Przedsmak amerykańskiej okupacji Polski

GoHome

 

Dziś wstrzymam się od komentarza., gdyż życie samo pisze komentarz.

PZ

 

 

 

 

UsPtak

ANEKS:

Wojna na sprzedaż. Wywiad z Antonym C. Suttonem cz.1 i 2

prisonplanet.pl 
Polska
 
2011-02-02

Transkrypt wywiadu przeprowadzonego przez Dr. Stanleya Monteitha z Antonym C. Suttonem (1925-2002).
Antony C. Sutton był Brytyjskim ekonomistą, historykiem i pisarzem. Od 1968 do 1973 roku był pracownikiem naukowym w instytucie Hoowera / Uniwersytet Stanforda. Tam opublikował książkę “Zachodnia technologia a rozwój ekonomiczny Rosji”, w której opisał rozwój i budowę potęgi industrialno-militarnej komunistycznej Rosji, przez amerykańskie firmy. Po wydaniu serii książek został zmuszony do opuszczenia uniwersytetu.

Napisał 25 książek o tematyce historycznej, między innymi:
“Wall Street and the Bolshevik Revolution”
“Wall Street and the Rise of Hitler“
”Wall Street and FDR”
“Western Technology and Soviet Economic Development:
1917-1930 (1968), 1930-1945 (1971), 1945-1965 (1973) “
”The Best Enemy Money Can Buy”
“National Suicide: Military Aid to the Soviet Union”

Książki odnosiły się w dużej części do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w budowanie i rozwój
reżimów oficjalnie wrogich względem zachodniej cywilizacji.

 

Transkrypt wywiadu przeprowadzonego przez Dr. Stanleya Monteitha z Antonym C. Suttonem (1925-2002).
Antony C. Sutton był Brytyjskim ekonomistą, historykiem i pisarzem. Od 1968 do 1973 roku był pracownikiem naukowym w instytucie Hoowera / Uniwersytet Stanforda. Tam opublikował książkę “Zachodnia technologia a rozwój ekonomiczny Rosji”, w której opisał rozwój i budowę potęgi industrialno-militarnej komunistycznej Rosji, przez amerykańskie firmy. Po wydaniu serii książek został zmuszony do opuszczenia uniwersytetu.

Napisał 25 książek o tematyce historycznej, między innymi:
“Wall Street and the Bolshevik Revolution”
“Wall Street and the Rise of Hitler“
”Wall Street and FDR”
“Western Technology and Soviet Economic Development:
1917-1930 (1968), 1930-1945 (1971), 1945-1965 (1973) “
”The Best Enemy Money Can Buy”
“National Suicide: Military Aid to the Soviet Union”

Książki odnosiły się w dużej części do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w budowanie i rozwój
reżimów oficjalnie wrogich względem zachodniej cywilizacji.

Początek transkryptu:

Ten wywiad został nagrany latem 1980 roku. Od tamtego czasu prof. Sutton nie występował publicznie.

MATERIAŁ OMÓWIONY W WYWIADZIE JEST NIEZWYKLE WAŻNY W OBECNYM CZASIE, W KTÓRYM OBSERWUJEMY CORAZ WIĘKSZĄ EKSPANSJĘ MILITARNĄ AMERYKI ORAZ BUDOWĘ i TRANSFER NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII DO KOMUNISTYCZNYCH CHIN.

