MISOLOGOS czyli SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY

Judeochrystianizm 2

„Epikurejskie posłanie” PAN w Z-nem na Rok Pański 2017:  „muszę przestać wierzyć, aby zacząć myśleć ” – Immanuel Kant cytowany przez Benedykta XVI w jego „Wykładzie w Regensburgu„, 2006

Autor: markglogg  (dr M.Głogoczowski)

Na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie, znalazłem zwięzły opis,, SYSTEMU PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY, rodzaju skonstruowanego w starożytności „proto-Matrixa”, wiodącego Ludzkość w stan nie Kończącego się Uwielbienia Boga. Tytuł tego króciutkiego, ilustrowanego „akademickimi” szkicami opracowania, brzmi:

„Człowiek zmysłowy” versus „człowiek duchowy” w naukach Apostoła Pawła

(W nawiązaniu do Homilii z 19.02.2012r.)

Poniższy schemat znajdujemy w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 2:9-3:9

1. Człowiek zmysłowy

Człowiek zmysłowy nie przyjął Chrystusa jako Pana życia, żyje zmysłami, nie odnosi się do Prawa Bożego, nie kieruje się Duchem Bożym. Żyje tak, jakby Boga nie było.

(obrazek 1)

2. Człowiek cielesny

Człowiek cielesny uznał Jezusa i Duch Święty jest w nim obecny, jednak bardziej jeszcze stawia siebie i swoje sprawy, także rany, w centrum, co nie pozwala mu doświadczać Bożej radości, wolności i pokoju.

Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?” (I Kor 3:3-4)

(obrazek 2)

3. Człowiek duchowy

Człowiek duchowy natomiast ustępuje miejsca z tronu dla Chrystusa (Pana; na rysunkach oznaczonego jako „xP”), Jemu wkłada koronę na głowę i postępuje tak jak On tego chce, jest „pobożny” – Boży. Jest wolny od siebie samego, „zapomina o sobie”, a Bóg troszczy się o niego. Kieruje się Duchem Bożym.

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu („xP”), tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata*, a nie na Chrystusie („xP”). ” (Kol 2:6-8).

A oto te obrazki, ilustrujące stan umysłu ludzi: 1 – zmysłowych „xP” nie znających; 2 – cielesnych, czyli wciąż operujących własnymi mniemaniami; oraz 3 – duchowych dla „xPcałkowicie wypróżnionych z przejawów samodzielnego myślenia :

czlowiek-wierzacy-w-boga
Jako stary akademicki nauczyciel filozofii nie mogłem się powstrzymać od uwagi, że promowana przez św. Pawła – a zapewne i przez duszpasterstwo akademickie „Jakubek” w Oliwie – klasa ludzi bezkrytyczne się modlących do boga „xP”, (obrazek 3) została określona jako „mikropsychoi” przez Arystotelesa, starożytnego „ojca” nowoczesnej psychologii. Według niego bowiem „nie ma nic w umyśle czego wcześniej nie było odczute przez zmysły” (nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu). Co więcej, spostrzegawczy czytelnik ogólnie dostępnych Ewangelii pozwala sobie zauważyć, że ten „pauliński” trójpodział ludzi polega na wychwalaniu zachowań dokładnie odwrotnych do tych zalecanych – oraz praktykowanych – przez znanego z przekazu Ewangelii Jezusa Nazarejskiego (~xP; ~ w logice oznacza negację).

Odnośnie „nędzy duchowej” takiego Spostrzegawczego Czytelnika biblijnych tekstów Apostoł Paweł stwierdził coś takiego przy okazji wychwalania Mądrości Krzyża xP:

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł xP, czyli Chrystusowy.(I Kor 2).

Chciało by się rzec, e tam, takie to apostolskie klituś bajtuś. dla mało myślących parafian. Dojrzały umysłowo przedstawiciel gatunku Homo sapiens z łatwością potrafi rozszyfrować kto zacz św. Paweł i na czym polega realizowany przezeń „zamysł Chrystusowy”.

Mianowicie odnotowany w Ewangeliach ZAMYSŁ JEZUSA z Nazaretu (czyli zamysł ~xP), był dokładnie odwrotny niż ten, który głosił występujący w jego imieniu „13 apostoł”. Jezus bowiem nauczał: „Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.” (Łk 11:34) Dla Jezusa, który wg historyka Tadeusza Zielińskiego był wychowany na sposób „helleński”, CZŁOWIEK ZMYSŁOWY to BYŁ IDEAŁ HOMO SAPIENS, czyli człowieka zdolnego, dzięki sprawnym zmysłom, oraz sprawnym aparacie asocjującym kory mózgowej, rozstrzygać co jest prawdą a co UŁUDĄ. Według przed półwieczem bardzo znanego filozofa Rogera Garaudy « Chrystus Pawła (xP) to nie Jezus (~xP) ». Św. Paweł to był wyjątkowo prymitywny, PRZEDRZEŹNIAJĄCY JEZUSA religijny oszust. I to oszust pracujący według reguł ROZBÓJNICZEGO SYSTEMU religijnego znanego jako Stary Testament. Stąd też i sukces jego „Listów do parafian” w Testamencie Nowym.

Jak te zasady „Bożego Ustroju” wrogów Homo sapiens funkcjonują?

Pozwolę sobie przytoczyć, podaną niedawno przez krakowskiego filozofa Bronisława Łagowskiego bardzo elegancką definicję pojęcia „nadrzeczywistości”, którą BIZNESMENI WIARY stwarzają: „Jest to intencjonalnie wykreowana wizja podana masom do wierzenia, poparta zastraszaniem i przekupstwem tak, by ludzie myśleli lub udawali, że myślą, że jeśli nawet nie jest prawdziwa, to jest ważniejsza niż fakty.

c581agowski-660x375
Bo przecież na takim cynicznym eksploatowaniu lęków oraz nadziei, stworzonych przez nadrzeczywistość rozgłaszaną przez kapłaństwo „chrystusowe”, polega cały, trwający od lat blisko trzech tysięcy, sukces „Kryminalnej Historii (Żydo)Chrześcijaństwa” spisanej przez Karlheinza Deschnera pod koniec XX wieku, aż w 10 tomach tej księgi.

A oto szczegóły mechanizmu Stwarzania Nadrzeczywistości, kolektywnym wysiłkiem wyspecjalizowanego w tego typu działalności kleru. Na rysunku 1 pojawia się taki właśnie „nadrzeczywisty (po)twór wyobraźni”, w formie znaczka „xP”, określony jako CHIMERA przez ściętego i spalonego na stosie, z nakazu Episkopatu, na warszawskim Rynku w roku 1689 Kazimierza Łyszczyńskiego.

kazimerz-lyszczynski
Promocja tej „chimery xP” (oznaczać ją będę także bardziej wyraziście jako „XP) w kolejnych stuleciach doprowadziła do coraz bardziej bezwzględnych wojen między chrześcijanami nawzajem oskarżającymi się o herezję. A po chwilowym ustaniu tych wojen (Pokój Westfalski 1648) rozpoczęła się „na wyścigi” przemysłowa dewastacja Przyrody, owocująca zniszczeniem całych masywów górskich i wyginięciem setek już gatunków dzikich zwierząt. Po prostu realizacja podstawowego nakazu Boga Biblii „panujcie nad Ziemią”, MUSI DOPROWADZIĆ DO TOTALNEJ KATASTROFY PRZYRODY, traktowanej jako „zło samo w sobie” przez „zhebraizowanych” chrześcijan, tworzących podgatunek homo imbecilis. (Patrz krótki esej Lynn White „Historical Roots of Our Ecological Crisis” z 1967 roku, oraz ma niedoszła Meta-Ph.D. Thesis z U.C. Berkeley w roku 1972)

czyncie-sobie-ziemie-poddana

 Dlaczego cała historia chrześcijaństwa musi – jeśli jej w jakiś sposób nie zneutralizujemy – zakończyć się gigantyczną katastrofą, wskazuje obrazek 3, na którym to „pobożny człowieczek” sam wytrzebił się ze swych „zwierzęcych” odruchów mózgu, spontanicznie asocjujących doznania jego zmysłów. Wskutek tej auto-kastracji ROZUMU (po grecku LOGOSU) bezkrytycznie „zawierzył” on Panu w formie ukoronowanej przezeń chimery XP. Do czegóż jednak ten (po)twór HEBRAJSKIEJ WYOBRAŹNI apostoła Pawła, niedawno podniesiony w Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach do godności Króla Polski, przyucza próbującego stać się pobożnym głupka?

