Polska i Polacy w XXI wieku – efekty żydowskiej okupacji

11903953_506003579575299_7069621345952501597_n_jza: http://racjonalizm.neon24.pl/post/134870,rewolucja-francuska-w-17-w-a-sytuacja-w-polsce-w-21-w

autor opracowania:  Piotr Kołodyński  (Redaktor1966)

MSP: POLSKIE KOŚCIOŁY MAJĄ 138 000 HEKTARÓW
Ogólne statystyki na temat kościelnych gruntów, prezentuje tylko Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Z danych MSP wynika, że pod koniec 2014 roku, polskie kościoły i związki wyznaniowe posiadały działki stanowiące 0,44 proc. całej powierzchni naszego kraju.
Nieruchomości należące do kościołów zwykle są wolne od podatku
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/ … 00939,4206 | 10.10.2016

[Byłoby tego znacznie więcej, ale ci biznesmeni sprzedali część podarowanych im działek, nieruchomości… Oprócz tego otrzymali 100-200 kilkadziesiąt mld zł… – red.]

2016 r.
Majątek 100 najbogatszych Polaków przekracza 107 mld zł…

2016 r.
Rośnie liczba upadłości firm w Polsce, o 10-15 proc. więcej niż w roku poprzednim.
http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadza … 85217.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2016- … 82082.html
http://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php

– 2007 r. zaległe prywatne długi Polaków wynosiły 6 mld zł.
– 04.03.2010 r.: Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy długi Polaków wzrosły o 2,47 mld złotych. W ciągu 2 lat – od lutego 2008 roku – zadłużenie wzrosło o 95 proc.
– 02.06.2011 r.: OGROMNE DŁUGI POLAKÓW. Zaległości ma 2,1 mln osób.
– 26.08.2011 r.: Jak podał Narodowy Bank Polski, wartość niespłaconego w terminie zadłużenia w bankach wyniosła na koniec lipca 62,9 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż rok temu; zagrożonych kredytów jest już niemal 10 proc.

Jak czytamy, wartość kredytów „z utratą wartości” powiększyła się w ciągu roku z 31 do 36,4 mld zł.
– 10.01.2012 r. POLACY TONĄ W DŁUGACH Kwota zaległych płatności Polaków pod koniec 2011 r. wyniosła 35,48 mld zł. To o 42 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu firmy BIG InfoMonitor. Od listopada 2009 roku zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o aż o 150 proc.
W ciągu dwóch lat przybyło 457 tys. nowych dłużników.
– 28.06.2012 r. KOMORNICY LICYTUJĄ NA POTĘGĘ

W ubiegłym roku komornicy zajęli ponad 157 tys. nieruchomości. To aż o połowę więcej niż w 2010 r. Zlicytowali też 4476 nieruchomości, a rok wcześniej licytacji takich było 3657 – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” – podaje rmf24.pl.
Ten rok może być rekordowy pod tym względem. Jak wynika z danych regionalnych izb komorniczych i największych portali licytacyjnych, zadłużonych i wystawianych na sprzedaż nieruchomości jest o 30-40 proc. więcej niż przed rokiem.
– 09.01.2013 r. POLACY ZADŁUŻENI PO USZY

Przeterminowane zobowiązania Polaków sięgnęły na koniec 2012 roku 38,29 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku – informuje TVP Info.
Z danych BIG InfoMonitor wynika, że długi niespłacane dłużej niż 60 dni, ma już 2,26 mln osób. To więcej o 170 tys. niż rok wcześniej.
Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor mówi, że jeśli sytuacja w gospodarce się nie poprawi, to zaległości i liczba zadłużonych będą rosły jeszcze szybciej.
– 14.02.2013 r. NIEPOKOJĄCE DANE: KOLEJNYCH 37,2 TYS. OSÓB W PĘTLI DŁUGÓW
Zadłużenie Polaków wzrosło w 2012 r. o 3,9 mld zł (Źródło: iStock)
Jeszcze rok temu łączna wartość zaległości wynosiła 34,3 mld zł, teraz jest już o ponad 4 mld zł większa.

