Kościół bardziej antypolski od PiS

Bp opolski A.Czaja o zmianie granic Opola przez rząd PiS-u: Głosu ludu nikt nie posłuchał. To dramat. Więcej tu: http://opole.gosc.pl/

 

Bp – nomen omen – A.Czaja –  z pewnością niewielu Polaków pamięta żydowskich przywódców tzw. związku wypędzonych (niemieckich ziomkostw Górnoślązaków), właśnie jeden z nich nazywał się Herbert Czaja, a drugi, Herbert Hubka – znani z antypolskiego rewizjonizmu.

To nie przypadek, że bp A.Czaja – jak sam o sobie mówi: jestem Ślązak, a więc trochę Polak, trochę Niemiec – cóż za piękny przykład unioeuropejskiego kosmopolityzmu -, jest przeciwnikiem zmiany granic Opola. Jego stanowisko jest kontynuacją polityki Kościoła otwarcie rozpoczętej w 1965r. sławnym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Jest to polityka osłabiania Państwa Polskiego na rzecz europejskiej integracji, na rzecz syjonistycznej polityki globalizacji, jest ponad tysiącletnią walką Kościoła ze Słowiańszczyzną.

Zmiana granic Opola jest sprawą wieloaspektową.

 1. Gminy, które zostały włączone do Opola niewątpliwie stracą część swoich wpływów budżetowych na jego rzecz. Pod tym względem jest to zmiana niekorzystna dla mieszkańców gmin. W przyszłości, likwidując żydowski reżim i jego bałagan prawno-administracyjny – miejmy nadzieję, że z każdym rokiem zbliżamy się do tego momentu –, będzie można zadbać o właściwy i równomierny rozwój całego kraju. Oczywiście poprzedzony odbudową ze zniszczeń dokonanych przez żydowskie reżimy.
 2. Rząd PiS zmieniając granice Opola nie kierował się polskimi interesami, a jedynie dążył do osłabienia na Opolszczyźnie swoich przeciwników politycznych: współpracującej z PO mniejszości niemieckiej oraz żydowskiej organizacji pn. Ruch Autonomii Śląska. Ich polityczna współpraca rzutowała na niekorzystne dla PiS wyniki wyborów na Opolszczyźnie. Zatem osłabienie interesów antypolskich na Opolszczyźnie na rzecz interesów polskich, to jedynie niezamierzony skutek uboczny polityki PiS dążącej do wzmocnienia swoich wpływów.
 3. Przed zmianą administracyjnych granic Opola mniejszość niemiecka posiadała w samorządach silna reprezentację uzyskując 20% i więcej mandatów. Po zmianie granic udział mniejszości niemieckiej nie przekroczy 2% mandatów. Będzie to miało znaczenie także w wyborach parlamentarnych.
 4. Zmianą granic Opola zainteresowali się politycy NRF podkreślając, że jest ona niekorzystna dla niemieckiej mniejszości, a to budzi ich niepokój. Niepojęta bezczelność „niemieckich” polityków skłania ich do podjęcia rozmów z rządem PiS-u. Nazywając rzecz po imieniu jest to bezprawne wtrącanie się w wewnętrzne sprawy RP. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że dwumilionowa mniejszość Polska w NRF nie posiada prawnego statusu mniejszości, w przeciwieństwie do 150-tysięcznej mniejszości niemieckiej w Polsce.

Podsumowując trzeba mocno podkreślić, że zmiana granic Opola przeprowadzona przez rząd PiS-u, niezależnie od jego rzeczywistych politycznych intencji, jest w ostatecznym rozrachunku korzystna dla Polski i Polaków – osłabia mniejszość niemiecką i sterujące nią żydostwo.

Stanowisko Kościoła w tej sprawie wyrażone przez bpa A.Czaję kolejny raz zdradza rzeczywisty stosunek władz Kościoła do spraw polskich, do Polski i do Polaków.

