Wojna w Syrii a wielki Izrael, świątynia jerozolimska i ostateczne rozwiązanie kwestii muzułmańskiej

Izrael

Bliskowschodni węzeł gordyjski nadal czeka na rozsupłanie. A nad światem nadal wisi banksterski katowski topór.

Nie będę szczegółowo pisał o wojnie Syrii. W tej sprawie odsyłam zainteresowanych na stronę:
https://adnovumteam.wordpress.com/category/syria/
.
oraz na blog Zygmunta Białasa piszącego na przemian o Syrii i Ukrainie.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/02/23/co-sie-dzieje-na-bliskim-wschodzie-23-02-2016/
.
A także na Sputnik na bieżąco relacjonujący najważniejsze wydarzenia z Syrii.
http://pl.sputniknews.com/polityka/20160218/2102765/Syria-Rosja-Bliski-Wschod-USA.html
.
Tym razem zajmę się rzeczywistymi przyczynami wojny w Syrii. Naturalnie idzie w niej banksterom i ich wasalowi Fashingtonowi o obalenie legalnego rządu prezydenta Asada. Za to, że nie jest proizraelski, prousraelski, a wręcz przecinie – Izraela nie uznaje,  nadal nie podpisał traktatu pokojowego z nim i nie uznał izraelskiej aneksji Wzgórz Golan.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Golan#Historia_regionu
.
I wspiera Hesbollach. No i jest prorosyjski – a to jest „grzech śmiertelny” według wykładni (trupio) Białego Domu i jego zwierzchnika – Telawiwu. Zapewne i kontrola pól roponośnych w świecie islamu odgrywa jakąś tam rolę. Ale nie najważniejszą. To co się dzieje w Syrii należy oglądać w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym. Lokalnie bandyci chcą mieć jak najszybciej w Syrii swojego wasala, który uzna Izrael, zwalczać będzie Hesbollach i zamknie rosyjską bazę marynarki wojennej w Tartusie. I po to nasłali na Syrię stworzoną przez siebie ISIS.
https://pracownia4.wordpress.com/2014/09/20/ukryte-pochodzenie-isis/
.
Regionalnie Syria nie uznająca Izraela jest jak cały prawie islam wrogo dla tego w sumie nielegalnego i terrorystycznego państwa nastawiona. No i zajmuje tereny, które zdaniem syjonistów i ortodoksyjnych judaistów przynależą do wielkiego Izraela (o tym później). Ponadto chodzi o pełną polityczną i militarną kontrolę arabskiego sąsiedztwa Izraela będącego (poza Rosją) najbardziej roponośnym regionem świata. Sam USrael potrzebuje i importuje z rejonu Zatoki Perskiej dziennie miliony baryłek ropy. Na tej z Libii i Iraku, „sprywatyzowanej” po upadku Kaddafiego i Husajna, zarabiają obecnie zresztą żydo-banksterskie koncerny. Dla nich wojny w Libii i Iraku były złotym interesem. Najlepiej byłoby dla banksterów napaść jeszcze na Arabię Saudyjską, Kuwej, Emiraty Arabskie i Iran jednocześnie, ale to przerasta siły bandyckiego NATO. Dlatego niszczą na razie jeden za drugim kraje z niezależnymi od Fashingtonu rządami. I dlatego teraz na liście do odstrzału stoi akurat Syria. Globalnie żydo-banksterzy chcą zniewolić cały świat (naturalnie także „świat” islamu), chcą przeprowadzić depopulację (łatwiej jest kontrolować miliard niż 7 miliardów ludzi) i narzucić autokratyczny rząd światowy, najprawdopodobniej zamaskowany fasadową „demokracją” z wykorzystaniem wasalskiego ONZ. Do tego celu należy jeszcze ujarzmić Rosję i Chiny mające w Radzie Bezpieczeństwa prawo weta. Wtedy wszystkie rezolucje byłyby jednomyślne – po myśli banksterów i Telawiwu. Stolicą żydo-banksterskiego światowego państwa ma być odbudowany wielki Izrael. Brednie o tym, że Żydzi zrezygnują z Izraela przenosząc go np. do Judeopolonii są tylko bredniami. Nie po to wywoływali dwie wojny światowe i nie po to wyłudzili Izrael, aby z niego zrezygnować. Na marginesie dodam, że jewrounia jest elementem planu banksterów. Jej zadaniem jest pozbawienie kroczek po kroczku suwerenności europejskich państw. Propaguje to otwarcie agent rockefellerowskiej Komisji Trójstronnej Palikot.

