„Nie osłabiajcie sankcji nałożonych na Rosję”

maxresdefaultApelują do władz IIIŻydo-RP antypolskie elementy żydowskie, syjonistyczne, ukraińskie oraz potomkowie zbrodniarzy OUN-UPA mieszkający w Polsce.

____________________________

Poniższy apel zamieściła żydowska gadzinówka Michnika w numerze z 19-20.03.2016r.

Nie osłabiajcie sankcji nałożonych na Rosję

Dwa lata temu po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej miało miejsce wydarzenie bez precedensu: terytorium europejskiego państwa zostało – przy użyciu sił zbrojnych – zajęte – (1). Stosując elementy wojny hybrydowej, presję militarną oraz wykorzystując powstałe w następstwie kryzysu politycznego i społecznego osłabienie Ukrainy, Rosja zdradziecko zajęła część jej terytorium – Autonomiczną Republikę Krymu – (2).

Decyzję o aneksji Moskwa starała się legitymizować poprzez tzw. referendum przeprowadzone 16 marca 2014 r. Kierowane i przygotowane przez rosyjskich technologów politycznych „referendum” odbyło się pod lufami karabinów rosyjskich żołnierzy i przy terrorze prorosyjskich bojówek kierowanych przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej – (3).

Choć Moskwa konsekwentnie i cynicznie dementowała jakikolwiek związek z „referendum”, niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników prezydent Rosji Władimir Putin uhonorował na Kremlu swoich podwładnych, wręczając im medale „Za powrót Krymu”, z wygrawerowanymi datami 20.02.2014-18.03.2014.

„Powrót” Krymu był bardzo dobrze zaplanowaną operacją specjalną, przygotowaną i rozpoczętą na długo przed Rewolucją Godności – (4) i kryzysem na Ukrainie.

Aneksja półwyspu to początek dramatycznej zmiany życia jego mieszkańców. Tatarzy krymscy, którzy odmówili udziału w „referendum” i sprzeciwili się jej, do dziś są prześladowani, a ich prawa do wolności wyznania, zgromadzeń czy stowarzyszeń są łamane. Obywatele Ukrainy, którzy odmówili przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa, są sądzeni na terenie Federacji Rosyjskiej. Prawa człowieka nie są respektowane – (5).

Apetyt Rosji nie ograniczył się do Krymu. Po jego zajęciu Moskwa, przy pomocy dywersantów i agentów, wsparła destabilizację sytuacji na wschodzie Ukrainy, w obwodach donieckim i ługańskim. Na tych obszarach nadal trwa wojna, prawie codziennie giną ludzie – (6).

Gdy część europejskich polityków głosi potrzebę przywrócenia „normalizacji” stosunków z Rosją oraz przeglądu sankcji gospodarczych i politycznych wobec Federacji Rosyjskiej, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą stanowczo nalega, by sankcje obowiązywały tak długo, jak długo Moskwa nie zaprzestanie agresji na wschodzie Ukrainy i nie przerwie faktycznej okupacji Półwyspu Krymskiego – (7). Milcząca zgoda społeczności międzynarodowej na jej działania będzie jedynie zachęcać Moskwę do kontynuacji agresywnych działań w Europie w stosunku do innych krajów, przede wszystkich tych, które w przeszłości były w orbicie carskiej Rosji czy ZSRR.

Apelujemy do rządu polskiego i rządów innych krajów Unii Europejskiej, aby dołożyły wszelkich starań, by presja międzynarodowa w postaci sankcji nie słabła, a w konsekwencji zmusiła Kreml do wycofania się z imperialnych planów ekspansji oraz anektowanych terytoriów Ukrainy – (8).

 

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
WARSZAWA, 16 MARCA 2016 R.

http://www.solidarnosczukraina.pl/index.php/pl/

Organizacja powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku.
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,19790676,nie-oslabiajcie-sankcji-nalozonych-na-rosje.html#ixzz43Lx1gyVC

wytłuszczenia w tekście apelu – D.Kosiur

________________________

Polemika z insynuacjami i kłamstwami syjonistów i popleczników żydo-banderyzmu

(1) Jedno zdanie i kilka kłamstw.
Pierwsza była Grecja, w której krwawa wojna domowa – wojna inspirowana przez Zachód (USA i Wlk.Brytanię) trwała od 1944-49r. I choć formalnie nie nastąpiło zajęcie jej terytorium, to wojska anglosaskie i podlegająca im część armii greckiej, realizujące politykę Międzynarodowego Żyda ustanowiły podległe sobie rządy.

