Żydowski kapitalizm do kasacji

Znalezione obrazy dla zapytania wolny rynek - zdjęcia

Mimo totalnego krachu żydowskiego kapitalizmu wielu jego syjonistycznych, żydowskich pogrobowców próbuje nadal tej samej indoktrynacyjnej hochsztaplerki. 

Mimo totalnego krachu żydowskiego kapitalizmu, który na potrzeby manipulacji społeczeństwami podbitych kolonii – np. słowiańskich państw byłego bloku wschodniego -, szermował fałszywymi hasłami liberalizmu gospodarczego („wolny rynek”, „wolna konkurencja”, itp., itd.), wielu jego syjonistycznych, żydowskich pogrobowców próbuje nadal tej samej indoktrynacyjnej hochsztaplerki. Podpierają się przy tym dość często nauczaniem żydo-chcrześcijanskiego Kościoła.

I rzeczywiście barbarzyństwo tradycji żydo-chrześcijaństwa, które wprowadziło w Europie feudalizm z jego wasalnymi zależnościami przychodzi im często w sukurs. Wystarczy wspomnieć encykliki świętego już papieża JPII, np. „Centesimu annus”, co znaczy „Setna rocznica” – setna rocznica encykliki „Rerum novarum”– (tłum.: rzeczy nowe) – z 1891r. Leona XIII, która potępiała socjalizm i negowała rolę państwa – !

W tę tradycję po swoim wielkim poprzedniku wpisał się JPII potępiając Kościoły Ameryki Łacińskiej za teologie wyzwolenia, które właśnie w socjalizmie upatrywały – i słusznie – wyzwolenia narodów z nędzy i wyzysku żydowskiego kapitalizmu.

Nie kto inny, tylko kard. J.Bergoglio, nominant JPII, dzisiejszy papież Franciszek, współpracował z juntą argentyńską donosząc na socjalistycznych działaczy, którzy zostali przez juntę zamordowani.

jan-pawec582-ii-cytat-socjalizm

 

 

Społeczny darwinizm żydowskiego kapitalizmu – liberalizmu gospodarczego – wspiera również filozofia żydo-katolickiego personalizmu. Nie mały wkład w tę filozofię wniósł były mason, o.M.Krąpiec. Personalizm katolicki jest zaskakująco zbieżny z personalizmem świeckim promowanym przez żydowskich decydentów UE. Filozofia ta stawia jednostkę, jej interesy, ponad interes grupy – ponad naród i państwo. Widzimy tutaj ciągłość żydo-chrześcijańskiej (żydo-katolickiej) myśli „społecznej” – myśli antypaństwowej i antynarodowej, charakteryzującej żydo-chrześcijaństwo od zarania jego dziejów. Nie powinno więc dziwić, że żydo-chrześcijański Kościół promuje biblijny naród wybrany i jego interesy – głosząc: „antysemityzm jest grzechem”, a neguje interesy wszystkich pozostałych narodów – głosząc: „nacjonalizm jest herezją”.

Tej żydowskiej i żydo-chrześcijańskiej promocji „gospodarczej wolności” ulega niestety także wielu poczciwych osobników, którym natura wyrządziła krzywdę ograniczając możliwości analityczne.

_______________

Chcę przypomnieć PT Czytelnikom własny tekst „Głos przeciw liberalizmowi”, który winien szczególnie zainteresować żydo-katolików, jako że zamieściła go Internetowa Gazeta Katolików .

 

Głos przeciw liberalizmowi

14.02.2007                 za:  http://www.krajski.com.pl/michalk.htm

 Nasz Dziennik z dn. 05.01.2007 zamieścił artykuł red. S. Michalkiewicza pt.”Głos za liberalizmem”, jako polemikę z poglądami prof. W. Bojarskiego. Red. Michalkiewicz pisząc o liberalizmie ograniczył się tylko do sfery gospodarczej, choć ideologia ta wyciska swoje niekorzystne piętno także, czy zwłaszcza, na sferze kulturowej i moralnej. Pozostańmy jednak przy gospodarce
Liberalizm gospodarczy – gospodarcza wolność z definicji oznacza dążenie do swobodnego, nieograniczonego gospodarowania i pomnażania dochodów. Logiczne jest, że największe efekty (dochody) takiego działania będą po stronie ludzi (podmiotów gospodarczych) najsprytniejszych i najsilniejszych.

