List otwarty Mateusza Piskorskiego

Piskorski

LIST OTWARTY do członków i sympatyków ZMIANY!

Drogie Koleżanki i Koledzy, Towarzyszki i Towarzysze!

Minął już drugi miesiąc od momentu gdy stałem się więźniem politycznym elit rządzących aktualnie Polską. Represje wobec ludzi opowiadających się za drogą inną niż dyktowana przez system mają niestety w naszym kraju długą tradycję. Stosowały je bardzo różne reżimy i opcje polityczne, wykorzystując swą przewagę wobec pozbawionych wpływu na władze przeciwników. W okresie zaborów tysiące naszych rodaków – niepodległościowców trafiało na zsyłki, do więzień lub otrzymywało wyroki śmierci. Choć możemy nie zgadzać się z ich romantycznym przesłaniem i wiarą w skuteczność niepodległościowego zrywu zbrojnego, musimy wszakże chylić czoła przed ich poświęceniem i niezłomnością.

W wolnej już II Rzeczypospolitej reżim sanacyjny dla przeciwników otworzył Berezę Kartuską, organizował procesy polityczne, zmuszał opozycję do emigracji, zamykał swych przeciwników do więzień. W szczególności dotyczyło to ludowców i komunistów – ludzi, którym drogie było poczucie sprawiedliwości społecznej. Po drugiej wojnie światowej, po częściowym unicestwieniu narodu polskiego, polscy zwolennicy stalinizmu zamykali za kratami ludzi rozmaitych poglądów sprzecznych z ich wyobrażeniem o nowej Polsce. Do więzień trafiali wielcy intelektualiści, jak Jan Stachniuk, ale też patriotyczni polscy komuniści, jak Władysław Gomułka.

Od końca lat 70-tych XX wieku polityczne represje spotykały działaczy robotniczych i związkowych, którzy domagali się poszanowania praw klasy pracującej i najuboższych. Po 1989 roku zadekretowano odgórnie w naszym kraju tzw. liberalną demokrację, a w istocie neoliberalny system całkowitej dominacji kapitału nad człowiekiem, jego godnością i prawami. Arsenał środków służących do niszczenia przeciwników politycznych został rozszerzony o te mające nieoficjalny charakter: koordynowane przecieki zasilające medialne nagonki, akcje dyskredytacji sterowane przez służby specjalne, prowokacje i szantaże. Pierwszą ofiarą tych działań stał się już w 1990 roku ówczesny kandydat na Prezydenta RP Stanisław Tymiński, bezwzględnie niszczony i pomawiany. Następnie do więzienia w związku ze swą działalnością społeczną trafił Andrzej Lepper, nieustraszony obrońca polskiej wsi. Za kraty trafiali też anarchiści, obrońcy praw lokatorskich, związkowcy pracowniczy i rolniczy.

W niewyjaśnionych okolicznościach tajemniczego wypadku samochodowego zginął w 2005 roku lider WZZ Sierpień’80 Daniel Podrzycki, biorący wówczas udział w Wyborach Prezydenckich. W 2011 roku Polaków zszokowała śmierć Andrzeja Leppera; nawet w kinowej interpretacji tej tragedii pojawił się dość prawdopodobny wątek udziału w niej służb specjalnych. 18 maj 2016 roku na podstawie pomówień i fałszywych oskarżeń zostałem zatrzymany, a następnie aresztowany ja. Represje trwają i wiele wskazuje na to, że neokonserwatywny rząd PiS będzie je zaostrzał.

Chcę Wam w tym miejscu złożyć najserdeczniejsze, ogromne podziękowania za Wasze wsparcie dla mnie, działania na rzecz mojej wolności. Wiem, że represje które mnie spotkały tylko wzmocniły Wasze niezłomne przekonanie by sprzeciwiać się obecnemu patologicznemu systemowi. Wiemy, że rosną szeregi tych, którzy walczyć będą do skutku o Polskę suwerenną i sprawiedliwą społecznie. Wierzę, że cel jest w zasięgu ręki choć wydaje się tak odległy.

