W kleszczach katodebili i departamentu inkwizycji…

Andrzej Szubert: Kilka dni temu otrzymałem wezwanie na policję na przesłuchanie w dniu 25.01.2017 w charakterze oskarżonego o obrazę uczuć religijnych.

_______________________________

Z pewnością nie jednego z Czytelników rozbawi prymitywizm i głupota żydo-katolickich inkwizytorów w randze funkcjonariuszy cywilnego aparatu do ścigania podobnych „zbrodni”, aparatu należącego do żydowskiego reżimu IIIRP. Jednak to żenujące zdarzenie, którego ofiarą padł Andrzej Szubert bynajmniej śmieszne nie jest. Mamy bowiem oto dowód nieustannej walki żydowskiego reżimu oraz żydo-katolickiego Kościoła, z niebezpieczeństwem odradzania się polskiego nacjonalizmu. Determinacja walki z polskim narodowym myśleniem nie zmalała nawet w czasie II w. światowej.

W 1940r. powstała katolicka organizacja Unia, ideologicznie zorientowana na lubelski KUL. Unia wydawała dwutygodnik Naród. W numerze z kwietnia 1943r. w tekście pt. Jakiego „Zrywu” Polska potrzebuje autor wraża zadowolenie ze zwycięstwa IIIRzeszy nad Polską, które położyło kres rozkwitowi szowinistycznych, bezbożnych, nacjonalistycznych grupek.

D.Kosiur

_______________________________

Autor: Andrzej Szubert

za stroną: https://opolczykpl.wordpress.com/2017/01/25/w-kleszczach-katodebili-i-departamentu-inkwizycji/
.

wezwanie-na-przesluchanie20170122_09395681
.
Na policję poszedłem, gdyż ciekawiło mnie, czy to nadal jest stara sulistrowicka sprawa, czy nowe śledztwo. Okazało się, że jest to nadal ślectfo ślężańsko-sulistrowickie:
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/03/26/slectfo-slezansko-sulistrowickie-parodia-prawa/
.
W sumie na policji spędziłem ok. 30 minut. Przesłuchanie formalne trwało ok 5 minut. Korzystając z przysługujących mi praw odmówiłem składania jakichkolwiek wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania stawiane mi przez polskojęzyczny departament inkwizycji. Wręczyłem natomiast sympatycznej policjantce prowadzącj przesłuchanie poniższe oświadczenie, które zostało dołączone do protokołu przesłuchania (lakonicznie informującego o odmowie składania przeze mnie zeznań). Oto skan tego oświadczenia:
.
oswiadczenie-dla-inkwizycji20170124_10244640
.
Pozostałe 25 minut policjantka wypytywała mnie, za co mnie tak ciągają, a ja jej opowiadałem, jak fanatycy rzymskiej szubienicy zwalczają odradzające się pogaństwo w Polsce.
Gdy otrzymałem to ostatnie wezwanie na policję, zastanawiałem się, co z tym fantem robić. Prawie dwa lata temu byłem już w tej samej sprawie przez niemiecką policję przesłuchiwany.
.
przesluchanie-2016
.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/03/25/msciwe-katolactfo-i-prokuratura-wroclawska-nie-odpuszczaja/
.
W międzyczasie tamto śledztwo inkwizycja wrocławska zawiesiła, o czym zostałem przez nią poinformowany:
.
bumaga
.
Dzięki tej bumadze wreszcie dowiedziałem się, kto nasłał na mnie wroclawską inkwizycję. Byli to duszpastuch Staszak ze Sulistrowic, oraz Szawan – były starosta powiatu wrocławskiego, Dobrowolski – burmistrz Sobótki, Starke – radca prawny, Zaremba – nadleśniczy, Kunert – dyrektor programowy Radia Rodzina i Drozdowski – dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – wszyscy z województwa wrocławskiego. Szajka ta wynajęła do ścigania mnie dwóch adwokatów. Krótko później, 1 sierpnia 2016 szukała mnie w Kluczborku pod moim starym adresem zamieszkania policja (nie mieszkam tam od prawie 30 lat – Polskę opuściłem 1 grudnia 1987). No i dzisiaj miałem ponownie przesłuchanie w tej samej sprawie o obrazę uczuć religijnych sulistrowickiej szajki fanatyków. Czyli wygląda na to, że owa szajka złożyła zażalenie na decyzję o zawieszeniu ślectfa i dlatego inkwizycja ponownie nakazała mnie przesłuchać. Najbardziej ubawiło mnie to, że inkwizycja zaproponowała mi dobrowolne poddanie się karze. Miałbym się przyznać i pójść dobrowolnie do pierdla. Tym fanatykom naprawdę odbija szajba. Na ochotnika za mówienie prawdy do więzienia nie pójdę. Choć kto wie, czy ostateczny finał nie będzie taki?
.
galileoinquisition1
.
W tym miejscu przyznam się, że mam już dość upierdliwości fundamentalistycznego katolactfa. Sama zaś sprawa obrażania uczuć religijnych ma kilka aspektów.
.
1) Już od I wieku, gdy tylko oszust Szaweł/Paweł podrzucił Rzymowi krystowierstwo, wyznawcy rzymskiej szubienicy od samego początku wyszydzali i obrażali Rzymian, ich bogów i same pogaństwo. Są o tym wzmianki u starożytnych rzymskich historyków. Krystowiercy, przekonani, że tylko ich nadjordańskie brednie są jedyną jedynie prawdziwą wiarą obrażali wszystkich spoza ich sekty. Gdy nadjordańska dżuma przypałętała się na ziemie Słowian, od pierwszego dnia lżyła, obrażała i wyśmiewała słowiańskich bogów i samych Słowian za ich wiarą/wiedzę. Bo wiara Słowian była przede wszystkim wiedzą czerpaną z Księgi Natury.  I tak przez dwa tysiące lat nic w obrażaniu pogan oraz innowierców przez krystowierców się nie zmieniło. Sam na moim blogu, nim zablokowałem komentarze, wywalałem do śmieci setki, jeśli nie tysiące komentarzy krystowierczych fundamentalistów obrażających słowiańskich bogów i nas – pogan. Naturalnie są krystowiercy, i to większość, którzy tego nie robią. Jedną grupę wśród nich stanowią ci, którzy ich wiarę uważają za ich sprawę prywatną i osobistą, nie obnoszą się z nią, nie misjonują i nie obrażają niekrystowierców. Drugą, jeszcze liczniejszą grupę stanowią „niedzielni” krystowiercy. Dla nich wiara to: w niedzielę kościół/zbór/cerkiew, no bo tak wypada, a poza tym krzciny i popijawa, I komunia i popijawa, ślub/wesele i popijawa oraz pogrzeb z udziałem duszpastucha, stypa i popijawa. I na tym kończy się ich religijność. Najliczniejszą grupę nie obrażającą innych stanowią krystowiercy będący jedynie figurantami w statystykach. Są okrzeczeni i przez to zaliczani do krześcijan ale na tym ich religijność się kończy. W Katolandii takich nazywa się wierzącymi niepraktykującymi. Niektórzy z nich idą od czasu do czasu na „pasterkę”. Jest jednak pewien procent gorliwych katolików, którzy uważają za ich obowiązek głoszenie nadjordańskich bredni i nawracanie innych, nawet wbrew ich woli na nie. Są też wojujący krystowiercy – w Katolandii/III Rzydopospolitej zwłaszcza żydo-katolicy. Rozpoznać można ich po ich wojennej symbolice, takiej jak ta:
.
timthumb-php
.
Oni nie tylko „bronią wiary” – oni wściekle atakują i zwalczają wszystko co niekatolickie, obrażają i znieważają, zwłaszcza pogan. Ale i ich młodszych braci w wierze – muzułmanów. Ci wojujący fundamentaliści nawet nie wiedzą, że islam i krystowierstwo to bratnie bękarty judaizmu. I jak do tej pory nie słyszałem, aby o obrazę uczuć religijnych pogan czy muzułmanów kiedykolwiek departament inkwizycji Katolandii wytoczył im proces. W roku 2012 sam zgłosiłem inkwizycji w Koninie fakt obrażania moich religijnych pogańskich uczuć podczas haniebnych „odpustów cysterskich”, szyderczo nazywanych „festiwalem kultury słowiańskiej i cysterskiej”:
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/26/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/
.
Inkwizycja konińska nawet palcem w tej sprawie nie ruszyła. Ale gdy ja wywalam krystowiercom prosto w ślepia co myślę o ich nadjordańskich gusłach, idolach, dogmatach i żydo-biblijnych bredniach, to od razu robi się wrzask – on obraża nasze uczucia religijne! Bezczelny! Bluźnierca! Jak on śmie?! Kto to widział?! Do więzienia z nim!
.
W tym miejscu podpowiem coś krystowiercom – wyrzućcie z waszej żydogennej wiary wszystkie brednie, infantylne durne wymysły, bzdurne dogmaty i tzw. „prawdy wiary”, zróbcie z tego mądry, logiczny i spójny system religijny oparty o rozum a nie ślepą wiarę w brednie i nie będę miał się z czego naśmiewać. Przestańcie ślepo wierzyć, zacznijcie myśleć!
.
Jedynie gdy fundamentaliści katoliccy niepochlebnie wyrażają się o ich starszych braciach w wierze – wtedy i owszem – Inkwizycja przemienia się nagle w Sanhedryn/Dintojrę i żarty się kończą. Bo nawet krystowiercom nie można w Katolandii-Polin-Judeopolonii-III Rzydopospolitej obrażać żydów/Żydów. Bo to nazywa się „antysemityzmem” i kara więzienia jest za to surowsza niż za obrazę żydo-krystowierczych uczuć religijnych. Przy czym prawodawca jakoś dziwnie zapomniał o paragrafach za antypolonizm, na podstawie których niejeden żyd/Żyd odpowiadać powinien przed Sądem. Nie przed dintojrą – przed Polskim Niezawisłym Sądem.
.