Liberalizm jest walką egoizmów – najlepsi osiągną najwięcej. Jest, więc systemem sprzecznym z zasadami demokracji i prowadzi prosta drogą do totalitaryzmu. Czy katolik może popierać system sprzeczny z nauką społeczna Kościoła Katolickiego?
Red. Michalkiewiczowi nie podoba się konfiskowanie w podatkach części cudzych dochodów, którymi państwo wspiera ubogich, mniej zaradnych, mniej sprytnych, słabiej wykształconych oraz sfery nieprodukcyjne, np. ochronę zdrowia, oświatę itp. Obawiam się, że pogląd ten wynika z pewnego niedostatku wiedzy ekonomicznej, a także ze słabej znajomości nauki społecznej Kościoła.

 

Państwo jest organizacją społeczną. Jeżeli każdy członek społeczeństwa miałby żyć w odizolowaniu i sam zaspokajać własne potrzeby, produkcja całkowita wszystkich w takiej organizacji (państwie) byłaby znacznie mniejsza od tej, jaką mamy obecnie dzięki podziałowi pracy. Funkcjonowanie zorganizowanego społeczeństwa wydatnie zwiększa, wiec zdolności produkcyjne całości.


Jednocześnie w wyniku postępu technologicznego nie zachodzi potrzeba zatrudniania w procesach produkcyjnych wszystkich członków społeczności. Czy istnienie tak zorganizowanego społeczeństwa jest dobrem prywatnym, czy wspólnym, z którego powinni korzystać wszyscy?

Każdy człowiek będący członkiem zorganizowanego społeczeństwa, poza naturalnym prawem do życia, posiada również prawo do części dóbr wytworzonych w tej społecznej organizacji. Czy w takim razie mamy prawo pozbawiać dochodów (zasiłków) tych, którzy nie biorą udziału w procesie wytwarzania dóbr? Jest to pytanie nie tylko z zakresu etyki chrześcijańskiej, ale też zagadnienie czysto ekonomiczne.
„„Sprawiedliwość społeczna” to po prostu inna nazwa kradzieży”, pisze Red. Michalkiewicz mając na myśli redystrybucję dochodu (od bogatych do biednych) poprzez system podatkowy. Rozumiem, że przepływ kapitału od biednych do bogatych, nie budzi już zastrzeżeń redaktora. Jako prawnik, pewnie nie wie, że dzięki tej „kradzieży” ci, którzy nie biorą udziału w procesie wytwarzania (więc nie otrzymują wynagrodzeń), mogą być jednak konsumentami. To z kolei pozwala zwiększyć produkcję i w konsekwencji zwiększyć dochody wytwórcom (tym bogatym).

Są to znane makroekonomiczne prawidła, które legły u podstaw likwidacji wielu kryzysów gospodarczych w świecie. O sprawiedliwości społecznej tak pisze Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” n.28:

„…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…”


W gospodarce liberalnej ulegają degeneracji również jej główne zasady, „wolny rynek” i „wolna konkurencja”. Zarówno rynek, jak i konkurencja są podporządkowane najsilniejszym podmiotom, a więc przestają funkcjonować powszechnie. Dziś np. nie istnieje rynek konsumenta, tylko rynek producenta, jak w socjalizmie – czego Red. Michalkiewicz nie spostrzegł.
Na dowód okrutnego fiskalizmu państwa przytacza dane z Centrum A. Smitha, że już w 1995r. 83% dochodu rocznego rodziny pochłaniały podatki. Istotnie, tak było i jest. Jednak, jeśli odnieść ogólną wielkość tych podatków do PKB lub do produkcji sprzedanej i porównać ten wskaźnik z innymi państwami, to okaże się, że polski fiskalizm jest bardziej mały niż przeciętny. W Polsce występuje natomiast zjawisko drastycznego zaniżania wynagrodzeń za pracę i ono właśnie dało ten wynik wysokiego fiskalizmu. Szkoda, że Centrum A. Smitha tego nie objaśniło, może nie potrafi?

