2 stycznia 1939r. zmarł Roman Dmowski

Kolejna rocznica śmierci współzałożyciela Narodowej Demokracji, czołowego ideologa polskiego nacjonalizmu, jest okazją do przypomnienia wywiadu jakiego udzielił w 1907r. rosyjskiej gazecie Riecz.

____________________________

Wywiad z 1907 roku z Romanem Dmowskim – który dla dobra naszej Ojczyzny potrafił razem z Marszałkiem Piłsudskim wspólnie działać. Polecam przede wszystkim ogłupionym zwolennikom najmłodszej partyjki.

Mało znany wywiad, jakiego Roman Dmowski udzielił rosyjskiej gazecie Riecz w 1907 r., ściślej – dziennikarzowi A. Wergieżskiemu, najpewniej w przerwie w obradach Dumy. Pisownia i składnia oryginalne.

Wywiad został opublikowany w łódzkiej gazecie Rozwój, sympatyzującej z Narodową Demokracją. Rozwój prawdopodobnie przedrukował ten wywiad z Gazety Polskiej (wówczas narodowej) nr 112 z 25 kwietnia 1907 r. Nie można także wykluczyć, że jest to opracowanie własne Rozwoju, gdyż nigdzie w tekście nie ma powołania na GP. Nie wiadomo w czyim on jest tłumaczeniu. Chodzi o kwietniową sesję Dumy, podczas której Dmowski występował z przemówieniem w sprawie rolnej.

Wywiad jest niezwykle interesujący, gdyż Dmowski niemal w telegraficznym skrócie przedstawia w nim program polityczny Endecji w jego ówczesnym kształcie. Z tego powodu może i powinien stać się jednym z przyczynków do dyskusji (i wniosków) o programie ND w ogólności, zwłaszcza jego ewolucji na przestrzeni dziejów, a także do dyskusji o poglądach samego Dmowskiego.

ROZWÓJ. – Nr 100, czwartek, dnia 9 maja 1907 r.

Prasa rosyjska.

Ten sam numer „Rieczi”, który w artykule wstępnym występuje przeciwko projektowi autonomicznemu Koła Polskiego, podaje w odcinku rozmowę swego spółpracownika, A. Wergieżskiego z Romanem Dmowskim. Stwierdziwszy fakt ogromnej przewagi politycznej stronnictwa demokratyczno-narodowego w Królestwie i zwartość Koła Polskiego, którego każdy krok ma na widoku jeden cel – autonomię, autor przytacza następujące wyjaśnienie tego zjawiska ze strony Dmowskiego:

– Siła nasza leży nietylko w dążeniach do autonomii. Jesteśmy silni naszym demokratyzmem. Wy, rosyanie, uważacie nas za nacyonalistów i szlachciców. Jesteście w błędzie… Rosyanie pogardzają tradycyą, uważają ją za przesąd A ja uważam, że w niej leży podstawa kultury. Wszak nawet nasz nacyonalizm jest dla was niezrozumiały. Sądzicie, że nasza narodowość jest czemś w rodzaju szowinizmu francuskiego. Jest to zupełnie błędne. Bronimy całości kultury polskiej, poczytując to za obowiązek każdego cywilizowanego narodu. W przeciwnym razie zatraca on swoją flzyonomię, rozpływa się jest skazany na śmierć polityczną.

– Ale pan mówił o waszym demokratyzmie?

– Tak jest, naturalnie – potwierdza Dmowski. – Mówili nam przedtem, że autonomia i interesy narodowe są sprawą szlachecką, pańską a nie ludową. I postanowiliśmy dowieść, że jest ona również potrzebna włościaninowi jak i mnie. Szukaliśmy pierwiastków moralnej jedności i znaleźliśmy je w idei narodowej. Idea zaś nasza narodowa na tem polega, żeby ugruntować przyszłość Polski na ludzie. Z tego względu interesom ludu – klasy włościańskiej i robotniczej – dajemy pierwsze miejsce w naszym programie.

Zaznaczywszy w tem miejscu „z właściwą prawdziwemu politykowi oględnością i bystrością”, że przemawia jako działacz partyjny, a nie jako przewodniczący Koła, skreślił obraz początków ruchu narodowo-demokratycznego i tak mówił dalej;

– Niech pan nie sądzi, żeśmy szli do ludu z oderwanemi teoryami. Nie, postanowiliśmy, że trzeba nauczyć włościanina walki o prawo, a w tym celu należy mu zaraz, w warunkach rzeczywistości, wskazać pierwszy etap walki. I wskazaliśmy mu na to, co najbliżej i najsilniej porusza jego interesy – samorząd gminny. Już według ustaw niewiele on wart, ale nawet te nieliczne prawa, które są objęte ustawą, administracya uporczywie i bezprawnie okrawywała. Nauczyliśmy włościan przychodzić do gminy z rządową ustawą pod pachą i punkt za punktem bronić samych siebie. W ten sposób pojęcia prawne ugruntowały się w najciemniejszych zakątkach kraju. Żądanie języka polskiego w procedurze gminnej, które przed dwoma laty zostały podniesione w całej Polsce, dowiodły już, do jakiego stopnia włościaństwo nasze jest w stanie występować jednomyślnie. Oto gdzieśmy założyli podstawy naszej autonomii. Teraz rządowi nie pozostaje tylko albo ją dać, albo utrzymać Królestwo wiecznie w stanie wojennym. Środka niema.
– Oczywiście – potwierdził ze spokojem Dmowski.

– Ależ to argument filologiczny a nie polityczny, – wyrwało mi się pomimowoli. Zresztą przepraszam, nie chcę dyskutować. Jakże więc określacie wasz stosunek do żydów?

