Co wyjaśni sejmowa komisja ds. Amber Gold?

afera_amber_gold_640x0_rozmiar-niestandardowy

Jak wszystkie poprzednie komisje sejmowe wyjaśni tylko to, co będzie wolno jej wyjaśnić. Obserwatorzy tego widowiska będą więc świadkami, jak jedna żydowska partia spycha drugą żydowską partię na gorsze, mniej intratne, pozycje.

Dokładnie temu samemu służy afera z HGW w Warszawie. Nie chodzi przecież o to, żeby ukrócić złodziejski proceder, zresztą nie pozwala na to instalowany przez żydowskie reżimy od 1988r. cały system „prawny”. Chodzi jedynie o to, żeby teraz kradli „nasi” a nie „ich”.

 

W dziejach IIIżydo-RP była tylko jedna afera, która musiała zakończyć się bardzo spektakularnym wyrokiem. Żydowska gadzinówka Michnika chciała uzyskać od żydo-rządu SLD prawo do przejęcia mediów publicznych. Posłańcem między Michnikiem a SLD został Żyd, noszący w czasach PRL dumnie na piersiach medalion z gwiazdą Dawida, L.Rywin. Wniosek powołania komisji sejmowej w/s afery Rywina złożył PiS (?). Okazało się, że jedynym przestępcą został właśnie posłaniec, L.Rywin. A żeby było ciekawiej, surowsze wyroki od głównego i jedynego przestępcy w tej aferze dostał lekarz, który wypisując L.Rywinowi zwolnienie lekarskie poświadczył nieprawdę. Obywatele IIIżydo-RP mogą być dumni ze sprawności aparatu sprawiedliwości.

Jestem jednak przekonany, że Żydzi bardzo przeżywali tę aferę. Kto pamięta „Ziemię obiecaną” W.Reymonta z pewnością zwrócił uwagę na scenę, w której Moryc Welt (w filmie W.Pszoniak) oznajmia Grünspanowi (w filmie S.Igar), że nie zwróci pożyczonych pieniędzy. Żyd oszukał Żyda – rzecz straszna, rzecz niesłychana – i Moryc Welt odchorował swój występny czyn.

 

swiatowy-kongres-agencji-ratingowych-zydzi-zjazd-zydow

A zatem, sejmowa komisja ds. Amber Gold nie wskaże nam faktycznych złodziei. Takie prawo posiada jedynie ratingowa agencja Moody’s – ona określa kto komu i ile może ukraść. Poza tym złoto, kopalnie złota, są domeną zastrzeżoną wyłącznie dla narodu wybranego – a może ktoś spróbuje powiedzieć, czy w treści tego zdania mamy do czynienia z antysemityzmem, czy z syjonizmem (?). Prezydenci USA, którzy chcieli zakłócić Żydom uprawianie ich pobożnego hobby zostali odstrzeleni. Więcej szczęścia miał R.Reagan, który realizował żydowską politykę kolonizowania Europy środkowo-wschodniej. Gdy nieopacznie próbował to hobby ograniczyć oberwał kulkę. Przeżył i natychmiast poniechał swoich nieprzemyślanych poczynań.

 

Nawet żydo-katolicki Kościół dziwnie milczy o procederze okradania polskiego narodu, mimo propagowania Dekalogu i całej etyki. Chyba, iż czyni tak z obawy, że złodziej odpowie przysłowiem „przyganiał kocioł garnkowi” – i co by nie mówić, złodziej będzie miał rację. Bo czy łupienie społeczeństwa przy pomocy zalegalizowanego prawa (Konkordat, wianowanie Kościoła majątkami ziemskimi, itd.) – instalowanego przez żydowskie reżimy od 1988r. – nie jest złodziejskim procederem?

Dariusz Kosiur

Amber Gold wśród złodziei – czy przeżyje?

Jak to w końcu jest, czy w systemie żydowskiego kapitalizmu można chronić własne oszczędności zamieniając je na złoto, czy nie? A może sama wiedza o wartości kruszców już nie wystarcza i trzeba wiedzieć coś więcej? – Oto są pytania.

634821999594207738

Marcin P. w areszcie – dziwny to areszt

 

Przez wieki złoto stanowiło najpewniejszą lokatę i ochronę oszczędności. Było stosowane do produkcji monet. Im więcej w stopie metali było złota, tym większą wartość uzyskiwał pieniądz. I już wtedy dochodziło do oszustw. Np. w Wlk.Brytanii sprytni Żydzi opiłowywali krawędzie monet, a opiłki przetapiali uzyskując cenny kruszec, który następnie sprzedawali. Tym podstępnym sposobem pomniejszali jednocześnie wartość pieniądza. Za kradzież królewskiego złota groziły wysokie kary, do kary śmierci włącznie. Jednak złodziejski i finansowy „geniusz” Żydów był silniejszy niż strach przed najwyższą nawet karą. A wtedy nie zawsze można było się wykupić od wyroku królewskiego sądu.