Celem ostatecznym jewrounii jest przekształcenie Europy w jedną z przyszłych prowincji żydo-banksterskiego światowego państwa.
.
Szczególne miejsce w planach bankstrów zajmuje Bliski Wschód ze względu na usytuowany tam Izrael. Wprawdzie o obecnej chwili nic nie wskazuje na to, że żydowskie klany Rothschildów, Rockefellerów & spółki zamierzają wrócić do Izraela, ale państwo to ma dla nich symboliczne znaczenie. Do niego tęsknili Żydzi często przeganiani z miejsca na miejsce przez prawie 2 tys. lat. Także ci, którzy jedynie przez konwersję na judaizm stali się wyznawcami judaizmu – żydami, a przez to członkami „narodu wybranego” czyli Żydami. Pamiętajmy, że judaizm jest religią narodową Żydów – każdy jego wyznawca staje się żydem/Żydem. I wg żydowskiej biblii ma prawo do „ziemi obiecanej”.
I choć nawet uczciwi badacze żydowscy wykazują, że żydowska biblia Tanach (żydo-chrześcijański Stary Testament) jest wyssana z palca…
.
„Archeolodzy podważają same podstawy Biblii. Pan Bóg nie przekazał Mojżeszowi Dekalogu, naród Izraela nigdy nie był w egipskiej niewoli, mury Jerycha nie rozpadły się na dźwięk trąb, bo Jerycho było miastem nieobwarowanym, pierwsza monoteistyczna religia nie ma swoich korzeni na Górze Synaj, a wielkie królestwa Dawida i Salomona to legenda dostosowana do potrzeb teologii.Telawiwski dziennik „Ha´aretz” opublikował poważny artykuł znanego archeologa, autora dzieł o historii starożytnego Bliskiego Wschodu, prof. Zeeva Herzoga, który twierdzi, że sto lat badań archeologicznych w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii nie potwierdza biblijnego opisu wydarzeń. Poważne autorytety z tej dziedziny, archeolodzy i historycy, powiadają niemal jednogłośnie, że w kołach naukowych od dawna dyskutowane są rozbieżności między archeologicznymi wykopaliskami a tekstem Księgi nad Księgami. – Niestety, wokół wniosków, które należałoby wysnuć, panuje ogólna zmowa milczenia – twierdzi prof. Israel Finkelstein z uniwersytetu w Tel Awiwie. – Społeczeństwu trudno jest rozstać się z mitami, które przez liczne pokolenia kształtowały jego światopogląd.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
…to dla wielu, zbyt wielu wpływowych Żydów nadal jest ona wyznacznikiem ich postępowania.
.
“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
Rodzaju 17, 8
.
Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
Powtórzonego prawa 7, 2
.
“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6
.
“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23
.
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14
.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19
.
Tanach/Stary Testament (jak pamiętamy – wyssany z palca) podaje, jakie to ziemie obiecał rzekomo pustynny demon Jahwe sutenerowi własnej żony Abramowi vel Abrahamowi – pierwszemu patryjarsze i protoplaście „narodu wybranego” (owo „wybraństwo” naturalnie też jest wyssane z palca):
.
„Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, 19 wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami”.
Rodz. 15, 18-21.
.
Tereny wymienione w żydo-biblii przypuszczalnie zamieszkiwane w czasie jej pisania przez wymienione w tym cytacie ludy obejmują tereny dzisiejszego Izraela (z Zachodnim Brzegiem, Strefą Gazy i Wzgórzami Golan), Jordanii, Libanu, Syrii, Iraku, Kuwejtu oraz części Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji. W sieci są różne wersje map z tym państwem_

.
plan-wielkiego-izraelagreater-israel1.
Jak by nie było – na pewno ma sięgać od Nilu po Eufrat. A ponieważ obecni mieszkańcy tych ziem dobrowolnie nie ustąpią – no to trzeba zniszczyć i zburzyć cały świat islamu. Po to tylko, aby zbudować wielki Izrael. Jest rzeczą oczywistą, że marzące o nim środowiska żydowskie nigdy do tego się otwarcie nie przyznają, bo groziłoby to atakiem na Izrael miliarda muzułmanów, nawet z krajów arabskich rządzonych przez wasalskie wobec Fashingtonu dyktatury (Saudowie, Kuwejt itp.). Ale Żydzi mają czas. Na obecny suwerenny „mały” Izrael czekali 2 tysiące lat. To i na wielki Izrael jeszcze trochę mogą też odczekać. Ale tendencję widać gołym okiem – na poniższej mapie. Na biało zaznaczone są tereny kontrolowane przez Żydów.
.
timthumb.php
.
Widzimy jak ogromnie powiększyły się one w ciągu trochę ponad 50 lat.
.

Aby mieć szansę na wielki Izrael banksterzy celowo zrobili przy pomocy USraela i jego wasali zamęt w całym świecie islamu otaczającego małe nadal żydowskie państewko – wojny, okupacje, kolorowe rewolucje. Po to tworzono ISIS i inne zbrojne bandy. Po to szczuje się jednych muzułmanów na innych. Tragedią świata islamu jest to, że giną tam przede wszystkim muzułmanie. Nie chrześcijanie – ci stanowią tylko niewielki odsetek ofiar bandyckich wojen NATO i wojen domowych z udziałem zbrojonych przez zachód bojówek islamskich. Celem ostatecznym jest rozbicie wszystkich państw muzułmańskich na nawzajem zwalczające się małe państewka plemienne przy wykorzystaniu antagonizmów plemiennych, ale i religijnych. Bo i one odgrywają ważną rolę. Naszczucie na siebie szyitów, sunnitów, charydżytów, alawitów, druzytów i innych odprysków islamu jest na rękę i banksterom i Izraelowi. Ideałem byłoby, aby muzułmanie wybili się wszyscy nawzajem. Wtedy nic nie stałoby na drodze do budowy wielkiego Izraela. A i żydo-banksterom oszczędziłoby to przeprowadzenia w świecie islamu radykalnej depopulacji. Naturalnie jest niemożliwe, aby wszyscy muzułmanie sami się wymordowali, ale rozbitymi skłóconymi małymi plemionami łatwiej byłoby banksterom rządzić za pośrednictwem zwasalizowanych/przekupionych lokalnych kacyków i szejków.

.

Zastanawiająca pozornie jest postawa wasalskich wobec banksterów krajów muzułmańskich z Arabią Saudyjską na czele. Przecież ich elity muszą wiedzieć, że ich kraje czeka ten sam los jaki spotkał Afganistan, Irak, Libię czy Syrię. Wyjaśnieniem ich postępowania jest to, że są oni najprawdopodobniej takimi Arabami jak Stolzman, Kalkstein czy Szechter Polakami. Oni po prostu służą swoim.
.

