Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski

macierwicz_odlot

Antoni Macierewicz, główny animator sekty smoleńskiej, postępuje naprzód w swoim szaleństwie „militarnego jastrzębia”.  

Skutki – już nie tylko deklaracji, ale konkretnych decyzji politycznych psychopatycznego polityka – są ewidentnie niebezpieczne dla Polaków, ale w wypadku ewentualnego wyboru Hilary Clinton na prezydenta USA, będą zgubne dla państwowego bytu Polski. Odsunięcie szaleńca od władzy i postawienia go przed sądem w oparciu o 129 art. KK jest jednym z naczelnych zadań szczerze narodowo-patriotycznych środowisk polskich.

PZ

Minister Macierewicz: USA gotowe do rozmieszczania wojsk w Polsce

• Stany Zjednoczone są gotowe jak najszybciej rozpocząć rozmieszczenie wojsk na terenie Polski
• Informację o planach USA przekazał minister Antoni Macierewicz
• Minister Obrony Narodowej przebywa z wizytą w USA
• Macierewicz uczestniczył w konferencji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey

– Wiem, że ze strony USA jest jak największa gotowość i determinacja, żeby ich wojska – zarówno te w ramach ciężkiej brygady, która będzie stacjonować na terenie Polski, jak i te, które będą w bojowej grupie batalionowej i będą współdziałać z innymi wojskami natowskimi – jak najszybciej rozpoczęły rozmieszczenie na terenie Polski – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak przypomniał, będzie się to dziać na początku przyszłego roku i obejmie szereg miejscowości na flance wschodniej, ale też na zachodzie kraju.

Macierewicz, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, był w piątek głównym mówcą na sympozjum z udziałem studentów, naukowców i polityków na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Brunswick w stanie New Jersey. Wygłosił tam główne przemówienie na konferencji na temat bezpieczeństwa narodowego.

Minister scharakteryzował najważniejsze zagrożenia, w których obliczu stoi Polska i świat. Zaliczył do nich m.in. ekstremizm islamski, rosyjską agresję oraz ekspansywną politykę Chin. Zwrócił też uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na flance wschodniej.

Mówił o agresji Rosji na Ukrainę oraz niedawnym ataku bombowym wojsk Putina w Syrii. Wskazał na falę terroryzmu, z którym musiały się w ostatnim czasie zmagać Francja, Belgia i Niemcy. Zwrócił także uwagę na zagrożenia płynące z kryzysu związanego z falą imigracji, zalewającej przede wszystkim Stary Kontynent.

Powracając do znanej książki „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, przekonywał, że „zderzenie cywilizacji” staje się rzeczywistością.

Apelował o obronę systemu wartości europejskich, związanych z chrześcijaństwem. Podkreślił potrzebę zwiększenia wydatków na obronność i wywiązywania się z podjętych zobowiązań, a także aktywności i wsparcia terytoriów znajdujących się poza granicami NATO.

– Trzeba walczyć z wspólnym wrogiem, który zna nasze słabości – argumentował.

Minister akcentował historyczne znaczenie niedawnego szczytu sojuszu wojskowego w Warszawie. Mówił o obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w tym polskich, w różnych krajach jego wschodniej flanki.

W trakcie konferencji Macierewicz sugerował, aby zastanowić się, czy katastrofa smoleńska, inwazja na Ukrainę czy też wojna w Gruzji nie są kolejnymi etapami dłuższego procesu. Zapowiedź utworzenia przez prezydenta Putina ministerstwa bezpieczeństwa państwowego traktował jako powrót do czasów KGB.

W tym kontekście ocenił, że dla wielu ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej Ameryka jest wciąż symbolem wolności.

Szef MON mówił o polskiej drodze do wolności. Przypominał też o wysiłkach krajów Międzymorza oraz Grupy Wyszehradzkiej zmierzających do wzmocnienia regionu.

Podsumowując swoją wizytę mówił w rozmowie z m.in. o spotkaniu z agencji obrony przeciwrakietowej, której przewodniczy wiceadmirał James Syring. Nie chciał ujawniać szczegółów, ale określił je jako „bardzo ważne”.

