosowanie tylko wobec wspólnot odłączonych np schizmatyków wschodnich w celu przynaglenia ich do powrotu na łono KK. Katolicyzm nie uznaje wybraństwa Żydów naucza że Żydzi je utracili z powodu bogobójstwa i stali się sługami diabła „synagogą szatana”.
    Wpisywanie religii, jej symboli, w publiczną przestrzeń politycznych instytucji państwa jest jak najbardziej na miejscu w jednolitej religijnie kulturowo Polsce gdzie większośc choćby niepraktykujących deklaruje się mimo wszystko katolikami. Chrystus też powiedział:
    „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. ”
    Przemawia też za tym fakt iż w okresach kiedy naród szczególnie jego elita był najbardziej religijny Polska święciła swe największe triumfy. Jeżeli chcemy odbudować potęgę polskiej państwowości to tylko na fundamencie katolicyzmu i w oparciu o ustroj narodowej monarchii. Wszyscy którzy nawołują do państwa świeckiego demokratycznego to potomkowie żydowskich rewolucjonistów (z lat 1640, 1789, 1917, 1962 CV II)

    Polubione przez 1 osoba

   • wewnątrz swojej społeczności różnią się, nawet ostro zwalczają, na zewnątrz jednak się wzajemnie wspierają i jednoczą przeciw nieżydom;
    chociaż izolują i chronią swoje żydowskie życie przed gojami, wnikają w nasze środowiska, panoszą się i nie asymilują się, kultywują swoją żydowskość chociaż udają przed nami jednych z nas, nawet potrafią zmienić nazwiska na nasze i zmieniać historie o swoim pochodzeniu
    to bardzo niebezpieczna, fałszywa i przebiegła mentalność…

    Polubione przez 1 osoba

   • julius

    Nie jest istotne czy kościół jest przedsoborowy czy posoborowy. Chrześcijaństwo czy tam katolicyzm jak to się ogólnie w Polsce nazywa, wszystkie odmiany islamu i judaizmu są obce słowiańszczyźnie. Najbardziej chyba bronią katolicyzmu i zieją nienawiścią do wszystkiego co słowiańskie ludzie mający w mniejszym bądź wiekszym stopniu geny żydowskie podający się za Polaków. Tacy ludzie nigdy nie będą poczuwali się do słowiańczczyzny. Katolicyzm jest to nowotwór który przez stulecia rozwija się na zdrowym organiźmie i wyniszcza go. Wiadomo jak to się kończy jeśli w porę nie przeprowadzi się odpowiedniej terapii.

    Polubione przez 3 ludzi

   • „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. ”

    tego katolicyzm NIE uczy ani NIE zachowuje
    uczy płytkich regułek, tradycji wymyślonych przez ludzi, bezmyślności i gaszenia radości życia

    Polubienie

   • Panie strek323, idź pan ze swoimi banialukami o monarchii i państwie wyznaniowym gdzie indziej, państwo polskie to nie własność fanatyków religijnych a wszystkich Polaków, spośród których nie wszyscy są katolikami i nie wszyscy mają ochotę na wysłuchiwanie pustynnych bajek i nie wszyscy mają ochotę na oglądanie krzyży(narzędzia zbrodni) w urzędach.

    Polubione przez 5 ludzi

   • Re:julius
    Sam sobie odpowiedz na pytanie jako ateista czy moralnie uzasadniony jest powrót do czczenia starych pogańskich bóstw(demonów), składania im krwawych ofiar z ludzi? Powodem upadku I RP było odejście elit od katolicyzmu. Ostatni monarchowie byli wolnomularzami, zaczęło się od Jana II Kazimierza(nie wypełnił ślubów jasnogórskich) był ukrytym protestantem a jego otoczenie spiskowało z Karolem Gustawem, efekt to potop szwedzki, pierwszy nieudany traktat rozbiorowy w Radnot (żydzi odegrali w jego podpisaniu główną rolę,osławiony Komensky) – awantury z powodu której kraj został bardzo osłabiony. Państwo świeckie to polityczny rozpadający się trup.

    Polubienie

   • Re: julius
    Nieprawda posoborowa religia to całkowite przeciwieństwo katolicyzmu. Jeżeli Cię to interesuje proszę poszukać sobie np podręczników do seminariów przed i posoborowych a potem je porównać.

    Polubienie

   • „Sam sobie odpowiedz na pytanie jako ateista czy moralnie uzasadniony jest powrót do czczenia starych pogańskich bóstw(demonów), składania im krwawych ofiar z ludzi?” – nie było to do mnie ale wolę własne pogańskie bóstwa niż obce i wymyślone joszue, miriam, nadjordańskiego bożka pustynnego i wszystkich wymyślonych świętych, spośród których wielu to mordercy, psychopaci, manipulatorzy, oszuści i chorzy psychicznie. A odnośnie „krwawych ofiar z ludzi”, to najpierw może przyznajcie się ile sami wybiliście ludzi na przestrzeni dziejów a potem wytykajcie komuś zbrodnie, hipokryci.

    Polubione przez 1 osoba

   • Strek 323…
    Piszesz czy moralnym jest wrócić do kłaniania się poganskim posongom/bałwanom…
    A po co wracać – idź do pierwszej lepszej świątyni kościelnej i zobacz ile tam pogańskich posągów i malowideł…
    A największa galeria pogańskich bóstw jest w Watykanie…tyle że tym bóstwom nadano imiona z ewangelii…
    Jest tam taka figura, która ma przedsrawiać niby apostoła Piotra..Ludzie całują tej figurze/Piotrowi nogi /stopy…/feee…/…
    W rzeczywistości jest to figura Jupitera – bóstwa rzymskiego…
    Albo freski przedstawiającą boginię Venus z cycami i ‚punktem strategicznym’ na wierzchu…szczególnie furrorę robi Venus z Milo….
    Masz tam nie tylko tkzw. ‚świętych’…ale i porno w pełnej odsłonie.
    Tak więc chyba nie rozumiesz, że nigdzie nie musisz ‚wracać’…siedzisz po uszy w pogaństwie…tyle że to pogaństwo zostało ‚ochrzczone’ i nazywa się chrześcijaństwo..

    Polubione przez 2 ludzi

   • Z Kościołem jest jak z Polską. U nas rządzą żydo-rządy i mamy żydo-władze nie reprezentujące prawdziwego narodu, i w KK mamy żydo-rządy i judeomasońskie gnidy nie reprezentujące interesów katolickich ale syjonistyczno-globalne. Po prostu każde państwo zachodnie po II WŚ jest pod ich okupacją, włączając w to Rzym.

    Polubienie

 2. jeb ...Henryka Ptasznika

  Katolik zawsze pokrzywdzony i wszyscy z nim walczą . Zwłaszcza najbardziej pokrzywdzeni to sukiennkowi , bo oni co niedzielę płaczą jak media plują na katolicyzm co jest taką prawdą jak to , że Ziemia jest płaska .

  Polubione przez 3 ludzi

  • Przede wszystkim to co robi religia to dzieli społeczeństwo na „wierzących” i „niewierzących”, tych drugich z automatu określając gorszymi, cały czas, różnymi metodami starając się ich przymusić do wiary w religijne bajki. To jest rozbijanie społeczeństwa i to po bardzo niebezpiecznej linii religijnej, bo uniemożliwiającej jakąkolwiek dyskusję i porozumienie z wiadomych powodów. A do tego połączenie kosmopolitycznej i w zasadzie globalizującej religii(starającej się zatrzeć różnice pomiędzy narodami na rzecz identyfikacji ze „wspólnotą religijną”), na której czele stoi ponadpaństwowa instytucja, będąca właściwie korporacją religijną, dążącą wszelkimi metodami do zdobycia monopolu na wiarę w boga, moralność, mistycyzm, wiarę w nekroegzystencję, itp. z ideą narodową, co jest kompletnym absurdem, zaowocowało utożsamieniem ruchu narodowego z religią katolicką i tym samym dodatkowe rozbicie i skłócenie środowisk nacjonalistycznych i podział na „właściwe”, czyli katolickie, „pobożne”, świętoszkowate, opierające się o rzekomo jedynosłuszne „wartości chrześcijańskie”, obowiązkowo posłuszne i realizujące wolę Watykanu i globalnej, antynarodowej korporacji Kościoła Rzymskokatolickiego i „niewłaściwe” czyli wszystkie inne a już tym bardziej te o charakterze socjalistycznym i świeckim, czyli takim gdzie rola religii jest sprowadzona do minimum a sama religia jest w zepchnięta do sfery prywatnej przez co nie może bezpośrednio oddziaływać na politykę państwa a więc nie może realizować swoich celów politycznych.

   Polubione przez 3 ludzi

   • kempes

    dokladnie. dokladnie. to z tego powodu i wiecznych sporow – jam np. mam juz dosc chcrzescijanstwow – wszelkiej masci ,maryjow,napletkow itd.. a juz zwlaszcza durnych – nieprowadzacych DO NICZEGO ZYWCEM -SPOROW.Ktore tylko odmózdzaja. i.. ZADNYCH KONKRETOW.