Doprowadzenie do ostatecznego rozwiązania kwestii muzułmańskiej ma jeszcze inną, symbolicznie niezwykle ważną  dla Żydów przyczynę. Chodzi o świątynię jerozolimską. Wbrew żydo-biblii nie było nigdy w starożytności wielkiego państwa żydowskiego Dawida i Salomona. Ich „państewko” – tereny zamieszkałe przez wyznawców judaizmu najczęściej znajdowało się pod dominacją któregoś z potężnych sąsiadów. Chwile istnienia niepodległego państewka żydowskiego były krótkie, bo co rusz dostawało się pod kolejną obcą zależność. To z tego powodu cierpiący na kompleks niższości kapłani żydowskiego Jahwe sfabrykowali biblię, wymyślili „wybraństwo” i obietnice, że kiedyś Żydzi zapanują nad całym światem. Najważniejszymi instytucjami żydowskiego państewka (wolnego czy zależnego – obojętnie) w starożytności były świątynia jerozolimska  i Sanhedryn kierowany przez arcykapłanów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanhedryn

.

Szczególne miejsce przypadało świątyni – judaizm zezwalał na istnienie tylko i wyłącznie świątyni jerozolimskiej. Stąd na pielgrzymki do niej ściągali nie tylko galilejscy żydzi (także ewangeliczny Joszue/Jezus chodził na pielgrzymki do Jerozolimy), ale i religijni żydzi z diaspory. I tylko w niej można było składać pustynnemu demonowi Jahwe ofiary oraz dokonywać rytualnych „oczyszczeń”. Synagogi nie miały statusu świątyń. Były odpowiednikiem mniej więcej katolickich salek katechetycznych. Zniszczenie świątyni przez Rzymian było dla wyznawców judaizmu niewyobrażalną katastrofą – pozbawieni zostali jedynego „uświęconego” miejsca kultu ich narodowego bożka. Wieki później islam podbił tereny starożytnego Izraela i na świątynnym wzgórzu – jedynym dopuszczalnym dla istnienia świątyni żydowskiej miejscu – postawił swoje świętości – meczet Al Aksa i Kopułę na skale.

.
800px-al_aqsa_moschee_2
Kopuła-na-skale
.
Co uniemożliwia Żydom budowę ich świątyni na wzgórzu w Jerozolimie. Choć palą się do tego od lat.
http://www.uwazamrze.pl/artykul/1050342/powrot-na-wzgorze-moria
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zydzi-buduja-nowa-swiatynie-jerozolimska,111479.html
.
Oni wiedzą, że gdyby wjechali tam buldożerami to ponad miliard muzułmanów ruszyłoby na Izrael – łącznie z mieszkańcami wasalskich wobec Izraela i USraela państw arabskich. Muzułmanie broniliby ich świętości. I to jest palącym węzłem gordyjskim Bliskiego Wschodu. Pytaniem pozostaje – co zrobią gorliwi  wyznawcy judaizmu, do czego będą gotowi, aby zająć świątynne wzgórze?
.
Znaczenie świątyni w Jerozolimie dla Żydów  najlepiej pokazać przy pomocy analogii – wyobraźmy sobie, że katolicy na całym świecie mogą mieć tylko jeden kościół (powiedzmy – w Watykanie) i tylko w nim mogą odprawiać msze i przyjmować komunię. No i Watykan zostaje podbity przez muzułmanów, którzy na miejscu zburzonego jedynego katolickiego kościoła  budują swój meczet pozbawiając katolików na dwa tysiące lat możliwości odprawiania mszy i przyjmowania komunii. Wiadomo – co byłoby wtedy największym marzeniem katolików – odzyskać Watykan i odbudować swój kościół. I dokładnie to odczuwają Żydzi. Tęsknili do Izraela i świątyni tyle wieków. Izrael, choć nadal mały,  już udało się im wyłudzić. Dzięki prowokowanym wojnom z sąsiadami powiększali jego teren. W 1967 roku w wyniku wojny sześciodniowej zdobyli duże tereny palestyńskie i kawałek Jerozolimy. Doszli aż pod ścianę płaczu. Czy im to wystarczy?
Przypomnę w tym miejscu ponownie jeden z cytatów z jednej ze świętych ksiąg judaizmu:
.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19
.

Odpowiedź pozostawiam czytelnikom.
.

Tak więc do czasu, aż nie padnie na pysk żydo-globalizm i cały banksterski zachód, dotąd w świecie islamu na pewno nie będzie spokoju. A gdy padnie żydo-globalizm to i dni Izraela będą prawdopodobnie policzone. Bez wsparcia Fashingtonu, Brukseli, NATO i Rothschilda szanse na przetrwanie Izraela będą nikłe. Tyle, że zdążą oni na koniec wystrzelić wszystkie głowice nuklearne, przez co cały Bliski Wschód  i dalsze jego okolice (z Europą włącznie) stać się mogą radioaktywną „strefą zakazaną”.

Przypominam w tym miejscu, że z Izraela już grożono Europie głowicami nuklearnymi na wypadek odmowy wsparcia Izraela przez jewrounijne baraki.
http://www.bibula.com/?p=6232
.

Bliskowschodni węzeł gordyjski nadal czeka na rozsupłanie. A nad światem nadal wisi banksterski katowski topór. Choć już mocno dzięki Rosji i Chinom stępiony. Większym niebezpieczeństwem mogą okazać się spełnione groźby jądrowych ataków ze strony Izraela. Ci szaleńcy widząc upadający zachód i kres Izraela gotowi są rzeczywiście rozpętać jądrową „apokalipsę”. Z tym że po niej nie będzie jak w żydo-biblijnej apokalipsie wielkiego Izraela a jedynie radioaktywna pustynia. Ale być może do tego nie dojdzie. Być może w Izraelu pod wpływem zagrożenia dojdą do głosu środowiska umiarkowane szukające pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego i szerzej – izraelsko-arabskiego. Bo takie środowiska w Izraelu też istnieją. Tylko – czy uda się im przechwycić władzę i szaleńców powsadzać choćby do więzień? Czas pokaże…
.

Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Kilka lat temu wojenne bębny przeciwko Iranowi słychać było na całym świecie. Z bombardowania Iranu bandyci ostatecznie zrezygnowali. Po co jednak tak gwałtownie zbroi się Arabia Saudyjska, która jest największym światowym importerem broni?
http://xportal.pl/?p=19796
.
Czyżby i jej banksterzy wyznaczyli czynną rolę w bliskowschodnim „spektaklu” reżyserowanym w gabinetach banksterów? Na przykład atak na Iran? Byłaby to wojna czołowego państwa sunnickiego (do nich zaliczani są wahhabici) z czołowym szyickim.  Dla Bliskiego Wschodu byłaby to prawdziwa katastrofa.
.
ESS_PasteBitmap0007120
.
Nie zapominajmy – Iran także wspiera Hesbollach. I także niekoniecznie kocha Izrael i USrael. Kto wie, jakie nas czekają jeszcze na Bliskim Wschodzie niespodzianki. Jedno jest pewne – dokąd będą tam fanatyczni wyznawcy judaizmu i islamu, dotąd nie będzie tam spokoju. Tragicze jest to, że po stronie judaizmu w roli szabas-gojów walczą wasalskie elity krajów muzułmańskich, zbrojone manipulowane agenturą bojówki islamskie – i zachodnie chrześcijaństwo. Tylko  prawosławna Rosja stoi okoniem. I broni muzułmańskiej Syrii. Tak to Gwiazda Dawida napuszcza na siebie własne bękarty – Krzyż i Półksiężyc.
.
Dokąd nie wymrą religie abrahamowe, dokąd będą miały fanatycznych wyznawców, dokąd żydowska Tanach i jej pochodne (żydo-chrześcijańska Biblia i żydo-muzułmański Koran) nie zostaną zakazane, a wszystkie ich egzemplarze spalone – dotąd świat będzie stał w ogniu. W najlepszym przypadku w obliczu zagrożenia kolejną pożogą o podłożu religijnym, związaną z wrodzonym fanatyzmem religii abrahamowych. Wszystkich! Zwłaszcza trzech głównych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religie_abrahamowe
.
Na koniec jeszcze przytoczę komentarz Przemexa z blogu Zygmunta Białasa:
.
„Przede wszystkim o co chodzi obecnie banksterskim psychopatom to już nie tyle o władzę, zyski, pieniądze, kontrolę nad bogactwami naturalnymi i energią, itp., bo to już mają. Im chodzi o wszechwładzę porównywalną do boskiej, oni nie chcą się zadowolić tylko władzą i pieniędzmi, dlatego dążą do pełnej kontroli nad populacją ludzką i wszelkimi aspektami jej życia(włącznie z myślami a właściwie przede wszystkim myślami), między innymi poprzez wszczepiane pod skórę chipy, itp. technologie. Im marzy się nawet kontrola nad klimatem czy światem przyrody stąd próby genetycznej modyfikacji roślin, zwierząt, ludzi czy tony chemikali rozpylane w powietrzu, rzekomo dla powstrzymania „zmian klimatu”.
Czy nam się to podoba czy nie Nowy Porządek jest wciąż wdrażany na wielu poziomach i płaszczyznach, wprawdzie na niektórych kierunkach ponieśli klęski, szczególnie jeśli chodzi o plany militarnej kontroli Euroazji i rozczłonkowanie Rosji ale z planów nie rezygnują i nie zrezygnują.
Co do Bliskiego Wschodu i jego okolic to tam nie tylko o ropę i zyski z niej idzie, jest jeszcze gaz i inne surowce, po za tym rejon ten ma ogromne znaczenie strategiczne od wieków, ważne szlaki handlowe, morskie jak i lądowe, kanał Sueski, Zatoka Perska czy Adeńska, Kaukaz, jest się o co bić. Dochodzi do tego jeszcze wiele zabytków z historii cywilizacji ludzkiej, świadectwa zamierzchłych czasów jak piramidy, itp., których znaczenia, celu powstania czy wieku nikt nie zna, są wprawdzie mniej czy bardziej karkołomne hipotezy, tworzone przez dyżurnych propagandystów zwanych historykami ale one wielu spraw z zamierzchłych czasów nie wyjaśniają a wręcz je jeszcze bardziej zaciemniają. Po za tym jak to jest że wiele zabytków czy świadectw historii zostało celowo i z rozmysłem zniszczone czy rozkradzione w wyniku okupacyjnych wojen i rebelii zorganizowanych przez imperialny zachód? Czy czasem nie jest tak że demolując poszczególne obszary świata, niszcząc te rzeczy lub je wywożąc w nieznane i utajniając nie dąży się do wymazania historii i napisania jej na nowo, wedle interesu władców planety? To co obecnie się dzieje to nie wojna z „białą rasą”, „żółtą”, „czarną”, „czerwoną”, muzułmanami, chrześcijanami czy bogowie wiedzą jeszcze z kim, to wielopłaszczyznowa, wieloaspektowa wojna z ludzkością jako całością, ludzkość jako całość to prawdziwy wróg psychopatów, usadowionych u sterów władzy na zachodzie. Dążą do jej zniszczenia, upodlenia na wszelkie możliwe sposoby, zamienienia w bandę niewolników i biorobotów/automatów nie mających świadomości kim są, dokąd zmierzają, jaką mają przeszłość ale za to zdolnych jedynie do wykonywania podstawowych czynności i zaspokajania podstawowych potrzeb. Po za tym od lat się zastanawiam czemu rejon(niektóre powody wymieniłem wyżej ale mam wrażenie że to nie wszystko) Morza Śródziemnego, Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Kaukazu, Półwyspu Arabskiego, Środkowego Wschodu czy Dalekiego Wschodu i okolic to miejsca najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, największe i najkrwawsze zawieruchy miały tu miejsce. Trudno powiedzieć czy ktoś konkretny za tym stoi, czy to jest ze sobą powiązane ale widzę że społeczeństwa zamieszkujące te obszary od tysiącleci ogarnia jakieś szaleństwo i to szaleństwo rozpełzło się w ciągu ostatnich kilkuset lat za sprawą podbojów kolonialnych i ekspansji religii abrahamowych po świecie…”
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/02/23/co-sie-dzieje-na-bliskim-wschodzie-23-02-2016/comment-page-1/#comment-6530
.
.
opolczyk
Reklamy