Gdy w 1694r. opanowali system finansowy Wlk.Brytanii, zakładając, za zgodą króla i przekupionego parlamentu, prywatny, żydowski, pierwszy bank centralny, Bank of England, zaczęli wytwarzać pieniądze bez ograniczeń i bez pokrycia w złocie, doprowadzając wielokrotnie do poważnych kryzysów w królestwie Brytyjczyków. Jest to już jednak zamierzchła historia.

W latach 1970. rząd USA, a potem wszystkie pozostałe państwa Zachodu likwidowały parytet kruszcu, czyli pieniądz nie posiadał już żadnego pokrycia w złocie.

 

Szkoda, że tego mechanizmu nie rozumie i bagatelizuje wielu skądinąd rozsądnych ekonomistów. Twierdzą oni, że istotą wartości pieniądza jest parytet gospodarczy, czyli, ujmując rzecz ogólnie, wartość wszystkich dóbr i usług na obszarze kraju. Oczywiście jest to istotna ekonomiczna prawda. Jednak, kto i w jaki sposób zagwarantuje, że ilość pieniądza na rynku jest równa wartości dóbr i usług?

Zastosowanie parytetu kruszcu nie musi dzisiaj i nie powinno zastępować słusznego ekonomicznie parytetu gospodarczego, może jednak go uzupełniać będąc zdecydowanym gwarantem policzalności pieniądza w obiegu. Wyeliminuje przestępcze praktyki kreacji pieniądza wirtualnego oraz wprowadzanego przez przestępców pieniądza dodatkowego – nie koniecznie fałszywego (w Polsce do obiegu wprowadzono z zewnątrz wiele miliardów oryginalnych złotych polskich -(?) – dzięki wyprowadzeniu przez prezesa NBP, HGW, emisji polskiego pieniądza do Wlk.Brytanii).

 

Zatem od lat 1970. żydowscy właściciele światowego systemu finansowego znaleźli się poza wszelka kontrolą i mogli kreować dowolne ilości pieniądza wirtualnego, co skutkuje współczesnym kryzysem, czyli zmniejszającą się ilością pieniądza rzeczywistego na rynku oraz spadkiem jego wartości („Światowy kryzys – geszeft wszechczasów” – D.Kosiur).

styczeń 2015   Dariusz Kosiur

 

Amber Gold – nieżydowski parabank

W takim oto finansowym anturażu w 2009r. zaczęła funkcjonować firma Amber Gold.

Nie znam właścicieli tej firmy, nie znam także ich prawdziwych intencji. Odniosę się tylko do faktów prezentowanych w powszechnych żydo-mediach, przyjmując, że cel firmy Amber Gold był zgodny z deklarowanym przez jej właścicieli.

 

bilde

Zniknęły aktywa Amber Gold -?

Prawnicy prezentują część wywalczonych trofeów. Od lewej sędzia Józef Dyl, mecenas Wiesław Ciekliński, mecenas Marcin Dębiński, sędzia Zygmunt Dudziński, sędzia Grzegorz Zarzycki, sędzia Marek Nowak.

 

Wiemy już, że pieniądz systematycznie traci na wartości. Zatem, posiadając oszczędności w pieniądzach warto je zamienić na coś, co swoją wartość zachowa – np. na złoto, które na światowych rynkach „drożeje”. „Drożeje”, ponieważ jego wartość wyrażana jest w pieniądzach, które tracą systematycznie na wartości.

Amber Gold uzyskał wszystkie potrzebne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności gospodarczej – działa, więc legalnie.

Klient wpłacał do Amber Gold pieniądze i stawał się właścicielem ilości złota o wartości równej wpłaconym środkom. Po upływie określonego w umowie terminu lokaty odbierał wpłacone środki oraz swój zysk. Zysk wynikał ze wzrostu ceny złota w czasie trwania lokaty, czyli wynikał on ze spadku wartości pieniądza (minus koszty własne Amber Gold i minus zysk właścicieli firmy). W rzeczywistości ten „zysk” nie tyle był zyskiem, ile nie był stratą ponoszoną z powodu utraty wartości pieniądza, z którą mamy do czynienia zawsze, jeśli  lokujemy pieniądze w bankach.

Zysk oferowany przez Amber Gold był, co oczywiste, znacznie wyższy niż oprocentowanie bankowych lokat, dzięki temu firma ta szybko zyskiwała klientów.

Czy należące do żydowskiego kapitału banki w Polsce mogły sobie pozwolić, żeby okpił je jakiś Polak, jakiś Plichta?

Żydo-media rozpoczęły nagonkę na Amber Gold. To wystarczyło, żeby klienci zaczęli zgłaszać się z żądaniem wypłaty swoich pieniędzy przez Amber Gold. Wtedy banki uniemożliwiły otworzenie firmie kont na wypłaty pieniędzy klientom potęgując ich podejrzenia i uzasadnione pretensje.

Komisja Nadzoru Finansowego ochraniająca żydowski system bankowy złożyła na Amber Gold doniesienie do prokuratury.