ZMIANA zajmie trwałe i ważne miejsce na polskiej scenie politycznej. Będzie siła najbardziej konsekwentnie odrzucającą neoliberalny kapitalizm i neokonserwatywny atlantyzm. Sprzeczności klasowe mogą być obecne chwilowo redukowane przez reformizm socjalny rządu PiS. Ugrupowanie to już wkrótce jednak boleśnie przekona się, że bez zakwestionowania fundamentów systemu, w szczególności prymatu kapitału nad człowiekiem i własności prywatnej nad społeczną i narodową, poczucie braku sprawiedliwości odczuwane przez Polaków będzie się stopniowo powiększać.

Propagandowe zabiegi wokół programu rodzina 500+ czy tzw. Plan Morawieckiego, nie będą w stanie ukryć istnienia powiększających się obszarów nędzy i braku nadziei. Neokonserwatywny altantyzm, szczególnie preferowany i podkreślany przez PiS, już dziś doprowadził do bezprecedensowej w naszej najnowszej historii decyzji o ściągnięciu sił zbrojnych obcego mocarstwa na nasze terytorium. US Army będzie prowadziła działania utrzymujące napięcie międzynarodowe w naszym regionie, stosując retorykę zimnowojenną imperializm amerykański, realizując interesy kompleksu wojskowo-przemysłowego, dążyć będzie do zaostrzenia konfrontacji geopolitycznej. Polska wraz z krajami bałtyckimi, Rumunią i Bułgarią, jest w tym scenariuszu areną konfliktu, strefą frontu przeciwko Federacji Rosyjskiej. Konflikt z chłodnego przekształci się w gorący, gdy tylko Moskwa odrzuci ład neoliberalny i podejmie stanowcze działania wbrew interesom kapitału międzynarodowego i miejscowej oligarchii. To zaś może się wydarzyć w momencie gdy społeczeństwo rosyjskie będzie coraz boleśniej odczuwało skutki uzależnienia od międzynarodowych rynków surowcowych i finansowych oraz podatności na szantaż z ich strony. Nadciągający globalny konflikt sprawia, że coraz większe znaczenie będzie miała linia podziału pomiędzy partią wojny w interesie kapitału, a partią pokoju w interesie człowieka. ZMIANA jest i będzie najbardziej konsekwentnym przedstawicielem partii pokoju w Polsce.

Warunki obecne sprawiają, iż działalność społeczna powinna toczyć się na wielu obszarach jednocześnie. To działania na rzecz pokoju i suwerenności – przeciwko obcym wojskom na naszym terytorium i za utrzymaniem i odbudową partnerskich, wzajemnie korzystnych relacji, ze wszystkimi sąsiadami. To walka o suwerenność gospodarczą Polski – renacjonalizację sektora bankowego, finansowego i strategicznych branż przemysłu. To także wprowadzenie minimalnych cen gwarantowanych i zasad kontraktacji w rolnictwie. To również stworzenie żelaznych kotwic polityki społecznej, obejmujących regulację świadczeń i wynagrodzeń, ale też ustanowienie regulowanych, maksymalnych cen np. za wynajem mieszkań. To też niezwykle istotne zmagania o kulturę i oświatę – wyrwanie ich z zaściankowości i oparów nienawiści, przy jednoczesnym poszanowaniu wzorców historycznych i tradycji narodowych.

Zadania stojące przed ZMIANĄ są bez wątpienia trudne, mogą wręcz przerażać swym ogromem i rozmachem. Dlatego do ich realizacji niezbędne jest stworzenie szerokiego ruchu społecznego zrzeszającego na równych prawach różne struktury i środowiska. Z pewnością warto podejmować współpracę nawet z tymi z którymi zgadzamy się tylko po części, nawet jeśli w innych sprawach dzielą nas różnice nie do pokonania. Sojusznikami ZMIANY mogą być socjaliści i syndykaliści, narodowcy i tożsamościowcy, agraryści i tradycjonaliści, antyglobaliści i nowe ruchy społeczne. Charakteryzować powinna nas otwartość, zdolność do dyskusji i debaty z każdym bez uprzedzeń, niechęci i agresji. Ofiarami obecnego systemu są bowiem niemal wszyscy, poza klasą menadżerską i elitami władzy realizującymi zlecenia waszyngtońskich mocodawców. Dlatego nieodzowna jest otwarta, szeroka formuła ZMIANY.