 

Żeby lepiej zrozumieć istotę liberalizmu można posłużyć się prostym przykładem. Załóżmy, że likwidujemy kodeks ruchu i znaki drogowe, wprowadzając całkowitą swobodę poruszania się pieszych i pojazdów – całkowity liberalizm w ruchu drogowym. Czy bylibyśmy zadowoleni z takich zasad w ruchu drogowym? Ilu jego uczestników by się ostało?
Istniejące w naturze mechanizmy regulacyjne są darem Stwórcy. W systemach mechanicznych, politycznych, gospodarczych tworzonych przez ludzi, mechanizmy regulacyjne (bezpieczeństwa) muszą tworzyć sami ludzie. Liberalizm tych mechanizmów nie posiada z założenia, gdyby je bowiem, posiadał nie byłby liberalizmem, a bez tych mechanizmów nadmiar wolności przeradza się w niebezpieczne zniewolenie, więc dokąd nas zawiedzie, a raczej zwiedzie?
.

Dariusz Kosiur

__________________________________________________

Żydowski reżim trzeba zniszczyć

Różne rządy, ale ten sam żydowski reżim zarządzany przez Tel Awiw, Waszyngton, Brukselę

Listopad 2016, Izrael – wspólne zdjęcie ekip rządowych Izraela i III RP (rząd PiS)

 

Reklamy

44 Komentarze

Filed under Polityka

44 responses to “Żydowski kapitalizm do kasacji

 1. slawek

  Żydowski polityk cieszy się i knuje jak dziecko, że Niemcy (i Polacy) wymrą!

  Polubienie

 2. slawek

  „Kardynał” Martini: „Musimy się nauczyć jak jeszcze bardziej kochać Izrael”
  https://forumemjot.wordpress.com/2016/12/04/kardynal-martini-musimy-sie-nauczyc-jak-jeszcze-bardziej-kochac-izrael/

  Polubione przez 1 osoba

 3. slawek

  Dziwne zachowanie premier SZYDŁO z premierem IZRAELA! Czy w ogóle coś uzgodniła?

  Polubienie

 4. slawek

  Tak to robią w Islandii! 30 żydo-bankierów w więzieniu za malwersacje, manipulacje rynkiem i nadużycie zaufania narodu
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/12/03/tak-to-robia-w-islandii-30-bankierow-w-wiezieniu-za-malwersacje-manipulacje-rynkiem-i-naduzycie-zaufania-narodu/

  Polubienie

 5. slawek

  Piotr Radtke BRP Braterstwo Polsko Rosyjskie
  opowiada o swojej dzialalnosci jej motywach

  Polubienie

 6. slawek

  STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. OKRADANIA EMERYTÓW PRZEZ RZĄD PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
  -> https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/a.351694158355758.1073741828.350858821772625/613938452131326/?type=3&theater

  Polubienie

 7. slawek

  Komentarz o przedłużaniu aresztowania Mateusza Piskorskiego bez przedstawienia mu dowodów winy.

  wolnemedia.net

  Polubienie

 8. slawek

  „Żydzi nas okradli”

  Dwie kobiety zapytane o ocenę swej ojczyzny i rodaków opowiadają niezwykłe historie. Co prawda narracja do najprostszych nie należy, ale wnioski są przerażające.

  -> http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl/post/135477,zydzi-nas-okradli

  Polubione przez 1 osoba

 9. slawek

  Sejm, głosami PiS, odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy o nasiennictwie, w tym tę zakazującą obrotu nasionami GMO!
  To tyle jeśli chodzi o „realizujący obietnice rząd”.
  Pamiętajcie, my będziemy pamiętać!

  -> https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/a.351694158355758.1073741828.350858821772625/615364721988699/?type=3&theater

  Polubienie

 10. maryjanek

  W Berlinie odbył się pierwszy kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, organizacji, która postuluje powrót do Polski trzech milionów Żydów i ustanowienie hebrajskiego drugim językiem urzędowym
  https://hubalblog.wordpress.com/2016/11/26/ruch-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce/

  Polubienie

 11. konik

  Od 89 do dziś to będzie wzrost o tysiące procent.

  Polubienie

 12. slawek

  Z ostatniej chwili: Ławrow: Atak na rosyjski szpital w Aleppo to zaplanowana akcja

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/swiat/201612064367318-atak-szpital-aleppo-lawrow/

  Polubienie

 13. osoba prywatna

  Polubienie

  • PRLowiec

   ale fucha .Degustator win . Żydzi dajcie mi taką robotę . Będę degustatorem nawet za tysiączek . Ten kraj będzie kiedyś normalny . Tracę nadzieję . To jest jedno wielkie kolesiostwo i nepotyzm .

