„Dobra zmiana” potrafi robić (sobie) dobrze

duda_chanuka 2r6igeo

Tak trzymać! Katolicka Polska jest z wami!

 

_______________________

Naród, który nie uświadamia sobie zagrożeń dla własnej egzystencji i nie podejmuje z nimi walki dokonując właściwych wyborów politycznych, skazany jest na wymarcie i likwidację swojego państwa.
Prowadzeni przez żydowskie rządy i żydowskie media Polacy maszerują od 27 lat ku własnej zagładzie.

Ciągle nie chcemy i nie potrafimy uczyć się na własnych błędach.

______________________

Tekst z roku 2007

Polska według PiS, czy według PO ?

Do wyborów w 2005 r. rządziło Polską nieprzerwanie żydostwo opcji europejskiej, które obecnie jest reprezentowane przez PO i LiD (SLD), nie licząc żydowskich efemerydalnych partyjek typu PD itp. Trzeba dodać, że SLD udanie nawiązał współpracę z JudeoUSA (polskie wojska w Afganistanie i w Iraku). Z uwagi jednak na agenturalne powiązania z dawnym ZSRR nie stanowił dla USA dostatecznie dobrego partnera. Został, więc SLD na tym polu zdystansowany przez PiS i od wyborów w 2005 r. swój udział w rządach nad Polską ma opcja żydostwa anglosaskiego (USA) w postaci PiS.

Ubożejący z dnia na dzień Polacy mogą biernie obserwować medialne widowisko wydzierania sobie władzy nad Polską między żydostwem z USA i z UE lub z JudeoUSA i z JudeoUE. Ponieważ prawie wszystkie media w Polsce należą do żydostwa europejskiego, to atak medialny jest jednostronny. Jednak nawet w swoim zacietrzewieniu w ataku na PiS media te nie tracą z oczu wroga głównego, Samoobrony i LPR , czyli ludowo-narodowej części koalicji z PiS. Samoobrona i LPR to „banda niewykształconych, seksualnych zboczeńców, faszystów, głupców, ksenofobów i zacofanych katolików”. Tak według tych jazgotliwych mediów i wysługujących się im filosemickich i filogermańskich kundli mamy myśleć także o nas samych – o Polsce i o Polakach.

Wielu z nas daje się zwieść sztucznie kreowanym podziałom na głoszących budowę „solidarnej Polski” rządzących (PiS) i na wyraźnie optującą za liberalizmem opozycję (PO). Medialna pała codziennie grzmoci Polaków ustawiając nas to po jednej, to po drugiej stronie politycznej areny. Podzieleni tak Polacy grzecznie stają przy urnach i wybierają raz jednych, raz drugich. Podzielone są już nawet polskie rodziny – to wielki sukces żydostwa. Naród został podzielony i rozbity na drobne cząstki popierające polityczny, nawet dewiacyjny margines, a w co większych istniejących jeszcze polskich przedsiębiorstwach rozdrobniony na członków czasami kilkunastu związków zawodowych. Raz strajkują kolejarze, innym razem górnicy, czasami Służba Zdrowia. Każda grupa z osobna walczy o kilkadziesiąt zł miesięcznej podwyżki. Nie potrafią się zjednoczyć i wystąpić wspólnie w obronie narodowych, a więc własnych interesów. Nie raz słyszałem: „nas polityka nie interesuje, my chcemy tylko naszych pieniędzy”. Ten brak myślenia kategoriami państwa i narodu jest w społeczeństwie dość powszechny, a przez to dramatycznie niebezpieczny dla nieświadomych tego faktu obywateli.
Pustoszejący budżet RP nie może oczywiście zapewnić podwyżek, więc rządzący zwodzą, oszukują lub czasami je dają likwidując podatkowe ulgi i zwiększając podatki pośrednie, bo „z pustego i Salomon nie naleje”. Więc po podwyżce jest jak przed albo gorzej, bo jej realna wartość oscyluje wokół zera. Oczywiście rządzący i media zgodnym chórem głoszą wszem i wobec, że wzrost gospodarczy cały czas pnie się w górę, choć Polacy odczuwają coś przeciwnego.

