F. William Engdahl: Olbrzymia odpowiedzialność Rosji

dziecko

F. William Engdahl: „Ten nowy ład, dziś jest to już oczywiste, jest ładem wojny, mordowania, chaosu, nienawiści i zemsty”.

Rosyjska decyzja o udzieleniu pomocy wojskowej rządowi w Damaszku znacznie zmieniła geopolityczną mapę świata. Waszyngton chwilowo woli reagować słownie, bez wątpienia planując swój następny ruch. Interwencja Rosji obnażyła fałszywość stanowiska USA w sprawie Bliskiego Wschodu i pokazała światu, że Waszyngton łże, że wspiera tych samych terrorystów, którzy mieli rzekomo stać za zamachami z 11 września 2001 w Nowym Jorku i Pentagonie. Krytyczne pytanie brzmi: ‚Jaki plan strategiczny ma Moskwa, by utrzymać pokój na świecie po pokonaniu Państwa Islamskiego?’

 

Znalezione obrazy dla zapytania rosyjskie wojsko w syrii

Rosyjskie wojsko w Syrii

Z taktycznego punktu widzenia Rosja wykonała genialny, niespodziewany ruch, skierowany przeciwko pewnym bardzo złym kręgom w USA, zapraszając Waszyngton do wspólnej koalicji w celu walki z terrorystami w Syrii, do prowadzenia autentycznej„wojny z terroryzmem” – która to oferta została natychmiast odrzucona przez prezydenta Baracka Obamę. Akceptując prośbę legalnego rządu Baszara al-Asada o pomoc w walce z poważnym zagrożeniem ze strony IS, Al-Kaidy (Front al-Nusra) oraz wielu innych, wyjętych spod prawa band terrorystycznych, w większości złożonych z psychopatycznych zagranicznych najemników z co najmniej 80 obcych krajów, Rosja ściśle stosuje się do postanowień Karty ONZ. Stany Zjednoczone, które od ponad roku bombardują niepodległe państwo bez jego zgody, nie przestrzega prawa międzynarodowego.

Jak na przestrzeni lat wielokrotnie deklarował prezydent Władimir Putin, Waszyngton i ci, którzy kontrolują jego politykę, dążą do realizacji jakiejś formy tego, co lubią określać mianem Boskiego Przeznaczenia, od kiedy tylko w latach 1990 -1991 upadł Związek Radziecki wraz z Paktem Warszawskim. Ani to boskie, ani przeznaczenie, jest to raczej szalony plan pewnych uzależnionych od władzy środowisk.

Prezydent George Herbert Walker Bush chełpliwie przyznał się do owego„przeznaczenia”, a faktycznie nie ogłoszonego planu owych uzależnionych od władzy kół, w wystąpieniu skierowanym do Wspólnego Posiedzenia Kongresu 11 września 1990 roku. Bush senior był jednym z głównych architektów transformacji USA w globalną imperialną machinę wojenną. W swojej przemowie z 11 września oświadczył, że Ameryka, jako jedyne supermocarstwo stworzy to, co masoni i inni określają mianem „Nowego Światowego Porządku” lub – jak głosi po łacinie napis na dolarze – Novus Ordo Seclorum. Ten nowy ład, dziś jest to już oczywiste, jest ładem wojny, mordowania, chaosu, nienawiści i zemsty, to negatywność w każdym miejscu na świecie, gdzie była pozytywność. W znacznym stopniu jest to historia ostatnich czterdziestu paru lat, odkąd Bush został kierownikiem CIA i wcielił wiele z tych zamierzeń w życie, począwszy od amerykańskiej inwazji na Irak w 1991 roku.

 

Doktryna Wolfowitza

W lutym 1992 r. przez biuro podsekretarza obrony Paula Wolfowitza sporządzony został dokument Pentagonu zwany ‚Wytyczne Planu Obronności na lata 1994-99 – polityka strategiczna na lata po-zimnowojenne’. Znany dzisiaj jako doktryna Wolfowitza, dokument ten wyciekł przedwcześnie z Pentagonu za sprawą urzędnika, którego zdaniem takie radykalne odejście od polityki obronności USA – zwłaszcza że ZSRR, główny wróg, nie przedstawiał już zagrożenia – powinno zostać poddane debacie publicznej. Początkowy projekt tej strategii, która dzisiaj jest strategią oficjalną, został pospiesznie przeredagowany i wygładzony po pojawieniu się w ‚New York Times’. Pierwotny plan pozostał jednakże w mocy do dzisiaj.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wojsko usa w iraku

Amerykańskie wojsko w Iraku

Oryginalnie doktryna Wolfowitza głosiła, że „polityczną i militarną misją Ameryki w epoce po-zimnowojennej będzie zagwarantowanie, że w Europie Zachodniej, w Azji czy na terytorium byłego Związku Radzieckiego nie powstanie żadna konkurencyjna super-potęga”. Wzywała do podjęcia działań niezgodnych z przepisami ONZ, jeśli tylko zaszłaby taka potrzeba, oraz do wszczynania przez siły zbrojne USA wojen prewencyjnych: „Utrzymamy w gestii główną odpowiedzialność za stawianie czoła problemom, które zagrażają nie tylko naszym interesom, lecz również interesom naszych sojuszników (…)”. W tym czasie sekretarzem obrony Busha seniora był Dick Cheney.

Doktryna Wolfowitza głosiła, że misją Ameryki będzie „przekonywanie potencjalnych konkurentów, że tak naprawdę nie mają potrzeby aspirowania do pełnienia istotniejszej roli lub przybierania agresywnej postawy w obronie swoich słusznych interesów”. Nieżyjący senator Ted Kennedy potępił doktrynę w 1992 roku, ogłaszając ją „nawoływaniem do XXI-wiecznego amerykańskiego imperializmu, którego żaden inny naród nie może i nie powinien akceptować”.

Ta pierwotna doktryna Wolfowitza została uznana za oficjalną politykę Busha juniora po 11 września 2001, kiedy to Cheney, Wolfowitz, Scooter Libby, Richard Perle, Andrew Marshall i inni twardogłowi tzw. neo-konserwatyści przejęli kontrolę nad polityką zagraniczną i obronności. Podano ją do wiadomości publicznej w roku 2002 jako Doktrynę Busha, a formalnie Narodową Strategię Bezpieczeństwa USA. Usprawiedliwiała ona ewentualne ataki „wyprzedzające” USA, takie jak np. przeciwko siłom Talibanu w Afganistanie czy wojskom Saddama Husajna w Iraku, oraz popieranie przez USA zmian rządów w krajach sprzeciwiających się realizowaniu linii Waszyngtonu pod nazwą „eksport demokracji”.

 

Państwo Islamskie, a potem…?

Włączając się czynnie do walki u boku legalnego rządu Syrii i syryjskiego wojska przeciwko Państwu Islamskiemu i innym grupom terrorystycznym, Rosja wzięła na siebie – jak uważam – wielką odpowiedzialność. W istocie Rosja porwała w strzępy jednostronną tyranię, jaką ucieleśnia świat pod rządami waszyngtońskiej Doktryny Wolfowitza. Jest jasne, że w ciągu ostatnich kilku dni, daleka od bycia krajem sromotnie upokorzonym i pokonanym przez Zachód, jakim była po roku 1990, Rosja i jej prezydent, Władimir Putin pokazali, że Rosja jest siłą, którą trzeba traktować bardzo poważnie. Jest to konieczne, jeśli świat ma zorganizować pokojową alternatywę dla wojen co rusz prowokowanych przez NATO i „jastrzębi” z Pentagonu. Jednakże pokazywanie swojej potęgi w razie konieczności absolutnie nie wystarczy. Jeśli cała inicjatywa ma Rosji i światu wyjść na dobre, strategiczna odpowiedzialność, jaką Rosja wzięła na siebie poprzez kampanię syryjską, musi stać się katalizatorem przyspieszającym sformowanie szerszej koalicji na rzecz autentycznego pokoju między narodami, poszanowania granic, suwerenności – zarówno osobistej jak i państwowej. W przeciwnym razie, działania zbrojne pomogą jedynie w szerzeniu wojny i w zniszczeniu ludzkości.