Kolejna była Jugosławia, w której MŻ doprowadził do rozpadu państwa po roku 1980, a w 1993r. do wojny. Jugosławię bombardowało żydowskie imperium USA.

Zresztą w żydowskiej gadzinówce Michnika sąsiadują ze sobą dwa teksty, omawiany tu apel syjonistycznego elementu oraz tekst zaczynający się zdaniem:

„UE naciska na władze Sarajewa, by zreformowały kraj i wkroczyły na ścieżkę integracji z Europą.”* – Bo jak nie zaczną się integrować dobrowolnie to … możemy sobie wyobrazić co stać się wtedy może – Jugosłowianie to już wiedzą, wiedzą także Ukraińcy.

* http://wyborcza.pl/1,75477,19790671,14-parlamentow-bosni-i-hercegowiny.html

(2) Czy można mówić o zdradzieckim zajęciu Krymu, którego 98% ludności stanowią Rosjanie, którzy żywili słuszne obawy przed eksterminacją z rąk band podległych ukraińskiemu żydo-reżimowi sterowanemu z Waszyngtonu. Polacy, którzy pamiętają ludobójstwo OUN-UPA z pewnością dobrze rozumieją Rosjan, ale ich miał kto wziąć w obronę.
Żydostwo zapomniało o jednym drobiazgu: Krym należał do Rosji zanim ktokolwiek usłyszał o efemerydalnym państwie ukraińskim – idei sponsorowanej przez międzynarodowe żydostwo anglosaskie i Niemieckie. Chwilowy udział w budowie tego tworu miał agent J.Piłsudski.

(3) Referendum odbyło się z inicjatywy mieszkańców Krymu (98% ludności stanowią Rosjanie) z udziałem międzynarodowych obserwatorów z państw UE, w tym z parlamentu UE, którzy stwierdzili, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. A więc o żadnym terrorze, przymusowym udziale nie może być mowy. Frekwencja wyniosła 83% (uprawnionych do głosowania 1,5 mln osób), za przyłączeniem ponownie do Rosji opowiedziało się 97,5%, przeciw było 2,5%.

(4) Syjonistyczne elementy ukraińską rebelię nazywają „Rewolucją Godności” – ? Cóż, bandytyzm i zbrodnia muszą być głęboko wpisane w ich syjonistyczną i banderowską mentalność – stanowić oczywistą normę, skoro wobec ukraińskiej żydo-rebelii używają terminu „godność”.

492aed607f5555706bbe853c381a2e3c(5) Byłem na Krymie na zaproszenie Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia. Byłem uczestnikiem konferencji prasowej z władzami Krymu, wśród których są ministrowie reprezentujący mniejszość tatarską. Uczestniczyłem także w spotkaniu z duchowym przedstawicielem muzułmańskiej mniejszości Tatarów. Na Krymie powstają meczety. Oto, jak syjonistyczna, żydo-banderowska wiarygodność mija się z prawdą.

(6) Jeśli założyć, że jest to prawda, to musi istnieć także druga strona tego konfliktu. A jest nią, o czym już powszechnie wiadomo, inicjator żydo-rebelii na Ukrainie. Pamiętajmy, że żydo-rebelia rozpoczęła się natychmiast po odrzuceniu przez legalne władze Ukrainy niekorzystnych warunków akcesji do UE, czyli podporządkowania Ukrainy międzynarodowemu żydostwu.

(7) Nie może być mowy o okupacji Krymu, ponieważ żadne państwo nie okupuje swojego własnego terytorium (wyjątek stanowi UE, w której międzynarodowa żydowska finansjera jest okupantem we wszystkich państwach UE).

(8) Załóżmy dla naszych rozważań, że Żydzi mają rację używając terminu „imperializm rosyjski”.
Powstaje jednak oczywiste pytanie:
Dlaczego imperializm rosyjski ma ustąpić przed imperializmem Międzynarodowego Żyda (USA, Wlk.Brytanii)?

