„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”

Podobny obraz

I sprawdziła się przepowiednia prymasa A.Hlonda z 1948r. Trzeba tylko postawić pytanie, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężonym?

 

Z czym i z kim, chciał wieść bój nie tylko prymas Hlond, ale cały chrześciajński Kościół? Tym śmiertelnym wrogiem Kościoła był oczywiście socjalizm. I jeśli godne poparcia było potępienie przez Kościół żydowskiej rewolucji i terroryzmu w Rosji w latach 1917 – 1930, to już mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani. Jednym z czołowych realizatorów procesu odżydzania struktur państwa ZSRR był prokurator generalny ZSRR, A.Wyszyński – stryjeczny brat kard. S.Wyszyńskiego, któremu, jako nieprzejednanemu wrogowi socjalizmu, włodarz Watykanu, Pius XII, powierzył w 1948r. urząd prymasa Polski.

 

Co złego było w socjalizmie, że Kościół podjął z nim walkę nie bacząc na ofiary?

Feudalizm narzucony Europie* przez Kościół wykształcił trzy klasy społeczne. Według hierarchii ważności były to: duchowieństwo, szlachta, chłopstwo.

Duchowieństwo chrześcijańskie było warstwą najbardziej uprzywilejowaną zarówno w sensie materialnym jak i politycznym. Np. względem duchowieństwa nie wolno było stosować kary śmierci i nie podlegało ono jurysdykcji sądów królewskich. Mogło się więc dopuszczać najcięższych zbrodni nawet przeciw władzy królewskiej i państwu. Oczywiście w początkach chrześcijaństwa, np. w Polsce (w Lechistanie – taką nazwą państwa polskiego posługiwali się nasi sąsiedzi), zdarzało się, że król karał zdrajców i spiskowców w sutannach śmiercią. Spotkało to bpa Stanisława ze Szczepanowa. Siła polityczna Rzymu była jednak na tyle potężna, że króla, Bolesława II Szczodrego, wygnano, a zdrajcę biskupa ogłoszono świętym. A więc władza Rzymu – Kościoła stała nad władzą królewską – stała ponad państwem i prawem.

 

System feudalny powodował, że klasa szlachecka ubożała i zasilała warstwę najniższą. Beneficjentów systemu feudalnego utrzymywało biedniejące chłopstwo.

Razem z pojawieniem się chrześcijaństwa w Europie – religii par excellence żydowskiej, co zyskuje potwierdzenie we współczesnej terminologii Kościoła: judeo-chrześcijaństwo – pojawił się także Żyd–pośrednik, który tak samo jak Kościół żerował na szlachcie i chłopstwie uzyskując dla swego procederu prawne gwarancje od władzy królewskiej, a więc pośrednio od stojącego nad nią Kościoła.

 

Państwo o takiej strukturze społeczno-politycznej i słabnącej, za sprawą Kościoła oraz żydowskich bankierów, władzy królewskiej, a jednocześnie prowadzące wojny w interesie Kościoła ze Szwecją, Rosją i Turcją, musiało w końcu upaść.

 

Restytucja RP w 1918r. spotkała się ze strony Kościoła, jeśli nie z powątpiewaniem i z wrogością, to w najlepszym razie z obojętnością. Co nie znaczy, ze niektórzy księża, zwłaszcza ci stojący najniżej w hierarchii Watykanu nie okazywali postaw patriotycznych, ale przecież nie oni wytyczają polityczne ścieżki kościelnej organizacji.

 

Po II wojnie św. Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Było dość  oczywiste, że system społeczno-polityczny mógł być w Polsce taki, jaki funkcjonował w ZSRR. Zwłaszcza, że nie istniały w Polsce po wojnie siły polityczne zdolne zaproponować własne rozwiązania i ułożyć z ZSRR przyjazne stosunki. Tzw. sanacyjny rząd londyński IIRP podsycał tylko wrogość do ZSRR i sprzeciwiał się zmianie stosunków własnościowych. Realizując polityczne wytyczne światowego żydostwa, rząd londyński wspierał politykę wykrwawiania się narodu w partyzanckich walkach przeciw ZSRR i przeciw nowej władzy i nowemu ustrojowi. Niestety, nowa władza z braku polskiej narodowej alternatywy (analogia do współczesności jest tu boleśnie uzasadniona) znalazła się w żydowskich rękach. Do 1956r. żydowska nienawiść do Polski i Polaków była podstawą totalitarnego systemu.

 

Jednak sam system socjalistyczny, mimo wielu niezaprzeczalnych wad, błędów, wielu uciążliwości, umożliwił gospodarczy rozwój i gwarantował bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. W efekcie Polska pod koniec lat 1970. znalazła się w czołówce rozwiniętych państw świata.

 

Dla Kościoła socjalizm był nie do przyjęcia. Pozbawił go całkowicie władzy politycznej i ograniczył materialnie, a mówiąc wprost ograniczył pasożytnictwo Kościoła. Odebrano Kościołowi część ziemskich majątków, zmniejszono państwowe dotacje – powiedzmy jednak szczerze: Kościół nie posiada do nich żadnego tytułu. A jeśli uwzględnić jego antypolską działalność i ekonomiczne pasożytnictwo, winien zostać pozbawiony wszelkich majątków i państwowych dotacji oraz praw politycznych. Jeśli jednak wyznawcy Judeo-katolicyzmu chcą utrzymywać „swój” Kościół niech sami na niego łożą.

A zatem socjalizm oraz świeckość państwa PRL były wrogiem śmiertelnym Kościoła, który właśnie po 1956r. zdobył naturalnego sojusznika w walce z PRL-em. Tym sojusznikiem stali się Żydzi, którzy w 1956r. utracili w Polsce władzę.

Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony)

 

Prymas Wyszyński i jego hierarchowie czynnie i z premedytacją wykorzystywali nieświadomy politycznie lud do walki o władzę, przywileje i majątki dla Kościoła i dla swoich żydowskich sojuszników w Polsce i poza Polską (w USA i Izraelu).

 

7_3Głodówka solidarnościowa członków i sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) w kościele Św.Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji oraz aresztowanych Polaków: Adama Wojciechowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Wilk, Kazimierz Wóycicki, Antoni Macierewicz. 3-10.10.1979, Warszawa

 

Żydowskie bojówki KOR-u manifestują przeciw PRL w kościołach uzyskując ochronę kościelnej hierarchii. Stworzona przez V żydowską kolumnę „Solidarność” uzyskuje wsparcie Kościoła.

W latach 1980., gdy władza znalazła się już w rękach junty Jaruzelskiego-Kiszczaka, sterującej w kierunku likwidacji PRL na rzecz IIIŻydo-RP, zostaje zamordowanych stu kilkunastu księży – prawdopodobnie polskich patriotów, którzy mogliby bruździć żydowskiej i kościelnej transformacji Polski w IIIŻydo-RP i jej integracji z Zachodem. Zbrodnie idą oczywiście na konto „komuny” PRL mimo, że zbrodniarzami są agenci Jaruzelskiego-Kiszczaka. Zbrodni nikt nie ściga, a Kościół nie domaga się ich wyjaśnienia (?).

 

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

 

Kościół poprał wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r. – musiał przecież zadbać o zwycięstwo swoje i swoich żydowskich sojuszników. Dzięki temu w 1989r. przedstawiciele Kościoła oraz Żydów z junty Jaruzelskiego-Kiszczaka i z Solidarności zasiedli przy wspólnym „okrągłym stole” dokonując podziału łupów i władzy.

Rozmowy w Magdalence przy świetle szabasowych świec

Menory, a nie polskie flagi, na końcach magdalenkowego stołu !

A nieszczęsne żydo-katolickie owieczki po 27 latach żydowskiego reżimu IIIRP nadal chcą nadstawiać swoje bezmyślne głowy jedne za syjonistycznym żydowskim PiS, drugie za syjonistyczną żydowską PO i pochodnymi, a wszystkie razem w obronie żydo-katolickiego Kościoła.

I tak oto „zwycięstwo przyszło przez Maryję” wymodlone przez wielu nieświadomych perfidii Kościoła polskich katolików – dzisiaj już oficjalnie żydo-katolików.

JPII pobłogosławił potem w sejmie RP odzyskaną „wolność” i nowe władze – władze żydowskiego reżimu IIIRP.

Żeby ugruntować zdobycze i zagwarantować im trwałość wpychał Polaków w zmontowane przez żydowską finansjerę z USA struktury UE.