Jakie są różnice między rządzącym PiS, a opozycyjną PO, bo to pewnie one zbiorą w przyszłych wyborach najwięcej głosów.
Żydostwo, filosemickie i filogermańskie, antypolskie kundle z PO (PO współpracuje z żydostwem europejskim) opowiadają się za UE i za wszystkim, co w UE wymyślą jej władze. Gotowi są na wszelkie ustępstwa i podległość wobec Niemiec i UE.

kkBardzo podobnej proweniencji, jak PO, trzon PiS (żydostwo z PiS współpracuje z żydostwem anglosaskim) jawi się nam, jako obrońca narodowych interesów. „Twardo hamuje” roszczenia niemieckie (ciekawe, dlaczego nie żydowskie?). Może na razie sobie na to pozwolić, ponieważ powiązany z żydostwem anglosaskim z USA nie tyle reprezentuje, co wykonuje powierzone polityczne zadanie minimalnego zmniejszenia znaczenia NRF w obozie UE. PiS delikatnie opóźnia budowę UE-państwa. Antyniemieckość jest pozorna PiS i posiada jedynie długość smyczy żydmasoństwa anglosaskiego z USA.

Żydostwo z USA nie chce wspólnej polityki UE – Rosja. Obawia się wpływu odżydzonej, narodowej Rosji na UE i wzmocnienia jej względem USA (UE ma zagwarantowane dostawy ropy z Rosji, USA nie ma pewnych bliskich dostawców).

Regres dotyka wszystkich państw UE. Europejski Bank Centralny opanowany przez żydowskich „finansistów” hamuje skutecznie rozwój państw z obozu UE, a cel priorytetowy to przełożenie rozliczania wszystkich interesów z pustego już $ USA na € UE (Brexit dowiódł, że € także jest zagrożone – stąd wniosek, że żydowska polityka operuje krótkoterminową skalą. – D.Kosiur, lipiec 2016) . Stąd twarde naciski na likwidację walut narodowych w państwach Europy z wyjątkiem brytyjskiego funta (Bank Anglii jest własnością żydowską od chwili powstania).

USA chcą mieć w RP bazę rakietową wymierzoną w Rosję i Chiny. To z tego powodu, a nie z sentymentu do Państwa Polskiego panowie Kaczyńscy spowalniają nieco przyjęcie konstytucji UE-państwa w zakresie ustanawiającym prezydenta, ministra polityki zagranicznej i wspólną politykę obronną – kłóci się na razie z interesem JudeoUSA.

Rozbieżności w łonie światowego żydostwa (czyli anglosaskiego, tj. z USA i Wlk. Brytanii oraz europejskiego) dotyczą światowej polityki finansowej, w której, po przełożeniu rozliczania światowych geszeftów z pustego już dziś $ USA na € UE, anglosaskie żydostwo chce mieć przynajmniej równorzędne z europejskim zyski. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że wśród światowego żydostwa dojdzie do jakiegoś porozumienia i tzw. tarcza antyrakietowa uzyska np. statut eksterytorialności w Polsce, a wtedy PiS nie będzie mogło przeciągać przyjęcia konstytucji UE i oddalać przejścia na € UE.

Nie należy się też dziwić, że panowie Kaczyńscy pokazali dokładnie, gdzie mają katolicyzm, katolików i ludzkie życie. Na wszelki wypadek nie dopuścili do zapisu w Konstytucji RP ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak, więc kryterium europejskości polskiej konstytucji zostało utrzymane i będzie można zgodnie z europejskim i międzynarodowym prawem zabijać nienarodzonych oraz starych i chorych, a w przyszłości może i bezrobotnych, którzy jeśli nawet nie obciążają finansowo naszych rodzimych (żydowskich) liderów „postępu” gospodarczego, to z pewnością psują im wizerunek i ich samopoczucie. Nie ma tu różnicy między PiS i PO. „Obserwujemy, jak uczestniczą (..) po obu stronach sporu, aby po klęsce jednej ze strony, Żydzi wśród zwycięzców zadbali, by nie stała się krzywda Żydom wśród pokonanych. (..) Taką wypracowali sobie metodę trwania wśród narodów.” – M. Giertych „Wojna cywilizacji w Europie”.