 

„(…)najgroźniejszym przeciwnikiem dla biznesu są dziś niektóre banki (istnieją wyjątki), które pozostają w naszym kraju poza jakąkolwiek kontrolą. Są one w stanie narzucić najbardziej absurdalne warunki umowne, przekształcić kredyty w grę hazardową (np. tzw. kredyty frankowe), a przede wszystkim zniszczyć każdego, kogo będą chciały. Wszystkie instytucje nadzoru nad tym systemem mają charakter fasadowy, a osoby obsługujące spory sądowe z bankami zgodnie twierdzą, że przed polskimi sądami nie da się tu wygrać. Jedyną szansą dla biznesu jest unikanie jak ognia zwłaszcza zaciągania kredytów – tak postępuje w zasadzie cały nasz small business i wie, co robi. Władze publiczne stworzyły nad tym systemem parasol ochronny. Płacą za to podatnicy i pośrednio – przez brak dochodów na rzecz sektora finansowego – budżet państwa.”

 

Istota kryzysu finansowego” – autorzy: Prof. Witold Modzelewski prezes Instytutu Spraw Podatkowych, Jerzy Bielewicz prezes Stowarzyszenia „Przejrzysty Rynek” – Nasz Dziennik, 07.08.2012.

 

Czy „kradzione nie tuczy” ?

Żydo-media, np. GW publikuje całą listę wyroków, które otrzymał właściciel Amber Gold za finansowe przekręty – wyroki są w zawieszeniu, mimo, że dotyczą większych sum niż 100 zł.

Jakiś czas temu dzienniki TV pokazywały filmową relację, jak zamaskowani i uzbrojeni po zęby gladiatorzy strzegący porządku publicznego w „państwie prawa” wyprowadzali skutego zbrodniarza ze sklepu z butami, w który dopuścił się okrutnego przestępstwa. Na buty wartości 150 zł nakleił cenę 80 zł i za tyle chciał je kupić – na tej zbrodni wpadł w ręce stróżów „prawa”.

Czy mam zaufanie do żydo-mediów i do żydowskiej GW, która pisała o mnie „polska wtyczka Łukaszenki”? Pytanie jest retoryczne, więc na nie nie odpowiadam.

Żydowska GW (11-12.08.2012) pisząc na tytułowej stronie o Amber Gold napisała, że:

 

„Klienci parabanków wykazali się naiwnością (…)”

 

Tak, to prawda, ale nie, dlatego, że zaufali parabankowej firmie Amber Gold, tylko dlatego, że uwierzyli, że nieświadomi mieli nadzieję, iż żydowski system bankowy pozwoli Amber Gold działać. Tego typu parabanki stanowią poważne zagrożenie dla lichwiarskich banków, mimo, że nie mogą z nimi konkurować, ale uwidaczniają cały złodziejski proceder żydowskiego kapitalizmu z prywatnym systemem bankowym.

sierpień 2012   Dariusz Kosiur

76 Komentarzy

Filed under Polityka

76 responses to “Co wyjaśni sejmowa komisja ds. Amber Gold?

 1. słowianin

  Ta komisja nic nie wyjaśni , bo żadna komisja w zydostanie jeszcze nic nie wyjaśniła , co najwyżej żydki w niej uczestniczący policzż ile pieniążków zarobili na głupich gojach pierdząc w stołek .
  Przepraszam trochę nie na temat , ale wczoraj oglądałem wypowiedzi Oli Kahna w ZDF na temat meczu legii . Oli w pewnym momencie mówi ” nie mogłem oglądać tego jak na tym stadionie grała plantacja ogórków” – to o Legii . Komedia i wstyd a Niemcy na forach sportowych robią w majtki ze śmiechu.

  Polubienie

  • Glitch

   Grunt ze nie bylo dwucyfrowki.

   Polubienie

   • Słowianin

    Chciałbym podobnie i może się ziści to marzenie , ale najpierw bym musiał wypić 10 piw z Biedronki tego syfu po 1.80 to może bym taką wizję miał . Nie ma szans – za głupi naród .

    Polubienie

  • Glitch

   Swoja droga to wladze Legii wykazaly sie przykladnym antysemityznem. Kibole Legii mieli krzyczec Juden Borussia a wedlug wladz klubu nie bylo to nic tak strasznego tylko Nutte (dziwka po niemiecku) Borussia. To znaczy ze wedlug nich-okreslenie Zyd jest bardziej obrazliwe niz zwyzywanie kogos od prostytutek. A maz Kornhauserowej mowil ze w Polsce nie ma miesca a antysemityzm.

   Polubienie

  • Komisje śledcze mają dwa zadania. Pierwsze to ściemnić, że się rozwiązuje problem, a się go nie rozwiąże, a tłumoki i tak to kupią. Drugie, wypromowanie jakiegoś żydowskiego polityka. Tak było ze Zbigniewem Ziobro, co usłyszał od Leszka Millera, że jest zerem, a teraz już ten drugi włazi im w tyłek. Tak było ze Zbigniewem Wassermannem wypromowanym w komisjach, a teraz jest tak z jego córcią.

   Polubienie

   • Słowianin

    Panie Piotrze oczywiście , że tak jest poza tym parę groszy wpadnie za pierdzenie w krzesło żydowską śmierdzącą dupą .
    Jednego nie rozumiem po co pejs Szechter władował na minę swojego ziomala Rywina . Po jaką cholerę? . Przecież żydki to nie goje tam jeden drugiego chroni .