– Po pierwsze do IGNORANCJI, polegającej na odcięciu się od bardziej wysublimowanych spostrzeżeń oraz rozumowań (patrz pilnie niedostrzegana przez chrześcijański kler uwaga Rogera Garaudy, że Chrystus XP to ~Jezus z Nazaretu.)

– Po drugie do PODŁOŚCI, widocznej w ogłoszonym przez św. Pawła „zamyśle Chrystusowym”. Ten, twórczo skopiowany z praktyk „odkupicielskich” jerozolimskiej Świątyni, „zamysł boży” polega na tym, że poprzez systematyczną LIKWIDACJĘ ludzi spostrzegawczych – patrz przypadek Jezusa z Nazaretu (~xP) – stwarza się warunki dla prawie wiecznego ZBAWIENIA (od krytyki społecznej) seryjnych morderców w rodzaju tegoż św. Pawła, wcześniej znanego jako „dyszącego zemstą i chęcią mordu” prokuratora Szawła. Jak to zauważył Karlheinz Deschner by zostać Świętym Kościoła, trzeba koniecznie kogoś zabić, względnie zdradzić lub oszukać (vide św. Augustyn), albo przynajmniej wysłać na ciężkie roboty do odległych krajów, jak to ma miejsce w wypadku najnowszej generacji Świętych Kościoła.

– No i po trzecie, uczy życia dla BŻYDOTY. (Specjalnie propaguję zawierającą rdzeń ŻYD pisownię tego słowa, charakteryzującego działalność w świecie Narodu Wybranego.) Otóż niedawno miałem „średniej jakości przyjemność” spacerować przez polanę Matemblewską koło Gdańska, od kilkunastu już lat „upiększoną” wielkimi kiczowatymi rzeźbami 14 stacji Drogi Krzyżowej. Patrząc na wyraźnie obżydliwe wyobrażenia męczącej się, pod ciężarem krzyża chimery xP, pomyślałem sobie że i ja przecież się tak w przeszłości męczyłem, nosząc w Himalajach, między obozami na wysokości 6000-7000 metrów, ciężkie plecaki i czując, że z tego wysiłku wypluję chyba płuca. No i co z tego, że się tak strasznie męczyłem? Nie ma co z banalnego noszenia ciężarów – w Nepalu zajmują się tym także kobiety – robić religijnego aj waj, jak to mówią żydzi.

matemblewo-droga-krzyzowa
Ta rzeźba powyżej na zdjęciu to wyraźne zaprzeczenie PIĘKNA, a przecież piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie”, jak to zauważył nie tylko Sokrates ale i ja sam już w wieku 18 lat, przy okazji lekcji logiki i filozofii w liceum Nowodworskiego w Krakowie. O tym, że opowieści zarówno Starego jak i Nowego Testamentu są szkaradne i wysoce antypedagogiczne, pisał już przed 140 laty Lew Tołstoji w swej Spowiedzi”, za które to świadectwo sapere aude (odwagi myślenia) został on wyklęty z Prawosławnej Cerkwi.

Te elementarne rozważania o Zmysłowym Pięknie – względnie jego braku – w NADRZECZYWISTOŚCI stwarzanej przez religijne wierzenia, stały się podstawą rozważań współczesnego Tołstojowi angielskiego pisarza Matthew Arnold. W książce „Kultura i anarchia” (1888), zdefiniował on dwa typy osobowości, odpowiadające paulińskiemu podziałowi na ludzi „zmysłowych” oraz „duchowych” (obrazki 1 i 3). Otóż pod wpływem masowo czytanej w Anglii za jego czasów Biblii, arystokratyczny duch „helleński” oznaczający „wolny rozum oraz intelekt, odporny na zaklęcia i przesądy… otwarty na osiąganie doskonałości” (obrazek 1) zaczął zanikać. Został on przyduszony przez kołtuński „hebraizm” będący wytworem „protestanckiej idolatrii – doktryny otwartej Biblii doprowadzonej do jej demokratycznego ekstremum”. Według Arnolda „Hebraizm reprezentuje wąski i pokręcony rozwój naszej religijnej osobowości oraz klęskę w dążeniu do perfekcji” (obrazek 3).

W tych zaledwie dwóch krótkich zdaniach, przytoczonych w szerszym kontekście przez Miltona Himmelfarb w artykule „ Hebraism and Hellenism” w 1969 roku, została przedstawiona istota patologii „naszej” religii, z uczestnictwa w której tak wiele osób – szczególnie płci żeńskiej, ale nie tylko – jest dumne. Otóż oparty na Nadrzeczywistości Grzechu Pierworodnego „wąski i pokręcony hebraizm”, którego zasady (bez)myślenia wprowadził do rodzącego się chrześcijaństwa mój umiłowany faryzeusz Paweł, w sposób automatyczny wymusza zaniechanie przez osobę wierzącą JAKICHKOLWIEK OSOBISTYCH WYSIŁKÓW, by się poznawczo – a zatem i etycznie – doskonalić.

Ta sprawa była „wałkowana” na samym szczycie hierarchii umacniającego swe wpływy w Imperium Romanum Kościoła Katolickiego na początku IV wieku. Mianowicie brytyjski, ascetyczny mnich Pelagiusz, zaczął dość skutecznie kontestować „genetyczne upośledzenie etyczne” człowieka skażonego przez Grzech Pierworodny. Utrzymywał on, że ludzie własnym wysiłkiem – a za przykład stawiał siebie samego – są zdolni osiągać etyczną – a zatem także poznawczą – doskonałość.

Niestety, dzięki „ojcowskim” zabiegom św. Augustyna, wyrastającego na godnego kontynuatora faryzejskich nauczań św. Pawła, sprawa „herezji pelagiańskiej” została wyciszona (patrz PAN w Z-nem 13, cz. II). „Odpuszczenie” bowiem NADRZECZYWISTOŚCI tego Grzechu (nie znanego narodom, które z Biblią nie miały kontaktów), automatycznie podcięło by Zbawicielskie znaczenie „leczącej rany duszy Odkupicielskiej Męki Chrystusa. Jak to z patosem podkreślił św. Augustyn w swym sławnym orędziu paschalnym, zwanym :ExsultetO, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Bez dziedzicznego „przestępstwa” Adama nie było by bowiem potrzeby ludzi „zbawiać” od jego skutków i krzyż by upadł. I nikt – jak to się stało opanowanych przez islam krajach basenu Morza Śródziemnego – nie miałby ochoty go ustawiać na nowo.

Nadrzeczywistość Grzechu Pierworodnego to Gwarancja Podłości MISOLOGOS Kościoła „Chrystusowego” (a także i egzystencji Narodu Wybranego)

Według Biblii „Bóg” (w liczbie mnogiej) zakazał Adamowi i Ewie spożywania owoców z Drzewa Poznania, lękając się (sic!) iż „staną się oni jak bogowie, potrafiący rozróżniać co ze, a co dobre” (Rdz 3:22). Ten mityczny Raj, w którym ludzie ponoć byli nieśmiertelni, to właśnie przykład NADRZECZYWISTOŚCI stworzonej przez chytre hebrajskie kapłaństwo (czyli „Boga”). Wykombinowało ono, że będzie robić biznes na „zbawianiu”, systematycznie ogłupianej przez nie ludności, od zgubnych skutków wyimaginowanego Grzechu Poznania.

Jakie są konsekwencje wiary w ten starożytny hebrajski podstęp?

