Radogoszcz 2016 – stańmy w obronie prawdy

Radogoszcz2

„Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wolności. Imiona i ciała zabrał nam ogień, żyjemy tylko w waszej pamięci. Niech śmierć tak nieludzka nie powtórzy się więcej”.

 

 

Papier firmowy PP i WPS przyciety (1)  

ZAPROSZENIE

 

Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.

Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość  ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz  milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.

Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.

Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy  obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

W imieniu organizatorów zgromadzenia,

dr Paweł Ziemiński

Łódź. dnia 5 maja 2016.

____________________

Dane dojazdowe:

http://www.museo.pl/content/view/572/82/

Dodatek historyczny:

http://www.muzeumtradycji.pl/1-historia/

http://www.muzeumtradycji.pl/lista-ofiar-masakry/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_wi%C4%99zieniu_na_Radogoszczu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum_i_muzeum_na_Radogoszczu_w_%C5%81odzi

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/495346,niemcy-zamordowali-wiezniow-z-radogoszcza-zdjecia,2,id,t,sa.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyzwolenie_%C5%81odzi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wasilij_Czujkow

_________________

Golgota łódzka – Radogoszcz

Radogoszcz – to północny kraniec łódzkiej dzielnicy Bałuty, w przeszłości wieś, aktualnie osiedle mieszkaniowe, rozlokowane  po obu stronach ulicy Zgierskiej – drogi prowadzącej do Zgierza i Łęczycy. Okala je od południa najpiękniejszy łódzki park Julianów, od północy Las Chełmy i od wschodu Las Łagiewniki. Radogoszcz jest także typowym osiedlem kontrastów, w którym, obok eleganckich  przedwojennych willi i pałacyków pofabrykanckich, obok powojennych domków jednorodzinnych i willi łódzkich nuworyszów otoczonych pięknymi ogrodami, obok osiedli domów wielorodzinnych Radogoszcz Wschód i Zachód – znajduje się sporo domów czynszowych, głównie drewnianych, nigdy nie remontowanych i popadających w ruinę – zamieszkałych przez ubogą ludność.

Mimo sielskiego charakteru tej pełnej zieleni dzielnicy, nazwa Radogosz wywołuje w mieszkańcach Łodzi dreszcz grozy.

ROZSZERZONE WIĘZIENIE POLICYJNE NA RADOGOSZCZU

Wkrótce po zajęciu Łodzi, już w październiku 1939 roku, Niemcy podjęli akcje represyjne przeciwko łódzkiej inteligencji, głownie nauczycielom, ludziom kultury, urzędnikom państwowym, działaczom społecznymi i politycznym.  Wśród aresztowanych znajdowali się również obywatele pochodzenia niemieckiego (którzy nie ześwinili się podpisaniem volkslisty) oraz duchowni.  Po zapełnieniu wszystkich istniejących więzień, utworzono tzw. obóz przejściowy w zabudowaniach dawnej fabryki włókienniczej Michała Glazera przy ul. Krakowskiej (obecnej ul. Liściastej 17), który  jako obóz SS podlegał „osławionemu” gestapo, czyli Geheime Staatspolize. Przez obóz przy  ul. Krakowskiej przeszło około 2000 osób (kobiet i mężczyzn). Z tej liczby około 500 „osądzono” w trybie doraźnym i rozstrzelano. 

Od stycznia 1940 roku obóz przeniesiono do znajdującej się  w pobliżu dawnej fabryki Samuela Abbego przy zbiegu ulic gen. Sowińskiego i Zgierskiej. Zabudowania fabryczne składające się z czterokondygnacyjnej hali głównej i parterowej hali otoczone wysokim ogrodzeniem, adaptowano na więzienie, wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia. Trzymetrowy mur ogrodzenia zwieńczono drutem kolczastym, wybudowano w narożach wieże wartownicze w których pełnili straż wachmani uzbrojeni w broń maszynową, dodatkowo po zewnętrznej stronie parkanu od strony ulic, ustawiono podwójne zasieki z drutu kolczastego. Obok, w dawnym budynku właściciela fabryki, zamieszkał komendant więzienia. Więzienie podporządkowano Policji Państwowej nadając ostateczną nazwę Erweitertes Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager  Radegast, czyli Rozszerzone Więzienie Policyjne na Radogoszczu. Więźniowie przetrzymywani byli na trzech salach budynku głównego, każdej o powierzchni około 500 m2. Na parterze funkcjonowały warsztaty więzienne – stolarski i szewski. Pierwsze piętro przeznaczone było  dla więźniów funkcyjnych i osób pochodzenia niemieckiego.  Na drugim piętrze trzymano więźniów Kriminalpolizei. Na trzecim piętrze grupowano osoby będące w dyspozycji Geheime Staatspolize. W parterowej hali urządzono izbę chorych.