    Polubione przez 2 ludzi

 3. Je..henryka Ptasznika

  Dodam od reguły są wyjątki to taki żarcik kabaretu Limo :

  Polubione przez 1 osoba

 4. kempes

  panie strek 323 bzdurzysz pan. po 1 to my chcemy spokoju od jedynie slusznej nadjordanskiej agitacji -NIEZALEZNIE OD MARKI CZY CHOWU. a po 2. A KTO TU WSPOMINA BŁAWATSKIEJ. ? CZY JEJ PODOBNYCH? TO RACZEJ KOSCIOLKI – protestanckie czy katolickie – jednocza sie by … PRZYBRAC NOWA FORME I… JESZCZE RAZ OSZUKAC LUDZI BO…wiedza ze stare formy juz sie wyczerpaly i nie maja nic do zaoferowania. a patronuje temu elita finansowa tego swiata. pana wpis to kolejny dowod na – szkodliwosc NADJORADANSKIEJ DZUMY. i tyle.

  Polubione przez 3 ludzi

 5. @ strek323
  4 Luty 2016 o 18:20

  Nauczanie posoborowego kościoła posoborowych antypapieży jest w opozycji do KK.” – to kpina, czy żart?

  No, a gdzie znajduje się Stolica Apostolska i kto jest papieżem pańskiego Kościoła względem, którego trwa „nauczanie posoborowego kościoła posoborowych antypapieży będących w opozycji do KK.” -?

  Polubione przez 2 ludzi

  • A Panowie Ziemiński Kosiur na pewno o tym wiedzą bo banują albo milczą żydowskim sposobem i na podobieństwo Brauna robią za sztuczną narodową opozycję wobec żydo-masonerii. Żyda demaskuje także skrajny ślepy antysemityzm. Jeżeli jakimś cudem tak nie jest to przepraszam najmocniej bo uważam Panów za mądrych ludzi i tylko taki nasuwa mi się logiczny wniosek.
   ” No, a gdzie znajduje się Stolica Apostolska i kto jest papieżem pańskiego Kościoła względem, którego trwa „nauczanie posoborowego kościoła posoborowych antypapieży będących w opozycji do KK.” -?”

   Nie nie jest to kpina ani żart. Nie jest też miejsce na tego typu dyskusje, temat jest zbyt obszerny by tutaj to ogarnąć, nauczanie prawdziwego kościoła znajduje się w książkach katolickich sprzed 1958 roku. Jeżeli Pan chce je przeglądnąć polecam na początek książki:
   http://chomikuj.pl/Ceslao/EBOOKI/Format+DJVU/Sieniatycki*2c+Apologetyka*2c+czyli+dogmatyka+fundamentalna*2c+Krakow+1932,1743082847.djvu
   http://chomikuj.pl/Angelusia306/Biblioteka+Staroci/Sieniatycki_ks_-_Zarys_dogmatyki_katolickiej_Tom_I,1106606097.djvu

   zakładam że chce Pan poznać czy strona przeciwna w tym wypadku katolicyzm jest słusznie demonizowany.

   Polubienie

   • Pan nie rozumie lub udaje, że nie rozumie, a może nie chce zrozumieć tego, co jest napisane w tekście wprost.
    Zatem przypomnę:
    WPS nie mają ambicji rozpatrywania religii (każdej religii) w sensie teologicznym. Uznajemy i szanujemy ludzkie wierzenia – wierzenia części Narodu Polskiego.
    WPS oceniają jedynie religie – w Polsce działania instytucji hierarchicznej Kościoła katolickiego jako jedynego i prawnego reprezentanta społeczności katolickiej posiadającego dostęp także do mediów – w aspekcie politycznych wpływów i oddziaływań na wierzących Polaków. Upraszczając, WPS nie zajmuje się religijną teologią, tylko polityką.

    Polubione przez 3 ludzi

  • Jak napisałem, Stolica Apostolska jest opanowana przez syjonistów, których nie napchało systematycznie od początków XX wieku, zaś największy ich napływ naszedł za Jana Pawła II. Żydo-władze rządzą w Polsce, i żydo-władze rządzą w KK. Taka jest sytuacja.

   Panie Dariuszu, napisałem na starym e-mailu do Pana wiadomość. Dotyczy starań łączenia LPR z OWP, z resztą wszystko jest napisane. Czekam na odpowiedź.

   Pozdrawiam.
   PM

   Polubienie

 6. kempes

  kolejna rzecz to… to ze najbardziej w tej chwili – poza zydami to … ekumenizm to glosi PAPIEZ. a z tymi sukcesami dzieki religii – przesadza pan. zwlaszcza po kontrreformacji to byly raczej… klotnie i ciemnota . a nie zadne tam sukcesy.

  Polubione przez 3 ludzi

 7. kempes

  acha i precz z ta idea monarchii i …jeszcze do tego katolickiej. ( dwa zła w jednym.!!)to juz PRZEZYTEK. TO I JUZ BYLO I POKAZALO AZ NADTO- CZYM SIE SKONCZYLO. nie potrzeba zwlaszcza polsce powtrowki z „rozrywki.”

  Polubione przez 2 ludzi

 8. kempes

  panie strek daj pan juz spokoj. z tym katolicyzmem. jan npawel 2 byl czcicielem maryi i .. co z tego mamy?? nic … SAME KLAPY. TYLKO RONDA I POMNIKI .polecam 2 audycje . pana kosiura i ziemińskiego – te o stanisławie i jeszcze 1 o wojtyle. TAM JEST SPORO.. O JANIE PAWLE 2-. wielbicielu maryi. a co pan powiesz na marozje i papezy takich jak – papiez oktawian.?? na takich jak borgia? formozow i innych.czy wg pana. .. to byla ..PRAWDZIWIA HIERARCHIA KATOLICKA?? tak tak. znam az za dobrze te LEGENDE TYPU:. BYLO CACY ALE.. no ten sobor watykanski 2 – KTORY WSZYSTKO SCHRZANIL. no coz .. jest w tym cos z prawdy … tylko ze .. nie mial co schrzaniac za bardzo… bo marozje i liczenie kasy i.. bzdurne dogmaty juz wczesniej byly.

  Polubione przez 1 osoba

 9. klimek

  kOSCIOL MIAL NIEWATPLIWIE POTKINIECIA ! -PRZWOLYWANIE JEDNAK ICH I OBSESYJNE I SIE NIMI PODNIECANIE I EPATOWANIE LUDZI NIBY CZEMU TO MA SLUZĆ ? TYLKO DESTRUKCJI ,WALCE Z KOSCIOLEM I GO ZOHYDZANIU I NIC TU NIE POMOZE ZAPRZECZANIE ! jA TEZ ZNAM SZEREG SZCZEGOLOW ZE NP.JEDEN Z PRYMASOW W xviii GABRIELPODOSKI (WYJATKOWA KREATURA I ISTNA KURWA LUDZKA) W CZASIE PROCESJI BOZEGO CIALA Z KURWA NA BALKONIE OBSERWOWAL PROCEJE BOZEGO CIALA ! i CO Z TEGO MA WYNIKAC ? TAKICH WYNATURZEN MOGE PRZTOCZYC MULTUM ! MAM SIE TYM GLUPKOWATO PODNIECAC I LUDZI NAKRECAC JAK WY TO ROBICIE 😕 SLUZY TO TYLKO DESETRUCKCJI I DO NICZEGO WIECEJ .MOZNA TO ZNAC ALE TRZEBA ZACHOWAC WSTRZEMIEZLIWOSC I UMIAR . NOSZENIE HABITU NIKOGO NIE CZYNI SWIETYM ! WIARA JEST ZBIOREM PRAWIDEL I DOPIERO MOZOLNA PRACA NAD SOBA MOZE PRZYNIESC REZULTATY !

  Polubienie

 10. ave-amico

  Na trollni neon tych co WPS popierali zwyczajnie zbanowali i konta usunęli wraz wszystkimi wpisami.

  Neon to już fronda, kurnik polityczny trybeus to przejął
  http://trybeus.blogspot.co.uk/p/jak-zostac-autorem.html

  AUTORZY KURNIKA POLITYCZNEGO czyli 2 osoby kila nicków
  Tak było:
  Bibrus
  Rebeliantka
  Leoparda
  Astra
  Lotna
  Kogut Dyrektor – Jak ojciec dyrektor – oficjalnie Trybeus
  Mr Jinks

  Połowa w administracji inne nicki robią za idiotów/żołnierzy jak debilna Lotna udająca kij wie co.

