Czy nacjonalizm zwycięży na Zachodzie?

Mimo iż żydowski mit integracji Zachodu wali się w gruzy, nie oznacza to jeszcze, że rosną szanse na zwycięstwo narodowej polityki.

 

Mimo iż żydowski mit integracji Zachodu (UE, NATO, TTIP, CETA), globalizacji, wolnego rynku (żydowskiego kapitalizmu) – tzw. zachodniej demokracji, wtłaczany przez powszechne żydowskie media do świadomości narodów Zachodu wali się w gruzy, nie oznacza to jeszcze, że rosną szanse na zwycięstwo narodowej polityki – nacjonalizmu. Żydowskie reżimy Zachodu dysponują potężnymi siłami (żydowska własność systemu bankowego, powszechnych mediów, korporacji, nadzór nad oświatą, sądownictwem, spec. służbami, armiami, itd.) umożliwiającymi zneutralizowanie każdej próby odzyskania przez narody suwerenności i podmiotowości.

Na razie najważniejszy dla nas – czyli tych, którzy rozumieją potrzebę realizacji narodowej polityki – bój toczy się nie wewnątrz Zachodu, czyli nie między żydowskimi reżimami (ich są prawica, lewica, centrum, chadecja, itp., itd.) a partiami narodowymi (takowych w zasadzie nie ma), ale między Zachodem a Wschodem, czyli między USA,Wlk.Brytanią, Izraelem i zawiadywaną przez nie UE, a Rosją, Chinami, Indiami, Iranem. Zdecydowane przechylenie się szali zwycięstwa w tym starciu – starciu bynajmniej nie pokojowym -, na stronę Wschodu stworzy dopiero szansę na powstanie autentycznych narodowych organizacji i na wyeliminowanie słabnących, pasożytniczych żydowskich reżimów na Zachodzie.

 

W państwach Europy – w eurolandach – już coraz rzadziej pojawia się to określenie (?) -, odbywają się lub odbędą się wybory. Powszechne żydowskie media wyrażają obawę, że do głosu może dojść tzw. skrajna prawica. Co to jest skrajna prawica, co to jest w ogóle prawica i czym się różni od np. lewicy? Czy te podziały cokolwiek jeszcze odzwierciedlają w niezmiennej polityce żydowskich reżimów?

We wczorajszych wyborach w Holandii, jak głoszą żydowskie media, „zły populizm” antyunijnej Partii na rzecz Wolności (PVV) Geerta Wildersa został powstrzymany. Więcej głosów zdobył „dobry populizm” prounijnej Partii Ludowej Marka Rutte’a. Tu warto zauważyć, że żydowskie media rozwijają się intelektualnie. Do tej pory w odniesieniu do partii akcentujących jakiekolwiek narodowe interesy używały określenia „populizm” jako cechy negatywnej. „Populizm” oznacza stosowanie politycznej retoryki zgodnej z wolą większości. A w takim razie „populizmem” jest popieranie unijnej integracji – tego przecież chce większość według żydowskich sondażowni. Ktoś zatem pomyślał, że „populizm” trzeba podzielić na zły i dobry – ciekawe tylko na bazie czyich i jakich kryteriów – ?

 

Partia Wildera urosła na bazie haseł antyimigranckich – czy to znaczy, że jest narodowa? Nie ulega wątpliwości, że imigranci (w tym i Polacy) pozbawiają Holendrów miejsc pracy, pracują za niższe stawki, przyczyniają się w ten sposób do obniżania poziomu życia Holendrów, ale zwiększają zyski prywatnego kapitału, przeważnie żydowskiego. Widać więc kto popiera Wildersa, a kto jest przeciw. Stąd można było łatwo przewidzieć wyborcze szanse jego partii. Ale postawmy pytanie, czy to imigranci winni są zaistniałej sytuacji? Czy stosunek do nich winien być głównym nurtem polityki? Czy taka polityka nie spowoduje niepotrzebnych społecznych antagonizmów między Holendrami a mniejszościami imigrantów? Polityka, która nie docieka rzeczywistych przyczyn kryzysu nie tylko nie jest narodowa, ale nie rozwiąże kryzysowej sytuacji, może tylko kryzys pogłębić przenosząc go do sfery bezpieczeństwa publicznego (dodatkowo będzie związane to ze wzrostem społecznych kosztów oraz podatków na opłacenie rosnących kosztów bezpieczeństwa publicznego).

