Nacjonalizm jest dobry i bardzo dobry.

Żydowskie kreatury, niejednokrotnie potomkowie zbrodniarzy UB, które po 1980r. przejęły władzę i kontrolują całość życia społeczno-politycznego w Polsce,  dmuchają na zimne, jak ognia boją się odrodzenia polskiego nacjonalizmu, same zaś uprawiają jego zwyrodniałą formę: syjonizm – czyli żydowski szowinizm.D.Kosiur

Na zdjęciu B.Wildstein, żydowski syjonista, odznaczony Orderem Orła Białego przez innego syjonistę, przez A.Dudę, prezydenta IIIŻydo-RP

 

_____________________________________

Nacjonalizm jest dobry i bardzo dobry.

autor: miarka 

za: http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/131543,nacjonalizm-jest-dobry-i-bardzo-dobry

Co takiego głosi Wildstein? Czy to już agresja wrogów wewnętrznych i sił zewnętrznych wrogich Polsce i Polakom? Jak rozebrać zwłaszcza te słowa z jego głośnego tekstu w Polityce?:

“Nacjonalizm jako ideologia o skłonnościach totalitarnych jest doprowadzeniem do samozaprzeczenia uzasadnionej i moralnie pięknej idei patriotyzmu. Jest także niszcząca dla polityki jako roztropnego działania dla dobra wspólnego, które zastępuje urazami i prostackimi wyjaśnieniami. W obecnej sytuacji Polski niezbędne jest porozumienie się z narodami Europy Środkowo-Wschodniej i poszukiwanie sojuszy z krajami Zachodu. Wsobny nacjonalizm to droga do samobójstwa i chociaż nie osiągnie on większości do przejęcia władzy w Polsce, to może skutecznie zepsuć próbę odbudowy naszego państwa”.

 

Pamiętajmy!

NACJONALIZM jest potępiany także przez Kościół.D.Kosiur

 

Warto się temu przyjrzeć bo tu idzie nie tylko o nacjonalizm.

 

 1.  1.  “Nacjonalizm jako ideologia o skłonnościach totalitarnych jest doprowadzeniem do samozaprzeczenia uzasadnionej i moralnie pięknej idei patriotyzmu”. 

Wildstein w tym zdaniu wprowadza celowo, manipulatorsko i podstępnie wielki bałagan pojęciowy.

Nacjonalizm nie jest w opozycji do patriotyzmu. Tu działa analogia do dobroci i miłości.

Nacjonalizm to nie ideologia, a tylko na jego tle może się rozwinąć ideologia – a to wielka różnica.

 “skłonności totalitarne”to jest jakby jakieś domniemanie winy u nieznanego sprawcy – jakieś “winny, bo winny”. Jeszcze nie ma dowodu, że jest ideologią, ale złe skłonności już są piętnowane. To tyle co “imputowanie niepoczytalności”, co “uprzedzenie z natychmiastową dyskryminacją”, albo “przepowiednia z mechanizmem samosprawdzenia się”, co stawianie horoskopu,  co oskarżenie o posiadaniu “skłonności do bycia gwałcicielem”, z tego powodu, że  już się ma “narzędzie do dokonywania gwałtów”.

samozaprzeczenie uzasadnionej i moralnie pięknej idei patriotyzmu”to tyle, co “patriotyzm sobie zaprzecza, że jest piękną ideą” – a kiedy niby zaprzecza? Czyż to zdanie nie jest zupełnym bełkotem?

A znowu “Nacjonalizm … jest doprowadzeniem do samozaprzeczenia …  idei patriotyzmu” to by należało rozumieć tak, że pod wpływem nacjonalizmu (tu jako ideologii o skłonnościach totalitarnych) patriotyzm bełkocze o sobie. Tyle, że takie rozumienie to też bełkot, bo wtedy nacjonalizm by musiał być wartością wewnętrzną patriotyzmu (a jest odwrotnie). – Pojawiłaby się wtedy w patriotyźmie sprzeczność wewnętrzna – element nieideowy, a więc patriotyzm musiałby mieć rodowód ideologiczny, czyli nie być ideą – a oczywiste że jest.

Patriotyzm się bierze z nacjonalizmu dokładnie tak jak miłość z dobroci. Za tym idzie i stwierdzenie, że nacjonalizm tak jak i patriotyzm jest dobry.