Zacznę od „ducha” Narodu Wybranego, jako że należy się mu w tej materii pierwszeństwo. Otóż wśród wychowywanego w oparach Biblii żydostwa, musiała się pojawić predyspozycja umysłowa do rozważań na temat jak odzyskać, przynajmniej częściowo, Raj Utracony. Czyli jak zapewnić sobie sytuację podobna do tej Pierwszych Rodziców bez ograniczeń cieszących się się ich seksem. (Raj to przecież była, podobna do kwatery w ZOO dla pary dużych zwierząt ZAGRODA, z zabezpieczoną dostawą żywności, oraz opieką medyczną zapewniającą długie życie uwięzionej w niej parze!). Stąd też, znający już nieco tajniki hinduskiej Tantry, hiszpańscy kabaliści około XII wieku, z heksagramu symbolizującego „boskie zespolenie się” męskiej (Δpenis, ‘Hrim’, Shiva) i żeńskiej (vulva, ‘Om’, Shakti) energii, utworzyli znak rozpoznawczy ich specyficznej społeczności. Ten znak zaspokojonego seksu z czasem stał się „logo” nowoczesnego Izraela i jego „narodowych mędrców”:

medrcy-izraela

Problem jednak w tym, że energia seksu nie daje impulsu do jakiegoś szerszego – za wyjątkiem oczywiście seksualnych perwersji – się samodoskonalenia. Ironicznie możemy powiedzieć, że logo Izraela w formie Wielkiej Yantry, symbolizuje „boskie zespolenia się”, organów płciowych Narodu Wybranego, usytuowanych w erotycznie atrakcyjnej okolicy przysłowiowej ŻOPY. (Skądinąd jest to ludzki organ najsłabiej wyposażony w zmysły czucia – a zatem według św. Pawła najbardziej „uduchowiony”). Stąd właśnie wzięły się te bardzo szczegółowe, opracowane przez psychoanalityka Zygmunta Freuda, koncepcje analno-psychicznej ”konstypacji”, charakteryzującej histeryczne (od „hystera” gr. macica) zachowanie się nowoczesnej burżuazji. Burżuazji wzorującej się na chłodnych, komercyjnych zachowaniach się bogatego żydostwa, jak to zauważył Maurice Joly w swym „Dialogu w piekle” z roku 1864. Pisałem już o tej fizjologicznie istotnej sprawie w 2011 roku w lekko ironicznym artykule „Mózg w genitaliach – czyli o powstaniu Narodu Wybranego”.

Ale wróćmy do wpływu mitu o Grzechu Pierworodnym – i od niego „zbawieniu” – na jakże licznych chrześcijan, także tych których osobiście znamy. Przede wszystkim bierna akceptacja tej biblijnej bredni, automatycznie pozbawia dorosłe osoby w nią wierzące, cech istot Rozumnych – patrz zdjęcie poniżej, dokumentujące płaszczenie się, przed SZTUCZNYM BOGIEM XP, młodych Rosjan dzisiaj:

chrystianizacja-slowian-2

Święty Paweł nauczał „Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy? (1 Kor 9:11) By zatem utrzymać ludzką „trzodę” w stanie bezmyślności, przynoszącej wymierne profity jej duszpasterstwu, rzeczone duszpasterstwo winno ściśle trzymać się takich oto zaleceń (obrazek 3) Apostoła: Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie (xP) … Jakby kto wam głosił inną ewangelię niż tą, którą otrzymaliście (ode mnie!) niech będzie przeklęty!” (Kol 2:6-8 i Gal 1:91)

Jednym z polskich ofiar tego biznes-planu Misologos, był uwidoczniony na białoruskim znaczku pocztowym z 2009 roku, wychowanek Zakonu Franciszkanów, szlachcic Kazimierz Łyszczyński, który śmiał kwestionować„bożą mądrość” Kościoła. W skrycie przezeń napisanej księdze „De non existentia dei” (1689), taką oto herezję zanotował: Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nie lękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. …. Doktryna, bądź to logiczna bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza.

Powtarzam raz jeszcze, „Kamień Węgielny Ignorancji” na którym została zbudowana (NAD)ZIEMSKA POTĘGA, zarówno starożytnego Izraela jak i nowożytnego Kościoła – a następnie burżuazyjnego „Społeczeństwa Obywatelskiego” – polega na nihilistycznej negacji BANALNEGO spostrzeżenia Pelagiusza, że człowiek swym własnym wysiłkiem jest zdolny do swego etycznego samodoskonalenia. Rok temu napisałem o tym coś takiego (PAN w Z-nem 13, cz. II):

Temat samodoskonalenia się „bezbożnego” człowieka jest w istocie skrzętnie przemilczany przez związki religijne odwołujące się do ZEWNĘTRZNEGO (transcedentalnego) Boga Stwórcy. Do wydanej w roku 1993 książki „Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii” załączyłem indeks ważniejszych pojęć, a w nim:

SAMODOSKONALENIE poznawcze i ruchowe – według filozofii platońskiej, konfucjańskiej, buddyjskiej, a także chrześcijańskiej i marksistowskiej, jest to podstawowy cel (finalizm → teleologia) życia człowieka.→ Lamarkiści dostrzegali ten cel życia także w zachowaniu się innych istot ożywionych, a w szczególności u ptaków i ssaków. Koncepcji samodoskonalenia poznawczego brak w → judaizmie, a także w ogarniętej obsesją doskonalenia ekonomii, nowoczesnej, liberalnej filozofii judeo-chrześcijańskiej.

Obecnie, w 23 lata po wydaniu Atrap i paradoksów biologii(1993) wypada mi uściślić, kto spontanicznego samodoskonalenia się ustrojów ożywionych nie chce widzieć. Otóż, , jak to podkreślił dr Zbig Pańpuch z KUL, kler chrześcijański (ponoć głównie ZACHODNI), uważa że własne siły ludzkie nawet przy jakimś wyrobieniu w cnocie są słabiutkie, a te mogą być doskonałe tylko dzięki Bogu.” (etc.)

Doktor ZbigP z KUL w tym krótkim zdaniu przedstawił podstawowy PROGRAM MISOLOGOS funkcjonowania Kościoła. Mianowicie jego pracownicy zachowują się jak lekarze-biznesmeni, którzy przekonują „upolowanych” przez nich klientów, że są słabi i chorzy i że posiadają dla nich « potion magique » w formie XP, które ich wzmocni i usunie objawy ich choroby. To « potion magique », w formie opłatka XP, w istocie wzmacnia psychicznie słabych ludzi (a w szczególności lubiące histeryzować kobiety!). Niestety tak jak w przypadku innych środków opiumujących, na dalszą metę środek „XP” powoduje uzależnienie oraz jeszcze większe upośledzenie jego użytkownika. Jak to zauważył Matthew Arnold, „cnotę” ludzi zbyt religijnych charakteryzuje „pokręcenie osobowości oraz klęskę w dążeniu do doskonałości”.

Wbrew opinii dr ZbigP z KUL, twierdzącego że Platon oraz Arystoteles zaproponowali tylko TEORIĘ Cnoty, to jednak osoby, które dzięki powtarzanym przez nie ruchowym i poznawczym wysiłkom, z natury STAJĄ SIĘ SILNE i zauważają to, czego niemrawe, pasożytujące na męce XP, duchowieństwo dostrzec nie chce. Mianowicie LOGOS BIOLOGICZNY, naszkicowany w Lamarcka traktacie « Philosophie zoologique » potwierdza dokładnie to, co powtarzał Sokrates Jest tylko jedno dobro, wiedza, i jedno zło, ignorancja. Stąd też i instytucja KK, od wieków Ucząca Ignorancji („Deus Judeorum Ignorantia est”) JEST ZŁĄ INSTYTUCJĄ, ZŁO w świecie rozpowszechniającą.

