Koncesjonowani „narodowcy”

Zrzut-ekranu-2016-05-25-o-12.04.07-600x336R.Mossakowski (Sumienie Narodu tv), G.Braun, W.Olszański vel A.Jabłonowski, ks. R.Kneblewski (kapłan narodowców), …, itd. – wszyscy z tej samej antypolskiej, antynarodowej, parafii.

Oto jedna z wielu ścieżek mordowania w zarodku odradzającego się polskiego nacjonalizmu, czyli przejmowania, blokowania, spychania na margines lub likwidowania niezależnej, polskiej, narodowej, myśli przy udziale i współpracy żydo-reżimu IIIRP oraz cywilnych struktur żydo-katolickiego Kościoła – wszystko dla zwycięstwa syjonistycznego imperializmu Międzynarodowego Żyda.

Mimo wszystko w zachodniej, zaprogramowanej przez syjonistów „demokracji” internet jeszcze funkcjonuje stanowiąc dla części społeczeństwa źródło niezależnej informacji i możliwość weryfikacji politycznych poglądów. I jeszcze tylko w internecie można znaleźć opinie polityczne odmienne od totalnego przekazu powszechnych żydowskich mediów (tv, radio, prasa) oraz, niczym nie ustępujących im w politycznym przekazie, mediów związanych z Kościołem.

Żydowskie reżimy zdają sobie sprawę, że ich politycy – ich polityczni aktorzy – i ich media, tracą zarówno wiarygodność i popularność. Że permanentny kryzys Zachodu (kulturowy, społeczny, ekonomiczny, polityczny, itd.) systematycznie się pogłębia i co gorsza, ma charakter nieodwracalny przy  zachowaniu tego samego modelu żydo-reżimowej władzy, żydowskiej własności kapitału, a zwłaszcza żydowskiej własności systemu obiegu pieniądza. Internet zatem, stał się polem walki z niezależną, narodową – nacjonalistyczną – myślą polityczną. Oczywiście walka nie odbywa się poprzez otwartą polemikę, bo w niej łatwo wykazać wszelkie fałsze, błędne poglądy i nielogiczne rozumowanie. Ta walka polega na podstawianiu „narodowych” heroldów głoszących odpowiednio spreparowane opinie i poglądy, mające służyć manipulacji odbiorcami.

Wiadomym jest, że przeciętny odbiorca politycznych treści, zarówno z braku politycznej wiedzy jak i doświadczenia – a ono zawsze związane jest z wiekiem -, siłą rzeczy nie jest w stanie ocenić wiarygodności treści politycznego przekazu. Natomiast z łatwością ulega urokowi zewnętrznych jego cech takich jak: intonacja, tembr głosu, krótkie, proste zdania, pauza w odpowiednim miejscu, itp. Kto zetknął się np. z marketingiem, wie jakie to ważne przy wciskaniu klientowi „produktu”, którego on wcale nie miał zamiaru kupować. Wiedzą o tym także adepci sztuki aktorskiej przygotowywani do publicznych występów.

Żydo-reżim, Kościół – m.in. jego loża Opus Dei -, wystawiają spreparowanych „narodowych” heroldów (tych uwieszonych krzyża i także tych bez krzyża), których głównym zadaniem jest wyparcie ze świadomości odbiorców autentycznych, nacjonalistycznych (narodowych) poglądów i ich autorów, autentycznych nacjonalistów. Perfidia syjonistów polega na tym, że nie mają oni najmniejszego zamiaru doprowadzić swoich „narodowców” do jakiegokolwiek politycznego sukcesu. W swoje działania inwestują tylko tyle środków, ile jest niezbędne do skanalizowania rodzących się nacjonalistycznych nastrojów i poglądów. (Np.: uruchomiony przez syjonistów Ruch Narodowy jest zawieszony w próżni, bo okazało się, że zebrał zbyt dużo młodzieży, która mogłaby go rozsadzić od wewnątrz pozbywając się żydowskiej czapy i wybrać autentyczne polskie narodowe przywództwo. Liczebnie silny RN został zdystansowany przez wirtualną żydowską partyjkę nowoczesna.pl, czy przez ad hoc stworzony Ruch Kukiza.)

Aktor W.Olszański vel A.Jabłonowski, skądinąd sympatyczny człowiek – co zresztą niej jest bez znaczenia, jest znakomitym przykładem syjonistycznej indoktrynacji. Żeby przydać mu autentyczności wśród żydo-katolickiej publiczności, która zaczyna odwracać się od Żydo-PiS, o.Rydzyk wielokrotnie lansował go w swojej tv-trwam, a nawet pozwolił mu zaatakować wychrzczonego w latach 1980. syjonistę A.Macierewicza (*film poniżej).

A kto ma wstęp do tv-trwam spośród prezentujących polityczne poglądy? Ano, w pierwszej kolejności zwolennicy Żydo-PiS i polityki pro-USA, potem przeciwnicy PO i Michnika – mimo, że PO i Michnik to także zwolennicy polityki USA. Ale nigdy nie wejdą do studia polscy nacjonaliści popierający politykę Rosji, czy nie daj Boże, widzący w niej strategicznego partnera i oskarżający Międzynarodowe Żydostwo (z USA, Wlk.Brytanii, Izraela i z UE) o światowy terroryzm.

Niektórzy mogą poczuć się oburzeni powyższymi stwierdzeniami i zareplikują: przecież aktor W.Olszański mówi dokładnie to samo, co można przeczytać na stronie WPS -?

Istotnie tak jest, ale z pewnymi wyjątkami i przemilczeniami, a to już czyni ogromną różnicę. Aktor W.Olszański, którego rodzina – jak sam twierdzi – wywodzi się z tradycji piłsudczykowskiej, prezentuje siebie jako zwolennika połączenia polityki Marszałka i narodowej polityki R.Dmowskiego, co samo w sobie stanowi intelektualny absurd, bowiem nie sposób łączyć przeciwieństwa. Piłsudski i sanacja Polskę niszczyli, a Dmowski i jego OWP chcieli jej rozwoju. Już tutaj winno zapalić się w głowach odbiorców „narodowego” przekazu aktora W.Olszańskiego czerwone światło.

Aktor W.Olszański lokuje Rosję – Rosję Stalina -, co prawda nie wprost, po stronie wrogów Polski (**film poniżej). Jest to dokładnie taka sama retoryka jaką posługuje się ostentacyjny żydo-katolik G.Braun. Została ona wypracowana np. w żydo-katolickim Centrum Edukacyjnym Powiśle (http://edukacyjne-powisle.pl/) dla „narodowców” uwieszonych krzyża, bo Polak to katolik – bo Polak to najpierw katolik, teraz już żydo-katolik -, a dopiero potem polski nacjonalista i Słowianin. Inspicjenci dbający o „narodowy” przekaz aktora W.Olszańskiego wyciągnęli wnioski z retoryki G.Brauna, w której zbyt nachalnie wskazywał na konieczność tworzenia Międzymorza, czyli strefy oddzielającej Rosję od Europy. Dla autentycznego nacjonalisty jest to jednoznaczne z pozbawieniem Polski szans na realny byt polityczny i utrzymanie kolonialnej podległości względem żydowskiej finansjery z USA. Aktor W.Olszański zostawia, więc tę kwestię w niedopowiedzeniach. Warto zwrócić również uwagę, że w jego wypowiedziach nie znajdziemy żadnej wizji politycznej dla Polski.

I właśnie na tym polega skuteczna manipulacja odbiorcą przekazu. Jest to jedna z podstawowych metod socjotechniki. Wśród wielu stwierdzeń sensownych i prawdziwych – a dzięki nim zdobywa się wiarygodność – pada jedno stwierdzenie fałszywe lub zostawione niedopowiedzenie, które odbiorca, często z małą wiedzą i doświadczeniem, a więc bezkrytyczny, co u młodego odbiorcy bywa zasadą, przyjmuje jako prawdę.

I okazuje się, że ogon może merdać psem – że wielka, solidarnościowa, manipulacja Polakami z lat 1980. – 90. jest zawsze możliwa. Możliwość manipulacji będzie trwała tak długo, jak długo społeczeństwo pozbawione będzie prawdziwej wiedzy historycznej, geopolitycznej i niezależnych, narodowych mediów.

Stąd też wynikają działania do sekowania, zagłuszania, marginalizowania, autentycznego, niezależnego, narodowego, głosu, który pojawia się w jedynej jeszcze dostępnej przestrzeni medialnej, jaką stanowi internet.

Każdy, kto cokolwiek orientuje się w polityce i w naszej historii wie, że funkcjonowanie Polski między Zachodem i Wschodem, które winniśmy traktować zawsze jako wrogów – a taką retorykę prezentują „narodowcy”, aktor W.Olszański i reżyser G.Braun, oznaczać może w konsekwencji likwidację naszego państwa, z czym przecież mieliśmy już niejednokrotnie do czynienia oraz skazuje ewentualne elity narodowe, jeśli taką retoryką będą się posługiwać, na polityczną niemoc. Polski obecnie nie stać na uprawianie takiej polityki i wybór strategicznego partnera jest wyborem koniecznym. Problem polega jedynie na dokonaniu wyboru właściwego, czyli takiego, który nie będzie wiązał się z regresem wszystkich sfer funkcjonowania państwa i z jego kolonizowaniem – tak, jak ma to miejsce obecnie.

Doktryny politycznej nie wypracowuje się w oparciu o emocje, ale w oparciu o polityczno-historyczną wiedzę, uwarunkowania geopolityczne, strategiczne, a przede wszystkim w oparciu o interes – w nim mieści się także dobro – narodu i państwa. A czy któryś z tych „narodowych” heroldów przedstawił kiedykolwiek jakiś poważny narodowy program polityczny?

