Zlikwidujmy żydowskie rządy

1461795_554685857933345_145258780_nRozważania przed 11 listopada

Polityka energetyczna żydowskich reżimów IIIRP zdradza ich autentyczne polityczne priorytety. Z interesem Polski nie mają one nic wspólnego.

Nie tak dawno, zaledwie jedenaście lat temu, w 2005r., żydowski rząd PiS, na polecenie z Waszyngtonu, nie wyraził zgody na budowę drugiej nitki gazociągu z Rosji przez terytorium Polski do Niemiec i dalej na zachód Europy. I wcale nie chodziło o obrzydzenie życia bratniemu żydo-reżimowi z NRF (NRF – od 1945r. pod okupacją USA), tylko o działania antyrosyjskie: w każdy możliwy sposób (tu w gospodarce) szkodzić Rosji – to strategiczny cel polityki żydowskich rządów w Polsce.

(W 2006r. J.Kaczyński, po konsultacjach w USA, zlecił ministrowi skarbu, W.Jasińskiemu, podpisanie umowy z Gazpromem na dostawy gazu do Polski po możliwie najwyższych cenach – to także cel strategiczny, tylko czyjej polityki i względem, którego państwa?)

Rosja ułożyła więc gazociąg (Nord Stream) na dnie Bałtyku bezpośrednio do NRF.

 

Żydowski reżim IIIRP (rząd PiS) w interesie Międzynarodowego Żydostwa z Waszyngtonu pozbawił polski budżet opłat za przesył gazu. Jest to ewidentne działanie na szkodę Polski obwarowane sankcjami karnymi tyle, że to żydowski reżim wskazuje winnych, czyli bandyta jest jednocześnie sędzią w swojej sprawie – oto majstersztyk żydowskiej demokracji.

 

Od gazociągu Nord Stream, wzdłuż naszej zachodniej granicy do Czech powstał gazociąg OPAL, którego właścicielem (w myśl porozumień UE i Gazpromu z 2016r.) w 90% jest rosyjski Gazprom.

Żydowski reżim podnosi teraz rejwach, że jak to, dlaczego … Rosja będzie mogła wstrzymać przesył gazociągiem jamajskim (przez Polskę) i gazociągiem Przyjaźń (przez Ukrainę) bez najmniejszych zakłóceń w dostawach gazu do Europy zachodniej? Nieodparcie nasuwa się konstatacja, że głupi Żyd z IIIRP stał się zakładnikiem uprawianej przez siebie polityki. Ten wniosek jest jednak błędny, bo to my, Polacy, staliśmy się zakładnikiem antypolskiej polityki żydowskiego reżimu.

Według informacji PGNiG Ministerstwo Energetyki FR skierowało do swojego odpowiednika w IIIRP pismo, w którym uzależnia przesył gazociągiem jamajskim od „zaprzestania stosowania przez IIIRP przepisów liberalizujących rynek gazu w UE”. W rzeczywistości Rosji nie podoba się – i bardzo słusznie –, że żydowski reżim IIIRP przesyła niewypłacalnemu żydowskiemu reżimowi Ukrainy gaz dostarczany do Polski gazociągiem jamalskim, za który żydowski reżim Ukrainy nie płaci.

Tu trzeba dodać, że kolejnym celem strategicznym żydowskiego reżimu IIIRP jest zapewnienie żydowskiemu reżimowi Ukrainy dostaw gazu i uniezależnienie jej od gazu z Rosji (?).

 

Jest faktem, że budując Nord Stream Rosji udało się ograć i okpić żydowskie reżimy IIIRP i Ukrainy, a być może i ich mocodawców z Waszyngtonu. Warto jednak zastanowić się nad nieco inną, odleglejszą, perspektywą gazociągu Nord Stream. Jest absolutnie oczywiste, że jego budowa do NRF i dalej do Europy zachodniej musiała uzyskać aprobatę zwalczających Rosję Żydów z Waszyngtonu, okupujących NRF i pozostałe państwa Europy. Można postawić tezę, że dalszą perspektywą gazociągu Nord Stream, uwzględnianą przez Waszyngton (stąd zgoda Żydów) było zapewnienie dostaw gazu do Europy zachodniej, gdy obszar państw Europy środkowo-wschodniej – słowiańskiej – stanie się wyniszczającym teatrem działań wojennych zainicjowanych przez Żydów z USA przeciw Rosji (ma to już miejsce na Ukrainie).

