IIIRP zawłaszczona przez Michników, Kaczyńskich i Kościół

kkIIIŻydo – RP wyczerpała już swoją formułę politycznego bytu.

Na zdjęciu od lewej: J.Kaczyński (PiS), A.Smolar – główny mag żydowskiego sanhedrynu, B.Komorowski (PO) – żydowska komitywa

IIIRP, jak zresztą cała żydowska budowla UE, wyczerpała już swoją formułę politycznego bytu. Podobnie rzecz się miała z żydo-bolszewicką zbrodniczą rewolucją w Rosji. Proces likwidacji żydowskich rządów trwał od 1930 – 1953r.

Nie da się dłużej utrzymać rzeczywistego standardu i jednocześnie głównej idei zwanej „zachodnią demokracją” polegających na okradaniu i niszczeniu narodu i państwa.

Nie da się nieustannie wmawiać społeczeństwu, jak czynią to od 26 lat kolejne żydowskie rządy, że realizowany jest i nadal będzie gospodarczy rozwój i że wszystkim jest i będzie jeszcze lepiej, gdy realna rzeczywistość wskazuje niezbicie, że zachodzi proces dokładnie odwrotny. A międzynarodowa żydowska kontrola pieniądza (art. 220 Konstytucji RP – konstytucja powstała na UKSW – przy udziale Kościoła! – w 1997r.), co jest równoznaczne z odsunięciem rządu i sejmu od polityki gospodarczej, jest nienaruszalnym dogmatem politycznym w IIIRP (i na całym Zachodzie).

Stąd ogromne wysiłki żydowskich elit dążących do skanalizowania rosnącego, społecznego niezadowolenia i napięcia, którego niekontrolowana erupcja lub nie daj Boże, gorsza od niej – gorsza dla Żydów -, oddolna narodowa samoorganizacja, mogłyby, jeśli nie całkowicie znieść żydowskie porządki, to z pewnością zainicjować proces ich likwidacji.
Mamy więc próbę zogniskowania społecznych napięć w pozorowanym i nieustannie podsycanym konflikcie między władzą i opozycją, między PiS i PO – między skrajnym syjonizmem, a syjonizmem.
Żeby jednak ogień walki tlił się nieprzerwanie, trzeba mu dostarczać nowego paliwa. Stąd ciągnący się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego (TK), ale nie wokół problemu stanowienia prawa, jego istoty, tylko wokół personalnej obsady stołków w TK. Jest więc oczywiste, że nie litera prawa jest tu ważna, tylko osoba wydająca wyrok o pożądanej treści. Jeśli, więc decyduje interpretacja prawa, a nie prawny zapis, oznacza to, że prawo nie funkcjonuje.

(Sędziowie TK ogłosili zgodność z Konstytucją traktatu akcesyjnego IIIRP do UE, gdy traktat ten nie był z nią zgodny przynajmniej w punkcie dotyczącym przyjęcia €, bo zakładał zastąpienie NBP przez EBC, czyli zobowiązywał do określonej zmiany konstytucji. Należałoby więc zmusić sejm do pożądanej zmiany – ot i zachodnia demokracja (?). Podobnie rzecz się miała z opinią TK o zgodności z konstytucją traktatu lizbońskiego, który likwidował resztki suwerenności państwa. – Pamiętajmy: Kościół domagał się jego szybkiego podpisania!)

 

Rzecz sprowadza się zatem do pytania, który z sędziów TK będzie lepiej realizował syjonistyczne, światowe interesy, a nie jakąś polska rację stanu, której żaden żydowski rząd IIIRP nigdy nie sformułował. Zresztą odkąd IIIŻydo-RP stała się członkiem UE 90% ustawodawstwa, czyli prawa, jest tworzona poza granicami IIIŻydo-RP – wskazuje to jednoznacznie na całkowicie nieistotny dla Polski i Polaków, pozorowany konflikt między PiS i PO, zwolenników członkostwa IIIRP w UE i w NATO.

To nie polskie interesy są osią tego konfliktu.

Żydo-medialne polemiki wokół TK wystudziły, znudziły publiczność i ogień walki nieco przygasł. Trzeba było zatem coś do pieca podrzucić. Zagrano więc Bolkiem-Wałęsą. Żydzi wykorzystali go agenturalnie w latach 1970., Żydzi wynieśli go na piedestał w 1980r. i w 1990r., Żydzi więc mogą go teraz zniszczyć – bo taka zachodzi polityczna potrzeba „obecnego etapu budowy demokracji” (określenie Wałęsy) dla kontynuacji IIIŻydo-RP.