Komediant W.Olszański jest zatem, w najlepszym razie, politycznym ignorantem, albo, jeśli za swoją robotę bierze pieniądze – co przecież nie jest wykluczone – zasługuje na miano antypolskiego szkodnika, co prawda znacznie mniejszego formatu i mniej niebezpiecznego niż aktor z Wadowic, który został papieżem i świętym. I jeśli żydo-reżim wykreował np. P.Kukiza na polityka, a wcześniej Bolka-Wałęsę na opatrznościowego męża i ikonę …, dlaczego nie miałby wykreować kolejnego komedianta na narodowca? Pytanie tylko, czy nieświadome politycznie, szczególnie młode, ambitne, polskie umysły są w stanie rozważyć taki polityczny wariant?

Dariusz Kosiur

*Aktor W.Olszański: Macierewicz agentem USA

(Macierewicz żydo-katolikiem został dopiero po 13.12.1981r.) – https://www.youtube.com/watch?v=z3JuLJVURcA

(W marcu 2012 roku zmarł we Francji Jan Winczakiewicz – poeta i malarz,  wolnomularz loży „Kopernik”, mason 32. stopnia wtajemniczenia, prywatnie wuj Antoniego Macierewicza. Poseł Macierewicz zabrał głos na pogrzebie krewnego i mówił o swoich kontaktach z Bratem Janem i o jego patriotyzmie. W imieniu wszystkich Braci złożona została wiązanka kwiatów z napisem na szarfie: „CZ.°. L .°. COPERNIC”, ponadto nagrobek zdobi trójkąt masoński.)

Aktor W.Olszański lansowany w mediach o.Rydzyka

** Aktor W.Olszański twierdzi, że wybuch Powstania Warszawskiego 1944r. został uzgodniony przez  trzy wrogie mocarstwa. Innymi słowy ZSRR zgodził się na wybuch powstania, które było wymierzone przeciw niemu. To oczywiście piramidalna bzdura, pełni jednak ważną funkcję wzniecania wrogości i nienawiści wobec Rosji – na tym polega sugestia W.Olszańskiego. Jest to zgodne z syjonistyczną polityką.

XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja

Słowo Jana Pawła II ustami artystów scen polskichrozpoczyna aktor i „żołnierz z zamiłowania do noszenia munduru i jazdy rowerem”, W.Olszański vel A.Jabłonowski

Koncesjonowani „narodowcy” mają zapewniony lans także w mediach żydo-reżimowych (Od prawej: W.Olszański jako Aleksander Jabłonowski, oraz red. z RDC, W.Chlasta)

Wojciech Olszański (prywatnie mąż aktorki Agnieszki Fatygi) – http://www.skene.pl/

Opus Dei – lista członków (niekompletna) – http://detektywprawdy.pl/

„Metody manipulacji Polakami – G.Braun jako przykład” – https://wiernipolsce1.wordpress.com/

_________________________________

A tak koncesjonowani „narodowcy” traktują niekoncesjonowanych narodowców

Koncesjonowany „narodowiec” R.Mossakowski korzysta z usług służb żydo-reżimu w celu wyeliminowania niekoncesjonowanych narodowców

Dodatek „prewencyjny” a’la Błaszczak i PiSowska sekta Kaczyńskich

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

90 Komentarzy

Filed under Polityka

90 responses to “Koncesjonowani „narodowcy”

 1. zydozerca

  Na Neonie24 hołota mało się nie zesr..ła z powodu szczerego wpisu członka partii Zmiana /o ile ktoś go w to nie wrobił /.
  Robić aferę z drobiazgu potrafi wyłącznie ciotowate,durne,wredne,parszywe polactwo.
  Może byście lepiej -cykory- ruszyli dupy i uwolnili M.Piskorskiego,bo nawet na taki gest was nie stać. Ohyda.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Ten,czlowiek wszedzie widzi wrogow,tylko nie widzi najgorszego wroga wewnetrznego,ktory niszczy
  Polske,i Polakow od 1989r.Polacy,od 1989r zyja w pooraglostolowym” RAJU”.

  Polubienie

 3. Mossakowski/Jabłonowski zorganizowali pierwszą miesięcznicę mordu wołyńskiego….Postawiono krzyż i hasło Wojtyły – ‚brońmy krzyża od Giewontu do Bałtyku’,..a obok ,,’jesteśmy Polakami’..Ten sam klecha bierze udział w smoleńskich miesięcznicach razem z Kaczyńskim i protestuje pod Sejmem za ustawą włyńskiego ludobójstwa.
  Tak wiec będziemy mieli co miesiąc cyrk.. Dziesiątego – smoleńska ‚miesiączka’ Kaczyńskiego, a jedenastego – ‚miesiączka’ wołyńska…Oczywiście w Smoleńsku zginęli konfidenci i złodzie Polski i tego nie da się porównać z mordem wołyńskim, wręcz było by to bezczelnością..

  Dobrze jest ‚przypominać’ władzy w Polsce o Wołyniu…a z drugiej strony mamy przez to pewność, że władza nie jest Polska…
  Bo przecież paranoją jest by na polskim rządzie trzeba było wymuszać działanie w polskim interesie..
  Tak więc serial – ‚gonić króliczka’ trwa i nabiera rozmachu..

  Polubione przez 2 ludzi

  • Warto dodać, że Kościół ma zarówno ukraińską i polską krew na swoich rękach – przymuszanie Ukraińców do podległości Rzymowi sięga XVIw. Unia Brzeska 1596r. włączała Cerkiew prawosławną do Kościoła. Opornych wyznawców prawosławia mordowano i pozbawiono majątków. Ukraińska szlachta, nawet ta, która pogodziła się z brzeskim traktatem miała niższy status od szlachty koronnej. Doprowadziło to do wybuchu powstania Chmielnickiego w 1648r.
   Włączenia prawosławia do Kościoła miało na celu zwiększenie dochodów i wpływów rzymskiego Kościoła. Oczywiście to nie duchowni grabili i mordowali. W ich imieniu działała polska magnateria i jej wojska (podobnie wyglądała sprawa św. inkwizycji: Kościół miał czyste ręce, nie sądził i nie ferował wyroków, wskazywał tylko winowajców łamiących święte zasady wiary, których majątki przejmował z mocy wyroków świeckich sądów).
   Podobne represje (jednak bezkrwawe) dotknęły Ukraińców w czasie żydo-sanacyjnych rządów – likwidowano cerkwie, a w nich lokowano kościoły. Ukraińcy w IIRP byli obywatelami drugiej kategorii.

   Aktor W.Olszański stoi przed kamerą

   Polubienie

   • Kościół katolicki cały jest umoczony w niewinnie przelanej krwi. Szczególnie lubuje się we krwi słowiańskiej….Najpierw judzi i podżega do nienawiści, a potem odprawia msze..Warto też zauważyć, że w głowach obecnie rządzących nie istnieje coś takiego jak – Polska Racja Stanu…
    Polska Racja Stanu to jest coś tak szczególnego co nie ma prawa podlegać żadnym targom, negocjacjom czy kompromisom!
    Np. – wołyńskie ludobójstwo!…Ustawa o tym ludobójstwie winna być priorytetem i należy ścigać międzynarodowym listem gończym tych ludobójców, i stawiać przed sądem…

    Tym czasem dla rządzących priorytetem jest żydo-banderowska racja stanu. A więc co tu komentować – kim są te facjaty z Wiejskiej…

    Polubione przez 2 ludzi

   • Nowak

    Panie Darku dziś sukienkowi są bardzo dumni z tej Unii i na kazaniach opowiadają swoim owieczkom jaki to był dla Polski i Watykanu wielki sukces i jak z tej Unii Polacy powinni być dumni , a owieczki krzyczą brawo i pasą swoich pasibrzuchów .
    W moim mieście o stówkę całą podrożał pogrzeb . Obecnie kosztuje 9 stówek za 2 godziny roboty sukienkowego .
    Zródło : starsza kobiecinka z rentą 1000pln , która zrezygnowała z klechy na pogrzebie , bo niby skąd ma wżiąść pieniążki .

    Polubione przez 1 osoba

   • Nowak

    Oczywiście pogrzeb jej męża.

    Polubienie

 4. Na stronie przyszłego czasopisma czytamy (https://polakpotrafi.pl/projekt/czasopismo-magna-polonia):

  Projekt naszego przedsięwzięcia był konsultowany z Grzegorzem Braunem, który wyraził swoje poparcie dla naszej inicjatywy, jest to dla nas kolejny czynnik motywujący, również dlatego że gazeta będzie współtworzona przez wielu sympatyków Pana Grzegorza.

  Naszym celem jest powołanie do życia tytułu prasowego, który będzie niezależny od wszelkiego rodzaju układów mafijno-partyjnych, z pełnym Polskim kapitałem i wolną myślą. Czasopismo Magna Polonia- bo taki tytuł wybraliśmy – stanie się platformą w tworzeniu której uczestniczyć będą ludzie z szeroko pojętej prawicy. Na łamach którego przeczytacie artykuły wolne od politycznej poprawności.
  Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych, aczkolwiek przemilczanych przez mainstream publicystów, takich jak: Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, prof. Jacek Bartyzel, dr. Stanisław Krajski, Leszek Żebrowski, prof. Jan Żaryn, dr. Krzysztof Kawęcki – cieszy nas fakt, że większość z wymienionych publicystów wyraziła już teraz chęć publikowania w Magna Polonia.