Dariusz Kosiur

_____________________________

Członkowie założyciele Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą

1.       Bogumiła Berdychowska 41.   Zofia Romaszewska

2.       Czesław Bielecki                42.  + Zbigniew Romaszewski

3.       Ryszard Bill                              43.   Natalija Riabinska

4.       Wiktorija Bojko                       44.   Grażyna Staniszewska

5.       Wojciech Borowik                  45.   Krzysztof Stanowski

6.       Zbigniew Bujak                  46.   Jacek Szymanderski

7.       Mirosław Chojecki           47.   Tomasz Truskawa

8.       Izabela Chruślińska              48.   Piotr Tyma         

9.       Mirosław Czech                49.   Andrzej Urbanik

10.   Stanisław Faliński             50.   Konrad Walczuk

11.   Władysław Frasyniuk        51.   Andrzej Właszynowicz

12.   Marcin Frybes                      52.   Natalia Właszynowicz

13.   Adam Grzegrzółka                    53.   Henryk Wujec

14.   Tomasz Horbowski                   54.   Aleksander Zając

15.   Zbigniew Janas                      55.   Jerzy Zdrada

16.   Hanna Kamińska                       56.   Marcin Żmudzki

17.   Jacek Kastelaniec                       57.   Jan Bartmiński

18.   Natalia Kertyczak                       58.   Edwin Bendyk

19.   Rostysław Kramar                      59.   Jan Byra

20.   Andrzej Krajewski                      60.   Katarzyna Chimiak

21.   Jan Król                                      61.   Marek Chimiak

22.   Krzysztof Król                         62.   Piotr M.A. Cywiński

23.   Karol Kuhn                              63.   Andrzej Dąbrowski

24.   Danuta Kuroń                        64.   Roman Drozd

25.   Bogdan Lis                               65.   Witold Horowski

26.   Jan Lityński                            66.   Stefania Jawornicka

27.   Wojciech Mańkowski                67.   Adolf Józwenko

28.   Jacek Meissner                      68.   Basil Kerski

29.   Martyna Michalik                       69.   Anna Kertyczak

30.   Wiktor Mikusińśki                     70.   Julia Maria Koszewska

31.   Leszek Moczulski                  71.   Włodzimierz Mokry

32.   Mirosław Odorowski                 72.   Teresa Oleszczuk

33.   Grzegorz Pac                           73.   Natalija Panczenko

34.   Waldemar Pernach                    74.   Bogdan Pecuszok

35.   Bartosz Piechowicz                    75.   Agnieszka Podgórska

36.   Olga Popowycz                           76.   Arkadiusz Putko

37.   Paweł Prokop                              77.   Agnieszka Romaszewska-Guzy

38.   Marian Prysiażniuk                    78.   Mirosław Skórka

39.   Natalia Radzina                          79.   Jarosław Syrnyk

40.   Jerzy Rejt                                     80.   Nedim Useinow

81.   Przemysław Żurawski vel Grajewski

 

Są tak bezczelni i butni, że sami tworzą listy proskrypcyjne – ale to dobrze, to bardzo dobrze.

Te antypolskie kreatury nie martwią się tym, że wymuszone przez Waszyngton – przez Międzynarodowego Żyda na państwach Europy i na Polsce sankcje wobec Rosji przynoszą większe szkody polskim rolnikom, niż Rosji.

Nazwiska wytłuszczone to osoby, które z racji zawodu oraz swobodnego dostępu do żydo-mediów mają szczególnie negatywny wpływ na polską opinię społeczną w tym na polską młodzież – D.Kosiur

 

Organizacje wspierające (syjonistyczny imperializm i ukraiński żydo-banderyzm – D.Kosiur)

Reklamy

19 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

19 responses to “„Nie osłabiajcie sankcji nałożonych na Rosję”

 1. ERRROR 404 NSZ

  Persona nr 55 oddaje wydźwięk całej reszty…

  Polubione przez 1 osoba

 2. Dobrze że te szumowiny tworzą takie paszkwile i podpisują się pod nimi, dzięki temu sami się ujawniają i tym samym tworzą listy kreatur do odsunięcia w przyszłości od koryta.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: “Nie osłabiajcie sankcji nałożonych na Rosję” | Pekok Antylichwiarz