Jednak wielkiego ognia walki z tej podpróchniałej, agenturalnej, szczapy już nie wykrzeszą. Żydo-reżim rozgląda się za nowym paliwem. I nawet takie znalazł – „uchodźcy”. Nie wiadomo tylko, jak to paliwo sprawdzi się w warunkach IIIŻydo-RP.

 

W Polsce problem z „uchodźcami” polega raczej na tym, że ich praktycznie nie ma. A jeśli się pojawią z nakazu komisarzy UE jakieś kontyngenty uchodźców, to uchodźcy będą musieli być pilnowani, żeby nie uciekli do państw bogatszych, w których są widoki i na pracę i na przyzwoite zasiłki. Nie mniej ruszyła antyislamska propaganda.

z19698976Q,Koncert-Christiana-Ramosa-z-zona-Joanna-W zdemokratyzowanej na wzór Zachodu IIIRP, w budowanej odgórnie i wymuszanej prawnie tolerancji dla zboczeńców, aborcji, eutanazji i depopulacji, w kraju oczyszczonym z nacjonalizmu, do głosu dochodzi nie tylko katolicki szowinizm (np. ks. J.Międlar zachęcający na Marszu Niepodległości do antyislamskiej krucjaty krzyżowej), ale zdarzają się, jako rezultat żydo-medialnej propagandy, także akty zwykłego bandytyzmu (pobicie chilijskiego, mieszkającego w Polsce, pianisty Ch.Ramosa, bo jego uroda sugerowała arabskie pochodzenie).

Zwróćmy uwagę, że te zdarzenia nie są rezultatem polityki narodowej, nacjonalistycznej – taka przecież nie istnieje w IIIŻydo-RP -, oskarżanej przez Żydów o skrajny szowinizm i rasizm. Są one rezultatem wyłącznie polityki kosmopolitycznych żydowskich reżimów, które w ten sposób odwracają społeczną uwagę od istoty polskich, rzeczywistych problemów – od okupacji Polski przez podległe światowej finansjerze żydowskie reżimy.

(Jako swoiste kuriozum można odnotować wypowiedź niejakiego Antoniego M., ministra wojny z Rosją w rządzie PiS, jaką wygłosił w szkole pana Rydzyka w Toruniu, że „winę za uruchomienie procesu uchodźczego, który nęka Europę, ponosi Rosja i polityka W.Putina”. Jednak treść tej wypowiedzi kwalifikuje jej autora raczej na badania psychiatryczne, a nie na stanowisko rządowe, nawet jesli jest to rząd IIIŻydo-RP, czyli bananowej republiki sterowanej z Waszyngtonu.)

 

Oczywiście o prawdziwych przyczynach procesu uchodźczego nie wspominają: ani żydo-media, ani żydo-reżimowa władza, ani Kościół, zobowiązany doktrynalnie i deklarujący dbałość o przestrzeganie prawdy i uczciwości. Nie wspominają, że za tym barbarzyństwem stoi żydowska światowa finansjera z USA i Wlk.Brytanii.

Kościół nie tylko o tym nie wspomina, ale wpisuje się jednoznacznie w popieranie polityki tzw. Zachodu. A papieskie encykliki „Centesimu annus”, „Laudato si” oraz wspieranie integracji europejskiej i globalizmu świadczą o tym niezbicie.

 

W Polsce Kościół stoi po stronie żydo-reżimu i popiera obydwie jego zwalczające się pozornie strony – nawołuje przecież do udziału w wyborach parlamentarnych – bo „to katolicki obowiązek” -, a więc nawołuje do aktu udzielenia żydoreżimowi politycznego wsparcia i politycznej legitymacji. Jednocześnie wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec polskiego nacjonalizmu. I bynajmniej nie czyni tego za darmo. Żydo-reżimy wywianowały Kościół ziemskimi majątkami. Kościół otrzymał majątki także na Ziemiach Odzyskanych. Do posiadanej ziemi Kościół otrzymuje tzw. unijne dofinansowanie, które w rzeczywistości pochodzi ze ściągniętych z Polaków podatków.

Dodatkowe źródło dochodów Kościoła gwarantuje podpisany w 1993r. z żydo-reżimem IIIRP Konkordat. Wszelkie daniny jako konkordatowa powinność na rzecz Kościoła pochodzą także z naszych podatków, ściąganych z Polaków, ze wszystkich Polaków, a więc z 60,8% społeczeństwa deklarujących się jako katolicy oraz z pozostałych 39,2% niewierzących i wyznających inne religie.