  Polubienie

 5. julius


  Na zdjęciu: znany liberalny dziennikarz Savik Shuster żydowskiej narodowości szkoli bojowników batalionu narodowosocjalistycznego „Azow”. Tu jest ta sama „Przyjaźń narodów” (przeciwko Ruskim), o której przez tak długi czas mówi bolszewicy.
  Taka współpraca miedzy „narodowcami” i żydami u nas też wystepuje.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Glitch

  Moge sie mylic, ale Olszanski wydaje mi sie byc autentyczny . Prosze zauwazyc ze w swoich wypowiedziach posuwa sie bardzo daleko, ale to dziwne polaczenie Pilsudzki-Dmowski wylapalem juz wczesniej. Oczywiscie jest duzo watpliwosci-chocby jego poparcie dla Brauna czy fanatyczny katolicyzm. Ale Olszanski mowi o wielu waznych sprawach, ktore w mainstreamie w ogole nie sa poruszane. Pseudonardowcami sa jak dla mnie bardziej M. Kowalski czy ludzie od Kukiza

  Polubienie

 7. paziem

  Na prośbę Michała Jarzyńskiego załączam komentarz jego autorstwa, gdyż on sam miał jakiś problem technicznym z umieszczeniem komentarza :

  „Artykuł bardzo na czasie i trafny zwłaszcza w kontekście ostatnich pierepałek z Piotrkiem Korczarowskim,
  który nie wiadomo lub wiadomo czemu promuje Jabłonowskiego vel Olszańskiego. Fałszywi narodowcy w obliczu czekającej ich klęski, co jest nieuchronne , ponownie zamierzają zawłaszczyć władzę w Polsce . Nie można do tego dopuścić. To poważny problem. Dziękuje Darkowi Kosiurowi za poruszenie tego tematu

  PS. Ponieważ Piotrek Korczarowski zdjął z Internetu przywołaną wyżej przeze mnie dyskusję informuję , iż udało mi się ją odzyskać o czym poinformowałem naszego analityka Andrzeja Szuberta. Pozdrawiam kolegów i koleżanki”

  detektywmjarzynski

  Polubienie

 8. paziem

  Kolejne wcielenia i pola działania „narodowców”

  jako rocznicowcy

  jako samorządowcy

  Polubienie

 9. Kojak

  Nie wiem do konca kim jest ten Jablonowski -Olszanski ! Dzika jednak furia i obled z jakim zostal on tu zatakowny budzi zdumienie i zazenowanie ! Sluchalem go wielokrotnie i nie dopatrzylem sie jakis kuriozalnych bezecenstw ! Mozna sie z czyms niezgadzac ! Zyczylbym sobie aby szereg idiotow i glupkow ktorzy morde dra w nieboglosy jacy to oni zatroskani o Polske tak umialo mowic jak on ! Zamiast sie uczyc od niego jak mowic aby byc przekonywujacy , to polskie pikielko go gnoi i wylewa pomyje na niego !

  Polubione przez 1 osoba

  • Jest aktorem…Mowa oratorska, tembr głosu, modulacja, akcent znaczeniowy plus uniform,..robi swoje..Wszystko wyuczone na deskach teatru…
   Sprubój tak jak on chodzić po ulicach i tak mówić…..po chwili wylądujesz w areszcie wydobywczym…Dlaczego jemu wolno wiecej?…dobre pytanie..

   Polubione przez 1 osoba

   • No to sprobuj i zobaczymy , a nie mow na wyrost.

    Polubienie

   • adolf1963

    W. Olszański, tak samo jak i gen. Hermaszewski, i wielu innych, pochodzi z tej części naszego piastowskiego rodu którzy na polecenie księcia Piasta pozostali po drodze na Wołyniu w trakcie emigracji po roku 863 z Kujawii nad Dnieprem na obecne Kujawy jako odwód strategiczny na przyszłość.
    Ale Wy, poziomki – wieś katolicy, nie macie żadnego pojęcia ani o taktyce ani o strategii walki, ani nawet o obserwowaniu bieżących spraw.
    Ogólnie o tamtej historii: https://3rp.livejournal.com/

    Polubienie

  • Jasiek

   Atak totalny na Jabłonowskiego bo przebił wszystkich kłamców. Myli się w kilku sprawach ale to trzeba z nim przedyskutować, wyjasnić. Agent by się nie omsknął na takich drobiazgach bo ma sztab doradców. Wstyd wam i hańba tak szkalowac człowieka. On mówi prawdę tak jak czuje i to was boli bo nikt za wami nie idzie a za nim tłumy. Zorganizowaliście nagonkę ale prawda sama sie obroni. Koniec wasz nadchodzi „dyżurni”. Dlatego taka wściekłość.

   Polubienie

 10. Metro

  To jest dobrze napisany i ważny tekst. Ten Olszański furrorę zrobił. Od początku coś mi nie pasowało ale nie wiedziałem jak to wyrazić.

  Reżim od dawna angażuje aktorów do polityki. Wojtyła, Reagan, Szwarcenegger, Olszański. Braun to to samo, kuma aktorstwo jako reżyser. Przemysł rozrywkowy. Nikt nie umie kłamać tak jak aktor, to w końcu jego zawód.

  Reżim ciągle wykorzystuje fanatyczny papizm jako spoiwo słołeczne którym może manipulować. Trudno się im dziwić, w końcu przejęli tą religię całkowicie więc coś z tego chcą mieć. Ktoś gdzieś w komentarzu napisał że teraz najgorliwszymi katolikami są Żydzi. Takie czasy, Żydzi i ich sługusy.

  Polubione przez 1 osoba

  • Oni nie mogą inaczej, wiedzą że masy w Polsce są w większości katolickie, nawet duża część z tych co nominalnie porzuciła katolicyzm ma nadal mentalność katolicką co nie jest bez znaczenia. Manipulują społeczeństwem przy pomocy dominującego w nim światopoglądu, gdyby dominował inny też by go wykorzystywali dla swoich celów. A ułatwia im sprawę fakt że jest to religia żydowska(do której powstania się przyczynili) rozpowszechniająca żydowską tradycję rasową, więc nie dość że manipulują Polakami za pomocą katolicyzmu to jeszcze zażydzają umysły Polaków. Mało tego to jeszcze celowo kojarzą kosmopolityczną religię w dodatku zarządzaną z terytorium obcego państwa z nacjonalizmem, choć katolicyzm i nacjonalizm nie są tożsame. Dzięki temu mogą eliminować tych nacjonalistów którzy katolikami nie są i/lub mają krytyczny stosunek do polityki kościoła i religii katolickiej. W wyniku czego w przestrzeni publicznej funkcjonują jedynie przedstawiciele koncesjonowanego, „patryjotycznego” „nacjonalizmu katolickiego”, trzymanego oczywiście na krótkiej smyczy. Nie chodzi im bowiem o to aby kreowani i popularyzowani przedstawiciele tejże pokracznej opcji politycznej zwyciężyli i doszli do władzy, chodzi raczej o kanalizowanie emocji, ogłupianie i judzenie Polaków na siebie oraz słowiańskich sąsiadów, szczególnie Rosję. Ażeby było ciekawiej i śmieszniej, żeby sprawę bardziej zagmatwać po to by Polacy nie zorientowali się kto i w jakim celu nimi manipuluje dla przeciwwagi dla środowisk „polakatolickich nacjonalistóf” tworzy się „poprawne politycznie” rozmaite opcje skupiające środowiska LGBT, rozmaitych „lewaków” z lewicą nie mających nic wspólnego, liberałów, ateistów, antyklerykałów, itp. Oczywiście żeby jeszcze zagmatwać miesza się wewnątrz obu przeciwstawnych opcji. Wszystko dla lepszego judzenia i zapędzania Polaków na fałszywe barykady, po to by jeszcze więcej zagrabić i banksterom, ich sługusom i pociotkom żyło się lepiej…

   Polubienie

  • Metro

   No tak to wygląda. Najgorliwszymi katolikami są dzisiaj Żydzi.

   Nachalne wykorzystywanie papizmu w polityce to ich domena, nawet znak rozpoznawczy.

   Polubienie

  • Kazdy moze przemawiac , pretensje do garbatego ,ze ma dzieci proste.

   Polubienie

 11. nowak

  Panie Kojak każdy może mieć swoje zdanie i nie znaczy to , że jest to klasyka polskiego piekiełka .
  Najpierw pan pisze naiwnie o tym , że wyżsi sukienkowi nie reagują na krzywdę Piskorskiego , a teraz bez podstaw piszesz o polskim piekiełku .
  Przeanalizuj :
  1. Ile dostał Rydzyk kapusty od PIS.
  2. Ile Kościół dostał kapusty od PIS ( organizacja spędu dzieciaków , ŚOB i rocznie sukienka dostaje z budżetu około 1 mld USD) .
  Masz teraz odpowiedz dlaczego trzymają mordy w kuble . Gdzie im lepiej będzie jak nie za PIS-dy.
  Wracam do tematu :
  Czerwona lampka zapaliła mi się , gdy ten pan u ojczulka zaatakował ostro Singera i co na to pretorianie wielebnego ojczulka wchodzący Singerowi w dupę ?
  Pozwolili mu na 100% bez łojenia po dupie i wyciszania powiedzieć całą prawdę o Singerze . Nie zastanawia to pana panie Kojak , że inni gdy się połączą z ojczulkiem w Trwam w momencie , gdy zaczynają psioczyć na parchy natychmiast w jego imperium są wyciszani i jeb…. , a ten żołnierz powiedział wszystko od A do Z i nawet doznał zaszczytu od Chazara , bo Singer odpowiedział na jego zarzuty .
  Mądremu to wystarczy , a głupi nic nie zrozumie .
  To nie jest spiskowa teoria dziejów .