Polityczna dalekowzroczność panów Kaczyńskich każe im jednak zadbać o głosy katolickich wyborców. Stąd poseł M. Jurek, obrońca życia (chwała mu za to), katolik i liberał, przeciwnik (!) ingresu abp S. Wielgusa, do którego nie chcieli dopuścić również panowie Kaczyńscy, odszedł z PiS i założył nową partię, żeby zebrać dla PiS-u (w przyszłości może dla PO-PiS) głosy „frajerów” katolików. To jest polityka, taktyka niemal leninowska: „krok w tył, dwa kroki w przód”.

Polityczne wizje Polski według PO i PiS są dla Polskiego Narodu jednakowo zabójcze. Rezultatem takich polityk może być tylko likwidacja państwa – likwidacja narodu już trwa od 17-tu lat: bieda, bezrobocie, emigracja, aborcja, ujemny przyrost naturalny, utrata majątku narodowego, promocja zboczeń seksualnych, niszczenie narodowej kultury, brak polskich mediów.

Przyjmując wizję PO, przez dopuszczenie PO do rządów, likwidacja Polski nastąpi automatycznie – przez przyjęcie konstytucji UE-państwa, zresztą niewiele z suwerenności już pozostało poza manipulacją przy podatkach płatników indywidualnych (tzw. PIT-ach).

Wizja PiS zrealizuje likwidację Polski przez doprowadzenie do zaciśnięcia wokół niej kleszczy Niemcy, UE – Rosja. W koncepcji PiS likwidacja państwa może nastąpić również po rozpadzie UE.

Potwierdzeniem walki między PiS i PO jest stanowisko żydowskiego „polskiego” MSZ (opcja JudeoUE, przeciwna Kaczyńskim) wyrażone przez jego wiceministra, że NATO nie chroni już dostatecznie Polski i potrzebne są inne rozwiązania. Wypowiedź ta pojawiła się w czasie, gdy żydostwo w UE pracowało nad „nową” konstytucją i unijną polityką obronną. Obóz panów Kaczyńskich zgłosił kontrpropozycję podpisania z USA dwustronnej umowy o obronności.
Ciekawe, że posądzani o antyniemieckość panowie Kaczyńscy nie doprowadzili do zawarcia z Niemcami układu gwarantującego nienaruszalność naszej zachodniej granicy i regulującego sprawy roszczeń oraz mniejszości narodowych. Mogli to zrobić dość łatwo, zawieszając wszelkie rozmowy na temat przyszłości UE, jeśli Niemcy nie przystąpią do podpisania takiego układu. W podobny sposób można by uzyskać renegocjację Traktatu Akcesyjnego do UE.

Na Berlińskim szczycie UE w 2007 r. panowie Kaczyńscy przyjęli wszystkie niemieckie propozycje mimo wcześniejszych szumnych zapowiedzi, że „nie oddadzą Niemcom (UE) nawet guzika”. W tym kontekście ugodowa względem UE postawa PO wydaje się być jej „polityczną uczciwością”. D. Tusk i reszta otwarcie przecież mówili, że dają zgodę na wszystkie propozycje UE, które jak wiemy zmierzają do likwidacji naszego państwa (przyjęcie € i konstytucji UE). Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, co do szczerych zamiarów PiS w budowę suwerennego Państwa Polskiego? Tu warto dodać, że kandydat na prezydenta, L. Kaczyński mówił otwarcie, że „patriotyzm tak, ale nacjonalizm nie”.

