Czas na Polskę Patriotyczną

Logo PP_WPS

W minioną sobotę, 18.06.2016 r. odbyła się w Łodzi druga z serii manifestacji organizowanych przez partię Polska Patriotyczna, Stowarzyszenie Wierni Polski Suwerennej i partię Zmiana.

Tym razem manifestację zorganizowano protestując nie tylko przeciwko aresztowaniu dokładnie miesiąc temu przewodniczącego partii Zmiana, Mateusza Piskorskiego i splądrowaniu siedziby partii przez ABW na polecenie Mariusz Kamińskiego – uniewinnionego przez prezydenta Dudę przestępcę, sprawującego obecnie z polecenia prezesa Kaczyńskiego funkcję szefa służb bezpieczeństwa państwa. Jest to drwina z Polaków w wykonaniu polityków PiS, partii – jak pokazuje to wiele aspektów sprawowanej przez nią władzy – dążącej do zastraszenia społeczeństwa polskiego i stłamszenia jakiejkolwiek niezależnej inicjatywy politycznej i oporu Polaków stojących na gruncie zasad suwerenności państwa, pomyślności ekonomicznej oraz narodowej tożsamości kulturowej.

Manifestacja zorganizowano w dniu 18.06.2016 r. w Łodzi pod hasłami:

NIE – dla wojny atomowej z Rosją na terenie Polski !!!

NIE – dla udziału Polski w imperialnej polityce USA i NATO !!!

NIE – dla totalitarnych metod sprawowania władzy w Polsce !!!

 

Scenariusz represji wobec Polaków realizowany jest obecnie w zakłamanej atmosferze troski o rzekome bezpieczeństwo w przededniu szczytu NATO i Swiatowych Dni Młodzieży oraz w podsycanej sztucznie atmosferze zagrożenia Polski przez Rosję.

Te pełne hipokryzji uzasadnienia są powodem wdrażania represyjnego ustawodawstwa, gwałcącego zasady konstytucji. Nie mając uzasadnienia do wprowadzania stanu wyjątkowego, czy wojennego ( co przewiduje konstytucja) de facto wprowadza się ustawowe rozwiązania właściwe do stanów nadzwyczajnych. Decyzje rządowe wykorzystując większość sejmową eliminują w zasadzie konstytucyjną rolę polskiego Sejmu w podejmowaniu najważniejszych decyzji państwowych. Opozycja udaje, że kontestuje bezprawie, a na oczach Polaków trwa proces miękkiej faszyzacji państwa przez polityków PiS.

Dodatkowo prezydent Duda niemal każdego dnia potwierdza rolę marionetki wobec poleceń prezesa Jarosława Kaczyńskiego i zagranicznych dyspozycji z Waszyngtonu.

Naruszając konstytucyjne obowiązki dbania o bezpieczeństwo i suwerenność państwa prezydent notyfikuje szaleńcze decyzje ministra obrony Antoniego Macierewicza i wikła Polskę w międzynarodowy konflikt wojenny nie tylko z Rosją, ale i z krajami, w granicach których mają być wysłane jednostki wojska polskiego. Działania te gwałcą zarówno postanowienia konstytucji RP, jak i art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Karty Narodów Zjednoczonych.

Rząd polski i ośrodek prezydencki prowadzą awanturniczą politykę zagraniczną wysługując się interesom amerykańskim oraz upowszechniają praktyki państwa totalitarnego wobec własnych obywateli – tych, którzy nie akceptują polityki wewnętrznej oraz zagranicznej PiS. Polska staje się państwem policyjnym, a zarazem zmierza do samozagłady wobec awanturniczej polityki wobec Rosji.

Nadszedł czas na budowę ogólnopolskiego ruchu antywojennego oraz narodowego frontu obrony Polski przed totalitaryzmem sprawującej rządy partii PiS.

Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej zostało upoważnione przez władze partii Polska Patriotyczna do rozbudowy ogólnopolskich struktur tej partii i stworzenia skutecznego frontu odzyskania Polski dla Polaków.  My, Polacy, musimy podjąć dzieło wyrwania struktur władzy państwowej z wasalnych i szaleńczych rąk kierownictwa PiS – partii o rodowodzie okrągłostołowym, na której musi skończyć się trwająca od ponad 27 lat dewastacja Polski,  zmierzająca do likwidacji państwa i wyniszczenia narodu polskiego.

Wzywamy Polaków do włączania się w inicjatywę polityczną Polski Patriotycznej i budowę ogólnopolskiego frontu antywojennego. Tylko tak ocalimy Polskę.