 

z16966066Q,Krzyzowa--12-11-1989-r--Premier-Tadeusz-Mazowiecki

Msza pojednania IIIŻydo-RP i NRF, 1989r. – nigdy nie było mszy pojednania z Rosją mimo, ze to Niemcy, a nie Rosja (ZSRR), realizowali plan likwidacji Słowian!

 

 

Zwycięscy: Kościół, żydowska V kolumna w Polsce, żydostwo z Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Brukseli.

Zdobycze zwycięzców: Kościół – majątki ziemskie, dotacje państwowe, media, część władzy politycznej (zapisy konkordatowe)

Żydzi: legalna kradzież majątku narodowego Polski, dochody z przejętego majątku, dochody z podatków, media, pełna władza polityczna

 

Zwyciężeni: Polacy

Straty zwyciężonych: niemal cały majątek narodowy, media publiczne, ponad 10 mln miejsc pracy, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, majątki prywatne

 

_______________

* O powstaniu nazwy „Europa” dla części euro-azjatyckiego kontynentu tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/

 

Dariusz Kosiur

_______________

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/zim_hlond.html

NWO – cywilizacja miłości – według JPII

(nie zapominajmy także o encyklikce JPII „Centesimu annus”, w której pochwala żydowski liberalny kapitalizm, czyli społeczny darwinizm)

 

Reklamy

69 Komentarzy

by | 10 grudnia 2016 · 19:35

69 responses to “„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”

 1. slawek

  […]W efekcie Polska pod koniec lat 1970. znalazła się w czołówce rozwiniętych państw świata.[…]

  Potwierdza to (ambasador Polski w USA w latach 2000–2005) :
  […] Co do roli Polski, polski dyplomata zwraca uwagę, iż pomimo mocarstwowych ambicji sanacji, Polska była przed II wojną krajem średnim, w 1979 roku biorąc pod uwagę PKB Polska zajmowała wysokie 8 miejsce.[….]
  http://miksa.neon24.pl/post/135526,panstwo-inteligentne

  Polubienie

  • Jan

   Wiele pretensji do ludzi Kościoła jest słusznych. Ludzie są tylko ludżmi.Nie każdy jest świętym. Dziwne że Kościół jeszcze istnieje. Przez wieki opluwany, penetrowany, rozbijany…Myślę że jest to najbardziej niszczona instytucja od 2000 lat. Walczcie, plujcie, szkalujcie
   na nic wasza nienawiść…Kościoła nie zniszczcie bo to Boża Instytucja. Ale biada wam jak Pan Bóg uwolni szatana…Będziecie płakać i wyć…Kto was wyzwoli z tej zasłużonej opresji? Ano tylko ten ułomny, grzeszny ksiądz może was uwolnić poprzez sakrament pokuty lub egzorcyzm. Biada wam. Szatan mocno trzyma bluźnierców, nienawidzi ich.Szatan nie walczy z Panem Bogiem bo Go zna i drży…ale ma dostęp do człowieka….Kim ty jesteś jeden z drugim ciemniaku by walczyć z Bogiem, sam sobie szykujesz kocioł wszetecznej nienawiści i wiecznej męki.Piekło istnieje i czeka na was…Opamiętajcie się pyszałki zwiedzione nienawiścią. Czy nienawiść coś buduje, poprawia…? Ale wciąga jak narkotyk..Biada wam,biada…Czasu zastało niewiele…nadchodzi Apokalipsa…Czy jesteście ślepi.?

   Polubienie

   • matrix zydowski

    Przepraszam zapytam nieśmiale .Pan coś palił? : jakieś zioło indyjskie ? biały miś dla dziewczyny te sprawy? .,ale pisz pan potrzebujemy tu rozrywki .

    Polubienie

   • matrix zydowski

    Babciu wróć do ojczulka z Torunia z tym pierdo- lamento , bo już ze śmiechu się wysikałem w bokserki , a prąd drogi i nie stać mnie aby ciągle robić pranie .

    Polubienie

   • matrix zydowski

    Babciu radiomaryjna ależ się boję .Bardziej mnie rozbawiłaś niż Jan Drda mój idol :

    Polubienie

   • kempes

    daj pan spokoj- z tym szatanem. nie znasz pan zapewne w ogóle -historii koscioła. kto to np. był papiez formozus albo marozja? ksieza – uczyli w ogóle -o nich?? wiec? z czym do ludzi. ?? poza tym.. pan chyba..sam masz- słaba wiare. włazisz pan -ze strachu- na to forum. na wasze nikt -nie włazi. czyzby bał sie pan- ze sam – stracisz swoja. ?? dajcie temu panu – tego żwirka z muchomorkiem. i bolka i lolka. szczególnie BOLKA I LOLKA. 2 ulubiency watykanu. ha ha ha ha ha.

    Polubienie

   • matrix zydowski

    Pani Kempes dla pani wszystko . Po drugie facet wypił za dużo browarków .Niech trzeżwieje
    Na koniec to jest podsumowanie postu nawiedzonego :

    Polubienie

 2. Metro

  „Z czym i z kim, chciał wieść bój nie tylko prymas Hlond, ale cały chrześciajński Kościół? Tym śmiertelnym wrogiem Kościoła był oczywiście socjalizm. I jeśli godne poparcia było potępienie przez Kościół żydowskiej rewolucji i terroryzmu w Rosji w latach 1917 – 1930, to już mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani.”

  Autor nie uwzględnia siły podziałów w tzw. chrześcijaństwie. Te podziały mają olbrzymie znaczenie. Papież czy prymas reprezentują Kościół rzymski a w Rosji panuje, i była ofiarą rewolucji, zupełnie inna religia. Z punktu widzenia papistów każdy kopniak bolszewików w Kościół prawosławny jest błogosławieństwem. Im gorzej jest w Rosji, tym lepiej, niedola w Rosji do błogosławieństwo od boga papistów.

  Nie ma żadnej solidarności pomiędzy hierarchią rzymską a prawosławną, pomijając bazową solidarność wynikającą z eksploatacji ciemnoty ludu. Hierarchia rzymska i prawosławna są sobie wrogie. Wkrótce powinien się ukazać tekst który rzuci więcej światła na ten fenomen.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Tak jest, zgadzam się, ale tych kwestii nie dotykałem. Interesowała mnie polityka Kościoła w kwestii polskiej.

   Polubienie

   • otóż to, polityka kościoła katolickiego, a nie chrześcijan
    chrześcijanie nie chodzą na żydowskie głosowania, nie ulegają zastraszeniu, nie słuchają żadnych księży, rabinów, pastorów ani innych manipulatorów, nie uczestniczą w mszach, ani w masońskich spotkaniach, nie identyfikują się z żydowską kabałą, ani z przykazaniami danymi żydom, żyją kierując się sumieniem i każdego człowieka traktują jak człowieka
    to co ten artykuł zaprezentował to ignorancja jego autora w sprawie chrześcijan, podobnie jak ignorancja Andrzeja Szuberta w temacie chrześcijaństwa, które myli z katolicyzmem

    Polubienie

 3. Jodan

  Krk jedynie co potrafi to pasożytować na swoich owieczkach . Właśnie nadchodzi wielkimi krokami czas żniw :
  1. Roznoszenie opłatków przez organistów . Owce dają minimum 20 PLN . Koszt takiego opłatka to jakieś 5 PLN ( woda i mąka ) . Mylę się ?
  2. Prawdziwe jednak golenie rozpoczyna się zaraz po świętach i trwa do początku lutego . Tutaj już ogłupione owieczki dają minimum 30 PLN do kopertki a nawet i stówkę ,a owieczek jest cała masa skoro sukienki chodzą od rana do wieczora w kilku przez ponad miesiąc . Piękne golenie nie ma co.
  Sprytnie pomyślane . Niby oni nic nie chcą , ale musisz coś dać , aby być w porządku , bo przecież każda owieczka daje . Ze względu na psychologie wymyślił to geniusz .
  3. W żadnym innym kraju katolickim na świecie takiego łażenia po domach nie ma tylko w Polsce . Przypadek czy wykorzystanie piramidalnej głupoty polskich owieczek , ale głupie owieczki trzeba golić ile wlezie .
  O innych metodach golenia nie pisze . Każdy wie .
  Dzięki opolczykowi przejrzałem na oczy i szacunek dla niego .
  Pytanie do pana Dariusza Kosiura ?
  Obchodzi pan wigilię ,żeby nie wyjść pewnie przed rodziną za potwornego bezbożnika .
  Inni komentatorzy tego portalu obchodzą wigilię ? Pytam po pytanie na czasie .