22 Komentarze

Filed under Bez kategorii

22 responses to “Wojna w Syrii a wielki Izrael, świątynia jerozolimska i ostateczne rozwiązanie kwestii muzułmańskiej

 1. partyzant

  Donald Trump: „Wybierzcie mnie a dowiecie się kto naprawdę zburzył bliźniacze wieże.”

  Lider republikanów na prezydenta Donald Trump obiecał, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta to upubliczni obecnie strzeżone tajemnice na temat ataków 9/11.

  Przemawiając w trakcie kampanii w Bluffton, SC Trump kontynuował swój atak na prezydenturę Busha ponownie podnosząc kwestie ataku na World Trade Center w dniu 9/11/2001.

  „Zaatakowaliśmy Irak ale oni nie zniszczyli World Trade Center.” powiedział zgromadzonym.

  „To nie Irakijczycy strącili World Trade Center, poszliśmy do Iraku, zdziesiątkowaliśmy kraj a teraz przejmuje go Iran, w porządku.” Trump kontynuował.

  „Ale to nie Irakijczycy, dowiesz się kto naprawdę zburzył World Trade Center. Ponieważ mają tam dokumenty, które są bardzo tajne, może się okazać, że to byli Saudyjczycy, w porządku? Ale się tego dowiesz.”

  „Ale kiedy patrzę na faceta takiego jak Lindsey Graham, to będziemy w stanie wiecznej wojny, on zacznie trzecią wojnę światową” również zauważył Trump.

  Trump odnosił się do 28 stron oryginalnego dokumentu Wspólnej Komisji Śledczej Kongresu w sprawie 9/11, które zostały utajnione i są ukryte przed oczami obywateli ze względu na „bezpieczeństwo narodowe”.

  Dalej-> http://www.prisonplanet.pl/polityka/donald_trump_quotwybierzcie,p1032461964

  Polubienie

 2. partyzant

  Wybieracie się może na Bahamy? Pozdrówcie pana Osamę.

  Edward Snowden, były pracownik CIA który uciekł do Wolnego Świata i korzysta z gościnności Słowian, twierdzi, że bin Laden żyje i że jest w stanie to udowodnić. Pan Osama, według Snowdena, przebywa na Bahamach, opala się, pływa, relaksuje, czeka na kolejne zadanie od na rzecz swoich mocodawców z CIA. Przypominamy, że wszyscy żołnierze biorący udział w akcji rzekomego „zlikwidowania” bin Ladena nie żyją (!!!), mieli nieszczęśliwy wypadek lecąc śmigłowcem, ciekawy zbieg okoliczności, nieprawdaż? USA to niesamowite państwo, że też oni sami się nie gubią w tych swoich intrygach, co róż jeden przekręt goni inną mistyfikację.

  http://usadailypolitics.com/breaking-snowden-claims-osama-bin-laden-is-still-alive/

  Polubienie

 3. partyzant

  Ujawniono taśmy potwierdzające współpracę ISIS i Turcji!

  O możliwej współpracy Państwa Islamskiego i Turcji mówiło się od dawna. Teraz, kiedy gazeta Cumhuriyet – najstarsza wciąż działająca na terenie swojego kraju – ujawniła nagrania rozmów pomiędzy tureckimi oficerami, a jednym z dowódców ISIS, stało się to niemal oficjalne….

  Dalej-> http://pikio.pl/najdluzej-dzialajaca-turecka-gazeta-ujawnia-nagrania-potwierdzajace-wspolprace-isis-i-turcji/

  Polubienie

 4. partyzant

  Baszar Al-Assad: Państwo Islamskie to wytwór polityki Zachodu

  „Uściślę, że mówię tu o niektórych liderach państw zachodnich. Wypadałoby, by przestali mieszać się w sprawy innych krajów, w których instalują marionetkowe reżimy, zamiast tego wsłuchać się w głos swoich własnych narodów. Być może wtedy zachodnia polityka będzie bardziej realna. Jeśli nalegacie, żebym zwrócił się z przesłaniem do świata powiem tak: Jeśli ktoś marzy o przekształceniu Syrii w marionetkę Zachodu, to się zawiedzie. Jesteśmy niezależnym państwem i będziemy walczyć z terroryzmem, będziemy swobodnie budować swoje stosunki z tymi krajami, z którymi sami chcemy, dla dobra syryjskiego narodu.” Baszar al-Asad.

