Wybór właściwej polityki

 

Co kilka lat dokonujemy wyboru, jaka i czyja polityka będzie realizowana – przynajmniej jest tak w teorii.

 

Nieco żartobliwie można powiedzieć, że z polityką jest jak z alkoholem: jedni wolą wino, białe lub czerwone, inni piwo, jeszcze inni preferują mocniejsze trunki. Są także i tacy, którzy alkoholu w ogóle nie spożywają i mniejsza o powody z jakich tak czynią. Każdy ma prawo do demokratycznego i suwerennego wyboru tego, co mu odpowiada i do czego zachęcą go reklamy, jeśli nim ulegnie.

I właśnie tak zachowujemy się podejmując najważniejsze decyzje dotyczące życia narodu, funkcjonowania państwa i ich rozwoju. Do takich zachowań zostaliśmy wytresowaniu przez cały żydo-reżimowy system medilano-oświatowy oraz przez żydo-katolicki Kościół, który nie uchyla się od pełnienia roli przewodnika narodu nie tylko w sprawach ducha.

Ale czym jest polityka obejmująca swym działaniem naród i państwo? Najprostszą i zarazem najbardziej właściwą jej definicją jest ta, która mówi, iż przedmiotem polityki jest sprawiedliwy podział wspólnie wytworzonego dobra oraz takie działanie, które zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne narodowi i państwu, umożliwia im rozwój. Według Arystotelesa polityka jest rodzajem sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne.

Jak widać już w starożytności zwracano uwagę na kwestie etyki w polityce.

Kryterium etyczne, jeśli nim kieruje się polityka, nakazuje uwzględnić cały naród, a nie jego część, czy większość. Wchodzimy tutaj w obszar, który można określić mianem sprawiedliwości społecznej. O sprawiedliwości społecznej tak pisze Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” n.28:

…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…”

 

Słuszność etycznego postulatu ma także swój niezaprzeczalny, racjonalny wymiar ekonomiczny. Bo im więcej członków społeczności dysponuje należnym im dochodem z racji podziału wypracowanego w państwie wspólnego dobra i im więcej z nich bierze czynny udział w jego wytworzeniu (czyli wykonuje pracę – a jej powszechność winna zapewniać właściwa polityka), tym więcej dóbr jest w stanie wytworzyć naród, tym wyższy jest jego poziom materialny, a w konsekwencji wyższy poziom kultury narodu, co przekłada się na rozwój i siłę państwa.

Jednak wielu żydo-katolikom ta wykładnia sprawiedliwości społecznej Benedykta XVI nie jest znana, wielu jej jawnie się sprzeciwia, nie wyłączając encyklik JPII, propagatora „wolnego rynku”, czyli najbardziej drapieżnego, żydowskiego kapitalizmu, lansowanego w krajach podbitych, a także krytyka tzw. teologii wyzwolenia w państwach Ameryki Łac., opowiadającej się za zwiększeniem bezpieczeństwa socjalnego. Krytycy tej społecznej sprawiedliwości zamiast bezpieczeństwa socjalnego postulują w myśl żydo-katolicyzmu dobrowolną jałmużnę, bo ona nie deprawuje.

 

Wyobraźmy sobie sytuację, że do szpitala trafia chory człowiek. Jedna grupa medyków stawia diagnozę „A” i zaleca terapię „a”. Inni medycy mają inną koncepcję, diagnoza „B” oraz terapia „b”, itd. Ostatecznie zdecydowano się na kompromis: wszyscy medycy, pacjent i jego rodzina głosują nad wyborem diagnozy i terapii – dokonują demokratycznego wyboru. Jest oczywiste, że jeśli dokonają złego wyboru, pacjent może nawet umrzeć.

Chyba każdy przychyli się do stwierdzenia, że opisany przykład jest absurdalny – i na szczęście w rzeczywistości nie zdarza się. – Nie zdarza się w świecie medycyny, ale jest niestety nagminnie stosowany w świecie polityki.

 

Przedmiot medycyny jest znacznie bardziej skomplikowany, bardziej rozległy niż dziedzina polityki. Jednak właściwa diagnoza i właściwa terapia tak w medycynie, jak i w polityce są w równym stopniu istotne dla życia pacjenta i dla życia narodu.

Dlaczego zatem w polityce pozwalamy sobie na absurd demokratycznego wyboru diagnozy i terapii?