  Polubienie

  • Glitch

   Swieta bozego narodzenia zostaly przejete z religii poganskich do chrzescijanstwa.
   To bardziej swieto bogow solarnych. 24 grudnia to przeciez najkrotszy dzien w roku. Juz przed nasza era istniala tradycja dawania prezentow w tym dniu. Kazdy wiec moze swietowac. Takze „bezbozniki”-cokolwiek to znaczy.

   Polubione przez 1 osoba

 4. belfer

  Duchowni liczą że będą uczestniczyć w komercjalizacji i prywatyzacji systemu oświaty. Może nastąpić przejmowania szkół publicznych głównie przez kościoły i związki wyznaniowe i ich stowarzyszenia. Judeochrześcijański styl.

  Polubienie

  • Jan

   Wiele pretensji do ludzi Kościoła jest
   słusznych. Ludzie są tylko ludżmi.Nie każdy jest świętym. Dziwne że Kościół jeszcze istnieje. Przez wieki opluwany, penetrowany, rozbijany…Myślę że jest to najbardziej niszczona instytucja od 2000 lat. Walczcie, plujcie, szkalujcie
   na nic wasza nienawiść…Kościoła nie zniszczcie bo to Boża Instytucja. Ale biada wam jak Pan Bóg uwolni szatana…Będziecie płakać i wyć…Kto was wyzwoli z tej zasłużonej opresji? Ano tylko ten ułomny, grzeszny ksiądz może was uwolnić poprzez sakrament pokuty lub egzorcyzm. Biada wam. Szatan mocno trzyma bluźnierców, nienawidzi ich.Szatan nie walczy z Panem Bogiem bo Go zna i drży…ale ma dostęp do człowieka….Kim ty jesteś jeden z drugim ciemniaku by walczyć z Bogiem, sam sobie szykujesz kocioł wszetecznej nienawiści i wiecznej męki.Piekło istnieje i czeka na was…Opamiętajcie się pyszałki zwiedzione nienawiścią. Czy nienawiść coś buduje, poprawia…? Ale wciąga jak narkotyk..Biada wam,biada…Czasu zastało niewiele…nadchodzi Apokalipsa…Czy jesteście ślepi.?

   Polubienie

 5. belfer

  Niezależne źródło informacji z Palestyny

  http://palestyna24.pl/

  Polubienie

 6. jasna

  5*

  Bardzo ciekawy tekst panie Darku

  Polubienie

 7. Jodan

  Pan Dariusz Kosiur pisze , że rząd londyński realizował wytyczne światowego żydostwa a była to walka ze ZSRR . Zgoda ,ale przecież w ZSRR tez rządzili żydzi czyli parch parchowi przyrodzenie urywał , coś w stylu dziś KOD i PIS . Dobrze myślę panie Dariuszu ?

  Polubienie

 8. Pingback: “Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 9. jasna

  Zgoda ,ale przecież w ZSRR tez rządzili

  A czytać umie, czy udaje ułomnego?

  I jeśli godne poparcia było potępienie przez Kościół żydowskiej rewolucji i terroryzmu w Rosji w latach 1917 – 1930, to już mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani

  Polubienie

 10. zorbaG22

  „Piotrogród, 18 marca 1917 roku. Cesarstwo rosyjskie właśnie się zachwiało i zmierza w nieznanym kierunku. 15 dnia tego miesiąca abdykował Jego Wysokość car Mikołaj II. Zastąpił go bolszewicki Rząd Tymczasowy.
  „Chwała wielkiej, wolnej Rosji! Chwała jej wyzwolicielom! Ofiarom Rewolucji wieczna pamięć!” krzyczało pismo rosyjskich katolików [ żydów]
  Kardynał Gasparri, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, wyraża „podziw i radość” biskupa Rzymu wobec tej rewolucji, „która kosztowała tak niewiele ofiar”. Benedykt XV polecił nawet uściślić, „że w przyszłości stosunki między Stolicą Apostolską i Rosją mogą jedynie się umacniać i polepszać, opierając się na programie nowego rewolucyjnego Rządu Tymczasowego”
  Arcybiskup Andrzej Szeptycki, grecko-katolicki metropolita lwowski, otrzymał niedawno od papieża Piusa X jurysdykcję nad rosyjskimi katolikami obrządku wschod -niego. Aresztowany 15 sierpnia 1914 roku przez carskie wojska, był przenoszony z jednego więzienia do drugiego mimo wielu interwencji Stolicy Apostolskiej. Sprawcą jego niedawnego uwolnienia był człowiek czynu nowego reżimu -Kierenski, minister sprawiedliwości w bolszewickim Rządzie Tymczasowym.
  18 czerwca 1917 roku ojciec Eugene (Pius) Neveu, asumpcjonista, na parafii w Makiejewce w Zagłębiu Donieckim, pisze do swojej wspólnoty w Paryżu: „Co myślicie o naszej rewolucji? Patrzcie, jak szybko się dokonała! Tego wieczoru, kiedy zadzwoniono do mnie z wieścią o abdykacji Mikołaja II, nie potrafiłem usnąć nawet na chwilę: tyle marzeń, nowe horyzonty, nadzieje i zmagania!”. Ojciec Neveu nie skrywa własnych odczuć: jego zdaniem rosyjska rewolucja to najlepszy sposób, by „z Bożą pomocą” katolicy posunęli się wreszcie naprzód w dziele zbawiania zbłąkanych rosyjskich dusz…”
  https://przyjaznawiedza.files.wordpress.com/2013/10/bernard-lecomte-tajemnice-watykanu.pdf

  Polubienie

  • zorbaG22

   „Na jesieni 1918 roku Lenin pisał

   „W walce z przesądami religijnymi należy postępować bardzo ostrożnie. Wielką szkodę wyrządza ten, kto w walce tej urazi uczucia religijne”

   Trzeba przyznać, że stanowisko to stanowiło niejako motto całej polityki Lenina względem Watykanu, aż do jego śmierci i rozpoczęcia w kraju rad walki o władzę. Można zauważyć również, że stosunek władz radzieckich był zdecydowanie różny względem łacinników, którzy w głównej mierze składali się z Polaków (sam von der Ropp przez wielu był uważany za Polaka, niewątpliwie wykazywał też sympatie propolskie), a względem unitów. Sytuacja taka utrzymywała się przez cały okres sprawowania przez Lenina władzy. Unici spotykali się ze zdecydowanie większą dozą tolerancji. Czas wojny polsko-bolszewickiej był okresem, w którym polityka Watykanu względem komunistów w oczach opinii publicznej drastycznie różniła się od stanu faktycznego. Można to wyraźnie zauważyć na podstawie korespondencji między Watykanem, a Moskwą. Watykan upubliczniał tylko te listy, które świadczyły o ostrym sporze papieża z komunistami, gdy w rzeczywistości znaczna część tych kontaktów stanowiła daleko idące, obustronne kompromisy […]
   Podpisanie Traktatu Ryskiego stanowiło otwarcie całkowicie nowego rozdziału w stosunkach między władzami bolszewickimi, a Watykanem. W związku ze głodem, który pojawił się w Rosji w 1921 papież Benedykt XV już w sierpniu 1921 wystosował odezwę do świata o pomoc dla głodujących w Rosji. Równocześnie na ręce arcybiskupa Cieplaka przekazano 50 000 dolarów na pomoc humanitarną. Na przełomie 1921 i 1922 prowadzono sekretne rozmowy więdzy stolicą papieską, a Moskwą. Benedykt XV jeszcze tuż przed swoją śmierci liczył na doprowadzenie porozumienia do skutku. W czasie gdy Herbert Hoover doprowadził do skutku misję humanitarną ARA dla Rosji, Watykan również prowadził podobne działania. Wszystkie osoby, które zapoznały się z pracami profesora Anthony C. Suttona odnośnie wkładu Wall Street w rewolucję bolszewicką wiedzą, że w rzeczywistości pomoc humanitarna zamieniła się w program przemysłowy, którego efektem był pierwszy plan pięcioletni, industrializacja Rosji sowieckiej i wprowadzenie tego kraju na ścieżkę zbrojeń. Podobnie pomoc humanitarna Watykanu, za którą osobiście odpowiadał jezuita Edmund Walsh. Zgodnie z informacjami zawartymi w memorandum sporządzonym przez Wilhelma von Brauna, osobę odpowiedzialną za kontakty między Watykanem, a Moskwą utworzone miało być konsorcjum pod kierownictwem dyrektora Orientbank AG w Berlinie, w ramach którego Kościół miał uzyskać 50% udziału w przejętych przez konsorcjum fabrykach sowieckich, dla których to Watykan miał zapewnić personel. Niewielkie udziały Kościoła wynikały z problemów finansowych Watykanu w tamtym czasie. W memorandum tym również napisano, że przedstawiony projekt ma być nagłaśniany jako działanie mające przynieść korzyści Kościołowi, Rosji i Niemcom, zastrzeżono jednak, by możliwie wiele mówiono o pomocy humanitarnej, a możliwie wcale o konsorcjum finansowym. Zgodnie z dalszymi informacjami, faktyczny wkład finansowy Watykanu był nieporównanie mniejszy aniżeli program pomocowy sponsorowany przez Wall Street, którego szacunki opiewają na kwotę większą aniżeli 60 milionów ówczesnych dolarów (wartość około 80 krotnie wyższa od obecnej). „