Nacjonalizm jest dobry i bardzo dobry. Złym jest tylko niedostatek nacjonalizmu lub nadmiar nacjonalizmu.

Niedostatek to bierność wobec gróźb wobec narodu przy pamiętaniu, że naród to nie tylko ci co żyją teraz, ale i ci, co żyli wcześniej, co powołali , bronili i budowali naszą Ojczyznę, poświęcali się, przelewali pot i krew, stawiając dobro Narodu i Ojczyzny przed swoim własnym, a także ci, którzy mają przyjść po nas, nasi potomkowie i pokolenia ich potomków, którym winniśmy przekazać narodowe dobra wspólne, w tym Państwo w stanie nie gorszym, jak go sami przejmowaliśmy. (Stąd, dla osłabiania NACJONALIZMU upowszechnianie przez żydo-reżimy oraz przez Kościół idei kosmopolityzmu. – D.Kosiur)

W skrajnych postaciach ten nadmiar może prowadzić do szowinizmu i totalitaryzmu, tylko że źródłem tych stanów patologicznych jest NADMIAR nacjonalizmu (podkreślam, że to nadmiar  jest tu winowajcą) – zachłanne dążenia posiadania bez umiaru, stan choroby społecznej, źródło wszelkich patologii (grzech główny) – NIE NACJONALIZM. (Takim właśnie nadmiarem, czyli szowinizmem jest zdegenerowany żydowski nacjonalizm – syjonizm. – D.Kosiur)

Dopiero postawa “nieumiarkowania” powoduje robienie krzywdy innym, odbieranie im tego, co im potrzebne, nawet konieczne.

Szczególnie jaskrawo to widać na przykładzie dzisiejszych “Atlasów”, co to nie ustają w gromadzeniu majątków ponad wszelką miarę, w sposób zresztą nieuczciwy, a teraz, kiedy już zwykli ludzie tracą warunki do przeżycia, oddają się mrzonkom o rządzie światowym z sobą w roli głównej i chcą jeszcze depopulować ludobójczo ich zdecydowaną większość – pod zarzutem pasożytnictwa, a resztę zniewalać i czipować, żeby mieć nad nimi totalną kontrolę i nie dopuszczać, by mogli odzyskać wolność.

Wildstein się zakałapućkał, bo chciał nas oszukać i wyizolować nacjonalizm jako wartość samą w sobie, a zarazem wiązać go z ideami patriotyzmu i narodu, które wartościami samymi w sobie zdecydowanie nie są. Są ideami, które służą idei moralności (ona zaś idei człowieczeństwa …).

 

Niby czemu pisze że patriotyzm jest moralnie “piękną ideą”,kiedy to  patriotyzm jest w ogóle “moralną ideą”, a więc piękną ideą to tu jest najpierw moralność? Po co ten skrót myślowy odrywający odbiorcę tych słów od realnej sytuacji?

Albo nie ogarnia umysłem tego co mówi, albo świadomie oszukuje licząc na nieuwagę słuchaczy. Skrót ten jest rzeczywiście podstępny i nawet robi z wartości ludzkich “wartości same w sobie”, wartości o których można odtąd rozmawiać nie tylko jako o oderwanych od kontekstu (jak zdania wyrwane z kontekstu, którym można nadawać znaczenia nawet przeciwstawne do wyrażanej treści) – wartości same w sobie, czyli bożki, demony lub ideologie. Jednym “głupim” niedopowiedzeniem.

Całe to kłamstwo, które z tej “drobnej” manipulacji wynika to tyle co wyłączenie spod uwagi słuchacza moralności. To zaś ma sens po to, aby wyłączyć spod uwagi słuchacza również morale wspólnotowe, a to znów po to, żeby ukryć, że tu chodzi o wspólnotę narodową Narodu Polskiego. To zaś po to, żeby ukryć, że patriotyzm ma w nacjonaliźmie swoje doprecyzowanie – określające którego narodu dotyczy ten patriotyzm.

Mało tego – chodziło tu o ukrycie, że patriotyzm dotyczy narodu, że patriotyzm ze swojej istoty jest ideą służącą narodowi..