Jeśli ktoś obraża uczucia religijne innych – a gorliwi wojujący krystowiercy robią to non stop od dwóch tysięcy lat, niech taki ktoś nie myśli, że obrażani będą milczeć. I jeśli ktoś wierzy w wyssane z palca bzdury i jeszcze chce mi je narzucać, musi liczyć się z tym, że nazwę te nadjordańskie brednie po imieniu. Ale wtedy nie powinien się on obrażać.
.

2) Przez długie wieki w okresie potęgi politycznej papiestwa państwo uważane było za świeckie ramię kościoła. I było tak – kościół orzekał, kto jest bezbożnikiem, bluźniercą, kacerzem, wrogiem wiary i kościoła, zlecając następnie świeckiemu ramieniu ściganie, łapanie i karanie bezbożników, bluźnierców, kacerzy i wrogów wiary i kościoła. Łącznie z ich eksterminacją. Indywidualną lub zbiorową. Wydawało się, że te praktyki to już zamierzchła przeszłość i że dzięki laicyzacji życia społecznego i politycznego oraz emancypacji państwa i jego instytucji spod kurateli władz żydowierczych duszpastuchów, oraz w obliczu konstytucyjnego rozdziału państwa i kościoła, instytucje państwowe nie mogą być już wykorzystywane przez fundamentalistów religijnych do zaspakajania ich religijnych fobii i obsesji. A jednak jest inaczej – fundamentaliści wcisnęli mimo rozdziału państwa i kościoła do świeckiego kodeksu karnego religijny paragraf i nadal wysługują się, jak za starych dobrych czasów, świeckim ramieniem czyli instytucjami państwowymi do ścigania i karania przez nie bluźnierców i bezbożników. Przez co świeckie instytucje stają się współczesną inkwizycją, a mroki średniowiecza nadal panują w rzekomo świeckiej, laickiej Europie. Piszę – Europie – bo w Dojczlandii jest podobny paragraf – 166.

https://dejure.org/gesetze/StGB/166.html
.
Różnica w stosunku do paragrafu Katolandii polega na tym, że w inkwizycyjnej Dojczlandii karalna jest obraza uczuć religijnych, jeśli obrażanie ich robione jest w sposób mogący wywołać niepokoje społeczne (cokolwiek to by miało oznaczać). I za to jest do 3 lat więzienia. Najbardziej idiotyczne jest to, że to właśnie ten paragraf może doprowadzić do niepokojów społecznych. Jeśli np. jakiś katolicki fundamentalista uzna za obrazę jego uczuć religijnych publikację jakiegoś protestanta krytykującego katolicki kult świętych, kult Miriam czy nieomylność białego papy z Watykanu i zaskarży go do trybunału inkwizycji, może to wywołać protesty protestantów i może dojść z tego powodu do niepokojów społecznych. Bo katolicy będą bronić swojego. I w ten sposób durny religijny paragraf, zamiast chronić spokój społeczny może mu zagrażać.
.

3) W Polin/Katolandii/III Rzydopospolitej konstytucyjnie zagwarantowana jest wolność słowa. Jak wiedzą wszyscy ludzie znający jako tako historię powszechną, przez długie, długie wieki w krajach podbitych przez rzymską szubienicę za byle drobną krytykę, czy wyrażenie drobnej wątpliwości co do któregokolwiek dogmatu, prawdy wiary czy którejś z nauk kk lądowało się przed sądem. Niekoniecznie przed obliczem inkwizycji, bo świeckie ramię kościoła też miało obowiązek ścigać i tępić niedowiarków i kacerzy. Później jeszcze, po reformacji, przez wieki istniał indeks ksiąg zakazanych, na którym lądowały nawet epokowe prace naukowe, jak choćby ta Mikołaja Kopernika. A w Rzeczypospolitej Akademia Krakowska pełniąca wtedy funkcję kościelnego cenzora na indeksie umieściła dwa z pięciu traktatów Frycza Modrzewskiego – o kościele i o szkole. O wolność słowa światlejsi mieszkańcy krystowierczej Europy walczyli długie długie wieki. I gdy się wydawało, że ją już mają zagwarantowaną w sposób nienaruszalny – ponownie nałożono im religijny knebel – w postaci paragrafu o obrazie uczuć religijnych. Bo paragrafy religijne wolność słowa po prostu kneblują. Dlatego, że umieszczone  w świeckich kodeksach karnych uniemożliwiają nawet najbardziej obiektywną i uzasadnioną krytykę tzw. „prawd wiary”. Bo nawet uzasadniona, merytoryczna uwaga o nich może zostać podciągnięta pod obrazę uczuć religijnych. Podam konkretny przykład – w znalezionych w Qumran zwojach znalazła się krótka informacja dotycząca idola krystowierców – „zbawiciela” Joszue. Tyle, że zgodnie z nią Joszue nie był pierwszym i jedynym synem Miriam. Miał starsze od siebie rodzeństwo i był którymś z kolei dzieckiem Miriam. Tak więc zachodząc z nim w ciążę nie mogła być ona dziewicą. I jeśli napiszę na ten temat rzeczowy artykuł pozbawiony jakichkolwiek złośliwości i szyderstw, to i tak mogę zostać za niego oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Bo dla dywizji moherowych rebe Rydzyka, wierzących ślepo w na zawsze dziwicę, taki artykuł będzie bluźnierstwem i obrazą ich religijnych uczuć. Co gorsza, gdybym za taki opublikowany artykuł o braku dziewictwa Miriam stanął przed trybunałem inkwizycji z artykułu 196 KK…
.
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
.