    Polubienie

 2. zydozerca

  ILUMINACI, NAZIŚCI I NIELEGALNE PAŃSTWO IZRAEL
  http://www.veteranstoday.com/2012/10/30/illuminati-nazis-the-illegal-state-of-israel/

  IG FARBEN-BAYER-MONSANTO = TRUCIZNY,NAWOZY,OPRYSKI +GMO
  KLAN BUSHÓW,ŻYDOBANKSTERZY,ROCKEFELLER

  Polubienie

 3. janex

  Mała miejscowość w Świętokrzyskiem stała się polem batalii o pamięć historyczną. W niedzielne popołudnie 11 września we wsi Rząbiec pod Włoszczową odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych przez oddział NSZ żołnierzy Armii Ludowej i partyzantów radzieckich, nocą nieznani sprawcy zdewastowali upamiętniający tę tragedię pomnik.
  Ogólnopolskie uroczystości w Rząbcu odbywają się od 2014 roku, gdy po raz pierwszy pojawiła się groźba likwidacji pomnika pod naciskiem Insty…

  Czytaj dalej http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1031%2FDewastacja_pomnika_pomordowanych_partyzantow_w_Rzabc

  Polubienie

 4. janex

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zmiana-aresztowany-prokremlowski-polityk-rejestruje-partie,675455.html

  Czyli podsumujmy: ABW próbuje przedstawić Mateuszowi Piskorskiemu zarzut WSPÓŁPRACY Z OBCYM WYWIADEM na podstawie…
  …informacji od CIA czyli WSPÓŁPRACY Z OBCYM WYWIADEM.
  Dodatkowo dowiadujemy się, że Prokuratura Krajowa będzie ingerować w naszą rejestrację.
  Witamy w Państwie PiSowskim…
  https://www.facebook.com/partia.zmiana/posts/577599735765198

  Polubienie

 5. janex

  Prezenter telewizyjny amerykańskiego kanału ABC7 Joe Torres przez „przypadek” poinformował o śmierci Hillary Clinton

  Prowadzący rozpoczął program informacyjny od „wiadomości z ostatniej chwili o śmierci Hillary Clinton”, po czym dodał, że lekarze postawili kandydatce na prezydenta diagnozę zapalenia płuc. Torres, jak również współprowadząca program, w żaden sposób nie wyjaśnili tego, co powiedzieli na początku, a sam kanał telewizyjny nie udzielił komentarza w związku z incydentem.
  http://sptnkne.ws/cjzu

  „przypadek” takie „przypadki” się zdarzają?

  Sobowtóra już mają więc?
  http://pikio.pl/stan-zdrowia-clinton-polepszyl-sie-bo-uzywa-sobowtora-internet-i-media-az-hucza/

  Polubienie

 6. janex

  Prezydent Rosji dla międzynarodowego magazynu Bloomberg. Cz. 3
  http://sophico21.blogspot.it/2016/09/prezydent-rosji-dla-miedzynarodowego_15.

  Władimir Putin udzielił 1 września obszernego, prawie dwugodzinnego wywiadu podczas pobytu we Władywostoku z okazji II Wschodniego Forum Gospodarczego. Rozmówcą prezydenta Rosji był red. John Micklethwait.
  Prezentuje wywiad w czerech częściach, tytuły części pochodzą ode mnie…

  Część 2 „Nic nie robimy za wszelką cenę”, pod linkiem:
  http://sophico21.blogspot.com/2016/09/prezydent-rosji-dla-miedzynarodowego.html

  Część 1 „My nie handlujemy swoimi terytoriami!” , pod linkiem:
  http://sophico21.blogspot.com/2016/09/prezydent-rosji-dla-miedzynarodowego_9.html

  Autor: Zofia Bąbczyńska-Jelonek

  Polubienie

 7. janex

  Kaliningrad: Widzimy wojnę ideologiczną Polski z Rosją

  W przygranicznym Kaliningradzie, rosyjskiej enklawie nadbałtyckiej mieszka wielu marynarzy i żołnierzy, którzy ongiś służyli w ramach Układu Warszawskiego w Polsce – w Świnoujściu. Z lat wspólnej służby zrodziły się przyjaźnie rosyjsko-polskie, zaciągnęły węzły wzajemnej sympatii, do dzisiaj starannie pielęgnowane. Dla nich szczególnie jest bolesne znieważanie pamięci o bohaterstwie radzieckich żołnierzy, którzy razem z polskimi walczyli z hitlerowcami i zdobywali Berlin, a potem wspólnie strzegli polskich granic na Bałtyku.
  Nic też dziwnego, że byli w gronie tych, którzy emocjonalnie reagowali na premierowy pokaz filmowego dokument „Kryptomnezja. Zabić przeszłość” (Криптомнезия. Убить прошлое)….