  Polubione przez 1 osoba

  • Kojak

   Ja go nie idealizuje ! Prosze czytac ze zrozumineim ! Pisze nie bez racj o polskim piekieklu ! Mowi skutecznie do ludzi ! To ze jest aktorem mu zapewne ulatwia ! Wielu jednak tez aktorow mowi bulwersujace brednie !To ze tzw Polacy maja racje nic nie znaczy ! Trzeba umiec dotrzec do ludzi i ich przekonac . Trzeba miec umiar i rozsadek To on w duzym stopniu potrafi !!! Ludzie co on takiego niewlaciwego mowi ? Niestety nie sluchacie co gosc mowi tylko kopiecie go po kostkach ! Radio Maryja to odrebny temat i jego dzialanie budzi moj sprzeciw ! W telefonie do Radia Maryja Jablonowski zachowal sie akurat glupio i wystawil sie na strzal Singera -Maciarewicza Dobrze zaczal pozniej dokonal prymitywnej wrzutki wystawiajac sie klasycznie Snigerowi wrecz do kopniecia go w tylek !

   Polubione przez 1 osoba

 12. paziem

  Z prywatnej poczty:

  ” Jako że Piotr Korczakowski jest zagorzałym stronnikiem W.
  Olszańskiego, a tamten z kolei jest czcicielem niemieckiego agenta,
  litewskiego przybłędy Piłsudskiego, za pośrednictwem tego pierwszego
  (P. Korczakowskiego) zadam pytanie temu drugiemu (W. Olszańskiemu)
  dotyczące samozwańczego „marszałka” – dlaczego zwierzęco nienawidzący
  Polaków Hitler do tego stopnia czcił litewskiego przybłędę JP, że po
  jego śmierci ogłosił w III Rzeszy żałobę narodową, a po agresji na
  Polskę i po zdobyciu Krakowa nakazał gen. Wernerowi Kienitzowi złożyć
  w krypcie wawelskiej „marszałkowi” kwiaty, i dodatkowo przed kryptą
  ustawić wartę honorową. W tym samym czasie z samolotów strzelano do
  Polaków jak do kaczek, bombardowano polskie miasta i wdrażano
  Intelligenzaktion:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Intelligenzaktion

  Dlaczego Hitler tak czcił tego przybłędę – Panie Olszański? Może w
  kolejnej ulicznej pogaduszce wyjaśni to Pan słuchaczom.
  http://www.sadistic.pl/adolf-o-pilsudskim-vt189796.htm

  A już na marginesie nadmienię – kult przybłędy litewskiego stawia W.
  Olszańskiego w jednym szeregu z okupantem Polski – to okupant wszak od
  1989 roku promuje tę kanalię jako „wielkiego Polaka”.

  W tym miejscu przyznam, że mam zaległości – od kilku miesięcy nie
  słuchałem Olszańskiego (i zresztą prawie nie zaglądałem do internetu).
  Pamiętam tylko kilka jego pierwszych ulicznych krótkich wystąpień. Na
  samym początku wydawały się raczej OK. Głównie demaskował w nich
  zbrodniczość USraela i tym podbijał serca słuchaczy takoż wrogo
  nastawionych do Fashingtonu. Dopiero gdy wziął udział w długiej
  nasiadówie (pond 2 godziny) i zachwalał w niej na koniec agentów
  wpływu Michalkiewicza i Brauna pomyślałem, że jednak jest naiwny. Nie
  wiedziałem, że w międzyczasie stał się pupilkiem mediów rebe Rydzyka –
  co go całkowicie dyskwalifikuje. Wszak rebe Rydzyk to jedna z
  najważniejszych tub propagandowych żydo-PiSu i Kalksteina. No i
  promotor żydo-katolicyzmu przykuwającego Polskę jako prowincję
  kościelną do kosmopolitycznego, żydogennego Watykanu. A jego pytanie
  do Singera/Macierewicza na falach RM to zwykła „ustawka”. Miała go
  wypromować jako niezłomnego demaskatora Singera. Jednak agentami
  Fashingtonu, a przede wszystkim Telawiwu są zarówno Kalkstein jak i
  rebe Rydzyk – a o tym Jabłonowski „zapomniał” powiedzieć.

  W sumie jego duża popularność wskazuje na to, że ktoś pomaga w
  promowaniu go jako „ulicznego trybuna”. Podobnie okupant promował
  „antysystemowego” żulika Kukiza. Po co – pokazał jeden z jego
  podkomendnych:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/11/20/komu-sluza-antysystemowcy-zulika-kukiza/

  Dariusz Kosiur ma rację pisząc, że Olszański nie ma żadnego programu
  politycznego, że Polska położona na styku Wschodu (Rosji) i
  bandyckiego żydo-zachodu aby nie zginąć musi wybrać opcję rosyjską.
  Rosja byłaby w stanie zaakceptować np. suwerenną i neutralną Polskę.
  Bandycki żydo-zachód nigdy. Potrzebuje Polski jako ważnego ogniwa
  „kordonu sanitarnego” wokół Rosji, jako rampy do ew. ataku na Rosję i
  jako strefy buforowej chroniącej żydo-zachód przed ew. kontratakiem
  Rosji – w tym przypadku bandyci z USraela zasypaliby Polskę głowicami
  jądrowymi, aby uniemożliwić Rosji marsz na Berlin i Brukselę. Jedynie
  w oparciu o Rosję Polska może marzyć o wyrwaniu się z niewoli
  żydo-zachodu i o stworzeniu normalnego państwa, którego suwerenem będą
  Polacy. Nie wspominam już o korzyściach gospodarczych jakie mogłaby
  odnosić Polska utrzymując przyjacielskie stosunki z Rosją. Nie
  bylibyśmy wtedy tylko tanią siłą roboczą i rynkiem zbytu żydo-zachodu.

  W tym miejscu muszę przyznać, że Olszański został lepiej przygotowany
  do odgrywania roli „trybuna ulicznego” niż jego poprzednicy. Gdyby
  kłamał we wszystkim, nikt by go nie słuchał. Gdyby kłamstw i prawdy
  było u niego po 50 %, także zostałby szybko zdemaskowany. Gdy mówi
  prawie zawsze „mądrze”, gdy mówi prawdę w 95 %, gdy demaskuje bandycki
  USrael i atakuje Singera, niewielki procent kłamstw oraz brak programu
  trudno jest zauważyć.

  as

  PS

  Olszański zachwalał Piłsudskiego za jego „manewr” przejścia pomiędzy
  wrogimi armiami bez strat własnych, co świadczyć miało o jego
  „geniuszu” i roztropności. Prawda jest inna – w rzeczywistości
  „wyprawa kielecka” w zamierzeniach JP miała wywołać w zaborze
  rosyjskim ogólnonarodowe powstanie przeciwko Rosji, na czele
  oczywiście z „komendantem”. Te plany/marzenia całkowicie, ale to
  całkowicie spaliły na panewce. Mieszkańcy zaboru rosyjskiego widząc
  garstkę źle uzbrojonych „kadrowców” (część „kawalerzystów” nie miała
  nawet koni i siodła targała na plecach) pukali się palcem w czoło.
  Głównymi wojennymi wyczynami I kadrowej, a zwłaszcza jej wodza
  (wspomniał o tym Norman Davies w „Bożym igrzysku”) było powieszenie
  kilku polskich chłopów. I to tylko dlatego, że chorobliwie podejrzliwy
  litwak widział w nich rosyjskich szpiegów. Dowodów naturalnie nie miał
  żadnych, ale tym się nie przejmował. Kazał wieszać podejrzanych
  chłopów i tyle. Co jego banda bez wahania czyniła. I tak to ten, który
  rzekomo niósł rodakom wolność, wieszał tych, którym tę wolność niósł.
  Z powszechnego buntu pod przywództwm „komendanty” wyszły jak wiemy
  nici. W Kielcach przywitało garstkę piłsudczykowskich obszarpańców
  trzaskanie zamykanymi okiennicami. Polacy roztropnie nie zamierzali
  iść z motyką na Słońce. Krótko później kadrówka, mając zamkniętą drogę
  na Warszawę zawróciła i jak niepyszna poczłapała zurick do Krakowa.
  Pozostały po niej kabotyńskie piosenki i kilka polskich wdów i sierot
  po powieszonych chłopach…

  Zaiste – powód do dumy i dowód na „genialność” późniejszego dezertera
  spod Warszawy.”

  Andrzej Szubert „Opolczyk”

  Polubione przez 2 ludzi

  • nowak

   dla pana Szuberta wielki szacunek za ten wpis i dobrze , że akurat ukazuje się on przed judeopolonijnym poniedziałkowym świętem

   Polubienie

   • nowak

    Swoją drogą ciekawi mnie jaka będzie odpowiedz starego dziada z Kanady używającego z 10 nicków , bo że będzie tego jestem pewny .
    Oczywiście ten zasraniec zacznie od tego , że pan Szubert to niemiecki Żyd i da tu odpowiednie zdjęcie no i oczywiście pochwali się jak on tego Żyda zdemaskował i urwał mu jaja u Maciejczyka . Ten Maciejczyk to ma stalowe nerwy ,że tego bęcwała trzyma u siebie .
    Kto wie Może autostrada do sracza z pejsatymi fekaliami zaskoczy i przyzna panu Szubertowi rację w sprawie litwaka . Przecież Toronto za opluwanie Katza i Watykanu został już ze wszystkich żydowskich forów wywalony na zbity pysk .