PZ 

 

 

 

Manifa1

Obecni byli przedstawiciele partii Polska Patriotyczna, partii Zmiana, Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i Obozu Wielkiej Polski. Mieszkańcy Łodzi reagowali z zainteresowaniem i zaskoczeniem,  gdyż kontestowanie propagandy PiS w innej oprawie niż medialna ustawka PO-Nowoczesna-KOD-PiS, to nowa jakość na polskiej scenie politycznej

 

 

Manifa_9

Dziwnym trafem w przestrzeni manifestacji zainstalowano kilka kontenerów , w których młode dziewczęta przeprowadzały prawdopodobnie darmowe badania medyczne. Pomimo posiadanych źródeł zasilania elektrycznego dziewczęta odmówiły nam możliwości podłączenia naszego sprzętu nagłośniającego. Ponoć takie dostały wytyczne, Ciekawe od kogo ?

 

Manifa4

 

W dniu 18 czerwca, w Łodzi, przed siedzibą partii PiS,odbyła się manifestacja przeciw totalitaryzacji i militaryzacji Polski. Organizatorami byli : partia Polska Patriotyczna, partia ZMIANA i stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej. W imieniu OWP wziął w niej udział nasz kolega Roland Dubowski.
Pomimo małej frekwencji własnej, pikiecie przysłuchiwali się liczni goście okolicznych pubów i przechodnie na ul. Piotrowskiej – deptaku.
Na balkonie nad przemawiającymi ktoś wywiesił flagę USA.

Manifa_Roland

Mimo prób przeszkadzania w przebiegu manifestacji ze strony „aktywistki proamerykańskiej o śniadej cerze i semickiej urodzie” ( czyżby obowiązujący kanon urody sympatyków PiS ?) Roland Dubowski przeczytał oświadczenie Obozu Wielkiej Polski:

– Witam serdecznie Organizatorów i wszystkich Uczestników „Manifestacji przeciw totalitaryzacji i militaryzacji Polski”.

Podziękowania Przewodniczącemu zgromadzenia, Panu Pawłowi Ziemińskiemu z partii Polska Patriotyczna.
Jeśli naród czy państwo nie zdobędzie się na wystawienie odpowiednio silnych własnych wojsk, to zapłaci większą cenę za pobyt obcych. Takie świadectwo daje historia.
Tzw. potęga USA, poczynając od mordowania tubylczych Indian, była i jest budowana na bezczelnym kłamstwie i zbrodni. W ostatnich dziesiątkach lat bestialski pochód “amerykańskiej demokracji” ramieniem śmierci i zniszczenia dotknął narody i państwa: Jugosławii, Iraku, Afganistanu, Libii, Egiptu, Syrii, itd. Dokonuje się tego przy wsparciu ataku medialnego kłamstwami na ogromną skalę. Za przyczyną sprzedajnych rządów w Polsce mundur polskiego żołnierza splamił się udziałem w zamachu na wolność i suwerenność tych narodów. Dopiero kolejny interes USA, tym razem kosztem przerwanych istnień, krwi i cierpień mieszkańców Donbasu, przekonuje nas, że to nie dzieje się już gdzieś tam, lecz za naszą wschodnią granicą.