 

 1. 2.  “Jest także niszcząca dla polityki jako roztropnego działania dla dobra wspólnego, które zastępuje urazami i prostackimi wyjaśnieniami’.

Na pozór piękna definicja polityki: “Polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego”

– pod warunkiem jednak że się wie,  iż to “dobro wspólne “ jest dobrem wspólnym NARODU, którego jest to państwo, którego dotyczy to polityka

– oraz że polityka ma służyć najpierw wartościom ludzkim NARODU i organizować ład życia publicznego w oparciu o te, a nie jakiekolwiek inne wartości.

– Jak się wie, że wartościami się nie handluje, nie odejmuje, ani nie dodaje innycha nawet się nie przestawia ich hierarchii,

– jak się wie, że w sferze wartości nie istnieją kompromisy (co istnieje w sferze polityki).

– jak się wie, że władzą zwierzchnią dla władz państwowych w Polsce jest Naród Polski, i że to naród stanowi (firmuje, legitymizuje) akty prawodawcze, którymi się władze państwowe mają kierować…

 

Drugi człon tego zdania właściwie brzmi: Nacjonalizm jako ideologia o skłonnościach totalitarnych zastępuje urazami i prostackimi wyjaśnieniami roztropne działania dla dobra wspólnego” (NARODU POLSKIEGO).

A więc Wildstein twierdzi, że to ideologia posługuje się “urazami i prostackimi wyjaśnieniami”  w sytuacji, kiedy “dobro wspólne” będzie traktowane IDEOLOGICZNIE, czyli jako abstrakt i wartość sama w sobie –  a więc w sytuacji, kiedy występuje ZABURZENIE ŚWIADOMOŚCI, ALBO NIE OKREŚLANIE W OGÓLE, JAKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ TO DOBRO WSPÓLNE JEST.

Inaczej by było, kiedy ta świadomość będzie (że polityka ma działać najpierw w interesie NARODU POLSKIEGO i jego ludzkich wartości wyższego rzędu).

Wtedy nie będzie traktowania “ideologicznego”, tylko IDEOWE – A WIĘC JAKO WARTOŚĆ – wartość  wymagająca czystości, służby i bezkompromisowości. Wtedy zaś ani “urazy”, ani “prostackie wyjaśnienia” znaczenia argumentu w tej dyskusji nie mają, bo co najwyżej mogą być traktowane jako wybaczalna “niezgrabność” – bo jednak najważniejsza będzie prawda w nich zawarta. Prawda nie musi być ładnie opakowana, czy poprawna politycznie – może nawet ranić, może sprawiać ból – “Jak boli to ma boleć” – a jest ważniejsza jak każda polityka – jest fundamentem i sprawiedliwości, i demokracji, i człowieczeństwa.

 

Ten użyty tutaj zarzut naganności “uraz”, i “prostackich wyjaśnień” łączy się z krytykowaniem pewnych postaw jako “chamstwo”. – Idzie za tym wielka przewrotność, bo w rzeczywistości to biblijny Cham był postacią chwalebną, szczerą, uczciwą i jednoznaczną moralnie, a Sem i Jozafat byli postaciami pokrętnymi i zakłamanymi, które zmówiły się przeciwko rodzonemu bratu Chamowi, by przedstawić Noemu ich narrację rzeczywistości po to, by to liczny ród Chamitów “za karę” został ich niewolnikami.

 

 1.   3. “W obecnej sytuacji Polski niezbędne jest porozumienie się z narodami Europy Środkowo-Wschodniej i poszukiwanie sojuszy z krajami Zachodu”.

Porozumienie się z narodami Europy Środkowo-Wschodniej przecież mamy – to Grupa Wyszehradzka. Można próbować do niej dołączać inne kraje.

Jednak Wildsteinowi chodzi o coś innego, bo użyłby wtedy mowy wprost. A o czymże to ta mowa “nie wprost”, w rzeczywistości jest jak nie o Ukrainie, a może i Białorusi, i Litwy?

A czymże tak nie chce mówić wprost jak nie o planie Judeopolonii w wersji Lecha Kaczyńskiego, o tworze w którym Polska i Polacy giną, tracą podmiotowość, w którym to niższe cywlizacje by zdominowały naszą cywlizację łacińską zwaną też cywilizają zachodnią, a dominującą rolę w tej nominalnej podróbce jagiellońskiego Międzymorza objęliby obcy nam kulturalnie Żydzi, a więc nas by w najlepszym razie sprowadzili do roli niewolników (podobno 40 Polaków dla jednego żydowskiego “pana”)?