Istniejące rozbieżności wśród żydostwa IIIRP mogły skutecznie wykorzystać Samoobrona i LPR bez najmniejszej obawy o zerwanie koalicji z PiS. Granicą, której Samoobrona i LPR nie mogły jednak przekroczyć byłoby żądanie likwidacji niezależności NBP (zmiana konstytucji i podporządkowanie NBP rządowi i sejmowi, co jest bezwzględnie konieczne, jeśli Polska miałaby się w przyszłości rozwijać) oraz żądanie renegocjacji Traktatu Akcesyjnego lub, co zdecydowanie lepsze dla Polski, opuszczenie UE. Wtedy dopiero nastąpiłyby upadek koalicji i nowe wybory. Niezależnie od rozbieżności istniejących w łonie żydostwa w USA i w UE, nie może się ono zgodzić na podobne żądania, ich realizacja oznaczałaby koniec żydowskich rządów i niezależny rozwój gospodarczy Polski oraz jej zbliżenie z państwami słowiańskimi, do czego USA, Wlk. Brytania i UE nie chcą dopuścić.

Najważniejszym zadaniem, które Samoobrona i LPR przespały zadowalając się rządowymi stołkami, winno być doprowadzenie do powstania jednego narodowego kanału w TV, w Polskim Radiu i jednego tytułu prasowego (najlepiej dziennika) z prawdziwego zdarzenia. Mogły próbować to osiągnąć szantażując PiS zerwaniem koalicji, a więc zagrożeniem dla instalacji „tarczy antyrakietowej” w Polsce i groźbą przejęcia władzy przez opcję pro unijno-niemiecką, PO, SLD i PSL.

Poza wielką grą światowego żydostwa toczą się również gry na poziomie polityki państw. Nas interesują najbardziej Niemcy i Rosja i znajdująca się w stanie agonalnym pomiędzy nimi Polska, która praktycznie nie stanowi już sama o sobie, bo w każdych wyborach przekazujemy władzę antypolskiemu żydostwu.
Od początku lat 1990-tych istniał i może istnieje nadal, zamysł doprowadzenia do niewielkiej wojny między Polską a Ukrainą (vide wojna w Jugosławii), w której podsycane są nastroje nacjonalistyczne na bazie antypolonizmu. Taką wojną zainteresowane były (są) siły przeciwne, nie tylko zjednoczeniu, co nawet współpracy Słowian; Niemcy, Anglosasi oraz całe żydostwo. Nie można byłoby się dziwić, gdyby chciała podobną sytuację wykorzystać Rosja – to jej polityczny obowiązek – przeciwko, której wymierzona jest żydowska „polska” polityka. Znający historię z łatwością dostrzegą tu analogie do naszych powstań narodowych w 1831, 1863, 1944, roku wymierzonych przeciw Rosji, w które zostaliśmy wmanewrowani przez antypolskie żydostwo i żydo-masonerię, a które przyniosły Polakom tylko śmierć i materialne zniszczenie.
Historia się powtarza. W lutym 2006 r. prezydent Putin publicznie mówił (Myśl Polska 25.02.2007 „J. Piłsudski i jego epigoni” M. Motas) o możliwych korzyściach ewentualnego zbliżenia Rosji i Polski, jako państw mających wspólne słowiańskie korzenie i jednocześnie wspólne przykre doświadczenia historyczne, o których powinniśmy rozmawiać. Żydowskie media w Polsce przemilczały to oświadczenie. Dodam od siebie, bo nie obowiązuje mnie dyplomatyczna taktyka, że Polska i Rosja mają tego samego wroga – światowe, żydostwo i antychrześcijańskie żydomasoństwo.

Cechą wspólną PO i PiS jest identyczny stosunek do gospodarki w wymiarze realnym: prywatyzacja – trwa i trwać będzie (za rządów PiS prywatyzacyjny nóż ma nam odciąć kolej i energetykę), polityka pieniężna (tj. kwestia najistotniejsza dla ekonomii kraju) poza rządem i sejmem, brak jakiejkolwiek koncepcji rozwoju gospodarczego, nie istnieje koncepcja tworzenia klasy średniej, brak polityki prorodzinnej, nie tworzy się mediów polskich, narodowych, uprawiana jest filozofia gospodarki liberalnej.

