Wybory w USA tradycyjnie pod dyktando sanhedrynu

Analiza wyborczych szans kandydatów do prezydenckiego stolca w państwie-światowego terroryzmu i zbrodni nie ma najmniejszego sensu.

Tak jak w każdej żydowskiej, syjonistycznej, reżimowej „demokracji” Zachodu, wynik wyborów w USA nie zależy od wyborców, a jedynie od ustaleń sanhedrynu. Z kolei rolą powszechnych żydowskich mediów, sterujących opinią publiczną, jest jedynie kreowanie wyborczego wyniku możliwie najbliższego ustaleniom wspomnianego sanhedrynu, czyli światowej żydowskiej finansjery, wyposażonej przez Boga – bo przez kogóż innego? – w zbrodniczy gen władzy nad światem. A jest to ten sam wspólny Bóg żydów, żydo-chrześcijan i żydo-muzułmanów.

Jeśli zdarzy się, że preferencje opinii publicznej pozornie odbiegną nieco od pożądanych przez sanhedryn, nie zajdzie nawet potrzeba ich skorygowania. Kandydat niezależny (nie namaszczony przez Żydów) nie ma żadnych szans. Przekonał się o tym L. LaRouche, którego uwięziono w 1989r. w trakcie kampanii wyborczej pod zarzutem, że knuł – nie popełnił, tylko planował! – przestępstwo podatkowe. Każdy bowiem, dopuszczony do ostatecznej rozgrywki kandydat jest namaszczony przez sanhedryn. Jednak jeśli zdarzy się sytuacja, że kandydat po wyborczym sukcesie sprzeniewierzy się sanhedrynowi – a tak się kilkakrotnie zdarzyło -, to zostanie zwyczajnie odstrzelony – co także się w USA zdarzyło.

Słyszę już głosy oburzenia: ale to przecież niemożliwe w zachodnich demokracjach!

Niemożliwe? Najlepiej rzecz całą wyłuszczył przywódca żydo-rebelii z 1968r. we Francji, obecnie europoseł z Niemiec, Żyd, pedofil, przyjaciel niejakiego A.Michnika, D.Cohn- nomen omen –Bendit. Jego poglądy na demokrację prezentowała kilka dni temu właśnie żydowska gadzinówka niejakiego Michnika. Otóż, według D.Cohn-Bendita „demokracja nie może zależeć od większości”. Nie można przecież dopuścić, żeby wybory wygrał ktoś taki jak Hitler i jego partia, albo inni nacjonaliści, np. w IIIżydo-RP partia PiS – argumentował europoseł-pedofil.

Niestety, żydowski – no właśnie, żydowski czy niemiecki – europoseł-pedofil jest mocno na bakier z historią. Otóż i Hitler, i jego NSDAP, i PiS, i on sam – europoseł-pedofil, namaszczeni zostali przez sanhedryn, a więc żydowska „demokracja” sprawdziła się całkowicie – w żadnym z wymienionych przypadków nie została naruszona.

 

Jednak tym razem kampania wyborcza w USA ujawniła poważny rozłam w łonie samego sanhedrynu. Jedna jego część (ta, której politykę dokładniej realizuje PiS niż PO) chce kontynuacji dotychczasowej polityki, a nawet jej intensyfikacji prowadzącej wprost do światowej wojny, której skutków nie sposób przewidzieć. O ile ta wojna nie jest już faktem (Bliski Wschód, Ukraina), wtedy chodziłoby o jej eskalację i rozszerzenie. Taka postawa jest rezultatem wielkiej desperacji – Żyd, doprowadziwszy do nieuchronnego upadku USA, zresztą całego tzw. Zachodu, nie widzi żadnych dróg wyjścia. Nastroje antysemickie i nacjonalistyczne przybierają szybko na sile. Zdesperowany Żyd dąży więc do rozlewu krwi – zmniejszenie ludzkiej populacji jest wszak od dawna jego głównym postulatem (to przecież główny rzeczywisty cel tzw. zrównoważonego rozwoju popartego nie dawno przez Kościół w encyklice „Laudato si”!!!).

A co będzie dalej? Wydaje się, że żydowska wizja ogranicza się w tym przypadku jedynie do stwierdzenia: jakoś to będzie, wszystkich nas nie zabiją, zawsze przecież nam się jakoś udawało, a jak będzie trzeba, to wymyśli się jakiś nowy holomit.