Żydzi z Waszyngtonu nie mają dostatecznej pewności, czy przejęta przez nich w latach 1990. Europa środkowo-wschodnia będzie nadal ich kolonią, czy jednak wróci do strefy wpływów Rosji, a więc, czy nasze słowiańskie państwa wyzwolą się spod żydowskiej okupacji USA. Oczywiście Żyd z Waszyngtonu nie zakłada, że odda zdobycz pokojowo. Wojna zniszczy infrastrukturę, ale pozostająca pod ich okupacją Europa zachodnia będzie miała zagwarantowane dostawy gazu z Rosji gazociągiem Nord Stream pozostającym poza obszarem ewentualnych działań militarnych.

 

Wniosek: polityka Żydów z USA i żydowskich reżimowych rządów IIIRP jest antypolska, antysłowiańska i antyludzka.

 

Żydzi w IIIRP gotowi do przemian

Żydowski wirtualny twór polityczny, Nowoczesna.pl, upoważnił swoich czołowych przedstawicieli, K.Lubnauer i – nomen omen – P.Rabieja, do sformułowania ważnego oświadczenia: „okrągły stół” wyczerpał już swoją formułę, czas odrzucić elity PiS, PO, czas na nowe.

Mniej więcej to samo głoszą, obdarzony polityczną misją, P.Kukiz (pamiętajmy występy tego politycznego męża na Majdanie) oraz jego ludzie z sejmu.

Oczywiście różnią się nieco w retoryce. Nowoczesna.pl orientuje się na wszelki liberalizm, a „Kukizowcy” akcentują konieczność poszerzenia demokracji, czy nawet bardziej ambitnie: potrzebę rzeczywistego jej realizowania tyle, że w ramach tego samego żydowskiego reżimu z zachowaniem pryncypiów żydowskiego kapitalizmu. A więc przy niezmiennym status quo: cała władza w rękach Żydów – oczywiście nowych Żydów, bo „okrągłostołowi” powinni odejść.

 

Żydzi nie tylko stworzyli nowe twory partyjne jak wyżej (żydowski KOD to także ich dziecię), ale skanalizowali odradzający się polski nacjonalizm. Mamy więc wysyp różnych narodowców i ich większych lub mniejszych organizacji, których jednak łączy jedna wspólna idea: wrogość do Rosji. Oczywiście poza dyskusją jest obowiązkowy żydo-chrześcijański charakter tych „narodowych” tworów, który stanowi niejako gwarancje dla tłumienia antyzachodnich nastrojów – wszak stanowimy jedną, żydo-chrześcijańską cywilizację Zachodu, czyli żerowisko dla pasożytniczej żydowskiej finansjery Zachodu. Dla takich „narodowców” znalazło się miejsce nie tylko w sejmie, ale także w powszechnych żydowskich mediach, od gadzinówki Michnika do gadzinowych tworów Rydzyka. Te „narodowe” twory nigdy jednak nie zdobędą większych pozycji politycznych i medialnych, ponieważ poza żydowską czapką składają się z polskich dołów – służą wyłącznie indoktrynacji i kanalizowaniu narodowo myślących Polaków.

Niestety, w tę żydowską politykę wpisane są także Marsze Niepodległości, które służą żydowskiemu reżimowi i jego mediom do wyśmiewania i dezawuowania polskiej idei narodowej.

 

Musimy Żydów pozbawić w Polsce władzy

Dlaczego? –spytają kosmopolici. Najprostsza i oczywista odpowiedź jest następująca: bo Polską winni rządzić Polacy, nigdy elementy obcej, wrogiej, nacji.

