Narodowa Rada Rozwoju – atrapa troski o Polskę.

NRR

W zdumienie wprawiają mnie ludzie, którzy po 26 latach doświadczeń niszczenia Polski nie są w stanie odróżnić prawdziwej troski o nasz kraj od imitacji działań i  atrap pożytku narodowego i państwowego.

W ostatnich dniach dostałem list na prywatną pocztę, kierowany do grupy dyskusyjnej, który sprowokował mnie do udzielenia odpowiedzi jego autorowi.

Niżej treść listu i mojej odpowiedzi, która wyraża pogląd  WPS, wielokrotnie dyskutowany w naszym środowisku –  w jakie działania winni angażować się działacze narodowi i polscy patrioci. a jakich działań winni unikać.

PZ

__________________

Szanowni Panowie,
jestem pełen uznania dla działań p. Józefa Kamyckiego.
 
Nasza gospodarka potrzebuje jak tlenu WYZWOLENIA ENERGII przedsiębiorczej Polaków.
Trzeba ku temu stworzyć dobre warunki działalności gospodarczej, wyrównać szanse polskich przedsiębiorców wobec zagranicznych koncernów, stworzyć zachęty.
Trzeba usunąć bariery i budować gospodarkę opartą o:
– przejrzystość,
– zdrową współpracę i konkurencję,
– wspieranie inicjatywy i przedsiębiorczości,
– nagradzanie aktywności, a nie karanie
– budowanie powiązań polskich przedsiębiorców w sieci, konglomeraty, organizacje i integracji produktowej,
– prostotę podatków,
– przyjazne stosunki w przedsiębiorstwach,
– tworzenie kultury współwłaścicielskiej.
 
To jest obszerne pole działań, ale jakże pilnie potrzebne. To da podstawę rozwoju gospodarczego, siły państwa polskiego i dobrostanu jego obywateli.
Kto tego nie wspiera, jest podejrzany o sabotaż, głupotę lub agenturę.
 
Skandalem jest blokowanie takich reform i działań przez kogokolwiek w jakimkolwiek ministerstwie, urzędzie czy instytucji!
 
Oczekuję od Panów zorganizowania spotkania przedstawicieli NRR, Konfederacji KoRReUs, Kancelarii Prezydenta, Min.Rozwoju, Min. Finansów, Klubu PiS w wyżej wymienionej sprawie, o którą zabiega już tak długo p. Józef Kamycki.
 
Hasło:
 
Budowa polskiej gospodarki samo-koordynującej się opartej na przyjaznym modelu stosunków gospodarczych
(umowy wspólnie kontrolowane, integracja produktowa, spółki właścicielsko-pracownicze, akcjonariat pracowniczy, spółdzielnie pełne)
 
Równocześnie informuję, że
w kioskach jest od kilku dni Kurier WNET z dodatkiem: propozycje zmian ustrojowych Konfederacji KoRReUs (załączam jako plik PDF).
 
 
Pozdrawiam serdecznie
Aleksander Kisil
 _____________________
Moja odpowiedź:

 

