Żyd „anglosaski” stoi za likwidacją niepodległości RP w 1926r. i w 1990r.

kaczynsc_pilsudski

Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską kula w łeb!!! Twierdzę i dałbym się za to pokroić, że cała ta „niepodległość” Polski potrzebna była jedynie FED-owi dla poszerzenia obszaru swego działania na spory kawałek Rosji.

autor: nikander – Józef Kamycki

za: http://nikander.neon24.pl/post/136015,pilsudski-za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska

Z procesu tego śmiało się całe Wilno. Oto bowiem, przymierający głodem oficer Wojska Polskiego swoją ciężką żołnierską ręka podrabia banknot 50 zł, aby wyżywić swoją rodzinę. Przestępstwo poważne więc i kara musi być adekwatna. Niektórzy twierdzą, że ten szatański sposób na wywołanie wzburzenia w wojsku został wymyślony w Wielkiej Loży Narodowej Polski . Istotnie, w wojsku zawrzało. Historia odnotowała fakt jak to oficerowie zagrzewali swoje wojsko do walki na praskim brzegu Wisły stojące: „…idziecie po swoje pieniądze, one tam są to Zdziechowski je schował…”

     Kazimierza Bartela na stanowisku premiera zmienić trzeba było, bo nie rozumiał o co w tym majowym zamachu chodziło. Jak nasz litewski przybłęda dorwał się do rządów to wystarczyło mu tylko 24 dni aby sprawę załatwić. Notka będzie o tym dlaczego dzień 26 października powinniśmy obchodzić jako datę utraty naszej suwerenności. Uzasadniam to wszystko wpisem nie znanego mi bliżej blogera.

JerzyS said  https://marucha.wordpress.com/2011/12/30/pilsudski-zwolennikiem-bolszewii/ 2011-12-30 (piątek) @ 18:28:17

      Piłsudski przede wszystkim był agentem angielskim i to oni udzielali mu największego poparcie , bo realizował ich politykę.
„Piłsudski również nawiązał kontakt z przedstawicielami japońskiego kierownictwa podczas swego pobytu w Londynie, a w samej Japonii przygotowywał dla niego grunt niejaki James Douglas, który przyjechał tam w 1904 r. przed Piłsudskim.    

     J. Douglas był obywatelem brytyjskim urodzonym w Polsce i doskonale władał językiem polskim. Do Japonii przyjechał oficjalnie jako korespondent endeckiego „Słowa Polskiego”, a przy tym był członkiem PPS. Na podstawie lektury listów Douglasa do działaczy PPS W. Jodki i B. Jędrzejowskiego można się przekonać, że obserwował on poczynania Dmowskiego w Japonii i szczegółowo informował o nich swych przyjaciół z PPS-u. W Japonii zresztą starał się „obstawiać” zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego. Cieszył się też zaufaniem władz japońskich, którym zaoferował swe usługi jako cenzor korespondencji Polaków z armii rosyjskiej, którzy dostali się do niewoli japońskiej.

     Analiza całego życiorysu Douglasa, a zwłaszcza jego zachowania w 1904 r. prowadzi do wniosku, że w rzeczywistości był on w Japonii „aniołem stróżem” zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, z ramienia brytyjskich służb, które za jego pośrednictwem mogły skutecznie kontrolować obu przywódców dwu polskich obozów politycznych – endecji oraz prawicy PPS.

     Przykład J. Douglasa pozwala się zorientować w wieloszczeblowej technice tajnego sterowania. Dla nie wtajemniczonej szeroko polskiej publiczności był on korespondentem endeckiej gazety, który przesyła mniej lub bardziej interesujące informacje dla swego pisma, dla węższego grona wtajemniczonych z PPS było wiadome, że Douglas nie jest endekiem, lecz z ramienia PPS obserwuje poczynania Dmowskiego oraz przygotowuje w Japonii grunt dla Piłsudskiego.
Prawdopodobnie nikt z Polaków nie wiedział, że w rzeczywistości głównym zleceniodawcą Douglasa jest tajna służba brytyjska, dla której zbierał on informacje zarówno o Dmowskim, jak i o Piłsudskim.