– Nijak, stanowczo nijak – z jakąś niespodziewaną naiwnością oświadczył Dmowski – Jeżeli żyd idzie z nami, jeżeli nie walczy z narodowemi dążeniami, uważamy go za swego. Jeżeli nie, walczymy z nim. Naturalnie, nie przy pomocy praw wyjątkowych. Stoimy mocno na gruncie równouprawnienia. Ale cóż, przy wyborach nie przyjęli naszej platformy, nie puściliśmy ich więc do Dumy. Żydzi zawładnęli u nas całym handlem, włościanie zakładają u nas koeperatywy. Nie dla tego, ażeby wyprzeć żydów, ale poprostu z tej przyczyny, że jest to korzystne i potrzebne ze względów gospodarczych. A tymczasem żydzi podnoszą hałas, uważając tę robotę za przejaw antysemityzmu. I takich przykładów jest mnóstwo.

A wasz klerykalizm? Przecież polak nosił na sobie silne piętno wpływów kościelnych.

– Co znaczy wpływów? Jesteśmy przeciwnikami zależności polityki od Kościoła i uważamy, że w programach politycznych niema miejsca na kwestye religijne. Nie do nas, działaczów partyjnych, należy pytać się każdego, jakie są jego przekonania religijne. Ale jeżeli stronnictwo opiera się o głęboko wierzący lud, nie może ono nie zwracać się z szacunkiem do jego wiary, nie patrząc na to, że wśród kierowników mogą się znaleźć ludzie niezupełnie wierzący. W Polsce Kościół długo podlegał prześladowaniom, jako część składowa życia narodowego. Czyż może polityka narodowa nie bronić go, jako instytucyi narodowej? To właśnie jest zawarte w naszym programie. Niech duchowieństwo pracuje razem z nami, ale jako równi nam, jako obywatele. Nie przyznajemy mu roli przodującej. Przeprowadzamy wyraźną granicę między życiem politycznem i kościelnem; duchowieństwu pozostawiamy kierownictwo tylko w tem ostatniem. Stąd znaczna część duchowieństwa, zwłaszcza wyższego, jest przeciwna. W ostatnich czasach zaznacza się to dość wyraźnie.

– Jest jeszcze jedna wielka kwestya, w której nie zgadzacie się z postępowemi partyami rosyjskiemi – to ziemia…

Dmowski, przy całej swojej rezerwie, niecierpliwie wzruszył ramionami.

– Po co mamy się zgadzać? Musimy ją rozwiązać sami, w swym autonomicznym Sejmie. Mamy przecie zupełnie inne warunki użytkowania ziemi, niż u was. Wspólnoty gminy nie znamy. Wielkie posiadłości stopniowo i dość szybko przechodzą w ręce włościan. Bezrolni nawet jadą do Ameryki, po paru latach powracają z pieniędzmi i kupują kawałek ziemi. Włościanin nasz domaga się tylko swobody organizacyi oświaty i kredytu. Całej reszty spodziewa się tylko od siebie, od swej pracy i energii. Potrzebuje on ziemi i my żądamy jej dla niego, ale wobec ogromnej gęstości zaludnienia w naszym kraju, nie można nawet marzyć o tem, ażeby wszystkich zaopatrzyć w ziemię. Z tego względu kwestya rolna jest u nas bardzo skomplikowana i rozwiązanie jej iść może tylko w parze z szerokiemi reformami społecznemi wogóle. Poczucie własności wogóle, a ziemi w szczególności, jest u nas nader silne. Czy wie pan, że jedynym czynnikiem, który mógłby wywołać prawdziwe powstanie w Polsce, to zaprowadzenie rezerwy ziemi?

Dzwonek przewodniczącego Dumy przerwał rozmowę. Dmowski rzucil na pożegnanie:

– Jedno z prawideł naszej polityki, jedno z najgłówniejszych głosi: należy nietylko walczyć, ale i pracować dla wolności. Jest to jedyny sposób i ugruntowania swobód i nadania im charakteru kulturalnego. A dla nas interesy kultury, w danym wypadku kultury polskiej, stoją ponad wszystkiem.

 

/

za: http://cirilla.nowyekran.pl/post/61632,wam-kury-prowadzac-szczac-a-nie-polityke-robic

________________________________________

Biografia Romana Dmowskiego, współtwórcy niepodległej Polski, polityka, publicysty i ministra spraw zagranicznych. Film TVP Historia z roku 1994.

Reklamy

41 Komentarzy

Filed under Polityka

41 responses to “2 stycznia 1939r. zmarł Roman Dmowski

 1. paziem

  Roman Dmowski – człowiek, którego wielkość i format zamiast przygasać i zacierać się, to rośnie, bo zdajemy sobie sprawę – zwłaszcza dziś na politycznej pustyni mężów stanu – że była to postać na wskroś wyjątkowa.

  Myśl polityczna tego człowieka dotycząca Polski, Europy i świata jest wciąż nad wyraz aktualna i żywa. I choć nie ustrzegł się błędów w ocenie sytuacji czasów sobie współczesnych jak przyszłych (w końcu był tylko człowiekiem), w bogatej jego spuściźnie intelektualnej odnaleźć możemy wskazówki, rady i przesłanie dla Polski A. D. 2017. Chciejmy tylko częściej do nich sięgać i stosować je w codziennym życiu, tak jednostkowym, jak i zbiorowym.
  Wielkość Dmowskiego wynikała ze sposobu myślenia, którego mam wrażenie ciągle brakuje Polakom. Dmowski był na wskroś racjonalny – najpierw myślał a dopiero później działał, nie dawał się ponieść emocjom, chwilowemu wzburzeniu czy stereotypom. Wszystko skrzętnie analizował i dopiero wtedy dokonywał osądu. Machać szabelką sugerował dopiero wtedy, kiedy pewni będziemy zwycięstwa, gdyż na własnym przykładzie pokazywał, że i bez niepodległości też da się dla Ojczyzny robić rzeczy wielkie. Umieranie dla Ojczyzny to powinna być ostateczność, dużo więcej można bowiem zdziałać swoją wieloletnią pracą na rzecz jej dobra.