 

Dariusz Kosiur

judeochrystianizm-2

Reklamy

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “Kościół bardziej antypolski od PiS

 1. Kiedy Dmowski powiedział kard. Gaspariemu..’dopóki Polacy są podzieloni pozostają pod zaborami..’..’gdy Polska się zjednoczy – stanie się niepodległa’…Ten parsknął śmiechem – ‚niepodległa Polska’?..cha, cha…’ależ to marzenie, to cel nieziszczalny!…’wasza przyszłość jest z Austrią’..
  Watykan kierował do narodu polskiego będącego pod zaborami odezwę/apele o dochowanie wierności i posłuszeństwa – ‚prawowitej władzy’ zaborców propagując zasadę trójlojalizmu – ‚bezwzględne posłuszeństwo’ wobec zaborców..
  W latach 1881-1885 Watykan zawarł konkordaty z trzema zaborcami Polski – Austrią, Rosją i Prusami – tworząc zasadę trójlojalności..W zależności od zaboru Polacy musieli być wierni i posłuszni zaborcy..

  We wrześniu 1894 papież Leon XIII do polskich biskupów napisał:
  Wy co rosyjskiemu podlegacie berłu nie przestańcie wytężać usiłowań, nad utrwalaniem wśród kleru i ogółu dla poszanowania dla zwierzchności i posłuszeństwa i przestrzegania karności publicznej….

  Wy którzy podlegacie przesławnemu domowi Habsburskiemu, miejcie na baczeniu, ile zawdzięczacie dostojnemu Cesarzowi w najwyższym stopniu do wiary przodków przywiązanemu. Udowodnijcie z każdym dniem swoją wierność i uległość.
  Wam, którzy zamieszkujecie prowincję poznańską i gnieźnieńską zalecemy ufność w wielkoduszną sprawiedliwość Cesarza..

  Mamy więc historyczny fakt – że Kościół katolicki to zwykła – Prostytutka, która – da każdemu – w imię swoich interesów….
  Zdaje się że ci narodowcy, którzy walczą w Posce – za kościół i krzyż – naiwnie wierząc, że to przyniesie niepodległość – stracili umiejętność myślenia i wyciągania wniosków…nie mówiąc już o pamięci historycznej..
  To wszystko pokazuje – komu? – zależy by Polacy byli podzieleni…kto prowadzi dziś politykę – podziału….?…i cui bono?…

  Żydo-katoliccy pasożyci wiedzą…że gdy Polacy się zjednoczą…to ci pasożyci czy to w jarmułkach czy w koloratkach – zdechną..

  Jeżeli więc jesteś narodowcem…- komu służysz?
  Czy jesteś za gubernią czczącą groby i narodowe klęski,
  czy za państwem czczącym sukces i rozwój..?

