Polska za 30 lat. Wyeksploatowana kolonia Zachodu

tomekomanski

Do wielkich osiągnięć propagandy 21 wieku zaliczyc trzeba to co udało się zrobić politykom i będącym na ich usługach mediom w Polsce z Polakami.

Poprzez podmianę pojęć, zniekształcanie czy wręcz fałszowanie historii doprowadzono do stanu gdy większość mieszkańców Polski a zwłaszcza młode pokolenie na poważnie wierzy w „totalitarny PRL”, w bohaterstwo tak zwanych „żołnierzy wyklętych” którzy po wojnie rabowali i zabijali swoich rodaków, a przede wszystkim w Rosję Putina, która marzy o kolejnym rozbiorze Polski.

 

Tak absurdalne podejście do rzeczywistości wynika przede wszystkim z niedostatecznej wiedzy historycznej oraz propagandowej papki którą raczą nas zachodnie polskojęzyczne media.

 

Wielu Polaków nie zastanawia sie nad takimi sprawami jak ta, że od 1945 roku, do roku, powiedzmy 1975, czyli w sumie po upływie 35 lat Polska z powojennych ruin, przekształciła się w kraj uprzemysłowiony i w całości odbudowany. „Zbrodniczy” totalitaryzm tamtych czasów jakoś dziwnie dobrze wpływał i na liczbę mieszkańców Polski, i na budownictwo mieszkaniowe a także na system edukacyjny w którym bezpłatne wyższe wykształcenie zdobyli wszyscy obecni politycy polscy z takim obrzydzeniem wypowiadający się o czasach swojej młodości. Propaganda w Polsce doszła do tak niskiego intelektualnego poziomu, że niebawem zapewne będzie się wmawiać młodzieży, że Polska socjalistyczna była totalitarna i zacofana ponieważ ludzie wtedy nie używali iphonów, nie jedli snickersów i nie mogli chodzić do MacDonalds

 

Taki stan umysłowy Polaków doprowadzić musi w rezultacie do katastrofy, społecznej i ekonomicznej. Za blichtrem nowych chodników i ekranów dzwiękoszczelnych na drogach, kryje się postepująca nędza wielu polskich rodzin. Już w tej chwili jak podają rządowe agendy, około 14% polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa a tak zwana obsługa długu zewnętrznego pochłania więcej pieniędzy niż traci się na polską edukację i obronnośc razem wzięte. Mowiąc zwykłym językiem – juz tu i teraz płacimy odsetki od gigantycznych kredytów zaciągnietych przez nasze marionetkowe rządy.

 

Przebudzenie będzie nieprzyjemne, i nastąpi według mnie za 20-30 lat gdy okaże się że Polski już nie stać na wypłatę emerytur milionam Polaków.

Za 30 lat kraj nasz będzie wyeksploatowaną kolonią zachodu, porzuconą z wasnymi problemami, targaną problemami z ogromną ukraińską mniejszością, zamieszkującą w Polsce i posiadającą już wasne partie i polityków w Warszawie. Będziemy krajem starców żyjących w nędzy.

To będzie cena jaką zapłacimy za obęcną niefrasobliwośc, za obojętność i brak determinacji w odsunięciu od władzy zagranicznych agentów którzy udając polski rząd, niszczą gospodarkę Polski w imię wojny z Rosją o której chyba marzą.

Jak słusznie zauważył G. Orwell: Ludzie którzy głosują na nieudaczników, złodzei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami.

Tomasz Omański

za:http://polska-kaliningrad.neon24.pl/post/136907,polska-za-30-lat-wyeksploatowana-kolonia-zachodu

ORYGINAŁ:

К великим достижениям пропаганды 21 века нужно причислить то, что удалось сделать с поляками политикам и находящимся на их содержании СМИ в Польше.
Подмена понятий, искажение и фальсификация истории привели к тому, что большинство жителей, а особенно молодое поколение, всерьёз верит в героизм так называемых проклятых солдат, которые после войны грабили и убивали своих соотечественников, и прежде всего — в то, что Путин мечтает о следующем разделе Польши.
Такой абсурдный подход к реальности связан в первую очередь с недостаточными знаниями истории и подпитан пропагандистской кашицей, которой нас кормят западные польскоязычные СМИ.
Многие поляки не задумываются над тем, например, каким образом Польша — начиная с 1945 года до, скажем, 1975-го (т. е. в общей сложности спустя 35 лет) — из послевоенных руин превратилась в промышленно развитую страну и была полностью восстановлена.
„Преступный социалистический тоталитаризм” того времени как-то странно хорошо влиял и на численность населения, и на жилищное строительство. Была создана система образования, в рамках которой вузы бесплатно окончили все сегодняшние польские политики, которые теперь с таким отвращением вспоминают времена своей молодости.
Пропаганда в Польше дошла до столь низкого интеллектуального уровня, что скоро, наверное, молодёжи будет говориться, что социалистическая Польша была тоталитарной потому, что люди тогда не пользовались айфонами, не ели „Сникерс” и не могли ходить в „Макдоналдс”.
Такое умственное состояние поляков должно привести в итоге к катастрофе — социальной и экономической. За современными звукопоглощающими экранами на дорогах скрывается растущая нищета многих польских семей. Уже в данный момент, как сообщают государственные агентства, около 14% поляков живёт за чертой бедности, а обслуживание внешнего долга Польши поглощает больше денег, чем расходуется на польское образование и армию, вместе взятые.
Говоря обычным языком, мы платим астрономические проценты по гигантским западным кредитам, которыми обложило нас польское марионеточное правительство.
Пробуждение будет неприятным, как с глубокого похмелья, и наступит, на мой взгляд, не раньше чем через 20-30 лет, когда окажется, что у Польши уже нет денег на пенсии миллионам поляков.
Через 30 лет наша страна окажется заброшенной колонией Запада, оставленной один на один с собственными трудностями, охваченной проблемами с огромным украинским меньшинством, имеющим уже собственные политические партии и влиятельных политиков в Варшаве.
Мы будем страной стариков, живущих в нищете.
Это будет цена, которую мы заплатим за сегодняшнюю беззаботность, за безразличие и отсутствие целеустремлённости в отстранении от власти иностранных агентов. Притворившись польским правительством, они успешно разрушают экономику Польши во имя войны с Россией, о которой, наверное, мечтают.

Поэтому вполне справедливо сказал Оруэлл: „Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они являются их сообщниками”.

Томаш Оманьски

za:http://polska-kaliningrad.ru/home/10-newsfrompoland/7386-cherez-20-let-polsha-prosnjotsya-broshennoj-v-nishchete-koloniej-zapada

Reklamy

34 Komentarze

Filed under Bez kategorii

34 responses to “Polska za 30 lat. Wyeksploatowana kolonia Zachodu

 1. julius

  Three years ago, Rabbi Ari Edelkopf and his wife, Chana, worked around the clock for weeks to show off their community and city to the many foreigners in town for the Winter Olympics in Sochi.
  The Chabad emissaries from the United States came to the city on Russia’s Black Sea coast in 2002. By the time the Olympics opened, they could offer three synagogues, five information centers and 24/7 kosher catering to thousands of people in the city, which has only 3,000 Jews.
  The Edelkopfs were celebrated in the local media for these considerable efforts, which the Kremlin marketed as proof that Russia welcomes minorities — including by inviting a Russian chief rabbi to speak at the opening.
  This month, the couple is in the news again but for a different reason: They and their seven children have been ordered to leave Russia after authorities flagged Ari Edelkopf as a threat to national security — a precedent in post-communist Russia that community leaders call false and worrisome, but are unable to prevent.

  Israel’s ambassador in Moscow criticized Russia for blocking the international adoption of a definition of anti-Semitism, which he linked to a recent string of allegedly racist statements about Jews by Russian politicians.

  Polubienie

 2. antek.wariat

  Patrząc z perspektywy czasu na „transformację ustrojową” jakiej zostały poddane państwa obszaru post-sowieckiego, nie trudno zauważyć spoistość strategii użytej przez Zachód do podboju i utylizacji tych nacji. Studiując opracowania niezależnych analityków uderza podobieństwo metod i identyczność uzyskanych rezultatów.