 4. LIBERTE

  KAŻY MĄDRY CZŁOWIEK KTÓRY WŁADAŁ BY IMPERIUM ROSYJSKIM W TEJ CHWILI,A CHCĄCY TEGO, BY BRONIĆ INTERESÓW ROSJI-ZROBIŁ BY TO SAMO CO ZROBIŁ PUTIN. PRZECIEŻ ROSJA TO KRAJ PRAKTYCZNIE SAMO WYSTARCZALNY POSIADAJĄCY W SWOJEJ ZIEMI CAŁĄ TABLICĘ MENDELEJEWA-TO KRAJ NIE TYLKO BOGATY ALE I PRZEBOGATY-WIEDZIAŁ O TYM NAPOLEON I WIEDZIAŁ O TYM DOSKONALE ADOLF HITLER.ROSJĘ KIEDYŚ CHWILOWO OSŁABIŁY GWIEZDNE WOJNY REGANA ,ORAZ POLITYKA DWÓCH UTRACJUSZY -GORBACZOWA I WIECZNIE PIJANEGO JELCYNA KTÓRY UWIERZYŁ ŻYDOM I ODDAŁ W ICH RĘCE NIEMAL CAŁĄ GOSPODARKĘ ROSJI.PUTIN TO ROSYJSKI PATRIOTA-PRZECIEŻ PRZYSTĄPIENIE UKRAINY DO UNII EUROPEJSKIEJ-TO WRÓG ROSJI U JEJ BRAM.KRYM TO BARDZO ISTOTNY KAWAŁEK ZIEMI -WRĘCZ SPEŁNIAJĄCY NIESAMOWITĄ ROLĘ W OBRONNOSCI ROSJI.KRYM JAK I UKRAINA WSCHODNIA TO KAWAŁEK ROSJI KTÓRY POWINIEN DO NIEJ NALEŻEĆ.KIEDYŚ TO WŁASNIE ROSJA BYŁA GWARANTEM SWIATOWEGO POKOJU-GDYBY NIE ROZPAD I OSŁABIENIE ROSJI,TO NIE BYŁO BY DZISIAJ WOJNY W SYRII,WOJNY W IRAKU,ZNISZCZENIA LIBII KADAFIEGO.BRACIA W SYJONIE MAJĄ JESZCZE WIELKI APETYT NA IRAN,A NAJWIĘKSZY OCZYWIŚCIE NA ROSJĘ.PUTIN TO WIELKI ROSYJSKI PATRIOTA,TO MĄDRY POLITYK I STRATEG.DZISIAJ KIEDY PUTIN ROZERWAŁ JUŻ JEDNO OGNIWO TO PRZYPUSZCZAM PÓJDZIE JUŻ ZA CIOSEM.TACY POLITYCY JAK TY I CI OD 1989R W POLSCE POWINNI SIĘ TEGO BAĆ-ALE NIE MUSI SIĘ BAĆ ŻADEN UCZCIWY CZŁOWIEK. ROSJA TO KRAJ SŁOWIAN-I ZLE SIĘ STAŁO,ŻE TE ANTY POLSKIE RZĄDY KTÓRE PROWADZĄ POLSKĘ DO NIKĄD-CAŁY CZAS DRAZNIĄ ROSJĘ-BO NA TYM TRACĄ TYLKO POLACY JAKO NARÓD.CO DAŁA POLSCE UNIA EUROPEJSKA-NIC…JEDYNIE JĄ TOTALNIE ZNISZCZYŁA MAJĄC SYJONISTYCZNYCH KACYKÓW W KORYCIE POLSKIEJ WŁADZY.PUTIN POPROSTU NAPRAWIA TO CO ZNISZCZYLI JELCYN Z GORBACZOWEM-Z INNEJ STRONY CO ZNACZY UKRAINA BEZ ROSJI-ZNACZY TYLE CO NIC-BO I GAZU NIET I ROPY NIET I PRODUKCJI NIET-A CO UKRAINA BY DOSTAŁA OD UE-TO SAMO CO POLSKA-BILIONOWE DŁUGI W STOSUNKU DO ZACHODNIEJ LICHWY-WIELO MILIONOWE BEZROBOCIE I TOTALNY DRENARZ CAŁEJ UKRAINSKIEJ GOSPODARKI.EUROPA ZACHODNIA TO WESZ-KTÓRA TYLKO NISZCZY I WYSSYSA KREW NARODÓW PODBITYCH-ZNACZNIE GORSZA NIŻ DAWNIEJSZE ZSRR.ORBAN NA WĘGRZECH SIĘ OPAMIĘTAŁ-WYPROWADZIŁ WĘGRY NA PROSTĄ-PRZYJĄŁ DŁOŃ OTWARTĄ PUTINA,I NARÓD WĘGIERSKI GO ZA TO CHWALI.KIM LUB CZYM TERAZ JEST POLSKA-BEZ PRZENYSŁU,BEZ BANKÓW,BEZ ARMII….NICZYM-TOTALNYM NICZYM ,A JEDYNIE BANTUSTANEM Z KACYKAMI U KORYTA KTÓRZY TERAZ S..R.AJĄ DO GACI ZE STRACHU-NO BO KTO POLSCE POMOŻE-NIKT NIE CHCIAŁ UMIERAĆ KIEDYS ZA GDAŃSK- A SOJUSZE ZACHODNIE WŁĄCZNIE Z USA-TO TYLKO SŁOWA NAPISANE PATYKIEM NA WODZIE.TAK TO POLSKA WCHODZĄC DO UNII EUROPEJSKIEJ WPADŁA Z DESZCZU PO RYNNE.PRZYSZŁOŚC POLSKI TO ROSJA NIE EUROPA ZACHODNIA KTÓRA MA TYLKO ZIEMIE I PIASEK W SWOJEJ GLEBIE.MOŻE TERAZ BOLKU DO CIEBIE DOTARŁO-DLACZEGO TYM Z BILDERBERGA,BOHEMIAN KLUB I TYM OD ILUMINATÓW ORAZ WSZELKICH INNYCH MASONÓW ROZCHODZI SIĘ TAK BARDZO O ROSJĘ.PUTIN TO SZACHISTA,A NIE GRACZ W WARCABY-TO SWIATOWY MISTRZ SZACHÓW .CAŁE ZŁO SWIATA-SWIĄTYNIA ZŁA TO GOLDMAN,SOROS,SACHS,ROTSCHILD,ROCKEFELER,WARBURG I PARU JESZCZE ORAZ ICH WYSŁAŃCY TYPU BALCEROWICZ,ROSTOVSKI ETC-ETC-ETC.PUTIN TO ŁEBSKI FACET KTÓRY MA JAJA-ROSJA TO GWARANT NASZEJ WOLNOSCI-STETY ALE TAKA JEST PRAWDA

