„Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych”

ambasadarosji

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Pana Sergeya Andreeva na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na konferencji „Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych” w dn. 20 października 2016 r.

Szanowni Państwo,

Rok temu występując na tejże uczelni przedstawiałem nasze oceny ówczesnej sytuacji na świecie. W ciągu czasu, który od tej pory upłynął, zaszło wiele ważnych wydarzeń, ale jak dawniej nie ma podstaw by mówić o jakościowych zmianach ku lepszemu ani w sytuacji międzynarodowej jako całości, ani w stosunkach między Rosją a Zachodem, ani w relacjach rosyjsko-polskich.

Trwają konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, tli się kryzys na Południowym Wschodzie Ukrainy, nie odnaleziono długoterminowych rozwiązań kwestii migrantów w Europie, nie udaje się osiągnąć ożywienia gospodarki światowej. Ogólnie ujmując, w świecie nasila się niestabilność, wzajemna nieufność, która przeszkadza wspólnym wysiłkiem przeciwstawiać się globalnym problemom ludzkości.

Znaczną odpowiedzialność za obecny światowy nieład ponoszą kraje Zachodu na czele z USA. W euforii z powodu triumfu z końca wieku XX zabrali się one do narzucania swoich wartości i decyzji innym krajom i regionom, w tym przemocą, ale nieskutecznie. Konsensus na Zachodzie w sprawie polityki zagranicznej między liberałami i neokonserwatystami opierał się na wizji tego, że po zakończeniu zimnej wojny globalne przywództwo Zachodu jest niepodważalne, świat się rozwija liniowo w korzystnym dla Zachodu kierunku, i Zachód, przede wszystkim, USA mają prawo do interwencji poza własnymi granicami w celu rozpowszechnienia demokracji.

Oto jak doktryna ta została sformułowana przez jej oponentów – profesorów Uniwersytetu w Chicago i Harwardzkiego Uniwersytetu Johna Mearsheimera i Stephena Walta: „Jako „państwo wyjątkowe” USA mają prawo, obowiązek i mądrość, żeby kontrolować politykę praktycznie we wszystkich punktach planety, promować demokrację na całym świecie”.

Oni również dali ocenę wyników takiej polityki: „Po zimnej wojnie USA należało stopniowo redukować obecność militarną za granicą, rozwijać przyjazne stosunki z Rosją i pozostawić rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa europejskiego Europejczykom. Zamiast tego USA poszerzały NATO i ignorowały interesy Rosji, co w ostatecznym wyniku doprowadziło do konfliktu na Ukrainie i zbliżenia Rosji z Chinami”.

Teraz chodzi o ogólne osłabienie pozycji Zachodu na świecie, a równolegle w samych krajach zachodnich wzrasta rozczarowanie, sprzeczności wewnętrzne, radykalizacja. Na tym tle odbywa się „renacjonalizacja” polityki, na role kluczowe powraca państwo narodowe, rośnie znaczenie potęgi wojskowej i ryzyko konfliktów wojennych.

W procesie rewolucji informacyjnej psychologia mas zmienia się w kierunku uproszczenia obrazu świata, one – a wraz z nimi i znaczna część liderów politycznych – skłonni są do reagowania na ostatnie bodźce informacyjne. Jeden z członków ekipy Hillary Clinton porównał tę sytuację do „gromady dzieci pędzących za rzuconą piłką”. W takiej sytuacji trudno jest prowadzić długoterminową politykę, określać linię strategiczną, polityka i politycy karłowacieją, trwają w trybie „od wyborów do wyborów”. Swoje dominowanie w mediach i sieciach informacyjnych Zachód wykorzystuje do narzucania całemu światu jednostronnych, korzystnych dla niego obrazów.

Zachodzi reideologizacja stosunków międzynarodowych: demokratycznemu mesjanizmowi Zachodu, jego odejściu od tradycyjnych wartości moralnych
i podstaw religijnych przeciwstawia się ideologia nowego konserwatyzmu, wzmocnienia suwerenności narodowej, teoria i praktyka państw tzw. „demokracji nieliberalnej”.