 

Znalezione obrazy dla zapytania terroristen iss

Terroryści z ISIS

Wydaje się, iż rosyjska interwencja wojskowa w Syrii, która rozpoczęła się z końcem września, jest w stanie zadać miażdżący cios lub doprowadzić do całkowitej klęski armii IS, al-Nusry /al-Kaidy w Iraku i Syrii oraz innych islamskich grup terrorystycznych, których propaganda Waszyngtonu eufemistycznie określa terminem„umiarkowana opozycja” wobec Baszara al-Asada. De facto, interwencja ta wieszczy koniec doktryny Wolfowitza. Rosja swoimi działaniami zbrojnymi w Syrii powiedziała Waszyngtonowi: sprawdzam!

Sam minister obrony Rosji oszacował, że kampania wojenna u boku Arabskiej Armii Syrii, Iranu i innych przeciwko syryjskim terrorystom potrwa 3 do 4 miesięcy. Na tym etapie, przy pozorach stabilności w Syrii i Iraku, zasadniczą kwestią będzie nie tylko to, w jaki sposób zabezpieczyć stabilność w celu odbudowania Syrii, w której zostało wysiedlonych ponad ponad 9 milionów osób. Najważniejszym wyzwaniem będzie to, jaki międzynarodowy ład gospodarczy wyłoni się ze zgliszcz wojny. Od tego uzależniona będzie możliwość zaistnienia autentycznego pokoju oraz izolacji machiny wojennej Waszyngtonu.

Tutaj, na szczęście, zręby takiego alternatywnego, suwerennego ładu gospodarczego już istnieją, aczkolwiek w nieco wadliwej formie. Mowa tu o chińskim Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z siedzibą w Pekinie z potencjalnie 57 państwami członkowskimi, oraz o działającym już New Development Bank (NDB),należącym do grupy BRICS, z siedzibą w Szanghaju. Drzwi do AIIB dla stabilnych rządów Syrii i Iraku będą stały otworem. Iran jest członkiem -założycielem AIIB, podobnie jak Rosja. To oraz być może kredyty lub pożyczki infrastrukturalne w NDB mogłyby w dużym stopniu ustabilizować i rozszerzyć pokój na świecie, począwszy od stref działań wojennych sprokurowanej przez USA „Arabskiej Wiosny”. To jednak nie wystarczy.

Wadą lub /i niebezpieczeństwem obu nowych instytucji jest, że generują one pożyczki w oparciu o system dolara oraz działają na zasadach ustalonych przez stworzone przez USA: Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, najwyraźniej po to, by zyskać międzynarodowe uznanie.

Powojenny ład, stworzony przez Waszyngton i Wall Street między rokiem 1944 (utworzenie systemu z Bretton Woods w celu ustalenia ładu monetarnego systemu dolara) oraz 9 sierpnia 1945 (zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, co zainicjowało ład wojskowy tzw. wieku Ameryki), był rezultatem ściśle tajnego projektu finansowanego przez braci Rockefeller oraz ich zwolnioną z podatków fundację znaną jako Badania nt. Wojny i Pokoju. Badania przeprowadzone zostały pod egidą nowojorskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, think-tanku zdominowanego już wtedy przez Rockefellerów.

Od tamtej pory zdolność Waszyngtonu oraz amerykańskiego kompleksu przemysłowo – militarnego do wszczynania wojen jest dyskretnie wspierana przez banki z Wall Street, kontrolujące finanse świata, poprzez kontrolę nad dolarem jako główną walutą rezerwową. Po więcej szczegółów odsyłam czytelników do sprawozdania w mojej książce „Bogowie Pieniądza: Wall Street i zmierzch Wieku Ameryki”.

Tutaj dochodzimy do poważnych problemów, z jakimi niedawno borykały się Chiny i Federacja Rosyjska. Chiny w swoim dążeniu do uczynienia juana światową walutą rezerwową stały się narażone na niebezpieczeństwo finansowych i walutowych wojen ze strony Departamentu Skarbu USA. Obecnie juan jest tylko częściowo (i ostrożnie) wymienialny na waluty obce.

Jednocześnie, rząd pod przewodnictwem Xi Jinpinga pokazał niedawno, w jak lichym stopniu opanowali podstępne metody działania Wall Street, kiedy pękła ich okazała bańka spekulacyjna na rynku papierów wartościowych w Szanghaju i Szenżen, w którą zainwestowało jakieś 90 milionów Chińczyków, głównie niedoświadczonych, naiwnych graczy giełdowych. Ów kryzys na giełdzie wykasował od 4 do 5 bilionów dolarów zysków w papierach spekulacyjnych w ciągu zaledwie paru tygodni, począwszy od czerwca.

Ta katastrofa rynkowa wymusiła przemyślenie na szczytach władzy kwestii tego, jak dla Chin sprawdzają się modele Zachodu – spóźnioną poprawkę. Kolejną pilnie potrzebną poprawką na tym etapie jest przemyślenie sensowności postanowionego sobie przez Chiny za cel uczynienia juana „światową walutą rezerwową”, obok amerykańskiego dolara, japońskiego jena, brytyjskiego funta oraz euro – „czterech jeźdźców” apokalipsy Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 10 lat temu Chinom uzyskanie statusu specjalnych praw ciągnienia dla juana jako jednej z głównych walut mogło wydawać się grą wartą świeczki. Dzisiaj te waluty – owi „czterej jeźdźcy” – dławią się długiem narodowym, zapaścią gospodarczą, deflacją i bezrobociem – raczej nie są to cele, do których chciałyby aspirować Chiny.

Alternatywą dla Chin – jak sugerowałem w poprzednim wpisie – mogłaby być emisja„obligacji ludowych”, opartych w pełni na kredycie społecznym ChRL. Wydatnie zmniejszyłoby to Chinom ryzyko popadnięcia w kryzys podobny do tych wywołanych przez USA wśród azjatyckim tygrysów w 1997 roku.

 

Niepodległy rubel

Dla Rosji palącą kwestią jest renacjonalizacja Rosyjskiego Banku Centralnego, tak by Rosja mogła emitować swoją własną niezależną walutę, bez oglądania się na to, co myślą Wall Street i amerykańskie fundusze hedgingowe oraz ich skorumpowane agencje ratingowe. Dzisiaj rząd Islandii – po zaprowadzeniu ścisłej kontroli kapitału, przejęciu kontroli nad aktywami trzech potężnych sprywatyzowanych banków, co spowodowało kryzys spekulacyjny na rynku nieruchomości, osądzeniu oraz uwięzieniu największych bonzów, w tym byłego premiera oraz dyrektorów banków z okresu przekrętu bankowego lat 2004 -2008 – debatuje nad wprowadzeniem tego, co niektórzy zwą „niezależnym systemem kredytowym” lub niezależną walutą.