  Polubione przez 2 ludzi

 11. kempes

  po pierwsze to… kosciol sie…SAM ZOHYDZIŁ. NP. POPIERANIEM OBECNEGO USTROJU. a wczesniej w historii?? po 2 zas. klamie. bo.. nie jest szczery. gra glupa . jak zawsze zreszta. i.. nie mowi o tych kartach swoich tylko. udaje ze tego wszystkiego – NIE BYLO. coz tu zatem zohydzac??

  Polubione przez 1 osoba

 12. Chutor

  Ad strek323

  ” Jeżeli chcemy odbudować potęgę polskiej państwowości
  to tylko na fundamencie katolicyzmu
  i w oparciu o ustroj narodowej monarchii.”

  „potega panstwowosci” sama w sobie jest slabym zaczynem
  by budowac cokolwiek. Z wylaczeniem panstwa watykanskiego,
  ktorego „narod” jest w zasadzie zbiorowoscia administracyjna,
  panstwa nie istnija bez narodowosci. To narod wytwarza panstwowosci
  na swoje potrzeby a nie odwrotnie. A wiec wpierw trzeba miec
  wartosciowa ludnosc a pozniej niech ta wytwarza zasady/prawa
  na ktorym bedzie bazowalo panstwo.

  Podobnie narodowa monarchia powinna zaczynac sie na rodzinie
  i rodowej (plemiennej) organizacji. Tak jak ludzie takze
  i narody maja swoje czasy swietnosci i upadku. Upadek nie musi
  byc czyms przed, ktorym nalezy sie trwozyc. To co jest
  groznie gdy upadajacej jednosce brakuje sil by sie podniesc.
  W obecnych czasach gdyby nawet Polakom udalo sie wylonic
  monarche to jest wiecej niz pewne iz tron zostalby uszykowany
  przez obce agentury. Rozumny narod dla swego przetrwania zawsze
  powinien posiadac plan B na wypadek gdyby jego dobre rzady
  zostaly obalone/zinfiltrowane. I w takim wypadku wsponoty
  plemienne maja pozytywna role do odegranie, przyklad obecnie widoczny w polnocnej Afryce.

  Polubione przez 2 ludzi

 13. prawda wyzwala czlowieka

  Magister inzynier magazynier jak zwykle przywalil jak lysy o beton – vide cytat:
  „Wspomniane powyzej trzy religie, wywodzace sie z jednego zydowskiego pnia, posiadaja jedna wspólna negatywna ceche: religijny szowinizm”.

  Otoz jesli chodzi o islam i judeo-talmudyzm to TAK i jest mnostwo dowodow religijnego szowinizmu w koranie i talmudzie.
  Z kolei katolicyzm opiera sie glownie na 4 ewangeliach kanonicznych i listach apostolskich z dodatkiem starozytnych wierzen zydowskich (piecioksiag) i oskarzanie katolicyzmu o szowinizm jest dowodem na nieuctwo magistra inzyniera magazyniera, ktory sam siebie kompromituje na forum WPS.
  Nastepnie w oparciu o bledne wywody, magister inzynier magazynier komponuje jeszcze wieksze brednie.

  Polubienie

  • „oskarzanie katolicyzmu o szowinizm jest dowodem na nieuctwo magistra inzyniera magazyniera” – nieukiem to jesteś ty i przykładem katolickiego szowinizmu jesteś właśnie ty i paru innych odmóżdżonych żydłaków przychodzących tutaj i systematycznie robiących bagno…

   Polubione przez 1 osoba

  • Nie wiem, czy Waść jest inżynierem, czy nie, ale i na magazyniera nie widzę u Waści zadatków i właśnie z powodu nieuctwa, ale nie mojego, tylko Waści.

   Wojny, które RP prowadziła w XVII w. z Rosją i ze Szwecją były prowadzone w interesie Rzymu – w interesie szowinistycznej religii katolickiej -, który dążył do podporządkowania sobie tych państw i narzucenia im katolicyzmu i oczywiście ściągania z nich haraczu.
   Zresztą współcześnie idea ewangelizacji Rosji jest nadal aktualna.

   To fakt, że prawda wyzwala człowieka. Waść na razie kroczy w stronę przeciwną i wyzwala się od prawdy, co chyba sprzeczne jest z nauczaniem Jezusa – ale to już nie mój problem.

   Polubione przez 1 osoba

   • „Zresztą współcześnie idea ewangelizacji Rosji jest nadal aktualna.” – w wydaniu żydo-katolickim jak najbardziej aktualna, tylko metody się nieco zmieniły, teraz kościół zamiast nawoływać do krucjaty przeciw Rosji, się do niej łasi. Oprócz tego obowiązuje od jakiegoś czasu, moim zdaniem od czasów napoleońskich, równoległa idea „demokratyzacji” Rosji, którą wyznają i starają się wdrożyć, środowiska syjonistyczne i międzynarodowi banksterzy. Tutaj cele i interesy żydo-katolicyzmu i syjonizmu są zbieżne.

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Wcielenia magistra inzyniera…

    Magister inzynier „MAGAZYNIER”… bo magazynuje (zbiera, gromadzi) odpowiednie informacje, z ktorych planuje zrobic uzytek.

    Magister inzynier „CUDOTWORCA”… bo potrafi zamienic nauke Jezusa w ZLO – wyjasnienie bedzie ponizej.

    Otoz magistrze inzynierze „magazynierze” i „cudotworco”:
    DWOJA Z NIEZNAJOMOSCI DOGMATOW CHRZESCIJANSTWA….. I DWOJA Z LOGIKI !

    Po pierwsze, chrzescijanstwo opiera sie na nauce Jezusa Chrystusa i PRZYKAZANIU MILOSCI – przyklady:

    „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” – Jan 13:34

    „Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie. A drugie podobne mu: Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie” – Mat 22:37-39

    Po drugie, prosze wskazac, w ktorym miejscu wystepuje „szowinizm” ?

    Przechodzimy teraz do „cudo-tworstwa” magistra inzyniera…

    Na czym polega „cudo-tworstwo” magistra inzyniera „CUDOTWORCY” ?

    Otoz metoda jest prosta i niespomplikowana.
    Wystarczy zrobic „ramke” lub „szyld”, a nastepnie wstawic napis lub obrazek.
    Przyklady:
    Pod szyldem/ramka z napisem „Zbawiciel Swiata” mozna wstawic obrazek/napis:
    J.Stalin, A.Hitler, W.Putin etc, a nastepnie dobrac odpowiednie informacje, zeby ludziska w to uwierzyli.
    Np. „cudo-tworca” dr J.Gebbels wpadl na pomysl, zeby powtarzac klamstwo wielokrotnie, az stanie sie prawda i w ten sposob zamienial klamstwo w prawde – dodam, ze wszelka opozycja i propaganda sprzeczna z „jedynie sluszna” byla tepiona z wielka surowoscia i zaciekloscia, zeby zmonopolizowac rynek propagandowy w celu powstania jednomyslnosci w narodzie.

    Analogicznie mozna pod szyldem/ramka „ZLO” wstawic napis/obrazek:
    JEZUS CHRYSTUS, CHRZESCIJANSTWO etc i rowniez odpowiednio dobrac informacje, zeby ciemne ludziska uwierzyli, ze tak jest.

    Rowniez pod szyld „CHRZESCIJANSTWO” mozna wstawic napis/obrazek:
    Krzyzacy lub Zygmunt III Waza, a najlepiej to wstawic biskupa lub samego papieza, zeby ludziska uwierzyli, ze „chrzescijanstwo” to system zbrodniczy i szowinistyczny.
    A gdy sie ktos temu sprzeciwil, to zaraz na niego naskakuja PSY W LUDZKIEJ SKORZE z forum WPS i dawaj wsciekle szczekac i gryzc przeciwnika.

    Magistrze inzynierze, „cudo-tworco” i „magazynierze”….
    Od dawna pisze o was, ze manipulujecie podawanymi przez siebie informacjami i podajecie je w sposob wybiorczy, zeby stworzyc specyficzny obraz lub poglad i musze stwierdzic, ze wiele ludzi naiwnych i glupich daje sie na to nabrac, ale nie ze mna te numery, bo ja was przejrzalem na wylot i widze wasze zle i haniebne cele, ktorymi chcecie oszukac ludzi i uniemozliwic im poznanie calej prawdy, a nie tylko „waszej prawdy”.

    Gdy postawilem 23 pytania dotyczace dzialan zydo-bolszewika W.Putina i Rosji do psa „jeb-sie-sam” to zaczal na mnie szczekac i podobnie szczekal na mnie pies „przemex”, a magister inzynier milczy i nie odpowiada na te same pytania przez ostatnie 2 lata, co tez ma swoja wymowe.

    Z kolei zarzut magistra inzyniera, ze to niby ja oddalam sie od prawdy jest bezpodstawny – vide przyklad „cudo-tworstwa” magistra inzyniera w jego artykule, co matematycznie mozna wyrazic zapisem:

    judaizm = islam = chrzescijanstwo = szowinizm

    i magister inzynier uzasadnil to twierdzeniem, ze:
    cytat:
    „Wspomniane powyżej trzy religie, wywodzące się z jednego żydowskiego pnia, posiadają jedną wspólną negatywna cechę: religijny szowinizm”
    i magister inzynier w to swiecie wierzy, bo inczej nie napisalby tego w artykule.