  Podstawową bronią masowego rażenia był tzw. „wolny rynek”, przy pomocy którego zrabowano lub zniszczono całą realną gospodarkę tych państw. Ideologiczną osłonę dla tej akcji, stanowiły „demokracja”, „wolność”, oraz „dobrobyt”, który społeczeństwa rzekomo osiągną po przejściu „terapii wstrząsowej”. Ofiary nie pojmowały, że upragniony zachodni dobrobyt nie wynika z lepszych form gospodarowania, ale z kolonialnego rabunku, jaki Zachód dokonywał i dokonuje na reszcie świata.

  http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/137037,spoleczenstwo-iii-rp-na-fali-globalizmu-i-nihilizmu

  Polubienie

 3. antek.wariat

  1/ Notatka pochodzi z 2008 roku, czyli sprzed dziewięciu lat. W tym czasie Rosja rozwijała się w takim tempie ekonomicznym, że potroiła swój PKB, unowocześniła gospodarkę wyrastając na ekonomiczną potęgę, przestarzałe siły zbrojne osiągnęły sprawność i gotowość bojową, dorównując potędze byłego Związku Radzieckiego, a społeczeństwo rosyjskie przesiąknięte jest prawosławno-komunistyczną ideologią imperialną, wykazując bezgraniczną gotowość do poświęceń, jeśli tylko Putin skinie ręką i da rozkaz „atakujemy”.

  Czytaj… http://konserwatyzm.pl/artykul/24123/wielomski-notatka-o-rosji/

  Polubienie

 4. Dopiero za 30 lat? Dobrze czasem poczytać optymistów: )

  Polubienie

 5. Fredo

  Panie Darku bądż Opolczyku proszę o odpowiedz . O co tu może chodzić ?
  Nowa mistyfikacja żydostwa ?
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21383534,ft-kaczynski-chce-scigac-tuska-europejskim-nakazem-aresztowania.html#BoxNewsImg&a=65&c=61

  Na koniec trochę kabaretu z Polin .
  W końcu kuchareczka ucząca gojostwa klepania schabowych i sprzątania kuchni została opierd…. przez jakiegoś goja .Tylko pytanie po jakiego hu…. on zapraszał tą kuchareczkę nr 1 pejsatych mediów które zresztą one wylansowały do siebie na włości .
  Po jakiego hu…. facet ją zapraszać .Nie umiesz sam wżiąść ściery posprzątać kuchnię i wielka filozofia wyklepać schabowe tylko kucharka number eins jest ci potrzebna .
  Ludzie myśleć do cholery !!!!!!!!!!!!!!
  A pejsate trolle chwalą jej reakcje .Dziwne . Nowy Neon24 nieprawdaż ? . Gdzie by tam szechterowe media wzięły w obronę zasranego jakiegoś goja .Cud by był :
  http://www.plotek.pl/plotek/7,78649,21383910,kuchenne-rewolucje-ostre-starcie-gessler-z-wlascicielem.html#Prze

  nie chcialo mi się tego oglądać ale czy kuchareczce puściły nerwy i rzucała garami w goja przeklinając od kur….. i tym podobne , ale jedziemy dalej z głupizną przecież program na super oglądalność i każdy goj ogląda a kuchareczka taka jest cudna .

  Polubienie

  • paziem

   Panie Fredo, Śłowianinie i jak tam jeszcze,
   z uporem maniaka niemal w kaźdym wątku wplata pan tematy poboczne, ploteczki, obrazeczki i stara się permanentnie ob7niźać poziom portalu ( oczywiście cały czas udając troskę i posługując się tanimi pochlebstwami).Z lekcewaźenia wcześniejszych ostrzeźeń wnoszę, źe robi pan to jako pracę zleconą. Zapowiadam więc panu ściganie i likwidowanie pana destrukcyjnej działalności. Jak ma pan za duźo czasu, to proszę umawiać się z kolegami na warcaby albo na oglądanie Playboya.

   Polubienie

   • Fredo

    Panie prezesie myli się pan co do mojej osoby .Naprawdę kibicuje WPS ale skoro pan twierdzi inaczej wyłączam się i pozdrawiam serdecznie .