Dostarczając odpowiednich informacji – tak endekom, jak Piłsudskiemu i jego ludziom – mógł też Douglas w sposób niewidoczny i dla jednych, i dla drugich (zwłaszcza gdy nie znali oni ówczesnych celów tajnej polityki brytyjskiej) wywierać dyskretny wpływ na ich poglądy i działania. Tego rodzaju ukryta inspiracja może być często bardziej skuteczna niż oficjalne jawne sterowanie.”

„… Znamienne były zmiany jakie musiały być na żądanie amerykańskich kół finansowych wprowadzone do statutu Banku Polskiego.
Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r. ,,o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej” dołączona została następująca deklaracja rządu:

”Rząd oświadcza , że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” str.26 Jerzy Zdziechowski – Skarb i pieniądz 1918- 1939

Przypomnę że :

Dajcie mi prawo emisji pieniądza , a nie ważne będzie kto rządzi krajem”Rotszyld

Kennedy naruszył prawo emisji pieniądza . Jego rząd wyemitował pewną sumę dolarów. Jaką cenę za to zapłacił?

i dalej:

    Kredyty zagraniczne były Polsce potrzebne dla ożywienia gospodarczego, do czego nie wystarczały kapitały krajowe. W przeciwieństwie do Grabskiego, który unikał zaciągania pożyczek, Czechowicz uznał je za jeden z priorytetów.

     Potrzebne jest nam wprowadzenie Polski na rynek finansowy świata jako klienta, do którego się ma zaufanie. Potrzebne jest nam nawiązanie kontaktu z najpoważniejszymi możliwie grupami finansowymi.[3]

     Najbardziej spektakularna tzw. „pożyczka stabilizacyjna” w wysokości 62 milionów dolarów i 2 milionów funtów, została zaciągnięta w październiku 1927 od międzynarodowego konsorcjum banków. Jednak oprocentowanie, jak i kurs wykupu były mniej korzystne od pożyczek wynegocjowanych w tym czasie przez Niemcy, Austrię i inne kraje europejskie[4].

     Ponadto Polska musiała na trzy lata przyjąć amerykańskiego doradcę (był nim Charles Dewey), mianując go członkiem rady Banku Polskiego.

     Uzyskane fundusze, zgodnie z nazwą pożyczki spożytkowane zostały na stabilizację złotówki, a także na pokrywanie deficytu budżetowego. Nie zostały więc przeznaczone na inwestycje. Już na początku grudnia 1927 giełdowy kurs pożyczki zaczął gwałtownie spadać. Rząd nie zdecydował się na żadną interwencję w kierunku podtrzymania go. Przeciwdziałanie nastąpiło w połowie 1928, gdy notowania spadły już o jedną piątą, ale spadku nie powstrzymało. W 1932 kurs stanowił już 51% wartości początkowej.

Tak więc 26 października 1926 Polska utraciła niepodległość

     Straciła kontrolę nad budżetem wojskowym i gospodarką
Aby łatwo można było doprowadzić do zaplanowanej wojny Rosja Niemcy, o czym zresztą powiedziano nieoficjalnie w Londynie jeszcze podczas negocjacji podczas tworzenia II RP, Polska miała być słaba gospodarczo i militarnie, aby nie stać na przeszkodzie przyszłej zaplanowanej konfrontacji.

a tu za J. Kosseckim -Tajemnice mafii politycznych
„Z chwilą pokonania Niemiec następuje zwrot w polityce angielskiej. Niemcy są pokonane, zdezorganizowane i osłabione. Przestają więc być kandydatem na hegemona Europy, zwycięska jest natomiast Francja i ona właśnie jest w tym czasie głównym mocarstwem na kontynencie europejskim. Polska jest wówczas naturalnym sojusznikiem Francji, która zresztą popiera Polskę na konferencji wersalskiej. Silna Polska stanowiłaby zbyt wielkie wzmocnienie bloku francuskiego, Anglia zatem zgodnie z podstawową zasadą swej polityki musi dążyć do osłabienia Polski.

     Jeszcze podczas I wojny światowej Neville Chamberlain (ten sam, który wsławił się później układem monachijskim) na jakimś bankiecie rozmawiał z Dmowskim. Dmowski jak zwykle, korzystając z okazji, starał się przekonać angielskiego polityka o tym, że zbudowanie silnej Polski leży w interesie Wielkiej Brytanii. Chamberlain odpowiedział mu jednak twardo, że jest w błędzie, gdyż interes angielski wymaga, aby Niemcy miały swobodne pole dla swej ekspansji na wschód, a silna Polska przeszkadzałaby im w tym.

