Antek Minister MON „patryjotą” roku im Kazimierza Renegata Odszczepieńca, nazwanego „odnowicielem”… .

antekpatriota

Kiedy zdrajcę i renegata przedstawia się jako symbol i wzorzec patriotyzmu nie można milczeć!

.

„Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz otrzymał w sobotę w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”. „To wielki przywilej móc służyć swojej Ojczyźnie, niepodległej Polsce” – powiedział szef MON. Wręczenie nagrody – przyznanej po raz pierwszy przez środowiska związane z krakowskim wydawnictwem Biały Kruk – odbyło się podczas gali w Operze Krakowskiej.”
http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/zdjecie,iId,2172381,iAId,217935
.
Właściwie zareagował na to płk Adam Mazguła pytając – jakiego kraju patriotą jest Antek Minister MON?
http://natemat.pl/192963,pulkownik-ktory-sluzyl-w-iraku-zadaje-jedno-wazne-pytanie-macierewiczowi-ktorego-panstwa-jest-pan-patriota
.
W całej tej historii haniebne jest nie tylko to, że agentowi Izraela i Usraela przyznano nagrodę patrioty roku. Jeszcze bardziej fundamentalnie haniebne jest to, że tytuł ten wiązany jest z postacią Kazimierza, renegata i odszczepieńca, obcego agenta, nazwanego przez katolicką propagandę „odnowicielem”. Kazimierz był synem Mieszka II i Niemki Rychezy. Oddany do klasztoru przez ojca nie był przywidywany na następcę tronu. Mieszko II następcą wyznaczył pierworodnego syna Bolesława z „nieoficjalnego” związku z nieznaną z imienia prostą Słowianką, związku bez okadzenia go przez klechę przed ołtarzem, którego nie chciał uznać i Chrobry, chcąc Mieszka wydać za Niemkę spokrewnioną z cesarzem. Należałoby więc spytać – co takiego Kazimierz Odszczepieniec „odnowił”?
.
No właśnie – czego był „odnowicielem?
.
Zanim Kazimierz jako cesarski lennik doszedł siłowo z poparciem Niemców do władzy, państwo Piastów nie było lennem niemieckiego cesarstwa. Było państwem samodzielnym od cesarstwa i walczącym wielokrotnie już z cesarstwem o swą samodzielność. Choć niestety równolegle  było najpóźniej od czasów Chrobrego prowincją kościelną papiestwa. I niestety uznawało tę zwierzchność. Mieszko I, jakkolwiek nie przyjął chrztu
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/18/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemany-chrzest-polski/
.
to jednak ściągnął do kraju kler i otoczył go opieką. Nie jest też prawdą, że jego domniemany, wyssany z palca chrzest jego był konicznością:
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/15/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemana-koniecznosc-chrztu-mieszka-i/
.
Cesarstwo było wtedy nadal jeszcze słabe, cesarze przez długie dziesięciolecia walczyli z wewnętrzną opozycją i buntami antycesarskimi i dlatego w sojuszu z pogańskimi Słowianami Połabskimi Mieszko rozniósłby cesarstwo w pył. Do takiego sojuszu nie mogło jednak dojść przede wszystkim z powodu przychylności Mieszka wobec rzymskiej szubienicy oraz dlatego, że najpóźniej od Mieszka Piastowie odrzucili słowiańską tradycję – władzę wieców i prawo odwołania wybranego wcześniej przez wiec kniazia. Mieszko był żądny władzy absolutnej oraz dynastycznej. Poparcia szukał w wynoszonych ponad lud możnowładcach – często obcych przyblędach – jak ród Awdańców. Chrobry umocnił zapędy dynastyczne Piastów, przywileje dla możnowładców, ale przede wszystkim wpływy kleru. To za jego panowania jego kraj stał się kościelną prowincją, w której wpływy polityczne kleru i jego bogactwo rosły z roku na rok. Po śmierci Mieszka II Lamberta pod rządami Bolesława II nazwanego „Zapomnianym” (w rzeczywistości wymazanym przez propagandę kk z naszej historii) państwo piastowskie nadal będąc niezależne od cesarstwa zerwało papieskie kajdany, a kler został wypędzony lub wybity. Przyznali to nawet jahwistyczni kronikarze:
.
„Wybuchł w ziemi Lachów bunt, powstali chłopi i pozabijali swoich biskupów…”
Kronika ruska Nestora
.
„Przeciw biskupom i kapłanom bożym rozpo­częli bunt i jednych mieczem, drugich kamieniami pomordowali”
Kronika Galla Anonima
.
Na czele buntu stał król Bolesław II, wymazany przez żydo-katolicką propagandę z naszej historii. Dowodów jego istnienia jest wystarczająco dużo:
.
– Zapis w roczniku kapituły krakowskiej z roku 1038 informował o śmierci króla Bolesława. Chrobry jak wiemy zmarł w 1025 roku. Następny (pomijając „Zapomnianego”) Bolesław – Szczodry/Śmiały – zmarł w 1081 lub 1082. Tak więc zapis z rocznika kapituły krakowskiej z 1038 roku może odnosić się tylko i wyłącznie do Bolesława II „Zapomnianego”.
.
– Rocznik małopolski nazwał Bolesław Krzywoustego Bolesławem IV. Ale gdyby nie było Bolesława Zapomnianego, nazwany byłby w tymże roczniku Bolesławem III. Tak się go wprawdzie numeruje obecnie – ale tylko dlatego, że wymazano w międzyczasie z historii Bolesława II. I w ten sposób Bolesław IV Krzywousty stał się Bolesławem III Krzywoustym.
.
– Kronika Wielkopolska o Bolesławie II „Zapommnianym” podała, że „Z przyczyny jego(rzekomych – przyp. as) niegodziwości miał zostać wymazany ze spisu królów i książąt polskich i skazany na damnatio memoriae, czyli wieczne zapomnienie.” Krytycy tej kroniki, „historycy” służący załganej propagandzie kk podważają jej wiarygodność na dwa sposoby.
.
1) Twierdzą, że jest to źródło b. późne, bo napisane dwa i pół wieku po śmierci Bolesława II i przez to niewiarygodne. Ale przecież historyk Tadeusz Wojciechowski wykazał, że kronika ta była pisana na podstawie innych, starszych, choć zaginionych źródeł.
.
2) Twierdzą, że data śmierci Mieszka II jest w tej kronice mylna („pomyłka” o jeden rok). Tyle, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to rzeczywiście jest pomyłka. Daty śmierci Szczodrego, żyjącego pół wieku później do dzisiaj historycy nie są pewni i dlatego podają rok 1081 lub 1082. Tak więc i data śmierci Mieszka II może nie być całkowicie pewna. A mimo to, na podstawie takiej błachostki jak domniemana pomyłka o rok w dacie śmierci Mieszka II, podważają oni logiczny zapis kroniki wielkopolskiej przyznającej wymazanie Bolesława II z naszej historii.
.