  Prezentujemy dwa wywiady udzielone przez Baszara al-Assada Prezydenta Syryjskiej Republiki Arabskiej mediom rosyjskim pod tytułem jak wyżej i telewizji irańskiej pod tytułem „To USA szerzą terroryzm w Syrii” – poniżej.
  –> http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/baszar-al-assad-panstwo-islamskie-to-wytwor-polityki-zachodu/

  Polubienie

 5. partyzant

  PAŃSTWO ISLAMSKIE POKONANE POD ALEPPO – TAJNA ROSYJSKA BROŃ? [WIDEO]
  Co sprawiło, że znani z pogardy dla życia własnego i cudzego terroryści z ISIS uciekają jak zające?


  Naród syryjski zaczyna żyć nadzieją zwycięstwa.

  Czytaj-> http://pl.blastingnews.com/swiat/2016/02/panstwo-islamskie-pokonane-pod-aleppo-tajna-rosyjska-bron-wideo-00805145.html

  Polubienie

 6. aleksander

  Evil Jews use Trump’s treasonous daughter to keep close eye on Donald


  The deceitful beady-eyed Jew Jared Kushner (circled) has strategically married himself into the wealthy Trump dynasty in order to taint their superior pure White gene-pool with inferior and evil Hebrew DNA. This was a disastrous beastly crime against blood and honor by Ivanka Trump, that will not only hurt herself, but also her whole family tree and in a larger perspective, the entire White race. On the Trump campaign trail, the pathetic Kike Kushner is on Donald like a fly on turd. Wherever Trump goes, this disgusting Hebrew rat slithers along like a snake and surveils the “goyyim”

  Polubienie

 7. aleksander

  Zydostwo wprowadzilo swojego do rodziny Donalda, zeby miec na niego oko

  Polubienie

 8. z doskoku

  Biorac pod uwage manienie Ruskich przeciw Chinczykom i Chinczykow przeciw Ruskim, a przede wszystkim podatnosc na to manienie w pogoni za blichrem i bogactwem, do przewidzenia jest, ze Putin oleje Assada juz wkrotce, zadawalajac sie czescia syryjskich bogactw i Donbasem dla siebie i swoich kolesiow, jednoczesnie ruskim gerojem pozostajac.
  Efektywne przymierze rozbija sie o parcie na dominacje na ktorym zyd bazuje, gdy przymulow po kolei kasuje i jeszcze dlugo kasowac bedzie.
  Z Polska bylo podobnie, gdy Bolka do prezydentowania wypchnal i Szechter
  w szczekaczce wypisywal, jak to Polak sposrod demoludow wyjatkowo godnym jest zychodnim ludom rownym byc. A ze dla Polaka taka gadka jak miod jako spelnie wiekowych marzen, to Langman rozkradl i spaserowal sprawnie to, na co Polak przedtem 60 lat robil.

  Polubienie

 9. jeb... henryka ptasznika

  spierda… do szechtera

  Polubienie

 10. zydozerca

  NATO=OBAMA’s NAKED ASS TERRORISTS ORGANIZATION

  PROGRAM OBRAD NATO W WARSZAWIE w LIPCU 2016
  NA STADIONIE NARODOWYM ,W RYTMIE KROKÓW TANGA,
  ZAKOŃCZONYCH ZRZUTEM HOŁOTY DO SZAMBA
  -STRIPTIZ ORAZ TANIEC BRZUCHA NA OTWARCIE SZCZYTU W MUCHACH
  -MACIEREWICZ,WASZCZYKOWSKI,DUDA,SOLOCH GOLĄ WŁOSKI
  -POKAZ PIS-U UZBROJENIA DO POLOWAŃ NA JELENIA
  -SEANS FILMU „MGŁA ZABIJA” I „PIS DA ROSJANOM W RYJA”
  -SERIA PORNOFILMÓW PROPAGANDOWYCH Z KWATERY GŁÓWNEJ NATO
  PT.”POD DYKTANDO ŻYDÓW MAFII SZTAB OBCIĄGA,JAK POTRAFI”
  -ŻYDOBANKSTER NATO GONI ABY ROSŁA SPRZEDAŻ BRONI
  -STOLTENBERG, MERKEL ,OBAMA CIĄGNĄ DRUTA NA KOLANACH
  DUDA,ANTEK,WASZCZYKOWSKI NAWET ŁYSYM PSOM ŻYDOWSKIM
  –ZBROJNE INTERWENCJE NATO DAJĄ ZYSK DEGENERATOM
  –NATO MANEWRY/ĆWICZENIA/ORAZ ROSJI OSKARŻENIA :=PSYCHIATRYCZNE ZABURZENIA
  -BAZY NATO WOKÓŁ ROSJI I IRANU ORAZ CHIN ZLIKWIDOWAŁ JEDNYM RUCHEM KOREAŃSKI ATAK KPIN
  -Z IZRAELA POLECENIA CWELE Z NATO CHCĄ WALENIA

  KRYPTONIMY ĆWICZEŃ WOJSK NATO NA TERENIE POLSKI W 2016
  GEJE NA HUŚTAWCE, ENTER OF THE DRAGS W MON
  CIUCIUBABKA , LUNATYCY , BŁĘDNY OGNIK , LOT TRZMIELA
  CZKAMIKADZE , MONKEYS GO HOME ,SZPICA KURWICA
  PATRIOTY DLA IDIOTY, ŚMIEJ SIĘ PAJACU ,ATAK NA KACU
  RZEŻ NIEWINIĄTEK ROSJA PATROSZY SZUKAMY NOSZY
  ANAL-KOŃ-DA-16 RANAJONDRA-20 BAL WAMPIRÓWFUNKCJI