    W ten sposob magister inzynier tworzy BLEDNE TEORIE i podaje kolejne bzdety niezgodne z faktami (pisalem o tym w kolejnym poprzednim komentarzu) , zeby uwiarygodnic swoja bledna teorie.

    Tak wyglada mechanizm dzialania magistra inzyniera, zeby pokazac naiwnym i glupim, ze „kazda religia jest wroga dla interesu narodowego”.

    Zeby obalic BZDETY podawane przez magistra inzyniera to posluze sie przykladem Putina, ktory wykorzystuje PRAWOSLAWIE i JUDAIZM w celu poprawienia swojej wizji w Rosji i wsrod miedzynarodowego zydostwa – vide wizyty Putina w cerkwiach i synagogach oraz wielokrotne spotkania Putina na Kremu z rabinami z Chabad-Lubawicz (zydowskie qrwy z Chabad-Lubawicz nauczaja m.inn. ze goje to zwierzeta i zostaly stworzone, zeby sluzyc zydom); ostatnio Putin spotkal sie na Kremlu z delegacja zydow z europejskiego kongresu zydow, ktoremu przewodniczyl kolega Putina, Mosze Kantor i Putin zapewnil im schronienie w Rosji przed rozszerzajacym sie „antysemityzmem” w Europie – 20 styczen 2016r.
    Zeby napedzic ekonomie w Rosji to Putinowi nie przeszkadzala SYJONISTYCZNA POLITYKA USA, kiedy zydowskie firmy naftowe z USA przywozily nowe technologie i wiercily nowe otwory wydobywcze w celu zwiekszenia wydobycia ropy naftowej w Rosji.
    Putinowi nie przeszkadzala wredna polityka Izraela wobec Syrii, Palestyny etc,gdy Rosji byly potrzebne drony (samoloty szpiegowskie) z Izraela etc i oczywiscie propaganda WPS podawala jaki to Putin jest „madry”, jak dba o Rosje etc etc, podczas gdy propaganda WPS wyzywala Kaczorow od zdrajcow, ktorzy kolaboruja z syjonistami i szkodza Polsce i lepiej byloby dla nich popierac Rosje etc etc.

    Magistrze inzynierze…. wasza propaganda jest obludna i obrzydliwa.

    Polubienie

   • paziem

    Podejrzewam w przypadku Toronto, prawdy wyzwalającej , autostrady do żydowskiego nieba…., że jest to zakomlpleksiały technik, który odrobił lekcje z uproszocznej historii i religijoznawstwa i nie może znieść niezależnego i analityczno-syntetycznego myślenia ludzi wykształconych i do tego jeszcze odważnych i konsekwentnych intelektualnie. Dlatego taka zapiekłość pomieszana z nieprzekraczalnym dla tego ograniczeńca „fundamentalizmem katolickim i intelektualnym”.
    Na tę ułomność osobniczą nałożyło się jeszcze zakochanie w „demokracji amerykańskie”j i „efektywności” żydowsko-kapialistycznej oraz międzymorskiej mocarstwowości polskiej- która została przegrana przez magnackie warcholstwo umiejętnie i cynicznie wykorzystywane przez antypolski i antysłowiański watykanizm ( dawniej papizm),

    Polubienie

 14. prawda wyzwala czlowieka

  Kolejne uwagi na temat szkolnego wypracowania magistra inzyniera magazyniera…

  Kompletny „groch z kapusta” w glowie magistra inzyniera magazyniera – cytat:
  „Wydaje się, że tylko religia żydowska (judaizm) wyróżnia się tu pozytywnie jednocząc swoich wyznawców w obrębie jednego narodu. Jej wyznawcy, czy raczej ukształtowana mentalnie przez judaizm społeczność (naród żydowski), stanowią jednak od zawsze poważny element destrukcji jako narodowa mniejszość pośród innych nacji”.

  KOMENTARZ
  Otoz nie tylko judaizm, ale rowniez judeo-talmudyzm oraz islam sa religiami narodowymi glownie Zydow i Arabow, podczas gdy np. w Chinach i Korei Pld zasady talmudyzmu sa nauczane w szkolach podstawowych.

  Do religii narodowych zaliczaja sie rowniez: anglikanizm (Anglia), prawoslawie (Rosja), wszelkie odlamy protestantyzmu oraz Polski Kosciol Narodowy – sa to odlamy religijne powstale na bazie katolizyzmu, ale nie podlegajace Watykanowi oraz dostosowane do potrzeb danego panstwa.

  Element destrukcyjny dla religii o podlozu chrzescijanskim to przede wszystkim judeo-talmudyzm i islam – vide szowinistyczne nauki koranu i talmudu.
  Elementem destrukcyjnym dla katolicyzmu jest z kolei protestantyzm i prawoslawie i odwrotnie, i wynika to z polityki panstw protestanckich i prawoslawnych wobec Watykanu i odwrotnie.

  A teraz uwaga !
  Oto „wywod naukowy” magistra inzyniera magazyniera – cytat:
  „Dodatkowo religia żydowska i katolicka traktują naród żydowski jako jedyny błogosławiony – jako „naród wybrany” przez samego Boga”.

  NONSENS !…. i na takich nonsensach opiera sie ideologia WPS.
  Przedsoborowy KK nie nauczal katolikow, ze Zydzi sa „narodem wybranym” i dodatkowym dowodem sa modlitwy podczas mszy koscielnych z prosba o nawrocenie Zydow.
  Zas wersje o „starszych braciach w wierze” stworzyli POLSKOJEZYCZNI ZYDZI z episkopatu Polski po zakonczeniu Soboru Watykanskiego II (odbyl sie w latach 1962-1965).

  Jezus z kolei tak powiedzial o zydach:
  „WEZE, PLEMIE ZMIJOWE, JAK WY MOZECIE UJSC POTEPIENIA W PIEKLE”.
  oraz
  „WY Z OJCA DIABLA JESTESCIE I POZADANIA OJCA WASZEGO CZYNIC CHCECIE…”.

  Toronto, Kanada

  Polubienie

  • Wpis Waści utwierdza mnie w przekonaniu, że nie macie żadnych predylekcji nawet na funkcję magazyniera.
   Nie wiem, czy to kanadyjska przyroda tak Wam pomieszała zmysły, że piszcie bzdury -?
   Religia żydowska jest jedyną religią zamkniętą wyłącznie dla Żydów. Każda inna religia jest otwarta dla wszystkich.

   Załatwicie sobie jakiś dokształt w Kanadzie przed następnym komentarzem.

   Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Panie Kosiur…
    Nie rob pan z siebie coraz wiekszego posmiewiska na forum WPS, bo czytelnicy sobie pomysla, zes pan na dobre zwariowal.

    KTO MOŻE ZOSTAĆ ŻYDEM ?

    Po pierwsze zarówno żydem (czyli wyznawcą judaizmu) jak i Żydem (czyli członkiem narodu żydowskiego) może zostać absolutnie każdy człowiek, niezależnie od przynależności narodowej, etnicznej, rasy, płci, wyznawanej religii i tożsamości kulturowej. Oznacza to więc także, że może nim zostać również chrześcijanin (podobnie zresztą, jak Żyd może zostać chrześcijaninem).

    To, że człowiek stający się poprzez konwersję wyznawcą judaizmu (czyli religii Żydów) zostaje automatycznie Żydem (czyli przyjmuje również narodowość żydowską), wynika z faktu, że w tradycji żydowskiej te dwie sprawy są trwale powiązane i tożsame. Członkiem narodu żydowskiego jest każdy człowiek, którego matka była Żydówką (o żydowskości decyduje linia żeńska), oraz każdy, kto przeszedł proces odpowiedniej konwersji na judaizm. Jakkolwiek słowo „odpowiednia” jest rozumiane inaczej przez różne odłamy judaizmu, nikt nie ma wątpliwości, że konwersja ortodoksyjna do takich należy.

    Judaizm akceptuje konwertytów, ale o nich nie zabiega.

    Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich jest przekonanie, że ludziom, którzy nie są Żydami, jest w pełni dostępne, bez konwersji i bez stania się Żydem, wypełnianie tego, czego Bóg oczekuje od każdego człowieka: uczciwe, etyczne życie, zgodne z przykazaniami przeznaczonymi dla całej ludzkości (Siedem Przykazań Potomków Noacha).

    Także każdemu człowiekowi, jeżeli żyje etycznie i sprawiedliwie, niezależnie, czy jest Żydem, czy nie-Żydem, dostępny jest udział w olam haba, czyli w „świecie, który ma nadejść”.