   Polubione przez 1 osoba

 11. „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”

  „I sprawdziła się przepowiednia prymasa A.Hlonda z 1948r. Trzeba tylko postawić pytanie, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężonym?
  (…)
  Zwycięscy: Kościół, żydowska V kolumna w Polsce, żydostwo z Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Brukseli.
  (…)
  Zwyciężeni: Polacy”

  Niestety tak. Przy czym wyraźnie podkreślić należy, że gdyby w Polsce żydowierstwo (wiara w Joszue, Miriam, Jahwe i żydo-biblię) nie byłoby tak wpływowe, Polska nie dostałaby się pod totalną żydowską okupację. To skatoliczenie (zżydzenie żydowierstwem) milionów Polaków otworzyło drogę V żydowskiej kolumnie do panowania nad Polską. Rola Miriam/Maryi była oczywiście istotna – jej wyznawcy na kolanach żebrali u niej o pomoc i opiekę, ta żydowska kukła oczywiście nic zrobić nie mogła dla Polski, bo jest tylko żydowską kukłą wykreowaną na „matką boską”. Ale właśnie odmóżdżenie Polaków wiarą w jej „opiekę” i ograniczenie ich aktywności głównie do wycia „apelu jasnogórskiego” i klepania „różańców” i „litanii” do tej żydówki w „intencji ojczyzny” otwarło żydowskiej sitwie drogę do władzy nad Polską. Ogłupienie żydo-katolików widać także i po tym, że obecnie żydowskiego nieboszczyka na krzyżu także (jak jego mamuśkę) intronizowali. I są święcie przekonani, że to jest gwarancją dla świetlanej przyszłości katolandu. A żydy jak łupiły i zniewalały Polaków, tak robią to nadal, tyle że coraz bezczelniej.

  Tu jeszcze jedna uwaga – często i głośno pewne kręgi katolików (często uważających się za „polskich narodowców”) ryczą, że Żydzi chcą zniszczyć „chrześcijaństwo” (żydowierstwo), a zwłaszcza katolicyzm i kk. Otóż Żydzi byliby ostatnimi idiotami, gdyby chcieli to zrobić. Wszak odmóżdżenie katolactfa jest dla nich najlepszą gwarancją do panowania nad nim. Oni kk nigdy nie zlikwidują – wystarczy im pełna kontrola nad nim. Bo wtedy ciągle będą katolactfo zapędzać do różnych „krucjat różańcowywch”, do „modłów za ojczyznę”, będą zaciągać ich na różne fałszywe barykady, na których katolactfo będzie broniło „wiary” i „kościoła”. A oni w tym czasie będą robić co chcą. Likwidacja kk byłaby dla nich dużym zagrożeniem – miliony ludzi uwolnionych z łańcucha ślepej wiary, rozjuszonych tym, że tak dali się oszukiwać, mogłoby wymieść z Polski całą tę żydowską V kolumnę, łącznie z wszystkimi przybytkami żydowierstwa. I dlatego oni zrobią co mogą, aby żydo-katolicyzm nadal sprawowował rządy dusz nad milionami katoliko-polakuf.

  Polubione przez 1 osoba

  • hubalblog

   Opolczyku myślę, że kwestia zniszczenia katolicyzmu wygląda inaczej. Tu chodzi o stworzenie nowej, globalnej religii opartej na fundamentach trzech religii abrahamowych. W tej kwestii szczególną rolą odegrał pewien aktor z Wadowic. W tą stronę zmierza KK po II Soborze.

   Polubienie

   • Hubal – nikt, a zwłaszcza żydo-banksterzy i syjoniści nie zamierzają tworzyć jednej światowej religii – hybrydy wszystkich abrahamizmów. Rozpuszczane plotki o tym mają zapędzać krystowierców na barykadę obrony „jedynie prawdziwe wiary”.
    Nigdy żydzi nie zrezygnują z uzurpowania sobie statusu „narodu wybranego”. I nie wyobrażają sobie świata bez podziału na „my – naród wybrany” i cała reszta – goje, które mają nam służyć. Już choćby z tego powodu będą chronić „ekskluzywizm” judaizmu i nie będą go mieszać z krystowiercami i mahometanami.
    Ponadto żydo-banksterom na rękę jest sytuacja, gdy mieszkańcy podbitych przez nich nieżydowskich terenów są skłóceni i skonfliktowani, a nie zgodni i jednomyślni. Dziel i rządź to ich metoda działania. Prędzej stworzą dodatkowych 1000 różnych sekt, aby ludzi jeszcze bardziej skłócić, niż stworzą jedną religię, aby usunąc podziały religijne w łonie krystowierców i muzułmanów, a zwłasza konflikty pomiędzy rzymską szubienicą a półksiążycem. Te spory i konflikty od zawsze były dla nich korzystne.
    Ponadto wiedzą, że nie da się pogodzić judaizmu, krystowierstwa i islamu. Nie będą tracić czasu na rzeczy niemożliwe. Krystowiercy nie zrezygnują z kultu Joszue, Miriam i „świętych” – co dla żydów i muzułmanów jest bałwochwalstwem; muzułmanie nie zrezygnują z Mahometa, koranu i pielgrzymek do Mekki, czego nie przyjmą ani żydzi, ani krystowiercy, a sami żydzi nie zrezygnują ze statusu jedynego „narodu wybranego”, czego nie zaakceptują ani krystowiercy, ani muzułmanie.

    A co się tyczy soboru i kk – „reformy” wprowadzono po to, aby z biegiem czasu rozbić monolityczny wcześniej katolicyzm na zwalczające się odłamy. Już takie się tworzą – choćby podział na tzw. katolikuf „tradycyjnych”, „przedsoborowych”, odcinających się od reform Vaticanum II i na tych, którzy je zaakceptowali. Kolejny podział to ortodoksi odrzucający jakikolwiek „ekumenizm” i ci, którzy chcą z innymi odpryskami żydzizmu „dyskutować”. Teraz będą powoli wprowadzać kolejne reformy – kobiety na klechów, legalizacja antykoncepcji i gejowskich związków (bo i to jeszcze przyjdzie). Wszystko to rozbije kk na zwalczające się frakcje. A to ułatwi żydo-banksterom manipulacje żydo-katolicyzmem. Bo łatwiej jest manipulować zwalczającymi się i obrzucającymi klątwami odpryskami katolicyzmu niż jednym monolitycznym kk. I po głównie był sobór II watykański – rozbić monolit kk na szereg zwalczających się odprysków.