Wielki sukces gospodarczy rządów PiS, o którym trąbią panowie Kaczyńscy, a potwierdzają go również przeciwne im media jest czystą inżynierią finansową. Wynika on z obniżenia stóp procentowych na początku rządów PiS („Wojna walut” C. Mech, Nasz Dziennik 6-7.10.2007) oraz z wielomiliardowych „oszczędności” w oświacie na skutek spadku przyrostu naturalnego. Ponieważ zaciąg L. Balcerowicza w finansach ma się dobrze, a nawet lepiej po usunięciu z Min. Finansów C. Mecha, polityka finansowa wraca w stare koleiny i ten „sukces” diabli wezmą (rosną bankowe stopy procentowe). Warto pamiętać, że ministrem finansów w rządzie PiS jest Z. Gilowska, była liderka PO, zwolenniczka podatku liniowego, realizująca taką samą, co L. Balcerowicz antypolską politykę finansową.

Medialna zadyma „Dolina Rospudy” wzniecona przez tzw. ekologów przysłoniła rozmowy o „tarczy antyrakietowej” i żądania pazernych na cudze Żydów z WJC, którzy z „naszą” władzą są już dawno po słowie. Właściciele hasła „solidarnej Polski” chcą im dać po 20% z naszego majątku. Żydzi jednak wrzeszczą, że to mało. Ponieważ budżetu RP nie ma z czego klecić, a Skarb Państwa pusty, powstał projekt wypłaty Żydom w naturze – polską ziemią i już w JudeoUSA chwalą panów Kaczyńskich (Washington Times – „Chwaląc braci Kaczyńskich”). Nie powiodła się budowa na polskiej ziemi Judeopolonii I i II, ale może uda się Judeopolonia III. Budowę rozpoczną panowie Kaczyńscy, jak sami głoszą, najwięksi przyjaciele Izraela.

„Być pokonanym, a nie ulec, to zwycięstwo”
Tak słusznie mawiał J. Piłsudski. Nie możemy stracić nadziei na wolną narodową Polskę, choć on sam nigdy takiej nie budował.
Żeby znaleźć rozwiązanie naszych problemów musimy mieć najpierw świadomość stanu rzeczy. Musimy wiedzieć, jak wygląda i skąd przychodzi zło, musimy nauczyć się je rozpoznawać. Nie jest to łatwe. Medialnej propagandzie ulegają często ludzie uczciwi, wykształceni, nawet patrioci. Liberalny system kształcenia degeneruje młode umysły. Trwa to już 17 lat, a przecież poprzedni okres nie był pod względem narodowej propagandy wcale lepszy. I tylko przez 16 miesięcy trwania „Solidarności” w ciągu tych 63 lat mogliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza i spróbować uczyć się solidarnego myślenia o własnym Narodzie i państwie – to za krótko na narodową lekcję.

Jak zatrzymać i odwrócić libertariański proces rozkładu państwa bez własnych mediów, bez klasy średniej, która swoim kapitałem wsparłby partie ludowo-narodowe, bez silnej i licznej klasy wielkoprzemysłowej – ten przemysł m.in. też dlatego zlikwidowano – i, praktycznie, bez pomocy Kościoła Katolickiego, który ogranicza się do udzielania katolickiemu ludowi mętnych rad za trwaniem w UE i udziałem w organizowanych przez Żydów wyborach politycznych, bo tak wskazał sam JPII? A Radio Maryja otwarcie nawołuje do głosowania na PiS. Nawet w wyborach samorządowych wybieramy źle, bo ordynację wyborczą (proporcjonalną!) tak obmyślono, żebyśmy nie mogli poznać poglądów kandydatów na radnych, a prawo polskie zabrania samorządom wszelkiej inicjatywy gospodarczej – i degradacja polski samorządowej idzie pełną parą (trwa wyprzedaż mienia komunalnego).

Rozpad UE jest nieuchronny. Nie może istnieć tak absurdalny twór, jak budowana odgórnie przez żydomasoństwo UE składająca się z różnych wymierających narodów, z różnych poziomów gospodarek państw, sterowanych zakazowo-rozdzielczo, bez wspólnego kulturowego spoiwa, z możliwością wymiany Europejczyków na ludność muzułmańską. Ten monstrualny biurokratyczny twór zapewnia tylko dobrobyt zbieraninie żydowskich pasożytów z całej UE.
Jeżeli Polska zniknie wtopiona w UE-pańsatwo, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że po rozpadzie UE-państwa nie będziemy już mieli z czego Jej złożyć. Stracimy przecież oprócz ludzi wszystkie składniki sił wytwórczych narodu, tj. kapitał rzeczowy (majątek narodowy), kapitał finansowy i przede wszystkim ziemię.