    Ponadto judaizm stoi na stanowisku, że nie jest konieczne stanie się Żydem i przyjęcie na siebie wielu przykazań, wielu zakazów i nakazów, które dotyczą wyłącznie Żydów, skoro absolutną większość z nich – skupiających się przede wszystkim na etycznym postępowaniu wobec innych ludzi – można (i należy) przestrzegać bez konwersji i bez stania się Żydem.

    Wynika to z przewagi czynów nad wiarą i etyki nad rytuałami.

    Między innymi, właśnie z tych przyczyn sprawa konwersji traktowana jest bardzo serio, a sama konwersja nie jest procesem ani prostym, ani krótkim.

    Zazwyczaj, po podjęciu decyzji o konwersji, należy poszukać rabina, który podejmie się mentorowania procesu przygotowania do niej. Niektórzy rabini stosują jeszcze tradycyjny zwyczaj trzykrotnej odmowy, aby sprawdzić jak silne jest postanowienie i wola kandydata. Później zadają pytania o przyczyny decyzji, o wiedzę na temat judaizmu, o doświadczenia z innymi religiami, o sytuację rodzinną.

    Następnym etapem są studia nad judaizmem (prawo, tradycja, historia, etyka), które rzadko trwają mniej niż rok ( np. w USA), a najczęściej dłużej (np. w Polsce).

    Oczywiście studia te mają polegać nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale również na upewnianiu się, że przyjęcie „jarzma” Tory i micwot /przykazań/ – jest decyzją w pełni świadomą i aprobowaną przez kandydata bez wątpliwości.

    W końcowym etapie procesu konwersji wymagane są: brit mila (obrzezanie) dla mężczyzn, tewila (zanurzenie w mykwie) – dla kobiet i mężczyzn i – jeszcze przed tewila – spotkanie z Bejt Din (sądem rabinackim) – podczas którego następuje sprawdzenie szeroko pojmowanej wiedzy kandydata na temat tradycji i praw judaizmu oraz wybór imienia hebrajskiego.

    Po konwersji każdy konwertyta staje się pełnoprawnym wyznawcą judaizmu, a także członkiem narodu żydowskiego. Przykazania Tory zabraniają innym Żydom nie tylko jakiejkolwiek dyskryminacji konwertytów, ale także wypominania im faktu, że są Żydami nie z urodzenia, ale w wyniku konwersji.

    http://www.the614thcs.com/40.1032.0.0.1.0.phtml

    Polubienie

 15. Polak

  Prawda wyzwala czlowieka – z czego- wolno zapytac ?
  Nie lepiej bedzie gdy OCZYSCIMY POLSKA KREW z wszelkich jej zanieczyszczen wlanych w nia przez tych co chca rzadzic calym swiatem i to od ponad pieciu tysiecy lat ???
  RODACY POLACY !
  Czy nie widzicie czym i jak zasmiecono CALA POLSKE a ludzi pomieszano tak,ze nie tylko w partiach i religiach trudno sie polapac ale takze w tym,ze maz i zona po paru miesiacach (opoznieni w rozwoju myslowym dluzej) zaczynaja sie orientowac KOGO POSLUBILI i konieczny jest ROZWOD ,bo z takim czy taka NIE DA SIE DALEJ ZYC !
  Tu nalezy znalezc prawde ,nie wykorzystujac do tego walk religijnych ale szukac DOBRA,odrozniac zdrowe,czyste ziarno od plew i wtedy dopiero spojrzec prawdzie w oczy .
  W POLSCE MIESZKAJA OBYWATELE POLSCY ( w polowie) ze zmieszana OBCA ,w dodatku wroga nam krew .
  Wlasnie na tym tle powstaja wszelkie konflikty poczawszy od prostej rodziny na dole schodow a konczywszy najwyzej w rodzinach prezydenckich.
  Przygladnijcie sie WSZYSTKIM RODZINOM W POLSCE i zobaczcie kogo w nich mamy,moze to wam pozwoli zrozumiec kto,z kim i przy pomocy czego walczy ,nie pomijajac wiary/wyznania/religii/partii !
  Slusznie Pan Kosiur nazywa to MZ – meidzynarodowym zydostwem,ja dodam narodowego,mieszanego chowu.
  Taka wlasnie mamy obecnie POLSKE i OBYWATELI POLSKICH do czego sami dopuscilismy .
  Czas rozwiesc sie „z obczyzna” !

  Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: Polak
   Ja zawsze pisalem na grupach dyskusyjnych (pod roznymi inicjalami) , ze Polska powinni rzadzic Polacy i ze Polacy powinni stworzyc POLSKI USTROJ NARODOWY w Polsce, dostosowany do potrzeb Polakow.

   Pisalem rowniez, zeby wyrzucic z Polski obce agentury, na czele z Watykanem i stworzyc POLSKI KOSCIOL NARODOWY niezalezny od Watykanu, ktory bedzie wspolpracowal z polskim rzadem – tak samo pisalem o wspolpracy POLSKIEGO BANKU NARODOWEGO z polskim rzadem, niezaleznego od zydow i organizacji miedzynarodowych.
   Pisalem, zeby Polacy przejeli majatki koscielne nalezace do KK (watykanskiej agentury) i oddali je pod zarzad rady parafialnej oraz pisalem, zeby wprowadzic zasade wybieralnosci kiedza i biskupa przez polskie parafie.
   Moim glownym haslem bylo i jest:
   ODSUNIECIE ZYDOSTWA OD WLADZY I WPLYWOW W POLSCE
   oraz
   POLSKA DLA POLAKOW.

   401autobah
   Toronto, Kanada
   POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC.COM

   Polubienie

 16. Polak

  Ile czystej POLSKO-SLOWIANSKIEJ KRWI jest w premierach,prezydentach,poslach,senatorach,generalach,biskupach ,wojewodach,burmistrzach,wojtach i soltysach ???
  CZY TO SA POLACY ,ktorym na sercu lezy dobro POLSKI i POLAKOW ?
  Przeciez oni tylko dbaja o swoje zloby przy ktorych sie przy wzajemnej pomocy ulokowali i trzeba spychaczy/ciagnikow duzej mocy by ich od tych zlobow oderwac .
  Oni juz tam swe dzieci i wnuki lokuja !
  Czy trzeba dodawac po co ?
  Wiec czas konczyc jalowe dyskusje i walczyc o swe racje a wziasc sie za pogonienie wroga z wlasnego podworka !
  WSPOLNIE ,POLSKIMI SILAMI !!!
  Bez jatrzenia i klotni.

  Polubienie

 17. slawa

  slawa.blogi.pl

  Do dziela!

  Polubienie

 18. Je..henryka Ptasznika

  Przemexie strek323 to nowe wcielenie Toronto . no kużwa facet ma nudy.

  Polubienie

 19. Copy

  „Naczelny dowódca armi. Stanów Zjednoczonych gen. Winfield Scott , celem poznania najnowszych tendencji w europejskiej sztuce wojennej posłał zdolnego oficera McClellana ( w dobie wojny secesyjnej , dowódce Unijnej armii Potomaku , a w 1864 kontrkandydat Lincolna w wyborach prezydenckich z ramienia partii Demokratycznej ) w dobie wojny krymskiej z misją obserwacyjną do sztabów wojsk cara Mikołaja I .
  Tak o to pisał o polskich ziemiach w zaborze rosyjskim roku 1855 :

  „W Polsce wsie przedstawiają brudny i wstrętny wygląd . Zamieszkują je przeważnie Żydzi , którzy są najbrudniejszym i najobrzydliwszym w świecie narodem. Wygląd polaków nie jest miły ; wyglądają na głupi i zwyrodniały naród , a do tego są niechlujni i brzydcy . Trudno sobie wyobrazić jak tacy ludzie mogli prowadzić takie boje , o jakich wspomina historia . Ogólny wygląd Rosji jest o wiele korzystniejszy , niż Polski , i wygląd Rosjan podoba mi się bardzo„. ”
  – M. Haiman – Historia udziału Polaków w amerykańskiej wojnie domowej , Chicago 1928 , s. 15

  Polubienie

  • Je..henryka Ptasznika

   Mnie kolego wyłącz , bo jak kupuje fury kosmetyków w rosyjskich sklepach począwszy od kremów do nóg skończywszy na szamponach i kąpię się 2 razy dziennie . W dodatku wczoraj kupiłem 10 sztuk rosyjskich skarpetek i 8 sztuk bokserek dobrej jakości także wygląd mam rosyjski .

   Polubienie

  • To smutny, przykry, ale prawdziwy opis polskiej wsi XIX wieku. Cóż więcej można dodać, może jedynie to:

   „Żydzi po całej Polsce rozsypani, wszędzie z swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, nie tylko zaplugawią cały naród, zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawią w Europie na pośmiewisko i wzgardę.”