     Chamberlain nie piastował jeszcze wówczas żadnego kierowniczego stanowiska w polityce brytyjskiej i dlatego mógł sobie pozwolić na tego rodzaju szczerą wypowiedź, która zresztą była tylko odbiciem perspektywicznych koncepcji polityki brytyjskiej w stosunku do Polski. Z tego punktu widzenia jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że już w Wersalu premier brytyjski Lloyd George nie dopuścił do przyznania Polsce Gdańska, całości Śląska i Mazur.

     W rozgrywkach wewnętrznych w Polsce Anglia stawiała na obóz Piłsudskiego. W okresie, gdy Piłsudski wycofał się z oficjalnego życia politycznego i zajmował się działalnością spiskową podczas swego pobytu w Sulejówku, odwiedzali go tam zarówno poseł brytyjski Max-Muller, jak i brytyjski attache wojskowy, Clayton. Po zwycięstwie Piłsudskiego w 1926 r. zarówno w Polsce, jak i w radzieckich sferach dyplomatycznych, panowało przekonanie, że za zamachem Piłsudskiego stała Anglia. Faktem jest, że jak dotychczas nie udało się historykom znaleźć wystarczających źródłowych potwierdzeń powiązań obozu Piłsudskiego z Anglią, ale tu właśnie przychodzi z pomocą metoda analizy cybernetycznej.
Aby zrozumieć podwójne tajne sterowanie, które w badanym okresie stosowała Anglia w stosunku do Polski, trzeba najpierw zanalizować potencjały, którymi wówczas dysponowały najważniejsze państwa na kontynencie europejskim.”

 

Słyszałem, że książka Jerzego Zdziechowskiego „Skarb i pieniądz 1918- 1939” weszła do kanonu lektur szkolnych (sic!). Czyżby to w ramach przygotowań do obchodów nowego Święta Utraty Niepodległości? Twierdzę i dałbym się za to pokroić, że cała ta niepodległość Polski potrzebna była jedynie FED-owi dla poszerzenia obszaru swego działania na spory kawałek Rosji.

     Tak na marginesie: czy ta pożyczka stabilizacyjna była Polsce potrzebna. Oczywiście, że nie i trafnie – aczkolwiek po fakcie – zauważył to minister Kwiatkowski:

„Panie ministrze jak to jest? Wzięliśmy pożyczkę, oddaliśmy dwa razy więcej, a Gdynia stoi?Na prosty inżynierski rozum, gdybyśmy nie brali pożyczki to stać by nas było na dwie Gdynie. Ale co pejsaty by z tego miał…?

___________________________________

___________________________________

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r. – wprowadzone na żądanie żydowskiej finansjery z USA i Wlk.Brytanii, inicjującej i finansującej zamach majowy 1926r.:

”Rząd oświadcza , że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” 

Powyższe koresponduje z Konstytucją III RP

Art. 227.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.

Art. 220.

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.

2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

.

Jeśli powyższe zapisy nie zostaną usunięte, czyli jeśli realizacja polityki pieniężnej nie będzie należała do polskiego rządu, a NBP nie będzie pokrywał deficytu budżetowego, Polska będzie nadal państwem kolonialnym, całkowicie uzależnionym od decyzji zewnętrznej żydowskiej finansjery. Jakikolwiek rozwój gospodarczy będzie także wykluczony. Partie, które ubiegają się w IIIRP o władzę, a w swoich programach nie opowiadają się za likwidacją powyższych zapisów, są jedynie kolaborantami żydowskiego okupanta.

  .

Przypomnijmy, jaki antypolski element pracował nad konstytucją IIIRP

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

ATK (późniejsza UKSW) powstała w 1954r. w czasie bolszewickich żydo-rządów i z ich inicjatywy! Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r. i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną – żydo-katolicy winni to sobie przemyśleć!

Wypada tu przypomnieć, że w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK, ale miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, jew-ropejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam A.Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Innymi słowy Żydzi są przeciw państwu narodowemu – o czym wiemy od dawna i z czego winniśmy zdawać sobie sprawę – i w walce z państwem narodowym otrzymują wsparcie Kościoła: „Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu” obwieścił abp S.Gądecki podczas niedawnej uroczystości z okazji 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji „Nostra Aetate”.

