Żydowski KOR i żydo-katolicki Kościół przeciw Polakom

Gdy w 1978r. E.Gierek dowiedział się, że Wojtyła został papieżem skomentował ten fakt  następująco: „dla Polski niczego dobrego to nie wróży” (zdj. Czołówka KIK z prymasem*)

Z okazji 40-tej rocznicy powstania KOR żydowska gadzinówka Michnika zamieściła kolejny rocznicowy tekst (fragmenty – kolor niebieski, jak kolor gwiazdy Dawida). Tym razem tekst zawiera bardzo istotne wątki historyczne, które dla wielu Polaków, nawet po tylu latach trwania żydowskiego reżimu, mogą stanowić zaskoczenie, co do rzeczywistego udziału Kościoła po stronie syjonistycznej, żydowskiej V kolumny oraz światowego żydowskiego imperializmu USA.

Prymas Wyszyński wspiera KOR

W dniu powstania KOR, 23 września 1976 roku, do Radomia na kolejny proces uczestników Czerwca ’76 przyjechali Ludwik Dorn, Grażyna Jaglarska, Antoni Macierewicz i Marek Tomczyk. Zatrzymani przez milicję wiele godzin spędzili w komisariacie. Pobito Tomczyka i Dorna, który dostał pałką w gołe pięty.

Ten incydent z jednej strony dowodził, jak bardzo KOR jest potrzebny, a z drugiej – że władze PRL uznały solidarność inteligencji z robotnikami za poważne zagrożenie. „„Solidarność inteligencji z robotnikami” – ta inteligencja to oczywiście środowiska KOR, czyli żydowskiej V kolumny, a więc inteligencja polska według żydowskiej gadzinówki to Żydzi, a nie Polacy. – D.Kosiur

Reżim postanowił udawać, że Komitetu Obrony Robotników nie ma. – Reżim, czyli polskie (nie żydowskie) władze PRL. A jest to przecież powszechnie stosowany zabieg medialny, szczególnie po 1990r., przez powszechne żydowskie media. Jednak w latach 1970. zabieg ten – tolerowania „opozycji” – był wymuszony przez Zachód, jako warunek udzielania Polsce kredytów i przyjmowania jego spłat przez żydowskie banki Zachodu.

Niewielu wie, że zawarty 7 grudnia 1970r. układ między PRL a RFN zawierał klauzulę dotyczącą udzielenia Polsce kredytów – była to inicjatywa Zachodu, a nie władz PRL. Konieczność zaciągania kredytów była skutkiem podstępu, jaki żydowscy doradcy przy KC PZPR zastosowali wobec W.Gomułki i jego ekipy doprowadzając do sytuacji nieuchronnego powstania po 1970r. kilkumilionowego bezrobocia – na rynek pracy miał, bowiem wejść wyż demograficzny.

W latach 1970. władze PRL popełniły fatalny błąd tolerując żydowską, syjonistyczną opozycję. Dzisiaj już wiemy, że należało ją zlikwidować, zwłaszcza w sytuacji, gdy przeciw Państwu Polskiemu i Polskiemu Narodowi występowała oficjalna instytucja żydo-katolickiego Kościoła. – D.Kosiur  

Wiadomość o powstaniu KOR z wielkim uznaniem przyjął natomiast kardynał Stefan Wyszyński.

29 września napisał do Jana Józefa Lipskiego: „Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz. [.] Dziś trzeba mocno przypominać obowiązki Władzy, płynące z Kodeksu Pracy. Trzeba też budzić poczucie sumienności i szacunku dla człowieka pracującego. (…)”

Słowa S.Wyszyńskiego nie wymagają komentarza. Otwartą walkę z polskim PRL żydo-katolicki Kościół rozpoczął już 1965r. sławetnym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich. Dowodem wspólnej walki żydo-katolickiego Kościoła i syjonistycznej żydowskiej V kolumny z Państwem Polskim i z Polakami jest fakt wielokrotnego udostępniania pomieszczeń kościołów żydowskim przestępcom z KOR na ich protesty.

KOR – Komitet Obrony Robotników – jak wiemy spełnił swoje zadanie. Po zwycięstwie z PRL w 1989r. żydowskiej V kolumny i żydo-katolickiego Kościoła nie ma już potrzeby bronić robotników – po prostu robotników już nie ma, bo nie ma już dla nich miejsc pracy.