 

Radogoszcz (Radegast) nie był obozem masowej eksterminacji typu Auchschwitz czy Majdanek, było to więzienie wyłącznie męskie o charakterze przejściowym, co oznaczało że więźniowie przebywali tu przeciętnie do dwóch miesięcy w oczekiwaniu na procesy sadowe, bądź oczekując aż zbierze się odpowiednia  liczba osób do transportu. Większość osadzonych na Radegaście to byli ludzie, którzy zmuszeni ciężkimi warunkami życia w Generalnym Gubernatorstwie popełnili przestępstwa w świetle „prawa” okupanta.  Jakie to były „przestępstwa” ? Głównie, nielegalny ubój i szmugiel żywności ze wsi, ucieczki z robót przymusowych do Rzeszy, nielegalne przekraczanie granicy GG, która przebiegała niedaleko Łodzi. Więziono także ludzi bez powodu, zatrzymanych w osławionych łapankach ulicznych, oraz przedstawicieli inteligencji i duchownych katolickich z okolic Łodzi. Sporadycznie więziono nawet Niemców którzy nie ześwinili się podpisaniem volkslisty. To że Radegast był tylko więzieniem, wcale nie oznaczało że panowały tu lepsze warunki bytowania niż w obozach zagłady.

Okrucieństwo hitlerowców wobec ludzi przetrzymywanych, stawiają Radegast na równi z miejscami najstraszniejszej martyrologii polskiej w okresie okupacji niemieckiej. Jak wynika z relacji byłego więźnia  Radegastu, Władysława Zarachowicza (książka „Nas nie pożarły płomienie” wyd. Bellona 1991), załogę Radogoszcza w liczbie około 100, stanowili volksdeutsche z Łodzi i okolic, słabo mówiący po niemiecku, przysłowiowi „dekownicy”, którzy mając na uwadze fakt że są daleko od krwawego frontu na którym można było szybko zginąć za Hitler und das Vaterland, gorliwie służyli Rzeszy niczym wierne psy, a powodziło im się jak na stan wojenny znakomicie. Załoga radogoska rekrutowała się z najzwyklejszych sadystów, bestii w ludzkiej skórze, o morderczych skłonnościach. Do najgorszych kanalii należał hausmeister  Józef Heinrich – dorożkarz z Pabianic – obdarzony przez więźniów przydomkiem „krwawy Józio”, potężny ryżawy drab o odrażającej fizjonomii, wsławiony niezwykłym okrucieństwem, wykonawca wszystkich wyroków śmierci na terenie Radegastu. Nie rozstawał się nigdy ze skórzanym pejczem którym bił więźniów przy każdej okazji.  Komendantem więzienia był revierleutnant Walter Pelzhausen – reichsdeutsch czyli Niemiec z Rzeszy, systematycznie okradający więźniów z i tak głodowych racji żywnościowych, odpowiedzialny za osobiste zamordowanie 35 więźniów.  

Niebywałym okrucieństwem wysławił się łódzki folksdojcz Mathäus, z zawodu kowal pełniący obowiązki…sanitariusza !, przezwany przez więźniów „doktorem Mateuszem”. Ten krwawy potwór urzędujący na tzw. izbie chorych swych pacjentów szybko pozbawiał życia stosując swoiste „terapie” jak na przykład duszenie przez wlewanie wody do płuc , wrzucanie żywych ludzi do niegaszonego wapna, wyrywanie zębów obcęgami ślusarskimi, przecinanie wrzodów nożem kuchennym, aplikowanie zastrzyków z nafty. Nic więc dziwnego że nawet ciężko chorzy więźniowie unikali pobytu w jego mordowni zwanej dla kamuflażu „izbą chorych”. Swoistym „humorem” odznaczał się hausmeister Józef Flescher – folksdojcz z Ozorkowa, nazywany „Rolowany”, urządzając  nowoprzybyłym więźniom „chrzest” polegający na tym, że więźniowi zanurzano głowę w beczce z wodą i dopiero wówczas go bito. Stosowano też szczególne męczarnie, do których należał tzw. „warsztat” który polegał na tym, że więźnia kładziono na drewnianej skrzyni wypełnionej kamieniami i zamykano w pozycji leżącej przy pomocy stalowych prętów. Unieruchomionego w ten sposób nieszczęśnika bito specjalnymi pałkami.

