Co Polacy zawdzięczają Żydom z PiS?

Reklamy

15 Komentarzy

Filed under Polityka

15 responses to “Co Polacy zawdzięczają Żydom z PiS?

 1. hubalblog

  żydzi chcą stworzyć Izrael 2 na trupie Polski

  Polubione przez 1 osoba

 2. artjac

  Hubalblog ma rację.Żydzi są od samego początku wrogami narodu Polskiego,nienawidzą nas i dlatego chcą zagłady naszego narodu.

  Polubione przez 1 osoba

 3. julius

  Rosja nie chce – i nie potrzebuje wojny. Mimo to narracja o „rosyjskiej agresji” nigdy nie ustaje. Zawsze pouczające jest wrócić do badania przeprowadzonego w korporacji RAND, w którym analizowano, co by było, gdyby wojna rzeczywiście miała miejsce. RAND osiągnęła „jednoznaczny” wniosek po serii gier wojennych w 2015-2015; Rosja może pokonać NATO w ciągu zaledwie 60 godzin – jeśli nie mniej w przypadku kiedy doszłoby do wojny na ziemi europejskiej.
  RAND Corporation to przede wszystkim placówka CIA – na swój sposób maszyna propagandowa. Jednak to nie jest propaganda, by stwierdzić, kraje bałtyckie i Ukraina będa w pełni pokonane w czasie krótszym niż trzy dni przez armię rosyjską. Jednak sugestia, że ​​dodatkowe powietrzne siły NATO i ciężko opancerzone oddziały bojowe spowodowałoby istotną różnicę jest fałszywa.

  Tymczasem Moskwa osiągnęłął oszałamiający sukces – oczywiście, jest daleko do zakończenia konfliktu – w Syrii. Więc to, co pozostało dla Pentagonu – za pośrednictwem NATO – jest przede wszystkim taktyka zastraszania. Wiedzą, Rosja jest gotowa do wojny – z pewnością znacznie lepiej przygotowana niż NATO. Wiedzą, że ani Putin, ani wojsko rosyjskie nie będą wycofać się ze względu na dziecinne sianie paniki. Jeśli chodzi o zbyt pojednawczy ton przez Kreml wobec Waszyngtonu, rzeczy mogą się zmienić wkrótce.

  Kluczowy fakt który należy podkreślać w kółko; S-500 jest niedostępna – i pozwala Rosji po raz pierwszy w historii na dokonanie pierwszego uderzenia nuklearnego, jeśli kiedykolwiek zdecyduje się to zrobić, i być odpornym na jakikolwiek odwet.
  http://www.globalresearch.ca/beware-what-you-wish-for-russia-is-ready-for-war/5526836

  Polubione przez 1 osoba

 4. Crucesignatus

  Nieźle sobie poczynają nowi lokaje żydoreżimu to już kolejna operacja fałszywej flagi po wrocławskiej:
  http://pikio.pl/pilne-udaremniono-zamach-bombowy-na-komende-policji-w-warszawie/

  Polubienie

 5. paziem

  Przychodzi czas, aby zacząć zbierać podpisy Polaków pod zawiadomieniem Prokuratury Generalnej o popełnieniu – przewidzianego ściganiem z urzędu przez kodeks karny – przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej:
  Art. 129.
  Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  przez obywateli:

  Andrzeja Dudę

  Antoniego Macierewicza

  oraz wszystkich posłów na sejm RP VIII kadencji , którzy głosowali „za” przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

  oraz całego składu senatu RP

  Dowód:

  1)

  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowania=62

  2)
  Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

  USTAWA

  z dnia 31 marca 2016 r.

  o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

  Art. 1. W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 178) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
  „Art. 3a. 1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
  2. W zgodzie, o której mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ust. 2, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. O wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.
  5. Do pobytu wojsk obcych, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  MARSZAŁEK SEJMU

  / – / Marek Kuchciński

  za:http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/295_u.htm

  3)

  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,228,8-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html

  Dodatkowo materiały:

  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=295

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/662BE8A28F7AAAEDC1257F7A003B6F3D/%24File/358.pdf

  Polubione przez 3 ludzi

 6. ja

  deputowany Federacji Rosyjskiej / Żyrynowski/ dawno temy powiedział publicznie-cytuję . Polska była,jest i będzie prostytutką. co to oznacza to wiadomo.

  Polubienie

 7. ja

  do rozgromienia krzyżaków w 1914 r w dużej mierze przyczynili się Rusini z tego co wiem. Litwini i Białorusini. Rusini poradzili sobie z Napoleonem , Hitlerem to i poradzą sobie z usa-zydy /nato/ i z takim pryszczem jak judeopolonia.w razie konfliktu postaram się uciec na Białoruś , mam do granicy 40 km.Jestem tam często . Mam znajomych i kolegów.