…to nawet mając rację i tak bym proces przegrał. Niezorientowanym wyjaśniam, że podczas takiego procesu inkwizycję kompletnie nie obchodzi to, czy Miriam była dziewicą czy nie. Inkwizycja rozpatruje jedynie i wyłącznie to, czy mój artykuł stanowił obrazę uczuć religijnych wyznawców na zawsze dziewicy, bez względu na to czy była ona dziewicą czy nie. I nawet w sytuacji, gdy to ja mam oczywistą rację, bo Miriam dziewicą podczas ciąży z Joszue już dawno nie była, przegram taki proces, bo moja racja stanowi obrazę uczuć religijnych ślepo wierzących w dogmat jej – hehehe – na zawsze dziewictwa. I w efekcie zostanę skazany zgodnie z prawem za obrazę uczuć religijnych zaślepionych fanatyków. I to choć racja, prawda i fakty były po mojej stronie. Ale one w takich procesach nie mają najmniejszego znaczenia. I dlatego ten debilny paragraf należy po prostu wywalić na śmietnik. Bo pozbawia ludzi badających oszustwa religii abrahamowych konstytucyjnej wolności słowa. I knebluje tych, którzy atakowani debilną religijną propagandą, nie mogą otwarcie demaskować jej bredni i oszustw. Bo jest to obrazą uczuć religijnych.
.

Katolactfo lubi powtarzać jak katarynka – „prawda nas wyzwoli”. A mnie kurwa w katolickim kraju prawda zaprowadzi do więzienia. Bo obraża katodebilne uczucia religijne. Jeśli w Katolandii chcesz być na wolności – to albo morda w kubeł, albo łżyj jak duszpastuchy każą.
.
Nie zamierzam rezygnować z publicystyki demaskującej oszustwa i idiotyzmy religii abrahamowych. I ich wybitnej szkodliwości w wymiarze jednostkowym, społecznym, państwowym i międzynarodowym  jak inscenizowana wojna Rzymskiej Szubienicy z Półksiężycem z podpuszczenia i ku zadowoleniu gwiazdy Dawida będąca elementem mającego biblijne korzenie żydo-banksterskiego globalizmu.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/
.
Nie mogę milczeć gdy widzę, jak ogłupia i oszukuje się nadjordańskimi wymysłami miliardy nieszczęśników. Jak kaleczy się im psychikę i osobowość wpajanym od kołyski strachem przed fikcyjnym piekłem, obiecuje się za ślepe posłuszeństwo nagrodę w fikcyjnym niebie oraz kupczy i handluje fikcyjnym zbawieniem. Nie mogę też milczeć, gdy widzę, w jaki sposób nadjordańskimi bredniami zżydzono i zażydzono mentalność, umysły, świadomość i ducha miliardów ludzi, oraz jak zniszczono nimi piękne różnorodne kultury pogańskie – w tym i naszą słowiańską
.
Nie zmoże żydogenna rzymska szubienica naszego słowiańskiego boga Swarożyca.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga
Reklamy

77 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

77 responses to “W kleszczach katodebili i departamentu inkwizycji…

 1. stycznik 400V

  I to jest pytanie czy maryja rzeczywiscie była dziewicą? No chyba że stosowano w tamtych czasach invitro i cesarskie cięcie.
  To wszystko kupy się nie trzyma.

  Polubienie

  • No tak lepiej być żydogennym poganinem składającym krwawe ofiary Swarożycowi i innym bałwanom. Jak widać Opolczyka retoryka jest rodem z Talmudu

   Polubienie

   • Pogaństwo nigdy nie było żydogenne. Nawet wasz obrzezany „zbawiciel”, gdy rozsyłał „uczniów” z misją nakazał im: „nie idźcie do pogan…”
    Pogaństwo fanatycznie zwalczane było przez judaizm, krystowierstwo i islam. Dlatego, że było wolne od żydzizmu. Co do krwawych ofiar – podają cytat z kroniki Helmolda:

    „Wejście na dziedziniec było zakazane wszystkim z wyjątkiem kapłana i tych, którzy zamierzali złożyć ofiary lub którym zagrażało bezpośrednio niebezpieczeństwo śmierci. Takim bowiem nigdy nie odmawiano azylu. Albowiem Słowianie okazują taką cześć swoim miejscom świętym, że obejścia świątyni nie pozwalają splamić nawet krwią wroga.”

    Jak więc mogli składać przed Swarożycem krwawe ofiary, skoro święte miejsca nie plamili nigdy krwią – nawet wrogów. To wy przed żydowskim bałwanem Jahwe uprawiacie symboliczny kanibalizm („komunia” – czyli ciało parchatego „chrystusa”), a duszpastuchy dodatkowo wampiryzm pijąc „krew” bałwana, obrzezanego cieśli Joszue.

    Eh wy parchate błazny…

    Polubione przez 1 osoba

   • Ja piszę o prawdziwym kanibalizmie satanizmie piciu krwi ofiar a ty wyskakujesz mi z Ofiarą Mszy Św którego tematu w ogóle nie rozumiesz albo udajesz. Są relacje i kroniki które opisują praktyki składania ofiar z ludzi we wspólnotach pogańskich Słowian i w dodatku piszą o tym sami Słowianie także te bajki możesz wciskać komuś innemu mniej obeznanemu z tematem.

    Polubienie

  • …jak to jest że Opolczyk nie toleruje rzekomo żydogennego katolicyzmu(nie mylić z soborowiem) a już jak najbardziej toleruje i uznaje za rosyjskiego patriotę koszernego „twardziela” z Kremla włażącego w tyłek Żydom. Jak widać na nagraniach okupanci Kremla i Watykanu to ta sama nacja:

   Mosze Kantor z Putinem

   .. i ten sam Mosze Kantor z antypapieżem Franciszkiem

   Polubienie

 2. Bonek

  Rycerz znad Eufratu. Walczył z międzynarodową lichwą

  Polubione przez 1 osoba

 3. konik

  LOCH – treści, od których pejsata Redakcja się dystansuje 🙂

  Polubienie

 4. Mike Pompeo, nowy szef CIA, powiedział, co wiedział w 2014: We know that Jesus Christ, our savior, is truly the only solution for our world.

  Czyli: „wiemy, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem dla naszego świata”.

  Hahaha … I taki żałosny, przerażający prostak chrześcijański stoi na czele najbardziej niebezpiecznej organizacji na świecie!

  Od czasu jej założenia (1947) CIA jest odpowiedzialna za setki okrucieństw i przestępstw kryminalnych. Według The Association for Responsible Dissent tylko do roku 1987 zginęło ok. 6 milionów ludzi w rezultacie mniej lub bardziej ukrytych operacji militarnych CIA na całym świecie. A ile łącznie dotychczas?

  No, niestety, trzeba powiedzieć, że nie jest dobrze.

  Andrzej Szubert musi bronić się przed polakatolickimi świrami, a cały świat będzie się musiał teraz bronić przed amerykańskim świrem chrześcijańskim.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Obserwując nawet pobieżnie scenę polityczną w USA widać że doszła tam do władzy podobna opcja polityczna co w Polsce wypełniona syjonistycznymi debilami o chrześcijańskim zabarwieniu. Ludzie się cieszą że idzie nowe a tymczasem to kolejna, być może jeszcze gorsza banda psycholi. A „nasz” prezio Duda już włazi w dupę bez wazeliny Trumpowi, ale co tu się dziwić, jaki namiestnik w Faszingtonie by nie był zainstalowany nasi eliciarze i tak hymny pochwalne na jego cześć będą piały…

   Polubione przez 2 ludzi

 5. zydozerca

  CZY POPIERASZ RZĄDY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI?
  20% – Tak
  80% – Nie

  Polubienie

 6. julius

  Pompeo, pochodzący z Kansas, uosabia ewangeliczny ruch syjonistyczny i mianowanie go przez Trumpa uosabia jego markę koszernego nacjonalizmu. To nie jest tak, że tylko lewica ma użytecznych idiotów, prawica ma ich również.
  http://nationalvanguard.org/2016/11/trumps-appointment-of-pompeo-as-cia-chief-is-major-fail/

  Polubione przez 3 ludzi

 7. Polak-Słowianin

  Andrzej po prostu doznaje „miłości” w krystowierczym wydaniu.
  Jak widać ta szajka krystowierców woli się bardziej obrażać niż przestrzegać przykazania miłości.