  Jakież to dalekie od romantycznych uniesień i tradycji powstańczych, spychających naród w przepaść. Dziś niestety te romantyczne ideały przebijają się dość mocno w retoryce środowisk uważających się się z narodowe i odnoszących się do spuścizny Dmowskiego.
  Pan Roman był też człowiekiem mającym mówić otwarcie i wprost o wadach i przywarach swoich rodaków, nie bacząc na to jak to zostanie odebrane. Dlatego on nie ujadał i nie pluł na Niemców i Rosjan, mówiąc jakie to złe narody, bo dokonały zaborów Polski. On wiedział, że to po prostu mechanizm praw dziejowych. Że zabory to efekt naszej słabości przede wszystkim, a nie chciwości sąsiadów – oni tylko skorzystali z nadarzającej się okazji. Rozebrali zgnuśniałą, przeżartą i zdegenerowaną Polskę, która jeszcze sto lat wcześniej była bastionem cywilizacji łacińskiej, spichlerzem Europy, Polskę, która emanowała swoją kulturą, szerokimi horyzontami i imponowała całej Europie.
  Dziś jest podobnie – jedne siły upatrują słabości Polski w zbyt słabej uległości wobec tandemu Bruksela-Berlin, a inni wszędzie dopatrują się rosyjskiej agentury, na którą jedynym panaceum ma być jeszcze głębsza wasalizacja Polski względem suwerena zza Wielkiej Wody. Nie ma myślenia o Polsce jako o niezależnym bycie, który dzięki swojej mądrości i położeniu między Wschodem a Zachodem czerpie z tego tytułu naturalne profity. Polski, która znów emanuje i promieniuje na sąsiednie narody lub resztki tych narodów swoją mądrością, pragmatyzmem, gospodarnością.

  W „Świecie powojennym i Polsce” Dmowski przestrzegał przed śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, jakim będzie sojusz Niemiec z Ukrainą. O skutkach takiego sojuszu mogliśmy się przekonać już kilka lat po śmierci Dmowskiego. Dziś powtórka z tego sojuszu może mieć dla nas również bardzo przykre skutki. Banderowska Ukraina z wielkim sentymentem wspomina stare dobre czasy, kiedy wspólnie z Niemcami dokonywali czyszczenia terenu z Polaków, Czechów, Ormian, czy Rosjan. W tej samej publikacji Dmowski zafascynowany Azją zwracał uwagę niczym prorok na to, że przyszłość należy do takich państw jak Japonia czy Chiny. On, błyskotliwy obserwator, znawca historii i autor dogłębnych analiz wiedział, że potencjał, struktura i sposób myślenia tych starych azjatyckich narodów wcześniej czy później będzie predestynowała je do grona głównych graczy światowych. Dziś romantyczni durnie u władzy próbują za wszelką cenę storpedować możliwość realizacji wielkiego chińskiego przedsięwzięcia, w którym Chińczycy wyznaczyli Polsce szczególną rolę, oni mieliby być początkiem a my końcem nowego Jedwabnego Szlaku. Paradoksalnie to oni dostrzegają to, czego dostrzec rządzący Polską od ćwierćwiecza nie chcą, a mianowicie że geopolityczne położenie Polski niesie ze sobą tyle samo zagrożeń ile szans – wszystko zależy od tego, co my sami z naszym położeniem zrobimy. Tak myślał Dmowski, a jak myślimy dziś my?

  Arkadiusz Miksa

  http://prawy.pl/43755-w-rocznice-smierci-dmowskiego/#comment-66266

  Polubione przez 1 osoba

 2. Pingback: 2 stycznia 1939r. zmarł Roman Dmowski — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ | Pekok Antylichwiarz

 3. zydozerca

  bankier.pl
  MRPIPS: Więcej osób może …….na PiS ostrzyć noże .

  Od nowego roku wzrosły progi dochodowe, uprawniające do korzystania ze współfinansowanego przez UE programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – poinformowało MRPiPS. Oznacza to, że z programu będzie mogła skorzystać większa liczba osób.
  Aktualna edycja programu (Podprogram 2016) rozpoczęła się w sierpniu i potrwa do czerwca 2017 r. Od nowego roku korzystać mogą z niego wszystkie znajdujące się w trudnej sytuacji osoby i rodziny, których dochód nie przekracza: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Poprzednie stawki obowiązywały od początku realizacji programu, tj. od grudnia 2014 r.
  Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą się zgłaszać do swoich ośrodków pomocy społecznej (OPS) lub organizacji partnerskich Programu.

  Jeśli OPS zakwalifikuje osobę lub rodzinę do pomocy, wówczas do końca czerwca 2017 r. będzie ona uprawniona do otrzymywania paczek żywnościowych, których łączna roczna wartość na osobę lub rodzinę wynosi ok 230 zł. !!!!!!!!!!!!!

  W paczkach są m.in.: makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z warzyw, owoców, konserwy mięsne, olej, cukier. Potrzebujący mogą też skorzystać z posiłków przygotowywanych np. w jadłodajniach Caritas Polska.

  WSADŹ RZĄDZĄCYM W D PĘ. PACZKĘ RAZEM Z BUTEM !!!

  Polubienie

 4. Zdzichu

  Przysięgam ,że szanuję panią żydożercę z USA bo to baba z jajami , ale co jej wpis ma wspólnego z Dmowskim ? .
  Ludzie przestańmy robić tu burdel bum bum .Gdy jest temat o Dmowskim piszmy o Dmowskim . Jakoś pan Paziem nie interweniuje i wpisów pani nie kasuje .
  CO WOLNO WOJEWODZIE TO NIE TOBIE SMRODZIE .
  Wciąż aktualne .
  zydożerco nie obraż się .

  Polubienie

 5. Tomasz Wykuty

  Z wielkim zainteresowaniem odkrywam postać Romana Dmowskiego.
  Długą drogę musiałem przejść, żeby zamiast Go odtrącać – jako młody dorastający, głupi lewicowiec (żeby nie powiedzieć lewak) – zacząć Go rozumieć i pochwalać w znacznej mierze Jego poglądy.
  Socjalistą (w prawdziwym znaczeniu tego słowa, takim gomułkowskim) nigdy być nie przestałem, ale do moich utwierdzonych już, i ukształtowanych poglądów prawdziwie Lewicowych, doszło myślenie nacjonalistyczne (nie mylić z szowinizmem).
  Stałem się zatem w wieku 44 lat narodowym socjalistą.
  Wiem. Brzmi fatalnie.
  Ale co zrobić, skoro międzynarodowy żyd zatruł to pojęcie, podobnie jak zatruł Święty Słowiański Kołowrót, Swarożycę, znaną szerzej pod pojęciem Swastyka?