    Polubienie

 13. nowak

  Tylko dlaczego ten dzień poniedziałkowy jest wolny . Ile to żydostwo tych świąt porobiło . Gdzie tak jest w innych krajach . Tyle świąt .
  poniedziałek święto – zero roboty .
  Następne listopadowe OK wolny dzień jak najbardziej .
  Potem święta grudniowe kupa wolnego . Potem początek stycznia – trzech królików święto . Potem 1 maj święto , 3 maj święto i tez zero roboty . Gdzie tak jest w innych krajach .
  Obliczyłem dzieciaki w szkołach i nieroby nauczyciele mają w sumie ponad 3 miesiące wolnego w ciągu całego roku . Brać przykład z Gierka – ciężko pracować , a nie tylko świętować pejsate święta.
  Poniedziałek święto pejsate trudno , ale czemu dzień wolny ? .

  Polubienie

 14. XXIV Rocznica Powstania Radia Maryja:
  Słowo Jana Pawła II ustami artystów scen polskich – rozpoczyna aktor, „żołnierz z zamiłowania do noszenia munduru”, W.Olszański vel A.Jabłonowski

  Polubione przez 1 osoba

 15. nowak

  Zgadzam się z panem Szubertem . To jest następny fajny cwaniaczek do robienia gojom z mózgu gówna i niestety na ten jego powycierany mundur , piękne słówka wielu ludzi daje się nabierać , bo przecież on nic złego nie mówi , same prawdy objawione . Tylko jestem ciekaw czy gdyby naprawdę trzeba było bronić ojczyzny zwiałby do swojej baby jak litwak , może do Rumunii jak masoni czy może broniłby Polski . Tego się nie dowiem .
  Ludzie ileż można na to się łapać :
  1. Bolek
  2 Solidarność
  3. Papa
  4. Braun
  I żadnych wniosków z głupoty .

  Polubienie

  • nowak

   Panie hubalblogu jak to za co? . Na pewno za bardzo dobre wyniki pracy jakie miał , fachowość i inteligencję dostał polskie obywatelstwo w Judeopolonii . Teraz sobie osiądzie w miejscu odpoczynku zwanym Polin . Pieniążki ma i to pewnie bardzo dużo . Kupi sobie luksusową willę z basenem i parę mercedesów i razem z żonką będą odpoczywać na emeryturach w kraju , gdzie Żydzi po ciężkiej pracy powinni zażywać spokoju . Gdy będzie mu się nudzić pośmieje się trochę z głupich gojów i będzie gut .
   Czekam jeszcze , kiedy jakiś order dostanie były szef CIA , może ten co pierd… o polskich obozach . Wtedy będzie komplet .

   Polubienie

  • Na szczęście już Ziemia go nie nosi.

   Polubienie

 16. Pingback: „Endecja” kolejny Ruch Narodowy z żydowską czapką | hubalblog

 17. czytelnik

  to jest nic innego jak zagospodarowywanie tzw niszy, która nie chodzi na wybory, niszy która jest antyusraelska i antysystemowa, niszy sympatyzującej z rosją, i o zgrozo – rosnącej. Pamiętam jak w jakimś programie tv po wyborach wszycy politycy ( najbardziej pis) ubolewali nad frekfencją i że coś z tym „samopasem” trza robić… no i sie robi

  Polubione przez 1 osoba

 18. Swar

  Ale heca, WPS i „Opolczyk” grają z „Toronto” w jednej drużynie!
  Coż za zdumiewająca jednosc w celu zdyskredytowania A. Jabłonowskiego Jestescie siebie warci! „Toronto”, który ma (notabene) wynaturzone poglądy nt. PW pojechal po Jabłonowskim na stronie kresy.pl.
  A dopiero niedawno A. Jabłonowski w filmiku: „Aleksander Jabłonowski odbijemy państwo Polskie dla Polaków” (od 4 min.) mowil o tym żeby się jednoczyc, a tu proszę, jaki odzew. Zjednoczyli się, he, he, przeciw sobie.

  ps. widzialem na ktoryms filmiku, ze A. Jablonowski krzyknal do Rafala Mossakowskiego żeby dał mikrofon panu Pawłowi Z.

  Polubione przez 1 osoba

 19. paziem

  Ale jakoś się przy tym nie upierał pomimo tego, że zapewniał mnie , że zaraz przekaże mi mikrofon. Co aktor, to aktor .Panie Swar , nie takie numery się robi żeby być „za, a nawet przeciw”. A najlepsze było to stwierdzenie Mossakowskiego vel Mossadowskiego, że mnie nie zna, gdy spotykał się ze mna pare razy jako „ochraniarz” G.Brauna.

  Polubienie

 20. paziem

  Te „narodowce” to zawsze tak z drugiego planu komenderują kogo dopuścić do głosu, a kogo nie dopuścić, bo nie daj Boże okaże się, że z nich bardziej tacy samozwańczy raczej wodzowie i „demokraci”. Na I Kongresie tzw, Ruchu Narodowego( czyli syjonistycznej ustawki mającej na celu „wyruch narodowy” młodych, naiwnych polskich patriotów przez figurantów typu Zawisza, Winnicki, Kowalski, Bossak, Tumanowicz i inni pod opieką „ideologiczną” Ziemkiewicza, Giertycha, Michalkiewicza i ich zakulisowych „atlantyckich” mocodawców – także kanalizowali środowiska narodowe w kierunku czczej gadaniny i różnych patetycznych gestów i oczywiście… antysowietyzmu i antykomuny, czyli de facto przeciwko porozumieniu Polski z Rosją, co jest największym bólem głowy syjonizmu w Europie.

  Podobnie rozgrywane są środowiska tzw, JOWowców przez takich typków jak Sanocki i sam guru Kukiz.

  Ten pierwszy, to ostatnio nawet w roli obserwatora pojechał na Ukrainę i niby krytykując ukropów zachwalał normalność w Dniepropietrowsku. Robił z tej jaskini żydostwa ukraińskiego i matecznika pasożyta Kołomojskiego, niemal normalne, europejskie miasto. Tak się składa, ze kilka lat temu w Dniepropietrowsku, Zaporożu, Odessie i innych miastach, miasteczkach i wioskach spędziłem kilka dni i doświadczyłem stopnia dewastacji tych regionów przez żydowskich oligarchów. Sądzę, że przez ostatnie 4 lata, w okresie majdaniarskiego bezhołowia i brutalnej wojny, te regiony jeszcze posunęły się „twórczo” w procesie niszczenia dorobku pokoleń z okresu socjalistycznej Ukrainy.

  Kanalia Sanocki, kilkakrotnie usiłował nie dopuszczać mnie i przedstawicieli WPS do publicznej dyskusji. Miało to miejsce i w Stoczni Gdańskiej ( przy okazji spotkania tzw. Oburzonych, czyli kolejnej kontrolowanej ustawki reżimowej dla zinwentaryzowania i wytracenia społecznego niepokoju).

  Potem wspólnie z Kukizem przy okazji kolejnej ustawki pod nazwą FORP ( tym razem dla rozpracowania środowisk uwiedzionych przez mgławicowe obietnice JOWów).

  A ostatnio ta sama kanalia, Sanocki, ale już w roli posła na Sejm RP, groziła mi palcem i robiła wszystko, aby nie dopuścić mnie do głosu przed Sejmem w dniu 7 lipca 2016 roku, i to zapewne m.in. z inspiracji tego indywiduum została wezwana policja, próbująca mnie spacyfikować pod Sejmem.

  Jeszce inny sposób kanalizacji niezadowolenia społecznego i rodzących się retorsji politycznych, to oczywiście niezawodny NSZZ Solidarność i kolejny figurant , lider związkowy P.Duda., także na pasku PiS , a na dłuższej smyczy syjonizmu i atlantyzmu

  Polubienie

 21. Nowak

  Wpisy prezesa Ziemińskiego są zawsze bardzo cenne , ale ile można to samo powtarzać . Przez tak długi okres czasu są umieszczane patriotyczne wystąpienia pana Ziemińskiego . Powiedzmy sobie szczerze przez wiele lat . Wiele także patriotycznych podróży do Rosji .
  Niestety znajdzie się jakiś człowiek , który w weekend wypił ze 20 piw w głowie się merda i oskarża WPS o konszachty z syjonistą kanadyjskim . Panie prezesie każdy wie kim pan jest . Nie musi się pan tłumaczyć każdemu podchmielonemu . Życia nie starczy .

  Polubienie

  • paziem

   Pan chyba nie zrozumiał intencji umieszczenia tych starszych materiałów. Nie chodzi tu o lans mojj osoby, a jedynie o adekwatne do głównego tematu dokumentowanie wydarzeń, aby uzmysłowić czytelnikowi na jakiej podstawie formułujemy swoje aktualne poglady i skąd wywodzą się „bohaterowi narodowi”. Poza tym musi pan zrozumieć, że docieramy także do nowych czytelników, którzy nie tak jak pan codziennie śledzą nasz portal. Dodatkowo nierzadko wysyłamy linki do naszych wpisów pod inne adresy, gdzie póki co nas np. mniej znają.
   A t, że ktoś się akurat obudzi niedopity i coś tam nabazgrał, to w ogóle mnie nie rusza.