  Polubienie

 8. Żydo-katolicyzm objawiony

  Białoruski znaczek pocztowy wydany z okazji 375 rocznicy urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego

  Łyszczyński został skazany na karę śmierci i konfiskatę dóbr za ateizm. Wyrok wykonano przed południem na Rynku Starego Miasta w Warszawie 30 marca 1689.
  Relacja biskupa Załuskiego:
  Wyprowadzono go na miejsce stracenia i okrutnie znęcano się najpierw nad jego językiem i ustami, którymi on okrutnie występował przeciw Bogu. Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu, spalono także jego papiery pełne bluźnierstw i na koniec on sam, potwór, został pochłonięty przez płomienie, które miały przebłagać Boga, jeżeli w ogóle za takie bezeceństwa można Boga przebłagać.

  Polubione przez 2 ludzi

  • Oto tzw. „paradoks Epikura” (wersja skrócona)?

   „Czy Bóg chce zapobiegać złu ale nie może? W takim razie nie jest wszechmocny.

   Czy może zapobiegać złu ale nie chce? W takim razie jest okrutny.

   Czy może zapobiegać złu i chce? To dlaczego istnieje zło?

   Nie może zapobiegać i nie chce? To po co nazywać go Bogiem?”

   Nic dziwnego, że czasami nazywa się Epikura „najmądrzejszym filozofem”. Nic dziwnego, że krystowiercy nienawidzą go z furią, która przyprawia ich o niekontrolowany ślinotok i prychanie.

   Nasuwa się jeszcze jedno pytanie w związku z horrorem, jaki przydarzył się największemu polskiemu filozofowi Łyszczyńskiemu: Co robił „Bóg” wszechmocny i miłosierny jak Łyszczyńskiemu swołocz katolicka wypalała język, a Łyszczyński wył z bólu w sposób nie dający się ani opisać ani wytrzymać?
   1. Ziewał sobie
   2. Zajęty był oglądaniem miliona innych takich mordów/tortur popełnianych na swoją cześć na płaskiej, zaściankowej planecie w centrum wszechświata przez siebie stworzonego i miał w dupie świętej jedynego mądrego człowieka, którego stworzył na swoje podobieństwo wśród katolickiej swołoczy w jakiejś zapyziałej skatoliczonej Warszawie
   3. Nie onanizował się
   4. Żadne z powyższych, bo wiadomo było (wtedy przynajmniej Łyszczyńskiemu), że Boga nie ma – tak jak nie ma Latającego Potwora Spaghetti albo Pływającego Potwora Nessie.

   Jaka jest Twoja odpowiedź, przyjacielu?

   Polubione przez 2 ludzi

   • Sens paradoksu Epikura nie polega na dowodzeniu, jakoby Bóg nie istniał. Paradoks ten ma raczej wznosić świadomość człowieka na poziom wyższego postrzegania – uwolnić go od niskiej, ziemskiej perspektywy. Prowadzić ku zrozumieniu, że demony są tak samo potrzebne jak Bogowie, że z wyższego punktu widzenia Światłość i Ciemność nie walczą, a współpracują ze sobą, tworząc nasze ziemskie lekcje.

    Piszę o tym nie dlatego, by bronić żydochrześcijaństwa, a żeby stanąć po stronie właściwej świadomości duchowej, która jest fundamentem kultury słowiańskiej i bez której jej odbudowa nie jest możliwa. Ani chrześcijaństwo, ani ateizm nie są naszą drogą narodową.

    Pozdrawiam.

    Polubione przez 2 ludzi

 9. julius

  Nie ma wątpliwości, Trump ściśle współpracował z rosyjską(żydowską) mafią przez wiele lat, ale Putin nie miał w tym żadnego udziału?

  http://www.veteranstoday.com/2017/01/25/trumps-kremlin-connections-2/

  Co prawda sam szef tego portalu przyznał, ze ok 40% artykułów to fałszywki, ale w przypadku Trumpa mając wiedzę o jego związkach z żydami jest to bardzo prawdopodobne.

  Polubione przez 1 osoba

 10. konik

  Największa katastrofa nuklearna, Fukuszima stan na 2016, dokładka do jednego z największych genocydów w historii ludzkości
  https://piotrbein.wordpress.com/2017/01/09/najwieksza-katastrofa-nuklearna-fukuszima-stan-na-2016/

  Polubienie

 11. konik

  -> https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/pb.350858821772625.-2207520000.1485465207./641050859420085/?type=3

  W dniu wczorajszym, przetrzymywany od 9 miesięcy w areszcie bez aktu oskarżenia, Przewodniczący ZMIANY, Mateusz Piskorski, złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezes Rady Ministrów RP, Beatę Szydło, w związku ze ściągnięciem na teren Rzeczpospolitej obcej armii.
  Chodzi o art. 129 Kodeksu Karnego, potocznie zwany „zdradą dyplomatyczną” czyli:
  „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

  Polubione przez 1 osoba

 12. konik

  ZMIANA -> https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/pb.350858821772625.-2207520000.1485465474./640903996101438/?type=3&theater

  To zdjęcie oddaje więcej niż tysiac słów. Przykre co zrobił z Wojskiem Polskim Macierewicz

  Polubione przez 1 osoba

 13. slawek

  Służby z sobą rozmawiają 🙂 kim jest ten tajemniczy „bies”

  @bjes
  Wpis który o północy z marginesu zrobił niemal pięćset wejść, przez czas zabiurkowych ziewów w oczekiwaniu na lunch zrobił nieco tylko ponad połowę z tego. Mowy nie ma o rozkładzie statystycznym.
  Ktoś już rozgryzł szulera, czy to wciąż teoria spiskowa?

  @Katana
  Był tu taki partyzant… co to chwalił się znajomością hakerskich sztuczek…
  Ale ja nie wiem tego…

  @bejs
  Czynnik zewnętrzny, czyli poza moderacją, skryptem i hostingiem. OK.
  W końcu i on się podstawi. Kwestia czasu i jak bardzo mnie zirytuje.

  ——–
  Czy debil bejs-PEJS wie że dostał te „pięćset wejść” od partyzanta a i następne też ?
  Ciekawe kiedy się pejs-BEJS zirytuje?

  NEON TROLLNIĄ PEJSATĄ OFICJALNĄ 🙂

  Polubienie

 14. konik

  Sztorm 68 – Na Zachód
  Wielka Polska Ludowa

  Polubienie

 15. maryjanek

  Dzień 27 stycznia to rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz przez oddziały Armii Czerwonej. Trzeba pamiętać, że ten obóz – wyzwolili komuniści a nie jakaś zachodnia socjaldemokracja, trockiści czy anarchiści. Warto także zaznaczyć, że narodowy socjalizm ma tyle wspólnego z socjalizmem ile świnka morska ze świnią domową.