Szczególną formą męczenia więźniów były nieustanne apele, będące  tylko pretekstem do zbiorowego bicia. Pomiędzy apelami „wypełniano” czas więźniom spędzając ich grupami do „maneżu” jak zwano ogrodzony drutem kolczastym kojec , w którym musieli biegać dookoła , pełzać na kolanach, lub chodzić na czworaka,  bici przez stojących w środku wachmanów. „Maneż” stanowił także osobliwą formę popisów dla poszczególnych wachmanów w ich umiejętności posługiwania się  batami, zakończonymi kawałkami metalu, drążkami, rurkami itp. „Ambicją” sadystów, było wybicie więźniowi  oka. Wyjątkowo okrutną odmianą było posypywanie toru „maneżowego” rozżarzonym żużlem z kotłowni, po którym więźniowie zmuszeni byli biegać boso lub czołgać się bez koszul. Nawet kąpiele były wielką zbiorowa katuszą, podczas których nadzy więźniowie poddawani byli przemienne gorącym i zimnym tuszom, a następnie stali godzinami, często w zimnie czekając na odzież, bici przez nadzorców.  „Pomysłowość”  niemieckich zwyrodnialców w zadawaniu cierpień więźniom nie miała granic.  W „trosce o higienę stóp” kazano im „myć” nogi w roztworze sody przy użyciu szczotki ryżowej którą zdzierali sobie skórę do krwi. Pamiętano także o „higienie jamy ustnej” , przy czym zamiast proszku do zębów stosowano proszek do prania i szorowano uzębienie szczotką od podłogi. Każdego dnia na skutek głodu, chorób, wycieńczenia oraz sadystycznego znęcania się niemieckich wachmanów ginęli więźniowie. Wysyłano również transporty więźniów na egzekucje wykonywane w podłódzkich lasach.  Z Radogoszcza wzięto kilkunastu więźniów na największa publiczną egzekucję w łódzkim regionie w Zgierzu, 20 marca 1942 r.(rozstrzelano wówczas 100 osób !). Rozstrzeliwano także na terenie samego więzienia,  z wyroków „sądu” niemieckiego, jak również z błahych powodów lub bez powodu „dla zabawy”.

Tak straszliwe warunki życia sprawiły, że więźniowie marzyli o jak najszybszym transporcie do… obozu koncentracyjnego, nie zdając sobie oczywiście w pełni sprawy co ich po zmianie adresu może czekać. Były więzień Bolesław Kruk, zeznający w charakterze świadka podczas procesu przeciwko komendantowi radogoskiego więzienia Walterowi Pelzhausenowi w 1947 r. powiedział : „Radogoszcz nie był obozem, ale więźniowie przyjmowali wyjazd z Radogoszcza jako zbawienie”.

Szacuje się, że przez EP Radegast przeszło około 40 tysięcy osób, z czego na miejscu zamordowano około 20 tysięcy ludzi.

 