I – Wywiad, który zaraz państwo obejrzycie, jest bardzo ważnym nagraniem. Zrobiłem go w 1980, w czerwcu 1980 roku, z Anthony Suttonem, który pracował dla Instytutu Hoovera przez wiele lat. W tym czasie napisał trzy tomy „Western Technology and Soviet Economic Development”, jak również „National Suicide”. Książki te opisują fakt wspierania Związku Radzieckiego (od jego powstania) przez Stany Zjednoczone, jak również fakt wspierania Związku Radzieckiego przez Stany w trakcie wojny w Wietnamie. Związek Radziecki wspierał Północny Wietnam,  a jego wojska zabijały naszych chłopców w Południowym Wietnamie. Oczywiście próbowano zrobić wszystko, aby nie dopuścić do publikacji trzeciego tomu „Western Technology and Soviet Economic Development”,” czy „National Suicide”. Bardzo duży nacisk wywarto na wydawcę, by nie dopuścić do publikacji „National Suicide” i, w konsekwencji, by amerykańskie społeczeństwo nie dowiedziało się, że podczas wojny w Wietnamie, wspieraliśmy pośrednio Północny Wietnam.
Pozwólcie państwo, że przestawię kilka książek, które napisał dr. Sutton. Mowa tu oczywiście o „Western Technology and Soviet Economic Development”, „Wall Street and Bolshevik Revolution”, „Wall Street and FDR”, “Wall Street and the rise of Hitler” i oczywiście “National Suicide”. Najprawdopodobniej napisał jeszcze około 10 książek, w tym “Federal Reserve Conspiracy”, „Trialiterals over Washington vol I & II”, pisywał na takie tematy jak stowarzyszenie Scull and Bones, problem złota i diamentów. Z pewnością można stwierdzić, że A.S. jest jednym z najlepszych pisarzy, jakich mamy w kręgach konserwatywnych.
Przez ostatnie 20 lat nie udzielił żadnego wywiadu. Wielokrotnie kontaktowałem się z nim w celu nagrania audycji radiowej, ale jest nieosiągalny.  Mam nadzieję, że dzięki temu wywiadowi, dowiecie się państwo, kto finansował Adolfa Hitlera i tym samym umożliwił mu wszczęcie wojny z Zachodem, kto sfinansował Bolszewików oraz organizacje, które doszły do władzy w 1917 i trwały aż do upadku Muru Berlińskiego w 1989, dowiecie się Państwo o Komisji Trójstronnej oraz,  kto kontroluje media w Stanach, kto jest w końcu ‘niewidzialną ręką’ sprawującą rządy  i co jest ostatecznym celem tych rządów. I dlaczego ten ‘niewidzialny’ rząd sfinansował dojście do władzy Adolfa Hitlera, dlaczego finansuje i finansował komunistów od ich powstania. A teraz oddaję głos Antony Suttonowi.
….
I – Panie doktorze, napisał pan trzyczęściową książkę podczas pracy dla Instytutu Hoovera.  Czy mógłby pan zarysować nieco treść tej serii?
AS – Tak, książki które napisałem podczas pracy dla Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanford dotyczyły transferu zachodniej technologii do Związku Radzieckiego. W istocie na serię składają się trzy niezależne książki, a każda z nich opisuje pewien dany okres czasu od roku 1917.
I – A potem napisał pan kolejną serię dotyczącą Wall Street…
AS – Tak, to były książki „na sprzedaż”, to nie były książki akademickie, były przeznaczone dla szerszego grona odbiorców.  Dotyczyły budowy socjalizmu, trzech rodzajów socjalizmu: bolszewickiego w Rosji; tego, co moglibyśmy nazwać  socjalizmem “opieki społecznej” w Stanach oraz narodowego socjalizmu czasów Hitlera. Każda książka analizuje finansowanie oraz wsparcie ze strony Wall Street i międzynarodowych bankierów, dla rozwoju danej formy socjalizmu.
I – Czy w trakcie pana analiz i prób przekazania społeczeństwu, co się dzieje, doświadczył pan jakiś zabiegów mających na celu zniechęcenie pana lub prób uniemożliwienia, w ogóle pokazania podstaw zaangażowania Stanów w finansowanie komunizmu na świecie?
AS – Tak, z całą pewnością. Na przykład, kiedy byłem w Instytucie Hoovera, w 1972 wystąpiłem w Miami Beach jako świadek przed Komitetem Narodowym. Mimo że moje zeznania zostały wydrukowane i dostarczone kongresmenom, nie pozwolono na opublikowanie ich w mediach. Wróciły do Instytutu Hoovera w Kalifornii. Następnie wezwano mnie bym stawił się w gabinecie dyrektorskim, gdzie powiedziano mi, że pod żadnym pozorem nie powinienem wygłaszać takich przemówień i tego typu informacje nie powinny być upubliczniane.
I – Czy chodziło o informacje na temat wsparcia technologicznego udzielanego Związkowi Radzieckiemu, by ten mógł rozwijać swój potencjał wojenny?
AS – Tak, w tym czasie byliśmy w Wietnamie i jak pan wie Związek Radziecki zaopatrywał w broń Północny Wietnam…
I – …To było w 1972…
AS – Tak, w 1972. I na przykład wiedziałem, że fabryka Gorkiego, zbudowana przez Ford Motor Co, produkuje samochody marki GAZ. Gazy były widziane na szlaku Ho Chi Minh (Sajgon). My natomiast dostarczaliśmy wyposażenie do fabryki Gorkiego w samym środku wojny wietnamskiej. Ciężarówki z kolei przewoziły amunicję służącą do zabijania Amerykanów. Uważałem to za moralnie złe i tak też powiedziałem podczas moich wykładów w Miami Beach  i w Instytucie Hoovera. Tego rodzaju informacje ukrywano.
I – Co się w takim razie zdarzyło potem jeśli chodzi o pana pracę w Instytucie Hoovera?
AS – No cóż, nie przywiązywałem dużej wagi do ostrzeżeń, następnego roku  opublikowałem swoją książkę „National Suicide”. Podsumowywała ona informacje na temat naszej pomocy dla Sowietów. A kiedy książka ta pojawiła się, ponownie próbowano znieść ją z rynku, poprzez wywieranie nacisków na wydawcę i na mnie osobiście. Ostatecznie postanowiłem zrezygnować z pracy w Instytucie Hoovera. Od 1975 pozostaję niezależnym pisarzem, bez żadnych powiązań.
I – Przejdźmy do tematu wspierania niemieckiej maszyny wojennej, z którą walczyliśmy w latach 1941-1945.  Czy moglibyśmy zacząć od tematu finansowania Hitlera w latach 1922 – 1923, kiedy starał się on zdobyć władzę w Niemczech?
AS- Finansowanie Hitlera w latach 1922 – 1923 pochodziło tylko częściowo z Niemiec. Jednym z najbardziej znanych Amerykanów sponsorujących Hitlera był Henry Ford. Dostał on nawet medal w 1938 za udział we wspieraniu partii nazistowskiej. W 1923 po nieudanym puczu Hitler trafił do więzienia, a od 1933 rozpoczął się nowy etap w dochodzeniu Hitlera do władzy.
I –rozpoczęło to nowy etap w dochodzeniu Hitlera do władzy.
A co w sprawie finansowania kampanii wyborczej Hitlera w 1933?
AS – Tą sprawą zająłem się bardzo wnikliwie. Wśród wielu zaświadczeń o przelewach bankowych znalazłem kilka, które skierowane były na konto Rudolfa Hessa w banku w Berlinie. To były pieniądze przeznaczone na finansowanie dojścia Hitlera do władzy w marcu 1933. I wśród tych transferów pojawiły się nazwy takich firm jak IG Farben, której zaangażowanie jest dobrze znane, ale również German General Electric, pozostająca pod kontrolą General Electric w Stanach oraz OSRAM.
I – Jakie było powiązanie pomiędzy OSRAM a GE?
AS-  International GE w Stanach miało udziały w GE w Niemczech i kontrolowało udziały OSRAM w Niemczech.
I – Czy jakieś inne amerykańskie korporacje wspierały Hitlera  w dojściu do władzy?
AS – Ależ oczywiście. Standard Oil, miała techniczne powiązania z IG Farben. Niemcy nie mogliby przystąpić do wojny w 1939 bez tetraetylu, niezbędnego do podniesienia oktanowości paliwa używanego w lotnictwie. Niemcy nie mieli technologii na jego wyprodukowanie. Był on produkowany w Stanach i przesyłany do Niemiec. Standard Oil wyszedł z pomysłem hydrogenacji paliwa, która okazała się niezbędna dla Niemiec w latach 30-ych, – czyli podniesienia jakości benzyny – tego rodzaju wiedza była przekazana Nazistom. ITT, na przykład, było bardzo blisko związane z nazistami prze osobę dr. Schroedera, który był szefem ITT w Niemczech. ITT kontrolowało fabryki nie tylko produkujące komponenty elektryczne, ale także fabrykę produkującą samoloty bojowe.

koniec cz 1

 

Część 2. Początek transkryptu:
I – Czyli sugeruje Pan, ze amerykańskie firmy wspierały finansowo zbrojenia Niemiec przed II wojna światową?
AS – Amerykańskie korporacje, tylko kilka z nich, nie dużo, wspomagało finansowo Adolfa Hitlera, udzielało technologicznego wsparcia, dostarczało materiały, na przykład tetraetyl, zanim Niemcy podpisali umowę ze Stanami Zjednoczonymi na jego produkcję. Standard Oil wspierała finansowo rozwój przemysłu paliwowego w 1933, a paliwo było  niezbędne do walki podczas II wojny światowej.
I – To bardzo interesujące, czy mógłby pan przybliżyć nam okoliczności, skąd Niemcy brali paliwo do walk podczas wojny, bo przecież Niemcy nie mają złóż ropy.
AS –  Niemcy nie mają złóż ropy, to prawda. Używali syntetycznego paliwa, wytwarzanego z węgla. I podstawowy proces technologiczny obróbki węgla na paliwa przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim od Standard Oil, które miało porozumienie o wsparciu z IG Farben. A IG Farben zapewniało ok. 60% zapotrzebowania Wermahtu na ładunki wybuchowe i dostarczało około 40%/ 50% zapotrzebowania Wermahtu i Luftwaffe na paliwo.
I – Na czym polegała współpraca pomiędzy IG Farben a Standard Oil?
AS – Współpraca przebiegała na poziomie technicznym i polegała na wymianie patentów, według porozumienia o wsparciu technicznym ze strony Stanów Zjednoczonych. Standard Oil wspierało finansowo i technologiczne IG Farben.
I – Czy istnieją dowody na to, że członkowie zarządu Standard Oil byli również członkami zarządu amerykańskiego IG Farben?
AS – Tak, Walther Teagle, jako jeden, potem, Mitchell. Ogólnie było kilku dyrektorów.
I – Czy IG Farben było powiązane z Ford Motor?
AS – Nie, nie ma na to dowodów.
I – Czyli to co tutaj widzimy, to fakt, że amerykański przemysł pomagał zapewniać technologię, odpowiednie materiały oraz  wsparcie finansowe, co pozwoliło Hitlerowi na zbudowanie machiny wojennej?
AS – Tak, zgadza się.

