Rządząca żydowska V kolumna pozbawiła Naród jego Banku Centralnego

schemat_0CZY NARODOWY BANK POLSKI JEST NICZYJ?

 

Szanowni Państwo,

Kto jest właścicielem Narodowego Banku Polskiego?  Kto jest jego udziałowcem? To pytania które nurtują wielu.

Kilka dni temu został wystosowany mail do Narodowego Banku Polskiego z zapytaniem:

2016.05.15 zapytanie do npb o to kto jest wlascicielem nbp

“W ramach dostępu do informacji publicznej, uprzejmie proszę o udostępnienie mi imiennej listy wszystkich udziałowców “Narodowego Banku Polskiego” oraz informacji o wartości i ilości posiadanych przez nich udziałów. “

Otrzymano odpowiedź z której wynika że….. Narodowy Bank Polski jest NICZYJ!:

Poniżej wklejam odpowiedź:

odpowiedz od nbp odnosnie udzialowcow nbp

Co Państwo o tym sądzicie? Czy jest to możliwe żeby Narodowy Bank Polski był NICZYJ??! W drugim zdaniu jest to dokładnie napisane: “NBP nie jest spółką Akcyjną i nie posiada prywatnego akcjonariatu – nie wskazuje żadnego podmiotu, któremu można by przypisać uprawnienia właściciela.”  Z tego wynika że ci którzy sądzili że właścicielem Narodowego Banku Polskiego jest Naród Polski, będą rozczarowani.  A może należałoby to zmienić?? Może należałoby uchwalić ustawę o tym że NBP jest własnością narodu???   Bo teraz to MY jako naród i suweren na terenie Polski, nie mamy nad tym Narodowym Bankiem Polskim żadnej władzy ani praw do decydowania o nim, skoro jest on NICZYJ…. To jest według mnie sedno sprawy!!! Trzeba jak najszybciej uchwalić ustawę w której byłby zapis że właścicielem Narodowego Banku Polskiego jest Naród Polski!!

TG

za: https://akademiapolityczna.wordpress.com/

______________________________________

W Konstytucji RP zapisano:

Art. 220.

 1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Art. 227.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.

UWAGA! Nie wolno o tym zapominać

judeochrystianizm-2

 

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.

 

 

„Jednym z podstawowych i kluczowych zagadnień, od których zależy prawidłowy rozwój kraju, planowanie tego rozwoju, czyli m.in. likwidacja bezrobocia i realizacja społecznego dobrobytu, jest suwerenny narodowy, państwowy system bankowy. Jednak zagadnienie to nie istnieje w mediach i nie pojawia się w „politycznych dysputach” tzw. polityków. W żadnym partyjnym programie oficjalnie funkcjonujących w IIIŻydo-RP  żydo-partii powyższy temat nie istnieje.”

System bankowy („Polska potrzebuje poważnej naprawy!”) – https://programwps.wordpress.com/2016/05/15/3-system-bankowy/

Dariusz Kosiur

Reklamy

6 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

6 responses to “Rządząca żydowska V kolumna pozbawiła Naród jego Banku Centralnego

 1. henry

  Odpowiedz NBP jak najbardziej prawidłowa. Skoro państwo nie istnieje to i właściciela nie ma. A tak poważnie to NBP należy do właścicieli Polski.

  Polubienie

 2. czytelnik

  A pieniadze w tym banku czyje sa ?