Polska dla Polaków? – nie chcemy polskiego szowinizmu będą wrzeszczeć Żydzi, a wtórować im bezmyślni, nieświadomi, Polacy, których poglądy polityczne kształtują antypolskie, żydowskie media, oświata oraz żydo-chrześcijański Kościół.

Nie ma potrzeby przywoływać wielu historycznych przykładów podłości, nienawiści, zdrady i zbrodni żydowskich wobec Polski i Polaków. Wystarczająco charakterystyczny jest przykład zachowania Żydów w 1939r., gdy witali wkraczające do Polski wojska niemieckie i radzieckie budowanymi z kwiatów łukami triumfalnymi oraz chlebem i solą. I gdy od 1944r. zbolszewizowani Żydzi chcieli z Polski utworzyć republikę ZSRR. W tym samym czasie żydo-sanacyjny rząd londyński w interesie żydowskiej finansjery popierał walkę zbrojnych polskich oddziałów z Armią Czerwoną. Dwa żydowskie polityczne odłamy, komunistyczny i kapitalistyczny, ale polityczny kierunek ten sam: likwidacja Polski i Polaków.

W 1944r. nie było już polskiej narodowej elity, która utworzyłaby polski rząd zdolny do politycznego dialogu z ZSRR. Jej likwidację zawdzięczamy żydowskiej finansjerze anglosaskiej, która była inicjatorem przewrotu majowego w 1926r. Od tego momentu rozpoczął się realizowany przez żydo-sanację proces politycznej eliminacji polskich narodowców. Od 1939r. eliminacja była już fizyczna, tak pod okupacją niemiecką, jak pod radziecką, a jej skuteczność gwarantowała współpraca Żydów z gestapo i z KGB. Tak odwdzięczyli się Polsce i Polakom Żydzi za szkolenie ich bojówek do walki z Arabami, za ogromne ilości broni, które otrzymali za darmo przed 1939r.

 

Żydowska mentalność, polityczne cele, nie uległy żadnym zmianom. W dalszym ciągu jest to element z gruntu antypolski. Nie zmienią tego faktu bajdurzenia jakiegoś syjonistycznego Maliniaka z PiS na urzędzie prezydenta, o wspólnej historii Żydów i Polaków w Polin – i nawet nie Polaków i Żydów w Polsce!

 

Skuteczność zmian

Jak być skutecznym w polityce, jak zagwarantować trwałość dokonywanych zmian, można się uczyć od Żydów.

Rebelia O.Cromwella w Anglii – ścięcie króla 1649r., parlament uzależniony od żydowskiej finansjery (Anglia republiką), kolejny król pełni funkcje już niemal reprezentacyjne, powstaje prywatny żydowski Bank Anglii (1694r.). Żyd uzyskał pełnię władzy.

Rewolucja francuska – ścięcie króla 1793r., Francja republiką, od 1791r. Żydzi uzyskują prawo osiedlania się w Paryżu, żydowska finansjera staje się rzeczywistym decydentem politycznym.

Rewolucja w Rosji – zamordowanie rodziny carskiej 1918r., cała władza w rekach Żydów.

To najbardziej spektakularne i szokujące rebelie dzięki, którym Żydzi ugruntowywali swoją władzę. Do dzisiaj stosują te same zbrodnicze metody.

Nie chodzi jednak o to, żeby żydowskie zbrodnicze mechanizmy przejmowania władzy powielać, ale żeby mieć świadomość z kim, z jakim wrogiem, mamy do czynienia i że ewentualne działania likwidacyjne względem żydowskiego reżimu i kolaborujących z nim polskich zdrajców, muszą być bezwzględnie konsekwentne.