MASAKRA w RADOGOSZCZU

Do najstraszliwszej zbrodni należy jednak zbiorowy mord popełniony na bezbronnych więźniach w przeddzień opuszczenia Łodzi przez Niemców. Przegrywający wojnę Niemcy w ostatnich dniach swego panowania w Łodzi postanowili zatrzeć za sobą ślady popełnionych tu zbrodni. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku wachmani pod dowództwem Pelzhausena oraz żołnierze plutonu ochrony przeciwlotniczej, wtargnęli do cel na parterze, gdzie przebywali głównie chorzy więźniowie. By nie wzbudzać podejrzeń zakłuto ich bagnetami. Następnie zaczęto rozstrzeliwać więźniów spędzonych z pięter na plac apelowy, oraz tych którzy próbowali ukryć się w celach na poszczególnych piętrach. Niektórzy z nich podjęli desperacką obronę kontratakując napastników przy użyciu cegieł i kawałków desek z prycz, wobec czego siepacze wycofali się. Strzelanina trwała do wczesnego ranka 18 stycznia. Niemcy  jednak postanowili dokończyć dzieła zagłady… Budynek fabryczny ze znajdującymi się we wnętrzu kilkuset żywymi więźniami  obrzucili granatami i podpalili benzyną. Ogień szybko się rozprzestrzenił na wszystkie piętra. Każdego, kto się chciał wydostać na zewnątrz mordowano strzałami z broni maszynowej. W więzieniu rozgrywały się dantejskie sceny.  Ludzie rzucali się z płonących pięter , wyrzucali trupy współwięźniów, aby skacząc na nie amortyzować upadek, starali się wydostać na dach budynku, lub ryzykując życiem przeskoczyć  na sąsiednie dachy. Sześciu więźniów schroniło się w żeliwnym zbiorniku wody znajdującym się na ostatnim półpiętrze klatki schodowej. Podczas pożaru woda w zbiorniku rozgrzała się do bardzo wysokiej temperatury, ale przeżyli doznając poparzeń II stopnia. Uratowani więźniowie to: Stanisław Jabłoński, Bolesław Popławski, Zdzisław Skowroński, Antoni Szmajda, Adam Sowiak i Józef Zieliński.  Ilu więźniów zginęło podczas styczniowej masakry nigdy nie zdoła się ustalić. Szacuje się że wymordowano około 1500 osób, z czego połowa została żywcem spalona. Według danych Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi uratowało się tylko około 30 więźniów. Prawdopodobnie już tylko kilku z nich żyje.

Jak podaje znany historyk łódzki p. Marek Budziarek : 18 stycznia 1945 roku wywiad Armii Krajowej -zorientowawszy się w działaniach Niemców na terenie radogoskiego więzienia – wysłał swego łącznika do pobliskiego Zgierza. Przekazać miał on tam dowództwu Armii Czerwonej informacje o bestialstwie czynionym na Radogoszczu. Biorąc po uwagę pośpiech, w jakim dokonano zbrodni, atmosferę totalnego zamieszania panująca w Łodzi, prawdopodobnie wystarczyłby jeden czołg sowiecki, by niemieccy zbrodniarze w popłochu opuścili radogoskie więzienie. Niestety, sowieci wstrzymali swoją ofensywę na 24 godziny. To wystarczyło, by więzienie doszczętnie spłonęło.

 

Po wejściu Rosjan do Łodzi, 19 stycznia 1945 roku, otwarły się więzienne podwoje, mieszkańcy Łodzi ujrzeli skutki ostatniej zbrodni niemieckiego okupanta. Przed spalonym budynkiem leżały stosy spalonych zwłok. Przez blisko  miesiąc trwały wędrówki łodzian i mieszkańców okolicznych miejscowości  do Radogoszcza. Każdego dnia nad zwłokami zwęglonych ciał rozgrywały się przejmujące sceny. Rodziny odnajdywały swoich bliskich, zamęczonych, spalonych żywcem. Ciała zamordowanych w  Radogoszczu pochowano uroczyście 28 lutego 1945 r. na pobliskim cmentarzu p.w. św. Rocha przy ul. Zgierskiej. Pogrzeb przerodził się w wielką antywojenną manifestację z udziałem łodzian oraz mieszkańców miast i wsi województwa łódzkiego.

 

ZBRODNIE NIE W PEŁNI UKARANE

Tylko około 1/5 członków załogi więzienia radogoskiego poniosło odpowiedzialność za zbrodnie tutaj popełnione. Pierwszy proces miał miejsce w grudniu 1945 w Łodzi. Przed Sądem Specjalnym Karnym stanął łódzki volksdeutsch Adolf Adler vel Orłowski, oskarżony o to, że pełniąc funkcję nadzorcy w wiezieniu na Radogoszczu znęcał się nad więźniami, bijąc i wyzywając. Został skazany na karę śmierci i stracony. Drugi proces „radogoski” miał miejsce w lutym 1946 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli dwaj wachmani , volksdeutsche łódzcy: Paweł Bergman i Jan Fuchler. Obaj zostali skazani na karę śmierci. Wyrok na Bergmanie został wykonany, natomiast Fuchler został ułaskawiony z zamianą kary na 15 lat więzienia. Po ośmiu latach został przedterminowo zwolniony w 1954 roku. Najwięcej emocji wzbudziła w Łodzi, rozprawa przeciwko Walterowi Pelzhausenowi komendantowi więzienia radogoskiego, która odbyła się we wrześniu 1947 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi, na Placu Dąbrowskiego. Wobec jednoznacznych dowodów winy kat Radogoszcza został skazany na karę śmierci i stracony 1 marca 1948 roku. Najbardziej znanemu obok Pelzhausena oprawcy więzienia radogoskiego, Józefowi Heinrichowi „krwawemu Józiowi”, (zaocznie skazanemu przez sąd podziemny Armii Krajowej na karę śmierci), udało się w styczniu 1945 zbiec z Łodzi do Niemiec gdzie zmarł w 1961 r. nie ponosząc kary. Nieznane są losy, zbrodniarza radogoskiego Mathäusa, osławionego „doktora Mateusza”. Inny oprawca, wachman radogoski Reinhold Zachert , po ucieczce z Łodzi osiedlił się w Niemczech. Na przełomie lat 1960-70 Sąd w Oldenburgu umorzył postępowanie w jego sprawie „z braku dowodów winy”.  Po latach, w 1967 r., ówczesna Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, podjęła ponowne śledztwo w sprawie wiezienia radogoskiego z celem dotarcia do nowych materiałów i podjęcia próby postawienia przed sadem pozostałych wachmanów radogoskich. Trwało to aż do kwietnia 1982 roku i zostało zakończone „wobec długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej dalsze jego kontynuowanie”.