    Polubienie

 6. medrek przydrozny

  Na pytynie, co bedzie za 30 lat, nie mozna dzisiaj jednoznacznie odpowiedziec.
  30 lat temu trafnie ocenilem stan Polski w dniu dzisiejszym
  ale nie rozumialem wtedy, ze zdarzenia w Polsce sa tylko odpryskiem swiatowej, zydowskiej ekspansji, dalekosieznie zaplanowanym majstersztykiem na panowanie nad narodami i ch zniewolenie.
  Co bedzie za 30 lat zalezy od tego, czy swieza bryza z USA osiagnie Europe.
  Tu nie chodzi o to, czy Trump to sciema, czy nie, chodzi o to, ze ludzie ruszyli dupe i przeciwstawili sie przestepczej zydowskiej klice.
  W Europie klika ta probuje aktualnie opanowac sytuacje, zwiazana z zagrozeniem jej dominacji.
  Dlatego tak niezmiernie waznym jest, jak potocza sie zdarzenia we Francji
  i Holandii, one beda mialy rowniez zasadniczy wplyw na pozniejszy uklad sil w Niemczech i w Polsce.
  Polska znajduje sie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Tworzenie panstwa zydowskiego na jej terenie i terenie Ukrainy, zwanego Miedzymorzem,
  o ktorej to „polskiej potege” marzy tak wielu polskich debili, jest juz w toku
  a musi byc powtrzymany, szczegolnie w obliczu przewidywanego zalania Polski Ukraincami od lata tego roku i obecnej likwidacji Wojska Polskiego.
  Za 30 lat swiat bedzie bardzo intensywnie zmagal sie z przywroceniem zycia
  w oceanach i odtruwaniem wody pitnej i czy Polska bedzie zydonia
  z polskim i ukrainskim niewolnikiem na wzor dzisiejszej Palestyny, czy polonia, bedzie pozostalym narodom Europy zwisalo, tak jak po II WS zwisalo im oddanie Polski w radziecka strefe wplywow, co zreszta
  w rachunku koncowym tak bardzo Polakowi bokiem nie wyszlo,
  biorac pod uwage ogrom odbudowy panstwa i stan gospodarki polskiej sprzed zydowskiej intrygi jej zniszczenia.
  Oczywiscie, co bedzie za 30 lat zalezy rowniez od tego, czy jelcynowskie popluczyny – putinowska symbioza wora z zydem utrzyma sie w Rosji,
  czy tez narod rosyjski odzyska to, co zostalo mu ukradzione, by zysk
  z wytworczosci stal sie narodowym.
  Z powyzszym zwiazane jest, czy Chiny beda z Rosja realnie sztame trzymac a Rosja z Chinami, czy tez dadza sie po kolei zydowi skasowac, rywalizujac przemiennie o dorazne wzgledy u niego, czego przykladem skamlanie
  z Rosji o zakonczenie sankcji, gdy dzieki tym sankcjom kraina zaczela sie
  o wlasnych silach rozwijac, tak rolniczo jak i przemyslowo i jest aktualnie
  na dobrej drodze takiej akspansji, jaka maja za soba Chiny.

  Polubienie

 7. Fredo

  Spierd…. a popłuczyny to ty jesteś a nie prezydent Rosji . My tu na takich jak ty się nie nabierzemy .
  Odsyłam do tekstu Opolczyka . Jest fachowy i prawdziwy
  Takie teksty to sobie wsadż w żopu cwaniaku :”
  Oczywiscie, co bedzie za 30 lat zalezy rowniez od tego, czy jelcynowskie popluczyny – putinowska symbioza wora z zydem utrzyma sie w Rosji,
  czy tez narod rosyjski odzyska to, co zostalo mu ukradzione, by zysk
  z wytworczosci stal sie narodowym.

  Następny Toronto .

  Polubienie

 8. Fredo

  Gdzieś ty widział , że Putin skomlał o zniesienie sankcji ? . Putin jednocześnie mówi stanowcze niet dla prób i gróżb opasłego Trumpa aby oddał Krym .Kto cię tu kur…. nasłał? . Wracaj z powrotem do Szechtera.