Ważne są oczywiście szczegółowe propozycje programowe, w tym ustrojowe które musimy składać, wcześniej je dyskutując w szerokim gronie. Jest w ZMIANIE wielu znakomitych fachowców w różnych dziedzinach; każdy z nich to potencjał, który musimy wykorzystywać. Synergiczny efekt współpracy ludzi o różnych doświadczeniach i drogach życiowych, różnych typach intelektualnych i wrażliwościach zaowocuje najlepszą wizją polityczną; całościową i spójną, spośród istniejących we współczesnej Polsce.

Czekam na moment gdy będę mógł dołączyć do Was po tamtej stronie muru. ZMIANA prowadziła, prowadzi i będzie prowadzić wyłącznie działania zgodne z prawem, a system nie będzie w stanie pozbawić nas wszystkich bez powodu wolności. Musimy też wykorzystywać wszelkie instytucje broniące praw człowieka i obywatela. Choć stojąca za ich powołaniem doktryna indywidualistycznego liberalizmu może budzić nasze wątpliwości, mogą one stanowić istotne wsparcie w obnażaniu hipokryzji systemu mieniącego się demokratycznym. Przełamanie bariery informacyjnej, korzystanie z wolności słowa i zgromadzeń pozwolą nam na dotarcie z naszym przesłaniem do coraz większej liczby Polaków. Nie chodzi tu przy tym oczywiście o demokrację w rodzaju KOD czy obecnej opozycji parlamentarnej, zakorzenionej głęboko w patologiach neoliberalizmu. Chodzi o demokrację ludową i narodową, opartą na republikańskim przekonaniu iż świadome decyzje podejmować może wyłącznie dysponujący określoną wiedzą i dostępem do informacji obywatel.

Wierzę w Was i naszą misję. Dzięki temu wiem, że ból i cierpienie moich najbliższych, które przyniosło moje aresztowanie, nie pójdą na marne. Wiem, że – niezależnie od rozmiarów represji i prześladowań – ostatecznie wygramy.

Wasz Przewodniczący
/-/ dr Mateusz Piskorski

PS. Celem uczczenia pamięci jednego z bohaterów tego listu, Andrzeja Leppera, zapraszam na Marsz Pamięci Andrzeja Leppera, który ZMIANA organizuje w sobotę 6 sierpnia o godzinie 14.00 w miejscu gdzie wisi tablica poświęcona Jego pamięci tj. przy Alejach Jerozolimskich 30 w Warszawie.

za:http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl/2016/08/01/listo-otwarty-do-czlonkow-i-sympatykow-zmiany/

Zapisz

Reklamy

14 Komentarzy

Filed under Polityka

14 responses to “List otwarty Mateusza Piskorskiego

 1. Swar

  „W szczególności dotyczyło to ludowców i komunistów – ludzi, którym drogie było poczucie sprawiedliwości społecznej. Po drugiej wojnie światowej, po częściowym unicestwieniu narodu polskiego, polscy zwolennicy stalinizmu zamykali za kratami ludzi rozmaitych poglądów sprzecznych z ich wyobrażeniem o nowej Polsce. Do więzień trafiali wielcy intelektualiści, jak Jan Stachniuk, ale też patriotyczni polscy komuniści, jak Władysław Gomułka.”