I tutaj, na zakończenie tego, spisanego w stylu repetitio est mater studiorum, „epikurejskiego posłania na rok 2017”, pozwolę sobie krótko przypomnieć, w jaki sposób NIHILISTYCZNA RELIGIA, nawołująca do odcinania się od „bijących w oczy” wrażeń zmysłowych – i tymi zmysłami kierowanych NATURALNYCH zachowań – automatycznie przyczynia się nie tylko do ZBŻYDNIĘCIA wyznających ją osób, ale i do ZBRZYDNIĘCIA ŚWIATA, przez czcicieli SZTUCZNEGO BOGA XP pracowicie gwałconego.

I gwałconego nie tylko przez fanatyków XP. Z religijnego nihilizmu, negującego jakąkolwiek wartość szerszych skojarzeń, a w szczególności z „zakleszczenia” Rozumu w sławionych przez Biblię sprawach życia genitalnego (patrz Freud oraz Addendum wkrótce) wyrósł, jak Rak zżerający Ziemię, ZACHODNI KULT TECHNIKI, PIENIĄDZA oraz WYGODY, z potrzebami organu o nazwie DUPA się kojarzący. Co niedawno przedstawiłem na sugestywnym grafiku, w formie tylko 6 słów otaczających symbol Rozumu Genitalnego Narodu „Wybranego”, RZECZYWISTOŚĆ POST-MODERNISTYCZNĄ tworzącego:

cechy-boga-jahwe
Jak zrejterować z tego ZAKLĘTEGO KRĘGU MISOLOGOS, wyniszczającego wszelkie NATURALNE OBJAWY ŻYCIA?

Pozwolę sobie przypomnieć elegancką myśl starożytnego „bezbożnika” Epikura, na temat którego „nowoczesny bezbożnik” Karol Marks napisał swą pracę doktorską. Otóż Epikur utrzymywał „Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. Przecież większość z tych „powabów boga T-P-D, jakie co dzień zachwalają nam reklamy – także te, obecnie bardzo liczne, internetowe – to są Pułapki Cywilizacji pod Bogiem Izraela (K. Marks, 1844). Do tych PUŁAPEK CYWILIZACJI należy zaliczyć także i „słodkości ran XP”, które oferują nam internetowe KK portale (patrz „Jakubek”oraz Radio Maryja) . Tylko bowiem poprzez odejście od powszechnego obecnie kultu TPD/XP (czyli w jakiś sposób wymuszenia powtórki z bezbożnego komunizmu), mamy szanse na uniknięcie nadejścia, zapowiedzianego przez ślepych proroków Izraela Nowego Nieba i Nowej ZiemiNieba oczywiście wypełnionego smogiem* i Ziemi pełnej hipermarketów, parkingów oraz samochodów. A wskutek zmniejszenia się zapotrzebowania na te SZTUCZNE TPD/XP wytwory, także i sam Naród Wybrany, specjalizujący w marketingu SZTUCZNYCH ATRAP BOGA, też trochę w swym Życzeniu Panowania Nad Ziemią, się opamięta.

(A tak prozaicznie, to mi się marzy, aby dzieci w szkołach podstawowych, w których dzisiaj urzędują zastępy księży, na przerwach „MISOLOGOS! MISOLOGOS!” za tymi w sutannach wołały, nie wiedząc jeszcze co to obce słowo oznacza.)

Tak nam dopomóż Epikur (oraz Perun, słowiański odpowiednik Zeusa Gromowładnego)

Amen

panslavia

*

To z tym duszącym nas SMOGIEM, po angielsku zwanym POLUCJĄ, będącą końcowym produktem PRACY dla „Boga” TPD/XP, nie jest żadna przesada. Wczoraj, 22 stycznia byłem w południe na biegówkach na Bachledzkim Wierchu (904 m, ok. 70 m nad stacją kolejową Zakopane). I PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU ZATYKAŁO MNIE OD SMOGU! Coś niewiarygodnego, oglądać z tego wzniesienia śnieżną biel grani Lodowego Szczytu (2632 m) poprzez ŻÓŁTY FILTR w powietrzu! I to dokładnie jest to „Nowe Niebo i nowa Ziemia” przybliżona Polakom także przez polskiego papieża.

31 Komentarzy

Filed under Polityka

31 responses to “MISOLOGOS czyli SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY

 1. Franz

  Skecze od Sendeckiego

  Polubienie

 2. antek.wariat

  Polubione przez 1 osoba

 3. antek.wariat

  Ponad milion pracujących w Polsce Ukraińców wytransferowało za granicę 5 miliardów złotych w ciągu roku
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2017/02/06/ponad-milion-pracujacych-w-polsce-ukraincow-wytransferowalo-za-granice-5-miliardow-zlotych-w-ciagu-roku/

  Polubienie

 4. antek.wariat

  „W Donbasie trwa zima, utrzymuje się temperatura poniżej -20 st. C. Nawet jeśli eksplozje pocisków artyleryjskich powodują „tylko” wyrwanie ram okiennych czy wybicie szyb w blokach, to w połączeniu z zniszczeniem linii energetycznych oraz ciepłociągów wywołuje to sytuację dla cywilów tragiczną. Wychodząc po ostrzale miasta ze schronów i piwnic mieszkańcy milionowego Doniecka, kilkusettysięcznej Gorłowki czy kilkunastotysięcznej Awdiejewki zastają mieszkania bez okien, nieogrzewane bez prądu i wody.
  Wojna zbiera krwawe żniwo, jak zawsze największe wśród najsłabszych i bezbronnych – ludności cywilnej. To ona jest główną ofiarą eskalacji walk na Donbasie.” http://trybuna.eu/donbas-znow-w-ogniu/

  Polubienie

 5. antek.wariat

  Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”

  „Wyzwolenie Polski przez Armie Radziecką w 1945 kwestionują potomkowie volksdeutschów i mający dziadków w Wehrmachcie. Na zdjeciach Polacy witajacy w 1939 hitlerowców – Grudziadz, Łódż, Ślask.
  Dziś do bólu szczerze. W polskiej tradycji, mamy heroiczną postawę naszych dziadków w latach II Wojny Światowej. Z podręczników historii wynika, że był co najwyżej podział polityczny. Słuszni dziadkowie byli w armii Andersa lub PSZ na Zachodzie oraz AK, nijacy dziadkowie w Batalionach Chłopskich, a niesłuszni w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego oraz w partyzantce lewicowej – GL, AL.
  Była jednak mili Państwo niemała grupa bo licząca ok. 4 milionów która z różnych przyczyn przyjęła obywatelstwo III Rzeszy i była wpisana na tzw Volksliste – łącznie 4 kategorie. Co więcej do Wehrmachtu i Luftwaffe wcielono ok. 375 000 Polaków. Szczególnie na Górnym Śląsku oraz Pomorzu, między innymi pod wpływem krwawych represji wobec Polaków zachowujących się godnie – wysiedlenia do Generalnej Guberni, zsyłki do obozów koncentracyjnych itd. , wpis na Volksliste były masowe.
  Dekret władz polskich (PKWN) 4 listopada 1944, który zarządzał przymusowe internowanie wszystkich, którzy określili się jako volksdeutsche:
  „każdy obywatel polski, który zadeklarował swoją przynależność do narodowości niemieckiej, bądź korzystał z praw i przywilejów z tytułu przynależności do narodowości niemieckiej podlega, niezależnie od odpowiedzialności karnej, przetrzymywaniu, umieszczeniu na czas nieoznaczony w miejscu odosobnienia (obozie) i poddaniu przymusowej pracy”.
  Przymusowa praca Volksdeutchów i jeńców niemeickich, np. przy odgruzowywaniu Warszawy spotykała się z aplauzem ogółu społeczeństwa. Popytjcie swoich dziadków.
  W Toruniu również dokonano „filtracji” volksdeutchów. Jednostka NKWD w siedzibie Laów Państwowych na Mickiewicza sprawdzała w oparciu o relacje Torunian, kto się „zasłużył” w represjach. Dane NKWD dostarczali Polacy, ścigano SA manów Schupo i innych zdrajców prześladujących ludność polską. Major Zieliński z NKWD, absolwent filologii polskiej na uniwersytecie w Moskwie, władał świetną polszczyzną, lecz był mimo niskiego wzrostu brutalnym sadystą, który nie przebierał w środkach tak wobec podejrzanych , hitlerowców jak i maruderów armii radzieckiej podejrzanych o przemoc czy gwałty. Uciekajacych przestępców czerwonoarmistów rozstrzeliwał na ulicy. Takie były realia. Wojna. Kilkuset Volksdeutchów powędrowło na Syberię.Większosc wróciła,
  Zatem w domach potomków Volksdeutchy objętych swego rodzaju ostracyzmem ze strony władzy i reszty społeczeństwa panowało poczucie krzywdy i nienawiści do nowego ustroju. Stąd wnuczki nasiąknięte nienawiścią do „ruskich” dziś plują jadem. Warto pamiętać, że wielu mieszkańców Pomorza i Ślaska, otrzymywało z RFN płacone świadczenia pieniężne – wdowy w PRL dostawały emerytury za poległych mężów w Wehrmachcie , a mężczyźni weterani np. renty – gdy utracił noge w wojnie z ZSRR walcząc w Wehrmacie. Wreszcie emigracja zarobkowa w latach 70 i 80 tych z PRL do RFN opierała się często na „papierach niemieckich dziadka” Volksdeutscha. W tych rodzinach jest pozytywny obraz okupacji, czytego łądnie umundurowanego Wehrmachtu, przeciwieństwa brudnych ruskich z workiem kaszy i karabinem na sznurku. No ale wojne wygrał ten drugi.
  Reasumując, nie dokonuję potępienia milionów Polaków którzy przerażeni perspektywą wysiedlenia do Generalnej Guberni czy zsyłki do KL Stuthoff decydowali się podpisać Volkslistę, ale wielu czyniło to dobrowolnie, pamiętajmy że niepodległa Polska odrodziła sie na Pomorzu i Śląsku po 126 latach i trwała ledwie 20 lat. Obywatele dawnego Cesarstwa Niemiec utworzonego przez Bismarca wracali niejako do siebie – III Rzeszy. To właśnie stąd dziś tylu wrogów obchodów wyzwolenia miast na Pomorzu, Śląsku i Wielkopolsce spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Radziecką. Obiektywnie to wyzwolenie Volksdeutchom przyniosło represje. Jednak bezspornie nieporównywalne z tym co spotykało Polaków niezłomnych z rak hitlerowskiego okupanta.”