Obserwując państwa Europy, w tym Polskę, czy nie zauważamy nakręcania antyimigranckiej spirali wśród „skrajnej prawicy”, a w Polsce wśród tzw. narodowców?  Czyż nie jest to tworzenie zastępczego konfliktu dla odwrócenia społecznej uwagi od konfliktu rzeczywistego: żydowskie reżimy – kontra narody Europy?

Zdumiewa tylko, że w Polsce tzw. narodowcy wszelkiej maści, oczywiście ci oficjalnie, legalnie, działający i występujący w mediach, jakoś nie dostrzegają problemu z imigrantami z Ukrainy?

Oto młodzieniec, Żyd, brylował w tvn w „Tańcu z gwiazdami”, K.Bosak, jeden z szefów Ruchu Narodowego, wyjaśnia nam w czym tkwi problem. Polski nacjonalizm i ukraiński są sobie bliskie, ponieważ mają wspólne korzenie chrześcijańskie, czego nie można absolutnie powiedzieć o nacjonalizmie rosyjskim.

https://www.youtube.com/watch?v=tiNM2b-2hEA

A żeby było ciekawie, film na YT zamieścił w 2014r. inny Żyd, Samuel Pereira

 

Mamy więc w naszej kochanej UE „zły populizm”, „dobry populizm” oraz „skrajną prawicę” antyimigrancką. Terminu „nacjonalizm” żydowskie media starają się używać możliwie jak najrzadziej. Jest on i to jaką w sobie kryje treść tak ohydny i nieprzyjazny europejskiej integracji, że lepiej go zamilczeć.

Zresztą nacjonalizm ze swoim państwem narodowym jest anachroniczny i nieprzystający do wielkiej idei europejskiej, za którą opowiada się przecież i Kościół. Kto jak kto, ale Żydzi wiedzą o tym najlepiej.

 

Żydowscy intelektualiści: Felix Marquardt, D. Cohn–Bendit

 

Precz z państwem narodowym” (http://wyborcza.pl/) – pod takim tytułem w ”The New York Timesie” w 2013r. ukazał się artykuł autorstwa dwóch Żydów  D. Cohn– nomen omen –Bendita (organizował we Francji w 1968r. syjonistyczną rebelię) oraz Felixa Marquardta (austro-węgiersko-grecko-amerykański Żyd z Francji), który w jednym z artykułów opublikowanych w ”The New York Timesie” głosi, że francuska młodzież powinna szukać szczęścia poza granicami swego kraju.

Zdumiewające są poglądy Żydów względem państwa narodowego. Z jednej strony negują oni potrzebę istnienia państw narodowych w Europie, a z drugiej strony stają murem w obronie Izraela i jego zbrodniczej polityki podboju. Izrael jest nie tyle państwem nacjonalistycznym, jest państwem szowinistycznym, państwem zdegenerowanego nacjonalizmu.

Jeszcze bardziej zadziwiająca jest nasza, polska, intelektualna indolencja, która nie pozwala nam na zdecydowane stwierdzenie: precz z żydowskim reżimem, precz z żydowską V kolumną, precz z judaizacją naszego życia i państwa.

A swoją droga ten nacjonalizm, to musi być rzeczywiście podejrzana sprawa, skoro i ojcowie żydo-katolickiego Kościoła wyrażają identyczne z żydowskim stanowisko.