Szanowny Pan Aleksander Kisil,

zastanawiam się, co powoduje panem, że usiłuje namawiać mnie pan ( nie wiem jakie są odczucia innych adresatów, dlatego wypowiadam się wyłącznie w swoim imieniu) na podejmowanie działań pozornych lub z góry skazanych na niepowodzenie? Nie podejrzewam, że to jest wytwór gorącego serca i młodej, niedoświadczonej głowy, gdyż miałem przyjemność pana poznać i wiem, że jesteśmy obaj w wieku dojrzałym. Nie chcąc snuć domysłów, co do innych powodów pozwolę sobie sformułować pogląd, że popełnia pan zarówno błąd merytoryczny ( a nawet kilka) i metodyczny ( nie nazwę tego błędem metodologicznym, gdyż mamy tu do czynienia nie z procedurami naukowymi, ale ze zwykłym zdiagnozowaniem efektywnej metody działania publicznego i jej stosowaniem).
 .
Zacznę od błędów merytorycznych.
.
Otóż istotą głównych problemów polskiej gospodarki ( a szerzej życia społeczno-gospodarczego) jest nie ” czysta ekonomia”, czy teoria zarządzania, ale polityka i czynnik władzy.
 .
Utrata przez Polaków atrybutów władzy suwerennej, a nawet nie dostrzeganie konieczności jej posiadania oraz pogodzenie się ze statusem protektoratu syjonistyczno-anglosaskiego ośrodka władzy zewnętrznej, zarządzanego przez miejscowych administratorów ( kompradorów), wysługujących się zewnętrznym protektorom, a nie służących swemu narodowi i państwu – jest zasadniczym powodem nieszczęść, także tych w wymiarze finansowo-gospodarczym.
.
Generalnie ( żeby nie sięgać do konsekwencji Zamachu Majowego) – zainscenizowany przewrót solidarnościowy i zainstalowanie układu zdrady narodowej z Magdalenki ( a zatem zburzenie podstaw narodowego państwa Polaków, ukształtowanego z trudem i nie w zadowalającej formie, ale jednak – po roku 1956, i trwającego do 1980) trwa do chwili obecnej. Przeżywany właśnie epizod rządów PiS, to jedynie nieco inny wariant administrowania protektoratem syjonistyczno-anglosaskim. Jest on niestety bardzo groźny, gdyż nakłada się na poważną konfrontację międzynarodową między odzyskującą suwerenność i status imperium Rosją, a instytucjami światowego syjonizmu ( banki, korporacje ponadnarodowe, anglosasko-żydowski sektor wojskowy, tzw. „liberalne” media światowe ) posługującymi się instrumentalnie administracją i gospodarczo-militarną potęgą USA oraz sztucznym i wewnętrznie sprzecznym tworem społeczno-gospodarczo-militarnym pod nazwą UE.
.
W obecnej konkretnej sytuacji geopolitycznej PiS jest niebezpiecznie sekciarską odmianą antypolskiego kompradorstwa wikłającą Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. W wymiarze ekonomicznym PiS wyprzedaje resztki zasobów gospodarczych Polski – ponadnarodowej, bankowo-korporacyjnej mafii oraz lawinowo zadłuża Skarb Polski. Z wyjątkowym cynizmem czyni się to pod płaszczykiem i w aureoli patriotyzmu i odzyskiwania „suwerenności”. Bankowość i finanse przeszły obecnie w pełni pod zarząd operacyjny ludzi wyedukowanych przez „amerykańskie” fundusze i instytucje finansowe, całkowicie uległych strategom światowej lichwy i neokolonializmu bankowego.
 .
Koniecznie trzeba zauważyć, że całość tego zgubnego dla Polski scenariusza neokolonialnego realizowanego po roku 1989 była i jest  niemal bezkrytycznie akceptowana przez hierarchię KK w Polsce.
.
W nakreślonej wyżej, z konieczności skrótowo,  sytuacji – prezydent A.Duda ( będący ucieleśnieniem niemal modelowego figuranta lobby lichwiarsko-korporacyjnego) inicjuje dekoracyjne ciało, nazywając je Narodową Radą Rozwoju. Znając inspirację jej powołania oraz zakres samodzielności, zasiadanie w jej składzie uważam za swego rodzaju hucpę i kompromitację dla autorytetu zawodowego jej członków. Zwłaszcza, że wśród członków NRR jest kilku, którzy wprost są winni w przeszłości działania na szkodę, osłabiania, czy wręcz likwidacji wielu polskich firm i niemal całych gałęzi wytwórczości, a także dewastacji środowisk zawodowych i społecznych Polski pomagdalenkowej. I nie usprawiedliwia tego fakt, że nie jest to już skład tak wprost identyfikowany z likwidatorami polskiej gospodarki, jak miało to miejsce w składzie NRR przy prezydencie Lechu Kaczyńskim.
.
Zwracanie się zatem z ofertą współpracy i apelowaniem do tak papierowej i dekoracyjnej instytucji jak NRR uważam za całkowite nieporozumienie.
 .
Co do błędów metodycznych. 
 .
Polityka i władza mają pierwszeństwo i zasadniczy wpływ na ekonomię. Nawet bankierzy akcentujący tak chętnie prymat rozwiązań finansowych poszukują zawsze sposobów oddziaływania skutecznego na władzę i politykę, gdyż to ona ostatecznie określa sukces, bądź porażkę koncepcji i programów finansowo-gospodarczych. Wola i legitymacja narodowa, albo siła i szantaż ekonomiczny określają pola możliwych rozwiązań gospodarczych. Bardziej niezawodny i efektywniejszy jest wariant pierwszy.
.
Jeśli przyznajemy pierwszeństwo polityce, to podstawowym zagadnieniem i celem działania winna być organizacja i komunikacja społeczna, a nie konkretny program merytoryczno-zadaniowy w odniesieniu do finansów, czy sposobów organizacji gospodarki. Taki oczywiście musi być przygotowywany i być gotowy do dyspozycji, ale tylko w warunkach suwerenności politycznej i rzeczywiście propolskiej i propaństwowej władzy politycznej.
 .
Apelowanie do kompradorów i składanie oferty dobrych usług. dla powołanych przez nich papierowych instytucji uważam za stratę czasu, który należy poświęcić na organizację i budowę efektywnych kanałów edukacji i komunikacji społecznej pozostających niezależnymi wobec neokolonializmu medialnego oraz destrukcji polskich organizacji narodowych.
 .
Pozdrawiam
Paweł Ziemiński
 .
.

 

Członkami Narodowej Rady Rozwoju zostali:

 

Gospodarka, praca, przedsiębiorczość

dr Marek Chrzanowski – koordynator sekcji

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański

dr hab. Ryszard Bugaj     ( złożył rezygnację -PZ)

prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak

prof. dr hab. Zyta Gilowska  ( zmarła – PZ)

prof. Stanisław Gomułka

Tadeusz Hatalski

Roman Kluska

prof. dr hab.  Elżbieta Kryńska

Kazimierz Kujda

dr hab. Eryk Łon

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

prof. dr hab. Witold Modzelewski
prof. dr hab.  Alojzy Z. Nowak

Wiesław Nowak

prof. dr hab. Witold Orłowski

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień

prof. dr hab.  Konrad Raczkowski

Andrzej Sadowski

Nauka, innowacje

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – koordynator sekcji

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński

Jerzy  Milewski

dr hab. Tadeusz Pietrucha

prof. dr Waldemar Priebe

Maciej Sadowski

Polityka społeczna, rodzina

dr hab. Marek Rymsza – koordynator sekcji

dr hab. Grażyna Ancyparowicz

dr hab. Łukasz Hardt

ks. Stanisław Jurczuk

dr hab. Ewa Leś

dr  Michał Łuczewski
Samorząd, polityka spójności

dr Jerzy Kwieciński – koordynator sekcji

Piotr Bąk

dr Czesław Bielecki

Janusz Bodziacki

Piotr Całbecki

Adam Jarubas

Wojciech Lubawski

Lucjusz Nadbereżny

Władysław Ortyl

Danuta Wawrzynkiewicz

Marcin Witko

dr hab. Tomasz Zarycki

Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna

prof. dr hab. Andrzej Nowak – koordynator sekcji

ks. prof. dr hab.  Paweł Bortkiewicz

Jacek Bromski

dr hab. Dariusz Gawin

dr hab. Filip Musiał

prof. dr hab. Dariusz Stola

Bronisław Wildstein

Bezpieczeństwo, obronność

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – koordynator sekcji

prof. dr hab. Antoni Kamiński

Edward Pietrzyk

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld  ( nie zasiada już w tym gremium ? – PZ)