  Polubienie

  • LIBERTE

   WPISY BĘDĄ DRUKOWANE . JEŻELI KTOS NIE CHCE NIECH NIE CZYTA . NAJNOWSZE WPISY W KWIETNIU .

   Polubienie

   • LIBERTE

    KOLEJNA PROSBA DO SYJONISTY Z KANADY . BARDZO PROSZĘ BEZ INWEKTYW . POLEMIKI Z PANEM NIE BĘDZIE .

    Polubienie

   • paziem

    Szanowny Panie, wpisy drukowane jakoś przebolejemy, ale pod dwoma warunkami: 1) że nie będą „strumieniem świadomości” , 2) że będą merytorycznie związane z wątkiem, pod którym są umieszczane.
    Wpisy nie respektujące tych warunków zmuszeni będziemy traktować jako spam.

    Polubienie

   • Beata

    W sprawie pana Liberte
    Od soboty czytam z zaciekawieniem jego wpisy na WPS i naprawdę się nie nudzę , chociaż ten pan Ameryki nie odkrywa. Oczywiście nie bylibyśmy Polakami , gdybyśmy z problemu o wielkości pchły nie robili problemu wielkości słonia . Komuś tam przeszkadzają drukowane litery albo jego wpisy trochę nie na temat . Ważne , żeby było ciekawe . Pozdrawiam największe marudy na WPS i serdeczne pozdrowienia dla czytelników .

    Polubienie

 5. LIBERTE

  WSZYSTKIE MOJE STARSZE WPISY SĄ DOSTĘPNE BA BLOGU BOLKA . RÓWNIEZ WPISY EWY CAŁKIEM NIEZLE W TEMACIE POINFORMOWANEJ PANI .

  Polubienie

 6. Korczma

  .POLSKA DLA ROSJI TO ZIARENKO PIASKU NA PUSTYNI I CZASY REGANA JUŻ NIE WRÓCĄ.Z ROSJĄ SIĘ NIE PROWDZI SIĘ WOJEN,ALE ŻYJE SIĘ W ZGODZIE LUB PRZYJAZNI.DAWNIEJSZE ZSRR BYŁO GWARANTEM ISTNIENIA POLSKI W JEJ GRANICACH I BYTU POLSKI.PAN-PANIE BOLEK PRZYSŁUŻYŁ SIĘ DOSKONALE TYM-KTÓRYM NA POLSCE NIE ZALEŻAŁO, A JEDYNIE NA ZIEMIACH POLSKICH ,JEJ GOSPODARCE I BANKACH-DZISIAJ ODBIERA PAN OD NICH SWOJE TANTIEMY.ROSJA TO KRAJ KTÓRY DRAZNICIE-NAWET NAJSPOKOJNIEJSZY PIES KTÓREGO PAN BĘDZIE DRAZNIĆ-UGRYZIE.POLSCY POLITYCY PANA OPCJI SĄ W NAJLEPSZYM SŁOWIE-BEZ WYOBRAZNI.ROSJA TRWAŁA I BĘDZIE TRWAĆ KIEDY Z WINY PO-LITYKÓW NIE CAŁKIEM PO-LSKICH-POLSKA MOŻE ZNIKNĄĆ Z MAPY SWIATA. USA I UE NIC NIE ZROBIŁA I NIC NIE ZROBI-BO DOSKONALE WIE CO IM GROZI-DLATEGO STĘP PAN NIE WYPARZONE I PRZEMĄDRZAŁE GĘBY -PODOBNE DO PAŃSKIEJ-BY UCICHŁY I ZA NIM POWIEDZĄ JEDNO SŁOWO 100 X PO-MYŚLAŁY.POMRUKAMI PALI-COŚ TAM NIKT NORMALNY SIĘ NIE PRZEJMUJE-SAMO NAZWISKO PALIMŁOT CZY KOT MÓWI SAMO ZA SIĘ

