PRZESTROGA DLA POLSKI – czyli dla kogo pracuje Prezydent i Gabinet Stanów Zjednoczonych?

duda_chanuka

Z pewnością dla tych samych mocodawców dla, których pracuje syjonistyczny żydowski reżim w Polsce.D.Kosiur

.

.

Znalezione obrazy dla zapytania jacek rossakiewicz - zdjęcia

Wystąpienie Jacka Andrzeja Rossakiewicza podczas Zjazdu Katolickiej Polski – Ruch „Błękitna Polska”. Warszawa 28 kwietnia AD 2012.

Autorem artykułu jest śp Jacek Andrzej Rossakiewicz. Autor zmarł w wieku 59 lat 24.09.2016r. Był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia ‘Klub Inteligencji Polskiej’ oraz Redakcji strony internetowej Klubu. Mieliśmy przyjemność znać pana Jacka. Różniła nas ocena religii judeo-chrześcijańskiej oraz instytucji Kościoła, jego antypolskiej, antynarodowej, antypaństwowej polityki.

Redakcja WPS

__________________________________

za stroną: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

Strzeżcie się fałszywych proroków,
którzy przychodzą do was w odzieniu owczym,
wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
Po ich owocach poznacie ich.
Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

Ewangelia Św. Mateusza, 17:15-16

     Przypowieść Jezusa dobrze charakteryzuje sposób realizacji i cele współczesnej polityki USA. Stany Zjednoczone zajmują obecnie wyjątkową pozycję na świecie. Po upadku Związku Radzieckiego stały się hegemonem w polityce światowej i roszczą sobie prawo do decydowania o losie innych narodów i państw. Kiedy zawodzi droga dyplomatyczna, USA nie wahają się wysłać swoich wojsk, aby za pomocą militarnej agresji zaprowadzić swój porządek, coraz częściej zwany Pax Americana. Czy jednak o pokój i wolność chodzi rządowi USA? Należy w to wątpić. Nie ma mowy także o wspólnych z innymi państwami cywilizacji łacińskiej celach, ani o wspólnie wyznawanych wartościach. Dotyczy to oczywiście rządu USA a nie amerykańskiego Narodu. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kieruje się innym systemem wartości niż amerykański Naród i narody pozostałych państw cywilizacji łacińskiej, a także innym niż większość Narodów Świata.

William-Blum-Panstwo-zla kopia  Najlepszym probierzem wartości realizowanych przez rząd USA jest prześledzenie wyników głosowań Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Obnaża ono RZECZYWISTY – a nie deklarowany – system wartości i wskazuje na pokrewieństwo celów rządu USA jedynie z Izraelem.
Oto niewielki wybór z zestawienia jakiego dokonał William Blum [1] w książce Państwo zła. Przewodnik po mrocznym imperium,
(Rogue State. A Guide to the World’s Only Superpower). [2]

Na dwunastu stronach rozdziału 20. Stany Zjednoczone kontra reszta świata na forum ONZ, William Blum podaje przedmiot i datę głosowania, numer rezolucji i wynik głosowania. Ze 150 przytoczonych przez niego głosowań podam wynik 25 najbardziej charakterystycznych:

– Apel do Rady Bezpieczeństwa aby podjęła wszelkie możliwe kroki dla egzekwowania postanowień ONZ w sprawie zachowania pokoju i bezpieczeństwa na świecie: 119 państw głosowało za / 2 państwa przeciw: USA i Izrael.

– Warunki życia Palestyńczyków: 110 głosów za / 2 głosy przeciw: USA i Izrael.

Potępienie Izraela za liczne przypadki łamania praw człowieka na okupowanych terytoriach: 97 państw za / 3 państwa przeciw: USA, Izrael, Gwatemala

Ułatwienia eksportowe dla krajów rozwijających się: 111 glosów za / 1 głos przeciw: USA.

– Zróżnicowanie polityki ONZ w podejściu do realizacji praw człowieka i jego podstawowych swobód: 136 państw za / 1 głos przeciw: USA.