  Nic dziwnego, że ten facet siedzi. Przynajmniej jest szczery.
  A i wy Panowie z WPS opamiętajcie się! Jest mi tym bardziej przykro jesli naprawde jestescie Polakami…

  Polubienie

  • Kto ma się wstydzić?…Do więzienia powinni trafić ci…co naród doprowadzają do upadku i przepaści..
   https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/07/18/ted-sokalski-rydzyk-przystapil-do-masonerii-jest-rycerzem-kolumba/

   Kim był Macharski/Finkelstein…kapelanem -rycerzy Kolumba..On ich tutaj sprowadził…Czy po to by ludzim żyło się lepiej?

   Polubienie

   • Swar

    Już z natury nie jestesmy rowni, dlatego komunizm to utopia. Nawet gdy Rydzyk będzie sobie zlem wcielonym to nie sprawi to, że komunizm jest jedynym najwyższym dobrem wcielonym 😉 i jako taki powinien być przyjęty przez kazdego czlowieka na Ziemi.
    Jak sprawic żeby ludziom zylo się lepiej zostalo już dawno powiedziane i WPS nie musi do tego przywolywac komunizmu.
    A wstydzic to się powinien każdy kto jest fanatykiem i głosi jedno a robi co innego, dotyczy to obu stron barykady.

    Polubienie

   • jacta

    Najwyższy hierarcha Kościoła Katolickiego w historii oskarżony o pedofilię
    http://pikio.pl/najwyzszy-hierarcha-kosciola-katolickiego-w-historii-oskarzony-o-pedofilie/

    Polubienie

   • jakiś czytelnik

    „Już z natury nie jestesmy rowni,”

    A właśnie że jesteśmy, albowiem natura równo traktuje wszelkie formy życia i tylko nie wiedzieć czemu to człowiek rości se prawo do jej własności niczym ślepy truteń albo inny nierozumny pasożyt.

    „Jak sprawic żeby ludziom zylo się lepiej zostalo już dawno powiedziane…”

    ustyma najordańskich proroków, prawda? akurat tu w tej całej tej zabawie nie chodzi by żyło się lepiej, ale by w ogóle się żyło, vide – syndrom słonej wody, czyli im więcej jej pijesz to tym bardziej pragniesz. Mówiąc krótko Kapitalizm wykończy ziemski biotop niczym ulubieniec yahwe – chciwy Jakub, który wypasł swoją trzodą równiny zamieniając je w pustynie, a potem z głodu musiał robić za parobka u gospodarnych i bardziej rozgarniętych Egipcjan.

    Polubienie

 2. Glitch

  Bardzo madry list. Wiele potrzebnych bardzo trafnych spostrzen.

  Gdyby w Polsce byly wolne, demokratyczne sprawa Piskorskiego codziennie bylaby podniesiona a glosom oburzenia nie byloby konca.

  Polubienie

 3. julius

  Nazwiska i herby szlachty pochodzenia żydowskiego
  Ryszard T. Komorowski Źródło: „Genealogia i heraldyka” Nr 4, 2001r.
  Prezentujemy wykaz nazwisk szlachty polskiej pochodzenia żydowskiego i ich herby za Ludwikiem Piotrowskim (Korwinem), opierać się na jego pracy pt. „Szlachta polska pochodzenia żydowskiego” Kraków 1933, uzupełniony o źródła wymienione w załączonej bibliografii. Podajemy również w ślad za wymienionymi źródłami wykaz nazwisk szlachty pochodzenia żydowskiego bez podania herbu, których nie udało się autorowi ustalić i zwracamy się do Czytelników o pomoc w ich odnalezieniu.

  Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego i ich herby.
  Abramowicz h. Lubicz odm., Bartoszewicz h. Nowina Nowa, Bloch h. Ogończyk odm., Boessner h. włas., Brunstein – Brunicki h. włas., Ignacy tyt. Barona 1813 indygenat w 1847 w Austrii, Chrzanowski h. Poraj, Dąbrowski h. włas., Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski h. Odyniec, Dobrowolski h. Pocisk, Dobrowolski h. Nieczuja, Dobrzyński h. Kandor, Dziokowski h. Trąby, Epstein h. włas., Felczyński h. Nałęcz odm. Fischel v. Powidzki h. Korab, Frejberg – Rosenfeld h. włas. Antoni, Edward, tyt. barona 1854, rosyjski, Górski v. Gurski h. Łaska, Grabowski h. Dołęga odm, Hauke h. Bosak Henryk Maurycy, indygenat w 1825 polski tyt. Hrabiego 1829 rosyjski, Jakubowski h. Kopacz odm., Jakupowski h. Rokowiec, Jakubowski h. Topór odm., Jakubowski h. Okrza odm., Wincenty tyt. Barona 1808 austriacki, Jarmund h. Kierdeja, Jasiński h. Złowowąż, Jeleński h. Korczak, Jeziorański herbu Jeziora, Józefowicz – Hlebicki v. Ezofowicz Abraham, h. Leliwa odm., Ezofowicz v. Józefowicz Michel h. Leliwa, Kazimirski h. Łaska, Konderski h. włas., Koźliński h. Bodziec, Krasnowojski h. Wdzięczność, Kronenberg h. Strugi, Leopold tyt. Barona 1897 rosyjski, Krysiński h. Leliwa, Krzyżanowski h. Dąb, Krzyżanowski h. Krucynia, Krzyżanowski h. Jasna Góra, Laski h. Włas., Lesser h. włas. Zygmunt tyt. Hrabiego 1871 papieski, Stanisław tyt. Barona 1876 saskomiejningeński, Lipiński h. Strzala, Lipski h. Kościesza-Kuszaba, Lipski h. Kuszaba, Łabędzki v. Łabęcki h. Łabędziogród, Łyżyński – Abramowicz h. Lubicz odm., Majewski h. Dziób, Michałowski h. Orłowski, Narębski h. Dołęga odm., Niedzielski h. Szeliga odm., Niemira h. Mięszaniec, Nizielski h. Szeliga, Nowakowski h. Trzy Księżyce, Orłowski h. włas., Osiecimski h. Lubicz odm., Oszejko h. Merany, Pawłowicz h. Rogala, Pełka h. Mięszaniec, Piotrowski h. Tęczyc, Porębski v. Porembski, h. Kornic odm., Poznański h. Boża Wola odm., Przewłocki h. Przestrzał, Schabicki h. Jastrzębiec odm., Simolin – Bathory h. włas. Karol Gustaw Aleksander oraz Jan Maciej indygenat 1768 polski, tyt. Barona polskiego w 1776, Stuliński h. Wdzięczność, Światecki h. Nowina Nowa odm., Świątowski h. Nowina Nowa, Roza-Szarski h. włas. – Marcin Szrski adoptowany przez barona Roze w 1918, potwierdzony przez cesarza Franciszka Józefa II, Techlowicz v. Techlewicz h. Jastrzębiec odm., Techlowski h. Jastrzębiec, Trojanowski h. Łaska, Urbanowski h. Prus, II odm., Wolańki h. Nałęcz odm., Wolff h. Postęp, Wolski h. Niedźwiedź Biały, Wołowski h. Bawół, Wołowski h. Na Kaskach, Zawojski h. Jastrzębiec, Zbitniewski h. Niedźwiedź Czarny.

  Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego, których herby nie są znane.
  Abramowicz, Adamoski, Baczewski ze Lwowa, Bergin, Bielski, Biliński, Brzeziński, Ciechanowski, Dessaw v. Dessau, Dobrowolski z Oszmian, Dobrowolski w Filundach, Dobrowolski na Litwie, Frenk, Janowski, Krzyżanowski, Kwieciński, Lutyński, Majewski, Mańkowski, Matuszewski, Niewiarowski, Nizielski, Nowakowski, Nowicki, Pawłowicz, Pawlowski, Podoski, Poziomkowski, Rosenthal – Haskiel z Warszawy, Rudnicki, Szpaczkiewicz, Sobotnicki, Szymanowski, Wierzchowski, Zilkiewicz.