    Polubienie

   • „„reformy” wprowadzono po to, aby z biegiem czasu rozbić monolityczny wcześniej katolicyzm na zwalczające się odłamy.” – katolicyzm chyba nigdy nie był taki całkiem monolityczny, zawsze istniały w nim rożne frakcje i odłamy, na przykład starokatolicyzm. Mnie dziwi tylko dlaczego skoro było tyle soborów na przestrzeni dziejów w historii kościoła na których podjęto niemniej „szokujące” decyzje co na Vaticanum II nikt nie mówi dziś o kościołach przed czy posoborowych? Tylko po soborze watykańskim II rozpętano takie piekło i wciągnięto w niego nawet niekatolików. Tymczasem jaka dogma była przed soborem taka była po soborze, niewiele się zmieniło w dogmatyce katolickiej. Trochę przypudrowano tą religię dla celów ekumenizmu, który i tak jest fikcją literacką biorąc pod uwagę mentalność katolików. A „globalna religia” nie musi oznaczać od razu czegoś na wzór KK z papieżem na czele, bo to jest niemożliwe. Raczej chodzi tu o stworzenie takiego luźnego światopoglądu, mieszanki rożnych poglądów religijnych, filozoficznych, itp, stąd bajki o tym że bogowie różnych religii są równi czy zrównywanie religii dalekiego wschodu z religiami od żydowskimi, które mają się do siebie jak pięść do nosa. Tu chodzi bardziej o zapełnienie czymkolwiek pustki powstającej po upadającym krystowierstwie czymś strawnym i atrakcyjnym dla mas, czego i tak pewnie rozumieć nie będą. Masy mają być zajęte czymkolwiek. Przy czym tworzy się w ten sposób kolejną sektę którą można przeciwstawić choćby krystowiercom, szczególnie tym „tradycyjnym” i zapędzić ich do walki na fałszywej barykadzie obrony „prawdziwej wiary”. Taki światopogląd nie eliminuje możliwości manipulowania masami, nadal można ludzi dzielić i napuszczać na siebie i jednocześnie bezczelnie wzywać do „pokoju i pojednania” między religiami i narodami za którym to wzywaniem najczęściej nic nie idzie konkretnego po za najwyżej kolejnymi wezwaniami do budowy rządu światowego. Także na chwile obecną w kwestii „globalnej religii” chodzi raczej o nabełtanie społeczeństwom w głowach kolejnym pseudoświatopoglądem niż budowa jakiegoś zorganizowanego i skodyfikowanego światopoglądu. Choć niewątpliwie w sytuacji kiedy udało by się im wprowadzić NWO, taki światopogląd z pewnością by wprowadzili. Dla nich szczytem marzeń jest to aby ludzie myśleli tak samo i zachowywali się tak samo według jednego z góry narzuconego schematu i wierzyli w to samo bo tak jest rzekomo bezpieczniej(dla nich). Ale żeby to zrealizować muszą pozbyć się 3/4 ludzkości a resztę poddać bezwzględnej elektronicznej kontroli. Tak naprawdę najgorszym wrogiem dla nich są myśli nad którymi oni nie mają na razie jeszcze kontroli choć czynione są do tego starania. Nigdy nie mogą być pewni co ludziom siedzi w głowach i nie mogą być zawsze pewni ich zachowania w przyszłości. Stąd stawianie na technologię która ma zastąpić w przyszłości człowieka i objąć nad nim kontrolę.

    Polubienie

   • Przemex – poruszę dwie sprawy. Gdzieś od XVI do XX wieku kk był jednak monolitem. Doktryna była już ukształtowana, kościoła nie szarpały wcześniejsze wielowiekowe rozdarcia na papieży i antypapieży, istniała ścigająca herezję inkwizycja, dołączyła do niej silna jezuicka kontrreformacja, była cenzura, indeks ksiąg zakazanych. Watykan decydował w kk o wszystkim, a jego herszt – papież – był dla kk niepodważalnym „ałtorytetem”. Wcześniej różnie bywało – zwłaszcza za sprawą kilkudziesięciu „antypapieży”. Choć tak naprawdę do dzisiaj nie da się ustalić, kto był wtedy „anty-” a kto „prawowitym” papieżem. Była to po prostu bezwzględna walka o władzę w kk i papieski tron. I zwycięzca przegranego ogłaszał „antypapieżem”. Także pierwotnego rozbitego na przeróżne konkurencyjne odpryski krystowierstwa nie można jeszcze nazywać katolicyzmem. Jego narodziny to sobór nicejski i uchwalenie pod dyktando poganina Konstantyka tzw. „nicejskiego wyznania wiary”. To były narodziny kk i powstanie pierwszej oficjalnej doktryny popieranej przez cesarstwo. I od tamtego czasu kk walczył z pozostałymi niekatolickimi odpryskami krystowierstwa. Ażeby było śmieszniej – sam Konstantyn w Nicei był jeszcze nieokrzczonym poganinem, o krzest przyjął lata później, na łożu śmierci i w wersji ariańskiej a nie katolickiej. Tak więc założycielem kk był poganin okrzczony później po ariańsku. Już od Nicei próbowano stworzyć katolicki monolit, posłuszny jednemu papieżowi, tyle że zakłócane było to co chwilę wybieranymi konkurencyjnymi „papieżami” i walkami pomiędzy nimi o władzę nad kk. A także pojawiającymi się ciągle w łonie kk „herezjami”, bezwzględnie tępionymi (katarzy, husyci, hugenoci itp). Dopiero od XVI wieku kk był faktycznie monolitem, tyle że osłabionym przez protestantyzm i atakowanym przez „heretyków” wywodzących się najczęściej z samego kk, od którego się wcześniej oderwali. Rozbicie tego monolitu jest dla władców zachodu ważne. Bo a nuż w kolejnym konklawe wybiorą kardynały nieświadomie „niewłaściwego” papieża, który cofnie wszystkie „reformy” i powróci do wcześniejszego fundamentalizmu i „czystego” „apostolskiego” żydo-katolicyzmu, stawiającego się żydo-banksterom i Izraelowi. Tego nigdy do końca wykluczyć nie można.

    A teraz sprawa stworzenia po wprowadzeniu NWO ogólnoświatowej religii czy zespołu wierzeń. W sumie byłoby to dobre, bo zakończyłyby się spory religijne. Ale byłoby niebezpieczne dla władców NWO. Dlaczego? Dobrą analogią świata po wprowadzeniu NWO są „ciężkie” więzienia dla przestępców w Usraelu. We wszystkich nagminnym zjawiskiem są walki więziennych gangów pomiędzy sobą, łącznie z morderstwami członków wrogich gangów. Można by tego naturalnie łatwo uniknąć zamykając w odzielnych więzieniach oddzielne gangi. A jednak tego się nie robi. Dlaczego? Bo dokąd więźniowie walczą pomiędzy sobą, dotąd łatwiej jest ich upilnować. Gdyby wszyscy więźniowie się dogadali i wspólnie wystąpili przeciwko strażnikom więziennym – sytuacja strażników byłaby nie do pozazdroszczenia. A że świat po ew. wprowadzeniu NWO byłby właśnie gigantycznym więzieniem, więc rozbicie więźniów na zwalczające się gangi byłby w interesie władców NWO.

    Tak to widzę…

    Polubienie

   • „A że świat po ew. wprowadzeniu NWO byłby właśnie gigantycznym więzieniem, więc rozbicie więźniów na zwalczające się gangi byłby w interesie władców NWO.” – jakiś rodzaj dzikiej rywalizacji, konkurencji między ludźmi musieliby zachować, taka natura ludzka że czasem potrzebuje konkurencji, chyba że udałoby się im zmienić genetycznie rasę ludzką na tyle aby tworzyć ludzi o pożądanych dla siebie cechach ale czy to możliwe to nie wiem, choć ponoć są do tego przymiarki. Ponoć rząd światowy ma też być w założeniu tylko etapem przejściowym, kolejnym etapem miałoby być system dozorowanych i zamkniętych miast państw, miedzy którymi ruch byłby mocno ograniczony, tylko za pozwoleniem. Miedzy nimi miałaby zachodzić jakaś forma rywalizacji, konkurencji. Przestrzenie między nimi miałyby być opustoszałe, ewentualnie zasiedlone gdzieniegdzie przez wspólnoty różnej maści „odszczepieńców”, „renegatów” i wszelkiej maści antysystemowych buntowników nie akceptujących nowego systemu a które miałyby jako tako tolerowane, choć czasem zwalczane przez elitę rządzącą. Niemniej nie sądzę by udało im się te zamierzenia zrealizować…
    Co do kościoła, jego monolityczność była zawsze względna, w jednym okresie był bardziej monolityczny w innym mniej. Po za tym katolicyzm w każdym kraju był i jest nieco inny, narody są przecież różne i posiadają różne cechy, mentalność, itp. Więc i religia, którą wyznają nawet jeżeli jest globalna też jest nieco inna. Oczywiście nie zmienia to faktu że i tak będzie niezależnie od wszystkiego w takiej czy innej formie tylko żydowierstwem.

    Polubienie

  • kempes

   dokładnie. dlatego polacy polecieli za solidaruchami . bo wojtyła powiedział. i ue – wejscie to samo. ale wojtyła powiedział. nie mozemy miec dla katolicyzmu litosci. nie ma miejsca- dla niego -w słowianskiej polsce.