Poważne kłopoty przeżywa proces eurointegracji. Jego cechy to spadek zdolności konkurencyjnych; za szybkie rozszerzenie się i nasilenie się wewnętrznej różnorodności Unii Europejskiej; przejście do wspólnej polityki zagranicznej i obronnej według „najniższego wspólnego mianownika” – co paraliżuje aktywność UE poza jej granicami; odstąpienie elit unijnych od tradycyjnych wartości europejskich, w tym chrześcijańskich na rzecz ponadtolerancyjności, nowych poglądów na rodzinę i moralność; pogłębienie rozbieżności między masami a elitami, „deficyt demokracji”; przekazanie coraz większego zakresu kompetencji od krajów członkowskich Unii Europejskiej na szczebel ponadnarodowy do Brukseli; przy tym niezdolność elit do podejmowania długoterminowych i trudnych decyzji, dążenie nie do rozwiązywania problemów lecz do uchylenia się od nich („eskapizm”) – tj. osłabienie przywództwa; nadmierna stawka na niestosowanie przemocy i pacyfizm pod parasolem potęgi wojskowej USA, osłabienie gotowości i możliwości państw unijnych do wywierania powstrzymującego wpływu na ich politykę; wzmocnienie w tym kontekście eurosceptycznych, zarówno prawicowych jak i lewicowych sił.

Oto na takim tle nie słabnie konfrontacja między Zachodem a Rosją. Przeciwko naszemu krajowi prowadzona jest wojna informacyjna na pełną skalę, Rosję i Putina demonizuje się, codziennie ogłasza się najstraszniejszym („egzystencjalnym” jak wyraża się pan minister Waszczykowski) zagrożeniem dla Zachodu, głównym „krokodylem u łodzi”. W celu odparcia rzekomego zagrożenia rosyjskiego są uchwalane imponujące programy wojskowe, „karze się” nas sankcjami, deklaruje się bojkot wobec nas i inne.

Wszystko to wygląda dość absurdalnie – tym bardziej na tle najpoważniejszych wyzwań i zagrożeń: terroryzmu, konfliktów regionalnych, kryzysu migracyjnego, problemów społeczno-gospodarczych, nierówności, biedy, ryzyka ekologicznego itd.

Tłumaczeń, dlaczego właśnie Rosja została wytypowana na głównego przeciwnika Zachodu może być wiele.

Zachód deklaruję jako przyczynę sprzeczności z Rosją „konflikt wartości”: jesteśmy oskarżani o nieprzyjęcie powszechnych (czyli zachodnich) standardów demokracji i o „rewizjonizm” w sprawach międzynarodowych – tj. przeciwdziałanie polityce, którą Zachód prowadzi i nieprzyjęcie ustalonych przez niego reguł.

My patrzymy na to inaczej: rzeczywiście „rozeszły się nam z Zachodem wektory rozwoju” – Rosja wzmacnia suwerenność i państwo narodowe, konsoliduje wartości tradycyjne, a Zachód odchodzi od tych wartości i dryfuje w kierunku stworzenia struktur ponadnarodowych.

W naszym rozumieniu chodzi nie o konflikt wartości, lecz o zderzenie się interesów, dlatego że geopolityka nigdy się nigdzie nie znikała, była tylko próba udawania się, że stanowi ona prerogatywę kilku wybranych państw.

W sprawach międzynarodowych działania państw są umotywowane
nie «słuszną ideologią» i zacnymi zamiarami, lecz praktyczną racją stanu
i najbardziej demokratyczne państwa często zachowują się na zewnątrz dość brutalnie. Faktycznie interwencje są czynione przez Zachód bynajmniej
nie w obronie demokracji i praw człowieka, lecz po stronie tych sił, które są wobec Zachodu lojalne czy w pewnym okresie pożyteczne.

Korelacja pomiędzy zasadą integralności terytorialnej a prawem
do samostanowienia jest traktowana w następujący sposób: «Dla siebie i swoich sojuszników ‑ integralność terytorialna; dla przeciwników i ich sojuszników prawo narodów mieszkających na ich terytorium do samostanowienia».

Nasi zachodni partnerzy dotąd nie mogą pokonać syndromu «zimnej wojny», inercji blokowego myślenia, nastawienia na powstrzymanie Rosji, oderwanie od niej byłych republik radzieckich w duchu podejścia «swój czy obcy»,
na przeciwdziałanie projektom integracyjnym z jej udziałem.

Kiedy Rosja deklaruje swoje interesy i niezależne stanowisko, domaga się przestrzegania prawa międzynarodowego przez wszystkich – jest oskarżana
o «imperialne pretensje».