Powrót wypędzonych przez Izrael na ich rdzenne ziemie: 121 głosów za / 3 głosy przeciw: USA, Izrael, Australia

Wznowienie rozmów w sprawie rozbrojenia i zaprzestania wyścigu zbrojeń: 120 za / 3 przeciw USA, W.Brytania, Francja

Wezwanie Izraela do zaniechania aktów łamania praw człowieka: 111 za / 2 przeciw: USA. Izrael

Sprzeciw wobec ingerencji w politykę wewnętrzną państw: 104 głosów za / 2 przeciw: USA, Izrael

– Apel o przygotowanie i zorganizowanie konferencji w sprawie kobiet: 121 za / 2 przeciw: USA, Izrael

Apel o nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny promujący rozwój krajów rozwijających się i międzynarodową współpracę gospodarczą: 134 głosów za /1 głos przeciw: USA

Zakaz użycia broni jądrowej przeciwko państwom jej nieposiadającym: 110 za / 2 głos przeciw: USA, Albania

– Włączenie prawa do rozwoju narodów i jednostek do pakietu praw człowieka: 120 za / 1 głos przeciw: USA

Wsparcie dla inicjatyw spółdzielczych w krajach rozwijających się (rolnictwo, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, budownictwo, ochrona konsumenta, usługi socjalne itd.): 123 za / 1 głos przeciw: USA

Prawo każdego państwa do wyboru systemu społeczno-ekonomicznego zgodnie z wolą narodu, bez jakichkolwiek ingerencji z zewnątrz: 126 za /1 głos przeciw: USA

– Ustanowienie na bliskim wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej: 107 za /2 głosy przeciw: USA, Izrael

– Włączenie prawa do nauki, pracy, opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania się, rozwoju narodowego i in. do pakietu praw człowieka: 135 za /1 głos przeciw: USA

– Wezwanie do ustanowienia nowego i bardziej sprawiedliwego porządku światowej informacji i łącznści: 147 za / 2 głosy przeciw: USA, Izrael

– Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji i Karania za Zbrodnię Apartheidu: 110 za /1 głos przeciw: USA

– Upamiętnienie 25 rocznicy Deklaracji Przyznania Niepodległości Krajom i Narodom Kolonialnym: 143 za /1 głos przeciw: USA

– Deklaracja o prawie do rozwoju: 146 głosów za /1 głos przeciw: USA

Ochrona przed produktami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska: 146 głosów za /1 głos przeciw: USA

– Współpraca ONZ z Ligą Państw Arabskich: 153 głosów za /2 głosy przeciw: USA, Izrael

– Apel o „konwencję praw dziecka”: 150 głosów za / 1: USA wstrzymały się od głosu

– Podjęcie kroków w celu zapobieżenia międzynarodowemu terroryzmowi, zbadaniu właściwych przyczyn politycznych i ekonomicznych leżących u podstaw tego zjawiska, zwołanie konferencji poświęconej tej kwestii z zadaniem ustanowienia definicji terroryzmu w odróżnieniu od walki o wyzwolenie narodowe.:153 głosów za / 2 głosy przeciw: USA, Izrael.