   „Przestrogi dla Polski” autor Stanisław Staszic, rok 1789

   Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: Copy,
   Cytat:
   „W Polsce wsie przedstawiają brudny i wstrętny wygląd . Zamieszkują je przeważnie Żydzi , którzy są najbrudniejszym i najobrzydliwszym w świecie narodem. Wygląd polaków nie jest miły ; wyglądają na głupi i zwyrodniały naród , a do tego są niechlujni i brzydcy . Trudno sobie wyobrazić jak tacy ludzie mogli prowadzić takie boje , o jakich wspomina historia”.

   KOMENTARZ
   Ziemie Rzeczpospolitej pod zaborem rosyjskim byly najbardziej zacofane sposrod 3 zaborow, poniewaz tu obowiazywaly:
   – najwiekszy ucisk rosyjskiego okupanta w stosunku do Polakow,
   – najwiekszy rabunek polskich majatkow i produktu krajowego, ktore szedl na potrzeby Rosji,
   – ostry zakaz edukacji polskiego spoleczenstwa,
   – ostry zakaz polskiej mowy i rusyfikacja.
   Rosyjskiemu zaborcy chodzilo o zniszczenie polskosci w Polakach i wyniszczenie biologiczne narodu polskiego oraz o eksploatacje materialna Polski.

   Cytat:
   „Ogólny wygląd Rosji jest o wiele korzystniejszy , niż Polski , i wygląd Rosjan podoba mi się bardzo”.

   PYTANIE:
   Czy „Copy” moze podac jakie rejony Rosji odwiedzil McClellan ?

   Z kolei w/g raportu jednego z oficerow USA, ktorzy zostali wyslani z misja obserwacyjna m.inn. do Rosji w 1855r, Mordecai napisal:

   „The vast Russian army’s spit-and-polish appearance hid the oppressive social conditions that made such a force necessary”.
   (Szeroko pojety wystroj armii rosyjskiej skrywal okrutne warunki socjalne, ktorych kosztem powstala tak potrzebna sila)
   M.Moten – The Delafield Commission, 1855r.

   Polubienie

  • Sargus

   Ciekawe jak rozróżniał Polaków od żydów?
   Skąd wiedział, że jest już na wsi rosyjskiej a nie polskiej?
   Jak do tego ma się choćby twórczość Reymonta („Chłopi”)?
   A może Rosja była na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że przed wjazdem była już tabliczka z podaną nazwą wioski?
   Twórczość Tołstoja i innych tamtego okresu opisują jednak inną rzeczywistość wsi rosyjskiej.

   Polubienie

 20. Je..henryka Ptasznika

  Także mój wygląd jest miły

  Polubienie

 21. Je..henryka Ptasznika

  i hu… mnie obchodzi jakis Haiman

  Polubienie

 22. partyzant

  Judeopolonia. Nieznane karty historii PRL:
  http://docdro.id/EWB5OJk

  Judeopolonia. Żydowskie pastwo w pastwie polskim – Andrzej Szczeniak
  (audiobook): https://youtu.be/5iJ6N0thCgs

  Polubione przez 1 osoba

 23. polak maly

  Odpowiedz na pytanie: „czy WPS walcza z katolikami” jest zupelnie nieistotna, bowiem grupka 3 do 10 politykow-aspirantow z kilkudziesiecioma czytaczami nie ma zadnego wplywu na otaczajaca rzeczywistosc.
  Inny filozof, obecnie tworca samodzielny, zapytuje: „gdzie sa nasze elity?”.
  Odpowiem krotko: dla zyda narod dalej okradaja a za paserke ochlab maja.
  Autor z WPS powoluje sie w komentarzu na slowa Staszica. .
  Staszic zaobserwowal pewne niebezpieczne zjawisko, redukujac je do Polski, gdzie zyl i ta go interesowala ale od czasu jego obserwacji juz ponad dwiescie lat minelo. Miala gangrena czas sie rozlac?
  Wielu pisze, ze religie maja wspolne korzenie. Jezeli zydowska pogon za zlotym cielcem to moralna zgnilizna, to i inne religie szowinizmem i obluda rownie skwaszonymi sa a jezeli zyd chrzescijanowi starszym bratem w wierze, to muzulmanin mlodszym powinien byc. Logo?
  I tak wroci do socjalizmu (z renacjonalizacja), bowiem to jedyna skuteczna metoda na ochrone bytu ludzi i rownosci miedzy nimi, ktorego to procesu
  boi sie panicznie m.i. guru politykow-aspirantow z WPS, nowobogacki Putin, o czym swiadczy jego akcentowana ostatnio awersja do Lenina.
  P.S.
  Nie ma dzisiaj zadnych polityk narodowych, Panie Kosiur. Sa olbrzymie prywatne korporacje, nad nimi ci, co dla nich drukuja prywatnie pieniadze,
  pod nimi oplacane slugi, ktore trzymaja za morde panstwa, czyli narody je tworzace.
  Tak sie stalo, bo gangrena sie rozlala a chciwosc oslepia.

  Polubienie

 24. czy WPS walczą z katolikami? NIE.
  co innego katolicyzm, a co innego katolicy
  tego rozróżnienia chyba nie dostrzegają niektórzy tu piszący…
  ja piętnuję katolicyzm, bo uważa się za chrześcijaństwo, a jest tylko jego namiastką i karykaturą
  to wszystko
  podobnie jest z judaizmem, buddyzmem, islamem i wszystkimi innymi religiami, również z pogańskimi i z ateizmem
  tylko relacja człowiek – człowiek jest prawdziwym probierzem i sednem wartości tego w co/Kogo kto wierzy, złe słowo, może lepszymi byłyby słowa w czym/Kim taki człowiek pokłada nadzieję

  Polubienie

  • Jurek

   mgrabas , obawiam się, że jest troszeczku inaczej. Mianowicie, człowiek żyjący we WSPÓLNOCIE zachowuje poprawne relacje, jak to mówisz człowiek-człowiek.
   Podobnie jest ze zwierzętami. Widział kto zagryzające się osobniki tego samego gatunku, poza waleniem się w nos w walce o względy panienki ? Nie !

   Jeśli cywilizacja słowiańska istniała nieprzerwanie przez 10 tyś. lat, to oznacza, że wspólnota ta zaakceptowała istniejące wówczas stosunki prawne, społeczne i filozoficzne i musiała mieć podobny system wierzeń, w każdym razie odrzucający człowieka jako pomazańca bożego, co jest domeną syjonu i nieszczęściem ludzkości a w szczególności dla Słowian.
   Mało tego. Doszło do haniebnego precedensu w dziejach wszechświata, że przedstawiciel tego samego gatunku zagryzają się nawzajem. Trudno to nazwać zezwierzęceniem, bo jak mówiłem, w naturze nie ma takich precedensów, można to nazwać zażydzeniem umysłów ludzkich.

   Polubienie

   • „człowiek żyjący we WSPÓLNOCIE zachowuje poprawne relacje”

    znam wiele przykładów na coś przeciwnego, tacy ludzie usiłują sobie podporządkować wszystkich, nie uważają się za równych lecz lepszych od innych, manipulują ludźmi, żyją na ich koszt, niewiele albo nic nie dając, a najgorsze jest to, że im się to udaje…
    i coraz więcej jest patologicznych rodzin, państw i sytuacji, a różnice poglądów są narzucane przez silnych słabszym
    wszystko to ma miejsce we wspólnocie, tam się to wszystko dzieje, coraz więcej jest tam socjopatów i psychopatów i to oni wybijają się na czoło i nadają ton, decydują, krzywdzą, a wspólnoty na to się godzą, udają że nic się nie stało, z czasem nawet przestają to widzieć, to uznając za normalne, a wszelkie sprzeciwy wobec tego zwalczają jako atak na wspólnotę!

    Polubienie

   • ludzie potrzebują wspólnoty, bez niej ich człowieczeństwo karleje
    najpilniejszą sprawą jest zjednoczenie, nie widzę pilniejszej sprawy
    bez jedności nic się nie ostoi

    Polubienie

 25. Konrad

  Re: WPS, przemex, Toronto, et al.

  Czytając poniższy fragment postu Toronto, musze stwierdzić – z pewnym zdziwieniem – że jest w nim wiele rzeczy z którymi trudno się nie zgodzić.

  „Ja zawsze pisalem na grupach dyskusyjnych (pod roznymi inicjalami) , ze Polska powinni rzadzic Polacy i ze Polacy powinni stworzyc POLSKI USTROJ NARODOWY w Polsce, dostosowany do potrzeb Polakow. Pisalem rowniez, zeby wyrzucic z Polski obce agentury, na czele z Watykanem i stworzyc POLSKI KOSCIOL NARODOWY niezalezny od Watykanu, ktory bedzie wspolpracowal z polskim rzadem.”