  Polubienie

 8. Reblogged this on 7777777blog and commented:
  Jak myślicie, czy/jak Rosja powinna odpowiedzieć na wyrzutnie rakiet NATO w Polsce?

  Polubienie

 9. Myślę że Rosja nie powinna stać z założonymi rękoma w czasie gdy NATO zbliż się do jej granic i powinna stosownie odpowiedzieć na instalacje NATO w Polsce i Rumunii, bez oglądania się na poszczekiwanie rusofobów wrzeszczących o „rosyjskim imperializmie”. Ponieważ kolejnym krokiem może być już instalacja takich baz na przykład w krajach bałtyckich lub Ukrainie. Każdy niezależny kraj ma prawo do obrony i nikt nie może mu tego prawa odebrać. Powodów budowy amerykańskiej „tarczy antyrakietowej” w Polsce jest zapewne kilka. Główny powód to nie tyle domniemane zagrożenie ze strony Rosji, co raczej próba głębszego uzależnienia Polski od polityki USA/NATO. Ta instalacja raczej nie stwarza aż tak dużego zagrożenia dla Rosjan, wobec cały czas unowocześnianej i modernizowanej armii rosyjskiej. Rosjanie mają czym odpowiedzieć i byliby w stanie unicestwić taką bazę w kilka godzin zanim amerykanie zorientowaliby się co się stało. System „obrony antyrakietowej” instalowany w Polsce wobec szybkiego postępu technologicznego w dziedzinie zbrojeń w niedługim czasie stanie się więc przestarzały i bezużyteczny(właściwie już taki jest) a więc łatwy do unieszkodliwienia. Sądzę że ta instalacja ma raczej drażnić Rosjan(co ma służyć polityce naszczuwania Słowian na siebie nawzajem), próbować ich wciągnąć w kosztowny wyścig zbrojeń lub nawet sprowokować do prewencyjnego ataku na pańtwa układu NATO. Amerykanie jeżeli rzeczywiście chcieliby zaatakować Rosję lub chcieliby zablokować Rosjanom mozliwość ataku rakietowego na kraje Europy Zachodniej czy nawet Polski z pewnością nie instalowali by takiego kosztownego złomu. Ta baza ma raczej zwiększyć poczucie bezpiecześńtwa przedstawicieli miejscowego żydo-reżimu, będącego na usługach banksterów z Wall Street, bo na pewno nie Polaków. Utrwalić władzę tego reżimu i służyć polityce destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej.

  Polubione przez 1 osoba

 10. obudzony

  @paziem
  Panie Pawle.
  Wniosek oczywiście słuszny o postawieniu przed sądami i Trybunałem Stanu tych wszystkich ludzi, ale co z tego jak oni swoimi ludźmi obsadzili wszystkie możliwe sądy i trybunały. Oni swoją pozycję budowali przez kilkadziesiąt lat i skutecznie lokowali po cichu swoich ludzi w każdej możliwej i ważnej instytucji z punktu widzenia rządzenia państwem. Może stare żydzisko ,,wybitny etyk” Zoll się nimi zajmie, może Rzepliński, a może Tuleya? A co powiedzieć o naszych rodakach, którzy co kilka lat wybierają tych samych ludzi, którzy opanowali wszystkie sondażownie, media, politykę, służby specjalne, Państwową Komisję Wyborczą. Śmiem twierdzić, że oni wcale nie muszą fałszować wyborów, bo dają możliwość wyboru – albo głosować na żyda, albo na innego żyda. I Polacy, durni ich wybierają i nie wiedzą kogo wybierają.
  Wprowadzenie wojsk obcego kraju do Polski jest zdradą ojczyzny, ustawa 1066 jest aktem zdrady narodowej i takich zdrad na przestrzeni 27 lat tzw demokracji można wyliczyć kilkadziesiąt i jeszcze nikomu włos z głowy za to nie spadł. W Polsce coraz liczniejsze jednostki ,,odzyskują rozum” i wiedzą co tak naprawdę się dzieje, ale szara masa obywateli nadal śpi śniąc swój fałszywy sen o demokracji, dobrobycie, pokoju, kiedy Ojczyzna w wielkim niebezpieczeństwie wymaga mądrości, roztropności i odwagi, a przede wszystkim działania.
  Oni władzy raz zdobytej nie oddadzą jak wielokrotnie podkreślali i na pewno nie oddadzą jej dobrowolnie. Wiedzą, że polska armia jest w tym względzie ,,niepewna” dlatego sprowadzają armie obcych państw, aby tę ich władzę pomóc im utrzymać i utrwalić.