Polityka jest dziedziną wymierną, weryfikowalną i poddającą się analizie merytorycznej. Istotne jest także kryterium jakim ta polityka się posługuje, czyli kwestie dobra narodu i państwa – przy czym i to dobro nie jest jakimś widzi mi się, ale realną, wymierną i wyznaczalną wartością. Zatem, tylko jeden z poglądów lub jedna z ocen jakiegoś podmiotu polityki może być właściwa. A przecież częste są sytuacje, że w wyniku wyborów rządzi koalicja, czyli, że realizowana jest jednocześnie dobra polityka i zła polityka – i jak to się ma do realizacji zasadniczego celu polityki?

 

Może istnieć tylko jedna właściwa diagnoza stanu narodu i państwa i tylko jedna właściwa terapia poprawy tego stanu, oparte na wiedzy, a nigdy na jakiejkolwiek ideologii, czy wymuszone przez zewnętrznego okupanta.

W związku z powyższym:

– czy demokratyczny wybór (mechanizm wyborczy nie ma tu znaczenia) diagnozy i terapii jest rozwiązaniem pozytywnie skutkującym?

– czy dokonujący wyboru mają dostateczną wiedzę pozwalającą na właściwy, trafny wybór, czy posiadają wiedzę o ewentualnych złych skutkach swego wyboru?

– czy powszechne media i oświata znajdujące się poza kontrolą narodu, a więc nie spełniające warunku wiarygodności, mogą pełnić pomocniczą funkcję w dokonywaniu wyboru?

– czy instytucja żydo-katolickiego Kościoła, która pozytywnie ocenia różne diagnozy i terapie (popiera główne rywalizujące partie) winna mieć prawo do wskazywania politycznej drogi swoim wiernym?

 

Jeżeli w kraju istnieje „n” partii, które mają swoich zwolenników, to prawdziwe będzie twierdzenie, że partie „n-1” nie posiadają odpowiedniej dla potrzeb narodu i państwa polityki. Nie można także wykluczyć, że wszystkie partie, czyli „n” partii, nie powinny uzyskać głosów wyborców.

 

Dariusz Kosiur

PS

Żeby uprzedzić ewentualne wątpliwości dotyczące znaczenia wspólnego dobra lub społecznej sprawiedliwości

 Państwo jest związkiem politycznym, społecznym i gospodarczym wszystkich jego obywateli. Jeżeli związek ten działa na szkodę swoich członków lub tylko na szkodę części członków pozbawiając ich dobra wspólnego i indywidualnego oraz możliwości jego osiągania, to mają oni naturalne prawo nie tylko żądać odpowiednich zmian, ale również działać w celu ich dokonania.

Państwo jest organizacją społeczną. Jeżeli każdy członek społeczeństwa miałby żyć w odizolowaniu i sam zaspokajać własne potrzeby, produkcja całkowita wszystkich w takiej organizacji (państwie) byłaby znacznie mniejsza od tej, jaką mamy obecnie dzięki podziałowi pracy. Funkcjonowanie zorganizowanego społeczeństwa wydatnie zwiększa, wiec zdolności produkcyjne całości.

Jednocześnie w wyniku postępu technologicznego nie zachodzi potrzeba zatrudniania w procesach produkcyjnych wszystkich członków społeczności. Czy istnienie tak zorganizowanego społeczeństwa jest dobrem prywatnym, czy wspólnym, z którego powinni korzystać wszyscy?

Każdy człowiek będący członkiem zorganizowanego społeczeństwa, poza naturalnym prawem do życia, posiada również prawo do części dóbr wytworzonych w tej społecznej organizacji. Czy w takim razie mamy prawo pozbawiać dochodów (zasiłków) tych, którzy nie biorą udziału w procesie wytwarzania dóbr? Jest to pytanie nie tylko z zakresu etyki chrześcijańskiej, ale też zagadnienie czysto ekonomiczne.