  Polubienie

 9. Fredo.

  Proszę Cię. Trochę mniej emocji.
  Mędrek zaprezentował SWÓJ ciekawy pogląd w tym temacie.

  Jeśli będziemy przeganiać stąd wszystkich, którzy w 100% nie odpowiadają poglądom POJEDYNCZYCH komentatorów tego bloga, to raz, że szybko zostaniemy tu sami. A dwa nikt nie będzie traktował poważnie treści prezentowanych przez głównych autorów tego miejsca.

  Tym bardziej, że ostatnio dominują tu w komentarzach NIECHLUJNE, napisane z mnóstwem błędów, bez najmniejszego szacunku dla Czytelnika, jakieś pomyje o Szalomie, Neonie, itp.

  Takie wpisy tylko napędzają odwiedziny tamtych stron.
  Wiadomo, że są one zaparchacone. Ale przypominanie o tym w komentarzach pod każdym absolutnie tutejszym artykułem wzbudza wątpliwości co do właściwych intencji „krzykacza”. W myśl przysłowia: „łapać złodzieja”.

  Apeluję o odrobinę opamiętania.
  Bo szczerze mówiąc ostatnio czuję niesmak, gdy czytam tu komentarze.
  I komentować też mi się odechciewa.

  Polubienie

  • Fredo

   Masz rację tomek ale czasami szlag człowieka trafia jak oni mieszają .Widzą ,że nic z tego a ciągle tu wchodzą próbując swoje głupoty sprzedawać , ale niech piszą .Może lepiej nie reagować .
   Te ich metody znane od dawna i wszyscy piszą na jedno kopyto . Żyd zły a najgorszy to Putin bo parchatych wspiera a potem idą te ich fotki .Ileż to można czytać .

   Polubienie

   • Fredo

    Masz rację tomek .Tych wstawek o parchatym neonie to już czytać nie można praktycznie pod każdym tematem plus mnóstwo wklejek o parchatej Polsce po wojnie . Faktycznie to już nudzi .

    Polubienie

 10. zydozerca

  transgeniczne organizmy.wordpress.com
  zmuszanie rolników szantażem do kupowania trucizn Monsanto i certyfikowanych ziaren GMO

  GMO w Polsce – strategia pacyfikacji społeczeństwa
  Posted by astromaria in Artykuły z sieci, Lekarze i uczeni o GMO.
  Źródło: Polska Myśl Narodowa
  Posted by p.e.1984 w dniu Styczeń 21

  Polubienie

 11. zydozerca

  Patenty na nasiona

  Polubienie

 12. Kurwa jebana żydowska mać była!!!
  Czy Koniki, żydożercy, i inne takie parchate ścierwa zostaną w końcu zbanowane, żeby nie rozmywać tematów?
  Te durnie, srają gównami, żeby tylko odwrócić uwagę od tematu z głównego artykułu.

  Przepraszam, za wulgaryzmy (https://pl.sputniknews.com/radio_a_propos/201702134827628-Radio-Sputnik-przeklestwa-sieci-spolecznosciowe/)

  Dlaczego administracja tego bloga pozwala na takie pustynne hocki-klocki wyżej wymienionych?!!!

  Czy w końcu zaczniemy komentować tematyczny wpis, czy ciągle będziemy „szpanować” znajdami poza tematem z sieci talmudycznej?

  Widać, że administracji też zależy na tym, żeby artykuły Panów Kosiura, Opolczyka były zrównane z meliną spod żydowskiej karczmy!…

  Polubienie

  • paziem

   Z Fredo ( czyli człowiekiem o kilku zmiennych nickach trochę sobie wyjaśniliśmy prywatnie, ale nie ręczę za skutki po jego stronie, gdyż kilka razy miałem przyrzekane opanowanie i merytoryczność ?), konika i innych ostrzegam także przed próbami tabloidyzacji naszego portalu- to się nie uda, choć będzie nas to kosztowało niepotrzebna pracę. Na koniec uwaga generalna: nasz portal ie jest żadnym antyNeonem24 i dlatego nie życzymy sobie ciągłego powoływania się na Neon24 i jego jasne i ciemne strony.