Filip Seredyński

Tomasz Szatkowski

Edukacja, młode pokolenie, sport

dr hab. Andrzej Waśko – koordynator sekcji

Jolanta Dobrzyńska

dr Monika Jakubowska

dr Krzysztof Mazur

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Wojciech Starzyński

Liliana Zientecka

Polityka zagraniczna

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – koordynator sekcji

Piotr Buras  ( zrezygnował – PZ)

Jerzy Chmielewski

Rafał Dzięciołowski

Piotr Kozakiewicz

dr Jakub Kumoch

dr hab. Mariusz Muszyński

prof.  Jan Zielonka
Ochrona zdrowia

 

prof. dr hab. Piotr Czauderna – koordynator sekcji

Marek  Balicki

dr Maciej  Dercz

prof. dr hab. Ewa B. Marcinowska-Suchowierska

Maria  Ochman

dr hab. Piotr  Przybyłowski

prof. dr hab. Piotr  Radziszewski

Wieś, rolnictwo

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – koordynator sekcji

dr Jan Fałkowski

prof. dr hab. Wojciech Józwiak

prof. dr hab. Walenty Poczta

Grzegorz Wiśniewski

Jerzy Zająkała

 

 więcej: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,1,prezydent-powolal-czlonkow-narodowej-rady-rozwoju.html

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda powołał we wtorek ( 16 lutego 2016 – PZ) w skład Narodowej Rady Rozwoju dziewięciu nowych członków.

 

Członkami Narodowej Rady Rozwoju zostali:

1.      prof. dr hab. Krzysztof Bielecki – znany specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej z 50-letnim stażem pracy. Będzie członkiem sekcji „Ochrona zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju.

 

2.      dr Konrad Dziobek – doktor nauk medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie medycyny o specjalności ginekologia i położnictwo. Będzie członkiem sekcji „Ochrona zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju.

3.      Bogdan Fleming – rolnik, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz dyrektor Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Będzie członkiem sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju.

 

4.      Piotr Mazurek – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik miesięcznika „wSieci Historii”, w którym publikuje teksty dotyczące polityki historycznej. Od maja 2015 roku współpracuje z tygodnikiem „ABC. Od marca 2015 roku należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Będzie członkiem sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju.
5.      prof. dr hab. Wojciech Polak – historyk, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny nauk humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor publikacji naukowych poświęconych opozycji antykomunistycznej w czasach PRL oraz stosunkom polsko-rosyjskim w wiekach XVI i XVII. Będzie członkiem sekcji „Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna” Narodowej Rady Rozwoju.

6.      prof. dr hab. inż. Mirosław Parol – profesor nauk technicznych, kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Będzie członkiem sekcji „Nauka, innowacje” Narodowej Rady Rozwoju.

 

7.      Piotr Soyka – polski menedżer związany z przemysłem stoczniowym, wieloletni prezes zarządu Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Będzie członkiem sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” Narodowej Rady Rozwoju.
8.      dr Witold Spirydowicz – polski dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Maroku. Będzie członkiem sekcji „Polityka zagraniczna” Narodowej Rady Rozwoju.

9.      dr hab. inż. Jacek Zimny – profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Będzie członkiem sekcji „Nauka, innowacje” Narodowej Rady Rozwoju.

za:http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,19,prezydent-powolal-nowych-czlonkow-narodowej-rady-rozwoju.html

 

 

Skład NRR przy prezydencie Lechu Kaczyńskim

 

Członkowie Narodowej Rady Rozwoju

 1. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 2. Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 3. Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
 4. Janusz Bodziacki, wójt Gminy Lubartów
 5. prof. Henryk Cioch, kierownik I Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 6. Rafał Dutkiewicz, prezydent Miasta Wrocławia
 7. prof. Kazimierz Frieske, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 8. prof. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Białymstoku, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 9. Robert Godek, starosta Powiatu Strzyżowskiego
 10. prof. Stanisława Golinowska, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
 11. Marek Goliszewski, prezes zarządu Business Centre Club
 12. prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, były wiceminister finansów
 13. prof. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ordynator Oddziału Klinicznego Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 14. dr Mirosław Gronicki, były minister finansów
 15. prof. Tomasz Gruszecki, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były minister przekształceń własnościowych
 16. Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 17. prof. Józefina Hrynkiewicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 18. prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 19. prof. Andrzej Koźmiński, rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 20. prof. Jędrzej Krakowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, były ambasador RP w Seulu
 21. prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. prof. Elżbieta Kryńska, zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
 23. Józef Kurek, burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów
 24. prof. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN
 25. prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa
 26. Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
 27. prof. Włodzimierz Marciniak, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, kierownik Zakładu Porównawczych Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych PAN
 28. prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
 29. prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej
 30. prof. Witold Modzelewski, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister finansów
 31. Marek Nawara, marszałek Województwa Małopolskiego
 32. prof. Krzysztof Opolski, kierownik Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 33. prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers
 34. prof. Jerzy Osiatyński, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, były minister finansów
 35. Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha
 36. prof. Michał Seweryński, Wydziałw Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były minister edukacji narodowej i były minister nauki i szkolnictwa wyższego, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 37. Wiesław Siewierski, przewodniczący Forum Związków Zawodowych
 38. Sławomir S. Sikora, prezes zarządu banku Citi Handlowy
 39. Henryk Słonina, prezydent Miasta Elbląga
 40. dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
 41. dr inż. Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, były wicepremier i minister gospodarki
 42. Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 43. Paweł Szałamacha, prezes zarządu Instytutu Sobieskiego
 44. prof. Jan Wojtyła, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 45. dr Bogdan Wojtyniak, kierownik Zakładu – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny
 46. prof. Józef Zegar, członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 47. prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, były wiceminister budownictwa
 48. prof. Jerzy Żyżyński, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za: http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/nrr/sklad-rady/

Reklamy

34 Komentarze

Filed under Bez kategorii

34 responses to “Narodowa Rada Rozwoju – atrapa troski o Polskę.