   Polubienie

 12. do autora tekstu
  katolicyzm to nie chrześcijaństwo, to tylko jego karykatura
  wrogom chrześcijan zależy na tym by katolików mylono z chrześcijanami
  nie myl już nigdy więcej chrześcijaństwa z katolicyzmem
  chrześcijanin to ten, który będzie miał odwagę Cię bronić wtedy gdy wszyscy staną przeciwko Tobie

  Polubienie

  • koral

   Tak właśnie, dokładnie – katolicyzm to nie chrześcijaństwo. Ale widać jesteś jedynym tutaj, który to rozumie.
   Napadają na „Maryję”, że „przez Nią przyjdzie zwycięstwo”. a czy ktoś z nich wie, kto to jest Maryja? stosowanie utartych schematów do określania rzeczy ponadwymiarowych, znajdujących się ponad ludzką percepcją powoduje właśnie takie śmieszne zadęcie. I nie rozumieją ludziska, że grają prosto w ręce szatana. Dzieci we mgle.
   Zaraz mnie pan Ziemiński skarci, bo on czytał „opolczyka” a „opolczyk” wie najlepiej o Maryi i Jezusie, w końcu sam uczestniczył w Ostatniej Wieczerzy – jako Judasz :))))))))))))))

   Polubione przez 1 osoba

  • @ mgrabas & koral

   Szanowni Komentatorzy,
   Wasze komentarze to „koszały opały” i nic więcej.

   Poza tym nikt tu żadnej Maryji (zmyślona postać z żydowskiej bajki) nie atakuje – bo nie w tym tkwi problem. Tekst traktuje wyłącznie o polityce instytucji Kościoła posługującego się żydowską religią do otumaniania i bezwzględnego wykorzystywania ludzi.

   Polubienie

   • Podpis

    Religia otumania tak samo jak alkohol czy narkotyki, są na to rzetelne dowody vide:badania mózgu, ale dla ludzi wierzacych, to żaden dowód 🙂

    Polubienie

   • PRLowiec

    Świetna riposta panie Dariuszu dla kleryków .
    Mam jednak pytanie i niech nikt się tu nie wcina z gburowatą odpowiedzią bo omnibusów dużo w sieci .
    Pisze pan , że rząd londyński reprezentował interesy żydostwa anglosaskiego np w polityce zagranicznej . Zgoda .
    Czysta czystką w latach 30 w ZSRR 9 nie była zbyt skuteczna ) , ale póżniej aż do Chruszczowa rządzili żydzi . Przecież NKWD zażydzone – Beria itp .
    Można to rozumieć żyd żyda brał za łep . Dzisiejsza analogia ( KOD – PIS ).

    Polubienie

   • Polak Słowianin

    koral i mgrabas -> „błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli …”. Stara dobra metoda „golenia” gojów. Nie wiem, w jakim celu ww panowie/panie serwują tutaj swojego „chrześcijańskiego” ducha? Radzę zająć się jakimś innym kręgiem „zagubionych duszyczek”, gdyż tutaj większość przejrzała na oczy, a po opuszczeniu matrixa już nikt nie zamierza do niego wracać.
    Dla „chrześcijan” polecam zwłaszcza od 19:48

    Polubione przez 1 osoba

 13. Kosciol katolicki w Polsce sprzeniewierzyl sie wlasnej nauce i zajmuje ogromny,nieadekwatny obszar w przestrzeni publicznej uniemozliwiajac dzialanie panstwa .
  Setki drobnych jego pochodnych rozniacych sie jedynie blachostkami doktrynalnymi zagarnely resztki spoleczenstwa .
  Brutalnie wdziera sie w kazda dziedzine zycia wytykajac inaczej myslacym niedoskonalosci jego pogladow i wykluczajac ich poza nawias spoleczenstwa , a ostatnio juz nawet wypycha inaczej myslacych poza Polskosc.
  Ta religijna dyskryminacja napedza mlyn nienawisci, a agenturalne przestepcze bandy zwane u nas partiami zabiegajac o wzgledy KK ,karmia go tkanka narodu , jeszcze go tym wzmacniajac i oslabiajac narod. Bardzo negatywna role podjudzacza i przez swoja skrajna nietolerancje polaryzujac napiecia w kazdej dziedzinie zycia pelni tu role Judasza i jest zawsze za tym , z kogo ma korzysci.Sztuczne spory ktore wywoluje ,oraz absurdalne budowy ,koronowania itd.. pelnia rowniez role parawanu ukrywajac prawdziwe polozenie panstwa , narodu , czy tez zajmujac przestrzen medialna wprowadzajac destrukcje w umyslach swych infantylnych wiernych.
  Kosciol przyczynil sie do upadku naszego panstwa i jest winien smierci milionow . Jest dla mnie niewytlumaczalne jak ludzie ,czasami nawet po egzaminach dojrzalosci moga sluchac prymitywnych klechow i byc im posluszni , przeciez doktor, ktory mowi ze wierzy w tzw. niepokalane poczecie musialby natychmiast oddac dyplom.
  Nastepna sprawa jest powolne przepoczwarzanie sie kk w zydowska agenture ,ale Pan Kosiur omowil to dokladnie.
  Reasumujac kk jest naszym nieprzejednanym wrogiem i smokiem w panstwie Kraka czekajacym na swego szewczyka.

  Polubione przez 1 osoba

 14. Mariusz – „chrześcijanin” to po prostu żydowierca. Każdy. Spory pomiędzy żydowiercami, kto z nich jest prawdziwy, kto fałszywy, kto karykaturą żydowiercy, zostawiam samym żydowiercom.
  Całe żydowierstwo/krystowierstwo jest żałosną karykaturą judaizmu.
  Modląc się do żyda, wierząc w niego, stałeś się żydowiercą. Smutne ale prawdziwe. Katolicy też wierzą w tego żyda, tyle że inaczej. Oni też są żydowiercami. Jak i Ty.

  Polubione przez 3 ludzi

 15. Pingback: Antypolski, antysłowiański, antynarodowy Kościół Katolicki | hubalblog

 16. konik

  Najif al-Hawatma: Fidel Castro, nacjonalista

  Od Redakcji: Poniżej przedkładamy Czytelnikom słowa pożegnania, jakie przy księdze kondolencyjnej wystawionej po śmierci Fidela Castro wygłosił Najif al-Hawatma, sekretarz generalny Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Hawatma (ur. 1938) stoi na czele DFWP od jego założenia w 1969 r. i należy do ostatnich żyjących historycznych przywódców palestyńskiej rewolucji narodowej. (A.D.)

  http://xportal.pl/?p=27671

  Polubienie

 17. pablo

  Walka UE z ruchem socjalistycznym.

  Deputowani Komunistycznej Partii Grecji do Parlamentu Europejskiego zaprotestowali przeciwko nowemu antykomunistycznemu prawu, które zostało uchwalone 24 listopada w Bułgarii. Interweniowali w tej sprawie na forum Parlamentu Europejskiego, zadając pytanie, jak kryminalizowanie ruchu komunistycznego ma się do oficjalnie promowanych w UE “praw człowieka”. Zapytali też Komisję Europejską o stanowisko względem nowego prawa.

  Na problem zwróciła uwagę także międzynarodowa Inicjatywa Partii Komunistycznych I Robotniczych wydając następujące oświadczenie w tej sprawie.

  Nowe antykomunistyczne prawo musi zostać zniesione
  Solidarność z bułgarskimi komunistami

  Europejska Inicjatywa Komunistyczna odrzuca i potępia nowe antykomunistyczne prawo, które prowokacyjnie stanowi, że “reżim komunistyczny jest kryminalny” i nakłada obowiązek usunięcia komunistycznych symboli oraz przekazów, a także nakazuje obowiązkowe szerzenie antykomunistycznej propagandy na uniwersytetach i w podręcznikach szkolnych, nakładając karę w wysokości do 2000 lewów (1000 euro) na tych, którzy się nie podporządkują, podwajając karę w przypadku ponownego złamania prawa.
  Ta nowa antykomunistyczna ofensywa jest wpisana w cel UE oraz jej burżuazyjnych rządów fałszujących i przepisujących historię, wprowadzając prześladowania wobec partii komunistycznych oraz komunistów, kryminalizując ich działalność i zakazują ideologii komunistycznej. Świadomość młodzieży jest zagrożona przez ich plany tak, aby była systematycznie zatruwana antykomunizmem oszczerstwami wobec państw socjalistycznych, także uzasadnieniem nazistowskich i faszystowskich przestępstw.
  Im większa jest ofensywa UE oraz rządów przeciwko ludom i pracownikom, tym bardziej odwołuje się do tępego antykomunizmu. Ich starania nie przyniosą efektu. Wielka Rewolucja Październikowa 99 lat temu pokazała całej ludzkości, że lud może wybrać system gospodarczy i społeczny, który służy jego interesom, że może wziąć sprawy we własne ręce i radykalnie zmienić swoje życie.
  Wyrażamy solidarność z bułgarskimi komunistami, domagamy się natychmiastowego zniesienia antykomunistycznego prawa i wszelkich innych form prześladowań wobec komunistów i ich działań, ideologii oraz symboli.
  https://www.facebook.com/PolskiFrontPracy/posts/1644796932487574