Dzisiaj można już stwierdzić, że syjonistyczny, żydowski KOR nie zaistniałby w PRL bez wsparcia ze strony Kościoła – cóż, łączyła te organizacje wspólnota politycznego celu. – D.Kosiur

Tegoż dnia do Komitetu przystąpiła Halina Mikołajska. Wielka aktorka, przyłączając się do opozycyjnej inicjatywy, oddawała jej część własnej popularności. Toteż stanie się obiektem szczególnie brutalnych ataków ze strony bezpieki. – „Wielka aktorka” – Żydówka, miała problemy z artykulacją w języku polskim. Wylansowana przez środowiska żydowskiej V kolumny, które opanowały życie kulturalne PRL. Była żoną M.Brandysa (Żyd). – D.Kosiur

Głównym redaktorem „Komunikatu” był do września 1977 roku Antoni Macierewicz. Poza nim kolegium redakcyjne tworzyli Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Piotr Naimski i Wojciech Ziembiński.

Za: http://wyborcza.pl/

Ten ostatni, W.Ziembiński, swoją opozycyjną działalność rozpoczął w 1956r. w Klubie Inteligencji Katolickiej i Klubie Krzywego Koła. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że znakomita większość katolików – członków warszawskiego KIK miała pochodzenie żydowskie. Zresztą obydwie organizacje zostały założone z inspiracji żydowskich bandytów z UB, m.in. L.Brystiger, która zmarła jako przykładna katoliczka (?). Organizacje te skupiały środowiska niedawnej żydowskiej władzy (także potomków żydo-bolszewickich funkcjonariuszy), które po utracie władzy w 1956r. rozpoczęły trwający do 1980/90 proces kontestacji polskiego PRL.

Gdy w 1978r. E.Gierek dowiedział się, że Wojtyła został papieżem skomentował ten fakt  następująco: „dla Polski niczego dobrego to nie wróży” „Edward Gierek, Tajemnice PRL” – D.Burliński na podst. relacji T.Zagoździńskiego, fotografa E.Gierka

 

Dariusz Kosiur

* Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony)

56 Komentarzy

Filed under Polityka

56 responses to “Żydowski KOR i żydo-katolicki Kościół przeciw Polakom

 1. jan gryko

  Psycho-iteligent i dewiant w jednej osobie – Singer – powiedział…
  ‚Powołaliśmy KOR by zorganizować robotników aby wywalczyli dla nas to -byśmy zamiast ‚margaryny’ mogliśmy jeść ‚masło’…..i udało się…

  W żydowskim przewrocie jak zawsze wspomagającym liderem był odwieczny i śmiertelny wróg Polski i Polaków – Watykan jako Kościół katolicki…

  Polubienie

 2. julius

  Rosja wysyła więcej samolotów bojowych do Syrii, czym więcej w „świecie rośnie gniew” ( w którym ?)
  http://www.arabnews.com/node/992051/middle-east