 1. korczma

  Mamy dziś 10 maja , więc kolejna miesięcznica – transmisja TRWAM . Różnica taka , że za Ryżego nie było wojska . Teraz być musi wszak Singer minister .Dziwię się , że 2 tygodnicy nie ma , byłoby częściej .
  Ludzie nie mają co do gara włożyć , służba zdrowia dalej hu… dupa i kamieni kupa , podwyżki rent i emerytur po 4 pln , ale najważniejsza miesięcznica .
  Informacja niemiecki internet forum :
  Blisko 4 mln a nawet 5 mln Polaków rozważa i bliska jest podjęcia decyzji o opuszczeniu Polski nie widząc tu dla siebie przyszłości . Informacje podał niejaki Peter mieszkający w Krakowie .

  Polubienie

 2. Zebrać grupę ludzi o jakichś rozsądnych poglądach ekonomicznych i zaprowadzić ich na przedpokoje władzy, żeby stworzyć im wrażenie, że oto rozmawiają z władzą, że ich intelektualny wysiłek ekonomiczny zostanie dostrzeżony.
  A w rzeczywistości skanalizować kolejną grupę politycznych frajerów, którzy ulegną żydowskiej agenturze.
  Czyli zrobić ile się da, żeby nie zrobić niczego – oto prawdziwy cel tych spotkań
  _____________________________________________

  Dzisiaj w żydowskiej rozgłośni Radio Wnet red. K.Skowroński poświęcił sporo czasu na prezentację inicjatywy Konfederatów.
  _______________________________________________

  Poniżej mój komentarz adresowany do pana Józefa Kamyckiego (neon24.pl)

  Panie Józefie,
  jesteśmy w podobnym wieku, a ja nie jestem idiotą wzywającym do ulicznych walk – nie na tym polega polityka narodowa, żeby dać się zabić bandytom.

  Chodzi o walkę polityczną, o podjęcie wysiłku stworzenia oddolnej polskiej narodowej organizacji, która będzie mogła reprezentować polskie interesy nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.
  Nie wiemy, co przyniesie czas, a jak widać sytuacja polityczna ewoluuje i to dość szybko. Nie można wykluczyć, że pojawią się polityczne warunki podobne do tych z 1918r., gdy ustalano nowe europejskie porządki. Chodzi o to, żeby nasze polskie interesy reprezentowali Polacy, a nie Żydzi. W chwili obecnej nie ma żadnej poważnej polskiej organizacji. Czas ucieka, a my bawimy się mrzonkami o, że może władza nas wysłucha i ociupinkę odpuści to tu, to tam.
  Nie ma takiej możliwości – Pan musi dobrze o tym wiedzieć. Nie po to podbijane są kolejne państwa, żeby potem im pozwolić na rozwój i jakąś własną politykę pieniężną.

  Owszem, pracować nad programami odbudowy kraju trzeba, bo trzeba być przygotowanym na taką możliwość. Ale ona nie zaistnieje dla nas Polaków, jeśli nie będziemy posiadali czegoś na wzór KNP R.Dmowskiego.

  Raz jeszcze twierdzę, że rozmowa z władzą o gospodarczym programie to niepotrzebna strata czasu. To rozpraszanie uwagi, sił, środków, które należy zogniskować dla politycznego celu – budowy polskiej narodowej reprezentacji.
  Jeśli tego nie zrobimy, to może nas spotkać sytuacja podobna do tej z 1945r., gdy ZSRR zainstalował nam władzę żydowską – bo innej (po zamordowaniu Sikorskiego i rozwaleniu jego rządu) po prostu nie było.
  Na dobrą wolę rządzących, czy na prezent od państw zewnętrznych, nawet jeśli to będzie słowiańska Rosja, liczyć nie należy.

  Rzeczpospolita 10.03.2016 10:55:31

  Polubione przez 1 osoba

 3. żart

  Dobre „Rady” dla gromady (matołków).
  Członkowie „rady” to „odrzutki” z Eksportu.

  Polubienie

 4. Metro

  Pan Kamycki włożył w to dużo pracy i należy mu się za to szacunek. Z drugiej strony powinno być oczywiste dla każdego człowieka że rozmowa z Narodową Radą Rozwoju (jakiego narodu? to chyba nie jest bezsensowne pytanie?) jest całkowicie pozbawiona sensu.

  Skojarzyła mi się ta głupia sytuacja z uwagą jednego niegłupiego Amerykanina. Ken O’Keefe wypowiedział się tutaj gdzieś: https://www.youtube.com/watch?v=63siOTZs9cw
  na temat sporów sądowych z establiszmentem. Niezależnie od tego jak cwanych ma się prawników do pomocy, Oni zawsze wygrają. Jeżeli nie merytorycznie to proceduralnie. W kodeksach są zawsze pojęcia ogólne, niedookreślone i zawsze żydomason osiągnie swój cel.
  Na płaszczyźnie prawnej czy jakiejkolwiek formalnej walka czy współpraca nie ma żadnego sensu. Dlatego O’Keefe proponuje po prostu wywrócić zielony stolik zamiast przy nim się dogadywać, ale to osobna historia.