Tutaj zakończymy ten wybór z lat 1978-1987, który i tak nie wyczerpuje tematu, o czym zapewnia William Blum. Odmienność polityki rządu USA od preferencji innych krajów – z wyjątkiem Izraela – jest porażająca. Obejmuje kwestie najpoważniejsze dla rozwoju stosunków międzynarodowych na świecie i jest realizowana nawet w sprawach mniejszej wagi jak np. upamiętnienie 25 rocznicy ważnego wydarzenia. Jednocześnie oczywistym jest, że naród amerykański we wszystkich wyszczególnionych kwestiach głosowałby za przyjęciem danej rezolucji. Co zatem sprawia, że rząd USA nie realizuje ani oficjalnie wyznawanych wartości, ani woli narodu? Realizuje za to z uporem godnym lepszej sprawy politykę utrudniającą rozwój narodom i państwom rozwijającym się. Zazwyczaj decyzje rządu USA są zgodne z interesami Izraela. USA i Izrael nie popierają prawa ludzi do pracy, opieki a nawet do wyżywienia, nie wspierają kobiet ani dzieci. (W tym ostatnim przypadku wstyd było jawnie głosować przeciw Konwencji praw dziecka, więc USA wstrzymały się od głosu). Co to za linia polityczna, którą realizują Stany Zjednoczone Ameryki? Dla mnie odpowiedź jest jasna. Klasa polityczna i rząd USA realizuje wskazania ludzi innego narodu i innej cywilizacji. Wskazania te są zawsze korzystne dla Izraela i zawsze skierowane są przeciwko innym narodom, włącznie z narodem amerykańskim. Rząd Stanów Zjednoczonych jest zatem jednym z najważniejszych organów cywilizacji żydowskiej i realizuje jej dążenie do hegemonii nad całym światem. Prezydent, który odważy się sprzeciwić tej zasadzie jest piętnowany lub usuwany poprzez skrytobójstwo. Tak było w przypadku Abrahama Lincolna, Johna F. Kennedy’ego i zamachu na życie Ronalda Reagana, który chciał przywrócić lekcje religii chrześcijańskiej w szkołach amerykańskich. Zasada ta jest najlepszym wytłumaczeniem wyników głosowań w ONZ. Ta smutna rzeczywistość znalazła swoje najbardziej dramatyczne potwierdzenie 11 września 2001 roku.

USA nie tylko były przeciwne „podjęciu kroków w celu zapobieżenia międzynarodowemu terroryzmowi” (1987), ale aktywnie wraz z Izraelem wspierały i kreowały terroryzm islamski. Działo się tak bowiem terroryzm islamski kompromituje państwa arabskie i jest świetnym pretekstem do destabilizacji państw i depopulacji narodów, poprzez toczenie z nimi wojen lub bombardowanie z samolotów. Izrael, którego służby specjalne odegrały „niebagatelną rolę w stworzeniu Hamasu” [3], wykorzystywał go do zrywania zawieszenia broni w Palestynie i usprawiedliwiania własnych ataków na ludność Palestyny. USA wykorzystało terroryzm islamski do walki z ZSRR pod koniec lat 80. CIA hojnie wyposażyła islamskich terrorystów, nie tylko finansowo, zapewniała im bezpieczny pobyt w USA (wizy i ochrona przed miejscową policją), możliwość prowadzenia rekrutacji i zdobywania środków finansowych na wojnę z komunistami w Afganistanie. Jednym z czterech najpotężniejszych ludzi islamskiego terroryzmu został wkrótce Osama ibn Laden. W 1993 roku oficjalne stosunki CIA z terrorystami islamskimi zostały zerwane po ataku na CIA, jaki wykonał pewien zdesperowany Pakistańczyk. Od tego czasu przeprowadzono szereg ataków na obiekty związane z USA i zawsze oskarżano o te ataki islamskich terrorystów. Aż nastał ranek 11 września 2001, który wstrząsnął światem. Płonące wieże WTC i dymiący Pentagon. Nieznany los dwu samolotów liniowych. Stacje telewizyjne na bieżąco przekazywały informacje, z których świat dowiedział się, iż uprowadzono samoloty pasażerskie, aby wykonać samobójcze ataki na najważniejsze budynki USA, symbole jego potęgi i władzy. Na ekranach telewizorów, na tle płonących wieżowców, w lewym górnym rogu ekranu zaczęła pojawiać się mała fotografia Osamy ibn Ladena, która w kolejnych edycjach programów informacyjnych wypełniała już cały ekran. Za ataki została obwiniona Al Kaida i jej przywódca Osama ibn Laden. Taka wersja wydarzeń została uznana za obowiązującą w amerykańskich mediach i większość ludzi w nią uwierzyła. Jednak czy to islamscy terroryści dokonali tak spektakularnej akcji? Niektórzy ludzie wątpili w tę wersję. We Francji ukazały się artykuły i książka relacjonująca wydarzenia w Pentagonie; Nie ma szczątków samolotu!. Gdzie są skrzydła? Dlaczego nie ma śladu po ich uderzeniu na elewacji budynku? Owszem telewizja pokazała ogon samolotu, ale został on szybko wywieziony, bowiem analiza zdjęć ujawniła, że to był ogon od zupełnie innego samolotu, niż ten, który jakoby uderzył w Pentagon. Dostrzeżono także źródło czarnego dymu. Większość dymu pochodziła z pojemnika na śmiecie stojącego nieopodal budynku, w którym paliła się jakaś substancja. W telewizji pokazano animowany film jak samolot uderza w Pentagon, ale nie stwierdzono obecności szczątków samolotu w miejscu zdarzenia. Prawdziwy film z pobliskiej stacji benzynowej został zarekwirowany przez FBI i przepadł bez wieści. Ludzie myślący zaczęli wątpić w oficjalną wersję. Budynek Pentagonu został zaatakowany – ale czym, bo z pewnością nie był to samolot? Dzisiaj przyjmuje się, że był to amerykańsk iatak rakietowy, (własny – stąd brak aktywacji zautomatyzowanej  obrony antyrakietowej), a jego ofiarą padli Amerykanie. W przypadku wież WTC stało się podobnie: zatrudnieni  w biurowcach  Żydzi nie przyszli w tym dniu do pracy.