  Najszybsza była 100. Dywizja Piechoty 106. Korpusu, gdyż już w sobotę 27 stycznia przed południem pierwsi jej zwiadowcy zjawili się we wschodnim rejonie Oświęcimia na terenie podobozu Monowitz. Tego samego dnia od północy dotarła do celu 148. Dywizja Piechoty tegoż Korpusu, a od południowego-wschodu 322. Dywizja 28. Korpusu. Do centrum Oświęcimia żołnierze dotarli wczesnym popołudniem. Po południu skierowali się w rejon obozu macierzystego i obozu w Brzezince. Przy pierwszym z nich napotkali opór wycofujących się Niemców, który przełamali. Oba obozy wyzwolili ok. godz. 15

  W walkach o wyzwolenie Auschwitz, Birkenau, Monowitz oraz miasta Oświęcimia zginęło 231 żołnierzy sowieckich, wśród nich dowódca 472 pułku ppłk Semen Biesprozwannyj. W większości spoczywają oni na cmentarzu miejskim w Oświęcimiu. Jak podkreślają historycy Muzeum Auschwitz, Armia Czerwona nie była w stanie dotrzeć do bram obozu przed 27 stycznia, gdyż bliższe informacje o nim otrzymała dopiero po wkroczeniu do Krakowa, co miało miejsce 18 stycznia. 7,5 tys. ocalonych W Auschwitz, Birkenau i Monowitz wyzwolenia doczekało łącznie ok. 7 tys. więźniów. Armia Czerwona wyzwoliła też około pół tysiąca więźniów w podobozach w Starej Kuźni, Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie.

  .. https://www.facebook.com/PolskiFrontPracy/photos/a.1490341514599784.1073741827.1490338061266796/1664719557161978/?type=3&theater

  Polubienie

  • Słuchacz RM

   Tymczasem wczora zwieczora w radiu marii pani (zakonnica?) prowadząca panel wiadomosci powiedziała coś takiego (z pamięci) :”..wygłodzeni wieźniowie witali sovietów jak wyzwolicieli..”
   Hehehe pewnie jakby niemce dali im troche lepiej żryć to walczyli by do ostatniego więźnia przeciw wkraczającym sowietom.

   Polubienie

 16. maryjanek

  Historia Europy Środkowej – od Jałty do Trumpa.

  Polubienie

 17. maryjanek

  Liberałowie w swej głupocie, hipokryzji i naiwności – zawsze kończą źle.

  Polubienie

  • Liberałowie mają w dupie muzułmanów czy inne dyskryminowane grupy, te hasełka z plakatów to czysta propaganda. Dla nich muzułmanie czy geje to tylko narzędzie do skłócania i dzielenia społeczeństwa, prawa tych społeczności mają gdzieś. Przy czym owi liberałowie odmóżdżeni polityczną poprawnością sami tu są narzędziem w rękach globalistów, takim samym jakim są religijne świry, to dwa przeciwstawne bieguny. A odnośnie homoseksualizmu w islamie, za homoseksualne zachowania jest tam o ile mi wiadomo oficjalnie kara śmierci. Ale jak to w religiach abrahamowych bywa zakazy i nakazy to jedno a rzeczywistość to drugie. Efektem ubocznym pruderyjnego podejścia do seksualności jest dużo zboczeń, toteż homoseksualizm w radykalnych społecznościach religijnych jest normą. Również w wyższych sferach, taka tajemnica poliszynela, wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Toteż kto się z tym nie obnosi temu nic nie grozi i przymyka się na to oko.

   Polubienie

 18. maryjanek

  Holokaust czy “99-procentowy” mit?

  Profesor Robert Jan van Pelt, człowiek określany jako jeden z największych współczesnych specjalistów historii obozu KL Auschwitz, w zupełnie przemilczanym przez główne media wywiadzie dla dziennika wydawanego w Toronto [1] wypowiedział słowa, które wskazują na zasadniczy zwrot w oficjalnie promowanej, martyrologiczno-mitologicznej wersji wydarzeń II Wojny Światowej określanej mianem Holokaustu, a szczególnie w dotychczasowej, wysoce zideologizowanej historiografii obozu Auschwitz.

  …. http://www.bibula.com/?p=17994

  Polubienie

 19. maryjanek

  🙂

  Na Stadionie Narodowym za pomocą modelowania komputerowego odbyły się ćwiczenia obrony przed hipotetycznym atakiem Rosji na Zachód, w tym na Polskę.

  http://sptnkne.ws/dwaG

  Polubione przez 1 osoba

 20. konik

  Piosenki z lektorem czyli zachodnia „kultura”

  Posłuchajcie z lektorem 🙂 http://n-0-21.dcs.redcdn.pl/file/o2/Eurozet/audio/50/09782ecabc76e7a52b26220b1122c13a/b526a688a84dbe575280e81f20f1d682.mp3

  Tu więcej tego syfu którym „Polacy” tak się jarali nie rozumiejąc o czym ci idioci śpiewają.
  http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Dzien-Dobry-Bardzo/Lista-Przebojow-Piosenki-z-Lektorem-zaglosuj-na-swoja-ulubiona

  Polubione przez 2 ludzi

 21. Aryjec, zgoda.

  Ale o tym była tu już mowa i znowu będę musiał się powtarzać. Krótko. Nie ma(m) czasu.

  Trzeba jak zawsze zacząć od definicji: co to jest „bóg”? Ogólnie uważam się za agnostyka. Po prostu nie wiem czy gdzieś tam ktoś istnieje, kogo można uważać za „boga”. (A Ty wiesz? A kto wie?) Może tak, może nie.

  Natomiast absolutnie nie wierzę w prymitywną, żydowska koncepcję boga Jahwe, „demona pustynnego” (jak często o nim mówi Opolczyk), w którą wierzą chrześcijanie. I w tym sensie jestem absolutnym ateistą. Nie wierzę w ogóle w brednie żydo-chrześcijańskie, w klechdy żydowskie opisane w tzw. Biblii; brednie, które uwłaczają ludzkiej godności i podstawowej inteligencji. Są dla mnie te brednie tak infantylne, tak naiwne, że jestem zaszokowany, iż miliony ludzi może wierzyć w tak absurdalne rzeczy i że ja musze wśród takich ludzi mieszkać na tak małej planecie.

  Nawet jeżeli jakiś tam „bóg” istnieje, to jest kolejny ważny problem: Czy warto go wielbić, wydawać na niego gigantyczne pieniądze, budować mu dziesiątki tysięcy kosztownych świątyń, mordować miliony ludzi w nieustających zbrodniach i wojnach religijnych – skoro taki „bóg” jest kompletnie obojętny na ludzkie cierpienie? (Na przykład, na potworne cierpienie Bruno, Łyszczyńskiego czy choćby „Jezusa Chrystusa”, jeżeli jego ukrzyżowanie rzeczywiście miało miejsce tak jak opisane w Biblii.)

  Jak już mówiłem do znudzenia: jestem kulturowym i duchowym Słowianinem i wywodzę się z moich słowiańskich przodków, a nie z obcych ludów, którzy przywlekli do Polski obcą religię i kulturę. Nie neguję absolutnie słowiańskiej i innej duchowości. Choć nie modlę się do bogów słowiańskich to uważam, że reprezentują oni bardzo niebezpieczne i niekontrolowane siły przyrody i dlatego należy mieć dla nich respekt. I w tym sensie też jestem Słowianinem.

  Polubione przez 1 osoba

 22. maryjanek

  Najnowocześniejsza fabryka silników na świecie była kiedyś w Polsce.

  Polubienie

 23. ninanonimowa

  ——-ZWOŁUJE SIĘ SŁOWIAŃSKI WIEC !!!.
  WIERNI POLSCE SUWERENNEJ powinni tam być !! .

  Polubione przez 1 osoba

  • Klemens

   Wici poszły po kraju. Dobrze, że dochodzi do inicjatyw jednoczących obóz. Potrzeba słowiańskiego gabinetu cieni. Jerzy Zięba na ministra zdrowia.