   Polubienie

  • antek.wariat

   Ty tak specjalnie ?

   Przez kilkanaście ostatnich godzin, na portalu społecznościowym Facebook była masowo udostępniana informacja jakoby Grzegorz Staromiejski, rzekomy syn kuzynki prezydenta Andrzeja Dudy został zatrudniony w Kancelarii Prezydenta jako degustator win.

   Nie zabrakło również zdjęcia rzekomego krewnego głowy państwa, który miał korzystać z faktu iż w jego rodzinie są ludzie władzy. Jak się jednak okazało, informacja była fałszywa.
   http://pikio.pl/strona-kobiety-lewicy-prawie-zniszczyla-zycie-sympatykowi-korwina-zmyslona-historia/

   Polubienie

   • PRLowiec

    Nie jest moja winą ,że jakiś debil kłamie . Przeczytałem informację to ja skomentowałem . Jeżeli nieprawda . Przepraszam młodego człowieka . Tylko skomentowałem co tu udostępnił osoba prywatna .

    Polubienie

 14. zydozerca

  Walka z korupcją była jednym z najważniejszych postulatów, jakie wymieniał Xi Jinping w swoich przemówieniach tuż po przejęciu władzy. Walka z korupcją i nadużyciami urzędników określana, jako jeden z priorytetów chińskiego rządu. Już widać pierwsze efekty działań w tym kierunku.
  Były chiński minister ds. kolei Liu Zhijun został skazany na karę śmierci w zawieszeniu za korupcję i nadużycia władzy. Sąd orzekł, że po dwóch latach, w przypadku dobrego zachowania, kara może być zamieniona na dożywotnie więzienie. „Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że Zhijun nie tylko odpowiadał za modernizację kolei, ale także nadzorował firmę COVEC, która rozpoczęła budowę autostrady A2 w Polsce.
  Według sądu minister przyjął 10 mln dolarów łapówki, według mediów – co najmniej 120 mln.
  W Chinach kara śmierci grozi za przyjęcie powyżej 100 tysięcy juanów, co stanowi równowartość 16 tysięcy dolarów.
  Według chińskiej agencji prasowej Xinhua w ramach walki z korupcją ponad milion członków KPCh już zostało ukaranych w różny sposób, włącznie z dożywotnim więzieniem. Według Centralnej Komisji ds. Inspekcji Dyscypliny KPCh w 2015 roku za korupcję ukarano prawie 300 tys. wysokich rangą urzędników. W ok. 80 tys. przypadków zastosowano „surowe kary”, w tym dyscyplinarne.
  Podejrzani o korupcję mogą zostać aresztowani i być przetrzymywani w tajnych miejscach do czasu „przyznania się do winy”, zanim ich sprawa zostanie powierzona sądowi, przed którymi wskaźnik skazań oficjalnie wynosi 99,92 proc.
  Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-spia-po-godzinie-a-reszte-dnia-stoja-z-ksiazka-na-glowie-
  Ile wyroków śmierci powinna otrzymać Hanna Gronkiewicz- Waltz z członkami mafii reprywatyzacyjnej oraz pozostali politycy /agenci shitsraela umoczeni w afery korupcyjne i wielomilionowe jawne złodziejstwo nie wspominając o polskich oligarchach?
  Kiedy rząd PiS łaskawie całkowicie zniesie przedawnienie tych przestępstw i i ogłosi powszechną konfiskatę mienia zagrabionego przez mafię nietykalnych ?

  Polubienie

 15. zydozerca

  Failed EU – Means an Expanded Dictatorship
  Politics / European Union /Marketoracle.co.uk
  Dec 06, 2016 – 02:54 AM GMT
  By: BATR

  Politics
  As the people of the world awaken to the pernicious nature and destructive wreckage of European civilization, the EU technocrats and oligarchs respond with even greater measures of control, repression and intimidation. Yet the prospects that they will be able to maintain their autocratic rule lessons with each populist rebellion against the beasts from Brussels.
  BESTIE Z BRUKSELI POD PRZEWODNICTWEM ŻYDOWSKIEJ SUKI ALFA MERKEL NA ZLECENIE ŻYDOSTWA WPROWADZAJĄ DRASTYCZNĄ CENZURĘ INTERNETU I BĘDĄ ŚCIGAĆ LUDZI ZA KRYTYCZNE WYPOWIEDZI NT. GOSPODARKI I RZĄDU
  ZAŚ OBWE ZA KILKA DNI OGŁOSI NOWĄ DEFINICJĘ ANTYSEMITYZMU