____________

Są oczywiście i tacy żydo-katolicy, jak np. red. S.Michalkiewicz, czy prof. M.Chodakiewicz, którzy uważają, że „sprawiedliwość społeczna to po prostu inna nazwa kradzieży”. – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/07/19/redemptorysci-syjonistyczna-banda-z-krzyzem-i-rozancem/

Reklamy

56 Komentarzy

Filed under Polityka

56 responses to “Wybór właściwej polityki

 1. Netwalker

  Przepraszam, że wrzucam kolejny link ale na Neonie ktoś go podał i uważam go za ważny
  W ogóle serwis jest godzien zapamiętania
  http://retropress.pl/ilustrowany-kuryer-codzienny/swiatowy-spisek-nacyonalistow-zydowskich-przeciw-polsce/

  Polubienie

 2. Kolejny bohater Noworosji zamordowany przez żydowskich zbrodniarzy z Kremla:

  Polubienie

  • Netwalker

   Dlaczego z Kremla?

   Polubienie

  • re Jurek
   Wybacz ale gdyby szabesgoj Putin był rzeczywiście rosyjskim patriotą a nie ukrytym przyjacielem żydobanderowców to ten banderrajch już dawno by zdechł :))
   http://www.youtube.com/watch?v=KRkm7G5oxEM

   Polubienie

  • Bloomberg:

   „The rebels’ Donetsk News Agency said Mikhail Tolstykh, better known under his nom de guerre Givi, died early Wednesday morning in what it described as a terrorist attack. The agency said 35-year old Tolstykh was killed by a rocket fired from a portable launcher into his office.”

   Czyli „Givi” zabity został w wyniku ataku terrorystycznego, wystrzeloną w jego biuro rakietą z przenośnej wyrzutni. Dimitri Peskow, który reprezentuje Putina, oświadczył, że Rosjanie nie mają nic wspólnego z tym morderstwem. Jaki cel mieliby Rosjanie mordując tak popularnego przywódcę Rosjan, którzy walczą o wolność z neofaszystowkim rządem w Kijowie!

   Kolejny cios dla Rosjan w Donbasie. RIP, Givi.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Fredo

    Skoro tu niejaki Sergiusz Nilus po 10 piwkach biedronkowych wypisuje takie idiotyzmy znaczy to ,że pan prezes na urlopie razem z panem Dariuszem . Gdy pan wróci kasować to dziadostwo z WPS bo strasznie śmierdzi szambiarką hamerycką a czy ktoś z nas lubi zapach usmańskich gówien ?

    ______________________________

    Zostawiliśmy wpis niejakiego Sergiusza Nilusa jako dowód zainteresowania Syjonu stroną WPS i nieporadną próbą indoktrynacji. Nikt poważny nie uwierzy w żydowskie kłamstwa. – D.Kosiur

    Polubione przez 2 ludzi

   • Fredo

    Wystarczy ,że sobie prezes weżmie urlop a już różne Ewiki , Sergiusze hasają po WPS jak zdrowe tłuste myszy po Kościele .
    W Austrii tamtejszy odpowiednik sanepidu naszego jakieś trzy lata temu nakazał pilne zbadanie wody święconej , która jest w Kościołach .
    Sukienki się zgodziły . Po badaniach wyszło , że ta woda święcona ma mnóstwo bakterii bo ludzie w Kościele chrąchają czy wycierają zakatarzone nosy .
    Sukienki po tych badaniach usunęły wodę święconą z Kościoła .
    Wiem wiem u taka taka sytuacja to marzenie , ale może za 100 lat ? Kto wie .
    Może Opolczyk potwierdzi to co pisze o Austrii . Na pewno ma wiedzę w tej kwestii i można by u niego na blogu o tym napisać .

    Polubienie

   • re: cannasatego
    ..nic dodać nic ująć Peskow ani Putin nie reprezentują interesów Rosjan _)(Słowian) ani nimi nie są.

    Polubienie

   • Fredo: „Wystarczy ,że sobie prezes weżmie urlop a już różne Ewiki , Sergiusze hasają po WPS jak zdrowe tłuste myszy po Kościele.”

    Te i takie inne myszki: Jaśki, Toronta, Grypy, Ricki …

    He, he … „Zrobiłeś mi dzień”, przyjacielu.

    Jeżeli jeszcze Janowicz wygra dziś z Dimitrowem, to będę chyba na „на вершине счастья”. Janowisz odnalazł swój rytm i wali asy i serwy z szybkością ponad 220 km. Właśnie przełamal Dimitrowa i prowadzi 3:2. Jeszcze Polska nie zginęła …

    Polubienie

   • Fredo

    Cannassatego przyjacielu jeżeli Janowicz wygra to przysięgam ogolę sobie jajeczka maszynką GILLETTE albo bzyknę 100 letnią babę to są wyzwania dopiero .
    Janowiczowi życzę dobrze , ale z Dimitrowem nie ma szans .To jakby porównywać piękną Sabrinę do tej od żarcia sałatek w sejmie z PIS-dy . Póki co nie ta liga i nie ten poziom dla Jerzyka . Dimitrow pewniak .