  Więcej -> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415166018557274&set=pcb.1415166631890546&type=3&theater

  Polubione przez 1 osoba

  • mleko z nosa

   Znam nazwisko volskdojcza Ślązaka z Gliwic , który węszył i nasłuchiwał gdzie i o czym Ślązacy mówili, chwalił się rodowitemu Niemcowi , że wielu wydał gestapo .na marginesie matkę tego Niemca zgwałcili wielokrotnie dzielni amerykańscy żołnierze.
   Przeżył w mieście nad Renem dokąd uciekł przed czarwonoarmistami taki typ, którego Niemiec nawet mimo, że był spokrewniony uważał za kanalię dosłownie, gdyz szczycił się tym wielokrotnie. Nie żyje już, ale może warto poniformować jakiś IPN i jego nazwisku, czy dać sobie spokój z ta gnidą.

   Polubienie

 6. antek.wariat

  Dawid Hudziec z Noworosji: ” Wojska ukraińskie od dawna zajmowały kolejne tereny, które wg. porozumień mińskich miały stanowić strefę neutralną. Na wielu odcinkach frontu- zwłaszcza na linii Awdiejewka-Jasinowata, niemal dosłownie podczołgiwały się w stronę pozycji DRL i okopywały.
  OBWE milczało. Świat milczał.
  Przed kilkoma dniami siły ukraińskie zaatakowały jedną z pozycji armii DRL. Ich atak się powiódł. Heroiczna próba przyjścia na pomoc skończyła się katastrofą- zginął „Grek”.
  Siły ATO uznały, że armia Donbasu jest słaba i rozpoczęły natarcie w rejonach: Kominternowo, Łogwinowo/Łozowe, Zajcewo, Awdiejewka.
  Armia Donieckiej Republiki WRESZCIE przestała stać biernie i przystąpiła do kontruderzenia.
  Media w Polsce podają informację o ataku „separatystów”. Oczywiście, że tak! Ukraińcy zostali powstrzymani i są spychani poza strefę rozgraniczenia.
  Ba! Ukraińcy są dziesiątkowani zgodnie z tymi :mińskimi porozumieniami”, które dopuszczają użycie wszelkiej broni w przypadku ataku przeciwnika.
  Teraz, kiedy atak Ukraińców nie wyszedł:
  OBWE płacze. Świat płacze.”

  Więcej–> https://pl-pl.facebook.com/Zjednoczenie.Patriotyczno.Robotnicze/posts/642571175930903

  Polubienie

 7. konik

  -ZMIANA-

  Bardzo dobry tekst Agnosiewicza na temat problemu migracyjnego. Tekst co warto podkreślić zgodny z naszym wcześniejszym stanowiskiem w tej sprawie.
  „Według nowego badania największymi przeciwnikami masowej imigracji islamskiej do Europy są Polacy, ale zarazem jest to pogląd całej Europy. Nie tej wykluczonej i słabo wykształconej, lecz wszystkich grup społecznych we wszystkich badanych krajach. 2. miejsce nie Węgrzy lecz Austriacy. Poglądy antyimigranckie nie są wyrazem fobii, zaś poglądy proimigranckie nie są wyrazem humanitaryzmu. Popierając imigrację z krajów słabo rozwiniętych popierasz drenaż mózgów na szkodę krajów słabiej rozwiniętych. Popierając nielegalną imigrację z krajów ogarniętych konfliktami do Europy nie ratujesz żyć ludzkich, lecz eskalujesz pogrom: na Morzu Śródziemnym ginie rocznie niewiele mniej niż w czasie konfliktów zbrojnych. Popierając masową imigrację działa się wyłącznie w interesie koncernów, dając im tanią siłę roboczą, kosztem rodzimych pracowników oraz kosztem realnej demokratyzacji naszych systemów gospodarczych, którą imigracja hamuje. Europa potrzebuje realnych debat bez kagańca politycznej poprawności i tępego hejtu.”

  Więcej -> https://www.facebook.com/partia.zmiana/posts/647860062072498

  Polubienie

 8. konik

  STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY
  WS. AGRESJI NA DONBAS

  Zarząd Krajowy ZMIANY stanowczo sprzeciwia się medialnym manipulacjom przy okazji kolejnej agresji władz ukraińskich na ludność w Donbasie, oraz apeluje o uczciwy przekaz w środkach masowego przekazu.
  Doniesienia o ofensywie armii ukraińskiej datowane były na co najmniej kilka dni wcześniej, zanim polskojęzyczne media rozpoczęły upowszechniać informacje, jakoby to donieccy powstańcy rozpoczęli szturm. Poziom absurdu zachodniej propagandy przekroczył jednak granice dobrego smaku w momencie, w którym znów posunięto się do sugestii, jakoby ludność Doniecka strzelała sama do siebie.
  Nielegalne władze Ukrainy po raz kolejny zmuszają własny naród do mordowania swoich braci na wschodzie, w imię „testowania cierpliwości” nowego Prezydenta USA, przez Petro Poroszenkę. W imię „wielkiej polityki” każdego dnia mordowani są ludzie w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Kijów łamie tym samym wszelkie ustalenia Porozumień Mińskich, których jest sygnatariuszem.
  Próba obwinienia Kremla o eskalację konfliktu, zważając na to, iż do tej pory strona ukraińska nie uznaje jakoby była w stanie wojny z Rosją, jest typowym zagraniem socjotechnicznym mającym odwrócić uwagę od prawdziwego agresora, którym są kijowscy puczyści, mordujący własny naród.
  ZMIANA od początku swojego istnienia występuje konsekwentnie za pokojem na Ukrainie i uszanowaniem woli ludzi czujących zagrożenie ze strony, rządzących obecnie państwem ukraińskim, neobanderowców, wprost nawiązujących do szowinistycznej ideologii, której również Polacy krwawo doświadczyli.
  /-/ Zarząd Krajowy ZMIANY

  https://www.facebook.com/partia.zmiana/photos/a.351694158355758.1073741828.350858821772625/646568105535027/?type=3&theater

  Polubione przez 1 osoba

 9. To absolutnie sensacyjny artykuł Dr. Głogoczowskiego, artykuł, który wymaga co najmniej dwukrotnego przeczytania, żeby go należycie docenić.