  Polubienie

 3. julius

  Słowo „polakatolik” to nie jest pejoratyw tylko. To nazwa gatunkowa, oddająca istotę desygnatu. Twórca Zadrugi Jan Stachniuk (1905-1963) tak określił typ ludzki, wyhodowany w ciągu wieków przez katolicyzm na ziemi polskiej.
  Kościół katolicki odpowiedzialny jest za to, że „Polonus defensor Mariae” to był bigot, ciemniak, osobnik bez charakteru, wyprany z uczuć patriotycznych. Józef II austriacki dziwił się, że w roku 1772 nie drgnęła szabla polska. Nie drgnęła, bo zamiast szabli polakatolik trzymał już w jednym ręku różaniec, w drugim – butelkę wódki. „The szlachta were the laughingstock of Europe, the butt which every radical wit from Defoe to Cobden could mock.”(Norman Davies Heart of Europe, Oxford Univ. Press, 1986. )
  Haniebny upadek skatoliczonej I Rzeczypospolitej był bezprzykładny. Tak widzi to i odczuwa Polak. Inaczej patrzy na swą hańbę polakatolik. W Święto Niepodległości dnia 11 listopada 1994 roku Polskie Radio nadało pogadankę pewnego profesora, historyka, o przeszłych dziejach Belwederu w warszawskich Łazienkach. W toku swej pogadanki radiomówca powiedział: „Historia Polski nie jest ani lepsza, ani gorsza od historii innych krajów.”
  W Polsce można pleść publicznie duby smalone i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Pan profesor nie wyszedł na durnia, bo nikt go nie zmusił do publicznej odpowiedzi na dwa pytania:
  a) w jakim innym kraju jego monarcha podpisał traktaty rozbio-rowe własnego państwa?
  b) w jakim innym kraju liczba katolickiego kleru dwukrotnie przewyższała liczbę wojska?
  Bezprzykładna w dziejach Europy łatwość, z jaką naród poddał się jarzmu niewoli, może zdumiewać kogoś, kto nie wie, co to znaczy naród skatoliczony. Franciszek Bujak, nie wchodząc w sedno przyczyn, nie tykając ani słowem katolicyzmu, napisał jedynie: „Tym ludziom własne państwo było obojętne, a więc właściwie niepotrzebne.”14)
  Ci ludzie, trzeba to uściślić, to byli polakatolicy.
  Mówimy: polakatolik – ale czy podobnie nie można by mówić: germanokatolik, frankokatolik, anglokatolik? Nie, to nie miałoby sensu. A to dlatego, że przed skatoliczeniem uchronił Niemców Luter, Francuzów – gallikanizm i hugonotyzm, Anglików – purytanizm, który zresztą, według Barkera, nie był niczym nowym w ich historii. W żadnym z tych krajów Rzym nie odgrywał takiej roli jak w Polsce, nigdzie jezuici nie doszli do takiej potęgi jak u nas.
  Według Korzona przed pierwszym rozbiorem „Polska liczyła około 11 milionów organizmów dwurękich, nie mających wyobrażenia o Rzeczypospolitej i około pół miliona inteligencji dotkniętego trupim rozkładem…”
  Skądże ten trupi rozkład, skoro cała ta inteligencja była kształcona, wychowana, moralizowana, życiowo ustawiana przez Kościół katolicki, przez jego jezuickie szkolnictwo? Te 11 milionów organizmów dwurękich to nasza wieś, gdzie obok dziedzica, pana ciał tych organizmów, rządził ich duszami proboszcz, często za pomocą kuny i gąsiora. Rządom tej spółki zagrozić mogła tylko oświata. Rozumiał to dobrze Kościół, dlatego zwalczał wszystkimi sposoby, klątwy nie wyłączając, oświatę wśród mas ludowych.
  To są rzeczy znane, opisane, że wymienię tylko Świętochowskiego, Szczepanowskiego, Witosa. Pod zaborami wieś nadal była katolicka, ale nie była polska. Była wiernie carska w Kongresówce, wiernie austriacka w Galicji. W roku 1920, tak – 1920, chłopi we wsi pod Płockiem „uroczyście i z radością witali >>naszych Moskali<>Abośmy to jacy tacy, jacy tacy – chłopcy Austriacy<<, a obelżywe było po wsiach powiedzenie: Ty polski syn."
  Istnienie skatoliczałego narodu zakończyło się upadkiem własnego państwa i trójzaborową niewolą. Polakatolik dostał się pod bezpośrednie oddziaływanie prądów umysłowych i idei, jakimi żył szeroki świat. Europejska nauka, zachodnia ekonomika poczęły tworzyć swoje oazy w katolickim zaścianku. Pod wpływem obcych idei jednolity dotąd duchowo polakatolik różnicuje się. Wyodrębnia się polakatolik prawy – tradycyjny typ bogoojczyźniany, prawicowy, wsteczny; obok niego wyłania się postępowy polakatolik lewy – socjalista, antyklerykał, ateista nawet. W zasadzie jednak, pod względem charakteru, postawy życiowej, poczucia obowiązków obywatelskich, jedna i druga odmiana polakatolika nie różnią się zbytnio między sobą. Charakter polakatolika jak był, tak i pozostał znijaczony, bez mocnego kośćca moralnego.
  Nieraz pada u nas powiedzenie: "polskie piekło", czasem urągliwie, czasem z nutą rozpaczy. Co ono znaczy, wiemy wszyscy, choćby ze znanego dowcipu. Istota rzeczy uchodzi jednak powszechnej uwagi, a to dlatego, że tą istotą jest katolicki personalizm. Polakatolik jest personalistą. Dla personalisty największą wartością jest on sam, a nie państwo, nie naród, nie społeczeństwo. A personalizm rodzi się wprost z katolicyzmu. Dla katolicyzmu pierwszoplanowym jest układ: jednostka – Bóg. Wszystko inne poza tym układem jest dla katolicyzmu drugorzędne. A ten czy ów naiwniaczek biada, że w Polsce katolickiej moralność jest niska, przestępczość wysoka, kwitnie prywata, politycy, prominenci, osoby ze świecznika nie mają pojęcia o tym, co to takiego elementarna przyzwoitość w stosunkach międzyludzkich, występuje nagminne łamanie prawa, nieszanowanie mienia publicznego, złodziejstwo.
  Antoni Wacyk – fragmenty

