Pamięci Siergieja Chelemendika

Chamedenik

5 maja 2016 r. zmarł Siergiej Chelemendik. Pisarz słowacki i rosyjski. Działacz polityczny, Słowianin. Zagorzały przeciwnik zachodniej propagandy i zakusów antysłowiańskiego neokolonializmu.

Pamięci Siergieja Helemendika

Odszedł Siergiej Wiktorowicz Helemendik, nowoczesny rosyjski i słowacki pisarz, publicysta, polityk.

Urodził się w Kijowie, 9 sierpnia 1957 roku. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Od 1998 roku mieszkał w Słowacji, w Bratysławie. W tym niewielkim kraju zdobył niezwykłą pozycję, stając się de facto ambasadorem rosyjskiej kultury. Zyskał sławę jako autor programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Był członkiem parlamentu Słowacji z ramienia Słowackiej Partii Narodowej, oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

Od 1995 roku łączna liczba sprzedanych na Słowacji książek Helemendika przekroczyła 200 tys. Egzemplarzy.

Jego pierwsze książki ukazały się w ZSRR w języku rosyjskim – powieści: „Samobójcy” (1985), „Powódź” (1988), „Grupa przechwytywania” (1990), esej filozoficzny „Instynkt samobójstwa” (1991).

Szczególnie wybitne znaczenie posiada aktywna publicystyczna działalność Helemendika na Słowacji, ochrona i promowanie rosyjskiej historii i kultury.

Jego książki „MY … ich”, „Imperium dobra lub list do rosyjskiego autokraty” stały się znaczącym wydarzeniem w życiu kulturalnym i politycznym Słowacji.

W niesławnym roku 1990, kiedy rząd rosyjski nie prowadził żadnych działań w celu ochrony i utrzymania prestiżu Rosji na Słowacji, Helemendik okazał się jedynym wojownikiem przeciwstawiającym się całej machinie zachodniej propagandy. I nie można nie przyznać, że Helemendik walczył z powodzeniem, o czym świadczą rosnąca popularność jego książek oraz szerzenie się prorosyjskich poglądów na Słowacji.

Ale 5 maja 2016 już go zabrakło.

Pamiętajmy o tym wybitnym rosyjskim patriocie

Cześć jego pamięci!

_________________________________________

Памяти Сергея Хелемендика

Скончался Сергей Викторович Хелемендик, современный русский и словацкий писатель, публицист, политический деятель.

Родился он в Киеве 9 августа 1957 года. Закончил филологический факультет МГУ. С 1998 года жил в Словакии, в Братиславе. В этой небольшой стране он занял необычное положение, став по сути послом русской культуры. Он получил известность как автор телевизионных программ и документальных фильмов. Был депутатом парламента Словакии от Словацкой Национальной партии, а также – членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

С 1995 года общее число книг Хелемендика, проданных в Словакии, превысило 200 тыс. экземпляров.

Первые его книги вышли в СССР на русском языке (повесть «Самоубийцы» (1985), роман «Наводнение» (1988), роман «Группа захвата» (1990), философский очерк «Инстинкт самоубийства» (1991)). Особенно выдающееся значение имеет активная публицистическая деятельность Хелемендика в Словакии, его защита и популяризация русской истории и культуры. Его книги «МЫ … их», «Империя добра, или Письмо самодержцу российскому» стали заметным явлением в культурной и политической жизни Словакии.

В гнусные 1990-е годы, когда правительство России вообще не вело никакой деятельности по защите и укреплению престижа России в Словакии, Хелемендик оказался одиноким бойцом, противостоящим всей западной пропагандистской машине. И нельзя не признать, что сражался Хелемендик с успехом, о чем свидетельствуют и тиражи его книг, и широкая распространенность русофильских взглядов в Словакии.

Но 5 мая 2016 года его не стало.

Будем же помнить этого замечательного русского патриота.

Вечная ему память!

 

 

http://www.chelemendik.sk/

http://www.chelemendik.sk/docArchive.php?c=0

1 komentarz

Filed under Bez kategorii

One response to “Pamięci Siergieja Chelemendika

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s