   Polubienie

   • Pierwsza szybka reakcja:

    Bardzo dobrze, że szykuje się taki zlot Słowian. Ale są co najmniej 3 poważne problemy z przemówieniem tego jegomościa:

    1. Jeżeli mowa o najbardziej zasłużonych Słowianach, którzy mieliby wejść do rządu, to należałoby co najmniej wymienić Andrzeja Szuberta, którego „blog polski” jest najlepszym słowiańskim blogiem polskim.
    2. Jeżeli mowa o zaproszeniu innych Słowian, to dlaczego ten Pan nawet nie wspomniał o rosyjskich Słowianach. Jest ich ok. 1 miliona, czyli więcej niż w Polsce i w jakimkolwiek innym kraju słowiańskim. To wręcz szokujące pominiecie tak najważniejszej grupy Słowian w Europie.
    3. Co ma konferencja słowiańska wspólnego z problemem szczepień? Myślę, że mogę zupełnie szczerze i odpowiedzialnie powiedzieć, że ten Pan nie ma żadnego naukowego pojęcia o skuteczności szczepień. (Mógłbym mu osobiście powiedzieć, jak mnie szczepienia uratowały przed poważnymi chorobami i jak uratowały dziesiątki moich znajomych i krewnych, ale nie o to tu chodzi.) To nie jest konferencja medyczna, tylko słowiańska. Jeszcze się nie zaczeła, a już ten jegomość ośmieszył i siebie i konferencję.

    Polubione przez 1 osoba

   • Nie potrzebne są też te gadki o „imperium”, kilka razy to słowo tam się pojawiło. I o jakim wyjściu z chaszczy on gada i staniu się ludźmi wolnymi? Inna sprawa dlaczego on twierdzi że to w Polsce czy na Słowacji, Czechach jest najwięcej Słowian? Po za tym gabinet cieni jest chyba dobrym pomysłem, ale dopóki będzie istniał żydowski reżim w Warszawie mający poparcie Faszingtonu i mający kontrolę między innymi nad wyborami w Polsce nie ma szans na dojście do władzy za pomocą „demokratycznych metod”. Nikt do wyborów ich nie dopuści, nawet partii nie zarejestrują a o dostępie do mediów już nie wspomnę.

    Polubione przez 1 osoba

   • Klemens

    Zaproszono również PB Aleksandra Łukaszenko. Zobaczymy jak się ustosunkuje do tego zjazdu. Może Nina coś nam wiarygodnego o tym jegomościu powie? Co do szczepionek to nie wiem czy Białoruś ma też taki beztroski stosunek do zachodnich szczepionek. Wybrane szczepionki są potrzebne ale nie mam zaufania do takich produktów niesłowiańskich.

    Polubienie

   • Anonim

    Pan Canassatego napisał:”3. Co ma konferencja słowiańska wspólnego z problemem szczepień? Myślę, że mogę zupełnie szczerze i odpowiedzialnie powiedzieć, że ten Pan nie ma żadnego naukowego pojęcia o skuteczności szczepień. (Mógłbym mu osobiście powiedzieć, jak mnie szczepienia uratowały przed poważnymi chorobami i jak uratowały dziesiątki moich znajomych i krewnych, ale nie o to tu chodzi.) To nie jest konferencja medyczna, tylko słowiańska. Jeszcze się nie zaczeła, a już ten jegomość ośmieszył i siebie i konferencję.”

    Ha to ostatnio jest na topie , taka świadoma lub nie, depopulacja.
    Barany nie wiedzą ile przed wojną, a więc w czasach przedszczepionkowych, umierało dzieci na wsiach polskich.
    … hm.. prawa natury…. zalosni ignoranci po teologii próbują wymyślać
    Prawa natury…)) „prawo naturalne” jest dyktatura egoistycznych neuronów.

    Polubione przez 1 osoba

  • Na Kudlińskiego należy uważać. Dwa lata temu ten użyteczny idiota ostrzegał, że „wkrótce rosyjskie rakiety spadną na Polskę” (17 sek. filmu).

   Z niego taki sam „Słowianin” jak z Macierewicza czy nadjordańczyka Białczyńskiego. Gnida szczuje na Rosję, straszy nią, udając przy tym „Słowianina”.

   Polubione przez 2 ludzi

   • ninanonimowa

    —- ja w 1980r agitki solidarności roznosiłam ,po kościelnych katakumbach , z wiarą ,że jestem patriotką . Kudliński może i zastanawiać ! ale niektórzy goście NIEKONIECZNIE !!. Ewidentnie widać wyciągniętą rękę do zgody !. A ona BUDUJE ! .

    Polubienie

   • No tu już teraz wiemy dokładnie o co chodzi. Do diabła z takimi rusofobicznymi, kudlińskimi bufonami!

    Polubione przez 1 osoba

   • Wiedziałem że skądś twarz tego jegomościa kojarzę, zresztą sądząc już po samej gadce facet zwyczajnie śmierdzi…

    Polubienie

   • mleko z nosa

    Pliss.
    AK napisał prawdę.
    Jeżeli AM będzie kontynuował politykę PO i jej szefa MON to tak się może stać.
    Pan zle go odebrał on nie jatrzy przeciw Rosji, czasami jezdzi na Białoruś , czasami do Lwowa, a jest to dobry pocziwy chłop jako facet jakich juz mało.
    Tak sortując wszystkich to na końcu pozostanie z 38 mln stu prawdziwych Polaków oby tylko patriotów i was tam zabraknie na sto procent, gdyż baaaaaaaaaardzo dużo na podstawie jakiegos stwierdzenia stawia wyroki be zznajomości danej osby, jego duszy i zwiazanej z nia pogladów.
    Jeszcze nie rozpoczęli a już ich posegregowaliście mając na względzie, że cos tam lapnął, jak powie że uwarza jakiegoś porządnego Żyda, to też bedzie be lub Niemca, kiedy to Niemcy to najwięksi oszuści i Pan o tym powinien najlepiej wiedzieć.
    Skoro tak jaki Pan ma stosunek do Burschenschaftów.

    Polubienie

  • paziem

   Pod dowództwem tego śmiesznego, żydowskiego glindy udającego partyzanta z kieleckiego lasu można iść jedynie na opowieści przy szabasowych świecach, ale nie wiec słowiański :))) Tę komedię polecam Benjaminowi Natanjahu.

   Polubienie

  • Panowie – Kudliński to wtyka. Jego „słowiańskość” to przede wszystkim rusofobia.

   Canassatego – słuszne spostrzeżenie – o Rosji Kudliński nie wspomniał, bo właśnie to budowane przez niego hehehe imperium słowiańskie ma być przeciwwagą dla Rosji. Mnie szuja nie zaprosi, bo wie, że go uważam za wtykę. Pod tym filmem, w którym straszył rosyjskimi rakietami przez rok wisiał mój komentarz, mniej więcej taki: Te, „major”, czegoś się naćpał, że tak bredzisz. I kto i ile ci płaci, że szczujesz na Rosję?” Później inni robili sobie z niego podśmiechujki i pytali po ponad roku – „te major, gdzie są kurde te ruskie rakiety”. i wtedy gnida skasował wszystkie komentarze i zablokował możliwość pisania nowych.

   Przemex – no właśnie – kolejne brednie o imperium. I pchanie się do knessejmu. Okupant szykuje nowego „lidera” dla rozgoryczonych.

   Klemens – on nie zaprosił Łukaszenkę – jeśli już to żydowską opozycję, która próbowała na Białorusi wywołać kolorową jewrolucję. Ponadto ten idiota mówił o konieczności obrony Polski, Czech, Słowacji i…Białorusi. Przed kim on chce bronić Białorusi skoro ona jest wolna i jego do obrony nie potrzebuje.