  Ja tez jestem, na przykład, za stworzeniem „polskiego ustroju narodowego” (choć to wymaga wyjaśnienia w jakim dokładnie sensie). Ja też jestem za stworzeniem „polskiego kościoła narodowego” z tym, że jednocześnie powinien zostać stworzony na tych samych zasadach polski kościół rodzimowierców, czyli słowiański. Oba kościoły otrzymałyby status korporacji, czyli musiałyby płacić podatki tak jak każdy inny legalny „business” w Polsce.

  Ale do czego zmierzam. Otóż okazuje się, ze większość problemów wynikających z różnicy poglądów można rozwiązać używając metody, która czasami w USA określa się jako „Rogerian argument”. (Nazwa pochodzi od amerykańskiego psychologa Carla Rogersa. Po polsku można wiec nazwać taki sposób neutralizacji konfliktów „metodą Rogersa”.

  O co chodzi: jedna strona przedstawia swój punkt widzenia, a druga słucha i próbuje zrozumieć i nie może przerywać. Potem następuje zmiana: druga strona przedstawia swój punkt widzenia, a pierwsza słucha i nic nie mówi. Następnie obie strony ustalają, co maja wspólnego i na tym się skupiają próbując rozwiązać problem przez kompromis.

  Ciąg dalszy w następnym poście.

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  • „Ja też jestem za stworzeniem „polskiego kościoła narodowego” z tym, że jednocześnie powinien zostać stworzony na tych samych zasadach polski kościół rodzimowierców, czyli słowiański. Oba kościoły otrzymałyby status korporacji, czyli musiałyby płacić podatki tak jak każdy inny legalny „business” w Polsce” – to by oznaczało oderwanie w Polsce KK od Watykanu, i tu powstaje problem, raz że protesty Watykanu, choć te można mieć w dupie, dwa protesty hierarchii kościelnej w Polsce podburzającej społeczeństwo do obrony interesów katolicyzmu. Wojna domowa gwarantowana. Już nie wspomnę o stworzeniu organizacji zrzeszającej rodzimowierców, tutaj hierarchia wrzeszczała by najgłośniej. Tak czy siak też jestem za stworzeniem opodatkowanego kościoła w Polsce podległego interesom państwa Polskiego ale o realizacji takiego pomysłu na razie możemy zapomnieć.
   „O co chodzi: jedna strona przedstawia swój punkt widzenia, a druga słucha i próbuje zrozumieć i nie może przerywać. Potem następuje zmiana: druga strona przedstawia swój punkt widzenia, a pierwsza słucha i nic nie mówi. Następnie obie strony ustalają, co maja wspólnego i na tym się skupiają próbując rozwiązać problem przez kompromis.” – dobra metoda ale w Polskich warunkach mało prawdopodobne aby dało się dojść do jakiegokolwiek kompromisu.

   Polubienie

   • Je..henryka Ptasznika

    kOŚCIÓŁ NARODOWY DAJE SWOIM WYZNAWCOM DARY ŻYWNOŚCIOWE Z UE :
    KASZA.
    LIZAKI
    KIEŁBASA
    SER ZÓŁTY
    MLEKO .
    SUKIENKOWI Z RZYMSKOKATOLICKEGO , A WY CO DAJECIE? . ZA KOMUNY MLEKO W PROSZKU TUBYLCOM , A SOBIE FRYKASY CZEKOLADKI SZWAJCARSKIE , OWOCE , POMARAŃCZE , BATONY . OJ NIEŁADNIE SUKIENKOWI Z KRK BU BU BU HA HA HA.

    Polubienie

   • Je..henryka Ptasznika

    kOŚCIÓŁ NARODOWY DAJE SWOIM WYZNAWCOM DARY ŻYWNOŚCIOWE Z UE :
    KASZA.
    LIZAKI
    KIEŁBASA
    SER ZÓŁTY
    MLEKO .
    SUKIENKOWI Z RZYMSKOKATOLICKEGO , A WY CO DAJECIE? . ZA KOMUNY MLEKO W PROSZKU TUBYLCOM , A SOBIE FRYKASY CZEKOLADKI SZWAJCARSKIE , OWOCE , POMARAŃCZE , BATONY . OJ NIEŁADNIE SUKIENKOWI Z KRK BU BU BU HA HA HA.

    Polubienie

   • Je..henryka Ptasznika

    WIEM , BO SAM TE DARY 90 LETNIEJ BABCI Z NARODOWEGO NOSIŁEM , CHCIALA MI DAĆ PÓŁ KILO SERA ŻÓŁTEGO NA KTÓRYM BYŁO NAPISANE MADE IN UE , ALE POWIEDZIAŁEM JEJ BABCIU ZJEDZ SOBIE SAMA . TY BARDZIEJ POTRZEBUJESZ BU BU BU HA HA HA .
    SYTUACJA AUTENTYCZNA .

    Polubienie

   • Konrad

    Zgoda, przemex. Ale pomarzyc dobra rzecz.(I poblogowac, tez.)

    Polubienie

 26. czlowiek luzny

  Zwolennikom wspolnoty przypomne, ze takowa byla, PRL sie nazywala, gdzie zloto bylo wspolne. Pojezdzil po swiecie niejaki Brzezinski, bogu pomogl, by bog Wojtyle namascil do gloszenia jedynych prawdziwych prawd a ten cudow narobil i wymodlil zloto wspolnoty w prywatne zamienic. Byla to w pelni demokratyczna transformacja, bez koniecznosci wyzwalania
  wspolnoty od tego zlota jedyna sprawiedliwa wojna. Wystarczylo wspolnote zanecic, ze po transformacji kazden bedzie mial mercedesa.
  Trzymajta sie cieplo, blogiery z blogow narodowych i ponadnarodowych
  a bez pracy nie ma kolaczy, chyba, ze jest sie elita.

  Polubienie

 27. Je..henryka Ptasznika

  TO MUSI BYĆ DRUKOWANE :
  DZIŚ W SOBOTĘ CAŁY TORUŃ PRZEŻYWAŁ OGROMNY ORGAZM Z RADOŚCI . MIASTO TO ZOSTAŁO ODWIEDZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY USRAELA – 2 PUŁK KAWALERII . NASTĘPNY ORGAZM PRZEWIDYWANY JEST GDY ŻOŁNIERZE BĘDĄ ĆWICZYĆ NA PODTORUŃSKIM POLIGONIE .GRATULUJEMY SERDECZNIE MIESZKAŃCOM TORUNIA . WIELKIE SZCZĘŚCIE WAS SPOTKAŁO I ZASZCZYT . BU BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 28. Je..henryka Ptasznika

  WIEM , BO SAM TE DARY 90 LETNIEJ BABCI Z NARODOWEGO NOSIŁEM , CHCIALA MI DAĆ PÓŁ KILO SERA ŻÓŁTEGO NA KTÓRYM BYŁO NAPISANE MADE IN UE , ALE POWIEDZIAŁEM JEJ BABCIU ZJEDZ SOBIE SAMA . TY BARDZIEJ POTRZEBUJESZ BU BU BU HA HA HA .
  SYTUACJA AUTENTYCZNA .

  Polubienie

 29. Toronto, Mars, Autobahn401( czyli autostrada do żydowskiego nieba) , prawda wyzwala ( czyli prawda wyzwala od myślenia) , a teraz jeszcze enigma – ile energii ten mózg zgąbczony fast foodowym żarciem wkłada w pisaniem swych wypracowań? Temat zadany jeden ” Putin jest żydem, a Chrystus królem Polski”. Tak jak zamęczano mnie w młodości sprymityzowanym „marksizmem-leninizmem” w wersji lektorów z WUMLu, tak teraz ten kanadyjsko-waqszyngtońskli dewiant zamęcza mnie i wszystkich na tym portalu sprymityzowanym ” amerykanizmem-antyputinizmem”, ajuż te „narodowe” wersje katolicyzmu, „narodowe” wersje żydowskiego kapitalizmu, „narodowe” wersje historii itd, to prawdziwe fajerwerki obłudy, półprawdy i „wiedzy” na poziomie WUMLu, albo żydowskiego Stanford.
  Stary pierdoło jak cię rozpiera , to wytłumacz swoim mocodawcom z Waszyngtonu, aby włączyli myślenie, a nie jedynie dupcenie, bo świata Ameryka już tak nie zachwyca jak się wam tam za tym łoceanem wydaje. I niech ci płacą za wiersz chociaż a nie za to ile razy napiszesz, że Putin jest żydem. Na twój ograniczony łeb, to jest za trudne i nie do pojęcia, jak ten Putin to robi, że i żyda pochwali i do przyjazdu do Rosji zaprosi, a jednocześnie Chodorkowskiego wypier….ł i archiwum Schneersona upaństwowił jak same żydy chcieli kiedy uwazali, że Rosja, to oni.
  Truj dupę ojcu Rydzkowi i świętojebliwemu Jarosławowi i przerzuć sie na „grupy dyskusyjne” na twoim poziomie na Radiu Maryja i na Gazecie Polskiej lub jak wolisz „Niezależnej” ( od myslenia, tak jak ty od niego wyzwolony)

  Polubienie

  • enigma

   Doktorze nauk ekonomiczych…. zrobiliscie z siebie blazna swoim powyzszym oszczerczym komentarzem pod moim adresem w stylu przypominajacym „Trybune Ludu” (organ prasowy KC PZPR) , a zarazem wasz komentarz odzwierciedla stan waszego zaklamanego i podlego umyslu.
   Kazde wasze klamstwo lub polprawda „paziem” jest podloscia, poniewaz oglupiacie Polakow i niczym nie roznicie sie od propagandy uprawianej przez oficjalne media w Polsce, Rydzyka, TV Trwam, KK i Wojtyle-Katza etc oraz innych pseudo-narodowych pismidel, ktore tez w bezczelny sposob karmia Polakow polprawdami jak wy to robicie na forum WPS.