W przypadku ataku na wieże WTC istniały filmowe nagrania. Pierwszy atak sfilmowała ekipa francuskich dziennikarzy, drugi wiele stacji telewizyjnych, które filmowały wieżowiec płonący po pierwszym ataku. Analiza tych zdjęć oraz pierwszych relacji telewizyjnych, dokonanych bezpośrednio po ataku, dostarczyła innych informacji niż te zawarte w wersji oficjalnej. Dociekliwi ludzie dotarli do pierwszych relacji, dokonali także analizy filmów, które ukazały inne oblicze ataku z 11 września. Zostało ono przedstawione w filmie 911 in Plane Site [4] Film zrealizowany bardzo skromnie i z dużym wyczuciem, ukazuje, jak świadkowie tych wydarzeń twierdzą, iż samoloty uderzajace w WTC to nie liniowe samoloty pasażerskie, ale samoloty transportowe, (bez okien). Te relacje ukazały się w telewizyjnych wiadomościach tylko raz. Najbardziej zaskakująca jest jednak analiza zdjęć, która ukazuje samoloty w momencie zderzenia z budynkami. W przypadku obu samolotów, w chwili pierwszego kontaktu z budynkiem następuje błysk, który autorzy fiolmów interpretują jako odpalenie rakiety; bomby zapalającej umieszczonej pod kadłubem samolotu (?). Dopełnieniem filmu są relacje strażaków, którzy stwierdzili, iż wieżowce WTC zawaliły się, bowiem zostały wysadzone w powietrze, za pomocą serii eksplozji na kolejnych piętrach, tak jak zazwyczaj wysadza się budynki. Ładunki takie zostały wcześniej założone także w budynku Nr 7, który został wyburzony na polecenie wieczystego dzierżawcy.

Film 911 in Plane Site zmienia wizję ataku z 11 września. To nie liniowe samoloty uderzają w wieże WTC i Pentagon. Nie ma żadnych powodów, aby sądzić, iż dokonali tego islamscy terroryści. Samoloty pasażerskie mogły zostać zestrzelone lub wylądowały na innych lotniskach (?). Ukrywanie prawdy przez wojskowych,   polityków i media wskazuje na to, iż atak został wykonany przez samych Amerykanów, którzy nie reprezentują interesów narodu, ale raczej spiskują przeciwko niemu, którzy chcieli mieć powód do wojny z Afganistanem i Irakiem oraz społeczne na nią przyzwolenie. Brak takiego przyzwolenia w przypadku Wietnamu zaowocował wielkim protestem. Akcja z 11 września 2001 roku „uzasadniła” atak na państwa arabskie. Wstrząśnięta własną tragedią Ameryka zaakceptowała pacyfikację muzułmanów w ich rodzimych krajach. Plan iście szatański: jak rewolucja angielska i francuska, jak wojna domowa w Hiszpanii, jak wszystkie wojny XX wieku i jak wiele współczesnych epizodów terrorystycznych. Teraz prawda o atakach z 11 września wychodzi na światło dzienne, ale zmiany w Afganistanie i Iraku zostały już dokonane. Kolejnym obiektem ataku stała się Libia i Syria. Obecnie władze Izraela popychają USA do ataku na Iran. Atak na Ukrainę został już dokonany, ale sprawa nie jest zakończona i może mieć fatalne skutki dla całego świata. Amerykanie zaś przyzwyczajani są do życia w strachu i karności. W razie nieposłuszeństwa zawsze można ich ukarać następnym atakiem „terrorystycznym”. Wolność może stać się rzadkością w USA a działania rzeczywistych spiskowców maskowane są spiskową teorią o ataku Al Kaidy pod przywództwem Osamy ibn Ladena.