   Polubienie

   • Nowak

    Panie prezesie nie wiem czy pan przeczyta jeszcze moją odpowiedz , ale daję słowo honoru , że nigdy nie posądzałbym pana o lans . Chciałem tylko wyrazić mój podziw dla pana wieloletniej działalności patriotycznej . Podobnie dla pana D. Kosiura i cały WPS i innych patriotów . Pan jest dla mnie wzorem Polaka i patrioty i wielkim zaszczytem byłoby podanie panu ręki . Niech pan sobie nie pomyśli , że ze mnie jakiś podejrzany typ , bo wchodzi panu w dupę czy uprawia wazelinę . Nic z tych rzeczy . Piszę szczerzę i dlatego wkurzają mnie posty , które oskarżają pana o układ z syjonistycznym gównem , bo akurat krytykuje pan jego bohatera .
    Życzę panu zdrowia bo to najważniejsze siły i wiary też . Też ograniczam moje pisanie , bo raz nie chcę robić tu burdelu . Dwa wyjeżdzam na wycieczkę do Moskwy .

    Polubienie

 22. paziem

  Zyczę miłych podmoskowskich wieczorów.

  Polubienie

 23. hubalblog

  „Polskojęzyczne parchy boją się. To czuć. Początkowo myślałem, że oni rzeczywiście boją się Rosji, jak wszem i wobec deklarują. Ale to zmyłka. Dopiero niedawno zrozumiałem, że oni tak naprawdę boją się upadku USA. Bo wtedy skończy się pozimnowojenny parasol, który ich chroni i trzyma przy życiu syjonistyczny twór. Niemcy i inne narody Europy zerwą się z syjonistycznej smyczy. W Polsce też nie będą mieli żadnej ochrony. Przyjdzie więc czas uczciwej zapłaty i wyrównywania z nimi rachunków jak na Sądzie Ostatecznym. Boją się, bo już teraz wiedzą co ich czeka. Dlatego tak ich dużo idzie na prawicę (żydo-prawica), udaje pobożnych katolików, chodzi do kościoła, bo myślą że w ten sposób schowają się przed sprawiedliwością. bardziej polscy od Polaków. Teraz ostatnio chowają się za Wyklętymi, których niedawno sami mordowali. Jeszcze łapska dobrze z krwi nie obmyte, a oni już bardziej „wyklęci” od rdzennych Polaków…”

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/jak-konspirowano-syjonistow/

  Polubione przez 1 osoba

 24. asd

  To co piszecie to jest jakaś porażka. Po pierwsze, wolna Polska nie leży w interesie ani Zachodowi ani Rosji Putina. Przestańcie pisać na Olszańskiego, osobiście byłem na spotkaniu z nim w Łodzi. Nie jest pseudo-narodowcem. Pseudo-narodowcami są Kowalski, Ziemkiewicz i ta cała kukizowska „Endecja”. Są pro-amerykańscy i popierają państwo Izrael. Co do katolicyzmu Olszańskiego – na spotkaniu w Łodzi powiedział delikatnie coś w stylu: „spróbuj powiedzieć coś dzisiaj na kościół, to cię nie ma” i że lepiej by było, jakby powstał kościół narodowy. Mówił też, że wojna USA z Rosją w Polsce ma doprowadzić do tego, że mają tu się osiedlić ktoś inny [wszyscy wiedzą o kogo chodzi].

  Niestety WPS nie widzi, że wszelkie „wojny i wojenki” od czasów Napoleona są finansowane przez Rothschildów – i finansują OBIE STRONY KONFLIKTU. Tak jest i teraz. Czy uważam, że Putin to jedyna ostoja w syjonistycznej zgniliźnie? Nie. I nie jestem rusofobem. Wymienię argumenty w formie pytań:
  1. Dlaczego Putin pozwolił na to, by Rosjanie płacili emerytury obywatelom Izraela? wolna-polska.pl/wiadomosci/rosja-hojny-putin-starym-zydom-emerytury-a-starym-rosjanom-splesnialy-chleb-2016-06
  2. Dlaczego Putin zaprosił Żydów z Europy na emigrację do Rosji? wolna-polska.pl/wiadomosci/oferta-prezydenta-putina-2016-01
  3. Dlaczego Putin chce stworzyć strefę „wolnego handlu” między Rosją a Izraelem? pl.sputniknews.com/swiat/20160607/3058080/Putin-Rosja-Izrael-EUG-strefa-wolnego-handlu.html
  4. Dlaczego Putin nie ujawni prawdy o WTC i tylko gada od rzeczy o tym, że „Zachód to partner w walce z terroryzmem”?
  5. Dlaczego w putinowej telewizji RT występuje syjonista Larry King, prowadząc swój program „Politicking”, a który wcześniej występował chyba w amerykańskim CBS News?
  6. Dlaczego putinowa RT robi jakieś reportaże o transseksualistach w Rosji [kanał RT Documentary na youtube]? Przecież miało być konserwatywnie i nie po „zachodniemu”?
  7. Dlaczego Putin otacza się Żydami z Chabad Lubawicz niczym „polscy” politycy ludźmi z Bnai Brith?
  8. Skąd zwrot polityki Putina w stosunku do Erdogana, którego Turcja szkoli i finansuje terrorystów z ISIS?
  itd.

  Dlaczego informacje o emeryturach dla Żydów z Izraela od Rosjan nie pojawiły się na WPS?

  Nie wiem, co sądzić o Braunie i Mossakowskim. Mówią o prawdę o Izraelu, roszczeniach, Amerykanach i nie chcą wojny z Rosją. Dziwi mnie, że promują jednocześnie syjonistów Żebrowskiego i Żaryna.

  Fakt faktem, jesteśmy w głębokiej d…… i nic na ten moment tego nie zmieni. Każdemu mocarstwu Polska nie pasuje.

  A wy, WPS, kogo proponujecie? Partię Zmiana? Oni popierają niemiecką partię lewicową „Die Linke” [lajkują na facebooku], której szefem jest niemiecki Żyd otwarcie mówiący o eksterminacji rodowitych Niemców i jest za przyjęciem islamistów? Partia Zmiana na facebooku partyjnym wrzucili jakis list wołający o uwolnienie M. Piskorskiego od jakiejś organizacji ŻYDOWSKIEJ? Przeszukajcie dokładnie fanpejdż tej partii. W ich biurze znaleziono ileś tam książek szefa MSZ Rosji Ławrowa…

  Z tego co czytam na internecie polityka to teatrzyk dla mas, wszystko jest ustawione, a my możemy sobie gadać co zrobić, itd., ale wszystko może wyjść na odwrót.

  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

  • A co Pan na to?
   Powyżej zamieściłem komentarz z XXIV Rocznicy Powstania Radia Maryja, na której jako jeden z pierwszych wystąpił aktor Olszański śpiewając tekstem JPII.
   I nie dziwi Pana, że o.Rydzyk proamerykański syjonista, zwolennik żydo-PiS wpuszcza do swoich mediów antyamerykańskiego, antyżydowskiego narodowca, W.Olszańskiego?

   Proszę nie żartować.
   W 1980r. miałem 26 lat i dałem się nabrać na żydowską „Solidarność” i mnie tej nauki już wystarczyło w zupełności.

   Polubienie

  • Nowak

   Proszę o pana asd tak pan się podpisał :
   NIE UCZ OJCA DROGI PANIE DZIECI ROBIĆ , Z TYM ŻE TYM OJCEM JEST WPS , A PAN DZIECKIEM TAKIM 5 LETNIM . JESZCZE NAWET ŻYDLAKI BY PANA DO SZKOŁY NIE WZIEŁY .

   Polubienie

   • Nowak

    Proszę pana każdy z czytelników ma dość już tych pytań w sprawie rosyjskiego prezydenta . Dawno temu podobne pytania zadawał syjonista Toronto . Dostał odpowiedz od pana jaśka z Toronto – mądrego patrioty .

    Polubienie

   • Nowak

    Odpowiedz na wszystkie pana pytania znajdzie pan na WPS , bo nie każdy ma czas na pierdoły .

    Polubienie

   • Nowak

    Proszę pana jeżeli nie zechce się panu szukać odpowiedzi na WPS ,a one są . Proszę się skontaktować z panem jaśkiem . . Znajdzie pan go u gajowego Maruchy .

    Polubienie

   • Nowak

    Szanowny panie jak do pana mówić .
    Na te wszystkie pytania a nawet na więcej pytań odpowiedział kilka miesięcy temu znany patriota pan Jaśko z Toronto na WPS . Ciężko panu będzie to teraz znależć na WPS dlatego odesłałem pana do Jana . On panu udostępni odpowiedzi , bo zabiera głos w Gajówce .
    Nie odsyłałem pana tam po to , aby czytał pan brednie Maruchy tylko po , aby skontaktował się pan z Jaśkiem .
    Pomóż człowiekowi i taka wdzięczność .

    Polubienie

  • Na jakiej podstawie twierdzi pan że Bernd Riexinger jest zydem? W Niemczech Die Linken byli wrecz oskarżani o antysemityzm (podobnie jak AfD). Proszę pamiętać, że die Linken są przeciwko TTIP. Zna pan w Polsce partię (poza Zmianą), która jednozancznie wypowiedziała się przeciwko TTIP?

   Polubienie

   • asd

    Do Glitch___

    Nie chodzi mi o Riexingera, tylko o niejakiego Dr. Gregor’a Gysi’ego.

    W Polsce przeciwko TTIP oprócz Zmiany wypowiedzieli się właśnie Olszański, Kukiz’15, KORWiN, KNP, Ruch Narodowy i Braun. A na ile się z tego wywiążą to inna sprawa.