 

Dariusz Kosiur

25 Komentarzy

Filed under Polityka

25 responses to “Zlikwidujmy żydowskie rządy

 1. zydozerca

  każdy kłamca u steru władzy jest realnym zagrożeniem dla otoczenia, zwłaszcza kiedy już wcześniej został przyłapanym na preparowaniu faktów a zwłaszcza na używaniu kłamstwa w celu podburzania Pospólstwa!
  Takie indywiduum nie cofnie się bowiem przed nawet skrajnie szkodliwym dla okłamywanego kłamstwem, byle tylko takie kłamstwo dało mu jakąś, zakładaną korzyść.
  Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, premier Szydło uległa szantażowi swego genseka Kaczyńskiego oraz guru Rydzyka i uczyniła Antoniego Macierewicza szefem resortu Obrony Narodowej, resortu który nie tylko odpowiada za stan obronności kraju, ale PRZEDE WSZYSTKIM wydaje miliardy złotych z ciężko zdartych podatków na zabawki dla generałów i pułkowników, osób, mimo dorosłego wieku, zwykle na poziomie emocjonalnym ucznia szkoły podstawowej.
  Dla informacji, Antoni Macierewicz swoją wiedzę na temat arkanów wojskowości czerpie z harcerskiego stażu bo z wyuczonego zawodu jest …historykiem, specjalizującym się w iberystyce, więc jeśli już ma wiedzę o wojskowości, to z czasów prekolumbijskich Ameryki Łacińskiej, więc raczej dziś mało przydatną w Europie.
  Ale Antoni Macierewicz też aktywnie obalał PRL, więc za zasługi w obalaniu ma teraz pozycję „świetnej krowy”, której nikt nie ruszy, w obawie aby wie wypłynęły solidne brudy z czasów KOR, kuźni kadr dziś rządzących Rzeczpospolitą które uczyniły z niej kraj zdominowany przez wszelakie patologie i wynaturzenia.

  El.Zorro,Salon24.pl
  Czy te oczy mogą kłamać?

  Polubienie

 2. julius

  CETA jest krokiem w kierunku korporacyjnej krainy zwanej EurAmerica
  …….
  Prawicowy kandydat na prezydenta Philippe de Villiers powiedział, że istnieją plany które zaczynają być wdrażane aby podzielić terytorium Francji między muzułmanów i niemuzułmanów. Cytuje przy tym zapiski François Hollande dla potwierdzenia tej tezy. Wszyscy mówią o nieuchronnej wojnie domowej. W barach i kawiarniach Paryża słychać coraz więcej niezadowolonych obywateli francuskich mówiących o dezinformacji mediów, demonizowaniu Rosji, homogenizacji myśli i przestępczości klasy panującej.
  Układ sceny politycznej nigdy nie był tak bardzo sprzyjający dla przejęcia przez populistów francuskiej polityki. Ale nikt nie powinien mieć złudzeń co do Frontu Narodowego; podąża on za syjonistyczną narracją o wojnie z terrorem: muzułmanie są problemem. Wiceprzewodniczący partii Forian Philippot jest zbliżony do ultra-syjonistycznego prawnika Gilles-Williama Goldnagela, przyjacieal premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
  Philippot niedawno potępił komentarze kandydata na prezydenta Jeana-Frédérica Poissona, który powiedział, że Hillary Clinton przedstawia sobą największe zagrożenie dla świata i jest na żołdzie syjonistów. Poisson został następnie zmuszony pokalać się przed Radą Przedstawicieli Instytucji Żydowskich we Francji (CRIF), gdzie szukał przebaczenia. Powiedziano mu, że będzie to wybaczone, ale nigdy nie zapomniane! Pomimo antymuzułmańskich uprzedzeń Frontu Narodowego, coraz większa liczba muzułmanów głosuje na tę partię. Wielu muzułmanów woli Front Narodowy, ponieważ mają oni dosyć bycia traktowanymi jak klienci i manipulowanymi przez lewicę – z ich pseudo „anty-rasizmem” i wojnami „humanitarnymi”.
  http://ahtribune.com/economy/1314-ceta.html

  Polubienie

 3. zydozerca

  The Gunpowder Plot – Spisek Prochowy z 1605 roku. Grupa katolików próbowała wówczas wysadzić w powietrze angielski parlament wraz ze zgromadzonymi w nim królem, posłami, lordami, sędziami i protestanckimi biskupami.