Pośrednictwo Kościoła między nami a Opatrznością drogo nas kosztuje. Czy naprawdę warto ponosić aż takie koszty jedynie za obietnicę Nieba? Czy ten geszeft wart jest naszych pieniędzy?

 

Mamy więc przeciw sobie wszystkie siły polityczne IIIŻydo-RP, wszystkie stworzone przez żydostwo oficjalnie działające partie polityczne oraz Kościół – wszystkie te antypolskie, antynarodowe, antypaństwowe, siły utrzymujemy ze ściąganych z nas przez reżim podatków od nędznie opłacanej, niewolniczej pracy.

Konieczny jest proces dejudaizacji Polski.

Nasze życie polityczne i gospodarcze musi być pod zarządem Polaków. 

z4891347X

Na zdjęciu stoją: Irena Grudzińska, Jan Lityński, Adam Michnik. Siedzą z przodu: Jan Tomasz Gross w objęciach Aleksandra Smolara. Z tyłu: Jan Kofman, Barbara Skowrońska. Warszawa, 1967 r. Archiwum W.Kofmana

Dariusz Kosiur

 

 

Reklamy

14 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

14 responses to “IIIRP zawłaszczona przez Michników, Kaczyńskich i Kościół

 1. LIBERTE

  Dobra wiadomość jes taka :
  To są juz wszystko stare dziady po 70 lub blisko 70 Bolek np 73 lata . Biorąc pod uwagę biologię to niedługo spotka się to towarzystwo żydowskie z robakami . Jeżeli tego nie wykorzystamy i wladzę przejmą ich dzieci , potem wnuki to niestety stańmy przed lustrem i szczerze powiedzmy :
  JESTEŚMY GŁUPIIM NARODEM .

  Polubienie

 2. Oj, chłopie, chłopie,
  oprócz umiejętności składania liter w wyrazy, trzeba jeszcze posiąść umiejętność czytania ze zrozumieniem, a tę edukację rozpocząć na nieco krótszych tekstach, żeby zapamiętać, co było w poprzednim akapicie.

  Polubienie

 3. Jagienka

  „Pośrednictwo Kościoła między nami a Opatrznością drogo nas kosztuje.”

  Zaiste, bardzo drogo nas kosztuje, ale czego się nie robi dla spokoju ducha. Przez ręce Watykanu, który jest nie tylko pośrednikiem pomiędzy nami a Opatrznością, ale pośrednikiem pomiędzy tajemniczymi bankowymi transferami, przechodzą miliardy dolarów.

  Dane z CNN Money US:

  Wartość stanu posiadania Watykanu ocenia się (bardzo skromnie przy zaniżonej wartości dzieł sztuki, budynków, etc. – niektóre dzieła sztuki oszacowano poniżej jednego dolara) na 8 miliardów dolarów.

  Sumy znikają a później pieniądze w sposób cudowny ( co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem) się mnożą. Na przykład, kiedy w roku 2014 rozpoczął się proces „czyszczenia” ksiąg buchalteryjnych odnalazło się wcześniej zagubione 1.1 miliarda euro.

  Państwo Watykan, jak każde państwo – gdyż nie tylko duchem człowiek żyje – ma swoje wydatki, a niektóre wydatki wydają się większe jak przychody. Dlatego takie ważne jest szukanie nowych żródeł dochodu, aby w pierwszym rzędzie zapewnić finansowanie tego, co można określić jako „tu i teraz” i oczywiście , w następnej kolejności ,”tam i później”.

  W desperacji, papież Franciszek pozwolił nawet aby Kaplica Sykstyńska – w której turyści nie powinni zbyt długo oddychać ze względu na odnowione freski Michała Anioła – wnajęta została przez firmę Porsche. Firma Porsche (właścicielem tej firmy jest obecnie Volkswagen) płaciła 5900 dolarów za każdego uczestnika, który wziął udział w uroczystym obiedzie serwowanym pod freskami i niezapomnianym koncercie. W sumę tą wliczone było zwiedzanie Watykanu po godzinach oficjalnego zmknięcia, ekskluzywnie i bez nabożnych tłumów. Opatrzność łaskawa, korporacje i Vatykan mają się dobrze

  http://money.cnn.com/2015/09/24/news/pope-francis-visit-vatican-catholic-church/
  http://money.cnn.com/2014/10/20/news/companies/porsche-sistine-chapel/?iid=EL

  Polubione przez 1 osoba

 4. paziem

  Przepraszam Darka za wykasowanie mu „interlokutora”, ale czytanie pieprzenia grzejącego dupsko za oceanem jełopa o ksywie Toronto itd…, który w myśleniu pozostał na etapie WUMLu i agitek KORowskich, przkracza wytrzmałość i sprzeczne jest z zasadami higieny mózgu.

