A.Duda- od małego polityka do wielkiego kłamcy

duda_pl-pilsudskiego

W  trakcie państwowych uroczystości z okazji Święta Niepodległości, jakie odbyły się 11.11.2016 r. na pl. Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie. Jednym z najważniejszych fragmentów tego przemówienia była zapowiedż złożenia przez prezydenta projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Niepodległości Państwa Polskiego,

które według „wizji ” A.Dudy miałyby przełamywać wszelkie uprzedzenia środowisk politycznych – partii, stowarzyszeń, ruchów społecznych oraz budować coś na wzór współczesnego, ponadpartyjnego Frontu Jedności Narodu:

„Dlatego odpowiadając na tę wielką potrzebę – potrzebę serc i potrzebę czasów – jako Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z inicjatywy ustawodawczej, jaką ma prezydent, zdecydowałem się złożyć Marszałkowi Sejmu projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Niepodległości Państwa Polskiego. Ten projekt obejmuje lata 2017-2021, a więc te lata, w których będziemy obchodzili ‒ w szerokim tego pojęciu ‒ setną rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę umocnienia państwa polskiego. Odrodzonego państwa polskiego na początku XX wieku.

Ale przede wszystkim projekt ten przewiduje powstanie Komitetu Obchodów, w skład którego wejdę ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, i przedstawiciele najwyższych władz polskich. Ale wejdą także przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, nie tylko tego klubu, który dzisiaj ma samodzielną większość w polskim parlamencie, ale także klubów parlamentarnych opozycyjnych. W skład tego komitetu wejdą również te ugrupowania polityczne, które startowały w ostatnich wyborach parlamentarnych i startując samodzielnie w ramach swoich komitetów uzyskały wynik co najmniej 3 proc., a startując w ramach koalicji – co najmniej 6 proc. Chciałbym, aby ta reprezentacja polskiej sceny politycznej zasiadającej w tym komitecie była możliwie jak najszersza. Aby wszyscy byli w nim reprezentowani. Abyśmy razem mogli ustalać przebieg tych wielkich i tak ważnych dla polskiego państwa obchodów. Abyśmy także i przez to pokazali się jako jedno społeczeństwo, jeden naród i silne państwo na arenie międzynarodowej. Także przed naszymi gośćmi, którzy – wierzę w to – z całego świata będą do nas w związku z tą wielką dla Polski rocznicą przybywali.”

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,105,wystapienie-prezydenta-rp-z-okazji-swieta-niepodleglosci.html

duda_pilsudski

Tego  samego dnia, 11.11.2016 r., prezydent A.Duda zabrał głos w Belwederze, w trakcie wręczenia odznaczeń z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, gdzie m.in. powiedział:

„11 listopada, 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości ‒ tamtego 11 listopada 1918 roku. Niepodległości, o której kiedy myślimy, to myślimy na bardzo wielu płaszczyznach, tych podstawowych choćby – myślimy o niej na płaszczyźnie historycznej, 123 lat, kiedy Polska nie była państwem nie tylko wolnym, w ogóle jej nie było, bo została rozszarpana przez sąsiadów. Polacy byli zepchnięci do drugiej kategorii, byli zmuszani do posługiwania się obcymi językami, byli ograniczani w możliwościach swojego działania, byli torturowani, mordowani, wywożeni, a jednak cały czas dążyli do wolnej Polski.

I ta druga myśl, co do drugiej płaszczyzny niepodległości, tej niepodległości uzyskanej w tym znaczeniu najbardziej wyrazistym, militarnym, to kolejne pokolenia, które walczyły w powstaniach – od konfederacji, poprzez powstanie kościuszkowskie, poprzez powstanie listopadowe, styczniowe, aż do tego zrywu prowadzonego przez – jak dzisiaj mówimy – ojców niepodległości: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, ale przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, późniejszego Marszałka.”

za:http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,104,wystapienie-prezydenta-podczas-uroczystosci-wreczenia-odznaczen-panstwowych.html

 

Zapytać należy pana prezydenta: na jakiej płaszczyźnie wyobraża sobie zorganizować proponowany przez siebie i zapewne akceptowany przez prezesa J.Kaczyńskiego – wspólny, jednolity front porozumienia Polaków?

Jesteśmy przekonani, że dwa są tego niezbędne warunki: pierwszy, to prawda  historyczna i nie ukrywanie własnych korzeni ideowych i politycznych, drugi zaś, to rzeczywiście szczere kierowanie się polskim interesem narodowym i państwowym oraz politycznym realizmem.

Zobaczmy jak w powyższym kontekscie wygladają oba przemówienia prezydenta A,Dudy, a w rezultacie rzeczywisty cel proponowanej ustawy.

Pan prezydent wspominając historyczno-polityczne  tło odzyskania niepodległości przez Polskę kolejny raz  ( zgodnie z manipulatorską tradycją PiSu) przewartościował rolę J.Piłsudskiego, jako architekta niepodległości oraz dowódcy i stratego odpowiedzialnego za wojskowe aspekty walki o niepodległą Polskę. A.Duda kolejny raz usiłował wdrukować w świadomośc Polaków kłamstwo o wojskowym geniuszu J.Piłsudskiego, który był w rzeczywistości jedynie socjalistycznym bojówkarzem ( współcześnie nazwalibyśmy go terrorystą), nie mającym pojęcia o strategii, taktyce i sztuce dowodzenia wojskowego.