  Polubienie

 4. zydozerca

  W 1290 r. Edward I Długonogi wydał edykt nakazujący wygnanie ludności żydowskiej z Anglii. Usiłował również ograniczyć rozrost ziemskich posiadłości Kościoła, ale na tym polu nie odniósł znaczących sukcesów.

  Polubienie

 5. julius

  Jedynymi ruchami nacjonalistycznymi, które odgrywają znaczącą rolę na scenie politycznej w swoich krajach i nie podlegają syjonizmowi i żydostwu a wręcz walczą z nimi są węgierski Jobbik, grecki Złoty Świt i angielska BNP.

  Polubienie

 6. zydozerca

  komentarze-niezalezna.pl
  ..polska władza musi kochac Ameryke,opisał to były prezydent Czarnogóry po szkoleniu w Alabamie. Amerykanie postawili ultimatum „DAJEMY CI DYWAN I ALBO BEDZIESZ CHODZIŁ PO NASZYM DYWANIE ALBO ZROBIMY CI DYWANONOWY NALOT NA TWOJ DOM” Odpowiednie szkolenie i pranie mózgów przeszła w Ameryce kazda nowa polska władza,kazdy z nich mogłby potwierdzc powyzszą tezę,ale milcza wiec omerta obowiazuje

  1.07.2013, 02:16 rp.pl
  Działacze największych polskich partii lecą do USA
  Dariusz Joński (SLD), Krzysztof Kosiński (PSL), Marcin Mastalerek (PiS) i Radosław Witkowski (PO) spędzą trzy tygodnie września w Stanach Zjednoczonych. Lecą tam na specjalne zaproszenie. Amerykanie widzą w nich przyszłych liderów – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
  W programie International Visitor Leadership Polacy biorą udział od końca lat 80. Uczestniczyli w nim m.in. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Kazimierz Marcinkiewicz,Beata Szydło oraz Aleksander Kwaśniewski – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
  Nie jest tajemnicą, że do programu rekrutowani są politycy, którzy dysponują odpowiednim „potencjałem przywódczym”. W poprzednich latach brali w nim udział m.in. Jan Bury z PSL oraz Adam Hofman i Dawid Jackiewicz z PiS.
  Zdaniem Jackiewicza, głównym celem Amerykanów jest poszukiwanie sojuszników. – Wedle organizatorów tego programu osoba, która po jakimś czasie będzie miała szanse zostać ministrem albo premierem, ma poznać funkcjonowanie amerykańskiej polityki, by lepiej układać relacje z tym krajem – wyjaśnia Jackiewicz.

  Polubienie

 7. Tomasz Zieliński

  nie trać nadziei!

  Może właśnie to w tej chwili robimy, od 1989 systematycznie i skutecznie jest likwidowana armia. W tej chwili ma 10 razy mniej czołgów niż stare dobre LWP. Leopardy mają po 5 (słownie pięć) szt. amunicji p.panc. i tak nieskutecznej wobec czołgów T-90. Armia jest malutka – dwa razy mniejsza osobowo i w sprzęcie niż sąsiednia Białoruś. Wojsko nie ma żadnej obrony przeciwrakietowej, jedyne skuteczne rakiety p.lot. to zestawy radzieckie S-200 „NEWA” mające po 30 lat. Magazyny także mają zlikwidowane aby wojenka długo nie trwała. Nikt z młodych nie wie jak obsługiwać jakikolwiek sprzęt wojskowy. Uzbrojenie nawet całkiem udane jak: haubice i moździerze również nie mają amunicji! Jeśli „nasze” rządy kierują nas przeciwko Rosji i Białorusi to konflikt zbrojny będzie przesądzony w pierwszych godzinach. Dodatkowo nikt za takiego idiotę M. nie będzie ginął, tak że piso-patriotyzm z gębą „Maciory” można schować między koszmarne bajki. Nikt z młodych nie chce gnić w okopie, to jest nasz wielki sukces. Koniec pchania Polaków na rzeź. Teraz to młodzi nieświadomie biorą przykład z Czechów, dobre i to. Zakichane nato jest coraz słabsze a Wschód rośnie w siłę militarnie. Wnioski są proste. Musimy tylko poczekać.