Wszystkie te zwycięstwa militarne nad terroryzmem w Syrii nie zdadzą się na nic, jeżeli Rosja, Chiny oraz inne pragnące pokoju kraje nie odzyskają suwerenności nad witalnym elementem ich gospodarki – nad prawem do emisji narodowej waluty oraz kontroli nad jej podażą i wartością. Pieniądz prywatnych banków centralnych nie jest niezależny. Raczej jest on prywatny, jako że waluta Banku Anglii czy Rezerwy Federalnej jest kontrolowana przez największe banki, nie Izbę Parlamentu czy Kongres. Podaż kredytów dla banków prywatnych jest ustalana prywatnie, zgodnie z kryteriami bankierów odnośnie wartości inflacji i waluty, nie zaś według popytu narodowego na kredyty dla realnej gospodarki. Zamiast tego, owe prywatne banki, zgodnie z ugruntowaną praktyką bankowości w systemie rezerwy cząstkowej, tworzą pieniądze z powietrza, coś koło 11-krotności przechowywanych przez nie rezerw obowiązkowych.

System rezerw cząstkowych jest całkowicie uzależniony od ufności kredytobiorców wobec banków, co jest de facto przekrętem wykorzystującym zaufanie ludzi. Dziś, po upadku największych banków w latach 2007 -2008, Bank Rezerwy Federalnej został zmuszony do wzięcia spraw w swoje ręce i wydrukowania bilionów dolarów w ramach tzw. Luzowania Ilościowego (QE), zaopatrując banki w potężne ilości gotówki na inwestycje w nowe bańki spekulacyjne na giełdzie oraz inne przedsięwzięcia na świecie, samemu przejmując niepewne aktywa banków. Wszystkie cykle depresji i boomów gospodarczych od XVII wieku począwszy wywodzą się właśnie z modelu systemu rezerwy cząstkowej z jej procentem składanym.

 

Rosja przed bolszewizmem

Wbrew mitologii uchodzącej na zachodnich uniwersytetach, takich jak np. Cambridge, Oxford, Princeton czy Harvard, za historiografię, w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, Rosja była na dobrej drodze do stania się krajem z dobrze prosperującą gospodarką – co było szczególnie niemile widzialne w Londynie.

W czasie, gdy w Ameryce trwała wojna secesyjna, car Aleksander II wydał w roku 1861 dekret o uwolnieniu chłopów z pańszczyzny. W przeciwieństwie do wyzwolonych przez Lincolna niewolników, chłopów rosyjskich uwolniono z przywiązania do ziemi. 22 miliony uwolnionych chłopów pańszczyźnianych mogły swobodnie emigrować do miast, gdzie zapewniły siłę roboczą rozwijającemu się przemysłowi. W roku 1881 banda złożona z około czterdziestu członków dokonała zamachu na cara Aleksandra II. Rosja stawała się w oczach Wielkiej Brytanii zbyt potężna. Zamachu dokonała grupa terrorystyczna zwana Wolą Narodu (Narodnaja Wolia), potajemnie finansowana przez międzynarodowych bankierów z Londynu, podobnie jak praktycznie wszystkie podówczas organizacje „rewolucyjne” w Rosji, tak jak robią to obecnie organizacje pozarządowe USA finansując Rosyjską Radę ds. Koordynacji Opozycji, Partię Postępu Aleksieja Nawalnego i inne grupy „opozycyjne”.

 

Znalezione obrazy dla zapytania siergiej witte

Hrabia Siergiej Witte

Pomimo śmierci Aleksandra, modernizacja Rosji trwała nadal. W roku 1883 syn zamordowanego cara, Aleksander III, do uwolnienia chłopów z pańszczyzny dodał utworzenie Rolniczego Banku Ziemskiego, który dawał chłopom możliwość wykupu użytkowanej przez nich ziemi za praktycznie nieoprocentowane kredyty. Zbudowano linie kolejowe, m.in. Kolej Trans-Syberyjską, ambitny projekt wielkiego nowatora w dziedzinie gospodarki, hr. Siergieja Witte. Witte, tłumacz dzieł niemieckiego ekonomisty Friedricha Lista, zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że fenomenalną industrializację Niemiec po roku 1871 kraj ten zawdzięczał w dużym stopniu rozwiązaniom Lista i jego zwolenników.

Car mianował Wittego dyrektorem kolejnictwa w ramach Ministerstwa Finansów na lata 1889-1891. Pełniąc tę funkcję, zainicjował budowę Kolei Trans-Syberyjskiej w celu połączenia rozległych terytoriów kraju. Witte zdołał też przeforsować zasadę nagradzania pracowników w oparciu o ich dokonania, a nie koneksje polityczne czy rodzinne.

W roku 1889 Witte opublikował pracę zatytułowaną „Państwowe oszczędności i Friedrich List”, nakreślającą teorie ekonomiczne Lista, który postulował potrzebę posiadania silnego rodzimego przemysłu, chronionego przed zagraniczną konkurencją przy pomocy barier celnych, w przeciwieństwie do dzisiejszej Światowej Organizacji Handlu, Partnerstwa Transpacyficznego czy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji z ich ustrojem wolnorynkowym. Zaowocowało to powstaniem nowego prawa celnego dla Rosji w roku 1891, co wywołało dramatyczny wzrost industrializacji.
W roku 1892, jako minister finansów,  Siergiej Witte przyspieszył finansowanie budowy kolei, doprowadził do podpisania z Chinami umowy, umożliwiającej przeprowadzenie Kolei Trans-Syberyjskiej do Władywostoku przez terytorium Chin oraz zawarł 10-letnią umowę handlową z Niemcami. W 1896 ustanowił dla rubla parytet złota oraz uchwalił prawo, ograniczające liczbę roboczogodzin w fabrykach oraz inne prawa pracownicze, bardziej postępowe niż w ówczesnej Ameryce. Rosja kwitła, była też w pokojowych stosunkach ze wszystkimi sąsiadami, zwłaszcza z Niemcami i Chinami.

Machinacje Brytyjczyków, obliczone na wywołanie wojny rosyjsko – japońskiej 1905 roku oraz wynikłej z niej rewolucji roku 1905, a także wmanipulowanie cara w sojusz z Francją przeciwko naturalnemu sprzymierzeńcowi Rosjan, Niemcom, w efekcie zniszczyły olbrzymie pozytywne dokonania przed-rewolucyjnej Rosji. Wall Street oraz City of London sfinansowały Lwa Trockiego, Lenina oraz rewolucję bolszewicką zasadniczo w taki sam sposób, jak Borysa Jelcyna po roku 1990, by umożliwić grabież i bałkanizację Rosji przez faworyzowane firmy zachodnie.

 

Potężna odpowiedzialność Rosji

Dziś Rosja we współpracy z państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, z państwami – członkami Szanghajskiej Organizacji Współpracy, z uczestnikami BRICS oraz wschodzącą grupą państw Bliskiego Wschodu, ma unikalną sposobność nie tylko zadania śmiertelnego ciosu, stworzonym przez Waszyngton terrorystom w Syrii, lecz także przekształcenia światowego ładu gospodarczego, jeśli tylko zrozumie, jakie ma przed sobą możliwości zakończenia tyranii niewolnictwa długu wobec zachodnich banków prywatnych oraz banków centralnych w ramach systemu dolara.

Patriarchat Cerkwi Prawosławnej rozpowszechnił niedawno swoją propozycję utworzenia bezodsetkowych banków, bazujących na modelu bankowości islamskiej. W następstwie nałożenia przez Waszyngton oraz UE brutalnych sankcji gospodarczych dyskutuje się tam wiele pożytecznych pomysłów. Tak długo jednakże, jak Rosyjski Bank Centralny trzyma się zasad zachodnich banków centralnych, a celem swojej polityki monetarnej czyni kontrolowanie inflacji oraz stabilizację rubla, Rosja może w konsekwencji wygrać bitwę o Syrię ale stracić pozytywny wizerunek w oczach świata.