 

Druga część sanhedrynu – wydaje się, że bardziej skupiona na realiach – skłonna jest ograniczyć inspirowany przez siebie dotychczasowy światowy terroryzm, polityczny bandytyzm oraz politykę kolonizacji i pauperyzacji narodów i nawet zrezygnować z ekspansji na niektórych obszarach (być może USA wycofają się nawet z Europy?). Zdaje sobie bowiem ona sprawę, że taka polityka jest autodestrukcyjna i oddala ją od założonego celu – jeśli nie od znaczącej dominacji, to z pewnością od władzy nad światem. A kto wie, czy utrzymywanie dotychczasowej polityki nie prowadzi wprost do likwidacji żydowskiej władzy w USA np. w wyniku wojskowego zamachu stanu. Ta druga część sanhedrynu chce więc ograniczyć obszar uprawianego politycznego bandytyzmu syjonistycznych USA. Być może skupi się na rejonie Pacyfiku – oczywiście bez Chin – i na dramatycznie pogarszającej się kondycji ekonomicznej amerykańskiego społeczeństwa.

Znalezione obrazy dla zapytania żydzi rządzą ameryką - zdjęcia Znalezione obrazy dla zapytania żydzi rządzą ameryką - zdjęcia

Desperację Żyda potęguje fakt, że swoich zbrodniczych planów zapanowania nad światem (NWO) nie jest już w stanie zrealizować ani przy pomocy zawłaszczonych systemów finansowych całego Zachodu, ani przy użyciu siły militarnej syjonistycznych USA.

Nie wiemy, która żydowska opcja zwycięży w wyborach w USA. Wydaje się, że sukcesy polityki Rosji, Chin, Iranu oraz ich niewątpliwie rosnąca siła militarna, a także finansowo-polityczna, wsparta przez Indie, Brazylię i RPA (grupa BRICS), może przechylić szalę zwycięstwa na rzecz tej części sanhedrynu, która skłonna jest ograniczyć światowy polityczny bandytyzm USA. I oby tak się stało. Nie miejmy jednak złudzeń, nie będzie to oznaczać, że doszło w USA do jakiegokolwiek przełomu, do zwycięstwa sił choćby umiarkowanego „dobra”. W dalszym ciągu będzie to ten sam niebezpieczny, zbrodniczy, syjonistyczny imperializm żydowskiej kasty finansowej, która chwilowo tylko, przymuszona ekonomiczną i militarną słabością, będzie próbowała odzyskać siły do ponownego ataku.

Gwarancje światowego pokoju, gwarancje respektowania praw narodów i państw do suwerennego bytu i rozwoju, innymi słowy, całkowite bezpieczeństwo można będzie osiągnąć jedynie poprzez całkowite zniszczenie syjonistycznej żydowskiej kasty finansowej. A na to się niestety nie zanosi.

Historia winna, więc nas uczyć, że nigdy nie należy ufać żydowskiemu, syjonistycznemu Zachodowi – żydo-chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu. Zatem, jeśli w wyniku wyborów w USA dojdzie do ograniczenia ich politycznej ekspansji i bandytyzmu, powinniśmy to roztropnie wykorzystać we własnym kraju eliminując żydowski reżim i likwidując żydowski kapitalizm.

A jeśli traktujemy poważnie i realistycznie sprawy naszego kraju, narodu, państwa, myślimy o ich trwaniu, o odbudowie z kolonialnych zniszczeń żydowskiego kapitalizmu i o rozwoju, świadomość aktualnej naszej totalnie słabej pozycji w każdym obszarze polityki nie pozostawia nam najmniejszego wyboru, po której stronie konfliktu syjonistycznego Zachodu ze Wschodem winniśmy się opowiedzieć.

.
Dariusz Kosiur

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklamy

40 Komentarzy

Filed under Polityka

40 responses to “Wybory w USA tradycyjnie pod dyktando sanhedrynu

 1. julius

  Wielu białych aryjczyków pokłada nadzieję w Trumpie na obalenie Anglo syjonistów. Jeśli zostanie prezydentem, będzie miał przeciwko sobie wszystkich. Jeśli chce przetrwać i zwyciężyć syjon musi podążyć śladami Putina.
  https://www.darkmoon.me/2016/only-trump-can-save-america-now-if-he-can-survive-and-follow-in-the-footsteps-of-vladimir-putin/#more-52403

  Polubienie

 2. zydozerca

  Sfałszowane wyniki wyborów to pewnik,skoro jawnie się o tym pisze -nikt już nie oskarża tej obleśnej ,skurwionej jędzy o serię kilkudziesięciu morderstw na zlecenie niewygodnych demaskatorów jej zbrodni i postępującą niepełnosprawność uniemożliwiającą pełnienie funkcji p/rezydenta – żydowska mafia czuje się już tak pewnie,że bez pytania o zgodę społeczeństw narzuca umowy i zaostrza terror ,a poniżej przykład pomysłów dojnej zmiany PiS-dzielców ,która niebawem doczeka się wyprucia flaków i wywiezienia na taczkach z gnojem prosto do szamba,gdzie jest jej miejsce.