 

RADOGOSZCZ – MUZEUM PAMIĘCI NARODOWEJ

Pamięć ofiar wielkiego barbarzyństwa  uczciła Łódź przekształceniem spalonej fabryki na Mauzoleum Martyrologii i Walki w Radogoszczu. Architekturę obiektu zorganizowano według projektu inż. Wacława Balda i Tadeusza Herburta.  Obok ruin więzienia, na skrzyżowaniu ulic gen. Sowińskiego i Zgierskiej (obecnie Plac Pamięci Narodowej), stanął w 1961 roku, 30 metrowy obelisk w formie iglicy autorstwa Tadeusza Łodziana prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obelisk jest żelbetową konstrukcją oblicowaną masą z tworzywa sztucznego koloru srebrzysto stalowego. Płaskorzeźby w podstawie obelisku przedstawiają kurczowo zaciśnięte dłonie. Cała fabryka otoczona jest wysokim murem z wieżyczkami , ozdobionym płaskorzeźbami  autorstwa Antoniego Biłasa i Wacława Wołosewicza. Prowadzi do niej kuta żeliwna brama zaprojektowana przez art. plastyka Romana Modzelewskiego. 19 stycznia 1976 r. otworzono na terenie byłego więzienia Muzeum Martyrologii, które obecnie jest oddziałem Muzeum Tradycji Niepodległościowych. W szedowej hali fabrycznej urządzono, wystawę stałą ukazującą losy i życie codzienne mieszkańców Łodzi i regionu Łódzkiego w okresie okupacji niemieckiej, oraz  wystawę poświęcona dziejom radogoskiego więzienia w latach 1939 – 1945. Oprócz  ekspozycji stałych organizowane są wystawy okresowe ukazujące problematykę martyrologii i walki społeczeństwa polskiego, także mniejszości narodowych, w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i regionu łódzkiego.  Obok hal fabrycznych w których przetrzymywano więźniów, stoi wielki  sarkofag  w formie prostopadłościanu z czarnego marmuru z wymownym napisem: „Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wolności, imiona i ciała zabrał nam ogień, żyjemy tylko w waszej pamięci”.

 

NARÓD KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE

 Corocznie na terenie byłego więzienia w Radogoszczu, odbywają się uroczystości miejskie organizowane z okazji kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi, gromadzące mieszkańców naszego miasta.

W roku 2010 przypada 65 rocznica zakończenia okupacji niemieckiej, a także 65 rocznica masakry w łódzkim Radogoszczu.  Mieszkańcy naszego miasta wezmą udział w uroczystościach rocznicowych, które odbędą się jak co roku – 19 stycznia, przy pomniku Mauzoleum – na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu.