  W uzupełnieniu wywiadu z Romanem Dmowskim chciałem polecić lekturę pamiętników Chłopa Polskiego, Włościanina Jana Słomki, który opisał swoje życie w wieku XIX i początku XX. Lektura ta pozwoli lepiej wczuć się w czasy, w jakich ukształtował się światopogląd Romana Dmowskiego.
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka.html

  Polubienie

 6. hubalblog

  czy w żydomediach coś wspomniano o tej rocznicy?

  Polubienie

  • Zdzich

   Specjalnie oglądałem żydomedia – kompletna cisza .
   Natomiast idąc obok kościoła zauważyłem ogłoszenie ,że będzie modlitwa i msza za Dmowskiego . Pozytyw ?
   Zobaczysz jaki będzie krzyk w mediach gdy gdy będzie rocznica śmierci Kaczyńskiego czy Perskiego . Wtedy będą w żydomediach piać jak koguty o 4 rano .
   A jeszcze lepiej jak będzie rocznica spalenia w pewnej szopie żydów ( tylko jak ich tyle w tej szopie się zmieściło ? ) . Będzie pianie na całego w żydomediach od rana do nocy .

   Polubienie

 7. paziem

  Zawsze wart przypomnienia list Dmowskiego do St. Grabskiego oceniający działalność i osobę J.Piłsudskiego:

  Fragment listu do Stanisława Grabskiego z 14 marca 1919 r.
  PRYWATNIE O PIŁSUDSKIM

  b. poufne
  Paryż, 14 marca 1919

  Kochany Stachu! List Twój z 5. b.m. częściowo potwierdził moje pojęcia o sytuacji w kraju, częściowo obudził we mnie nowe troski.

  Od dłuższego już czasu doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji.

  Ten człowiek ma różne wielce niebezpieczne strony:
  nie rozumie Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, co w niej jest potrzebne i co możliwe;
  nie jest człowiekiem dzisiejszym, należąc swoją konstrukcją psychiczną do I – szej połowy XIX w.;
  nie jest jednolity: to kombinacja starego romantyka polskiego z bolszewikiem moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić;
  nie jest sobą, ale przedrzeźnia wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych;
  otrzymawszy posadę boga od jołopów, którzy go otaczają, usiłuje być większym, niż go Pan Bóg stworzył, robi pozory siły wielkiej, poza którymi ukrywa się słabość itd. Robi czasem na mnie wrażenie wołu, któremu wydaje się, że jest bykiem, i wdrapuje się na krowę…
  Taki człowiek, podniecany przez swoich współkonspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na sejm.

  Zamach taki, moim zdaniem, skazany jest na fiasco w tym znaczeniu, że Polską rządzić bez poparcia narodu nikt nie jest w stanie.

  Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było.

  Sama próba takiego zamachu może Polskę zarżnąć…

  za:http://www.romandmowski.pl/default.php?dzial=teksty&id=28

  Polubienie

 8. jasna

  @Katana 20:36:21
  To co napisałeś ( aś?) używając określenia „gniot” w stosunku do przytoczonego wywiadu R.Dmowskiego z 1907…..
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/136150,2-stycznia-1939r-zmarl-roman-dmowski#comment_1356826

  Spokojnie, bo mi się zdaje a raczej to pewne po reakcji innego ich innego alter-ego „parch-astra” że Katana pracownik trollni neon miał na myśli gnioty na jedynkach a tam na jedynkach nic o Dmowskim niet.

  Taka gierka w której się gubicie jak widać, bo bym się nawet nie zdziwiła jak pejsem zbójnickim by się okazał opara 🙂

  Polubienie

  • jasna

   przepraszam za błędy ,ale jak widzę one się pojawiają po wysłaniu bo prze ich niet? mechanizm WODRPRESS niczyim pejsbok może i robi wszystko.

   Ale to pierwszy raz przywykłam.

   Polubienie

 9. Zdzichu

  Co nas czeka w 2017 roku czyli można powiedzieć już prawie dziś .
  Zródło żydomedia – durnowate programiki w stylu kawa czy herbata ? czy telewizja śniadaniowa .
  Zaczynamy drukowane :
  1. 2017 rok – OGROMNE PODWYŻKI UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO , PALIWA , MANDATÓW ITP .
  2. OGROMNE PODWYŻKI PAPIEROSY – ALKOHOL ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE .
  3. OGROMNE PODWYŻKI – ENERGIA ELEKTRYCZNA , GAZ , WODA WYWÓZ ŚMIECI ITP .

  PRZECIEŻ KASA NA 500 PLUS MUSI BYĆ ,A WIĘC NA BATONIKI , CZEKOLADKI , PIZZE , HAMBURGERY KUPOWANE W WIADOMO CZYM.
  PONADTO SIANO NA BAJOŃSKIE ŻYCIE I PODWYŻKI DLA NIEROBÓW URZĘDASÓW NIŻSZEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA TEŻ BYĆ MUSZĄ .
  JESZCZE TYLKO W ŚRODĘ PO DRUGIM ŚNIADANIU POPIERDZĄ SOBIE W KRZESŁO , BO OCZYWIŚCIE PIĄTEK JUŻ WOLNY – DŁUGI WEEKEND .
  ŚWIĄTECZNEJ LABY CIĄG DALSZY .