  Czytaj… http://sophico21.blogspot.it/2016/09/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none.html

  Polubienie

 8. janex

  Masakra polskich górników w Lattimer

  10 września 1897 roku – w w miejscowości Lattimer w amerykańskim stanie Pensylwania odbył się pokojowy protest górników, głównie emigrantów pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej. Protestowali przeciwko nieludzkim warunkom pracy oraz upominali się o prawo do negocjacji zbiorowych i inne prawa pracownicze oraz obywatelskie. Policja zastrzeliła 19 górników emigrantów polskich, litewskich i słowackich, a 50 było rannych. Szeryf James F. Martin i jego 73 ludzi mimo stanęli przed sądem zostali uniewinnieni.

  Czytaj… https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/09/10/masakra-gornikow-w-lattimer/

  Polubienie

 9. janex

  Wyklęci patroni naszych ulic

  Stefan Okrzeja, Jarosław Dąbrowski, Bolesław Limanowski, czy Ignacy Daszyński – pierwszy premier niepodległej Polski, to wybitne postacie historyczne, działaczce niepodległościowi, patroni ulic, których pod pretekstem rzekomej tzw. dekomunizacji chce się usunąć z przestrzeni publicznej Podobnie ma się rzecz z organizacjami jak Czerwonymi Kosynierami – ochotniczą grupa mieszkańców Gdyni, zmobilizowana przez PPS, która w 1939 roku walczyła w kampanii wrześniowej, AL Batalionu im. Czwartaków, jednego z oddziałów powstania warszawskiego. czy nawet Batalionów Chłopskich. Argumenty zmiany nazw ulic bywają absurdalne. Tak naprawdę nie chodzi o rządną dekomunizację, ponieważ większość dawnych ulic dawno zmieniono, lecz o usunięcie ważnej części polskiej pamięci zbiorowej w ramach obecnej polityki historycznej….

  Czytaj… https://histmag.org/wykleci-patroni-naszych-ulic-13876;1

  Polubienie

  • Glitch

   Jak na razie jedynym, ktorym sie temu przeciwstawil jest prezydent Slupska. Biedron powoluje sie na tak na malo wazne sprawy dla PISu jak wola mieszkancow, konsultacje spoleczne. A w kraju mamy przeciez np. Ulice Gierka nadane juz po 1989.

   Polubienie

 10. janex

  Zła Noworosja

  „Topaz” – żołnierz Grupy Dywersyjno-Szturmowej „RUSICZ” przemawia w imieniu własnym, broniących przed wspieranym przez światową lichwę ukraińskim bandero-nazizmem żołnierzy oraz udręczonych mieszkańców Donbasu – których domy, szkoły, przedszkola i szpitale codziennie są ostrzeliwane przez ukraińską artylerię. Wszyscy są już zmęczeni i źli przedłużającą się męką i złudnym zawieszeniem broni.Ta złość może już wkrótce znaleźć swoje ujście w kolejnym pogromie ukraińskich wojsk – tylko, że na kolejny „rozejm” Noworosja już nie da się nabrać.

  Sławomir Słowianin

  Polubione przez 1 osoba

 11. Dane

  U Pana na stronie jakis czas temu był wklejony link do filmu, dotyczącego polityki monetarnej. Występujący w tym filmie profesor zakładał że oparcie o złoto służy tym którzy je mają. Bogaty kraj powinien być oparty na pracy o czym mówi prof Kamycki.
  Pozdrawiam

  Polubienie

  • Słowianin

   Proponuje szybkie pójście Singerowi do psychiatry ewentualnie natychmiastowe badania mózgu w klinice rządowej . Tym krajem rządzą szaleńcy . Ludzie jak jemu do łba przyjdzie ,żeby odpalać te F-16 i ruszać na Moskwę !!!!!!!!! . Dobrze , że mu żydostwo kodów nie dało to póki co te F-16 bezużyteczne . Dotychczas myślałem ,że największym szaleńcem był Pinochet myliłem się .

   Polubienie

  • konik

   dla wiarygodności badania koniecznie potrzeba wsadzić na pokład kopię zapasową głównego pasażera.

   Polubienie

  • konik

   taki eksperyment już został przeprowadzony:

   Polubienie

 12. slawek

  26-LETNI SYN CZARNECKIEGO TEŻ DORADZA POLSKIEJ GRUPIE ZBROJENIOWEJ!
  Bartłomiej Misiewicz to nie jedyny młody karierowicz w Polskiej Grupie Zbrojeniowej! Przypominamy, syn Ryszarda Czarneckiego (PiS) – Bartosz, także w bardzo młodym wieku doradza temu przedsiębiorstwu!
  http://polityczek.pl/index.php/uncategorised/1087-26-letni-syn-czarneckiego-tez-doradza-polskiej-grupie-zbrojeniowej

  Polubienie

  • Słowianin

   Czemu to się dziwić ,ze będąc u władzy swoich synusiów pchają do koryta . Stare prosie też pcha do gotowanych kartofli młode prosiaki w korycie . W normalnych warunkach ci synkowie pewnie nie dawaliby się do kasy w Biedronce , ale tatuś wpływowy PISdowiec to pcha synusiów do różnych fuch .

   Polubienie

 13. slawek

  Dziś w judo-kapitalistycznej gospodarce światowej występuje nietypowy problem – brak popytu.
  Jesteśmy w stanie wyprodukować każdą ilość wszelkiego dobra, ale musi się znaleźć kupiec by to dobro kupić. PKB światowe wciąż niby „rośnie” ale udział płac w PKB maleje.