USA to także kraj, w którym tak jak Polsce, rzeczywista władza znajduje się całkowicie w rękach mniejszości żydowskiej. Utrzymywanie się tego podobieństwa nie służy ani Narodowi USA, ani Polakom w Polsce. Szkoda tylko, że jeszcze nie rozumie tego większość Amerykanów i większość Polaków manipulowanych przez żydowskie media.

Dariusz Kosiur

Zapisz

23 Komentarze

Filed under Bez kategorii

23 responses to “„Dobra zmiana” potrafi robić (sobie) dobrze

 1. badacz

  Dobra zmiana żydopisu po haśle , aby żyło się lepiej :
  Podwyżki :
  1. Szydło – 8000pln
  2. ministrowie żydorządu – 5000pln .
  3. Tego jeszcze żaden kraj nie praktykował : pensja dla pierwszej damy . Prawdopodobnie również dostaną byłe damy : Bolkowa , Bulowa i ta piękna od fundacji .
  Plus do tego jeszcze kapciowi wojewodowie itp .
  Ojczulku z Torunia . Gdzie ty jesteś nie bulwersuje cię to ? . Otwórz gębę i krzycz jak robiłeś to w Kościele za Ryżego . Obłuda sięgająca Mount Everestu .
  Uzasadnienie podwyżek :
  1.Gdy rząd będzie lepiej zarabiał to nie będzie pokusy do kradzieży
  2. Ministrowie muszą więcej zarabiać , ponieważ nie chcą i nie mają motywacji do pracy skoro jakiś tam dyrektor czy prezesina zarabia 10 razy tyle .
  Tylko ręcę załamać nad głupotą i tego narodu i tego kraju .
  Czekajcie na rachunki za prąd . Będzie bardzo drogo .

  Polubienie

  • Żont się sam wyżywi….ciągle aktualne..

   Polubienie

  • badacz

   Podwyżki odwołano . Podobno prezes wielki Polak o tym nie wiedział i się mocno wkurzył , a ja jestem Eunuchem .
   Jeszcze wczoraj w polsatowych żydomediach niejaka kreatura Kępa czy tam Kempa zachwalała te podwyżki jak Rumuni Słońce Karpat w dawnych czasach . Podobnie Szydło .
   Dziś prezesunio pogrożił i podwyżek nie budiet i to był zły pomysł . Polska pod rządami Żydów to Republika Bananowa .

   Polubienie

   • Podwyżki będą….ale wprowadzą je żydowskim cwańcykiem..tak żeby polaczki się nie zoriętowały….Jeden taki ‚gnom’ od Kukiza mówił, że to tylko narazie do ‚szuflady’….a potem wprowadzą…np…zrobią jakiś ‚zamach’..’zadymę’, a w międzyczasie – wprowadzą i jeszcze przy okazji coś sprzedadzą…i zarobią…

    Polubienie

 2. zydozerca

  Prawo i Sprawiedliwość chce podnieść zarobki prezydenta, wicepremierów, ministrów, wiceministrów i wojewodów.
  W mediach larum i płacze. Że wielki, wielki skandal.
  A ja uważam, że skandalem są obecne zarobki. Na rękę premier rządu dostaje ok. 11 tys. złotych. Wicepremierzy po niespełna 9 tys., ministrowie 8,5 tys. zł.
  Rozumiem emocje zwykłych obywateli, zarabiających często – choć też nie zawsze – wielokrotnie mniej. Ale oburzenia dziennikarzy zaakceptować nie mogę.
  Nie bądźmy hipokrytami – bardzo wielu pracowników mediów zarabia więcej. Część – wielokrotnie więcej.
  Naprawdę chcemy mieć państwo, w którym WICEPREMIERZY zarabiają 9 tyś. złotych? A wiceministrowie – często de facto rządzący wielkimi sektorami – mniej niż 7 tys. złotych? Jest przecież oczywiste, że w sektorze prywatnym dostaną dużo poważniejsze pieniądze. Na dzień dobry. Całe otoczenie polityki – a więc biznes, spółki skarbu państwa, świat PR, media – zarabia dużo, dużo więcej niż rzekomo tak bardzo rozpieszczeni politycy.