I właśnie w takim duchu, w duchu antynarodowym powstały zapisy Konstytucji RP – IIIŻydo-RP.

więcej tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/

 

Jak długo Polacy nie będą w stanie uświadomić sobie, że naszymi, Polski i Polaków, wrogami są Międzynarodowy Żyd wspomagany przez wewnętrzną żydowską V kolumnę oraz przez hierarchię żydo-katolickiego Kościoła, tak długo nie będziemy mieli szansy na odzyskanie niepodległości i na likwidację żydowskiego reżimu.

 

Dariusz Kosiur

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “Żyd „anglosaski” stoi za likwidacją niepodległości RP w 1926r. i w 1990r.

 1. julius

  Niektórzy ludzie zastanawiają się jak można jednocześnie być orientacji pronazistowskiej(i białej supremacji) i prożydowskiej jak to ma miejsce w przypadku Trumpa i jego współpracowników rasy nieżydowskiej.
  Dotyczy to takich podmiotów jak Breitbart / Alt Right funkcjonujących w USA.
  W rzeczywistości nie ma w tym żadnej sprzeczności. Naziści i syjoniści współpracowali przed i podczas WW2. Jest całowicie możliwe, że ktoś taki jak Rothschild i spółka żydowska wspólnie z wpływowymi chrześcijańskimi syjonistami ze Stanów Zjednoczonych stworzyli ruch nazistowski w Niemczech aby przestraszyć europejskich Żydów, którzy byli początkowo sceptycznie nastawieni do emigrowania do Palestyny w celu utworzenia państwa Izrael. Celem nazizmu mogło być jednoczesne urzeczywistnienie mitu o tym, że Państwo żydowskie powstanie wtedy kiedy 6 mln żydów poświęci swoje życie. Stąd ta magiczna dla żydów liczba. Tylko podbijając kraje słowiańskie takie jak Polska czy ówczesny Związek Radziecki gdzie były duże skupiska ludności żydowskiej można było tę liczbę osiągnąć.
  Tak więc prawdziwymi sprawcami genocydu Słowian podczas IIWŚ byli żydzi, którzy zafałszowując historię, winą obciążyli niemieckich nazistów. Naród niemiecki był jedynie narzędziem w rękach żydowskich do urzeczywistnienia ich mitów. Po wykonaniu zadania i tak miał być unicestwiony a ci którzy przeżyją podporządkowani syjonistom co też sie stało. Przy okazji sprofanowali starożytną symbolikę aryjską taką jak na przykład swastyka, słowiańska swarzyca symbol szczęścia i pomyślności.

  Polubione przez 2 ludzi

  • W Palestynie 7 sierpnia 1933 r. Agencja Żydowska i przedstawiciel III Rzeszy podpisali porozumienie umożliwiające wszystkim niemieckim Żydom, posiadającym świadectwo imigracyjne Agencji Żydowskiej, wyjazd i osiedlenie się w Ziemi Obiecanej.
   Agencja Żydowska przeprowadziła pierwsze rozmowy z hitlerowcami, mające nakłonić rząd niemiecki do jak najbardziej bezwzględnego obchodzenia się z rodzimymi Żydami, by zmusić ich do opuszczenia Niemiec i zasilenia uchodźcami palestyńskiej ziemi.

   Z tej okazji wybito pamiątkowy medal

   Polubione przez 1 osoba

 2. hubalblog

  Podporządkowanie Polski wpływom żydowskiej finansjery – cel zamachu majowego

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: Józef Piłsudski vel Selman żyd litewski, agent austriacko-pruski, zdrajca Polski | hubalblog

 4. maryjanek

  Wstawiłem link na Marucha do http://nikander.neon24.pl/post/136015,pilsudski-za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska

  UWAGA! Ukazał się po ponad trzech godzinach, na neonie żydzi najciekawszy wpis zdołowali tak że już go na głównej nie widać 🙂 jest za to idiota pirat, żyd talbot z żydem …

  To prawie jak na GW żydowskiej, czy uny myślą że tego nikt nie widzi?