  MASOWA REBELIA JEST KONIECZNOŚCIĄ – TO MY ICH ,A NIE ONI NAS MAMY WYŁAPYWAĆ I KASOWAĆ PO KOLEI

  Polubienie

 16. PRLowiec

  Bardzo chciałbym napisać o podłych kłamstwach telewizji żydowskiej w Polin .Kilka dni temu jakaś gruba larwa piała w TVP , że jest bardzo wdzięczna Szydło za darmowe leki , bo teraz stać ja na szyneczkę i kiełbaskę .
  Ta larwa opowiadała brednie :
  Fakty :
  Oczywiście leki są darmowe ale te tylko tanie i nic nie warte w cenie 10 – 15 pln . Natomiast leki drogie w granicach 150 – 200 – 300 PLN i więcej są całkowicie płatne , a nawet podrożały .
  Zrozumieliście fakty żydowscy kłamcy .
  Panie Dariuszu czy pana zdaniem Polak uwierzy w podłe żydowskie kłamstwa ?

  Polubienie

 17. antek.wariat

  ANTYKOMUNIZM DLA BIEDNYCH (UMYSŁOWO)
  Autor: Tomasz Jankowski – Gru 6, 2016

  6 grudnia to dzień Św. Mikołaja. CZERWONEGO Mikołaja. Tego co to „rozdaje za darmo”, czyli komunista. Tak by przynajmniej wynikało z pseudopolitycznych wyobrażeń mojego pokolenia, które mobilizuje się już nie pod hasłem „złodzieje” w kierunku władzy, ale „raz sierpem raz młotem” skandowanym przez… wszystkich do wszystkich. Pod moim ostatnim wpisem pojawił się komentarz jakiegoś ubogiego mentalnie człowieka, który wzywa do naszej delegalizacji bo w jego przekonaniu jesteśmy partią komunistyczną. „Precz z komuną” krzyczeli też do nas na przemian: prawicowi narodowcy z anarchistami. Polska młodzież w pigułce.

  Rzeczywiście nasz program jest dość rewolucyjny i bodaj jako pierwszy w najnowszej historii Polski zakłada konieczność nacjonalizacji przemysłu, bankowości czy innych strategicznych obszarów gospodarki narodowej. Ale czy rzeczywiście trzeba być „strasznym komunistą” by zauważyć, że nie jest w porządku gdy np. na polskiej miedzi zarabia banda cwaniaków zamiast naród? Czy sprzeciw wobec żyrowania naszego budżetu przez zagraniczne banki i instytucje lichwiarskie to już „bolszewizm”? Czy to, że doceniamy awans cywilizacyjny rzeszy Polaków w latach Polski Ludowej, czyni nas odpowiedzialnymi za zbrodnie w Katyniu?

  „Antykomunizm” to dla większości jakiś synonim patriotyzmu, którego symbolem mają być Żołnierze Wyklęci, w którym to „zestawie” znajdują się tak różne postacie jak niewątpliwi bohaterowie typu Fiedlorf czy Pilecki i pospolici zbrodniarze, maruderzy i dezerterzy w rodzaju Łupaszki bądź Kurasia. „Antykomunizm” bardzo skutecznie przekierowuje namiętności antysystemowej młodzieży na walkę z dogorywającymi pracownikami służb państwowych PRL, tak jakby ogólny stan państwa polskiego był rzeczywiście od nich zależny. Wreszcie dzięki …..

  Czytaj… http://pikio.pl/antykomunizm-dla-biednych-umyslowo/

  Polubienie

 18. slawek

  W dniu dzisiejszym zmarł Geydar Dzhemal – filozof, geopolityk, socjalista, duchowy przywódca rosyjskich szyitów.
  Tłumaczenia jego dwóch tekstów, które ukazały się na : antykapitalizm.pl

  http://antykapitalizm.pl/2016/10/20/metafizyka-luksusu-elit/

  http://antykapitalizm.pl/2016/11/18/stopnie-nierownosci-miedzy-ludzmi-w-islamie/

  Polubienie

 19. pablo

  żydzi o żydach

  Polubienie

 20. pablo

  Żydzi w Rosji – 07.12.2016.