  Pytanie o naród, którego rozwojem ma się zajmować ta instytucja, nie jest pozbawione sensu. Sporo nazwisk, które kojarzę, to starsi bracia.

  Ten rozwój, który będą oni rozwijać, oparty będzie na kilku ichnich dogmatach. Przede wszystkim, pieniądz jest oparty na długu a tworzyć go mają prywatne gangi. Jak polskie(?) państwo chce, to może pożyczyć od owych gangów pieniądze jeśli przedstawi odpowiednie zabezpieczenie. Jest tego coraz mniej, ale ciągle jest sporo ziemi. Poza tym oczywiście gospodarka ma charakter kastowy. Najniższe kasty mają być pozbawione bezpieczeństwa socjaalnego (np. umowy śmieciowe) i pracować za grosze. To wszystko wynika z Talmudu i literatury talmudycznej.

  Zobaczyłem w Internecie że p. Kamycki poinformował władze o swoim odkryciu, że mechanizm kreacji pieniądza w Polsce łamie art. 227 Konstytucji: https://wirtualnapolonia.com/2015/09/03/jozef-kamycki-w-liscie-do-prezydenta-rp-podejrzenie-o-zlamaniu-konstytucji-w-prawie-bankowym/
  Informacja poszła do PiSDudy ponad pół roku temu. Ciekawe czy coś się w tej sprawie zdarzyło?

  To nie jest metoda.

  Polubione przez 1 osoba

  • walerianda

   Personalne tłumaczyłem panu J. Kamyckiemu ale widać pedagog ze mnie do d..y albo pan Kamycki naszych przedstawicieli z zagrody bije swoim uporem na głowę.

   Polubienie

 5. kojak

  Takie cialo tak liczebne jest z defincji glupkowate i calkowcie niewydolne ! Zeby jakies gremium bylo skuteczne nie pownno liczyc wiecj niz 9 osob ! Udowodnil to menager swiatowej slawy Lee Iacoca

  Polubione przez 1 osoba

 6. paziem

  Z prywatnej poczty:

  „Szanowni Panowie , drodzy Koledzy

  Przeczytałem z dużą uwagą Waszą dyskusje i chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Pawłowi Ziemińskiemu , którego w ogóle nie znam , a który w sposób wyszukany zdiagnozował Wasz podstawowy błąd rozumowania , który Wam i Wam podobnym WIELOKROTNIE WYTYKAŁEM , za co wielokrotnie mnie lekceważyliście !
  Może w tych licznych mailach umknęła Wam istota przekazu pana Ziemińskiego , więc ją przytaczam

  ” Jeśli przyznajemy pierwszeństwo polityce, to podstawowym zagadnieniem i celem działania winna być organizacja i komunikacja społeczna, a nie konkretny program merytoryczno-zadaniowy w odniesieniu do finansów, czy sposobów organizacji gospodarki. Taki oczywiście musi być przygotowywany i być gotowy do dyspozycji, ale tylko w warunkach suwerenności politycznej i rzeczywiście propolskiej i propaństwowej władzy politycznej.

  Apelowanie do kompradorów i składanie oferty dobrych usług. dla powołanych przez nich papierowych instytucji uważam za stratę czasu, który należy poświęcić na organizację i budowę efektywnych kanałów edukacji i komunikacji społecznej pozostających niezależnymi wobec neokolonializmu medialnego oraz destrukcji polskich organizacji narodowych.”

  Tak też pan Paweł Ziemiński, podobnie mnie, zwraca wszystkim uwagę , że wszelkie Wasze , nasze , moje ( http://wyrugowani.pl/ ) opracowania gospodarcze, społeczne i konstytucyjne, dla ratowania naszej ojczyzny, choć bardzo ważne, są DRUGOPLANOWE !
  Najważniejszym bowiem staje się potrzeba stworzenia obywatelskiej siły politycznej , zdolnej wymusić ( jak sama nazwa nam podpowiada SIŁĄ , ale niekoniecznie kamieniem) na ludożercach rządzących naszą ojczyzną dzięki specjalnie spreparowanej ordynacji wyborczej od 26 lat, zdolnej wymusić na ludożercach dopuszczenie nas do głosu publicznego z naszymi opracowaniami dla ratowania ojczyzny , zdolną wymusić wprowadzenie niezbędnych rozwiązań , zmiany modelu gospodarczo-społecznego państwa dającego zweryfikowaną nadzieję na rozwój , suwerenność naszej ojczyzny i szczęśliwy byt naszym obywatelom .
  Inaczej , bez takiej siły wszelkie nasze prace , czynione z takim staraniem , nigdy nie dostąpią jakiejkolwiek realizacji i są stratą czasu , energii , serc i poświęcenia , co przekłada się na zmarnowanie zapału i zniechęcenie tych wartościowych , aktywnych obywateli , którym chce się chcieć .

  Ten elementarny błąd Waszego rozumowania tkwi nieustannie w tym samym punkcie , w postrzeganiu mafii politycznej , którą ja zowię LUDOŻERCAMI ( bo doprowadzają rocznie dziesiątki tysięcy z nas do samobójstw i przedwczesnej śmierci ) , a pan Paweł Ziemiński nazywa ich KOMPRADORAMI , postrzeganiu ich jako błądzących , nieświadomych polityków , gdzie tymczasem są to bandyci polityczni , których osadzono na najważniejszych szczeblach aparatu władzy , dla dokonania cichego rozbioru Polski !