  Polubienie

 4. janex

  Kolejne aresztowania się szykują

  Mam do Państwa pytanie, ale najpierw wyjaśnię o co chodzi. Kilka tygodni temu otrzymałem od prokuratury wrocławskiej pismo (załącznik) informujące mnie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego przeciwko mnie. Rzekomo dlatego, że mieszkam za granicą. Przy czym prokuratura zaznacza, że w przypadku ustania przyczyn zawieszenia postępowanie zostanie wznowione.
  Dzięki temu pismu wreszcie dowiedziałem się, o co jestem oskarżony (obraza uczuć religijnych i publiczne znieważenie) oraz kto na mnie naszczuł prokuraturę. Są to: …

  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/08/04/terror-panstwowy-w-polin-andrzej-szubert-zdalnie-szykanowany/

  Polubienie

 5. Cezary Piotr Tarkowski

  Niestety, nie tylko Mateusz Piskorski jest represjonowany. Mnie od 2006 r. starają się zagłodzić, 2 razy zaliczyłem czynna napaść. A kiedy z Mateuszem spotkamy się za kratkami, tego nie wiem. Może już jutro? Przecież człowieka można zamknąć pod dziesiątkami pretekstów i trzymać latami bez podania zarzutów. Można też zamknąć w wariatkowie i w ciągu 2 lat zrobić z normalnego człowieka wszystko. Morderstw na tle politycznym mamy już kilkaset. Żydowskie kurestwo może z nami zrobić wszystko. W końcu to oni sż właścicielami kraju.

  W dniu 4 sierpnia 2016 15:22 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > paziem posted: ” LIST OTWARTY do członków i sympatyków ZMIANY! 1 sierpnia > 2016 Drogie Koleżanki i Koledzy, Towarzyszki i Towarzysze! Minął już drugi > miesiąc od momentu gdy stałem się więźniem politycznym elit rządzących > aktualnie Polską. Represje wobec ludz” >

  Polubienie

 6. janex

  W piątą rocznicę niewyjaśnionej śmierci Andrzeja Leppera spotykamy się pod tablicą poświęconą Jego pamięci by przypomnieć wszystko to czego dokonał dla człowieka pracy w naszym kraju. Następnie przemaszerujemy pod Ministerstwo Sprawiedliwości by zażadać wznowienia śledztwa ws. tej śmierci oraz uwolnienia Mateusza Piskorskiego, niegdysiejszego rzecznika prasowego i posła Samoobrony.

  Zapraszamy wszystkich, istnieje możliwość zabrania głosu w imieniu swojej organizacji.

  Do zobaczenia!

  https://www.facebook.com/events/672484569583396/

  Polubienie

  • janex

   Dziś mija 5 lat od kiedy tragiczną śmiercią zginął Andrzej Lepper, były wicepremier, lider Samoobrony – jedynego w najnowszej historii Polski autentycznego ruchu społecznego kwestionującego tzw. przemiany po 1989 roku.

   Dziś mija 5 lat od początku hańby jaką wówczas zorganizowało państwo ?polskie? kończąć śledztwo w tej sprawie oświadczeniem, iż przyczyną śmierci Andrzeja Leppera był… ucisk pętli na szyję.

   Dziś mija 5 lat od momentu gdy odszedł ten, który budził nadzieję nas wszystkich, że jeszcze jako naród nie poddaliśmy się przed neoliberalnymi technokratami, że potrafimy wspólnie walczyć o idee sprawiedliwości społecznej, o godność człowieka pracy w naszym kraju.

   Po 5 latach od tego wydarzenia u władzy są ci sami, którzy z Andrzeja Leppera próbowali zrobić łapownika – Zbigniew Z. i Mariusz K., ułaskawiony przez Prezydenta Dudę, przestępca. Dziś to oni na zlecenie nadpremiera przetrzymują w areszcie śledczym niewinnego człowieka tylko dlatego, że nie podobają im się jego odważnie głoszone przekonania.

   Mateusz Piskorski do końca był z Andrzejem Lepperem, mieli się spotkać tego feralnego 5 sierpnia 2011 roku. To dzięki niemu został parlamentarzystą, był rzecznikiem prasowym Samoobrony, przy Andrzeju Lepperze zbierał pierwsze szlify w polityce.