W tym czasie polityka kolejnych ekip rządzących w Polsce, teraz PiS-u, napędza spiralę w kierunku wojny i usypia czujność społeczeństwa. Poprawność polityczna nakazuje widzieć zło we wszystkim, co związane z Rosją i Rosjanami. Natomiast zapomnieć winniśmy o Rzezi Wołyńskiej dokonanej przez OUN i UPA i przymykać oczy na gloryfikację ludobójców Polaków – Bandery i Szuchewycza. Uchwalane są ustawy: antyterrorystyczna, o pobycie obcych wojsk. Poprzedni rząd PO-PSL-SLD uszczęśliwił Polaków ustawą o zapraszaniu na nasze terytorium obcych sił porządkowych. Usłużne władzy media na niewyobrażalną skalę sieją szkodliwą dla Polski propagandę przeciw-rosyjską i pro-banderowską. Tracimy ogromne korzyści dla narodu polskiego płynące ze współpracy, przede wszystkim gospodarczej, z naszym wschodnim sąsiadem – Federacją Rosyjską.
Sprawujący władzę decydują się, używając ABW, pozbawiać wolności słowa i wolności osobistej osób publicznych, krytykujących linię polityczną rządu. W atmosferę “przygotowań” do szczytu NATO w Polsce w lipcu 2016 r. wpisuje się bezprawne aresztowanie przewodniczącego partii ZMIANA – Mateusza Piskorskiego. Dokonywane są rewizje w mieszkaniach działaczy narodowych, którzy odważnie upubliczniają działania władzy będące zdradą stanu. Również świadomym zasłużonym patriotom polskim ofiarnie służącym Ojczyźnie za granicą, próbuje się odebrać dobre imię. Nagonkę na wiceprezesa Związku Polaków w Norwegii Bogdana Kulasa dokonuje Gazeta Wyborcza. 22 maja 2016 r. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za dbałość o polskość. Temu odważnemu i doskonale oceniającemu obecną sytuacją polityczną Polski patriocie, redaktorzy gazety Michnika przyklejają propagandowe etykietki antysemityzmu, pro-rosyjskości, współpracy ze Zmianą, z OWP, itd. Zarzucają mu przynależność do Obozu Wielkiej Polski. Wszystko, co patriotyczne, co prawdziwie polskie, zatroskane o Ojczyznę, budujące dobre stosunki z sąsiadami, co demaskuje kłamstwa i zdrady w życiu polskiego narodu, jest przedmiotem oszczerstw, pomówień i kpin. Taka to już jest natura tego medium – Gazety Wyborczej, co zauważa coraz więcej zagranicznych środków przekazu, analizujących polskie polityczne podwórko.
Media, w służbie PiS-owskiej propagandy, posługując się kłamstwem, przebiegle sugerują służbom specjalnym wzięcie pod lupę następnych, niedających sobie zamknąć ust, organizacji politycznych takich jak – OWP. Cóż, to jest totalitaryzm. Co nie jest poprawne politycznie, nie ma prawa do publicznego życia, jest po prostu nielegalne. Z taką wojną mamy dzisiaj do czynienia. A służby Polsce i Prawdzie nie porzucimy, jak by chcieli tego nasi wrogowie.

Nadzieja w tym, że wszystkich nas Polaków nie zaaresztują.
Hannibal, nie stoi już przed drzwiami – on te drzwi wyważył!

Obóz Wielkiej Polski sprzeciwia się zamachowi na wolność Polaków i suwerenność Polski!
Mówimy stanowcze NIE:
1. Nakręcaniu spirali wojennej na obszarze Polski przeciw naszym sąsiadom!
2. Udziałowi Polski w imperialnej polityce USA i NATO!
3. Totalitarnemu zawłaszczaniu wolności Polaków!
Czołem Wielkiej Polsce!”
Roland Dubowski, Obóz Wielkiej Polski.

Manifa5

„Zakłóciliśmy” beztroską konsumpcję nieświadomych Polaków, ale walka z lenistwem świadomości narodowej i obywatelskiej inicjatywy, to klucz do zwycięstwa

 

Manifa_7

Policja zachowała się odpowiedzialnie i niemal przyjaźnie, choć sprawdzono legalność naszej manifestacji oraz „zdziwiono się”, że mimo utrudnień uzyskaliśmy możliwość podłączenia się do źródeł energii elektrycznej. Widocznie zrobiono wszystko, aby się nie udało. Kto wydał dyspozycję możemy się tylko ddomyslać.

 

 

 

 

Manifa_6

Tyłem, w bordowej koszulce, M.Chandrała – rejestrujący video przebieg manifestacji dla Telewizji Narodowej. 

Nie wiem jak wiele wyrzeczeń kosztowało Mirosława Chandrałę zrezygnowanie z weekendowych planów osobistych i stawienie się na manifestacji w Łodzi? Nie wiem ,czy p. Mirek jest franczyzobiorcą „wpływowego” znaku firmowego Telewizja Narodowa, czy raczej freekiem „narodowym” nadzorowanym w trakcie pracy dyskretnie przez Marka Ludwikiewicza, który jako komandos został w 2003 roku zrzucony do rodzinnej Łodzi ( w okresie międzywojennym zamieszkiwało ją 40% ludności żydowskiej, której rodzina Baum była częścią), aby nadzorować środowisko LPR i zainicjowany przeze mnie ( Pawła Ziemińskiego) Kongres Polski Suwerennej.

Dziękujemy TN za zapis telewizyjny, co tym cenniejsze w sytuacji kiedy wymogi trwającej egzaminacyjnej sesji studenckiej wyłączyły realizatorów WPS z możliwości obecności i rejestracji własnymi siłami przebiegu manifestacji w Łodzi.