  Polubienie

 3. obudzony

  Narodowy Bank Polski to tylko nazwa, logo, które ma zmylić obywateli Polski, że NBP jest narodowy i polski, a tak nie jest. Tak to zdrajcy narodu polskiego typu Balcerowicz, Bielecki, Kwaśniewski i wielu innych Chazarów oddali emisję pieniądza narodowego międzynarodowej szajce lichwiarzy, pieczętując tę uzurpację konstytucją.
  Nie od dzisiaj NBP służy do drenowania polskiego państwa i narodu przez zachodnie koncerny i banki, które bez wyjątku ze względu na wymyślne nazwy prowadzą prosto do Rotszyldów, i innych banksterów. Zresztą, trudno się dziwić Polsce i Polakom, że dali się w ten sposób zwieść tym mistrzom oszustwa i dezinformacji skoro USA od dnia 24.12.1914 r także nie posiada swojego banku centralnego. To nie rząd USA emituje dolara i czuwa nad poziomem emisji, ale prywatne banki Rotszyldów &Co które dla zmylenia społeczeństwa amerykańskiego Nazywane są Bankami Rezerwy Federalnej.
  Poprzez przekupstwo kongresmenów 102 lata temu w okresie świątecznej kanikuły, gdzie bardzo wielu kongresmenów udało się do swych domów nieliczna grupa przekupionych reprezentantów pozwoliła uchwaloną ustawą drukować i emitować nielicznej grupie bankierów swoją własną narodową walutę.
  Jest to przestępstwo tak doniosłe, tak niewyobrażalne, że moim zdaniem społeczeństwo amerykańskie powinno tych bankierów zgilotynować na równi z kongresmenami, którzy głosowali na ,,tak”. Społeczeństwo USA jest tak durne i ogłupione, że oczywiście tego nie zrobi, bo(poza nielicznymi wyjątkami) najzwyczajniej o tym nie wie. Od tego czasu datuje się okresy pełzającej inflacji, które zżerają oszczędności społeczeństw i zmuszają do coraz większego wysiłku całe rzesze planety jednocześnie nabijając kabzy bilionerów z tytułu posiadania prawa do emisji dolara. Gdyby prześledzić inflację na świecie to przez kilkaset lat była ona na niezauważalnym poziomie, a jej dramatyczny wzrost nastąpił po przejęciu dolara przez Rotszyldów. Mało tego – ich niczym nieograniczona chciwość doprowadziła do tego, że zupełnie zatracili się w drukowaniu pieniądza papierowego w oderwaniu od ilości posiadanego złota. Od stu lat banksterska szajka przepisami prawa zagwarantowała sobie, że może emitować dolara w ilości dwudziestokrotnie większej niż posiadane rezerwy złota. W konsekwencji drukuje ,,pusty” pieniądz papierowy i żąda odsetek od czegoś czego nie posiada. Jeżeli jako osoba fizyczna posiadam w kieszeni 1000 złotych i pożyczam je sąsiadowi to nie mogę mu pożyczyć ani więcej ani mniej tylko tysiąc złotych i ewentualnie od tego tysiąca mogę żądać odsetek, a nie np od 25 000 złotych jak od stu lat robią rodziny banksterskie na całym niemal świecie. W roku 1971 po raz pierwszy zniesiono wymienialność dolara na złoto, bo do tego czasu teoretycznie każdy obywatel USA mógł wymienić posiadaną gotówkę na złoto. Było to konieczne ponieważ Rotszyldowie dawno zorientowali się, że wyemitowali tyle pieniądza papierowego, że niemożliwym jest dostarczenie takiej ilości złota w celu pokrycia tej wartości pieniądza. Mało tego – wmówiono obywatelom USA, a potem całemu światu, że instytucja banku centralnego jest państwu potrzebna, choć przez setki lat nic takiego nie istniało i gospodarki państw funkcjonowały i rozwijały się.
  Poprzez wmawianie ludzkości, że banki centralne są poza zasięgiem kontroli społeczeństwa, rządów, przywódców państw pozbawiono praw całe narody, które stały się niewolnikami bankierów. Ten kompleks bankowo-militarno-przemysłowo-wojskowy jest właścicielem ogromnych korporacji wydobywających i przetwarzających ropę naftową, posiada kontrolę nad setką banków centralnych państw na całym świecie, jest właścicielem firm zbrojeniowych, przetwórczych, spożywczych, hutniczych i wielu innych.
  Poprzez sprytne przejęcia wielu firm i krajów tworzonych na bieżąco funduszy spekulacyjnych, posiadających dziesiątki tysięcy nazw funduszy, banków i przedsiębiorstw na całym świecie ukrywa się za tymi tysiącami połączeń ok 300 rodzin na całym globie, którzy poprzez koligacje rodzinne są właścicielami 2/3 wszystkich zasobów na ziemi. Te rodziny mają wspólną cechę – przejąc wszystkie zasoby Ziemi wraz z jej mieszkańcami i rządzić nimi do końca swoich dni.
  Co do NBP to nie kto inny jak Michał Falzman w roku 1991 wykrył aferę, która stała się przyczyną zarówno jego śmierci jak i śmierci Waleriana Pańki – ówczesnego prezesa NIK-u. Ten prosty, sumienny księgowy odkrył że na przestrzeni kilkudziesięciu powojennych lat z polski wytransferowano 40-50 mld dolarów USA, co jest kwotą niewyobrażalną i każdy kto pamięta lata PRL-u wie jak ciężko było państwu o pozyskiwanie dewiz które służyły do zakupu wielu potrzebnych towarów na Zachodzie. Falzman na podstawie dokumentów księgowych banku, ksiąg rachunkowych odkrył aferę, którą potem nazwano aferą FOZZ i opisał to w swoim raporcie. Wiadomo, że te dewizy posłużyły do zakładania wielu firm-przykrywek nad którymi pieczę wówczas powierzano osobom, które dziś znajdują się na listach miliarderów, np Wejhert, Walter, Krauze, Kulczyk, Czarnecki i wielu innych, często słusznego ,,czosnkowego” pochodzenia i zaufanym sługom SB.
  Do dnia dzisiejszego nikt nie wie ile pieniędzy zasiliło prywatne tajne konta tych z NBP i SB, którzy od lat powojennych w tym procederze brali udział.
  Prof Witold Kieżun co roku wysyła zapytanie do NBP o to ile pieniędzy wypływa z Polski na konta zachodnich banków i w roku bodajże 2013 ten transfer wyniósł ok 70 mld złotych. W roku obecnym szacuje się, że ta kwota może wynieść ok 100 mld złotych. Jest to żywa gotówka ukradziona Polakom zdeponowana na kontach prywatnych firm w bankach zachodnich, bez podatków i przeszkód wytransferowana uwaga za przyzwoleniem NBP, KNF, Służb skarbowych, Policji, ABW, CBA, NIK, ZUS i całego zestawu tzw. aparatu państwowego. Obecnie szacuje się, że z Polski tylko od momentu wejścia do UE wypłynęło od 600 – 800 mld złotych i jest to skal, która poraża swoją wielkością pozbawiając cały naród od dziesiątek lat możliwości konsumowania owoców swojej pracy i wysiłku.