  Kiedyś ucząc studentów, ciągle mówiłem, że nie wystarczy raz przeczytać wartościowy artykuł czy książkę: trzeba je czytać co najmniej dwa razy, sprawdzając w trakcie wszystkie odsyłacze, nie znane wyrazy/terminy i pojęcia. Czasami trzeba odstawić dany artykuł lub książkę na jakiś czas żeby dokształcić się i dopiero wtedy wrócić do lektury.

  Jestem trochę zaniepokojony faktem, że dotychczas nikt z blogerów nie napisał nic na temat tego artykułu, mimo że już ukazało się ponad 10 „komentarzy”. Czyli pojawienie się nowego wpisu, nawet tak niezwykłego jak artykuł Głogoczowskiego, jest jedynie okazją do dyskusji na własne ulubione tematy, nie mające nic wspólnego z tym, co napisał Głogoczowski.

  Więc wpierw ochłonę nieco i wrócę później do mistrzowskiego wykładu Dr. Głogoczowskiego.

  Polubione przez 3 ludzi

 10. Edward.

  Człowiek który dał światu Protokoły Syjonu

  Człowiek który dał światu Protokoły Syjonu

  Początki syjo-mamonizmu można prześledzić aż do dekadenckiej, faryzejskiej Jerozolimy i Izraela w czasach Jezusa i Jego uczniów.

  „Najlepsze rezultaty osiąga się przemocą i terroryzmem. Wolność prasy, prawo do stowarzyszeń, wolność sumienia, zasada głosowania i wiele innych muszą na zawsze zniknąć z ludzkiej pamięci”. Protokoły Mędrców Syjonu

  „Klęczałem przez ponad pół godziny… Powiedziałem mu o swoich smutkach, otworzyłem przed nim całą grzeszną duszę… wszystko w moim sercu leżało jak ciężki kamień… Po raz pierwszy z łaski Boga całą duszą doświadczyłem skruchy… Po raz pierwszy poczułem, że Bóg, sam Bóg zsyłał mi swoje przebaczenie”. Sergius Nilus, cytowany w Nowi męczennicy i spowiednicy Rosji [The New Martyrs and Confessors of Russia], Władimir Moss.

  Przez stulecia, od kiedy rozgniewany żydowski tłum krzyczał do Piłata „Ukrzyżuj go!”, ich niegodziwość ducha rosła i dojrzewała w okrucieństwie i oszustwie. Szczególnie mocny przykład ich groteskowej natury i zachowania to dekady po październiku 1917, obalenie cara w Rosji i przejęcie władzy w Moskwie i na Kremlu przez bolszewickich komunistów.

  Śmierć 66 mln niewinnych

  Żydowscy masoni Władimir Lenin i Lev Bronstein (oszukańczo wybrał sobie rosyjskie nazwisko Leon Trocki) i ich żydowscy pobratymcy i spiskowcy z finansową pomocą żydowskich bankierów (Warburgowie, Rotszyldowie et al) i rabini z Ameryki i Europy, przekształcili Imperium Rosyjskie w największy orwelowski system potwornego ludobójstwa jakie znano. Do lat 1930, tylko w dwóch dekadach, zbrutalizowano i wyrżnięto prawie 50 mln ludzi, w większości chrześcijan. Do lat 1980 ta liczba, zdaniem szanowanego historyka Aleksandra Sołżenicyna, doszła do oszałamiających 66 mln. Wielu zmarło w bezwzględnych przerażających gułagach – obozach koncentracyjnych. Tam było ponad 10.000 tych diabelskich ośrodków piekła na ziemi.

  Licznymi komendantami tych gułagów byli żydowscy rabini, i, och, jaką przyjemność sprawiało im przetrącanie pleców nieszczęsnym chrześcijańskim więźniom, głodzenie ich, torturowanie, szydzenie, przemrażanie, i w końcu pozbywanie się ich biciem na śmierć pałami, albo strzałami w mózg.

  Upust nienawiści na chrześcijanach

  Mordercze żydowskie zbiry, które dołączyły do Lenina, Trockiego i ich bandyckiego, pogańskiego towarzysza, Józefa Stalina, dawali upust nienawiści na chrześcijanach i kościołach. Najpiękniejsze kościoły spalono, splądrowano, niektóre zamieniono na burdele, inne na obory i chlewnie. Pastorów i księży bito, szydzono, i wpędzano jak bydło do ciężarówek i wagonów i wywożono, i nigdy później ich nie widziano. Zniszczono całe wspólnoty.

  Szukanie złota

  Banki i biznesy wszędzie plądrowano i grabiono. Szczególnym celem były domy i gabinety dentystów. Wiedziano, że do plombowania zębów dentyści używali złota i srebra. W krótkim czasie niemal każdy dentysta w ZSRR był aresztowany i wywieziony jako „zagrożenie dla państwa” (co dzisiaj w Ameryce nazywamy „bezpieczeństwem wewnętrznym”). Ich drobne zapasy srebra i złota konfiskowano, żeby cieszyli się nimi nowi żydowscy komisarze.

  Brak dentystów, jak się okazało, obrócił się przeciwko nim. Kiedy pewnego wieczoru tow. Leninowi dokuczał ostry ból zęba, wydaje się iż nie było już ani jednego dentysty w całej Moskwie – każdy usunięty przez Czeka (siły bezpieczeństwa). Lenin wściekał się na to przeoczenie, i, niestety, trzy dni zajęło wyciągnięcie jednego dentysty z obozu pracy odle-głego o setki kilometrów, gdzie marnował się za rzekomą „zbrodnię” bycia członkiem „bogatej burżuazji”.

  Media ukrywają cierpienia i terror

  Kiedy trwał ten cały krwawy chaos i rzeź, zachodnie media i prasa pozornie radowały się z trwającego żydowskiego święta Purim. Dzienniki i czasopisma w całej Ameryce – w większości należące do Żydów – świętowały artykułami pochlebnymi dla Lenina i jego komunistycznych zwycięzców. Setki tysięcy Żydów w Ameryce pakowali się i wyjeżdżali do Rosji. Chcieli być częścią wielkiej wiktorii i pomagać w ustanowieniu pierwszego na świecie syjonistycznego reżimu na zachodzie. Byłby to model dla globalnej żydowskiej utopii, założonej na zasadach judaizmu i Talmudu.

  Najsłynniejszy amerykański rabin, Stephen Wise, ogłosił z dumą: „Judaizm to komunizm, a komunizm to judaizm”.

  Uchwała o antysemityzmie

  Natychmiast po ustanowieniu władzy przez Lenina i jego komunistycznych rzeźników, nowy Kongres Ludowy ZSRR uchwalił pierwsze prawo, Uchwałę o antysemityzmie. Nowe prawo karało rzekome czyny „antysemickie” najwyższą karą: śmiercią. Rabini i ich kongregacje tańczyli w synagogach w całym imperium sowieckim – i rozpoczęli sporządzać listy Gojów, których natychmiast państwo miało ścigać za przestępstwo antysemityzmu. Żydów którzy wydawali podejrzanych antysemitów władze sowicie nagradzały.

  Niespodziewana sytuacja?

  Dzisiaj mówi się nam, że jak w przypadku 11 IX i Pearl Harbour, nikt nie mógłby przewidzieć tego co wydarzyło się w Rosji i jej niewolniczych republik. Prezydent Woodrow Wilson, brytyjscy i francuscy premierzy, nikt, jak się mówi, nigdy by nie spodziewał się czerwonego terroru. Nawet pod koniec lat 1930, kiedy zaczęły pojawiać się raporty o niewyobrażalnym smutku i tragedii jakie miały miejsce, nie było ani słowa w kontrolowanej i należącej do Żydów prasie. Dziesiątki milionów cierpiały okrutny i żałosny los, a świat spał.