– 26.05.2013 r. Przez ostatnie 3 lata liczba lombardów w Polsce wzrosła o 50 proc. i żaden nie narzeka na brak klientów. Dzisiaj większość klientów stanowią ludzie, którym brakuje na czynsz, chleb, spłatę kredytu.
– 2013 r. Polacy byli zadłużeni w bankach na 550 mld zł!
– grudzień 2015 r. 42,76 mld zł wynosiły zaległe zobowiązania kredytowe i pozakredytowe Polaków.
– 03.2016 r. Ponad 2 mln Polaków nie reguluje terminowo zobowiązań kredytowych oraz pozakredytowych. Łączna kwota zaległych zobowiązań wyniosła w marcu 2016 r. 44,65 mld zł. Wzrosła ona od grudnia 2015 r. o 1,89 mld zł (44 proc.) – pisze „Puls Biznesu”.
– 29.09.2016 r. Rośnie liczba Polaków z długami. Łączna kwota zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, wynosi 47,19 mld zł. W stosunku do czerwcowego raportu długi wzrosły o 2,54 mld złotych, czyli o prawie 6 proc.

– 15.06.2011 r.: Zadłużenie polskich miast wojewódzkich jest już gigantyczne – sięga 19,5 mld złotych. A to jeszcze nie wszystko, gdyby dodać do niego długi spółek, które do nich należą, wzrosłoby o kolejne 8 mld złotych.
– 10.09.2011 r.: Polskie samorządy toną w długach – alarmują ekonomiści. Szacuje się, że dziś są winne wierzycielom blisko 60 mld złotych.
– 09.06.2012 r.: POLSKIE MIASTA TONĄ W DŁUGACH Samorządy w tarapatach.
Instytucje rządowe i samorządowe popadają w coraz większe długi. Ich zobowiązania wobec banków wzrosły w ciągu roku aż o 30 proc. – donosi „Gazeta Polska Codziennie”.
W sumie pożyczyły w bankach już ponad 83 mld zł. Jeszcze rok temu samorządy miały o 1 mld zł więcej na lokatach niż pożyczek. Teraz suma kredytów przewyższa oszczędności o ponad 28 mld zł.

Samorządy pożyczają pieniądze, by pokryć wydatki inwestycyjne m.in. na budowę i remonty dróg, sieci cieplnej, budynków komunalnych. Brakuje im na podwyżki pensji dla nauczycieli, wspieranie rodziny, czy służby zdrowia – pisze dziennik.
Eksperci wskazują także na to, iż rząd przekazuje samorządom coraz więcej zadań, ale nie idą za tym większe dotacje i subwencje. Wiele gmin jest już pod finansową ścianą. Ich zadłużenie przekroczyło 60 proc. dochodów i nie mogą brać więcej pożyczek.
– 27.08.2011 r.: Firmy coraz częściej spóźniają się z płatnościami. W niektórych branżach zatory płatnicze są nawet o 40 proc. wyższe niż przed rokiem.
– Zadłużenie naszego kraju na koniec 2011 roku może wynieść aż 918 mld zł. Ale to nie koniec złych wiadomości. 918 mld zł to 61,4 proc. PKB, znacznie powyżej progu ostrożnościowego, ustalonego na 55 proc. PKB.
– DŁUG POLSKI WYNOSI 3 BILIONY ZŁ
https://www.google.pl/search?q=D%C5%81U … =firefox-a
https://www.google.pl/search?q=D%C5%81U … =firefox-a
– ILE POLSKA NAPRAWDĘ MA DŁUGÓW Słysz szacuje go, wraz z zobowiązaniami na rzecz przyszłych emerytów, na 3,1 bln zł, czyli ok. 240 proc. PKB.
DŁUG POLSKI WG EBC TO 415% PKB