*  *  *

Dla Polski płynie z tej ponurej wizji ważna przestroga. Nasz rząd nie reprezentuje woli ani interesów polskiego Narodu, podobnie jak Gabinet Stanów Zjednoczonych prowadzi politykę obcą Amerykanom. Możemy stać się – tak jak stali się Amerykanie – mieszkańcami państwa neokolonialnego. Nasza narodowa suwerenność, którą tak chętnie podkreślają polskojęzyczne media jest taką samą fikcją jak wolność w Ameryce.

Aaron_Russo

Zdają sobie z tego sprawę ludzie inteligentni i uczciwi.  Aaron Russo nakręcił na ten temat film: AMERICA From Freedom to Fascism, https://www.youtube.com/watch?v=I4AYrP1nLho , w którym poruszył wątki monetarne m. in. sprawę podatku dochodowego w USA. Udzielił także w 2007 wywiadu na tematy polityczne, monetarne i społeczne, który okazał się jego wywiadem ostatnim:

https://www.youtube.com/watch?v=jxTEPQGIEXg

My Polacy musimy się obudzić, bowiem już od czasu tzw. „transformacji” padamy ofiarą monetarnego zniewolenia, które prowadzi do utraty suwerenności finansowej i politycznej. W naszym przypadku, pod rządami POPiS-u może to oznaczać kolejny rozbiór Polski.

 

REALIZACJA CELÓW USA (ilustracja)

USA_bombardowania

  

 1. William-Blum3William Blum, (ur. 1933), amerykański pisarz, dziennikarz i historyk. Syn polskich Żydów, którzy wyemigrowali do Ameryki. Studiował księgowość. Początkowo pracował w wyuczonym zawodzie, następnie jako informatyk i analityk systemów w Departamencie Stanu USA. W 1967 zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko roli Stanów Zjednoczonych w wojnie wietnamskiej. Założył i redagował lewicowe pismo „Washington Free Press”[. W 1969 roku ujawnił nazwiska 200 pracowników CIA. W latach 1972–1973 przebywał w Chile, gdzie pisał na temat polityki rządu Salvadora Allende. Pracował jako „wolny strzelec” w Ameryce, Europie i Afryce Południowej. W latach 2002–2003 był felietonistą pisma The Ecologist.
  Wiliam Blum jest autorem pięciu książek: 
 • The CIA: A Forgotten History
 • Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower,  (wydanie polskie 2003 r.)
 • West-Bloc Dissident: A Cold War Memoir
 • Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, revised edition
 • Freeing the World to Death: Essays on the American Empire

W roku 2006 Osama ibn Ladin publicznie zacytował fragment książki Williama Bluma Państwo zła. przewodnik po mrocznym imperium (Rogue State. A Guide to the World’s Only Superpower) zachęcając Amerykanów do przeczytania jej. W rezultacie sprzedaż książki znacząco wzrosła.
Noam Chomsky określił czwartą książkę Bluma Killing Hope (Zabijanie Nadziei: Interwencje Armii USA i CIA od czasu II wojny światowej) „bez wątpienia najlepszą książką napisaną na ten temat”. Blum jest socjalistą i pacyfistą. Ostro krytykuje politykę zagraniczną USA oraz działalność CIA. (wiki).