   Polubione przez 1 osoba

   • Kudliński – czyli kolejny pożal się boże „słowianin”, który okazał się mitomanem…

    Polubienie

   • mleko z nosa

    Tak spytam Henryk Pająk to podobno jak słyszałem od syna oficera ze Starobielska to były SBek, tzn, że on słyszał tam od kogoś, że tamten slyszał.
    Sami agenci nawet ci co gromią NWO i lichwę, ale ja znam to z austopsji,
    Życie nie jest cięzkie i skomplikowane to ludzie sami sobie komplikują i innym życie
    Jakoś WP nie po drodze WPN i na odwrót.
    Wszędzie agenci.
    Mija 27 lat jak był rozłam tak dalej trwa.

    Polubienie

  • W dniach 21-24.o5.2015 w Moskwie odbył się XII Sobór Słowiański. W pracach Soboru uczestniczyła polska delegacja WPS, Paweł Ziemiński, Zdzisław Jankowski (na zdjęciu) oraz Andrzej Skorski.

   Polubienie

 24. Klemens

  Nowa prelekcja

  Polubienie

 25. jasna

  Po ,,repolonizacji” banków, dobra zmiana ,,repolonizuje” stocznie, najpierw sprzedając stocznie zarobiła dobra zmiana, teraz będą od ukraińca odkupywać stocznie, też zarobią……

  Czytaj http://wrzodakz.neon24.pl/post/136632,udomowienie-stoczni

  Polubienie

 26. ninanonimowa

  ——SŁOWIAŃSKI WIEC —-na moją prozbę mama opowiadała mi jak wyglądały WIECE przed wojną . Wiec , na którym była ona ze swoim Ojcem a moim dziadkiem , wyglądał tak : przychodzili zaproszeni, zainteresowani i CI !! którzy chcieli działać !!. KŁÓCONO się ! a jakże , ale po to by !!! wykłócić wspólny CEL !.
  Co to za gadanie ! : NIE ZAPROSZONO –RZECZPOSPOLITA nie zaprasza ! ONA ŻĄDA !!.
  ——————————————
  Autorytetami ZGUBA Polski jest wybrukowana !! .
  ————-

  [GOLONO, STRZYŻONO]

  U nas, kto jest niby chory,

  Zwołuje zaraz doktory;

  Lecz czując się bardzo słaby

  Prosi chłopa albo baby.

  Ci ze swego aptekarstwa

  Potrafiają i podagrze,

  I chiragrze, i głuchotom,

  I suchotom, i głupotom

  Radzić. A i u nich wszakże

  Nie masz na upór lekarstwa.

  Mieszkał Mazur blisko Zgierza,

  Któremu zginęła suka,

  Straż domostwa i spichlerza.

  Gdy jej z żalem i kłopotem

  W okolicy całej szuka,

  Wróciła się tydzień potem.

  Ledwie poznał, że to ona;

  Bo była wpół ogolona.

  „O zbóje! zeby ją skryli,

  Używają takich figli,

  Że biedaczkę wygolili!”

  „Powiedz raczej, że ostrzygli

  – Robi mu uwagę żona –

  Bo psów nie golą, lecz strzygą”.

  „A no patrzajcies no mi go, –

  – Odpowie Mazur z przekąsem –

  Jakaś ty mi dyć uczona!

  Mając gołe jak pięść lice,

  Chcesz nauczać nas pod wąsem,

  Co jest brzytwa, co nozyce?

  Przecież dobrze, suko miła,

  Ześ tu jest, choć ogolona”.

  „I jam rada, ze wróciła, –

  – Odpowiada na to żona –

  Choć wróciła ostrzyzona”.

  „A nasz pan, co mu łysina

  Przyświeca się jak ta psina,

  Myślisz, ze jest postrzyzona?…”

  „A wąsiki ekonoma, –

  – Odpowiada zaraz żona –

  Co mu wiszą jak u soma,

  A błyscą jak namascone,

  Sąć gólone czy strzyżone?”

  „Biez-ci licho tego soma

  I pana, i ekonoma, –

  – Dobroduszny Mazur rzecze –

  Dobrze, ze suka jest doma,

  Choć tak szpetnie ogolona”.

  „Prawdę mówisz, mój człowiecze,

  Toć i jam się ucieszyła

  – Odpowiada zaraz żona –

  Ze się suka powróciła,

  Choć tak szpetnie ostrzyzona”.

  „Głupiaś z twymi nozycami!”

  „I ty z twoimi brzytwami!…”

  „Ze golona, przypatrzze się!”

  „Ze strzyzona, pokaze się!

  A dyć-ze to nierówne cięcie,

  Co jak kosa trawę siecze”.

  „A dyć to w skórę zarznięcie,

  Jak jak doktor… aż krew ciecze”.

  Tak się kłócą mąż i żona;

  Miasto Zgierz całe się zbiega,

  A krzyk wkoło się rozlega:

  „Ogólona!” „Ostrzyzona!”

  Idzie sąsiad: „Niechaj przyjdzie.

  Niech się wpatrzy i przekona”.

  Jedzie Żydi „Podjedź no, Zydzie.

  Czy golona, czy strzyzona?”

  Od Żyda aż do plebana,

  Od plebana aż do pana,

  Sprawa zapieczętowana:

  Co rzekł sąsiad, i Żyd potwierdził,

  Pleban przyznał, to pan stwierdził:

  Że wygrała męska strona,

  Że suka jest ogolona.

  Wracają do domu strony,

  Po drodze chłop pyta żony:

  Czy wyroku treść pamięta?

  Ona milczy jak zaklęta.

  U progu suka ich wita;

  „Pódź tu, moja ogolona!”

  – Woła mąż, na to kobiéta:

  „Pódź tu, moja ostrzyzona!”

  Mazur wściekł się, już nie gada

  Ani żonie odpowiada,

  Tylko wziąwszy pod rękawki

  Wlecze ją wprost do sadzawki

  I topi jak kadź ogórków.

  Ona, nie nawykła nurków,

  Już się zachłysnęła nieraz;

  On, trzymając za ramiona,

  Gnębi krzycząc: „A no teraz;

  Czy golona, czy strzyzona?”

  Biedaczka, ze śmiercią w walce,

  Czując skonu paraliże,

  Wytknęła tylko dwa palce

  I za odpowiedź palcami,

  Jakby dwiema nożycami,

  Mężowi pod nosem strzyże.

  Na ten widok uciekł z wody.

  Ona poszła do gospody,

  On się puścił aż do Zgierza

  I tam przystał za żołnierza.

  Polubienie

  • Nina – nie słowiański a żydowski – antyrosyjski – wiec robi Kudliński.
   Kolejny raz kolportujesz żydowskie wymysły opakowane w „słowiańskość”.

   Polubienie

   • ninanonimowa

    —–ZASTANAWIA mnie przymus kochania Rosji …………………..

    Polubienie

   • Nikt ci nie każe Rosji kochać. Ale szczuć na nią w sytuacji gdy jest ona najważniejszym bastionem stawiającym czoło banksterskiemu NWO jest wspieraniem żydo-banksterów. I robić to mogą albo użyteczni idioci albo wtyki.
    Jakikolwiek „wiec” Słowian bez Rosji jest bezsensowny. A wymierzony przeciwko Rosji jest działalnością agenturalną służącą okupantowi Polski i zachodu.

    Polubienie

   • Panie Andrzeju,
    jeżeli będziemy chcieli natchnąć tłumoki myślą – minie przynajmniej tysiąc lat, a i tu nie mamy gwarancji. Wszakże Rzplita nie jest tłumoków wyłączną własnością. Dlatego ja bym postulował, by te głosy bezmyślne olać ciepłym moczem. I wierności dochować tylko Rzeczypospolitej! Są przesłanki, że i wojsko ma podobne skojarzenia.