Jak wyliczyło Centrum Międzygeneracyjne w Uniwersytecie we Freiburgu, na którego wyniki już wcześniej się powoływałem, w opracowaniu „Pension obligations of government employer pension schemes and social security pension schemes established in EU countries. Final Report” zobowiązania emerytalne tych państw są czterokrotnie(!) wyższe od ich zadłużenia względem rynku kapitałowego i wynoszą prawie 30 bilionów euro. Podczas gdy zadłużenie z tego tytułu w Polsce jest jeszcze wyższe gdyż wynosi 361% PKB i 3,828 bln PLN (s. 133).
– 15.08.2012: Dla przypomnienia: roczny deficyt budżetu USA $1,650,000,000,000 – Dług Narodowy USA $14,300,000,000,000 Liczby niewyobrażalne: słownie – czternaście tysięcy trzysta miliardów dolarów.

ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI wg NBP: http://nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html , (dane kwartalne)
Stan na koniec I kwartału 2012 roku, na podstawie danych dnia 27 czerwca 2012 r.
Narodowy Bank Polski 20 988 mln PLN
Sektor rządowy i samorządowy 404 957 mln PLN
Sektor bankowy 208 836 mln PLN
Sektor pozarządowy i pozabankowy 458 281 mln PLN
OGÓŁEM 1 093 062 mln PLN
Słownie: Jeden Bilion dziewięćdziesiąt trzy miliardy sześćdziesiąt dwa miliony PLN!!!
To dane oficjalne. Ile jest naprawdę – Bóg raczy wiedzieć.! Wg nieoficjalnych szacunków zadłużenie Naszego Kraju wynosi ok. 4 Bilionów zł – ok. 105,000zł/ na każdego obywatela. Bez względu na wiek.

„Długi stworzono po to i w takiej ilości – aby nie było szansy ich spłacić. Żeby nie było czym i za co? Dług został stworzony jako instrument i narzędzie zniewolenia. W ten sposób uzyskano władzę i kontrolę.”

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ … 007_12.pdf
Ministerstwo Finansów podaje, że pod koniec 2007 roku, gdy rządy objęła Platforma Obywatelska, dług Skarbu Państwa w zaokrągleniu wynosił: 501.5 mld zł.

Liczniki długu:
http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl

http://www.dlug-publiczny.pl/

http://www.wykop.pl/ramka/2196880/zegar … panstwach/ – Zegar zadłużenia na świecie oraz w poszczególnych państwach

http://www.zegardlugu.pl/

10.2015 r.
Szacunkowo wielkość jawnego długu publicznego (grubo ponad 1 bilion zł)(czyli długu instytucji sektora rządowego i samorządowego) rośnie :
– 273 mln zł dziennie (w ciągu roku powiększy się o kolosalną kwotę 100 mld zł)
(http://wgospodarce.pl/informacje/20637- … h-dziennie)

– dzienny przyrost długu wyniósł 294 mln zł (100 mld zł/rok)
(http://niewygodne.info.pl/artykul5/0228 … e-2015.htm
http://www.bankier.pl/forum/temat_dzien … 91127.html)

– 300 mln zł dziennie
(http://biznes.interia.pl/kraj/news/nasz … 33942,4200)

– 477 mln zł na dobę (http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/metoda-liczenia)

Odsetki od tego długu jawnego wynoszą ponad 55 mld zł rocznie (to około 9 mld zł więcej niż wynosi deficyt budżetu państwa)…

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2772_u.htm
Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46 080 000 tys. zł.