  Prezydent Franklin D. Roosevelt nawet swoje socjalistyczne Nowe Rozdanie [New Deal] oparł na komunistycznym ideale. As dziennikarski The New York Times, Walter Duranty, przesyłał z Rosji świetne raporty o cudach ekonomicznych i społecznych dokonywanych przez komunistyczny reżim. The New York Times zapewniał czytelników, że prawdziwa demokracja i wolność stały się porządkiem dnia w sowieckiej Rosji, i że Lenin i Stalin byli sojusznikami Ameryki, siłą dobra na świecie.

  Ta propaganda trwała, faktycznie, aż do czasów po II wojnie światowej, kiedy zaczęła przedzierać się prawda, począwszy od raportów heroicznego gen. George’a Pattona w Europie, i kwitła w dniach odważnego i bardzo pogardzanego senatora z Wisconsin, Josepha McCarthy’ego.

  W końcu każdy Amerykanin i Europejczyk dowiedział się o niewyobrażalnej grozie jaką był sowiecki komunizm. A jeszcze to że Lenin i inni byli Żydami, a to że ich krwawe imperium zorganizowały bestie talmudycznych syjonistów, zdecydowane na grabienie świata swoją unikalną mieszanką religii, chciwości i nienawiści, ukrywano przed opinią publiczną.

  Sergius Nilus i jego prorocze prace

  Ale, zdumiewające, był jeden człowiek który przewidział to wszystko. Jego nazwisko: Sergius Nilus. Był pokornym chrześcijaninem, prawosławnym duchownym, autorem, i – jak się okazało – prorokiem Boga. W 1901 w ręce wpadł mu zdumiewający rękopis. Zatytułowany był Protokoły mędrców Syjonu. Nilus upadł na kolana i błagał Boga by powiedział mu co zrobić z tym ohydnym a wiele mówiącym dokumentem – Protokołami.

  W 1905, Nilus wydał proroczą książkę Wielki w małym, i nadejście antychrysta [The Great Within the Small, and The Coming of Antichrist]. W tej książce przepowiedział, że kraj i naród rosyjski wkrótce przejdą przez straszną próbę. Miał zostać uwolniony duch antychrysta. Protokoły, napisał Nilus, były zwiastunem tego monumentalnego zła jakie wkrótce uderzy w Rosję, i również obejmie cały świat.

  To będą syjonistyczni Żydzi – synagoga szatana – których przeznaczeniem jest wszczęcie takich poważnych trudności. I ich spisek, ostrzegł Nilus, został dokładnie udokumentowany w Protokołach mędrców Syjonu, które Nilus włączył jako część do swojej książki.

  Jak niewiarygodne, że już 12 lat później, w 1917, groteskowe zbrodnie bolszewickich komunistów rozpoczęły się od obalenia rosyjskiej monarchii.

  Prośba do Kościoła

  Załamany duchowny, Sergius Nilus, przewidział to i spełnił swój obowiązek. Wydał Proto-koły. Ponadto, w epilogu swojej książki zamieścił prorocze błaganie do Kościoła by posłuchał ostrzeżenia. A ten tego nie zrobił.

  Wkrótce Nilus stał się celem tajnej policji Czeka. Aresztowano go. Komunistyczny sędzia ze złością powiedział Nilusowi, że był odpowiedzialny za „niewyobrażalne szkody” dla państwa sowieckiego. Nilusa wysłano do jednego z najgorszych więzień gdzie go torturowano za wiarę. Złamany na ciele ale nie na duchu, po zwolnieniu z celi więziennej – cud sam w sobie – zmęczony i wyczerpany święty udał się do monastyru gdzie mieszkał jako odludek przez ostatnie 3 lata życia, zanim Pan Jezus zabrał go do chwały do domu.

  Tłum. Ola Gordon

  Polubienie

 11. Fredo

  Pieprzenie w bambus .Ile razy słyszałem o złych żydach i dobrych chrześcijanach a tak naprawdę jedni i drudzy sa siebie warci jak mawia opolczyk .
  Komus bardzo zależy na dalszym ogłupianiu gojów .Powodzenia cel bliski .

  Polubione przez 1 osoba

 12. Fredo

  Dodatkowo jakiś mądry po spożyciu piw biedronkowych piw produkcji dyskontowej po 1.80 za puszkę pierd…. głupoty na temat Rosji i Putina . Oczywiście jego ksywka Sergiusz Nilus . Teraz jakiś Edwardzik pisze też o tym wielkim gościu Nilusie .
  Pszipadek ? jak mawiają w swoim skeczach debile satyrycy III żydoRP .

  Polubienie

 13. Fredo

  Pomników Wojtyły do hu….. to teraz stawiajmy pomniki Sergiuszowi Nilusowi .Nowy gieroj .
  Datki żydzi przyjmują od gojów przez :
  Paypal
  paysafecard .
  skril
  neteller
  Tylko nie pomylić się i nie wpłacić przypadkiem na radyjo z Torunia .

  Polubienie

 14. Fredo

  Nowy szpital kończy się budować .Może by go nazwać imieniem Sergiusza Nilusa ? bo już szpitali imienia Wojtyły to zdaje się jest w h………

  Polubienie

 15. hubalblog

  Iran rezygnuje z petrodolara…
  http://xportal.pl/?p=28386

  Polubienie

 16. Komentarz przeniesiony z Neon24.pl

  Myśl Niepodległa 1918 Nr427 -ŻYDZI NA UNIWERSYTECIE KATOLICKIM str.586.pdf
  ŻYDZI NA UNIWERSYTECIE KATOLICKIM.
  http://www.wbc.poznan.pl/Content/164377/index.djvu
  (Potrzebna wtyczka .djvu)

  Ci, którzy ogółowi tłomaczyli racjonalność założenia uni-
  wersytetu katolickiego w Lublinie, wykazywali, iż uniwersytet
  taki będzie miał duże znaczenie dla Chełmszczyzny, a oprócz
  tego będzie jedynym uniwersytetem polskim bez żydów.
  Tymczasem wedle wiadomości, które otrzymał Kurjer
  Polski (NQ 243) z kancelarji warszawskiej uniwersytetu lubel-
  skiego, już zapisują się nań żydzi i to licznie, gdyż uniwersytet
  odmawia tylko przyjmowania żydów wyznania niechrześci-
  jańskiego : „Żydzi wyznania katolickiego, ewangielickiego
  i kalwińskiego mogą być przyjmowani, ograniczenie dotyczy
  tylko żydów wyznania niechrześcijańskiego t. j. mojżeszo-

  wego .
  Wiadomo nam przecież, że gdy chodzi o interes, żydzi
  przyjmują bez wahania religję chrześcijańską, gdyż jest to dla
  nich tylko kwest ja formalności; ale nie zrywają ścisłej łączno-
  ści z resztą żydów. To było przecież powodem niesłychanego
  wprost zażydzenia Piotrogrodu.
  A więc na uniwersytecie katolickim w Lublinie nietylko
  będziemy mieli żydów, ale oczywiście żydów-nacjonalistów
  z ich korporacjami syońskiemi i wpływami zgubnemi na mło-
  dzież polską.
  A wreszcie cóż to za uniwersytet katolicki, który nie bę-
  dzie katolicki? Mianowski powiedział, gdy otwierano w War-
  szawie Szkołę Główną, że naukę dają profesorowie, ale szkołę
  robią studenci. Nie zyska więc na takiej kombinacji katolicyzm a straci polskość. Owa polskość nie potrzebuje się oba-
  wiać liberalizmu naukowego, ale specjalny liberalizm żydow-
  ski jest dla niej groźny.
  W ten sposób żydzi, gdy szło o Chełmszczyznę, już po-
  trafili wedrzeć się na placówkę lubelską, aby paraliżować za-
  mierzenia polskie.
  Historja mówi nam ciekawe rzeczy o krypto-żydach.
  Kto znowu chce postępowanie zarządu uniwersytetu lu-
  belskiego tłomaczyć tolerancją, niech posłucha, jak się za nią
  żydzi wywdzięczą. Pisma żydowskie będą wywodziły: aby
  mieszkać w Piotrogrodzie, trzeba było przyjmować prawosła-
  wie, aby zaś dostać się na uniwersytet lubelski, „biedny żyd”
  musiał przechodzić na jedno z wyznań chrześcijańskich!
  Ciekawe. Przez 2000 lat żydzi się nie ochrzcili i nagle
  zostaną chrześcijanami w Lublinie na okres studjów uniwer-
  syteckich!