  Wasze prośby o uwagę dla Waszych dokonań, kierowane do przedstawicieli władzy, są tak samo żenująco naiwne , jak skargi do Stalina , wysyłane przez wywiezionych na sybirackie łagry więźniów ofiar stalinizmu , czy rozpaczliwe listy więźniów Majdanka , kierowane do Hitlera .
  Ludożerców zadaniem jest dokończenie tego cichego rozbioru Polski ! Upatrywanie w nich partnerów do dyskusji , wysyłanie mafii politycznej opracowań gospodarczych , proszenie o zainteresowanie, może przynieść jakąś korzyść , ponieważ nie rozszyfrowanie ich celów może spowodować w nich taką wesołość , że część z ludożerców skona ze śmiechu . I to by był Wasz wielki wkład w tej wojnie o Polskę . To natrętne wikłanie się z nadzieją, z ludożercami w dziele naprawy RP , to mylenie altówki z aktówką wągra z Węgrem , czopka z czepkiem – to zupełnie inne bieguny !!!
  Jak możecie być aż tak naiwni ?! Tak jak już zauważyłem – wszystkie nasze, Wasze prace naprawcze są bardzo ważne , ale to jest DRUGA LINIA POTRZEB ! Pierwszą , najważniejszą jest polityka , oraz ” organizacja i komunikacja społeczna ” czyli stworzenie siły , SIŁY MAS , z którą zdolni organizatorzy będą mogli się porozumiewać , nią kierować i ją użyć dla ZDYSCYPLINOWANIA , PRZYMUSZENIA LUDOŻERCÓW DO WŁAŚCIWEGO RZĄDZENIA POLSKĄ DLA JEJ DOBRA !
  I tu znowu pan Paweł Ziemiński przytoczył znakomity wywód Dariusza Kosiura , który to również znakomicie wyartykułował w mailu do pana Kamyckiego . ZNAKOMICIE !
  Nic dodać , tylko zacytować pana Kosiura ;

  ” Zebrać grupę ludzi o jakichś rozsądnych poglądach ekonomicznych i zaprowadzić ich na przedpokoje władzy, żeby stworzyć im wrażenie, że oto rozmawiają z władzą, że ich intelektualny wysiłek ekonomiczny zostanie dostrzeżony.
  A w rzeczywistości skanalizować kolejną grupę politycznych frajerów, którzy ulegną żydowskiej agenturze.
  Czyli zrobić ile się da, żeby nie zrobić niczego – oto prawdziwy cel tych spotkań ”
  oraz
  ” Czas ucieka, a my bawimy się mrzonkami o, że może władza nas wysłucha i ociupinkę odpuści to tu, to tam.
  Nie ma takiej możliwości – Pan musi dobrze o tym wiedzieć. Nie po to podbijane są kolejne państwa, żeby potem im pozwolić na rozwój i jakąś własną politykę pieniężną ”

  I tu dziękuję panu Dariuszowi Kosiurowi , który zauważył to , o czym bębnię wszystkim od 2 lat , a nikogo to nie obchodzi – W POLSCE NIKT NIE PRACUJE NAD SIŁĄ MAS , SIŁĄ , KTÓRA WYMUSI SIŁĄ NA LUDOŻERCACH NAPRAWĘ PAŃSTWA ! NIKT !!!
  ZA TO WIKŁA SIĘ TYSIĄCE ZACNYCH SERC W DZIAŁANIA DRUGIEJ LINI , KTÓRE SĄ SKAZANA NA KOMPLETNĄ PORAŻKĘ , JEŚLI OBYWATELE TAKIEJ SIŁY NIE STWORZĄ !
  I taką siłę niebawem , dla Waszego wsparcia będę tworzył i wszystkich chętnych zapraszam . To jest najważniejsze z zadań ! Właśnie to polityczne zadanie jest najważniejsze!!!
  Wszelkie inne działania , to jedynie działania drugiej lini , możliwe do realizacji dopiero , jak spychacz , Siła Mas , marka obywatelska zepchnie ludożerców do rynsztoka !
  Inaczej te tysiące zacnych serc zostanie zmarnowane , bo są kompletnie bezsilne do wymuszenia na mafii politycznej (kompradorach) wprowadzenia choć jednej malutkiej swojej pracy i zmuszeni bezsilnością łaskawie , ale bezskutecznie proszą .
  Ciekawe , że tysiące z Was dyskutuje o dziełach drugiej linii zażarcie latami , a nikt nie dyskutuje o najważniejszej z potrzeb – TWORZENIU SIŁY MAS ?! CZYŻBY TO BYŁ PRZYPADEK I GŁUPOTA ? Ciekawe .

  Krzysztof Kornatowicz
  e-mail kornatk@gmail.com
  502-42-13-32 „

  Polubione przez 1 osoba

 7. korczma

  świetny tekst , ale ja w powstanie takiej siły nie wierze . 26 lat ogłupiania dało znakomite efekty . Może za 50 – 100 lat . Kto wie ?

  Polubienie

  • korczma

   Gdyby nawet taka siła patriotyczna powstała powiedzmy za 30 lat to powinna sama przejąć władzę , a nie wymuszać jakieś ustępstwa od garbatych nosów i ich piesków gojów . Takie wymuszanie skończyłoby się tym , że zaraz wezwano by siły Mossadu , Jankesów i Szkopów i mielibyśmy niezłą chryję .
   Dlaczego piszę za 30 lat . Po prostu większość Polaków na dziś ogłupiona przez żydostwo w takim stopniu ,że po prostu takiej siły nikt w najbliższych latach nie stworzy . Wie o tym dobrze Kalkstein , Bolek – kapusta oraz inni dlatego mają takie dobre humory .
   Dziś napisała na WPS pewna kobieta w temacie Brauna wychwala tego Żyda pod niebiosa i opluwa WPS . Może to budzić optymizm ?
   Jasne jest , że zaprzyjażniony hu…. nie zrobi nic złego przyjaciółce cip… , z którą się 26 lat bzyka z cudownym skutkiem , ale bardzo proszę , aby pan Dariusz krótko skomentował audyt .
   Pozdrawiam serdecznie super kobietę z jajami , którą szanuje panią nanę .