William Blum sprawiedliwy Żyd wśród Narodów Świata

 1. William Blum, Państwo zła. Przewodnik po mrocznym imperium. Warszawa 2003, wybór ze stron: 239-250.
 2. Kazimierz Pytko, Zerwani ze smyczy, Sukces Nr 9 (137), wrzesień 2001, s.108. Pełny cytat: Dziś w Tel Awiwie jest to temat tabu, ale w stworzeniu Hamasu niebagatelną rolę odegrały izraelskie służby specjalne. To one stworzyły teorię, że nowa (utworzona w 1987 r.) organizacja stanie się konkurencją dla zbyt potężnej OWP Jasera Arafata.
 3. Film DVD: 911 in Plane Site (11 września na oczach wszystkich) Drugim filmem obszerniej relacjonującym ten sam temat jest Painful Deceptions – An analysis of the September 11th Attack. (Bolesne Oszustwa – Analiza ataku z 11 września).

 

Jacek Andrzej Rossakiewicz                                                                   Warszawa 20. maja 2015 r.

Reklamy

19 Komentarzy

Filed under Polityka

19 responses to “PRZESTROGA DLA POLSKI – czyli dla kogo pracuje Prezydent i Gabinet Stanów Zjednoczonych?

 1. julius

  Ciekawa teoria rosyjskiego analityka
  Trump i Rothschildowie rzucą cały świat, zastępując dolary FED-u dolarami rządu USA.

  Żadnego”globalnego kryzysu finansowego” nie ma. Ma natomiast miejsce upadek piramidy dolara prywatnego Federal Reserve System. Upadek piramidy długów i kredytów, zgodnie z planem „A” można by opóźnić o kilka dekad z powodu całkowitego zniszczenia państwa rosyjskiego, grabieży zasobów naszego kraju i ich transferu do Systemu Rezerwy Federalnej jako zabezpieczenia drukowanych dolarów poprzez liczne korporacje pośredniczące oraz banki. Następnie upadek piramidy mógłby się dalej odwlekać po późniejszym zniszczeniu i grabieniu w krajach takich jak Syria, Iran, Indie i Chiny.
  Plan «A» na odroczenie upadku piramidy nie powiódł się. Rosja jest jedynym krajem na świecie, któremu udało się powstrzymać ekspansję piramidy i zaproponować, aby przejść do nowej globalnej architektury finansowej z wieloma krajowymi ośrodkami emisji. Jednak większość z finansowej i politycznej „elity” na świecie nie jest zadowolona z tych propozycji.
  Dlatego został uruchomiony plan «B» : rzucić cały świat, zniszczyć dolara prywatnego Fed-u i zastąpić go nowym dolarem Skarbu USA, innymi słowy na dolara amerykańskiego, który w Stanach Zjednoczonych emitowano wcześniej co wynika z prawa konstytucyjnego do kreacji i emisji pieniądza. A następnie zamknięcie się na resztę świata, któremu te działania na pewno nie spodobają się. Dobrze …. „Chcecie odzyskać swoje pieniądze? Przyjdźcie i zabierzcie je. ”
  Trump nie jest projektem Trumpa. Za Trumpem stoi ta część kapitału finansowego na świecie, który od dawna nazywany jest „wekslarzami”. Można również warunkowo nazywać ich Rothschildami, ponieważ ta dynastia przewodzi wekslarzom – przeciwko oportunistycznym Rockefellerom , zwolennikom globalnej piramidy Fed-u. Rothschildowie odmówili udziału w hazardzie finansowym 2009-2013, zwanym „quantitative easing”, i żaden z ich banków nie upadł, żadna firma nie poszła na dno. W tamtym czasie zdystansowali się od swoich wrogów, możemy założyć, że to właśnie wtedy zaczęli przygotowania do planu „B”, którego istotą jest restart całego globalnego systemu finansowego, zamiast nieuchronnego upadku dolara z piramidy prywatnego Fed-u.
  Logiczne jest, że na początkowym etapie planu „B” potrzebują prawowitej władzy w Stanach Zjednoczonych. A jeśli potrzebny jest odpowiedni czas to moment ten właśnie nastąpił: Trump wybrany na prezydenta USA. Trump – to ten, który promował „wekslarzy”.
  Tutaj, nawiasem mówiąc, należy zauważyć, że Rosja i Chiny do tej formy resetu przygotowują się intensywnie, zwiększając rezerwy złota.
  Mamy więc: Hillary Clinton – Rockefeller & Co., a także wszystkie obecne zachodnie elity u władzy; Donald Trump – Rothschild & Co., a także ta część zachodnich elit, które zastąpią w przyszłości poprzednie. Oczywiście, Rockefellerowie ot tak po prostu nie oddadzą swojej pozycji.
  Jest jeszcze trzecia opcja: plan „C” – jest wojna termojądrowa.
  Innej alternatywy nie ma.
  http://wowavostok.livejournal.com/3686829.html