Istnieją poszlaki, że Bolesław II nie tylko zlikwidował instytucję kk w jego państwie, ale że przywrócił wiece oraz ukrócił czy wręcz zlikwidował przywileje garstki możnowładców służących wcześniej gorliwie poprzednim piastowskim władcom. Mówiąc najkrócej przywrócił wcześniejszy, słowiański, pogański system społeczny. Opór stawiali mu (głównie niemiecki) kler i garstka tracących przywileje możnowładców czujących poparcie papiestwa, cesarstwa i Rychezy mieszkającej wówczas w Niemczech (ona liczyła na koronę dla syna – mnicha Kazimierza). Przez kraj przelała się wyniszczająca wojna domowa. Gdy „reakcja” pogańska bliska była zwycięstwa, nieoczekiwanie zmarł Bolesław. Z dużym prawdopodobieństwem został zamordowany przez siepaczy nasłanych przez Rychezę. Pozbawiony przywództwa lud w wyniszczonym wojną domową kraju nie był w stanie oprzeć się najazdowi Czechów, spuszczonych ze smyczy przez papiestwo i cesarstwo. A gdy ci złupili i jeszcze bardziej wyniszczyli kraj – od zachodu wkroczył do niego na czele 500 ciężkozbrojnych niemieckich wojów Kazimierz. W kraju poparły go pochowane w rodowych grodach rody możnowładców, odzyskujących dzięki niemu wpływy i przywileje – zwłaszcza przywileje łupienia przeróżnymi daninami i powinnościami poddanych. Kazimierz przyciągnął też ze sobą niedobitki kleru, które uszły wcześniej za granicę.
.
No i właśnie – co „odnowił” Kazimierz? Nie odnowił państwa, bo ono istniało, tyle że było zniszczone i pozbawione zamordowanego prawowitego króla. Z wcześniej niezależnego od cesarstwa państwa uczynił cesarskie lenno. Władzę wszak objął „z łaski cesarza” jako cesarski lennik i wasal. Jedyne co „odnowił” to przywileje możnowładców. Nawet instytucji kk nie „odnowił”, bo jej już nie było wcale. Ją siłą ponownie narzucił, przykuwając jego lenne państwo łańcuchem i do kościelnej kruchty. Po podbiciu kraju bezwzględnie zaczęto za jego zgodą, pod nadzorem kleru, mordować pogańskich kapłanów, żerców, wiedźmy i najaktywniejszych uczestników antykościelnego zrywu. I za tę „zasługę” kk nadał mu przydomek „odnowiciel”. Choć był zdrajcą i renegatem, pachołkiem cesarstwa i jako mnich agentem papiestwa. Był jak Mieszko i Chrobry zdrajcą Ducha Słowiańszczyzny, a dodatkowo jeszcze, jak napisałem w poprzednim zdaniu – był cesarskim pachołkiem i agentem papiestwa.
.
I imieniem takiego renegata i zdrajcy nadaje się w III Rzydopospolitej agentowi Izraela i Usraela miano „patryjoty” roku. Choć w sumie ten „patron” do Singera pasuje. Tamten na czele 500 ciężkozbrojnych wojów niemieckich pod cesarskim patronatem i z błogosławieństwem papiestwa pacyfikował kraj i dobijał resztki pogańskiego buntu. Singer sprowadzić chce do Polski usraelskie żołdactwo, które dzięki ustawie 1066 też będzie miało – do tego „legalnie” – możliwość ewentualnej pacyfikacji Polaków stawiających się zdychającemu współczesnemu „cesarzowi” żydo-zachodu. Wart Pac Pałaca – żydowski agent otrzymał „nagrodę” imienia renegata zdrajcy pół-Niemca – „odnowiciela”.
.
Rację miał płk Mazguła – tytuł patrioty roku zapewne Singerowi przysługuje, bo nikt tak jak on nie szczuje nas na Rosję. Tyle że nie patrioty polskiego. Natomiast imieniem agenta papiestwa i Niemiec – „odnowiciela” – można by co najwyżej nadawać tytuł „katolika roku służącego obcym, niepolskim interesom”. Wiązanie patriotyzmu z postacią renegata „odnowiciela” to obrzydliwa katolicka manipulacja, prowokacja i niewyobrażalna brednia. Dokąd dojdzie Polska, jeśli obcych agentów, zdrajców i renegatów stawiać będziemy za symbol i synonim patriotyzmu? Dość już kk i jego załgana propaganda naszkodziły Polsce..