To, z czym mamy dziś na świecie do czynienia, to coś znacznie więcej niż tylko bitwa o Syrię. Świat na każdym kroku wciągany jest w wojny, począwszy od Ukrainy po Morze Południowochińskie, od Libii po samą Europę w formie zalewu uchodźcami wojennymi, emanującymi wojenną energią. Tak naprawdę same Stany Zjednoczone borykają się z rozszerzającą się falą przemocy, nienawiści rasowej i morderstw. W Ameryce Łacińskiej w stanie wojny są Wenezuela, Brazylia i inne kraje, nawet jeśli wojny owe mają póki co jedynie charakter gospodarczy czy polityczny.

 

Znalezione obrazy dla zapytania władimir putin

Władimir Putin

To z czym mierzy się dzisiaj w Syrii putinowska Rosja, to czuły punkt, pięta achillesowa potężnego spisku, mającego za ostateczny cel uwikłanie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Rosji i Chin w stan wojny, poczynając od zalewu islamskimi uchodźcami, zaburzającymi porządek w całych państwach, jak np. w Niemczech, zagrażając samej Rosji poprzez Czeczeńców i innych muzułmańskich terrorystów powracających z IS, a także Chinom za pomocą ich ujgurskiej mniejszości muzułmańskiej.

W pewien sposób stanowi to straszne odwrócenie wojen krzyżowych, rozpoczętych za pontyfikatu papieża Urbana II na Synodzie w Clermont w roku 1095, które zamieniły znaczną część Europy, Bizancjum i to, co dzisiaj zwiemy Ukrainą i Rosją, w krwawe pola bitew, co dało podwaliny pod wieki ciemne średniowiecza. Tym razem jednak, to fanatyczni muzułmańscy dżihadyści przekradają się do Europy Zachodniej, do Rosji i Chin, by ostatecznie zniszczyć instytucje, które już od czasów wypraw krzyżowych gwarantują budowaną przez wieki stabilność.

W roku 1095 biskup Rzymu chciał wojny przeciwko tym, którzy wywołali w 1054 wielką schizmę wschodnią. Celem było zdobycie Konstantynopola, centrum Prawosławia, którego klasztory rozciągały się wówczas aż po Syrię. Rezultaty dwóch lub więcej wieków brutalnych krucjat objęły też europejskich chrześcijan w ramach krucjaty państw katolickich przeciw prawosławiu oraz iberyjskiej rekonkwisty przeciw Maurom.

Początek współczesnej krucjaty sięga być może aż do decyzji George’a H.W. Busha i jego sponsorów w roku 1991, by wypowiedzieć brutalną wojnę Irakowi pod rządami Saddama Husajna (operacja Pustynna Burza). Od tego momentu wojsko USA uwikłane było w brudną wojnę w Jugosławii z 1991 roku, której celem było między innymi pokazanie UE, że bez wojsk USA jest bezradna oraz konieczności utrzymania NATO. Potem przyszła kolej na wojnę w Afganistanie w 2001 roku, a następnie w Iraku, później zaś na liczne „wojny o demokrację” w ramach tzw. Arabskiej Wiosny, aż po Syrię i Ukrainę obecnie.

Gdyby zamiast przyglądać się poszczególnym konfliktom, spojrzeć z szerszej perspektywy, niby z góry, stanie się jasne, że za tymi niepokojącymi, mnożącymi się wojnami stoi diabelny plan zniszczenia euro jako potencjalnego konkurenta dla dolara, pełniącego w gospodarce światowej rolę waluty rezerwowej oraz zniszczenia jakiejkolwiek wizji suwerennej i niezależnej w swojej polityce zagranicznej i obronności Unii Europejskiej, do czego upoważniał traktat z Maastricht z 1992 roku. Jedynym sposobem, w jaki Europa mogłaby rzucić wyzwanie amerykańskiej hegemonii jest konsekwentna integracja ich gospodarek, zwłaszcza niemieckiej, z Rosją, Chinami i całą Eurazją.

Dla Jedynego Supermocarstwa kluczowe stało się zniszczenie niepodległej UE, która zdolna byłaby istnieć, nie będąc jednocześnie wasalem Waszyngtonu. Kwestią zasadniczą stało się zdławienie w zalążku Europejskiej Unii Gospodarczej oraz euro, stanowiących zagrożenie dla roli dolara jako najważniejszej waluty rezerwowej, stąd też kryzys euro w Grecji po roku 2010.

Konieczne stało się zniszczenie coraz silniejszych gospodarczych i politycznych powiązań między RFN a FR, których przed listopadem 2013 było coraz więcej. Dlatego właśnie doszło w lutym 2014 do zamachu stanu na Ukrainie, z tego samego powodu UE została – wbrew własnym interesom – zmuszona do nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję przy pomocy szantażu Niemiec i innych państw europejskich po 2014. Jak zauważył w swoim wystąpieniu z marca 2015 roku na forum Chicagowskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych szef Stratforu George Friedman, jeden z niewielu analityków geopolitycznych z wykształcenia w establishmencie USA, przez ostatnich sto lat głównym celem polityki zagranicznej USA było zapobieganie rzeczywistemu sojuszowi doskonale rozwiniętych gospodarczo Niemiec z Rosją, dysponującą potężnym zasięgiem terytorialnym oraz wielkimi zasobami surowców naturalnych. Rzetelna analiza historii może nam zatem powiedzieć bardzo wiele na temat sił, z jakimi dzisiaj mierzy się świat.

Władimir Putin i państwo rosyjskie przyjęli na siebie olbrzymią odpowiedzialność, przychylając się do prośby prezydenta Asada o udzielenie wsparcia w wojnie z terrorem. Następnym krokiem jest jasność co do tego, jakie są strategiczne cele nie tylko Rosji, ale większej części świata, z którą Putin jest w pozytywnych relacjach.

Russia’s Awesome Responsibility,
http://journal-neo.org/2015/10/18/russias-awesome-responsibility/

Napisał: F. William Engdahl

Przetłumaczył: Grzanek

 

za:http://zygumntbalas.neon24.pl/post/133524,co-sie-dzieje-na-swiecie-31-08-2016

Reklamy

54 Komentarze

Filed under Bez kategorii

54 responses to “F. William Engdahl: Olbrzymia odpowiedzialność Rosji

 1. Cezary Piotr Tarkowski

  Każdy myślący człowiek popiera osamotnioną Rosję, ostatni bastion świata ogarniętego władzą antychrysta.

  W dniu 31 sierpnia 2016 13:12 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > paziem posted: ” F. William Engdahl: „Ten nowy ład, dziś jest to już > oczywiste, jest ładem wojny, mordowania, chaosu, nienawiści i zemsty”. > Rosyjska decyzja o udzieleniu pomocy wojskowej rządowi w Damaszku znacznie > zmieniła geopolityczną mapę świata. Waszyngton chw” >

  Polubienie

 2. grzanek

  Widzę, że tekst po paru miesiącach w końcu dotarł, choć okrężną drogą. 🙂
  https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/12/06/odpowiedzialnosc-rosji/#comment-101187

  Polubienie

 3. paziem

  tekst nie odkrywczy, ale bardzo ciekawy, bo syntetyczny ( wielkie dzięki za tłumaczenie :))), ale nasuwają się pewne pytania i obawy. Czy np. syjoniści nie zamierzają upiec dwóch pieczeni. Zamiast martwic się jak podbić Rosję i Chiny i zapanować nad Europą nie postanowili poświęcić USA i pod hasłem ” brońmy się przed ekspansją USA i dolara” zglobalizować Eurazję i tutaj robić interesy przez następne stulecia ? Rosja musi być bardzo ostrożna, i to także w kontaktach z Chinami, bo tam Rothschild & Rockefeller są już mocno osadzeni.