Za: http://www.prisonplanet.pl/polityka/wojna_na_sprzedaz_wywiad,p1546269316

Reklamy

46 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

46 responses to “Przedsmak amerykańskiej okupacji Polski

 1. zydozerca

  BARACK OBAMA JEW WHORE,CHIEF OF BABOONS GANG
  Jako pajac na rozkaz wcielam w życie proroctwa: panowanie nad światem CHIN i ROSJI z B.O.ratem, żydów mord z wielkim krachem
  /po upadku dolara i zamianie w yuana cała mafia żydowska będzie w Chinach dymana/
  Merkel,hollande,cameron,…są mi siostrą i bratem ,wspólnie dupy dajemy żydom dławiąc się strachem ;
  Chociaż kraj jest bankrutem z niespłaconym okupem za inwazję żydostwa i zamianę w Kalkutę -naród trzymam pod butem i zarządzam pokutę,by serwować mu terror i GMO zatrute;50 mln nie stać nawet na żarcie-food stamps w sieci złodziejskiej WallMart mają na wsparcie;
  Nasza broń biologiczna jest od dawna postrachem -AIDS,ebolę i grypy…. rozsiewamy z rozmachem;
  Rockefeller i Rothschild na lekarstwa patenty wymyślili z Mengele w IG FARBEN przeklętym ;
  odebrałem już prawa społeczeństwu w NDAA,uzbroiłem swe służby,z podsłuchami się zmagam; do przerobu jest tyle naszych rozmów i tweetów,że serwery padają przez B.Gatesa bandytów-odkąd PEJS/ZBUK ujawnił,że to złodziej patentów,całą sieć zasypuje gradem swych ekskrementów;
  dyktatura pajaców się przez niego ośmiesza,wszystkie rządy,monarchie=IV ŻYDO/RZESZA;
  policjantów ubrałem niczym psich pozorantów-do gryzienia,szarpania kukły z mózgiem palantów;
  Ociężałość umysłu na wzór żyda MCCAINA oraz mojej ekipy wszystkie służby przepełnia -węszą,śledzą,spiskują,kogo chcą aresztują i wrabiając niewinnych / Dzhokhar Tsarnaev is being held under SAMs “at the direction of the Attorney General… he is not allowed to talk with, meet with, correspond with, or otherwise communicate with any member or representative of the news media, in person, by telephone, by furnishing a recorded message, through the mail, or otherwise.” wszystkie zbrodnie kreują;/WTCx2,Boston,
  ,FARSA CHARLIE HEBDO-gazeta rothschilda,zamachy w Paryżu,inwazja muzułmanów na Europę opłacona i chroniona bezprawiem przez Sorosa/Rothschildów banksterów=żydowską mafię…/;
  Oczywiście nikt z mafii nie zostanie przymknięty,oliparchów /Mogilewicza/ FBI ściga całując w pięty;
  Więziennictwo stanowe i prywatne rozkwita,kiedy mafia powiększa kosztem ofiar kapitał;
  testujemy tam leki i tortury do syta ,aby wrogom pokazać siłę władców koryta /sponsorzy hillary clinton itp./;
  Kiedy cyberataków nam żałują hakerzy, sami usiłujemy cyberwojnę rozszerzyć ;/uroburos/wąż/robak w Pentagonie się turla-Chiny,Rosja,Korea lubią robić z nas durnia;
  Służb 16 ganiamy oraz cyberkomando,aby reżim utrwalać i się cieszyć pogardą;
  superkomputer testuje wybuchy jądrowej bomby,po 3 tys.prób wokół skażenie zmieniło nas w zombies;
  Szantaże,embarga i sankcje od Rosji po Państwo Islamskie –
  promocja terroryzmu to nasze hobby chamskie;
  od stuleci Heil Rothschild nam wyznacza zadania ,by umacniać potęgę żydów w wojen wznawianiach ;

  Israhell nas szpieguje,okrada i roluje,wydaje polecenia,w konflikty angażuje;
  kradnie gaz Palestyny,Syrię,Liban okrada,Irak z nami spustoszył i się więcej domaga;
  USA Z UK I UE porozstawiał po kątach-kurwy stoją na czatach i pilnują mu konta;
  pakt z Arabią Saudyjską,Turcją,ZEA,Katarem i Egiptem z Al-Sisi- tak powiększa swój harem;
  w ONZ praw człowieka wahabici pilnują-to promocja terroru,który żydzi stosują ;

  Szmal w Szwajcarii się pierze dając parchom w ofierze,a że wiecznie im mało-z odszkodowań się bierze;
  jak drą ryje uparcie,to dajemy im wsparcie-ADL jak gestapo ciągle stoi na warcie,z JDL bojówek zapewniając natarcie;
  hitlerowskie metody to ich patent rodowy+moralność alfonsów i hien skowyt;

  Wolny dostęp do broni jeszcze jest dozwolony ,lecz wciąż żyd ma monopol na dodruki mamony;
  odkąd Rothschild wywęszył,że się wojna opłaca-wszystkie fronty zajęte,z gangiem FED leczy kaca;
  Od podatków zwolnienia sobie z mafią przyznali :jews-koncerny, banksterzy, miliarderzy jebani;
  Wyprowadza się kasę do Szwajcarii,do rajów,a tam praniem pieniędzy wynagradza lokajów;

  Ropa,gaz,narkotyki dają świetne wyniki, zwłaszcza wtedy,gdy Rosja jest na skraju paniki- trzeba ceny obniżyć na paliwa,gdy parno i sprzedawać zasoby ukradzione półdarmo;
  po to Państwo Islamskie stworzyliśmy w regionie,aby Rosję otoczyć i jej siąść na ogonie; przy okazji ograbić Syrię+ Irak doszczętnie ,aby gollum Erdogan z żydami/saudami/nato/usa/ue zbłaźnił się dokumentnie;
  jednocześnie ataki spekulantów wywołać i do otwartej wojny Rosji armię zawołać
  Odkąd kocioł się zrobił od Putina naporu,wszystkim flaki wyłażą od wścieklizny z rozporów, zarażając rządzących USA/EU cykorów;
  napalone przygłupy podjudzane przez żydów obrazują stan USA,który opadł ze wstydu;

  Przez to tkwimy w IRAKU kradnąc ropę do baku,z israhellem/saudami spółkując przy produkcji zamachów;
  Szkoliliśmy al-kaidę/ISIS ,jak z ataków mieć frajdę oraz Merkel/Hollande /najemników: joe biden
  /CIA,MOSSAD,SHIN BET wciąż podnieca się rajdem/;
  Od pół wieku w amoku żydzi w Gazie mordują,bo im jahwe oznajmił,że zbankrutują;
  moje prośby i groźby mają w dupie,niestety-razem z kerrym i NATO gaszą nas niczym pety;

  XI z Putinem/cwaniakiem siedzą na nas okrakiem i wbijają w zad szpile plując w mordy z niesmakiem,że jesteśmy z żydami parą kurwy z łajdakiem;
  Afganistan nam z opium daje nadal dochody,chociaż „Państwo Islamskie” wyruszyło na łowy;
  wpadam czasem z wizytą podziękować bandytom,że strzelają niecelnie w USraelskie kopyto;
  Weteranów+żołnierzy traktujemy jak wrogów:terrorystów,przestępców,nosicieli nałogów;
  lecz ostatnio po akcji „Morze Czarne jak BARACK” z winy ruskich SU wrednych wolą z armii spierdalać ;
  Generałów gromadka wciąż lojalna została-w MPRI po Bałkanach najemników podszkala;
  nasze statki przy Krymie klęskę USA testują,ruscy nasze wybrzeże w zamian rewizytują;
  urządzamy naloty jak naćpane jews cioty-testujemy odporność Chin i Rosji na dotyk /płn-wsch. Europa,Ukraina,Macedonia,Czarnogóra,Gruzja,Kaukaz,…./

  Nasze bazy w pobliżu dozbrajamy ze strachu,że Putina rakiety mogą sprzątnąć maniaków;
  do użycia EMP namawiamy go siłą,wszak jesteśmy śmierdzącą, łatwopalną padliną ;
  Cuchnie władza i zyski od przekrętów po mycki ,gdy upadłym imperium rządzą icki ;
  koszer nostra,camorra,wszystkie mafie są nasze,odkąd grabież pieniędzy nam zlecili judasze;
  w PKB ładujemy niecne zyski z nierządu, narkotyków,hazardu… na cześć cweli z rządu;
  Propaganda medialna stała się kupą łajna-to przez kurwy żydowskie z IQ zwłok frankensteina;
  ogłupiałe doszczętnie kreatury od łgania nieustannie donoszą,z kim żydostwo się szlaja,
  ( rujnuje Ukrainę, najemników uzbraja ,żeby Rosję oskarżać o wojenne zagrania);
  Soros,biden i clinton z żydo-oligarchami dzielą łupy wojenne między żydów z kurwami, otaczając granice Rosji NATO=osłami;osłami
  Zbudowałem obozy /FEMA CAMPS-WILLCOX,ARIZONA NO1/,zapewniłem dowozy i kremację od ręki dla żydowskiej chujozy; mamy trumny z plastiku,6-paki dla VIPów, niecierpliwie czekają na denatów=semitów i rządzące ekipy ich prostytut=bandytów;
  Jak pogoni nas Rosja+Chiny z BRICSem do spółki-
  po upadku dolara koniec z kultem jarmułki !!!
  Wreszcie z ulgą odetchnę od żydowskiej zarazy i natychmiast polecę ją +się zakopać do Gazy !!!