opolczyk

za:https://opolczykpl.wordpress.com/2016/10/24/antek-minister-mon-patryjota-roku-im-kazimierza-renegata-odszczepienca-nazwanego-odnowicielem/

Reklamy

29 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

29 responses to “Antek Minister MON „patryjotą” roku im Kazimierza Renegata Odszczepieńca, nazwanego „odnowicielem”… .

 1. Benny Hill

  Benny Hill za grobu pozdrawia serdecznie i gratuluje Antkowi Policmajstrowi, że przebił jego kabaret , którym tak przez wiele lat bawił anglosaską publiczność . Benny Hill życzy dalszych sukcesów i więcej takich akcji jak z nagrodą dla Antka .
  Tak trzymać panowie . Tutaj Słowianin mój nick podpisze się jako Benny Hill.

  Polubienie

 2. slawek

  Szuchewycz: Polska jest dla Ukrainy takim samym wrogiem jak Rosja

  Polska jest dla ukraińskich nacjonalistów takim samym wrogiem jak Rosja, powiedział na antenie programu „Ostatnia Barykada” deputowany Rady Najwyższej Jurij Szuchewycz, syn dowódcy UPA Romana Szuchewycza.

  Czytaj http://sptnkne.ws/c5SP

  Polubienie

 3. zydozerca

  Prezydent podpisał ustawę o Agencji Mienia Wojskowego
  PAP Kraj 2016-10-24 10:57 bankier.pl
  Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja znosi zasadę obsadzania kierowniczych stanowisk w AMW w drodze konkursu, zapis ten dotyczy też kompetencji Agencji.
  Uchwalona w październiku nowelizacja, której projekt przygotowało MON, umożliwia ministrowi powoływanie i odwoływanie prezesa, znosi też konkursy na stanowiska jego zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych, których Agencja ma 10.
  Podobnie ma być także w przypadku stanowisk kierowniczych w biurze prezesa, o których poprzednio ustawa nie wspominała. O tym, jakie to będą stanowiska, będzie decydował minister obrony, nadając Agencji statut określający wewnętrzną strukturę AMW.
  Zmiany obejmują także kompetencje rady nadzorczej AMW; to RN – a nie minister po zasięgnięciu opinii rady – będzie udzielać prezesowi absolutorium. W razie jego nieudzielenia szef MON będzie mógł prezesa odwołać.
  Ponadto AMW będzie mogła sprzedawać za granicę sprzęt wojskowy, produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie będące w gestii podmiotów podległych MON albo MSWiA lub przez te ministerstwa nadzorowanych.
  W trakcie prac parlamentarnych PO, Nowoczesna i Kukiz’15 protestowali przeciw zmianom, przestrzegając przed dowolnością w obsadzie stanowisk przez ministra.

  SPRZEDAJNI ZDRAJCY RP PRZED TRYBUNAŁ STANU !
  Uzbrojona grupa przestępcza -za kratki !
  rozliczyć dotychczasowe przekręty w handlu bronią,obrocie ziemią,skonfiskować majątki złodziejom z WSI i aparatu przemocy !

  Polubienie

 4. jan gryko

  Syjonistyczne gnidy Po-Pisowcy – gnomy typu Tfusk, Kaczyński, Antonio Bandera – firmę militarną Monsnto za sprowadzenie na Polaków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia – ukarali 300 zł kary…

  Polubienie

 5. Słowianin

  A czego innego po Parcharlandzie się Janie spodziewałeś .
  Zawsze miałem najlepszy kabaret z parchatego kina po 89 roku . Chociaż tu się można było pośmiać z idiotów .
  Takie odzywki z parchatego kina jak Lindy ” bo to zła kobieta była ” albo opowieści Gajosa łamanym niemieckim o braciach Słaby . Gdy to oglądałem to latałem co 5 minut do WC ze śmiechu . Po prostu jedne wielkie pejsate jajca , a goje tak to oglądali . Czasami się zastanawiam czy , aby my sami nie ponosimy części winy za ten pejsaty syf .

  Polubienie

 6. slawek

  Libia: Pięć lat bez Kaddafiego. Pięć lat bez państwa. Czyli piąta rocznica zdemolowania Libii przez bandytów z NATO.
  https://przemex.wordpress.com/2016/10/21/libia-piec-lat-bez-kaddafiego-piec-lat-bez-panstwa-czyli-piata-rocznica-zdemolowania-libii-przez-bandytow-z-nato/

  Polubienie

 7. slawek

  Piękny filmik – polecam

  [..Zainteresowanym polecam pełną listę (link zewnętrzny). Dla Biełsatu najwidoczniej „jedno z najbardziej deficytowych przedsiębiorstw w kraju” i „jedno z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw w kraju”, to bez różnicy. Machnijmy jednak ręką na zapluty nienawiścią Biełsat i syćmy oczy przepięknymi widokami..]
  http://www.prawica.net/5471

  Polubienie

 8. slawek

  Nowości z KRLD – wrzesień 2016
  http://www.prawica.net/5365

  Polubienie

 9. konik

  Ulubieniec ministra obrony narodowej RP Antoniego Macierewicza znowu wyskoczył jak diabeł z pudełka – najpierw okazało się, że wcale nie zawieszono go w obowiązkach w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale również wysłano na studia – na zaprzyjaźnionej uczelni ojca Rydzyka w Toruniu.

  dalej https://pl.sputniknews.com/opinie/201610244123231-Bartlomiej-Misiewicz-powrot-legendy-Antonina-Swist/