Dług niejawny przekracza 3 biliony…

Polska ma najgorszej jakości powietrze w UE. Kosztuje to krajową gospodarkę 40-120 mld euro rocznie

 

www.wolnyswiat.pl

________________________________________________________

Teraz już prawie nic nie stanie na przeszkodzie spokojnemu panowaniu Żyda, Jezusa króla i jego żydowskiej matki Miriam, królowej Polski

 

Sejm ustanowił, że patronami 2017 będą: Joseph Konrad-Korzeniowski, Józef Piłsudski,  brat Albert Chmielowski, błogosławiony Honorat Koźmiński i Tadeusz Kościuszko. Rok 2017 będzie także Rokiem Rzeki Wisły.

Rok 2017 będzie też „Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia”. Tu podczas blisko godzinnej debaty, której przysłuchiwali się ojcowie paulini z Jasnej Góry, senatorowie PiS wyjaśniali, jak rozwijał się w Polsce kult maryjny. Obficie cytowali papieży, polskich biskupów, a także historyków.

 

sejm2016_m

I będzie git, właściwie już jest git, bo nad polskim ludem stoi Żyd.

D.Kosiur

11 Komentarzy

Filed under Polityka

11 responses to “Polska i Polacy w XXI wieku – efekty żydowskiej okupacji

 1. Metro

  Panowie, przepraszam, ale nie w głównym temacie. Spójrzcie na to proszę: https://www.youtube.com/watch?v=cPiRF9PNX3I

  Czy oni się nie ośmieszają trochę? Demonstracja przeciwko pejsbukowi? Moim skromnym zdaniem postęp zidiocenia jest zatrważający. W następnym etapie proponuję demonstrację przeciwko Kaczorowi Donaldowi albo Zdziśkowi z serialu „Na dobre i złe” (nie oglądam, nie wiem czy jest tam Zdzisiek, po prostu musiałem wpisać jakieś imię).

  Taki jest chyba los koncesjonowanych narodowców. Aleksander Jabłonowski idzie śladami Mariana Kowalskiego.

  Polubienie

  • jan gryko

   Mają żal do Zuckerberga…powinni mu zrobić loda…to może udostępni – ‚narodowcom’ narodu wybranemu swego – pejsa..
   To rzeczywiście jest żenujące..

   Polubienie

  • Aktorzyna rebe Apllebaumowski to akurat patriota z koszerną licencją.

   Polubienie

   • Mój wpis pod filmikiem Apllebaumowskiego:

    Dzieci (zarówno młode jak i stare) zapatrzone bezkrytycznie w rebe Apllebaumowskiego, niczym w Ozjasza Goldberga (kryptonim operacyjny na Polskę: JKM), niestety nie mają wystarczającej wiedzy, żeby dostrzec, że ta marna aktorzyna ma KOSZERNĄ licencję na bycie polskim patriotą. Do tej pory Apllebaumowski nie ma naszywki z polską biało-czerwoną flagą na swoim uniformiku. Nigdy go też nie widziałem z polską Flagą w dłoni. (Dajcie link do filmu z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ niż niniejszy mój wpis, w którym Apllebaumowski dzierży polską Flagą Narodową, to odszczekam częściowo, co w jego kierunku wypisuję). Nigdy też słowa nie powiedział o rzeczywistych powodach mizerii w Polsce i okupacji Polski przez syjonistyczne, pustynne, moce. Nie słyszałem, żeby protestował przeciwko wypłacaniu żydom przez Polaków emerytur. Nie słyszałem też od Apllebaumowskiego słowa potępienia w sprawie „odszkodowań” w kwocie około 65 MILIARDÓW dolarów, które mają być wypłacone żydom przez POLAKÓW za „utracone” w czasie II WOJNY ŚWIATOWEJ mienie… Taki to „patriota”… KOSZERNY! Wystrojony w „Full Kosher Jacket”…

    Polubienie

 2. hubalblog

  otoczmy sejm ale drutem kolczastym aby nikł nie uciekł. Potem wszystkich odpowiednio ukarzemy. A kara za zdradę Ojczyzny jest jedna.