  Polubione przez 2 ludzi

 2. julius

  Skleroza otoczna i nadkonsumpcja nie wyczerpują najważniejszych przyczyn zażydzenia Polski. Wchłonęliśmy ich więcej, niż organizm znieść może, zbyt dużo było nędzy żydowskiej, zwłaszcza w XVIII wieku, aby się to dało wytłumaczyć wielkim na nich zapotrzebowaniem. Masowy napływ żydów w XVIII wieku wydaje się być posunięciem zorganizowanym i celowym. Trochę światła na tę sprawę rzucają następujące fakty.
  Już w 1495 ustalono prawnie opłaty żydów na rzecz plebanów, a ilość w ich w danej parafii uzależniono od decyzji biskupów. (Maciejewski, „Żydzi w Polsce”). Zaś Smoleński pisze o żydach („Stan i sprawa Żydów polskich w wieku XVIII, str. 22); „Według synodu Płockiego (koniec wieku XVIII), lud ten cierpiany jest dlatego tylko, żeby się nawrócił, żeby żyjąc wśród chrześcijan, przypominał im męki Chrystusa i sprawiedliwość Bożą”.
  Dalej. Duchowieństwo w XVIII w. najprzód sprzeciwiło się wypędzeniu żydów z miast, a pod koniec zrobiło pierwszy krok, aby ich z miast wypędzić.
  „Duchowieństwo wkracza w sferę, która najzupełniej nie ma związku z jego powołaniem. Zabrania posłom w synodach, żydów poborcami stanowić do danin i czynszów, które dzierżawili od pana, niedozwala puszczania im ceł, majątków i dóbr na dziedziczność nabywać, przypomina żydom żółte czapki i ubiory bez klejnotów, a w wypadku uchylania się od przepisów, rozciąga nad nimi swą jurysdykcję”.
  „Każdy prawie pleban poucza żarliwie wieśniaków, jak postępować z żydami, wydaje rozporządzenia dotyczące zakładania cmentarzy żydowskich i odbywania pogrzebów.
  Wszystkie, tak srogie uchwały duchownych dążyły do nawracania Izraelitów, nad czym pracowano szczególnie za Sasów, za których odnowiono dawne bazylejskie dekrety, w celu oddziaływania za żydów drogą przekonania i przymusu – nauczanie po kościołach i szkołach. Kobielski biskup Łucki miał osobliwą ochotę nawracania ich i dysputowania z nimi; prawił nawet kazania w synagogach żydowskich. Józef Andrzej Załuski fundusz uczynił dla „conversów a judaizmo”, a we Lwowie w 1721 r. podobną misję poparło wojsko”.
  Wszyscy bez wyjątku historycy zgadzają się z faktem bardzo silnego ucisku żydów przez duchowieństwo, a za pośrednictwem duchowieństwa i przez szlachtę, przeważa jednak zdanie, że widocznie w innych krajach prześladowanie było znacznie sroższe oraz rozbieżnością norm prawnych z rzeczywistością, że się tak gwałtownie garnęli do Polski.
  Jedynie słusznym, wydaje mi się. Będzie zestawienie prześladowania żydów z faktem istnienia artykułu 7, XII rozdziału statutu litewskiego z 1588 r. oraz istnienie dopisku (Uzus) w prawie koronnym (Bandtke-Stężyński, „Prawo pryw. Polski, str. 22), który nakazuje nobilitowanie każdego żyda czy żydówki, przechodzących na wiarę chrześcijańską.
  Prawo to zostało w prawdzie zniesione w roku 1764 z ważnością wstecz, na skutek żądań szlachty zagrożonej przechodzeniem wielkiej ilości majątków w ręce żydów, neofitów, ale już w roku 1768-9 odebrano poprzedniej uchwale moc obowiązującą wstecz oraz dano królowi prawo nobilitowania neofitów, z czego ci oczywiście skwapliwie korzystali, tak, że nadal, choć już jako zwyczaj, prawo to pozostało. Wystarczy nadmienić, że jeden St. August nobilitował około 50 tys. żydów. Jeżeli sobie teraz uświadomimy, że wypadki nobilitowania chłopów czy też mieszczan były nadzwyczaj rzadkie, praktycznie biorąc prawie nie istniały, z drugiej strony olbrzymie uprzywilejowanie byle żyda-neofity i prześladowanie żydostwa, jako takiego, możemy stąd wyciągnąć jedyny logiczny i słuszny wniosek: Polska przedrozbiorowa została przeznaczona z góry przez czynniki obce na wylęgarnię neofitów, jako kraj najbardziej przepojony zasadami powszechnego związku religijnego z siedzibą w Rzymie, dalej, że cel ten realizowano prawdopodobnie w porozumieniu z centralnymi ośrodkami dyspozycji żydostwa światowego, przerażonego rozmiarami prześladowań w całym świecie chrześcijańskim.
  Inż. L. Zasada (właściwie inż. Ludwik Zasada)
  Zadruga 1938

  Polubione przez 1 osoba

 3. wsza

  Polacy mieszkający w Niemczech nie mają statusu mniejszości z 2 powodów:
  1. wszyscy tam mieszkający Polacy są ze względów finansowych / zawodowych, brak jakichkolwiek struktur lub powiązań historycznych do terenów dzisiejszych Niemiec.
  2. mniejszość niemiecka w Polce została stworzona po „sztucznej” zmianie granic wg porządku jałtańskiego/poczdamskiego. Jeżeli na terenach np. Ślaska mieszkali Niemcy, którzy od 600 lat tam mieszkali/pobierali się/budowali/umierali pokolenie za pokoleniem to ciężko odmówić im prawa do samostanowienia (w obrębie oczywiście konstytucji danego państwa) na ziemiach, z którymi są tak silnie związani. Polacy mają swoją mniejszość np.na Ukrainie czy Litwie.