  Polubienie

 10. zydozerca

  Bogaci składek ZUS nie płacą
  Jak działa najbardziej regresywny podatek w Polsce, czyli o dysfunkcjonalności systemu ZUS słów kilka
  respublika
  Paweł Stefan Załęski
  23 lipca i2015
  …..Jest to prymitywny i nieracjonalny sposób opodatkowania stosowany w gospodarkach o grabieżczym typie zarządzania, np. feudalnej czy kolonialnej.
  Mało zarabiający nie mogą płacić mniej, niż ustalono, a wysoko zarabiający nie muszą płacić więcej – stosownie do swoich zarobków. Jednak o ile na wejściu systemu składek ZUS obowiązują ograniczenia, nie ma ich na wyjściu. Wypłaty z ZUS nie są objęte żadnymi ograniczeniami. W efekcie mamy paradoksalną sytuację. Można wypłacać wyższe emerytury niż się wpłaca. Jeżeli prawdą jest, że najwyższa wypłacana przez ZUS emerytura wynosiła w 2014 ponad 14 tys. zł., to istnieje zatem grupa osób, które pobierają wyższe świadczenia niż mogą być wpłacane.
  Emerytury powyżej średniej krajowej pensji, czyli 4 tys. zł dostaje 4,2 proc. świadczeniobiorców, czyli ponad 200 tys. osób.
  Z drugiej strony skali mamy 0,8 proc. świadczeniobiorczyń, które dostają mniej niż 700 zł., czyli poniżej minimalnej emerytury, która wynosiła w 2014 r. 844,45 zł. (zob. raport ZUS). Świadczeniobiorczyń, ponieważ są to niemal w całości kobiety, które większość życia spędziły poza systemem ubezpieczeń pracując jako gospodynie domowe. Natomiast emerytalne tuzy to w olbrzymiej większości mężczyźni.
  Z ZUS wypłacane są emerytury zawyżone za pomocą arbitralnie określonego mnożnika. Jest to część zjawiska nazwanego już w latach osiemdziesiątych „uwłaszczeniem nomenklatury”. Nawet prezydenci dostają mniej.

  Polubienie

 11. zydozerca

  fakt.pl
  DOŚĆ ULG DLA BOGACZY !!!!
  …. twórcy to nie jedyna grupa, która korzysta z finansowych przywilejów
  . W Polsce się od nich roi

  kwota wolna od podatku dla parlamentarzystów to 27 360 zł w skali roku.

  .Poseł i senator– Ma preferencyjną pożyczkę na remont.To nisko oprocentowana pożyczka na cele remontowe, do 25 tys. zł. Nie musi jednak przedstawiać rachunków, wystarczy pisemne oświadczenie.– Ma darmowe podróże.W ramach wykonywania obowiązków służbowych nie płaci za bilety na samolot, autobus czy pociąg. Dostaje też pieniądze na paliwo do prywatnego auta.– Darmowy nocleg w Warszawie.Ma prawo do miejsca w hotelu poselskim, a jeśli wynajmuje mieszkanie „na mieście”, dostaje na to 2,2 tys. zł miesięcznie.
  Duchowny– Płaci mniejsze składki ZUS Płaci tylko 20 procent składki na ubezpieczenie społeczne, resztę finansuje mu Fundusz
  Sędzia– Dostaje wyższą pensję, bo nie płaci ZUS. Od wynagrodzenia nie potrąca się składek ZUS – zysk to co najmniej kilkuset złotych.– Ma wyższą emeryturę Po ukończeniu 65. roku życia zamiast na emeryturę przechodzi w stan spoczynku i otrzymuje 75 proc. sędziowskiego uposażenia.– Może przejść na emeryturę w dowolnym czasie Może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek choroby lub „utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu sędziowskiego”.– Ma tańszy kredyt mieszkaniowy Ma prawo do preferencyjnego oprocentowania państwowej pożyczki na zakup mieszkania.
  Prokurator– Ma wyższą emeryturę.Po ukończeniu 65. roku życia zamiast na emeryturę przechodzi w stan spoczynku i otrzymuje 75 proc. prokuratorskiego uposażenia.– Dostaje wyższą pensję, bo nie płaci ZUS – to zysk co najmniej kilkuset złotych.– Ma tańszy kredyt mieszkaniowyMoże dostać preferencyjne pożyczki mieszkaniowe, udzielane nawet na 25 lat– Ma liczne dodatki do pensjiDodatek funkcyjny to nawet 2 tys. zł, stażowy to 5 procent pensji po pięciu latach od uzyskania funkcji prokuratora. Za każdy rok dodatek zwiększa się o jeden procent (maksymalnie do 20 proc.).– Dostaje nagrody jubileuszoweDodatkowe pieniądze należą mu się co pięć lat, począwszy od osiągnięcia 20-letniego stażu pracy.
  policjant,górnik,strażak,,dziennikarz,artysta ….

  Polubienie

 12. Zdzichu

  Jestem pewny ,że nowe pokolenie Polaków ( za 30 – 40 lat ) będzie uważało za bohaterów narodowych takich ludzi jak Dariusz Kosiur i pan Ziemiński jak również szef Zmiany pan Piskorski ( pod warunkiem ,że żydowładza nie powiela z nim takiego rozwiązania jak Niemcy z Selmanem ) jako tzw bezpiecznik na ciężkie czasy .
  Proszę się nie denerwować , ale nawet takie czarne rozwiązania przynajmniej w teorii należy brać pod uwagę .
  Szkoda tylko ,że już od tak dawno żyd w tym kraju rozdaje karty a rozdawania kart i robienia głupa z gojów końca nie widać w najbliższej przyszłości .

  Polubienie

 13. Ewik

  Roman Dmowski był chrześcijaninem, katolikiem, jego pogrzeb to też manifestacja duchowieństwa katolickiego, któremu oddała hołd.
  Dmowski napisał tekst Kościół, Naród, Państwo gdzie m.in. zawarł
  „Uwolnienie się od pojęć, jakie naszym pokoleniom okres walki z religią narzucił, zrozumienie należyte roli religii w życiu jednostki, rodziny , narodu prowadzi prosta drogą do zrozumienia roli Kościoła w narodzie i państwie. Zgodnie z nauką Chrystusową, życie człowieka na ziemi winno być drogą do osiągnięcia żywota wiecznego. Zadaniem Kościoła jest człowieka poprzez wiarę i przez postępowanie zgodnie z Przykazaniami Bożymi do żywota wiecznego przyprowadzić. Nie wynika z tego wcale żeby Kościół musiał stać poza sprawami doczesnymi , świeckimi, ograniczając się jedynie do nauki wiary.”