  Dlaczego spółdzielcom umożliwono wykup mieszkań za grosze,a lokatorów kwaterunku traktuje się z taką pogardą, mimo 200% podwyżki czynszu ,często przewyższającej opłaty w spółdzielniach ?
  Jakim prawem ,żydowskie k.. wy & złodzieje, domagacie się odszkodowań za katastrofę smoleńską i okradacie budżet przyznając sobie kolejne przywileje ,zamiast przekazywać diety i ryczałty na opiekę socjalną i wsparcie najuboższych Polaków oraz ścigać od świtu do nocy aferzystów aby odbrać im majątki pochodzące z przekrętów?

  Mieszkanie komunalne nie będzie już dożywotnim lokum
  W Narodowym Programie Mieszkaniowym, rząd nakreślił ogólne propozycje zmian, które mają przyczynić się do racjonalizacji sposobu zarządzania lokalami komunalnymi. Te propozycje nie są ostateczne i wiążące, ale już teraz można być pewnym, że wiele z nich nie przypadnie do gustu osobom wynajmującym „M” od samorządu. W swoim wieloletnim planie, rząd proponuje między innymi:

  wprowadzenie ograniczonego czasowo (1 rok – 5 lat) okresu wynajmowania mieszkań od gminy z każdorazową weryfikacją sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy (nowe zasady mają dotyczyć umów zawieranych po wejściu w życie odpowiedniej ustawy)
  zobligowanie gmin do ustalania czynszów, które pokryją koszty utrzymania nieruchomości
  wprowadzenie możliwości przymusowej zamiany lokalu komunalnego, gdy liczba domowników jest zbyt mała w stosunku do metrażu
  przyznanie gminom możliwości rozwiązania umowy najmu, jeżeli najemca posiada tytuł prawny do innego domu lub lokalu w pobliskiej miejscowości
  wyeliminowanie możliwości wstąpienia w najem po śmierci lokatora, bez względu na sytuację materialną domowników.

  Mieszkanie komunalne nie będzie już dożywotnim lokum
  W Narodowym Programie Mieszkaniowym, rząd nakreślił ogólne propozycje zmian, które mają przyczynić się do racjonalizacji sposobu zarządzania lokalami komunalnymi. Te propozycje nie są ostateczne i wiążące, ale już teraz można być pewnym, że wiele z nich nie przypadnie do gustu osobom wynajmującym „M” od samorządu. W swoim wieloletnim planie, rząd proponuje między innymi:

  wprowadzenie ograniczonego czasowo (1 rok – 5 lat) okresu wynajmowania mieszkań od gminy z każdorazową weryfikacją sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy (nowe zasady mają dotyczyć umów zawieranych po wejściu w życie odpowiedniej ustawy)
  zobligowanie gmin do ustalania czynszów, które pokryją koszty utrzymania nieruchomości
  wprowadzenie możliwości przymusowej zamiany lokalu komunalnego, gdy liczba domowników jest zbyt mała w stosunku do metrażu
  przyznanie gminom możliwości rozwiązania umowy najmu, jeżeli najemca posiada tytuł prawny do innego domu lub lokalu w pobliskiej miejscowości
  wyeliminowanie możliwości wstąpienia w najem po śmierci lokatora, bez względu na sytuację materialną domowników

  Polubienie

  • słowianin

   Tak naprawdę jest mi całkowicie obojętne jaka podstawiona marionetka będzie rządzić w tym Imperium Najgorszego Zła czy będzie to kiła czy rzeżączka różnicy między tymi syfami nie ma . Interesuje mnie to o tyle , że w razie zwycięstwa Trumpa tracę na czysto 2000 euro w razie wygranej Clinton dostaję 563 Euro na czysto na rękę od bukmacherów . Te wybory mnie tak interesują jak pierdnięcie wczorajsze Kalksteina po sytym obiedzie w restauracji sejmowej .

   Polubienie

 3. Edward

  Babcia D Trumpa – Elżbieta Jankowska, była Polką, ze Lwowa. Podczas kampanii prezydenckiej D Trump, wspomniał obietnicę, którą kiedyś przedstawił Babci: „Kiedyś odzyskam dla Polski Lwów”. Czy ta obietnica ma szansę spełnienia?

  Babcia Donalda Elzbieta Jankowska, była Polką. Brała udział w obronie Lwowa w 1918-1919 roku. Została dwa razy ranna. Po zakończeniu wojny wyemigrowała do Ameryki. Poślubila tam Friedriecha Trumpa, z którym na Alasce, zbudowała sieć restauracji.

  Donald Trump, na jednaj z konferencji prasowych w 2015 roku w ramach kampani prezydenckiej wpomniał:
  „Kiedyś obiecałem babci, że odzyskam Lwów dla Polaków – i zamierzam tego słowa dotrzymać”…

  Donald Trump przedstawił w sobotę szczegółowy plan działania na pierwsze 100 dni rządów.