  Polubienie

 14. slawek

  WODA !!!! nasza polska woda
  w RĘKACH ŻYDÓW !! JAKIM PRAWEM SPRZEDANO POLSKĄ WODĘ ?!. —ŻĄDAMY !! UNIEWAŻNIENIA GESZEFTU na WODZIE ! ŻĄDAMY aby winnych pociągnięto do ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ !!!!
  http://ninanonimowa.neon24.pl/post/133785,woda-nasza-polska-woda

  Polubienie

  • Słowianin

   Skoro głupie barany goje pozwalają to czemu pejsy miałyby nie kupić wody. Żydowska kucharka uczy gojów gotować w tvn i gojom się to podoba jak ich kurwia za złe potrawy i brudną kuchnię i goje biją brawo to do kogo pretensja . Jak się nie mylę pejsy kupiły dawno już temu Nałęczowiankę , ale jeżeli gojom się to podoba to OK.
   Błagam parchy nie kupcie tylko polskich kobiet w tej Judeopolonii , bo już nawet nie będzie z kim pociurlać .

   Polubienie

 15. Ad; slawek.
  Swoi,dbaja o interesy swoich.
  Zyd,tu teraz panem i wladca.

  Polubienie

 16. Słowianin

  Codziennie dostaje na skrzynce . Dziś trzy emaile z propozycją podcierania dupy starym helmutom . Dzień w dzień po trzy .
  Parcharnio daj mi święty spokój z Judeopolonii nie wyjadę . Zastanowiłbym się jakbym dostał ofertę z Reichu , żeby zaopiekować się młodymi dupeczkami z Niemiec , bo one w te klocki są cudowne , ale opiekować się starymi helmutami nie będę za żadne pieniądze .
  Na dowód link :
  https://promedica24.com.pl/opiekunki4/?utm_source=netsales&utm_medium=mailing&utm_campaign=uniwersalna

  Polubienie

  • Słowianin

   Dodam , że helmuty płacą za opiekę nad starymi pierdzielami niemieckimi 7500PLN . Nawet za 7500 USD nie pojadę , ale gdyby chodziło o opiekę nad młodymi Niemkami jadę nawet jutro i to za 3000 PLN / miesiąc . Mocne wrażenia łóżkowe gwarantowane na 100% . Niemki to lwice . Byłem to wiem.

   Polubienie

   • maryjanek

    standardowo to płacą w Niemczech 700eu Polakom wiec nie pisz durnot.
    W Włoszech na Sycylii masa Polek pracuje za 500eu czyli za 67centów na godzinę (to praca 24 na 24)

    Ba w północnych!!! Włoszech spotkałem ostatnio Polaka którego z pracy wyrzucili a dostawał na czarno 2,5-3Eu na godzinę i po miesiącu pracy nawet nie miał kasy na bilet do polski koledzy mu pożyczyli.
    Niby miał zarobić 1000Eu ale to robiły godziny po 400 miesięcznie.

    Takie realia ,opowiadał że u nich w kieleckim standard to 800-1000zł a i tak ciężko znaleźć.

    Polubienie

   • maryjanek

    Oczywiście mowa zarobkach o podbieracza dupy starym.

    A ten mężczyzna o którym pisałem wraz z kolegami pracował w rolnictwie na czarno.

    Polubienie

   • Słowianin

    Szanowny panie troszkę spokojniej bo na wódkę razem nie chodziliśmy . W Niemczech byłem prawie 25 lat pracując a to w piekarni a to w cukierni i takie tam . Dup helmutom nie podcierałem to nie wiem jaki to zarobek . Mam na emailu reklamowym napisane 7500 PLN i tyle napisałem – prawdopodobnie mogą więcej płacić jak znasz super niemiecki . Zajrzyj w link wkleiłem – pisze 7500 pln i na to się powołałem . Troszkę spokoju proszę .

    Polubienie

   • maryjanek

    ~Słowianin

    Jakimiś bredniami propagandowymi/reklamami się posługujesz nie faktami realiami
    „*Mam na emailu reklamowym napisane 7500 PLN*”

    Ostatnio bazgroliłeś totalne debilizmy że Polacy zarabiają nędzne po 3000zł kiedy większość nie widzi nawet 1500zł na rękę + miliony bez pracy.

    Polubienie

   • slawek

    dlaczego usunięto mój wpis o średniej realnej zarobków?