 

Obrazu światowej polityki, jaki przekazują nam powszechne żydowskie media nie należy odczytywać wprost. Dotyczy to np. Brexitu. Brexit mógł się dokonać (nie wiadomo jeszcze jak długo będzie trwało wychodzenie Wlk.Brytanii z UE), ponieważ decyzja o Brexicie zapadła w kołach żydowskiej finansjery, która Wlk.Brytanii stworzyła przecież dogodne warunki członkostwa w UE. Unijną składkę za Wlk.Brytanię płaciły wszystkie pozostałe państwa, brytyjski £ miał gwarancję nienaruszalności. Powstaje zasadne pytanie, jakie zaistniały rzeczywiste powody Brexitu, skoro członkostwo w UE było dla Wlk.Brytanii, jeśli nie całkowicie korzystne, to z pewnością nie powodujące strat dla żydowskiego kapitału Wlk.Brytanii -?

I dlaczego nie słychać o konieczności powtórzenia brexitowego referendum? Przecież ta sama „zachodnia demokracja” w 1992r. oszustwami i policyjnym terrorem – strzelano do protestujących Duńczyków ostrą amunicją, byli zabici – w drugim referendum przyjęła, w imieniu Duńczyków, tzw. traktat z Maastricht. Nie pozwolono Duńczykom odrzucić europejskiej integracyjnej idei (popieranej przez Kościół, przez świętego JPII), a nagle pozwolono Brytyjczykom – ?

W Polsce referendum akcesyjne wydłużono do dwóch dni, żeby zwiększyć możliwości sfałszowania frekwencji – dowodów nie znajdziemy, bo 30 dni po referendum zgodnie z uchwałą sejmu zniszczono całą dokumentację.

Wydaje się, że i Holendrzy nie będą mieli szansy na opuszczenie UE – antyunijna partia Geerta Wildersa uzyskała zbyt słaby wynik.

 

Tu warto zauważyć, że wybory w USA i wybór D.Trumpa był bezpośrednią konsekwencją związaną z decyzją żydowskiej finansjery o Brexicie. Międzynarodowy Żyd w związku z fiaskiem jego pasożytniczej polityki musi ograniczyć swoją imperialną ekspansję – stąd  ochrona brytyjskiego, a w rzeczywistości żydowskiego, £ (jako waluty rezerwowej wobec $USA) i mająca nastąpić dość zasadnicza zmiana w polityce USA, choć jak widzimy zmagania w łonie żydostwa trwają tam nadal. Wydaje się, że zwycięża koncepcja możliwie jak najdłuższego utrzymania unijnego tworu, czyli blokowania jej naturalnego rozpadu. Na barierę oddzielającą UE, czyli Zachód, od Rosji wyznaczono IIIŻydo-RP, Ukrainę i być może Białoruś, jeśli uda się tam przy pomocy nowych władz żydowskiego reżimu IIIRP doprowadzić do żydowskiej rebelii i obalić rządy A.Łukaszenki – z czego Zachód wbrew pozorom nie zrezygnował.

 

Jeśli chodzi o narodowe ruchy w zachodnich żydowskich reżimach, nie można wykluczyć, że są one już kontrolowane przez żydostwo, które, w obliczu upadku żydowskiej ideologii liberalizmu i globalizacji, pozwoli na zwycięstwo nacjonalizmów – nacjonalizmów z żydowskim kierownictwem. Czyli zmienić wszystko tak, żeby się nic nie zmieniło.

Front Narodowy M.Le Pen jest dostatecznie zinfiltrowany przez żydostwo, czego ona sama nawet już nie ukrywa i swoją polityczną retorykę buduje głównie na antyimigranckich hasłach. Czy FN wygra wybory we Francji, czy zostanie potraktowany podobnie jak partia  Geerta Wildersa w Holandii – zobaczymy?