  Polubione przez 2 ludzi

  • Zacznę od końca.
   C. Wojna jądrowa między USA i Rosją nie jest brana pod uwagę przez sanhedryn USA. Taką wojnę USA musiałoby przegrać – czynnikiem decydującym jest tu wielkość obszaru Rosji.

   Koncepcja A i B
   Wydaje się, że drukowaniem $USA można przedłużać agonię gospodarki USA, ale to są pozory. USA są dłużnikiem Chin i Rosji (pomijam inne państwa, z mniejszymi wierzytelnościami USA i bez znaczenia militarnego – a choćby i IIIRP, która kupowała amerykańskie weksle). Ten dług winien zostać zwrócony. Zwrócony także wtedy, gdy pojawi się nowa waluta USA.
   Gdyby Żyd zdecydował się na wariant, że wprowadza nową walutę w USA i nie zwraca starych, w $USA, długów, uderzyłby także w siebie, bo i jemu nikt nie zwróciłby długu. Żyd jest tu w gorszej sytuacji od innych wierzycieli, ponieważ jest od nich bardziej zadłużony (dług USA) i posiada swój kapitał rzeczowy (banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, itp.) w obcych krajach, które mogłyby przejąć ten majątek za niespłacanie przez Żyda długów (za nie wykupowanie weksli USA). Jeśli zdecydowaliby się jednak na taki krok uznając, że są to długi gwarantowane przez państwo (USA) i ono ponosi odpowiedzialność, byłoby to równoznaczne z upadłością USA, czyli z ich likwidacją. Gdzie wtedy przeniesie pasożytnicza szarańcza?

   Faktem jest, że Rosja i Chiny skupują złoto w celu zabezpieczenia swoich zasobów finansowych. Zrobił to także Żyd, który wyprowadził złoto z magazynów FED (a było to złoto ukradzione wielu państwom, Rosji, Niemcom, …, także Polsce).
   Z tą właśnie sytuacją związana jest afera Amber Gold – Żyd w swoich reżimach nie pozwala nikomu gromadzić oszczędności w złocie.

   Polubienie

 2. zydozerca

  Stay Alert, America: The Worst Is Yet To Come
  Ameryko-ogłoś alarm, Najgorsze właśnie nadchodzi.

  by Tyler Durden Zerohedge.com
  Nov 14, 2016
  Submitted by John Whitehead via The Rutherford Institute,

  Polubienie

 3. Przed nami hanuki….Uważajcie…
  Była Madzia, Tylman, ciekawe kogo z okazji hanuki w tym roku zamordują/złożą w ofierze..i będą o tym 24 h na dobę – smalić we wszystkich telewizorniach

  Polubienie

 4. Pingback: USraell. Imperium syjonistycznej demokracji. | hubalblog

 5. zydozerca

  Ponad 2000 czołgów i pojazdów opancerzonych zostanie wysłanych ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Amerykańska armia rozpoczęła operację przerzutu sprzętu.

  Żołnierze i sprzęt amerykański trafią do Europy Środkowo – Wschodniej na mocy decyzji państw członkowskich NATO o wzmocnieniu tzw. wschodniej flanki. W operację zaangażowanych zostało 4000 żołnierzy, którzy obecnie ładują do pociągów ponad 2000 pojazdów, w tym czołgi, transportery opancerzone i ciężarówki. Następnie sprzęt ten zostanie przewieziony do portu, skąd drogą morską dotrze do Niemiec, a stamtąd do poszczególnych krajów europejskich.
  Kapitan Kenneth Kloeppel powiedział, że jest to największa operacja przerzutu amerykańskich wojsk od dekad.