  Polubienie

 4. janex

  Działacze Żydowscy po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą: Jesteśmy zadowoleni!

  [..]Rozmowy dotyczyły też kwestii restytucji mienia żydowskiego w Polsce i o stosunkach Polski z Izraelem[..]
  http://telewizjarepublika.pl/dzialacze-zydowscy-po-spotkaniu-z-prezydentem-andrzejem-duda-jestesmy-zadowoleni,38192.html

  Polubienie

 5. janex

  Wspomnienie Żydówki E. Juńczyk-Ziomeckiej o L. Kaczyńskim. – List L.Kaczyńskiego do żydowskiej loży B’nai B’rith
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/09/21/wspomnienie-zydowki-e-junczyk-ziomeckiej-o-l-kaczynskim-list-l-kaczynskiego-do-zydowskiej-lozy-bnai-brith-2/

  Polubienie

 6. janex

  Jan Śpiewak: Elity III RP są niczym gang albańskich złodziei kurczaków

  Jak stwierdził w polskiej telewizji Szymon Szurmiej, były dyrektor Teatru Żydowskiego, w Polsce żyje 4 miliony Żydów zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich. A ile żyje niezarejestrowanych ?

  Wywiad…
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/09/jan-spiewak-elity-iii-rp-sa-niczym-gang-albanskich-zlodziei-kurczakow-2/

  Polubienie

 7. Henryk Kroll

  Zmniejszenie wpływów gmin może być powowdem redukcji zatrudnienia, co uważam za dobre rozwiązanie, ponieważ aparat biurokratyczny jest za duży. Mniejszośc niemiecka skupiona na terenie opolszczyzny najwięcej występuje w powiecie krapkowickim i z tego okręgu najwięcej jest oddanych głosów na mniejszość. Ryszard Gala poseł z MN. W filmie geostrategiczna Ukraina lider zmiany Piskorski który obecnie przebywa w areszcie mówił że powodem odłączenia Krymu poprzez głosowanie były prozaiczne sprawy zwykłych ludzi np. brak wypłat, ogólny stan gospodarki. Nie dziwię się ślązakom że wybierają inną opcję. Rzeszow jest kolejnym miastem powiekszajacym swoje granice w ciagu ostatnich lat, prezydent tego miasta chce zakonczyć ten etap na 200 tys mieszkańców. Prezydent Opola odwiedza Rzeszów. Mniejszość niemiecka ma możliwośc wystawienia kandydata do Sejmu JOW i może wygrać.

  Polubienie

 8. zydozerca

  The Vatican Mafia
  http://www.bibliotecapleyades.net › vatican

  The Vatican Exposed: Money, Murder, and the Mafia: Paul L. Williams: 9781591020653: Amazon.com: Books
  https://www.amazon.com › Vatican-Expo

  The Top of the Pyramid: The Rothschilds, the Vatican and the British Crown Rule World | Humans Are Free
  humansarefree.com › 2014/09 › the-top-…
  21.09.2014 – The Top of the Pyramid: The Rothschilds, the Vatican and the British ….. A river bank directs the flow of the current/sea – the currency, the cash

  Polubienie

 9. zydozerca

  REKONSTRUKCJA RZĄDU B.SZYDŁO
  DO NATYCHMIASTOWEGO ODWOŁANIA Z FUNKCJI

  ANDRZEJ DUDA
  ANTONI MACIEREWICZ
  WITOLD WASZCZYKOWSKI
  KONSTANTY RADZIWIŁŁ
  JAN SZYSZKO

  KLER + PARLAMENT +ŻYDÓW +RZĄD Z P/REZYDENTEM
  POGNAĆ STĄD !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s