  Polubienie

 7. Korczma

  PANIE BOLEK…..UKRAINA BEZ ROSJI TO WRAK BEZ ZAGLI NA OCEANIE. GDYBANIE I NIE REALNE OPOWIASTKI PANA BAROSSO I INNYCH PRZEDSTAWICIELI KE-O JAKIEJS TAM DZIWNEJ WIELO-MILIARDOWEJ POMOCY DA UKRAINY ,TO BAJKI DLA UŁOMNYCH DZIECI.UKRAINA MOŻE WYJŚĆ Z KRYZYSU TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY ROSJI.DLA KRAJÓW UNII TAKICH JAK NIEMCY,FRANCJA CZY ANGLIA-ROSJA TO RATUNEK DLA WIELU ICH FIRM KTÓRE ZAINWESTOWAŁY TAM SWÓJ KAPITAŁ PRODUKCYJNY I HANDLOWY. PUTIN POKAZAŁ ZACHODOWI,ŻE ROSJA JEST SILNA I KAŻDY ALE TO KAŻDY POWINIEN SIĘ Z NIĄ LICZYĆ.JEŚLI MOWA O JAKIŚ TAM SANKCJACH-TO W ZASADZIE POLITYCY UNII EUROPEJSKIEJ TYLKO SIĘ OSMIESZAJĄ-BO DOSKONALE WIEDZĄ CO ZNACZY DLA NICH ROSJA-A TO JAK OSMIESZAJĄ SIE POLSCY POLITYCY.SWIADCZY TYLKO O ICH INFANTYLNYM PODEJSCIU DO SPRAWY-GŁUPOCIE POLITYCZNEJ I BRAKU LOGIKI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRZEWIDYWANIA…….PANIE PUTIN-Z PRZYJEMNOŚCIĄ UŚCISNĄŁ BYM PANA DŁOŃ I POKLEPAŁ PRZYJACIELSKO PO PLECACH-POZDRAWIAM, I ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO-LIBERTE

  Polubienie

 8. Crusader

  A wy dalej uparcie z iście żydowską perfidią zawijacie gówno w papierek cukierka: http://arjanek.neon24.pl/post/130436,pax-russo-americana

  Polubienie

  • Korczma

   a ty czytasz pierdoły w pejsatym Neonie 24 i jesteś co dzień głupszy.

   Polubienie

  • Jak nie jeden krzyżowiec to drugi, widać czasy średniowiecza mają się dobrze. Mam coraz mniejsza ochotę na zaglądanie do netu, masy bezrozumnych idiotów rozłażące się po internecie, niczym wszy i wypisujące kretynizmy do kwadratu, przyprawiają o mdłości i podnoszą ciśnienie. Nie chce mieć problemów na starość z nerwami i sercem…

   Polubienie

   • Korczma

    Ja jeszcze czytuje , ale problem mam z ciśnieniem zwłaszcza gdy widzę Kalsteinów , singerów dlatego wszystko pokodowałem i zostawiłem 4 niemieckie . Od jutra też juz do internetu zagladać nie będę szkoda nerwów . Trzeba kilka lat dłużej pozyć . W ulubionych zapisałem twoj blog przemex i opolczyka i ende . Pozdrawiam.

    Polubienie

   • Crusader

    przemex wps też publikowało na neonie od czasu do czasu trafi się tam coś ciekawego poza tym to sam o tym już dawno wiedziałem. Kitu też mi nie wciskaj że to bzdury bo np sam pamiętam jak Rosja nie zawetowała rezolucji ws Libii itd – widać guzik wiesz.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s