    Polubienie

   • „że Polacy zarabiają nędzne po 3000zł kiedy większość nie widzi nawet 1500zł na rękę” – ja nie widzę czasem nawet 1000 zł na rękę…

    Polubienie

   • Oczywiście są i tacy co zarabiają po te 2500-3000 tysiące złotych ale to są jednostki którym najczęściej pracę załatwił jakiś znajomy czy ktoś z rodziny przy czym zapierdalać muszą na taką kasę całymi dniami, w domu są tylko gośćmi. Przychodzą się przespać i z babą się pożreć o kasę czy o to kto ma zapłacić następną ratę gigantycznego kredytu na nowy dom czy mieszkanie lub najnowszą furę za 100 tysięcy. A i bywa że nawet na to nie mają czasu bo i baby dziś też już pracują od rana do nocy i często mijają się w drzwiach ze swoją drugą połówką. Na opiekę na dziećmi czasu już nie ma, same się sobą opiekują lub „opiekują” się nimi „szkoła”, „media” i podwórko czy dyskoteki. Reszta albo pracy nie ma albo ma ale marną i jedynym wyjściem jest wyjazd za granicę lub zabawa w działalność przestępczą niestety. Ci najczęściej mają zamkniętą drogę do posiadania własnego mieszkania czy domu a i o rodzinie i dzieciach mogą tylko pomarzyć. Bywa że życie kończy im się brutalnie. Bywają też ci co mają własną firmę ale nie wiele lepiej przędą, często są zaplątani w kredyty a u drzwi wiszą komornicy, częste są też problemy z wypłacalnością co powoduje też konflikty z pracownikami. Pracuje w takiej firmie to wiem, nigdy nie ma kasy na czas a i nie wiem jak wygląda umowa o pracę, właściwie to mogę o niej zapomnieć. Przy życiu trzyma nas tylko niewielkie gospodarstwo rolne inaczej sznur i do stodoły. Własna firma to w dzisiejszej Polsce w dużej mierze mit. Tak wygląda życie dziś w Polsce. Naprawdę dobrze to mają się tylko poststyropianowe oligarchy i powiązani z nimi poststyropianowi politycy co wiedzieli kiedy i czego mają nakraść odpowiednio dużo. Reszta ma wybór pomiędzy ukraść, tyrać za marne grosze w kraju lub uciec za granicę albo się powiesić lub zapić.

    Polubienie

   • Słowianin

    Przemexie pełna zgoda . Wpis bardzo mądry . Nie wiem ile masz lat , ale sytuacja w latach 90 była znacznie gorsza niż teraz ( lekko licząc razem z ukrytym jakieś 30 % bezrobocia ) . Gdybym wtedy nie wyjechał do Niemiec dziś byłbym dziadem do potęgi nie drugiej a trzeciej w tej Judeopolonii zbudowanej przez kurewskich żydowskich złodziej i jak piszesz sznur by pozostał . Życie uratował mi były UB , który gdy straciłem robotę powiedział mi , żeby stąd spierd… i to natychmiast i to on załatwił mi robotę . Umarł , ale będę mu za to wdzięczny do końca moich dni .
    Dziś mam emeryturkę niemiecką i dzięki temu spokojnie sobie żyje .

    Polubienie

   • Glitch

    @przemex

    2500-3000 to wcale nie jest duzo. Trudno kupic za to dom czy mieszkanie, szczegolnie ze nie wiadomo jak dlugo bedzie sie mialo taki dochod.

    Dramatyczny jest takze fakt, ze ludziom wmowiono ze sami sobie sa winni, ze sa nie bogaci. Dla rezimu to bardzo wygodne bo tacy ludzie nie beda protestowac.

    Polubienie

  • Glitch

   Wedlug zarowno gazetki pana Szechtera jak i propisowskich mediow jest coraz lepiej, a jak komus jest zle to znaczy ze jest niezaradny. Nawet taki krytyk systemu jak pan O. Goldberg twierdzi ze w Polsce nie ma problemu z praca

   Polubienie

   • Słowianin

    Szanowny panie maryjnek napiszę ci jak pisowiec od ojczulka toruńkiego czytaj ze zrozumieniem .Mieszkam w Lublinie i pisałem , że w lecie robotnicy zatrudnieni w Lublinie zarabiają po 2500 – 3000 , ale zapierdzielają od 6 do 20 , a nie pierdzą w wyra . Znam kilku robotników to moi przyjaciele i wiem jak jest . Zrozumiałeś to w końcu ?
    Po drugie zamieszczenie tej ulotki to miał być żart z pejsatej Judeopolonii , bo wiadomo , że ta ulotka to syf. Nie znasz się na żartach . Chłopi wyluzuj czy tam zluzuj majty według pewnego kabaretu .

    Polubienie

   • Słowianin

    Tysiące razy słyszałem od Ozjasza ,że jak ktoś w Polsce nie pracuje ten patentowany gnój i leń oraz darmozjad , bo pracy jest do cholery w Polsce . Zazwyczaj podawał przykłady na to . Podobnie mówią celebryci w żydomediach .
    Chciałbym natomiast wiedzieć gdzie szanowny Korwin w swoim życiu ciężko pracował podobnie Kalkstein i cała ta swołocz .

    Polubienie

   • Słowianin

    Bodajże kilka miesięcy temu Ozjasz udzielił dość obszernego wywiadu jakieś gazetce to chyba dodatek do wybiorczej Szechtera gdzie powiedział tak :
    ” Mnóstwo jest pracy dla Polaków młodych i zaradnych . Podał tu przykłady wielu studentów dodatkowo pracujących . Natomiast ci Polacy bez pracy to lenie i obiboki według Korwina .
    Dostało się też polskim kobitkom , bo Ozjasz powiedział , że one chodzą tylko do pośredniaka po ubezpieczenie zdrowotne . Mężuś ciężko pracuje , a one tylko siedzą w domu gotują obiady dla małżonka i cały dzień chodzą ze ścierą i sprzątają dom . Według Korwina wolą to robić niż wżiąść się do jakiejkolwiek roboty .
    Oczywiście nie jest to toczka w toczkę , ale mniej więcej tak zrozumiałem Ozjasza.