  Autostrado do żydowskiego nieba- ewanegelizuj ojca Tadeusza i jego sektę. Masz tam roboty do końca, twego lub idei JudeoPolonii, którą nieudolnie lansujesz.

  Polubienie

 5. Korczma

  w odpowiedzi dla Toronto:

  Polubienie

 6. LIBERTE

  NA ZAKOŃCZENIE POWIEM JESZCZE KILKA MOICH SŁÓW-NIEWĄTPLIWIE POLSKIE GÓRNICTWO JAK I CAŁY PRZEMYSŁ W POLSCE JEST NISZCZONY-POD ZYDOWSKIE DYKTANDO.ABSTRACHUJĄC OD CAŁEGO ZŁODZIEJSTWA JAKIE WYSTĘPUJE W MAFII WĘGLOWEJ TO POWIEM,ŻE WĘGIEL TO NIE TYLKO OPAŁ.MÓJ OJCIEC BYŁ DOKTOREM CHEMII-KTÓRY PRZEPROWADZAŁ BADANIA NAD PRZERÓBKĄ WĘGLA Z KTÓREGO MOŻNA PRODUKOWAĆ PALIWO ORAZ JEST ON SKŁADNIKIEM DO BARDZO WIELU PRODUKTÓ.W POLSCE ZYDZI ZNISZCZYLI CAŁY PRZEMYSŁ-TO I NIE MA DO CZEGO WYKORZYSTAĆ WĘGLA-ALE PRZEMYSŁ GÓRNICZY WYKUPIONY ZA GROSZE PRZYDA SIĘ W PRZYSZŁOSCI SWIATOWEMU ŻYDOSTWU KTÓRE TO RUJNUJE CAŁY PORZĄDEK ŚWIATA DLA SWOJEGO PLANU NWO.ZAGROZENIEM SWIATA NIE JEST ARAB,CHINCZYK,ISLAM,MURZYN-ALE JEDYNE ZAGROZENIE SWIATA TO ŻYDOSTWO O CZYM KTOS 70 LAT TEMU DOSKONALE WIEDZIAŁ BO BYŁ GENIUSZEM.

  Polubione przez 1 osoba

 7. LIBERTE

  kolicznościowa konferencja,

  Polubienie

 8. LIBERTE

  WIDZISZ PRZYJACIELU-W POLSCE BARDZO WIELU LUDZI PRZYZWYCZAJONYCH BYŁO DO ZŁODZIEJSTWA I KOMBINATORSTWA,ALE NIE PRZYPUSZCZALI,ŻE JEST NACJA TEGO ŚWIATA ,KTÓRA NIE ZAJMUJE SIĘ DROBNICĄ I WOLI WSZYSTKO CO NAJWIĘKSZE I NAJLEPSZE.TO NACJA KTÓRA JUŻ W STOCZNI GDAŃSKIEJ JAKO PSEUDO INTELEKTUALIŚCI BARDZO SIĘ UAKTYWNIŁA.BIEDNY GUMUŁKA CHCIAŁ ZROBIĆ Z NIMI PORZĄDEK-ALE MU SIĘ TO NIE UDAŁO.STWORZYLI ONI KOR I INNE DZIADOSTWA.JEDNI PRZYCZAILI SIĘ W KOŚCIELNYCH KRYPTACH.A INNI W PZPR -JAKO NIBY IDEOWCY I SEKRETARZE TEJ PARTII-KRYPTO-ZYDZI TACY JAK GEREMEK CZY BALCEROWICZ-ZWIĄZANI Z INTER-NACJONALNYM ZYDOSTWEM SWIATA.PO 1989 ROKU NIEWIADOMO SKĄD ,NICZYM FILIPOSTWO Z KONOPII WYSKOCZYŁ PSEUDO PROFESOR BARTOSZEWSKI, JACYŚ INNI PSEUDO FILOZOFOWIE ZYDOWSCY, A DAWNIEJSI SIEPACZE UB ,JAKIEŚ NIKOMU NIE ZNANE GRONKIEWICZE,BONI,BIELECKIE,LEWANDOWSKIE I ETC ETC-WSZYSCY JAKO BOLEK -MĄDRZEJSI OD TELEWIZORA ,A WOKÓŁ NICH BIEGALI JAK OSZALAŁE MUCHY W BUTELCE Z KROPIDŁAMI I KADZIDŁAMI -DUCHOWNI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ,ŁACZNIE Z KLAUNEM JPII-CO TO KOPYRTKI ROBIŁ PO WYJSCIU Z SAMOLOTU.NARÓD ZGŁUPAŁ I NIE WIEDZIAŁ CO SIĘ ROBI,KTO TO ROBI,CO ROBI I JAK ROBI.KIEDY NARÓD OTRZEZWIAŁ-OKAZAŁO SIĘ,ŻE JEST ZA PÓZNO.