Pan A.Duda dopuścił się także skandalicznego przemilczenia istnienia i roli Komitetu Narodowego Polskiego oraz całego dorobku ideowego oraz politycznego nurtu narodowo-ludowego, który odegrał zasadniczą i konstytutywną rolę w powstaniu niepodległej Polski oraz w obronie jej istnienia w latach 1919-1921.

W sposób skandalicznie marginalny potraktowana została także postać i rola polityczna R.Dmowskiego, który w rzeczywistości był najważniejszym strategiem politycznej niepodległości Polski oraz głównym reprezentantem Polski w negocjacjach paryskich  i wersalskich nad  kształtem powojennych granic Polski( a przecież oprócz niego i głównych przedstawicieli: I.Paderewskiego i Wł.Grabskiego w pracach konferencji  brała udział grupa kilkudziesięciu polityków, profesorów, działaczy społecznych – głównie z nurtu narodowego i ludowo-narodowego, działaczy polonijnych itd.)

Jak zatem ma wyglądać wg. prezydenta A.Dudy i jego promotora, J.Kaczyńskiego, ów biało-czerwony ruch ( wg. frazeologii krakowskiego przemówienia Kaczyńskiego w sali Sokoła), ten ruch jedności w wielości wokół przewodniej roli PiS?  

Możemy się tylko domyslać co do szczegółów, ale już teraz z całą pewnościa stwierdzamy, że jest to projekt polityczny oparty na zakłamywaniu historiii, na manipulacji dorobkiem i symbolami politycznymi, oparty na próbach przedstawiania zafałszowanego wizerunku piłsudczyzny i sanacji, na próbach zawłaszczenia dorobku ideowego i politycznego ruchu narodowego, a także ruchu ludowego – czego całkowitym zdemaskowaniem były pseudoludowe przebieranki J.Kaczyńskiego w garnitur Wincentego Witosa, tego samego, którego szczerze nienawidził i prześladował J.Piłsudski- ideowy wzór i kolaboracyjny poprzednik prezesa Kaczyńskiego.

kaczynsc_pilsudski

Sam Kaczyński, a pod jego przywództwem PiS  i figurant A.Duda  chcą wejść (jak im się wydaje sprytnie !?) w buty „narodowców” i twórców narodowego państwa na terenie Polski…niestety w zamiarze ma to być Judenland, utworzony ze zjudaizowanej Polski( oficjalnie nazwanej  przez Kaczyńskiego „polskim bastionem chrześcijańskiej Europy”)  i resztek oligarchiczno-banderowskiej Ukrainy. Ten potworkowaty Judenland może natychmiast po swym powstaniu ogłosić służalczość wobec Trumpa ( lub jego następcy) i zdolność do koegzystencji z tym „strasznym Putinem”

kaczynski_makepoland

Ciekawe, czy i  kiedy Polacy przejrzą na oczy !?

PZ


Dodatek, który pomaga mysleć:

 

Reklamy

15 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

15 responses to “A.Duda- od małego polityka do wielkiego kłamcy

  • Pan Tymiński nie posiada pełnej orientacji politycznej. Z jednej strony chyba wie, że mamy żydowski reżim, a z drugiej oczekuje wspólnego frontu organizacji narodowych. A jako człowiek aspirujący kiedyś do polityki winien wiedzieć, że te „narodowe” organizacje są stworzone lub/i zinfiltrowane przez żydowską agenturę.

   Najlepszym tego dowodem jest partia Zmiana, której żydowski reżim nie zarejestrował łamiąc prawo, ponieważ złożone przez Zmianę dokumenty spełniały wszelkie wymogi formalne. Mało tego, aresztowano szefa Zmiany, M.Piskorskiego bez przedstawienia podstawy prawnej – jakby przewidując zmianę polityki po wyborach w USA wobec Rosji. Partia Zmiana nie była finansowana, tak jak wszystkie legalnie działające w sejmie, z żydowskich pieniędzy, ani z pieniędzy kradzionych podatnikom.

   Rejestracje uzyskały natomiast wszystkie organizacje „narodowe”, które jakże często odwoływały się do nazistowskiej symboliki, rejestrowane były także wszystkie Marsze Niepodległości brutalnie potem atakowane przez agenturalno-policyjne bandy.

   Pan Tymiński jako przedsiębiorca powinien wiedzieć także, że bez pieniędzy nie powstanie nawet najskromniejsza działalność gospodarcza, a co dopiero organizacja polityczna. To dlatego żydowski reżim tak skrupulatnie niszczy wszelką polską inicjatywę gospodarczą nie dopuszczając do powstania klasy średniej – to akurat pan Tymiński wie, ale nie wyciąga z tego właściwego wniosku.