  Swój program republikański kandydat zaprezentował w Gettysburgu w Pensylwanii, gdzie w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln wygłosił historyczne przemówienie w czasie wojny secesyjnej.

  System władzy w USA jest zepsuty — Obserwowałem ten system z bliska przez wiele lat.
  Byłem jego częścią.
  Wiem, jak pracuje Waszyngton i Wall Street. Wiem, jak przeinaczali zasady gry przeciwko zwykłym Amerykanom – mówił Trump, przypominając o problemach społecznych w Stanach Zjednoczonych.

  Republikanin potępił „awantury militarne” USA w innych krajach, które „trwają wiecznie i nie mogą
  być wygrane przez tych, którzy prowadzą je teraz”. – Nie potrafią wygrywać wojen – ocenił.

  I dodał: „Zmiany muszą przyjść do tego zepsutego systemu z zewnątrz”.

  Fakt, że Waszyngton i jego establishment tak starali się powstrzymać naszą kampanię, świadczy o tym,
  że przyniesie ona te zmiany, które są możliwe tylko raz w życiu – zapewnił.

  Donald Trump wypowiedział się również np. na temat fałszowania wyborów w Stanach Zjednoczonych.
  Powołał się na badania ośrodka PEW, z których wynika, że dane o 24 milionach amerykańskich wyborców są nieważne lub niedokładne.

  Przede wszystkim dlatego, że 1,8 miliona uprawnionych do głosowania Amerykanów,
  zarejestrowanych przez komitety wyborcze, już nie żyje.

  Jego zdaniem sam udział Hillary Clinton w wyścigu do Białego Domu jest niezgodny z prawem.

  FBI i Departament Sprawiedliwości ukrywały jej przestępstwa, m.in. składanie fałszywych zeznań
  w FBI i Kongresie – powiedział republikański kandydat.

  Według niego do skorumpowanego systemu należą też „nieuczciwe media mainstreamowe”.
  – Są skorumpowane. Kłamią i wymyślają historie, aby kandydat, który nie jest dla nich przychylny, wyglądał jak najgorzej i jak najbardziej niebezpiecznie – wyjaśnił Trump.

  Dodał, że wiodące media zaniżają dane o liczbie uczestników na jego spotkaniach z wyborcami i zawyżają ich liczbę na wiecach z udziałem Hillary Clinton.

  Poskarżył się również, że mass media podają tylko te rankingi, w których wiedzie prym kandydatka Demokratów.

  Zdaniem republikańskiego kandydata problemów Stanów Zjednoczonych „establisment” i politycy, którzy stworzyli i stali się przyczyną – „zepsutego systemu” – żadnych problemów nie rozwiążą.
  Wszystko zostanie po staremu.

  – Osuszymy to błoto w Waszyngtonie – zapewnił.
  Trump przedstawił w Gettysburgu program reform gospodarki, systemu rządów oraz walki z korupcją.

  Zaproponował przede wszystkim ograniczenie kadencji kongresmenów i wprowadzenie dożywotniego zakazu lobbowania interesów zagranicznych firm – dla urzędników wyższego szczebla.

  Obiecał też, że zajmie się nieudanymi inicjatywami Baracka Obamy, m.in. programem opieki zdrowotnej.
  Ponadto na początku swej prezydentury przystąpi do budowy muru na granicy z Meksykiem i rozpocznie deportacje nielegalnych imigrantów.
  Cofnie też fundusze dla miast udzielających schronienia nielegalnym imigrantom w USA.

  Trump chce tymczasowo zablokować wjazd do USA cudzoziemcom z państw uważanych za wylęgarnie terroryzmu.

  Za jego rządów wprowadzone zostaną kary więzienia od 3 do 5 lat dla imigrantów nielegalnie znajdujących się w USA, przyłapanych na próbach ponownego przekroczenia granicy.

  Jeśli chodzi o reformy gospodarcze, to Trump zapowiedział renegocjację układu NAFTA o wolnym handlu z Meksykiem i Kanadą oraz wycofanie się z negocjacji z krajami regionu Pacyfiku w sprawie TPP.
  Ponadto w programie reform przewidziano zmniejszenie podatków od korporacji z 35 do 15%,
  zniesienie ograniczeń na produkcję energii, sankcje dla firm przenoszących swoje zakłady za granicę,
  a także obniżenie i uproszczenie systemu podatkowego.

  Źródło: http://polskaracja.com/trump-przedstawia-program-reform-pierwsze-100-dni/

  Komentarz:

  Niewątliwie Donald Trump, który oczywiście jest tworem “chorego systemu i układu władzy”w Ameryce, doskonale rozumie istniejące uwarunkowania – funkcjonujące w USA – od czasów powstania Federal Reserve Bank.

  Ameryką i światem rządzi Oligarchia Finansowa, która będzie za wszelką cenę bronić własne interesy.