Podobny proces obserwujemy w IIIŻydo-RP. Wszystkie oficjalnie funkcjonujące narodowe organizacje powstały z żydowskiej inspiracji i mają żydowskie kierownictwo. Żadna nie posiada programu politycznego, a ich skąpe treści polityczne wskazują jednoznacznie, że ruchy te nie upatrują zagrożenia w żydowskim liberalizmie Zachodu, w antypolskim Kościele wspierającym zachodnią integrację, w rządzącej w Polsce V żydowskiej kolumnie, tylko w Rosji i ewentualnie w muzułmanach (a jest ich Polsce ok. 30-40 tys.), a nie w 2 milionowej rozrastającej się mniejszości ukraińskiej. W jakim celu jest w Polsce tworzona tak liczna mniejszość narodowa, która może w jakimś momencie okazać swoje probanderowskie i antypolskie sympatie?

 

Zaskakująco zbieżne z poglądami „polskich” narodowców stanowisko prezentuje W.Waszczykowski, minister spraw zagranicznych żydowskiego reżimu IIIRP, który po spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy Pawłem Klimkinem powiedział: Wzywamy Rosję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, do zwrotu zagarniętych ziem i powrotu do współpracy z Ukrainą i całą Europą. (http://fakty.interia.pl/swiat/)

Kilka dni wcześniej w wywiadzie dla TVP stwierdził, że: Rosja napadła na Ukrainę.

 

Dariusz Kosiur

Reklamy

20 Komentarzy

Filed under Polityka

20 responses to “Czy nacjonalizm zwycięży na Zachodzie?

 1. Fredo

  W kwestii tych Indii to słyszałem ,że one przechylają się ku stronie Usraelskiej ale może się mylę .
  Panie Dariuszu wiemy wszyscy im jest Bosak . Gdy go widzę zawsze się śmieje bo to przecież dorosły chłop a buzia i sylwetka jak 10 letniego dziecka .
  Na przyszłość jak WPS pisze o jakiś tam Bosakach czy Chojeckich lub Kowalskich to nie można by bez zdjęć bo jak oglądał ich gęby to mi ciśnienie idzie w górę .

  Polubienie

 2. Tak było kiedyś: zespól Tajfuny gra „Przed burza”:

  „Liliana” skomentowała to tak na YouTube: „Gdy słuchasz takich utworów z tak odległych czasów co myślisz? Ja myślę to było doskonałe: nasze polskie — to nie do uwierzenia i dziś to na wagę złota w czasach badziewia”.

  Na co ja wyraziłem moja pełną zgodę:

  Zgadza się: badziewie. Skatoliczone, zażydzone, natowsko-unijne badziewie korporacyjne w kraju, który kiedyś był polskim krajem. A obecnie panuje tu nędza kulturowa i intelektualna kreowana przez swołocz anty-słowiańską.

  Amen. I have spoken.

  Polubione przez 2 ludzi

  • stycznik 400V

   Wyszczykowski to jedno wielkie nieporozumienie – on powinien kible czyscic.
   To swiatowy bandyta napadł na ukraine tylko że nie oficjalnie.

   Polubienie

  • anty

   …ta nędza kulturowa to niestety coraz częściej koń trojański bo dociera do każdego ! – daleko nie szukać „Córy dancingu” , ” załoga – G” dla dzieci ( najbardziej haniebna z możliwych wersji NWO )…..bardziej wyrafinowane projekty kręci się tylko po by znak firmy wszedł w podświadomość, co z tego że film nie spodoba się albo nie zostawią suchej nitki na nim jak zaprogramowane stado lemingów pobiegnie później do sklepów i zapłaci 10 razy tyle co za film ……manipulacja umysłem i państwo policyjne „1984” stają głównym motorem .