  „Kościoł Naród Państwo” Wydawnictwo Nortom s. 24.

  „Państwo polskie jest państwem katolickim. Nie jest nim dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką i nie jest katolicką w takim czy innym procencie. Z naszego stanowiska jest ono katolickie w pełni znaczenia tego wyrazy, bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim”.

  „Kościoł Naród Państwo” Wydawnictwo Nortom s. 27

  „Polityka narodu katolickiego musi być szczerze katolicka, to znaczy, że religia, jej rozwój i siła musi być uważana za cel, że nie można jej używać za środek do innych celów, nic wspólnego z nią nie mających.

  Polityka jest rzeczą ziemską i punkt widzenia polityczny jest ziemski, doczesny. Ale i z tego punktu widzenia religia w życiu narodów jest najwyższym dobrem, które dla żadnego celu nie może być poświęcane”

  „Kościoł Naród Państwo” Wydawnictwo Nortom s.30.

  Roman Dmowski interesował się starożytnością, ale nigdy nie namawiał do porzucenia religii katolickiej w imię kultu słowiańskości, tym bardziej w imię słowiańskich bożków. Przeciwnie, w pełni utożsamiał się z religią katolicką i uznawał jej pozytywne znaczenie, a także akceptował kulturę polską jako kulturę chrześcijańską i istnienie Polski w cywilizacji łacińskiej.

  Polubienie

  • paziem

   R.Dmowskiego uważam za najwybitniejszego polskiego polityka XX wieku i jednego z najwybitniejszych polityków polskich na przestrzeni historii. Nie znaczy to, że R.Dmowski we wszystkim co pisał miał rację. Akurat w ocenie roli katolicyzmu jako warunku trwałości narodu i państwa polskiego sądzę, że popełnił błąd, podobnie jak w ocenie siły wpływów masońskich na politykę narodów europejskich. W tym ostatnim wypadku nie docenił siły masonerii. A było to wynikiem tego, że nie docenił przenikania się hierarchii katolickiej z hierarchią masońską – w dużym stopniu pod kontrolą wpływowych środowisk żydowskich.
   I dlatego tak Dmowski, jak Konieczny popełnili błąd utożsamiając losy narodu polskiego z losami katolicyzmu. Nie dostrzegli lub ukryli fakt, że wiele klęsk narodowych wynikało z nadmiernej roli hierarchii katolickiej, a głównie wpływów Watykanu. Oczywiście niezgadzający się z tą tezą zaraz użyją uniwersalnego wytrycha i stwierdzą, że hierarchiczny Kościół Katolicki nie ma nic wspólnego z Kościołem Chrystusowym. Ale w tym wypadku kończy się logika i analiza historyczno-faktograficzna, a zaczyna dogmatyka, bezkrytyczność i wiara.

   Parafrazując Konecznego i w pewnym stopniu Dmowskiego z okresu napisanego przez niego szkicu „Kościół, Naród i Państwo”( 1927, w afekcie na Zamach majowy) można powiedzieć, że Polska może być ultra-katolicka, ale jako suwerenne państwo, a zatem w istocie jako państwa może jej nie być, a „naród” będzie jedynie bezwolną masą.

   Polubienie

   • Zdzich

    Oj Ewik Ewik puszczają ci nerwy ty chrześcijaninie . Oj niebożątko .Ładnie to tak wyzywać ludzi ty pełny miłości chrześcijańskiej mały podły człowieczku .
    Popraw się bo żydowski Bóg na sądzie wskaże ci miejsce ale na madejowym łożu .
    Dmowski nie miał z wami nic wspólnego a prawdę pisał o was Wacyk i Zadruga . To co pisze PAZIEM to prawda na 100% .

    Polubienie

   • Ewik

    Nie puszczają nerwy tylko z pogardą czytam takie komentarze.
    Roman Dmowski był wyjątkową osobą i bardzo zasłużoną dla Polski, Swoimi osiągnięciami pokazał, że wiele rozumiał i wiele wiedział, a gdy taki zdzichu czy inny wygłasza z dupy wzięte oceny, że Dmowski się najadł boczku i gada głupoty albo się pomylił, bo wam do waszych pogladów cos nie pasuje, to mozna tylko spytać – a kim w żłoby jesteście żeby sie porywać na krytykę Dmowskiego?

    Wytnij sobie paziem, bo tylko na taką skuteczność cie stać. A do Dmowskiego to wam brakuje parę lat świetlnych.

    Polubienie

 14. Ewik

  Powinno być:
  „Roman Dmowski był chrześcijaninem, katolikiem, jego pogrzeb to też manifestacja duchowieństwa katolickiego, które mu oddało hołd.”

  Polubienie

  • zDZICHU

   Kur… Ewik i tu ześ wlazł .Gdzie twoje słowo chrześcijanina , że w innych tematach WPS nie będziesz brał głosu . Twój wpis z 25 grudnia .
   Fakty takie . Dziecko to wie , bo ten nawiedzony krzyżowiec nadjordański pier….. głupoty .
   Wybaczcie ,że pisze to po raz milionowy ,ale co robić z takimi przybłędami które przyczepiają się jak mucha do gówna jak ten Ewik do WPS
   Fakty :
   Dmowski przez większość swojego życia krytykował katolicyzm w Polsce może nie aż tak radykalnie jak Wacyk
   Pod konieC swojego życia na starość napisał broszurkę cienką gdzie owszem pisał , że Polska jest złączona z katolicyzmem ,że katolicyzm stanowi jej tożsamość i na tą cieniutką broszurkę powołuję się ten krzyżowiec i cała reszta jahwistów .
   Nawet msze w Kościółkach są z okazji rocznic śmierci Dmowskiego .Umieją się sprytnie podłączyć do wszystkiego nawet do człowieka , który przez 90% swojego życia krytykował katolicyzm.
   Pewnie są dwie teorie :
   1. Dmowski pod koniec życia się nawrócił patrz Husak , Jaruzelski czy Nietzsche .
   2. Choroba mózgu ( choroba ludzi starszych z jedzenia tłustych rzeczy np boczku , masła ) .Tacy ludzie widzą na starość białe myszki , Jezusa , apostołów , diabła z rogami itp .