   Moje komentarze i artykuly sa do wgladu na:
   POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC.COM
   http://forum.suwerennosc com/viewforum.php?f=35
   i tam sa dowody mojej dzialalnosci i dowody moich pogladow, ktore obalaja wasze oszczerstwa „paziem” pod moim adresem, jakie zdolaliscie wytrzepac z waszego brudnego rekawa.

   Prawda wyzwala czlowieka, ale prawda rowniez zwalcza zlo, klamstwa i polprawdy, rowniez te podawane na stronie WPS.

   401autobahn
   Toronto, Kanada

   Polubienie

   • paziem

    Autostrado do żydowskiego nieba, twoja propaganda z neotrockistowskiej pralni mózgów w Stanford jest jak rozwolnienie. Wypróżnianie, to czynność niezbędna, ale bezustanne zagraża organizmowi i dlatego zalecam stoperan, albo z naturalnch środków suszone jagody. Inaczej nie da się ciebie tolerować. Zalecaj twoją twórczość różańcowym kółkom Jarosławowi , zgubie Polski, ale darczyńcy łojca dyrektora. O tym, że PRL był nieszczęściem pisali już Kuroń i Michnik ( ale sami upaśli dupy na tych niedogodnościach), o tym , że za Gomułki i Gierka nic nie zbudowano piszą od 30 lat różne gadzinówki ( ale do tej pory sprzedają i sprzedają to „NIC” i nie mogą jeszcze wszystkiego sprzedać. Twój wymarzony „narodowy system polityczny i gospodarczy” w Polsce – skłocony z Niemcami i przede wszystkim antyrosyjski- to wymarzona brednia capa Brzezińskiego ( to całopalne dla Polaków „międzymorze” jest wyrafinowanym scenariuszem likwidacji Polski). I ty stary pryku piszesz te swoje wypociny uznając się za Wernyhorę/! „A paszoł ty won k cziortowoj matieri”- jak mawiał jeden stary, niezapomniany Polak na Grodzieńszczyźnie, którego gościem miałem zaszczyt być.

    Polubienie

   • kempes

    to pan jestes tym… PRAWDA WYZWALA CZŁOWIEKA ..? TAAK? . bo jesli tak to.. zwodzisz pan. i.. TAKIE SA FAKTY. odwracasz pan zawsze kota
    ogonem. mi np. zarzucasz pan – ze.. nie szanuje polskich zrywow. . szanuje. ALE NIE SZALENCOW I WARIATOW. piszesz np. pan ze… zaborcy mieli silniejsze armie itd. i.. ze byly trudnosci. dlatego postancy przegrywali. a ja pytam. a od czego jest łeb? kalkulacja? myslenie?? kolejna sprawa. piszesz pan prawda. a bronisz pan elit i wyzyskiwaczy . czyli polskiej szlachty co.. przepila swoje panstwo. kolejna sprawa. pana wizja to… nic nie zmieniaj ,nie ulepszaj i nie poprawiaj. . badz szalencem i rob jak jak polscy wariaci wywolujacy SZALENCZE POWSTANIA. z tysiacami ofiar. bo ja cenie rzeczy skalkulowane. mi pan zarzucasz ze bronie zydow. NIE PRAWDA. dowodem sa MOJE KOMENTARZE. pisalem ze chrzescijanstwo – powoduje spory . jałowe .nic nie dajace. i.. do niczego NIE PROWADZI. udowodniłem to panu pokazujac blogi ludzi – ktorzy wprawdzie wyszli z katolicyzmu – ale, kazdy ma inne poglady- mimo to. dlatego … ja bym sie chciał wpływow nadjordanskich z polski pozbyc. tymczasem pan bronisz np. zyda jezusa. ktory polsce jakj pisalem nie pomogł. wiec? w swietle czystej logiki – to kto broni zydow? ja czy pan?i tak jest jest ze wszystkim. jesli pan jestes tym – prawda wyzwala człowieka … to.. zmieniasz pan jeszcze i niki. słowem – odwracasz pan kota ogonem. ale.. jesli.. to pan jestes tym prawda to… KAZDY TO JUZ TU POZNAL. kazdy myslacy.

    Polubienie

 30. Je..henryka Ptasznika

  Muszę donieśc ,że człowiek o nickach :
  Toronto
  autostrada .
  prawda wyzwala człowieka
  enigma
  zmienia IP programem za 10 USD i nic panowie nie zrobicie . Podobno ma przed świętami dostać przelew od pracodawców , a więc na barszczyk , dobre jajka polane wodą z bakteriami , bo niestety ale ta woda ma bakterie jak udowodniły badania odpowiednika polskiego sanepidu w pewnym państwie , ciasteczka wystarczy i juz niebawem autobahn się uspokoi

  Polubienie

 31. Polak

  Po co i o co te klotnie – wolno zapytac ?
  Przeciez wy sie wszyscy od dawna (jak widac po postach) znacie jak lyse i bezzebne konie,a Polska jak byla zydowska tak nadal nia JEST i TONIE !
  Wy zas roznym panom sluzycie i za rozne pieniadze – wszyscy bez wyjatku !!!
  Ja tez stary (lat 74) ,miod i wino pil na roznych portalach byl ,wiele pisal i dyskutowal ,nawet radzil co czynic trzeba po obu stronach barykady i z obu stron tych barykad bylem wyrzuconany ,blokowany ,w tym jak groch o sciane,rzucany .
  Kiedy wy sie POLACY ZMIENICIE i postawicie NA MLODYCH POLAKOW,ktorzy maja sily i srodki, by cos zmienic z ZYDOSTWEM i SZWABSTWEM,BOLSZEWIZMEM i IDIOTYZMEM,takze KATOLICYZMEM w Polsce i po za nia ?
  Czy Polacy tylko na slugi wspolczesne sie nadaja,jak nie z lewa to z prawa ,jak nie z polnocy to z poludnia ???
  KIEDY MLODZI SIE ZJEDNOCZA a starzy siada sobie wreszcie na starych kosciach wlasnej miednicy,co najwyzej doradza i pieniedzy ze swych sakiewek NA POLSKIE CELE,nie obce dadza ?
  Doktory,magistry , szmul , szwab oczywisty,
  bolszewik,zakonnik i dzwonnik –
  co z wami sie stalo,ze was jest pelno,
  a w POLSCE POLAKOW TAK MALO ?????????????????
  Kto z was tu piszacych ma sily i srodki,
  by w POLSCE zniknely zydowskie wychodki ?
  Kto Polak a kto ZYD
  dzis nie wie juz NIKT !!!
  Kloccie sie nadal do ostatniego z ostatnim .
  Tym sposobem napewno nie pokonacie ZYDOW i NIEMCOW,
  zreszta czy wam na tym zalezy ?!
  GDZIE SA WASI POTOMNI „patrioci z bozej laski” na zydo-niemiecko-bolszewickich ochlapach,GDZIE POLSKI RUCH NARODOWY ?
  Co czynia dzis BIALOGLOWY ???
  Co robia ,upychacie ich na cieplych posadkach nadal u ZYDA i NIEMCA , w czym wam starym pomagaja ?
  Was za przeproszeniem w du… maja ,wiec chociaz zabezpieczcie sie przed familijna autanazja ,zyjac z dala od nich ,bo ich glowy juz sa zaprzatane przez odwiecznych wrogow i spokojnie przejmuja zalecenia Swiatowych Organizacji Zabojstw .

  Polubienie

 32. jeb... henryka ptasznika

  Już przestań pierdolić kutasie z Kanady i obrażac ludzi . Wypierd… zasrańcu do Rydzola , Niezaleznej , Naszego dziennika i tam pisz , bo już czytanie twojego pierdolenia może doprowadzać do choroby psychicznej głupi ciulu syjonistyczny . Tez popieram ten list , ale to nie znaczy , że jestem Branickim kanadyjski pojebie . Jeszcze nie zarobiłes na jajko święcone i ciasteczka :
  Moja propozycja aktualna :
  Sponsoruje ci całe wiosenne święta tylko już nie piepsz na WPS ciulu .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s