Jak dodał, na spotkaniu z przewodniczącym komisji ds. sił zbrojnych w amerykańskim Senacie Johnem McCainem podejmowane były inne kwestie.

– W zasadzie podczas dwóch spotkań rozmawialiśmy o sytuacji związanej z ich pracą w bazie w Radzikowie, w której Polska uczestniczy, i całym systemie antyrakietowym, skuteczności jego działania i wszystkim, co się z tym wiąże. Polska jest bardzo w to zaangażowana i będziemy w to zaangażowani, będziemy dotrzymywali naszych zobowiązań, bardzo jesteśmy tym zainteresowani – mówił Macierewicz podczas konferencji dla prasy po sympozjum.

Zapewniał o wsparciu dla polskich zamierzeń i wysiłków na rzecz obrony rakietowej oraz obecności USA i NATO na wschodniej flance. Wyraził przy tym wdzięczność dla senatora McCaina za jego wysiłki w tych sprawach.

Pytany przez, czy doszło do dodatkowych ustaleń wykraczających poza podjęte na warszawskim szczycie NATO, minister powiedział: „Dla nas najważniejsze jest to, aby zobowiązania podjęte podczas szczytu NATO zostały jak najszybciej i w jak najpełniejszym wymiarze zrealizowane. Wiemy, że wszystko idzie naprawdę bardzo dobrze. Polska wypełni wszystkie swoje zobowiązania, które do nas należą”.

W nawiązaniu do artykułu w „Gazecie Wyborczej”, która pisała, że „zlikwidował po cichu” podkomisję smoleńską, i nazwała złamaniem prawa powołanie jej członków do utworzonej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powiedział, że to „bzdura”.

– Albo ktoś źle przekazał tę informację, albo ktoś nie jest specjalnie zdrowy. Związek z rzeczywistością tego, co pan referuje, a ja nie czytałem tych tekstów, jest żaden. Poza tym, że dotyczy „Gazety Wyborczej” – zakończył Macierewicz.

za:http://wiadomosci.wp.pl/minister-macierewicz-usa-gotowe-do-rozmieszczania-wojsk-w-polsce-6042707710984833a

ANEKS

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wizyta-ministra-obrony-w-usa-k2016-09-28/

Także:

List ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Jak ocalić Zachód?

List Ministra Antoniego Macierewicza odczytany podczas forum „Saving the West – Priorities and Principles” zorganizowanego w Waszyngtonie przez Center for European Policy Analysis (CEPA) w dniach 28–29 września 2016 r

Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie! Czuję się zaszczycony i usatysfakcjonowany tym, że mogę otworzyć 8. Forum CEPA. Tematy, które będziemy omawiać w ciągu tych dwu dni zawsze były dla mnie ważne: czy szło o naszą współpracę regionalną ze szczególnym przykładem Grupy Wyszehradzkiej, czy też o zagrożenie ze strony Rosji, o dezinformację tudzież demokrację i zachodnie wartości. We wprowadzeniu do programu konferencji organizatorzy napisali, że „Zachód stoi przed bezprecedensową serią wyzwań, wliczając ekstremizm islamski, rosyjski rewanżyzm, militarną ekspansję Chin, wzrost rywali gospodarczych na południu oraz wewnętrzną stagnację gospodarczą i przesilenia polityczne”. To zdanie brzmi bardzo „huntingtońsko”; można je krótko podsumować jako „Zachód i reszta”. A tak się składa, że taki jest tytuł jednego z rozdziałów słynnego „Zderzenia cywilizacji” Huntingtona. Sama książka, przez jednych chwalona, krytykowana przez innych, powinna być przedmiotem starannych badań.

.

Jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się na Majdanie w 2013 roku i na to, co dzieje się do tej pory na Ukrainie zaatakowanej przez Rosję – to jest to zderzenie cywilizacji. Zachodnie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa zostały skonfrontowane z brutalną siłą i wschodnią dyktaturą. Jeśli widzimy zawirowania społeczne w Europie Zachodniej związane z falą terroryzmu i kryzysu migracji – to jest to zderzenie cywilizacji. Jeżeli Center for European Policy Analysis organizuje forum zatytułowane „Ocalanie Zachodu – priorytety i zasady”, które pokrywa się z innym tytułem rozdziału w pracy Huntingtona „Postępujący 2 zmierzch Zachodu”, to wyraźnie wskazuje, że żyjemy w czasach, w których zderzenie cywilizacji staje się rzeczywistością.

.

Pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie musimy postawić, dotyczy definiowania pojęcia Zachodu. Mam nadzieję, że wszyscy zgodzimy się, iż najbardziej istotnym elementem rozumienia tego, kim jesteśmy, jest nasz system wartości. Był on kształtowany przez wieki jako unikalne połączenie wartości moralnych wniesionych przez Biblię i następnie przyjętych odnowionych przez filozofię grecką i rzymską oraz ich systemy prawne. Był to grunt, z którego wyrosły prawa człowieka i współczesna demokracja liberalna. To te wartości uczyniły nasz sposób życia czymś szczególnym. Pozwólcie też, że odwołam się do innej ważnej książki. W przeciwieństwie do tego, co napisał Francis Fukuyama w pracy „Koniec historii i ostatni człowiek” wartości te nie są dane nam na zawsze. Jeśli nie będziemy ich bronić, możemy je w końcu utracić. Ich obrona musi się składać z dwóch komponentów. Pierwszym jest solidna i zdecydowana obrona fizyczna naszej wolności.

.

W lipcu tego roku, podczas szczytu NATO w Warszawie, zrobiliśmy ważny krok na rzecz ochrony Europy i Zachodu poprzez ustanowienie wzmocnionej wysuniętej obecności na Wschodzie. Wkrótce będziemy wdrażać te decyzje i znacznie zwiększymy siłę naszego odstraszania. Sojusz ustalił jako obowiązującą wszystkich członków docelową normę – przeznaczenie 2% PGB na obronę. Jak dotąd tylko pięć państw (ze Stanami Zjednoczonymi i Polską włącznie) osiągnęło ów poziom, ale pozostałe kraje mają wkrótce dołączyć. Musimy być gotowi do walki w każdej chwili i wszędzie, w tym także w nowych obszarach, takich jak wojna cybernetyczna i informacyjna. Jak to ujął polityk brytyjski Lord Courtney of Penwith: ceną wolności jest wieczna czujność. Obrona musi być również prowadzona poza naszymi granicami. Jak już wspomniałem, dziś także Ukraina toczy wojnę w obronie cywilizacji zachodniej. W Gruzji może nie ma dziś wojny, ale już w 2008 roku kraj ten stracił znaczną 3 część swojego terytorium z powodu wyborów politycznych. Prowadzona wojna z barbarzyńskim Państwem Islamskim i wysiłki na rzecz ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie aby zatrzymać wielkie migracje są również częścią tej walki. To samo odnosi się do Afganistanu. Jak widać, musimy pozostać aktywni, również poza naszymi granicami.

.

Mówiąc o ostatnich dwóch zagrożeniach związanych z terroryzmem islamskim i dżihadem, musimy poważnie przemyśleć rolę Rosji w tym zakresie. Najnowsze barbarzyńskie bombardowania Aleppo mogą tylko jeszcze bardziej zdestabilizować region i sprawiają, że katastrofa humanitarna w Syrii będzie jeszcze większa. Mam na myśli również inne, głębsze zjawisko. Dziś trudno mieć wątpliwości co do tego, że Związek Sowiecki i jego satelici wspierali w przeszłości i finansowali dużą liczbę ekstremistycznych ruchów lewackich lub manipulowali nimi. Przypomnieć można Rote Armee Fraktion (Frakcję Czerwonej Armii) w Niemczech, Brigade Rosse (Czerwone Brygady) we Włoszech, Komintern, lewackich terrorystów w Ameryce Łacińskiej (Świetlisty Szlak), ekstremistyczne postacie teologii wyzwolenia, kilka ruchów religijnych, takich jak Światowa Rada Kościołów i wiele, wiele innych zjawisk.