    Polubienie

  • „Kolejny bohater Noworosji zamordowany przez żydowskich zbrodniarzy z Kremla”.

   Sergiusz Nilus, tą wypowiedzią skompromitowałeś się, kolego, kompletnie.

   Polubienie

 3. ‚(…) im więcej z nich bierze czynny udział w jego wytworzeniu (czyli wykonuje pracę – a jej powszechność winna zapewniać właściwa polityka), tym więcej dóbr jest w stanie wytworzyć naród, tym wyższy jest jego poziom materialny, a w konsekwencji wyższy poziom kultury narodu, co przekłada się na rozwój i siłę państwa.’

  Może bardziej adekwatnym byłoby stwierdzenie, że im wyższa będzie JAKOŚĆ wytwarzanych przez naród dóbr, tym wyższy będzie poziom jego kultury. Natomiast aby naród wytwarzał rzeczy wartościowe, należy umiejętnie go poprowadzić, umożliwić każdej jednostce optymalny rozwój jej talentów, a także właściwie skoordynować współpracę w społeczeństwie.

  W czasach grubo przedchrześcijańskich zarządzanie nie wiązało się ze szczególnymi przywilejami materialnymi. Społeczeństwo prowadzili wówczas ci, od których samo społeczeństwo tego oczekiwało – ci, od których biło światło mądrości. Takim ludziom natomiast nie zależy na władzy (w dzisiejszym rozumieniu) czy dobrach materialnych. Społeczeństwo dobrowolnie składało im dary w podzięce za ich wiedzę i zasługi.

  Dopiero potem zjawili się ci, którzy zauważyli, jak dobry można zrobić na tym biznes. No i zrobili.

  Polubienie

 4. Szaercki

  Radio Maryja promuje ludobójcze szczepienia Polaków Słowian. Skandaliczny show Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego

  Polubione przez 1 osoba

  • Szczepionkowe ludobójstwo… Z drugiej strony – jakże zaślepionym trzeba być, aby uwierzyć w te kłamstwa: jest już przecież tyle informacji na temat szkodliwości szczepień. Zdrowy rozsądek nakazywałby rozważenie głosu ludzi, którzy bezinteresownie przekazują wiedzę na temat śmiercionośnych szczepionek.

   Polubienie

 5. maryjanek

  pejsaty neon24 jest śmieszny do bólu ,widać kto tam pracuje, Kosiura od razu spałowali (uny tam pracują to nie że żyd talbot czy inny haski to tacy sobie psychiczni blogerzy) dopiero później normalni użytkownicy których jest coraz mniej to ocenili na +
  Neon to już nawet gorzej jak parcharnia którą był od zawsze to dno totalne które dalej się zapada w gównie.

  Pozycjonowanie, lochy, promowanie żydów, bezczelne kłamstwa ,bezczelne bany za nic, to widać jak na dłoni

  Polubione przez 1 osoba

  • maryjanek

   ale un neon24 już tak na prawdę zdechł

   I dokładnie widać kto tam pracuje

   Polubione przez 1 osoba

  • antek.wariat

   przepraszam ale ty nie rozumiesz tego mechanizmu do końca.

   Trollnia pejsata rządzi się swoimi prawami ma udawać że żyje i jest „demokratyczna” i że niby żyd @haski też ma prawo z żydem @talbotem innymi parchami tam pisać , pytanie tylko gdzie są Polacy których setkami tam zbanowani aby zmienić profil portalu?

   A żydzi jak widać mają się tam świetnie są przez administrację wręcz rozpieszczani (zmiany nicków na życzenie , czołówki za bełkot za który powinien być ban i za co Polaków pobanowali)

   Żadnego żyda tam nie zbanowali debil SL udawał że poluje na żydów z nieporawni 🙂 udajemy że gonimy króliczka a tak naprawdę zmieniamy profil na żydowski i wprowadzamy parchów z nieoprawni.