    Do Nowak

    Gdzie są te odpowiedzi? Odsyłasz mnie pan do Maruchy, a u niego coś takiego wyczytałem w jego komentarzu odnośnie artykułu o Putinie, cytuję: „Mądrzy ludzie od dawna mówią, że Putin to Żyd z sekty Chabad Lubawicz – na podstawie analizy obrazków JPG.
    Teraz mamy kolejny dowód.
    Admin” marucha.wordpress.com/2016/07/16/krym-bedzie-centrum-zydowskiej-turystyki/#comment-598194

    Do Pana Dariusza

    Co do występu Olszańskiego w Trwam – wielce zastanawiające, ale może być tak, że jest tym aktorem i wystąpił i powiedział ten wiersz, a potem dopiero dowiedział się o amerykanach, Izraelu, itd.. Sam z resztą mówił, że wszystko co wie, mówi z internetu. Co do oskarżenie Macierewicza na wizji – że niby to ustawka. Do Radia Maryja dzwonią też debile, gdzie mówią do księdza „ch*j ci w d*pe”, są nagrania na youtube, więc czemu nie mieliby pozwolić zadać Olszańskiemu tego pytania. Co więcej, Macierewicz nie odniósł się do części z Bnai Brth, przemilczał to kompletnie. Gdyby była ustawka i i Antoni i Wojciech graliby w tej samej drużynie, to nie daliby tak wyraźnej kompromitacji Macierewicza, bo to jest kompromitacja.

    Ludzie, Olszański to też człowiek, może czegoś nie wiedzieć, gdzieś się pomylić i nie oznacza to od razu „agentury”. Ja nie widzę na razie ważnych rzeczy, które Olszański mówi, a które są błędne. Ostatnio mówił np. o Słowianach , że powinni się trzymać razem.

    Polubienie

   • Nowak

    Jeżeli chodzi o Gregor’a Gysi’ego to jest to faktycznie Żyd . Każdy to wie i nie ma o co kruszyć kopii . Tutaj nawet się zgadzam .

    Polubienie

   • Nowak

    Szanowny panie jak do pana mówić .
    Na te wszystkie pytania a nawet na więcej pytań odpowiedział kilka miesięcy temu znany patriota pan Jaśko z Toronto na WPS . Ciężko panu będzie to teraz znależć na WPS dlatego odesłałem pana do Jana . On panu udostępni odpowiedzi , bo zabiera głos w Gajówce .
    Nie odsyłałem pana tam po to , aby czytał pan brednie Maruchy tylko po , aby skontaktował się pan z Jaśkiem .
    Pomóż człowiekowi i taka wdzięczność .

    Polubienie

   • Nowak

    To jest tylko przypuszczenie , ale coś mi się zdaje , że na parcharni neonowej artykuł na WPS mocno kogoś ubudł i przysłali na WPS armię zaciężną pod postacią pana asd . Może Astra? . ale pewnie się mylę .

    Polubienie

   • Nowak

    Panie asd manipulujesz .
    1. Pan mówi o gówniarzach , którzy dzwonią do ojczulka i mówią hu… ci w du… . Napisz kiedy takie telefony miały miejsce . Dawno temu wiele lat temu kiedy jeszcze ojczulek wchodził w dupę bolkowi . W ostatnim czasie nigdy takich telefonów nie było oprócz telefonu żydówki co to brała udział w ugotowanych nażarła cię czegoś nieświeżego , dostała sraczki , aż jej dupa o mało nie pękła .
    2. Szanowny panie spróbuj się tam dodzwonić i zacznij psioczyć na parchy dziś w 2016 roku zostaniesz wypier…. przez pretorianów ojczulka w ciągu sekundy.
    Olszański ma być wiarygodny bo coś tam powiedział o loży , a Singer to przemilczał i niby miał się skompromitować . Bujda .
    Trochę drogi panie nudzisz .

    Polubienie

   • asd

    Do Nowak

    „To jest tylko przypuszczenie , ale coś mi się zdaje , że na parcharni neonowej artykuł na WPS mocno kogoś ubudł i przysłali na WPS armię zaciężną pod postacią pana asd . Może Astra? . ale pewnie się mylę .”

    Człowieku! Pewnie uważasz, że jestem jakąś agenturą. Bzdura! Zrozum, jestem zwykłym Polakiem z przed komputera, takim samym jak Ty. Nie czytam żadnych blogów na Neonie. Z polskich stron/blogów czytam Wolną Polskę, Maruchę, i was – WPS, ciekawe linki-odnośniki znajduję też na blogu pekokantylichwiarz.wordpress.com. Oprócz tego czytam angielskie strony alternatywne i wiele jest informacji o tym, że walka Zachód-Rosja, Zachód-BRICS to farsa dla naiwniaków. Obie strony „konfliktu” są obstawione przez wiadomo kogo. Macie dostęp do wszystkiego. Czytajcie, analizujcie.

    Polubione przez 1 osoba

   • Nowak

    Nie ma powodów do nerwów . Napisałem przypuszczam o nic pana nie oskarżając . Pan ufa temu człowiekowi ja nie ufam nawet za 1 grosz . Pan wylewa pomyje na Putina ja uważam , że to jedyny bat na syjonistów chociaż to jest Rosjanin i reprezentuje interesy swojego , a nie polskiego narodu . To jest chyba jasne .

    Polubienie

 25. Polak Słowianin

  No to może ja coś dodam o „koncesjonowanych szlachcicach”. „Szczęść boże” brau i ozjasz goldberg tak bardzo promują monarchię. Myślę sobie o co w tym chodzi … Do tej pory nie wiedziałem o co w tym chodzi, aż nie natrafiłem na materiał w KrólewskiejTV, jak pani Beata Andrejas i pan Mariusz Szczytyński mówią, o pojawiających się jak grzyby po deszczu „szlacheckich” rodach.

  Polubione przez 1 osoba

  • asd

   Polak Słowianin

   Oszołoma Szczytyńskiego, który podobno wierzy „żydo-Biblii”, które dla Słowianina są baśniami hebrajskich pastuchów, puszczacie?

   Polubienie

   • Nowak

    Człowieku czy ty jesteś normalny? . Wrzodak papista , a szanowany na WPS , bo porządny człowiek i mądrze pisze i nawet był zapraszany do WPS . Oglądnij filmiki , a , że wierzy w baje :
    JEGO PRYWATNA SPRAWA.

    Polubienie

 26. volviak19

  Panie asd, z „wolna polską” bym uważał, niby teksty antysyjonistyczne, ale jednak cały czas jadą na Rosje i to obsesyjnie- podpierają sie usilnie katolicyzmem, by sie uwiarygodnic.

  Polubienie

 27. Metro

  A p. Olszański/Jabłonowski jest ciągle lansowany: https://www.youtube.com/watch?v=6oUqi4WmyoI

  Być może przeczytali ten wpis i teraz Jabłonowski, choć pochodzi z tradycji piłsudczykowskich (Żyd?) to lubi nawet Romana Dmowskiego! Pomniki Dmowskiego w każdym powiecie!

  Przyznam że jestem sceptycznie nastawiony do jego przemiany. Nie kupuję tego. Poczekam aż dokona następnej samokrytyki i odetnie się od papizmu. To przecież pan papież niedawno stręczył Polakom masową imigrację jako wstęp do nieba. Może Jabłonowski zauważy że papizm ma antypolskie oblicze?

  Polubienie

 28. HKW

  Niepokoi mnie to ciągłe skłócanie i podważanie innych równie zdawałoby się przejętych sprawami Polski.
  W każdym widzicie albo krypto-żyda, albo masona albo komunistę czy agenta.
  To kto jeszcze pozostał w Polsce?!
  Czy są jeszcze Polacy?!!!
  Na kogo w końcu mamy liczyć?
  Czy potraficie wskazać kto naprawdę jest tu uczciwy i mógłby wyciągnąć Polskę z tego bagna?

  Dla mnie jakiekolwiek ‚zawołanie” do patriotyzmu jest bodźcem pozytywnym.
  Podobnie jak czytelnik pod pseudonimem asd tez czytam strony alternatywne w języku angielskim, ale tylko środki masowego przekazu szkalują Rosję.
  Niezależne media mówią zupełnie co innego.
  Pewnie asd nazwie mnie teraz ruskim agentem ; )
  Oszczędź sobie; jestem pozytywnym realistka, a przede wszystkim Polka.

  Przestańcie służyć obcym szkodnikom.
  Myślcie o Polsce i o przyszłości swoich dzieci.
  Jeśli nie leży to w waszym interesie zjeżdżajcie z Polski i dajcie nam wreszcie ‚odetchnąć’!!

  Tylko w jedności siła!

  Mam ogromny szacunek dla Grzegorza Brauna i jego skarbca wiedzy.
  Wierze, iż dużo mógłby zmienić na korzyść Polski jeśli dano by mu taka szanse.

  Polubienie

 29. Ks.Kneblewski antypolska, antysłowiańska interpretacja historii

  Polubienie

   • Czyli według Komentatora patriotą jest osoba, która bitwę pod Grunwaldem ocenia jako niewiele znaczącą.
    A była to jedna z najważniejszych bitew ówczesnej Europy, w której wojska państw słowiańskich powstrzymały pochód na Wschód barbarzyńskiego żydo-chrześciajństwa i rycerstwa zwasalizowanych przez Rzym państw zachodniej Europy.
    Analogii do celu tej bitwy można szukać dzisiaj w polityce Rosji, która stawia tamę żydo-chrześcijańskiemu Zachodowi w jego podboju świata.