  Polubienie

 4. Słowianin

  Dziękuję pan grzankowi za odpowiedz chociaż po angielsku nie ponimaju ,a tłumacz google tłumaczy cuda wianki .
  Co do tych Indii to zdaję się , że one coraz bardziej wchodzą w dupę USraelowi , więc kto wie czy to nie będą żydoindie .

  Polubienie

  • grzanek

   Już same tytuły dają pojęcie o zawartości:
   „Krypożydzi rządzą Indiami”
   „Czy [nazwa jakiejś chińskiej sekty czy mniejszości etnicznej] to Żydzi?”
   „Czy Hakka to dosłownie „Żydzi Chin”?”

   Polubienie

 5. Polak Słowianin

  Skoro jesteśmy przy temacie prowadzenia wojen, to ostatnio pojawił się ciekawy wątek na Królewska TV. Jakkolwiek pan Mariusz Szczytyński to kontrowersyjna postać, chociażby z tytułu swojego zafiksowania na punkcie niebocentryzmu, to jednak temat BOMBY ATOMOWEJ (Hiroszima, Nagasaki) ma solidne argumenty za tym, aby uznać ten fakt za mistyfikację. Mi w każdym bądź razie szczęka opadła, jak to zobaczyłem.

  Polubienie

  • Słowianin

   Nie wiem jak można uważać za mistyfikację tak wielką tragedię i niby jak to USmańce zrobiły . Dla mnie brednia całkowita.
   <Mogę panu podać link gdzie świadek Jehowy udowadnia , że ziemia jest płaska i pierdzieli tak przez godzinę . Oni bodajże twierdzą też ,że ludzie z dinozaurami chodzili do szkoły .
   W tragedii tej zginęła masa ludzi i choćby z szacunku do nich te opowiadajmy idiotyzmów .
   Pomyśl jak wykonać mistyfikację wybuchu dwóch bomb atomowych . Tego się nie da wykonać .

   Polubienie

   • Polak Słowianin

    A gdzie ja tu napisałem, że nie było ofiar i tragedii tysięcy ludzi ????!!!!!!!!!! Czytaj człowieku ze zrozumieniem -> czy na pewno tej tragedii dokonała faktycznie BOMBA ATOMOWA. Kolejny geniusz, który odchodzi od tematu, który zapodałem i nawija o wklęsłej Ziemii. Nie intetersują mnie poglądy pana Szczytyńskiego na temat wklęsłej Ziemii, interesuje mnie, czy tragedię w Hiroszimie i Nagasaki wywołała faktycznie BOMBA ATOMOWA. Skoro to była bomba atomowa, to dlaczego budynki i konstrukcje wykonane z trwałego materiału, przetrwały praktycznie nienaruszone (nie licząc wybitych okien, etc.) ? O tym jest mój powyższy wpis.

    Polubienie

   • Słowianin

    Kończę temat , bo jesteś z nerwowy i złe emocje od ciebie odchodzą . Według mnie nie było żadnej mistyfikacji to były prawdziwe bomby atomowe , a akurat na ten temat niejedną książkę przeczytałem także ekspertów . Amerykanie nawet gdyby chcieli nie potrafiliby przeprowadzić mistyfikacji co już rzeczywiście mogło im się udać wiele lat póżniej na WTC .Pan ma prawo wierzyć w co pan chce a ja mam prawo zabrać głos w tej sprawie . Zalecam mniej nerwów i niepotrzebnie w ogóle odpowiadałem na pana wpis . Niestety tak już z naszym naszym narodem jest . Masz inne zdanie to zaraz od ” człowieku ” , kupa nerwów , złych emocji itp . Daleko tak się nie zajedzie już bez odbioru z mojej strony.

    Polubienie

   • Polak Słowianin

    „Niestety tak już z naszym naszym narodem jest . Masz inne zdanie to zaraz od ” człowieku ” , kupa nerwów , złych emocji itp . Daleko tak się nie zajedzie już bez odbioru z mojej strony.”
    To pan uważa, że pisałem to pod wpływem nerwów, złych emocji na podstawie własnych wewnętrznych przekonań (programów). Co do zajechania daleko, to powiem tyle – to, że ktoś (a może większość) kogoś uważa za oszołoma, nie znaczy, że ten „oszołom” we wszystkim co mówi opowiada bzdury.
    Pańskie zdanie dotyczyło w dużym stopniu, cyt. „… Mogę panu podać link gdzie świadek Jehowy udowadnia , że ziemia jest płaska i pierdzieli tak przez godzinę . Oni bodajże twierdzą też ,że ludzie z dinozaurami chodzili do szkoły…” – jak to miało do głównego tematu, który poruszyłem?
    Chętnie przeanalizuję literaturę, która tłumaczy jak to możliwe, że „z dymem” poszły wszystkie lekkie konstrukcje, a te murowane czy stalowe zostały praktycznie nietknięte przez falę uderzeniową (zwłaszcza blisko epicentrum wybuchu).

    Polubienie

  • antek.wariat

   Fakt ciekawe, ale…

   Polubienie

   • Słowianin

    Proszę do tych budynków niech pan jeszcze doda następny cud , a mianowicie , że Jezuici będąc blisko epicentrum wybuchu nie tylko nie zginęli , a nawet nie zostali napromieniowani . Czemu pan o tym nie wspomniał? . Po prostu cud – cud – cud od Maryi podobnie jak cud , że jakiś Kościół nie został nawet tknięty po przejściu potężnego tornada czy nasza bitwa warszawska . Odezwę się jak zbiorę bibliografię .

    Polubienie

   • Słowianin

    Rosjanie umieszczali sporo zdjęć , które dokumentowały wybuch w Nagasaki .

    Polubienie

   • Polak Słowianin

    Nie wspomniałem o „cudownych” Jezuitach, gdyż nie było o nich mowy w tym konkretnym materiale. Z niecierpliwością czekam na materiały do analizy tej kwestii. Co do zdjęć dokumentujących wybuch to mam pytanie – czy zdjęcia są ze źródła rosyjskiego czy może sowieckiego (wiadomo o co chodzi)?

    Polubienie

 6. Słowianin

  Radzę poszperać w literaturze ZSRR czy PRL . Tam znajdzie pan odpowiedz na pytanie , które pan zadał . Jeżeli pan nie znajdzie zamieszczę literaturę na WPS .

  Polubienie

 7. julius

  Portal dla spiskologów. Porusza tematykę Watykanu, Jezuitów, Syjonistów, Rzadu Światowego etc.
  Vatican Witch Hunts And Torture-They’re Back!-America Still Has A Nazi Party-Saluto Romano
  Germanic Tribes Destroy Three Roman Legions And Change History-Vatican Still Seeks Revenge-Rome Never Forgets; The Vatican Never Forgives
  Pope Pacelli-Ordained Saint Funnels 1000 Gold Bars To The Nazi Party-Stalin-Hitler-Himmler-Castro All Jesuits
  The Jesuits are a MILITARY organization- not a religious order-Their chief is a general of an army-not the mere father abbot of a monastery
  https://dublinsmick.wordpress.com/

  Polubienie

 8. maryjanek

  ~Tiamat oj jak ona coś napisze

  re: To nie Bolek jest Judaszem

  A ja jednak mam troche pretensji, nawet jesli do konca nie mam racji.