   (przecież to są fakty większość trolli, żydów, ba cała administracja ,to są żydzi z nieoprawnych którzy udają że z nimi walczą)

   Widać było to jak na dłoni jak i widać czym parcharnia neon24 się stała już Oficjalnie.

   Polubienie

 6. gosc

  Mateuszowi Piskorskiemu przedłużono areszt o 3 miesiące bez przedstawienia zarzutów …
  Gdzie jest polskie społeczeństwo? Gdzie broniący demokracji i czego tam jeszcze KODziarze? Gdzie jest PO, PSL i reszta tej zgrai???
  Milion Polaków demonstrowało w Warszawie żądając uwolnienia więźnia politycznego

  Polubienie

 7. …Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…”pisanie ,gadanie i powtarzanie ze obecna odmiana „demokracj” jest zlodziejska ,zbrodnicza czy zdegenerowana i zaklaman ! to tak samo jest oczywiste jak gdyby glosic ze woda jest mokra a ogien goracy.kazdy czlowiek posiadajacy slady mozgu i slady zdrowego rozsadku ? widzie ze osaczanie Rosji jest juz koncowka palnow wymoordowania wszystkich Plemion Slowianskich. Te mord Slowian zaczal sie stosunkowo nie dawno ! bo od revolucji Francuskiej ,potem I sa wojna swiatowa ,liczne Powstania glownie w Polsce , 2 ga wojna miala za zadanie eliminacje wszystkich plemion Slowianskich . Jesli chodzi o Putina ! to najlepiej opisuje o nim Alfred Siwak w ksiazce „syndrom gotowanej zaby”:) .otoz w dzisiejszych czasach (od dywanowych nalotow babowych i rakietowych na Slowianska Jugoslawie do obecnej inawazji na Rosje) ….jesli chce sie zgnoic/zdyskredytowac! jakiegos wielkiego i oddanego patriote swojego narodu ? to …juz nie wystarczy oczerniac tego patriote/przywodce itp ze jest :tyranem ,katem,satrapa ! zbrodniarzem ! agresorem ,diablem wcielonym,:) mas zbrodniarzem ,opetanym ! itp ….to zdecydowanie nie wystarczy! ale ! wystarczy tylko napomknac ze taki Putin:) sprubowal kiedys …mace:):)

  Polubione przez 1 osoba

 8. ninanonimowa

  ————wiecie ???
  Mam przed sobą umowę na lizing , czytam w niej, że : w BIG sprawdza się zadłużenie starającego się o lizing , przy czym DŁUGIEM !! w przypadku osób fizycznych jest : 200 zł /dwieście zł/ – Przedsiębiorcy 500 zł / pięćset zł/. Długiem Polaka dla firmy lizingującej jest wartość 1 pary chińskich butów. Umowa naszpikowana jest adresami zagranicznych firm , które będą mogły wykorzystywać nasze dane i przetwarzać je . Podpisując umowę na lizing obligatoryjnie wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszych danych.
  Umowę EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO S.A. / Paryż / odbieram jako sprzedanie się w całkowitą NIEWOLĘ , natomiast suma uznana jako zadłużenie / banki , karty , itp / 200 -500 zł jest kryterium na poziomie jakim Polak i jego gospodarka może się // rozwijać //.
  Trzymają nas za pysk na poziomie bruku . Co dalej z nami ????.

  Polubione przez 1 osoba

 9. konik

  Sąd w Warszawie zgodził się 7 lutego na żądanie prokuratury i przedłużył tymczasowe aresztowanie Mateusza Piskorskiego o kolejne 3 miesiące.

  Dzień wcześniej też w Warszawie sąd odmówił zastosowania aresztu wobec zatrzymanego w sprawie o wyłudzenia „metoda na wnuczka”. Prokuratura stawia mu zarzuty dokonania wyłudzeń od osób starszych na kwotę 1,4 mln złotych. Sąd uznał, że wystarczy kaucja i zwolnił go….

  Czytaj… https://pl.sputniknews.com/opinie/201702094790977-Wartosci-ABW-Mozna-Mozna-Mateusz-Piskorski/

  Polubienie

 10. konik

  Pax Americana

  Polubione przez 1 osoba

 11. konik

  Jankowski: Bez złudzeń dla „nowych” Stanów Zjednoczonych
  Autor: Tomasz Jankowski (ZMIANA)

  Problem ze Stanami Zjednoczonymi to nie jest kwestia tego czy innego prezydenta (a już na pewno nie z duopolu Demokraci – Republikanie), ani tego w imię jakich „wartości” i z kim dany prezydent będzie bombardował ludność cywilną. Dla oceny roli USA na świecie, jest bez znaczenia czy mordowani są Sunnici, Serbowie czy Filipińczycy.