  Polubienie

 8. zydozerca

  Program International Visitor Leadership, finansowany jest przez Departament Stanu, i służy wymianie opinii i poglądów na temat kultury, edukacji i polityki.
  Goście, są obecnymi lub przyszłymi liderami rządów, partii, struktur medialnych, edukacji i innych ważnych dziedzin życia. Ludzi ci są wybierani (werbowani) przez amerykańskich urzędników pracujących poza granicami USA. Dokładniej rzecz biorąc są to masoni, wybrani przez wybranych.
  Ponad 200 obecnych i byłych szefów państw, 1500 ministrów i wielu wybitnych liderów sektora rządowego i prywatnego należy do programu International Visitor Leadership.
  Departament Stanu tworzy ten program we współpracy z szeroką gamą organizacji non-profit działających na podstawie umów o współpracy z Departamentem Stanu.
  ( Gdyby ktoś pytał chodzi o fundacje Sorosa, Rothschilda i Rockefellera)
  liga świata

  Polubienie

 9. kumaty

  Granica arogancji i ignorancji zostaje wlasnie przekraczana i zmiany na swiecie nastapia teraz bardzo szybko. Jest mozliwym, ze podczas tych zmian z Polski Centralno-Wschodniej i Zachodniej Ukrainy utworzona zostanie Zydonia Miedzymorska. Kury wam prowadzac a nie politykowac.

  Polubienie

 10. Polska dla Polaków jest hasłem słusznym, bo jeśli Polska nie będzie dla Polaków, to gdzie Polacy mają się podziać?

  Polubione przez 1 osoba

 11. paziem

  Prawdziwy wysyp „narodowców polskich”- głównie „ukrzyżowanych” albo ” zasymilowanych”. Co drugie słowo, to suwerenność i „wojowniczość” wobec globalnych korporacji, ale ani jeden nie zająknie się żeby zrobic porządek z globalną, syjonistyczną lichwiarską bankowością, która rządzi i zakłada takie wydmuszki jak Facebook i pod stołem finansuje takich krzykliwych ” narodowców polskich”. A co drugi z nich, to antropologiczny młody żydek. Starym łódzkim zwyczajem z Bałuckiego Rynku- jeden sprzedaje śledzie, a drugi wodę sodową na ugaszenie pragnienia :))) Kolejna Hucpa, jak tz obrońcami kamienic pod wodzą Janka Śpiewaka, którego tate popierał syjonistyczną „prywatyzację” Polski przez rzezimieszków z KORu.

  Polubione przez 1 osoba

  • jan gryko

   No – niestety…bez wojny – nic się nie da…Plemię żydowładzy…będzie cały czas się rozmanażać i dziedziczyć władzę w Polsce…
   Potrzebna jest wojna….

   Polubienie

 12. jurek

  Do władzy jest prowadzony nabór ,selektywnie negatywny . To daje ciągłość (kto by nie stanął u sterów władzy ) patologizacji prawa . Rolę anestezjologa wziął na siebie KK .

  Polubienie

 13. hubalblog

  Chcemy wierzyc………..Przepowiednie jasnowidza Osowskiego na kilka dni przed II wojną światową:
  „Jak daleko dojdą Niemcy? – Cała Polska zajęta, gruzy, krew, mord! Idą dalej w głąb Rosji, daleko, daleko… – Do Uralu? – Ossowiecki zastanowił się przez chwilę. – Do Kaukazu. Państwa Osi przegrają wojnę. Niemcy i Japonia będą okupowane, Włochy wyzwolone. Zwycięzcy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja spotkają się na konferencji i spowodują nowy ład w Europie. – A co z Polską? – Będzie i Polska! Ale za jaką cenę… Najpierw będą nią władali komuniści, a później szubrawcy i świnie. Na koniec powstanie jeszcze większa niż teraz. Tego ani ty, ani ja nie doczekamy… Dopiero wnukowie… Warto jednak wiedzieć, że tak się stanie…”

  http://niezlomni.com/stefan-ossowiecki-najslynniejszy-polski-jasnowidz-razy-rozmawial-jozefem-pilsudskim/