Nasz kraj trafił pod ciosy jako najbardziej aktywny we współczesnym świecie wyraziciel samodzielnego punktu widzenia, uważający niezależną politykę za swoje niezaprzeczone prawo.

Tymczasem wcale nie dążymy do konfrontacji z Zachodem,
bądź z kimkolwiek innym. Bynajmniej nie jesteśmy owładnięci imperialnymi zamiarami, o które jesteśmy ciągle oskarżani. Polityka zewnętrzna Rosji
ma charakter wyłącznie pragmatyczny: bronimy swojej racji stanu, wspieramy naszych przyjaciół i sojuszników, obstajemy przy tym, żeby prawo międzynarodowe było w równej mierze szanowane przez wszystkie państwa.

Nie wprowadza nas w zamieszanie zacięta krytyka, z którą się stykamy na co dzień. W naszym społeczeństwie teraz bardzo mocno ukorzeniło się przekonanie o własnej racji moralnej, poziom zaufania do Zachodu jest niezmiernie niski. Społeczeństwo rosyjskie zwarło się na stanowisku bezumownego wzmocnienia suwerenności i bezpieczeństwa, zapewnienia prawnych racji stanu, w tym w oparciu o potencjał militarny, który znacząco wzrósł.

Rosja jednak posiada obecnie imponującą „miękką siłę”: proponujemy światu żywotny, atrakcyjny zestaw wartości – polityczny i kulturowy pluralizm, swobodę wyboru zamiast mesjaństwa zachodniego, suwerenność państwową, narodową godność, niewtrącenie się w sprawy wewnętrzne, opieranie się o tradycyjną osobistą i rodzinną moralność, szacunek do religii, odrzucenie sekularyzmu wojującego.

Nie chcę dzisiaj w szczegółach mówić o rosyjsko-polskich stosunkach: żadnych istotnych zmian ku lepszemu w ostatnim czasie nie zaszło, a ja w ciągu ostatniego roku niejednokrotnie w swoich wystąpieniach i wywiadach zwracałem się ku rozmaitym aspektom tego tematu. Przy odpowiedniej chęci mogą Państwo zawsze znaleźć na stronie internetowej Ambasady odpowiedzi na pytania
i o obecnych problemach między nami, i o trudnych sprawach naszej wspólnej historii.

Dziękuję za uwagę.

za:http://poland.mid.ru/web/polska_pl/glowna/-/asset_publisher/OxWL5pMCfw9e/content/wystapienie-ambasadora-rosji-w-polsce-pana-sergeya-andreeva-na-uniwersytecie-przyrodniczo-humanistycznym-w-siedlcach-na-konferencji-percepcja-wspolcze?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpoland.mid.ru%2Fweb%2Fpolska_pl%2Fglowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OxWL5pMCfw9e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
Reklamy

36 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

36 responses to “„Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych”

 1. julius

  W jednym ze swoich przemówień Donald Trump zasugerował politykom z krajów bałtyckich, że jeśli nie podoba im się sąsiedztwo Rosji, to ludność tych krajów powinna zamienić się z Murzynami na terytoria a ci ostatni ułożą sobie stosunki z Rosją bez problemu a tamci będą w dalekiej odległosci od Rosji.

  Polubienie

  • Słowianin

   Świetna wypowiedz , ,ale wiadomo nie natrafiłem na CNN na to za to do znudzenia pokazywano jak razem z diablicą jadł kolacje . Zresztą jangryko dobrze napisał a mianowicie jeden h…. kto wygra . Dziś Trump Putina kocha , ale to jest człowiek nieobliczalny i za rok może Putina opluwać juz jako prezydent .

   Polubienie

 2. APA

  Miernoto internetowa ty nic z tego co czytasz i ogladasz NIE ROZUMIESZ .
  Od ciebie moze uczyc sie tylko papuga.
  Bardzo dobrze bedzie gdy wreszcie prezydenci Rosji i USA sie dogadaja.
  ZACZNIE SIE POKOJ a NIE WOJNY !!!