 

Druga sprawa to to “poszukiwanie sojuszy z krajami Zachodu”. Przede wszystkim to w obronie jakich wartości by miały być tu sojusze???

Kto jest tym Zachodem? Australia, Nowa Zelandia, Kanada? A dostarczyliby nam najnowocześniejszego uzbrojenia (innego to nie warto brać nawet za dopłatą), czy też   potrzebowaliby baz wojskowych …?

A może bliżej? Bo jak bliżej, czyli USA lub “Stara Unia”, to nie są to dobrzy kandydaci na sojuszników, a raczej na okupantów i bezdusznych kolonizatorów. – Niemoralny sojusznik to zawsze zdrajca, a więc od nich nam trzeba być jak najdalej…

 

 1.  4. “Wsobny nacjonalizm to droga do samobójstwa i chociaż nie osiągnie on większości do przejęcia władzy w Polsce, to może skutecznie zepsuć próbę odbudowy naszego państwa”.

Jeżeli “wsobny” to tyle co “wewnętrzny”, albo “w sercu”- to co w tym złego?

Jeżeli naród “wsobny” jest jedynie władny decydować kto do niego należy, a kto nie, to czyż to nie jest jego odpowiedzialność – postawa ludzi normalnych?

Niby co takiego w postawie normalności (czyli sprawiedliwości) miałoby być samobójcze?

Czyż to nie cała patokracja III RP dotąd bezkarna nie powinna się bać, że to jej postawa jest samobójczą, że prawo może podlegać przedawnieniu, ale sprawiedliwość nigdy, że wszyscy za swoje nieprawości zapłacą?

 

Bo niby dlaczego “wsobny” miałby być zewnętrznym, czyli agresywnym?

 

A może u niego “wsobny”, to taki co się sam oczyszcza od swoich wewnętrznych wrogów?

Może jemu nie chodzi o nacjonalizm tylko o mądrość i zdrowy rozsądek?

A może nie słyszał, że wewnętrznych wrogów, to w państwie nie może być ani jednego, bo to zawsze swary i podziały, a “Nie ostoi się dom skłócony?

Może nie słyszał, że wróg wewnętrzny jest znacznie bardziej niebezpieczny jak jawny, a zewnętrzny, że to albo zdeklarowany zdrajca, tajny agent, lub zdrajca potencjalny?

 

A niby dlaczego “nie osiągnie on większości do przejęcia władzy w Polsce”-czyż Naród Polski nie stanowi większości w Polsce? Co, miałby się dać zastraszyć wrażej propagandzie?

 

A to: “może skutecznie zepsuć próbę odbudowy naszego państwa”,to co to za iluzja?

To Polska już potrzebuje odbudowy?

To wojna niewypowiedziana, okupacja i zdrada już się skończyły?

To wrogowie zostali już precz przepędzeni i płacą nam kontrybucje przynajmniej rekompensujące straty – nie tylko za ll WŚ, ale i za całą wojnę propagandowo-gospodarczo-ekonomiczną w okresie przedakcesyjno-akcesyjnym do UE?

A chociaż wicepremier Morawiecki, sługus banksterów, który chce ich uwłaszczyć na tym, co nam nakradli, a w dodatku jeszcze ogołocić Naród Polski i resztki firm państwowych z resztek własności wpychając go w trefne inwestycje, to już został pogoniony?

________________________________

 

wytłuszczenia: Redakcja WPS

Reklamy

19 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

19 responses to “Nacjonalizm jest dobry i bardzo dobry.

 1. Sped

  Skoro już o nacjonalizmie mowa, to warto zwrócić także uwagę na Putina, z którym WPS jest solidarny:
  http://autonom.pl/?p=12306

  Polubienie

 2. Pingback: Nacjonalizm jest dobry i bardzo dobry. — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 3. Piernik

  Panie Dariuszu świetny tekst, ale czy naprawdę konieczne jest wklejanie mordy tych kreatur na WPS . Kużwa wszędzie pełno w parchatej TV tego pejsacza Wildsteina . Jeszcze na WPS zdjęcie jego twarzy . Panie Dariuszu miej pan litość nad nami .Popatrzyłem się znowu na tą gębę z tym orderem i dostałem sraczki .
  TYLKO ORDERU ŻAL !!!!!!!!!!!