Mirek ( to nie poufałość, gdyż z „idącym śladami mistrza Poręby” jak sam siebie nazywa „reżyserem” Chandrałą, jesteśmy od ponad 10 lat na ty) jest pojętnym uczniem TVP, TVN i POLSAT i wyciął z relacji te fragmenty mojej wypowiedzi, w których wskazałam na źródła finansowe Kaczystanu ( czyli spółkę Telegraf i Fundację Dziennikarską Solidarność) oraz totalitarny zapał A.Macierewicza i M.Kamińskiego, oraz zapał wojenny ministra obrony, który rozpoczął współczesną epokę wypraw krzyżowych polskiego oręża pod dowództwem USraelskich dowódców.

Mirek wyciął fragmenty, w których wyjaśniałem mechanizm manipulacji polskim społeczeństwem w trakcie referendum unijnego w 2003 r. oraz zakłamanie polityki amerykańskiej dążącej do narzucenia światu hegemonii, a także te fragmenty mojej wypowiedzi, w których poruszyłem inspirację przewrotu na Majdanie przez służby USA oraz pełne poparcie banderowskiej rewolty przez obecne kierownictwo PiS i prezydenta Dudę.

 

Reklamy

10 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

10 responses to “Czas na Polskę Patriotyczną

 1. Pingback: Czas na Polskę Patriotyczną — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 2. zizu

  widziałem że amerykańska agentura w Polsce ma się znakomicie machając flagą obcego państwa

  Polubienie

 3. APA

  To dobrze,ze sa chociaz tacy jak wWY slabo zorganozwani NARODOWO POLACY.ktorym z pomoca przyszli „rozni” i calosc manifestacji zostala utrwalona w pamieci elektronicznej .

  A gdzie reszta zastraszonych bohaterow narodowych „roznej masci” ???

  Ogladnelismy,wysluchalismy i zal nam serca scisnal z powdow wielu ale najbardziej z calkowitego juz prawie otepienia Polek i Polakow (malo ich kamera pokazala) .

  Ta szmulkowa na balkonie z flaga amerykanska , to wg.nas pewien symbol nie polskiej a „zydowskiej odwagi” ,,bowiem to nie kto inny tylko ZYDZI zawladuja Ameryka,takze Polska ale o tym nawet
  Pan Panie Doktorze Pawle Zieminski (moze zostalo wyciete) wzdrygnal sie powiedziec,ze zapanowala niewola zydowska (nie amerykanska) w Polsce.

  Tak wiec pozwolcie,ze napiszemy to my emigranci POLSCY z USA :

  ZYDZI i NIEMCY RZADZA SWIATEM i CALY TEN SWIAT CHCA SOBIE PODPORZADKOWAC !!!

  BRONMY SIE PRZED NIMI !
  Ich trzeba odsunac z polskich stanowisk wladzy .

  Polubienie

 4. W Ameryce,rzady sprawuja ci sami co w Polsce.

  Polubienie

 5. APA

  Wy zas ZASTRASZENI POLSCY GOJE – PRZESTANCIE SIE BAC WASZYCH WROGOW,ktorzy was obecnie w calej skali i sztuce MAMIA udajac przyjaciol i jako wasz wybrany rzad .
  To ich rozuchwala,was starch paralizuje !
  PARTIA PiS JEST TAK SAMO ZAZYDZONA jak i inne partie w Polsce ,takze w innych panstwach a szczegolnie w USA .
  To nie Polacy rzadza Polska,to nie Amerykanie rzadza USA , rzadza Amerykanie zydowskiego i niemieckiego pochodzenia we wiekszosci – to trzeba GLOSIC !.
  Prosze pamietac ze obywatel polski wcale nie oznacza ze to Polak,tak samo dotyczy to wszystkich panstw i ich obywateli .
  NAUCZCIE SIE ROZPOZNAWAC KTO JEST KTO !
  Dlatego tez mowic i pisac naley o tym z otwarta przylbica bez zadego obwijania,ze to narod polski ,amerykanski ,inny.

  ZYD JEST ZYDEM a NIEMIEC NIEMCEM – to odwieczni wrogowie Polski i Polakow !!!
  Te dwa narody i ich mieszana krew chca rzadzic calym swiatem a slabi,naiwni,latwoeierni im na to zezwalaja

  Tak mowic i pisac o nich nikt wam nie moze zabronic – NIGDY .
  Informujcie wszystkich o tym ,wtedy wszystkie narody otworza oczy i sie obudza do dzialan obronnych.

  POWODZENIA !

  Polubienie

 6. hubalblog

  Brawo!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s