  Polubienie

 4. obudzony

  c.d.

  Widać, zatem jak na dłoni, że ich guru Niejaki Aaron Bucholtz(Leszek Balcerowicz) wraz z innymi Chazarami krzyczy o niezależności banku centralnego, ale oni tę niezależność rozumieją zupełnie opacznie. Ta nietykalność i niezależność Banku Centralnego pozwala na drenaż polskiego społeczeństwa i gospodarki za granicę w majestacie prawa, które oni tworzą. Jakim trzeba być sukinsynem, żeby dochody społeczeństwa opodatkować w wysokości 70%(PIT, ZUS, VAT, akcyza i inne) a tłustym zachodnim banksterom którzy nigdy w życiu nie wydadzą tych pieniędzy pozwalać na grabież całych krajów i społeczeństw. Taki plan nie mógł się urodzić w głowach ludzi normalnych, o zdrowych zmysłach tylko u ludzi spiskujących od setek lat przeciwko całym społeczeństwom, krajom, zjadających ich chleb, chronionych podczas wojen przez to społeczeństwo, aby później ich szkalować w mediach na całym świecie i oddać na żer zachodnim banksterom. Jakim sukinsynem trzeba być, żeby w podstępny sposób przejętą w władzą po 1989 roku upajać się, szkodzić Polakom na wszystkie możliwe sposoby, skłócać, okradać, dezinformować i jeszcze się tym pysznić. Kilka lat temu prof Jasiewicz członek PAN powiedział zgodnie z prawdą, że żydzi swoimi działaniami pracują na nowy holokaust, za co musiał w trybie pilnym przejść na emeryturę. Ja wierzę, że musi nastąpić jakaś ,,kosmiczna sprawiedliwość” i jako ludzkość musimy z powrotem cofnąć się do epoki kamienia łupanego, aby pieniądze i złoto zupełnie straciły swoją wartość tym samym pozbawiając władzy, złota i pieniędzy poukrywanych na całej Ziemi ,,beneficjentów”. Zdaję sobie sprawę, że moja pesymistyczna wizja może się wielu osobom nie spodobać, ale brak jest w tym momencie sił, środków, determinacji i pomysłów na świecie, aby tych ludzi pozbawić władzy, osądzić i odpowiednio ukarać.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s