  Polubienie

 18. pablo

  Nowy raport pt: „Przetrwają najbogatsi – rola UE we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego, 2016” ujawnia duży wzrost tajnych porozumień podatkowych pomiędzy holdingami zagranicznymi, a rządami krajów UE
  http://trybuna.eu/raport-przetrwaja-najbogatsi/

  Polubienie

 19. slawek

  … Niezwykle pouczającą była transmisja z obrad Rosyjskiej Akademii Nauk, na której to Putin wypytywał jej przewodniczącego o kulisy mianowania członkami – korespondentami szeregu wysoko postawionych urzędników państwowych. W momencie gdy, przyparty do muru, przewodniczący stwierdził że „czynownicy” owi są „wybitnymi uczonymi”, Prezydent zwolnił ich z piastowanych stanowisk, by „mogli oddać się całkowicie nauce”. Kolejnym krokiem było….

  http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/135608,wymiar-milosierdzia-w-imperialistycznej-polityce-zachodu

  Polubienie

  • slawek

   […]Ogólnie rzecz biorąc, Rosja rozpoczęła szeroką kampanię oczyszczającą Jej kulturę, obyczaje, język i cywilizację, od zachodniego śmiecia, reprezentowanego przez tabuny libertyńskich „intelektualistów”, „twórców”, „artystów”, „naukowców”, itd. Przy czym Prezydent podkreśla, że ludzie ci nie tylko „zaśmiecają” społeczeństwo, ale obsadzając przeróżne stanowiska, blokują faktycznie możliwość rozwoju i służenia ojczyźnie młodym pozbawionym koneksji talentom.[…]

   […] Od zarania Rzeczpospolita wykazuje w momencie swego triumfu „chrześcijańskie miłosierdzie” dla swych wrogów, którzy z kolei niszczą Ją bez miłosierdzia w chwilach własnej przewagi. Stosowanie takiej filozofii w praktyce, doprowadziło Polskę z pozycji bogatego europejskiego mocarstwa, do roli wymierającej podrzędnej kolonii Zachodu. […]

   Polubione przez 2 ludzi

 20. Polak Słowianin

  Polubienie

 21. slawek

  Rzeczywista walka o władzę to eliminacja przeciwnika

  Nasze nadzieje, a przerażenie żydów, budzi rosnąca potęga Rosji, jej zdecydowane NIE dla syjonistycznego, zbrodniczego światowego imperializmu. Po dojściu do władzy W.W. Putina i udaremnieniu zamachów wydaleniu z KGB 200 tysięcy żydowskiego pochodzenia pracowników na kluczowych stanowiskach jak myślicie dokąd oni poszli? W.W. Putin po mistrzowsku rozegrał walkę z wrogami wewnętrznymi narzucają im kontrolę skutecznie eliminując z aparatu władzy i wpływu na politykę. Linia frontu przebiega między polskim, słowiańskim, narodem ignorantów katolickich zarażonych żydowska religią – w większości politycznie nieświadomych walki z nim samym a rządzącą w Polsce żydowską mniejszością narodową wraz z kolaborantami….

  […] Do całkowitej abnegacji politycznej zachęca np. Kościół, ( pozostający pod kontrola syjonistów) zalecając katolikom zawierzenie Bogu i modlitwie losów narodu i państwa (?) (jego rolą jest ubezwłasnowolnienie dążeń wyzwolenia się z pod dominacji koszernej mniejszości)[….]

  […] efekt walki Żydów z polskim narodem jest znakomicie udokumentowany oficjalnymi danymi statystycznymi i historycznymi, potwierdzającymi regres narodu i państwa polskiego w każdej sferze ich funkcjonowania poczynając od 1980r.[…]

  Eliminacja Polaków z kultury

  […]W latach rządów żydo-bolszewii, 1944-56. tylko jeden Polak ukończył szkołę filmową w Łodzi, był to śp. B.Poręba. Środowisko filmowe i aktorskie, w znakomitej większości żydowskie, które kształciło się na koszt polskiego społeczeństwa określało B.Porębę jednym słowem: „antysemita”.[…]

  […]Jednym z założycieli ZP „Grunwald” był śp.B.Poręba. Manifestacja odbyła się 8 marca 1981r. w Warszawie, w reakcji na rocznicową sesję, zorganizowaną przez „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim, w której uczestniczyli naukowcy żydowskiego pochodzenia – czyli żydo-bolszewiccy zbrodniarze – zmuszeni do emigracji po marcu ’68. Stąd nienawiść Żydów do B.Poręby i do ZP „Grunwald”, które już wtedy, w 1980r. sprzeciwiało się powrotowi Żydów do władzy w Polsce.[….]

  Czytaj…. http://racjapolskiejlewicy.pl/rzeczywista-walka-o-wladze-to-eliminacja-przeciwnika/8961

  Polubienie

 22. paziem

  Proszę nie wklejać tu wszelkiego śmiecia znalezionego w internecie. Żadnych petycji do Pana Boga lub UE albo do „polskiego rządu”, „polskiego prezydenta” . Smieciowisko syjonistyczno – pseudokatolickie i pseudochrześcijańskie, ma godne miejsce na Neon24.pl, jeśli redakcji to nie przeszkadza, i proszę nas tym nie zasypywać. Komentatorzy, którzy wchodzą tutaj z tym badziewiem będą, jeśli się to powtórzy, wywalani niezależnie, czy od czasu do czasu nie piszą coś sensownego. Wygląda na to, że wielu się usilnie stara zrobić z WPS ściek – odpowiednio rwący- jak popularność WPS rośnie.

  Polubienie

 23. Tu mamy dowód że tzw. „narodowców” z ONRu czy innej mlodzieży wszechpolskiej nie można traktowac poważnie. Oni wciąż walczą z komuną, a KK czy neoliberalizm im w niczym nie przeszkadzają?

  Polubienie

 24. @ koral

  Szanowny żydo-katoliku,
  wiara jak wskazuje treść tego słowa polega na przyjęciu i uznaniu za prawdziwe treści nieweryfikowalne, które mogą, ale nie muszą, a przeważnie nie mają nic wspólnego z prawdą weryfikowalną, rzeczywistą.
  Biblijne zapisy o życiu Jezusa nie znajdują potwierdzenia w źródłach historycznych. Sama Biblia jest zbiorem bardzo wielu religijnych mitów z wierzeń znacznie starszych od judaizmu biblijnego, z którego wywodzi się chrześcijaństwo.
  To tyle w kwestii żydo-chrześcijaństwa i religii w ogóle.

  Mój artykuł, jak łatwo zauważyć czytając, nie dotyczy istoty Boga, wiary, bądź nie wiary w Boga, nie dotyczy także samej religii żydo-chrześcijańskiej (oceniam ją zresztą bardzo negatywnie – pan Opolczyk daje znakomitą wykładnię tej oceny, ale to temat na inną okazję).

  Mój tekst dotyczy wyłącznie antypolskiej polityki realizowanej przez instytucję Kościoła – instytucję realizującą własne cele polityczne – wykorzystującą religię do manipulacji Polakami. Polityczne działania tej instytucji oceniam bardzo negatywnie, jako wrogie Polsce i Polakom.
  A zatem, wszelkie odniesienia do Boga, Jezusa, Maryi, etc., proszę zostawić sobie na inną okazję – może pojawi się tekst dotyczący historii religii i biblijnych treści.
  ___________________________

  Polak, Słowianin, jeśli jest nacjonalistą (należy tu odróżnić patriotę, wrzucającego do jednego worka wszystko, co dlań miłe, od nacjonalisty dbającego o dobro narodu i państwa i szanującego inne nacje) nie może być żydo-chrześcijaninem, a zwłaszcza żydo-katolikiem, ponieważ żydo-chrześcijaństwo jest antypaństwowe i antynarodowe, wspiera egoizm i społeczny darwinizm, służy liberalizmowi gospodarczemu – taka jest wykładnia tej religii.

  Polubienie

 25. zydozerca

  Code „291“: Schwedens Polizei darf nicht mehr über Straftaten von Migranten berichten
  Von Kathrin Sumpf10. December 2016
  In Schweden werden Straftaten, bei denen Migranten oder Flüchtlinge beteiligt sind, mit dem Code „291” versehen und dürfen nicht veröffentlicht werden. Nicht einmal die Polizei darf darüber berichten, schreibt der „Deutschlandfunk”.