  Polubione przez 3 ludzi

  • jan gryko

   Dla kataolicyzmu pierwszoplanowym jest układ: jednostka – Bóg..oczywiście dla katolicyzmu taki układ został zaprojektowany z tym że w katolicyźmie rolę Boga odgrywa ‚klecha’ a nie rzeczywisty Bóg….ale skąd katolik o tym może wiedzieć?…rozumiem metaforę i w tym kontekście z hasłem się zgadzam…oczywiście hasło jest mistrzowsko pomyślane….’ ksiądz = Bóg……wszystko inne po za tym ukladem jest dla katolicyzmu drugorzędne…
   Wniosek jest oczywisty…Polak katolik…oddaje swoje serce swemu panu
   Watykanowi wierząc że Watykan to Polska…
   Powiem tak….żeby tak przerobić mózg człowieka …tomajsterszyk..no niestety – tu ta watykańska banda trochę wspięła się na wyżyny…
   Ludzie w Polsce…/nie wiadomo ile % / wierzą, że – rebe Rydzyk – to buk…

   Polubienie

 4. Słowianin

  Dzisiejsze informacje CNN . Tylko mam do tego dostęp :
  USA są całkowicie przygotowane do rozlokowania swojego wojska na terenie Polski . Ogromne rzesze Polaków wiążą z tym duże nadzieje dla swojego kraju . Pokazano też Singera podczas wizyty w USA .
  Niestety fatalne wiadomości .

  Polubienie

 5. Słowianin

  Ciekawostka :
  Kilka dni temu powstało w Usraelu pierwsze kasyno dla gejów . Weryfikacja ma polegać na wysyłaniu zdjęć ze swoim partnerem . Za kilka miesięcy ma ruszyć kasyno tylko dla lesbijek . Weryfikacja podobna .
  https://www.tomscasino.com/en

  Polubienie

 6. Pingback: Antypolski, antysłowiański, antynarodowy Kościół Katolicki | hubalblog

 7. slawek

  Ksiądz Andrzej Redmer przekonywał parę młodą, że mogą zapłacić „co łaska” za ślub albo nie dawać nic i ślub odbędzie się bez ofiary. Młodzi dali więc księdzu 200 złotych w kopercie. Kiedy kapłan stwierdził, że to za mało i albo dopłacą albo będzie bez ofiary, stwierdzili, że wolą zachować pieniądze. Ksiądz Redmer zaskoczył ich jednak tuż przed ceremonią.

  …duchowny podkreślił tylko, że ślub to koszt 700 zł
  http://pikio.pl/ksiadz-zapewnial-ze-slub-bedzie-co-laska-tuz-przed-ceremonia-zazadal-700-zlotych/

  Polubienie

 8. slawek

  Sierotki po KOR-ze

  Kuroń, Michnik, Lityński i Celiński czy Macierewicz, Naimski i Romaszewski? Kto może się uważać za spadkobiercę i kontynuatora KOR-u? Na oczach Polaków toczy się spór o schedę po rzeczonej organizacji. Byli członkowie i działacze Komitetu odrzucili zaproszenie Prezydenta na obchody 40-lecia tej organizacji.
  http://www.mysl-polska.pl/1017

  Polubienie

 9. slawek

  Sztorm 68 – Dziękujemy

  Polubienie

 10. slawek

  Sztorm 68 – Państwo Słowiańskie

  Polubione przez 1 osoba

 11. slawek

  od narodu kula w łeb

  Polubienie

 12. slawek

  Celuj w głowę

  Polubienie

 13. slawek

  Słowiańska Armia Pracy

  Polubienie

 14. slawek

  Przełożeni oferowali mi korzyści materialne w zamian za milczenie i zatajenie prawdy o talmudycznych hierarchach oraz gejowskim lobby w Kościele katolickim w Polsce – Jacek Miedlar
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/01/przelozeni-oferowali-mi-korzysci-materialne-w-zamian-za-milczenie-i-zatajenie-prawdy-o-talmudycznych-hierarchach-oraz-gejowskim-lobby-w-kosciele-katolickim-w-polsce-jacek-miedlar/