  A nie mam racji do konca bo zgadzam sie, ze latwo otumanic tlumy. Tyle, ze zwlaszcza polskie. I ukrainskie.

  Niemniej jednak
  Polacy latwo bywaja zacietrzewieni.
  I wtedy nie docieraja zadne argumenty, ani zadne dyskusje nie sa mozliwe. Zachowuja sie wrecz ordynarnie.
  Ja moge podac wiele przykladow, i nie tylko ja.

  Ale dla mnie z okresu Solidarnosci bylo KOMPLETNIE, ZUPELNIE niezrozumiale, ze sekretarze partii i ubecja namawiali do wpisania sie na liste Solidarnosci. Tego wielu Polakow nie chce pamietac a ja lubie robic za czarne memento.
  Jak mozna bylo sluchac kompletnych bredni na tzw. latajacych uniwersytetach??. Przeciez to byly pierdoly na poziomie kijowskiego majdanu!.
  Wpisywanie sie do Solidarnosci bylo prawde mowiac obowiazkowe. Taka nachalna rekrutacja nielegalnej wtedy Solidarnosci w panstwie, gdzie wlasciwie kazda najmniejsza demonstracja byla kontrolowana – byla od samego poczatku mocno podejrzana.
  Mocno podejrzana byla nagle wielka fala nadmiernej i zaklamanej poboznosci w Polsce gdzie nigdy religia nie byla zakazana.
  Przeciez to bylo widac golym nieuzbrojonym okiem, ze to ubecja nagle troszczy sie o demokracje.
  Nagle spadaly z nieba jakies bohatery, o ktorych wczesniej nikt nie slyszal, lacznie z Walesa.
  Ja sie probowlam dowiedziec, skad sie wzial ten Walesa co sie tak podejrzanie nazywa, to wszyscy, ktorych pytalam byli oburzeni, ze tak waznej rzeczy nie wiem.
  Potem jakis debil przeskoczyl przez plot – niecale 4 metry- i zostal bohaterem!! Holywood lumpenproletariacki! Gawiedz na rekach nosila nieuka. Mrozek sie klania.

  Program Solidarnosci byl nic nie wart. To przeciez bzdura. Tygrys w wannie.
  Najsmutniejsze bylo to, ze nie bylo mozliwosci dyskutowac zmian. Przeciez z Walesa nikt nawet wywiadow nie przeprowadzal bo ten glupek nawet gadac nie umie.
  Do kosciola przestalam chodzic jak zobaczylam co ten duren wyprawia z religijnymi symbolami. A w kazdym kosciele go wychwalali. Za co?
  (Obama tez dostal Pokojowa Nagrode Nobla zanim zaczal mordowac)
  O ile moglam pojsc na Blonia zeby zobaczyc papieza – o tyle kult jednostki bubka znikad byl wrecz nie do strawienia.
  W sierpniu sie okazalo, ze Solidarnosc nie chciala negocjacji z rzadem. Chciala obalenia rzadu. Zarechotal Pilsudski zza grobu.
  To po to nas wyksztalcili w PRL-u, zebysmy myslec nie potrafili???

  Nikt nie chcial rozmawiac na temat korzysci, ktore moga przyniesc zmiany.
  Jakiej cholery szukaly tlumy na ulicach? Chleba brakowalo? Pracy nie bylo? Dzieci chodzily glodne? Bezdomni zebrali na ulicy?
  No i ta wredna demagogia: Jestesmy czescia kultury zachodniej!!
  Noz sie w kieszeni otwiera. Ktorej kultury??? Niemieckiej? Angielskiej?? Amerykanskiej??? Czy Polakow porabalo??
  W Polsce bylo duzo niedomagan. Ale chorego sie leczy. Nie ubija.
  Patriota nigdy nie pozwoli niszczyc narodowej wlasnosci.
  Polak idzie kupic rower albo pare gaci to sie wykloca na wszystkie strony: oglada, wacha, dotyka; wykloca sie o cene i zwiedza rozne sklepy i porownuje jakosc i cene.
  Gdy chodzilo o przehulanie Polski za 5 centow- Polak sie przez chwile nie zastanawial.

  „Czyja to Huta?”
  -Lenina
  „No to niech sie skurwiel martwi” (autentyczne!)

  Tajemnicza smierc znajomych dopelnila reszty. Ci znajomi to byli znani przeciwnicy Solidarnosci. Oskarzyli ich o …kradziez majatku Solidarnosci!!
  (Ubecja pozwolilaby sie okrasc?)

  Najgorsze przyszlo na poczatku 1981 roku. W lutym. Wysylalismy do i setki kopii – kserox – bo komputerow nie bylo- artykulow zachodnich gazet o planowanym stanie wojennym w Polsce. Do organizacji i osob prywatnych.
  Nie powtorze jak nas wyzywali. Nikt slyszec nawet nie chcial. A teraz gadaja, ze nie slyszeli.

  Ja mam przykre wspomnienia nie tylko z okresu, kiedy na cala Polske byly wrzaski, ze ‚ruscy stoja na granicy” i lada chwile wejda.
  Wtedy wiedzialam, ze Polakom rozum odjelo. Przeciez sowieci byli w Polsce!. Po co mieli sie czaic na granicy?. Nie dalo sie z nikim rozmawiac. Jakas masowa histeria blaznow.
  Jakos Polakom nie wydawalo sie podejrzane, ze podczas kiedy naiwniaki uzyte jako kolki w plocie siedzialy za darmo w wiezieniach – sam „naczelny” rozwalal sie w betach palacowych i popijal francuskie koniaki.
  Kult jednostki osiagnal apogeum.

  Dlaczego tak pyskuje na rodakow?
  Bo dokladnie tak samo zachowywaly sie polskie tlumy jak mordowano Serbow.
  Byly juz wtedy komputery i byly okropnie, okropnie ordynarne dyskusje na temat Serbow. Kazdy kto probowal ich bronic – byl wyzywany od najgorszych. No mnie sie dostalo za wszystkie czasy. Zabrakloby alfabetu na wyzwiska.
  Lacznie z jakimis kompletnie kretynskimi „zrodlami’ historycznymi, ktore udawadnialy, ze najstarsza rasa na Balkanach sa Albanczycy bo pochodza od Ilirow. (Nie bylo to zupelnie wazne, ze Ilirowie nie tylko nie byli muzulmanami ale ich zmiotlo z powierzchni ziemi juz za czasow Herodota).
  Nasluchalam sie wtedy okropnych historii jak to Serbowie gwalcili biedne muzulmanki – (zawsze jak sa gwalty i biedne cudze kobiety to chodzi o propagande obrzezanych)
  I to powtarzali Polacy, ktorzy jezdzili do Jugoslawii na wakacje i nigdy sie nie skarzyli na ‚serbskich skur.. synow, dzikusow, holoty i mordercow.
  No i prosze, nie minelo dwie dekady i Polacy wyzywaja sie na ofiarach wojny zydowskiej na Bliskim Wschodzie.
  A wczesniej opowiadali takie same bzdury o Husejnie.
  Jak sie Polacy nie wstydza opowiadac takie pierdoly o ludziach, ktorych na oczy nie widzieli???
  Polak, ktory nie zna 10 przykazan bedzie innych uczyc religii albo dyskutowac cudze religie jak nie zna wlasnej??