  Polubione przez 1 osoba

 11. APA

  „Obudzony „,gdzie ty dostrzegasz obecnie polska armie ?
  Przeciez w Polsce nie ma juz nawet wartownikow ,co by koszary strzegli !
  Za to jest duzo o dziwnych twarzach generalow ,ktorzy nie wiadomo nawet skad sie w Polsce znalezli.
  Teraz gdy jeszcze przebierze sie w mundury polskie wzoru zachodniego ukrow i semitow okraszonych miglancami roznych kolorow,dopiero zobaczycie „polskie wojsko” walace was po pysku w najlepszym przypadku,bo i glowy beda toczyc sie po drodze lub wbijane na ploty !
  Zaludnienie nie tylko Europy ale i Polski odbywa sie w odpowiednich celach.
  Cel pierwszy LIKWIDACJA POLAKOW pochodzenia slowianskiego !!!
  Cel drugi – zniszczenie bialej rasy.

  Polubienie

 12. citizen1

  @APA
  Owszem, polską armię przez lata po cichu rozbrojono, znacznie ograniczono ich liczebność decyzjami kolejnych zwierzchników sił zbrojnych, pozbawiono skutecznego uzbrojenia i masowo wysyłano coraz młodszych ludzi na emeryturę(np. Straż Graniczna, Służba Celna). Ale nie lekceważyłbym tych zdolnych do służby Polaków, którzy masowo zatrudniani są w prywatnych agencjach ochroniarskich, policji i innych resortach siłowych, a nade wszystko całej rzeszy cywili przeszkolonych podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Co do zdolności bojowej tych ludzi to nie mam wątpliwości, ale po której stronie barykady mogliby stanąć, ogłupieni medialną propagandą tego wcale nie jestem taki pewien. Uważam, że właśnie dlatego okupacyjna władza syjonistów w Polsce zabezpiecza się właśnie w ten sposób oddając władzę nad Polską innym obcym wojskom, chociażby NATOwskim, amerykańskim, izraelskim, czy ukraińskim. Oni w razie czego nie będą mieli skrupułów, aby pacyfikować obcą dla nich ludność tak, jak mogliśmy to zaobserwować w Iraku, Libii, Afganistanie, Syrii, ale gdyby Polak miał strzelać do Polaka to wcale nie jest takie oczywiste, nawet gdyby mu kazał dowódca amerykański, natowski, czy inny.

  Polubienie

 13. druzyna wojskowa APA

  „Citizen1” i inni – uwierz nam lub nie ale my jestesmy tymi ,ktorzy nie tylko mundury LWP nosilismy ale i dowodzilismy pododdzialami ,oczywiscie nie pulkami czy dywizja ale w nich bylimy w pierwszym rzucie chocby w 1968 roku w Czechoslowacji.
  Kiedy kolejno otrzymywalismy kopniaki i zdejmowalismy mundury dobrze wiedzielismy kim byli nasi przelozeni az po etaty generalskie,wiedzielismy tez kogo i dlaczego pozostawiano do dalszej sluzby,choc bylo pewne ,ze i ich sie SZMULOSTWO pozbedzie gdy przyjdzie na to czas i to nawet ze skutkiem smiertelnym (macie dowody Miroslawca,Smolenska, i inne ,ktore pozostana tajemnica,bowiem najlepsi swiadkowie to martwi swiadkowie) .

  Kiedy juz zlikwidowano pobor Polakow do wojska i wcielano przez „sito” najemnikow ,to nie byli czystej krwi Polacy slowianskiego pochodzenia ,nazywalismy ich i nadal bedziemy nazywac MIESZANCAMI , czyli byli to i sa mlodzi ludzie z odpowiednich rodow, gdzie tylko mogl byc Polakiem czy Polka jeden/jedna z kandydata rozdzicow ale i to byla rzadkosc .

  Dzisiaj smiemy twierdzic ,ze NIE MA POLAKOW nie tylko w wojsku zwanym „polskim”, NIE MA ich takze we wszystkich sluzbach mundurowych ,takze we wszelkich strazach i firmach ochranairskich, a tym bardziej w wywiadach czy agencjach !
  Sa pytania ?
  Prosimy zainteresowac sie wszystkimi ludzmi w mundurach w obecnych czasach we wlasnych srodowiskach – to bardzo wazne,otworza sie wam oczy .

  DOBRE ROZPOZNANIE TO SUKCES W KAZDEJ WALCE !!!

  Polubienie

 14. obudzony

  Cóż mogę odpowiedzieć. W 1968 roku nawet mnie na świecie nie było i urodziłem się dopiero kilka lat później. O wojskowej służbie zasadniczej też wiele powiedzieć nie mogę, bo w niej nie służyłem(studia, odroczenia itd.), ale oko mam celne(sprawdziłem w latach 90-tych na strzelnicy sportowej, ok 500 strzałów) i wierzę, że mogę się przydać w razie godziny ,,W”. Zupełnie nie jest mi znana historia wcielania do wojska osób z ,,odpowiednim” pochodzeniem, bo w moim środowisku zasadniczą służbę pełniły osoby z najniższym wykształceniem, prości, niewykształceni, ale sami Polacy.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s