  J.Karnowski Wpolityce.pl

  1,Natychmiast obciąć wielokrotnie zarobki w/w pasożytów-media,spółki skarbu państwa,świat PR,agencje reklamowe,itd.
  2.Nie skamleć o żadne abonamenty – skoro tyle zarabiają presstytuty i ciągle brakuje pieniędzy na media !!!
  3.Na ch.. są Polsce potrzebne agencje reklamowe,PR,ośrodki propagandy żydowskiej itp. przechowalnie śmierdzących leni tuczących się kosztem społeczeństwa?

  Polubienie

 3. Nowak

  Do ciężkiej cholery . Pytam się : czy kogoś na siłę ktoś pcha na ministra czy premiera . Nie pasuje to do Żyda Solorza komentować mecze piłki kopanej i będzie zarobek 100 tys / miesiąc . Ludziom dali po 4 – 5 PLN podwyżki , a sobie po 4000 – 5000 PLN zasrańce .
  W Niemczech tez była podwyżka , ale raz na 10 lat . Dodatkowo posłowie i ministrowie musieli przedstawić dowody swoich sukcesów w pracy dla dobra Ojczyzny . To szambo rządzi niecały rok i już podwyżki ? . A uzasadnienia podwyżek na poziomie idiotów z domu wariatów .

  Polubienie

 4. zydozerca

  Serwis wynagrodzenia.pl na podstawie raportu firmy doradczej Sedlak&Sedlak, podaje, że średnia pensja dziennikarza wynosi 3432 zł brutto. Zarobki 50 proc. z nich wahają się od 2400 zł do 4784 zł. Jedna piąta zatrudnionych w redakcjach ankietowanych przez SDP deklaruje, że zarabia od 4 do 6 tys. zł., 8,4 proc. – od 6 do 8 tys. zł, a 6 proc. – powyżej 8 tys. zł. netto. Premia stanowi średnio 6 proc. pensji całkowitej dziennikarza, natomiast 94 proc. to płaca podstawowa. Część dziennikarzy otrzymuje również benefity.
  Sprawdź koniecznie: Ile zarabiają politycy? Dodatki, służbowe krarty i samochody

  Wynagrodzenie miesięczne według miesięcznika PRESS (dane z 2013 r.)
  redaktor naczelny tabloidu 45 000 zł
  zastępca redaktora naczelnego tabloidu 20 000 zł
  kierownik działu w tabloidzie 10 000-12 000 zł
  komentator sportowy głównej anteny telewizji komercyjnej 10 000 zł
  redaktor w tabloidzie 8 000 zł
  prezenter serwisów sportowych głównej anteny telewizji komercyjnej 7 500 zł
  doświadczony dziennikarz „Polityki” 6 500 zł
  redaktor w miesięczniku dla mężczyzn 6 000 zł
  reporter kanału sportowego 6 000 zł
  reporter głównego wydania „Wiadomości” TVP1 3 000-6 000 zł
  doświadczony dziennikarz „Rzeczpospolitej” 4 500zł
  dziennikarz „Newsweek Polska” 4 000-7 500 zł
  dziennikarz „Wprost” 4 000-6 000 zł
  didżej w lokalnej rozgłośni 4 000 zł
  doświadczony reporter TVN 24 4 000 zł
  doświadczony dziennikarz Gazeta.pl 4 000 zł
  wydawca w dużym portalu 3 000-3 500 zł
  wydawca we Wprost.pl 3 000 zł
  super biz.pl

  K..RWY-WON NA SZCZAW I MIRABELKI !