  Wiec wracajac do Walesy: Mozna bylo zaglosowac na durnia – raz.
  Ale dwa razy??
  To my teraz burzymy pomniki radzieckie, chcemy ‚zdekomunizowac’ Powazki ale ubecji i Walesy sie nikt nie czepia?. Bo cala ubecja jest w rzadzie.
  Jak to jest mozliwe, ze cale tlumy Polakow popieraly majdan a teraz niezliczone tlumy Polakow wyja ze zgorszenia na samo slowo” Moskwa”.
  Co katolickiemu Cejrowskiemu z Matka Boska na koszuli zawinily dzieci rosyjskie, ze ich kazal wszystkie rozstrzelac? Razem z rodzicami. I palic rosyjska literature.
  Jeszcze zeby sie tak nie obnaszal ze swoja poboznoscia – durnowaty dewot.
  Jak w ogole moglismy popierac watahy wahabickie na terytorium Rosji, ktorzy mordowali Rosjan? Naszym bohaterem byl morderca Dudajew.

  Mozna bronic Polakow ale dlaczego idiotow??
  Niektorzy maja nadzieje, ze niby cos swita i Polacy nabieraja rozumu.
  Naprawde?
  Do nastepnej draki zydowskiej.
  Bialorusinow w politycznej roztropnosci jeszcze dlugo nie dogonimy.

  Polacy poparli tlumnie powstanie „panstwa” Kosowo.
  Polacy radosnie popierali sankcje na Rosje dopoki nie dostali po kieszeni ale i wtedy uwazali, ze Rosja „sie msci” na niewinnych polskich rolnikach.
  Rolnicy akurat byli niewinni, bo ich ‚miastowe’ madrale polityczne zdradzily.

  Zaden Polak nie pisnal na islam jak sprowadzalismy Czeczencow i wahabitow „z Kosowa”, ktorzy nawet serbskiego jezyka nie znali!!!!!
  A teraz nagle wszyscy sa specami od koranu. A malo kto od Ewangelii.

  Teraz pyszczymy na aneksje Krymu. A kazdy uchodzca, ktory jest podejrzany o gwalt to… Syryjczyk.
  Czy to nie dziwne?
  Dla porownania: Bialorusini maja wiecej rozumu, nie mowiac o Czechach czy Slowakach.
  Mongoly tez granicza z Rosja. Ale tak sie nie wyglupiaja.
  Do sejmu wybralismy rebeli z Majdanu.
  I zdrajcow z Knesetu w Krakowie. I pania Pawlowicz, ktora tam tez „obradowala” .

  http://zygumntbalas.neon24.pl/post/133524,co-sie-dzieje-na-swiecie-31-08-2016#comment_1329884

  Polubienie

 9. maryjanek

  „Polska” pejsata propaganda w pełnej krasie

  Współtwórca ISIS Abu Muhammad al-Adnani zginął w amerykańskim nalocie na prowincję Aleppo.
  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/abu-muhammad-al-adnani-zginal-w-syrii-upadek-isis-coraz-blizej/senx4t


  Abu Mohammeda al-Adnani zlikwidowali Rosjanie
  Rzecznik prasowy „Państwa Islamskiego” został zabity w Syrii w rezultacie nalotu rosyjskiego SU-34.
  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160831/3799088/Syria-Aleppo-PI-likwidacja.html

  Polubienie

  • maryjanek

   Komentarze hmm 🙂 aż serce rośnie

   itd. itd. itd. (tylko pierwsza strona)
   ~reader :
   Henzel, jedno trzeba ci przyznać, jesteś nieugięty i nie wiesz co to wstyd. Po tylu wpadkach i kompromitacjach każdy inny przestałby się ośmieszać, ale ty jesteś twardy i nie dbasz o honor, konsekwentnie firmujesz swoim nazwiskiem kolejnego śmiecia propagandowego. Twoi mocodawcy ze służb muszą nieźle płacić, skoro tak dzielnie kontynuujesz to mierne „dziennikarstwo”.
   dzisiaj 18:24 | ocena: 100%

   ~Taa, ale jaja :
   Henzel nadaje jak w radio Erewań za najlepszych czasów. Zlikwidowali dwa dni temu 29. , ale Rosjanie w nalocie Su-34, a nad rejonem Aleppo jankesi nie latają bo są w zasięgu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Był zresztą ponoć już wcześniej ranny, w nalocie 17.08 w rejonie Al-Bab.
   dzisiaj 16:24 | ocena: 93% | odpowiedzi: 4

   ~chamzel do ~Taa, ale jaja:
   Mnie też jakoś henzelowe pisanie na łganie wyglada…. Jak piszesz, nad aleppo, i okolicach nie lataja usa samoloty, bo miasto jest otoczone przez siły assada, wspomagane przez ruskich, a ci raczej nie zezwolili by, na obecnośc tam amerykańskich ani dronów, asi samolotów. Henzel w zakłamaniu sam siebie juz przeskakuje…
   dzisiaj 17:28 | ocena: 90% | odpowiedzi: 2

   ~asd do ~gryf:
   Dobrze słyszałeś bo tego terrorystę zlikwidowali Rosjanie.Oto ich oświadczenie
   „Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło, że w rezultacie nalotu rosyjskiego samolotu prowincji Aleppo zlikwidowano Abu Mohammeda al-Adnani, nazywanego drugą osoba w „Państwie Islamskim”.
   Może pan redaktor przytoczy nam oświadczenie Pentagonu w tej sprawie?Tylko proszę nie dziennikarzy.To grupa społeczna nie posiadająca żadnego zaufania.
   dzisiaj 16:48 | ocena: 89% | odpowiedzi: 6

   ~darecki :
   Rosjanie zabili gościa i cały czas tam sprzątają po bałaganie zrobionym przez naszych przyjaciół zza oceanu ale nasze kochanie środki masowego przekazu już przekłamują wiadomości by lepiej wypadli. Jak się nie da na Rosję pluć to trzeba zabrać im chociaż zasługi. Ta polityka wiecznych kłamstw powtarzanych do znudzenia już mnie denerwuje. Metody Gebelsa kłamstwo powtarzane cały czas staje się prawdą. Pomyślcie ile tą metodą nam wciśnięto oszustw dzisiejszej historii jak narzucono nam sposób myślenia i postrzegania świata. Mam wielkie pretensje do księży ale mój ksiądz z religii 40 lat temu miał rację telewizja to ukryty wróg.
   dzisiaj 18:33 | ocena: 81% | odpowiedzi: 1

   ~Szacunek :
   Almasdar news podaje, że to Ruscy zabili Adnaniego. Jakoś jestem bardziej skłonny uwierzyć w te doniesienia, niż kłamstwa Pentagonu powielane przez pokraki z onetu. Pentagon najpierw ogłosił, że Adnani zginął w nalocie drona, potem się rakiem wycofują i bredzą coś o dochodzeniu w sprawie jego śmierci… śmiech na sali.
   dzisiaj 15:27 | ocena: 88% | odpowiedzi: 5

   ~gryf :
   Słyszałem dotąd,że w Aleppo bronią się wyłącznie zaprzyjaźnieni z USA tzw bojownicy bombardowani przez Asada.Masz tu babo placek.To jest dowód na to,że prawda zawsze wypłynie na wierzch.Nie ma umiarkowanych terrorystów ani arabskich ani ukraińskich.Wszyscy oni powinni być naszym wspólnym wrogiem.
   Tak na marginesie.Panie redaktorze a co ze schwytanymi na Krymie ukraińskimi terrorystami.Cisza?Niewygodna prawda?Ona też prędzej czy później wyjdzie na jaw tak jak zbrodnia w Odessie.
   dzisiaj 16:40 | ocena: 79% | odpowiedzi: 14