  Polubienie

 5. Bonifacy

  Telewizja Narodowa DB – nowe materiały  Polubienie

 6. Polak Słowianin

  Skoro jesteśmy przy temacie banksterów, to pozwolę sobie zacytować panią „ninę” na jednym z portali:
  —-BANKI w Rosji
  https://treborok.wordpress.com/tajemnicze-ruchy-banku-centralnego-fr-i-oczekiwanie-na-katastrofe/?preview=true

  Polubienie

 7. zydozerca

  Majątek Zbigniewa Niemczyckiego (68 l.), TW JAREX który zajmuje 12. miejsce na liście stu najbogatszych Polaków według tygodnika „Wprost”, szacuje się na 1,7 miliarda złotych! Biznesmen jest właścicielem Curtis Group działającej m.in. na rynku farmaceutycznym, lotniczym, RTV i hotelarskim.
  Zbigniew Niemczycki wyjechał na Zachód w 1977 roku, mniej więcej w tym samym czasie co inni słynni polscy wizjonerzy Jan Wejchert, Jerzy Starak czy Marian Zacharski. Niemczycki wylądował w Indianapolis w USA i został od razu zauważony przez lokalnego milionera Burta SerVaas’a. Z czasem Niemczycki sam został podobno milionerem i po Okrągłym Stole wszedł z rozmachem w nieruchomości biurowe, montownie telewizorów i transport lotniczy.
  Osoby znające poszewkę III RP zwykle były mówić z podziwem, że Niemczycki umoczył wiele biznesów ale ciągle miał kasę. Może jest wybrańcem bogów?
  Ale nawet najwięksi szczęśliwcy mają swoje słabe strony. Najstarszy syn Niemczyckiego, Michał, został złapany na szmuglu 3000 tabletek ekstazy w pluszowych zabawkach z Frankfurtu do USA i przesiedział 4 lata w więzieniu federalnym w Zachodniej Wirginii. Może tato płacił mu za mało kieszonkowego? Dzisiaj Michał Niemczycki jest dumnym małżonkiem Anny Czartoryskiej (byłej narzeczonej Piotra Adamczyka, tego który wpadł niedawno do rowu z k..wą Weroniką Rosati,córką tow.TW Buyer ).

  Fortuna rodziny Czartoryskiej nie prezentuje się równie imponująco, ale ten arystokratyczny ród nieustannie walczy o utracone po II wojnie światowej posiadłości. Ostatnio udało im się odzyskać pałac w Konarzewie pod Poznaniem
  Jeśli ministerstwo kultury wykupi zbiory Czartoryskich, dla przeciętnego odbiorcy zmieni się niewiele – tłumaczył na antenie TVN24 Andrzej Starmach, historyk sztuki i kolekcjoner. Jak poinformował w środę po południu minister kultury Piotr Gliński, transakcja sfinalizowana zostanie w czwartek
  . Resort kultury twierdzi, że na zbiory Czartoryskich może wydać 100 mln euro. (http://www.tvn24.pl) czyli ponad 400 mln zł

  3,4 mln zl domagają się od gminy Komorniki spadkobiercy Adama Czartoryskiego za odebrane im grunty we wsi Wiry. Dziś ich prawnicy składają u wójta wniosek o wypłatę odszkodowania.