  Polubienie

 10. konik

  Spiegel: Niemieckie inwestycje w Rosji biją rekordy
  http://sptnkne.ws/c6cu

  Niemiecka delegacja z wizytą na Krymie
  http://sptnkne.ws/c6cw

  Polubienie

 11. konik

  Jeśli chodzi o talmudycznych hierarchów, wielu ludzi z pewnością zastanawia się, którzy z hierarchów zasługują na takie pozbawione sławy określenie. Wymienię jednego. To abp Stanisław Gądecki. Umizgiwanie się żydom może być efektem wyjątkowej naiwności, tchórzostwa lub świadomym działaniem. Od lat jest mocno zaangażowany w budowanie tożsamości żydowskiej w Polsce. Specjalnie dla nich zainicjował w Polsce Dzień Judaizmu. Jest autorem ponad 600 artykułów z zakresu biblistyki i dialogu z judaizmem, a w 1994 r. został przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Niemalże co drugie zdanie jego życiorysu wiąże się z jakąś fascynacją narodem wybranym. Przypadek? Wiele wyjaśnia….
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18964&Itemid=46

  Polubienie

  • Słowianin

   Przecież to są takie dwa półdupki , które się bardzo kochają i uzupełniają . Jeden półdupek nie może istnieć bez drugiego zwłaszcza gdy obaj spijają śmietankę po 89 roku , ale było warto .
   PRL już nie budiet , bo trzeba go było szanować .

   Polubienie

 12. konik

  Baliście się, że jak PiS zacznie rządzić, to do spółki z Kościołem zafunduje nam miękkie państwo wyznaniowe? Niesłusznie. Jest gorzej: de facto mamy kościelne państwo herezji PiSowskiej….
  http://m.newsweek.pl/opinie/kosciol-katolicki-i-pis-rok-dobrej-zmiany-kaczynskiego-,artykuly,399184,1.html

  Polubienie

 13. W naszym umęczonym kraju, żaden przyzwoity człowiek nagradzany nie jest. Patriotów prześladują ci nagradzani patrioci Izraela. Izaak Singer, vel Macierewicz robi to z wyjątkową zajadłością. Przekonałem się na własnej skórze po swoim publicznym przemówieniu pod pomnikiem Czerwca 76 w Ursusie z okazji 30 rocznicy wydarzeń czerwcowych sprowokowanych przez żydów. Nienawiść Singera jako żyda do Polaków jest nie możliwa do opisania, tak jak jego miłość do Guevary, amerykańskiej armii na smyczy Izraela i ukraińskich rezunów. Nie pierwszy to antysłowiański pasożytniczy organizm wynoszony na piedestały. Kalksteina pochowano na Wawelu, a Kuroniowi, Szechterowi i innym renegatom wręczono Order Orła Białego. Za rok namiestnik Juda, odznaczy Grossa i innych antypolskich łachudrów.

  Polubienie

  • Słowianin

   Świetny wpis pana Cezarego polskiego patrioty , a dodam , że za rok Order Orła Białego dostanie żona Judy za to , że przez 2 lata prezydentury robiła mu pyszne schaboszczaczki , mielone , bigos i na deser sernik . Przecież za to samo Bul odznaczył żonę Bolka . Widać to po Judzie – strasznie się zatył .

   Polubienie

 14. Pingback: Antek Minister MON „patryjotą” roku im Kazimierza Renegata Odszczepieńca, nazwanego „odnowicielem”… | PrzemexBlog

 15. konik

  Czy grozi nam III Wojna Światowa?

  We wschodnim basenie Morza Śródziemnego następuje koncentracja amerykańskich i rosyjskich sił marynarki wojennej i lotnictwa. Analiza Krzysztofa Podgórskiego.
  https://przemex.wordpress.com/2016/10/21/podgorski-czy-grozi-nam-iii-wojna-swiatowa/

  Polubienie

 16. antek.wariat

  Od mediów naszych się tego nie dowiecie.

  To się dzieje w tej chwili na Filipinach w Manili. Pod ambasadą Stanów Zjednoczonych policyjne busy wjeżdżają z pełnym impetem w manifestujących ludzi.

  Jeżdżą po tych ludziach. Amerykanie znów się pojawili na Filipinach, bo sobie umyślili, że to jest taki biedny i upodlony kraj, że jak oni sobie wprowadzą tam kilkadziesiąt tysięcy swoich żołnierzyków, to te filipinki będą materiałem do uciech seksualnych, tak jak japonki. Tylko różnica polega na tym, że Filipińczycy nie mają za co płacić bazującym tam amerykanom tak jak Japończycy, bo Japończycy nie dość, że trzymają te „pasożyty”, to jeszcze fundują pobyt gwałcicielom swoich obywatelek. Nie ma dnia, żeby nie została zgwałcona jakaś japonka, a ani jeden żołnierz amerykański nie stanął pod japońskim sądem. Oni są wyjęci spod jurysdykcji japońskiej. Na Filipinach pojawiły się dantejskie sceny, tylko dlatego, że pojawili się tam amerykanie. Amerykanie konsolidują się na Pacyfiku, bo chcą powstrzymać naturalną ekspansję gospodarczą Chin. Chiny były tłumione, niszczone od 150 lat.