   Polubienie

   • Panie Paziem.

    Ja ma w … neony i szalony. Miałem z nimi do czynienia 3 lata temu.
    „Zdetektowałem” tam paru parchów, między innymi „polaka” nadjordańskiego Repsola.
    Neony i Szalony to żydowskie bagno, ale nie ma co tego tematu co rusz podtrzymywać, bo tylko się tych skurwieli parchatych reklamuje. A o to im chodzi.
    A mnie chodzi o to, żeby na WPS żydy nie śmiały zarzucić nam gnojowacizny. Żeby nie miały jebane parchy z Czerskiej podstaw do wytykania parchatymi, owrzodziałymi pazurami: o! to są Słowianie! Patrzcie jak piszą i co piszą. Mają się za Polaków i patriotów, a nawet nie umieją w swym słowiańskim języku jednego zdania poprawnie złożyć, bez błędów!

    A przyzwolenie na produkcje „koników” „zydozercow”, to właśnie przyzwolenie na darmowy kabaret na temat Słowian Polaków w żydowskich mendiach!

    Więc… Panie Paziem? Masz młot na żydowskie demony zwany banem. czy raczej na Gojów…

    Polubione przez 1 osoba

   • Fredo

    Panie prezesie dałem słowo w prywatnym emailu do pana to go dotrzymam na 100% chociaż uważam , że takie koniki robią tu bałagan dużo większy ale siebie nie usprawiedliwiam .

    Polubienie

 13. Chyba, że jest tak jak mój węch mi podpowiada, że tu administracja jebie czosnkiem… Od dawna tak mi zalatuje.
  Szkoda, że Moi Drodzy Rodacy Panowie Opolczyk I Kosiur tu się produkują, bo widzę, że jest przyzwolenie administracji na deprecjonowanie ich piśmiennictwa za pomocą autoryzacji debilnych, ośmieszających cały blog, komentarzy rodem z pustyni!

  Polubienie

 14. zydozerca

  JAK „DOBRA ZMIANA” ROBI BANKOM DOBRZE A NAWET LEPIEJ
  D.Grabowski Klub inteligencji polskiej
  Wprowadzenie ustawy 500+ oznacza (ponieważ pieniądze z budżetu do odbiorców są przekazywane za pośrednictwem banków) przepływ przez banki dodatkowych ponad 20 miliardów złotych rocznie. Każdy bankier wie, że taka kwota, nawet jeśli tylko na kilka dni „zapadnie” czyli zostanie zdeponowana w banku, to pozwoli wykreować dodatkowe fundusze i zysk dla tegoż banku.

  Pytam zatem, czy ktoś z tak chętnie deklarujących odpowiedzialność za polską gospodarkę przedstawicieli rządu, mając powyższe na względzie, negocjował z bankami korzystniejsze dla państwa warunki obsługi zadłużenia bądź kredytowania budżetu. Jestem pewien, że nikt.

  Przykład drugi. Rząd wprowadził przymus – podkreślam z całą mocą – przymus dokonywania przelewów za pośrednictwem banków między firmami na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych (poprzednio było to 15 tysięcy euro). Niby pod hasłem walki z podziemiem gospodarczym ograniczył wolny, podkreślam – wolny obrót gotówkowy.

  Skomplikował tym i ogromnie utrudnił pracę, obniżył rentowność małych przedsiębiorstw, głownie w branży budowlanej, w handlu i usługach. Wymuszenie na przedsiębiorcach dokonywania rozliczeń poprzez banki oczywiście napędziło kasę tym ostatnim. Pytam – czy rząd sam coś z tego powodu wytargował? Bo, że stracił rozszerzając szarą strefę o ułamek wpływów podatkowych – nie mam wątpliwości. Już dziś chcę ostrzec i przypomnieć przedsiębiorcom, że prominentny polityk PiS, senator Grzegorz Bierecki zgłosił propozycję całkowitej likwidacji obrotu gotówkowego między przedsiębiorstwami. Oto jak prezes SKOK usłużnie podchwytuje postulaty banków. A wszystko na patriotyczną nutę.