.

Według ostatnio głoszonych opinii, prominentni aktywiści Organizacji Wyzwolenia Palestyny byli w rzeczywistości agentami KGB. Wobec powyższego, myślę, że powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie: czy jest możliwe, że Rosja wpływa obecnie, lub może nawet tworzy radykalny islamski terroryzm i dżihadyzm? Odpowiedź na to pytanie może być fundamentalna dla przetrwania naszej cywilizacji.

.

Drugi komponent obronny jest znacznie trudniejszy do zbudowania. Wymaga on walki z wrogiem znacznie gorszym, bo znającym wszystkie nasze słabości: z sobą samymi. Musimy powrócić do źródeł naszej siły, do tradycyjnych wartości etycznych. Musimy powrócić do klasycznej definicji prawdy i zawsze pamiętać, że jeśli poznamy prawdę, prawda nas wyzwoli. Nawet wówczas, gdy będzie to prawda bardzo bolesna. To jest właśnie powód, dlaczego z taką determinacją usiłujemy dowiedzieć się, co stało się w Smoleńsku podczas tragicznej katastrofy 4 samolotowej w 2010 roku. Mamy coraz więcej dowodów na to, że rosyjska wersja wydarzeń, które doprowadziły do tej katastrofy, jest fałszywa. I biorąc pod uwagę kontekst wojny w Gruzji w 2008 r. i wojny na Ukrainie trwającej od roku 2014, mamy prawo zastanawiać się, czy ta katastrofa nie jest kolejnym stadium dłużej trwającego procesu.

.

Ostatnio, Władimir Putin zapowiedział utworzenie na nowo osławionego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, co faktycznie oznacza powrót do czasów KGB. Możemy więc ponownie odnaleźć się w czasie zimnej wojny, lub czegoś gorszego. Tak, jest to bolesne, ale taka jest prawda. Musimy również pomyśleć o elementarnej sprawiedliwości. Ostatnio daje się zaobserwować wzrost ekstremalnych sił w Europie, zarówno prawicowych jak i lewicowych. Wiele z nich powstało na skutek niepożądanych zjawisk ekonomicznych i społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach. To one stworzyły sytuację, w której wiele osób poczuło się oszukanych przez polityków i elity finansowe, które zubożały w czasie, kiedy wokół powstały wielkie fortuny, lub po prostu zrozumiało, że ich interesy nie były reprezentowane w życiu politycznym. Jest to bardzo niebezpieczny mechanizm, który z czasem może prowadzić do wzrostu radykalizmu.

.

Horror komunizmu w Rosji, narodowy socjalizm w Niemczech i wiele innych podobnych zjawisk wyrosło z takiego zaplecza. Zachód potrzebuje moralnej odnowy w ramach zasad tradycyjnej chrześcijańskiej moralności. Nawet jeśli nie uprawiamy już praktyk religijnych, religia pozostaje kręgosłupem naszej cywilizacji. Dziś Europa Środkowo-Wschodnia, a w szczególności V4 (Grupa Wyszehradzka) może zaoferować unikalne doświadczenie w tej materii. Stanowimy część Zachodu a przy tym jesteśmy jeszcze bardzo mocno tradycyjnymi społeczeństwami.

.

Ostatnio w Krynicy, premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński oświadczyli, że kraje Europy Środkowej powinny odbudować tę tradycyjną kulturę europejską. Współpracujemy ściśle także z naszymi przyjaciółmi z trzech państw bałtyckich i Rumunii, w tym łącząc wspólne wysiłki 5 na rzecz budowy wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance. W związku z tym wspieramy Kanadę jako państwo ramowe na Łotwie i wzajemnie wspieramy się kontyngentami wojskowymi z Rumunią. Uczestniczymy także aktywnie w misjach Air Policing wspierających państwa bałtyckie i właśnie zaczęliśmy udzielać takiego samego wsparcia Rumunii i Bułgarii.

.