  Polubienie

 17. slawek

  Jak pisano wielokrotnie że neon to trolnia, tak jest, przygłupowi nick „lotna” zawsze na parchneonie poprawiano błedy itd. administracja
  I robią to dalej to samo tam się nic nie zmieniło ten sam pasrchaty skład te same metody.

  Tak tam Opolczyka zbanowali za to że odpowiedział grzecznie debilowi nick „lotna”

  @Robik 07:49:59
  W tym miejscu „Lotna” dokonała manipulacji w stosunku do mojego komentarza.
  Ze swojego wpisu z godz. 07:03:39
  usunęła „darcie japy”, „zamknij się” itd.
  To tak można???

  Czyli jak tak zawsze ci sami funkcjonariusze tam siedzą , nickowi parch-lotna zawsze porawiali błedy na bierząco tosamo z parch-astra czy rebelianta to jedno i to samo

  Norma ci sami admini ta sama parcharnia tylko udają a teraz niby nowe dostawy komentatorów mają tyle że nie widać ich choć się zarejetrowali ale za to oceny dają debilom typu lotna.
  Trollnia totalna neon24

  Polubienie

 18. Ja z niecierplliwością czekam na oficjalną informację o patriotyzm jakiego kraju chodzi 😉 może Antoni ogłosi to antenie Radio Maryja

  Polubienie

 19. julius

  Członkowie UE postanowili na szczycie w ubiegłym tygodniu przełożyć nowe sankcje wobec Rosji; dziś 5 członków spoza UE dołączyło do dotychczasowych sankcji UE. Pomimo sankcji, Niemcy niemal podwoili swoje inwestycje w Rosji.

  Polubienie

 20. slawek

  Dallas jak „Majdan”. Czy jego następstwem będzie pucz Obamy?

  Amerykańscy policjanci strzelają bez żadnych uzasadnionych powodów do Afroamerykanów i zabijają ich z bliskiej odległości (co w dodatku zostaje pieczołowicie zarejestrowane przez kamery), a zaraz potem, podczas manifestacji przeciwko masakrze, snajper zabija 5 policjantów i rani 7 innych.
  [Dodam, że to nie pojedynczy, anonimowy „snajper”, lecz komando wyszkolonych w armii USA Murzynów, którzy krzyczą „zabijamy białych policjantów”. Potrem dopiero ich ilośc kurczy się do jednego, i to zabitego… Tu kolejny raz prowokacja jest oczywista. Rozgrzać nastroje „nienawiścią rasową” . MD]

  Tok wydarzeń wskazuje na realizację scenariusza amerykańskiego „Majdanu”, kopiującego zajścia w Kijowie, z lutego 2014, podczas których niezidentyfikowani snajperzy strzelali tak do manifestujących jak i do policjantów Janukowicza. Masakra, powodując wybuch wściekłości tłumów – przyspieszyła „zmianę reżymu” na Ukrainie, czego gorąco pragnęła Nuland.

  Dziś wiadomo, że strzelającymi byli polscy snajperzy, wysłani tam w celu przyspieszenia wybuchu buntu i wyniesienia do władzy hunty antyrosyjskiej…

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18377&Itemid=47

  Polubienie

  • Pimpuś

   Przestań siać dezinformacje !! Po Polsce z bronią biega około 40 tysięcy oficerów MOsadu o czym wiadomo nie od dzisiaj. To, że tych morderców przerzucono z Polski na Majdan Kijowski nie oznacza, że są Polakami a kundlami wykonującymi posłusznie rozkazy międzynarodowej parcharni. Nie wpisuj się w poczet użytecznych Idiotów ! siejących nienawiść między Słowianami.

   Polubienie

 21. slawek

  Następna śmierć w pobliżu Assange’a. Ale być może w Wikileaks działa ktoś z wywiadu USA, będący przeciwnikiem Hillary…
  http://ram.neon24.pl/post/134587,wikileaks-niezadowoleni-007-i-fronda-generalow

  Polubienie

 22. Kto nami rzadiz ??

  warto zapoznac sie z ta informacja

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s