    Polubienie

   • Słowianin

    Przemexie pełna zgoda . Wpis bardzo mądry . Nie wiem ile masz lat , ale sytuacja w latach 90 była znacznie gorsza niż teraz ( lekko licząc razem z ukrytym jakieś 30 % bezrobocia ) . Gdybym wtedy nie wyjechał do Niemiec dziś byłbym dziadem do potęgi nie drugiej a trzeciej w tej Judeopolonii zbudowanej przez kurewskich żydowskich złodziej i jak piszesz sznur by pozostał . Życie uratował mi były UB , który gdy straciłem robotę powiedział mi , żeby stąd spierd… i to natychmiast i to on załatwił mi robotę . Umarł , ale będę mu za to wdzięczny do końca moich dni .
    Dziś mam emeryturkę niemiecką i dzięki temu spokojnie sobie żyje .

    Polubienie

 17. zydozerca

  Czy policjanci z Woli zostali pouczeni,że mają obowiązek okazania legitymacji służbowej osobie na której wezwanie przybyli z interwencją i zakaz penetrowania skrzynek na listy?
  Dysponuję nagraniem z dyktafonu,w jak beznadziejny sposób postępują pozoranci rzekomo strzegący przestrzegania prawa.
  Zerowa skuteczność to norma.
  Może wreszcie ktoś się weźmie za zrobienie porządku z tym rozpasaniem i arogancją młodocianych polucjantów z przyzwolenia zwierzchników,dojna zmiano z PiSu !
  Niech przynajmniej wyłapują motocyklistów bez tłumika i zarabiają na mandatach,jeżeli chociaż to potrafią -na razie brak dowodów.

  Polubienie

 18. Ad;Slowianin.
  Jak jeden, tak i drugi siebie warci. Ich praca polega na oglupianiu naiwnych/latwowiernych gojow.
  Goldberga,dlugo nie dopuszczali do koryta,ale teraz stwierdzili,ze moze sie im przydac,to go zainstalowali,ba nawet Euro-p/oslem
  zostal.Ma zabezpieczony zywot w kwestii finansowej.
  Jak dla mnie,osobnik ten zachowuje sie jak przyslowiowy
  blazen,zreszta nie on jeden. A,gadanie/pokrzykiwanie,to ta
  rasa ma w genach.

  Polubienie

 19. janex

  na parchneon24 wyzywają sobie katolicy i żydzi Panią „ninanonimowa” od szmat i mend.
  Spasiony/obleśny idiota Sendecki jeszcze grozi jej banem „zablokowanie tego-kogoś.”

  matterhorn – ty szmato
  żyd huski – ty mendo

  To jest parcharnia trollnia całkowita, niedawno fałszywiec repsol zbanował iwonka47 za nic, teraz pewnie nie zbanuje wyzywających od szmat i mend ale poszkodowaną.

  Taki standard żydowski na parcharni neon24 ,tam zawsze kłamią

  http://ninanonimowa.neon24.pl/post/133800,winni-katolicy
  (mam kopię https://web.archive.org/web/20160916144712/http://ninanonimowa.neon24.pl/post/133800,winni-katolicy )

  Polubienie

  • Słowianin

   Właśnie wchodzę na parcharnię Neon24 , aby czytać jedynie ninanonimowa jezeli ją zbanują już do tego syfu w ogóle nie wejdę , bo to jest parchate podwórko . Szkoda ,że nie pisze ona na WPS .

   Polubienie

 20. Pingback: System bankowy czyli największe oszustwo w historii ludzkości | hubalblog

 21. slawek

  „Podsłuchano Orbana, mówił, że Kaczyński to wariat z psychiatryka”

  – Ostatnio po rozmowie w Krynicy Orban, co wiem z kuluarowych źródeł, udał się (Orban) do jednego z zachodnich dyplomatów i powiedział mu, że spędził upojne chwile z szaleńcem, którego powinno się do zakładu psychiatrycznego skierować
  http://pikio.pl/prawda-czy-bzdura-podsluchano-orbana-mowil-ze-kaczynski-to-wariat-z-psychiatryka/

  Polubienie

 22. slawek

  to jet obraz nędzy i rozpaczy

  Polubienie

  • Słowianin

   Jak widać to są w większości stare pierdziele . Muszą biologicznie wymrzeć , bo już nie zmądrzeją z powodu braku mózgów niestety . Natomiast ci młodzi to młodzieżówka PISDY . Tatuś i mama z PISDY fuchę załatwili za pierdzenie w stołek po 5 000 pln to trzeba Kalksteina popierać i jego idiotyzmy .

   Polubienie

 23. Pingback: Jeśli kapitalizm mamy żydowski to afery także | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.