  Polubienie

  • Problem w tym, że za zdradę Ojczyzny ciężko byłoby skazać większość pasożydów z knesejmu. Nawet niedoświadczony adwokat by ich wybronił, argumentując, że oni akurat pracowali na rzecz swojej ojczyzny. A że nie jest nią akurat Polska, to o zdradzie nie może być mowy…
   Potrzebny byłby inny paragraf.

   P.S. Przy okazji serdecznie pozdrawiam Opolczyka, i dziękuję za całą pracę na „Blog Polski”.

   Polubienie

 3. A żydówkę Miriam i galilejskiego żyda „zbawiciela” Jezusa-króla odeślijmy nad Jordan. Tam jest ich miejsce.

  Zarzucajją mi co niektórzy, że jestem komuchem, bo nie kocham złodziejskiego żydo-kapitalizmu. I wolałbym Polskę Gomułki i Gierka, zamiast rozszabrowaną III/IV/Rzydopospolitą. Choć Gomułka był lepszy – długu w budżecie nie zostawił, za niego wybudowano masę fabryk, szkół, szpitali, osiedli mieszkaniowych. I to on wyrzucił ze szkół tzw. „lekcje religii”. I polikwidował przyklasztorne przedszkola. No i sporo żydowskich wtyk wyekspediował za granicę. Nie powinno nikogo dziwić, że najwścieklej jest opluskwiany i opluwany przez starszych i młodszych braci w nadjordańskiej wierze.

  Za komuny tak katastrofalne zadłużenie państwa, miast, gmin i ludności byłoby nie do pomyślenia.

  Komuno – wróć. Byleby bez przybłędów pełniących obowiązki Polaków.

  A miłośnikom własności prywatnej przypominam dwie rzeczy:
  – termin prywatyzacja pochodzi z łaciny i oznacza rabunek.
  – W żydo-kapitalizmie własność prywatna zajmuje obok złodziejskiego systemu bankowego szczególne miejsce – jest jego fundamentem. Działa to tak – bandycki system bankowy wpędza po woli i po kolei wszystkich w niewypłacalne zadłużenie, po czym bankruci są/będą za bezcen licytowani. Ostatecznie wszystko na własność przejmą żydo-banksterzy i ich pocioty. Bo im pieniędzy nie brakuje – mają monopol na ich kreację z powietrza.

  Banksterski żydo-kapitalizm to wyścig szczurów dla gojów. Bez mety…

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Tomasz Zieliński

  Odnośnie długów to większość Polaków (tak 95%) nie zdaje sobie nawet sprawy dlaczego są tak szkodliwe. Przesyłam film z YT, który obejrzało ponad 4 mln Rodaków. Czy ich to cokolwiek nauczyło??? Czy kolega Nigela Farage’a p. Godfrey Bloom zasługuje tu na dyskusję z 29 komentarzami jaki dostała tu gruba pani z francuskiego FN? zobaczymy.

  Polubienie

 5. zydozerca

  Dodano: 15.11.2016
  80-latka zorganizowała napad – niezalezna.pl
  foto: policja.pl
  W poniedziałek nad ranem cztery osoby napadły na 29-letniego mieszkańca Bielska-Białej. Policja podaje, że akcja została zorganizowana przez 80-letnią kobietę.

  Do zdarzenia doszło na Osiedlu Wojska Polskiego. 80-latka namówiła do przestępstwa swoją 32 letnią koleżankę i dwóch mężczyzn w wieku 30 i 38 lat. Napastnicy wtargnęli do mieszkania 29-letniego bielszczanina, pobili go i zrabowali ponad 5 tys. zł. Starsza kobieta również uczestniczyła w napadzie.

  Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia.

  Polubienie

 6. Uwielbiam to zakłamanie w mediach i wszędzie, nie mówienie tak bardzo istotnej prawdy dla społeczeństwa. Dobrze, że ty to robisz i Chwała Ci za to ! 🙂

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.