   Polubienie

 3. julius

  GEERT WILDERS WANTS US ALL TO ALWAYS SUPPORT ISRAEL
  Geert Wilders
  @geertwilderspvv
  Let us all support Israel.
  Popierajmy wszyscy Izrael
  Always.
  Zawsze
  Israel is fighting for all of us.
  Izrael walczy za nas wszystkich
  7:46 PM – 18 Apr 2016

  Polubienie

  • Fredo

   Tak juliusie
   Następny owsik pasożytujący na pejsatej dupie i krzyczący hurra tylko niestety ta pejsata dupa ma coraz mniej złotego gówna a jak go zabraknie co zrobi owsik ? . Nie martwy się on się zabezpieczył . Zbierał to gówienko jak ta mrówka przed zimą zapasy .

   Polubienie

  • dodo

   Co innego mogl powiedziec? Ojciec zyd,zona wegierska zydowka .

   Polubienie

 4. osoba prywatna

  Poszukiwany listem gończym Ukrainiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Mężczyzna, za którym wystawiona była czerwona nota Interpolu, pod fałszywym nazwiskiem prowadził w Gdańsku lokal gastronomiczny.
  https://www.wprost.pl/kraj/10008095/34-letni-morderca-z-Ukrainy-uciekl-z-wiezienia-i-otworzyl-restauracje-w-Sopocie.html
  Wraz z napływem pracowników ze Wschodu znacząco wzrasta przestępczość w Polsce – informuje „Rzeczpospolita”.
  https://justice4poland.com/2017/01/03/wraz-z-naplywem-pracownikow-ze-wschodu-znaczaco-wzrasta-przestepczosc-w-polsce-informuje-rzeczpospolita/
  Kierowca Banderowiec z Ukrainy na polskich blachach!
  .https://www.youtube.com/watch?v=DHxcnaWav-s&feature=youtu.be
  MSWiA odmówiło wsparcia obchodów rocznicy Akcji Wisła
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/mswia-odmowilo-wsparcia-obchodow-rocznicy-akcji-wisla

  Polubienie

 5. julius

  Wygląda na to, że w Grecji nie przejmą

  Czy Żydzi i Niemcy staną się właścicielami Grecji

  Polubienie

 6. zydozerca

  Rządząca mafia degeneratów& żydowskich prostytut ma w d.. głosy tzw.opinii publicznej z uwagi na całkowitą bezkarność /brak zamachów na życie /i będzie baranom dokręcać śrubę tak długo,dopóki nie polecą łby jakichś znaczących postaci /schulza,junckera ,etc./- eurokraci ostatnio zaostrzyli przepisy o dostępie obywateli do broni palnej,zaostrzają cenzurę /”mowa nienawiści”/grożąc milionowymi karami,olewają miliardowe przekręty szefa komisji europejskiej /Luxleaks / do spółki z właścicielami żydowskich banków i koncernów- raj podatkowy w Luksemburgu / ,przywracają kontrole na granicach,prawdopodobnie w porozumieniu z Erdoganem /podobno zablokował import żywności z Rosji – czyżby koniec romansu ?/ dowalą za chwilę następne tysiące muzułmańskich brudasów wzmagając chaos,permanentnie fałszują wyniki wyborów szkalując i oskarżając konkurentów swoich faworytów o bzdety rozdmuchane do rozmiarów mega-afery – prowokując masy do powstania dają dowody buty i rozpasania ; poprzez inflację drenują kieszenie podatników /niewytłumaczalny ciągły wzrost cen żywności,gazu,prądu,itd./,podnoszą sobie diety i przyznają kolejne przywileje,żaden polityk- aferzysta choćby nakradł nie wiadomo ile – nie trafia do więzienia na długie lata,chroniony przez mafijny aparat ucisku i przemocy .
  Dlatego po unieszkodliwieniu kryminalnymi metodami Fillona, Wildersa i Lepen żaden nacjonalizm na zachodzie nie zagrozi pozycji rządzących tak długo,dopóki masowe protesty nie przerodzą się w krwawe akty terroru eliminujące z życia rządzącą sitwę.Oby bombowych przesyłek do MFW i EU przybywało z każdym dniem.