   STAWIAM NA TO DRUGIE .

   Polubienie

   • zorbaG22

    Przestańcie powielać propagandę watykańską o rzekomych nawróceniach. Kto ma więcej pojęcia o sekcie watykańskiej nigdy nie „nawróci się „ na coś takiego, tym bardziej w obliczu śmierci.
    To klechy watykańskie od wieków powielają mit o nawróceniach krążąc wokół umierających jak sępy ścierwojady żeby potem spisać i zaświadczyć o nawróceniu. Tak też było w przypadku generała. Dopóki był przytomny nie życzył sobie klechów, a oni wysiadywali twardo pod jego drzwiami. Może sobie focie strzelili gdy wdarli się do nieprzytomnego ale tego podobno im zabrania kodeks kanoniczny jeśli takowy czytali i mieli zamiar przestrzegać [ a gdzie tam]. Pogrzeb był niekatolicki tylko picowany na katolicki o czym księża wiedzą, rzymscy-katolicy na pewno nie wiedzą bo cechą katolika jest brak pojęcia o czymkolwiek. [ odsyłam do Notitiae Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 12 [1976].
    Ten kto wie czym jest Watykan w rzeczywistości na pewno przed śmiercią nie zda się na jego łaskę, jeszcze mu ostanie chwile życia miłe a generał akurat miał o tym pojęcie.
    I przestańcie nazywać kościół rzymsko-katolicki Chrześcijaństwem, Chrześcijan to oni akurat programowo i sadystycznie mordują.

    Polubienie

   • Zdzichu

    Panie Zorba rozumiem tylko po co pan się tak denerwujesz . Możemy tylko gdybać bo ani pana nie było przy Jaruzelskim ani mnie .
    Napisałem , że się nawrócił ponieważ mnóstwo było o tym info i cała masa sukienek na jego pogrzebie więcej niż u Lewartowa .
    Gdyby się nie nawrócił czy tyle sukienek by było ? .
    Myślę , że w tym temacie najwięcej wie rodzina zmarłego .

    Polubione przez 1 osoba

   • Pimpuś

    ZDzichu
    Odczep się od boczku i masła !! Choroby mózgu są z błędnego oprogramowania jakie wgrano np. Ewikowi podczas chrztu i bierzmowania !! i tłuszczów trans. Mniej margarynek, mleczka ze sklepu i smażenia na olejach roślinnych.

    Polubienie

   • Jurek

    Jedynym na całym świecie prawdziwym chrześcijaninem jest Mateusz Piskorski.
    Reszta to żałosne podróby, które w całej trójcyprzenajświetszej 🙂 powinny do końca świata w worze pokutnym za-lac od chałupy do chałupy, od Arkony po wigwam indiański, skamleć o wybaczenie.

    Ty Ewik, na styku sekundy, sam to pojmiesz. Ale będzie już za późno 🙂
    Tak więc płaszcz się raczej do nas Pogan o protekcje , byśmy Cie z piekła wyciągnęli.:-)

    Polubienie

   • Jurek

    Hej Evik, MP i żaden normalny człowiek nie uzurpuje sobie zaszczytów bycia królem królów, światłością światła w trójcy jedyny i wybrany. To zachowanie jest domeną ludzi z żółtymi papierami !

    Sam powiedz, kto,poza Spartakusem, ujął się za losem niewolników tak bardzo, że żydowiercy go uwięzili, popierdując w galoty ze strachu?

    Polubienie

 15. zDZICHU

  Temu krzyżowcowi chodzi o pozycję Kościół , naród i państwo bodajże z 1927 roku .

  Polubienie

 16. zydozerca

  OPŁATA AUDIOWIZUALNA DLA DOSTAWCÓW ŁAJNA
  =OGŁUSZYĆ,POCHLASTAĆ,WYPATROSZYĆ,NASRAĆ

  Ile firmy w Polsce wydają na reklamę?
  Według najnowszych analiz w tym roku będzie to niemal
  7 mld zł. .
  Dokąd trafiają te pieniądze?
  Największe pieniądze z funduszy reklamowych firm od lat zgarnia w Polsce telewizja.
  Przypada na nią ponad połowa rynku reklamy. /3,5 mld ?/
  TVP przeznacza obecnie rocznie 32 mln zł na koprodukcje i produkcje filmów fabularnych, 10 mln zł na zakupy polskich filmów i aż 210 mln na produkcję polskich seriali. –
  LOKOWANIE PRODUKTU
  Wybryki Wojewódzkiego i innych gwiazd opłacają się stacjom. Kary finansowe wliczają w koszty
  W Polsce wygląda to nieco inaczej. – U nas wcześniej jest scenariusz. Marketingowcy przeglądają go, dopracowują, rozbudowują o potrzebne dla lokowania sceny i wspólnie decyduję gdzie i co można przedstawić – wyjaśnia Wiktor W. Kammer.
  Niemniej jednak powstał ostatnio serial napisany specjalnie pod sponsora.

  REFORMA KULTURY NARODOWEJ

  NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE KRRITV I OSADZENIE W WIĘZIENIU JEJ b.CZŁONKÓW ZA CELOWĄ LIKWIDACJĘ POLSKIEJ KULTURY W MEDIACH ORAZ MALWERSACJE FINANSOWE
  PODOBNIE :kierownictwo i pracownicy MKiDN /ministerstwa anty-kultury żydowskiej i dziadostwa nałogowego /PISF,SFP,TVP,PR SA,mediów prywatnych,agencji reklamowych

  NATYCHMIASTOWE ODEJŚCIE OD OUTSOURSINGU -KONIEC KRĘCENIA i WYŚWIETLANIA DEBILNYCH SERIALI,TELENOWEL,PROGRAMÓW ,SHOW,WYSTĘPÓW KABARETOWYCH