   ~gość :
   ISIS to tajna broń USA . Amerykanie z MOSADEM sami wyszkolili dowódców i ‚powołali” ISIS.
   Tak naprawdę to słowo nic nie znaczy, i o to chodzi.
   Nic nie znaczące pojęcie, taka fata morgana jak ‚państwo islamskie’.
   Amerykanie z Izraelem stworzyli potwora, nad którym tak naprawdę nie chcą zapanować.
   Wojny , to dochodowy biznes.
   A ludzie ? Kto w żydowskiej Ameryce tym się przejmuje !
   dzisiaj 16:02 | ocena: 81% | odpowiedzi: 8

   Polubienie

  • Słowianin

   Czemu to się dziwić w kraju głupków rządzących przez watykańczyków i żydostwo . Dawno już się przyzwyczaiłem do takich informacji . Już niedługo wejdzie sukienkowy do salonu samochodowego i kupi auto mercedes warty 150 tys za 15 tys, a co kużwa nie wolno .Należy mu się jak psu miska a goje zapierd….do roboty na kasę do pejsatych dyskontów , bo przecież na ósmego pasażera Nostromo , który się wbił w brzuch głupiego goja i pasożytuje juz setki lat trzeba zapierd….. ile fabryka dała .!!!!!!!!!!

   Polubienie

 10. Crucesignatus

  ”Od czasu kiedy do władzy doszedł Władimir Putin, nasiliły się kary za incydenty antysemickie. W pozdrowieniach nadesłanych przez prezydenta Putina we wrześniu z okazji święta Rosz-chaszana obiecał on całkowicie wykorzenić antysemityzm […] Prezydent Putin czuje się odpowiedzialny za pomyślność rosyjskich Żydów i za walkę z antysemityzmem we wszelkich jej formach i stworzenie rosyjskim Żydom możliwości swobodnego przemieszczania się z podwójnym obywatelstwem.” – naczelny rabin Rosji Berl Lazar

  Polubienie

 11. Re: grzanek.
  Dokladnie, jak A.Siwak mowil: „z wami zydami bez bata nigdzie sie nie pojedzie”…
  A ja moge dodac: „z wami zydami, to zajedziemy (to zajechac mozemy tylko) prosto do piekla…”
  No I nas Polakow „ciagna” do tego piekla mimo tego, ze zorganizowali nam pieklo na ziemi…
  ==============================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 12. Franz

  Walczącym i wiernym do końca – Żołnierzom Września! Cześć i Chwała!

  Polubienie

 13. Franz

  Walczącym i wiernym do końca – Żołnierzom Września!

  Polubienie

 14. Słowianin

  Hołdu nie zamierzam składać żołnierzom II RP chociaż zdaje sobie sprawę ,że to tylko ofiary żydosanacyjnych rządów . Natomiast mogę złożyć wielki hołd bohaterom , którzy swoją krew przelewali np w bitwie pod Lenino , a dziś różne skurwys…. ich opluwają .
  II RP od 1926 roku to był h… dupa i kamieni pejsatych kupa . Tyle w temacie
  Schicklgruber tak beczał po śmierci swojego ziomala nawet był na mszy żałobnej , aby po czterech latach zaatakować Polskę przepraszam II RP.
  Swoją drogą jak będzie rocznica bitwy pod Lenino pan Franz będzie pamiętał i coś wklei zobaczymy .

  Polubienie

 15. julius

  Ten pamiątkowy medal z wizerunkiem gwiazdy Dawida na jednej stronie i swastyką na drugiej został wybity w 1933 roku na zlecenie Josepha Goebbelsa, najbliższego współpracownika Adolfa Hitlera. Otrzymywali go zwolennicy ruchu syjonistycznego, którzy przyczyniali się do przesiedlania Żydów z nazistowskich Niemiec do Palestyny.
  Chciałbym wierzyć, ze prezydent Putin też się przyczaił i w odpowiednim czasie posprząta swoje podwórko tak jak zrobili to Niemcy chociaż nie do końca.

  Polubione przez 1 osoba

 16. semperparatus

  Re.Słowianin…”Hołdu nie zamierzam składać żołnierzom II RP…”itd…Czy ci człowieku do końca odbiło?czy zwykli żołnierze i oficerowie WP odpowiadali za rządy gangsterów sanacyjnych(drużyny agenta i antypolaka Piłsudasa)?Oni spełniali swój żołnierski obowiązek…jak potrafili najlepiej…np.na Westerplatte…na polanie Mokra…pod Wizną,pod Borową Górą…na Helu i pod Kockiem…Tacy ludzie jak mjr.Sucharski,płk.Filipowicz.kpt.Raginis…i wielu,wielu innych…Więc odczep się od żołnierza polskiego…on spełnił swoją powinność…

  Polubienie

  • Słowianin

   Facet o nicku semperparatus czytaj ze zrozumieniem i nie pień się jak żydowskie mydło Fa , napisałem tylko , że zołnierzom sanacyjnym nie zamierzam składać hołdu , ale rozumiem , że byli mięsem armatnim sanacji . Gdzie napisałem , że nie spełnili swojego obowiązku ? pewnie , że spełnili . Od tego jest się żołnierzem , a co ty kur… myślisz żołnierze pod Lenino nie spełnili swojego obowiązku? , a ci od Berlinga to nie ? , a jest dziś masa gnid płatnych coś ich opluwa .
   Facet z dziwnym nickiem wracaj do TRWAM i przestań piepszyć .
   To nie jest nick słowiański .

   Polubienie

   • Słowianin

    A myślisz , że Armia czerwona nie spełniła swojego obowiązku . Gdyby nie czerwonoarmiści dziś krematoria dalej byłyby uruchomione i z nas byłby dym . Rozumiesz to ? . Zginęło 20 mln Rosjan naszych braci Słowian , aby nasze dupy i niewdzięczne mordy uratować przed gazem , a jak się odpłacamy :
    Demontujemy ich pomniki ulegając pierdolonej żydowskiej propagandzie .Plujemy na Rosję , która się broni przed syjonistami .
    PRL nie był doskonały , ale państwo dało ci pracę , darmowe urlopy jakoś żyłeś , co dałby ci Schicklgruber gdyby nie śmierć mln Rosjan . Szybką śmierć na pewno . Byłeś tu facet parę tygodni temu chrzaniłeś brednie zostałeś rozpracowany i znowu wróciłeś . Mówię ci do widzenia .

    Polubienie

 17. semperparatus

  A czy ja neguję zasługi armii Berlinga?Albo popieram demontowanie radzieckich pomników?Byłem i jestem rusofilem…chociaż bardziej poważałbym Rosję prawosławną Denikina i Wrangla…będącą naszym aliantem…Zresztą…co zasługi Armii Radzieckiej mają wspólnego z bohaterstwem żołnierzy Września?…niewiele…Można mieć szacunek dla jednych i drugich…No i nie pisz co ja mam robić i co pisać…jestem wolnym człowiekiem…mam prawo wypowiadać się na forum tak samo jak ty…I nie zachowuj się jak ostatni cham…rzucając k…ami…bo kompromitujesz się tylko…prostaku…

  Polubienie

  • Słowianin

   Kopać z koniem się nie będę , bo szanowny kolega stracił kontrolę i zaczyna obrażać . Znam ja was radiomaryjnych aż za dobrze . Ile słyszałem od nich razy jacy to przyjaciele białych . Znam już to na pamięć , ale nie znam cię i niech ci tam będzie . Nie odpisuj bo już nie będę czytał .

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s