  W Szwecji na mocy rozporządzenia j.w. policja nie może już informować o przestępstwach popełnionych przez uchodźców.Prawdopodobnie ma także zakaz łapania ich na gorącym uczynku i wymierzania jakichkolwiek kar.
  A tymczasem dziś i wczoraj mega- zbrodniarze żydowscy Kissinger /93 l./z Brzezińskim /88l./ gościli na zaproszenie komitetu pokojowej nagrody Nobla w Norwegii z wykładem dot. perspektyw współpracy z nowym prezydentem USA.Były protesty i żądania aresztowań, jak zwykle pominięte przez media.Agent Rothschildów HK -czołowy podżegacz wojenny -ma na sumieniu wywołanie wojen w Wietnamie,Kambodży,przewroty w Ameryce Płd na czele z Chile/Pinochet/ i miliony ofiar zabitych/rannych.
  Podczas ostatniego tournee i spotkań z Trumpem, Putinem ,Xi Jingpingiem rozdał karty,a marionetki poinstruował,jakie ruchy mają wykonywać.

  Polubienie

 26. antek.wariat

  Bush stanie przed sądem ws. inwazji USA na Irak

  Amerykański Sąd Apelacyjny z Okręgu nr 9 potwierdził, że w dniu 12 grudnia 2016 sędziowie w składzie: Susan Graber, Andrew Hurwitz i Richard Boulware wysłuchają wystąpienia Saleh przeciwko Bushowi.

  W zaplanowanej na grudzień rozprawie Irakijka, Sundus Shaer Saleh, ma zamiar oskarżyć byłego prezydenta USA George W. Busha i innych otaczających go wtedy urzędników o złamanie prawa, kiedy to podjęli oni decyzję o inwazji na Irak….
  http://wolnemedia.net/bush-stanie-przed-sadem-ws-inwazji-usa-na-irak/

  Polubienie

 27. antek.wariat

  „W Polsce narracja na temat Kuby i Fidela jest niestety całkowicie nierzetelna i wypaczona przez amerykańską propagandę, która ma monopol w polskojęzycznych mediach. A czego się w nich o Fidelu i jego rządach nie mówiło?”
  .. https://pl-pl.facebook.com/Zjednoczenie.Patriotyczno.Robotnicze/posts/614702665384421

  Polubienie

 28. mam do WPS wiele sympatii za uświadamianie Polaków w kwestiach polityczno-gospodarczych, ale z przykrością muszę napisać wielka szkoda, że WPS stanęła razem islamem, masonerią, talmudystami i syjonistami w jednej linii wskazując palcem na chrześcijan jako tych winnych

  Polubienie

 29. paziem

  Pani Jasna i inni, raz jeszcze powtarzam: WPS nie jest i nie będzie recenzentem Neon24.pl

  Proszę uwolnić nas od nic nie wnoszacych w sprawy polskie gierek popierujących „intelektualistów i analityków” z Neonu24 ( oczywiście za małymi wyjątkami :)))

  Polubienie

 30. Plus

  Widzę , że Hasbara działa pełna parą z poniedziałku rano zamiast pójść i zarabiać na chlebek.
  https://myslnarodowa.wordpress.com/2012/04/25/hasbara-w-polskim-internecie-definicja-metody-organizacja-wikipedia/

  Polubienie

 31. paziem

  Koral, syjonistyczny prowokatorze, nie próbuj tutaj zamieszczać czegokolwiek, a jak jesteś zainteresowany napletkami, to oglądaj swój obrzezany w toalecie.

  Polubienie

  • Plus

   Taka postawa godna pochwały panie dr . Wywalać ten chłam z WPS w ciągu minuty . Pan Kosiur za bardzo miły i układny to mu na WPS takie stwory robią na głowę .

   Polubienie

 32. kempes

  kiedy opcja słowianska dojdzie do władzy – musi sie pozbyc chrzescijanstwa – BEZ LITOSCI. A JUZ MARYI SZCZEGÓNIE . to głowny ogłupiacz – polskiego narodu. zreszta. pomoc maryi. rozbiory i kleski i powstania i podziały i machanie krzyzami i rzady pis-u. mozna wymieniac długo. a czasy beda nam sprzyjac. kler juz ledwo zipie. stad intronizacja a wczesniej wielka pokuta. bodasiński – organizator wielkiej pokuty – powiedział jedno wazne zdanie w 1 z filmów na you tube. to ze oni – nie zamierzaja zmieniac nic w gospodarce tylko w sprawach duchowych. (dlaczego – wiadomo ) . ale… skoro nic sie nie zmieni -w gospodarce .. to klepanie nie wiele pomoze. i mam nadzieje ze … po chwilowym zrywie u niektorych spowodowanych tymi bibami i ceremoniami- nastapi.. JESZCZE WIEKSZE ZNIECHECENIE. DO KOSCIÓŁKA. trzeba wszak zaplacic za wspieranie zachodu i kapitalizmu. tylu ludzi na tym straciło . a kosciół – zyskał. lecz ..NOSIŁ WILK RAZY KLIKA -PONIESLI I WILKA. niech zobacza teraz swoj kapitalizm. i WOLNY RYNEK. HA HA HA HA. nie zobacza co to jest -brak kasy -na plebanie i nieruchomosci. nie tworza produkt ktory – musi sie sprzedac. bo brednie -sprzedaja sie -coraz mniej. lata 70-te ubiegłego wieku i 80-te .. to swoisty szczyt koscioła. i moze 1 lata tego ustroju. entuzjazm u wielu bo „komuna padła”. ale teraz juz nie ma i nie bedzie takich -spedów.jak za jp2. im sie kasa- konczy. pozbycie sie tez zydowskiej dzumy religijnej i zwłaszcza maryi (szczególnie maryi)- to klucz do naszego sukcesu. wierze ze to sie uda.

  Polubione przez 1 osoba

  • plus

   Pani kempes serdecznie podziękowania za wpis . Całkowicie się zgadzam . Szkoda że rzadko pani tu pisuje . Proszę częściej .

   Polubienie

   • plus

    Pani kempes im się kasa kończy ? Tusk dawał rocznie 1 mld usd . Mylę się .To niech ktoś poda inne dane .
    To ile teraz dostają przy rządzących PIslamistach ? Tego nikt nie wie . Przecież pani wie ile siana dostał ojczulek z Torunia .
    Grudzien – styczeń to dla nich największe strzyżenie owiec .
    Siano potężne siano to oni jeszcze będą mieć przez dziesiątki lat .

    Polubienie

 33. kempes

  to jest chwilowy zastrzyk. dla nich.bo pis -rzadzi . ale kasa sie im -skonczy. choc – nie od razu. poniewaz… tredow juz -nie da sie odwrócic. zwłaszcza wsród mlodziezy. filmy z hameryki i tvn-y . tudziez tance z gwizdami – zrobiły swoje. i kler wie o tym. dobrze wie. poza tym. spoleczenstwo jest podzielone. wielu.. ma gdzies -wszelka polityke. i nie chodzi na wybory. wielu idzie za petru i kucykiem. a spedy i machanie krzyzami i gadanie o smolensku ( niedługo smolensk – nawet z lodowki wyskoczy ) – wkurza i nudzi wielu. poza tym pis – pokazuje sie- jako partia katolicka. wiec ? niechec do pis-u moze tez sie przyczynic do upadku tej- zydo-religijnej dzumy. starsi jeszcze zyja. dlatego -jeszcze kase maja. ale niech mi pan wierzy. gdyby lo było swietnie – to by pokuty – nie robili. ich człowiek obchodzi ??? ha ha ha ha. mozna sie zdrowo -usmiac. oni drza przed tym- co ja pisze. bodasiński i dokowicz -sami o tym mówia. to ze za -10 lat moze w polsce byc jak na zachodzie. KTÓREGO- SAMI wszak CHCIELI. ZYCZYMY IM TERAZ TEGO – RAJU- PRAAWDA?? zamykanych kosciołow itd. ha ha ha. wszak -klient nasz pan. chciał i MA. zachod to tez -pozorowana demokracja. liberalizm ,ateizm i SEKTY. beda sie musieli teraz zdrowo nagimnastykować by sprzedac- nowa brednie. wszak kapitalizm to niby – wolna konkurencja.

  Polubione przez 1 osoba

 34. Re;kempes
  Tak sobie mysle,czym zajmowal by sie
  Kaczynski,i jego ferajna jak by nie bylo
  Smolenska.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s