   Polubienie

   • korczma

    Z ostatniej chwili :
    zródło : niemiecki internet :
    Dudosław I Wspaniały prosi o obecność wojsk kanadyjskich w Polsce . Wizyta w Kanadzie .

    Polubienie

 8. korczma

  Zastanawia mnie jedno .Czego te garbate nosy się boją ?
  Teraz już jest :
  Kupa agentury mossadowskiej .
  Co jakiś czas jest pokaz siły jankeskiej .
  NATO wzmacnia wschodnią flankę .
  Jeszcze prośby o wojska kanadyjskie , które są potrzebne Polsce jak kiła na którą umarł Wyspiański i Lenin .

  Polubienie

  • „Zastanawia mnie jedno .Czego te garbate nosy się boją ?” – utraty władzy, bazy NATO i wojska jankeskie mają tu stacjonować nie dlatego że Rosja się zbroi i rzekomo światu i demokracji zagraża ale dlatego że reżim w Polsce boi się utraty władzy a więc i dalszych możliwości wygodnego życia kosztem Polaków. Widać nie są pewni czy nowa polityka manipulacji i zarządzania narodem w wydaniu pisowskim się powiedzie, dlatego na wszelki wypadek chcą ściągnąć do Polski oddziały pacyfikacyjne celem ostatecznego ugruntowania swojej władzy. Nie chcą stawiać na resztki armii polskiej, bo tą raz że rozbroili, najwyraźniej się jej bojąc, to raczej oczywiste jest że polscy żołnierze nie będą strzelali do własnych matek, dzieci czy ojców. Więc lepiej ściągnąć obcych do brudnej roboty, ci nie będą mieli już takich dylematów etycznych, moralnych jak Polacy, z uwagi na to że nie będą czuli więzi emocjonalnych z narodem którego będą mordować, dostaną kasę i zrobią co im każą…

   Polubienie

 9. Chutor

  korczma

  „Zastanawia mnie jedno .Czego te garbate nosy się boją ?”

  Strach ma kilka wymiarow. Czlowiek, ktory nie ma nic do stracenia moze pozwolic sobie na podejmowania rezykownych decyzji. Zas ten, ktory sie dobrze nadzial pieniedzmi i godnosciami urzedowymi jest bardziej trwozny od biedaka w tym, ze utrata jego stanowiska bedzie bardziej bolesna.
  Na tym nie koniec; im dluzej bezrobotni i uposledzeni w inny sposob trwaja w polozeniu bez wyjscia tym bardzie zieja glucha nienawiscia wobec panujacych. A w miedzyczasie przemieszczaja sie do srodowisk kryminalnych. Tam obrastaja w nowe ideologie: w przyrodzie nic nie ginie tylko zmienia wlasciela; czas zamienic sie rolami.

  Polubienie

 10. NRR czyli grupa frajerów przekonanych że kolaborując z reżimem coś dla kraju zrobią. A w rzeczywistości chodzi raczej o skompromitowanie poprzez kolaborację z reżimem ich samych, a przynajmniej tych z nich, którzy mają jakieś pojęcie o zarządzaniu państwem i gospodarką oraz o skuteczniejsze manipulowanie społeczeństwem celem przedłużenia, maksymalnie ile się da, dominacji żydo-reżimu w Polsce. Żydo-reżim po wielu latach niszczenia Polski chce stworzyć wrażenie że coś dla narodu chce zrobić i na papierze oraz w mediach stwarza pozory że odwraca niekorzystną dla Polski i Polaków sytuacje w jakiej znalazł się kraj po 1989 roku. Przy okazji podając nieprawdziwe lub częściowo prawdziwe, przyczyny sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj, co jest zrozumiałe ze względu na fakt że establishment pisowski również uczestniczył aktywnie w likwidacji państwa polskiego. Jedna z lepszych manipulacji żydo-reżimu. Wielu nawet najrozsądniejszych do tej pory ludzi daje się nabierać medialnie rozdmuchiwany „reformizm” żydo-PiS-u. Tym bardziej że jest on podlany „patryjotycznym”, „narodowym” i katolickim sosem, na prostolinijnych pobożnych Polaków, nie nawykłych do samodzielnego myślenia, takie hasła działają. W skutecznym manipulowaniu społeczeństwem pomagają „rządom” PiS-u, będące mu jakże na rękę, sztucznie organizowane przez żydo-reżim „manifestacje” KOD-u, udawana „polityka antyniemiecka” czy sztuczny konflikt brukselską biurokracją. Nie widzę tego pozytywnie, naród został zapędzony w kozi róg, skutecznie zrobiono mu wodę z mózgu, do tego rzucono parę groszy na dziecko i inne ochłapy z żydowskiego stołu i naród sprzedany. Polacy uradowani że kochana władzuchna nieco „popuściła” śruby, można pić, żreć i bzykać się do woli i niczym nie przejmować. Ale to tylko pozory, żydo-reżim zwyczajnie spuszcza parę z gwizdka, kanalizuje i wyładowuje napięcia, emocje społeczne nagromadzone przez lata, przy okazji nieco podreperuje swój wizerunek, wszystko dla uspokojenia sytuacji. Po czym dokręci śrubę Polakom tak że po Polsce ani śladu nie zostanie…

  Polubienie

  • korczma

   Witam przemexie . Dziękuje za odpwiedz . Teraz na dłużej opuszczam WPS . Muszę nadrobić zaległości i poczytać twój blog .