  Polubienie

 15. julius

  Przekazujemy sobie informacje i opinie w wąaskim kręgu, do szerokiej rzeszy ludzi to nie dociera więc trzeba być brutalnym wobec nich, bo tylko to móże ich oprzytomnić.Np. na pohybel katolactwu, jesteś katolikiem jesteś niewolnikiem, Ja osobiście jestem słowiańskim szlachcicem z pokolenia na pokolenie i obserwuję, że tylko piętnownanie ludzi którzy wywodzą sie ze stanu niższego nazywając ich wprost żydokatolikami przynosi efekt wsciekłości po czym przenoszą się do stanu zamysłu Tylko brutalne powiedzenie chłopu, że wywodzi się ze stanu niewolniczego powoduje u niego jakiś poziom rozumowania

  Polubienie

 16. julius

  Widać, że tylko metoda obrazania ludzi może przynieść jakikolwiek skutek, tylko wmówienie potomkom chłopów, że nie muszą tak życ może przynieść jakikolwiek skutek, jak im dać do zrozumienia ,że są gorszą częścią narodu ale mogą stać się elitą.

  Polubienie

 17. julius

  Na pohybel katolactwu i wszystkim szabesgojom.

  Polubione przez 1 osoba

 18. julius

  Jak widac, z ludźmi nie ma co się pieprzyć tylko trzeba rzeczy po imieniu nazywac, to ich trochę zaczyna brać na zastanawianie, Druga strona brutalnie wchodziła w słowiańszczyznę więc i brutalnie trzeba im odpowiadać. Nie ma zmiłuj się.

  Polubienie

 19. slawek

  Polakom ograniczenie nauczania historii

  Esencja żydowskiego szowinizmu – swojej młodzieży fundować wycieczki do Oświęcimia i tłuc do głów teorie na temat holo-szwindlu, a Polaków pozbawić lekcji historii.

  W mediach można się dowiedzieć, jak to „wybitny mąż stanu został twórcą pokoju na Bliskim Wschodzie”, bo niby z Arafatem się dogadywał. A kto opowie o żydowskich wojnach np. w Iraku, Libii czy Afganistanie?..

  Prezydent Duda jedzie na pogrzeb i żałobę uprawia… hańba!

  Nagrodę Nobla otrzymują dzisiaj wyłącznie wojenni podżegacze.
  dalej.. https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/10/01/szymon-peres-rekomenduje-polakom-ograniczenie-nauczania-historii/

  Polubienie

 20. jan gryko

  Izrael wzoruje się na hitlerowskiej ideologii…Izrael państwo rasistowskie, ksenofobiczne – wojenny podżegacz i międzynarodowy zbrodniarz

  https://goo.gl/images/RPwVVc

  Polubienie

 21. pwc

  D.Kosiur napisal – cytat:
  „Reżim, czyli polskie (nie żydowskie) władze PRL”.

  Komentarz
  Rezym komunistyczny byl AGENTURA MOSKWY i nie byl prawdziwym reprezentantem Polski i narodu polskiego, a zdecydowana wiekszosc tej moskiewskiej agentury stanowili POLSKOJEZYCZNE ZYDY.
  W zwiazku z tym zapis, ze wladze PRL byly polskie jest BEZCZELNYM KLAMSTWEM i jest to proceder robienia z Polakow idiotow.

  Polubienie

  • jan gryko

   Przeprzaszam Pana Dariusza że się wtrącę…ale ..sorry..
   Ty – kolkego miły – pcw… co ty czytasz? I co oglądasz?…wierzę w twoje intencje że chcesz dobra dla nas i naszych dzieci…
   Pierwsze moje pytanie do ciebie…
   Skąd znasz słowo – reżim?..
   Co to jest według ciebie – reżim…?
   Kto ustala definicję tego słowa – reżim?
   Skąd bierzesz kryterium na słowo – reżim?

   Czy według ciebie – Kadafi to był reżim?…Saddam to był reżim…?
   A znasz kolego taki reżim jak – imperium rzymskie?…
   Przdewszystkim…odpowiedz sobie…dlaczego tak definiujesz słowo – reżim?..
   Co to jest reżim..?

   Polubienie

   • pwc

    re: J.G.

    Rezim oznacza totalitaryzm, rzady totalitarne i odnosi sie nie tylko do imperium rzymskiego, ktore podbijalo inne panstwa i narody dla wlasnych korzysci, traktujac narody podbite jak niewolnikow, ale rowniez odnosi sie do rezimu carskiej Rosji, rezimu Pilsudskiego po przewrocie majowym w 1926r, rezimu komunistycznego w PRL i pozostalych krajach sowlagru, rezimu stalinowskiego, rezimu sowieckiego (okres ZSRR), rezimu hitlerowskiego, rezimu Kadafiego w Iraku, rezimu izraelskiego w Palestynie, rezimu komunistycznego w CHRL, rezimu komunistycznego w Kambodzy etc.