I na koniec krótka refleksja. W polskiej współczesnej „politycznie poprawnej” nowomowie gdy mówi się o zbrodniach ostatniej wojny unika się przymiotnika „niemieckich”. Na ogół podaje się, enigmatyczne informacje typu:  zbrodnie hitlerowskie, faszystowskie, nazistowskie, etc. Trzeba jednak podkreślić z całą mocą: to nie Polacy stworzyli obozy koncentracyjne na swoim terytorium, tylko Niemcy którzy podbili nasz kraj, i tą prawdę trzeba powtarzać.  A wskazywanie narodowości zbrodniarzy nabiera obecnie szczególnego znaczenia, gdy w krajach Europy Zachodniej i Ameryce prowadzona jest antypolska propaganda  ukrywania narodowości  zbrodniarzy niemieckich w celu przeniesienia współodpowiedzialności za ludobójstwo na nasz naród. Powiela się bezczelne kłamstwa o istnieniu podczas ostatniej wojny „polskich obozów zagłady”.( podkreślenie moje- PZ)

Oczywiście , my Polacy , w większości chrześcijanie – jak to określił śp. Zbigniew Herbert „posiadamy najtrudniejszego kunszt  odpuszczania win” – zdobyliśmy się na przebaczenie podłości barbarzyńców niemieckich. Uczyniliśmy to już w 1965 roku, ustami naszych biskupów, w duchu pojednania między narodami: polskim a niemieckim. Jednak przebaczając nie oznacza… zapomnieć ! Przede wszystkim musimy prawdę o ostatniej wojnie przypominać młodemu pokoleniu Polaków, by ono o tym nie zapomniało. Gdyż – jak mówi mądrość ludowa – naród, który traci pamięć, traci sumienie !

 

Więcej zdjęć z katowni radogoskiej i osiedla Radogoszcz, znajdziesz TU

autor: Bogusław Bieliński, za:  http://obiektywnie.blog.onet.pl/2010/01/11/golgota-lodzka-radogoszcz/

Reklamy

22 Komentarze

Filed under Bez kategorii

22 responses to “Radogoszcz 2016 – stańmy w obronie prawdy

 1. Korczma

  Skąd ja to znam ,a no wraca stare , odgrzebane barachło z Porozumienia Centrum . To był zawsze dobry kumpel Kalksteina . Pewnie odgrzebie się jeszcze inne stare dinozaury PC ha ha ha . Ten kraj to h… dupa i kamieni kupa , republika kolesi , zamordyzm .
  ADAM GLAPIŃSKI – KANDYDATEM NA SZEFA NBP. Zamienił stryjek siekierkę na kijek . Ciekawe czy ma wiekszego ptaka od Belki , ale o tym się dowiemy jak wypije troche wina za 1000pln i przegryzie ośmiorniczkami .U sowy nie bo juz spalony – zreszta Sowa gotuje już u pejsów – TV4.

  Polubienie

 2. paziem

  Szanowny Pan
  Sergey Andreev

  Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 3. paziem

  Szanowny Pan
  Aleksandr Averyanov
  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
  Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 4. paziem

  Szanowny Pan
  Andrij Deszczycia
  Ambasador Ukrainy
  w Rzeczypospolitej Polskiej

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 5. paziem

  Szanowni Państwo
  AMBASADORZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  KRAJÓW BYŁEJ KOALICJI ANTYHITLEROWSKIEJ
  w drugiej wojnie światowej
  1939-1945

  Szanowny Pan Paul W.Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

  Szanowny Pan Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

  Szanowny Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 6. paziem

  Do:
  KS. ARCYBISKUP, MAREK JĘDRASZEWSKI, METROPOLITA ŁÓDZKI

  KS. ARCYBISKUP SZYMON ROMAŃCZUK, BISKUP DIECEZJI ŁÓDZKO-POZNAŃSKIEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOSCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO

  WITOLD STĘPIEŃ, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO, UL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ

  HANNA ZDANOWSKA, PREZYDENTKA ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 ŁÓDŹ

  MARCIN MASTELAREK , PEŁNOMOCNIK OKRĘGOWY PRAWA I SPRAWIEDLIWOSCI, UL. SIENKIEWICZA 61, 90-009 ŁÓDŹ

  ANDRZEJ BIERNAT, PRZEWODNICZĄCY REGIONU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, PIOTRKOWSKA 61, 90-417 ŁÓDŹ;

  PIOTR APEL, RUCH KUKIZA 15, UL. SIENKIEWICZA 18 LOK. 3U, 90-009 ŁÓDŹ

  DARIUSZ KLIMCZAK, POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, UL. ŁĄKOWA 11, 90-562

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 7. paziem

  Szanowny Pan
  Rolf Nikel
  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
  Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej

  ZAPROSZENIE

  Na dzień 9 maja 2016r. przypada 71 rocznica zakończenia na terenie Europy drugiej wojny światowej.
  Z tej okazji partia Polska Patriotyczna oraz stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej organizują uroczystość ku czci milionów poległych i pomordowanych żołnierzy i uczestników walki zbrojnej z hitlerowskimi Niemcami oraz milionów cywilnych ofiar ludobójczych działań faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników i mocodawców.
  Uroczystość odbędzie się w Łodzi, w dniu 8 maja 2016 r. na Placu Pamięci Narodowej u zbiegu ulic Zgierskiej i gen. Sowińskiego, nieopodal Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu, w miejscu byłego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Początek uroczystości: godzina 14:00.
  Wśród zaproszonych gości oprócz władz Łodzi i województwa łódzkiego oczekujemy obecności m.in. przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś oraz innych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

  W imieniu organizatorów zgromadzenia,

  dr Paweł Ziemiński

  Łódź, dnia 5 maja 2016 r.

  Polubione przez 1 osoba

 8. paziem

  Szanowny Panie,

  w imieniu Ambasadora Stanów Zjednoczonych, J.E. Pana Paula W. Jonesa, chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie na uroczystość ku czci ofiar faszystowskich Niemiec oraz ich sojuszników (8.05.2016). Niestety, ze względu na inne zobowiązania, Ambasador Jones nie będzie w stanie wziąć udziału w uroczystości.

  Z wyrazami szacunku,
  Kalina Widawska
  U.S. Embassy Protocol Office

  Polubienie

  • Korczma

   Z tymi zaproszeniami to pic na wodę i fotomontaż . Prędzej Korea Północna osiągnęła poziom Południowej nim ambasador USA by przybył . Zawracanie dupy i z gówna bata nie ukręcisz .

   Polubienie

 9. paziem

  9 maja w Moskwie odbędzie się tradycyjna Defilada Zwycięstwa na Placu Czerwonym.

  Defilada zacznie się o godz. 10:00 czasu moskiewskiego. Dla uczczenia 71. rocznicy Zwycięstwa nad Moskwą przeleci 71 śmigłowców i samolotów.

  Rosyjski czołg „Armata”, który rok wcześniej został pokazany podczas jubileuszowej Defilady Zwycięstwa w Moskwie, znów przejedzie Placem Czerwonym.

  Defiladę Zwycięstwa odbierze prezydent Rosji Władimir Putin.

  Transmisję na żywo będzie można oglądać na stronie Sputnik Polska w poniedziałek 9 maja o godz. 9:00 (CET)

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160506/2740883/Defilada-Plac-Czerwony-Moskwa.html#ixzz47tekTi16

  Polubienie

 10. Tamaar

  a czemu 8 maja a nie 9 ?? , z tego co wiem ambasada Rosji będzie obecna 9 maja na cmentarzu na ul. Zwirki Wirgury, Manzoleum żolnierzy radzieckich od godz. 10.00 , Partia Zmiana tez tam ma być ..

  Polubienie

  • Korczma

   Tamaar co ci miał napisać USA 9 maja nie przejdzie przez usta podobnie jak i naszym pejsatym pajacom debilom to napisał 8maja . To ty nie wiesz ,że Hitlera pokonał Eisenhower a nie Armia Czerwona .
   dowcip zasłyszany od fana PIS – DY:
   wiecie czym się różni Armia Czerwona od Armii Hitlera .
   Tym ,że jak Hitlerowcy wchodzili do Polski pachniało rózami i dezodorantami a jak wchodzili do Polski Rosjanie to smierdziało gnojem i padliną . O czym tu gadać . Taką mamy młodzież .

   Polubienie

   • mleko z nosa

    Masz rację,ale zapomniałeś dodać,że po 50 latach pobutu Niemców w Polsce nas by już nie było.
    Po 50 letnim pobycie Rosjan możesz jednak pisać co chcesz.

    Polubienie

 11. Historyk

  Nie wolno zapomnieć, że i Niemcami i Ruskimi kierowało chazarskie banksterskie żydostwo. Aby Europę ułożyć sobie pod racice. Dualizm Heglowski się kłania. Bez tych chazarskich qrew byłby spokój na świecie.

  Polubienie

 12. partyzant

  Idziesz nana?

  Polubienie

 13. Franz

  Watykan: Papież ze wstążką św. Jerzego:
  http://xportal.pl/?p=25389

  Polubienie

 14. ja

  osobiście chciałbym zaprosić Pana Prezydenta Aleksandra Grygoriewicza Łukaszenka na te uroczustosc.1/3 narodu białoruskiego zginela w tej wojnie.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s