W maju tego roku, ministrowie obrony Grupy Wyszehradzkiej podpisali wspólną deklarację, która określa ramy współpracy wojskowej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jeden z zapisów przewiduje rotacyjną obecność sił zbrojnych V4 w krajach bałtyckich. Można by powiedzieć bez wielkiej przesady, iż stary polityczny koncept Międzymorza, a więc swego rodzaju forma sojuszu państw usytuowanych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, zaczyna się materializować. Sojusz taki mógłby wspomóc w dużym stopniu także strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych poprzez fakt pozyskania wiarygodnego partnera ze znaczącym potencjałem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cieszę się zatem, że na Forum tak dużo uwagi zostanie poświęcone Grupie Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że w działaniach na rzecz obrony cywilizacji Zachodu nasze cztery państwa, Republika Czech, Polska, Węgry i Słowacja, a także pozostałe kraje regionu, mogą odegrać wielką rolę. Dziękuję Państwu.

Click to access Jak_ocalic_Zachod.pdf

 

27 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

27 responses to “Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski

 1. Pingback: Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 2. paziem

  Ten syjonistyczny, trockistowski nieuk sprzedaje takie kwiatki w swoim liście:

  „Mam nadzieję, że wszyscy zgodzimy się, iż najbardziej istotnym elementem rozumienia tego, kim jesteśmy, jest nasz system wartości. Był on kształtowany przez wieki jako unikalne połączenie wartości moralnych wniesionych przez Biblię i następnie przyjętych odnowionych przez filozofię grecką i rzymską oraz ich systemy prawne.”

  Polubienie

 3. julius

  Boris Johnson mówi, że Rosja jest „w niebezpieczeństwie stania się narodem pariasem”
  http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/boris-johnson-says-russia-in-danger-of-becoming-a-pariah-nation-35094578.html
  Żydowskie świnie dostają wścieklizny, że Putin nie idzie na ugodę w Syrii.
  Wyglada na to, że Rosja musi dobić Syjonistów zza Oceanu. Jeśli Prezydent Putin jest prawdziwym Ruskim to ma okazje dokonać zemsty na żydowskiej bolszewii usadowionej teraz w USA za rewolucję 1917 roku. Akurat w stulecie.

  Polubione przez 1 osoba

 4. slawek

  Polska. Teoria Spisku czyli Psychiatria przerażające fakty. (rosyjski talk show o nowej komisji ws. katastrofie smoleńskiej)

  . https://www.youtube.com/watch?v=f3B2Ryy_2Nc

  Polubienie

 5. slawek

  Australia: Miting- Thank You Russia, Putin! Putin!

  W Polsce by wszystkich zawinęło ABW i do kicia bez wyroku, jak Piskorskiego..

  Polubienie

 6. slawek

  1 października, Dzień Wojsk Lądowych Rosji

  Polubienie

 7. Pingback: Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski « Dziennik gajowego Maruchy

 8. AP

  Panujcie nad swymi emocjami !
  To prosba.
  Zydzi i Niemcy ponownie sami zaczynaja sie wykanczac .
  Cierpliwosci prosze i olewanie ich ,takze wszystkiego co ich cieplym moczem.
  Nie dajcie sie prowokowac .
  Rosyjskie plany juz sa w toku realizacji.
  POZDRAWIAM PATRIOTOW ZYJACYCH W PRAWDZIE !
  UCZCIWOSC i PRAWDA ZWYCIEZA !!!

  Polubienie

  • PL

   Masz pan niebywałą zdolność przyklejania łatek, tym których nawet nie znasz…to taka specyfika tego forum?
   A poważniej pisząc, S Ławrowa znam z nieco bardziej wyważonych wypowiedzi, więc proszę nie podniecać się jakimś bełkotem.

   Polubienie

 9. maryjanek

  Psychopata o którym mowa

  Polubienie

 10. Pingback: Psychopata Macierewicz coraz groźniejszy dla Polski – Mandaryn

 11. Pingback: Merowie i KK — szabas gnojne lokaje Sorosowi, szkodniki Polakom « Grypa666's Blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.