  Jako kandydat na Prezydenta USA –Donald Trump być może zrozumiał, że system ten – jest niekorzystny dla zwyklych Amerykanów i być może to jest wielka szansa dla Ameryki i dla calego świata.

  D. Trump – osiągnął już w życiu wszystko – TERAZ, chce coś zrobić dla innych -!!!

  Mam wielką nadzieję, że jego zamiary są prawdziwe i szczere – że nie jest to populistyka.

  A może, tak przy okazji – Polska rzeczywiście odzyska Lwów ??? – Zgodnie z obietnicami.

  Ale jeżeli tak rzeczywiście jest – życie Donalda Trumpa, szczególnie, gdyby został Prezydentem USA – jest poważnie zagrożone.

  Obawiam się, że Donald Trump, wkrótce podzieli los poprzedników: Lincolna i Kennediego – bo przecież, zawsze znajdzie się jakiś szaleniec, który odda życie dla najwyższych interesów – ale prawdziwych inicjatorów – sprawców zabójstwa – NIGDY – nie będzie można ustalić.

  TAKI JEST ŚWIAT – TAKIE SĄ PRAWA WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI.

  Ryszard Opara

  Polubienie

 4. andrzej

  Nic dodać, nic ująć Panie Dariuszu.
  Mam nadzieję, że wpływy światowo – żydowskiej mafii będą jednak nieustannie maleć w miarę pogarszania się gospodarczej sytuacji w krajach opanowanych przez tę ośmiornicę.
  Spustoszenia w umysłach i gospodarce przy milczącej akceptacji żydo – kościoła, jakie ona w Polsce dokonała są olbrzymie!

  Polubione przez 1 osoba

 5. jan gryko

  Na budynku CIA jest chyba napisane – ‚nie wszystko jest takie jakim się wydaje’..
  Amerykańskie ‚zmiany’ prezydentów – ku totalnej dyktaturze..

  Nawet ludzie ‚widzący’ absurd wyborczy – ulegają iluzji sądząc, że wybrany błazen coś może zmienić..

  Polubione przez 1 osoba

 6. jan gryko

  A tak przy okazji….- obecnie /na żywo/….gadzie plemię w Brukseli podpisują właśnie CETA…takie ‚grube książki’…których – nie czytali….

  Polubienie

 7. Pingback: Nie głosuję! Nie kolaboruję! | hubalblog

 8. Radaman

  Donald Trump. On jeden przypominał w swoich wypowiedziach o zadłużeniu Stanów Zjednoczonych w wysokości 19 trylionów dolarów, on jeden powiedział, że trzeba inaczej popatrzyć na wojny w Iraku, Afganistanie i Libii; on jeden stanowczo powiedział o konieczności zawieszenia Obama Care i konieczności stworzenia innego systemu ubezpieczeń zdrowotnych; on jeden z całą mocą pytał, co mają USA z wojen na Bliskim Wschodzie?Właściwie też tylko on przypomniał Amerykanom o systemie lobbowania i przekupywania polityków w Waszyngtonie i jego korupcyjnych skutkach.Jak wykazują sondaże,Donald Trump i tak przegra z Hillary Clinton. Ta ostatnia ma bowiem poparcie lobby żydowskiego i dużych korporacji. Ma ponadto za sobą głosy społeczności afroamerykańskiej.
  Żydzi muszą zdawać sobie sprawę, że po nadchodzącej recesji USA poważnie stracą na sile. To miejsce zajmie ktoś inny, być może Niemcy, być może Chiny. Wzrośnie też rola Rosji i Indii. Wzrośnie rola bogatego w ropę Iranu i Arabii Saudyjskiej. Najbliższe kilkanaście miesięcy to dla Izraela ostatni moment, kiedy może wzniecić jakiś konflikt z Iranem, dopóki jeszcze oficjalnie w świecie międzynarodowej polityki nie kontestuje się potęgi gospodarczej i militarnej USA.

  Polubienie

 9. julius

  Trump kontrolowany przez Mossad

  Część I

  Każda osoba dociekliwa powinna zadać sobie pytanie, dlaczego kandydat pozornie anty-systemowy taki jak Donald Trump został dopuszczony, aby uzyskać nominację w prezydenckiej kampanii wyborczej. Najprostsza odpowiedź jest taka, że ​​on nie jest anty-systemowcem a tylko jedynie frontmanem bardzo przekonującym dla opinii publicznej.
  Obydwoje kandydaci pochodzą z tego samego konsorcjum zorganizowanej przestępczości, którego macki prowadzą do Izraela, jego zbrodniczego ramienia Mossadu jako organizacji terrorystycznej oraz konsorcjum żydowskiej międzynarodowej przestępczości Lansky’ego. Ponadto, jak się przekonamy, Trump jest niczym więcej niż marionetką Mossadu i prawdopodobnie jest pod ich kontrolą poprzez oportunizm będź szantaż. Co do Trumpa i jego otoczenia wszystkich łączy kompromis i lojalność wobec międzynarodowej żydowsko-masońskiej struktury władzy.
  https://fitzinfo.wordpress.com/2016/10/29/trump-controlled-by-mossad/

  Polubione przez 1 osoba

 10. jan gryko

  Jaki kraj – tacy prezydenci

  Polubienie

 11. julius


  Trump kocha Izrael i chce wspólnie z nim stanąć do walki z Iranem.