  Polubienie

 5. zydozerca

  Macie zgodę na podwyżki po konfiskacie i podziale majątku klanu Lisów,Rusin,Kraśko,Olejnik,Brauna,Siezieniewskiego,Dworaka,Michnika,…. oraz pozostałych celebrytów -Holland,Wajdy,Zanussiego,Rodowicz,Stuhrów,Górniak, Jandy,Seweryna, Nowickiego,Rozenek,Zielińskiej,Kożuchowskiej,Preis,…..do wyboru,do koloru

  Polubienie

 6. paziem

  Kto nami rządzi w trakcie „dobrej zmiany” PiS:

  Polubione przez 1 osoba

 7. Trochę nie na temat…
  Ale proszę….najprawdopodobniej jest tak jak pisałem wcześniej odnośnie puczu w Turcji…Dziś ukazała się informacja, że Rosja pomogła Edroganowi przejąć kontrolę nad puczem – dlatego pucz nie wyszedł..i dlatego żydomedia zanoszą się szlochem z niejakim Targalskim na czele…

  http://pl.sputniknews.com/swiat/20160721/3528510/Rosja-tureckie-wladze-pucz-informacje.html

  Polubienie

 8. Nowak

  Masz rację . Z tym , że ten Targalski to zwykły Żydek z tytułem dr . Głównie produkuję się w żydowskiej Republice , ale nie tylko . Szlochanie tego Żydka nie jest żadnym zaskoczeniem . Tego typu kreatury zawsze będą beczeć jak USA czy Izraelowi coś nie wyjdzie .

  Polubienie

 9. zydozerca

  STOP ZŁODZIEJSTWU POD DYKTANDO UE !!!!!!!!
  Polaków czeka kolejna drastyczna podwyżka cen wody /+ opłaty za śnieg i deszczówkę/,prądu,żywności,…
  za wodę będą płacić dotychczas zwolnione z opłat firmy i rolnicy
  przewidywany zysk – 4 mld zł

  JAKIE REKOMPENSATY PRZYGOTOWAŁ RZĄD DLA NAJBIEDNIEJSZYCH,ABY MOGLI DOPŁACIĆ RÓŻNICĘ W OPŁATACH ?

  Polubienie

 10. Dariusz . Lista Żydów

  Listę otwiera kuchareczka pani Gessler , która to jeżdzi po całym kraju i uczy gojów sprzątać kuchnie w restauracjach , aby nie była zasyfiona oraz uczy gotować , bo dla gojów to za trudne . Oczywiście każdy goj kocha panią Magdę i ogląda jej programy . Zachwytom w żydomediach nie ma końca nad panią Magdą i nad jej sukcesami w nauce gojów prowadzenia restauracji . goje zachwyceni . Po sukcesie muszą być reklamy gdzie pani Magda reklamuje leki czy suplementy pomocne dla gojów , gdy jak za bardzo się nażrą mocno nie pierdzieli , a także występy w innych programach w żydomediach . Polacy wprost kochają panią kucharkę .

  Polubione przez 1 osoba

 11. Dariusz . Lista Żydów

  Ten film jest dobry . Również prezentowany przez Czerwonego Korsarza.

  Polubione przez 1 osoba

 12. Pingback: Precz z POPIS! Wszyscy won! | hubalblog

 13. Pingback: Precz z POPIS! Wszyscy won! | forumemjot dla Polski

 14. Pingback: Precz z POPIS! Wszyscy won! | 7777777blog

 15. Pingback: Żydowskie rządy w Polsce | Justice4Poland

 16. Cezary Piotr Tarkowski

  To jest katolicka Polska wyznania mojżeszowego.

  W dniu 20 lipca 2016 12:42 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > rzeczpospolitapolska posted: ” Tak trzymać! Katolicka Polska jest z wami! > https://www.facebook.com/tv1pl/videos/1158616920864677/ > _______________________ Naród, który nie uświadamia sobie zagrożeń dla > własnej egzystencji i nie podejmuje z nimi walki dokonując właści” >

  Polubienie

 17. Zdiecie nr 2
  Kaczynski ze swoja swita na
  wystepach u r.Rydzyka.
  PROSZE zwrocic UWAGE,na identyczny UKLAD dloni.Jaki?,m…..ki.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.