  Polubione przez 1 osoba

 9. LIBERTE

  NO CÓŻ-PO 1989 R W POLSCE CAŁKOWICIE PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ 7 PRZYKAZANIE BOGA-NIE KRADNIJ.JEŚLI W OKRESIE PRLu KAŻDY KTO MIAŁ KU TEMU OKAZJĘ KRADŁ….KIEROWCA KRADŁ PALIWO…..INNY KIEROWCA KTÓRY JEZDZIŁ WYWROTKĄ NA PAŃSTWOWEJ BUDOWIE KRADŁ-MATERIAŁY BUDOWLANE BY SPRZEDAĆ JE NA LEWO….TOKARZ TOCZYŁ FUCHY NA PAŃSTWOWEJ TOKARCE Z KRADZIONEGO MATERIAŁU…….PRACOWNIK MLECZARNI KRADŁ SERY I MASŁO……SKLEPOWE KANTOWAŁY KLIENTÓW NA WADZE…….KIEROWNIK SKLEPU MONOPOLOWEGO SPRZEDAWAŁ KRADZIONY ALKOHOL-BO ROZBIJAŁ DENKA BUTELEK NIE USZKADZAJĄC NAKRĘTEK NAD WIADREM PRZYKRYTYM GAZĄ ,BY GO PRZECEDZIĆ-TO BYŁY TZW.UBYTKI………KIEROWNIK STACJI BENZYNOWEJ KRADŁ BENZYNĘ MANIPULUJĄC PRZY DYSTRYBUTORZE……….LEKARZ BRAŁ ŁAPÓWKI ZA ZWOLNIENIA CHOROBOWE, A W SZPITALU ZA LECZENIE…………..PRACOWNIK W FABRYCE BUTÓW KRADŁ BUTY………..W FABRYCE SAMOCHODÓW-CO NIEKTÓRZY KRADLI CZĘŚCI SAMOCHODOWE….ITD ITP. OCZYWIŚCIE,ŻE BARDZO WIELU POLAKÓW NIE KRADŁO -BO NIE MIAŁO TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.PROBLEM NASTĄPIŁ PO ROKU 1989 I-KIEDY UWOLNIONO RYNEK-BALCEROWICZ ZROBIŁ REFORMĘ, A ŻŁOBU DORWALI SIĘ KOLESIE TYPU DONALDOPODOBNI-WTEDY WSZĘDZIE TAM GDZIE BYŁ STYK PAŃSTWOWE-PRYWATNE,ZACZĘTO KRAŚĆ NA HEKTARY.KTOŚ ZAKŁDAŁ PSEUDO HURTOWNIĘ LEKARSTW-ALE LEKARSTWA KUPOWAŁ JESZCZE W PAŃSTWOWEJ HURTOWNI BY PRZEBIĆ CENĘ KILKA TYSIĘCY PROCENT I LEKI SPRZEDAĆ DO PAŃSTWOWEGO SZPITALA-OCZYWIŚCIE,ŻE TEN KTÓRY KUPOWAŁ TE LEKI W PAŃSTWOWYM SZPITALU DOSTAWAŁ ODPOWIEDNIĄ GRATYFIKACJĘ FINANSOWĄ OD SPRZEDAJĄCEGO CWANIAKA.POTEM SZPITALE PLAJTOWAŁY A KOMORNIK NA ZAJĘCIU KONT BANKOWYCH SZPITALA ZARABIAŁ MILIONY.TO NIE TYLKO LEKI ALE I WYPOSAZENIE SZPITALI-TO SPRZEDAŻ STALI DO PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW PRZEZ PRYWATNYCH POŚREDNIKÓW-TO REMONTY MASZYN GÓRNICZYCH W PRYWATNYCH FIREMKACH-TO PRZEKRĘTY NA KOLEI PAŃSTWOWEJ GDZIE KTOŚ KUPOWAŁ Z MAŁEGO WARSZTACIKU SRUBY DO PODKŁADÓW KOLEJOWYCH W CENIE 30 KROTNIE