  Polubione przez 1 osoba

  • słowianin

   Dodatkowo ten Trump to szaleniec . Chce uderzyć na Iran . Przecież tam ci cholerni usmańcy dostaną większego łupnia niż dostali w Wietnamie od podziemnych szczurów . To całe Imperium zła się kończy .Padło Detroit , pada Chicago coraz większy syf tam jest . Ludzie nie mają pieniędzy , aby zapłacić podstawowe rachunki typu gaz, prąd . Panuje kryzys . W Lombardach ludzie chcą , aby za towary płacić im złotem , a nie gówno wartym dolarem jak sami mówią . Oczywiście płacić złotem nie wolno , ale właściciel robi taką sztuczkę ,że można to obejść , ale to sami Amerykanie zasłużyli swoja pychą na taki los i hu….. z nimi . Może ruch herbaciany jakaś nadzieją na przyszłość ? kto wie . Na razie parchate media w Usraelu strasznie go niszczą vide u nas Piskorski .

   Polubienie

  • słowianin

   Cała masa Amerykanów w Detroit potraciła robotę po plajcie Chryslera .Pewnie parę tysięcy ludzi poszło na bruk . Kto się najbardziej cieszył tamtejsi żydowscy właściciele lombardów .
   Autentyk Detroit :
   Poszło sobie kilku parchów na strzelnicę , aby sobie trochę postrzelać , gdy właściciel zorientował się , że to rodzina parchów natychmiast zabrał im broń , a jego ochroniarze wynieśli protestujących żydków na zewnątrz dając im kopa na odchodne . Miny żydów bajeczne . Wszystko zarejestrowały kamery . Brawa dla tego Amerykanina . Jednak nie wszyscy tam to idioci . U nas w Judeopolonii taka rzecz niemożliwa , a gdyby takie coś się stało facet skończyłby jak Piskorski .

   Polubienie

  • jan gryko

   Kim jest Huma Abedin?..

   Polubienie

 12. Edward

  Jan Pietrzak spiewa:”matka glupich cie nazwali,nadziejo!”.A jednak zyjemy
  nadzieja na lepsze jutro!!Przypominam ze to nie kto inny jak zydostwo tak
  bardzo chcialo pozbawic Polakow nawet nadziei!!! W ten sposob-beznadzieja-wpychali Polakow w pijanstwo i samobojstwo!!!Bez nadziei trudno sobie wyobrazic lepsza przyszlosc.Wy panowie przemexs,slowianin i
  inni troche spusccie z tonu bo sytuacja swiatowa jest na krawedzi zaglady.
  Jesli zydowka Clinton zostanie prezydentem to nie wiem co mam pisac!!!
  Trumpa super zydowska telewizja CNN i setki innych opluly od czubka glowy
  po stopy!!! Te same zydowskie media ze starej baby,bezwzglednej,mal-
  wwersantki na gigantyczna skale,ktorej rece oplywaja we krwi po same pachy,uczinily czlowieka boskiego w co wierzy masa zidiocialych ludzi.
  Ameryke naprawic jest rzecza bardzo trudna panowie przemex i slowianin.
  Zydostwo dlugo pracowalo nad tym aby zdobyc wladze nad tym wielkim ale
  i pieknym krajem!!!!Za naprawe tego kraju zgineli juz i Lincoln i Kenedy i wielu-wielu innych o ktorych jest cicho!!!Ludzie czynu zawsze maja nadzieje
  na lepsze jutro i nigdy nie poddaja sie.
  Ja mam okazje sledzic Trumpa z innej strony,poznalem jego rodzine.
  To opluwanie jego nie ma nic wspolnego z jego rzeczywistoscia.Jego rodzice
  i on sam i jego rodzina sa ludzmi z klasa.Mysle ze zydostwo dlatego tak go
  bezwzglednie opluwa bo ma w sobie tez krew Polaka a z Polakami zydostwo
  nie liczy sie !!!Ostatnio wymalowali wielka dynie na podobienstwo Trumpa
  -straszny potwor!!!I ta dynie pokazuja te zydowskie media „z klasa”!!!
  Bo dla zydostwa zniszczyc czlowieka jest jak mnie splunac,wszystkie chwyty
  sa dozwolone – cel uswieca srodki.
  To dobrze ze Rosja i Chiny rosna w potege-nie bedzie jednego zydowskiego
  rzadu nad swiatem.Ale poki co USA w tej chwili ma przewage nad tymi panstwami-potrzeba troche czasu dla Rosji i Chin.Dlatego jest tak wazne aby
  Trump zostal teraz prezydentem.On przynajmniej na jakis czas zatrzyma ta
  machine wojenna – a to jest bardzo duzo.