  Polubienie

 14. zydozerca

  amerykańskie agencje NASA i FEMA zorganizowały właśnie zakrojone na niesamowitą skalę ćwiczenia w Kalifornii, które mają pokazać, jak agencje rządowe są przygotowane na tego typu kataklizm, gdyby udało się go dużo wcześniej przewidzieć.

  NASA i FEMA chcą zebrać jak najwięcej cennych danych na temat możliwych do rozegrania się scenariuszy. Zespoły przygotują plany ewakuacji 18 milionów ludzi i sprawdzą, jak na ewakuację i opanowanie takiej liczby ludzi będą miały informacje serwowane w mediach elektronicznych.

  Agencje niepokoi przede wszystkim świadomość, że informacja podana do wiadomości publicznej o nadchodzącym kataklizmie, który ma (hipotetycznie) nastąpić za 4 lata, może nie zostać przyjęta na serio, co z kolei może poważnie utrudnić sprawną ewakuację. Niebagatelne są też informacje o tym, jak i gdzie ulokować tak gigantyczną rzeszę ludzi. Ćwiczenia te są cenne, ponieważ uderzenie / planetoidy !!!!!! / jest nieuniknione.
  wiadomosci,Twoja pogoda.pl
  a w Europie – 300 tys.armia w gotowości przed atakiem Rosji
  Coraz goręcej się robi od szaleństwa psychopatów….

  Polubienie

 15. zydozerca

  NASA and FEMA hold exercise to simulate unavoidable asteroid impact
  By Ryan Whitwam on November 7, 2016 Extremetech.com

  World War Three: Nato prepares military troops of 300,000 in response to Russia threat |
  World | News | Daily /Express.co.uk

  Polubienie

 16. taperecorder

  Ale po co żydzi załatwili kaczyńskiego w smoleńsku? A co z jakimś działaniem? Kto miałby coś zmienić?

  Polubienie

  • Do dzisiaj nie ma żadnych wiarygodnych informacji o rzeczywistych przyczynach katastrofy Tu154M. Zakładając jednak, że to syjonistyczne służby (z USA, Wlk.Brytanii lub Izraela) zlikwidowały L.Kaczyńskiego, to motyw ich ewentualnego działania jest prosty. Złożyli ofiarę na ołtarzu przyszłej wojny z Rosją. Budując aureolę patrioty wokół syjonisty L.Kaczyńskiego i podtrzymując, że sprawstwo katastrofy jest po stronie Rosji, chcieli wykrzesać maksimum nienawiści do Rosji.

   Polubione przez 1 osoba

 17. zydozerca

  krasnoludki/UFOludki ….?

  Jarrett has convinced President Obama to FIRE FBI director James Comey after the election
  After persistent prodding by Valerie Jarrett, President Obama has agreed to fire America’s top cop
  A White House source familiar with the decision says Jarrett and the president held lengthy discussions over the past several days about the political and legal ramifications of firing FBI director
  The president was furious with Comey for reopening the FBI’s investigation of Hillary’s emails
  But he was reluctant to move against Comey for fear that it would open him to charges of obstruction of justice.
  It has yet to be decided who will wield the hatchet—the president, Attorney General Loretta Lynch, or someone else
  By ED KLEIN FOR DAILYMAIL.COM
  PUBLISHED: 19:20 GMT, 7 November 2016
  Szef FBI przewidziany do zwolnienia za rozgrzebywanie brudów Hitlerzycy

  Polubienie

 18. zydozerca

  THE NATIONAL – An Israeli court on Monday sentenced a 14-year-old and two other Palestinian teenagers accused of stabbing Israelis to more than a decade in prison.