  Przerzucenie sprzętu ABCT (Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa – przyp. red.) na skalę taką, jak ta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Europy, nie miało miejsca w minionych dekadach
  wmeritum. 15.11.2016

  Polubienie

 6. stycznik

  USrael chce dokonac twardego resetu. No bo co innego moze zrobic bankrut?.
  Tramp ma niewiele do powiedzenia w tej sprawie.

  Polubienie

 7. pablo


  ~ Lorenco
  No właśnie. Czytam tu różne ciekawe artykuły i interesujące też komentarze. I pośród wartościowych informacji natrafiam na jakies wzajemne sprzeczki. Jestem za opcją natychmiastowego usuwania niepotrzebych komentarzy i „banowania kogo popadnie”;) . Pozdrawiam

  Odpowiedz: zygmunt.bialas
  „… powinni pisać swoje zdanie na Neonie”. –
  — Powinni, zapewne pisali, ale zostali tam zbanowani, co chyba nie może dziwić.


  Kim ty białas jesteś i lorenco? przecież to właśnie twoich komentatorów wycięli za nic i to masowo a ty jak widać to popierasz chość pisałeś zupełnie odwrotnie?

  W co grasz?

  Polubienie

 8. pablo

  84% (34.900) ukraińskich respondentów widzi Władimira Putina jako prezydenta Ukrainy. Na drugim miejscu z 5% głosów (2,000) jest prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Trzecie miejsce z 2% głosów (820) zajął Xi Jinping, a czwarte, również z wynikiem 2% (708) – lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski. Obecny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, zajął 5. miejsce zdobywając 1% (538 głosów).
  Dalsze miejsca na liście zajęli: kanclerz Niemiec Angela Merkel (1%, 430 głosów), przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen (1%, 426 głosów), prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew (1%, 318) i prezydent USA Barack Obama (1%, 244 głosy). Lista była otwarta i respondenci typowali nazwiska sami. Warto zauważyć, że Michaił Saakaszwili, były prezydent Gruzji i do niedawna szef regionu Odessa nie został w ogóle uwzględniony…..

  http://jeznach.neon24.pl/post/135053,lider-dla-ukrainy

  Polubienie

 9. pablo

  prosto z żydo-upadliny polskojęzyczny troll PIS-baderowski pisze:

  …Ludzie umierą tysiącami, gdyż nie stać ich na kupno lekarstw i żywności. Ludzie umierają, gdyż nie stać za bezpłatną, gwarantowaną konstytucyjnie opiekę medyczną.

  Armia głodna i bez potrzebnego uzbrojenia, gdyż na czele „UkrOboronPromu” Poroszenko postawił swojego kuma, byłego dyrektora firmy „Bogdan” (producent autobusów) wchodzącej w skład korporacji „Roshen” (właściciel – Poroszenko, prezydent Ukrainy, największy obecnie oligarch w Ukrainie)…..
  http://electrino.neon24.pl/post/135056,plan-szatun

  Polubienie

 10. zydozerca

  przyczyny trzęsień ziemi w Nowej Zelandii/Włoszech :

  The US Air Force Just Dropped Two Fake Nukes
  A B-2 stealth bomber drops an inert B61 nuclear bomb.

  BY MARCUS WEISGERBER
  READ BIO
  OCTOBER 6, 2016

  The tests in the Nevada desert come as tensions rise with Russia and the Pentagon seeks to replace its aging nuclear arsenal.

  A pair of U.S. Air Force B-2 bombers dropped two 700-pound faux nuclear bombs in the middle of the Nevada desert within the past few days. Now the Pentagon wants to tell you about it.

  Conducted “earlier this month,” according to an Oct. 6 press release, the test involved two dummy variants of the B61, a nuclear bomb that has been in the U.S. arsenal since the 1960s. One was an “earth penetrator” made to strike underground targets, the other a tactical version of the B61. Neither carried an actual warhead.

  Polubienie

 11. julius

  Władimir Putin z powodzeniem uruchamia testowy pocisk jądrowy, który może dotrzeć do Ameryki w ciągu 12 minut
  http://www.salon.com/2016/11/18/vladimir-putin-successfully-launches-nuclear-test-missile-that-can-reach-america-in-12-minutes/

  Polubienie

 12. hubalblog

  w co gra tw. Olszański?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s