   Polubienie

   • Niezbyt wiele nowego na nim jest, nie ma zbyt wiele czasu, ledwo ostatnio znalazłem czas żeby obejrzeć Paradę Zwycięstwa w Moskwie. Przyszło lato i po ptakach 😉

    Polubienie

  • korczma

   Przemexie pełna zgoda . U mnie np dopiero po 26 latach rządów żydomasonerii wzięli się za remont dworca , bo przez 26 lat nie można było tego zrobić mimo syfu jak to na polskich dworcach , a goje uradowani.
   Trzeba jednak przyznać , że to są niezłe cwaniaki . Chyba najbardziej cwany naród na ziemi .

   Polubienie

  • korczma

   Przemexie za ten wpis naprawdę szczerze ci dziękuje . Dla mnie jesteś wielki i nie ma tu żadnej wazeliny .Ten glos powinien mieć co najmniej 100 polubień .

   Polubienie

 11. artjac

  Polska nigdy nie będzie wolna gdy naszym krajem rządzą przeklęci żydowscy okupanci.Trzeba wybudować w wielkiej tajemnicy przed okupantem żydowskim fabryki zbrojeniowe pod ziemią na dużej głębokości żeby rzucić wyzwanie żydowskim okupantom naszej ojczyzny.

  Polubienie

  • korczma

   Pomysł fajny , ale jak wiesz w Judepolonii jest do hu… rozbudowana agentura Mossadu . Wyniuchali by to za sekundę . Oni są lepsi od CIA . Myślę sobie , że oprócz nas to najgłupsi są Amerykanie .

   Polubienie

  • „Trzeba wybudować w wielkiej tajemnicy przed okupantem żydowskim fabryki zbrojeniowe pod ziemią na dużej głębokości” – zejdźmy na ziemię, za co wybudujesz te fabryki? I z czego? Myślisz że okupant nie zauważy tak dużych budów, wyrobisk, sztolni, itp? A materiały? A robotnicy? A technologia produkcji broni? A maszyny do produkcji? I sam będziesz kopał? To życzę powodzenia 😉

   Polubienie

 12. korczma

  Jednak ich można trochę usprawiedliwić . Młode państwo utworzone przez masonerię .

  Polubienie

 13. korczma

  Nie chcę się tu bawić w magiel , ale przeczytałem na internecie ( prawda to nie wiem ) , że idol i kolejny zbawca fanów PIS – dy szanowny Morawiecki ma majątek osobisty rzędu ponad 30 MLN polskich złotych . Skąd ten młody chłopina wziął i gdzie zarobił taki pieniądz ? jeżeli to prawda. Zdaje się ,że on był doradcą w rządzie Ryżego , cóż to nowy mesjasz i jego mesjański plan .
  Kiedyś słyszałem o jednym takim , którego ryży wykończył , że swój majątek wygrał w kasynie i sprzedał jakieś obrazy . Dziś tłusty jak świnka . Dobrze mu się żyje w Judeopolonii . Inny też tłuścioszek wygrywał w totka co tydzień a żona była zachwycona jakiego ma Nostradamusa w domu ha ha ha .

  Polubienie

 14. Jedno z największych i najważniejszych kłamstw jakie udało się żydo-władzy, wcisnąć ciemnemu ludowi, to to że Polska jest państwem niepodległym i demokratycznym. Z tego też powodu ludek w Polsce myśli że uczestnictwem w wyborach czy jakichkolwiek inicjatywach i innych cyrkach organizowanych na warunkach okupanta, jak choćby ta osławiona NRR, są w stanie zmienić sytuację naszego kraju i wymusić na władzy jakiekolwiek ustępstwa. Tymczasem nic bardziej mylnego, władzy takie myślenie jest jak najbardziej na rękę. Władzy zależy na tym, żeby ludzie byli przekonani o tym, że uczestniczą w w sprawowaniu władzy, z tego też powodu za wszelką cenę żydo-władza sprawia wrażenie że rozmawia z ludem, stąd tego typu hucpy i cyrki. Ciemnemu ludowi się nie dziwę, naogląda się telewizji, nasłucha radia czy naczyta gazet i myśli że wszytko wie, idzie na wybory czy uczestniczy w innym reżimowym cyrku dla ubogich i jest przeświadczony o dobrze spełnionym „obowiązku” wobec ojczyzny. Ale żeby ludzie posiadający tytuły przed nazwiskiem, profesorowie, doktorzy, ludzie wykształceni i oczytani, dali się nabierać na takie cyrki to jest niewybaczalne i myślę że to nie tylko głupota czy naiwność z ich strony, co w wielu przypadkach raczej sprzedajność i agenturalność. Tak naprawdę co musimy zrobić to olać reżim, jego agendy i cyrki organizowane przez niego i tworzyć niezależne struktury równoległe do struktur żydo-reżimu. Oraz pracować nad przyszłym programem naprawy państwa.

  Polubienie

 15. Co sie stalo?,Duda zmienil kolor krawatu, z niebieskiego na czarny.Bialy i niebieski,to narodowe barwy kraju na Bliskim-Wschodzie,ktory powstal po II.W.S.
  Kochani,czy zwrociliscie uwage,ze po zjezdzie Knesetu w Krakowie(2014 r), coraz wiecej bialego,i niebieskiego kolor
  w/na urzedach/instytycjach ?.

  Polubienie

  • korczma

   Lily czemu się dziwisz . To naturalne ,że w Judeopolonii są takie barwy . Myślę , że Biegun gdyby żył miałby wielką radość . Bidak nie dożył .

   Polubienie

 16. artjac

  do przemex.No to będę sam kopał podziemnie bunkry.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s