   Dziwi także jego wcześniejsze poparcie dla systemu JOW, który zainstalowany w IIIŻydo-RP doprowadziłby do zabetonowania żydowskiej sceny politycznej – ponieważ społeczeństwo nie dysponuje kapitałem, jego kandydaci w wyborach w systemie JOW nie mieliby żadnych szans (dokładnie tak jak jest w USA).

   Polubienie

   • Tomasz Zieliński

    Panie Dariuszu,

    Może spotkałby się Pan osobiście ze Stanisławem Tymińskim i wyjaśnił wszystkie rozbieżności. Wyraźnie stwierdził, że poprze finansowo jakiś sensowny ruch w Polsce, o pieniądzach mówi w tym filmie 6:33. Na jego ulotkach Partii-X, na ostatniej stronie było wyraźnie napisane aby wesprzeć drobną kwotą ich samych. Cały wywiad wysłuchałem i jest on logiczny.
    O JOWach napisał na swojej stronie:
    http://www.rzeczpospolita.com/stanpdf/jowtopolakzkazdegopowiatu.pdf
    Głowna zasada to usunięcie ordynacji proporcjonalnej – jaką mają kraje podległe i kolonie.

    Nasi wrogowie od setek lat niszczą polską inteligencję i te skutki są widoczne wszędzie. Polska nie istnieje od ponad 300 lat i musimy zjednoczyć się z kimkolwiek aby pomyśleć o czymś takim jak „suwerenność”. Stanisław wielokrotnie wyciągał do nas, jako Narodu, rękę. Ja zaczerpnąłem trochę Jego wiedzy do prowadzenia małej firmy. Aby prowadzić politykę – takie większe przedsiębiorstwo – potrzeba kilkudziesięciu ludzi mówiących podobnym głosem i nie atakujących się przy każdej okazji. Mieszkam w Polsce, tylko dzięki Żonie. Ona nie chciała opuszczać swoich rodziców. Głupota naszych rodaków mnie poraża, lubią być poniewierani i lubią opluwać innych, nawet tych którzy chcą im, w jakiś sposób, pomóc.

    Polubienie

 1. stycznik

  Szydło = płaczka
  Juda = głupi jaś

  Polubienie

 2. zydozerca

  ŻYDOWSKIE CIOTY,CWELE,PAJACE -DO PRZEROBIENIA Z RZĄDEM NA MACE

  Polubienie

 3. zydozerca

  132 księży odbywających służbę wojskową w kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego mianowano na stopień podporucznika – informuje MON. Te nominacje są jedynie skromnym symbolem, którym Ojczyzna znaczy waszą wielką służbę – mówił minister Antoni Macierewicz.

  Decyzją zwierzchnika Sił Zbrojnych RP prezydenta Andrzeja Dudy 132 księży, którzy odbyli służbę wojskową w kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego, zostało mianowanych na stopień podporucznika – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

  Chcemy jasno powiedzieć, dzisiaj wraca sprawiedliwość, dzisiaj wraca prawda. Dobrzy muszą zostać nagrodzeni, źli muszą zostać ukazani. (…) Te nominacje są jedynie skromnym symbolem, którym Ojczyzna znaczy waszą wielką służbę – powiedział cytowany w komunikacie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

  Polubienie

 4. zydozerca

  afery mafii WSI-PRO CIVILI-SKOK WOŁOMIN i pozostałe czekają na rozliczenie :
  b.komorowski z PO
  a.duda,kaczyńscy z PiS
  g.bierecki
  j.sasin
  h.gronkiewicz-waltz

  kto przetransferował wyłudzone i ukradzione Polakom ~3 mld zł zl na tajne konta do Luksemburga,Andory,Szwajcarii,na Cypr …. ?
  Podczas 3-dniowej wizyty w Szwajcarii para pajaców opróżni je czy zasili ,skoro CBA wzięło się za sprzątanie ?

  Polubienie

 5. hubalblog

  syjoniści po raz kolejny wyprzedzają Polaków. Chcą stworzyć Front Jedności Narodowej pod swoim zarządem. To genialny ruch wyprzedzający wciąż uśpiony Naród. Czy Polacy dadzą się po raz kolejny wykiwać?

  Polubienie

 6. julius

  Ruch Narodowy uczepiony krzyża będzie k…a maszerował tak długo jak mityczni żydzi wychodzili z Egiptu i najlepiej dla Polski by było gdyby na zawsze wymaszerował do swojej Ziemi Obiecanej Jeruzalem zabierając ze sobą cały KK i tam stworzył swój bastion do obrony judeochrześcijańskiej cywilizacji.

  Polubienie

 7. Lawina: 11.11.2016 Komentarz do Dnia Niepodleglosci – Szkoła Myślenia

  Polubienie

 8. antek.wariat

  Kto chciał dowodu na dalekosiężną skuteczność rosyjskiej polityki zagranicznej – ten już go ma. I co panowie na to, panie Waszczykowski i panie Macierewicz?
  (BJ)
  http://jeznach.neon24.pl/post/135041,putin-bierze-wszystko

  Polubienie

 9. slawek

  Macierewicz awansował 132 księży i potępił Ludowe Wojsko Polskie
  http://sptnkne.ws/cGsy

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s