  Polubienie

 4. Reblogged this on 7777777blog and commented:
  Wystarczy się rozglądnąć i nazwać rzeczy po imieniu. Polska cierpi na nadmiar obcych wpływów i na brak suwerenności. Partyjna żydomasoneria w cichej koalicji z żydobiskupami tu rządzi, a nie Polacy. Jesteśmy pozbawiani praw na rzecz obcych interesów i na rzecz antypolskiej polityki w praktycznie każdej dziedzinie. Polski praktycznie już nie ma, jest tylko tworzona iluzja jej istnienia i „rozwoju” – po to byśmy nie wiedzieli jak bardzo jesteśmy okradani , okłamywani i coraz bardziej ubezwłasnowolnieni…

  Polubienie

 5. Artek

  Andrzej Hadacz w zażyłych relacjach z elitą Platformy Obywatelskiej

  Polubienie

 6. Franz

  Duda wręcza order orła białego żydowi wildsteinowi który opowiada jaki to on dumny z tego że jest masonem, po uroczystości udekorowania wildsteina pan duda udaje się z arcybiskupami na msze do Kościoła który to Kościół walczy z masonerią i jej zakazuje nazywając przynależność do masonerii za grzech ciężki, natomiast biskupi widząc i wiedząc o tym wyśpiewują peany pod niebiosa na cześć prezydenta Dudy celebrując się z nim podczas mszy. Rozumie ktoś coś z tego??? Ja pier… Co za żydowskie bagno, by ich wszystkich szlag trafił!

  Polubienie

  • Korczma

   A widziałeś przyjacielu , aby jakiś biskup zwrócił uwagę Kalksteinowi ” hola , hola prezesie , nie tędy droga .Za dużo nienawiści ” i nigdy tego nie usłyszysz z wiadomych powodów . Czytaj sojusz dworu z Kościołem . Pisanie o Dudzie – obłudzie żadnego sensu nie ma , bo to jest wszystko hu… dupa i kamieni kupa niezależnie kto rządzi . Długo już nie pożyję . Swoje lata mam . Rocznik 1940 , ale wiem jedno :
   Potężnie współczuje młodym ludziom , którzy w tym kraju będą żyć , bo to jest naprawdę horror w stylu Krugera . Od siebie co ja mogę dać . Uczę i pomagam za FREE biedne dzieci niemieckiego . Grosza nie biorę . Mam 40 bachorów wiek 13 – 17 lat . Będą znać jakiś język – może to ich uchroni przed zupełnym dziadostwem . Krajów niemieckojęzycznym trochę jest . To pomaga . Oczywiście nie chciałbym ,żeby wyjeżdzali , ale może nie być wyjścia , ponieważ po rządach Dudy i PIS ten kraj to już będzie Korea Północna .

   Polubienie

   • Korczma

    Wiadomość z ostatniej chwili .
    Niemiecki internet
    Niemcy twierdzą , że PIS gorąco poprze Tuska na kolejną kadencję . Powołują się na wypowiedzi prominentnych polityków partii.

    Polubienie

  • Witek

   Korczma wynocha z WPS Żydzie.

   Polubienie

 7. Witek

  Panie Kosiur kiedy pan w końcu wyrzuci tego Korczmę z WPS . Nie rozumie pan , że ten gnój robi tu krecią robotę i dostaje 10 PLN za wpis . Jeden Żyd i każdego robi tu w konia . Ludzie z doświadczeniem a dają się nabierać jakiemuś obrzezanemu .

  Polubienie

 8. Witek

  Usunąć Żyda Korczme .