  APEL o
  NATYCHMIASTOWĄ
  REZYGNACJĘ Z PEŁNIONYCH FUNKCJI i SAMOLIKWIDACJĘ
  DO AGENTÓW IZRAELA/USA/UKRAINY &
  ZDRAJCÓW POLSKI,PODŻEGACZY DO WOJNY Z ROSJĄ,SOJUSZNIKÓW LUDOBÓJCÓW Z UKRAINY, SKORUMPOWANYCH CIOT ŻYDOWSKICH
  MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH-AGENTA CIA,RUSOFOBA, Z MÓZGIEM W ZANIKU JAK OWAD
  PREZYDENTA RP -DR PRAWA I LEWA,CIOTY ŻYDÓW,KRÓLA CHLEWA
  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ-ANTKA ROZPYLACZA Z UWIĄDEM ZGINACZA
  zbrodniarzy wojennych i ludobójców:
  hyens stoltenberg,p.breedlove,abradshaw,b.hodges,
  martin dempsey,joseph dunford,a.vershbow,w.freers,d.mercier,m.zuliani,g.stacey,ch.harper,m.schissler,j.appathurai,m.schuurman,v.wieker,n.houghton,p.de Villiers,j.christenson,p.soloch, m.gocuł,a.fałkowski….
  Jeffrey Feltman /v-ce szef ONZ/ i Volker Perthes/Niemcy-czołowy polityczny think-tank/-współautorzy planu inwazji na Syrię
  Amerykański think tank wojenny założony przez żydowskich ludobójców =inicjatorów wojen,kolorowych rewolucji,zamachów,tzw.neoconów = Ellen Kimberly Kagan z mężem Frederickiem Kaganem obstawia wojny i rewolucje na Bliskim Wschodzie – brat Fredericka – ideolog/politolog Robert Kagan z żoną Victorią Nuland obstawia Europę Wschodnią), żyd John McCain,Killary Clinton,Joe Biden,G.Soros, Z.Brzeziński ,H.Kissinger,rząd Obamy,Izraela,.. .obstawiają i to, i to.

  NATO-WSKA SRACZKA W OSTATNICH DNIACH-LUTY 2016:
  FAŁSZYWE OSKARŻENIA ROSJI,WERBALNE ODLOTY OBAMY,ERDOGANA ,MERKEL,WASZCZYKOWSKIEGO &CO=AGENTÓW CIA/MOSSADU
  WZMOŻENIE TURECKICH PROWOKACJI POD DYKTANDO NATO i OSTRZELIWANIE KURDÓW NA TERYTORIUM SYRII,GROMADZENIE BRONI WZDŁUŻ GRANICY Z SYRIĄ
  IZRAELSKIE NALOTY -SYRIA,IRAK
  GIGANTYCZNE,TRWAJĄCE MIESIĄC, MANEWRY WOJSKOWE „PÓŁNOCNY GRZMOT „W ARABII SAUDYJSKIEJ Z PEŁNYM UZBROJENIEM -KOALICJA PAŃSTW ARABSKICH GOTOWA WESPRZEĆ TURCJĘ W INWAZJI LĄDOWEJ NA SYRIĘ NA ROZKAZ IZRAELA/USA
  ODMOWA RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH W SYRII WG PROPOZYCJI ROSJI,
  DLA PICU- ZGODA USA NA WSTRZYMANIE OGNIA W SYRII „NA PRÓBĘ „PRZED ZINTENSYFIKOWANIEM DZIAŁAŃ WOJENNYCH NA JESZCZE WIĘKSZĄ SKALĘ GROŻĄCYCH WYBUCHEM III WOJNY ŚWIATOWEJ
  BEZUSTANNE PROWOKACJE UKRAINY WOBEC ROSJI I GROTESKOWE OSKARŻENIA POD BYLE PRETEKSTEM
  ZAPOWIEDŹ NATO ROZMIESZCZENIA DODATKOWYCH ELEMENTÓW UZBROJENIA W EUROPIE WSCH, I AZJI W OBRONIE PRZED ROSYJSKĄ „AGRESJĄ ” W SYRII I NA UKRAINIE -4 KROTNE ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW PRZEZ USA
  SERIA SPOTKAŃ ŻYDÓWY V.NULAND /DEP.STANU USA/-ŻONY R.KAGANA HANDLARZA ŚMIERCIĄ,DECYDENTA W LOBBY ZBROJENIOWYM USA
  /J.DZIEDZICZAK,K.SZCZERSKI,KANCELARIA A.DUDY…=ŻYDOCIOTY NA WYMIOTY/
  DWUDNIOWY SZCZYT MINISTRÓW OBRONY I SPRAW ZAGRANICZNYCH W AMSTERDAMIE (4/5.02.2016) NT. JAK PODKŁADAĆ POLITYKÓW MUZUŁMANOM DO GWAŁCENIA BY PRZESTALI WYKONYWAĆ MAFII ŻYDÓW POLECENIA?
  KONCERNY ZBROJENIOWE-UDZIAŁY ŻYDOBANKSTERÓW I POLITYKÓW
  Lockheed Martin Corporation
  Airbus Americas, Inc.
  Boeing Company,
  DynCorp International
  General Electric Company
  Northrop Grumman
  Raytheon Company
  Hitachi, Ltd.
  Caterpillar
  BASF Corporation
  Alcoa, Inc.
  Vista Outdoor
  Olin Cor
  itd.
  PORA USUNĄĆ Z URZĘDÓW TERRORYSTÓW I ZŁODZIEI
  DOKONUJĄC EGZEKUCJI NA SPRAWCACH MAS BEZNADZIEI
  ŻADNE MARSZE I PROTESTY NIE USUNĄ TEJ ORKIESTRY !!