  Polubione przez 1 osoba

  • anty

   100/100………bez brutalności Rzymu i Furii Vikingów to oni nie tylko wyhodują tu posłuszne stado ratlerków, ale jeszcze tymi ratlerkami będą szczuć lemingi …..kto nadstawi drugi policzek powinien dostać tak w ryj ,żeby się już nie podniósł …..FULMINATA i pozamiatane

   Polubione przez 1 osoba

  • anty

   bitwa pod Masadą – replay – nie ma innego wyjścia

   Polubienie

 7. dziobak

  Ob.Kosiur dobrze analizuje tę sytuację—oprócz jednego elementu :
  Nie wiemy kto rządzi w Rosji.
  W dodatku nie wiemy na ile mocna jest armia rosyjska i czy da radę przejąć władzę po Putinie.
  Jeżeli tak się nie stanie—to koniec ziemi i jej gatunków.

  Polubienie

 8. julius

  Wypowiedź z przed prawie 2-ch lat ale aktualna i dzisiaj.

  Alexander Boroda: rosyjscy Żydzi byliby w niebezpieczeństwie, jeśli Putin zostałby odsunięty od władzy
  27 kwietnia 2015, 08:45
  Żydzi mieszkający w Rosji będa w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli prezydent Władimir Putin zostałby odsunięty od władzy. Tak stwierdził przewodniczacy spłeczności żydowskiej w Federacji Rosyjskiej Aleksander Boroda.Według przewodniczacego Federacji Gmin Żydowskich Rosji, obecny rząd rosyjski gwarantuje Żydom znacznie większe bezpieczeństwo niż w jest ono w krajach zachodnich.
  „Rosyjscy Żydzi muszą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które grozi im w razie upadku rządu Putina, trzeba zrozumieć zasady gry i zdawać sobie sprawę z ograniczeń», – RT w języku angielskim cytuje przewodniczącego. Broda zauważył, że instytucje religijne w Rosji są dobrze chronione przed antysemityzmem, podczas gdy inne kraje nie są w stanie zapewnić wystarczającej ochrony dla Żydów.
  https://russian.rt.com/article/88042

  Pod warunkiem, że usunięcie Putina od władzy dokonałoby się przez nacjonalistów ruskich z resortów siłowych, którzy zdecydowali by się „wydać wojnę Żydom”

  Polubienie

 9. paziem

  To znane od lat intrygowanie i przeciwstawianie Putina nacjonalistom rosyjskim i wojsku, fabrykowane przez syjonistów z obawy, že zbliża się nieuchronne- odzyskanie przez Rosję pełnej suwerennošci i ostateczne pokonanie šwiatowej gangreny oraz pomszczenie próby zagłady Rosjan i Słowian trwającej już 100 lat

  Polubione przez 2 ludzi

 10. zydozerca

  UWAGA !!!!
  27 marca 2017 /godz. do ustalenia/ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POLSKICH PATRIOTÓW POD MUZEUM ŻYDÓW Z POLSKI I OKOLICE GMACHU SIEDZIBY AJC / American Jewish Comittee in Central Europe /ABY UŚWIETNILI A SWĄ OBECNOŚCIĄ
  UROCZYSTĄ GALĘ ZW. Z OTWARCIEM ŻYDOWSKIEGO BURDELU pn.KURWY SYJONU KRADNĄ DO ZGONU
  Warszawskie biuro AJC ma swoim zasięgiem objąć nie tylko Polskę, ale również Litwę, Łotwę. Estonię, Czechy, Słowację i Węgry – a więc obszar, nadzorowany przez rząd Izraela i Agencję Żydowską zespół HEART.Celem tego zespołu jest odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie środkowej /od Polaków żądają haraczu w wys.65 mld.dol./
  Imprezie patronuje rezydent Duda z kancelarią,b’nai b’rith loża Polin ,żydorząd PiS =patologia i szubrawstwo oraz David Harris i Agnieszka Markiewicz,przybędą licznie żydowskie V/C/IP-y zza oceanu i z kontynentu

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s