  Polubienie

 2. Pingback: Jak Zachód zrobił Polskę w konia « Grypa666's Blog

 3. obudzony

  Zwolennicy wojsk amerykańskich w Polsce przejrzą na oczy dopiero wówczas kiedy zobaczą, że okupant zacznie pacyfikować Polaków w naszym własnym kraju. Żołnierz amerykański ma tak sprany mózg że jest tylko ludzką maszyną wykonującą rozkazy przełożonych i niech zobaczą polscy idioci co robili amerykanie w Iraku, Libii i wszystkich krajach Bliskiego Wschodu, Azji(np.Wietnam), obydwu Ameryk. Atakowali i bombardowali ludność cywilną, szpitale bo taki był rozkaz i wmówiono im, że w szpitalu są terroryści. Przeciętny żołnierz amerykański nie ma pojęcia gdzie leży Polska, kompletnie nie zna naszej historii i nie może się z nikim porozumieć po polsku. Jeżeli dowództwo amerykańskie wmówi mu że ta konkretna osoba to terrorysta to po prostu wykona rozkaz i ją po prostu zastrzeli. Faktem oczywistym jest, że zwolennicy wojsk amerykańskich w Polsce bardzo słabo lub wcale nie znają języka angielskiego i ciekawe jak się wytłumaczą jeżeli Amerykanin weźmie go na muszkę swojego ,,gnata” na ulicy, choćby nawet był niewinny. Jest to jeden z końcowych etapów rozkładania Polski na ,,łopatki” i stosunkowo niewielka grupa obywateli rozumie co tak naprawdę się dzieje, dlatego protestuje. Ten wojskowy, który w zamieszczonym wyżej filmie mówi do protestującego, żeby wrócił się do szkoły hańbi polski mundur i polskie siły zbrojne. Polska po 89 roku została celowo rozbrojona, armia zredukowana dziesięciokrotnie, pobór do służby zasadniczej celowo zawieszono od 2008 roku, a syjonistyczna władza wprowadziła Polskę do NATO i UE. Te działania były zaplanowane i celowe, spowodowały oddanie Polski na żer zbrodniczym banksterom, którzy wykorzystują armię USA i NATO w swoich prywatnych interesach, aby powiększyć swój stan posiadania na świecie i podbić coraz większą liczbę krajów.
  Bezsprzecznie aktem zdrady narodowej są działania wszystkich rządów po 89 roku wraz z tzw prywatyzacją dlatego wszystkie osoby, które brały w tym udział są winne najwyższego wymiaru kary i nie ma przebacz. Obecnie zajmują eksponowane pozycje w rządach, dyplomacji, służbach, parlamencie doskonale opłacani, a reszta narodu żyje w nędzy, dlatego ich miejsce jest przed plutonem egzekucyjnym i więzieniach, a nie tam gdzie się obecnie znajdują. Stąd ich działania wyprzedzające i osłaniające poprzez tworzenie prawa zakazującego mówienie prawdy(mowa nienawiści, antysemityzm, hejterstwo) pacyfikacja ludzi, ruchów i partii im zagrażających. Nasze strategiczne położenie pomiędzy Wschodem, a Zachodem wymaga od obywateli Polski przede wszystkim rozsądku, mądrości i znajomości swojej prawdziwej historii, bo dopóki tych cech nie będziemy posiadać nadal przez setki lat będziemy wykorzystywani w grach przez państwa silniejsze, ale także mądrzejsze.
  Nie uważam, że PiSDuda sprawuje jakąkolwiek samodzielną władzę w Polsce, a jego wyjazd do USA i błaganie o tarczę i żołnierzy był tylko teatrem dla wcześniej uzgodnionego scenariusza bez jego udziału.

  Polubienie

 4. obudzony

  Skąd wiesz ile miałem lat w 89 roku artur vel korczma? Kradniesz dane z kont pocztowych, podsłuchujesz? Uważam cię za trolla i dodatkowo idiotę, bo co ma wspólnego budzik i prezerwatywa? Coraz więcej tu hasbary.

  Polubienie

  • Metro

   Nie wiemy czy ta wypowiedź Władymira Władamirowicza nie jest tylko zagraniem pod publiczkę. Jeśli jednak nie jest, to kierownictwo Kremla dramatycznie nie radzi sobie z rzeczywistością. Być może jest to zamierzone.

   Oni ciągle tkwią w rzeczywistości Pokoju Westfalskiego, bajce o (w założeniu) pokojowym współistnieniu niezależnych państw, które władcy organizują podług swoich upodobań. Pokój Westfalski został zawarty setki lat temu i od tego czasu świat się trochę zmienił. Teraz mamy do czynienia ze światową dominacją Synagogi Szatana i ocenianie tych wydarzeń podług kryteriów żywcem wziętych z martwego już Pokoju Westfalskiego gwarantuje permanentną konfuzję.

   Ludzie, którzy chcą po prostu mieć suwerenne niezależne państwa w dzisiejszych czasach, nawet jeśli myślą że mają ku temu środki (np. Rosja) są skazani na ciągłą walkę w defensywie. Kadafii czy Husein na pewno chcieli mieć suwerenne i niezależne państwa, he he.

   Związek Radziecki upadł dlatego że kierownictwo radzieckie tego nie rozumiało. Ostatni uczciwy władca został otruty w 1953 roku i od tego czasu Imperium pogrążyło się w zastoju. Zamiast wprowadzić złoty rubel i tworzyć alternatywne centra wszystkich technologii, oni tolerowali handel rozliczany (de facto) w dolarze i kretyńskie „pokojowe współistnienie” jako niewzruszalne założenie.

   Niereformowalny Władamir Władymirowicz chyba ciągle wierzy w „pokojowe współistnienie”. Albo rzeczywiście gra i wie że jest jednym z krańców dialektycznego sporu, tym skazanym na porażkę. Znowu.

   Oni tkwią po uszy w defensywie. Kiepsko.

   Polubienie

   • grzanek

    „Zamiast wprowadzić złoty rubel i […]”.

    – Od kiedy @Szczypior jest fetyszystą złota? Na ile pamiętam, na p2 żarliwie potępiał (m.in. za Antkiem Migchelsem) standard złota jako mechanizm w ostatecznym rozrachunku b. szkodliwy bo skrajnie deflacyjny (kłania się aksjomat Aszkenazyjskiej Szkoły Ekonomii nt. „rzadkości” tudzież niedostatecznej ilości żółtego kruszcu jako zalecie złota w kontekście jego użyteczności w roli pieniądza).
    Zaszły jakieś zmiany w stanie wiedzy Szczypiora? Jakieś nowe fakty? Skąd ta ewolucja poglądów.