    Sława!

    Polubienie

 27. ninanonimowa

  —-a może Pan Kudliński nie wymienia Rosji – z przyczyn tzw , obiektywnych ?? . Jeden Polak już siedzi bez wyroku , jak długo posiedzi ?? za kontakty z Rosją ?!.

  Polubienie

 28. Nina – tym bardziej należy stać po stronie Rosji. A co do leśnych dziadków – widzisz – zadałem Kudlińskiemu w mailu zbiorczym pytanie, bo miałem z nim kontakt mailowy – jak to się stało, że dostał wyrok trzy lata w zawiesieniu. Zawieszenie normalnie jest tylko do jednego roku więzienia. Powyżej roku więzienia można dostać zawieszenie jedynie wyjątkowo dzięki nadzwyczajnemu złagodzeniu wyroku. A tego dintojra nie daje ani za piękne oczy, ani za mundur „majora” kupiony na pchlim targu. No i zapytałem go, za co dostał nadzwyczajne złagodzenie wyroku. I od tego momentu „major” wyłączył się z dyskusji i przestał prosić o pomoc jemu i leśnym dziadkom.
  Wygląda na to, że to ten prowokator wyciągnął tamtych z lasu, przez co wpadli, bo wcześniej nikt ich broni nie szukał, nawet UB nie robiła tego. On ich wyciągnął z „konspiracji”, dla niepoznaki posadzili go na ławie oskarżonych razem z „dziadkami”, ale za pomoc dostał nadzwyczajne złagodzenie wyroku i teraz montuje, już jako prześladowany weteran walki z okupantem, „sojusz” Słowian bez Rosji przeciwko Rosji. A w sumie to co on propaguje, to kolejna odmiana żydowskiego „międzymorza”, tyle że bez Ukrainy, bo banderowcy są spaleni w środowiskach niezależnych.
  Weź se Nina coś na uspokojenie i nie buzuj się tym prowokatorem. Bo rozeznania nie masz ani za grosz.

  Polubienie

 29. ninanonimowa

  —- OK NIE MAM ROZEZNANIA i nie ja jedna ! dlatego na WIEC trzeba pojechać tym bardziej !! ABY OSTRZEC .

  Ps. nie wszyscy tam muszą być prowokatorami . Kudlińskiego publicznie zdemaskować należy !. Zadać mu to samo pytanie ! -niech się publicznie tłumaczy !.
  TAK ! powinno się postępować , tak należy oczyszczać z prowokatorów ? – prawdziwoą patriotyczną brać

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Polskie piekło jest wybrukowane polskimi patriotami.
   Polska zaś tapla się jak koń w patriotycznym błocie po kolana
   Umrę jako syn Rzeczypospolitej jestem wrogiem banedrowskiej Ukrainy, ale nie Ukraińców, wrogiem bolszewickiej i sovieckiej Rosji,ale nie Rosjan.
   wrogiem nazistowskich Niemiec, ale nie Niemców jak i wrogiem złodziejskich Polaków, Żydów, Rosjan, czy też Niemców,

   Polubienie

 30. Piotr

  Umieszczam jeszcze raz tutaj bo może w tym temacie pan Opolczyk przeczyta :
  Stary już ze mnie ateista powoli szykujący się na granie z diabełkami w rozbieranego pokera a dziś z rana nic niewinny napadła mnie znajoma katoliczka z samego rana . Wracała ze mszy z godziny 7.
  Podchodzi do mnie ta babcia i wydziera na mnie mordę :”
  Panie jak zmarzłam przez tą godzinę . W tym kościele zimniej niż na dworze .Nasz ksiądz w ogóle nie pali .Jak mi jest zimno „.
  Nie chcąc zaczynać z jahwistami powiedział ,że mi bardzo przykro sikając już ze śmiechu .
  Pytanie do pana Opolczyka jeżeli to przeczyta .
  1 Co te pasibrzuchy robią z tymi milionami skoro nie stać ich nawet na to , aby ogrzać Kościół w zimie przynajmniej do temperatury + 10 stopni , aby babci przez godzinę dupa tam nie zamarzła ?
  Z drugiej strony może to dobrze wkurwione babcie włączą sieć i w końcu zaczną czytać blog Opolczyka .
  Także pasibrzuchy nie palcie dalej w Kościołach całą zimę to już nawet radiomaryjne babcie od ojczulka toruńskiego stracicie i będzie wielki aj – waj.

  Polubienie

  • QWERT

   W kościołach zakupione są specjalne promienniki ciepła i ogrzewacze, ogrzewany jest obszar przy ołtarzu i miejsca gdzie poruszają się duchowni.
   Wierni natomiast powinni marznąć i wytrwać, w imię wiary.

   Polubienie

 31. Polak-Słowianin

  „Piotr
  …a białe jest czarne Shalom”

  Ha, dobre. Te słowa to właśnie doskonałe przedstawienie tego jaką rolę pełni apologetyka krystowiercza.
  W bibli jest jasno i wprost podane jak Joszue obiecuje słuchającym go ludziom, że jego ponowne przyjście i sąd ostateczny nastąpi jeszcze za ich życia – zauważmy ten wręcz „szał” gorliwości u jego zwolenników w początkach istnienia tej sekty (ci którzy mogli umrzeć za tę wiarę oraz cierpieli dostawali raj w zaświatch natomiast reszta doczekac mogła „końca swiata” i „królestwa” za życia swojego pokolenia).
  Ponieważ koniec nie następował to ci omamieni ludzie (zamiast dać sobie luzu) wciąż nadal pragnęli trwać w tym swoim odmóżdżeniu i tak nadeszła z „pomocą” apologetyka – czas nadejścia „królestwa” stał się blizej nieokreślonym, a i samo „pokolenie” zaczęło znaczyć coś innego.
  Zwolennicy Joszue sprzedawali swoją ziemię i domy a pieniądze „kładli u stóp apostołów” (Dzieje Ap. 4:34) – no ale po co im to wszystko było zachowywać skoro za niedługo miał przecież nadejść koniec.
  Współcześnie można było zoaobserwować podobny mechanizm u jehowych aż powstało powiedzenie: „co trzy lata koniec świata” (ci których to w końcu obudziło zaczęli masowo odchodzić od tej sekty).
  Bliższe jest mi takie zrozumienie niż „wyjaśnienia” apologetów, że to co pisze wprost (białe) znaczy zupełnie coś innego (czarne).

  Polubione przez 1 osoba

 32. zydozerca

  Vatican Bank is the main shareholder in ‘Pietro Beretta’ arms
  By USAHM-News on September 21, 2012 / 4 Comments

  Perhaps few people know that Pietro Beretta arms factory Ltd. (the largest arms industry in the world) and is controlled by the Holding SpA Beretta and the majority shareholder of the Beretta Holding SpA after Gussalli Ugo Beretta, is the IOR (Institute for Works of Religion [commonly known as the Vatican Bank]) private institution founded in 1942 by Pope Pius XII and headquartered in Vatican City.

  usahitman.com
  Watykan- handel bronią ….

  Polubienie

  • jesli rozmodlone bydlo podatkowe samo nie zmadzrzeje ? to jezusek chrystusek 🙂 szczepionkami i zatrutym jedzeniem doszczetnie unicestwi biala rase Slowian .W tej chwili ..juz od …nalotow chumanitarnych slusznych i zbawiennych 🙂 nw Slowianska Jugoslawie …Mordowani sa niemal ze wybiorczo ! wylacznie Slowianie .Tylko jeszcze Rosja zostala jedyna Nadzieja dla Slowian na swiecie. Niewielka nadzieje maja slowianie na przezycie ! Bowiem stolica apostolska ma …42 dwie dywizje 🙂 jak rowniez NATO i usa

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s