WYZSZEJ NIZ KUPIŁ BY W FIRMIE JESZCZE PAŃSTWOWEJ.DYREKTORZY ROBILI SOBIE WYPŁATY KOMINOWE A ORLEN OBSIEDLI KOLESIE Z LEWICY I PRAWICY-BY ZARABIAĆ MILIONY.KOLESIE Z PO TO JUŻ POSZLI NA CAŁOŚĆ I KRADNĄ NA PANSTWOWYCH KONTRAKTACH MILIARDY ,A NAWET REKLAMÓWKI 3 MINUTOWE KRĘCĄ ZA 10 MILIONÓW ZŁOTYCH-BY INNY KOLEŚ ZAROBIŁ.ŻEBY NIE BYŁO LUDZOM ZA DOBRZE TO PODSTAWIONO MŁODEGO KOLESIA Z AMBER GOLD-BY UKRADŁ KOWALSKIEMU DOROBEK ŻYCIA.DZISIAJ NIE SĄDZĄ ZŁODZIEJA Z AMBER GOLD, ALE PRZESŁUCHUJĄ LUDZI OKRADZIONYCH-SKĄD MIELI PIENIĄDZE NA LOKATY ULOKOWANE U TEGO ZŁODZIEJA.FERAJNA UKRADŁA LUDZIOM STOCZNIE,HUTY,ZAKŁADY PRACY,SZPITALE,ZASIŁKI POGRZEBOWE A NAWET EMERYTURY-OTO STYROPIANOWA POLSKA I POLSKA GŁUPICH ZAHIPNOTYZOWANYCH POLAKÓW.POLSKA DZISIEJSZA TO OBÓZ KONCENTRACYJNY BEZ DRUTÓW-GDZIE RZĄDZĄ PRZESTĘPCY-KRYMINALIŚCI-MAFIOZI-A SUPER KŁAMCA DONALD TUSK PLUJE LUDZIOM W TWARZ.ZAPRAWDĘ-ZAPRAWDĘ-POWIADAM WAM POLSKA TO GŁUPI NARÓD KTÓRY DOBROWOLNIE PODDAJE SIĘ EUTANAZJI.CZEGO POLSKA POTRZEBUJE-WYSTĄPIENIA Z UE,NACJONALIZACJI UKRADZIONEGO MIENA ORAZ ROZLICZENIA WSZYSTKICH ZŁODZIEI-JEST ICH BARDZO WIELU-TAKICH CO TO W RULETKI WYGRYWALI ALBO PREZENTY OTRZYMYWALI CZY COŚ TAM BEZ PRZETARGÓW SPRZEDAWALI BEZ SWOICH PIENIĘDZY.NIE MASZ W POLSCE MILIARDERA UCZCIWEGO-TU POTRZEBNY JEST MAJDAN I SPALENIE STYROPIANU.OPOWIADAŁ MI PEWIEN KSIĄDZ KATOLICKI W KANADZIE-NIE POLAK-JAK 30 LAT TEMU PEWIEN EMIGRANT Z POLSKI OPOWIADAŁ MU,ŻE NIE MÓGŁ W SKLEPIE KUPIĆ BATERII DO UMYWALKI/BYŁY POD LADĄ/-TO UKRADŁ TAKĄ WYKRĘCAJĄC JĄ W UBIKACJI ZAKŁADOWEJ-GDZIE PRACOWAŁ.CZY DZIWICIE SIĘ,ŻE POLACY NA CAŁYM ŚWIECIE MAJĄ REPUTACJĘ ZŁODZIEJA.CO MOŻECIE CHCIEĆ -JESLI TA BANDA DORWAŁA SIĘ W POLSCE WŁADZY NIE MAJĄC NAD SOBĄ KIJA-POLAK POTRZEBUJE KIJA-BO INACZEJ JEST TO CO JEST.ISTNA STAJNIA AUGIASZA-BANTUSTAN. POLSKO-MIAŁAS BYĆ OJCZYZNĄ WSZYSTKICH POLAKÓW-A JESTEŚ KORYTEM DLA ZŁODZIEI-ZŁODZIEI-ZŁODZIEI.JEDYNIE REWOLUCJA ALBO WOJNA DOMOWA MOŻE TO ZMIENIĆ.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s