  To co decyduje o konieczności bycia (co najmniej) „nieamerykańskim” to fakt, iż obywatele USA opierają swój poziom życia na niespotykanej w historii eksploatacji biedniejszych narodów. Aby zrozumieć skalę tego procederu, należy zdać sobie sprawę….

  Czytaj… http://pikio.pl/jankowski-bez-zludzen-dla-nowych-stanow-zjednoczonych/

  Polubienie

 12. konik

  Skandaliczne wypowiedzi żyda J.Targalskiego

  Polubienie

 13. konik

  Armia Ukraińska ostrzeliwuje ludność cywilną…

  Polubienie

 14. konik

  Texas o zamachu na Giwi – Ukraina 2017
  (Napisy PL)

  Polubione przez 1 osoba

  • Niezwykły Amerykanin, wspaniały człowiek. Oto jego blog:

   http://www.russelltexasbentley.com/p/about.html

   “My name is Russell „Texas” Bentley, and this is my blog about the war in the Donbass region of Southeast Ukraine. I am in Donetsk, and I have been here since December 2014. From January to June 2015, I was a soldier in the Essence of Time combat unit of the Novorussian Armed Forces (NAF). I served at the Donetsk airport and Spartak as a rifleman and RPG gunner.

   Polubienie

 15. konik

  Donbas z Russellem Bentley – odcinek #29 „Szpital pod ostrzałem”
  Sławomir Słowianin

  W dzielnicy Doniecka „Październikowej” znajduje się szpital kliniczny nr. 21, w którym, nie zważając na ostrzał artyleryjski ze strony ukraińskiej, ani na jeden dzień nie przerwano pracy i niesienia pomocy potrzebującym. Budynek szpitala został już bezpośrednio trafiony ponad dziesięć razy, ale personel medyczny nadal wykonuje swoje obowiązki, biorąc pod swoją opiekę rannych cywilów jak i żołnierzy armii DRL. W listopadzie 2016 roku teren szpitala został ponownie ostrzelany przez stroną ukraińską i Russel Bentley „Texas” wraz ze swoją ekipą udał się na miejsce zdarzenia. Ten odcinek serii „Donbass z Russellem Bentley” poświęcony jest bohaterstwu ludzi w białych fartuchach.

  Polubione przez 1 osoba

 16. julius

  W skrócie:
  żydowskie ścierwo snuje wizje Niebiańskego Izraela na terytorium Ukrainy. Wg niego projekt cieszy się dużym poparciem międzynarodowego żydostwa. Putin, Trump, Merkel, May i inne środowiska żydowskie nie sprzeciwią się temu a nawet przyklasną.

  Polubienie

 17. konik

  9 lutego 1943 roku we wsi Parośla I w gminie Antoniówka w powiecie sarneńskim w województwie wołyńskim sotnia UPA dowodzona przez Hryhorija Perehijniaka dokonała mordu na 173 Polakach.
  Mieszkańców mordowano nożami i siekierami, bardzo często krępując ich wcześniej sznurami.
  Świadek tego wydarzenia 12 letni wówczas chłopiec Witek Kołodyński tak wspominał ten dzień:
  „Słychać było odgłosy rąbania i nieludzkie jęki. Po kilku minutach szedł następny Kozak,a my słyszeliśmy podobne do poprzednich odgłosy i jęki. Tak było aż do ostatniego. Pózniej oprawcy posili się obiadem. Po obiedzie, do sypialni wszedł dowódca z miną bardzo zadowoloną, za
  nim kilku bandytów rozebranych do koszul, roześmianych. Dowódca powiedział nam: „Musicie się położyć, my was powiążemy, żeby Niemcy was nie skrzywdzili za przetrzymywanie i karmienie partyzantów. Byliśmy bardzo zziębnięci, zdrętwiali, zalani krwią. Lila (siostra Witka) wstała i pomogła wstać mnie. Widok, który naszym oczom ukazał się, był straszny.
  Nie do objęcia umysłem ludzkim, tym
  bardziej umysłem dziecięcym. Rodzice
  mieli głowy rozrąbane na pół. Mamy długi warkocz był odcięty. W głowie ojca
  pozostawiona siekiera (…) W kołysce
  najmłodsza Bogusia, w wieku 1, 5 roku,
  uderzona była siekierą w czoło. Przez dłuższy czas była w konwulsjach, które miotały kołyską”. Tego dnia kolonia Parośla przestała istnieć.”
  Zbrodnia w Parośli I uznawana jest za początek rzezi wołyńskiej.
  Boguś