  Polubienie

  • Słowianin

   Ty stary dziadygo jeszcze nie śpisz w tym Usraelu , a ja myślałem , że zasnąłeś i śnią ci się gołe baby , których już od czasów Jaruzelskiego nie widziałeś , ale nie ty dalej prowokujesz .
   Napisałem tylko dziadygo ,że zgadzam się z janem gryko ,że dla Słowian to czy wygra Trump czy Clinton powinno być obojętne , bo oboje mają nas w tłustych zadkach podobnie jak i wszyscy amerykańscy prezydenci . Podobała mi się wypowiedz Jana dlatego o tym wspomniałem i dopisałem ,że nie ufam Trumpowi bo dziś może kochać Putina a za rok może go opluwać . Ponjał dziadek ? to kładż się spać zrób sobie melisę wypij będziesz miał piękne sny kto wie może przyśni ci się Sabrina , a jak będziesz miał szczęście to może Danuśka Lato z wielkim biustem i będziesz zadowolony . Nerwy ci ujdą w powietrze.

   Polubienie

   • Słowianin

    Poprawka do słów tego APA czy zenka czy gucia czy tam h… wie jak .
    Gdyby Usrael był normalnym krajem pokój na świecie i dobrobyt świata mógłby zależeć od prezydenta ( więcej pieniążków sypałby na afrykańskie dzieci , a dużo mniej na zbrojenia ) , a nie tylko durnowate pioseneczki gdzie przy aplauzie całego świata uzbierają parę groszy i wysyłają na Afrykę vide przebój z lat 80 .
    Ponieważ Usrael to kraj nienormalny z fasadową demokracją , gdzie rządzi wpływowa cwana obrzydliwie bogata mniejszość i ona decyduje o polityce tego kraju dlatego prezydent to tylko zwykła kukiełka jak w judeopolonii Juda i od niego nic nie zależy tym bardziej pokój na Ziemi . Jeżeli parchy dojdą do wniosku , że potrzebny jest pokój to on będzie jeżeli będą chcieć wojny będzie wojna .
    A gdy prezio usmański będzie się stawiał to skończy jak Kennedy i wybiorą wtedy już następną 100% usłużną kukłę .
    Gdy będzie coś nie tak w gospodarce wyczyniał to dostanie ostrzeżenie jak Reagan i się uspokoi .
    Także prezio usmański niczego nie jest gwarantem .

    Polubienie

 3. zydozerca

  Beata Gosiewska żąda od państwa 5 mln zł rekompensaty za śmierć męża

  Europosłanka PiS uzasadnia, że mieszka w małym mieszkaniu i potrzebuje środków na zajęcia terapeutyczne dla córki. Domaga się też dodatkowych rent dla dzieci – podaje portal OKO.press.

  Beata GosiewskaFoto: Paweł Małecki / Agencja GazetaBeata Gosiewska

  Redakcja portalu dotarła do akt spraw o zadośćuczynienia dla bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Gosiewska chce ugody i wypłaty: po 1,25 mln zł zadośćuczynienia dla siebie i każdego z dwójki dzieci oraz po 400 tys. zł odszkodowania. Dodatkowo wnioskuje o przyznanie każdemu z dzieci 72 tys. zł wyrównania renty i dodatkowej renty w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

  W piśmie, do którego dotarł portal, Gosiewska uzasadnia, że mąż „w momencie katastrofy znajdował się u szczytu kariery”, planował też start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „co wiązałoby się z olbrzymim awansem finansowym – jego uposażenie wzrosłoby dwukrotnie”.

  Beata Gosiewska, która od 2014 roku zasiada w Parlamencie Europejskim, w ubiegłym roku zarobiła ponad 97 tysięcy euro. Zadeklarowała też oszczędności w wysokości 1,4 mln zł i 107 tys. euro. Posiada także papiery wartościowe na kwotę blisko 290 tys. zł. Gosiewska podaje też, że razem z dziećmi mieszka w mieszkaniu należącym do matki Przemysława Gosiewskiego o pow. 48 m kw.