  Polubienie

  • słowianin

   Panie Edwardzie jakiś ten Trump w tej Hameryce biedny chłop jest . Jejku drogi jak jego tam te żydlaki niszczą . Nawet parchy wielką dynie wymalowali na podobieństwo jego facjaty , a nawet ostatnio hotel i kasyno mu padło . Przecież zaraz się rozpłaczę jak temu miliarderowi w tej Hameryce jest pod górkę . Dla niego to państwo , które dało mu szansę , aby mieć miliardy tak biedaka niszczy .
   To nieodwzajemniona miłość . Ludzie drodzy facet ryczy w CNN , że jego miłością jest państwo Izrael ma kupę żydków w rodzinie , a ci żydzi tak go niszczą . Normalnie pasochizm . Człowiek , który robi z siebie durnia w parchatych programach rozrywkowych udowadniając , że jego szopa jest prawdziwa . Istny pajac i nic ponad to .
   Powiem szczerze , że nawet chciałbym , żeby ten Trump wygrał , aby zobaczyć minkę szanownego pana Edwarda jak po roku prezydentury opluwa Putina i nazywa go zwykłym skurwysynem . Mina pana Edwarda byłaby na pewno bezcenna .
   W dodatku porównywać tego spasionego prosiaka , który wykorzystując swoją pozycję namawia kobiety do sexu i używa wulgaryzmów do Lincolna i Kennedy to jakieś szaleństwo , chociaż ten ostatni też pięknie się bzykał z piękną Normą .
   Teraz czekam na forum Suwerenność aż pan Maciejczyk nazwie mnie tak :
   bolszewik
   śmierdzący parch
   agent Mossadu .
   Nie obrażę się panie Edwardzie . Za dużo pan dobrego dla Polski robi .

   Polubienie

 13. słowianin

  Panie Edwardzie z pana równy chłop , ale żeby cytować Pietrzaka zakochanego w Kalksteinie stałego bywalca ojczulka z Torunia . My już nie mamy innych gierojów . On jakby mógł WPS zniszczył za 1 minutę

  Polubienie

 14. Was tam za wielką kałużą zwaną Atlantykiem tak już Wielki Brat urządził że nie macie nic innego do roboty tołarzysze jak stać w kolejce po talony na żywność i wypisywać głupie komentarze z telefonu? 😉

  Polubienie

 15. jan gryko

  Nie tób z tego portalu ‚Pudelka’….Jeżeli masz jakieś problemy – to pisz na „pejsie’…To nie portal dyskusyjny…

  Polubienie

 16. Edward

  Panie Slowianin-piszesz pan zalosne rzeczy!!!To bardzo smutne.Aby dyskutowac trzeba znac fakty a pan je nie zna i jeszcz usiluje pan osmieszyc
  innych.Patrioci tak sie nie zachowuja!!!Pan przemexs-ma pan swoj blog wiec
  powinien pan cos soba reprezentowac.Co ma znaczyc-tam za wielka kaluza?Pan jest ignorantem czy sabotazysta???
  Czym pan sie zajmuje panie przemex!!!
  Szkoda zdrowia na cos takiego.

  Polubienie

 17. Trump mówi na pozór obiecująco…, „ogłosił, że obniży podatki dochodowe od wszystkich obywateli i korporacji oraz uprości system, zmniejszając liczbę progów podatkowych z siedmiu do trzech.

  Zapowiedział radykalną obniżkę podatków od korporacji – z 35 do 15 procent. Najwyższa stopa podatkowa dla osób indywidualnych ma być obniżona z 39 do 33 procent.
  http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/donald-trump-zapowiada- reformy-podatkowe/cy0ze2

  Będą więc ponad dwykrotnie szersze grupy podatkowe, a to znaczy, że najubożsi będą płacili średnio ponad dwukrotnie więcej – dotknie to naprawdę wielu, a „za to” najbogatsi będą płacili dwukrotnie mniej.

  Reszta zmian wobec powyższego, to tylko kosmetyka, choć wygląda bardzo ambitnie: „Trump podkreślił, że na jego reformach podatkowych najbardziej skorzysta drobny biznes oraz klasa średnia i będą one stymulowały wzrost gospodarki.”