   My,aktywiści ZMIANY deklarujemy, że nie dopuścimy do powtórki scenariusza i z tego miejsca ostrzegamy rządzących przed dalszym kontynuowaniem tej nagonki – to się dla Was źle skończy.

   Jutro przejdziemy pod Ministerstwo Sprawiedliwości by żądać wznowienia śledztwa ws. śmierci Andrzeja Leppera oraz uwolnienia Mateusza Piskorskiego. Zapraszamy! https://www.facebook.com/events/672484569583396/

   WALKA TRWA!

   Polubienie

 7. Swar

  „Już z natury nie jestesmy rowni,”
  – A właśnie że jesteśmy
  … ustyma najordańskich proroków, prawda?

  Polemizowałbym, nie każdy rodzi się np. z takimi samymi zdolnosciami intelektualnymi.
  Gdy to Bog daje nam rzeczywiscie dobre dla nas rady to nie widze powodu zeby tego nie przyjac nawet od tegoż proroka 😉 Na szczesci nie musimy polegac tylko na nich.
  Tu moim zdanie nie choodzi o kapitalizm sam w sobie a o okreslone działanie, czy jest ono użyteczne tak aby każdy mogl odniesc z tego korzys dla siebie, w ogole cala spolecznosc i natura. Szkodnik niech będzie traktowany jak szkodnik bez względu nawet na to czy to jest krol czy robotnik. Liczą się cechy i zdolnosci a nie znajomosci, cwaniactwo itp.
  Istnieją lepsze autorytety i wzorce niż Gomułka… dr Piskorski moim zdaniem odleciał ale nie zabraniam mu utrzymywania innych pogladow w tym względzie.
  A to czy jest niewinny trzeba ustalic a dopiero pozniej twierdzic, ze jest.
  Dziekuje, to tyle z mojej strony

  Polubienie

  • yyy

   „Polemizowałbym, nie każdy rodzi się np. z takimi samymi zdolnosciami intelektualnymi.
   Gdy to Bog daje nam rzeczywiscie dobre dla nas rady to nie widze powodu zeby tego nie przyjac nawet od tegoż proroka? Na szczesci nie musimy polegac tylko na nich.

   ————————————————————————————–
   „Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym. „

   „Zakładając, że jest jakiś pośmiertny świat, oraz że jest owoc, rezultat, dobrych i złych uczynków. Jest wtedy możliwość, że wraz z rozpadem ciała po śmierci, wstąpię do świata niebiańskiego, pełnego rozkoszy. To jest pierwsze pocieszenie jakie znajduję.

   Zakładając, że nie ma żadnego pośmiertnego świata, oraz że nie ma owocu, rezultatu dobrych i złych uczynków. W tym świecie, tu i teraz, wolny od nienawiści, wolny od złośliwości, cały i zdrowy, trwam szczęśliwy. To jest drugie pocieszenie jakie znajduję.

   Zakładając, że konsekwencje dopadną tego, który źle postąpił. Ja jednak ani myślę czynić komukolwiek źle. Jak więc kara może mnie dotyczyć, skoro nie robię złych rzeczy? To jest trzecie pocieszenie jakie znajdzie.

   Zakładając, że konsekwencje nie dopadną tego, który źle postąpił. W takim przypadku mnie to także nie dotyczy. To jest czwarte pocieszenie jakie znajdzie. „

   Źródło: AN 03.65-66 (Kalama Sutta )

   Polubienie

  • czytelnik

   Polemizowałbym, nie każdy rodzi się np. z takimi samymi zdolnosciami intelektualnymi.”

   Tu się z Tobą zgodzę, bo żaden nawet wykształcony autorytet religijno-naukowy nie jest w stanie zastąpić działania choćby takich bakterii gnilnych albo drożdży w chlebie, to przerasta ich możliwości…..ps A o M.P się nie martw, obejdzie się bez twej pomocy.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s