  Rodzina Gosiewskiego po katastrofie otrzymała po 250 tys. zł zadośćuczynienia (razem 750 tys. zł), plus 40 tys. zł jednorazowej pomocy od rządu. Kancelaria Sejmu wypłaciła też żonie 100 tys. zł odszkodowania. Dzieci otrzymały po 2 tys. zł renty (będą ją dostawać do 18. roku życia lub ukończenia nauki). Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych przyznała też dzieciom stypendium w wys. 2,5 tys. zł miesięcznie (wsparcie miało być wypłacane od 2010 do 2013 roku). Syn i córka dostali też rentę od ZUS-u w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie. Beata Gosiewska zauważa jednak, że renta została zmniejszona. „Dotychczasowa renta 1846 zł brutto nie pozwala na kontynuowanie zajęć terapii sensorycznej” – przekonuje

  Polubienie

  • Słowianin

   Droga pani konsumująca parchy : co w tym dziwnego ? jeżeli rządzą kolesie to mogą dać i 10 baniek pani Gosiewskiej i jeszcze dołożyć ojczulkowi bo niby czemu nie ?( mikołajki blisko ) za swoje dają przecież to i tak pieniądze głupich gojów . Dostali po 500 plus to mordy w kubeł i nie bulgotać jak rozdajemy swoim . Ryży tez dawał vide bohatyrka jednego filmu Krzywynos .Przyznano jej specjalnie świadczenia za co ? za bohatyrstwo . Podobnie ordery dostała żona Bolka za gotowanie mu pysznych obiadów i pranie skarpetek oraz zapierdzianych gatków . Tyż bohatyrka . Jeszcze od zydów Nobla dostanie . Psia jego jucha . Żydowski kabaret .

   Polubienie

 4. Tak powinno być. Tak musi być. Inaczej nas nie będzie.

  Polubienie

  • Słowianin

   Wszystko rozumiem , ale proszę o niepodawanie wypowiedzi tego osobnika po wypiciu 10 litrów coli , bo to już są zajawki . Kużwa jego mać ministra MON nie stać na dentystę , toż on na dole kuż … nie ma zębów , ale jak się pije cole no to uzębienie tak wygląda . Niedługo przebije swojego pryncypała Kalksteina w tym względzie .

   Polubienie

  • Słowianin

   Przecież to są ludzie majętni . Oglądam raz Kalksteina w telewizji a tu cholera kupa włosów w nosie . Ludzie czy jemu nie może ktoś podpowiedzieć , aby pójść do hipermarketu i kupić trymer za 30 PLN . Facet trzęsie całym krajem , a ma kupę włosów w nosie brrrrrrr.

   Polubienie

   • jan gryko

    To chazarska mentalność…Chodzą spoceni, śmierdzą, nie dbają ani o facjatę nie mówiąc już o ‚innych sferach’.swego ciała…..Ślinią się jak rozmawiają, z gęby im jedzie bo o uzębienie nie dbają….to taka genetyczna przypadłość…żydo-chazarska…
    Generalnie on wszyscy tak mają…

    Polubienie

 5. Słowianin

  Zgadza się Janie ,a wszystko przebija stan uzębienia Szechtera podczas libacji w Magdalence . Tych zdjęć już nie oglądam , bo znowu przez miesiąc nic nie przełknę jak zobaczę ząbki Szechtera zółte i z ubytkami żona będzie się darła , że nic nie jem .

  Polubienie

 6. Słowianin

  Słyszałem właśnie ,że jakaś książka o Wojtyle Frattiniego jest szykowana . To może być hit . Zresztą wydaje mi się ,że on wcześniej tez coś o sukienkach napisał . Może Opolczyk coś wie .Proszę dać znać jak będzie dostępna w Niemczech poszukam tam w online sklepach , bo w Kalksteinlandzie szansy na kupno nie będzie .

  Polubienie

 7. slawek

  To co WPS głosi od lat! potwierdza się cały czas a ja pomiętam dokładnie jak szydzili głąby na neonie.

  http://ram.neon24.pl/post/134644,o-tym-co-by-tu-jeszcze-rozwalic-na-swiecie-i-o-f-35
  Ujawniony wykaz darczyńców na rzecz kampanii prezydenckiej Killary, zawiera takie nazwiska jak Spielberg, Katzenberg, Abraham, Soros i podobne. Strona internetowa Zero Hedge pisze, iż wydaje się on być listą osób zaproszonych na żydowskie wesele. itd. itd.

  Polubienie

 8. czytelnik

  „Mamo chwala was,my ciebie a ty nas !”