    Polubienie

   • Piotr Marek

    „rezimu Kadafiego w Iraku” To w Iraku rządził Muammar Kaddafi? A w Libii zapewne Saddam Hussein… proponuję dodać jeszcze reżim Pol Pota na Sycylii, reżim Elżbiety II na Madagaskarze oraz reżim Francisco Franco na Filipinach. Tym komentarzem widać brak podstaw znajomości polityki i logiki. To jest właśnie poziom wiedzy współczesnego leminga ogłupionego przez żydomasońskie media TVP, TVN i TW Trwam. Tacy potem przekrzykują się na przystankach, czy lepsze PiS, czy PO, a może „nowoczesny” Rysio Swetru.

    Generalnie panowie, reżim polityczny to forma rządów inna niż demoliberalna. Naturalna i sprawdzona dla Europy jest forma autorytarna. Totalitaryzm włazi nam w życie, a demokracja to żydomasoński wymysł i rządy większości motłochu nad rozumnymi kilkoma.

    Polubienie

   • Słowianin

    Panie Piotrze nie poznał pan . Przecież to nowe wcielenie Toronto przygłupa od Maciejczyka . zna pan go dobrze .

    Polubienie

   • Słowianin

    Panie Piotrze jak zakończyła się sprawa z tym żydem co pana straszył . Pewnie blefował na 100 %.

    Polubienie

   • Piotr Marek

    Potem się domyśliłem, że to on. Na stronie Gajowego Maruchy atakował sam KK jako zaprzeczenie „Kościoła Chrystusowego” i „instytucję realizującą politykę niemiecką”, za co wyleciał z „Gajówki” (samego Maruchę też wyzywał od komuchów), a tu nagle „obrońca Kościoła”. Gdzie tu ta jego „logika”? Chyba w „Iraku Kadafiego” została…

    Sprawa z Bogdanem Pliszką skończyła się tak, że powiedziałem o mojej skardze na policji na niego, dostał e-maile od części mojej rodziny, przedzwoniłem do prawników – i na razie z nim spokój. Oczywiście dostałem kilka wiadomości, w których mi naubliżał, i nie tylko mi, ale rodzinie, a nawet policji, i stwierdził, że jestem chory na umyśle i nie warto ze mną dyskutować. Coś takiego. Nie wiem co dalej, od miesiąca spokój. Jak do świąt nic nie napisze, to znaczy, że blefował.

    ____________________________

    Panie Piotrze,
    proszę zlekceważyć tego syjonistycznego trolla. Z pewnością znajdzie Pan ciekawsze zajęcie niż polemika z kreaturą.
    – D.Kosiur

    Polubienie

 22. pwc

  D.Kosiur napisal – cytat:
  „W latach 1970. władze PRL popełniły fatalny błąd tolerując żydowską, syjonistyczną opozycję. Dzisiaj już wiemy, że należało ją zlikwidować, zwłaszcza w sytuacji, gdy przeciw Państwu Polskiemu i Polskiemu Narodowi występowała oficjalna instytucja żydo-katolickiego Kościoła. – D.Kosiur
  Wiadomość o powstaniu KOR z wielkim uznaniem przyjął natomiast kardynał Stefan Wyszyński.
  29 września napisał do Jana Józefa Lipskiego: „Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz. [.] Dziś trzeba mocno przypominać obowiązki Władzy, płynące z Kodeksu Pracy. Trzeba też budzić poczucie sumienności i szacunku dla człowieka pracującego. (…)”

  Komentarz
  Towarzyszu bolszewiku D.Kosiur….
  Takie brednie mozecie wypisywac glupszym od siebie, ktorzy beda was sluchac jak swinia grzmotu.

  W latach 1956-1962 dzialala oficjalnie w PRL zydowska organizacja zwana KKK (Klub Krzywego Kola), ktorej czlonkowie stali sie w pozniejszym czasie rowniez czlonkami KOR.
  KKK powstal za zgoda zydowki w stopniu pulkownika UB J.Brystygierowej i KKK dzialal rowniez za rzadow agenta Moskwy, agenta miedzynarodowki komunistycznej i wroga Polski W.Gomulki.