    Pozdrawiam

    Polubienie

   • Metro

    Czym innym jest pieniądz krajowy a czym innym rozliczeniowy pieniądz międzynarodowy. Pieniądz międzynarodowy niestety musi być oparty na ogólnie uznanym aktywie.. Dolar jest oparty na ropie.

    Polubienie

   • Metro

    Chiny, jak wprowadzą juana jako walutę światową, to nie muszą opierać go na złocie bo są fabryką świata. Chińska waluta ma oparcie w towarach produkowanych przez Chiny. Nie wiadomo jak będzie. To, że Chiny i Rosja budują zapasy złota, ma głęboki sens.

    Skupowanie złotych blaszek przez osoby prywatne jako zabezpieczenie przed krachem gospodarczym i upadkiem waluty jest oczywiście kompletnie głupie. Taka praktyka nie zabezpieczy przed nacjonalizacją czy rabunkiem.

    Polubienie

   • grzanek

    Jak pamiętam śp. gen. Pietrowa, to on tam w Tiumeni postulował oparcie rubla (jako – w domyśle – waluty międzynarodowej) o zasoby energetyczne Rosji. Taki energo-rubel. Może to jest lepszy pomysł niż opieranie ‚world’s reserve currency’ na aktywie, który [prawie] w całości kontroluje lichwiarska międzynarodówka (nie licząc pozłacanego chińskiego wolframu)? Chociaż po prawdzie ChRL wyprzedziła już ładny czas temu RPA jako 1. wydobywcę złota na świecie. Chińczyki teraz w tym biznesie przodują. Rosja jest bodaj tuż za nimi. Ale kto naprawdę te zasoby kontroluje? Czy łap nie położyły już na tym koncerny zachodnie?

    Polubienie

   • grzanek

    Przy czym głównie chodziło mu chyba (głowy nie dam) o elektryczność. A więc elektro-rubel.

    Polubienie

   • @ Metro

    Należy mieć nadzieję, że obecne władze Rosji nie popełnią w stosunku do żydostwa tych samych błędów, które popełnili ostatni carowie Rosji oraz partyjni sekretarze ZSRR poczynając od N.Chruszczowa a na K.Czernience kończąc.

    Co do wojny z żydostwem – istniała swego czasu koncepcja zlikwidowania Międzynarodowego Żyda przy pomocy niewielkich, samosterujących pocisków, ale została porzucona.
    Wydaje się, że z rosyjskiego punktu widzenia wojna militarna z żydostwem jest nieopłacalna z wielu względów. A wziąwszy pod uwagę fakt, że żydowski kapitalizm znajduje się w sytuacji bez ekonomicznego i politycznego wyjścia (wyjścia dobrego dla światowego żydostwa) pozostaje kwestią czasu upadek zachodnich żydo-reżimów.

    Prawdopodobnie w przewidywaniach strategów okres upadku żydo-reżimów jest porównywalny z okresem trwania ewentualnej wojny z żydostwem – oczywiście koszty takiej wojny zdecydowanie przewyższyłyby trwający proces upadku żydo-reżimów. I tu należy upatrywać rezygnacji z zainicjowania działań wojennych przez stronę rosyjską. Jak widać czynnik czasu odgrywa istotną rolę – Rosja ma go znacznie więcej niż światowe żydostwo (syjonistyczne imperium USA). To żydo-reżimy chylą się ku upadkowi, a nie Rosja, stąd żydostwo (USA) na wszelkie możliwe sposoby próbuje zorganizować Rosji wojenny spektakl, w którym samo nie weźmie bezpośredniego udziału, ale osłabi Rosję i zyska na czasie.

    Polubienie

   • Metro

    @ Dariusz Kosiur

    Nie wiem czy judaizm dałoby zlikwikwidować się za pomocą pocisków. Obawiam się że ważni rabini są w kilku miejscach jednocześnie.

    Ja judaizm rozumiem jako ideologię zdobycia absolutenj władzy nad światem, nad masami głupich bydląt (rasowa przewaaga jest istotna), wszelkimi dostępnymi środkami. Oczywiście lichwa i kontrola pieniądza jest tutaj bardzo ważna. Chodzi jednakże o narzucenie masom takiego sposobu myślenia, który uzasadnia bezwzględną dominację.

    Moim zdaniem błędne jest utożsamianie żydowstwa międzynarodowego li tylko z żydowstem anglosaskim. To jest znacznie większy problem i jesteśmy tutaj skazani na domysły. Domysły o Chinach Ludowych tutaj: https://www.darkmoon.me/2014/china-jews/

    Rosja jest również całkowicie uzależniona od żydowstwa. Prezydent Putin w rzeczywistości ma ciągle niewiele władzy. Większość rosyjskiego przemysłu została rozkradziona, w zamian Rosja otrzymała dostęp do rynków międzynarodowych i wymienialnego rubla. Ale cena jest wysoka. Media są żydowskie, Russia Today jest świetnym przykładem. Rosyjski bank centralny prowadzi „restrykcyjną politykę monetarną” (vivat rebe Balcerowicz!) i walczy z nieistniejącym smokiem w postaci inflacji.

    Stawiam tezę że Rosja funkcjonuje teraz wyłącznie dzięki poparciu międzynarodowego żydowstwa. Na pewno żydowstwo nie prowadzi z Rosją wojny totalnej a to już jest formą poparcia u tych świrów. Rosja nie prowadzi z żydowstwem rojny totalnej i prowadzić nie będzie bo skończyłoby się to katastrofą. Oni zechcą wmontować Rosję w swój dialektyczny konflikt i wspierać obydwie strony aby zwyciężyła ta, która da najwięcej.

    Tam nie ma wojny: https://www.rt.com/business/319947-Israel-Russia-EEU-trade/

    Takie jest moje rozumienie.

    Polubienie

  • grzanek

   Mowa o tym we fragmencie:

   Polubienie

 5. „Amerykańska” okupacja jest od dawna, doszly tylko siły zbrojne bezpośrednio z USraela, przeciw Rosji w obecnej grze sraszaka.
  Obce siły NATO stacjonują w Szczecinie od lat.

  Polubienie

 6. JS

  Do twórczości A. Suttona należy podejść na chłodno i nie traktować jego spekulacji jako literatury faktu, bo jak sam autor wspomniał, to były „książki „na sprzedaż”, to nie były książki akademickie”. NIc tak się dobrze nie sprzedaje jak sensacje i teorie konspiracyjne.

  Czy realistycznie myśląca osoba uwierzy, że bankierzy i wielkie korporacje kiedykolwiek pragneły komunizmu? Korporacje i finansjera działają tylko i wyłącznie dla zysków, zwiększenia stanu posiadania i wpływów politycznych. Biznesy nie kiereują się zasadami moralnymi, kiedy w grę wchodzi duży profit.

  Najbardziej istotną informacją o poglądach Suttona jest jego trudna do ukrycia niechęć do socjalizmu. Nie należy się temu dziwić, Sutton to ideolog laissez-faire. Jego wielbicielem jest Zbigniew Brzeziński, który w swojej książce „Between Two Ages”(Między dwoma wiekami) powołuje się na Suttona i fakt zakupu przez Związek Radziecki technologii zachodnich. No cóż, ZSRR zakupił te technologię, a nie ukradł je, jak to robią w naszych czasach Chińczycy. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że w w XXI wieku kradzież technologii przez biedny kraj jest jedynym sposobem na oderwanie się od dna i rozwój gospodarczy, ponieważ nie da się już tego nadgonić uczciwością i pracą.

  Teorie o niszczących świat komunistach znalazły bardzo żyzną glebę i na nowo rozkwitają w polskiej ultra-prawicowej rzeczywistości. Zastanawiam się kiedy nadejdzie przebudzenie. Oby nie nastąpiło za późno.