  „Jak wiadomo, ochrzczony Żyd nie przestaje być Żydem, nie traci specyficznych cech i nawyków życia swego narodu” – pisze autor poniższego artykułu.
  http://zygumntbalas.neon24.pl/post/135511,zydzi-w-rosji-07-12-2016

  Polubienie

 21. zydozerca

  DZIENNIKI TURNERA William Pierce
  Polecam także kolekcję zdjęć Kissingera- bliźniaka Sorosa do zadań specjalnych,z uwiecznionymi scenami powitań z czołowymi przywódcami i ocenę stopnia ich zażyłosci /podległości.Chodzący żydowski trup ma 93 l.

  Polubienie

 22. slawek

  Tysiące terrorystów złożyło broń i opuściło przedmieścia Damaszku
  http://sptnkne.ws/cU3q

  Polubienie

 23. Brawo! Coraz bardziej mi się podoba:

  Papież: na świecie trwa trzecia wojna światowa

  W rozpowszechnionym dziś przez Watykan wywiadzie papież powiedział, że apel „Nigdy więcej wojny” po pierwszej wojnie światowej nie został „poważnie potraktowany”, bo wybuchła druga wojna światowa.

  „Europa potrzebuje liderów”

  – Teraz jest trzecia wojna, którą przeżywamy – w kawałkach. To jest wojna. Na świecie toczy się trzecia wojna światowa: Ukraina, Bliski Wschód, Afryka, Jemen – oświadczył Franciszek.

  – Mówimy – nigdy więcej wojny, ale produkujemy broń i ją sprzedajemy. Sprzedajemy ją tym, którzy walczą – dodał papież. Przywołał teorię ekonomiczną, zgodnie z którą kraj pogrążony w kłopotach gospodarczych wszczyna wojnę i poprawia w ten sposób swe finanse.

  – To znaczy, że to jeden z najprostszych sposobów wytwarzania bogactwa, oczywiście za bardzo wysoką cenę – krwi – oznajmił. – Dzisiaj brakuje przywódców. Europa potrzebuje liderów, liderów idących naprzód – dodał.

  W wywiadzie mówił także o synodalności Kościoła podkreślając, że jej przykładem są dwa ostatnie synody na temat rodziny, w przygotowaniu których uczestniczyli wszyscy biskupi ze świata i wszystkie diecezje.

  Franciszek zwrócił uwagę na to, że konkluzje tych obrad, czyli to, co zawiera jego wydana potem adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, zostały zaaprobowane przez dwie trzecie ojców synodalnych. „To jest gwarancja” – wskazał odnosząc się częściowo do głosów krytyki części hierarchii kościelnej, która widzi zagrożenie w niejasnym jej zdaniu stanowisku papieża wobec kwestii dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do komunii.

  Tym, co nas ocali jest czułość

  Pytany o to, co powinno być najważniejsze dla księdza, Franciszek odparł – „czułość”. – Niech księża nie wstydzą się czułości – zaapelował. Zdaniem papieża potrzebna jest „rewolucja czułości” na świecie, który cierpi na „kardiosklerozę”.

  Wyraził również opinię, że wielkie szkody przynosi dezinformacja w mediach, czyli – jak zauważył – „mówienie tylko jednej części prawdy”. – Słuchaczowi czy widzowi przedstawia się tylko półprawdę, a zatem nie może wydać on poważnego osądu. Dezinformacja to prawdopodobnie największa szkoda, którą może wyrządzić środek przekazu, bo nakierowuje opinię w jedną stronę pomijając drugą część prawdy – oświadczył papież.

  Ogromna rola mediów

  – Uważam, że media muszą być bardzo przejrzyste, bardzo transparentne i nie popadać – proszę, bez urazy – w chorobę koprofilii, czyli chcieć zawsze informować o skandalu, o rzeczach brzydkich, nawet jeśli są prawdziwe – powiedział Franciszek, którego wypowiedzi przytoczyło watykańskie biuro prasowe.

  Papież jest zarazem przeświadczony o tym, że media jako „budowniczy opinii” mogą też „wytworzyć ogromnie dużo dobra”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s