  Polubienie

 11. jeb... henryka ptasznika

  Niemiecka prasa pieje nad sukcesami Trumpa . Porównuje go do tajfuna . Trump ma w tej chwili przewagę 11% nad innym rywalem republikańskim i na dzień dzisiejszy dużą szansę na nominację , a wtedy po osmiu latach rządów pejsów od demokratów miałby szansę na prezydenturę . Kto by pomyślał !!!!!!!!!!!!
  U nas pejsów i ich dupnych owsików chyba lekka konsternacja i zdenerwowanie . Powtarzają , że jeszcze nic nie jest przesądzone .
  GDYBY TRUMP ZOSTAŁ PREZIEM BĘDZIE PAPA FRANCISZEK MUSIAŁ PRZEPRASZAĆ ZA PYSKÓWKI Z NIM ( PAPIEŻOWI WYPADA ) , GDZIE NAZWAŁ TRUMPA ZŁYM CZŁOWIEKIEM I NIECHRZEŚCIJANINEM .
  JASIEK ZABIERZ GŁOS WSZAK KANADA BLISKO . CO SĄDZISZ ?

  Polubienie

 12. partyzant

  Bratislav Zivkovic, komendant serbskich czetników o Zjednoczonym Imperium Słowiańskim:

  „Coś się kończy. Era, polityczny czas jaki znamy, dobiega końca. Natomiast my Słowianie- Polacy, Serbowie, Czesi, Rosjanie itd.- jesteśmy największą siłą w Europie. Jesteśmy najpotężniejszym narodem w Europie. Ale jesteśmy podzieleni, skłócono nas religią- katolicy, prawosławni- ale co za różnica? Płynie nas ta sama krew. Tak samo myślimy. Gdybyśmy byli razem to Zachód padałby przed nami na kolana, a nie odwrotnie, jak to się dzieje dzisiaj.Jak to się dzieje, ze Berlin i Paryż, przecież w odniesieniu do Słowiańszczyzny to proch, jak to się dzieje, że oni dyktują nam nasze życia? Ponieważ my jesteśmy podzieleni, skłóceni. Zjednoczone państwo Słowian to niewyobrażalne możliwości, niewyobrażalna siła, ale co z tego jeżeli nikt nie wybijał się wzajemnie w takim stopniu jak właśnie my. Ludzie nami rządzący sprzedają nas, nieustannie nas sprzedają . Ja znam waszą historię- to historia pełna sławy, odwagi i honoru, w was jest skrywana moc, siła. Kiedy tylko Polacy będą z Rosjanami żyli tak jak dzisiaj Serbowie i Rosjanie, to powstanie sojusz silniejszy aniżeli kiedykolwiek Francja i Niemcy mogłyby utworzyć . Tutaj najważniejsze- źródłem tej wspólnej potęgi są Polacy i Rosjanie, ich zgoda jest fundamentem dla przyszłości nas wszystkich. Wam zjednoczonym nikt nigdy nie zagrozi, nikt. Ale nam wrogowie za wszelką cenę nie pozwalają się porozumieć.”

  Polubienie

 13. nina

  —SŁOWIANOM ku -PAMIĘCI !!!! Stanisław Szukalski ZMILCZANY Słowianin.
  http://culture.pl/pl/artykul/my-slowianie#second-menu-5

  Polubienie

 14. Palipejs

  Co za Qrwa z tego Palikota, penisowego półgłówka. Wypie…ć go z Polski szmatę. To jakiś debil, i taka szmata w rządzie POLSKIM? Kto na takie gówno głosował? Pewnie tylko pejsatki, bo wszelka ohyda bierze się od żyda.

  Polubienie

 15. partyzant

  Syria i Monachium 2016
  -Michael Jabara Carley-

  Nie rozumiesz zmiany polityki Stanów Zjednoczonych wobec Syrii? To jest całkiem naturalne, gdyż nie ma żadnej relacji między tym co Amerykanie mówią, a tym co robią. Waszyngton, który cały czas zbroi grupy walczące przeciwko Syrii, wspiera porozumienie ws. zawieszenia broni, które wyhandlowano w Monachium. My rzeczywiście musimy ratować żołnierzy Daesh, których właśnie pokonują rosyjskie i syryjskie armie….

  Dalej–> http://www.voltairenet.org/article190477.html

  Polubienie

 16. zydozerca

  manewry PÓŁNOCNY GRZMOT w Arabii Saudyjskiej blisko granicy z Syrią i Irakiem /koalicja 20 państw arabskich / trwające niemal miesiąc do 10 marca –
  350 tys.żołnierzy,20 tys.czołgow,niemal 3 tys samolotów ,
  18 tys żołnierzy tureckich w gotowości do wkroczenia na teren Syrii,
  ciągłe ostrzeliwanie Kurdów,
  odmowa przestrzegania zawieszenia broni uzgodnionych przez Rosję z USA,
  dwa dni temu- dwie próby odpalenia międzykontynentalnych rakiet balistycznych Minuteman-popis zastraszania Rosji z sojusznikami w wykonaniu psychopatów z USA ,
  III wojna światowa za progiem -kwestia dni lub tygodni

  Polubienie

 17. https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2013/01/kontrowersja-syjonu-douglas-reed.pdf

  To na wstępie żydostwo widziane z perspektywy 1956, a jakie aktualne. W skrócie jak już wspomniano, jest tylko jedno święte miejsce dla żydów – Jerusalem twierdzi autor, jakkolwiek rozróżnia między plemeiniem judzkim , a izraelem (jednym z 12 plemion) i ich z gruntu rasistowską religią ( z której ponoć powstało chrzesijaństwo – choć mam watpliwości czy tego właśnie chcial Jezus). Z drugiej strony i tak ma nadejść wielki reset w postaci GEE i wszystko może zostac zmiecione z powierzchni ziemi, jak już wielokrotnie bywało w historii, a czego ślady ledwo istnieją.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s