  Przed wybuchem II Wojny, IG Farben było największym koncernem chemicznym na świecie. Moloch ten wchłonął 380 niemieckich firm (kopalnie, fabryki, banki, ośrodki badawcze, firmy patentowe) i rozpoczął podbój świata jeszcze zanim armia Hitlera wyruszyła na Wschód. IG Farben powiązany był nie tylko z koncernem Standard Oil ale 2000 innymi firmami na świecie. Umowy kartelowe zostały podpisane między innymi z Aluminum Company of America, DuPont, Ethyl Export Corporation, Imperial Chemical Industries, Dow Chemical Company, Rohm and Haas, Etablissments Kuhlmann , Mitsui , itd. Zanim do pokonanych Niemiec wkroczyli Alianci, wszystkie dokumenty dotyczące działalności IG Farben zostały zniszczone. Wspomina o tym raport komisji dochodzeniowej z roku 1945. Jest to bardzo interesująca lektura – spojrzenie na historię i politykę z punktu widzenia biznesu//http://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-hell/article-IG-Farben-investigation-1945.pdf

  W kapitaliźmie gospodarka kształtuje politykę. Warto o tym pomyśleć przy okazji potyczek PiS-u Z Rosją i nadejścia TTIP. Jak będzie wyglądał nasz świat za 20 lat?

  Polubienie

  • Metro

   „Korporacje i finansjera działają tylko i wyłącznie dla zysków, zwiększenia stanu posiadania i wpływów politycznych.”

   To jest dramatycznie błędne założenie. Dlatego dalsze wnioski są błędne.

   Finansjera nie działa dla „zysków”. Proponuję odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd biorą się pieniądze, owe „zyski” (zysk to, w uproszczeniu pieniądz uwolniony od długu).

   Finansjera może naciśnięciem guzika wyprodukować sobie wszystkie „zyski” jakie chce bez ruszenia się z fotela. Im nie chodzi o „zyski” z całą pewnością.

   Kurs proponuję zacząć od Pisma Świętego i Talmudu.

   Polubienie

   • JS

    Proponuje zacząć od podstaw ekonomii i dokładnej analizy wydarzeń gospodarczych na świecie. Z całą pewnością istnieją ludzi, którzy widzą rzeczywistość tylko poprzez „święte księgi” i ezoteryczne symbole, ale ja do nich nie należę.
    W 2008 roku Lehman Brothers, czwarty pod względem wielkości bank inwestycyjny w USA, zmuszony był ogłosić upadłość. Był to oficjalny początek paniki na giełdzie i kryzysu gospodarczego. Szkoda, że Lehman nie mógł „nacisnąć guzika” aby uratować się przed bankructwem. Żałuję, żę pozostałe banki, które dzieki nadmiarowi tzw. „toksycznych instrumentów” musiały być uratowane przez amninistrację Obamy i za pieniądze podatników, nie miały dostępu do tegoż magicznego guzika. Może nie widziały, gdzie znajduje się ten guzik.

    Polubienie

   • Metro

    Skąd się biorą pieniądze? Co jest pieniądzem?

    Czy ekonomika daje odpowiedzi na te pytania? Ja takiej ekonomiki, przyznam się otwarcie, nie znam.

    To jest dużo wazniejsze od Lehman Brothers czy Goldman Sachs które dzisiaj są a jutro może ich nie być.

    Odpowiedź na pytania: co to jest pieniądz i skąd się on bierze? znajduje się na nieporównanie wyższym poziomie od jakiejkolwiek doktryny ekonomicznej.

    Po pierwsze: była to administracja „W” Busha. Po drugie – w jaki sposób zostały stworzone pieniądze, które posłużyły do ratowania banków?

    Skąd się biorą pieniądze?

    Polubienie

   • JS

    @ Metro
    Można długo dyskutować na temat rezerwy cząstkowej i rezerwy pełnej. Według opini niektórych ekonomistów przy wymogach pełnej rezerwy banki przestałyby udzielać pożyczek, co jest zgodne z regułą odwrotnie proporcjonalnego wzrostu rezerwy do ilości pożyczanych pieniędzy. Inni twierdzą, że pełna rezerwa powinna być wymagana. Rezerwa cząstkowa prowadzi do tworzenia pieniędzy „z powietrza”, jednak, kiedy przyjdzie do wyłożenia kart na stół, to z pustego nawet Salomon nie naleje i rządy łagodzą kryzysy gospodarcze wywołane przez bankierów pieniędzmi podatników. Moim zdanie, te banki powinny upaść.

    Polubione przez 1 osoba

   • „jednak, kiedy przyjdzie do wyłożenia kart na stół, to z pustego nawet Salomon nie naleje i rządy łagodzą kryzysy gospodarcze wywołane przez bankierów pieniędzmi podatników. Moim zdanie, te banki powinny upaść.” – raczej bezwartościowym śmieciem nazywanymi nie wiedzieć czemu „pieniędzmi”, stworzonym przez bankierów z niczego i wpompowanymi w rynek w wyniku niczym nieograniczonego pożyczania komu się da, bez względu na to czy pożyczający jest stanie spłacić dług czy nie. Słowem rządy we współpracy z bankami i ich właścicielami, w wyniku sztucznie stworzonego „kryzysu finansowego” wydoiły społeczeństwa podwójnie, bo z jednej strony banki wpompowały w rynek masę bezwartościowego pieniądza dłużnego, obciążając nim firmy, osoby prywatne, itp., zapędzając dłużników do kieratu, następnie zabierając im wszystko czego się w życiu dorobili i zamieniając ich w dziady pozeszywane błąkające się po ulicach lasach czy starych halach fabrycznych, bez przyszłości, bez domów, bez pracy, bez emerytur, bez firm które budowali całe lata, po czym dodatkowo zabierając „pieniądze podatników”(pieniądz w świecie zarządzanym przez finansjerę żydowską nigdy nie jest własnością podatnika), które w pocie czoła musieli odstawić do budżetu państwa w takiej czy innej formie. I to chodziło w tym całym „kryzysie finansowym”, o rabunek mienia, wszystkiego co ma jakąkolwiek materialną wartość dla bankierów. We wszystkich „kryzysach finansowych” tylko chodziło o rabunek, dla nich pieniądze nie przedstawiają żadnej wartości materialnej, wiedzą że są bezwartościowe bo sami je tworzą, dla nich wartość przedstawiają ziemie, lasy, rzeki, fabryki, domy i o to idzie gra, chcą zamienić ludzkość w bandę pariasów, pozbawionych jakiegokolwiek realnego majątku z paroma bezwartościowymi dolcami w kieszeni. Spektakl z „upadkiem” banków zbyt dużych by upaść, podczas ostatniego „kryzysu finansowego” to zwykła gra obliczona na oszukanie społeczeństw że kryzys to wynik tylko „krótkowzrocznej polityki” i „błędów” popełnionych przez bankierów, powodowanych rzekomo tylko ich chciwością. Ale to fikcja celowo rozpowszechniana przez żydo-media, celem zafałszowania prawdziwego obrazu sytuacji. Upadek tych banków nic by nie dał, bo w ich miejsce pojawiłyby się nowe, właściciele ci sami, upaść muszą właściciele tych banków a dopiero potem banki. Celem finansjery jest zaprowadzenie Nowego Porządku Świata gdzie oni będą się pławili w luksusach i będą posiadać wszystko a masy nie będą miały dosłownie nic i nie będzie im wolno nic zrobić a nawet pomyśleć bez zezwolenia „elit”.