  Polubione przez 1 osoba

 8. zydozerca

  Telegraf PISu
  Friday, 24 February 2006 prawda2,info
  Przyszedł czas na to aby poruszyć temat uczciwości nieskazitelnego PiS. Tekst, który za chwile przeczytacie jest zbiorem informacji z różnych źródeł, prasy (Rzeczpospolitej, tej dobrej jeszcze jak redaktor wildstein pracował), stenogramów z posiedzeń sejmu i speckomisji, w końcu wypowiedzi różnych polityków i osób badających opisaną poniżej sprawę. Nie ma w tym fragmencie tekstu choćby jednego mojego słowa komentarza interpretującego wydarzenia, jedynie suche fakty.
  Troche historii
  W 1990 roku powstała spółka Telegraf, założyli ja liderzy z Porozumienia Centrum obecnego PiS, we władzach spółki zasiadł Maciej Z., Jarosław K. i Marian P. Stworzona przez polityków PC spółka miała zajmować się właściwie wszystkim poczynając od wydawania czasopisma `Telegraf’, budowy stacji TV, stacji benzynowych, centrów handlowych i szeroko pojeta działalność usługowa. Telegraf przez pierwsze miesiące działalności nie wykazał najmniejszej aktywności gospodarczej (do końca niczego nie wydał i nie wybudował żadnej stacji TV), a mimo to zgromadził gigantyczne pieniądze około 250 mln tłumacząc ten fakt zainteresowaniem inwestorów, którzy wpłacali kolejne kwoty na rozwój firmy. W czasie gdy funkcjonował Telegraf Jarosław K. był szefem kancelarii prezydenta Wałesy, a Maciej Z. sekretarzem stanu w tejże, wówczas we władzach Telegrafu zasiadali również Lech K. i Andrzej U., były poseł KLD, obecny szek kancelarii Lecha K. Do kasy Telegrafu spływały pieniądze z różnych źródeł miedzy innymi: państwowego Banku Przemysłowo-Handlowego, centrali handlu zagranicznego Budimex, firmy prywatnych Pol-Kaufring czy RDS Bankier. Wszystkie te inwestycje nie wzbudziły takich kontrowersji jak trzy najgłośniejsze sprawy:
  1) podpisanie przez ówczesnego ministra Adma G. (PC) listu intencyjnego popierającego staranie włoskiego inwestora Itelco, który miał za 80 mln dolarów pożyczonych we włoskich bankach wybudować 7 regionalnych stacji TV, w uzyskaniu kredytu miało być pomocne wsparcie polskiego rządu. Nigdy do realizacji projektu nie doszło
  Adam Glapiński, członek PC, minister w rządzie Krzysztofa Bieleckiego, minister w rządzie Olszewskiego, bliski znajomy Marka Dochnala, zasłynął na początku lat 90 kilkoma patologicznymi decyzjami:
  a) wprowadzenie koncesji na import paliw, które zapoczątkowały serie afer paliwowych i wyrwały z budżetu państwa wiele miliardów złotych.
  b) tak zwane `ustawy Glapińskiego’, pozwoliły oddać za bezcen spółkom developerskim działki budowlane co w ułamku sekundy doprowadziło do powstania kolejnych lewych fortun.
  Dziś pan Glapiński z nadania patii Jarosława Kaczyńskiego jest od czerwca 2016 prezesem NBP na miejscu Marka Belki ,a był przez lata szefem Polkomtela u Zygmunta Solorza-Żaka-Kroka
  2) Powiązania spółki Telegraf z Art-B poprzez kontakty Macieja Z. z prezesami Bagsikiem i Gasiorowskim.
  3) Powiązania afery FOZZ ze spółka Telegraf, przekazywanie kwot uzyskanych z nielegalnego procederu FOZZ na rzecz Telegrafu.

  Ad1. Afery Telgrafu nigdy nie rozwikłano, finał znalazł jedynie tzw wątek Art-B, sąd skazał Macieja Z. najbliższego współpracownika Jarosława K. w latach 90 na karę 3,5 pozbawienia wolności w związku z przyjmowaniem korzyści materialnych od prezesów Art-B, za przekazanie informacji prezesom Art-B, które umożliwiły im ucieczkę.

  Ad2. Sprawa FOZZ była przedłużana w nieskończoność, trwała ponad 12 lat (od 1993 roku), w tym czasie prezesem NIK był Lech Kaczyński, 4 lata rządził AWS, ministrem sprawiedliwości w tym rządzie był również Lech Kaczyński.
  Ad3. Sprawa ucichła, jednak o samym ministrze nadal głośno. Jak zeznał jeden ze świadków w czasie przesłuchań komisji orlenowskiej Artur Folaron, Adam G. utrzymywał szerokie kontakty z lobbystą Markiem Dochnalem, a w czasie kiedy był ministrem wprowadził koncesje na obrót towarami z zagranicą, w tym na dostawy ropy, co zapoczątkowało serie afer paliwowych. Coś na wzór ustawy na zamówienie.
  Poza Maciejem Z. żadnemu z wymienionych członków PC (PiS) nie postawiono zarzutów, jako ciekawostkę mogę dodać, że sędzia, który prowadził sprawę FOZZ w ostatniej fazie, został wiceministrem w rządzie Marcinkiewicza.
  Za rządów PiS skazanym w aferze FOZZ sąd obniżył wyroki.