  Polubienie

 15. zydozerca

  Rolnicy z Kanady ostrzegają Polaków przed GMO: zastanówcie się, co chcecie jeść
  Nowiny24.pl
  Klub inteligencji polskiej

  Polubienie

 16. jarema

  Szanuję wpisy Opolczyka i i innych piewców surowej słowiańszczyzny, nawet tych opartych na fantastyce, przy których Żyd Lem to tylko kornik w drewnie ludzkiej wyobraźni. Niestety badanie przeszłości nie ma najmniejszego sensu. Opiera się na źródłach pisanych i tylko tych, które oparły się czasowi i zniszczeniom. Błędem jest uwiarygodnianie ich okresem powstania, bo mogą być zwykłą sponsorowaną dezinformacją. Z tekstami pisanymi na zamówienie mamy do czynienia dzisiaj na skalę masową. Erotyczne freski ze starożytności o czymś świadczą? Dla głupców tak, pewnie znalezienie filmu porno ze zwierzętami za 500 lat wystarczy potomnym ocenić nas jako zboczeńców albo ludzi światłych w zależności od ich aktualnej etyki. Historia ludzkości to analfabetyzm. W Galicji w początku XIX wieku pytając się o narodowość chłopów można było usłyszeć „my cesorscy”. Elita wykształcona i piśmienna tworzyła ślady historii według swoich zachcianek. Pijany mnich mógł być nawet lepszy od Lema. Pozostaje archeologia. Ale życzę każdemu mężowi, żeby po kilku procentach śmieci, które wyrzuciła jego żona poznać jej prawdziwy charakter, myśli, światopogląd i siłę wiary. Chociaż te śmieci rozpoznaje bezbłędnie. Genetyka? Nie słyszałem dotąd, żeby one decydowały o naszej świadomości, tożsamości i identyfikacji.

  Polubienie

  • Tomasz Zieliński

   jednak musimy spróbować, napisać nawet małą książkę o Słowianach jak żyli nasi przodkowie od ostatniego zlodowacenia do owego nieszczęsnego Xw. Dzięki temu poczujemy dumę z własnego Narodu, uszanujemy mądrość praojców – jeśli tylko poznamy ich życie. Edukacja jest najsilniejszą bronią. Dzięki temu za 30 lat jeszcze coś w tej Polsce może być wartościowego. Brak pisma nie przeszkadzał na przekazanie opisu dawnych dziejów. Najważniejsze wiadomości są przekazywane ustnie.

   Polubienie

   • jarema

    I tutaj masz rację. W XIX wieku zorientowali się w tym różni badacze lokalnego folkloru. I zapisywali świadectwa przemijającego świata. Powstał nawet nurt artystyczny, inspirowany ludową tradycją, wierzeniami i zwyczajami. Tak po prawdzie to zachowali resztki prawdziwej słowiańszczyzny, do którego trudno odnieść sarmatyzm, zaściankową szlacheckość i polskość opiewaną w literaturze, często przez neofitów i koligaconych ze sobą wzajemnie nazwisk polskich rodów i przechrztów. Ten świat słowiański odszedł w zapomnienie drastycznie szybko, co znam z własnej autopsji i wspomnień z końca lat 70-tych XX wieku.

    Polubienie

  • jarema

   Kolego, nie chce mi się odnosić do poszczególnych wariacji zadłużeń, oprocentowania, spłat kapitału albo ich braku. Zasada jest BANALNIE prosta. Nie musisz spłacać swoich zobowiązań kapitałowych, ważne, że płacisz odsetki. Zdolność do obsługi zadłużenia jest nadrzędna, święta nad twoją zdolnością do spłaty kwoty kredytu. Ta ostatnia jest nawet niemile widziana. Dotyczy to Ciebie jak i państwa, w którym żyjesz.
   Ps. W bankach straciłem swoją młodość.

   Polubienie

 17. Szurszur

  Omański zawsze na ten portal dla Rosjan jaki prowadzi wrzuca takie teksty aby przedstawiać Polskę w złym świetle. Nawet Rosjanie mu to nie raz wytykali, ale on tego nie widzi.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s