    Polubienie

  • „Do twórczości A. Suttona należy podejść na chłodno i nie traktować jego spekulacji jako literatury faktu, bo jak sam autor wspomniał, to były „książki „na sprzedaż”, to nie były książki akademickie”. NIc tak się dobrze nie sprzedaje jak sensacje i teorie konspiracyjne.” – oczywiście że A.Sutton w dużej mierze pisze bajki. Na zachodzie mają pierdolca na punkcie kapitalizmu i „wolnego rynku”, dla nich to dogma taka sama i nienaruszalna jak dla Polaków katolicyzm. Wszędzie węszą komunistów i komunistyczny spisek przeciwko dobrodusznemu kapitalizmowi i „wolnemu rynkowi”. Jest rzeczą oczywistą że dla globalnej finansjery socjalizm(narodowy) to poważne zagrożenie na obecnym etapie podboju świata, zniszczenie bloku wschodniego i ZSRR(który wydostał się w pewnym momencie spod kontroli żydostwa) czy niszczenie krajów takich jak Libia, Syria, obecna destabilizacja Wenezueli, próby destabilizacji Białorusi w których socjalizm w takiej czy innej formie, mniej lub bardziej zaawansowany, z domieszką kapitalizmu, odgrywa dużą rolę. Oczywiście finansjera przyczyniła się choćby do obalenia caratu, rewolucji żydo-bolszewickiej i wojny domowej w Rosji. Zachodnie korporacje również budowały przemysł ZSRR tak jak budowały przemysł III Rzeszy. Właściciele tychże korporacji za pośrednictwem swoich marionetek politycznych z premedytacją prowadzili politykę międzynarodową tak aby doszło do jak najbardziej wyniszczającego konfliktu pomiędzy tymi dwiema potęgami, katastrofalnego w skutkach dla nie tylko Niemiec czy Rosji ale dla całej Europy i Azji. Komunizm i nazizm miały się wyniszczyć wzajemnie. Widzimy obecnie że plan nie powiódł się, tak jak chcieli jego twórcy. ZSRR starcie przetrwało a nawet się umocniło, choć z wojny wyszło wyniszczone. Zrzuciło jarzmo żydowskie(choć nie do końca) przez to stając się poważnym zagrożeniem dla światowej finansjery do tego stopnia że podjęli kryminalną decyzję o demontażu bloku wschodniego wszelkimi możliwymi sposobami. Negatywne skutki upadku ZSRR widzimy dziś gołym okiem. Gdyby blok socjalistyczny istniał, jankesi i ich promotorzy z Wall Street nie pozwalali by tak sobie.
   Po za tym na przykładzie działalności IG Farben i wielu innych ponad narodowych korporacji w okresie II wojny światowej choćby, doskonale widać że wojna wojną ale biznes rządzi się swoimi prawami a dla finansjery rządzącej światowym biznesem, nie ma granic i podziałów. Finansjera nie zna też patriotyzmu, dla niej nie ma większej różnicy którą stronę konfliktu finansuje i wspiera, byleby interes się kręcił. Państwa mogą się wyniszczać, narody mogą się mordować ale dla biznesu zdominowanego przez międzynarodowe korporacje i banki nie może to stanowić żadnej przeszkody. Jedyne dla kogo wojny i konflikty jakkolwiek rozumiane są poważnym problemem to mali i średni przedsiębiorcy, nie mający takich wpływów, możliwości i siły przebicia jak międzynarodowi giganci. Dla nich wojny, konflikty i napięcia między państwami to często wyrok śmierci, jak widzimy dziś na przykładzie wojny na sankcje pomiędzy UE/USA a Rosją. Ich miejsce na rynku często potem przejmują międzynarodowe kartele i ich właściciele. Wojny, sztucznie tworzone polityczne i gospodarcze konflikty, itp. to skuteczna metoda eliminacji konkurencji tak samo jak sztucznie tworzone „kryzysy finansowe”, gdzie najpierw w rynek pompuje się masę bezużytecznego i niczym niepokrytego pieniądza, zadłużając nim wszystko i wszystkich, potem nagle kurek z kasą się zakręca i powstaje „kryzys finansowy”. Obciążony niespłacalnym długiem majątek wielu państw, firm, osób prywatnych idzie pod młotek. Kto go wykupuje za bezcen nie trzeba dodawać.

   Polubienie

 7. https://grypa666.wordpress.com/2016/05/29/23141/
  HIPER-ALARM dla Polaków w rejonie baz rakietowych USA:
  Putin: Usuńcie system ABM, w przeciwnym razie sami będziemy musieli to zrobić
  Razwiedka66 radzi: usunąć rodzinę z rejon bezpieczny, żądać pokrycia kosztów przez żont okupacyjny we W-szawie

  Polubienie

 8. Metro

  Tutaj chyba ciągle mamy dużo analogii do zimnej wojny, To byo niedawno i mamy ciągle te same lub podobne technologie.

  NIKOMU NIE CHODZI O PEŁNOSKALOWĄ WOJNĘ NUKLEARNĄ.

  Taka wojna mogłaby doprowadzić do zniszczenia Ziemi. Pustynny demon Jahwe nakazał swojemu ludowi zdobycie Ziemi a nie jej zniszczenie. Niszczenie Ziemi w celu zdobycia władzy całkowitej to jednak co innego od całkowitego zniszczenia.

  Na pewno chodzi o wywołanie wrażenia realnej groźby pełnoskalowej wojny nuklearnej. Z wielu powodów, podam jeden. Pamiętacie świętego Teodora Adorno? On współprojektował współczesną podkulturę. Pisał, że jednym z celów owej podkultury ma być wywołanie u ludu poczucia beznadziei, atmosfery strachu. Lud ma żyć dniem dzisiejszym bez tworzenia długoterminowych planów których fundamentem jet optymizm.

  Tego typu operacją psychologiczną na pewno był Kryzys kubański. Teraz chodzi o to samo.

  Raczej chodzi o permanentną pełzającą wojnę prowadzoną, w dużym stopniu, przez czarnuchów. Taką jak w Libii, w Afganistanie, w Iraku, w Syrii czy na Ukrainie. Tam nie ma powodu do używania strategicznej broni nuklearnej. To jest właśnie owa Trzecia Wojna Światowa.

  Pamiętacie „Jedwabny Szlak” – pociąg od Szanghaju do miasta Łodzi? Jak jest wojna na Ukrainie, w Pribałtyce czy w Polsce to nikt czegoś takiego nie wybuduje. To jest właśnie „amerykańska” odpowiedź na Jedwabny Szlak.

  Można to rozumieć jako nowoczesną edycję „Międzymorza” – kordonu sanitarnego oddzielającego Rosję od Niewiec i Europy. Wojenka w Polsce czy na Ukrainie to właśnie takie Międzymorze.

  Polubienie

  • Tu się nawet zgodzę, zmuszenie ludzkości do życia w permanentnym strachu jest jedną z głównych metod władców świata na zarządzanie ludzkością, w tym celu robi się wszystko aby podciąć ludzkości podstawy bytu biologicznego i zachwiać ich poczuciem bezpieczeństwa aby tym samym wywołać w nich strach oto co będzie jutro aby nie mogli planować na przyszłość. Blokuje, paraliżuje się tym samym rozwój ludzkości. Strach natomiast, szczególnie ten o życie czy zdrowie, paraliżuje tak skutecznie że uniemożliwia ludziom, logiczne myślenie, analizę faktów i podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji. Co skutkuje permanentnym chaosem, anarchią, nędzą, wojnami, napięciami, konfliktami na różnym tle. To polityka tworzenia wystarczająco dużego kryzysu aby uzasadnić wprowadzenie NWO, który nad tym zapanuje. Elity które same stworzyły ten permanentny kryzys, objawią się wtedy w roli zbawców ludzkości. Ja osobiście też trochę wątpię aby tym psychopatom chodziło o wywołanie wojny nuklearnej, taka wojna to totalne zniszczenia ziemi i życia na niej, opary radioaktywne i pyły wzniecone w wyniku wybuchów dotarłyby i skaziłyby nawet jej najdalsze zakątki i „bezpieczne miejsca” masowo wykupywane i tworzone obecnie przez najbogatszych. A nie sądzę żeby chcieli żyć pod ziemią w jakichś bunkrach, nie po to podbijali ziemie tyle lat żeby teraz żyć w norach. Jeżeli chcą wojny to najwyżej konwencjonalnej, z tej można ciągnąć o wiele większe korzyści. Choć osobiście przyjmuję też wariant „kamikadze”, elity nie chcąc utraty władzy, a nie mogąc zrealizować swoich celów, w desperacji swojej, zwyczajnie spalą ziemie atomem popełniając „seppuku” wraz z ludzkością. Skoro oni nie będą mogli być właścicielami planety to ludzkość też nie.