  The sentences drew criticism from Palestinians and rights activists, with the lawyer of the 14-year-old describing them as a “defeat of both Israeli society and the court”.
  the ugly truth

  Polubienie

 19. zydozerca

  W USA ukonstytuował się żydowski KOD protestujący przeciwko prezydenturze D.Trumpa
  a Whores House wyraża nadzieję,że dochodzenie w spr. zbrodni Killary nie będzie kontynuowane.

  Polubienie

 20. Zlikwidujmy żydowskie rządy? No to zlikwidujcie! Bez ogólnoświatowego buntu, a w zasadzie rewolucji przeciw parchom i ich przydupasom nie zrobimy nic! Takie buńczuczne okrzyki w stylu „zróbmy”, przestały już nawet rozśmieszać, ponieważ ich efektem jest zrobienie wielkiej kupy. Na razie trzeba uświadamiać gawiedź i tworzyć struktury podziemne składające się wyłącznie z Polaków i na bardzo restrykcyjnych zasadach, ponieważ w każdej organizacji narodowej, natychmiast pojawiają się żydzi i ją szybko rozwalają od środka.

  Polubienie

 21. Henryk

  Rząd Polski znalazł sobie nowych przyjaciół już przestał jeździć na nauki do Moskwy a teraz jeździ do Izraela, bo sami nie potrafią myśleć potrzebują pomocy, bo są bezmózgowcami. I na pewno Polakom będą wciskać, że to są przyjaciele tak jak Rosjanie i gratuluje, że tak łatwo się sprzedali Żydom i nie dziwiłbym się jak Żyd by powiedział, że Polska należy do Żydów. Bo rząd Polski płaci Żydom renty za obozy, co stworzyli im Niemcy i to mają być naszymi przyjaciółmi tylko chcą wyłudzić pieniądze, bo nie mogą od Niemców, bo Niemiec dałby kopa i papa tak by otrzymał Żyd a głupi Polak płaci, bo mamy takich mądrych w rządzie a majątki Żydowskie zostały odbudowane przez Polaków i zapłacono Amerykańskim Żydom w 1960 roku Na mocy tego porozumienia PRL wypłaciła rządowi USA 40 mln dolarów… I co jeszcze Żydzi robią w Polsce nie powinno ich być, tylko Polski rząd ich faworyzuje a nie Polacy, bo chcą nas okraś, bo do tego jest zdolny Żyd, ale Jak tak dalej będą rządzić w Polsce to czy wcześniej czy później dojdzie do buntu w Polsce? I zobaczymy, co rząd Polski zrobi i czy zdąży uciec razem z Żydami z kraju, bo niema miejsca w Polsce dla Żydów, bo to złodzieje gdzie przekupili Polski rząd, który niema honoru i co jeszcze zrobią żeby zniszczyć kraj. Bo Żyd nigdy nie będzie przyjacielem tak jak Rosjanin czy Niemiec zawsze będą wrogami narodu, bo tylko chcą wykorzystać kraj. Bo nie jeden chciałby posiąść ziemie Polskie a my na to pozwalamy a moglibyśmy wszyscy w dobrobycie żyć mając rozum Niemców. Ale jesteśmy Polakami i stadem baranów sami mówią Żydzi i trzeba ich doić jak jest okazja, bo wygrać Żydzi nie wygrają wystarczy, że się zjednoczymy a jest nas 39 milionów a drugie 20 milionów za granicą i wtedy zobaczy gniew Polaków Żyd. Chcesz wygrać to musisz noworodków zabić, bo jak dorosną to ty Żydzie zginiesz, bo na wojnie nawet dzieci walczyły a ty chcesz wygrać. Poznaj historie Polaków to wtedy porozmawiamy a teraz żegnam was Żydów i nasz kochany rząd. Poczekam a czas zrobi swoje.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.