  Co sie z tym portalem stalo ,tylko trzech trolli sie przebija i klepie po plecach ?
  Zeszmacenie calkowite !
  Ten „slawe i slowianin” w jednym to jakis popier…ny facio , w dodatku niedorozwoj pospolity. .
  Nie wstyd wam wlasciciele portalu za takie blazenstwa ???
  Nic na temat zapodany, a temat wart dyskusji przez madre glowy a nie debili podstawionych by was do gleby zrownac i dolowac.

  Polubienie

  • Słowianin

   Widzę ,że już dziadyga Pyryt wstał a może gutek może zenek ? cóż melisa to tylko zioło i długo nie działa . Dziadziu pyrycie zjedz sobie usmańską jajecznicę z rana popij coca – colą potem sobie zdrowo piernij . Koło południa idż na jakiś streaptease do knajpy usmańskiej wsuń do majteczek fajnej lali 5 USD i jakoś czas ci zleci bez pisania bzdur na WPS . Miałem zrobić sobie przerwę , ale cóż na zaczepki tego dziadka trzeba odpowiadać . Dziadziu ty tu jesteś największym trollem , a najbardziej wie o twoim trollowaniu pan Opolczyk gdzie mu robiłeś burdel występując z kilkoma nickami i sam siebie chwaląc . W końcu i on stracił do ciebie cierpliwość i kopnął się w cocacolahamburgerską tłustą wypasioną dupę .

   Polubienie

 9. Easy Rider

  Tego bym się nie spodziewał po tym Portalu – pisowni nazwiska ambasadora Rosji w transkrypcji anglojęzycznej. Ta ostatnio rozpowszechniona moda w polskojęzycznych mediach, jak sądzę, nie jest tylko kwestią językową, lecz ma za zadanie stworzyć wrażenie obcości rosyjskich nazwisk dla polskiego czytelnika, ich oderwanie od słowiańskiego związku z językiem polskim. Tego rodzaju przypadek na Portalu WPS, który kształtuje pozytywny stosunek do Rosji i Słowiańszczyzny – to nie tylko błąd, lecz „strzał w stopę”. Wnoszę o niezwłoczne poprawienie pisowni nazwiska Ambasadora według transkrypcji polskiej.

  Polubione przez 1 osoba

  • Słowianin

   Panie Easy Rider nie doszukujmy się wszędzie spisków , bo wszyscy skończymy w wariatkowie , a rzecz może być banalna zwykły błąd WPS i tyle.

   Polubienie

   • Easy Rider

    To jest błąd, ale bynajmniej nie literowy. Natomiast nic nie wspominałem o spisku na WPS. Ponadto, jestem ciekaw, jak Pan wymawia nazwisko obecnego ambasadora Rosji – czy tak, jak jest napisane w artykule? Czy tak samo wymawia również kierownictwo WPS, doskonale władające językiem rosyjskim?

    Polubienie

 10. zydozerca

  Czy prezydent FR Władimir Putin mógłby łaskawie zaprzestać włażenia w d,.. ukraińcom /wzgardzony gaz po 180 dolarów,Ukraińcy-to nasi bracia ,itp./ i zamiast marnować czas ośmieszając się i poniżając przez takie żałosne umizgi skupić na poprawieniu stosunków z Białorusią ?
  Grono żydowskich ciot na zachodzie jest wystarczająco liczne i skompromitowane totalnym zeszmaceniem dla zysku,aby dołączać do jego szeregów – dziwne,że kult jednostki ,którego doświadcza nieustannie ,nie pozbawił go kompleksów i odebrał pewność siebie ; Rosji potrzeba Chruszczowa walącego butem i plującego prawdą w przywódców łby zakute !
  Pora kompromisów i ustępstw dawno się skończyła -z źydowskimi bandytami typu Poroszenko rozmawia się metodą faktów dokonanych,a nie negocjacji.Blackout internetu i paraliż dowodzenia -od razu go usadzi .

  Polubienie

  • Słowianin

   Chruszczow w sumie też miało sporo za uszami w czasach Stalina i niejednego człowieka ubił . Co z tego , że tupał i stukał jak w decydującej fazie wyru…. go równo młody Kennedy ( kryzys kubański ) i wielki Chruszczow okazał się zwykłą łysą dupą wywieszając białą flagę . Sprawę załatwiono z USA w sposób dyplomatyczny my ci to a ty to nam .
   Po tym jak powinien łep ukręcić spiskowcom Breżniewa poddał się i oddał władzę w zamian za wysoką emeryturkę i spokojne życie .
   Gdy umarł w ZSRR była tylko na pogrzebie najbliższa rodzina a rządzące żydostwo nalało mu na grób i tak skończył , chociaż gdy rządził myślę ,że zachowywał się porządnie .