  Polubienie

 18. konik

  Lider melnykowkiej frakcji UPA Bohdan Czerwak zagroził Polakom użyciem siły. Moskale już się przekonali, Polacy też chcą? – powiedział lider OUN

  http://wmeritum.pl/lider-oun-grozi-polakom/170781

  Polubienie

 19. konik

  Tak wyglądały po wojnie kamienice które obecnie są masowo wyłudzane od Państwa Polskiego. Niemcy zburzyli, Polacy odbudowali a Żydzi odbierają Polakom. Niech odbiorą Niemcom bo to oni zburzyli! Niech Niemcy im zapłacą odszkodowania a nie Polacy! Niech im Niemcy w Berlinie dadzą kamienice. Ci co „odzyskali” niech zapłacą za uprzątnięcie gruzu i odbudowę takiej kamienicy oraz należne podatki za 70 lat.

  Polubienie

 20. Fredo

  Niestety parchacz rządzi i to on rozdaje karty . Póki co zdaje się będziemy im płacić 100 euro na miesiąc .Ciekawy jestem kiedy ? jak ? i z czego ? oddadzą im 60 mld USD tutejsi parchacze bo że oddadzą to nie mam wątpliwości .
  Jedno jest pewne ale jeżeli goj nie zmądrzeje oni nas tu za 50 lat całkowicie wykończą .Sonda w Białymstoku oraz głupota Polaków wprost poraża . Będzie ciężko.

  Polubienie

 21. antek.wariat

  Polubione przez 1 osoba

 22. antek.wariat

  PRL a totalitaryzm

  Święte oburzenie „wszystkich opcji parlamentarnych”, w tym przede wszystkim prawicy (PiS i Kukiz), wywołała opinia prof. Marka Chmaja – kierownika Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa University of Social Sciences and Humanities – że „ustroju panującego w Polsce w latach 1944-1990 nie można nazwać totalitarnym”.

  Czytaj dalej http://www.mysl-polska.pl/1160

  Polubienie

 23. antek.wariat

  Skundlone wojsko

  Wojsko polskie jest na skraju kompletnego skundlenia albo już jest kundlem, który łasi się do byle kreatury zza ministerialnego biurka. Miarą tego skundlenia jest uważanie za wyjątkową odwagę postawienie się pupilowi ministra Macierewicza.

  Czytaj dalej http://www.mysl-polska.pl/1158

  Polubienie

  • Wydrukowałem tę grafikę i pokazałem rodzinie.
   Nazwali mnie świrem i spiskowcem. I niewdzięcznikiem, bo „przecież żydzi tyle wycierpieli w czasie II WŚ”. Wuj zapytał czy popieram ideologię Hitlera.
   Moja osobista Rodzina (mają się za wykształconą klasę średnią) jest poryta na mózgach.
   To czego oczekiwać od reszty Rodaków…

   Tak jak już kilka razy pisałem: Polska JEST STRACONA. Zostanie WYTARTA z MAP i HISTORII. Opinia publiczna będzie spluwać na dźwięk słowa Polak, Polska.
   A nasze Słowiańskie tereny zostaną zasiedlone przez jebanych parchów, którzy wmówią światu, że od zawsze tu mieszkali!!!
   Kurwa! Czego ja dożyłem?!…

   Polubione przez 1 osoba

   • Po rozmowach z rodziną czy nawet znajomymi mogę stwierdzić to samo co Ty, media zrobiły społeczeństwu wodę z mózgu. Mamy przejebane i nie wiadomo jak z tego wyjść…

    Polubienie

   • Dopóki trwa życie, dopóty jest nadzieja.

    Poza tym, życiem rządzi też przypadek, czyli „Fortuna” w sensie, w jakim ten termin używany jest np. w filozofii utopii. Nikt nie może wiedzieć do końca, co się może wydarzyć. Meteor? Katastrofa ekologiczna? Nowy wirus?