  CZYSTKA W MEDIACH- NATYCHMIASTOWE POWSZECHNE ODŻYDZENIE ,ODCHAMIENIE,KONIEC NEPOTYZMU

  ZMNIEJSZENIE WYNAGRODZEŃ PRESSTYTUTEK I „ARTYSTÓW” DO NAJNIŻSZEJ KRAJOWEJ

  KONIEC FINANSOWANIA BEZTALENCI I ZASIEDZIAŁYCH PROSTYTUT

  ODEBRANIE PRZYWILEJÓW HOŁOCIE ZRZESZONEJ W ZAIKS,SPATIF-IE

  KONFISKATA MIENIA TWÓRCÓW GNIOTÓW I CHAŁY-KARY ZA OGŁUPIANIE NARODU,DEMORALIZACJĘ I DEPRAWACJĘ

  Polubienie

 17. julius

  Zamach zakrystii na Dmowskiego
  Fragmenty PNP Zadruga 1939

  „Inny… gdym mu wykładał swój pogląd na obowiązki względem swego narodu i na wynikające stąd stanowisko względem innych narodów, odpowiedział, że się na takie pojmowanie rzeczy zgodzić nie może, bo jest ono „NIECHRZEŚCIJAŃSKIE” – Dmowski.

  Nie ma natomiast wśród wspomnień i enuncjacji głosu owego księdza z Wielkopolski, który w r. 1926 żalił się do swoich towarzyszy zawodowych: Mamy w parafii Romana Dmowskiego. Nie wiadomo, co z nim począć; do kościoła nie chodzi, w niedzielę w czasie nabożeństwa zebrania urządza z jakimiś panami, co zjeżdżają ze wszystkich stron. Skaranie boskie z tymi ateuszami z Kongresówy

  Polubienie

  • Jurek

   mało tego Juliusie !

   Rzekł był Dmowski, gdybym miał ileś tam waluty, w dupie miałbym Watykan.

   Czemu żydłakom tak bardzo jest potrzebny Dmowski w łachach katolika ?

   Chociaż tak okropnie go nienawidzą ?

   Marketing 🙂 Talmud 🙂

   Polubienie

 18. zydozerca

  Według tegorocznej ustawy budżetowej w tym roku wydamy na administrację publiczną, czyli pensje i premie urzędników, utrzymanie budynków, w których mieszczą się urzędy oraz służbowe samochody, aż 13 579 056 000 zł. Tym samym każdy z 13 mln pracujących w sektorze prywatnym Polaków wyda na ich biurokratów 87 zł miesięcznie.
  Co ciekawe rząd Beaty Szydło jest znacznie hojniejszy dla urzędników niż II rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz. O ile PO w latach 2011-2015 podniosło wydatki na administrację „tylko” o 423 755 000 zł (3%), o tyle PiS w latach 2016-2017 zwiększył wydatki na ten cel aż o 977 565 000 zł (8%).
  rok kwota
  2017 13 579 056 000
  2016 13 219 067 000
  2015 12 601 491 000
  2014 12 379 483 000
  2013 12 196 923 000
  2012 12 025 600 000
  2011 12 177 736 000
  Źródło: Polskie Piekiełko Dane: Ministerstwo Finansów

  Polubienie

 19. Zdzichu

  I jak w tym kraju się nie śmiać .
  Sylwester był kilka dni temu a już dziś sikałem ze śmiechu .
  Zródło : żydomedia
  Andrzej Duda prezydent został człowiekiem roku według CBOS bu bu ha ha ha .

  Niestety politykom Islandii przychodzą poronione pomysły zorganizowania referendum w sprawie członkostwa w Jewrounii . Na szczęście Islandczycy są dużo mądrzejsi ( ponad 80 % ) i nie chcą za cholerę wchodzić do tego syfu .
  Islandczycy tak trzymać .Wielkie brawa . Jesteśmy z wami i kochamy was !!!!!!!!!!!!!!.
  Wiwat Islandia , która jest z dala od garbatonosowego bałaganu .Wiwat Islandczycy .!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 20. zorbaG22

  do Zdzichu
  Przepraszam , moje uniesienie nie było do Pana adresowane tylko ogólnie. Pisze pan że dużo było napisane o nawróceniu generała- no jasne że dużo, nawet dużo za dużo i wielkimi literami żeby się do łbów wbiło.
  Przecież oni mają tysiące mediów i nadajników od tego żeby kłamstwo powtarzane tysiąc razy zaistniało jako fakt.
  A moje uniesienie jest dlatego że naprawdę oni mają całą Polskę, wszystkie media i człowieka ponosi kiedy niezależne portale też są nośnikami tej propagandy. Jak ja mam młodym tłumaczyć że hasbara kłamie ?
  Poza wszystkim tak jak napisałem kto świadomie , z powodu posiadanej wiedzy zdystansował się od watykańskiego tego czegoś posoborowego ten nigdy się nie „nawróci” bo wie że nie ma do czego. Wręcz odwrotnie, przez resztę życia stara się dobrymi uczynkami odkupić grzech nieświadomego należenia kiedyś do tego czegoś – a co mowa na łożu śmierci.
  Było wiele wpisów dementujących rzekome „nawrócenie” generała, jak się można domyślić zostało wyczyszczone ale coś tam jeszcze można odszukać. Jakiś ksiądz szczegółowo wyjaśniał pozorowany katolicki pogrzeb generała odegrany dla gawiedzi, tego nie mogę odnaleźć.
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/07/05/tajemnica-spowiedzi-jaruzelskiego-jacek-palkiewicz-w-ostatniej-rozmowie-z-generalem/

  Polubienie

  • Zdzich

   Dziękuję Zorba za odpowiedz .Całkowicie się z panem zgadzam i dziękuje za link .
   Gdy jednak człowieku wszystkie media pieją w tym czasie o nawróceniu generała plus dodatkowo zobaczy masę sukienek modlących się zawzięcie na jego pogrzebie to dostać można małpiego rozumu i uwierzyć nie tylko w nawrócenie ale nawet to ,że widziano babę z metrowym kuta….
   Pozdrawiam.

   Polubienie

   • Zdzich

    Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za link .Ciągle trzeba ciężko pracować aby stać się odporny na kłamstwa żydomediów .Przede mną jeszcze wiele pracy .

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s