  Polubienie

 9. obudzony

  Aby spróbować samemu zorientować się kto tak naprawdę nami rządzi, dlaczego tak jest, jakie są cele okupantów potrzeba do tego własnej ciekawości, samozaparcia i otwartego umysłu. Wielu Polaków jest bezbronnych jak dzieci, ponieważ nie posiadają żadnej, powtarzam żadnej rzetelnej wiedzy historycznej, ekonomicznej, politycznej, a ich jedynym źródłem wiedzy są telewizje, prasa głównego nurtu i strony internetowe typu: Onet, WP, Interia itp. Odczuwamy obecnie skutki tajnego referatu Jakuba Bermana z 1945 roku(wuja Marka Borowskiego) który wśród 45 tez przeznaczonych jako rady dla żydów przejmujących wówczas władzę w powojennej Polsce podał m in taką, że wychowają nowe pokolenia młodzieży polskiej, które nie będą wierzyć własnym rodzicom tylko im(żydom) – jak widać w znacznej części im się to udało. Codziennie rozmawiam z Polakami w pracy, domu, staram się tłumaczyć jak to wszystko wygląda funkcjonuje, ale niestety może 0,5% ludzi rozumie o czym mówię, a reszta traktuje mnie jak nieszkodliwego dziwaka. Pranie mózgów polskich dzieci i młodzieży zaczyna się w MEN, który układa programy nauczania dla szkół i uczelni, traktuje historię wybiórczo, ogranicza jej lekcje w szkołach, a takie chazarskie gwiazdy jak Boni, Andrzej Kunert, Werblan, Paczkowski, Hartmann i inni codziennie okupują studia telewizyjne. Wypowiedź Wildsteina to nic innego jak syjonistyczna próba odwiedzenia całych narodów od ich tożsamości, odrębności kulturowej, religijnej, posiadania unikalnych narodowych cech, patriotyzmu etc. Próbują oni z Europejskich krajów i narodów zrobić bezkształtną masę i dokonują tego na wszelkie możliwe sposoby, stąd wypowiedź Tuska: Polskość to nienormalność, w podobnym tonie wypowiadał się Palikot, a teraz Wildstein.
  Nie wiem jak bardzo się to udaje w całej Europie robienie globalnej światowej wioski, ale wierzę, że w Polsce tak łatwo to nie przejdzie.
  Ośrodkom władzy z USA zależy, aby kontynent Europa stał się jednym wielkim krajem pod ich zarządem, ale myślę, że m in narody słowiańskie nie dadzą się tak łatwo przerobić na ,,naród Europejczyków” jak chcieliby transatlantyccy mocodawcy.
  Nadzieję, że tak się nie stanie pokładam w Rosji i prezydencie Putinie, którzy mają świadomość co dokonuje się w Europie, ale posiadają własne, niezależne media, które uczciwie informują już nie tylko swoich obywateli, ale ludzi na całym świecie co się z nimi stanie jeżeli ulegną zachodniej propagandzie. Można sobie pooglądać programy w rosyjskich telewizjach, gdzie nie ma tematów tabu, nie ma cenzury, a o pochodzeniu osób zajmujących kluczowe stanowiska w kraju można mówić zupełnie swobodnie.
  Znajomość przez Rosjan historii własnej oraz krajów ościennych jest na poziomie na razie niedościgłym dla Polaków, bo my jesteśmy pod okupacją, a oni nie!
  Ta nienawistna, prowadzona na niewyobrażalną skalę spirala kłamstw przeciw Putinowi i Rosji, dyskredytowanie Rosji na każdym kroku przez wszystkie media głównego nurtu na świecie pod przewodem USA i NATO nie do końca odnosi zamierzony skutek. Syjonistyczni politycy PiS prowadząc wprost do rozmieszczenia tzw tarczy antyrakietowej na terenie Polski skazują cały naród na śmiertelne niebezpieczeństwo, bo kontruderzenie obronne Rosji spowoduje takie skutki.
  Maciarewicz, Kaczyński i wielu polityków z PiS, PO i innych partii nieustannie podsycają nienawiść do Rosji i Rosjan, nieustannie ostrzegają o nieistniejącym niebezpieczeństwie grożącym Polsce ze strony Rosji i Putina, od wielu lat kreują Rosję jako kraj zacofany ekonomicznie, wojskowo, a Putin to niemal Hitler – kropka w kropkę realizując USraelską politykę wobec Rosji.

  Polubienie

  • korczma

   Obudzony świetny wpis gratuluje .Dla takich wpisów się tu wchodzi . Szacunek dla ciebie .Pisz częsciej .
   Za takie wpisy kocham WPS .
   Swoją droga pomiomo tego ze juz mnie tu od parchów wyzywają .

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s