    Polubienie

   • Fredo

    Zrobiłem podobnie jak Tomasz Wykuty i pokazałem to mojemu bratu .U niego jak mu jeszcze jego żonka żyła to mu zrobiła wodę z mózgu i teraz chłopina cały czas zdrowaśki odmawia , a gdy byliśmy młodzi to był taki fajny chłopisko .
    Zrobiłem tak jak Tomasz . Pokazałem mu to tylko na tej stronie ten obrazeczek bo nie mam drukarki to mnie hu…. nazwał ( przepraszam ,że tak mówię na brata ) starym kuta…. i antychrystem a tą stronkę niby mam sponsorować sam antychryst .
    Żeby było śmieszniej to jaki ze mnie stary kut…… jak on ode mnie starszy 11 lat jak pisałem w innym temacie .
    Gdy mi się nerwy wyczerpią to tak mu w ryj dam ,ze nie wiem bo mieszkamy niedaleko siebie .
    Można się śmiać , ale mi do śmiechu nie jest .
    Pozdrawiam .

    Polubienie

   • Drogi Frodo.

    Ile lat byśmy nie mieli, to my akurat możemy być dumni z tego że (tu piosenka z linki poniżej) czyli uczymy się żyć. Głupcy – zadżumieni pustynnym wirusem- twierdzą, że życie znają. Co LEPSZE, twierdzą też, że znają śmierć i co po niej. A ja twierdzę, że oni w koziej, pustynnej dupie byli, i koszerne gówno widzieli.
    A śmierci się boją, zamiast jej oczekiwać (wszak to spotkanie z ichnim „bogiem”), bo bardziej boją się tego, że wbrew temu w co wierzą, po śmierci NIE MA NIC!!!

    Polubienie

 24. antek.wariat

  Żydowska Rada Ukrainy – „UKRAIŃCY RÓWNIEŻ MUSZĄ UZNAĆ PRZODUJĄCĄ ROLĘ ŻYDOWSKIEJ NACJI W ROZWOJU PAŃSTWA NARODOWEGO” !!! |POLECAM!

  https://forumemjot.wordpress.com/2017/02/08/zydowska-rada-ukrainy-ukraincy-rowniez-musza-uznac-przodujaca-role-zydowskiej-nacji-w-rozwoju-panstwa-narodowego-polecam/

  Polubienie

 25. Dobrej nocy, moi drodzy słowiańscy Bracia i Siostry.
  Dobrych snów, i delikatnego przebudzenia Wam życzę.

  P.S. Ubolewam, że muszę się posiłkować piękną, wręcz cudowną, muzyką słowiańsko-rosyjską. Kocham Rosjan i ich piękną sztukę, ale pragnąłbym zaproponować Wam i sobie coś przynajmniej podobnego po polsku. A nie ma… 😦
  Skoro nie ma po polsku, to niech nam Rosjanie grają i śpiewają.
  Moja Ś.p. Mama Słowianka zwykła mawiać, że język rosyjski jest najbardziej melodyjny, i najpiękniejszy. Miała rację. Zawsze miała rację. Nie chciałem Jej słuchać… a teraz Jej już nie ma…

  Dobranoc.

  Polubienie

 26. Zachodnie sily ktore wykreaowaly K.Wojtyle na papieza! zatracaja w wysilkach aby doszczetnie zniszczyc baiala rase europejska ktora wywodzi sie od TARTARIA !!!!! z hiperborei jak rowniez slowianskich przodkow ARIAN .goraco polecam do wysluchania na youtube Grzegorza Skwarka i Eddie Slowianin. Czy ktos przeczytal? dowiedzial sie ? ze pod Lysa Gora w woj Swietokrzyskim……znajduje sie …….SETKI KOMNAT I KRYPT WYKUTYCH W LITEJ SKALE ….GDZIE SA POCHOWANI KROLOWIE SLOWIANSCY Z OKRESU ….PRZEDCHRZESCIJANIZQCJA ???? ZE WIE??ZE WE WNETRZU TEJ LYSEJ GORY JEST MIEJSCE NA ……DWIE PIRAMIDY CHEOPSA????.A CO NAS UCZA W SZKOLACH ???I KOSCIOLACH ???

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s