  Z kolei cytat slow kard.S.Wyszynskiego dotyczy APELU wladz KOR do spoleczenstwa i wladz PRL w sprawie ROBOTNIKOW, ktorych wladcy PRL traktowali jak przyslowiowe BYDLO DO ROBOTY, przy czym nalezy zaznaczyc negatywny stosunek kard.S.Wyszynskiego do agentow Moskwy rzadzacych w PRL z pomoca armii czerwonej, NKWD, Smiersz, MBP-UB, KBW etc, ktorzy w latach 1944-1956 krwawo rozprawiali sie z prawowitymi przedstawicielami narodu polskiego i obroncami Polski i polskosci walczacymi z sowieckim okupantem Polski.
  Z kolei kard.S.Wyszynski za swoja anty-komunistyczna postawe byl internowany w latach 1953-1956 oraz wladze komunistyczne PRL zaprowadzaly:
  – zydo-komunizm i ateizm w Polsce,
  – kult 2 zydow: Marksa i Lenina,
  – kult zydowskiej rewolucji pazdziernikowej i zydo-masonskiego swieta 1 maja,
  – falszowaly historie Polski i narodu polskiego,
  – oraz prowadzily walke z KK i narodem polskim.

  Kard.S.Wyszynski mogl widziec sprzymierzenca w KOR w walce o prawa robotnikow i Polakow, poniewaz KK rowniez byl w opozycji do rzadzacych w PRL agentow Moskwy i komunistow. Ale sugerowanie przez D.Kosiura, ze KOR i KK laczyla wspolnota celow politycznych – vide cytat autorstwa D.Kosiura:
  ” Dzisiaj można już stwierdzić, że syjonistyczny, żydowski KOR nie zaistniałby w PRL bez wsparcia ze strony Kościoła – cóż, łączyła te organizacje wspólnota politycznego celu. – D.Kosiur ”
  jest wielkim klamstwem spreparowanym przez D.Kosiura i dostosowanym do bolszewickiej linii ideologicznej jaka wyznaje i propaguje D.Kosiur na forum WPS.
  KOR mial przede wszystkim wsparcie zachodu, ktory dazyl do oslabienia przeciwnika jakim byl ZSRR i Uklad Warszawski, a jednoczesnie KOR byl nafaszerowany agentami PRL-owskiego SB, wiec rzadzacy w PRL zydo-komunisci byli doskonale zorientowani w sytuacji – vide pozniejszy uklad pomiedzy ZYDAMI z PZPR, a ZYDAMI z Solidarnosci i KOR zawarty przy „okraglym stole” na jesieni 1989r, ktorzy podzielili sie wladza i majatkiem panstwowym w tajemnicy przed narodem polskim.

  W latach 1970-tych i 1980-tych tylko wtajemniczeni wiedzieli, ze miedzynarodowe zydostwo przygotowuje zmiany w Europie srodkowo-wschodniej i w tym celu wykorzystano wojne prowadzona przez ZSRR w Afganistanie w latach 1979-1989, ktora oslabila ZSRR finansowo i gospodarczo do tego stopnia, ze ZSRR padl ekonomicznie, co mialo glowny wplyw na rozpad obozu komunistycznego.
  Ale pojawil sie nowy problem jakim bylo zydostwo po drugiej stronie barykady, czyli zydostwo z KOR, ktore zinfiltrowalo Solidarnosc, przejelo kontrole nad zwiazkiem robotniczym i prowadzilo nowa polityke pod dyktando miedzynarodowego zydostwa z zachodu, o czym polskie spoleczenstwo nie mialo pojecia i bylo dodatkowo oglupiane przez zydowska propagande plynaca z prasy, radia i telewizji oraz bylo oglupiane przez owczesnych politykow u wladzy z „Bolkiem” Walesa na czele, ktory ze swoimi zydowskimi pobratymcami rozpierdalal Polske ekonomicznie i finansowo i pisalem o tym na internetowych grupach dyskusyjnych w 1993r (23 lata temu) – vide setki afer i naduzyc, ktore opisal m.inn. H.Pajak w swojej ksiazce pt. „Piaty Rozbior Polski 1990-2000” wydanej w 1999r.