  Polubienie

 9. zydozerca

  W mackach czerwonych spółdzielni ,Leszek Misiak
  Przedstawiamy całość artykułu z „Gazeta Polska” z 2007 roku.
  „Miliony członków spółdzielni mieszkaniowych w Polsce mogą nigdy nie uzyskać prawa do gruntów pod blokami.Na warszawskim Ursynowie rozpoczęto unieważnianie aktów notarialnych dotyczących terenów spółdzielczych zabudowanych po 1990 r. To skutek niezgodnego z prawem obrotu gruntami przez spółdzielnie i urzędników gminnych. Sprawą zajęły się ABW i CBA.
  W 1991 r. weszła w życie tzw. ustawa ministra Adama Glapińskiego umożliwiająca nieodpłatne oddanie przez gminę gruntów spółdzielniom mieszkaniowym w wieczyste użytkowanie wyłącznie pod budownictwo wielorodzinne. Osoby znajdujące się w tzw. zamrażarce wojewody, przez lata wpłacające na książeczki mieszkaniowe, ale nieprzypisane do konkretnej spółdzielni, mogły ubiegać się o tereny pod budowę mieszkań. Pozostałe grunty spółdzielnie musiały kupować w przetargach.
  Ustawę Glapińskiego wykorzystano do grabieży ziemi. W tym czasie to głównie ludzie z administracji wywodzącej się z PRL orientowali się w zawiłościach przepisów i możliwościach ich „naciągnięcia”. Byli aparatczycy zawiązywali spółdzielnię. Uzyskiwali od gminy grunty za darmo. Budowali osiedla mieszkaniowe: domy wielorodzinne i jednorodzinne, a po zakończeniu inwestycji uwłaszczali się na gruncie i rozwiązywali spółdzielnię. Na przykład spółdzielnia „Piątka” w 1996 r. kupiła od gminy bez przetargu (zezwolił na to wojewoda Leszek Mizieliński) atrakcyjnie położoną działkę za zadziwiająco niską cenę – 200 zł za metr, gdy w dużo mniej atrakcyjnych miejscach Bemowa działki kosztowały około 600 zł. Wybudowała osiedle przy parku leśnym Bemowo. Ma tam dom Ryszard Kalisz i kilku innych działaczy SLD.
  Na początku lat 90. ówcześni pracownicy Urzędu Rady Ministrów założyli spółdzielnię „Dębina” przy ulicach Rosoła i Nowoursynowskiej. Wśród członków spółdzielni można znaleźć Leszka Millera, Jerzego Jaskiernię, Marka Wagnera, Grzegorza Rydlewskiego, Michała Tobera. Lewicowi politycy dzięki przychylności administracji bezprawnie przejęli kilka hektarów Ursynowa. Za te tereny sąd przyznał spadkobiercom rodziny Branickich, pierwotnych właścicieli, 15 mln zł odszkodowania. Postkomuniści uwłaszczyli się kosztem podatników, a zapłacić ma miasto…

  Polubienie

 10. Zdzichu

  Co nas czeka w 2017 roku czyli można powiedzieć już prawie dziś .
  Zródło żydomedia – durnowate programiki w stylu kawa czy herbata ? czy telewizja śniadaniowa .
  Zaczynamy drukowane :
  1. 2017 rok – OGROMNE PODWYŻKI UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO , PALIWA , MANDATÓW ITP .
  2. OGROMNE PODWYŻKI PAPIEROSY – ALKOHOL ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE .
  3. OGROMNE PODWYŻKI – ENERGIA ELEKTRYCZNA , GAZ , WODA WYWÓZ ŚMIECI ITP .

  PRZECIEŻ KASA NA 500 PLUS MUSI BYĆ ,A WIĘC NA BATONIKI , CZEKOLADKI , PIZZE , HAMBURGERY KUPOWANE W WIADOMO CZYM.
  PONADTO SIANO NA BAJOŃSKIE ŻYCIE I PODWYŻKI DLA NIEROBÓW URZĘDASÓW NIŻSZEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA TEŻ BYĆ MUSZĄ .
  JESZCZE TYLKO W ŚRODĘ PO DRUGIM ŚNIADANIU POPIERDZĄ SOBIE W KRZESŁO , BO OCZYWIŚCIE PIĄTEK JUŻ WOLNY – DŁUGI WEEKEND .
  ŚWIĄTECZNEJ LABY CIĄG DALSZY .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.