  Netwalker 10.02.2017 13:52:26

  Polubienie

 17. Zaciekawił wątek energii seksualnej.
  Autor rozumie przez trójkąt z podstawą u dołu energię męską, z podstawą u góry – żeńską.
  Powinno być raczej odwrotnie – mężczyzna niejako wzrasta ku niebu, tak fizycznie (rozszerza się ku górze – szerokie ramiona), jak i duchowo (szczególna relacja z Niebieskim Ojcem – Swarogiem).
  Kobieta z kolei rozszerza się ku dołowi (szerokie biodra) i pielęgnuje szczególnie swój związek z Matką Ziemią, od której uczy się być matką – Słowianki zawsze podkreślały to nosząc długie do samej ziemi spódnice.

  Połączenie tych dwóch trójkątów może być dwojakie: kiedy dotykają się wierzchołkami tworzą klepsydrę, ósemkę – znak nieskończoności.

  Kiedy nachodzą na siebie, tworzą heksagram.U Żydów heksagram symbolizuje m.in. labilną orientację płciową. Izrael to przecież mekka homoseksualistów. Taka ich genetyka, dlatego teraz usilnie promują wśród nas LGBT.

  Polubione przez 1 osoba

 18. Niezwykły Pan Głogoczowski! Oto jeden z setek cytatów, które to warto wcześniej czy później umieścić:

  „W sumie, jak to już po wielokroć powtarzałem, (ZA)DUCH IGNORANCJI promieniujący z kart Pisma Świętego, w sposób automatyczny prowadzi do mikrocefalizacji, neuronalnego – a zatem i Rozumowego – skarłowacenia społeczeństw, które na chimerę „Boga Biblii” dały się nabrać. W ten sposób z czasem doczekaliśmy się światowego rozkwitu lumpen-kultury T-P-D (Technika-Pieniądz-Dupa), mającej Trójcę Patronów w osobach patriarchów oraz wojowników Izraela: Abra/ha/m – Ojciec chrzestny oraz „Podtrzymywacz/Sutener” kultu Mamona; Jakub-Izrael – Siedzidupa kolekcjonująca bogactwa; oraz Dawid – wykorzystujący podstęp techniki dla zapanowania nad współplemieńcami. W zasięgu tej biblijnej lumpen-kultury, jak w przysłowiowym Trójkącie Bermudzkim, od wieków znika ludzki ROZUM.”

  Ha, ha, ha … czyż wolność intelektualna nie jest fascynująca!

  Polubione przez 1 osoba

 19. Leszek Karpinski

  „Święta” prawda, i zgadzam się całkowicie, lecz nie wie Pan że ten świat został stworzony i istnieje stwórca lecz jak to wielokrotnie powtarzam, nie jest to dobry dziadek z długą brodą , który kocha wszystkie dzieci. Bajki w biblii zostały pięknie wymyślone, lecz w pierwszej księdze na samym początku jest troszkę prawdy, świat nie jest tym czym „tępi” ludzie myślą że jest. Najpierw odkryjcie kłamstwa , potem ujrzycie „światło”, lecz setnio letnia indoktrynacja i wiara w obrazka i słowa , zindoktrynowała prawie cały świat. Nie wiecie nic, a im więcej Poznacie ,tym mniej będziecie wiedzieć. Jednego się akurat dowiecie, kłamstw.

  Polubienie

  • tak !! to tragiczna dla goi prawda! to ten czlowiek dowodca najpoterzniejszych z dwuch dywizji wymyslonych przez (starszych braci w wierze) chescijanstwa i katolicyzmu

   ,doprowadzil do exodudsu okolo 20 miljonow Slowian z Polscki, Kazdy ktory ma choc slady po mozgu to dojdzie do wniosku ze: obecne wymyslone ,objawine koszerne religie maja

   glownie jeden ,,,cel!!! wykastrowac ludzi z gatunku gojowatych 🙂 z …naturalnych odruchow obronnych!! i …o dziwo odniesli ogromny suskces !! .Biali europejczycy maja ciagle

   strachlwosc ,obawy,watpliwosci itp czy ..bronic swoich Rodzin ,tradycji i rasy!! !,Podczas gdy plemiona semickie obrzezane bija gwalca ,morduja az do zmeczenia :).Obiawiony

   /wymyslony /wysniony Chrystusek juz od wojny po Grunwaldem ! nadal czysci i toruje droge do „ich Ziemi obiecanej Chrystusa Tatusia:):) Yahve. Co sie najbardziej trafnie udalo

   talmudystom to okreslenie i nazwanie innych goiami:). czyli stworzeniami sklasyfikowanymi nizej od zwierzat:).Otoz maja tu prawde:)!!! ilez slyszylismy jak to pies zle traktowany

   potrafi bolesnie ugrysc ! a nawet zagrysc swojego pana ktory go zle traktuje! ilez razy kon kopna tragicznie swojego pana oprawce, byk czy krowa ..brala lub rozrywal na rogach

   swojego ciemiezyciele 🙂 itd.Mozna to wytlumaczyc tylko i jedynie!!!! tym ze!!! zwierzeta nie mozna zaszczepic zadnej „obiawionej religji o : darowaniu :)przebaczaniu:),zapominaniu

   ,bogactwa tam w ..niebie :),milowaniu swojego oprawce! a jeszcze proszeniu Jezusk o ..zmilowaniu sie nad naszym oprawca /U boga Ojca ( tatusia naszego Chrystusa) nie ma litosci

   czy zmilowania sie ! On wprost zmusza swoj wybrany narod do : oko za oko ,zab za zab ,jaja za jaja ,flaki za flaki ,leb za leb ITP .dzieki takim boskim radom starszym braciom zostaly

   tylko do opanowania …szesc krajow!!!!! to : Chiny Iran ,Rosja ,Korea polnocna ,Syrja jeszcze walczaca i palestyna. Ostatnio pomazancy bozy jak narazie ? z piana na pyskach 🙂 usiluja poszczuc/sklucic do bratobujczych wojen Polsko Ukrainskich i Litewskich goi na Braci Slowianskich w Rosji .Jak juz ktos komputerowo obliczyl ze …przez ostatnie dwiescie lat w Rosji gdyby nie bylo rewolucji i wojen to przyzalozeniu tylko czworga dzieci w kazdej rodzinie w Rosji ! Obecnie Rosja posiadalaby okolo 500 miljonow obywateli !!! a taka sama dzietnosc w polsce 200 miljonow ( gdyby nie bylo : krwawych powstan, rewolucji trzech zaborow ,pierwszej i drugiej wojny ) samemu mozna to latwo obliczyc przy zalozeniu tylko 4 dzieci w rodzinie ! a kazdy wie ze jeszcze przed…. prywatyzacja Arrona buholtza (balcerowicz) solidarnosci i „nawiedzin” papieskich w polsce rodzilo sie liczne potomstwo.

   Polubienie

 20. Fredo

  Brawa za wpis . Natomiast wczoraj w PEJS TV słyszałem jak PIS-da mówiła , że dzięki 500 plus w Polsce urodziło się 20 tys dzieci więcej niż normalnie i że Polacy mnożą się na gwałt . Gdy ojczulek to mówił z radości dostawał orgazmu .
  Czyli ciąg dalszy robienia z gojów idiotów . Cel już bliski .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.