  Wracajac jeszcze do roli KK w polityce w Polsce to nalezy umiec rozgraniczyc okres przywodztwa kard.S.Wyszynskiego (zmarl w 1981r) od okresu przywodztwa kard.J.Glempa i zydowskiej swity w KK w Polsce po 1981r oraz nalezy zwrocic uwage na duze wplywy papieza JP2 na sytuacje polityczna w Polsce i na swiecie.
  Juz w 1984r amerykanski dziennikarz przy Watykanie D.Yallop ujawnil w zwiazku z tajemnicza smiercia papieza JP1 (1978r) , ze przez bank watykanski przeplynelo 1 miliard dolarow pomocy dla Solidarnosci, ale ta informacja nie zostala skomentowana przez Watykan, a jednoczesnie podana informacja wskazuje jedynie na posrednictwo Watykanu, a nie na bezposredni udzial w obalaniu komunizmu w Polsce, w czym glowna role odegraly przede wszystkim Stany Zjednoczone okresu rzadow R.Reagana (1981-1989) przy wyraznej pomocy sekretarza KC KPZR M.Gorbaczowa.
  W 1985r zyd Margulis vel „gen.Jaruzelski” spotkal sie nieoficjalnie w Nowym Jorku z zydem D.Rockefellerem, a w 1988r, rowniez za rzadow zyda Margulisa vel „gen.Jaruzelskiego”, wegierski zyd G.Soros z USA zalozyl swoja fundacje w PRL pod nazwa „Fundacja S.Batorego”, w ktorej gniezdzi sie glownie zydostwo i masoneria.
  Bolszewicka propaganda D.Kosiura calkowicie pomija przytoczone przeze mnie fakty historyczne, natomiast bezpardonowo atakuje i obwinia wylacznie kard.S.Wyszynskiego i KK, robiac z nich przyslowiowego „kozla ofiarnego”.
  Wy towarzyszu bolszewiku D.Kosiur nie oglupiajcie Polakow !

  Polubienie

 23. Słowianin

  Toronto chłopie tak z ciekawości czytam twoje wpisy u Maciejczyka i dziwię się ,że on ci jeszcze kopa w dupę nie dał, ale tym co tu napisałeś to człowieku jesteś idiotą do potęgi 3 i to cię zdradziło . Weż teraz syf Szechtera i historyków , których on zatrudnia przecież piszą to samo co ty . Ty Toronto chyba za dużo TV historia oglądasz. Pan Dariusz chyba doszedł do wniosku że z takim debilem nie ma co polemizować podobnie prezes , który olał zaproszenie Maciejczyka na forum . Pisz do lustra i twojego rzerzączkowego mózgu , a od towarzysza „Wiesława ” odpierdol się , bo nawet nie zasłużyłeś ,żeby mu tyłek podcierać gdyby żył . Ponjał cwaniaku.Nie ty kur… nie masz gdzie pisać . Tyle masz forów Niezalezna , Nasz Dziennik , Zadzwoń do rydzola – rozmowy niedokończone , TV Republika sobie zadzwoń po h…. tu wchodzisz anglosasie .

  Polubienie

  • Słowianin

   I coś się tak jego siostry czepił jak mucha gówna . Wyjechała sobie do USA jej sprawa , co towarzysz Wiesław miał do tego ? . Miał tłumaczyć się za dorosłą siostrę ? . Idż już w piz…. i nie truj .

   Polubienie

  • jan gryko

   No właśnie..Władze PRL-/Gomułka,Gierek/ postępowały jako oskarżane o ateizm – o ironio – zgodnie z ewangelią…- chorym pomóc, głodnych nakarmić, gnębionym ulżyć, prześladowanych ochronić…
   I w tym wszystkim popełniły jeden błąd….uznały, że jak się żmiji pomoże to żmija zmieni swoją naturę i nie ukąsi….
   Ukąsiła….1980 r. jadem śmiertelnym…ukąsiła bo taka jest natura żmiji…

   Polubione przez 1 osoba

 24. grzanek

  Re:

  grzanek
  24 Październik 2013 o 17:42

  KOR-nik Kazimierz Wójcicki (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_W%C3%B3ycicki_%28publicysta%29)
  Ustalono na podst. http://dzieje.pl/galeria/komitet-obrony-robotnikow#11

  Lubię
  grzanek
  24 Październik 2013 o 17:52

  Mnie również zaskoczył brak jakiejkolwiek wzmianki nt. jego ewidentnego (ta fizjonomia) pochodzenia.

  Wszelkie wątpliwości rozwiał rebe Mich alkiewicz. Jako prawnik, na pewno nie podkładałby się Wóycickiemu pod potencjalny pozew o zniesławienie, nie mając pewności, co mówi:

  A wklejam tę informację dlatego, że ostatnio w studio u Pospieszalskiego ten osobnik po raz n-ty dał wyraz swoim pro-banderowskim sympatiom w dyskusji poświęconej filmowi Wołyń Wojciecha Smarzowskiego.

  Polubienie

 25. grzanek

  Kurczę jednak mam ten 6. zmysł do icków. 🙂

  Polubienie

 26. Pingback: Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.