   Polubienie

 11. zydozerca

  bez jaj-wysoka emeryturka obniżona z 500 do 400 rubli ?
  Radzę poczytać w Wikipedii życiorys i docenić zasługi -metro w Moskwie,unowocześnione rolnictwo,bary samoobsługowe,oświata ,itd. postulat jednokadencyjności,ujawnienie i potępienie zbrodni stalinowskich,zwolnienia więźniów politycznych…
  Wysokie emeryturki przyznało tam sobie żydowskie kierownictwo na czele z kaganowiczem -czołowi zbrodniarze i ludobójcy dyrygujący Stalinem,bo przecież to była taka sama marionetka,jak dziś obama,merkel,itd.
  Największym błędem było oddanie Krymu ukraińcom i wspieranie tej wrednej nacji ,zamiast rzucić ją psom na pożarcie – ale widocznie dobrze go traktowali podczas „zesłania ” w ramach delegacji.

  Polubienie

  • Słowiani

   Doceniłem Chruszczowa w moim pierwszym poście pisząc ,że był dobrym gospodarzem , a emerytura na początku było 500 rubli nie była taka mała jeżeli porówna sobie pani ile zwykły Rosjanin miał emerytury . Jak na warunki ZSRR nie było to mało .

   Polubienie

   • Słowiani

    Co Do Krymu przecież nikt mu nie kazał pić wódki z Ukraińcami i oddawać Krym . Miał gest chłop na promilach ,ale co z tego potem wyszło . Też gdy się upije daje żonie mnóstwo kasy , a potem tego żałuję , bo pójdzie zaraz baba do Carefour i wyda na pierdoły , bo jak chłop pijany to głupi nawet Chruszczow .

    Polubienie

 12. kto pyta nie bladzi

  Slowiani czy Slowianie tu pisza i wymadrzaja sie ?
  A moze „opolczyka” dzieci ???
  Nie polykaj liter towarzyszu 1945 i nie zmieniaj liter.
  Pisz oficjalnie AS ,szeryfie WPS.

  Polubienie

 13. zydozerca

  Rosyjski Kościół Prawosławny chce zakazu aborcji

  Opublikowano: 29.10.2016 | Kategorie: Seks, Wiadomości ze świata, Zdrowie

  Dwie trzecie Rosjan (72%) jest przeciwnych wprowadzeniu całkowitego zakazu aborcji w kraju – pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (VTsIOM).

  Wcześniej zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Cyryl, podpisał petycję dotyczącą całkowitego zakazu aborcji, którą podpisało ponad 300 tys. osób. Stanowisko zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poparł najwyższy mufti Rosji Tałgat Tadżuddin, rzeczniczka praw dziecka Anna Kuzniecowa, przewodnicząca Komisji Wparcia Rodziny, Dzieci i Macierzyństwa Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej Diana Gurckaja.

  Po podpisaniu przez patriarchę dokumentu w rosyjskim społeczeństwie rozgorzała dyskusja. Przewodniczący Synodalnego Wydziału ds. Stosunków Kościoła ze Społeczeństwem i Mediami Władimir Legojda wyjaśnił później, że stanowisko Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego polega przede wszystkim na wezwaniu do usunięcia sztucznego przerywania ciąży z systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ta inicjatywna również nie znalazła poparcia wśród Rosjan.

  „Propozycja wykluczenia aborcji z systemu obowiązkowych ubezpieczeń medycznych nie została poparta przez społeczeństwo; 70% badanych opowiedziało się przeciw (za — 21%), podobnie jak pomysł wprowadzenia całkowitego zakazu sztucznego przerywania ciąży dla rosyjskich kobiet: 72% uważa to za niemożliwe” — czytamy w oświadczeniu VTsIOM.

  Wszystkie klechy przekupione-agenci JWO/jew world order/-co wizyta zagraniczna,to wypowiedź skandaliczna!
  Całe szczęście ,że Rosjanki i Rosjanie mają jaja i nie pozwalają zamienić się w bezwolne bydło,w przeciwieñstwie do durnego żydo-polactwa.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s