    Dosyć zaskakująco pojmuje Komentator pojęcie patriotyzmu – chyba, że chodzi o patriotyzm żydo-chrześcijański i syjonistyczny.

    Polubienie

   • Nowak

    Panie Darku przepraszam ,że się wcinam , ale pan ma rację . bitwa pod Grunwaldem jest cudowna kartą naszej historii i tylko jakaś naprawdę gnida antypolska może umniejszać jej znaczenie . Polaka , który nie wie co było 15 lipca 1410 roku należy od razu pakować do ciężkiego wiezienia na dożywocie . Panie Darku tak szczerze słyszał pan , aby klecha mówił o tej bitwie cud pod Grunwaldem , cóż pobito dobrych kumpli .
    Ford żyd , ale film zrobił naprawdę przyzwoity .

    Polubione przez 1 osoba

 30. Franz

  Maciej Poręba to też „narodofiec”???

  Polubienie

 31. kempes

  bitwe pod grunwaldem – to na swoj sposob docenili nawet hitlerowcy. oni az za dobrze znali jej skutki dla niemczyzny. bitwa pod tannenbergiem w 1914 r – nie moglo nawet w czesci rownac sie z grunwaldem. bowiem owszem niemcy pokonali rosjan. ale okazalo sie to zwyciestwo byc taktycznym. poniewaz – po 1 wojnie i tak trzeba bylo sie wschodu wycofac w koncu. a grunwald zatrzymał niemczyzne na setki lat. a co koscioła to.. komentatorze hkw. jak pragne zdrowia. czy komentator – w ogóle historie zna?? np. warna ,działalnosc jezuitow w polsce. a wojny w XVII W.? przeciez to byly wojny – religijne .. ze szwecja ,z rosja, z turcja , z kozakami . zawsze ten katolicyzm byl. ktory- trzeba bylo komus narzucic.na siłe! a popieranie zaborcow? a tworzenie atmosfery w czasie strajkow solidarnosci? te msze na zakładach. w głosowanie za ue?? a inne rzeczy ? kosciół zawsze – jedno robi ..drugie głosi .. a potem wszystko przekreca grajac przysłowiowego głupa i twierdzi ze on co innego głosil.(a skad np. wiadomo ze natanek – to nie jest taka alternatywa pogladowa koscioła ? by sie -usprawiedliwic potem..) i zamiata grzeszki pod dywan. prawda? a dogmaty a spowiedz. a stroje kaplanów ? a gdzie – to ma uzasadnienie w biblii? skoro kosciół – tak sie na nia powołuje. ? i to to ma byc ten patriotyzm.? a te bzdurne spory.. typu czy jezus – ma byc krolem polski. ? nie widze tez by modlitwy cos polsce dały. jesli komentator hkw – cos wie . to prosze napisac. ALE KONKRETY.

  Polubienie

  • Warto tu dodać, że Rzym zagroził królowi polskiemu zorganizowaniem przeciw Polsce wyprawy krzyżowej, jeśli zakon krzyżacki zostanie zlikwidowany i wypędzony (z żydowskich podręczników historii uczyliśmy się, że Władysław Jagiełło nie potrafił wykorzystać zwycięstwa pod Grunwaldem).
   Siedem, czy osiem lat po bitwie pod Grunwaldem papież Marcin V obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków do ENTEGO POKOLENIA.

   Żydo-katolicy pewnie nie wiedzą, że wielkie zaangażowanie w
   chrystianizację Prus książąt polskich – Konrada Mazowieckiego i Henryka
   Brodatego -, inspirowane było przez papieża, który chciał założyć w
   Prusach państwo kościelne. Cel ten chciał osiągnąć z pomocą
   cystersów i księcia gdańskiego Świętopełka, popierając go w jego
   dążeniach uniezależnienia się od Polski.
   Zakon uzyskał także wsparcie papieża dla wypraw przeciw Prusom. Wyprawy te zyskały rangę krucjat.

   Bitwa pod Grunwaldem została uwieńczona pokojem w Toruniu (1411).
   Pokój ten został mimo zwycięskiej kampanii wojskowej wymuszony na Jagielle ogólną sytuacją polityczną Polski, gdyż w obronie zakonu stanęła koalicja władców z dynastii Luksemburskiej – Jana, ks. zgorzeleckiego, Wacława, króla Czech oraz króla Węgier Zygmunta i przede wszystkim Rzymu.
   Pokój ten nie przywrócił Polsce Pomorza Gdańskiego ani ziemi chełmińskiej.

   A klecha Kneblewski (poznałem go osobiście i od razu wzbudził we mieszane odczucia) – kapelan „narodowców” – robi za patriotę.

   Polubienie

 32. kempes

  drogi panie hkw. pan tez sie wykaz. podaj nam – co dały te modlitwy koscielne. zna pan to : czy chrzest janowy (jan chrzciciel – był z nieba – czy od ludzi?. zna pan odpowiedz jezusa na to? to pan tez pokaz nam – skutki koscielnych modlitw i ich POZYTYWNY EFEKT NA POLSKE. TERAZ I W HISTORII- TO MY WTEDY POKAZEMY – DOWODY.

  Polubienie

  • jangryko

   Ci we włosienicach u z czerwonymi jarmułkami na łbie-/klauny/ cały czas się modlą. – taki fach…a przy okazji oskubią ludzi i zgwalcą ich dzieci. — .Dawniej przecież po ożenku panna młoda w pierwszą noc szła do – plebana – musiał sprawdzić czy cnotliwa – byla…a mąż był drugi w kolejce…a i jeszcze był hrabia – najczęściej obrzezany…

   Polubienie

 33. Pingback: Koncesjonowana opozycja | hubalblog

 34. Metro

  To jest jak granat wrzucony do szamba, w języku aniołów jest taki termin SHTF, Shit Hits The Fan.

  Oni wszyscy to jedna wielka ubecka rodzina, trudno o zaskoczenie. Nie mam wątpliwości że Jabłonowski to najęty prowokator co ma wyłapać gorącokrwistych naiwniaków, a może coś więcej.

  Polecam filmik:

  Polubienie

 35. Metro

  Zbigniew Jóźków mówił prawdę. Prawdę mówił o Eugeniuszu Sendeckim, czego dowodzi nowi filmik wrzucony przez Sendeckiego.

  Polubienie

 36. grzanek

  Sendecki? Kto zacz? Chyba dam kolegom kolejny powód do zazdrości
  https://prawda2.info/viewpost.php?p=308575

  Polubienie

 37. Metro

  Zbigniew Juźków ma rację. Sendecki to sqwysyn.

  Polubienie

 38. Panie Darku, dziękuję za ten wpis, strzał w dziesiątkę. Co do wymierzenia Powstania Warszawskiego przeciwko Związkowi Sowieckiemu, można mówić o takowym pośrednim wymiarze. Tak. Kwestią bardzo istotną fazy finałowej każdej wojny jest podział łupów. Te łupy 2. wojny to niemiecka technologia, wzbogacony uran, niemieccy uczeni i technicy, dzieła sztuki, dobra kultury, złoto, itd. Końcówka 2. wojny światowej to istny wyścig, kto pierwszy tam dotrze i sobie więcej nachapie. Istniały rozkazy Stalina, aby zmaksymalizować tępo ofensywy na zachód, i stąd też te potężne sowieckie straty w ludziach. Armia sowiecka posuwała się tak szybko, że cała jej logistyka często nie nadążała z zaopatrzeniem wojska. Żołnierz sowiecki często stał na daleko wysuniętym przyczółku kontrofensywy, ale nie było czym strzelać, bo amunicja nie dotarła. Stalinowi wmówiono rzekome lżejsze zagospodarowanie Polski, gdy ci bitni Polacy się bardziej wykrwawią, wyginą. Stalin tak czy inaczej by zagospodarował Polskę, ale kontynuując ofensywę w momencie wybuchu powstania, dotarłby prawie dwa miesiące wcześniej do Berlina. I tu był jego spory błąd. Wtedy być może cały wzbogacony uran wpadłby w sowieckie ręce, dużo więcej technologii, i cennych jeńców, uczonych i techników niemieckich, co dałoby ZSRR większą przewagę technologiczną nad USA.
  Jak wiemy w kwestii lotów kosmicznych ZSRR miał w pierwszych latach powojennych przewagę nad USA. To Rosjanie pierwsi polecieli w kosmos, mieli dalej zaawansowane projekty lotu na księżyc, które uległy sabotażowi. Amerykańskie programy kosmiczne polegały w większości na wiedzy Juliusa von Brauna, a Rosjanie schwytali jego genialniejszego Brata, mniej znanego, ale to on był mózgiem niemieckich programów kosmicznych, Manfred von Braun. Gdy chodzi o te łupy wojenne, to pojawienie się Rosjan dwa miesiące wcześniej w Berlinie, mogłoby skutkować tym, że Rosjanie schwytaliby x-krotnie więcej tzw. wartościowych jeńców wojennych, inżynierów, techników i uczonych niemieckich.
  Front Zachodni wcale nie posuwał się tak znakomicie do przodu, Niemcy stawiali tam duży opór, a Amis to nie są jacyś wielcy geniusze i stratedzy. Z tego względu Powstanie Warszawskie było pośrednio wymierzone przeciwko ZSRR, jako cwany chwyt, który pozbawił ich bardzo wielu cennych łupów wojennych, a te technologiczne były tu najważniejsze, i większość zgarnęli Amerykanie.

  Polubienie

 39. Pingback: Pan Gienek, pan Wojtek, pan Grzegorz oraz inne „wilki w owczej skórze”, „kamraci” i „rycerze”… „narodowi”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.