   Polubienie

 9. obudzony

  Mój apel do administratorów strony.

  Bardzo proszę bacznie się przyjrzeć adresom IP niektórych komentujących, bo wg mojej intuicji jest to osoba lub grupa osób, które nie używają polskich znaków diakrytycznych, stąd moje podejrzenie, że mogą pochodzić (lub w ten sposób sugerować) z obcych państw lub statków na dalekich morzach. Ich nic nie wnoszące, niemerytoryczne i rozbijackie komentarze wprowadzają chaos i zamieszanie powodując nabijanie postów i sprowadzanie dyskusji do lakonicznych, czasem obraźliwych, spłycających dyskusję inwektyw.
  Różne nicki mają sugerować różne osoby, ale na mój nos może to być osoba(osoby), która troluje i odpowiada samej sobie pod różnymi nickami.

  Polubienie

  • grzanek

   Przyłączam się do apelu. Jako administratorzy, mają chyba pp. Kosiur & Ziemiński wgląd w adresy IP komentujących. O ile tylko ten pacjent (Korczma) nie ma dynamicznego IP, można by delikwenta na stałe zablokować. Ten chlew, jaki zaprowadza wszędzie tam, gdzie się pojawi, staje się powoli coraz bardziej nużący i odstręcza od czytania sekcji komentarzy (nierzadko nie mniej, a często może nawet ciekawszej niż komentowany tekst).

   Polubienie

 10. obudzony

  Aha i jeszcze jedno. Jest bardzo prosty sposób na okiełznanie tych, którzy wprowadzają chaos do dyskusji – moderacja. Żaden komentarz nie może się ukazać bez akceptacji moderatora strony. A niech sobie komentarz danej osoby czeka nawet tydzień, a jeżeli jest merytoryczny i na temat, to przecież nikt go i tak nie usunie. Jest to sposób, który stosuje np. GW i Michnik i ich własną bronią trzeba ich pokonać. Oni stosują cenzurę wtedy, gdy ujawniona informacja mogłaby narazić ich rzeczywiście na szwank i może być dla nich niebezpieczna. Róbmy to samo, bądźmy przebiegli jak węże i mądrzy jak gołębice.

  Polubienie

  • grzanek

   Obawiam się, że jest kolega w błędzie. Większość komentarzy zostaje dodana automatycznie. W „poczekalni” wiszą jedynie te, które zawierają większą niż określona (bodaj 3) ilość adresów URL oraz te, które zawierają pewnie określone słowa (bynajmniej nie [tylko] wulgaryzmy, mnie np. ta automatyczna „cenzura” blokuje komentarze ze słowami rabin czy rebe w zestawieniu z nazwiskiem „Mich **** wicz”).
   To po pierwsze, a po drugie – konsekwencje wprowadzenia takiej restrykcyjnej cenzury ponieśliby wszyscy komentatorzy. Dlaczego wszyscy mamy cierpieć przez jednego debila?
   Kolejna sprawa – jak pan sobie wyobraża to moderowanie? Nawet gdyby ZiemKosie ślęczeli tu 24 h / dobę (naturalnie niewykonalne) to i tak nie ma sposobu, żeby na bieżąco sprawdzali wszystkie napływające komentarze. Nie są w stanie, to zadanie dla zespołu ludzi.

   Polubienie

 11. obudzony

  O szczegółach technicznych nie będę się wypowiadał, a szczególnie o administrowaniu stroną, bo zwyczajnie nie mam o tym pojęcia, ale wiem, że istnieją podobne strony i blogi, bo na nich pisuję, takie jak ten i administrator(jedna osoba) po nabyciu zaufania do osoby po jej kilkunastu wpisach udziela jej możliwości dokonywania dalszych wpisów bez moderacji. Mówiąc prosto – na podstawie własnego uznania administratora strony dokonuje się subiektywnej selekcji (osób,nicków, IP), którym ufamy(bo napisali kilkanaście dobrych komentarzy) a tym nowym, którym nie ufamy i każdy musi przejść moderację. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak tego technicznie dokonać, ale wiem, że to jest możliwe

  Polubienie

  • grzanek

   „Mówiąc prosto – na podstawie własnego uznania administratora strony dokonuje się subiektywnej selekcji (osób,nicków, IP), którym ufamy(bo napisali kilkanaście dobrych komentarzy) a tym nowym, którym nie ufamy i każdy musi przejść moderację”.

   To miałoby sen, gdyby trole miały stały adres IP. W przypadku adresów dynamicznych, albo jeśli trol pisze z kilku różnych urządzeń, nie ma za bardzo rady na takiego szkodnika. Niestety.

   Polubienie

 12. grzanek z zasmaszka

  grzanek matoł pierdziel

  Polubienie

 13. paziem

  Korczma, bez względu ile ty masz lat 7, 17, czy 70, to dupek i kretyn z ciebie do potęgi. Zależnie od wieku: zajmij się warcabami, onanizmem lub parzeniem ziółek i nie truj dupy do znudzenia nudny palancie.

  Polubienie

 14. ja

  Szanowny Panie Prezydencie Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin .Pana świadomość dotycząca kuli ziemskiej jest za duża aby mogli to zrozumieć gląby kapuściane w wielu krajach , szczególnie w Polsce.

  Polubienie

 15. ja

  swego czasu sprowadzono krzyzakow do polski .co było wiadomo. teraz sprowadzają hitler synow i czarnych usa.co będzie? nie wiadomo.powinno być jak z krzyzakami-poboznymi .wtedy zostali zniszczeni przez Rusinów. teraz tez tak będzie.

  Polubienie

 16. polska płaci usa potajemnie 40 miliardów dolarów pożczki;
  – manipulacja, NAI Warszawa youtube;
  – Sejmwalny.org.pl, krolestwopolskie.org.pl
  – sejmikowanie ziemskie nadzieją Polski.

  Polubienie

 17. paziem

  Były pracownik amerykańskich służb specjalnych Edward Snowden podczas telekonferencji w ramach sympozjum ws. nadzoru we współczesnym społeczeństwie w Tokio poinformował, że każdy mieszkaniec Japonii jest potencjalnym obiektem śledzenia ze strony USA – podaje Japan Times.

  Wiedzą wszystko o waszym wyznaniu religijnym, o tym kogo kochacie i o kogo dbacie. Moja praca polegała na stworzeniu obrazu życia każdego człowieka — oznajmił Snowden. Mieszkał on w amerykańskiej bazie wojskowej Yokota w Tokio w latach 2009-2011, będąc formalnie pracownikiem korporacji komputerowej Dell i wykonując pracę dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA.

  Według słów demaskatora amerykańskiego wywiadu, NSA legalnie zbiera informacje z telefonów i komputerów każdego użytkownika. Niewystarczające zaangażowanie obywateli w kwestie poufności i słaba kontrola obywatelska nad rządem są poważnym problemem — podsumował Snowden.

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160605/3033725/Snowden-sluzby-specjalne-sledzenie.html#ixzz4AmXRyUbz

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s