  Poza tym Trump nie myśli po gospodarsku, a „prosystemowo”- traktuje korporacje prywatne jak przedsiębiorstwa, a przecież to są już „twory władzy państwowej”. Biora udział i w legislacji, i praktyce wykonania prawodawstwa, i ich wpływ na sądy jest przemożny…

  One nie maja mieć możliwości „zapłacić podatki i mieć spokój”, tak jak obywatele. One muszą brać odpowiedzialność za państwo. One mają być moralne. One mają służyć narodowi w którego przestrzeni życiowej bytują.

  Owszem, można zmniejszać podatki od zysku ich właścicielom, ale to one same mają NAJPIERW finansować główne potrzeby budżetu państwa.

  Jak tu można nie widzieć zgrzytu w tym, że obywatelowi ma sie poprawić np o 6%, a korporacjom prywatnym o 20 %. To kto skorzysta.
  Ale to nie koniec – według zapowiedzi klasa średnia skorzystać ma najbardziej. Albo więc jest odwrotnie – i ona ma być płatnikiem netto, albo … Trump upaństwowi korporacje banksterskie, bo czymś to musi sfinansować 🙂

  Tu musiałby pójść dalej jak Kennedy, więc najprawdopodobniej klasa średnia dalej będzie niszczona… czyli „z dużej chmury mały deszcz”.

  W praktyce więc zapowiada się chwilowa poprawa losu biednych, ale już wyrośnięcie korporacji na superpanów i zaraz … panów niewolników, czyli całej reszty wg założeń korporacjonistów-syjonistów-globalistów.

  Niedawno w notce:
  http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/134305,czyj-diabel-wiekszy
  Przepowiadałem, że: „PiS, gdyby powiedział, że zmierza do zniszczenia Polski i Polaków tak, żeby się już nie podnieśli, to na pewno by nie wygrał, nawet z tak tragicznie złym rywalem jak PO, które nie miało żadnych podstaw moralnych, żeby startować w wyborach.

  Podobnie i Trumpem. Hilarię słusznie nazwał diabłem, ale wszystko na to wskazuje, że z niego ma wkrótce wyleźć większy”. Do tego:

  „W obu przypadkach jedyna korzyść z opowiedzenia sie po stronie „dobrego gliny”, że w przypadku wyboru „złego gliny” zło przychodzi od razu, zaś w przypadku „dobrego gliny” rozkłada się w czasie, a nadto jest bardziej niebezpieczne, bo i dotąd normalnych brudzi współodpowiedzialnością.
  Jednak to „rozłożone” też zawsze wychodzi na złe, a może nawet gorsze”.

  Niestety tak to już jest w matrixie, że każda w nim podejmowana decyzja jest zła.

  Jedyny ratunek, to wychodzić z niego jak się tylko ma świadomość, że to matrix, fałszywe przyjaźnie fałszywe sojusze, fałszywy pokój…

  miarka 31.10.2016 07:16:39

  Polubienie

 18. jan gryko

  Kibic – jaki kolor ma prawda?…

  Polubienie

 19. zydozerca

  Izrael chce wprowadzić pojęcie prawne antysemityzmu

  Opublikowano: 02.11.2016 | Kategorie: Polityka, Prawo, Wiadomości ze świata

  Kraje OBWE powinny współpracować ze sobą w celu prowadzenia nowego pojęcia prawnego antysemityzmu, co jest niezbędne dla bardziej skutecznego zwalczania tego zjawiska – powiedział minister spraw wewnętrznych Izraela Gilad Erdan.

  — Musimy współpracować, aby koordynować swoje działania, tworzyć globalną sieć do zwalczania tych, którzy stworzyli globalną sieć antysemitów. Powinniśmy nie tylko bronić naszych praw, ale i omawiać kwestie zapobiegania antysemityzmowi. Potrzebujemy do tego platformy prawnej – wyjaśnił Erdan na międzynarodowej konferencji na temat przeciwdziałania antysemityzmowi w Moskwie.

  Według jego słów należy wprowadzić pojęcia prawne antysemityzmu.

  — Będziemy mieli taką możliwość w przyszłym tygodniu na spotkaniu ministrów OBWE. Jednym z omawianych tematów będzie przyjęcie nowej definicji antysemityzmu. Wzywam kraje OBWE do współpracy – powiedział Gilad Erdan.

  Źródło: pl.SputnikNews.com

  Polubienie

 20. zydozerca

  HITLERZYCA Clinton=
  hiena
  inwalidka
  truchło
  lesba & kur.a żydowska & ludobójczyni ,~LEDWO CHODZĘ~
  e-mailowa prostytutka
  ruina
  złodziejka,zdzira,zdarta szmata
  y-hipokrytka
  chamica
  arywistka

  Polubienie

 21. zydozerca

  the zog.info
  Who controlls Donald Trump ?
  lista żydów ,np.s.mnuchin, którzy mogą objąć czołowe stanowiska w USA

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s